Domov / Spoločný blok / Slovania, Védy, sanskrit, kresťanstvo,islam, judaizmus, hinduizmus

Slovania, Védy, sanskrit, kresťanstvo,islam, judaizmus, hinduizmus

Kategória správy: Dejiny
Štát: Neurčené
Text správy : Sanskrit, kedysi dávno jazyk používaný učencami v celej Indii, je dnes najmä liturgickým jazykom. Boli v ňom napísané staroindické Védy a jazyk sa na niektorých miestach v Indii používa i dnes, a to najmä v niektorých inštitúciách, kde ľudia cítia potrebu ho znovu oživovať. V indickom štáte Madhjapradéš existujú obce, kde tento jazyk používajú i obyčajnejší ľudia. A nielen tu. Je to aj v obci Mattur v indickom štáte Karnataka.

O histórii sanskritu
Samotné slovo „sanskrit“ sa viac-menej ujalo až po mnohých rokoch a pôvodne vychádza zo slov „sam“ a „krit“. „Sam“ znamená „dokonalý“ alebo „úplný“ a „krit“ zavŕšený. Slovo „samskrta“ označuje niečo, čo je „dokonale zavŕšené“. Sanskrit delíme na védsky, ktorého najstaršia podoba je obsiahnutá v Rig Véde, ktorej text bol napísaný približne 1800 rokov pred Kristom. Potom nasleduje klasický sanskrit, kde viac prenikol prákrit (jazyk obyčajnejších ľudí), pričom existovali aj dialekty sanskritu.
Niektoré teórie vravia, že sanskrit do Indie importovali tzv. „árijci“, ale toto ešte neoprávňuje hovoriť o „árijskej rase“. „Árija“ v sanskrite znamená „civilizovaný“, „ušľachtilý“, ale aj sociálny štatút – človek so šľachetným pôvodom. „Árijská rasa“ je pojem, ktorý vymysleli Európania. Kočovné kmene, ktorých inváziu podporujú takéto teórie, nepoužívali vozy ťahané koňmi a ani vyspelé zbrane. Slovo „Árija“ nemá vo védskych textoch nič spoločné s rasou.
V súvislosti so sanskritom musíme hovoriť o dvoch veciach – 1) o jazyku ako takom a 2) o spôsobe jeho zápisu. Mnoho historikov usudzuje, že sanskrit priniesli do Indie indoeurópske kmene z oblasti západnej Ázie, presnejšie z miesta medzi Čiernym a Kaspickým morom (Malá Ázia), ale sanskrit mohli používať aj dávnovekí Slovania. Sú to však všetko iba teórie a hoci k teórii o oblasti z pod Kaspického mora sa prikláňa väčšina, ešte to neznamená, že to tak naozaj bolo. Teória o vyspelej civilizácii (a neskoršej expanzii) v Malej Ázii sa opiera o archeologické vykopávky artefaktov z čias až 7500 rokov pred Kristom v tejto oblasti (Catal Höyük). Ale teórií je viac – aj tzv. proto-dravidská teória, ktorá vychádza z toho, že nejaké vyspelé kmene v oblasti dnešnej Indie prenikli do iných častí s cieľom ich skultúrniť a scivilizovať. Pre podporu tejto teórie však neexistuje veľmi obsiahly výskum. Podobnosť mnohých svetový ch jazykov so sanskritom svedčí iba o tom, že kedysi dávno existoval proto jazyk (základný jazyk, z ktorého boli odvodené ostatné jazyky) tzv. indoeurópskej jazykovej skupiny.
Florentský obchodník Filippo Sassetti (narodený vo Florencii v roku 1540) bol jedným z prvých Európanov, ktorý študoval sanskrit a ktorý si všimol podobnosti medzi sanskritom a taliančinou (druhé slovo je talianske) – devah/dio (boh), sarpah/serpe (had), sapta/sette (sedem) atď.
Zdroj v slovenskom a českom jazyku:
http://www.freebsd.nfo.sk/hinduizmus/sanskrit.htm
http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/

„Od doby starovekého Grécka bola populácia východnej Európy považovaná za necivilizovanú a barbarskú. Tento neobjektívny pohľad bol posilnený Byzanciou ktorá potom, čo konvertovala na kresťanstvo v roku 330, vyvinula útlak pohanov cez cirkevné autority. Avšak, pretože východní Slovania (dnešní Ukrajinci, Bielorusi a Rusi) prijal kresťanstvo neskôr ako iné európske národy (CE 988 – 1386) bolo im pridelené posledné miesto v hierarchii civilizácie.
Prijatie tohto pohľadu bol zachované až do nedávnej doby, podporované západocentristickou pseudovedou, ktorá poskytuje služby politickým doktrínam schválených cirkvou. To by mohlo pokračovať nebyť revolúcii a vojen 19. – 20. storočia keď je ľudstvo nútené snaží sa pochopiť skutočné základy a vyhliadky civilizácie v záujme odvrátenia budúcich katastrof. Tak vládne úrady povolili učencom, aby preskúmal hlbšie do skutočnosti ďaleko staršie akočasov držania otrokov. Autor knihy ukazuje, že na konci 20. storočia, dokonca doktrína historického materializmu bola uznaná ako pokračovanie biblickej politiky „Apokalypsy“, a to nie je cesta, ako sľúbili marxisti-leninisti, k svetlej budúcnosti pre celé ľudstvo. Nová vyšetrovacia metóda, zo zameraním sa na paradigmy Trojice, teraz ukázal na realitu Zlatého veku, vzrastu civilizácie, ktorá predchádzala otrokársky systém, a že sa vracia opäť podľa predpovedí posvätných predbiblických písomností.

