Domov / Hlavná strana / Analýza / Slovanské blúznenie

Slovanské blúznenie

alebo ako politici nasadli na vlnu hlúposti a dezinformácií za potlesku bielej spodiny

 

Židovský novinár Arpád Soltész predniesol dnes už nezabudnuteľný výrok: „nie som rasista, ale vážne nemôžem vystáť bielu spodinu“. Vidí Soltész, ako „starý Židák“ (sám sa tak označil v týždenníku Téma, 23. marec 2018, strana 55), bielu spodinu všade, kde môže vznikať zárodok zdravého silného Slovenska? Alebo ju vidí naopak v slabých jedincoch, ktorí zdravé Slovensko ušliapavajú v každom štádiu jeho skutočného vzniku? Táto otázka bude asi nezodpovedaná a ostane v hlave „starého Židáka“ navždy. Podstatné pre mňa je, že obsahom tejto myšlienky – bez ohľadu na to, koho tým myslel – mal absolútnu pravdu. Biela spodina existuje a vadí aj mne. Biela spodina by mal byť uznaný „terminus technicus“, ako spoločensky najnižšia, intelektuálne bezmocná vrstva bielej spoločnosti. Ale poďme k jadru.

Stalo sa akousi módnou záležitosťou posledných rokov rozdeľovať árijské národy Európy na „za všetko vinných Germánov“ a „obete chudákov utláčaných Slovanov“. Vznikla doslova subkultúra, ktorej sa v kruhoch zdravo zmýšľajúcich a za jeden povraz ťahajúcich Európanov posmešne, ale trefne, hovorí „UFO-Slovania“. Tento názov vznikol z glorifikácie a doslova zbožňovania kultu slovanstva na úrovni, povedzme, mimozemskej. Kde niektoré teórie o slovanstve a jeho božskom či mimozemskom poslaní zachádzajú tak ďaleko, kam bežná fantázia zdravého človeka ani nezablúdi. A tak vzniká mix najrôznejších krívd, ako i najrôznejších poslaní slovanského ducha a človeka. Niektorá „odborná“ literatúra a slovníky dokonca Slovanov a Germánov stavia na úroveň samostatnej rasy, čím dodávajú týmto teóriám priam vedecký rozmer a legitimitu. Avšak rasa samotná nesie ako vonkajšie tak i duševné znaky, ktoré medzi Germánmi a Slovanmi nejde fyzicky rozoznať. Biele národy Európy sú svojim putovaním zo západu na východ a z východu na západ, ako i prímesou balkánskeho genetického vplyvu tak premiešané, že ak existovali rozdielne vonkajšie či duševné znaky medzi Germánmi a Slovanmi, skoro úplne zanikli. Inými slovami, ak pred niekoho postavím príslušníka germánskej a slovanskej jazykovej skupiny, nikto mi na prvý pohľad nepovie, kto je po rasovej stránke Germán a kto Slovan.

Práve slovanskú rasovú otázku si zobrali k srdcu slovenskí politici. Menovite pán Štefan Harabin či, dnes už bývalý sudca a poslanec v EP, pán Radačovský. Neprináleží mi hodnotiť ich predchádzajúce pôsobenie ako sudcov, avšak rád zhodnotím ich angažovanosť v politike s prímesou ich večne ospevovaného slovanstva a pozíciu Slovanov ako obete západnej civilizácie – rozumej obete nemeckého vplyvu. Kde však tieto nezmysly majú svoj pôvod?

Už počas vlády Habsburgovcov silneli tzv. slovanské kruhy a ich výkriky po akejsi Slovanskej únii a jednote. V teórii to znie skvelo, v praxi by to však prinieslo mnoho problémov. Keďže slovanské národy nie sú jednotné rasovo, nábožensky, ba ani historicky nie sú stotožnené s úlohami jednotlivých štátov a ich budúcej úlohe v tzv. Slovanskej únii. A tak tu máme Poľsko, ktoré nie je stotožnené s úlohou Ruska ako ochrancu všetkých Slovanov. Poliaci Rusom vyhadzujú na oči, okrem iného, že Katarína II. stála za rozpadom ich Poľsko-Litovelskej únie, ktorá bola založená v roku 1569 kráľom Žigmundom II. Augustom. Okrem toho sovieti viedli s Poliakmi niekoľko vojen, čo sa neskôr v podobe pomsty odzrkadlilo v Katyni, na sovietmi obsadenom území. Dnes je táto nenávisť využívaná vazalom Izraela USA, ktoré Poľsko okupujú svojimi jednotkami a podporujú každý výhonok nenávisti voči Rusom. Poliaci sa na tejto vlne s radosťou vezú a tak si kompenzujú svoje zlyhanie, či vonkajšie vplyvy vedúce k ich zlyhaniu. Takže Poľsko z únie do budúcna vypadlo z kola von a mohli by sme pokračovať inými štátmi.

