Domov / Hlavná strana / História / Sionizmus versus boľševizmus. Boj o dušu židovského národa

Sionizmus versus boľševizmus. Boj o dušu židovského národa

Pozn.: Článok Winstona Churchilla vyšiel v Illustrated Sunday Herald, Veľká Británia, 8. februára 1920, na strane č. 5.

Niektorí ľudia majú Židov radi a niektorí nie, ale žiadny hĺbavý človek nepochybuje o fakte, že sú obávanou a tou najpozoruhodnejšou rasou, aká sa kedy vo svete objavila.

A možno povedať, že táto ohromujúca rasa je v súčasnosti pôvodcom odlišného systému morálneho a filozofického – asi tak zlovestného ako bolo kresťanstvo blahodárne – o ktorom platí, že ak sa jeho rozmach nezamedzí, ten neodvratne zrúti všetko to, čo kresťanstvo považovalo za možné. Takmer by sa zdalo, akoby Kristovo aj Antikristovo evanjelium vytvorili tí istí ľudia; akoby túto mystickú a tajomnú rasu boli vybrali k hlavným manifestáciám: božskej, i diabolskej.

Židom ruského pôvodu, napriek ťažkostiam, kvôli ktorým trpeli, sa podarilo zohrať čestnú a úspešnú rolu v národnom živote Ruska. Ako bankári a priemyselníci sa húževnato snažili o rozvoj ruských ekonomických zdrojov a stáli v popredí vytvárania tých pozoruhodných organizácií – ruských kooperatívnych spoločností. V politike zväčša podporovali liberálne a progresívne hnutia a boli jedným z najoddanejších stúpencov priateľstva s Francúzskom a s Veľkou Britániou.

Medzinárodní Židia

Úplne opačne k tejto sfére židovského úsilia stoja schémy medzinárodných Židov. Stúpenci pravej konfederácie pochádzajú zväčša z nešťastných populácií tých krajín, kde Židov prenasledujú ako rasu. Väčšina z nich, ak nie všetci, zanevreli na vieru svojich otcov a vyhnali z mysle všetku duchovnú nádej na onen svet.

Toto hnutie medzi Židmi nie je ničím novým. Už od čias “Spartaka” Weishaupta, až po takých, ako je Karl Marx a po Trockého, Bélu Kúna, Rósu Luxemburgovú a Emmu Goldmanovú (USA), táto celosvetová konšpirácia zvrhnúť civilizáciu a znovuvybudovať spoločnosť prostredníctvom potlačenia rozvoja, závistlivej zloby a nemožnej rovnocennosti, sa sústavne rozmáha. Tá zohrala, ako nám to tak zručne dokázala moderná spisovateľka pani Nesta Websterová, definitívne rozoznateľnú rolu vo Francúzskej revolúcii. Tá bola hlavným prameňom za každým podvratným hnutím v 19. storočí. A teraz táto banda výnimočných osobností z podsvetia veľkých európskych a amerických miest uchopila ruské obyvateľstvo za vlasy na hlave a stali sa prakticky neobmedzenými pánmi tohto rozľahlého impéria.

Teroristickí Židia

Ani netreba nadnášať rolu týchto medzinárodných a zväčša ateistických Židov vo vytváraní boľševizmu a vyvolaní ruskej revolúcie. Istotne je veľmi značná; tá pravdepodobne prevažuje nad všetkými ostatnými. Okrem Lenina má väčšina popredných postáv židovský pôvod. A navyše, principiálnou inšpiráciou a hnacou silou silou sú židovskí lídri. Takže Čičerina, čistého Rusa, zatemňuje jeho podriadený Litvinov a vplyv takých Rusov ako je Bucharin alebo Lunačarski, sa vôbec nedá porovnať s mocou Trockého alebo Zinovjeva, diktátora Červenej citadely (Petrohrad) alebo Krassina a Radeka – ktorí sú všetci Židmi. V sovietskych inštitúciách je prevaha Židov ešte ohromujúcejšia. A prvoradú, ak nie principiálnu rolu v teroristickom systéme výnimočnej Komisie pre boj s kontrarevolúciou zohrávajú Židia a v niektorých prípadoch Židovky.

