Domov / Hlavná strana / História / Väzenie národa: Cárske impérium – milostivá stránka Projektu – časť 5

Väzenie národa: Cárske impérium – milostivá stránka Projektu – časť 5

Aj keď sa v 19. storočí nekonali žiadne veľké etnické čistky na prirodzených obyvateľoch Rusi, roľnícka a robotnícka trieda bola vykorisťovaná, pričom elity boli zmiešané do „rasového koktejlu“ pod záštitou pravoslávnej cirkvi. Projekt vytvoril niečo nové: ruskú imperiálnu identitu, mix všetkých prvkov etnických zložiek ríše, európskej (ruskej, ukrajinskej, poľskej, rumunskej, nemeckej, atď.) a neeurópskej (ugrofínskej, mongolskej, židovskej, atď.) – lojálnu k cárovi a impériu, hovoriacu po rusky a (s niekoľkými výnimkami) praktizujúcu kresťanstvo byzantského rítu. Bol to univerzalistický a totalitný kultúrny projekt úplného rasového miešania, naplánovaný a uskutočnený agentami euroázijského Projektu. Širopajev cituje z pamätí a denníkov ruských aristokratov, ktorí hrdo diskutovali o multietnickom, rasovo zmiešanom charaktere imperiálnych rodín a inštitúcií.

Prelom 20. storočia bol vrcholom imperialistickej byzantskej fázy Projektu, ktorý sa prejavoval panslávizmom, militarizmom, univerzalizmom a agresívnou oficiálnou rétorikou, ovládnutím kultúry, štátnych sviatkov a aspektov každodenného života pravoslávnou cirkvou. Často hanený „nacionalizmus“ tej doby bol v skutočnosti euroázijský imperializmus. Radikálni imperialisti nenávideli každého, kto nehovoril rusky, vyznával inú vieru ako pravoslávne kresťanstvo, alebo odmietal imperialistickú politiku. Avšak nemali nič proti ľuďom rôznych národností a rás, ktorí sa rozhodli stať lojálnymi poddanými cára a prijali jeho jazyk a vieru. To platilo nielen pre Poliakov, Nemcov, Ukrajincov alebo príslušníkov iných európskych krajín, ale aj v prípade Arménov, Ugrofínov, Mongolov, Židov a dokonca aj Afričanov (ako v prípade Abrama Petroviča Gannibala – čierneho afrického pradeda Alexandra Puškina). Neboli považovaní iba za bežných poddaných cára, ale často boli menovaní za šľachticov a dostávali miesta v najvýznamnejších úradoch impéria.

Kým protiruský Projekt bol vždy veľmi úspešný pri vykorisťovaní más, vraždení rebelujúcej populácie, agresívnej a krvavej expanzii a vytváraní kultúry otrockej poslušnosti, nikdy nebol taký úspešný pri vytvorení dobre fungujúcej administratívy, zbavení sa korupcie, vytváraní právneho štátu, pokročilého priemyslu, infraštruktúry (cesty, mosty…), alebo pri zaistení slušného živobytia pre ľudí.

Po tom, ako pôvodná nordická kultúra Rusi upadla pod nadvládu mongolizovaných Moskovitov, všetky dôležité stavby a infraštruktúru museli vybudovať západoeurópski experti pozvaní cárom. Najznámejšia ruská architektúra – vrátane Kremľa – bola postavená západnými architektmi. Najmä Nemci boli pozývaní vo veľkých množstvách, aby vytvorili alebo modernizovali priemysel a byrokraciu.

Ako Širopajev zdôrazňuje, Rusko bolo krajinou paradoxov. Bolo vybudované bielym národom, ktorý ale nemal štatút vládnuceho národa a podliehal multietnickej orientálnej vládnucej triede. Etnickí Rusi (obyvatelia Rusi) a iné biele národy Ruskej ríše (Ukrajinci, Poliaci a ďalší) boli najviac vykorisťovaní. Napríklad Židia neboli nikdy nevoľníci. Boli slobodní občania impéria. Kým belosi doslova hladovali a zomierali z prepracovania, elity si rozmaznávali ázijské provincie, obrovské a bohaté na prírodné zdroje, vyzdvihujúc územnú veľkosť impéria.

