Domov / Hlavná strana / História / Väzenie národa – časť 8

Väzenie národa – časť 8

Väzenie národa – časť 8

Kniha „Väzenie národa“ nepokrýva obdobie vlády Vladimíra Putina, ale Širopajev ho do hĺbky kritizuje v iných textoch. Putinov režim považuje za „pravoslávny neostalinizmus“: zmes tých najhorších prvkov byzantskej a boľševickej fázy Projektu. Je to vláda komisárov požehnaných pravoslávnym duchovenstvom, ktorí rozširujú impérium na úkor bielej populácie Ruska, pričom podporujú občianske vlastenectvo, miešanie rás, alkoholizmus a mystiku, pretože opilci a kvázi vlastenci, čo sa boja Boha (alebo skôr: boja kňaza) sa nebudú nikdy búriť proti svojim pánom.

A znova sú to „iné rasy“, ktoré skutočne profitujú z euroázijského Projektu: ruská populácia platí účty za všetky neeurópske provincie, v ktorých sú miestni despotovia podplatení k poslušnosti Moskvou. Sú to predovšetkým ázijskí moslimovia, ktorí majú posledné slovo v Rusku. Kremeľ prispôsobuje svoju politiku ich požiadavkám. Oni tvoria jadro armády, oni diktujú svoje podmienky ruským vojakom a dôstojníkom. Oni tvoria väčšinu ruskej ilegálnej pracovnej sily. A najhoršie zo všetkého je, že čečenská mafia ovláda veľké mestá Ruskej federácie.

V knihe „Väzenie národa“ Širopajev venuje najväčšiu pozornosť dvom udalostiam, ktoré boli podľa neho medzníkmi v ruských dejinách. Prvý medzník je z raného stredoveku: christianizácia a mongolská invázia (tatárska poroba). Pre neho to je základom zlého ruského štátu, vybudovanie väzenia národov na dvoch pilieroch: kresťanského byzantského imperializmu a nekresťanského ázijského despotizmu. Druhým medzníkom je boľševická revolúcia: priama, otvorená a neobmedzená genocída slovanského obyvateľstva. Hneď po tejto katastrofe však došlo k jednej z najväčších historických príležitostí pre ruský národ: nemeckej invázii do Sovietskeho zväzu. Bohužiaľ, táto príležitosť na oslobodenie Rusi a úplné zbavenie sa utláčateľov bolo Stalinom utopené v krvi.

Širopajev kritizuje takzvanú „ruskú dušu“, tiež známu ako „slovanskú dušu.“ Je to iba mýtický vnútorný život Rusa, ktorý je ideálne sentimentálnym fatalistom a víta každého s otvorenou náručou, ale kruto opláca zradu, ktorý putuje po rozľahlých ruských zemiach hľadajúc stratenú lásku, a ktorý sa domnieva, že ľudské problémy sú malicherné v porovnaní s Božou veľkosťou. Širopajev to nepovažuje za prirodzené, vrodené vlastnosti skutočných Rusov, ale za duchovné a kultúrne pokrivenie pochádzajúce z Orientu. Skutočným Rusom je Rus: nordicko-slovanský árijec, ktorý je disciplinovaný, slobodomilovný a skôr faustovský než fatalistický – rovnako ako Švédi, Dáni či Nemci.

Fatalistická „slovanská duša“ je reakciou ruského ľudu na otroctvo, ktorá im pomohla vydržať bez toho, aby riskovali svoje životy pri vzbure. Táto idea bola povzbudzovaná, ochraňovaná a zneužívaná mongolsko-byzantsko-židovsko-komunistickými vládcami euroázijského Projektu. „Slovanská duša“ je v skutočnosti „otrocká duša.“ (V angličtine: slavic soul – slavish soul.) Je to sen árijského muža uvrhnutého do otroctva, ochromujúcej práce a života v ponižujúcich podmienkach, ktorého predkovia boli vyhladení etnicky cudzími elitami, a ktorý nemá vôľu čeliť realite a postaviť sa svojim pánom.