Tieto dokumenty a pohanskí kňazi boli nemilosrdne zničení v Európe a na Strednom východe. Avšak, „svetové náboženstvá“ semitského pôvodu boli bezmocné prekonať „pohanstvo“ v Indii, Číne a Japonsku, ktoré úzko zachovali svoje vlastné tradičné vlastnosti. Je preto nevyhnutné, aby sa preskúmali príčiny neúspechu kolonizátorov na deharmonizovanie revolúciami kultúr Indo-Číny.

Indické védy, ako Rigveda a tiež epických básní Ramayana a Маhabharata, sa stali kľúčovým zdrojom pre štúdium pred-kresťanskej kultúrnej stability. Kalendár štúdie ukazujú, že védska náuky bola založená kňazmi brahmanmi od polovice 5. do konca 2. tisícročia pred nl, teda dávno predtým, než bola Biblia napísaná. Podľa židovskej chronológiu to bolo ešte predtým, než svet vstúpil do bytia, ale védske učenie hovorí o samo-stvorení vesmíru prebiehajúce pred asi 4320 miliónmi rokov, zodpovedajúce modernému vedeckém ponímaniu o vzniku Zeme a slnečnej sústavy. To zviedlo dohromady nádhernúblízkosť pred-kresťanskej kultúry Európy a Indie, ktoré vznikli migráciou Arijských kmeňov v polovici 2. tisícročia pred nl, vedúci výskumní pracovníci sa usilujú o vypátranie rodovej vlasti Arijcov a tým aj védskej kultúry ktorú vytvorili .

Všetky etno-historické zóny v celej Euro-Ázii boli prehliadnuté s ohľadom na Védy, ale vedci boli navádzaní na doktrínu Spasiteľa o cyklické opakovanie zlatého veku. Boli tiež vedení politickými ambíciami národných záujmov a náboženskou konkurenciou. Dokonca tak, že archeologický prieskum postupne znižoval okolo oblasti Dnepra na Ukrajine.

Kým notoricky známy problém Árijcov sa stal spojením s fašistickou ideológiou, hľadanie ich rodovej vlasti vlastne začal už v roku 1820, nemecký geograf K. Ritter, ktorý vzniesol otázku o podobnosti Indo-Árijcov s Indmi [ Hindu] z Kubanskej oblasti v dávnych dobách. Oveľa neskôr, v roku 1942, rovnakú pozíciu zaujal rakúsky lingvista P. Krechmer ktorý poukázal na to, že Stará Sindická kultúra bola podľa Herodota umiestnená v dolnom toku Borysthenes, rieka Dneper. Od tej doby došlo k mnohým medzinárodným publikáciám, ktoré kolektívne potvrdil ako rodovú vlasť Árijcov v oblasti Dnepra.

V 20.-17. tisícročiach pred nl, kedy bolo v Európe najviac studená klíma, krajina Aratta, ktorá bola dobre organizovaná kňazmi, vznikla medzi Karpatmi a Kaukazom, medziVolgou a Dunajom. Tam bol dobre rozvinutý región lovcov mamutov, ale následné zmeny životného prostredia, ktoré priniesli zánik týchto zvierat viedlo k zániku Aratty Od 12. tisícročia pred nl boli posledné múdrosti jej prevádzkovateľov sústredené v jaskynnej svätyni zvanej Kamenný hrob, pri Melitopole. Ich nástupcovia vytvoril druhé najvýznamnejšie kultúrne pásmo medzi Karpatmi a Pobaltím, odkiaľ, v 9. tisícročia pred nl, presídlenie Euro-azijcov (alebo „Svidertians“) začalo z oboch strán Uralu a pozdĺž severného a južného pobrežia Čierneho mora . Tam posledný z týchto lovcov-zberačov začali chovať dobytok a primitívne poľnohospodárstvo, čo vyvolalo začiatok Veľkej revolúcie neolitu. Najväčšia osada týchto „proto-Indo-Európanov“, alebo “ Tukhunians“ (priami potomkovia „euroázijskych-Svidertians“) ležalo blízko Catala Höyük v modernom Turecku. Avšak, ekologicko-demografické katastrofy v polovici 7. tisícročia pnl ich prinútilo na bližšiu spoluprácu s ľuďmi Kamennej mohyly, ktorí potom, čo vynašli písaný jazyk, začali zapisovať väčšinu starých posvätných textov počas tejto doby. To je zachytenésa písomne v 6200 ± 97 pnl, je to svetovo prvá známa dohoda o vzájomnej pomoci. Táto udalosť označuje začiatok „štát Aratta“, a spolu s ním, začiatok svetovej civilizácie.

