život

Práve Ministerstvo zahraničných vecí SR v roku 2013 poskytlo Inštitútu ľudských práv dve dotácie, 15-tisíc a 25-tisíc eur, na dva projekty. Z jedného z nich vzišla brožúrka o LGBT, ktorá vraj mala putovať na slovenské školy. „V rámci projektu Zvyšovanie povedomia o ľudských právach prostredníctvom participácie a dialógu sa realizovali štyri veľké okruhy aktivít: študentská článková súťaž To si píš!, blog Ľudské práva, série verejných diskusií s videozáznamom a tvorba, tlač a distribúcia troch druhov materiálov o histórii a súčasnosti ľudských práv,“ uviedol Weisenbacher. Druhý projekt niesol názov Vzdelávaním proti homofóbii, informovanosťou k tolerancii, výsledkom bola spomínaná publikácia Dve/Dvaja, ktorú zostavil on sám so svojimi kolegami z občianskeho združenia. „Väčšina peňazí išla na tlač publikácie,“ odpovedal na otázku, na čo minuli v tejto kampani 15-tisíc eur. Z projektového rozpočtu však vyplýva, že dotácia bola určená predovšetkým na odmenu „vedúcemu výskumnej skupiny“ vo výške 3 150 eur, jeho asistentovi, dvaja autori publikácie mali plánovanú odmenu po 1 900 eur, peniaze sa vyčlenili aj na kúpu notebooku, telefónne účty a podobne.
Čítať viac >>>

O ::prop

Leave a Reply