Domov / Hlavná strana / Komentáre / Smerom k Balticko-čiernomorskej únii: Intermarium ako živatoschopný model pre biely revival

Smerom k Balticko-čiernomorskej únii: Intermarium ako živatoschopný model pre biely revival

Lotyši ukazujúci pro-belošskú solidaritu na anti-imigračnom pochode v Rige.

Udalosti v Európe sa v posledných rokoch vyvíjajú závratnou rýchlosťou. Mali sme tu Ukrajinskú revolúciu, ktorá vyvolala agresívnu ruskú odpoveď, odhaľujúcu skryté anti-západné, anti-belošské pocity v jej líderstve a u väčšiny ruských obyvateľov. Potom prišiel nápor nebielych invazistov, anti-belosškým establishmentom a médiami komicky označovaných ako „utečenci“, ktorý narástol do nevídaných rozmerov.

Tieto udalosti nám vo všeobecnosti odhalili priepasť v bielom svete a obzvlášť v Európe. Je to najviac očividné v drasticky odlišných reakciách východných a západných Európanov k „utečeneckej kríze“. Západoeurópski lídri akceptovali invazistov s otvorenou náručou. Avšak niekoľko východoeurópskych lídrov, medzi ktorými je najhlučnejší maďarský premiér Viktor Orbán, zaujalo jasný a pevný postoj k invázii. Anti-imigračné pochody, ktoré sa uskutočnili vo viacerých východoeurópskych mestách, pritiahli tisíce ľudí. Aj v západnej Európe rastie odpor, hoci v súčasnosti nemôže dosiahnuť úroveň pozorovanú na východe.

Čo je však ďaleko povzbudzujúcejšie, východní Európania sú si veľmi dobre vedomí (a to omnoho viac ako ich západné náprotivky) pravej povahy problému – t.j. že nejde o kultúrny problém, ale skôr rasový a sú omnoho úprimnejší pripustiť to počas rozhovoru. Dokonca mnohí z tých, ktorí patria do politickej ľavice sú rasovo uvedomelí a boli by na Západe klasifikovaní ako „rasisti“ alebo „extrémni pravičiari“.

Ďalším povzbudivým znamením je rozvíjanie pan-európskej identity medzi východnými Európanmi. Hoci jednotlivé krajiny sa skôr hanebne pokúšajú podsunúť nechcených utečencov k svojim susedom, je tu rastúce povedomie, že ide o problém Európy ako celku, a že EU nemá spoločné záujmy Európy na srdci. Nedávna znovuobnovená vojenská hrozba zo strany Ruska a nátlak z EU smerujúci k akceptácii nebielych imigrantov zblížil východných Európanov a pretkal ich pocitom spoločného osudu. Sú si čoraz viac vedomí, že v stávke je viac ako len budúcnosť ich krajín: to čo je v stávke je budúcnosť európskej civilizácie, budúcnosť bielej rasy. Popri tomuto vynárajúcemu sa povedomiu, ktoré oponuje nebielej imigrácii, tiež prispievajú k záchrane Európy a bielej rasy.

V porovnaní s ostatnými sú v dnešnej Európe práve východní Európania tí, ktorí prejavujú najzdravšie inštinkty a hlboké porozumenie týkajúce sa rasového problému, ruskej hrozby a nebezpečenstva hegemónie Ameriky, EU a Severoatlantickej aliancie.

Východní Európania nazerajú na Západ ako na niečo, čomu sa chcú vyrovnať. Sú priťahovaní jeho vysokou životnou úrovňou a právnym štátom, ktoré považujú (a celkom správne) vo svojej podstate za manifestáciu belošstva. Z väčšej časti nie je ich priťahovanie k liberalizmu a demokracii zakorenené v degenerácii, ako tomu nesprávne rozumejú mnohí západní nacionalisti. V skutočnosti považujú liberalizmus a demokraciu vo svojej podstate za belošské, európske hodnoty. Prijatie liberalizmu vnímajú ako duchovné pripojenie k ich bielym bratrancom na Západe.

Až doteraz si východní Európania väčšinou neboli vedomí, že ich západní bratranci v skutočnosti stratili dôveru v samých seba, vo svoju históriu a kultúru a podľahli úpadku. Východ je omnoho zdravší ako Západ: rasovo i kultúrne. Práve nastal čas pre východných Európanov, aby sa prestali snažiť napodobňovať Západ a opustili svoj podriadený postoj k nemu. Namiesto toho nastal pre východných Európanov najvyšší čas, aby prevzali vedúcu úlohu a začali učiť Západ.

Táto zmena v prístupe je nevyhnutná a už k nej i dochádza. Avšak sama o sebe nepostačí. Tento nový prístup sa stane účinným jedine vtedy, ak sa stane oživujúcim princípom nového politicko-mocenského bloku. Východná Európa sa musí spojiť a vytvoriť impozantný politický subjekt, ktorý bude alternatívou k euroázijskému Rusku a atlantickému Západu. Preto navrhujem oživenie idey Balticko-čiernomorskej únie alebo „Intermaria“, ako bolo pôvodne predložené poľským lídrom Józefom Pilsudskim. V ideálnom prípade by blok Intermarium zahŕňal nasledujúce národy, zhruba od severu k juhu:

Estónsko (populácia 1.3 miliónov)
Lotyšsko (2.3 miliónov)
Litva (3.6 miliónov)
Bielorusko (10.3 miliónov)
Poľsko (38.6 miliónov)
Ukrajina (45 miliónov)
Česká republika (10.6 miliónov)
Slovensko (5.4 miliónov)
Maďarsko (10 miliónov)
Rumunsko (19 miliónov)
Moldavsko (4.4 miliónov)
Slovinsko (2 milióny)
Chorvátsko (4.5 miliónov)
Srbsko (7.5 miliónov)
Bosna (3.9 miliónov)
Čierna hora (600,000)
Bulharsko (7.6 miliónov)
Macedónsko (2 milióny)

S celkovým počtom 178 miliónov väčšinou európskych ľudí (v porovnaní s ruskou populáciou tvoriacou 143 miliónov, z ktorých mnohí sú Neeurópania) by mohlo byť Intermarium mimoriadne silné a do značnej miery sebestačné vzhľadom na patričné investície do infraštruktúry a zbrojenia. To by účinne eliminovalo závislosť východnej Európy od Spojených štátov a západnej Európy pokiaľ ide o bezpečnosť. Intermarium by malo byť schopné uskutočňovať vlastnú, nezávislú politiku, a to interne i externe. Išlo by o skutočnú geopolitickú protiváhu k Rusku a Západu.