Štát Aratta bol stelesnením „zlatého veku“ a je základom „Indo-Európanov“. Toto sa stalo známe aj na Ukrajine len nedávno, kde sa tieto štúdie začala, a dokonca aj teraz je to prakticky neznáme v západných krajinách. Táto kniha sleduje jeho vývoj prostredníctvom Boha Dnestru a Sursk-Dneperskej kultúry v jeho zbožnění, známej ako „Trypillianská archeologická kultúra“. Aratta pripravovala Sumeru, ktorých mala oddeliť povodeň, kedy Stredozemné more zatopilo oblasti Čierneho mora. Táto dobre vyšliapaná cesta medzi Arattou a Sumerom sa stala „tepnou neolitickej línie vývoja“, po ktorej sa komunita Arijských kmeňov vyvinula. Centrum Árijcov známe na dolnom toku Dnepra a Kubanom ako Dandarija, druhý až do štvrtého storočia nl, bolo sústredené pozdĺž stepných hraníc Aratty. Bolo to tu kde jej Brahmani založili Védsku Arattsko-Árijskú kultúru, ktorá sa stala jadrom Indo-európského jazyková spoločenstva.

FOUNDATIONS OF SLAVIC CIVILIZATION: 20,000 BCE – 1000 CE. YURI SHILOV

Porovnanie Ruštiny zo Sanskritom. Všimnite si koncovku -ti v Sanskrite ktorú používajú Rusíni. Hovorí sa, že Rusíni-Ruthenians- sú potomkami Skýtov, rovnako to o sebe tvrdia Sikhovia a všeobecne v Kašmíre, Pandžábe, Gudžarate. Poklad Skýtov sa naśiel na Ukrajine. A teoretizuje sa či poklad nepochádza zo zatopeného údolia riek ústiacich do Čierneho Mora. Mená všetkých týchto riek majú dočinenia s Védskou bohyňou vody Danu.

http://borissoff.wordpress.com/2012/11/18/russian-sanskrit-verbs-3/

Na tejto stránke porovnáva geografické názvy v okolí rieky Volga s Védami.
http://indology.net/sanskrit-the-language-of-the-great-ancient-indian-philosophy-reference

Pozrite si Gobekli Tepe
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-utajovane-dejiny-zeme

Časť jazykovedcov považuje jazyk Chetitov v Anatólii za prvý zapísaný indo-európsky jazyk. Ich súčasníci Mitanci mali sanskritské mená, Védskych bohov a doktríny. Podobne ako staroveký Egypt a Kréta. Napríklad posvätný býk: Egypt, Kréta, Mithraizmus, Hinduizmus.

http://www.veda.harekrsna.cz/connections/Worldwide.php
http://www.hinduwebsite.com/general/sanskrit.asp
http://www.sanskrit-sanscrito.com.ar/en/linguistics-origin-origin-of-the-indo-european-languages-part-i-1/485

Všeobecne sa málo vie a nekladie sa na to dôraz, že západoeurópski nositelia DNA r1b nie sú Árijci pretože ich pôvodným jazykom bol jazyk uralský, niečo na spôsob reči Baskov. Románske jazyky sú „pouličnou latinčinou“, anglicky Vulgar Latin.

Celosvetové rozšírenie Ramayamy:

Encyklopédia Britannica uvádza pod nadpismi „Etruria“ a „Etruscan“, že medzi 2. a 7. storočia pred nl, bola oblasťseverného Talianska známa ako Etruria. Počas vykopávok veľa takých, meteorického pôvodu, kamene pripevnené na vyrezávanými podstavcoch sa objavujú v Taliansku. Je samozrejmé že preto bol tento vykopaný vo Vatikáne samotnom. Oveľa viac ich musí ležať pochovaných v masívnych múrov Vatikánu a mnohých pivniciach. Vatikán sám je sanskritské slovo „Vatica“ aplikovaný na hinduistických kultúrno-cum-náboženských centier ako v „Ashrama-Vatica“ alebo „Dharmy Vatica“ alebo „Ananda-Vatica.“ Preto pred jeho donútením prijať kresťanstvo bol Vatikán zrejme hinduistické náboženské centrum.
http://www.stephen-knapp.com/art_photo_fourteen.htm
http://www.reformation.org/black-stone-at-mecca.html

Fyzické dôkazy boli zničené. Svätopeterská bazilika je najvplyvnejším a totem všetkých základní kresťanstva. Ale tento komplex nebol postavený na pôde panenskej. Stovky rokov pred svätým Petrom tu stál chrám Kybele, veriaci sem šli v ich celých húfoch. Kňazi tu robili krvavé obete pre Veľkú Matku. Je to miesto, kde zabíjali býkov na jej počesť. Kúpali sa v krvi zvierat.