Ďalším ruským fenoménom, ktorý Širopajev odsudzuje, je občianske vlastenectvo „ruského sveta“ (Russkij mir). Toto vlastenectvo znamená identifikovanie sa s ruským štátom, či už cárskym, komunistickým, alebo demokratickým – čo sú iba po sebe idúce fázy euroázijského Projektu – a s ruským jazykom bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod osoby, ktorá ním hovorí. Úloha ideológie v Projekte je pomerne zložitá, pretože Projekt si vyberá rôzne ideológie podľa momentálnej potreby: prvou bola kresťanská, potom bola komunistická, teraz je to zmes post-sovietskeho komunizmu priateľského k autokratickému pravosláviu.

Toto vlastenectvo má jasný univerzalistický aspekt: ak sa osoba akéhokoľvek etnického pôvodu naučí rusky, zmení svoje vyznanie na pravoslávie, alebo sa pridá ku komunistom, prijme ruský spôsob života a stane sa občanom Ruskej federácie (rovnako, ako sa každý môže naučiť anglicky, prijať americký spôsob života a stať sa občanom Spojených štátov), potom euroázijský Projekt nemá žiadne štátne alebo geografické hranice – rovnako ako ich nemá americký projekt. Ak Rusi, Ugrofíni, Mongoli, Tatári, Burjati, Čečenci, Čerkasovia a Židia sa stali dnes dobrými Rusmi, prečo by nemohli iné národy (najmä tie v „Ruskej sfére vplyvu“) urobiť rovnako? Mnoho z takýchto národov už očakávalo, že sa stanú Rusmi. Bol to osud Ukrajincov, Bielorusov, Litovcov, Lotyšov, Estóncov, Fínov, Poliakov, Gruzíncov, Arménov, Tadžikov, Kazachov, Uzbekov, a aj niektorých Nemcov, Slovákov, či Čechov. A ako môžeme vidieť zo súčasnej politiky Putinovho režimu, národy, ktoré nesú znaky príbuznosti s ruským jazykom, sú považované za budúce subjekty euroázijského impéria. Tak je občiansky nacionalizmus nástrojom univerzalistického imperializmu.

Širopajevova práca je rúhaním sa mýtu Veľkej vlasteneckej vojny, ktorý je sovietskym/ruským civilným náboženstvom. Jeho knihu je potrebné vnímať v tomto kontexte. Predpokladá sa, že bude šokovať ruského čitateľa, prevráti všetko, čo sa naučil v hodinách dejepisu alebo z ruských vojnových filmov. Cieľom Širopajeva je brutálne prebudenie Rusov a výzva k odmietnutiu falošnej identity (založenej a presadzovanej Projektom) a k znovuobjaveniu svojej pravej identity: návratu z Ruska k Rusi.

Širopajev sa vysmieva a pohŕda ruskou nenávisťou k „dekadentnému Západu“, rovnako ako mesiášskou propagandou o „treťom Ríme“, ktorý „zhromaždí“ všetky pravoslávne krajiny pod vedenie moskovského patriarchátu. Považuje to za ďalšiu lož Projektu, zameranú na implementovanie falošnej hrdosti svojim otrokom a ich obrátenie proti možným osloboditeľom. Poukazuje na fakty: vo veci potratov, alkoholizmu, rozvodov, atď. nebol Západ nikdy tak „dekadentný“ ako Východ. Na druhej strane bol Západ vždy úspešný, pokiaľ šlo o civilizačný rozvoj a Rusi sú podvádzaní svojimi pánmi, ktorí ho zosmiešňujú.

Vo všeobecnosti je „Väzenie národa“ inšpirujúcou, informatívnou a dobre napísanou knihou. Širopajevov štýl je veľmi pútavý, veľmi ruský a veľmi vtipný. Obsahuje veľa irónie a čierneho humoru, poniektoré z jeho neologizmov sú skvelé – ako napríklad nazývanie pravoslávnych spolupracovníkov s komunizmom „hieročekistami.“ Avšak je na mieste aj určitá kritika.

Po prvé, Širopajev používa veľa nespoľahlivých zdrojov, z ktorých ale vyvodzuje správne závery. Často cituje konšpirologickú alebo „ezoterickú“ literatúru. To je medzi ruskými spisovateľmi veľmi populárne a je to hrozná tendencia. Avšak Širopajev vyvodzuje z týchto dosť absurdných materiálov bystré závery.