S upevnením svojej moci a dosiahnutím svojej bezpečnosti by Intermarium nevyhnutne získalo mnoho priaznivcov a sympatizantov, a to ako na Západe, tak i v Rusku. Už teraz tu máme množstvo ruských disidentov sťahujúcich sa na Ukrajinu. Je tu dokonca mnoho ruských nacionalistov bojujúcich na ukrajinskej strane. Západní nacionalisti, z ktorých mnohí živia sebaklamy o Rusku, konečne pochopia, že najväčšia nádej pre biely revival a spásu Európy neleží v Rusku, ale vo východnej Európe. Nebudú sa musieť plaziť smerom k Rusku a prostredníctvom mentálnej gymnastiky presviedčať samých seba, že Putin, ktorý väzní skutočných ruských nacionalistov, zakazuje revizionizmus o 2. sv. vojne a „nacistickú propagandu“, obdivuje sovietsku minulosť a odsudzuje „rasizmus“ a „nacizmus“ pri každej príležitosti, je akýsi náš „skrytý priateľ“. Zjednotená východná Európa však nebude našim „skrytým priateľom“, bude našim skutočným priateľom. Na rozdiel od väčšiny Rusov, ktorí v skutočnosti pociťujú škodoradosť z toho, že Európa je v zovretí nebielych invazistov, východní Európania sa úprimne vciťujú do boja ich západných bratrancov.

Okrem získania mnohých sympatizantov mimo svojho teritória, bude Intermarium tiež magnetom pre všetkých tých, ktorí sa vyznačujú bielym rasovým povedomím a európskou identitou. Dá sa tu predvídať zmena v imigračných vzorcoch. Viac a viac Západniarov, a tiež Rusov, sa rozhodne usadiť v Intermariu. Práve oni budú skutočnými utečencami, utekajúcimi pred chaotickými, skorumpovanými, multi-rasovými a anti-belošskými spoločnosťami, prinášajúc svoje cenné zručnosti a skúsenosti do východnej Európy. To dá podnet k technologickému, ekonomickému a politickému vývoju Intermiaria, k zvýšeniu jeho vplyvu v medzinárodných vzťahoch a tým k urýchleniu šírenia pro-belošských myšlienok z tohto teritória do celého bieleho sveta.

Balticko-čiernomorská únia môže na seba zobrať rôzne formy. Môže byť centralizovanou entitou alebo voľnou konfederáciou, s rozmanitými prechodmi medzi týmito dvomi možnosťami. Netreba dodávať, že nebude obmedzená na súčasné členské štáty EU, ale bude zahŕňať Ukrajinu a Bielorusko ako dôležité integrálne časti – dedičov starobylej Kyjevskej Rusi.

Intermarium by malo byť tiež otvorené pre prijatie západoeurópskych krajín. Môžeme predpokladať, že západné krajiny so silnými nacionalistickými hnutiami – napr. Rakúsko, Dánsko a Fínsko – sa možno pripoja k tejto únii. Bolo by tiež iróniou (ale v žiadnom prípade nereálnou), ak by sa bývalé východonemecké štáty rozhodli oddeliť od Nemecka a pripojiť sa tiež k Intermariu.

Najväčším nebezpečenstvom pre Intermarium sú bublajúce etnické konflikty v celej východnej Európe. Sú tu poľské menšiny v Litve, Bielorusku a na Ukrajine. Ďalej Litovčania v Poľsku, Maďari na Slovensku, v Srbsku, na Ukrajine a v Rumunsku, atď. Intermarium zjednotené víziou spoločného osudu a boja by poskytlo rámec pre urovnanie týchto sporov.

Východní Európania by si mali pamätať, že hlavným dôvodom pre pád Poľsko-litovskej únie bol spor medzi rôznymi časťami šľachty a potyčky medzi odlišnými národnosťami nachádzajúcimi sa v tejto politickej únii. Kým sa národy Poľska, Litvy a starobylej Kyjevskej Rusi zaoberali deštruktívnym vzájomným bojom, ich úhlavný nepriateľ – Rusko – ich silne napadol, aby upevnil svoju moc a nakoniec si ich všetkých podmanil. Chyby minulosti by sa nemali opakovať.

Východná Európa bola už príliš dlho objektom histórie, hračkou extra-európskych mocností. Východná Európa si potrebuje uvedomiť, že je rasovo a kultúrne najzdravšou časťou Európy. Preto by mala viesť, nie nasledovať. Musí prestať byť objektom a konečne sa stať subjektom histórie, čím sa zároveň stane poslom svetlej budúcnosti pre celú bielu rasu. Blok Intermarium: Balticko-čiernomorský blok, je jediným efektívnym spôsobom, ako to dosiahnuť.

autor: Émile Durand
preklad: Aman, protiprudu.org

O Roland Edvardsen

40 komentárov

 1. Je to jedna z hypotéz, ale nerealistická a nereálna.
  Nerelistická v zmysle, že neodhaduje realitu východnej Európy správne, rsne.
  Nereálna v zmysle, že nič také, ako Intermarium, sa nikdy nepodarí vytvoriť.

  Vyjdrené jednou vetou:
  Je to v myšlienka inšpirovaná veľkým Polskom.

  Článok obsahuje dobré myšlienky napríklad solidarita so západnou Európou ohladne invázistov (sme na jednom člne)
  Ale vytvorenie separovaného Východu by prispela ku štiepeniu Európskej jednoty – tej reálnej pozitívnej jednoty, ktorú potrebujeme – nie je reč o bruselskej sračke.
  Za druhé – tak, ako autor negatívne pozerá na Rusko – tak by mal pozerať aj na Ukrajinu, Bielorusko. To je jeden celok, ak ak Rusom vyčita inakosť, tak Ukrajina je ňou postihnutá ešte viac. A do tohto spolku spadá vlastne aj Polsko, ktoré rovnako, ako predošlé štáty, patrí do zakarpatských rovín – so všetkou kultúrnou problematikou, ktorá sa toho týka.

  Ja sa stavím, že tento Emile Durand má polské, respektíve ukrajinské korene, a jeho myšlienky sú diktované nie rozumom, ale semenom .-) Príliš príliš je vedený vlastným kmeňom.

  Uplne jednou vetou – tak na úrovni Emila Duramonta:
  Ukrajina a Polsko do politickej Európy nepatria.
  🙂

  • Aman Againsttime

   „Vytvorenie separovaného Východu by prispela ku štiepeniu Európskej jednoty – tej reálnej pozitívnej jednoty, ktorú potrebujeme – nie je reč o bruselskej sračke.“

   Ale veď Durand sa jasne vyjadril, že neskôr by sa mohli pridať i západoeurópske štáty, pokiaľ budú schopné prísť k rozumu a „očistiť sa“. Nepísal si mi nedávno, že Západ je dnes až príliš infikovaný a nedá sa naň príliš spoliehať?

