Domov / Hlavná strana / História / Väzenie národa: Pravzor tyrana – Ivan Hrozný – časť 4

Väzenie národa: Pravzor tyrana – Ivan Hrozný – časť 4

Kým Ivan III. položil základy nezávislého ruského kráľovstva (alebo skôr moskovského pravoslávneho chanátu), bol to jeho vnuk Ivan IV. Vasiljevič, známejší ako Ivan Hrozný, ktorý stvoril cárske Rusko a začal skutočnú moskovskú expanziu 16. storočia.

Širopajev považuje založenie Opričniny za najväčší úspech anti-Ruského Projektu počas vlády Ivana Hrozného. Opričnina je termín používaný k popisu vnútornej politiky Ivana Hrozného: brutálne posilnenie cárovej moci a potlačenie akéhokoľvek disentu, čo znamenalo rozdrvenie vnútornej opozície zo strany bojarov (ruská šľachta), alebo akékoľvek separatistické tendencie. Vykonávateľmi tejto politiky boli opričnici: členovia elitnej osobnej gardy, ktorí sa zodpovedali priamo cárovi. Vyhlásili sa za jeho psov a metly (na stráženie a vyčistenie kráľovstva). Metódami opričnikov bolo mučenie a popravy, teror a zrada. Širopajev považuje opričnikov za vzor neskorších sovietskych bezpečnostných síl – Čeky, ktorá vyhladila po revolúcii Rusov.

Ivan Hrozný je často vykresľovaný ako nestabilný, mentálne narušený človek, ktorý aj napriek svojej chorobe vybudoval efektívny Ruský štát. Širopajev má iný názor: Ivanove činy sa zdajú abnormálne, ale iba v porovnaní s európskymi vládcami. Ak si ho porovnáme s mongolskými chánmi, jeho výbuchy hnevu, vyhladenie celých populácií, záľuba v krutosti, a dokonca vraždy členov vlastnej rodiny, jeho činy sú iba typickými znakmi ázijského despotu. Jeho politika teroru a expanzie by nemala byť považovaná iba za osobné výstrelky. Je to presne ten štýl, akým mongolská tyrania a Horda vždy pracovali.

Matkou Ivana Hrozného bola Jelena Glinská, ktorej rodina pochádzala priamo z rodu samotného mongolského chána Mamaja. Ivan Hrozný bol aziat krvou a duchom, čo je jedným z dôvodov, prečo neváhal kynožiť populáciu Rusov, ktorých považoval za svojich otrokov a cudzincov. Pod vládou Ivana Hrozného nevzišla proti aziatom žiadna diskriminácia; práve naopak. Cár rešpektoval ázijské šľachtické tituly a považoval mongolskú šľachtu za vyššie postavenú, než bielu (presnejšie povedané – otrockú). Avšak Ivan Hrozný uprednostňoval pravoslávne kresťanstvo a podporoval christianizáciu, čo v podstate znamenalo, že expanzia Ruska na východ vyústila v miešanie rás, keď pokrstení Mongoli boli považovaní za plnoprávnych členov pravoslávnej spoločnosti.

Posledný chán Kazaňského chanátu Jadegar Mohamed najprv bojoval proti Ivanovi Hroznému, ale nakoniec prijal vládu cára, konvertoval na kresťanstvo a stal sa ruským šľachticom pod menom Simeon Kasajevič. Ďalší chán Sein-Bulat, neskôr známy ako Simeon Bekbulatovič, si vzal jednu z dcér Ivana Hrozného a bol vymenovaný (o rok) cárom za veľkovojvodom Rusi; Simeon bol neskôr menovaný za veľkovojvodu Tveru a Toržoku, jedným z veliteľov cárskej armády a nakoniec sa stal pravoslávnym mníchom. Ďalším Tatárom na cárskom dvore bol Boris Godunov – jeden z opričnikov, člen pokresťančenej mongolskej rodiny (pôvodom od samého Džingischána), ktorý bol jedným z favoritov Ivana Hrozného a po jeho smrti sa stal cárom.

Širopajev zosmiešňuje vlasteneckých ruských historikov, ktorí sa tešia údajnému antisemitizmu Ivana Hrozného: keď jeho armáda obsadila Dvinu, nechal zavraždiť všetkých židovských obyvateľov mesta. Avšak Širopajev poukazuje na to, že tiež nechal povraždiť všetkých katolíckych duchovných, ktorí boli bieli. Navyše, tento masaker bol vykonaný tatárskymi oddielmi.

Širopajev predkladá dlhý zoznam popráv a masakrov vykonaných opričnikmi na rozkaz Ivana Hrozného. Je desivý nielen počtom obetí, ale aj spôsobom popravy, tradícia vytvorená Mongolmi, ktorá neskôr vyvrcholila v sovietskej komunistickej genocíde. Príkaz k najväčšiemu masakru vydaný Ivanom Hrozným bol príkaz k zničeniu (už opäť!) Novgorodu. Toto centrum nordicko-slovanskej Rusi sa znova pokúšalo búriť proti projektu „Rossija“. Mesto bolo vydrancované a vypálené, obyvatelia vyhubení. Všetko vraždenie a ničenie malo jediný cieľ: zjednotenie všetkých ruských zemí pod jarmom nového moskovitského pravoslávneho chána. Každý odpor, snaha o samosprávu, miestne tradície a vlastnú vládu boli vyhladené.

Avšak duch Rusi nemohol zomrieť, pretože je zapísaný v krvi skutočných Rusov, „Russkije“. Táto túžba po slobode bola zneužitá Ivanom Hrozným v niečom, čo Širopajev označuje za najprefíkanejšiu intrigu cára: expanziu cárstva na východ. Rusi, ktorí sa dusili pod ázijskou tyraniou, boli povzbudzovaní k obsadzovaniu rozľahlých území Sibíri, najprv ako obchodníci, potom ako vojenské expedície. Boli to najmä kozáci, ktorých Širopajev označuje za stelesnenie voľného ruského ducha, ktorí počúvli výzvy a pod vedením Jermaka (sám bol kozák) zahájili dlhú cestu na východ. Ale boli podvedení Ivanom. Rusi verili, že vyženú ázijských obyvateľov Sibíri a vytvoria divokú a slobodnú spoločnosť. Ale Ivan urobil z miestnych vládcov šľachticov a tak im zostala miestna sila. Pokrstení aziati boli považovaní za rovných Rusom. A Jermakovovi nasledovníci sa stali cieľom ázijských vojnových vodcov a kniežat, ktorí proti nim bojovali. Sibír sa nestala novou autonómnou ruskou krajinou, ale len ďalšou časťou multietnického moskovitského despotizmu.

Proti Projektu: Stepan Razin a Peter Veľký

Pre Širopajeva sú kozáci stelesnením pôvodného árijského ducha Rusi. Cári využili ich Faustovskú túžbu po slobode a voľnosti ako nástroj na rozvrátenie tohto ducha a rozšírenie hraníc impéria. Kozáci sa však nenechali vždy zmiasť a boli schopní postaviť sa voči Projektu. Príkladom toho je veľký hrdina Rusi, kozácky veliteľ Stepan Razin, ktorý sa vzbúril cárskemu režimu v rokoch 1670-71.