Širopajev sa domnieva, že konflikt cárskeho pravoslávia proti boľševickému komunizmu je len spor medzi dvoma verziami euroázijského Projektu: byzantskou a židovskou. Hoci medzi nimi vládli názorové rozdiely v tom, kto by mal predstavovať vládnucu triedu impéria a či symbolom impéria bude kríž alebo hviezda, obe verzie posúvali euroázijský Projekt k univerzálnemu rasovému miešaniu. Tak je podľa Širopajeva boľševická revolúcia iba zmenou formy Projektu, nie obsahu a cieľov. Jeho slovami: „Kahal nastúpil miesto stepi.“

Stolypin a Rasputin

Širopajevovo konštatovanie, že cársky a boľševický režim boli len dve hlavy tej istej hydry a obe boli nepriateľské národu Rusi, vyvoláva otázku: Bola vôbec nejaká nádej pre pôvodných Rusov? Odpoveď znie áno, ale prichádza zo zvláštnych zdrojov.

Jedna z týchto nádejí sa vynorila z liberálno demokratických kruhov, na ktoré rovnako útočili a nenávideli prívrženci cárizmu aj komunisti. Liberáli verili, že Rusko by sa malo odvrátiť od Východu – kultúrne, politicky a dokonca aj nábožensky, a spojiť sa so Západom. Zamerali sa na veľké a radikálne proeurópske reformy, rovnako ako Peter Veľký. Tomuto projektu stál na čele opäť Peter: Pjotr Stolypin, veľký vizionár na mieste ministra cára, ktorý bol zavraždený skôr, ako mohol realizovať svoje reformy.

Širopajev verí, že tieto liberálne reformy sa mohli stať skutočným etnonacionalistickým projektom, ako sa rasové uvedomenie začalo v tej dobe šíriť Európou, najmä v Nemecku. Nemecko bolo často považované za európsku krajinu, ktorá mala k Rusku najbližšie – najmä s ohľadom na mnohých úradníkov a šľachticov nemeckého pôvodu v Rusku. Keďže komunisti aj cársky režim boli univerzalistickí, proštátni a protinárodní, demokrati museli byť partikularistickí, pronárodní a protištátni, aby získali podporu obyčajných ľudí rôznych národov obývajúcich ríšu.

Kým Stolypin a ďalší reformátori sú ohováraní ako komunistickými, tak aj procárskymi historikmi, demokratickými historikmi sú vychvaľovaní, a to obzvlášť na Západe. Ďalšia postava, ktorú nenávidia všetky strany – v skutočnosti je to možno najnenávidenejší Rus všetkých čias – je podľa Širopajeva veľmi pozitívna: Grigorij Rasputin. Rasputin je obvykle vykresľovaný ako šialený mních, rafinovaný sektár, ktorý oklamal cársku rodinu a dostal ju pod svoj zlý vplyv.

Širopajev tieto tvrdenia odmieta ako propagandu. Predstavuje Rasputina ako najrozumnejšieho muža cárskeho dvora, ktorý chcel zabrániť krviprelievaniu Prvej svetovej vojny spojením Ruska a Nemecka. Áno, bol hlboko veriacou osobou a veril, že jeho úlohou je zachrániť svet. Jeho duchovno však nebolo pravoslávne, ale tradičné ľudové duchovno, a ak by sa mu podarilo zmeniť zahraničnú politiku Ruska, naozaj mohol zachrániť svet – alebo prinajmenšom Rusko a Európu. Áno, mal veľký vplyv na cárovnú a skutočne sa snažil konšpirovať s cieľom uzavrieť mier medzi Nemeckom a Ruskom. Ale to bola správna vec a cisárovná bola prirodzeným spojencom, pretože patrila k nemeckej šľachte. A ako Stolypina nenávideli imperialisti a komunisti a než mohol zrealizovať svoje reformy, komunisti ho zavraždili, tak bol Rasputin rovnako nenávidený imperialistami a komunistami, a než mohol zrealizovať svoje plány, zavraždili ho imperialisti.