V roku 1609 Vatikánsky archivár menom Giacomo Grimaldi robil veľmi podrobné poznámky o niektorých rekonštrukčných prácach, ktoré sa tu robili. A čo je fascinujúce, keď si ich prečítate je to, že zistíte, že pod celou areálom Baziliky sú obrovské množstvá zvyškov svätyne Veľkej Matky.

Asi 30 metrov v zemi sa našli pozostatky pohanských oltárov, z ktorých niektoré boli kresťanmi rozdrvené na kusy železnými tyčami a pochované na neznámom mieste na znak opovrhnutia pre toto modlárstvo.

Kresťania by nedovolil Veľkej Matke prežiť v novom poriadku. Jej kult bol vyhladený. Bola symbolicky aj fyzicky pochovaná. Uctievanie jediného Boha nedáva žiadny priestor pre bohyne. Ale v spoločnostiach, ktoré ctia viac bohov, uctievanie bohyne sa ukázalo neuveriteľne odolné.

Poďme na východ po stopách bohyne. Takmer 900 miliónov ľudí nasleduje hinduizmus, čo ho robí tretie najväčšie náboženstvo na svete a najobľúbenejšiu polytheistickú vieru moderného veku. Bohyne boli na západe pochované dávno. Ale tu v Indii sú živé a darí sa im dobre.

Zatiaľ čo kresťanstvo potláča uctievania bohyne, v strednej Ázii to nadobúda na sile.

http://www.mymultiplesclerosis.co.uk/divine/basilica.html

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/142825/Jeffers_-_Dark_Mysteries_of_the_Vatican.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Mother_goddess

http://vedicphilosophy.tripod.com/Lord%20Rama%20myth%20or%20truth.htm
http://www.richardcassaro.com/the-ancient-secret-of-the-swastika-the-hidden-history-of-the-white-race-p-1-of-2

Nejaké fotečky
http://www.mindserpent.com/American_History/religion/pope/rc_images.html

Niečo o bohoch ktorí umierajú a vstávajú z mŕtvych
http://en.wikipedia.org/wiki/Dying_god

Aj mýtus Romulus-Rémus má pôvod v Anatólii
http://www.polatkaya.net/Romulus_and_Remus_8.html
http://sanskrit.safire.com/pdf/ORIGINS.PDF

Dwarka/Dwaraka, mesto Krišnu, 20 000 stará keramika.
http://www.thelivingmoon.com/43ancients/02files/India_Ancient_City_Dwakara.html

Niečo a Abrahámovi
http://biomystic.org/endabe.htm
http://www.viewzone.com/abrahamx.html

Abrahámske náboženstvá: judaizmus, kresťanstvo a islam si veľa požičali z Véd, nespominajme gnosticzmus a kabalu čo sú premyslené Védske vedomosti. Ekvivalentom slova Védy je v gréckom jazyku sophia- judaizmus baphomet, anglickom wisdom.
http://www.cyberistan.org/islamic/prophhs.html
Google: Vedic past of pre-islamic arabia

Porovnajte rozdiely medzi Abrahámskymi náboženstvami a Védami

Pozrite si ešte toto a zamerajte sa na mapu na pravej strane. Hovorí sa tu: Indo-Skýti vládli…
http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Scythians

Invázia Árijcov do indie bola mýtom vytvoreným západo-centristami. Nikdy sa nestala. V čase keď tam Árijci prišli tam nikto nežil, teda nevytlačili Drávidov. Mohenjo Daro, Harappa čulo obchodovali zo Sumermi.
http://www.archaeologyonline.net/artifacts/aryan-harappan-myth.html

David Copperfield robil slušné triky. Oni robia lacné triky. Najprv na pár storočí ľuďom vymažú pamäť a potom sa zahrajú na vlastnú múdrosť. Pre istotu pritlačia mečom, mučiarňou, hlavňou pušky, balistickými raketami. Spôsoby sa menia, princípy zostávajú.

Zaslal (meno/nick) Juraj Smrek
Zdroj správy http://dwij.org/forum/amarna/2_cmndmts_book_of_the_dead.html

O oliolijanko

2 komentáre

 1. IDEOLOGIA OCHRANY RODINY – kluc k obnoveniu jednoty

  Drahy Sloven/Slovak, Slovenka, i iny narod,

  ak citis, ze je mnoho veci v neporiadku a hrozi nebezpecenstvo, dovol mi, aby som Ti ozrejmil skutocnu situaciu, v ktorej sa nachadzas. Zijes v case, kedy klamstvo presiahlo hranicu pravdy a otocilo vsetko hore nohami. Nik nevie najst spolocnu rec, co clovek, to nazor a jednotnost naroda zanikla. Zanikol spolocny ciel a motivacia naroda drzat spolu jeho ohlupovanim a klamanim cudzincami trvajucim po starocia. Dosledkom tohto procesu je vznik nesudrznej masy ludi.