Širopajev poukazuje na fakt, že mnoho z kozáckych tradícií – uctievanie vojenskej služby, túžba po slobode a dobrodružstve, klanové spôsoby tejto vojenskej aristokracie, tradícia spojenia vodcovskej autority s hlasmi najlepších z ľudu prostredníctvom rád, dokonca aj symbolika, ľudové príbehy a náboženská predstavivosť – sú zvyšky pôvodného nordicko-slovanského ducha Rusi. Inými slovami, kozáci zostali verní tradíciám Slovanov a Vikingov.

Povstanie Stepana Razina je z rasového hľadiska konflikt medzi árijskou Rusou a ázijským Ruskom. Širopajev spája Razinovu vzburu s povstaním v Soloveckom kláštore, kde mnísi odmietli reformy patriarchu Nikona. A aj keď Širopajev považuje pravoslávne kresťanstvo za silu, ktorá stojí za duchovnou porobou Rusi pod jarmom Projektu, túto vzburu vidí ako vyjadrenie ducha severnej Rusi, odporu Novgorodu voči Moskve. Bohužiaľ, obe povstania boli utopené v krvi. Po týchto represiách sa stal cársky režim a pravoslávna cirkev ešte silnejšími, než kedykoľvek predtým a zovreli ruské krajiny železnou päsťou.

Ohrozenie Projektu prišlo z najmenej očakávanej strany: od nového cára Petra Veľkého. Peter bol výsledkom znovuspojenia Romanovcov s Európou, dokonca sa priženil do dánskej a nemeckej šľachty. Neprikláňal sa k juhu a východu – k Mongolom a Byzancii – ale smerom na sever a západ, k Európe a osvietenstvu. Počas ciest po Európe sa stretol s krajinami na vyššej civilizačnej úrovni, než jeho vlasť a rozhodol sa spojiť Rusko so Západom.

V protiklade s tvrdeniami mnohých protieurópskych kritikov Petra Veľkého, on si neprial urobiť z Ruska súčasť Západu, ale oživiť myšlienky Západu a urobiť z neho významného európskeho (nie ázijského) hráča. Širopajev čitateľom pripomína, že obmedzenie niektorých ruských „tradícií“ zo strany Petra Veľkého nebola zrada, pretože mnoho z týchto tradícií bolo produktom mongolsko-byzantského zotročenia národa Rusi. Ak by Novgorod vyhral svoj boj proti Moskve, Rusko by sa vyvíjalo podobným spôsobom, ako Švédsko, Nemecko alebo Poľsko. Preto zbavenie sa mnohých ruských zvykov znamenalo obnovenie starších tradícií Rusi.

Modernizácia Ruska Petrom Veľkým znamenala opätovné zavedenie európskej filozofie a vedy, podrobenie cirkvi štátu, obmedzenie kláštorných a extatických tradícií, reformovanie zákonov a spustenie nových civilizačných projektov, ako vybudovanie Severnej flotily alebo nového hlavného mesta Petrohradu. Peter Veľký presunul centrum Ruska na sever, späť ku zdroju.

Širopajev považuje toto znovuzblíženie Ruska a Európy pod patronátom západne orientovaných Romanovcov za pozitívny jav, ktorý mal šancu zvrátiť Projekt a zvrhnúť ho. Teda povstanie proti Petrovi (Bulavinovo povstanie, Pugačevovo povstanie) považuje za negatívny jav, reakciu Projektu proti Rusi. Razinov boj proti Moskve bol európsky, ale Pugačevov boj proti Petrohradu bol ázijský.

To samozrejme neznamená, že Peter Veľký (a už vôbec nie jeho nástupcovia) boli úplne pozitívne postavy histórie. Širopajev poukazuje na to, že stále vykazovali mnoho rysov orientálneho despotizmu, tyranie a krutosti. Tiež si neboli vedomí rasového hľadiska boja, v ktorom boli zapojení. Avšak ich reformy boli väčšinou pozitívne a urobili z Ruska opäť časť Európy.

Nanešťastie nikto z nich – aj keď Peter Veľký bol k tomu najbližšie – sa nerozhodol úplne prerušiť väzby s Projektom, čo by pravdepodobne znamenalo odtrhnutie od pravoslávia alebo jeho reformáciu tak, že by zostalo byzantským len podľa mena. Teda vládu Romanovcov od nástupu Petra Veľkého k moci možno považovať za „Petrohradskú prestávku“: chvíľu odpočinku medzi dvoma krvavými fázami Projektu. Po niekoľkých víťazstvách veľkého cára Petra sa príliš nebojovalo proti Projektu, ale na druhú stranu ani Projekt nezaznamenal žiaden veľký pokrok.

Autor: Jarosław Ostrogniew
Preklad: ::prop, www.protiprudu.org

1. časť
2. časť
3. časť
4. časť
5. časť
6. časť
7. časť
8. časť

O ::prop

78 komentárov

 1. Aman Againsttime

  „Modernizácia Ruska Petrom Veľkým znamenala opätovné zavedenie európskej filozofie a vedy, podrobenie cirkvi štátu, obmedzenie kláštorných a extatických tradícií, reformovanie zákonov a spustenie nových civilizačných projektov, ako vybudovanie Severnej flotily alebo nového hlavného mesta Petrohradu. Peter Veľký presunul centrum Ruska na sever, späť ku zdroju.“

  Presne tak. Vládu Petra Veľkého možno vo všeobecnosti vnímať jedine pozitívne. Rusko mohlo byť kľudne súčasťou civilizovanej Európy a dosiahnuť jej štandardy – potenciál tam určite bol. Avšak osud nakoniec rozhodol inak. Čo už…

  Inak táto séria o histórii Ruska z rasového hľadiska sa mi veľmi páči. Je fajn, že sa nájdu i Rusi, ktorí sa pozerajú na svoje dejiny i z tohto uhľa pohľadu. Teším sa na pokračovanie. 🙂

 2. Celá séria je také mlátenie prázdnej slamy. Na prvý pohľad akoby fundované , v skuitočnosti však odtrhnuté od reality vtedajšieho sveta a zavádzajúce, kontextu doby nezodpovedajúce myšlienky.
  Rusko bolo medzi dvoma mlynskými kameňmi , západným pokresťančením a mongolmi. Zatiaľ čo mongoli
  v podstate požadovali len platenie poplatkov a nezasahovali do viery a idiologickej orientácie štátu , ovládnutie západom by znamenalo násilné pokresťančenie a zotročenie národa. Keďže nemohli viesť vojnu na dvoch frontoch , vybrali si menšie zlo . Po vysporiadaní sa so západnýámi križiakmi sa nakoniec vysporiadali aj s mongolmi. História potvrdila,že sa Rusko rozhodlo správne . Samozrejme s tým súvisí aj určitý vplyv mongolov na ruskú spoločnosť .
  Tvrdiť, že vláda Petra Veľkého bola pravým opakom predošlých vladcov a znamenala obrat Ruska od východu k západu, je zase vytrhnuté z kontextu a nie celkom pravdivé vo svojej podstate. Peter Veľký si zase len v danej dobe vybral to čo bolo pre Rusko najnevyhnutnejšie a najlepšie pre zabezpečenie Ruskej štátnosti, pokroku Ruska , modernizácie,ale s cieľom zase sa len unrániť západu. Nič viac , nič menej.

