Domov / Hlavná strana / Analýza / Súčasný stav Švédska a demografická budúcnosť

Súčasný stav Švédska a demografická budúcnosť

Švédsko je škandinávskou krajinou s o niečo viac než 10 miliónmi obyvateľmi. Hoci je Švédsko relatívne riedko obývané, asi 85 % obyvateľov žije v mestských oblastiach. Väčšina žije v pobrežných oblastiach na juhu, kde je podnebie menej drsné.

Potomkovia Vikingov zanechali svoje pohanské tradície za sebou a obrátili sa na kresťanstvo. Národ sa stal kresťanským v 12. storočí a asi v 16. storočí sa obrátil na protestantstvo. V súčasnosti je asi 70 % obyvateľov registrovaných ako kresťania napriek skutočnosti, že Švédi nie sú veľmi pobožní.

Švédska plodnosť

Miera plodnosti vo Švédsku je pomerne vysoká. S 1,88 deťmi na ženu je na treťom mieste v EÚ. Napriek tomu je to pod úrovňou miery nahradenia 2,1, takže akýkoľvek populačný rast, ktorý Švédsko zažíva, je výlučne vďaka imigrácii.

Podrobnejší pohľad nám ukazuje významný rozdiel v miere plodnosti medzi moslimami a nemoslimami vo Švédsku. Moslimovia majú priemernú mieru 2,8 dieťaťa na ženu. U nemoslimov je to len 1,8. Alebo, inými slovami, moslimské ženy majú v priemere o jedno dieťa viacej než ostatné ženy.

Celkovo sa vo Švédsku narodí každý rok približne 115 000 detí.

Obyvateľstvo narodené v zahraničí

Jeden zo šiestich obyvateľov sa narodil v zahraničí. To je v prepočte asi 17 % alebo 1,7 milióna ľudí. Prevod percentuálnych podielov na čísla je pri 10 miliónovej populácii veľmi jednoduchý. Polovica z tých 1,7 milióna ľudí je neeurópskeho pôvodu.

Tabuľka uvedená nižšie ukazuje pôvod Švédov narodených v cudzine. Zľava doprava stĺpce ukazujú krajinu pôvodu, počet žien, počet mužov a celkový počet. Celkový počet je súčet mužov a žien. Všimnite si, že názvy krajín nie sú v slovenčine, ale dajú sa dosť ľahko prečítať. Pre spresnenie, Tyskland je Nemecko, Turkiet je Turecko a Norge je Nórsko.

Najväčšou skupinou sú Fíni a v nej primárne Fínky. Najväčšia skupina mužských imigrantov pochádza z Iraku a potom zo Sýrie.

Vyššie uvedené údaje sú mierne zastarané a Sýria už predbehla Fínsko, takže sa dostala na prvé miesto.

Ak sa nepozrieme na ľudí narodených v cudzine, ale na ľudí s cudzineckým zázemím, zahrnieme medzi nich ľudí narodených vo Švédsku rodičom, ktorí do neho migrovali. Tie počty sú zdieľané v internetovej databáze, ktorá je verejnosti otvorená pre vyhľadávanie. Ukazuje nám, že v roku 2017 malo 24 % obyvateľstva cudzinecké pozadie. Alebo 2,4 milióna ľudí. Alebo, ešte jednoduchšie povedané, jeden človek zo štyroch.

Cudzinecké zázemie v roku 2017:

– muži: 1 229 334
– ženy: 1 209 673

Vo vekovej skupine 15-24 rokov je percentuálne zastúpenie ľudí s cudzineckým zázemím na úrovni 30 %. Mladšie generácie obsahujú vyšší percentuálny podiel migrantov, zatiaľ čo u starších generácií sa vyskytuje menej migrantov. Je to táto kategória, ktorá bude produkovať nasledujúcu skupinu narodených detí. Môžeme teda predpokladať, že 1 z 3 narodených detí sa narodí rodičom s cudzineckým zázemím. Jedno z troch je o kúsok viacej než 30 %, no miera plodnosti je u týchto skupín taktiež vyššia. Keď to vezmeme do úvahy, jedno z troch detí je konzervatívny odhad. Ale stále je to len odhad.

Prílev ďalších migrantov

V roku 2015 prijalo Švédsko 163 000 azylových migrantov, z veľkej časti zo Sýrie. To sa rovná 10 % nárastu obyvateľov narodených v zahraničí za jeden rok, alebo 1,6 % nárastu celkového obyvateľstva krajiny.

V roku 2008 bolo zamestnaných len 60 % obyvateľov narodených v cudzine. To je skľučujúce porovnanie s 80 % obyvateľov narodených vo Švédsku. Celkový efekt na verejné výdavky je čistá strata, napriek nárastu populácie vedúceho k vyššiemu HDP.

