Domov / Hlavná strana / Komentáre / Zopár vecí o islame, ktoré by mali byť očividné

Zopár vecí o islame, ktoré by mali byť očividné

Vo svojej najnovšej eseji náš nórsky korešpondent Pozorovateľ načrtáva určité závery o islame, ktoré sa dajú odvodiť od empirického pozorovania, skôr než teologickej alebo filozofickej analýzy.

Včera som sledoval televíznu diskusiu o islame. Bola to jedna z tých štandardných diskusií, kde moslimský účastník diskusie obviňoval každého okrem islamu a jeho stúpencov z obrovských problémov, ktoré existujú všade, kde je islam viditeľne prítomný, kým nemoslimský náprotivok ponúkal veľmi vlažné argumenty, aby sa pokúsil tieto tvrdenia vyvrátiť.

Kedykoľvek sledujem takéto diskusie, vždy ma udivuje, že nemoslimovia majú také problémy s tým, aby uviedli jasné a stručné argumenty opisujúce pravú povahu islamu. Nedokážu to urobiť takým spôsobom, ktorý by úplne zničil zákerné argumenty ponúkané podporovateľmi islamu. Pretože pre ľudí disponujúcich viac než len základnými znalosťami o islame by to mal byť dosť priamočiary proces, aby slovne oslabili túto škodlivú ideológiu, aby ukázali, aké absurdné je uctievať takú úchylnú filozofiu a aké absolútne poburujúce je pre jej stúpencov trvať na tom, že ich ideológia je hodná rešpektu kohokoľvek.

Preto som sa rozhodol zvýrazniť niektoré argumenty, o ktorých verím, že by sa na ne odporcovia islamu mali zamerať kedykoľvek sa odvážia vstúpiť do diskusie o islame s moslimami a jedincami, ktorí prešli cez niekoľko kôl politicky korektnej žmýkačky.

Kritika islamu by mala byť čo najzákladnejšia. Nemala by sa spoliehať na odbornú kritiku, ktorá obyčajným nemoslimom, stále tápajúcim v temnote ohľadom krutosti tohto náboženstva, príde mätúca. Najlepšou stratégiou je udržať ju čo najjednoduchšiu, ísť po krku a zdôrazniť hlavnú myšlienku, až kým ju nepochopia. Nasleduje zopár základných tvrdení, ktoré by mali byť samozrejmé bez ohľadu na znalosti človeka o islamskej doktríne.

Prvé tvrdenie, ktoré chcem uviesť je, že by malo byť úplne zrejmé ktorémukoľvek racionálnemu človeku, že s islamom je niečo vážne zle, a to výlučne vzhľadom k úbohému stavu demokracie a ľudských práv kdekoľvek je islam dominantnou silou. Niekto by mal biť na poplach pri čítaní alebo sledovaní správ médií hlavného prúdu o ľuďoch v islamskom svete, ktorí sú bežne popravovaní kameňovaním, sťatím alebo jednoducho obesením na pohyblivých žeriavoch na verejných námestiach za porušenie niektorého z prísnych islamských predpisov. Normálna zdravá ideológia by nikdy nevyzývala na tresty takej povahy, a s ľuďmi, ktorí páchajú násilné skutky podobného druhu, sa vo väčšine západného sveta oprávnene zaobchádza ako so psychopatmi.

Druhé tvrdenie je toto: malo by byť rovnako zrejmé, že s islamom je niečo zle kvôli nespočítateľným teroristickým útokom vykonaným v jeho mene. Zastávať názor, že tieto útoky páchajú výlučne extrémisti, ktorí nepredstavujú pravý islam by mali byť z čisto racionálneho uhla pohľadu zamietnuté – vzhľadom k častým opakovaniam útokov, faktu, že sa vykonávajú prakticky na každom kontinente (čoskoro príde na rad Antarktída!), a že moslimovia z celého sveta a ich dobrovoľne a hrdo zúčastňujú.

Otázka ktorú by sme si mali položiť pri počúvaní tvrdení o „extrémistoch“ je táto: aký je názor islamu na násilie a teror, keď toľko jeho stúpencov, tak bohatých ako aj chudobných, nadobúda dojem, že také správanie je prijateľné a skutočne veria, že im to dá voľnú vstupenku do raja?

Moje tretie tvrdenie je, že by malo byť zreteľne jasné, že islam má vážne nedostatky v demokracii vzhľadom k tomu, že otvorení kritici tejto ideológie sú bežne terčom slovných aj fyzických útokov moslimov všade vo svete. Je to jednoducho intelektuálna lenivosť prijať falošné tvrdenie, že tieto útoky vykonáva zopár radikálov, ktorí zneužívajú svoje náboženstvo. Keby to bol jeden alebo dva izolované incidenty, potom by sme toto tvrdenie snáď mohli brať do úvahy, ale k týmto epizódam dochádza denne a dochádza ku nim všade vo svete.

Inými slovami, je to systematická taktika používaná na umlčanie kritiky islamu. Takže, je to súčasť a kúsok celkovej stratégie islamu na zavedenie svojej politiky kdekoľvek, kde má badateľnú prítomnosť. K akému inému záveru sa dá dôjsť keď čítame o autoroch, politikoch a aktivistoch, ktorí sa museli začať skrývať, alebo ktorí žijú pod 24-hodinovou ochranou polície za prehovorenie proti tomuto náboženstvu, nehovoriac o mnohých jedincoch, ktorí boli za to zabití? Každému by malo byť jasné, že títo jedinci sú podrobovaní metódam, ktoré inak používajú mafiánske skupiny. Akákoľvek organizácia, ktorá využíva také taktiky by za akýchkoľvek iných okolností bola oprávnene označená za kriminálnu entitu a podľa toho by sa s ňou jednalo.