Širopajev mimochodom poukazuje na zaujímavý fakt: jedným z hlavných znakov Varangov a Rusov bola svastika. Tento symbol bol zobrazovaný vždy vo chvíľach odporu voči euroázijskému Projektu počas rôznych povstaní a vzbúr. To platí aj v prípade Rasputina. Svastika bola symbolom, ktorý bol úzko spojený s jeho najbližším okruhom veriacich a známych, vrátane cárovnej a jej dcér. Svastika sa tiež našla v Ipaťjevovom dome, kde bola cárska rodina držaná v zajatí a potom popravená boľševikmi. Širopajev v skutočne konšpiračnom štýle považuje svastiku za ezoterický symbol organizovaného odporu voči euroázijskému projektu.

Autor: Jarosław Ostrogniew
Preklad: ::prop, www.protiprudu.org

1. časť
2. časť
3. časť
4. časť
5. časť
6. časť
7. časť
8. časť

O ::prop

30 komentárov

 1. Aman Againsttime

  Výborný článok. Áno, vývoj sa mohol kľudne uberať k europeizácii Rusku a k jeho príklonu k Nemecku (k Západu) namiesto vytvorenia ZSSR – jedného z najodpornejších režimov vôbec, ktorý viedol k nezmyselnej smrti miliónov ľudí, k ich prenasledovaniu pre vieru, svetonázor či triedu, ktorý mal svetovládne zámery a predstavoval hrozbu pre celú civilizáciu- a ktorého negatívne dôsledky dodnes v Rusku pretrvávajú.
  Zaujímavý je tiež pozitívny pohľad na gnostika Rasputina ako na človeka, ktorý mohol zabrániť tomuto vývoju…

  • Europeizácia Ruska (či už ju niekto chápe ako dobro, alebo zlo) nie je možná z objektívnych geopolitických dôvodov. Rusko je samostatný celok.

   Určite sa zhodneme že Soviet Sojuz bol jeden z najodpornejších zjavov na tele matky zeme. Ale treba si uvedomiť, že navznikol preto, že by Rusko bolo príliš aziatské, ale pre to, že Rusi boli PRILIS NEKRITICKI voči tomu, čo prichádzalo zo Západu. Komunizmus prišiel do Ruska zo Západu.
   O tom sa samozrejme nedá pochybovať.

   Európa má svoje prednosti a vymoženosti, ale tie sa nedajú ľahko prevziať. Rusi príliš podlahli jej pozlátkam a na konci dostali jed komunizmu zabalený do klamu „pokrokovej modernej ideológie“.
   Rusi potrebujú vlastnú cestu a sami sa musia učiť. Napodobovanie je metóda neistého hlupáka a taký celok, ako je Ruský subkontinent, si napodobovanie nemôže dovoliť, nikdy mu nebude dostatočné. Musí žiť podľa svojich realít.

   • Aman Againsttime

    Komunizmus prišiel zo Západu, ale na Západe sa vôbec neuchytil. Veď i v strednej Európe musel byť nainštalovaný umelo až po 2. sv.vojne. Prvýkrát zvíťazil práve v Rusku a rovnako i v Rusku mal ďaleko obludnejší charakter ako v strednej Európe, v ktorej mal naopak celkom umiernenú podobu (a obdobne obludnejší charakter mal i v Číne a v iných ázijských krajinách). Prečo? Nuž, charakter každej ideológie sa bude odvíjať i od charakteru tej – ktorej skupiny či spoločnosti, ktorej vládne. No a Rusko bolo jednoducho príliš aziatské a nedostatočne európske – preto tak žalostne dopadlo. A to ani nehovorím o terajšej nostalgii po ňom, ktorá je v Rusku omnoho silnejšia ako dajme-tomu u nás.

    A neviem prečo by europeizácia Ruska nemohla byť možná? Veď tá periodicky prebiehala už predtým (napr. už v prípade spomínaného Petra Veľkého) a práve Boľševická revolúciu ju definitívne zvrátila.

    Taktiež neviem prečo musí byť napodobňovanie automaticky metódou neistého hlupáka. Niekedy ja naopak hlúpe ignorovať lepších a nevziať si z nich príklad či inšpiráciu. Napokon príklad takého Japonska nám pekne ukazuje ako dokázali európske metódy pozdvihnuť dovtedy zaostalú krajinu. Ako dokázalo z nich Japonsko neskutočne ťažiť – a to bez toho, aby stratilo svoju unikátnosť. No a keď dokázalo napodobňovanie Európy pozdvihnúť i takú tradicionalistickú krajinu ako je Japonsko (https://beo.sk/historia/273-modernizaciu-japonska-z-rokov-1543-1889-mozno-prisudit-europanom), potom prečo sa nemohlo to isté odohrať i v Rusku? Alebo snáď Rusi nemali taký potenciál ako Japonci? Myslím, že európska časť Ruska ho mala.