Nejaké slovanské univerzálne bratstvo nikdy nebude fungovať, keďže novodobý ochranca Slovanov Vladimír Putin, ktorý nahradil v tejto úlohe cára Mikuláša II. – ktorému bola táto úloha prisudzovaná – nemá záujem o nejakú Slovanskú úniu a rasovo čistých Slovanov, o čom panslavistické hnutie sníva. A tak sa nádejný domnelý šéf všetkých Slovanov vyjadril začiatkom roka 2011 po vražde Egora Sviridova, fanúšika futbalového klubu FC Spartak Moskva, ktorý bol zabitý 6. decembra 2010 kaukazským prisťahovalcom, nasledovne:

„Naša zem bola vždy mnohonárodnostná, od začiatku. Vždy sme sa dokázali navzájom rešpektovať a hľadať spoločných menovateľov. To musí fungovať i dnes. Rusko môže existovať len ak sa budú medzi sebou rešpektovať všetky národnosti. Prosím vás všetkých, aby ste to pochopili.“ [1]

Putin má pravdu. Rusko bolo vždy mnohonárodnostné a nejaké biele, slovanské Rusko je mu ukradnuté. Putin je taký, akého Rusko potrebuje, ale zďaleka nie je taký, akého si predstavujú šialenci z panslavistických kruhov. Pekne tieto skutočnosti opísali Noční vlci, ktorých motorky a kožené vesty nechajú srdcia roduverných panslávov biť hlasnejšie pre ich vec. Istý Denis Aksonenko a Alexander Šulc, členovia tohto klubu, sa vo vysielaní Slobodného vysielača 3. mája 2017 vyjadrili nasledovne:

„[…] nie sme nacionalisti.[…] Predstavte si, koľko rôznych národov žije v Rusku.“

Na otázku moderátora „Aký je rozdiel medzi patriotizmom a nacionalizmom?“ odpovedá nočný vlk nasledovne:

„Myslím si, že rozdiel je v extrémizme. Myslím si, že pri nacionalizme môžu byť extrémistické myšlienky. Patriot nie je takýmito myšlienkami postihnutý. Nacionalizmus je bezpodmienečne negatívny. A čo je to nacizmus? Nacizmus a fašizmus?[…] Každý nacionalizmus obsahuje myšlienky ako Slovensko Slovákom alebo Rusko Rusom.“ [2]

Noční vlci, priatelia Vladimíra Putina, vidia teda problém v tom, že krajiny si bránia svoju identitu a je pre nich prijateľnejšie viesť život v mnohonárodnostnom konštrukte. Inými slovami: Sú to internacionalisti. Presne tá sorta ľudí, ktorá prebrala moc v Rusku v roku 1917, nechala zabiť cára – ochrancu Slovanov – a ponechala milióny Rusov živlom, ktoré Putin opísal pri znovuotvorení židovského múzea v Moskve 13.06.2013, ktoré znárodnila prvá sovietska vláda. Vo svojom prejave spomenul, že:

„80-85% prvej sovietskej vlády boli Židia vedení falošnou ideológiou.“ [3]

A tak sa tiahne Európou boľševizmus – nie panslávizmus, ktorý v teórii opisujú jeho pomýlení zastáncovia. Ďalším problémom pre onú úniu je viera. Panslávizmus v strednej Európe odmieta akúkoľvek islamizáciu, ba niektoré prúdy i kresťanstvo. Avšak Rusko či balkánske slovanské národy už mierou islamu pripomínajú v niektorých častiach Blízky východ. A tak sa pomocou populistických a pomerov neznalých skutočností snažia politici ako Harabin a Radačovský hrať na strunu hnutia, ktoré v praxi nemá šancu na úspech ako i na zrod samotný. Avšak toto hnutie silnie, pretože hlupákov sa stále nájde dosť.

Ale vráťme sa opäť k nepriateľovi slovanstva – Nemcom. Každý pravý Slovan musí mať predsa nepriateľa. Nemci sú fantastický cieľ, ktorému môžu dať fyzickú podobu vo svojich teóriách o vykorisťovaní Slovanov. Načo hádzať špinu na vlastnú nevedomosť a hlúposť, keď sú tu nacisti, ich svetovláda a myšlienky o Slovanoch ako podľuďoch. Teraz všetko do seba tak krásne zapadá. Ale pozrime sa, ako vyzerá realita.

Veľkú časť Ruska a ich inteligencie tvoria práve Nemci a ich potomkovia. Dokonca i sám Putin má hovoriť v osobnom živote a v kruhu priateľov nemecky, preto si získal prezývku „Der Deutsche“ – Nemec. Rusko zažilo expanziu vďaka Nemcom. Moskovské kniežatstvo za vlády Ivana III. [4] začalo najímať remeselníkov zo zahraničia, medzi nimi mnoho Nemcov. Ivan IV. [5], prvý ruský cár, sa chcel za pomoci nemeckých vojakov zmocniť tatárskych území. Nemecký vplyv zastavil na chvíľu až Alexej I. [6], ktorý vydal výnos o vysídlení západných Európanov na hranice Moskvy. Toto miesto získalo názov Nové Nemecko. Rusi nazývali všetkých Európanov, ktorí nehovorili rusky „Nemci“, teda nemí. Odtiaľ pochádza pomenovanie Nemec. Druhé ruské slovo pre obyvateľa nemeckého územia je „germanec-германец“. Slovo „Nemec“ sme teda prebrali z ruštiny z dôb Alexeja I. Neskorší cári však pokračovali vo využívaní nemeckých vedomostí a zručností. Jedna z najvýznamnejších ruských osobností, cárovna Katarína II. [7], bola pôvodom Nemka. Okrem toho boli Nemci radcovia, ministri či generáli armády cára. Generáli ako Michael de Tolly [8] či Alexander von Benckendorf [9]. Medzi nemeckým cisárom Wilhelmom II. a cárom Mikulášom II. bolo pokrvné rodinné puto – bratranci. Nemci sa stali neoddeliteľnou súčasťou Ruska, toho Ruska, ku ktorému dnes panslávisti vzhliadajú a neuvedomujú si, že Rusko vďačí za svoju veľkosť z veľkej časti práve Nemcom, ktorými opovrhujú a považujú ich za rušivý element k obrodeniu Slovanstva v takej podobe, v akej nikdy neexistovalo.