   Durand by mohol pochádzať i z Pobaltia (ktoré bývalo tradične pro-nemecké a istým spôsobom je Slovensku podobné) alebo kľudne i z takéto Chorvátska. V týchto štátoch sa, s výnimkou boľševikov a/alebo nostalgických sovetio- alebo jugofilov, nikto neoháňa nejakým panslavizmom (a tobôž nie miestni nacionalisti, ktorí zrovna veľkou láskou k Rusku nehoria – čo je pochopiteľné). Každopádne autorov postoj k Rusku tu nie je až tak dôležitý – podstatná je myšlienka Intermaria.

   Mohol by si bližšie vysvetliť v čom nevysvetľuje realitu východnej Európy správne? Odpísať ju len preto, že ide o poľskú myšlienku je trochu chabé. Ani ja Poliakov veľmi nemusím (veď kto áno, že? 🙂 ), ale to neznamená, že nemôžu prísť i s dobrým nápadom.

   • On, Durand, sa oháňa panslávizmom, ale tým Ukrajinským aleb Polským (alebo odkial tieto myšlienky pochádzajú)
    Západ je samozrejme riadne chorý, ale je aj schopný sa brániť – vzdať sa ho by bola chyba. Hovrím o Nemecku a prípadne Francúzsku, o Iberskom polostrove nemám predstavu a Británia za to nestojí – ta sa vyvíja smerok k ostrovu trestancov, kam sa budú posielať ľudia za trest. Iba ak by priznala svoje vážne historické zlyhanie a urobila na sebe experiment – je to čiste na blbých britoch.

    Durand proste nevidí, čo je podobné, a čo rozdielne – geopolitika pôsobí tisícročia, a ňou sú v tomto prípade Karpaty. Rusi a Ukrajinci sú jedno, je to jeden celok v dobrom aj zlom. Na druhej strane, Slovensko. Maďarsko, Česko, Nemecko tvorili a tvoria iný celok. Toto ignorovať je príliš dobrodružné – ale nijak už z toho nerobím drámu, pretože vývoj na Ukrajine je jasný. 🙂

    Tak, ako z antirusismu platí, že prijať v strednej Európe ruské metódy, politickú a spoločenskú kultúru, by bolo slušne povedané hlúpe (to tvrdia aj Rusi, napr. Dugin), rovnako patí, že je hlúposť, aby európsku politickú a inú kultúru prevzali Ukrajinci.

    Poliakov neodpisujem rincipiálne, nejde o to, či s myšlienkou príde Poliak, ide o to, že ak je stredom myšlienky Polsko, tak idem radšej von vracať 🙂 Poliaci sú národ, ktorý spravili vo svojej hstórii najviac hrozných chýb – aj keď uznám, že pod tlakom.

    • Norman, nepovedal by som, že sa Durand oháňa panslavizmom. On iba vychádza z jednoduchej rovnice, že stredoeurópske a východoeurópske krajiny sú zdravšie (pokiaľ ide o postoj k multi-kulti, a pod.), a preto by mali prevziať štafetu. Inak k tomu, čo si napísal nemám nejaké väčšie výhrady. Súhlasím, že Slovensko, Maďarsko, Česko a Nemecko tvoria iný, svojský (stredoeurópsky) celok, zatiaľ čo Ukrajina a časť Poľska sú už východ. Durandove (či Pilsudského) Intermarium je len jeden z mnohých návrhov, s ktorými sa operuje v „pravicovom spektre“ (napr. popri takej Eurosibírii, ktorá by zase zahŕňala i samotné Rusko) – netvrdím, že nevyhnutne najlepší (myslím, že na rozdiel od istých primitívnejších jedincov, rozumieš tomu, že článok je tu preto, aby podnietil zaujímavú diskusiu). Mňa by však zaujímali tvoje návrhy. Bral by si niečo podobné Intermariu, ale bez Ukrajiny a Poľska?

     • To uz potom sa usilovat o neutralitu a budovat eugenicku spolocnost. Zda sa mi to realnejsie a hlavne daleko vacsi prinos pre narod a stat, ako akykolvek spolok.
      Zatial sa nam ziadne spolky nevyplatili, ci uz to bolo Uhorsko, Rakusko-Uhorsko, CSR, CSSR,
      Ked uz nam ta SR padla do narucia, tak sa starajme aby bola a nie aby nebola.

 2. Émile Durand v podaní Amana, veľmi zlý a hlavne nerealistický sen sa ti sníval, každý môže snívať, ale raz sa bude musieť prebudiť a o čo nerealistickejší sen sníva o to horšie bude prebudenie!!!!!

 3. északi hadjárat

  Pri pohledu na Ukrajince mam vazne obavy o Durandovu tezi, ze jde o nejzdravejsi cast Evropy. Ze bychom ozdraveli chorobne Slovensko a otevreli mu hranice ve Vysnem Nemeckem a to bez pardonu a bez vyjimky? Udelali takovou malou lecebnou kuru par miliony zdravim kypicich Ukrajincu?

  Jak nekoho muze napadnout oprasit Pilsudskeho Intermarium, to nejak nechapu. Cozpak ten clovek zapomenul, jak vasnive napadlo Polsko a Madarsko CSSR jen co k tomu melo tu nejmensi prilezitost? jak se mastili Polaci s Ukrajinci atd. atd…jak se vlastne vyzdycky mastilo cele Intermarium? Nebyt CCCP, vypada to od Slovenskych hranic na vychod uplne vsude stejne jako na dnesni Ukrajine: svrab a nestovice a oligarchove. A nic jineho.
  Za sebe s diky Durandovu nabidku odmitam.

 4. Väčší blud som už dávno nečítal. Len tak ďalej celí článok je jedna veľká sračka. Zlepenec idei a nesúrodých názorov. Odporúčam autorovi prejsť si národnostné zloženie obyvateľstva v krajinách ktoré sú vypísané. Inač vybral si autor toho najlepšieho predstaviteľa Józefa Pilsudskeho. Tento Poľský Jevrej ktorého rodina prešla na Katolicizmus nenávidel všetko Slovanské. Poľsko videl ako jediného lídra v Slovanskom svete. Nemal rad Čechov Slovákov Bielorusov Ukrajincov. Pokladal ich za menej cenných.

  • Áno. Na svete sú len dve skupiny ľudí. Rusi so svojimi fanúšikmi a potom všetci tí zlí.

   Samotný článok má síce fajn niekoľko myšlienok, ale príliš ulietava do sveta fantázie. Spojenie tak rôznorodých, navzájom sa nenávidiacich národov, ktorých vzťahy sú plné historických krívd, je iba snom. Čo ale pre nás neznamená, že by sme mali okamžite akúkoľvek snahu o niečo podobné zavrhnúť. Skôr by sme sa mali zastaviť a zamyslieť sa, ako by sme mohli začať urovnávať vzájomné rozpory.

  • Ja len dodám, že Durandov článok je najlepšie vnímať ako podnet k diskusii, bližšie preskúmanie danej myšlienky a prípadné uvedenie vlastných návrhov. Myslím, že i sám autor si je vedomý, že ide (zatiaľ) iba o utopickú myšlienku.