    A Rusko je predsa subkontinent, ktorý má 2 časti: európsku a ázijskú (zemepis základnej školy). A v ideálnom prípade by tá európska časť mala byť (duchovne a kultúrne) prepojená so zvyškom Európy. Krv je predsa viac ako nejaké pofidérne hranice. Alebo nebodaj si začal súhlasiť s Duginom, že rasa je len sociálny konštrukt? 🙂

    • To, že sa projekt komunizmu uchytil tam, kde mala spoločnost menej slúsené s talmudistickou perfídnosťou, neznamená nič o morálke daných krajín. Kým Rusi neustále bojovali svojím spôsobom s rôznymi divokými inváziami nomádskych národov, tak im Západ vpadol do chrbta s komunizmom.
     Samozrejme, že Rusko má svoj profil, aj genetický – ale obviňovať obeť, že podlahla židovskému politickému syfilisu – to nie je spravodlivé. Ako vidno, Európa, a to ani Západná, sa tejto infekcii tiež nevyhla a jej radosti si ešte aj ty odkáčeš na vlastnej koži. Máš pravdu, že krutosti sú dané genetickou mentalitou, ale ak si myslíš, že si potkanov zavolali do domov Rusi sami, tak sa mýliš, Nikdy asi nespravili to, čo spravila v týchto rokoch Európa, aj v roku 1917 a po tom sa aspoň bránili. Či to dnešní končiti wursti dokážu, o tom sa dá dosť pochybovať.

     Ćo sa týka napodobňovania v princípe sú oboje krajnosti zlé. V danom konkrétnom prípade to bola od Rusov naivita. Nešlo totiž len o nejaké preberanie technológie a podobne, ale o zahodenie vlastnej tradície – niečo, čo tebou spomínané Japonsko ani pri Revolúcii Meidži nespravilo. Možno ani Rusko by to samo nespravilo – do priepasti ho zvrhla až Revolúcia 1917, podporovaná jednoznačne Amerikou a Európou. Projekt kolonizácie, kotrý sa sionistom vymkol z rúk (ako ostatne všetko, do čoho pchajú svoje paprče)

     Čo sa týka rôzneho delenia: rozdeliť si môžeš územie ako chceš, môžeš si ho nazvať, ako chceš, ale tzv Európske Rusko je objektívne iný región, ako polostrov skutočnej Európy. A naopak, delenie na „Áziu! a „Európsku časť! je len fiktívne umelé delenie, naozaj tak dobré pre žiačikov základnej školy. Trocha sa uvolni a zbav týchto školáckych dogiem.

     Z Ruska nikdy nespravíš Európu, v tomto ja nesúhlasim s Euroázijskou jednotou, ale Rusko nie je podstatným zdrojom zla a zvlášť nie toho zla, s ktorým máme aj my do činenia. Hovorím po stý krát – nechcem si Rusko idealizovať, ale to, že dnes má Rusko rovnakého nepriatela, ako my, to je predsa jasné. A to, že ten židopoliak hore píše sionistickú idológiu, zameranú na ničenie Ruska, to je tiež jasné.
     Rusko je nebezpečné, len keď chytí besnotu, a preto je naším cielom ho udrživať zdravé. Na Rusko dnes útočia iba sionisti.

     • Aman Againsttime

      Európske Rusko má svoj pôvod v Európe a zdieľa s ním silné kultúrne i historické väzby a genetické jadro. Naozaj nevidím dôvod prečo by sa to nemohlo takto deliť. Štandardné delenie, ktorým je pohorie Ural mi príde celkom ok.

      Autor nepíše žiadnu „sionistickú ideológiu“ (omg), ale vyvracia komunistickú (čiže židovskú) historiografiu. To sú zase iba tvoje utkvelé predstavy. Mimochodom, nemáme náhodou rovnakého nepriateľa i s islamom? Presne s identickou argumentáciou sa stretávam i pri islamských apologétoch („Máme spoločného nepriateľa. Na islam útočia iba sionisti, bla, bla“. Vskutku identické frázy 🙂 ). Považujem za veľký omyl myslieť si, že nepriateľom Európy bol/je iba Žid.