Islam vo Švédsku

V súčasnosti vyznáva islam 8,1 % obyvateľov Švédska. V závislosti od ťarchy migrácie existujú očakávania, že do roku 2050 to bude 11 % až 30 %. 11 % v prípade nulovej migrácie. 30 % v prípade migračných úrovní podobných tým z nedávnych rokov.

30 % by znamenalo 4,4 milióna moslimov vo Švédsku do roku 2050 v porovnaní s necelým miliónom v súčasnosti.

Matematika

Každý rok sa narodí 115 000 detí. Dve z troch sa narodia pravdepodobne švédskym rodičom, čo znamená 77 000. Zvyšných 38 000 budú potomkovia ľudí s cudzineckým zázemím. Hoci v roku 2015 predstavoval počet migrantov 163 000, tento rok bol výnimkou. V roku 2014 ich bolo len 80 000. Odvtedy ich počet poklesol na približne 30 000 za roky 2016 a 2017. Súčasný rok 2018 sa zdá byť na rovnakej úrovni ako minulý rok.

Avšak i pri nižšom počte je to 30 000 nových migrantov za rok. Pripočítajme to k 38 000 deťom narodeným rodičom s cudzineckým zázemím a dostaneme číslo 68 000. Počet detí narodených domácim je 77 000.

Takže ročne pribudne vo Švédsku 145 000 nových obyvateľov. Len niečo cez polovica z nich má švédske zázemie, zatiaľ čo zvyšok má cudzinecké zázemie. Keďže migranti sú vo všeobecnosti mladší a vo veku, kedy môžu mať deti, v priebehu času môžeme očakávať, že ich podiel na pôrodoch sa zvýši. Takmer polovica švédskeho populačného rastu sa už deje vďaka cudzincom.

Ak miera plodnosti zostane stabilná, rovnako ako počty migrantov, môžeme urobiť jednoduchú predpoveď budúcnosti Švédska. Keď deti narodené v roku 2017 vyrastú a začnú mať deti, 77 000 Švédov bude mať 69 000 detí, pri miere plodnosti 1,8. 38 000 ľudí s cudzineckým zázemím bude mať 38 000 detí s mierne vyššou mierou plodnosti, aby sme pojali vyššiu mieru medzi moslimami. Pridajme k tomu, že 30 000 migrantov z toho roku bude mať deti, odhadnime to veľmi nízko na 32 000 detí. Realita je pravdepodobne vyššia, kvôli tomu, že moslimovia majú vyššiu mieru, ale zostaňme konzervatívni. 32 000 závisí na miere 2,1 verzus skutočnej moslimskej miere 2,8.

Takže táto nová vlna narodených detí bude 69 000 Švédov a 70 000 nešvédov. Takže za jednu generáciu, ak bude Švédsko pokračovať v súčasnej ceste, budú rodní Švédi medzi narodenými deťmi menšinou. Od tej chvíle bude len otázkou času, kedy sa Švédi celkovo stanú menšinou.

Kde sa usádzajú?

Čo robí tieto zmeny ešte viditeľnejšími je, že migranti sa nerozširujú po krajine rovnomerne. Najväčšie nepokojné oblasti migrantov sú v mestách Malmo a Štokholm. Aj v tých mestách sa zgrupujú na predmestiach. Môžete kráčať centrom Malmo a nevšimnete si takmer žiadnu zmenu, ale choďte na predmestia a zabudnete, že ste vo Švédsku.

Ako sa populácia migrantov zvyšuje, začínajú sa rozširovať viac a viac a Švédi si začínajú všímať zmeny okolo seba.

Na pozitívnu nôtu

Demografický problém je niečo, čo si Švédi uvedomujú viac a viac. Napríklad, prednedávnom novo založená strana zvaná Alternatíva pre Švédsko upozornila na problém, že Švédi sa stanú menšinou behom pár desaťročí a počas jedného zo svojich verejných prejavov to nazvala náhradou obyvateľstva, pričom sľubovala, že to zastaví, ak sa v septembri dostanú do parlamentu. Vyjadrenie sa stretlo s povzbudením a potleskom, čo naznačuje, že švédsky národ si viacej uvedomuje demografický problém.

Alternatíva pre Švédsko oslovuje medzinárodných prispievateľov, ktorí im môžu pomôcť vo voľbách, ktoré sa vo Švédsku práve chystajú.

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: This is Europa

O ::prop

Jeden komentár

  1. Švédsko bude asi první zemí, kde začne občanská válka. Kriminalita je na rekordnú úrovni, stát už není schoen plnit zákaldnmí potřeby. Roste nespokojenost všech – migrantů i domácích…
    http://www.epshark.cz/clanek/712/svedsko-ve-volnem-padu

Leave a Reply to Senil Cancel reply