Po druhé, aj keď rasa má význam, nedá sa ňou vysvetliť všetko v histórii. Na druhú stranu, existuje mnoho ekonomických, kultúrnych a sociálnych analýz Ruska, takže jedna, ktorá sa zameriava výhradne na rasu, je viac než nutná. Avšak Širopajev občas zachádza priďaleko. Napríklad je veľmi pravdepodobné, že sám Rurik bol zmiešaného pôvodu – Fíni sa často miešali s Vikingami. Širopajev sa tiež vyjadruje o Ugrofínoch obývajúcich Rusko skôr príkro, zatiaľ čo súčasne vykresľuje Fínsko skôr pozitívne. Taktiež neverím, že medzi indoeurópanmi bola nejaká „rasová“ legislatíva, skôr sa zdá, že boli zameraní skôr na kultúru, než krv. To bolo asi chybou, ako môže dosvedčiť osud Tocharianov alebo Skýtov, ktorí zmizli v šírom mori iných národov.

Aj ja sa domnievam, že existuje ezoterický a metafyzický aspekt histórie, ale Širopajev niekedy zachádza príliš ďaleko.

Tiež som bol šokovaný pozitívnym zobrazením postavy Bronislava Kaminski, ktorý je temnou postavou poľskej histórie. Tento muž ukázal takú úroveň krutosti a neľudskosti v priebehu Varšavského povstania, že ho zastrelili samotní Nemci.

Myslím si, že Širopajev sa snaží očistiť Hitlera a a jeho politiku na východe. Mám bližšie k postoju Degrella, Mansteina, J. F. C. Fullera a mnohých ďalších, ktorí verili, že v skutočnosti to bolo kruté zaobchádzanie s miestnym obyvateľstvom a nedostatok vôle skutočne oslobodiť národy ZSSR, čo spôsobilo neúspech operácie Barbarossa.

Po publikovaní „Väzenia národa“ sa Širopajev posunul smerom k liberálnemu svetonázoru a nedávno vyhlásil, že už nie je nacionalistom, čo bola iba fáza jeho osobného rozvoja. Teraz je „úplný liberál.“ Čo sa mu dá pripísať ku cti, nikdy sa neospravedlňoval za svoje predošlé vyhlásenia a nie je odporcom ruského nacionalizmu. Avšak je zjavne sklamaný z ruských nacionalistov, z ktorých sú mnohí cárski sentimentalisti, milovníci despotizmu a dokonca obdivovatelia Ramzana Kadyrova, ktorý je v súčasnosti stelesnením tých najhorších protiruských tendencií euroázijského Projektu.

Myšlienky prezentované v knihe „Väzenie národa“ sú stále živé, aj keď Širopajev už za nimi nestojí. Je tu celá nová generácia ruských nacionalistov, ktorí odmietajú všetky tváre Projektu, sú bez zlozvykov občianskeho nacionalizmu, kresťanstva, ázijskej despocie a otrockej povahy. Oni iba neveria v myšlienky Širopajeva, oni podľa nich žijú. Dávajú prednosť fyzickému zdraviu a životnému štýlu „straight-edge“ bez alkoholu. Identifikujú sa so severskými tradíciami Európy, vytvárajú vlastné komunity a kultúry, a v mnohých prípadoch bojujú proti Putinovej fáze Projektu, ako na domácom fronte, tak aj na bojiskách východnej Ukrajiny.

Je jeden starý vtip. Na otázku, aký je rozdiel medzi komunizmom a kapitalizmom, znie odpoveď, že v kapitalizme vykorisťuje človek svojho blížneho. V komunizme to je presne naopak. A to je aj prípad Spojených štátov a Ruska.

Spojené štáty sú mnohonárodným impériom, pod vládou cudzincov a s cudzincami, ktoré si kladie za cieľ s pomocou zneužívania bielej populácie rozšíriť svoju moc, podporiť nebiele menšiny a rasové miešanie, agresívne exportovať tento systém do iných krajín, kým domáci nacionalisti sú infiltrovaní, zosmiešňovaní, umlčiavaní a väznení.

Rusko je taktiež mnohonárodným impériom, pod vládou cudzincov a s cudzincami, ktoré si kladie za cieľ s pomocou zneužívania bielej populácie rozšíriť svoju moc, podporiť nebiele menšiny a rasové miešanie, agresívne exportovať tento systém do iných krajín, kým domáci nacionalisti sú infiltrovaní, zosmiešňovaní, umlčiavaní a väznení. Čím skôr to pochopia nacionalisti v Európe, Amerike a Austrálii, tým lepšie pre našu rasu.