 2. Informace, které obsahuje článek, vypovídají o tom, jak neutěšená a neurčitá budoucnost čeká lidstvo v následujících letech. Vezmeme-li v úvahu, že technická a materiálová základna lidstva dosáhla takové úrovně, která umožňuje budoucnost lidstva určovat dohodou, potom je na čase tuto dohodu-plán budoucnosti lidstva vypracovat. Tuto dohodu-plán budoucnosti lidstva by mohla vypracovat např. globální demokratická vláda. Jedna možná cesta vzniku celosvětové demokratické vlády je uvedená v článku: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html
  Ideovým základem uvedené vlády by mohl být Jednotný výklad vědeckého a náboženského vnímání světa, který je zveřejněn na: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/12/jednotny-vyklad-vedeckeho-nabozenskeho.html

 3. Až tak by som neskákal od radosti. Také ciernobiele to nie je. Naozaj Stolypina hodnotím vysoko, bol to gigant. Škoda. Jeho vrah bol Žid z Kyjeva Bogrov. Bolo to dielo slobodomurarov ako cela revolucia. Ich praca sa vinie celou revolúciou od zavrazdenia Alexandra az po Mikulasa II, vratane vrazdy Rasputina. Vsade samy Jevrej a Slobodomurar.

  A krasna symbolika mien. Tych obeti ako aj vrahov. Hryniewiecki,Rysakov,Bogrov,Jusupov, Sturmer,Protopopov, Goloshchekin, Syromolotov, Safarov, Viokov a Jurovský, prave mena pre Vrahov. Nuz obete boli Alexander II, Stolypin,Rasputin, Nikolaj II a cela rodina.

 4. Táto veta vystihuje podstatnú myšlienku knihy (a článku)
  „Širopajevovo konštatovanie, že cársky a boľševický režim boli len dve hlavy tej istej hydry …“

  Dve hlavy toho istého? Aha, stáročný drevný režim a boľševizmus je to isté?

  Kedže všetci dnes vedia, aké svinstvo bol sovietsky bolševizmus, a všetci normálni vedia, že ho vytvorilo a viedlo sionistické monštrum, je treba zas prepísať históriu.
  Ako najhorší sionistickí zmrdi za čias komunizmu ohovárali (cárske ) Rusko čoby nekonečné zlo,
  tak súčasní neotrockistickí sionistickí zmrdi ohovárajú znova (cárske) Rusko čoby nekonečné zlo.
  Svoju vlastnú nekonečnú a hsitoricky nevídanú židoboľševickú sračku sa pokúšajú zhodiť na iných.

  Opakujem: Rusko a východné rody a kultúry nie sú pre nás žiaden ideál, a ani prakticky od nich nemôžeme čakať veľa. Žiadne zbytočné prehnané nádeje, žiadne rusofilstvo či nejaké rusomesianstvo.
  Ale natierať sa kvôli tomu židovskými výkalmi – páni, to by ste si mali rozmysleiť a pozrieť sa, do čoho sa ponáraťe.
  Aby ste nesmrdeli:-)

  • Zabúdaš na jednu vec. Na text treba nazerať z etnonacionalistého uhla pohľadu, nie zo všeobecného. A ak sa na to tak pozrieš, skutočne ide iba o dve hlavy tej istej hydry.

   • Hydra je niekde celkom inde. A všetci to tu dobre vieme.
    Rusko je síce tiež taký mastodont, ale jeho jedovatosť sa s tou čiernou beštiou nedá porovnať.

    Mám dojem, že toto vaše staré známe konfrontovanie s Ruskom jednoznačne pochádza z doby Ukrajinskej revolúcie. Tam pani Nulandová nosila praclíky a naši najhorší politickí zmrdi tam boli odporovať „demokraciu a prozápadné hodnoty“. Avy ste na ich strane.
    Neviem, ako ste napojení na tento jed a prečo sa toho nezbavíte, už sme to tu riešili, ale už ma to ani nezaujíma. Viem, že ste fajn chlapi a myslíte to dobe – ale holt, keď sa niekto opije, tak sa správa blbo. Ale každý raz vytriezve.