Štvrté tvrdenie ktoré chcem uviesť je, že argument o zneužívaní islamu ISIS-om a že jeho členovia nie sú praví moslimovia sa dá ľahko zamietnuť z čisto logických dôvodov. V skutočnosti je to smiešny argument vzhľadom k počtu oddaných moslimov zo všetkých kútov sveta, ktorí sa dobrovoľne hrnú, aby sa pridali do jeho radov. A nehovoríme o zopár hŕstkach tu a tam, ale o desiatkach tisícoch jedincov. Štatistické údaje taktiež dosvedčujú rozšírenú podporu pre ISIS spomedzi moslimských komunít po celom svete, takže myšlienka, že ISIS je nemoslimský padá na svojej vlastnej logike.

Takže, z racionálnej perspektívy, ISIS sa nedá zamietnuť s tým, že nemá nič spoločné s islamom. Keby tomu tak bolo, potom by oddaní moslimovia nemigrovali do kalifátu v takých veľkých počtoch. V skutočnosti by to bolo práve také nepravdepodobné, ako vidieť desaťtisíce amerických konzervatívcov sťahovať sa do Venezuely, pretože by verili, že politický systém tej konkrétnej krajiny je čistý kapitalizmus.

Moje piate tvrdenie sa zaoberá aspektom, ktorý je veľmi zrejmý, ale ktorý majú mnohí ľudia z nejakého zvláštneho dôvodu stále nesmierne ťažkosti pochopiť. To tvrdenie je nasledovné: moslimovia trvajúci na tom, aby sme sa riadili islamským právom, bez ohľadu na to, do akej miery, a ktorí obhajujú zahaľovanie žien do buriek a hidžábov, sa nikdy neintegrujú do našej spoločnosti. Ani neprijmú západné liberálne hodnoty.

Aké logické závery sa dajú vydedukovať z tohto útržku informácií? Nuž, povedané po lopate to znamená, že odmietajú naše zákony a náš spôsob života. Znamená to, že si nevážia slobodu prejavu a demokraciu. Nedá sa to vyjadriť jasnejšie, pokiaľ nezačnú držať veľké transparenty, ktoré to vyhlasujú (čo často robia). Toto je samozrejme veľmi znepokojujúca myšlienka a mala by byť varovným majákom, pretože toto stále kladie veľký nápor na tieto hodnoty, a v priebehu času, ako moslimská populácia na Západe narastie, tie isté hodnoty začnú rýchlo erodovať.

Vyššie uvedené pozorovania sú len niekoľkými z najočividnejších tvrdení, ktoré by mali byť samozrejmé aj pre ľudí, ktorí nemajú žiadne znalosti o islamskej doktríne. Keď pridáme všetko dokopy a to bez toho, aby sme pošpinili konečný výsledok politicky korektnými predsudkami, ľudia by mali byť vedení k uvedomeniu, že islam má určité vážne problémy so západnými pojmami ako sloboda prejavu, rovnosť a demokracia. To by znova malo viesť ľudí k pochopeniu, že islam je nebezpečná a totalitná ideológia.

Keď zoberieme do úvahy všetky tieto aspekty, bude veľmi jasné, že islam má oveľa viac dočinenia so Saudskou Arábiou a ISIS než so sekulárnymi západnými demokraciami, alebo sladučkým obrazom, ktorý sa takzvaní umiernení moslimskí predstavitelia pokúšajú nakresliť. Pri pohľade nepredpojatými očami na náboženstvo a krajiny, kde sa islam praktizuje, si človek uvedomí, že táto ideológia nemá nič, čo by človek túžil nanútiť akejkoľvek spoločnosti. Islam sa vyvinul pred 1400 rokmi a, aby som bol úprimný, do tej doby aj patrí.

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: Gates of Vienna

O ::prop

17 komentárov

 1. Ďalšia neseriózna zlátanina od autora presiaknutého zlomyselnou nenávistnou propagandou. Predpokladám, že ho k tomu samozrejme vedie propaganda jeho kresťanskej viery.
  Zdroj ‘Gates of Vienna’ mi nič nehovorí a meno autora (ktorého nám prekladateľ p.Zet neprezradil) – Baron Bodissev, ešte menej.
  Zaujímalo by ma však, kde tento autor vzal – “Siege of Vienna – rok 1863, keď “Siege” prebiehal v roku 1529. On to má chudáčisko trochu popletené, lebo to bola “Bitva o Viedeň”, ktorá sa odohrala 11-12 septembra 1683. Malý rozdiel, len 154 rokov!
  Autor Bodissev nám však nehovorí nič o zvrátenej monštrozite kresťanstva, ktorá sa udala len 77 rokov neskoršie (18 jún 1452, teda v obrej pamäti všetkých muslimov), keď predstaviteľ toho “jediného, najláskavejšieho a najmierunilovnejšieho” náboženstva na tejto planéte, Vatikán, vydal Bulu “Bull Dum Diversas”, ktorou Pápež Nicholas V-ty, oprávňuje Afonsa V-ho portugalského podmaniť Saracénov….nazývajúc muslimov POHANIA a udelil Portugalsku oprávnenie sa zapojiť do Muslim-Afrického trhu s otrokmi….
  “Dávame vám (králi Portugalska), týmito dokumentami, s našou Apoštolskou Autoritou, plné a slobodné povolenie okupovať, hľadať, zajať a podmaniť Saracénov, pohanov a iných neveriacich a nepriateľov Krista, kdekoľvek môžu byť, ako aj ich kráľovstvá, vojvodstvá, kraje, principality (kniežatstvá) a iné majetkya zredukovať ich osoby do večného otroctva”.
  V skutočnosti, toto bol začiatok európskeho trhu s otrokmi, ktorý neskoršie dopravoval tisíce Afrických otrokov do Nového Sveta.
  A teraz sa Európa diví, že muslimi si prichádzajú zinkasovať úroky!