Rovnako zlú prevahu mali Židia aj v krátkom období teroru v dobe, keď vládol v Maďarsku Béla Kún. A ten istý jav sa prezentoval v Nemecku (zvlášť v Bavorsku) tak ďaleko, nakoľko sa tomuto šialenstvu dovolilo poľovať na dočasne vyčerpané nemecké obyvateľstvo. I keď vo všetkých týchto krajinách je veľa nežidov rovnako zlých, ak nie horších, ako sú židovskí revolucionári, rola, akú zohrali títo vzhľadom na ich počet v celkovej populácii, je ohromujúca.

“Ochranca Židov”

Netreba ani hovoriť, že v hrudi ruského obyvateľstva sa dvíhali tie najintenzívnejšie vášne pomsty. Kamkoľvek až mohla siahať Denikinova autorita, židovskému obyvateľstvu sa vždy zaručovala ochrana a jeho podriadení vyvíjali húževnaté úsilie zabrániť represáliám a strestať tých, ktorých z nich vinili. Toto sa dialo do tej miery, že petljurovská propaganda proti generálovi Denikinovi ho odsudzovala ako ochráncu Židov. …Brigády Machna, bandy Petljuru a Gregorjeva, ktoré signalizovali úspech tými najbrutálnejšími masakrami, všade nachádzali medzi napoly ohlúpnutým a napoly nahnevaným obyvateľstvom zápalistú antisemitskú odozvu v tých najhorších a najhnusnejších podobách. Skutočnosť, že v mnohých prípadoch sú židovské záujmy a synagógy boľševikmi vyňaté z ich inak takmer všeobecnej nepriateľskej reakcie, bola príčinou, že čoraz viac a viac spájajú židovskú rasu v Rusku so zlami, ktoré sa tam teraz dejú.

Domov pre Židov

Sionizmus ponúka tretiu sféru politických koncepcií židovskej rasy. V príkrom rozpore s medzinárodným komunizmom.

Sionizmus sa už stal faktorom v politickom podvrate Ruska, ako mocný konkurujúci vplyv v boľševických kruhoch s medzinárodným komunistickým systémom. Nič nemôže byť významnejšie, než hnev, s akým Trockij napadá sionizmus všeobecne a Dr. Weissmanna konkrétne. Krutá prenikavosť jeho mysle ho nenecháva na pochybách, že jeho schémy celosvetového komunistického štátu pod nadvládou Židov, priamo marí a hatí tento nový ideál, ktorý presmerováva energie a nádeje Židov v každej krajine smerom k jednoduchšiemu, pravdivejšiemu a oveľa ľahšie uskutočniteľnému cieľu. Zápas, ktorý sa teraz začína medzi sionistami a boľševickými Židmi, to nie je nič menšie, než zápas o dušu židovského obyvateľstva.