  Tvrdenie ,že “ Ak by Novgorod vyhral svoj boj proti Moskve, Rusko by sa vyvíjalo podobným spôsobom, ako Švédsko, Nemecko alebo Poľsko “ sa nezdá byť vzhľadom k následnej histórii týchto štátov a ich terajšej situácii práve to pravé orechové. Je to opäť taká bludná myšlienka, čo by bolo keby…. Novgorod nemohol vyhrať , tak ako nemohli americkí indiiáni vyhrať nad bielimi.

  Táto séria postavená na rasovom hľadisku nie je nič iné ako snaha o rozvrátenie Ruska. Také rýpnutie si ako mnoho iných v kontexte súčasnej geopolitckej situácie.

  Osud nerozhodol, rozhodujú vždy okolnosti a schopnost správne sa rozhodnúť. Kto to nedokáže,neprežije.

  • Ja si myslim, ze nie je zlé pozriet sa na veci aj takto. Nikomu sa tym neublízi. Hoci poviem to priamo, poznáme to aj my Slovaci. Nasu historiu, vykladali a vykladajú zvacsa iny. A chráň boh aby sme my nieco o sebe sami. Slovesnka historia je naozaj his-story. Najprv popierali našu existenciu, Slováci neexistovali, je to len výmysel pár Panslávov. To bol maďarský či velkomaďarsky pohľad. Potom neradi ale predsa, začalo sa hovorit o československom národe. Teda národ český a československý, už si to len takto prečítať je komické. To bol český pohľad. No a nakoniec, pripustili jedny aj druhý, že predsa Slováci existujú , ale iba nejakých 500 rokov. Ako dôsledok kolonizácie. Valašskej.
   A keď Slovaci sami zacnú skúmat svoje dejiny, sú to neoľudáci, fašisti, rasisti, extrémisti. Hovorím o normálnych historikoch, etablovaných na univerzitách a ústavoch. Takto ich puncujú historici, ktorí zväčša, sami nie sú Slováci, povedzme to priamo, buď su to Židia zo SAV ky( koľká irónia) alebo iný český ci maďarský historici. Ked sa poukáže na ich pôvod, zacne sa kričať, cirkus velký to je nacisticky prístup, hovoriť o tom, že samozrejme že človek z iného prostredia hovorí, tak ako bol vychovaný. A my Slováci, nesmieme skúmať svoje dejiny, keď áno, tak len v medziach dovolených nám cudzími. Teda Maďarmi,Židmi, Nemcami, Čechmi,Poliakmi. A keď sa prekročí Rubicon, 14. Storočia, teda rozumej hranica pastierov, hranica valašky, hranica fujary, spustí sa krik. Aha fašisti, nacisti, dokonca antisemiti( lebo to je jasné, že to sú neoľudáci☺), dovoľujú si písať o autochtónnosti slovenského národa. O jeho starobylosti. A tak, ked sa nájde na Slovensku niečo povznásajúce, niecó ako hrobka slovenského veĺmoza pod Tatrami, je to vždy Germán. Hoci genetická analyza potvrdí, že to clovek odtiaĺto, pravda ide bokom. Je to Germán, Germán, Germán a hotovo. Vždy sú to rímske, germánske,avarske, staromáďarske( starí maďari boli , to je iné) nikdy nie slovenské. To nikdy!! Prípustné sú iba veľkomoravské a tie s nami nemajú nic!
   Takouto logikou je písaný aj tento článok. Vsetko ruské, je tu strhané pod čiernu zem. Ked sa aj pripusti, ze Peter Veľký bol veľký, tak aj v tom bol azijská despocia, hoci v ňom ziadna azijská krv nebola. Dejiny vsak ukazuju, ze doba bola taká a jednoducho aj iny vladari tej doby, vládli kruto. Nič azijské, to nebolo. Rovnako sa popravovalo v Rakusku, Anglicku, Nemecku, Spanielsku,Francuzsku, rovnako sa robili prevraty sprisahania. Dokonca aj u nás. Weselényiho sprisahanie a kruté zúctovanie.
   Aha ale to je iné. Samozrejme. Vzdy je to ine. To sú Rusi, polomongoli,mich sekery sú azijske a nase su kulturne. Asi tak.

 3. Ako pozerám….autor …Jaroslaw Ostrogniew ….čo už by len člověk čakal od Poliaka 🙂

  Práve Poľsko je tým vhodným príkladom , národom ,kterého elity nikdy nedokázali prijať v histórii správne rozhodnutie, z kterého mohlo vyťažiť pre seba maximum. Žvot medzi Nemeckom a Ruskom nebol a nie je jednoduchý, ale v zásade prijali vždy zlé historické rozhodnutie.
  Namiesto toho aby zaujali miesto koridoru , prostředníka medzi Ruskom a západom , pridalo sa na stranu porazených. Či to bol Napoleon, kde bol poľský kontingent najpočetnejší zo všetkých krajín v Napoleonovej veľkej armáde (mimo Francúzov samozrejme) , rovnako paktovanie sa s Hitlerom a ponúkanie sa spolunapadnúť Rusko po boku wermachtu , až po dnešnú dobu,kedy zase vystupujú ako trójsky kôň USA v Európe. Ako napísal jeden polský historik, všetky zásadné historické rozhodnutia Poľska boli zlé a doplatilo na ne . Hold komu není vzhury dáno…..

  • Práve tak aj Maďari. A rovnako v nich sa pestuje pocit krivdy. Pocit , ze im niekto niečo dlží. Hoci by si mali povedat, dobre sme obišli, dobre je ako je. Ale to nie. Nikdy. Nem soha.☺
   Čo uz Poliaci, môžu chcieť viac ako dostali. Moderné Poľsko je veľké tak ako nikdy nebolo. V hraniciach, ktoré nikdy nesiahali tak ďaleko na západ. A predsa nie su spokojny, chceli by viac. Hranicu s Madarmi, hranicu s Rusmi, hranicu s Lotysmi, s Estoncami.
   To je ich videnie sveta, imperiálne. Rovnako ako Madari. Malé národy, čo sa pučia. Ako vraví klasik, chudáčik sa pučí. Tak nech sa nerozpučí. Ach to by bolo krásne, keby okrem Pruska, dostali aj Litvu, Halič, Bielorusko,Tatry, Oravu, Spis, Liptov,Turiec. A čo na to Litovci, Ukrajinci, Bielorusi,Slováci,Rusíni. A kto sa ich pýta? Je to predsa Polské, tak ake debaty. Vyzenieme ich alebo polonizujeme, tak ako 7 miliónov Nemcov a 3 milióny Rusínov,Bielorusov, Litovcov,Slovakov,. Mame velky vzor Jozefa Kurasa-Ogieň, vrazdil Slovákov, je to hrdina.
   Ale ked dostali Poliaci na búdku od Rusov, Nemcov, to bolo plačuuuuu. Samozrejme ked vypalili Moskvu 1612, ale im sme im dali. Tak im treba sviniam ruskym. Ze si Poliaci prvy zacali s Rusmi, o tom mlcia, co tam postvarali. Nemali im potom Rusi nakopat zadky, to nemali. Poliaci môzu hrýzt, to je dovolene.