  Nemienim komentovať uvedené nezmysly autora – ‘kameňovanie, stínanie, vešanie na žeriavoch (?) , zabíjanie žien za nezahalené hlavy, atď.’ to už na týchto stránkach Propu bolo pár-krát, len sa čudujem p.Zetovi (jeho ďaÍší nešťastny výber článku, márnenie času a jeho inteligencie), prekladaním podobných nezmyslov.

  Zastavím sa len pri dvoch autorových “empirických pozorovaniach”:

  Prvý:
  “Takže, z racionálnej perspektívy, ISIS sa nedá zamietnuť s tým, že nemá nič spoločné s Islamom”.

  …jeho “racionálna prespektíva” mu nikdy, ako sa zdá, neobjasnila, čo vlastne ISIS znamená, že je to “Islamic State of Irak and Syria”. Ako môže niekdo tvrdiť, že ISIS nemá nič spoločné s Islámom, je “beyond me”. Ale môže byť aj pravdou, že nemá, ale s Islámom originálnym, Muhammadovým, viera lásky, pokoja a mieru. Neviem však, či autor vie aj o nejakom inom Isláme a či vôbec niekedy počul o niečom, čomu sa hovorí “Wahhabi Islam”.

  Druhý:
  “…že islam má oveľa viac dočinenia so Saudskou Arábiou a ISIS než so sekulárnymi západnými demokraciami…

  …tu sme pri niečom, čo je autorovi pravdepodobne málo známe….
  Nebudem sa zaoberať dávnou históriou Blízkeho a Stredného Východu, utváraním rôznych kráľovstiev a ich bojmi a nasakrami medzi sebou, podívajme sa len na vznik kráľovstva “Saudská Arabia”.

  Založenie kráľovstva “Saudská Arabia”, je výsledkom britskej konšpirácie.
  Celá aféra začala už v 18 storočí, keď Britské Impérium začalo posielať do arabských zemí svojich agentov/špiónov na tisíce. Účel? Typicky britský; skorumpovať, rozoštvať, rozvrátiť systém pokoja a mieru, a nastoliť systém, z ktorého Impérium môže len a len koristiť.
  Je to dokumentované a zjavilo sa to v roku 1888 v tureckom jazyku, v päť-zväzkovom diele autora Ayyub Sabri Pasha, “Mir’at al-Haramayn”.
  Je to o veľmi dôležitej úlohe britského agenta, menom Mr. Hempher, založiť konzervatívne islámske reformné hnutie, neskoršie nazvané Wahabizmus, ako časť konšpirácie, skorumpovať Islám.
  Samozrejme toto dielo Sabri Pashu bolo označené ako “apokryfa”, “podvrh”, “vyložený nezmysel” a Anglofobická variácia “Protokolov Siónskych Mudrcov”.

  Podľa tohoto spisu, britský agent/špión Hempher, pracujúci v počiatkoch rokov 1700, pózoval ako Muslim a infiltroval Ottomanove Impérium, za učelom ho oslabiť a zničiť Islám raz-prevždy.
  Hovorí svojim čitateľom:
  “Keď jednota muslimov je zlomená, a spoločná sympatia medzi nimi je oslabená, ich sily sa rozpadnú, my ich s ľahkosťou zničíme…My, Angličania, musíme spôsobiť neporiadok a vzbudiť schizmu vo všetkých našich kolóniách, za účelom, aby sme my mohli žiť v dostatatku a luxuse….”
  K tomuto, typicky anglickému, skutočne niet čo dodať….

  Hempher sa nepochybne snaží oslabiť morálku muslimov, hlásať “alkohol a súlož”, ale jeho prvý krok je, vytvorením Wahhabizmu, zavádzať do Islámu novoty a zmätky, ktorý má, ako ‘pozlátka’ na povrchu, získať dôveru, že ide o prísnu morálku.
  Pre tento účel našiel v Basre “poverčivého”, mladého Iračana s “horúcou hlavou”, kazateľa a scholara, menom Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703–1792). Hempher ho korumpoval všemožným lichotením, kým tento muž bol ochotný založiť svoju vlastnú sektu.
  Wahhabizmus je náboženské hnutie, alebo skupina Sunni Islámu. Bolo rozlične opisované ako “ultra-konzervatívne”, “jednoduché”, “fundamentálne”, “morálne prísne” či “morálne” a ako islámske “reformné hnutie”, obnoviť “čisté monoteistické uctievanie” (tawhid), ale oponentami označované ako “extrémne pseudo-Sunni hnutie”. Príslušníci často namietajú proti pomenovaniu Wahhabi, alebo Wahhabizmus, ako ponižujúce a preferujú byť nazývaní Salafi, alebo muwahhidi. Mnohí Sunni a Shia muslimi nesúhlasia s týmto Wahhabi hnutím, zatiaľ čo iní veria v konšpiračnú teóriu, obviňujúc Britskú tajnú službu zo založenia hnutia Wahhabi.
  Výskumník Kahirskej Univerzity Al Azhar, označuje Wahhabizmus ako ”Satanská viera”.
  Podľa Hemphera, on je jeden z 5,000 britských agentov s poslaním oslabiť muslimov a ich počet britský government plánuje zvýšiť na 100,000 ku koncu 18-ho storočia.
  Píše Hempher:
  “keď dosiahneme toto množstvo, dostaneme všetkých muslimov pod našu kontrolu a Islám upadne do mizerného stavu, z ktorého sa nikdy nezotaví”.
  Príklad súčasnej referencie ku knihe, alebo aspoň ku teórii, že Wahhabizmus je britská konšpirácia, je posudok Ayatollah Hussein-Ali Montazerisa z roku 1987, že Wahhabis je “banda britských agentov z Najdu”.
  A tak, keď už “kráľovské rodiny” rôznych malých “kráľovstiev” sa navzájom zmasakrovali, vsúpila do hry Británia, zjednotila Hijaz a Nejd a 23 septembra 1932, založila novú krajinu, menom “Kingdom of Saudi Arábia”.
  Zároveň vytvorila aj novú “židovskú kráľovskú rodinu”. Lebo správny žid môže byť kýmkoľvek, muslim, Sunni, Shia, Hindu, Sikh, alebo budhista, dokonca aj katolíckym pápežom na Vatikánskom stolci, viď Pápež Pavol VI-ty (1963-1978, Giovanni Batista Montini).