Stredná Európa bola osídlená Nemcami. Slovenské dediny a mestá mali nemecké názvy. V Kremnici (nem. Kremnitz) sa dokonca úradné záznamy viedli ešte v 19. storočí v nemčine. Moja stará a prastará mama ma na raňajky volala v nemčine, časti domu pomenovávala v nemčine a používala mnoho nemeckých slov. V každom z nás je Nemec, či to dnešné panslavistické kruhy chcú alebo nie. Je teda otázne, ako chcú tieto kruhy bojovať so svojou minulosťou a genetickou výbavou, ktorá nesie práve genetický kód ich pomyselného nepriateľa.

Taktiež ich argumentácia, že vojny začali Nemci, neobstojí. Pretože ani jednu z dvoch svetových vojen nezačali. Nemci nielenže ponúkli Rusom čas na demobilizáciu vojsk v roku 1914, ale i v roku 1916, kedy na celej čiare víťazili, ponúkali mier. Ruské knieža a protiboľševický odbojár Pawel Michailowitsch Bermondt-Awaloff spomína vo svojej knihe z roku 1925:

„Generál Januschkewitsch, šéf ruského generálneho štábu, prehlásil, rozkaz ruského cára k zastaveniu mobilizácie nesplniť, pretože toto prenastavenie by rušilo plánovaný priebeh započatej mobilizácie a v prípade nutnosti jej pokračovania by mali za následok neprekonateľné ťažkosti a prepracovanie celého plánu.“ [10]

Takže nie Nemci, ale Rusi odmietli demobilizovať a predísť tak vojne. Keď Nemci mobilizovali, už bolo o vojne z ruskej strany rozhodnuté.

Význam vtedajších Nemcov pre slovanský svet prehlbujú i vyjadrenia samotných ruských aktérov, ktorí počas 1., ako i 2. svetovej vojny nevideli inú možnosť poraziť boľševizmus, ako spojiť sa s Nemcami, v ktorých videli nádej na nový začiatok pre celé Rusko. Ruská inteligencia v armáde mala vypracovaný plán, ako poraziť boľševizmus pomocou Nemcov. Istý kapitán ruskej jazdy von Rosenberg vypracoval internú správu pre protiboľševický odboj, ktorú prepísal do svojich spomienok Awaloff. V nej sa píše:

„[…] Po ukončení formovania [11] sa chcelo odpochodovať na frontu proti Nemcom, aby sa tam tajne viedli rozhovory s nasledujúcimi podmienkami:

1. Nemci a ruské oddiely spoločne obsadia Petrohrad; v Rusku sa sa dosadí opäť legálna monarchistická vláda, ktorou oporou bude spomínaný ruský oddiel.

2. S Nemeckom sa uzavrie osobitný mier pod podmienkou „status Quo ante bellum“

3. Rusko vyhlási priateľskú neutralitu až do konca vojny.“ [12]

Plány ruskej inteligencie a vojenského vedenia však zhatilo podpísanie mieru zo strany boľševikov. Po boľševickej reforme armády, kedy boli vojaci doslova zbavení poslušnosti, sa armáda zmenila na rabujúcu a kriminálnu bandu. Táto reforma začala rozkazom č. 1. zo 14. marca 1917, ktorého bolo obsahom, okrem iného, aj zákaz vydávania zbraní dôstojníkom, ktorí o ne žiadajú a majú byť pod kontrolou jednotlivých výborov rôt a práporov. Tým sa chceli boľševici ubezpečiť, že im nikto revolúciu nezničí, hlavne nie ozbrojení dôstojníci so svojou armádou verných cárovi. Vďaka reforme bola armáda paralizovaná a neschopná boja na úrovni, na akej bola pred reformou, preto ten podpísaný mier. Navyše hrozilo každú chvíľu, že odboj posilní a povešia židovských revolucionárov na stromy spolu s ich prisluhovačmi. Dôstojníci v mnohých prípadoch odmietali poslušnosť voči židovským nadriadeným:

„Tak premýšľala aj lepšia časť dôstojníkov a predovšetkým gardy. Bolo absolútne nemožné slúžiť v jednotkách, ktoré boli vo väčšine vedené Židmi, vrahmi mnohých našich príbuzných a známych; človek sa s tým mohol zmieriť len vtedy, keď pritom sledoval iné, tajné ciele. Spôsob, ako boli dôstojníci gardy v Kyjeve týraní, mali všetci ešte v čerstvej pamäti.“ [13]