 5. Uz ani neviem, ako by som mal slovenskym insitnym petrzalsko-panelakovym a pozdisovsko-pastierskym politologom, disidentom a bires-filozofom vysvetlit, aby jeden druheho kontrolovali a pribrzdovali v nadseni zo seba samych, lebo sa im moze stat, ze ich bludy im nakoniec naozaj velmi uskodia. Su zaznamenane pripady, ked podobni lunatici jeden druheho opomenuli napominat a kontrolovat, az to nakonie skoncilo tak, ze sami seba presvedcili, ze mozu aj lietat, len aby sa vrhali zo striech panelakov, skonciac rozcapeni na parkovisku. Ako si viete lahko domysliet – mrtvi.

  Ja osobne som uz, uplne zdarma a dobrovolne, venoval nespocet hodin na internete, aby som taketo kreatury usmernoval na spravnu mieru, aby som ich varoval pred najhorsim.
  Vsetkej vdaky, ktorej sa mi za moje narodovecke snahy, za moju pracu pre blizneho dostalo, je vecne bryzganie, nevdak a ohovaranie.

  Ked sa mi niekedy zdalo, ze s vacsou k k tinou sa uz naozaj neda prist, ze vacsiu p c vinu uz internet nemoze ani zniest, vzdy sa nasiel nejaky magor, ktory „explicitne naznacil“, ze riesenim vsetkych nasich problemov je vytvorenie (aj sa to hanbim povedat) „baltsko-ciernomorskej unie“.

 6. Chran nas Boh, Kristus, Matka Božia, Nebeski Anjeli a vsetci svätí, pred takýmto socialnym inzinierstvom a hlavne pred polskym vedenim Slovanstva proti Rusku. Vazim si narod Polsky, ale uz je nacase skoncit s idiotskymi paktami proti tomu ci onomu. A v prvom rade prestat rozostvavat Europu a stavat sa proti Zapadu a proti Rusku. Samozrejme na ukor malych narodov ako su Slovaci, Cesi , Madari.
  Z tejto Intermarie trci ako slama z ciziem polskeho sedliaka, snaha po velkopolskej risi ako o tom snival Pilsudsky od Baltskeho po Cierne more.
  Nech nam pan Duran da svaty pokoj s podobnymi chorymi sialenymi predstavami.

 7. Mimochodom, nechapem ako mozu Poliaci, znova a znova bluznit o Intermarii, obzvlast vtedy, ked je Polsko na dejinnom vrchole. Ked do Polska patria krajiny, ktore tam nikdy nepatrili ako Prusko, Sliezko, Halic,,,, ktore etnicky vycistili od Nemcov, Rusinov, Ukrajincov, Litovcov, Bielorusov, Rusov. Polske na vrchole svojho ekonomickeho, uzemneho rozmachu, Polske ktore sa rozrastlo do najlepsich casti kde ani v najvlhkejsich snoch nemohlo dufat, ze sa dostane. A spadlo im to ako slepemu husle do ruk.
  Nuz zda sa, ze prislovie, ked je teľaťu, dobre ide naľad tancovat,zlomilo si nohu. Pripadne ked somara aj do Viedne pozenies, zostane somarom. Plati o Polsku dokonale. Namiesto toho aby si uzili, budovali to co dostali, znovu zacinaju bliakat sialene chore sny o Intermarii. Akoby tri delenia Polska boli malo.
  Ako tu uz niekto napisal, najprv skacu a ked dostanu, podotykam zasluzene na budku potom žgraučia a lutostivo vyplakavaju. Uz tolko skakali do Rusov a ked ich Rusi nakopali do rici, vyplakuvali.
  Preto bratia Poliaci, zabudnite na Intermariu, budte radi ze ste od Stalina dostali co Vase nie je a nikdy nebolo a starajte sa aby ste o to neprisli. Prestante drbat do Rusov a budte radi ze sa mate dobre. Rusi na Vas kaslu. Uz Vas obisli s Nordstreamom 2, mozete si za to sami. Tak Vam treba. Prestante rozostvavat Slovanov. Stacilo.

 8. Všetko sa to dobre číta, ale je to také pekné filozofovanie od stola. Súhlasím s tým, že autor frustráciu so svojimi domácimi pomermi rieši idealizujúcim pohľadom na niečo, čo sotva kultúrne, ekonomicky a sociálne zažil a „jeho myseľ produkuje romantické ilúzie“, ktoré sa môžu prerásť do nerealistickej adorácie. Asi chudák inteligent dostal arabských, alebo iných susedov a jeho myseľ nezvláda dlhodobú adaptáciu na nové pomery. Z textu vidno ako sa dobre káže o torencii luďom, ktorí majú samých bielych alebo kultúrne adaptovaných susedov (zrejme poriadne zazobaných) neštastníkom, ktorí podobné vymoženosti nemajú a musia „povinne“ a „natvrdo“ tolerovať, nemôžu s tým nič urobiť ak nechcú skončiť ako Mr. Harman. Avšak dokiaľ im ostavajú nádeje a ilúzie, myslím, že toto nehrozí. Bodaj by som sa mýlil.
  Inak celkom pekná diskusia, avšak ak sa nemýlim Intermarium bol projekt katolíckej cirvi na zastavenie postupujúceho bolševizmu. Len akosi to zlyhalo. Asi ako všetko v našich končinách. Avšak legenda zostala a ako vidím žije ďalej.

 9. Myslienka by to bola zaujimava, keby tam boli rozumnejsi ludia ako Poliaci, Madari a Ukrajinci!!
  Preco vsak Intermaria? Nebolo by lepsie meno Jezismaria? Vsak su tam vsetci krestania okrem Albancov a Bosniakov! Alebo zrovna Slavia ved 90% Intermarie su Slovania.
  Pre nas Slovakov bolo najlepsie riesenie neutralita, aku ma Svajciarsko. preklinam kazdeho kto tomu zabranil!!!!

  • Duro, velmi si prajem neutralitu! Ale kto nam ju zaruci? Vezmi si len nasich susedov Madari, Poliaci, Ukrajinci. Co by mali mocnosti z toho, ze nam budu rucit neutralitu? USA si chce na Slovensku zriadit zakladne.☺ toje predsa pravy opak neutrality. A co by sme my ponukli vymenou za neutralitu. Svajciarsko je pracka na peniaze a utocisko pre bohatyvh lumpov. Kazdy Svajciar ma pod postelov utocnu pusku alebo gulomet. Na Slovensku by to znamenalo vela zmien. Kazdy poriadny Slovak, by musel vstupit do Domobrany. To si ziada vysoky stupen uvedomenia. Dlha cesta. Kamarat a v prvom rade, ziadne politicke prostitutky.