  Dnes, učenie Muhammada bin Abd Al-Wahhabiho je štátom sponzorované a je oficiálnou formou Sunni Islámu Saudskej Arabie 21-ho stotočia.
  A svet sa nestačí diviť, ako je možné, že zo Saudskou Arabiou sme stále veľkí priatelia a budeme “for eternity” (alebo aspoň pokiaľ budú mať olej) a Európa nevie, kdo im tam organizuje, toho času, tie “radostné dni”.
  Na záver malý dodatok; je to výrok bývalého anglického židovského premiéra, B. Disraeliho (1804- 1881):
  ““Nikdo nesmie jednoducho prehliadnúť otázku rasy; je kľúčom ku svetovej histórii a je to presne z tohoto dôvodu, že písaná história je tak často nejasná – je písaná ľuďmi, ktorí nerozumejú otázke rasy a čo ku nej patrí”.

  Myslím, že tu nie je čo objasňovať tým, ktorí na to majú.
  Sapienti sat.

  • Aby bolo jasné – ja nikomu neurčujem, čo má a čo nemá prekladať. Zet si vybral tento text sám bez akéhokoľvek navádzania po vlastnom zvážení. Možno autor nie je úplne seriózny zdroj (čo vlastne považujete za seriózny zdroj?), ale je to jeho názor, s ktorým sa síce dá polemizovať, ale ťažko vyvrátiť ako celok. Ja ho za neseriózny zdroj nepokladám a naopak – myslím si, že práve váš príspevok je veľmi, ale veľmi neseriózny. Začnem opravovať vaše mystifikácie od začiatku:

   – Baron Bodissev nie je autor, ale osoba, ktorá text zverejnila. Rovnako ako je pri tomto článku uvedený na tomto serveri ::prop – ale autorom textu nie som.
   – Vôbec netuším, prečo hovoríte o „Siege of Vienna“, keď to s článkom vôbec, ale vôbec nesúvisí. Zrejme ste si niečo vydedukovali pri pohľade na banner pôvodného webu, čo je ale iba vaša mystifikácia, ktorá s obsahom článku vôbec nesúvisí.
   – Aj v tom banneri sa nepíše o „Siege of Vienna“ ako názve historickej udalosti, ale o „siege of Vienna“ (malé písmeno S), teda o obliehaní Viedne v roku 1683. Presne to je „Počas obliehania Viedne v roku 1683…“. Kontext.
   – Ak už chcete byť taký puntičkár vo veciach, ktoré s článkom vôbec nesúvisia, nepíšte, že Bitka o Viedeň bola v roku 1863…

   atď, atď.

   Ešte mi nedá. Ako uvádzate, kameňovanie, stínanie, vešanie na žeriavoch (?) , zabíjanie žien za nezahalené hlavy, atď. nie je žiadnym nezmyslom, ale realitou. A vôbec nechápem, prečo dávate otáznik k vešaniu na žeriavoch. Je to možno nie celkom obvyklý (ale ani nie výnimočný) spôsob popravy, keď odsúdený je obesený a zomiera nie rýchlo zlomením väzu, ale udusením (keďže nepadá do prepadliska, ale je vytiahnutý pomaly do výšky žeriavom).

   A ešte môj názor. Každá viera otrávená jedom z Judei si zaslúži vyrezať a spáliť na ohnisku dejín. To platí aj o isláme. Čím skôr bude islam horieť v plameňoch, tým skôr bude svet lepší.

  • Prečo sa vyjadrujete k veciam o ktorých nič neviete?

   Mýlite si kresťanstvo s cirkvou. Kresťanstvo, pokiaľ viem, nikde priamo neschvaľuje zotročovanie. To čo robili pápeži a králi nemá s kresťanstvom nič spoločného, to boli skutky katolíckej cirkvi z popudu jej predstaviteľov. Na rozdiel od toho, v islame je otroctvo bežné, samotný Mohamed bol otrokár a ak ním bol on, môžu nimi byť aj moslimovia.