Autor: Winston Churchill, 1920
Z propáckeho archívu

O ::prop

21 komentárov

 1. Na našom svete žije približne štyridsať miliónov príslušníkov etnickej skupiny Yoruba, čo je viac ako dvojnásobok všetkých, ktorí sa hlásia k židovstvu, a predsa možno nie viac ako päť Slovákov dokopy vie o tom, že Yorubovia vôbec existujú. Ideálne by bolo, keby taká vec platila o oboch.
  Nikdy ste ešte nevideli ani nepočuli o jedinom článku, ktorý by sa zaoberal bojom o dušu yorubskeho národa. Ak aj nejaký boj majú, je to ich vec, a s nami to nemá nič spoločné. Možno práve preto ste nikdy nepočuli, aby ktokoľvek a kedykoľvek proti Yorubom niečo mal, nepočuli ste ani o žiadnom antiyorubizme. Yorubovia nás nechajú na pokoji, a my sa im odplacame rovnako. Yorubovia nikdy k nám neprišli, a nezačali nám vnucovať predstavu, že oni sú vyvolení, a preto nám oni môžu neustále vnucovať predstavy o tom, ako my mame žiť, aké hodnoty my mame vyznávať.
  Na Yoruboch si vážim aj to, že nikdy nešli do sveta hľadať Nobelove ceny; ak hľadajú, tak len doma, u svojich. Nikdy neprišli s bezočivým tvrdením, že práve oni majú patent na rozum, a nevymysleli si mýtus o nejakom „tikkun olam“, čo v skutočnosti neznamená nič iné, ako vnútiť iným svoju nadvládu.
  Ak Yorubovia aj majú nejaký ten svoj „tikkun olam“, nikomu ho nevnucujú, opravujú svet len tam, kde takej opravy naozaj treba, a nie tam, kde ich nikto o takú vec nepožiadal.

  Viem pritom, že na Slovensku sú pomýlenci, rasisti a extrémisti, ktorí budú tvrdiť, že predsa nie je možné porovnávať Židov a Yorubov.
  No, a čo? Nech sú.

  • Je to mimo tému tvojho príspevku, ale nie je tak ceľkom pravda, že nejakých židov je 20 milionov.
   V skutočnosti je určitý typ žida každý kresťan a amoslim a to je príčina, prečo sa tieto židovské sekty medzi sebou ruvajú, prečo všetci buď spomínajú židovstvo, alebo konajú v jeho politickom záujme, v záujme sionizmu.

   Bez kresťanstva a islámu by židovstvo zostalo len to, čo naozaj je – malá zasraná úchylná sekta.
   Takto žijme vo svete, ktorý je celý úchylný, a touto infekciou je postihnutých minimálne pár miliárd ľudí.
   Je to proste srab, ktorý sa bude liečiť dlhodobo.
   Ale bude sa liečiť a vylieči sa.

   • Kedže som osobne vyznavačom myšlienky sionizmu, nemôžem nereagovať.
    Je poľutovaniahodné, že väčšina ľudí, aj tí, od ktorých by som očakával viac, doteraz nemá jasno v tom, že sionizmus je to najlepšie, čo sa za posledných tritisíc rokov objavilo: je to hnutie za dobrovoľný návrat VŠETKÝCH do Zeme zasľúbenej.
    Čo už môže byť lepším riešením? Pre nich aj pre nás.
    Málokto si tiež uvedomuje, že naplnenie tejto myšlienky do poslednej litery by vytvorilo precedens, vzor hodný nasledovania, čin ktorý by inšpiroval Turkov aby sa vrátili pod Ararat (aj keď je pravda, že ho ukradli), Afričanov aby sa vrátili do Konga a Senegalu.
    Ja milujem ľudstvo, a preto želám každému, aby žil večne doma, medzi svojimi. Dosť už bolo utrpenia z tuláctva, zo života medzi cudzími.

    • Čiže židia sa vrátia do Chazarskej ríše? Lebo ich historické koreňe sú práve tam a nie Izrael.

     • A, kde som ja spomenul Izrael?
      Kto som ja, aby som za niekoho iného rozhodoval, kde sa chce vrátiť?
      Možem sa vyjadrovať k tomu, odkiaľ majú odísť, ale cielovovú krajinu ponechám na nich. Som humanista a rešpektujem slobodu iných.
      Hádam si len nemyslíš, že by som ja vyplakával, keby sa černosi „vrátili“ do Pakistanu alebo Albánci do Kórei?

     • Aman Againsttime

      K toľkokrát omieľanej chazarskej teórii odporúčam pozrieť si tento rozhovor: https://www.youtube.com/watch?v=BUDU1X29SJU

      Už by bolo na čase tieto veci raz a navždy vyjasniť.