  Zakladom naroda a statotvornosti je rodina. V sucasnosti prebieha masivny utok na rodinu na mnohych frontoch:

  – existencnom (zle podmienky pre zalozenie rodiny, znizenie plodnosti, hormonalna uprava stravy, likvidacia seniorov v domovoch dochodcov, feminizmus a rozvodovost)
  – hodnotovom (propagacia homosexuality a uchyliek, ich zavadzanie do skol)
  – obrannom (moslimska imigracia, socialky kradnuce deti)

  Znicenim rodiny ako statotvornej jednotky bude zniceny stat, narod, obrana. Potom sa rozklad posunie do svojej poslednej fazy – fyzickej likvidacie statotvorneho genofondu. A to dvomi sposobmi, ktore budu nasadene spolu naraz:
  – miesanie s cudzincami (aj nasilnou cestou)
  – fyzickou likvidaciou odporcov, i ostatnych a ich nahradenie imigraciou cudzincov.

  Cielom je znicit staty, avsak bez znicenia ich majetku a infrastruktury, aby bolo mozne ich privlastnenie parazitickymi jedincami. Tieto veci maju byt vyuzite na totalne zotrocenie nejednotnej masy utapajucej sa v chaose. Vsetko, co zostalo, su len v agonii sa zmietajuce nefunkcne casti statnych aparatov.
  Mnohi tuzime a volame po spojeni sa, po revolucii, po zmene. Je to podvedoma reakcia na ohrozenie, siesty zmysel, a citime to takmer vsetci. V sucasnom stave vsak toto nie je mozne. Nasa nejednostnost to nedovoli. Nas narod a stat ako jednota uz de facto takmer zanikol a zostali len jeho trosky. Stat sme my ako jednota, ludia. Stat nie je system statnych organov – to je iba statny aparat, ktory je momentalne od statu oddeleny a znefunkcneny. Avsak do tohto stavu sme sa museli dostat. Znovuzrodenie naroda a statu je mozne iba na troskach toho predchadzajuceho.

  Existencia statu je nezavisla od existujuceho majetku a infrastruktury. Nie je rozumne nicit existujucu vybudovanu fyzicku strukturu. Je potrebne obnovit duchovne trosky a vystavat novy statny utvar na ideologickom principe skutocnej spravodlivej rovnosti. Stat na tejto baze je nezavisly od existujuceho statneho aparatu, lebo ten uz neplni svoje zakladne funkcie. Ako to vsak dosiahnut?

  Rodina, rod, narod a statotvornost.

  Ako vznika funkcny organizovany a spravodlivy narod a stat z nejednotnej masy ludi?
  Na to, aby vznikla jednota medzi ludmi, musia mat tito ludia spolocnu motivaciu.
  Motivacie v minulosti boli rozne, a lisia sa duchovnou silou. Cim silnejsia motivacia, tym silnejsi a odolnejsi stat a narod.
  Tieto motivacie mozeme rozdelit do 2 zakladnych skupin, z ktorych sa odvijaju 2 zakladne skupiny statotvornosti.

  1) motivacia sebectva

  Na zaklade motivacie sebectva vznika skupina muzov, ktora na nejakom uzemi terorizuje ostatnych a stanovi im urcite pravidla fungovania (zakony). Charakteristickym rysom je tvorba pyramidalnej hierarchickej struktury vedenia i velenia. Vztah jednotlivych muzov v tomto zoskupeni je vzdy nadradenost a podradenost. Takto vznika stat PARAZITICKEHO TYPU, diktatura. Jeho zakladna doktrina je utocna. Jeho konecnym cielom je rozklad rodin a zotrocenie.

  2) motivacia kooperacie
  Zakladom motivacie kooperacie je skupina muzov – otcov rodin a ich synov, ktori si uvedomuju svoju neschopnost obranit svoju rodinu pred statotvornostou parazitickeho typu, ci preziti v nepriaznivych podmienkach. Grupuju sa za ucelom spolocnej obrany a spoluprace.
  Charakteristickym rysom je vztah jednotlivych muzov – otcov v tomto zvazku – rovnost, a tvorba sietovej struktury vztahov bez hierarchie, ktorej centrom je duchovna a vedecka autorita, kultura a spravodlivost. Na tomto zaklade vznika skutocna demokracia. Demokracia nemoze vzniknut transformaciou diktatury. Moze vzniknut iba na jej troskach – duchovnych troskach. Zakladnou dokrinou tohoto zoskupenia je obrana. Jeho konecnym cielom je sloboda.
  Hierarchicne uskupenia tu existuju iba vramci pracovnych a vojenskych uloh/poslani, Nie na majetkovych alebo mocenskych zakladoch.
  Najvyssou motivaciou kazdeho jedneho otca-obrancu rodiny je zachovavat rovnost a spravodlivost v spolocenstve, aby fungovalo zabezpecenie a ochrana jeho rodiny po jeho smrti pri obrane statu, nestasti a podobne.