Druhá svetová vojna vznikla ako reakcia na gdaňskú otázku, ktorá by tu zabrala príliš veľa miesta. Avšak faktom je, že Poliaci viedli vojny so sovietmi, anektovali územia ČSR, Nemecka a neustále prepadávali nemecké hranice, kým sa Spoločenstvo národov iba prizeralo, čo len stupňovalo tlak na Nemecko. Hitler ešte pred vojnou poslal Francúzom diplomatickú nótu:

„Nemám nepriateľský postoj k Francúzsku. Osobne som sa zriekol i Alsaska-Lotrinska a uznal som nemecko-francúzsku hranicu. Nechcem žiadny konflikt s Vašou krajinou a želám si len udržiavať dobré vzťahy. Preto je myšlienka, že kvôli Poľsku chcem bojovať proti Francúzsku, pre mňa veľmi mrzutá. Nuž, poľské výzvy priniesli pre ríšu nové situácie, ktoré nemôžu pretrvávať. […] Na Francúzsko nezaútočím. Ale ak sa zúčastní konfliktu, pôjdem až na samý koniec.“ [14]

A tak po spoločnom útoku sovietov a Nemcov na rozťahujúce sa a hranice ignorujúce Poľsko, vyhlásili Angličania a Francúzi, ako spojenci Poľska, Nemecku vojnu. Nie však sovietom, ktorí zaútočili spolu s Nemeckom. To má korene v dlhodobej ekonomickej stratégii Nemecka, ktoré sa odpútalo od svetových financií a versailského diktátu, to by však bola téma na inokedy.

Práve tieto fakty sa ignorujú a posilňujú sa nezmysly ako Generalplan Ost, ktorý nebol nikdy schválený. Naproti tomu sa nehovorí o ekonomickej stratégii z roku 1942 (ktorá nadväzovala na prejav Waltera Funka z roku 1941) vyhotovená Walterom Funkom, ríšskym ministrom poľnohospodárstva a prezidentom Ríšskej banky, kde sa hovorí o spolupráci s povojnovým Ruskom. Nehovorí sa o založení Výboru pre oslobodenie národov Ruska (Komitet Osvobozhdyeniya Narodov Rossii, KONR), ktorá si vzala za úlohu oslobodiť ruské národy od boľševizmu a tak aspoň z časti splniť sľub Hitlera, ktorého financovali i ruské kruhy v exile, ktoré si želali opäť monarchiu. Nehovorí sa o úlohe Nemcov, ktorí sa formovali a bojovali po boku Rusov aby oslobodili ich národ od boľševizmu. Po 1. sv. vojne sa v roku 1919 sformoval Freikorps (dobrovoľné zbory) „Rossbach“, ktorý sa zapojil do bojov na Baltiku. Šliape sa po pamiatke československých légií, ktoré kládli životy za skutočné Rusko.

A tak tu ešte ostáva mýtus podčloveka (Untermensch). Tak mali totiž údajne nazývať Nemci Slovanov. Aká je však pravda? Na zodpovedanie tejto otázky by najprv panslavisti na čele s Harabinom a Radačovským museli siahnuť po dobovej literatúre. Konkrétne po brožúrke s názvom „Der Untermensch“ z roku 1942, vydávanou úradom SS. Tu sa píše:

„Podčlovek – je biologicky zjavne úplne rovnaký druh prírodného stvorenia s rukami, nohami a nejakým druhom mozgu, s očami a ústami, je ale úplne iná, hrozná kreatúra, je to len podobizeň človeka s podobnými črtami – duševne, nižšie ako ktorékoľvek zviera. Vo vnútri tohto stvorenia je krutý chaos, divokých, bezzábranných záľub: neobmedzená vôľa ničiť, najprimitívnejšie pudy, nezastierateľná podlosť. Podčlovek – nič viac!“ [15]

Brožúra však nepojednáva o Slovanoch, ale o skutkoch boľševikov. Podčlovek bol teda synonymom boľševika, nie Slovana.

Toto všetko je dnešný panslávizmus. Bláznami vyhotovený svet, v ktorom nič nedáva zmysel. Sú využívaní politikou a zneužívaní jednotlivcami. Neexistujúce skutočnosti sa stávajú faktami, existujúce fakty sa stávajú konšpiráciami a často sú stavané do pozície trestného činu. Na záver by som len citoval slová v úvode knihy od Awaloffa:

„Len úprimné priateľstvo Ruska a Nemecka môže oba veľké národy priviesť k peknej budúcnosti.“

Inými slovami, len priateľstvo národov Európy zaručí trvalý mier. Nie nejaká únia, ktorá vymedzí silné národy a uzavrie sa medzi slabými a hádkami rozmrvenými štátmi. Budúcnosť je v trvalom priateľstve a odstránení tohto prehnitého režimu, ktorý ovládajú už viac ako sto rokov tí istí v pozadí.