Posledná zásadná otázka znie: aká je alternatíva k tomuto väzeniu národa? Čo Širopajev a ďalší etnonacionalisti navrhujú ako alternatívu k moskovskému oligarchickému „pravoslávnemu neostalinizmu“? Odpoveď je jednoduchá: rozbiť ruské impérium do samostatných, etnicky homogénnych štátov.

Treba mať na mysli, že ak by aj došlo k takémuto scenáru, Európska Rus by stále bola najväčšou európskou krajinou. A Rus by nemala byť jedinou bielou krajinou vytvorenou týmto scenárom. Tiež by išlo o Karéliu, Kaliningradskú oblasť, alebo väčšinou bielu Sibír, ktoré by sa stali nezávislými štátmi. V takomto prípade by odsun nebielych prisťahovalcov do ich pôvodnej vlasti bol ďaleko reálnejší, než v gigantickej multikultúrnej ríši.

Druhou možnosťou je vytvorenie skutočnej federácie autonómnych republík.

A ak nie je možný žiaden z týchto veľkých scenárov, odpoveďou je jednoducho vystúpenie Rusi z imperialistickej pseudofederácie a ponechanie multietnického ázijského despotizmu svojmu osudu.

Je teda celkom jasné, že budúce scenáre pre ruskú ríšu, ako sú formulované ruskými bielymi nacionalistami, sa podobajú scenárom pre americké impérium formulovaných americkými bielymi nacionalistami. A to je veľmi dobrým východiskovým bodom pre budúcu spoluprácu.

Autor: Jarosław Ostrogniew
Preklad: ::prop, www.protiprudu.org

1. časť
2. časť
3. časť
4. časť
5. časť
6. časť
7. časť
8. časť

O ::prop

10 komentárov

 1. Dá se s tím co napsal v jádru souhlasit. Ovšem když hovoří o Projektu, neměl by zacházet před vznik ruského carství! Totiž ten tzv. Třetí Řím je základní ideou pro oprávněnost existence Ruska a ta trvá! Cařihrad stále drží Turek, také většinu Arménie a ani Svatá země dosud nebyla vyrvána nevěřícím psům. Pokud ale by ruské vedení v budoucnosti rezignovalo na toto poslání, pak ztrácí existenci tzv. RF smysl a bylo by rozumné učinit to co autor navrhuje.