  • Aman Againsttime

   Icc, omyl, Poliak Jaroslaw Ostrogniew je len recenzent. Autorom textu je Rus Alexiey Shiropayev.

  • Poviem to priamo. Poliaci chcú Poľsko od Baltu po Čierne more. Od Berlína po Minsk a Rigu. To je ich predstava spravodlivosti. Nakoniec dotknutý môžu byt radi. Polska kultúra je nadradená a katolicka viera takisto.
   A v tomto sa spoja s hocikím. Budú pozyvat NATO, budovat základne proti Rusom!! Božechrán, keby si Rusi dovolili ignorovat Poliakov. A dokonca obíst ich územie s plynovodom a ropovodom. Toľká drzost, toĺká ázijská zákernost. Predstavte si Rusi a Nemci sa nechcú nechať vydierať ! Tak si Poliaci, postavili precerpavací pristav naplyn z Dubaja. A on je 2x draahsi ako ruský. No svine aziatské, ze si dovoluju.
   V tomto duchu vidim aj ten článok Projekt a Anti-projekt. Houbeles. Rusi varia z toho co mali a majú. Ziadne ine v tom nie je. A toto celé su len pokusy maleho psa spoza plata zahnat suseda do domu. A ked velky sused ide po svojom, maly pes sa vrati do búdy ale som ho zahnal. Netvora.

   Poliaci by sa mali zobudit s tych paranoickych snov. Rusi im kýchaju na hlavu, staraju sa o seba a Poliakov im treba ako ich jablká.☺☺☺☺
   Tak nech su radi, ze su radi.

 4. Aman, ste inteligentny clovek, to snad nechcete popriet, ze autor siri primitivne klamstva. Staroverci povazovali cara Petra za antikrista a bojovali proti jeho reformam. A to potlacanie ruskych zvykov? Ruske brady a muzne odevy sa nahradili zapadnymi parochnami a pancuchacov. To je pokrok. Uz na pohlad vidiet, kto je degenerovani. Rusi tak nevyzrrali ale zapadniari.

  • Aman Againsttime

   Autor nešíri primitívne klamstvá – to je prehnané tvrdenie – hoci nejaké tie chyby sa u neho zaiste nájdu. Kto je dokonalý? Na rozdiel od boľševických historikov či euroazianistov však ponúka uhoľ pohľadu, ktorý považujem za zaujímavý a inšpiratívny. Staroverci bojovali proti Petrovým reformách, pretože to boli náboženskí tmári a zaostalí primitívi. No a ruské „židácke“ brady a fádne handry sa nahradili západnou eleganciou, vkusom a moderným sexi štýlom. Konečne začali Rusi vyzerať dobre. Vkus je skrátka vkus 🙂

   • Židácke brady.☺☺☺ oooooOOOÓÓ. A čo taky sargon akadsky, ci Dários, či rímsky cisári, Nasi milovaný Vikingovia. Neznamená Barbarossa, náhodou Červená Brada ? Prekliaty to Turek, musel to byť Turek, keď sa utopil v Turecku.☺☺☺
    Vkus je skratka vkus . Móda je móda, zajtra dovidenia.
    Proti vkusu žiadne námietky. Nejak tak to vraveli v starom Ríme.
    Peter Veľký, odpocinutie večne daj mu pane, tak zavádzal západnú eleganciu a štýl, že sa nemaĺ ani cas umyť a smrdel ze cap bol pri ňom ako pižmová voňavka. Vši z neho skákali ako z lietadlovej lode stíhacky. Podobne ako z jeho veĺkeho vzoru ludovíta XIV, krála Slnko.
    Ten sa umyl 2x v zivote, chudery jeho milenky, najprv ich oziaril kralovskou aurou, potom ochromil smradom svojho majestátu, ked otvoril pusu, padli do mdlôb. Ani sa nedivim, ze ich musel povysovat do vysokeho stavu a platit za sexualne sluzby zámkami , kastiéľmi, štatnou rentou. Holt západná elegancia . Chic.☺☺☺☺

    • Aman Againsttime

     Samozrejme, že som mal na mysli také tie dlhokánske brady, povedzme niečo na tento spôsob: http://cdn.timesofisrael.com/uploads/2013/06/stav.jpg, ktoré mi prídu jednoducho hrozné 😀 Krátke brady sú úplne ok – častokrát považované za príťažlivé a mužné.

     Mimochodom, rímski cisári nemávali takéto dlhokánske brady. Naopak mnohí boli oholení. V Ríme boli u mužov v kurze väčšinou krátke vlasy a oholená tvár: http://i1239.photobucket.com/albums/ff509/Aurelian147/emps.png

     A kto tvrdí, že všetci boli také extrémne prípady ako Peter a Ľudovít? Hoci je pravda, že v tomto období to s hygienou bolo predsa len horšie (paradoxne horšie ako v stredoveku, kde sa – na rozdiel od častej mylnej predstavy – ľudia kúpali celkom často) a skôr sa kládol dôraz na vonkajší vzhľad. Našťastie už v polovici 18.stor. nastáva obrat a umývanie je opäť v kurze.

   • Peter Veľký bol veľký nielen ako chlap, naozaj to bol obor. On bol aj velký ruský cisár. Nemal inú možnost len otvoriť Rusko na západ a juh. Povestné holenie brady, skôr bol úder na majestát bojarov. Brada bola pre muža tej doby symbolom mužnosti, majestátu a postavenia. Peter chcel rozhýbať, stojaté vody bojarsķé. Bojari neboli tmári, bolo im dobre, nič nepotrebovali, vse nam chvatit. Vsetkeho mali na dostac. Musel ich prebudit zo sladkych driemot a snov o ruskej velkosti. Tak im vzal brady. Lepsie ako sekat hlavy. Hoci aj na to v jeho vlade prislo. A urobil to osobne, podla hesla. Ked to chces mat dobre urob si to sám.

    • Blbost, byla to otázka víry. Každej mužik si svou uťatou bradu schovával a nosíval stále u sebe pro případ náhlého úmrtí, páč bez ní by ho nepustil nějakej ten svatej vrátnej do Nebe …

 5. Peter ,,Velky“ nivocil Rusko a za vlady Romanovcov sa nicili archivy a demonizocala ruska historia. Dnes uz tazko uz urcit co je pravda a co vymysly polskej a Ruskej propagandy. Za cara Ivana bolo ale Rusko obrovsky uz dilnym stat a propaganda nemeckych Romanovcov toto zahladzovala.