    Nevyčítam samozrejme ani to, že to uverejnujete, veď si treba vyjasniť o tom názory. Ja som si svoj povedal.

    • Aman Againsttime

     Takže nakoniec je Rusko predsa len jedovaté. 🙂

     • “….ak by sa mu podarilo zmeniť zahraničnú politiku Ruska, naozaj mohol zachrániť svet…”
      “…a než mohol zrealizovať svoje plány, zavraždili ho imperialisti”.

      Je už aj zbytočné konštatovanie, že Norman má úplnú pravdu….ako vždy…

      ..nikdy som neveril v klamstvá šírené o Rasputinovi….ako ich ani dnes neverím o Isláme a Koráne….

      …ono sa mu to sskoro podarilo, le anglická tajná služba to zariadila, aby sa mu to nepodarilo…
      Nesmieme zabúdať, že Anglia už bola kompletne v rukách tých “bohom vyvolených….”

      Rasputin bol zhrozený strašnými obeťami ruských vojakov na fronte a nahováral cára na ujednanie mieru s Nemeckom, o čom už cár premýšľal….
      To Anglicko nemohlo pripustiť, aby sa nemecké armády z východného frontu presunuli na západný front, proti nim, to by bol ich koniec…a postarali sa o Rasputina a jeho vliv na cára…

      Kdo zavraždil Rasputina?
      Oscar Rayner, agent British Secret Service, bol ten muž, ktorý zavraždil Rasputina. Strelil ho rovno doprostred čela. To bola tretia strela, na dvore Paláca v Petrohrade. Princ Yusupov, cárov obľúbený bratranec, ho postrelil vo vnútri budovy prvou strelou z blízka do ľavéj strany, druhá strela bola vystrelená druhým konšpirátorom (Prokušev?) do jeho chrbta, tiež z blízka. (“Who killed Rasputin”, Discovery Channel, October 2, 2007).

      Je pravdou že cár bol dobromyslený slaboch a naletel na západné ‘huckanie’ ísť do vojny proti vlastnému bratrancovi, Wilhelmovi…

      Rusko malo tú smolu, že nemalo osobnosť ako bol v Nemecku Hitler a ľudí, ako kapitán, ktorý uprostred ulice, za ich kommunistickej agitácie, strelil do čela židom Rose Luxemburgovej a Karlovi Liebknechtovi…a ten komunizmus by asi s veľkou pravdepodobnosťou na západe, v Nemecku, (na prekvapenie Amana), asi predsa len bol …

      Ako píše Nesta Webster (anglická historička) vo svojej knihe “Surrender of an Empire”:
      “Ruskí autori a nóblmani druhu Kropotkina, boli zaujatí kopaním ich vlastných hrobov svojimi perami omnoho skôr, ako ich kopali rýlami pod dohľadom popravčích čiat Čerevenej Armády.

     • Prosím Ťa, čo tu riesiš za nezmysly. Opäť ta logika. Rusko bolo predsa pod sústredenou paĺbou SM už viac ako 20 rokov. Vrazdý cárov, premierov, dovoz revolucionárov, masívne investicie do rozvratu. Z coho zili vsetci Leninovia, Krupske, vo Svajciarsku??? Ved si zili ako nabobovia. Vtedy tam bol zivot este drahsi, turizmus nebol rozvinuty. Takto mohli zit iba bohaci, skutocny boháci. Kto ich platil, ved ich boli stovky!!
      Povestný povzdyvh cára Nikolaja II pred abdikaciou. „Zrada, vsade dookola sama zrada.“ A samotna revolucia. Vsetko utopili v krvi. Cerveny teror, vynalez Bronštejna tzv. Trockeho. Kto zbehol z ČA, bola mu popravena celá rodina. Masívna podpora červenych zo strany VB, USA. Ved co tam robili nase légie, rabovali, lúpili kde mohli, zradili Kolčaka a ufujazdili aj zo statnym pokladom Ruska. Základom Legiobanky a bohatstva Masaryka a spol.
      Čo tu vypisujete naivne dristy, utopili Rusko v krvi, cielene, plánovite. Ved to boli miliony obeti.
      Západ sa obratil proti Rusku, až ked Lenin a obzvlast Stalin otocil proti SM a odmietli vydat bohatstvo Ruska na drancovanie klanu Ročšild-Rokefel( pravopis som zmenil schalne). Nasledoval atentat na Lenina a vyhnanie Bronštajna.
      Niezeby Stalin bol dobrák ale nechcel sa delit o moc s cudzincami.