  • Aman Againsttime

   Kazok, ja si tiež myslím, že ľudia by reagovali na myšlienku zjednotenia a spolupráce európskych krajín, ktoré ešte neskazil multi-kulturalizmus, pozitívnejšie keby tam neboli spomenutí Poliaci, Ukrajinci a Maďari. 🙂

   Samozrejme, že to môže mať aj iný názov ako Intermarium a zahŕňať aj iné krajiny, než sú spomenuté v článku. Poznámka o kresťanoch je trochu mimo, keďže s výnimkou Albáncov a Bosniakov sú síce všetky ostatné európske národy historicky kresťanské a vo väčšine z nich sa majorita ľudí ku kresťanstvu hlási, avšak ho neberie vážne. Každopádne v prípade Intermaria sú jasnými výnimkami tiež Česko a Estónsko, ktoré patria k najateistickejším štátom v Európe.

   Neutralita môže byť fajn vec, ale pravdou je, že určitá širšia politická únia európskych štátov bude potrebná: nielen preto, aby sa urovnali prípadné konflikty medzi európskymi štátmi, ale predovšetkým z dôvodu ochrany pred ostatnými rasovými a civilizačnými blokmi (dnes pekne vidíme ako EU v tomto smere úplne zlyháva).

   • :)))) No hej, vela nas tam neostalo. Radsej tu neutralitu prosim. Je to takisto utopia, ale aspon sme zodpovedny za seba sami. A propo, s Cechmi mi to takisto stacilo. Ked sa CSFR rozpadlo, odpadol mi kamen zo srdca.
    Ked uz unia ,tak skutocne veeeeelmi najsirsia.

    • Aman Againsttime

     Spočítaj si štáty. Durand konkrétne vymenoval až 18 štátov (+ ďalšie sa môžu pridať) a jasne sa vyjadril, že otázka podoby danej únie je otvorená. Mohlo by ísť kľudne iba o voľnú konfederáciu, ktorá by mala dajme-tomu spoločnú armádu a imigračnú politiku (aby sme mohli spoločne ubrániť bielu rasu pred kakaovníkmi).

     • Vies, ja vidim ten problem v tych troch krajinach a v tom ze Poľaky, iste by chceli viest. V tom su oni skratka odbrzdene vagony. Kamarati, mi hovorili, ako polsky emigranti vykrikovali v Londyne, ze za 5 rokov bude Londyn ich☺☺☺
      A mysleli to v skutku vazne. To nasinec nepochopi ako jeden zobrak s holym zadkom, moze taku vec s ust vypustit. Aj ta intermaria je lenz zamskovane velkopolske pilsudskeho imperium, aby im pod plastikom pomoci sa naplnili ich chore sny. Od takych radsej dial. Ked uz sa strapit a usilovat o nieco, tak potom o neutralitu. To je nasej mentalite najblizsie. A vycitit to od verbeze, mame jej tu dost. Ja som za kopiu Izraelskej ustavy a za ich system. To je mojmu xenofobnemu srdcu najblizsie.☺ ked mozu oni, tak aj my. Yes we can.

 10. Neviem kdo je Emile Durand – myslm že Aman už tu mal nejaký preklad od neho – a ani nie je zaujímavé, či je Chorvát, Poliak, alebo Hotentot , meno znie francúzsky (možno je poľského pôvodu, Francúzsko je plné pôvodných poľských emigrantov), ale viem, že keď si myslí, že by dal dohromady k jeho (poľskému) snu Intermaria aj niektoré zápsdné krajiny, obzvlášť Nemnecko, tak by si mal preštudovať históriu vzťahov Poľska k Nemecku, počnúc rokom 1919 (Versailles), až po koniec Druhej svetovej, ktorú zavinilo Poľsko, samozrejme pod tútorstvom Anglicka, Roosevelta a amerického židovstva.
  A ešte si vyberie toho strešteného žida, Pilsudského, ako “mustru” nejakého východoeurópskeho bloku.
  Durand by sa mal oboznámiť, do akého nešťastia vlastne Pilsudski vohnal Poľsko. Mal by vediet, že tento šialenec, nemajúci ani poňatia o sile, výzbroji, technológii moderných zbraní, letectva a pozemných síl, si skutočne myslel, že Poľsko pripraví Nemecku “zdrvujúcu porážku”. Hovoria sami židia, že je málo sprostých židov, ale že keď je žid sprostý, tak je naozaj sprostý!

  Ako Ch. Bewley dokumentoval, poľské nepriateľstvo a vojnové štvanie proti Tretej Ríši už v roku 1930, keď nikto v Nemecku ešte nevedel, že Hitler príde k moci a žiaden Nemec ani nepomyslel na nejakú vojnu s Poľskom, poľské noviny ”Die Liga der Grossmacht“ uverejnili nasledovné:
  ” Konflikt s Nemeckom je nevyhnutný. Musíme sa naň systematicky pripraviť. Náš ciel je nový Grünewald (bitva u Tanenbergu v roku 1414, ktorá zlomila moc Teutónov), avšak tentokrát Grünewald v predmestiach Berlína, ináč povedané, Nemecko musí byť porazené poľskými oddielmi v strede ich územia, za účelom zasiahnúť Nemecko priamo do srdca. Náš ideál je Poľsko so západnými hranicami na Odre a Nise. Prusko musí byť znovu dobyté pre Poľsko a v skutočnosti až po Spree.“
  “Vo vojne s Nemeckom nebude zajatcov, a takiež nebude miesta pre ľudské cítenie, ani žiadnu kultúrnu sentimentalitu. Svet sa bude triasť pred poľsko-nemeckou vojnou. Musíme vzbudiť v našich vojakoch nadľudskú náladu pre obety a ducha neľútostnej odplaty a krutosti. (Berber,
  ”Europaische Politik“ str..73)

  Tento “štátnik” mal v sebe toľko sprostej nafúkanosti, že na Hitlerove mierové ponuky, keď v roku 1934 obdržal od nemeckého zástupcu vo Waršawe propozície ponúkajúce mierové dohody nemecko-poľských problémov, tento poľský ‘clown’ odpovedal: “Silne verím v čestné úmysly vášho Vodcu, avšak povedzte mu, že by nemal prehliadnúť skutočnosť, že odveká nenávisť môjho národa proti všetkému nemeckému je bezodná“.

  Tak isto si tento ‘maršal’ Pilsudsi zrejme nebol vedomý, o tom svojom “úžasnom” Poľsku, ako bol Hitler a jeho generáli svedkami niečoho, čo bol čerstvý dôkaz, že Ázia skutočne začínala hneď za východnými hranicami starého Nemecka. Poľsko už bolo svojou úrovňou, v porovnaní so záp. Európou, ale hlavne s Nemeckom – Ázia.

  Tento idiot mal vlastne šťastie, že v roku 1935 zomrel, aby nevidel v septembri 1939 tú strašnú porážku jeho “neporaziteľných armád”, napriek tomu, že dokázateľne používali otravné plyny.