Autor: Marián Magát; www.protiprudu.org


Odkazy:

[1] https://www.youtube.com/watch?v=WZn5PmjwR90
[2] https://www.youtube.com/watch?v=acGPFNQdoWo
[3] https://www.youtube.com/watch?v=YUE7GCnht6Y
[4] Vládol v rokoch 1462-1505. Pochádzal z rodu Rurikovcov. Práve on rozšíril výrazne územie Moskovskej Rusi
[5] Vládol v rokoch 1547-1587. Bol jedným z najvýznamnejších reformátorov
[6] Vládol v rokoch 1645-1676. Pochádzal z rodu Romanovcov
[7] Vládla v rokoch 1762-1796. Narodila sa v kedysi nemeckom meste Štetín (Stettin). Po versaillskej zrade ho Nemci prenajali Československu na 99 rokov, keďže ČSR stála na strane víťazov, dovolili si ťažiť z prístavu v tomto meste a tak pomohli Nemecko ekonomicky likvidovať. V roku 1956 sa ČSSR vzdalo tohto územia v prospech Poľska za čo v roku 1957 Poľsko odstúpilo ČSSR územie v Krkonošiach
[8] (1761-1818) Pochádzal z rodiny baltských Nemcov
[9] (1849-1917) Rod von Benckendorff žil v Estónsku ako Nemci
[10] Pawel Michailowitsch Bermondt-Awaloff, Im Kampf gegen den Bolschwismus, Erinnerungen von General Fürst Awaloff, Oberbefelshaber der deutch-russischen Westarmee im Baltikum, J.J. Augustin, Glückstadt a Hamburk 1925, str. 7
[11] znovu sformovanie oddielov pod dohľadom boľševikov
[12] Pawel Michailowitsch Bermondt-Awaloff, Im Kampf gegen den Bolschwismus, Erinnerungen von General Fürst Awaloff, Oberbefelshaber der deutch-russischen Westarmee im Baltikum, J.J. Augustin, Glückstadt a Hamburk 1925, str. 38
[13] Pawel Michailowitsch Bermondt-Awaloff, Im Kampf gegen den Bolschwismus, Erinnerungen von General Fürst Awaloff, Oberbefelshaber der deutch-russischen Westarmee im Baltikum, J.J. Augustin, Glückstadt a Hamburk 1925, str. 36
[14] Gerd Schultze-Rhonhof, 1939 Der Krieg der viele Väter hatte, Lau Verlag, Reinbek 2015, str. 577
[15] Der Untermensch, SS-Hauptamt 1942, str. 2

O ::prop

34 komentárov

 1. Co moze zachranit narody Europy je uprimne vlastenectvo elit a nie ich snaha vymenit obyvatelstvo vymretim vlastnych narodov a ich nahradenim pristahovalcami z 3 sveta. Zda sa ze dnes je uz dost neskoro. Pretoze cele europske obyvatelstvo vcetne krajin osidlenych Europanmi v zamori je natolko osprostene, ze nemaju zaujem o produkciu buducnosti- tj vlastnych deti. A preto je potrebne prijat tuto myslienku umelej maternice
  https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_womb Treba chciet aby vedci na nej pracovali, tak aby priniesla demograficky narast u narodov Europy, kde je dlhodoby pokles.

  • Tento blog Magata je znozka polopravd a nezmyslov

   • Môžte nás osvietiť a pridať aj nejaké vecné argumenty k téme?

    • Nemecký cisár a ruský cár neboli pokrvný bratranci. Ruská cárovná Maria Fjodorovna (pôvodom nemka) bola sesternicou nemeckého cisára, obidvaja boli vnuci kráľovnej Viktórie.
     Michail Bogdanovič Barclay de Tolly nebol nemec už podla mena nebol nemec hoci sa narodil v dnešnej Litve. Jeho predkovia boli škóti.
     Tak by sa dalo pokračovať dosť dlho, ale silne pochybujem, že vás to osvietilo

  • Dobry blud, ze Rusko mohlo s Nemeckom porazit bolsevizmus. Nemci zacali 1 svetovu vojnu s cielom rozsirovat uzemie, s podporou zidovstva, ktore malo svoje ciele ako v kazdej vojne a nemcov vyuzili ako baranidlo, a ked Nemecko prehravali na vychodnom fronte tak poslali zidobolsevikov do ruska aby im pripravili pôdu. Bez podpory Nemecka by nemohli bolsevici triumfovat v revolucii, svoju rolu zohralo aj to ze carske Rusko uz bolo dlhodobo rozkladane zvnutra

   • Clovece, vy nemate ponatia kto planoval, zapricinil ci zacal a preco, nielen Prvu svetovu vojnu, ale ani Druhu. Niet divu, Na Slovensku sa o tom nikdy nic nedozviete.