  • Blbost. Peter Rusko pozdvihol, on nebol Nemec. To sa stalo pozdejsie ze tam prikrízili Nemčurov a to bol naozaj zly krok, lebo dynastia Hohenzollernovcov bola degenerovana v pravom slova zmyslu, to jest prenášali hemofíliu a posledny princ bol na tom velmi zle zdravotne. Peter nic nedémonizoval ani nenicil. On budoval, budoval a budoval. Klobuk dolu.

   • Peter bol prvým a najznámejším propagátorom odkukávan a napodovania Západu. Teda toho, čím Rusi nakoniec viac trpeli, ako im bolo prospešné.

    A zrovna ty sa ho zastávaš.

    Nik nedokáže povedať presne, čo BY bolo pre Rusko kedy dobré – ale kto na ktorú stranu kopal, to je predsa jasné.
    Len tebe nie, tebe to je jedno, hlavne, že to bol „Rus“.

    Ej, uchnem, do fiči s takou „historiou“ :-))

    • Peter nebol ziadna opica. On mal viziu a tá bola dobra. Ci spravna. Preto sa ho zastavam. Vedel ze Rusko ako zaostale neprezije. Vid Čína pozdejsie. Tak sa usiloval pozdvyhnút rísu. Chcel vlastne skoly, vlastne vyrobky. Prvy krát za jeho zivota vyvoz predstihol dovoz. A bol Rus. Panovnik ma byt Rus. Ked sa tam navozili Nemci, nebolo to dobre. Pre Rusov. Máš pravdu, ze historia má milión paradoxov. A co je dnes dobre je zajtra slabinou. Tu sa budeme sporit. Ja mozem o Tebe povedat, hlavne,ze vacsina panovnikov europy boli Nemci.:)). Uz to fiči. Nechcem abysme sa bavili takto primitivne. Snad mame naviac. Ci nie?

     • Ja sa nebavím primitívne a nijak som na teba neútočil, ale tvoje postoje sú inkonzistentné. Hovorím, nemá zmyel sa baviť, kto reálne ako krajine prispel (sú to detaily a nikdy by sme sa nedohodli) , ale to, že Peter neveril Rusku a bol jelcinovsky prozápadný, to je jednoznačné.

      Ako si to myslel s Európskymi panovníkmi. Ja europskych panovníkov nevyzdvihujem „preto, lebo to boli Nemci“. Ja ich nespomínam vôbec a oni to neboli Nemci, ak t, tak to boli germáni , čiže vlastne európania:) Ale ináč súhlasím, že propagujem germánsku spoločnosť, je životaschopná a ušlachtilá.
      Ale iné som chcel. K tej Číne.
      Čína neutrpela svoj úpadok pre to, že nemala delá a ocelové lode. To bol len následok. Čína utrpela pre to, že bola storočia oslabovaná nájazdami rôznych mongolov. Potom prišli Angličania a importovali drogy a rozklad, a vyhrali vojny v prístavných centráchVtedy ale už bola čína slabá.
      Tá analógia Rusko Čína je veľmi dobrá a poučná.
      Aj Japonsko sa zmohlo na svoje skvelé obdobia v 20. storočí nie pre to, že odkukalo gulomet a delá, ale pre to, že NIKDY tie jeho ostrovy neboli podrobené. To sa to potom mudruje a pestuje (aj keď samé jaonsko je len malý tisícročný výhonok na čínskom kmeni, čiže je to v mojich očiach tiež len a len Čína. Lenže japonský výhonok nebol zničený.
      Podobné je to s Britániu. Pripečení bratranci sa vaťahujú na základný rod a to len preto, že boli na ostrovoch ochránení pred problémami, ktoré tu naši predkovia museli riešiť.
      A ešte k tej dvojici Rusko, Čína – možno k nej zaradiť tretí subkontinent, Európu. Tá mala historicky výhodu, že až tu mongoli neboli, ale hrozí jej osud Ruska a Ćíny teraz. Európa je stále na tom lepšie, má lepší fundament aj históriu – ale je stále korodovaný. Američania ju už skoro sto rokov držia v okovách, zároveň útočia na Rusko a proRusi ako ty zas útočia na Európu.
      Ľudia, nebláznite.
      Germánska Európa je najlepší nástroj, ktorý máme. Existuje minimálne od dôb halstadtskej kultúry, ba ešte ovela dlhšie, je to stále to isté, tá tradícia. To nie je žiadne 19. storočie, aj keď vtedy došlo tiež k jej renasncii, k jej svetlým časom. To ale nie sú žiadne Morské národy Britov a im podobných pirátov, to je niečo ovela zemitejšie a húževnatejšie.

     • V tom Petrovi sa nezhodneme. V prvom rade preto, ze Peter budoval silne Rusko, nezavisle na nikom. Na rozdiel od Jelcina, ktorý Rusko rozparceloval Jevrejskym gangom. Cize uz tu zlyhava Tvoj primer. A v tom vidim Tvoju nekonzistentnost. Peter sa chcel a musel poducit od Nemcov, Francuzov, Anglicanov, kohokolvek mudrejsieho inak by Rusko nie, ze nebolo schopne expanzie aleby neprezilo.
      Naproti tomu Tvoje videnie Číni je uplne totozne s mojím !!! A ja som ho tu aj viackrat prezentoval. Opatovny rozkvet Činy nastal, az ked sa zbavila nenávidenej mongolskej dynastie a posledny cisar skoncil tam odkial prišiel Kublaj vo vnútornom Mongolsku.☺
      Ja sa dokonca nesporím s Tebou o poslednom odstavci len vravím. LUDIA NEBLAZNITE, SLOVANSKA EUROPA JE TO NAJLEPSIE CO TU EXISTUJE, UZ TISÍCE ROKOV.

 6. Na strankach tartarie vysiel zaujimavy clanok Ivan Hrozny- sam ci stvority. Odhaluje niektore klamstva cara Petra a Romanovcov.

 7. Svarga, samozrejma Peter bol Nemec, jeho rod bol nemecky, nie rurikovsky. Dostal sa spinavo na tron rento. Peter sa obliekal a holil ako Nemec- cize bol Nemec.

  • Arabi nosia kaftany ako Židia, majú brady ako Židia, teda Arabi sú vlastne Židia. 🙂

   • Všetko sú tp semiti. Len každý vyznáva iné náboženství .

   • Ano arabi su vlastne zidia. najnovsie geneticke vyskumy oboch tychto nabozenskych skupin potvrdili identicke geneticke korene 🙂

    • Nemám naozaj potrebu privyrábať si takto po večeroch na internete, ale keď sa niekedy vyskytne príležitosť zarobiť si ľahko na päť flaskovych topvarov, som vždy v pokušení.
     Chcem ponúknuť prevádzkovateľom „protiprudu.org“ nový, výstižnejší názov webovej stránky.
     Navrhujem, aby sa to tu premenovalo na sizyfos.org.