 2. Vazeni vsetci
  Dovolte mi vyjadrit sa ku knihe Siropajeva: vazenie naroda.

  1.) Az chcel Hitler odstranit len vladu zidov v ZSSR, mohol to urobit ovela lacnejsim sposobom. Mal nehat bombardovat len tie mesta, respective mestke stvrte kde zidia boli vo velkej mensine koncetrovani. Napriklad Odesa, kde sa narodil arcivrah Bernstein-Trockij, alebo Kyjev kde sa narodil Lazar kaganovic, a kde zil az do svojej smrti. Lazar Kaganovic nesie najhlavnejsi podiel viny na ukrajinskom hladomore. Avsak Hitler si zobral strategiu spalenej zeme, ktora zanechala 20 milionov mrtvych v byvalom ZSSR. Bohuzial nie su presne statistiky kolko s tych 20 milionov bolo zidov a kolko Rusov, Ukrajincov, Bielorusov a inych! Avsak dostala sa mi do ruk Japonska statistika[Japonci boli spojenci Hitlera!] V nej sa pise, ze v prvych rokoch vojny 1941-43 zahynulo az 17 million sovietskych obcanov, po bitke pri Stalingrade a po Kurskom obluku az po porazku Nemecka zahynulo len 3 miliony obcanov ZSSR, teda nech Hitler povedal alebo napisal cokolvek za neho hovoria jeho skutky a tie su rovnako hrozne ako zidobolsevizmus, ako by ich jedna sionisticka mater mala a talmudom odkajala!
  Pamatam si ze na kurze anglictiny jedna Polka pri rozhovore o 2sv. vojne povedala, ze v nej zahynulo 6 million Poliakov. Na to ucitelka odpovedala, sest milion polskych zidov. Na to ta Polka dost nahnevane, nielen zidov ale aj vela milion obycajnych Poliakov zahynulo vdaka prepadu Polska Hitlerom.
  2.) Nieco ine bol rozpad ZSSR, kde vo fedrativnych republikach ktore boli pomenovane menom danych narodov, tieto boli v prevaznej vacsine z vynimkou Kazachstanu, kde Kazasi boli v mensine.
  V autonomnych republikach, napriklad aj v tej Siropajevovej karelii, je karealov len 15% avsak Rusov az 80%. Tak ako chce aby 15% karelov vladlo 80% Rusov? Podobna je aj situacia v autonomnych republikach na strednej Volge Baskirsko, Cuvasko, Mordvinsko, Marijsko Udmurtsko, Komijsko, kde tieto narodiky tvoria len 20-30% obyvatelstva tychto autonomnych republik. Vynimkov je len Tatarska republika kde tito rvoria pod 50% obyvatelstva. Podobne je to aj na Kaukaze, kde s vynimkov Cecenska vsetky tieto narodiky su v mensine. Ze Ceceni maju prevahu v cecensku zato treba vdacit dalsiemu Ukrajincovi- Chruscovovi.
  Ja by som povedal ze tie republiky v Rusku su ako mena statov v USA Ako to opisal Stano Panis po navrate z USA, maju tam Utah a Severnu Dakotu a Juznu Dakotu, len Utahovia a Dakotovia v nich chybaju.
  3.) Pokial neexistovalo silne centralizovane Rusko, boli do Europy najazdy zabijakov z Azie; Huni, Avari, madari, tatari, Kumani, Turci, atd.
  Az silny centralizovany Rusky stat urobil tomu koniec. Ani tatari ani baskirci, ani Krymsky tatari nemaju domovske pravo v Europe ale v Mongolsku, podobne aj madari, kde nasi vedci objavili jeden kmen ktory sa vola Madari!
  4.) Rusko oslobodilo spod moci turkotatarskych moslimov ktory mali vodcu v Tureckom sultanovi, vela pravoslavnych krestanov, ci uz Armenov, Gruzincov, Osetincov, Bulharov a pomohli aj Srbom a Rumunom, spod nadvlady turkotatarskych moslimov!!! Aj ukrajinsky Kozaci na juhovychode Ukrajiny od Kyjeva na vychod poziadali o zvrchovanost cara, aby ako pravoslavny sa mohli oslobodit spod nadvlady Tureckeho moslimskeho sultana! Rusky car a jeho stat by boli oslobodili aj Konstantinopol spod nadvlady moslimov, ale nepodarilo sa im to koli spekualciam najma Nemeckeho cisarstva, ale aj Anglicka a francuzska!!!!
  5.) Autor Siropajev vedomky, alebo nevedomky priamo, ci nepriamo a s nim aj autor tejto webstranky propaguju myslienku Turanskej rise, pod nadvladov Tureckej Ankary!!! Cize co sa moslimskym turkotatarom nepodarilo za ery Tureckeho Sultana, to by chceli Siropajev a Andrej Strij dosiahnut demoralizaciou a rozpadom Ruska, ako aj im podobny ako Jozef Janek, ci Cyril Hromnik!!! Avsak statistika, demografia a etnografia im to nedovoli. Pretoze od Ukrajinskej hranice az po Vladivostok, ako aj po Petropavlovsk Kamcatskij a az hore na Cukotku po Anadyr, vsade tvoria Rusi aspon 85% vacsinu, premiesanu etnickymi mensinami. To sa vsak neda povedat o USA. Kde zakladatelia USA anglosasi v mnohych mestach aj velkomestach USA tvoria malu mensinu napriklad Chicago, alebo New Orelans. Je uz len otazkov casu kedy na juhu latinoamercania sa odtrhnu od severnej anglosaskej casti USA, a rovnako aj cernosi na juhovychode USA. A tym skonci ZOG a sen zionistov o svetovlade.
  6.) Uz sme to raz mali, ked neexistovalo silne a centralizovane Rusko hrnuli sa nam do Europy zabijaci z Azie. Nie , nechceme. Raz mozno aj dojde k najrozumnejsiemu rieseniu vytvorenie volnejsej EU od Lisabonu po Vladivostok a ZionYankees budu musiet ist domov ZionYankee go home!!!
  Keby takato volna unia EU Lisabon- Vladivostok uz existovala, neboli by problem s hordami tzv. utecencov moslimov do Europy, ako je tomu dnes vdaka ZionYankeem. ZionYankee- scaredy je ako Monkee
  7.) Andrij Stryj a jemu podobny Ukrajinci by sa v prvom rade mali starat o to aby sa nesplnila prognoza OSN na vyvoj obyvatelov do roku 2300, kde sa pise ze d orku 2100, tj za 84 rokov ma pocet obyvatelov Ukrajiny na 23 milion obyvatelov, s dnesnych 45 milionov. Su uz na dobrej ceste k naplneniu tejto prognozy, nakolko Ukrajina mala v roku 1989 50 milion obyvatelov. Teda z novu opakujem prvoradou ulohou kazdeho statocneho Ukrajinca by malo byt aby sa tato prognoza OSN o Ukrajine nesplnila. Lebo potom vam tam naozaj nalifruju moslimov. ved uz dneska Americania a Cinania vlatnia 1/3 ukrajinskej ciernozeme. Najurodnejsej to pody v Europe. Ukrajina je o 100 000 km stvorcovych vacsia ako Francuzsko, ma najurodnejsiu podu v Europe, ale zivotnu uroven ma ako Albansko. Nezda sa vam Andrij Stryj, ze toto treba vylepsit a nie sa pchat EU do zadku, ktora je aj tak v zadku Zionistickej USA.

