Domov / Hlavná strana / Analýza / Slobodomurárstvo – podstata a vzťah ku komunizmu a fašizmu

Slobodomurárstvo – podstata a vzťah ku komunizmu a fašizmu

1. Slobodomurárstvo a národní socialisti/fašisti

Vieme, že slobodomurárstvo bolo v Európe dlho považované za nástroj židovskej subverzie a židovského vplyvu – alebo minimálne bolo z toho podozrievané.

Vyššie spomenuté sa pochopiteľne prejavilo aj v postoji národno-socialistického Nemecka, ktoré v r. 1933 postavilo slobodomurárske organizácie mimo zákon. V súvislosti s tým určite stojí za zmienku i anti-masonický film natočený národnými socialistami v r. 1943 s názvom „Okultné sily“. Nejde o veľmi dlhý film (1 hodina) a naozaj vám odporúčam sa naň pozrieť. Pozoruhodná záležitosť.

Národní socialisti boli teda definitívne zameraní proti slobodomurárstvu. A dovolím si tvrdiť, že práve toto bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sú i dnes tak silne démonizovaní (ak by neboli tak anti-slobodomurárski/proti-židovskí, tak iné veci, napr. názory ohľadne rasy či eugeniky, by sa im odpustili. Veď napokon rasializmus a eugenika boli v tých časoch bežné záležitosti i v liberálnych demokraciách. Napríklad takzvané zákony Jima Crowa boli podobné – ak nie aj tvrdšie – ako Norimberské rasové zákony).

Každopádne jedna zo základných kníh, na ktorú by som v prípade slobodomurárstva odkázal, sa nazýva jednoducho „Slobodomurárstvo – ideológia, organizácia a politika“. Táto kniha bola priamo vydaná centrálnym vydavateľstvom NSDAP v r. 1944. Jej autorom bol národný socialista Dieter Schwarz. Kniha obsahuje úvod priamo od člena SS v hodnosti obergrupenführera a policajného generála Dr. Kaltenbrunnera (Hitler ho menoval do funkcie potom, ako bol spáchaný atentát na Reinharda Heydricha). Kniha sa venuje histórii a základom slobodomurárstva a vyslovene hovorí o jeho židovsko – orientálnych základoch. Zdôrazňuje, že slobodomurárstvo nebolo niečím, čo vzniklo len tak samé od seba, ale niečo čo nasledovalo tri abrahámovské monoteizmy, judaizmus, kresťanstvo a islam. Je to v podstate ďalšie náboženstvo, ktoré vyplynulo najmä z judaizmu a židovského mysticizmu – kabaly (tá zohrala významnú úlohu v slobodomurárskych rituáloch). [1]

Národní socialisti to tam všetko dôsledne rozberajú. Napr. koncept Jahveho, ktorý nie je ani tak Bohom ako skôr ideou židovskej vlády tak, ako im bola sľúbená v Starom zákone. Schwarz teda kladie dôraz na pôvod slobodomurárstva, na to ako vyplynulo zo židovského náboženstva a myslenia.

Venuje sa aj takým detailom ako je samotný pôvod slova slobodomurár. Pôvodne tu bola akási myšlienka korporácií, neskôr vývoj smeroval k niečomu ako boli cechy, aby nakoniec nebolo potrebné byť členom cechu, stačilo, že ste boli „slobodný murár“, ktorý disponoval vhodným ideologickým nastavením – čiže podporovali ste ciele a činnosť cechu, ale nemuseli ste disponovať jeho zručnosťami. Takže preto „slobodní murári“.

Spomína sa i to, že renesancia a osvietenstvo boli z istej časti tiež inšpirované slobodomurárstvom a jeho myslením aj skrz typický žargón ako tolerancia, humanizmus, rovnosť a neskôr samozrejme slávnou francúzskou trojkou „liberté, egalité, fráternité“ – sloboda, rovnosť, bratstvo – frázou, ktorá pochádza úplne priamo zo slobodomurárstva.

Je dôležité o týchto veciach naozaj premýšľať. Tí, ktorí dnes oponujú tzv. fašistickému svetonázoru, by mali už konečne jasne uznať skutočnosť, ktorá je každým dňom viac a viac očividná, t.j. že dnešný svet je z väčšej časti slobodomurársky – vo svojom myslení, legislatíve a činoch.