     Sizyfos, ako každý vie, je symbolom neobyčajne namáhavej ale pritom úplne zbytočnej práce.
     Skutočne oceňujem Vašu prácu aj zanietenie, námahu aj čas, úsilie aj peniaze.
     Podmienku namáhavosti teda spľnate nadmieru.
     O tom, že je to aj zbytočné, nech Vás presvedčí skutočnosť, že po rokoch úsilia tu máte akurát tak kádre, pre ktoré sú Arabi „náboženská skupina“, alebo v diskusii o islame Vám najväčší expert dôkaze erudovane diskutovať o Korane, hoci takú knihu aj podla vlastného priznania nikdy nečítal; dokonca navrhuje porovnávať niekoľko prekladov.
     Iný to tu zaplaví znôšku vymyslených nezmyslov o Mohamedových vojnách s úplne popletenými dátumami aj aktérmi dejov, a podporí svoju autoritu vyhladanim a následným zverejnením tu zoznamu všetkých kníh, ktoré v anglickom jazyku vyšli o isláme.

     Povedzte, naozaj Vám to stojí zato, aby ste pre takéto kádre zbytočne plytvali svoj talent, čas aj peniaze?
     Keby ste sa predsa rozhodli pre sizyfos.org, prosím, pošlite mi tie tri eurá. Nech mám na pivo.

     • To nie je zlá myšlienka, iba trocha nedotiahnutá. Keďže tú ťažkú prácu nesieme na svojich pleciach, navrhujem, aby ste tie tri Eurá poslal nám, dáme si ich do vitrínky ako pripomienku Why we fight…

  • Cože? Robíš si kozy? Romanovci boli Rusi a príbuzný Rurikovcov. Na trón sa dostali v období smuty, obcianskej vojny ako neutrálna volba. Nikomu nevadili lebo neboli magnati ako nap. Šujskí, Šeremetevskí, Godunovci, skratka taky sivy priemer. Prvy Michail mal len 16 rokov a vladol za neho bojar Morozov. Tak aky Nemci, co za Nemci. Nemecka krv bola neskôr a brady mali cári aj s nemeckou krvou. Myslím dynastiu Romanov, Holstein Gotrop. Vsetci.

 8. Mimochodom brady nenosili len bojari, rusky stoglavy synld za Ivana Hrozneho jasne uci, ze nabozenstvo prikazuje brady. Je to aj podporene zvykmi ruskych predkov- brady nosili slovania, vikingovia i byzantinci. Na Zapade je holenie potomstvom Rimanov. Spojit brady sonzidmi je naozaj povrchnost, i med ja proti zidom nic nemam take, ale odmietam zido- zednarstvo.

 9. Osmozana pohanski vikingovia a slovania brady nenosili? Ste podmzapadnym vplyvom,nmam pocit

  • Samozrejme to bolo pre tych, co tvrdili to o zidovskych bradach, nie osmozu, lebo mnohi bielinnacionalisti su pod nemeckym vplyvom myslitelov 19. storocia a ich kultury

   • V tomto Vam musim dat za pravdu. Sú tu niektorý čo sa idú z Nemcov pokakááááť, papagajujú tu presne šovinistické nemecké blaboli z 19.storocia, davno prekonané plky o Nemcoch pri Ciernom mori. Pche.

    • Niektorí iní zas Nemcov z duše nenávidia.

     Pritom nenávidia samých seba, petože nie je reč o „Nemcoch“, ale o jadre Európy, o určitých celosvetovo unikátnych genetických prúdoch, pravdepodobne veľmi starých.
     Lepší výraz, ako „Nemci“, je Germáni alebo proste Európania. Pra-európania.

     Vrátane ich odnoži – výhonkov v Rusku a Amerike.
     Pravda, tie nie sú také vydarené .-))

     • Ma pravdu. On a nie Ty. Nemusíš byť z tých Germanov taký pokakany. Presne Na.Teba som myslel. Genetické výskumy ukazujú,že praeuropania sú SLOVANIA. A Nemci sa pýšia cudzím konkrétne našim perím. Ja Nemcov uznávam. Ale odmietam sa skloniť pred nimi. Prepáč na rozdiel odňatia. A prepáč mi ešte raz v Tvojom služobnom predklone. Ja som Slovan, žiaden German!

     • Nemusíš ma urážať, ja sa pred nikým neskláňam.
      Moji predkovia sú to, čo sú, a moja kultúra je to, čo je. Oboje je európske, nemožno o tom pochybovať a som s tým (navýsosť) spokojný.
      Ja uznám Rusom, ako zemi, rode a kultúre, ich danosti a rovnako aj Američanom. Ale cítil by som sa uprostred nich ako pri jedle bez soli.
      Niečo podstatné tomu totiž chýba, vieš? 🙂

     • A ešte fakticky k minulosti:
      je pravda, že tzv. indoeurópania boli priam totožní so Slovanmi – to je prvá pravda, ktorá sa zamlčuje, ktorú slovanský svet zatiaľ nedokázal urobiť všeobecne známou, akceptovanou.
      Druhá pravda ale je, a svedčia o tom vedecké genetické fakty, že v Európe bola ešte iná výrazná skupina. To je druhá pravda, ktorá sa musí ešte spracovať, vajasniť, dať do súvislostí s doterajšími socálno historickými tézami a hypotézami. A postupne to dáva výborný zmysel, zodpovedá to aj histórii.
      Indoeurópania, boli pred pár dvoma-troma tisícročmi už rozšírení po celej Európe, o tom vlastne nik nepochybuje, a boli to rody veľmi podobné životom, kultúrou a jazykom Slovanom. Ale neboli to pôvodní Európania (to je tiež všeobecne uznávaná pravda).

     • Prepáč, nechcel som Ta urazit, som Ti to jasne napísal. Mám však iný názor. My Slovania sme boli a sme povôdný európania a práve Nemci sú prišelci. Tie argumenty sa zbiehajú so všetkých strán. A boli to práve Nemci, kto zacal s týmto v 19.storoci. Ja mám Nemcov, rád, lebo moj najlepší priatel je Nemec a cochvila s nim idem na obed☺.. ale musí to byť ja pán , Ty pán.

     • Ja som sa neurazil, veď sa poznáme, to by som nepokračoval, ale sú veci, ktoré by debatu zastavili, lebo ich nemožno akceptovať (nie som pred nikým v predklone).
      Každý národ si tvorí svoju mytológiu okolo seba, ja si nemyslím, že v 19. storočí zrovna Nemci nejako zničili povedomie o Slovanstve. Ak. tak ho zničili o tisícorkov predtým zmeny, ktoré zničili pôvodnú bežnú indoeurópsku (slovanskú) lkultúru. Zmeny, ktoré v druhej polovic prvého tisícročia VYMAZALI históriu spolu s ničením celej predošlej tradície, kultúry. A táto zmena sa volá príchod kresťanstva.