   Ak Vám tak veľmi vadí kresťanské otroctvo, naštudujte si niečo aj o otroctve v islame. http://medzicas.sk/?s=otroctvo

   Ale môže byť aj pravdou, že nemá, ale s Islámom originálnym, Muhammadovým, viera lásky, pokoja a mieru. Neviem však, či autor vie aj o nejakom inom Isláme a či vôbec niekedy počul o niečom, čomu sa hovorí “Wahhabi Islam”. //// Islam nemá s láskou nič spoločné, v samotnom Koráne sa láska spomína len 49 krát, nikdy však v zmysle že by moslimovia mali milovať všetkých ľudí, bez rozdielu vierovyznania. Moslim má milovať to čo miluje Aláh a má nenávidieť to čo nenávidí Aláh. Tomu sa hovorí Al Wala‘ Wal Bara‘. A samozrejme, nemoslimov Aláh nenávidí. Pokoj? Ten existoval v predislamskej Arábii a zanikol až s príchodom Mohameda a islamu. Ako iste viete, v Arábii existovalo viac ako 360 náboženstiev (resp. ľudia tam uctievali dokopy viac ako 360 božstiev) a napriek tomu tam náboženské konflikty neboli. Mier? Pod tým pojmom si moslimovia predstavujú podriadenosť islamu. Vojnou naopak rozumejú stav nepodriadenosti islamu (preto nemoslimským krajinám hovoria Dar al-Harb, Dom vojny).

   Wahhábizmus nie je nič iné než ortodoxný výklad Koránu a Mohamedovej sunny. Čiže wahhábisti vyznávajú a praktizujú najčistejší islam.

  • Evropa se nediví, není to osoba. A nevím jak u vás v Orientě, ale v zemích, kde platí lidská práva nejsou lidi odpovědní za činny druhých. Takže si ty vaše úroky prosím odneste do islámské Rijádské banky. Zrovna se přesvědčíte, jak je to s tím věšením na vlastní oči. Nebo spíš krk.

 2. Predstavme si situaciu, ze Islam vyhra a ovladne Europu. O 1000 rokov na strednom vychode povstane nove nabozenstvo ktore si da za ulohu ovladnut svet a zacne sa dobijat do Europy. Zrazu skupina moslimov z Europy sa zacne burit a protestovat proti tomu. Zacnu argumentovat ake je nove nabozenstvo zle a ako napada tradicne islamsko-europske hodnoty a kulturu…. Smiesne? Takto mi pride dnes kazdy krestan ktory sa snazi bojovat proti islamu kvoli obrane krestanstva.

  Krestanstvo je ako Islam. Cuzdie nabozenstvo z tej istej kuchyne.

 3. Mám taký pocit,že pán SITRA AHRA zabudol opomenúť jednu podstatnú a dôležitú vec…..to čo robili kresťania a kresťanské náboženstvo sa skončilo pred vyše dvesto rokmi ….celý ideový svet kresťanstva pohltila takzvaná demokracia a sloboda….ide o to,že moslimská viera a ich chápanie sveta zamrzlo v čase keď bolo založené prorokom Mohamedom…od siedmeho storočia kedy bol islám založený sa ideovo,mentálne a ľudsky neposunuli nikam.Uznávam kritiku náboženstva ako takého a ktoréhokoľvek.A zvlášť pokiaľ je niekto jeho fanatickým šíriteľom… tým je momentálne islám….jedná sa o jedno z najmladších náboženstiev a v súčastnosti najagresívnejších. Takže ak kriktika tak priamočiara ….

  • Nikde som nenapísal, že Prop radí, alebo neradí niekomu, čo má prekladať.
   Taktiež z ničoho neobviňujem p. Zet-a. On len preložil a mimo iného, preložil veľmi dobre. Je schopný.

   Účelom môjho komentára je oboznámiť, že existuje niečo ako Wahhabi Islám, ako vznikol a hlavne koho zásluhou. Je to vec histôrie. Nič viac a nič menej.

   “Ja ho za neseriózny zdroj nepokladám…”
   …o akej serióznosti tu hovoríme, keď teda nevieme ani meno autora?

   “…keď to s článkom vôbec, ale vôbec nesúvisí.
   …súvisí, pretože zdroj je uvedený: “Gates of Vienna”. Niekedy musíme, v záujme kompletnosti zájsť aj do sféry, ktorá priamo nesúvisí s článkom, ale súvisí s predmetnou témou.

   “…nepíšte, že Bitka o Viedeň bola v roku
   1863…”
   … neviem o čo Vám tu ide……nepochybujem, že Vám je jasné, že medzi “Siege” a “Battle”” je rozdiel….a “Siege” aj “Battle” sa odohrali presne, ako som napísal… ale to je nepodstatný detail…

   “Každá viera otrávená jedom z Judei si zaslúži vyrezať a spáliť na ohnisku dejín”.

   …toto predsa, ako presvedčený ateista tvrdím od začiatku môjho pôsobenia na Prope a kdekoľvek inde….
   * * *
   Tíwaz, mate pravdu , plne súhlasím

   * * *
   Tomu kameňovaniu, stínaniu, vešaniu na žeriavoch, zabíjaniu a iným nezmyslom by som uveril, keby ste uviedol nejakú evidenciu vo fotografiách…reportéri a dopisovatelia z celého sveta, sú predsa po celom svete,vieme o všetkom ako sa povie “z prvej ruky” čo sa vo svete deje a ešte som žiadnu podobnú fotografiu či zábery nevidel….
   verím tomu asi tak, ako 6 miliónom v Oswienčime…
   * * *
   Do Kanady prišlo nedávno 21 tisíc imigrantov zo Sýrie. Videl som (TV) ich pekne zariadené byty (neviem či vládou),
   televízory, ľadničky, práčky aj sušičky, otec rodiny už má zamnestnanie, dcérka pri počítači. Nie je počuť ani o najmenšom previnení týchto ľudí, žiaene krádeže, znásilnenia, obťažovanie žien a dievčat, atď….ako je to možné, keď podľa všetkého, sú to “barbari”?