Nebudem sa teraz púšťať do definícií pojmu fašizmus (možno inokedy). Napíšem však, že zo slobodomurárskeho uhľa pohľadu je dnes “fašizmom” (tie úvodzovky sú naozaj na mieste) v podstate akákoľvek opozícia slobodomurárstva. Skúsim teda ponúknuť tú úplne najjednoduchšiu definíciu: “Fašizmus” je taký alternatívy pohľad, ktorý nie je svojim charakterom slobodomurársky. A čím viac to budeme skúmať, tým bude jasnejšie, že je to viac menej celé len o tejto základnej dichotómii: „slobodomurárstvo“ vs. „fašizmus“ (globalizmus vs. patriotizmus, ako by dnes povedala Le Pen, napríklad).

Takže slobodomurárstvo samozrejme vôbec neskončilo, ale sa transformovalo a dnes sa manifestuje v rozmanitých formách. Ide dnes o viaceré organizácie a dokonca i korporácie, ktoré slúžia ako čelní predstavitelia pre šírenie slobodomurárskej propagandy. Môžeme spomenúť napr. Rotary Club, Peace Corps, Amnesty International, Boys Scouts (tu by som chcel zdôrazniť, že niekedy ide o organizácie, ktoré neboli pôvodne slobodomurárske. Boy Scouts pôvodne začínali ako niečo podobné Hitlerjungend-u, ale len čo sa tam dostali slobodomurári, tak začala infiltrácia a podvracanie. Ide teda o niečo, čo treba skúmať prípad od prípadu. Celým zámerom slobodomurárov je teda infiltrovať, rozvrátiť a prevziať kontrolu), ale napr. aj otvorene pro-židovské ADL či Spojený rád B’nai – B’rith a mnohé iné.

Podobne ako existovala Kominterna či komunistická internacionála, tak aj masonické impérium má svoju vlastnú internacionálu. A toto je presne to, čo svojho času jasne videli a na čo dôsledne poukazovali aj tzv. fašisti.

Mám za to, že ľudia ako David Icke, Alex Jones a u nás napr. narcistický exot Tibor E. Rostas a im podobní majú, pokiaľ ide o túto problematiku, v mnohých veciach pravdu a urobili poriadny kus dobrej práce. (pozn. redakcie: Existujú pomerne jasné náznaky, že T. E. Rostas samotný patrí, či patril ku slobodomurárom. Je možné, že nosenie slobodomurárskych symbolov je len ďalšou z jeho afektovaných výstredností. Avšak jeho vyjadrenia a práce – ako napr. podiel na vytvorení tzv. „Memoranda slobodného občana“, ktoré nadmerne smrdí slobodomurárčinou – naznačujú niečo iné.) Avšak len čo sa rozhodnú hovoriť o fašizme a NS, dostávajú sa do skutočne čudných miest a pretláčajú naratívy, ktoré nedávajú žiaden zmysel. Je tomu tak z dôvodu, že títo ľudia jednoducho dobre nerozumejú fašizmu a de facto prijímajú mainstreamové a slobodomurárske mýty o fašizme, aby ich mohli inkorporovať do svojho, inak v zásade skôr proti-slobodomurárskeho, naratívu.

Lenže takto sa to robiť jednoducho nemôže. Je to od začiatku zlý prístup a fatálna neznalosť. Musíte sa začať obzerať po alternatívnej histórii, aby ste sa bližšie dopracovali k pravde o vzťahu medzi fašizmom a slobodomurárstvom, pretože práve fašizmus bol a je úhlavný nepriateľ slobodomurárstva. Z tohto dôvodu je dnes portrétovaný tým najhorším možným spôsobom.

2. Vzťah ku komunizmu

Mám tiež dojem, že sa často nehovorí o istom prepojení medzi komunizmom (Kominterna) a slobodomurárstvom, event. niektorí tvrdia, že ide len o konšpiračné bludy. O prepojení týchto dvoch prúdov sa môžete dočítať v knihe Warwolves of the Iron Cross: The Hyenas of High Finance od historičky Weroniky Kuzniar.