    • Ktoré iné sily to mohli rozpútať keď na vojnu treba peniaze a hlavným cieľom 1 sv. vojny bolo rozbitie cárskeho Ruska a nasadenie komunizmu

 2. Co sa tyka minulosti treba poznat skutocne dejiny. Povodny obyvatelia Europy boli proto-slovania dokazom tho je aj DNA R1A. Protoslovansky jazyk sa vytvoril ako prvi. Je viac a viac dokazov, ze Kelti su povodni pribuzni Berberov zo severnej Afriky (Amazigh), aj ich jazyk je pribuzny berberskemu jazyku (Tamazigh). premiesanim s povodnym obyvatelstovom Europy doslo k poeuropsteniu keltov a ich jazyka. Skupina takychto miesancov z udolia rieky Seiny, odisla do Skandinavie kde sa stretil s turkidimi obyvatelmi Sami(Laponci) a Suomi (Fini), zmiesanim s nimi vznikol zaklad pre Germanov. Povodny jazyk Europy bola protoslovancina vznikla 4000 pred kristom, Prva sa z nej vyclenila Grectina, 2000 pred kristom, ovplyvnena semitskym jazykom Fenicanov a hamitskym jazykom Egyptanov. Neskor latincina pod vplyvom semitskych jazykov – dokazom toho je jazyk Malty. Germansky jazyk na principe miesania hore uvedenych 3 skupin sa vytvoril az 1000 pred kristom, Germanske kmene zacali opustat Skandinaviu az v 2 storic nasho letopoctu, prvy taky kmen boli Belgovia. A likvidovali keltov a absorbovali Slovanov ako usadlych polnohopodarov potrebnych na zasobovanie, militatnych Germanskych tlup. Vztah Nemeckej rise k Velkej Morave hovori za vsetko. Pretoze nemohli porazit Svatopluka vlastnymi salami, pozvali si na pomoc Madarov. Aj tak ich Svatopluk porazil dva krat, v roku 892 a 893. V tomto druhom pripade by bol madarov uplne znicil, keby ich nezachranil nemecky cisar Arnulf. Keby Svatopluk numrel predcasne v roku 894 dejiny Europy aj sveta by boli odlisne. Co sa tyka Kremnice, je to typicky slovenske slovo!!! Kremnitz je len ponemcena verzia. Tolko k tomu. Keby existovala nepretrizite Velkomoravska risa v strednej Europe. Nemusel by sa nikto bat Rusov, lebo ty by nemali zaujem, palit si prsty. Nemci likvidaciou Velkomoravskej rise otvorili dvere najazdom z vychodu nielen do Strednej Europy ale aj do Zapadnej. Taka je Pravda treba ju poznat.

 3. Obhajujete zem(pôdu) nad krvou. Idea všeslovanstva je idea krvi nad zemou(pôdou).
  (Alexander Dugin: Velká válka kontinentů)

  Trochu si počítajte:

  Alexander Solženicyn: 200 rokov spolu, 2.diel.
  Alfred Rosenberg, Mor v Rusku
  Nikolaj Starikov: 1917. Разгадка „русской“ революции
  Alexander Golovanov: Дальняя бомбардировочная…

  http://leva-net.webnode.cz/products/masakr-v-kozich-horach-katynsky-masakr/

  Možno budete písať „jemnejšie“.

  • Neviem, skade ste zobrali, že autor obhajuje „zem nad krvou“. V článku som nezachytil ani náznak takéhoto tvrdenia a to som ho čítal viackrát. Môžete upresniť, ktorú časť máte na mysli? Môj osobný názor je, že akokoľvek oddeľovať tieto dva pojmy je nesprávne. Zem a krv patria spolu. Zem formuje krv, krv kultivuje zem.

   K ďalším odkazom. Niečo som čítal, niečo nie. Pozrel som si ale ten odkaz (keďže je nadmerne dlhý, venoval som sa len Katyni) a je to typický internacionalistický, proboľševický text maskujúci sa „slovanstvom“ – typický pre leva-net. Zopakujem to, čo hovorím už dlhé roky. Dnes je panslávizmus len novým menom pre (neo)boľševizmus. Aspoň v Rusku. Čo je smutné, že tento (neo)boľševický pohľad na svet preberajú aj mnohí hejslovania na Slovensku a v Čechách. Ale to v našich luhoch a hájoch nie je nič nové. Zabúdajú však, že idea panslávizmu bola vždy iba krycím rúškom imperiálnych snáh ruskej ríše. To sa dodnes nezmenilo.

   • Zem nad krvou v priamom prenose:

    „Nejaké slovanské univerzálne bratstvo nikdy nebude fungovať, keďže novodobý ochranca Slovanov Vladimír Putin, ktorý nahradil v tejto úlohe cára Mikuláša II. – ktorému bola táto úloha prisudzovaná – nemá záujem o nejakú Slovanskú úniu a rasovo čistých Slovanov, o čom panslavistické hnutie sníva.“

   • Ku Katyni ešte dve drobnosti:

    i) Kaliber 7,65 mm sa v ZSSR nepužíval.
    ii) Typ povrazu, ktorým boli zviazané ruky obetí, sa minimálne do roku 1945 (1947) v ZSSR nevyrábal.

