Domov / Hlavná strana / Komentáre / Vlna nebieleho zločinu v Holandsku

Vlna nebieleho zločinu v Holandsku

U imigrantov je 47-krát väčšia pravdepodobnosť, že skončia za mrežami.

Oficiálne štatistiky zverejnené holandskou vládou odhalili, že u nebelochov v krajine je 47-krát vyššia pravdepodobnosť, že skončia za mrežami, než rodní Holanďania. Ďalej je u nich 29,5-krát vyššia pravdepodobnosť, že sa postavia pred trestný súd, 28,3-krát vyššia pravdepodobnosť, že budú čeliť trestnému stíhaniu a 21,1-krát vyššia pravdepodobnosť, že ich polícia zaregistruje ako podozrivých.

Podľa čísel zverejnených úradom Statistics Netherlands (CBS), polícia požiadala túto organizáciu, aby preskúmala údaje za obdobie 2010 až 2017 v súvislosti s tým, či sú „osoby s nezápadným migračným zázemím nadmerne zastúpené v určitých štádiách trestného súdnictva v porovnaní s ľuďmi s holandským zázemím.“

Správa vytvorená Statistics Netherlands presne ukázala, ako často sa ľudia s „holandským zázemím alebo nezápadným migračným zázemím objavujú v záznamoch polície, prokuratúry, súdu a detenčných centier a ako tieto počty súvisia s celkovým počtom ľudí s rovnakým migračným zázemím.“

Tabuľka 1a zo správy ukazuje absolútny počet ľudí s holandským zázemím alebo nezápadným migračným zázemím za obdobie 2010-2017, ktoré sa objavuje v príslušných záznamoch.

Tabuľka 1b zo správy ukazuje relatívny počet na 10 000 ľudí v holandskom obyvateľstve s relevantným migračným zázemím. Absolútne počty v porovnaní s migračným zázemím z tabuľky 1a sú preto upravené pre celkový počet ľudí s určitým migračným zázemím v holandskej populácii.

Napokon, tabuľka 1c ukazuje, ako často sa ľudia s nezápadným migračným zázemím objavujú v záznamoch v porovnaní so všetkými ľuďmi s holandským zázemím v záznamoch. Zahrnuté je tiež číslo, ktoré ukazuje priemerný počet ľudí v priebehu rokov 2010-2017 s migračným zázemím a štádiom trestného stíhania.

Práve v tabuľke 1c, pomenovanej „Počet ľudí v rôznych častiach právneho systému na 10 000 obyvateľov, 2010-2017,“ sa ukazuje skutočný rozsah nebieleho kriminálneho moru v Holandsku.

Počet „Políciou zaregistrovaných podozrivých na 10 000 obyvateľov“ s holandským zázemím je 1, verzus 21,1 u nebielych. Druhé číslo pozostáva z Maročanov (5,4), holandských Antilčanov a Arubanov (5,8), Surinamčanov (4), Turcov (3,2) a „ostatných nezápadniarov“ (2,7).

Trestné stíhanie zahájené prokuratúrou na 10 000 obyvateľov voči ľuďom s holandským zázemím je 1, verzus 23,3 u nebelochov. Druhé číslo pozostáva z Maročanov (5,5), holandských Antilčanov a Arubanov (6,9), Surinamčanov (4,5), Turcov (3,3) a „ostatných nezápadniarov“ (3,1).

Počet rozsudkov viny vydaných trestnými súdmi na 10 000 obyvateľov s holandským zázemím je 1, verzus 29,5 pre nebelochov. Druhé číslo pozostáva z Maročanov (7,1), holandských Antilčanov a Arubanov (9,6), Surinamčanov (5,8), Turcov (3,7) a „ostatných nezápadniarov“ (3,3).

Zadržaných väzňov vo väzení na 10 000 obyvateľov s holandským zázemím je 1, verzus 47 pre nebelochov. Sú tam Maročania (11,2), holandskí Antilčania a Arubania (17,3), Surinamčania (17,3), Turci (4,8) a „ostatní nezápadniari“ (4,4).

Tieto čísla znamenajú, že v pomere ku svojmu počtu páchajú nebelosi v Holandsku oveľa viac kriminality než rodní Holanďania. Keď zvážime, že na každého „neholanďana“ pripadá asi 3,5 Holanďanov, je jasné, že nebelosi majú takmer 160-krát vyššiu pravdepodobnosť, že budú vo väzení než belosi.

Navyše, aj tieto štatistiky môžu byť skreslené, lebo oficiálna definícia osoby s „holandským migračným zázemím“ je osoba s „aspoň jedným rodičom narodeným v zahraničí.“

To znamená, že nebelosi, ktorých rodičia sa narodili v Holandsku, sa automaticky považujú za niekoho s „holandským zázemím“. Čo tiež znamená, že nebiela kriminalita je pravdepodobne ešte vyššia než uvádzajú oficiálne čísla, keďže všetky zločiny spáchané týmito nebelochmi druhej generácie sú v „holandskej“ kategórii.

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: The New Observer

O ::prop

Leave a Reply