  A taktiež sa už nedozvedel výrok ďalšieho výtečníka, Roosevelta, ktorému bolo Poľsko akurát tak dobré na to, na čo ho potrebovali, vyvolať svetovú vojnu, ale jeho skutočný názor na Poľsko bol nasledovný:
  “Poland has been the source of trouble for over five hundred years”. (Poľsko je pôvodcom problémov už viac ako päťsto rokov”)
  Konečne povedal nielen pravdu, ale aj to, čo si po celú dobu myslel!

  • Mozno, Vas to prekvapi, ale ja s Vami do bodky suhlasim. Lenze, avsak, ponevac☺, nakoniec Poľaki, dostali co chceli teda Prusko, Halic, Sliezko,,,
   A vidite malo im je uz sa tu objavuje Intermaria, to je ten vecny problem s nimi.
   Najprv velke svaly na jazyku a potom plac. A tek dookola viac ako 500 rokov.

 11. http://www.sns.sk/nazory/maros-pavlovic-slovaci-migrujuci-za-pracou/

  Vazeni
  Uz aj pre toto potrebujeme neutralitu. Faktom je ze Europa bola vzdy rozdelena na dve casti Zapadnu a Vychodnu, Europa ako celok nikdy nejestvovala. Je to aj nemyslitene. A ked pocitame Polsko, Cesko Madarsko, Slovinsko, Choratsko a dole az na juh Albansko a Grecko to je vsade kde je vychodna Europa a ta konci na hraniciach alebo, Ukrajiny, alebo Ruska. Ale potom kde Rusko zaradit. Rusko je etnicky Europske aj ked ma neuropske mensiny, tych dnes vsak vdaka sprostej pristahovaleckej politike viac v zapadnej Europe, nez vo vychodnej Europe, ci v Rusku. Cize Europa by mohla byt rozdelena na 3 staty; Zapadna Europa, Vychodna Europa, Rusko, a v ramci nich v ramci zapadnej Europy neutralne Svajciarsko a v ramci vychodnej Europy neutralne Slovensko. Viem ze Meciar usiloval o neutralne Slovensko, ale zapredanecke media ho znosili takmer pod ciernu zem. Vtedy mal podporu len od Ruska, dnes by Slovensko ziskalo podporu od statov BRICS, a mozno pre vychodoEuropsku uniu by bolo rovnako rozumne mat v jej strede neutralny stat Slovensko, ako je vyhodne v strede Zapadnej Europy mat neutralne Svajciarsko- uvazuj o tom Svarga!!! Slovenska neutralita je moj vecny sen. Pravdu povidiac po vitazstve vo volbach v roku 1998 toho cigana Dzurindu sombol zdrveny. Nebohy president Tiso povedal, ked sa velky biju maly pod stvol. A vdaka tejto jeho rozumnej politike Slovensko pomerne dobre prezilo 2 svetovu vojnu, az na jej zaver! A myslim si ze keby teraz Dr.Tiso zil, tvrdo by pretlacal neutralitu pre Slovensko, my sme mali narod a nemame uzemne poziadavky na nikoho, chceme si len zachovat uzemie ktore mame. Na to je najlepsia neutralita.

 12. Vazeni vsetci

  Treba si priznat pravdu, ze jednotna Europa nikdy neexistovala. Vzdy boli dve Europy Zapdna Europa rimsko-keltsko-germanska a vychodna Europa, prevazne Slovanska. Vieme ze vychodna Europa bezi po Hraniciach Polska z Nemeckom, Ceska z Nemeckom, Madarska z Rakuskom, Slovinska a Chorvatska z Rakuskom a Talianskom a potom dalej na juh az do Albanska a grecka. kde su jej vychodne Hranice? Podla Autora vcetne Baltskych statov, Ukrajiny a Bieloruska? Ano – ale kde to necha Rusko ktore je etnicky aj kulturne Europske, aj ked s mensim percentom etnickych mensin! To percento neeuropskych mensin je vdaka hlupej pristahovaleckej politike zapadnej Europy v tejto oblasti vysie ako v Rusku!!! Ale tak ako existuje neutralne Svajciarsko v ramci Zapadnej Europy co je na prospech zapdnej Europy, preco by nemohlo existovat v ramci Vychodnej Europy neutralne Slovensko? Pokusy o to uz boli ale nevysli. Pri dalsich zmenach sa verim podaria. To bude najlepsie riesenie pre Slovensko!!! Ak bude mat Rusko na svojej hranici spriatelenu vychodnu Europu, mozno to bude lepsie ako terajsia EU pod Americkou knutou.

  • Ďuro, ano neutralita, o tom ziadna. Ide o to. AKO?

  • Aman Againsttime

   Kazok, to tvoje rozdelenie nie je vôbec tak jednoznačné. Predovšetkým Slováci nie sú v pravom zmysle Slovania a ani nepatria k východným národom. Durand bližšie neskúma históriu a etnogenézu jednotlivých národov, jednoducho iba označuje ako východnú Európu post-komunistické štáty, keďže väčšina ľudí to má v hlave takto zafixované. Ak možno niekoho označiť za Slovana v pravom zmysle slova, tak sú to len Rusi, Bielorusi, Poliaci a Ukrajinci. Na území dnešného Slovenska žili pôvodne Kelti, neskôr Germáni, pričom tieto etniká nikam neodišli a zmiešali sa s neskôr prichádzajúcimi Praslovanmi, ktorí nanútili pôvodným obyvateľom svoj jazyk. Taktiež v stredoveku tvorili karpatskí Nemci 25 až 40% obyvateľov Slovenska a výrazne sa podieľali na etnogenéze Slovákov. Aj priemerný vzhľad Slováka je skôr bližší vzhľadu Rakúšana či južného Nemca než Rusa alebo Poliaka. Napokon i nemecká tlač z obdobia 2.sv. vojny popisovala Slovensko ako krásnu krajinu obývanú pracovitými ľuďmi zakotvenými v tradíciách, milujúcimi prírodu a s mentalitou podobnou alpským Nemcom. Nehovoriac tiež o tom, že kultúrne a nábožensky patríme jednoznačne k Západu (čiže do rímsko-keltsko-germánskeho okruhu).

   Jediné čo by sa dalo konštatovať je, že geograficky sa Slovensko nachádza na pomedzí medzi historickým Západom a Východom (v prípade Východu však ide len o dôsledok komunizmu) a to ktorú stranu si vyberie zavisí od smerovania jeho politickej garnitúry. Počas 1.SR to bola jednoznačná orientácia na Západ (Nemecko), po 2.sv. zase na Východ (ZSSR).

  • „Vzdy boli dve Europy Zapdna Europa rimsko-keltsko-germanska a vychodna Europa, prevazne Slovanska“
   Toto je zásadný omyl, kvôli ktorému sa ani teraz nedarí vyriešiť problém Európy. Je to omyl, ktorý pretváva hlavne pod dojmom rozdelenia Východ-Západ po roku 1945.