Autorka sa v knihe odvoláva na istého Dr. Heinricha Pudora, nemeckého völkisch – nacionalistu a pioniera nudistickej kultúry (rozhodne zaujímavá kombinácia, že? 🙂 ). Tento pán vo svojich textoch spomína stretnutia rozmanitých komunistických lídrov v Paríži, pričom primárne miesta, kde sa stretali a primárna tlač, ktorá podporovala ich myšlienky boli masonického charakteru. Rovno tu spomína také veľké mená ako Béla Kún, Trocký či Lenin (v rannej fáze bol podľa niektorých slobodomurár).

V prípade vzťahu komunizmus – slobodomurárstvo však treba spomenúť veľký rozchod. Ten bol spôsobený tým, že komunistická ideológia mala rovnostárske, humanitárske a pro-sociálne idey zabudované už vo svojej podstate, zatiaľ čo slobodomurárstvo a slobodomurári boli de facto buržoázia. To znamená, že medzi týmito „bratmi“ došlo k triednej vojne. Komunisti verili, že boli šampiónmi robotníkov a postupom času začali vnímať slobodomurárov ako element buržoáznej spoločnosti, ako príslušníkov hornej triedy, ktorí s myšlienkami rovnosti len manipulovali ostatných, ale nemali v skutočnosti záujem ich reálne implementovať. Zaujímavé je, že presne rovnako ich v tomto smere vnímali i národní socialisti.

Sám Dr. Pudor totiž hovorí o tom, že slobodomurári niečo iné hovoria a v realite robia presný opak. Hovoria o tom, že sú za mier a rovnosť práv, ale v skutočnosti patrili k najviac genocídnym a rasistickým vojnovým štváčom v dejinách ľudstva.

Veď napokon väčšina z vás určite počula o zapojení slobodomurárov do Francúzskej revolúcie, ktoré nakoniec brutálne zožrala svoje vlastné deti. Ich rola hýbateľa revolúcií je pomerne dobre známa.

Pár ďalších bodov k slobodomurárstvu:

1. Ilumináti

Pokiaľ ide o iluminátov, tak ide o rád slobodomurárstva, ktorý bol založený Židom Adamom Weishauptom. Zvykne sa tvrdiť, že tento rád je akousi špecificky židovskou (alebo viac židovskou) vetvou slobodomurárstva (treba uviesť, že existujú rôzne pramene slobodomurárstva. Okrem silného monoteistického/hebrejského prúdu tu je tiež hermetický/panteistický/pohanský proti-prúd, ktorý hľadal základy mimo biblický monoteizmus). To znamená, že keď niekto spomína iluminátov, tak nehovorí o celom slobodomurárstve, ale len o jednej z jeho mnohých siekt či rádov.

2. Ovládnutie armády

Zaujímavou skutočnosťou, ktorú treba spomenúť je, že historicky pomerne veľa generálov bolo slobodomurármi. Slobodomurári si totiž dobre uvedomovali, že armáda je veľmi dôležitá, že je dôležité si ju získať, pretože ide o inštrument moci pre akýkoľvek štát. Ak niekto kontroluje najpodstatnejších členov parlamentu či vlády, armádu a samozrejme tlač, potom kontroluje celý štát. To je všetko čo potrebujete – tieto tri entity v rámci štátu.

3. Myšlienky demokracie a republiky

Mnohí ľudia majú dnes dojem, že spoločnosť dospela prirodzenou cestou k tejto forme vlády ako tej najlepšej zo všetkých alebo takej, ktorá je preferovaná väčšinou ľudí. Ok, ja samozrejme beriem na vedomie, že majorita ľudí dnes asi úprimne podporuje slobodomurárske myšlienky. Tu chcem navyše zdôrazniť, že sa po celý čas vôbec nehádam o to, či sú dobré alebo zlé (lebo to je naozaj samostatná téma nadlho a sám to vidím „dosť komplexnejšie“). To čo hovorím je, že tu nešlo úplne o slobodnú vôľu ľudí. Demokracia a koncept republiky boli ľuďom na celom svete vnútené silami slobodomurárstva. Boli to ich myšlienky a pôvodne to všetko začalo vo Francúzsku.

Koncept slobody, rovnosti a bratstva je jednoznačne základom Spojených štátov. Socha slobody bola darovaná Spojeným štátom francúzskymi slobodomurármi. Jednoduchá pravda je taká, že Spojené štáty sú v podstate splneným snom slobodomurárstva. Máme tu množstvo odlišných skupín spojených do jedného národa. Práve toto slobodomurári chcú vidieť fungovať. Toto potrebovali uviesť do chodu a ukázať ako funkčné. Či sa to podarilo alebo nie, to ponechám na vašom uvážení.