    • sionizmus
     Už bolo x krát spomenuté, že v dnešnom svete sa „sionizmus“ používa hlavne vo svojej širšej definícii, teda nie hnutie za navrátenie sa do Palestíny, ale politické hnutie založené na židovstve a zamerané na čo najväčšiu globálnu moc.

     • Ja si svoj sionizmus aj tak nedám, je ho budem vyznávať vo forme, ktorá sa mne najviac páči, ktorú milujem.
      Som tolerantný, a nikomu nebránim, aby si sám vyznával ten sionizmus, ktorý mu vyhovuje.

   • V tomto smere má Grigoriy pravdu – zriedka sa rozlišuje Žid ako etnikum a žid ako veriaci. Pokiaľ hovoríš o židoch, nepochybne máš pravdu. Avšak pri Židoch sa mýliš. Je myslím jasné, že povahu Žida nezmeníš, ak prestane byť židom. A celý text jasne pojednáva o Židoch ako etniku, nie ako o veriacich. Na niekoľkých miestach je to dokonca výslovne napísané.

    • Aha, takže „nepochybne mám ja pravdu“, alebo … čo vlastne, ja predsa teraz Grigoriyovi neodporujem, len som sa k téme pripojil.

     Ty máš zväčša faktické a racionálne pripomienky, až je vlastne teraz tvojím motívom. Azda ťa tak rozhodili moje ostrejšie slová?

     Aby som sa ale vrátil k vysvetleniu, našiel neškodný a nevinný príklad.
     Niekto povedzme napíše že vo Francúzsku je podľa evidencie okolo 10 000 básnikov.
     Ja k tomu dodám, že podľa mňa sú všetci Francúzi romantici a poetici, na tom je ich bývalá kultúra založená, a teda básnikov tam je oveľa viac, desiatky milionov.
     Nato prídeš ty a povieš, že prvý človek má pravdu, lebo podla údajov Frncúzskeho ministerstva kultúry evidujú 9 451 profesionálnych poetov.

     Asi tak.

     Aby to bolo jasné každému, povedal som, že „siončinu-židovinu“ tu veru nespôsobuje nejakých 20 miliónov registrovaných, ale vyše milirdy žido-moslimsko-kresťanských bacilonosičov.
     Ak máš niečo proti tomu, napíš to otvrorene a nehraj sa tu na etnológa.

     • oprava či doplnenie strateného textu:
      „až je mi vlastne dosť nejasné, čo je teraz tvojim motívom“

     • No, ja viem, že máš vlastnú definíciu ž/Židov a židovstva. 🙂 Ja mám v tomto trocha iný pohľad, keďže židovskú vieru vieš odvrhnúť, židovské gény však nie. Preto budem stále striktne rozlišovať vieru a etnikum. Dúfam, že ti to nebude vadiť. 🙂 Alebo možno si iba jednoducho nerozumieme a hovoríme každý o inom – u mňa je to celkom možné.

 2. židovská pravdda maže príspevky a vy tuto na Prope nie ste inný !!! Editor Propu môže ísť pomáhať angele Merkel a jej židovskej mafii pomáhať mazaním a vymazovaním – cenzúrov. Hanbite sa komunisti na prope, ste taka banda hlupákov ako ti antifašisti a homosexuáli !! GFZS !!!

  • Je veľmi dobre, že tú tvoju primitívnu provokáciu vymazali.
   Si hlúpy, a zbytočne robíš hanbu sebe aj našej veci.
   Hneď v úvode si popísal kopu sprostostí, ktore sú nepravdou a ktoré preto nikomu nepomôžu, dokonca len slúžia na diskreditáciu stránky.
   Naša pravda je taká silná, že my nepotrebujeme klamať.
   Zaraď sa do pracovného procesu, ušetrí trochu peňazí, daj si kozmeticky odstrániť tetovanie, preštuduj si trochu históriu, prestaň piť, ukľudní sa, a potom sa znovu ozvi.