  Znovuzrodenie naroda a statu.

  Motivacia statotvornosti je nazyvana slovom ideologia. Ideologie tu boli rozne, no vsetky mali iba filozoficky zaklad. Boli slabe, mali chyby, su uz minulostou a patria na smetisko dejin.
  Co je silou, ktora motivuje otcov k spolocnej obrane?
  Nasa mentalita, nasa psychika je postavena na rebricku hodnot/priorit, ktory ma kazdy z nas iny. Z toho pramenia nazorove nezhody.
  Najvyssia priecka v nasom rebricku hodnot je vsak pre nas vsetkych rovnaka. Je to OCHRANA RODINY pred nebezpecenstvom.
  Vrchne priecky v rebricku priorit su riadene pudovo, na hormonalnej urovni a teda su dane geneticky. Je to nasa geneticka charakteristika, ktora determinuje nasu vlastnost uprednostnit ochranu rodiny pred cimkolvek, i pred vlastnym zivotom bez zavahania. Jediny sposob, ako sa to da znicit, je fyzicky nas znicit, alebo nas pomiesat s cudzim genetickym materialom ineho typu.
  Preto najsilnejsou ideologiou, aku mozeme mat, ktora nas spoji do pevneho a nezlomneho narodneho i statneho celku, je IDEOLOGIA OCHRANY RODINY. Zoskupenie otcov – ochrancov rodin a ich synov je zakladom pre vytvorenie spolocnosti rovnosti, svornosti a sily, kde kazdy nevaha polozit zivot pre obranu spolocenstva, lebo ma istotu vo vedomi, ze i ked padne, ostatni sa o jeho rodinu postaraju.

  Nech prehovori nahlas ten otec rodiny, ktory sa s tymto nestotoznuje.

  Zakladom statotvornosti je preto DOMOBRANA, ktorej clenom je kazdy otec rodiny, alebo jeho syn, kazda matka rodiny, alebo dcera.
  Niet silnejsieho pudu a silnejsej ideologie, ako je ochrana rodiny.
  Takto vznika priatelstvo a bratstvo otcov rodin.
  Ak si otec rodiny, zamysli sa, kolko mas v sucasnosti skutocnych priatelov schopnych branit s Tebou spolocne rodinu.
  Tento text determinuje navod, definuje princip ako to zmenit. Je vsak nevyhnutne, aby si na tom Ty sam zapracoval.

  Migrujuci Cudzinci

  Cudzinci maju rozdielnu geneticku vybavu od nas a preto i rozdielny hodnotovy rebricek. Preto je ich spravanie a kultura a najma ich ideologia rozdielna a nekompatibilna s nasou.
  Ich ideologia presne zodpoveda ich podmienkam, a tiez je postavena na pudovej urovni (sexualnej, sadistickej az pedofilnej), preto nema vyznam akakolvek snaha o kompromis. Tito ludia opustili svoju vlast, svoj narod a svoje rodiny, a to v najtazsich casoch. Su to muzi vo vojenskom veku, plni sil. Urobili by ste to Vy? Dokazete sa s nimi stotoznit?

  Spajanie otcov

  Ak sa stotoznujes s tymto textom a chapes jeho vyznam, viditelne nos znak svojho naroda.

  Mnohi nasi otcovia a matky, synovia a dcery maju rodielne spolocenske, politicke a hodnotove nazory. Ak je vsak ich najvyssia priorita ochrana rodiny, a podvedome vnimaju ohrozenie, su schopni prekonat rozdiely nizsej priority a sustredit sa len na tu hlavnu prioritu – ochranu rodiny. Su schopni spojit sa s nami. Kazdy, kto po precitani tohto textu chape, co je jeho ucelom, a system ako podla neho postupovat, je schopny spajania sa a statotvornosti na principe rovnosti a spolocnej ochrany rodin. Nie kazdy je toho schopny a nema ziadny vyznam kohokolvek nutit prisposobit sa. Spolocnost postavena na ochrane rodin a rovnosti musi byt dobrovolna.

  Rozpravajme sa o ochrane rodin s blizkymi a priatelmi. Otcovia, matky, synovia i dcery, rozpravajme sa uprimne. Tych, ktori nerozumeju, nenutme.
  Spajajme sa s najblizsou rodinou a najblizsimi priatelmi, s tymi, ktorych dobre pozname a mame vzajomnu doveru. Oni, ak pochopia, budu robit to iste, rodiny sa zacnu prepajat do siete, a cely narod sa zjednoti v spolocnej obrane rodin.

  Vodcovia nie su potrebni. Vodcovia su nastrojom manipulacie parazitickych hierarchickych spolocnosti.