Fašisti a národní socialisti však oponovali takémuto typu štátu, t.j. štátu, kde je viacero národností spojených nejakou spoločnou ideou oproti „völkisch“ štátu či organickému štátu, ktorý vyvstáva z organického tela národa – nemeckého národa, slovenského národa, maďarského národa, českého národa, poľského národa, fínskeho národa, atď: toto sú všetko vo svojej podstate „völkisch“ štáty, ktoré by sme mohli najjednoduchšie charakterizovať frázou „jeden národ, jedna rasa“, zatiaľ čo Sovietsky zväz a Spojené štáty boli experimentálne, dalo by sa povedať “mišmaš” štáty, kde viacero organických národov bolo donútených žiť v rámci toho istého štátneho teritória (pozn. redakcie: tu by sa hodilo dodať, že po bok masonického „experimentu“ zvaného USA a ZSSR môžeme s kľudným svedomím zaradiť aj experiment Československo). V tomto zmysle teda išlo o neprirodzené formy štátov. Aspoň takto to vnímali fašisti či národní socialisti. Tvrdili, že to nemôže fungovať a že to nie je prirodzené. Ľudia by si toto sami nevybrali, bolo im to jednoducho vnútené.

4. Niektoré sporné osobnosti

Hovorí sa, že George Washington bol slobodomurár. Ale počul som, že v skutočnosti nebol, ale slobodomurári sa ho snažili takto zobrazovať. Ale bohužiaľ už nič bližšie som o tom nezistil. Väčšina zdrojov spomína jeho prepojenie so slobodomurárstvom.

Podobné to bolo s Napoleonom, pri ktorom sa tiež zvykne uvádzať, že bol slobodomurár. V skutočnosti nebol. Viacerí jeho generáli sa pripojili k slobodomurárskym rádom, ale preto, aby bližšie zistili, čo sa deje za oponou. Bolo to teda naopak, a Napoleon bol vždy podozrievavý voči slobodomurárstvu, nedôveroval mu. (Výborný text o Napoleonovi vyšiel na Counter – Currents a ponúka prekvapivo celkom pozitívny náhľad na neho zo strany jedného z viac tradicionalisticky orientovaných autorov na tomto webe).

Goethe bol ďalší slávny jednotlivec, ktorý sa otočil slobodomurárstvu chrbtom. V podstate ho vysmial, nazval vtipom či nezmyslom len čo sa ho presýtil. Podobne to bolo napríklad s takým Fridrichom II. Veľkým. Pôvodne bol slobodomurárom, aby neskôr uvidel o čo tam vlastne ide a radšej odtiaľ rýchlo utiekol.

Ďalší obdobný prípad bol Gotthold E. Lessing , ktorý prišiel so svojou vlastnou verziou “konzervatívneho slobodomurárstva”.

Spomenúť možno ešte aj Hermana Göringa, ktorý sa takmer stal slobodomurárom.

Mali by sme byť teda vždy opatrní v našom súde, resp. zvážiť aj to, či daní ľudia boli úprimnými členmi, alebo naopak tými, ktorí sa pokúšali poraziť slobodomurárstvo jeho vlastnými zbraňami – infiltráciou a rozvratom. Navyše, ako bolo naznačené už vyššie, nemožno všetky lóže či rády slobodomurárstva hádzať do jedného vreca.

Poznámka

[1] Niektoré lóže v Nemecku alebo vo Švédsku však vylučovali Židov (čo tiež ukazuje, že slobodomurárstvo je predsa len komplexnejší fenomén než by mnohí boli ochotní pripustiť). Zaujímavý pohľad ponúka Július Evola. Ten píše o tom, že slobodomurárstvo začalo pôvodne ako tradicionalistická organizácia, ktorá však bola neskôr infiltrovaná nepriateľmi tradície (kto to asi bude? 🙂 ), ktorí zneužili lóže na podvracanie systému. Symboly a elementy slobodomurárstva nie sú prevzaté len zo židovstva – množstvo symbolov odkazuje na nežidovské tradície: pytagorejskú, hermetickú, rosikruciánsku.