  • Váš komentár, ktorý som zmazal, bol bez debaty napísaný tak, ako by ho písal niekto, kto má záujem na odstavení prop-u. Okrem emócií tam nebolo nič, čo by mohlo niekoho poučiť, jedine ak odradiť. Ak sa vám môj spôsob správy webu nepáči, zopakujem to aj vám: Nikto vám nedrží pištoľ pri hlave a nenúti vás sem chodiť.

   • “Okrem Lenina má väčšina popredných postáv židovský pôvod”.

    …len krátko ku článku, pán Churchill nebol moc dobre informovaný, pretože Leninov matka bola židovka, Maria Alexandrovna, rod. Blank…akp pôvodne aj jeho otec…
    Jeho starý otec z otcovej strany, krajčír Isaak Zederblum, bol Žid, ktorý sa po svojom konvertovaní na ortodoxného kresťana premenoval najprv na “Nikolaj Uľjanin”, potom “Nikolaj Uľjanov” ; jeho stará mama z otcovej strany, Anna Uľjanina, bola Kalmyčka; jeho starý otec z matkinej strany, Abel Shrul (“Alexander”) Blank, bol nemecký Žid z Volyne, stará mama z matkinej strany Anna, rod. Großschopf, dcéra z Lübecku do Sankt Peterburgu prisťahovaného židovského – podľa iných zdrojov švédskeho – obchodníka.

    Čo sa týka W.S.Churchilla, tiež nemusme ísť ďaleko a od Lenina sa mc nelíšil:
    Dôležitým faktom o Winstonovi Churchillovi je, že otec jeho matky bol
    Leonard Jerome (predtým Jacobson, 1818-1891), špekulant a obchodný partner Augusty Belmont (rod. Shoenberg 1813-1890), ktorá bola Rotschildovou hlavnou americkou reaprezentantkou.
    Manželstvo Jennie Jerome, vydatej za Randolpha Churchilla, druhého syna Duke of Marlborough, bolo, ako sa zdá jednou z výhod, typických v mnohých manželstvách medzi dcérami židovských financiérov a extravagantnými , márnotratne utrácajúcimi britskými aristokratmi.

    • Nikdy som si nemyslel, že budem obhajovať Churchilla, ale… V roku 1920 (teda v dobe napísania článku) nebol internet, aby sa dali informácie „vygúgliť“, samotný Churchill bol v podstate ešte iba bezvýznamný novinár a Lenin bol veľká neznáma pre civilizovaný svet (vzhľadom na súčasnosť). Takže keď my vieme, že Lenin mal aj židovské korene, v roku 1920 to tak jasné byť nemuselo. A aj dnes to ešte mnohým známe nie je.

     Oprava: Churchill nebol v tej dobe novinár, ale minister vojny (dopisovateľom Morning Post bol 20 rokov predtým), teda nie niečo bezvýznamné. Napriek tomu si myslím, že z jeho strany nebol úmysel zamlčiavať židovské korene Lenina, ale bola to púha nevedomosť, resp. nedostatok informácií.

     • Presne to som napísal, Churchillova “nie moc dobra informovanoosť….” neverím, on dobre vedel, kdo je Lenin a jeho pôvod…nechcel sa o tom zmieniť, aby protistrana neodhalila jeho pôvod…

      Poďme trochu do histórie týchto zločincov, Churchilla a Roosevelta…
      Neviem o tom, že by Churchill bol minister vojny, ale viem, že v kapacite ako First Lord of the Admiralty, vymyslel plán podporiť Rusov otvorením Dardanell vojskom, použujúc väčšinou mužov z ‘Kolónií’ (teda Kanaďanov, Austrálanov, ináč ANZAC-ov, teda len aby tam nehynuli Angličania a obetí tam bolo tisíce). Útok na Gallipoli bol (jeho osobnou) pohromou a bol to dôvod jeho hanbebnej diskreditácie ako Prvého Lorda Admirality.
      Ale omnoho väčšia a špinavšia bola jeho úloha v potopení Lusitanie, 8-ho mája 1915.
      Churchill bol v spojení s ďalším zločincom, vtedajším ‘Under Secretary of the American Navy’ (Pod-seretár amerického námorníctva), F.D. Rooseveltom v konšpirácii zatiahnúť Ameriku do vojny, potopením lode Cunard, plávajúcu z New Yorku 1-ho mája.