      Krvavý príchod kresťanstva zničil povedomie o pôvodnej j populácii Európy a násilim spôsobil jej zničenie.

 10. Rusom samozrejme sluzi ku cti, ze su hrdi a nepodrobili sa. Nesklonili hlavu pred protosionistickymi Nemcami. Imperatora Petra nazval rusky lud antikristom, desiatky tisic Rusov sa radsej upalili, nez by sa mali podrobit zapadnej kulture. Imperator Peter musel celit vzburam. Osobne musel stinat hlavy hrdym ruskym vlastencom a krestanom. Jednemu pred popravou nieco vravel a on mu len hrdo odsekol:,,zmizni Antikrist!“ Mnohi Rusi hrdo vyhlasili, ze si radsej nechaju podrezat hrdlo, nez oholit bradu. Hrdy to narod. A tu padlo nieco o tom ci boli tie brady esteticke a hygienicke, ci vkusne. No ti Rusi neboli submisivni metrosexuali, a naozaj ich asi nezaujimala az tak mienka zien, ale respekt u inych muzov. Osvietenske pancuchace u muzov a parochne naozaj nie 🙂

  • Netár. Sprisahania bolo okolo ruského cisárskeho trónu milión. Od zaciatku od 10. storocia az do 1918 .a rovnako to bolo vo Fr,Esp.,Ang. Skrátka vsade kde je moc je aj boj o moc. Vyvodzovat z toho vedu je smiešne. Antikrist.☺ Peter zabil toho kto chcel zabit jeho. Co je na tom tazke na pochopenie ?

  • Aman Againsttime

   Protosionistickí Nemci? Oh mein Gott! Ja z vás fakt nemôžem…A nechápem prečo by musel byť každý chlap, ktorý sa o seba stará submisívny metrosexuál. Veliteľ Waffen –SS Jochen Peiper (https://en.wikipedia.org/wiki/Joachim_Peiper) mal vzhľad hollywoodskej hviezdy, chodil všade vždy dokonale upravený a potrpel si na to vyzerať dobre a cool. A pritom mu nechýbala odvaha ani schopnosť vydržať i v drsných vojnových podmienkach. Mimochodom, „archetyp Jamesa Bonda“ koniec koncov zosobňuje aj Rus Putin, takže zrejme i ten nebude pánovi Čože?, vzhľadom na jeho preferenciu špiny, škaredosti a zaostalosti, po chuti. 🙂

 11. Svarga, neslo o jeden z tisicok ruskuch bojov o moc, ale o raskol, schizmu v Ruskom krestanstve, sprevadzanu desiatkami tisic upalenych, povstaniami atd. Obrovsku civilizacnubzmenu. Peter bol nazyvany antikristom starovercami a ludom, a preto clanok klame. A antikristom nebol nazyva preto, ze bol vrah, ale preto ze nicil ruske krestanstvo, ktore rusky lud povazoval za posledne ciste a prave. Peter zakazal brady, stoglavy synod povazuje brady za prikaz Bozi. Zavadzal zapadne oblecenie, zrusil patriachat a podriadil si absolutne duchovenstvo. Podporoval nicenie liturgie Greckym vplyvom. Rusi verili, ze Antikristom, ktoreho spomina biblia.

  • Nebud smiesny. Brada príkaz boží. A čo taký chlap co nezarasta alebo iba tak na posmech. To je co, bosorak, ci diablov succubus? Ano Peter sa smial z takych hovadín. A mal pravdu, bazirovanim na sprostostiach vzdy vylejes s vodou aj to dieta. Hobori sa tomu bigotnost. Zriadil Svatu synodu, nariadil aspon 1 spoved do roka. Cize povysil obsah pred formou. A uvedomoval si vyznam ortodoxie pre stat.

   • Aman Againsttime

    Áno, Peter a mnohí jeho súputníci na Západe sa už v 18.storočí smiali z takýchto sprostostí akým verí pán Čože? Opäť tu máme ďalšiu peknú (a smutnú) ukážku toho ako náboženstvo dokáže niektorých ľudí kompletne pripraviť o mozog. Toto snáď naozaj nie je možné…

  • Chudáci Číňania a žltý vseobecne. Oni nezarastajú, oni si radi pestujú brady, len im to nejde. Najskôr im vyrastú také 3 vlasy dedavševeda ale v prievane im to odfúkne. Ani tie slávne židovské brady nebola ziadna sláva. Také riedke. Nič moc. Oproti vikingskym a vseobecne arijským.

 12. Mimoto i Solzenicyn nadaval na cara petrana tvrdil, ze zapredal Rus a je povodcom vsetieho zla v Rusku.

  • Solzenicyn aj s tym jeho suostrovim. Uz je na smiech, na jednej strane plkal, ze cistky v armade a na strane druhej napisal 200 rokov. Idiot, este raz opakujem idiot. Ked si nevsimol ze ano popravil 90 % generality a marsalov, lenze tych 90 % bolo 100 % percent nosáčov a čele s Tuchačevským.☺☺☺

   Daj pokoj so Solženicynom. On je to pekny Lženicyn.

 13. Pozri Peter I. Mal vela necnosti ale posunul Rusko dopredu. Co si myslís, ze taku masu ludi uprosíš alebo ako si to predstavuješ? Musel byt tvrdy a bol predovsetkym na šlachtu ale zaroven dbal na pokrok. Realny pokrok. Napriklad vydal nariadenie, ze ženit sa moze iba VZDELANY SLACHTIC. Nedodrziavalo sa. Ale je to pokrok. Uz len samotny duch. Pokus o nezavisle sudnictvo. Regulerna armáda, dane. Zakladanie škol. V rusko neexistovali predtym ziadne skoly. Iba jedna jedina. 200 statnych manufaktur so statom garantovanymi cenami. Zavedenie SAMOSPRAVY. DECENTRALIZACIA. SENÁT, KOLEGIA, GUBERNIE, NEMOCNICE, SYNODA!!, NÁLEZINCE.
  Toto sú kroky antikrista?
  Bohuzial rozchadzame sa v tomto.

 14. Svarga, tu ide o to, ze chcel znicit rusku civilizaciu, a zaradit ju do Zapadnej. Univerzitu chcel zalozit uz Godunov, ale cirkev tomu zabranila, lebo sa obavala, opravnene, sirenia zapadneho myslenia a liberalizmu. Vzdelanie je tiez osemetna vec. Slovensko nemalo nikdy tolko vzdelanych ako dnes a pritom lud tejto krajiny nebol nikdy tak degenerovany ako dnes. Rusi boli mudri bez zapadnych, rozumeli prrirode, prirodzenost, starsi a cirkev odovzdavali tradicie a mudrost a vieru. Dnes ma kazdy vysoku, pritom nevedia vychovavat deti, dnes ma kazdy vysoku, ale zasadit pole a zozat urodu, iba ak nakupit v supermarkete. Ma kazdy vysoku a pritom sa kazde druhe manzelstvo rospada. Kazda zenanma vysoku, ale deti rodit nevedia.