    Asi oboje bolo dovezené špeciálne na toto použitie…

    • Ale prosím vás. Nie som extra odborník na zbrane, ale tvrdiť, že nejaký kaliber sa v niektorej krajine nepoužíval, je scestné. Pravdepodobne sa tu kladie rovnítko medzi pojmy „nevyrábal“ a „nepoužíval“. Navyše výrobca munície a zbraní nenesie zodpovednosť za zločiny nimi spáchané. A ešte jedna „drobnosť“. Zďaleka nie všetci popravení boli zastrelení nemeckou zbraňou, ale aj sovietskymi nagantami – aspoň tí prví. Je kuriózne, že nagant prestali používať, aby skrátili utrpenie obetí. To všetko je však nepodstatné. Podstatné je to, že Medvedev v čase svojho prezidentovania nechal zverejniť niektoré dokumenty o Katyni (ktoré zasa potom nechal Putin stiahnuť), ktoré dosvedčujú, že Stalin nariadil popravy Poliakov. Tu je správa Beriju Stalinovi. Ak už vám ani dokumenty priamo z ruských archívov nestačia, nepresvedčí vás už nič… https://en.wikipedia.org/wiki/Katyn_massacre#/media/File:Katyn_-_decision_of_massacre_p1.jpg

     • ………….Tušil som, že pod textom nebudete Váš podpis, lebo som tu našiel očividný rozpor s filozofiou textu, citujem: Ad(1)Poliaci Rusom vyhadzujú na oči, okrem iného, že Katarína II. stála za rozpadom ich Poľsko-Litovelskej únie, ktorá bola založená v roku 1569 kráľom Žigmundom II. Augustom. Ad(2).Neskorší cári však pokračovali vo využívaní nemeckých vedomostí a zručností. Jedna z najvýznamnejších ruských osobností, cárovna Katarína II. [7], bola pôvodom Nemka.
      ………….Nájsť rozpor a uviesť ho rovno v texte je pre ideologicky nezaťaženého človeka skôr dôkazom snahy autora o objektivitu, ale blb hľadajúci chybu by to mohol pochopiť ako vnútorné protirečenie. Asi si to mal autor vydiskutovať v závere štýlom, že napriek tomu, že ľudia sa v prvom rade rozhodujú podľa záujmu a nie podľa rasy, etnicity prípadne klanovej príslušnosti (a teda aj my ako národ by sme sa mali rozhodovať v prvom rade na základe našich národných záujmov a nie na základe etnických predsudkov).
      ………….V prevažnej miere s filozofiou textu na úrovni riadenia štátu a skupín súhlasím, ale je tu zásadný problém. Ono aj olej sa javí ako rovnorodá kvapalina, ale keď ho vylejete na vodu, postupne sa budú kvapky oleja spájať do väčších skupiniek. Chcem tým povedať len to, že keď ide našinec do zahraničia západne od nás, tak sa na nás tam pozerajú; no asi tak ako keby aj nám sem pridelil oligarcha nejakú blízkovýchodnú náhradu za civilizovane utrateného našinca.

   • Panslávizmus = neo-boľševizmus. Je to tak, preto sa k panslávizmu hlásia kreatúry, ako je sudca Harabin, Vladimír Mečiar, aj mnohé detičky a vnuci komunistov.

 4. Inými slovami, ak pred niekoho postavím príslušníka germánskej a slovanskej jazykovej skupiny, nikto mi na prvý pohľad nepovie, kto je po rasovej stránke Germán a kto Slovan.

  Nesouhlasím! Pokud přede mě postavíte 50 lidí a půlka z nich budou Britové a půlka Ukrajinci, troufám si říct že na 95% poznám kdo je kdo.

  nechala zabiť cára – ochrancu Slovanov

  LOL Car jako ochránce slovanů? Tím myslíte jak brutálně potlačoval hladové rolnické rebelie? Nebo jak při svém válečném neumětelství obětoval v podstatě několik ročníků mladých rusů?
  Za své sesazení si car z velké části mohl sám kdyby to byl takový ochránce národa tak by ho lid nesvrhl, že jo.

  • Vyjadrím sa len k poslednej vete. Žiaden „ľud“ cára nezvrhol.

   • A kdo ho teda svrhl? Židobolševici? Samozřejmě. Ale proč se jim to zdařilo? Protože car už neměl vůbec žádnou podporu ani v lidu ani v armádě. A za to si mohl sám!

    • Nerozumieme si. Cára nezvrhol nikto, obzvlášť nie ľud a už vôbec nie židoboľševici – tí ho iba zavraždili. Cár dobrovoľne abdikoval.

     • Moc dobrovolně ne, zradili ho stejně jako Hitlera jeho generálové. Věrným mu zůstal také jedině admirál – Kolčak, podobně jako Hitlerovi Dönitz.Nejvíc bolela zrada generála Alexejeva, kterého car nahradil na postu vrchního velitele armády a ten ho za slib návratu do této funkce hodil přes palubu.
      V textu je ještě závažnější bota. Němcům nemohou Slováci říkat „Němci“ podle ruského označení z dob vlády Tichošlápka (Alexej I. Romanov). Páč ten termín používal i náš kronikář Dalimil v době, kdy žádní Slováci neexistovali a Rusku vládli Rusikovci z Kyjeva!

     • Vladimír Drozd

      čiže keď Kyjevské listy píšu o Zemli slovenskoj, tak ju nazvali tak preto, lebo ju obývali českí raketoví inžinieri? Keď pápež Štefan V. oslovil v liste, ktorý ešte stále je uchovávaný vo vatikánskom archíve Svätopluka ako Rex Slavorum (kráľ slovenský), tak to jedine preto, že Svätopluk bol čekým krčmárom? A docikáš ďaleko?