   O akom “vnucovaní” Islámu píše autor spomínaného člámku, keď za skoro 50 rokov, čo žijem v Kanade, nikdy za mnou neprišiel nikdo, aby ma nahováral prijať Islám? Žijem neďaleko ich mešity (krásna stavba) a ešte nikdy som ani nepočul ich “volanie” z veže k ich modlitbám a v meste v ktorom žijem je cca. 25 tisíc len pakistánsjych muslimov o iných ani nehovoriac. Ako môžem veriť vašej propagande, keď mám úplne iné skúsenosti?

   • „Tomu kameňovaniu, stínaniu, vešaniu na žeriavoch, zabíjaniu a iným nezmyslom by som uveril, keby ste uviedol nejakú evidenciu vo fotografiách…“ Bude vám stačiť napríklad toto?   • SITRA AHRA: Vaše osobné skúsenosti nevypovedajú nič o celkovom stave vecí. Ja by som tiež mohol povedať, že mám kolegu cigána ktorý nekradne, pracuje, má len jedno dieťa a je úplne v pohode. Z toho ale nevyplýva, že všetci sú takí. Islam prikazuje moslimom, aby ho šírili ďalej, čo neznamená, že to všetci aj robia.

    Wahábistický islam je, ako som už písal vyššie, ortodoxný výklad Koránu a sunny. Nie je to niečo nové, je to práveže návrat k pôvodnému islamu z čias Mohameda (v súčasnosti sú už moslimské krajiny aspoň čiastočne sekularizované, wahábizmus je teda cestou späť). Netreba za všetkým vidieť britské sprisahanie 🙂

    Medzi tými imigrantmi zo Sýrie čo nedávno prišli do Kanady možno sú aj normálni ľudia, ale netreba zabúdať na politickú korektnosť a multikulti propagandu. To čo ukazovali v telke mohlo byť autentické asi ako ten prípad z Rakúska, kde počas povodní televízia ORF natočila reportáž, ako imigranti zachraňujú majetok a vysvitlo, že to bolo dopredu zinscenované 🙂

 4. Nestačí. Takéto fotky nie je problém na-aranžovať pre kamery.
  Stačilo by, keby ste uviedol lokáciu, kde sa to stalo, kdo sú tí “visiaci”, a hlavne autora fotografií….a jeho “credentials”…
  Takúto “evidenciu” už poznám z “holocaustu”.
  Posielam príklad, aby ste ho pripojil k mojmu komentaru:

  • Áno? Takúto „evidenciu“ (mimochodom, na Slovensku mámo na to výraz – dôkaz) poznáte z holocaustu? Možno by ste mi mohol poslať odkazy, kde nájdem fotky ľudí zomierajúcich v plynových komorách, rovnako ako som vám poslal fotky ľudí popravovaných na žeriavoch. Na tých fotkách, ktoré ste poslal, nič takého nevidím napriek tomu, že sú falošné.

   Nebudem vám robiť súkromný google. Kliknite si na nasledujúci odkaz.

   http://lmgtfy.com/?q=islam+execution+on+crane

   • Nikdy som Vás nežiadal, aby ste mi robil súkromný Google. Samozrejme Vy môžete uverejniť svoju “evidenciu” a nemusíte uverejniť žiadnu inú, ktorá sa Vám nehodí. Chcel som len povedať, že ‘fotomontáže’ už vedeli robiť pred 70 rokmi.
    Neviem pochopiť, prečo mnohokrát je špatne pochopené to, čo napíšem.

    Zet, ja sa riadim podľa mojich osobných skúsenosti a podľa nich aj posudzujem ľudí. Máte pravdu, sú aj dobrí a sú aj zlí. Napísal som jasne, čo bolo účelom môjho komentáru. Bol to vynález Wahhabi Islamu a môj osobný dojem je, že Váš posudok o ňom je nesprávny. Je to britská konšpirácia (o tom je mnoho materiálu) a je to židovský výmysel! Mám dojem, že to aj viete, ale bojíte sa o tom písať, z mne jasných dôvodov.

    Táto diskuzia ma prinútila ísť hlbšie do tohoto problému a prišiel som k určitým poznatkom, ktoré ma skutočne prekvapili.
    Fotografie, uvedené Prop-om, môžu byť pravdou (i kď potvrdenie authenticity by neškodilo, sú to, predpokladáma asi správne, zábery zo Saudskej Arabie) a poviem Vám, prečo z časti mením svoj názor.
    Dajte si do ‘prehliadača’ (browser) nasledovnú otázku “Is Saudi Royal Family Jewish?”- vyskočí Vám niekoľko linkov, ako napr. “The Jewish roots of the Saudi Royal Family” a dozviete sa nielen to, že čo píšem je pravda, ale že aj sám zakladateľ Wahhabi Islamu, Muhammad ibn Abd al-Wahhab bol žid tureckého pôvodu, čo som ani ja sám nevedel.
    To sú materiále, ktoré by ste mal (alebo Prop) prekladať.

    Dozviete sa tam o zverstvách tejto židovskej “kráľovskej” Saudi rodiny, ktoré napácahali a zrejme stále páchajú na svojich nevinných arabských podaných.
    A to je rodina vládnuca dodnes v Saudskej Arabii a už verím, že zversvá sa tam dejú dodnes.

