Domov / Hlavná strana / Spoločnosť / Temné stránky USA: sterilizácia za účelom zmenšenia svetovej populácie

Temné stránky USA: sterilizácia za účelom zmenšenia svetovej populácie

sterilizaciaFiktívne pandémie, zákony o násilnej vakcinácii ako príprava na všeobecnú sterilizáciu „nadbytočnej“ svetovej populácie. V roku 1989 bolo uvoľnené dovtedy tajné „Memorandum-200“, ktoré bolo v roku 1974 zostavené Henry Kissingerom, vtedajším poradcom pre bezpečnosť štátu USA. Jeho téma znela: „Prírastok obyvateľstva na svete a jeho vplyv na bezpečnosť USA a ich záujmy v zahraničí.“

Kissinger navrhol opatrenia k výraznej redukcii obyvateľstva a píše: „Svet je stále závislejší na dodávkach nerastov z rozvojových krajín a ak rýchly prírastok obyvateľstva porušuje ich perspektívy pre hospodársky rozvoj a sociálny pokrok, tak môže vznikajúca nestabilita podkopať podmienky pre rozšírenú produkciu a zachovanie kontinuálneho prúdu takýchto zdrojov.“

Aby sa maximálne urýchlil postup k populačnej stabilite, navrhol autor všímať si trinásť rozvojových krajín z oblastí s najbohatšími zdrojmi našej planéty, Indiu, Bangladéš, Pakistan, Nigériu, Mexiko, Indonéziu, Brazíliu, Filipíny, Thajsko, Egypt, Turecko, Etiopiu a Kolumbiu. „Memorandum-200“ navrhlo rozhodujúce zmenšenie obyvateľstva týchto krajín, čo umožní USA, využiť ich nerastné bohatstvo.

Neodkladne sa začalo s ukutočňovaním Kissingerovho tajného plánu. Sterilizácia sa stala v Latinskej Amerike v 80-tych a 90-tych rokoch minulého storočia najpopulárnejším prostriedkom proti počatiu. Na začiatku 90-tych rokov zaviedla ministerka zdravotníctva Brazílie vyšetrovanie správ o masovej sterilizácii brazílskych žien. Ukázalo sa, že zhruba 44 % všetkých brazílskych žien vo veku od 14 do 55 rokov sa pravidelne nechávalo sterilizovať. Sterilizácia bola vykonávané rozličnými organizáciami a agentúrami, z ktorých len málo bolo brazílskych. Medzinárodná federácia pre plánovanie rodičovstva, americká „Pathfinder Foundation“, Asociácia pre dobrovoľné chirurgické kastrovanie, Medzinárodná ochrana pre zdravé rodiny, tieto všetky pôsobili pod záštitou Agentúry pre medzinárodný rozvoj pri State Departements USA (USAID). Okolo roku 1989 vyhlásila brazílska vláda, ktorá bola pôvodne presvedčeným zástancom tohto programu, ktorý bol motivovaný bojom proti chudobe, voči USAID, že sterilizačné programy sa stali „nadmerné a nepotrebné“. Podľa istých vyjadrení sa malo v ich rámci sterilizovať skoro 90% všetkých brazílskych žien s africkými koreňmi.

Podľa údajov Vládnej komisie pre ľudské práva v Peru, bola v období rokov 1995 až 2000 vykonaná masová sterilizácia v najchudobnejších oblastiach krajiny, pričom ako motív bolo znovu použité „prekonanie chudoby“. V niekoľkých rokoch bolo sterilizovaných viac ako 300.000 žien a cca 24.000 mužov. Pre sterilizáciu sa robila reklama za pomocou letákov, plagátov a rozhlasových správ, v ktorých bolo Peruánkam sľubované „šťastie a blaho“. Politika masových sterilizácií viedla k tomu, že v niektorých častiach Peru bola zaznamenaná demografická kríza a ako jej dôsledok hospodársky pokles. Podľa údajov ochrancov práv, boli v 90-tych rokoch stovky žien a mužov z chudobných vrstiev obyvateľstva proti ich vôli sterilizovaní. Pôvodne bola kampaň za masovú sterilizáciu v Peru štedro financovaná Američanmi (z USAID), avšak potom, čo v roku 1998 boli v hlavných amerických denníkoch uverejnené príspevky o násilnej sterilizácii v Peru, bolo ich financovanie zo štátnych fondov USA zastavené.

Od roku 2011 bola v Rwande začatá rozsiahla sterilizácia, ktorá zasiahla 700.000 mužov. Program je rozložený na tri roky a je financovaný na 100 % od USAID. Kampaň je samozrejme dobrovoľná, avšak „po každý raz, keď je sterilizačná kampaň uskutočňovaná vo väčších mierkach, vedie to k nevyhnutne k nátlaku“, konštatuje Stephen Mosher, prezident amerického „Inštitútu pre štúdium obyvateľstva“. Tento zastupuje názor, že „účinky na život rodín a rozvoj hospodárstva Rwandy je dostatočne cítiť“ a je to tá „najlepšia metóda“, zabrániť AIDS-u. Pritom však „zabudol“, že zákony USA zakazujú financovanie násilných potratov, alebo sterilizácií.

To boli len jednotlivé prípady pre to, čo sa deje s obyvateľstvom v rozličných krajinách sveta Je otvoreným tajomstvom, že vo všetkých časoch boli uznané ako prípustné prostriedky vo vojne o zdroje, obzvlášť, ak rýchly prírastok obyvateľstva, ako hovorí pán Kissinger, prekáža perspektívam hospodárskeho rozvoja rozvinutých priemyselných štátov. Bolo by ale treba aj pamätať, že násilná sterilizácia je uznaná ako zločin proti ľudskosti v prípade, že je uplatňovaná masovo a systematicky. A táto spadá pod jurisdikciu Medzinárodného trestného tribunálu.

Preklad: Juraj Borský, www.protiprudu.org
Zdroj: Milena Zmiljanič, RUVR

O ::prop

Leave a Reply