 3. Tu je mnoho zaujímavých titulov (aj filmov), môžete nazrieť a možno si niečo vyberiete

  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/

  • Pepa,Vy sa skutočne zaoberáte čítaním týchto textov?

   “Dnes stojíme doslova a do písmene před naprostým vyhlazením křesťanství a totálním zotročením lidstva ze strany mezinárodního Židovstva….”

   …problém je odveký a spočíva napr. aj v tomto:
   “Vzhľadom k tomu, že nemecký Národný Socializmus potieral židovstvo a chcel sa ždov zbaviť, je samozrejmé že žiadna kresťanská cirkev nesympatizovala s Nár. socializmom. Žiadna kresťanská cirkev totiž nemôže byť proti Židom z jedného jednoduchého dôvodu – “je to smer daný bibliou”.

   Kresťanstvo predsa začalo ako “The Second Temple Judaic sect” v polovici 1-ho storočia, nie?

   “Od Golgoty, tj. od nejstrašnějšího zločinu v dějinách lidstva, kdy byl Židy ukřižován Bohočlověk Ježíš Kristus…”

   …Bohočlovek? Čo to je? A nebol on žid…?

   “Druhý tábor je královstvím Satanovým…”
   …kdo sú to tí “SATANI”? Nie sú to tí, v biblii nazývamí “Nefilim” a v “Book of Enoch”, “The Giants”, ktorí prišli ‘zhora’ a množili sa tu na zemi s tunajšími ženami?

   ,

 4. Grigoriy Ilmoran

  Človek si mnohokrát necení to, čo má. Prehliada hodnotu toho, čo ziskal bez vlastného úsilia. Všetci sa s tým stretávame každodenne.
  To nemám z vlastnej hlavy, lebo, to už povedali mnohí predomnou.
  Protiprudu.org venoval svoj čas aj úsilie pravdepodobne najväčší dnes žijúci Slovák, a všetci ste mu namiesto náležitého ocenenia len sproste brýzgali, bezočivo ste mu odvrávali a zosmiešňovali ho. Priznám s veľkou ľútosťou, aj keď viem, že je už asi neskoro, že aj ja som na takej veci mal svoj podiel. Kiež by sa čas dal vrátiť, alebo aspoň nejakým spôsobom vec napraviť, krivdu odčiniť.
  Ledva ste počas troch mesiacov naškrabali € 520 na akýsi preklad, a pritom, keby ste boli tej múdrosti, a príležitosť, ktorá sa Vám sama ponúkala, náležite využili, mohli ste dnes byť financovaní jedným z najbohatších mužov Slovenska, ktorý má styky s vládcami tohto sveta, vozí sa v ich súkromných lietadlách, prebýva v nimi vlastnených hoteloch.
  Už teraz vôbec nezáleží akým spôsobom si dotyčný nahonobil imanie, ktore ho vynieslo do veľkého sveta oligarchov a vládcov.
  (Je pravda, že ja ho upodozrievam, že zbohatol na pokútnom predaji najzázračnejšieho artefaktu, ktorý sa kedykoľvek na Slovensku našiel. Ako ste sa dozvedeli zo strohých informácii, ktore tu Svarga bol ochotný s Vami zdieľať, on sám bol v celej transakcii len vďaka svojej geniálnej schopnosti rozpoznať len z fotografie, že ide o predmet mimozemského pôvodu. Takéto expertízne vklady sú, každý z Vás vie, k nezaplateniu. Etickú stránku tentoraz ponechám bez komentára.)