  Tvorme sietovu strukturu vztahov bez hierarchii – tvorte priatelstva. Tvorte a zveladujte ideologicke/kulturne, vedecke a vzdelavacie centra.
  Posilnujte svoje telo, zdravie a zapojte seniorov do komunikacie s detmi, ak o ne maju zaujem a nebudu ich deformovat starymi ideologiami a pochopia tento text.

  Noste znak, ktorym sa spoznate – znak svojho naroda. Pomahajte si navzajom, podporujte sa. Svojim predavajte lacnejsie, pre svojich vyrabajte kvalitnejsie.
  Svojim zaplatte viac. Tym, co nebudu nosit znak svojho naroda, neublizujte, ani im nepomahajte. Ignorujte ich a znevyhodnujte ich.
  Ked nas bude mnoho, tym, co odmietnu viditelne nosit znak svojho naroda, davajte vysoke ceny, alebo im nepredavajte vobec. Postupne ich vytesnite. Nedajte im pracu, nepracujte pre nich, nepredavajte im, nenakupujte od nich. Ak ovladaju zdroj, nahradzajte ich dodavky dovtedy, kym nebudu nuteni odpredat zdroj za nizku cenu. Sabotujte ich snazenie. Svojim pomahajte, informujte ich, snazte sa o ich profit. Nasi budu robit to iste a vzajomne sa potiahneme nad hladinu.
  Vytesnenim parazitickych jedincov z riadenia spolocnosti sa odstrani mechanizmus, ktory im umoznuje zotrocovat nas.

  Vztah k inym narodom a narodnostiam.

  Kazdy narod ma svoje miesto pod slnkom. Aj oni citia to iste, ako my a nevedia, co s tym. Tiez je velka vacsina z nich otcami – ochrancami.
  Budu nasledovat nas priklad. Tak, ako my, vytvoria spolocenstva otcov – obrancov, a ich zakladna dokrina bude obranna.
  Ak vsetky narody/staty budu mat zakladnu doktrinu obrannu a nie utocnu, nebude viac vojen.
  Odlisnost narodov na baze hodnotoveho rebricka bude existovat. Preto narody vznikli, lebo sa chceli oddelit. Ale u zdravych jedincov je vzdy na prvom mieste ochrana rodiny. To plati pre vsetky narody. Opakujem – to plati pre psychicky zdravych jedincov.
  Ine narody budu nasledovat nas priklad a budu nosit vlastne narodne znaky. Vsetky narody su si rovnocenne, i ked su odlisne. Preto, toho, kto je oznaceny znakom ineho naroda, chapte tiez ako obrancu rodiny. Respektujte ich a spolupracujte, obchodujte s nimi.
  Musi vsak platit toto zakladne pravidlo pre vsetky velkosti statotvornych utvarov:

  Kazda statotvorna jednotka musi mat svoju nedotknutelnu slobodu, ktora je ohranicena presne vymedzenou hranicou.

  Hranica slobody jednotky je tam, kde zacina sloboda inej jednotky.
  Kazdy jedinec i vacsia jednotka ma svoje osobite crty, vlastnosti, ktore nemusia byt kompatibilne s okolitymi jednotkami. Preto kazdy jednotlivec i vacsia jednotka musi mat urcity ramec slobody, v ktorom neobmedzene rozhoduje sama o sebe.
  Najmensia statotvorna jednotka je clovek, jednotlivec. Hranica slobody jednotlivca je tam, kde zacina sloboda ineho jednotlivca. Hranica slobody rodiny je tam, kde zacina sloboda inej rodiny. Hranica obce je tam, kde zacina hranica inej obce a hranica statu je tam, kde zacina hranica ineho statu. Dobre ploty robia dobrych susedov. Ten, kto bura hranice, pripravuje masaker. Ten, kto prekroci hranicu, vchadza do areny.

  Sila sietovej struktury vs hierarchickej

  V hierarchickej pyramidalnej strukture nie je mozna dovera a priatelstvo, lebo vztah nadriadeneho a podriadeneho je vzdy pod tlakom konkurecie.
  Podriadeny chce prekonat nadriadeneho, nadriadeny si chce udrzat moc. Podriadeni na rovnakej urovni medzi sebou zapasia o miesto nadriadeneho.
  V tomto systeme nie je mozne vytvorit obranu schopnu obetovat vlastny zivot pre obranu vlasti.
  Toto je mozne iba v spravodlivom zoskupeni obrancov rodin zalozenom na rovnosti, so spolocnou silnou motivaciou. Preto si hierarchicka pyramidalna struktura nikdy nemoze podmanit taketo zoskupenie, iba ho fyzicky znicit. To vsak nemoze urobit, lebo je to paraziticka struktura, ktora pre svoje prezitie potrebuje niekoho zotrocovat. Moze vsak odporujuce obyvatelstvo na urcitom uzemi znicit a nahradit ho cudzim.