   Je to ale nezmysel, pretože pred šialenou industriálnou revolúciou a koloniálnym nabalením sa bola Európa v podstate jednotná. Nie je žiadna hraničná čiara, ktorá by robila predel. Nie je žiadne principiálne delenie na „rímsko-keltsko-germánsku“ a „prevažne slovanskú“.
   Za prvé – z rímskej civilizácie čerpáme všetci rovnako. Za druhé: Kelti bolo označenie pre kultúrnu entitu, ktorá sa týkala celej Európy a siahala ďaleko na východ, až do malej Ázie. Germánstvo jej jej analogon, v podstate jej update. To celé je založené na jednotnek indoeurópskej vrstve, ktorej Slovanstvo zostalo najkonzervatívnejšie verné a podobné.

   Netreba to pliesť s rozdielom medzi tendenciami k Morskej civilizáci a Pevninskou civilizáciou. Väčšina Európy je stále pevninského charakteru a vplyvy morskej civilizácie – nadmerný obchod s ďalekou cudzinou, lúpežné pirátske a kolonizačné výpady – sa prejavujú ako negatívne, ale postupne budú upadať, pretože s rozvojom techniky a globalizácie vlastne strácajú svoje výhody. Ich premrštený (slušne ovedané) kompetitívny charakter sa bude dúfajme meniť na normálnu racionálnu soločnosť.

   Čo sa týka prisťahovalstva, invázie afroarabov:
   prestanme už hovoriť o niekoho hlúposti. Príčinou nie je žiadna hlúposť, ae ZLOCINNECKY ZAMER. Jednoznačne.
   A prečo je to umožnené? Lebo Európa prehrala v roku 1945 vojnu. Je to jednoznačne dané tým, nadvádou Ameriky nad Európu (Rusko sa medzičasom už stiahlo). Preto jediným riešením je, aby sa stiahla aj Amerika, aby sa Európa oslobdila spod americkej čižmy. Potom sa ahko vyrieši každý „utečenecký problém“. Vedieme studenú vojnu, treba si to uvedomiť.

   • Treba upresniť, že ja za Európu považujem geo(politický) celok, ohraničený na východe Karpatmi. Tam končí Európsky subkontinent a začína Ázijský kontinent – tak to vždy bolo aj bude. To neznamená žiadnu dehonestáciu tamojších národov – ale ich osobitný geopolitický osud. Rusko – nekonečné roviny, to je čosi iné, ako pomerne malý členitý subkontinent.

 13. Komentáre k článku obsahujú mnoho zaujmavých informácii, ale žial aj mnoho nepresností, ba miestami aj hlúpostí. O pozitívach, či negatívach samotného článku, respektíve prispevkov, by sa dala veľa polemizovať. Tu by som však rád prispel zopár myšlienkami a informáciami súvisiacimi s problematikou. Európska únia (EÚ) sa v poslednom období (ako to všetci vidíme) otriasa v základoch v dôsledku nepretržitého radu rôznorodých kríz. Pravdepodobnosť rozpadu EÚ v blízkej budúcnosti sa blíži k nevihnutnosti. Euro, ako spoločná mena menovej únie EÚ, bude zrejme tym hlavným dôvodom, nie však jediným. Zadlženosť južných štátov EÚ, vedie už dnes politikov týchto štátov (a to nielen v Grécku) k hladaniu cesty ako vystúpiť minimálne z menovej únie, teda ako sa zbaviť Eura, ktoré pri jeho dnešnom fungovaní umožňuje jedine Nemecku mať vysoke prebytky obchodnej bilancie a tým vysoké štátne príjmy. EÚ dnes prerozdeluje medzi členské štáty 30 miliard Eur, ale podľa celkovej ekonomickej bilancie menovej únie, bolo by potrebné prerozdelovať viac ako 300 miliard Eur v rámci EÚ. Vláda SR sa už dala počuť, že v prípade rozpadu menovej únie, chcela by zostať s Eurom, ktoré bude platiť v Nemecku a v severských krajinách. V dnešnej krízovej situácií nielen v EÚ, ale v celom (hlavne) Západnom svete, rozpad menovej únie, zrejme spôsobí aj rozpad celej EÚ. Z tohoto dôvodu, je rozumné už dnes uvažovať a pripravovať pre Slovenskú republiku i ďalšie krajiny východne od Nemecka, inú cestu, odlišnú od dnešnej EÚ. Ideálom by možno bola tzv. „Stredo-európská únia“, ktorej základom by boli SR, ČR, Maďarsko, Rakúsko a ku trorým by sa postupne mohli pridávať ďalšie štáty tejto časti Európy. Fungovania takejto únie, by bolo založené na princýpe fungovania dnešnej Švajčiarskej konfederácie. Treba si uvedomiť, že pri úradnom vzniku dnešnej EÚ, teda keď sa Europske hospodárske spoločenstvo (EHS) premenovalo na EÚ vedúci politici Nemecka, konkrétne niekdajší nemecký kancelár Helmut Schmid, otvorene vyhlásil, že EÚ nikdy nesmie byť ako Švajčiarsko, teda nesmie fungovať na princýpe Švajčiarskej konfederácie. Najväčšie obavy mali a dnes stále majú (vo vedení EÚ) z fungujúcej švajčiarskej priamej demokracie. Stredoeurópske krajiny by si práve švajčiarsky vzor mali zobrať ako ideál a na takomto ideáli plánovať vybudovanie „Stredo-európskej únie“, alebo „Stredo-európskej konfederácie“.

  • Cize, Vy tvrdite, navrat k Rakusko-Uhorsku.

  • Stredoeurópska únia:
   Čokoľvek bez Nemecka je zbytočné delenie. Nemecko aj dnes dokazuje, že pozná „technológiu“ a to napriek existencie javov ako Merkelka a podobne.
   Tu je jednoznačná kultúrna a ekonomická jednota, ešte raz : Nemecko, Rakúsko, Česko,Slovensko, Maďarsko, plus Škandinávia.
   To je jediná možná a reálna stredouerópska únia.

   • Poviem Ti to vtipom.
    V porodnici sa naraz narodil. Maďar, Slovák a Černoško. Slovak pride pozriet dieta a Sestricka mu vravi, viete teraz sa nam to pomiesalo a neviem Vam povedat, ktora je Vase. Slovak schmatne Černoška a uteka, kriciac: “ Maďara neriskujem!“
    Tolko k StredoEuropskej unii.
    Co sa jedna Nemecka. Samotny Nemci, uz viac ako 100 rokov vytrubuju do sveta, ze vsetky narody v stahovani narodov, okrem Slovanov, ako boli Góti napriklad boli Germani! A tito „Germani“ prisli od Cernomoria a Kaspiku, takpovediac od Uralu. Takze skor to hovori o inej Europe ako si ju nacrtol.
    Mam Nemcov rad a nevidim ich ako nepriatelov. Ale viem si zivot predstavit aj bez nich. Skor ma pravdu Ďuro, aj ked sa nevyjadruje tak brilantne a šarmantne ako Ty.
    Orban prechcal celu EU, obcajnym gadžovskym sposobom, ze je kosela, blizsia ako kabat. A namiesto zboznych summitov, urobil plot. Kiez by tak urobil kazdy.