      Okrem toho, Nemecko uz SM v 1918, pevne zvierali v pazuroch. Co ine bola Weimarska republika.
      Tak ake machrovanie? Smiešne, smiesne. Ked sa generalske dcery predávali na ulici a inflacia letela do trilionov. Precítajte si Čierny obelisk. A v Nemcku nemusel byt cerveny teror. Nemecko prehralo vojnu, bolo obsadene, demitarizovane. Nepotrebovali vystrajanie cervenej luzy. Rusko bolo iny pripad.

 5. musím konštatovať to, čo som konštatoval po spusteni PROP II.
  bolo divné, ako vehementne prebiehal boj proti skutočnému PROP a vy si kľudne po jeho zničení fungujete.
  boli ste vytvorení s presným zámerom, ktorý naplňate.
  byť sionistickou stokou. ste.

  • „Konštatovať čo som konštatoval.“ Myslím, že ste iba vyslovili nejaké názory. Nič viac.
   Že je divné, že fungujú. Neboli súdne zakázaný. Že sú sionistickou stokou. To je len Váš názor.

   Ja budem voliť ĽS, tak či tak. Zdá sa , že na polit. scéne vypukla panika, že Mariánko vstúpi do parlamentu. Ich strach ma teší. Veĺmi. Viem, že je to malý a nízky motiv. Ale ziaden iný nemožem mať, v tomto marazme. Tak sa tesím z malickostí.

   • Kde na tej „politickej scéne“ je nejaká panika? A podľa čoho poznám, že sa boja? Lebo ja nič také nevidím.

    • Veľmi jednoducho. Stačí sledovať,kto čo povie a naslednost krokov. Tak to je. 1. Konštantné forsirovanie SNS. Predtým, nevídané a neslychane. Odhliadnuc od toho,že odkiaľ sú tie peniaze.???????
     2. Vzápätí uniknu informácie z agentur, že LS má od 8 po 28 percent. 3. Kotleba reaguje že agentúry sú nedoveryhodne. 4 Okamžite reaguje šéf jednej z nich že agentúram sa musí dôverovať. Zamaskovany ako nezávislý sociológ 🙂

     • Ak by toto mali byť znaky nezriadenej paniky a strachu, tak od čias Masaryka je v panike každá jedna vláda pred voľbami.

      1. Konštantné forsirovanie SNS. Predtým, nevídané a neslychane.

      – vráťme sa 4 roky dozadu. To isté sa tvrdilo o strane Mojsejovej, ktorú vraj založil systém len na to, aby zobrala hlasy MK, v prieskumoch, najmä webových, mala aj 20 %. Teda vídané aj slýchané.

      2. Vzápätí uniknu informácie z agentur, že LS má od 8 po 28 percent.

      – poprosím cteného pána, aby uviedol dôveryhodný zdroj, z ktorejžeto renomovanej agentúry unikli informácie a meno toho kto ich vyniesol. Prosim prosim.

      3. Kotleba reaguje že agentúry sú nedoveryhodne.

      – MK tak reaguje stále, a oprávnene

      4 Okamžite reaguje šéf jednej z nich…

      – k tomuto neviem nič, ale zato viem, že agentúry stále presviedčajú ľudí, aké sú dôveryhodné. Aj keď vieme, že to nie je s kostolným poriadkom.

     • Zachytil som to a niekto to nasledne publikoval aj Tu!! Snáď necakás ze ten dotycní sa podpíse ? Robis si kozy? Ved je to na vyhadzov a nasledne pracovné znicenie, ved porusil vsetky pisane aj nepísané pravidla. Kto by ho este zamestnal?
      Myslim, ze uviedol, ze to robia vsetky agentury, oni sa samozrejme poznaju a debatuju. Mózes sa smiat, ja tomu verím.

     • Tak na to som vôbec nepomyslel! Je to také – Aladín.