 3. Len ten s rozumom aj očami v zadku môže vedieť, čo je — a tu citujem Kazoka — “v zadku Zionistickej USA.” Kaz….ok si ten kredit plne zaslúži.

  • Nemá význam reagovať na p. Kazoka. On verí tomu, čo tu píše a nič, čo by mohol niekto napísať, ho nepresvedčí o tom, že sa môže aj mýliť, že šíri práve tie sioboľševické lži, proti ktorým tak brojí.

   • Moje tvrdenia su podporene faktami. Alebo chcete tvrdit ze Huni, Avri, madari, chazari, kumani tatari, turci nerobili najazdy do Europy? A tieto skoncili prave vznikom ruskeho centralizovaneho statu. Ani Japonske statistiky – neklamu, koli sympatiam k Rusku!!! Ziononbolsevicke lzi su tie co prichadzaju z USA. Len teraz Chazar Porosenko a Chazar Jacenuk, ukazali ako to naozaj myslia s tou Turanskou risou, ked isli do Turecka nakupovat zbrane. Za to by ich Bohdan Chmelnickij vudiera plochou stranou sable po hlave!!! Za CAH sa skryva Cyril Hromnik. On s jeho titulmi. Avsak vystudoval svoj doktorat v bolsevickej Prahe na Karlovej Univerzite, v 1950 rokoch- ako to dokazal on zarity antikomunista v case najvacsieho stalinizmu?

    • Pan Kazok. Mám na vás jedinú otázku. Je pravda, že ste bol členom komunistickej strany? Odpovedzte prosím Áno – Nie.

   • p.Kazok, Trotsky nebol Bernstein, ale Bronstein (Lev). Pre zaujímavosť, Bernstein (Leonard) bol americký žid, hudobný skladatel, dirigent, klavírista, ktorý napísal hudbu ku filmu West Side Story.

    Vyprášiť v Moskve ten židovský pelech okolo Stalina bol síce veľkým dôvodom (ale to mohol urobiť len ak sa dostane do Moskvy, teda dosiahnúť konečné víťazstvo i keď oni by asi aj tak ušli zpät do Am eriky), ale nie prvoradou príčinou Barnarossy.
    Tou bola skutočnosť, že na západnej hranici SSSR stálo 160 sovietskych divízií, propravených napadnúť nielen Nemecko, ale celú Európu.
    A taktiež, že to bol SSSR, ktorý porušil zmluvu s Nemeckom (1939) a zabral Lituániu, Litvu aj Estónsko, čo bolo proti tejto zmluve a tak isto napadol Rumunsko a zabral Bukovinu.

    Váš nápad, bombardovať mestá, ktoré mali veľkú časť židovského obyvateľstva je prinajmenšom divný a neviem ako si to predstavujete.
    Zdá sa, že Hiter mal smolu, že si Vás nemohol vybrať za poradcu, lebo vtedy ešte – “you were not around”.

    • Kecy. O Litvu požádal a dostal ji! Původně byla dle tajný doložky ve sféře Německa. Jediný co porušil, byla okupace severní Bukoviny! To byl „momo dohody“! Tam se Hitler bál, páč to je na dosah od rumunskejch ropnejch polí, bez kterejch by si o nějaký Barnarose či jak tomu říkáš, moh nechat leda zdát:)

Leave a Reply