Domov / V znamení Škorpióna – Obsah

V znamení Škorpióna – Obsah

Úvod

1. Mýty týkajúce sa falošných komunistov a údajných kresťanov
2. Illuminati: Triumf zrady

2.1. Ideologické pozadie Illuminati
2.2. Prvé odhalenia
2.3. Vraždy Schillera a Mozarta
2.4. Illuminati ako infiltrátori
2.5. Totalitarizmus jezuitov ako prototyp
2.6. Prvý štátny prevrat Illuminati
2.7. Cesta Illuminati k svetovej moci

3. Karl Marx – Idol zla

3.1. Moses Hess – učiteľ Marxa a Engelsa
3.2. Pozadie Marxovho názoru na ľudstvo
3.3. Neuveriteľné priznania Marxa, Disraeliho a ďalších
3.4. Marx a Engels ako Illuminati
3.5. 1848: „Revolučný rok“ – Prvá vlna
3.6. Marec 1848 – Pripravený plán
3.7. Druhá vlna, 1848-49
3.8. Teror Illuminati pokračuje…
3.9. Pravda v pozadí mýtov
3.10. Marx ako publicista
3.11. Morálny bankrot marxizmu

4. Neznámy Vladimir Uľjanov

4.1. Lenin ako slobodomurár
4.2. Prví slobodomurári v Rusku
4.3. Leninova povaha
4.4. Leninov teror
4.5. Ideologické pozadie teroru
4.6. Posledné Leninove dni

5. Leon Trockij – Cynik a sadista

5.1. Trockij ako slobodomurár
5.2. Trockého učiteľ Parvus
5.3. Pokusy o prevrat v roku 1905
5.4. Trockij v zahraničí
5.5. Trockij ako nemilosrdný despota
5.6. Trockého súdruhovia
5.7. Osud admirála Sčastného
5.8. Kronstadtská vzbura
5.9. Trockij ako šedá eminencia
5.10. Trockij ako anti-intelektuál
5.11. Vražda Sergeja Jesenina
5.12. Stalin ako víťaz
5.13. Trockého zavraždenie

6. Ako sa komunisti dostali k moci

6.1. Pozadie 1. svetovej vojny
6.2. Kde leží pôvod ruských Židov?
6.3. Puč vo februári 1917
6.4. Podobnosti so zvrhnutím Šacha
6.5. Návrat Lenina a Trockého
6.6. Odhalenia v tlači
6.7. Kornilovova revolta
6.8. Prevzatie moci
6.9. Nemecká pomoc
6.10. Začiatok vládneho teroru

7. Skrz vražedný labyrint

8. Krvilačný vlk Kremlinu – Lazar Kaganovič

8.1. Kaganovič ako šedá eminencia
8.2. Deštrukcia ruskej kultúry
8.3. Veľký hladomor a ďalšie zločiny
8.4. Veľký teror
8.5. Berijov príspevok
8.6. Stalinovo zavraždenie
8.7. Mocenský boj po Stalinovej smrti

9. Americká pomoc Sovietskemu Zväzu

9.1. “Intervencia” ako odvrátenie pozornosti
9.2. Hladomor ako zbraň
9.3. Dohody s boľševikmi
9.4. Kolektivizácia ako zbraň
9.5. Budovanie sovietskeho režimu
9.6. Vzrastajúca americká podpora
9.7. Vojnová pomoc Moskve
9.8. Zahraniční otroci v Sovietskom Zväze
9.9. Stalinova Svätá vojna
9.10. Pomoc počas „Studenej vojny“
9.11. Demontáž Sovietskeho Zväzu
9.12. Likvidačná fáza komunizmu vo východnej Európe
9.13. USA pomáhali čínskym komunistom získať moc

10. Komunistické prevzatie moci v Estónsku

Doslov: Pár záverov