Autor: Roland Edvardsen, www.protiprudu.org

O Roland Edvardsen

9 komentárov

 1. Treba celý článok na to aby sa takto popísali ľudia a organizácie čo bazírujú za každých okolností na voľnom pohybe kapitálu, služieb a tovaru?

  • Zbytočná otázka. Samozrejme, že takýto článok bol potrebný. Ja by som takto povrchne ako vy slobodomurárstvo nepopisoval.

   • Samozrejme treba poukazovať na tieto spolky a klany, čo pretláčajú túto škodlivú ideológiu, ale takých je more. Dôležitejšie ako to, je obyčajným ľuďom vysvetlovať prečo. Finančné systémy pokiaľ nie sú proporcionálne, alebo swapové, tak udeľudjú silným hráčom bohatým na kapitál takmer neobmedzenú moc, ktorá nemusí rešpektovať zákony a zásady slabších hráčov. Uvediem hypotetický príklad: Keby Poliaci boli 100x bohatší ako sú teraz a mali by sme s nimi spoločn[ menu napr. Euro, mohli by donekonečna exportovať odpad na Slovensko (aj ten toxický alebo rádioaktívny). Vždy by mohli podplatiť našich úradníkov, policajtov a mafiu, umožňovala by im to ich enormná finančná sila. Naproti tomu, ak by existovala hranica v podobe meny a dohodnutého fiannčného objemu, ktrorý by mohli u nás minúť (guvernéri národných bánk by dohodli veľkosť swapu), tak by si rozmysleli, či sem budú voziť odpad, alebo si kúpia niečo rozumnejšie, keďže ich finančná moc na Slovensku je limitovaná – ohraničená. Bezhraničný liberalizmus je katastrofa pre všetkých; …. oni to tak nazývajú – hráčov (evidentne podľa bánk a ekonómov sme iba účastníci týchto hier (finančne a mocensky pyramídových) a nie biologické bytosti s určitým stupňom dôstojnosti).

 2. Svobodné zednářství je židovské. Založené židy, pracující pro židovské zájmy a založené na judaismu:

  „„Tajemstvím“ zednářstva je všude Žid! Zednář se již při vstupu do lóže zavazuje bezpodmínečnou, slepou poslušností vykonávat předem mu zcela neznámé úkoly, a tím dává do rukou neviditelné vrchnosti bianco šek prakticky na cokoli. To bychom si měli dobře zapamatovat, protože takoví lidé se pak nezastaví doslova před ničím! Je-li republika skrytým zednářstvem, není zase samotné zednářství ze své strany ničím jiným, než prodlouženou paží Izraele. “

  Erich Ludendorff; ELIMINACE ZEDNÁŘSTVA ODHALENÍM JEHO TAJEMSTVÍ

  Manfred Jacobs; Talmudismus arcinepřítel lidstva – Židovstvo, zednářstvo, světová vláda Díl 2

  Více ze stránek Spiknutí proti lidstvu a církvi.

  Svobodné zednářství je židovský establishment:
  Freemasonry – smoloko

  Přímý odkaz na stránky smoloko bohužel nefunguje. Cenzura?

  • PS: Upozorněním na cenzuru stránky smoloko neobviňuji tyto stránky Proti prúdu z cenzury :-), nýbrž upozorňuji na skutečnost, že samotné webové stránky smoloko z neznámých důvodů nefungují, ač nedávno normálně fungovaly. Zasáhly snad židovští cenzoři?

 3. Nie, slobodomurárstvo nie je výmysel židov. Práve naopak, slobodomurárske lóže boli anti-semitské a židia vôbec nemali do nich prístup.

  Tajné spoločnosti neboli vždy zakladané kvôli nekalým/zločinným účelom.
  Naopak, mnoho ich vzniklo z najvyšších ašpirácií ľudskej mysle – túžba po poznaní večných právd.
  Zlo, vzniklé z týchto systémov, sa zvyčajne vyvinulo z perverzie princípov, ktoré kedysi boli čisté a sväté.