    Čítajte:
    “That was and still is the system of this Regime of the JEWISH FAMILY (SAUDI FAMILY): All its goals are : plundering the wealth of the country, robbing, falsifying, and committing all kinds of atrocity, iniquity, and blasphemy- all are executed in compliance with their self invented Wahabi Sect which legalizes the chopping of the heads of their opposing subjects”.

    Je však nepochopiteľné, že OSN a rôzne “humanistické” organizácie a rôzne organizácie pre “ľudské práva”do tejto krajiny nezasiahnu.
    A z uvedeného je jasné, prečo táto krajina je “nepostihnuteľná”, podobne ako Izrael.
    Nie Zet, podľa všetkého, Wahhabi Islam nemá nič spoločné s pôvodným Islámom Muhammada.

    • Diskutovať s paranoidným konšpirátorom, ktorý vidí židovské sprisahanie asi aj vo vlastnej chladničke je strata času. Ste predpojatý, neobjektívny, nemáte spoľahlivé informácie, na všetko sa dívate skreslene a mýlite si pojmy s dojmami, okrem iných vecí. Z Vás by bol skvelý presstitút.

 5. Je noz dobry alebo zly? Asi zalezi na tom ako ho pouzijem. A zabudli ste na na tretiu vetvu islamu – Sufizmus, ten asi ma k militantizmu daleko. To co sposobuje wahabizmus dnes, to iste prekrutenie pouzila cirkev vcera. Moc, zotrocenie a bohatstvo pre „Parazita“.
  Velmi jednoduchy rozhovor s moslimom:
  http://www.pluska.sk/plus-7-dni/rozhovory/palestinsky-spisovatel-saleh-za-terorizmom-je-falosna-politika-usa.html

  • Veľmi jednoduchý rozhovor, ukazujúci až príliš zjednodušený pohľad Saleha na islam. Vyzerá to tak že aj on má v islame poriadny hokej. Uviedol tam kopu sprostostí.

   Egyptský reformátor Nasr Abú Zaid v roku 1995 vo svojej knihe napísal, že platenie dane za ochranu kresťanmi a židmi moslimom je v Koráne myslené historicky a v dnešnej dobe nemá uplatnenie //// Kto je vyššou autoritou – Mohamed alebo nejaký egyptský reformátor?

   A na udržanie moci využíva práve islam a jeho odnož wahabizmus //// už som písal čo je wahábizmus.

   Žena nesmie šoférovať, nikam nesmie cestovať bez manžela, otca alebo staršieho brata. To je choré. //// Ale veď toto stanovil samotný Mohamed (až na to šoférovanie) a píše sa o tom v Koráne a určite aj v hadísoch.

   V Koráne je 114 veršov o láske, spolupráci, kresťanoch a židoch s tým, že ak oni neotočia meč na vás, tak nemáte útočiť. Doslova sa píše, že kto zabije jedného človeka, akoby zabil celý svet. No zrazu niekto vytiahne takzvané dva verše meča, ktoré hovoria o zabíjaní neveriacich. A wahabisti tvrdia, že tieto verše rušia všetky tie verše o láske a porozumení. //// A potom je tam 164 veršov o džiháde, ktoré ho opisujú ako vojnu a dobývanie.Tých 114 veršov by som rád videl. V Koráne je len 49 veršov o láske, no ani jeden nehovorí že by moslimovia mali milovať všetkých ľudí, bez ohľadu na vierovyznanie. Tá rozprávočka o tom, že kto zabije jedného človeka akoby zabil celý svet je rozoberaná v jednom článku čo som tu prekladal. Celé znenie verša Saleh samozrejme nepovedal, lebo ten verš v skutočnosti hovorí niečo iné 🙂 A áno, verše o meči nahrádzajú väčšinu veršov o tolerancií, ako to tvrdia aj moslimskí učenci.

   Korán pritom uznáva kresťanstvo i judaizmus ako náboženstvá a vyzýva ich na toleranciu. Korán je nádherná kniha v krásnom arabskom jazyku. Zmysel však dáva iba v pôvodnom znení. //// Mohamed spočiatku uznával kresťanstvo i judaizmus, ale jeden z jeho posledných pokynov pred smrťou bol, že moslimovia majú Židov a kresťanov vyhnať z Arábie, čo sa aj stalo. Okrem toho, kresťania dodnes patria k najprenasledovanejšej menšine v islamských krajinách. Neviem čo si Saleh predstavuje pod pojmom nádherná kniha, ale správne poznamenáva, že zmysel dáva iba v pôvodnom znení, pretože súčasný Korán má kapitoly zoradené podľa dĺžky, nie podľa pôvodného poradia. Pôvodný Korán má aj svoj dej, ktorý zďaleka nie je pekný – začína modlitbou o bohu, nasleduje vyhlásenie vojny neveriacim, potom likvidácia pôvodnej arabskej kultúry a končí sa nastolením šaríe v Arábii. Fakt nádherné čosi.

   Môj nebohý priateľ… Študoval aj Korán. A bol presvedčený, že verše meča majú iného autora ako zvyšok Koránu. Niekto ich tam v priebehu rokov jednoducho pridal a teraz sa tvári, akoby tam boli vždy. Ale to je hlúposť. //// Jeho priateľ asi nečítal Mohamedov životopis, inak by o takej blbosti presvedčený nebol.

   • “Diskutovať s paranoidným konšpirátorom, ktorý vidí židovské sprisahanie asi aj vo vlastnej chladničke….”

    …Vy síce viete niečo preložiť, ale to je všetko. Zrejme ako dobrý kresťan/katolík, judaizmus je Vám blízky a ja vidím židov aj vo vlastnej ladničke…..