     • Jasné, Aladin. Neviem, kolko máš rokov, ale po rokoch strávenych v sociku by sa aj Tebe, vyvinual jemná intuícia rozumieť „šuškande“. Čo má teraz este vyssí level v ere internetu. Kazdodenne chodím na hlavne stranky tzv. Mainstreamu a članky vobec necitam, cítam iba vyhradne diskusie, hoci neprispievam a hladam „suskandu“ . Čize povedane odborne „informacné priesaky“, co tam kto „vykríčí“. Potom i to skonfrontujem, s tym , co vedia kaamarati a známi. Mozaika sa poskladá.
      Napríklad, prípad vrazdy isteho D. T., ktoreho vrazda bola medialne shysterizovana ako fasisticka, nacisticka. Bola velmi dobre popisana šuskandou ako prebehla, co a ako. V skutocnosti, šlo o adolescenta, ktorý sa pokúšal naivne obchodovať s drogami, lenže to nevedel, urobil si dlhy a to ho stalo zivot. Jednoduchy pribeh. Neskôr mi ho presne potvrdil, priatel kriminalista. Aj preco tato vrazda, bola medialne vytazena v boji proti fasizmu. Šuskanda mala uplnu pravdu. A budes sa smiat, informacie boli na debate v Topkách, kde sa vyskytujú najlepsie speky. Lebo neblokuju debaty a ludia tam vykricia za cerstva. Hocico. V tom balaste a vulgarizmami najdes diamanty. Pisu tam hocijaky ludia, soferi, taxikari, povaľaci, stetky, gangsti, studenti skratka hocikto. Od srdca proste a najdes tam realitu.

     • Alebo prípad zo vcera, jeden ústavný cinitel oslavoval miliardu, samozrejme v eurach, uz boli priesaky odtial. Aj to ze tam boli elitne prostitútky. No a vecer bum, jednu z nich chytili policajti, ked isla domov 200 kmh, tam kde je povolena 90. A samozrejme v debatach nekonecna sranda na úcet tazko pracujucej damy. A samozrejme nejde o tu zenu, ale co sa povie popri tom. Nemyslím sproste drby. Mam na mysli zavazne info, kto s kym, co a ako, obchoduje. Lebo ked sledujes peniaze, sledujes realnu politiku. Kazdy den sa nám pred ocami premietaju malicke gorilky. Len ich treba vediet čitat. No a to je politika. Zaujmy a ich naplnanie.
      Slovensko nie je pupok sveta ale rozhodne jeho sucastou. A ked rozpleties rodinne prepojenia. Co nie je tazke. Slovensko ma len 5 milionov ludi. Mas jasno.

    • A samozrejme, do tohto načasovanie vyplavu informácie z propu, naozaj to nebudi dôveru. Samozrejme Kotleba nie.je Ježiš Kristus ani Budha. Iba človek

    • Veľa ľudí čo stretávam, je nabrusenych a vraví volim MK. Myslím že keď už sa otvorene takto debatuje, je to jasné.samozrejme tieto informácie majú aj oligarchovia a plutokrati. Preto naliali peniaze do SNS aby odlakali hlasy MK. Takže odtiaľ peniaze SNS. Radšej vládu Smer SNS, ako 28 percent pre MK a zablokovanie zlodejina. Len na margo, teraz som dostal informácie, že Ali Paša, oslavoval 2. Miliardu eur.

     • Tak to asi žijem v inom štáte. Minimálne 90 % ľudí, s ktorými sa stretávam ja, vôbec netuší, že existuje nejaký Kotleba. Ale nabrusení sú, to áno.

     • Hm, dnes už media Kotlebu nevyťahujú ako kedysi, ale predsa – ak Kotlebu niekto na Slovensku nepozná, tak sa o politiku nazaujíma a je to asi človek, čo nepozná ani Fica.

      A čo je alternatívou ku Kotlebovi? Nevoliť? Kotleba nemá v tomto čase alternatívu. Bohužiaľ.

      Skúsme to povedať tak
      voľby zrejme nedokážu systém prestavať. Ale možno ho dokážu zrútiť. Rúca sa ľahko, tak prečo to neskúsiť?

     • Dakujem, si dobrý clovek. Vazim si Tvoj postoj. Je cestny. Vidim to rovnako.

 6. kde sa da kniha kupit ?

Leave a Reply