  • Ja Vám rozumiem, v mnohom s Vami súhlasím. A nechcem hovorit za inych, mnoho ĺudi ma rovnaky názor. Ale bud zmeny vediete alebo ony menia Vas. Vývoj ss nedá zastavit.

 15. Mimochodom, synoda bola vytvorena, ked Peter znicil patriarchat, ako jeho byrokraticky nastroj na kontrolu cirkvi a jej uplne podrobenie

  • Peter znicil patriarchat? Ja Vám nerozumiem. Svätá synoda , bola odjakživa. To nevymyslel Peter I., tá je predsa v každej autokefálnej cirkvi pravoslávnej aj v katolíckej. Myslite, ze jeho vplyv siahal do Srbska a inde? Bol to hŕiešnik ale nie diabol. Ani Antikrist.
   Po jeho smrti mohli kedykolvek zvolit Patriarchu. Urobili to az v roku 1917. Nuz, symbolika.

 16. Svarga, ja nevravim, ze brada je prikaz Bozi, ale ze ruska cirkev ucila, ze to tak je. Pozrite si na internete Stoglav, kde ruska cirkev jasne uci, ze zenaty muz a muz nad 30 ma nosit bradu.

 17. Cize brada neni len moda, ale aj zvyk, ako ked vikingovia a slovania. I ked aj u nich to mohlo mat duchovny vyznam. Rimania sa od padu kralovstva holili. Rusom a moslimom nabozenstvo prikazovalo brady. Mohamed povedal, ze nechce nic mat s muzom bez brady.

  • Aman Againsttime

   „Mohamed povedal, ze nechce nic mat s muzom bez brady.“

   No dobre. Ale prečo by sme mali zohľadňovať zrovna názor tohto pomäteného úchyla z púšťe? 😀

 18. Aman, ja nepropagujem brady, len poukazujem, ze v mnohych kulturach to malo vyznam, preto ich zakaz bol taky sok

 19. Inak, zaujimavy argument je i to, ze od cara Petra prestavaju byt ruske dejiny tak zaujimave. I ked som s youto seriou v mnohom nesuhlasil, tema ma zaujima,takze som to hltal a myslim, ze pokracovanie ma uz tak bavit nebude. Myslim, ze tu nam inika plan globalistov. Peter robil pre globalistov, pozapadnoval Rusko. Ataturk robil podobne v Turecku. Tu padlo i to, ze medzi Rusmi sa az tak dobre necitime. No ano, predsa len patrime k madarskej kulture, nie ruskej. Ale Rusko, autenticke Rusko ma fascinuje.

  • My patríme k madarskej kultúre? Ked ziaden madarsky gén neexistuje? A vsetci velky madarsky maliari, skladatelia boli nemadari ? Tak aka madarska kultura?

 20. Car Peter dokonca sprznil i azbuku. Umenie. Atd. Hlavne je ale ze vychylil Rusko, z coho vyplyva nestabilita, aj revolucia, zotrocenie pracujucich a vykoristovanie.

 21. Okrem jedneho zaujimaveho clanku, co som spominal, som nasiel i dalsi na leva-nete s nazvom: Čo chce Západ od Ruska? Odhaluje pravdu o fiabolskych Romanovvoch, na ktorych nakoniec Boh dopustil trest.

 22. Svarga, madarska kultura znamena subor myslenia, hodnot a historie. Takisto geneticky sme si najpodobnejsi.

 23. Čože ? Chceš ma na..ť, či rozosmiať? Takže nie slovenská kultúra, kedže prevzali od nás kompletne slovník pre kulturne a praktické využitie ale nazveme to maďarskym. Úzasné. Ich gény su naše gény a nie naopak. Fakt ma prekvapuješ.

 24. Svarga, nebudme precitliveny na vyrazy, Rusi aj ked su Slovania, nemaju problem sa nazyvat po vikingoch, slovanski Bulhari po Turkoch. Srbi a Chorvati dost mozno po sarmatoch.

 25. Ak sa niekomu nepaci Madari, tak mozme Uhri.

  • A čo tak slovenská kultúra ? Oznacujme veci pravdivo.

  • Slováci a Maďaři, toť jeden národ a dva jazyky. Podobně jako my a Rakušáci, jak říká náš Khárl von Pampers Nepomuk Černý kopec:)

   • No, Česi a Rakušaci, sú si vôbec nepodobný, je tam sice vela Jedlicka, Hrbacek, Neprasch, ako aj s celej Monarchie, ale Rakúsko nie je iba Vieden. A to sú fakt iny ludia. To je iny narod.v kazdom ohlade. Madari maju rovnaky folklor, kuchyňu,piesne, skratka su to identicke národy . Madari obvinuju Slovakov, ze im vsetko ukradli. Piesne su napriklad rovnake ale s inymi slovami. Nasa hymna, teda kopala studienku, je aj v madarskej verzii, takisto lubostna piesen, len tam sa nevyskytuje páv ale holubok.
    Ķdezto medzi Tyrolákom,ci Korutancom a Cechom je kozmicky svetelny rok.

 26. Da sa to aj tak povedat. Uhri, alebo Madari su v podstate slovansky narod rozpravajuci madarsky a slovensky.

  • Ano, ale predsa budme pravdivy. Maďari sú pomaďarčený Sloveni. A koĺko zla to spravilo. Veď nie nadarmo sa vraví, poturčenec je horší od Turka. Maďari ako ich poznáme dnes sú z vacsej casti vytvor 18-19. Storočia. Stará mať, jedného môjho priateĺa, mohla byt rocnik 1895, mala záujímavu pripoviedku „Maďar, to je židovský pes“, ked som počul túto sentenciu, skvele ma pobavila, ja som jej síce vtedy nerozumel. Áž po rokoch som pochopil múdrost, jednoduchej ženy z ĺudu, ako vie krasne vystihnút pár slovami zlozity dejinny pohyb.

   Ano, dnes uz chápem a viem, že Maďar je zidovský pes , vytvorený Zidmi aby trhal, driapal telá národov z ktorych bol uhnietený. Tento pes im poskytoval dlho ochranu , obcas síce pohryzol svojho pána, ale v zasade je medzi nimi dojimava zhoda. Preto Zidia v rozhodujúcich okamihoch Madarov chŕanili a pomáhali im. Ako napríklad v roku 19147, ked bola vymena obyvatelstva. Slovaci mali jedinecnu šancu, zbavit sa Maďarov, tak ako Cesi Nemcov. Ale cuduj sa svete, Zidia zasiahli a zatrhli na tento krok. Bohuzial. Viem to priamo od Židov. V debate medzi 4 očami mi to viacerí povedali.

   Takze ja sa az tak neteším, že Madari su nasi bratia. Lebo boli su a budú používaný proti nám Slovenom. Na to boli vytvorený, boli stvorený preto aby vyvolávali svár v strede Europy.

 27. … nadarmo je takáto, značne rasisticko – nacionalistická „masturbácia“, a vskutku bezplatné nápady so zámerom „rozloženia“ Ruska…

Leave a Reply