    Počul ste niekedy o tomto výroku?:
    King FAISAL AL-SAUD at that time could not deny his family’s kindred with the JEWS when he declared to the WASHINGTON POST on Sept. 17, 1969 stating:
    “WE, THE SAUDI FAMILY, are cousins of the Jews: we entirely disagree with any Arab or Muslem Authority which shows any antagonism to the Jews; but we must live together with them in peace. Our country (ARABIA) is the Fountain head from where the first Jew sprang, and his descendants spread out all over the world”.
    Myslím že nepotrebujete k tomu slovenský preklad.
    * * *
    Včera (utorok 19 júla) som dostal Z Nemecka tento mail:
    NATO? Preposielajte ďalej okolo seba…!!!
    Dnešní zpráva převzata z deníku Al Ahram mluví za všechno.*

    ppTurecký novinář Mehmet Akhul přinesl autentické svědectví o plánech a jejich realizaci přímo z centra bojů takzvaného Islámského státu z oblasti střední Sýrie. Rok a půl tam působil pod jménem Mohamed Akhe jako bojovník tzv.Islámského státu (kalifátu). Sám označuje tzv. Islámský stát (ISIS) jako podvod řízený zahraniční tajnou službou.

    Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. Všechny akce s dětmi a ženami jsou zastírací manévr, který má uklidnit veřejné mínění v Evropě a zvednout vlnu solidarity.

    Cílem mají být samozřejmě nejvyspělejší ekonomiky EU. Bojovníci ISIS mezi sebou komunikují prostřednictvím mobilních GSM telefonů v síti Spojených Arabských Emirátů Etisalat, které mají zaplacené přímo z ISIS. Tím je také vyřešena záhada, jak mohli takzvaní chudí uprchlíci komunikovat mezi sebou z moderních smartphonů celé týdny v roamingovém režimu, přičemž neměli peníze údajně na nic.

    Příkazy a velení jde přes velitele skupin, které tvoří převážně obyvatelé Sýrie a Iráku a jedna skupina je vedena třemi muži za předpokladu, že jsou na jednom místě. Proto se takzvaní uprchlíci domáhali sami rozhodovat kde budou umístěni. Jejich taktika má začít tak zvanou guerillovou válkou, což je v podstatě partyzánský způsob boje a to bráněním veřejného pořádku, infiltrací domácího obyvatelstva a kontaktem s již žijícími skupinami v EU.

    Toto je důkaz, že celý systém v EU reprezentován zrádci jako Merkelová, Hollande, Junckers, Faymann a ostatní totálně zradili Evropu a nechali ji nepřipravenou na totální válku vedenou zvnitřku. Akhul podrobně popsal organizační strukturu bojovníků tzv. Islámského státu (kalifátu) (ISIS) v Evropě. Takzvaní uprchlíci z válečných oblastí jsou ve skutečnosti bojovníci ISIS, maskovaní rodinami a dětmi, kteří navazují kontakty s již existujícími strukturami, které v Evropě již působí.

    „Válka v Evropě se začala“ prohlásil operační důstojník policejního velitelství v jižním Hesensku po rozsáhlé akci odhalující rozsáhlou síť muslimských vojenských struktur v Německu.

    „Toto je výsledek ranní mimořádné porady ředitelství tří sousedních spolkových zemí“, dodal. Jeho britští kolegové podnikli po Akhulově svědectví operativní zásah, odhalující síť muslimských partyzánů v oblasti Midlands. Připravovali teroristické útoky a sabotážní akce po celé zemi, což má být začátek přenesení bojů z Blízkého východu do Evropy.

    Jak Akhul uvádí ve svém příspěvku v Al Ahram z dnešního rána, tzv. uprchlíci komunikují většinou přes dubajského operátora firmy Etisalat, která do dnešního oběda zablokovala několik desítek tisíc účtů, které komunikovaly neustále jen a výhradně přes roamingové partnery v Evropě.. Kontrola a odposlouchávání telefonátů začalo policejními orgány v německé spolkové zemi Hesensko, kde je nejvíce teroristických buněk, i ve Velké Brit&am p;am p;aa cute;nii.

    Podle svědectví Akhula je v Evropě odhadem více než 450 tisíc bojovníků ISIS, z nichž je přibližně 80% aktivních. Ostatní se skrývají nebo jsou mimo kontrolu velitelů ISIS. „Maďarská armáda je ve stavu pohotovosti a připravena na násilný zásah v případě narušení hranic“, prohlásil premiér Orbán. Mehmet Akhul je momentálně (situace o 18:30) na policejním ředitelství v Ammánu a podle mluvčího policejního ředitelství se stále neví, kdy a za jakých okolností bude propuštěn. Informace čerpáme ze zdrojů ammánské pobočky Al Jazeera i od spolupracovníků v Káhiře a Ammánu.

    POSÍLEJTE DÁL, AŤ TO VÍ CO NEJVÍC LIDÍ!!! DO EVROPY NEJDOU ŽÁDNÍ ZOUFALÍ IMIGRANTI, PRCHAJÍCÍ PŘED VÁLKOU, ALE OTROKÁŘI A VRAZI NÁS, NAŠICH DĚTÍ A NAŠICH VNOUČAT!!!

    A teraz, pane, lopta je na Vašej polovici – vysvetlite verejnosti, kto to všetko organizuje, ale hlavne, kdo to financuje.
    A potom uvidíme, kdo je ten ‘paranoid’.
    Nesnažte sa mňa kritizovať, na to jednoducho nemáte.

Leave a Reply