  Vhodné si všimnúť je, čo môže byť nazvané “kabala’, alebo ‘neviditeľná junta’, alebo dať tomu populáenejšie meno, tajná spoločnosť.
  Tieto môžeme nájsť po celom svete, v každej kulture, v každom veku.
  Obyčajne, tajná spoločnosť je charakterizovaná ako konklkáva manipulátorov bábok, skrytý kruh indivíduí, pracujúcich ‘za scénou pre dobro alebo zlo’, manipulujúc iných, orchestrovaním udalostí, používajúc tlak, ťahajúc za špagátiky, ‘zariadiť aby sa udalosti stali’.

  V judeánskej ezoterickej tradícii, napríklad, je tucet, alebo tak nejak (množstvo sa rôzni), kde ľudia, alebo ‘ľudia ctnosti’, ktorí ostávajú väčšine neznámi, ktorí sú roztrúsení po celom svete a ktorých vysoký morálny štandard tak rozradostí boha, že to je jediný faktor Ho presvedčiť, držať Kosmos nemenný.
  Inými slovami, oni, ich mocou, držia realitu pohromade. (“The Mesianic Legacy”, str.183)

  Pôvod tajných spoločností siaha tisíce rokov do minulosti, do čias starého Egypta. Odtiaľ dva stÍpy, Boaz a Jachyn, (hebrejský Mishpat a Tsedeq), ktoré sú v každom slobodomurskom sídle, hneď pri vchode.

  Vznik európskeho slobodomurstva sa dátuje od sedemnástom storočia.
  Keď Tridsať-ročná vojna otriasla Kontinentom, vyhnaný zo svojho sídla v Heidelbergu, Friedrich, gróf Palatín Rýna a jeho žena
  Elizabeth, dcéra Jamesa I-ho, našli nebo v Haagu. Tu ustanovili nový ‘Rosikruciánsjy’ dvor v exile.
  Odtiaľ sa to dostalo do Škótska pod ochranou kráľa Jamesa I-ho, ktorý sám bol slobodomurár.
  Odtiaľ do Anglicka a prvá zaznaenaná iniciácia sa datuje 20-ho mája 1641, keď, Sir Robert Moray – ‘Mr. the Right Honerabell Mr. Robert Moray, General Quarter Mr. to the armie off Scotlan” – bol uvedený v, alebo blízko Newcastlu do Edinburskej lóže “old Mary’s Chapel “.

  Antisemitizmus v Anglicku bol zdiskreditovaný viac ako kdekoľvek inde v Európe, že židia nielenže sa stali slobodomurári, ale taktiež dosiahli prístup ku predtým im zakázanému k sociálnemu, politickému a verejnému životu.

  • Veľká Lóža Anglicka bola založená 24-ho júna 1717.
  • V roku 1732, generál James Oglethorpe založil kolóniu v Georgii a o dva roky neskoršie sa stal ‘Master’ prvej slobodomurárskej Lóže v Georgii.
  • Dostupné materiále nám prezrádzajú, že Grand Lodge v ĺrsku bola založená v roku 1723, alebo 1724. Jej prvý Grand Master bol Vojvoda z Montague
  • prvá Lóža vo Francúzsku sa dátuje 25-ho marca 1688
  • vo Švajčiarsku je to Grand Lodge Alpina…

  Situácie dnes dospela ak ďaleko, že židia penetrovali slobodomurärstvo natoľko, že iniciáciu 33-ho stupňa nemôže dosiahnúť nikto, kto nie je žid.

  • Bože aké to bolo u nás za totáča jednoduché…. boli komunisti, boli ŠTBáci a boli aj ľudia – exempláre, ktorým to nedalo a boli súčastne aj v ŠTB a KSČ. Elita samozrejme pracovala aj v režime KSČ – KGB a ŠTB – GRU. Takže, ak by som teoreticky v Bulharsku chcel zastávať úspešne nejaký zaujímavý post, tak by som musel byť: zápasník, stranník, sionista, slobodomurár, liberálny pravoslávny a zároveň aj úchyl. Usudzujem, že na takéhoto tvora sa nechytá ani teologický konštrukt trojjediného kresťanského Boha, ktorý je oproti takémuto tvorovi stále konzervatívnou identitou. Zvyklo sa hovoriť, že koľkými jazykmi hovoríš, toľko krát si aj človekom, neviem, čo by sa dalo povedať na margo toho v koľký spolkoch si takým si aj …. ?

  • SITRA AHRA

   Svobodné zednářství je židovské. O tom není žádný pochyb.