  Zoskupenie obrancov rodin zalozenom na rovnosti potrebuje stabilny moralny zaklad, ktoreho nositelom musi byt kazdy clen. Tym je dana jeho stabilita a podmienena slobodnym a spolocnym vzdelavanim. Tym, ze v spolocenstve obrancov rodin nefiguruje vodca sustredujuci moc, nie je mozna manipulacia prostrednictvom vodcu, a pri napadnuti parazitickou skupinou je spolocenstvo funkcne a obranyschopne dovtedy, kym existuje aspon jedna funkcna statotvorna jednotka.

  Vztah k spolocnemu uzemiu statotvorneho naroda.

  Momentalne existuje stav, kedy novonarodeny clovek nema pravo existovat na Zemi, lebo kazdy kusok zeme uz niekto vlastni a kontroluje.
  Mala skupina parazitickych jedincov kontroluje uzemia, ktore nedokazu vyuzit ani z jednej 100000-ny.
  Je tento stav vporiadku? Je to moralne, spravne? Kto urcil pravo takejto kontroly?

  Kto sme

  My vsetci sme sa narodili ako zvierata hodene do areny. Tento text je nasa sanca vyjst z areny ako slobodni ludia.
  Vol nebyt, ako byt otrokom. Neskrotnost je vlastnostou seliem, a budu nas nazyvat selmami. My sme vsak slobodni ludia.
  Kopirujme, prekladajme tento text a spristupnime ho kazdemu. Budeme zosmiesnovani, prenasledovani, budu nas ociernovat. Dnes je vsak doba, ked sa cierne vydava za biele, a biele sa ociernuje. Pamatajme na to. Cim viac na nas budu kydat, tym budeme silnejsi, tym viac sa ku nam budu pridavat nasi.
  Spajanie otcov – obrancov a rodin nebude jednoduche. Kazdy z nas bude musiet prekonat mnozstvo barier. Uspesnost snazenia zavisi od kazdeho z nas. Od nasej tolerancie, odhadu, schopnosti tvorit a obnovovat priatelstva. Najpevnejsie a obnovitelne priatelstva su tie, ktore vznikli v detstve. Navstivme starych priatelov, hovorme s nimi, udrziavajme tieto vztahy. Rozvijajme ich spolocnymi stretnutiami a diskusiami. Rozvijajme ideologiu obrany rodiny spolocne i samostatne. Kazdy z nas je prinosom.

  Kazdy z nas ma ine skusenosti, ktore moze pomoct ostatnym. Osamote nie sme nicim, ale spolu vieme vsetko a dokazeme vela.

  Kazdy z nas je dolezitym vo vytvarani tohto celku. Nas rozvoj je nikdy nekonciaci proces. Poucme sa z chyb minulosti, chranme a zdokonalujme osvedcene, uchovajme tradicne, zavrhnime nefunkcne a chore. Vzdelavajme sa navzajom. Svoje nazory a zaujmy prezentujme, nepresadzujme nasilu. Respekt v komunikacii je zakladom.

  Pozehnany a slobodny je ten, kto kona dobro bez ocakavania odmeny.

  ————————————————————–
  Dovetok:
  Ani migranti tu nezostanu, ked si tu nic nekupia, budu musiet ist domov.

  Stat je ako organizmus, kde kazda bunka ma svoju ulohu. Kazda bunka ma svoju vnutornu slobodu ohranicenu membranou, cez ktoru komunikuje s okolim – hranicou.
  Specialne bunky imunitneho systemu maju schopnost elasticity a prenikania v tkanivach POMEDZI bunky, ale nenarusuju ich vnutorny priestor.
  Rovnako ma fungovat aj zdravy stat.
  Nevycitajme si bohatstvo. Ti, ktori su sikovni a tvorivi, su bohatsi a su prinosom pre nas tak, ako listy rastliny, ktorym vsak ziviny musi dodat koren, ktory je pod zemou. Listy a koren nemozu existovat osobitne, potrebuju stabilny kmen. Rovnako ako bunky mozgu potrebuju, bez ohladu na ich vznesenost, potrebuju bunky na spinavom chodidle, aby donieslo tam, kam chcu. Preto sme si vsetci rovni, bez ohladu na bohatstvo.
  Problem predstavuju Ti, ktori sustreduju moc na ovladanie ostatnych, zneuzivajuc na to hromadenie bohatstva.
  To je ako rakovina.
  Ak sa vyskytne nador, s ktorym si imunitny system neporadi, okolite bunky ho zapuzdria, oddelia, odstrihnu od vyzivy, vytesnia a nechaju uschnut.
  Preto tym, ktori zneuzivaju bohatstsvo a moc na zotrocovanie ostatnych treba vziat moznost kupovat a predavat. A to tak, ze od nich nebudeme kupovat a nic im nepredame.

  Ak sa stotoznujes, sir toto posolstvo dalej a rozvijaj ho pri zachovani rovnakej kvality.

Leave a Reply