    • K tomu vtipu:
     Ťažko povedať, či je to naozaj tak, ako to opisuje ten vtip, či majú Slováci taký strach Podľa mňa asi nie, ináč by sa v minulosti nepomaďarčovali tak ľahkovážne.

     Čo sa týka „Germánov“: presnejšie – je to tak, že všetky spomínané historické „národy“, ktoré nemožno dnes presne identifikovať, západná historiografia priraďuje ku germánom – ale čo je na tom neprirodzené? Je to prejav sympatie voči týmto starovekým národom , že ich v 19. storočí priradili k sebe. 🙂 Dnes už je za prvé jasnejšie, že toto delenie je zjednodušujúce, za druhé nik na ňom nijako nebazíruje ani si na ňpm nezakladá. Napríklad aj vandali, so svojou zlou povesťou a menom, ktoré vytvorilo pojem, boli zaradení ako germáni. Dnes sa akosi spomína, že to boli Slovania, vraj hovorili slovanským jazykom. Tak neviem, čo je lepšie. Niektorí Slovania si vytvorili asi pod vpplyvom nemeckého tlaku mýty o praotcovi Čechovi a zabrati kotliny, a teraz sa, blbci, tohto výmyslu a vlastne podvodu nemôži zbaviť. To boli ku Slovanom – Srbom (lužickým) poctivejší Nemci, lebo ich mýty ich zobrazujú ako od nepamäti sídliacich na severe Európy. Nuž ale hovorím, Jirásek, blbec, musel fantazírovať a klamať.

     No ale to len tak bokom, v princípe na tom absolútne nezáleží, lebo ti to poviem tisíci a prvý krát – podstatná je objektívna a trvalá GEOPOLITIKA, ergo podobnosť geografická a z nej vyplývajúca aj biologická aj kultúrna.

     Na gótoch a iných gogotoch nezáleží – veď aj stredom ideológiq germánskej renesancie 20. storočia boli INDOEUROPANIA, skrátene pod názvom Árijci. Čiže sa nikto nebrble v mýtoch o maličkých etnikách spred tisíc päťsto rokov.

 14. Asi by bolo na čase prestať s týmto snom o neutralite Slovenska. Slovensko nie je a nikdy nebude Švajčiarskom z jednoduchého dôvodu. Poloha Slovenska v strednej Eurôpe, je ďaleko strategicky dôleitejšia, ako poloha Švajčiarska a vládcovia tohoto sveta už majú svoje peniaze vo Švajčiarských bankách Rotschilda a iných židov.
  A okrem toho, sú tu iné factory, ktorým Slovensko nemôže nikdy vyhovieť.
  Podívajme san a ne:
  Švajčiarsko bolo vytvorené v jeho terajšej forme v roku 1815, ako výsledok “Congress of Vienna” (Viedensk ý Kongres). Bola mu zaručená “perpetual neutrality’ – teda “večná neutralita”.
  Bola táto príhoda šťastnou “nehodou” – alebo obdržalo Švajčiarsko štatút jeho “večnej neutrality” v roku 1815, ako výsledok nejakého veľmi opatrne premysleného ďalekosiahleho plánu Rotschildovcov?
  Také “bezpečné nebo” (safe heaven), umiestnené priamo v srdci Európy, medzi Nemeckom a Francúzskom, bolo imperatívnym pre úspech ich politiky “rovnováhy síl” (balance-of-power) v devätnástom storočí a pre voľný priechod špionáže a finančných agentov v dvadsiatom storočí.
  Nebola to náhoda.
  Je dôležité, aby sme si všimli, že vrcholní agenti a predstavitelia všetkých národov, ktoré boli zainteresované vo vojne, ako v Prvej, taka j v Druhej, sa mohli vo Švajčiarsku, počas vojny, otvorene a voľne stretávať, bez obáv nejakých prerušovaní.
  Oh, mimo iného, Švajčiari nie sú postihnutí terorizmom. Osama bin Laden, Khadaffi, alebo sýrsky Asaad možno nikdy nepočuli o Švajčiarsku, iba že by si tam uložili svoje peniaze.
  Švajčiarsko možno nie je “the Greatest Country” na tejto planéte, ale nikdo ho ani nenazýva “the Great Satan”.

  Prirodzene, krajina ako táto, slobodná, mierumilovná a prosperujúca, nebude nechaná na pokoji. Pred pár rokmi sme boli svedkami pokriku proti Švajčiarsku ako “úschovni nacistického zlata”, čo sa ukázalo byť podvod, (židovský) pokus vydierať Švajčiarsko. Mali na výber, buď zaplatiť miliardy, alebo čeliť medzinárodnému hanobeniu a sankciám. Neskoršie sa ukázalo, že to tzv. “nacistické zlato” bolo obyčajným špinavým výmyslom – mýtom – a obvinenia cynickou pošpiňujúcou kampaňou….

  A ešte niečo, čo sa zatiaľ moc nedostalo na ‘svetlo božie’ a úzkostlivo sa tají:
  “…na Slovensku dovtedy nebol nikdo popravený (ak zamlčíme popravu partizánskeho vraha Antona Sedláčka v Žiline, myslím v novembri 1944), zatiaľ čo v ‘demokratickom’ a neutrálnom Švajčiarsku neváhali počas vojny popraviť 33 ľudí, ktorí odporovali oficiálnej politike štátu.
  Zabudnite teda, páni, na nejakú neutraliru Slovenska.
  Neuskutočniteľný sen!

 15. Radsej EU ako stredoeuropska, problem su z madarmi aj takto, a nie to este v nejakej uzsej forme.
  Keby sa podarilo poslat Amikov domov a usporiadat vztahy, tak aby to fungovalo tak by EU nebola zla, poslat vsak domov vsetkych moslimov.

  • Cela EU, je jedna chobotina. Kazdy nech sa stara o seba. Co je na tom zle? Nic, to je zaklad zivota. Laskavo nech nam prestanu lestit mozog, ze vrchol blaha je strkat noc do cudzich veci a riesit veci druhych narodov, rodin, ludi. Nie je. To ja naopak vrchol zvratenosti a odpornosti. Cim skor zatrepe EU kopytami, tym lepsie. A ked zatrepe, otvorim si celu bednicku Chateau Margaux a vypijem ju. A druhu vypijem ked ziadna stredočo nevznikne. A mesiac by som oslavoval neutralitu.
   Nech zavyje € aj so Schengenom. Vcera bolo pozde.

Leave a Reply