     • Rex Slavorum neznamená král slovenský, ale král Slovanů.

     • Milý Drozd, keďže reagujete na môj príspevok, rád by som sa spýtal, čo majú vaše otázky spoločné s abdikáciou cára.

      L.Ch.: bude vám vysvetlené, že tomu nerozumiete. 🙂 Viera stojí nad faktami. 🙂

     • bola to reakcia na Montisana o neexistencii Slovákov, len som zabudol to hneď na začiatku uviesť (vyrušil ma pes, pýtajúci sa von). Čo sa týka Slovákov, v poslednom čase ako maďarskí tak českí šovinisti spochybňujú samotnú ich existenciu. Ale nemám čas sa tu rozpisovať, hoci argumenty proti mám. Sem som zablúdil náhodou a veni vidi fugi. Chcel som svoj príspevok vymazať, nenašiel som ako, tak by som prosil Vás, aby ste ho vymazali.

     • Vladimir: s príspevkom nie je problém, len s jeho adresovaním. Preto je dobré na začiatok uviesť, na koho reagujete – tak, ako som to urobil teraz ja.

      A teraz k samotnému príspevku. Ono to spochybňovanie nerobia len českí a maďarskí šovinisti, ale, čo je horšie, aj „slovenskí“ progresívci/liberáli, dokonca historici, ako napr. Kamenec a pod. Ich argumentom je, že pojem Slovák sa objavil po prvý krát cca pred dvoma storočiami, predtým sa stále spomínali Slavjaci. Podľa nich to zrejme nie sú dva názvy pre ten istý národ. Na území dnešného Slovenska zrejme žili Slavjaci, ktorí šmahom čarovného prútika vyhynuli a nahradili ich Slováci… Skutočnosťou naozaj je, že pojem Slovák je z hľadiska histórie relatívne nový pojem, čo mnohí zneužívajú na ohýbanie histórie tak, ako potrebujú – pojem Slovák neexistoval a teda neexistovali ani Slováci. Zaujímavá logika.

      Na viac či menej šovinistické príspevky tu narazíte častejšie, než by ste čakal. A to zo všetkých strán, nielen proti Slovákom, ale aj proti Maďarom, Čechom, Nemcom, Poliakom, Rusom… 🙂 Berte to ako praktickú ukážku myšlienky „Sto ľudí, sto názorov“ 🙂

     • prop: Odpověď pro Vás jsem omylem poslal na konec diskuze.

  • Nesmysl, poznal bys tak sotva 1 – 2 Angličany od 2 Ukrajinců, zbytek pokud by ho netvořili ti „obřezaní“, sotva. Třeba Borýska Johnsonů bys spolehlivě šanoval na Ukouše, kdyby to nebyl premiér a neznal bys ho. Car potlačoval selské povstání naposled v roce 1848 a to nikoliv v Rusku, nýbrž v Uhrách! V Rusku potlačovali selská povstání teprve až rudí bolševičtí vrazi na příkaz pseudocara Zederblůma, jehož jedním z holomků byl i náš známý Ivánek Koněvů, co donedávna hanobil Prahu.

 5. Ale Kapal s jeho hostami Kollerom a podobnymi bluznivcami na „Svobodnem radiu: sa s tym Konevom nevedia rozlucit……pre nicj je on stale „osvoboditel Prahy“ i ked to maju na Internete jasne napisane, ze on nikdy ziadnu Prahu neoslobodil….uz nebolo od koho ju osloboczovat, lebo v Prahe uz nebolo jedineho nemeckeho vojaka….

  • Toto opakujem do zblbnutia, ale boľševická propaganda stále bude hovoriť o osloboditeľoch. 🙂 To isté prípad Slovenska a jeho údajného oslobodenia, v skutočnosti okupácie.

  • Na druhú stranu, Novotný, ktorého zásluhou sa socha odstránila, je tiež riadne číslo – ultraliberál spomedzi vyvolených, bez koreňov k českým zemiam a nenávidiaci všetko národné. Osobne si nemyslím, že by sa mali odstraňovať nejaké sochy len podľa toho, aká je momentálne móda. Nech zostane dobová pripomienka aj na zločincov, ako boli Lenin, Marx, či Stalin, Konev alebo Žukov. Aj na dobu moru máme pripomienky v podobe morových stĺpov a nikto ich nestrháva.

 6. prop: 🙂
  Při pohledu na rozsah Velkomoravské říše v době panování Svatopluka I., není těžké porozumět pramenům této víry.

  Výraz Slovák je zřejmě odvozený od výrazu Slovan.
  Otázkou je, zda Slováci existovali jako samostatné etnikum již před vytvořením Uherska nebo se tehdy pouze jednalo o na tomto území usídlené příslušníky vícero slovanských kmenů, z nichž se až později v rámci Uherska slovenské etnikum vytvořilo.

  P. S. Když už jsme u latinských výrazů. Imperium Romanum = Cigánska ríša 🙂

Leave a Reply