Domov / Čo píšu iní / slovenské národné noviny

slovenské národné noviny

Prívlastok „klérofašistická“ mal vystihnúť symbiózu „fašistického“ štátu s katolíckou cirkvou. Tento termín podľa mojich vedomostí začali používať rakúski sociálni demokrati, keď sa v Rakúsku v roku 1932 dostal k moci kresťanský socialista Engelbert Dollfuss. Vychádza teda jednoznačne z ľavicového hodnotenia situácie. Na slovenské pomery ho aplikovali a masívne využívali komunisti. Po roku 1989 sa väčšina historikov zhodla, že tento termín nebudú používať pre jeho neobjektívnosť a politickú zaťaženosť. Prívlastok „fašistický“ je podobne sprofanovaný a interpretačne zaťažený komunistickou politickou praxou pred rokom 1989. Tento prívlastok sa v našom kontexte používal na hanlivé označenie všetkých protivníkov komunistickej strany. V jednom období aj na sociálnych demokratov či juhoslovanských komunistov, ktorí sa postavili proti Stalinovmu poručníkovaniu.
Čítať viac >>>

O ::prop

Leave a Reply