   1) Přiznání, dokazující židovský původ svobodného zednářství:

   THE JEWISH TRIBUNE, New York, 28. října 1927, Cheshvan 2, 5688, sv. 91, č. 18: „Zednářství je založeno na judaismu. Odstraňte učení judaismu od zednářského rituálu a co z toho zbude? “

   LA VERITE ISRAELITE, židovský časopis 1861, IV, strana 74: „Duch svobodného zednářství je duch judaismu v jeho nejzákladnějších přesvědčeních; to jsou jeho myšlenky, jazyk, převážně jeho organizace, naděje, které osvícují a podporují Izrael. Je to korunovacím úkolem tohoto nádherného modlitebního domu, jehož je Jeruzalém triumfálním centrem a symbolem. “

   MANUAL OF FREEMASONRY, Richard Carlile: „Velká lóže zednářství je v současnosti zcela židovská.“

   LE SYMBOLISM, červenec 1928: „Nejdůležitější povinností svobodného zednáře musí být oslava židovské rasy, která zachovala nezměněný božský standard moudrosti. Musíte spoléhat na židovskou rasu, aby rozpustila všechny hranice.“

   THE FREEMASON, 2. dubna 1930, citoval Br. Rev. S. McGowan: „Svobodné zednářství je založeno na starověkém izraelském zákonu. Izrael porodil morální krásu, která tvoří základ svobodného zednářství. “

   Rabín Isaac Wise, The Israelite of America, 8. března 1866: „Zednářství je židovská instituce, jejíž historie, stupně, ceny, hesla a výklady jsou židovské od počátku až do konce.“

   Benjamin Disraeli, židovský předseda vlády Anglie, The Life of Lord George Bentick: „Na čele všech tajných společností, které tvoří prozatímní vlády, se nacházejí muži židovské rasy.“

   A to je jen zlomek přiznání dokazující úzké spojení judaismu a svobodného zednářství.

   Též doporučuji toto:
   Popisované v části 2. d) – Radomír Malý: Humanisté nebo satanisté?

   2) Svobodné zednářství pracuje pro židovské zájmy:

   Např.:

   – Zednářská Cromwellova revoluce v Anglii (mj. financovaná židy – např. židovskou nizozemskou komunitou), která otevřela brány židům zpět do Anglie a zrovnoprávnila židy v anglické společnosti.

   – Zednářská Velká francouzská revoluce (tentokrát přímo židy organizována, i skrze Dům Rothschild), která zrovnoprávnila židy a umožnila židům obsadit veřejné politické a finanční funkce ve francouzské společnosti.

   – Zednářská Únorová revoluce v Rusku, která zrovnoprávnila židy v ruské společnosti a otevřela brány pozdější židovské VŘSR.

   Atd.

   3) Zednářství pod židovskou kontrolou:

   Zednářství, které nejvíce ve svých počátcích vzkvétalo v Anglii (zejména od dob vítězství Cromwellovy revoluce), bylo od svých raných počátků kontrolováno židy.

   Dům Rothschild, který nejpozději v 18. století převzal vládu nad Anglií, od samých počátků měl pod kontrolou svobodné zednářství. Lze také připomenout, že zakladatel Iluminátů Adam Weishaupt byl v úzkém spojení s Domem Rothschild.
   Židé tak skrze Dům Rothschild měli zednářství od samého počátku pod svou kontrolou. Jestli některé zednářské lóže měli k židům zamítavý postoj, šlo buď o jednotlivé zednáře, lóže nižšího stupně (které o židovském původu a kontrole zednářství neměli ponětí) či menšího vlivu. Což však nic nemění na skutečnostech výše.

   Opět mohu jen a jen doporučit uvedená díla výše ze stránky Spiknutí proti lidstvu a církvi, kde se nacházejí přímé důkazy, dokazující to, co zde tvrdím já.

 4. napríklad členkou rotary klubu je aj pani judr vitteková anna, poslankyňa za smer,ktorá bola štátnou tajomníčkou na ministerstve spravodlivosti za harabina, známa je výletom do ruska s lašákovou a teraz je vedúcou úradu pre ochranu osobných údajov.jej muž je policajný vyšetrovateľ.takže možno povedať,že slobodomurári na slovensku majú prístup k osobným údajom všetkých slovákov.

Leave a Reply