  Dosť na tom, nerozpoznali ste jedinečnú príležitosť, a Svarga sa na Vás aj Váš projekt teraz vykašľal a odišiel medzi seberovných, kde má uznanie aj lásku, ktorej sa mu od Vás nedostalo.
  Pán SITRA AHRA, aj Vy si vstúpte do svedomia, a uznajte, koľkokrát ste svojimi nevhodnými poznámkami na adresu pána Svargu zbytočne ho provokovali, až nás nakoniec opustil.

  Toto je, o čo sme všetci prišli:

  svarga
  2016-04-06 17:54
  hlúposť
  Už som Ti napísal, som človek extrémov. Ja to vidím aj sám. Vôbec tomu nerozumieš. Jednoducho som dyslektik. Prekvapím Ťa aj som mal s diktátov jednotky. A učitelka sa rozplývala nad mojimi slohmi .Dokážem to, ale musím zapnúť forsáž. Aj ja viem ako sa píše vydatá. Vidím to. Len mi je to jedno. U mňa nefunguje automatika. To by si musel vediet ako to u dyslexikov funguje. Poviem Ti to na inom. Na letnej aktivite sme hrali karty, aj s profesorkou-ucitelkou matematiky, strašne sa na mne bavila, myslela , že som hlupák. Bolo to na nej vidieť. Nepovedal som ani slovo. Zapol som forsáž a čučala. Videla, že šliapla vedľa. Po neviem, ktorej vyhratej hre, som zložil karty a povedal. Viete, ja považujem karty za kratochvíĺu pre primitívov, ktorí sa nevedia zaoberať reálnymi problémami. Odišiel som. Asi tak.
  Môj život je merítkom, nič iné. Nie to ,či píšem zjavné chyby a ako to kto vyhodnocuje. To je ako ,keď som napísal, že peniaze nie sú v živote podstatné. Na to mi odpovedal SA, že áno tvrdí ten, čo ich nemá. Mohol som ho v okamihu uzemniť, ale prečo by som to robil ? Chvastať sa ? Úbohé. Energiu dávam do toho, čo považujem za dôležité ja a nie čo vraví sused. Tobôž, keď žiadneho nemám. Už som starý robiť veci pre iných, čo by povedali alebo nepovedali. Už som to raz povedal, neposudzuj veci podla toho aké máš Ty skúsenosti. Možno sú nedostatocné. Možno to čo poznáš, je nedostatočné alebo taķé čo robí 99,99 % ľuďí. Ale je to meradlo? Mal som tù česť, či čo to bolo, poznať ultrabohatých ľuďí aj ultramúdrych. Myslíš, že mali obleky za 25 000 libier alebo briliantové topánky?
  Nie. Dal by si mu 20 centov na ulici. Pritom ta ulica bola jeho, aj kam Tvoje oči dohliadli, a ďaleko, ďaleko za horizont aj hotel v ktorom som byval aj lietadlo ktoré nas priviezlo, kde sme mimochodom boli iba traja ludia, lebo nás čakalo. Jeho bohatstvo sa nedalo ani vyčísliť. Myslíš, že génia poznáš podľa spisovnej reči či dokonca podľa gramatiky?? Tých, čo som poznal, teda ani náhodou. Chodil v smradlavých ponožkách, veci mal rubom von, ked sa vzrušil, jachtal a mal problém pozdraviť. A napriek tomu, vymýšľal veci ktoré 99,99% nedokáže ani len pochopiť. Nieto ešte s nim súťaziť.
  Preto nesúdim luďí podĺa somarín. Naučil ma to môj život. Ale v každom prípade ,Ti dakujem za radu. Viem, že si to myslel dobre. Nie si zlý chlapec.

Leave a Reply