Domov / Hlavná strana / Multikulturalizmus / Rasoví miešanci majú viac duševných porúch

Rasoví miešanci majú viac duševných porúch

Toto zistenie dvoch výskumníkov z Kalifornskej univerzity je v súlade s teóriou E. R. Jaenscha o rasovom miešaní ako príčine osobnostných porúch. Podľa Jaenscha Židia predstavujú zdroj sociálnych problémov, lebo majú rasovo zmiešaný pôvod.

Profesor psychológie Nolan Zane ani neuvažuje nad tým, že by problém mohol byť fyziologický. Chce viniť „vplyvy etnickej identifikácie a skúsenosti s etnickou diskrimináciou,“ hoci v štúdii sa to nahrádzalo rozdielmi „životného stresu“.


Ázijskí Američania a duševné zdravie

Claudia Morain,

Kalifornská univerzita v Davise

Nová štúdia čínsko-belošských, filipínsko-belošských, japonsko-belošských a vietnamsko-belošských jedincov dospela k záveru, že dvojrasoví ázijskí Američania majú dvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať psychologické poruchy ako jednorasoví ázijskí Američania.

„Až 2,4 percenta obyvateľov USA sa identifikuje ako ľudia zmiešanej rasy a väčšina týchto jedincov sa opisuje ako dvojrasových,“ povedal Nolan Zane, profesor psychológie a ázijsko-amerických štúdií na Kalifornskej univerzite v Davise. „Nemôžeme podceňovať význam pochopenia sociálnych, psychologických a skúsenostných rozdielov, ktoré môžu zvyšovať pravdepodobnosť psychologických porúch u tejto rýchlorastúcej časti obyvateľstva.“

Zane a jeho spoluvýskumníčka na univerzite, doktorandka psychológie Lauren Berger, zistili, že 34 percentám dvojrasových jedincov bola v národnom prieskumne diagnostikovaná psychologická porucha, ako úzkosť, depresia alebo látková závislosť oproti 17 percentám jednorasových jedincov. Vyššia miera obstála aj potom, ako výskumníci skontrolovali rozdiely medzi skupinami pokiaľ ide o vek, pohlavie a životný stres, okrem iných faktorov.

Štúdia zahrňovala informácie od 125 dvojrasových ázijských Američanov z celých USA, vrátane 55 filipínskych belochov, 33 čínskych belochov, 23 japonských belochov a 14 vietnamských belochov.

Informácie boli získané z národnej štúdie latinoameričanov a ázijských Američanov z rokov 2002-2003, najväčšej národne reprezentatívnej štúdie, aká bola kedy o ázijských Američanoch vykonaná. Financovaná Národným inštitútom duševného zdravia, súčasťou tohto významného prieskumu boli osobné rozhovory s viac než 2000 ázijskými Američanmi. Prieskum poskytol výskumníkom množstvo nespracovaných údajov, ktoré analyzovali, aby nahliadli do duševného zdravia ázijských Američanov.

Zane a Berger neskúmali duševné zdravie neázijských Američanov.

Ďalší výskum by mal preskúmať faktory, ktoré vysvetľujú vyššiu mieru diagnostikovaných psychologických porúch medzi dvojrasovými ázijskými Američanmi, povedal Zane. Medzi možné vysvetlenia patria vplyvy etnickej identifikácie a skúsenosti s etnickou diskrimináciou. (Zdroj)

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: Hadding Scott

O ::prop

17 komentárov

 1. Roland Edvardsen

  Zaujímavý text. Tu je predovšetkým podstatná otázka, čím presne je to spôsobené, že takýto miešanci budú mať väčší sklon k duševným poruchám. Ak boli kontrolované faktory ako vek, pohlavie a stres a ak zoberieme do úvahy, že ide o liberálne a multirasové prostredie USA plné pozitívnej diskriminácie vo vzťahu k nebielym, potom hádzať vinu len na vplyv etnickej identifikácie a údajnej rasovej diskriminácie mi nepríde dostatočné.

  • Apropo „multirasové prostredie USA plné pozitívnej diskriminácie“ neviem, či to je myslené ironicky, alebo vážne. U nás Španielov, Talianov, Portugalcov, prípadne Brazílčanov, Mexičanov neberieme ako separátnu rasu „latinos“, ale viac menej ako belochov. Separátne toalety pre bielych, hnedých a čiernych tu tak isto nemáme a nikoho to nenapadlo zaviesť. Tak isto sa nezavádzali separátne telefónne búdky pre mužov a ženy, keď ešte neboli mobily.

   • Samozrejme, že je to myslené vážne. Ide o pravdivý výrok. A Hispánci sú prevažne rasoví miešanci (mestici) a v USA ich berú ako samostatnú kategóriu. Ako si mi uniká, čo chceš týmto zbytočným príspevkom povedať.

    • No čo som tým chcel povedať je, že „multirasové prostredie USA plné pozitívnej diskriminácie“ je floskula. Nikde inde na svete okrem vojnových zón (najmä Kašmír), nie sú rasové tenzie a trenice väčšie ako v štátoch.

     • Moja pointa je v tom, že reč je o krajine, v ktorej sa štátna moc usiluje o odstránenie diskriminácie a rasovú toleranciu. Samozrejme, že sú tam trenice, ale to stále neznamená, že jej prostredie je zrovnateľné s nedemokratickým svetom, napr. niekde na Blízkom východe, kde panuje otvorená diskriminácia rôznych menšín. Bieli Američania sú práveže silne pod tlakom politickej korektnosti a dávajú si pozor, hoci mnohým určite už dochádza trpezlivosť. Čiže prisudzovať problémy rasových miešancov nejakej diskriminácii (kde je otázne či nejaká existuje) mi príde povrchné. Áno, problém etnickej sebaidentifikácie,resp. straty identity, možno nejakú rolu zohráva, ale bude to chcieť ešte dôkladnejšie prešetriť faktory, ktoré spôsobujú rozdiel v duševných poruchách – ako sa to vlastne spomína i v hlavnom článku.

    • Rad by som odpovedal na email Rolanda Edwardsa: Mestici su indiansko- beloski miesanci. Co su vsak semiti? Ked si zoberiete ze tento termin sa pouziva v anglictine aj pri takych slovach ako: semicircle= polokruh, alebo semi column= polociarky? nevyplyva z tho ze semita je poloviciar? A antisemtizmus by potom bol antipoloviciarstvo?

 2. “A učinil, aby z jednoho (praotce) všecko pokolení lidské
  přebývalo na veškerém povrchu zemském, ustanoviv určité časy
  a meze přebývání jejich.” (Skutky 17,26)

  Problém zde totiž neleží jen v duchovní/náboženské rovině, ale také zejména v RASOVÉ ROVINĚ. Kulturní rozdíly mezi rasami nepramení jen z náboženství, ale také zejména z rasové identity. Proto jsou např. bílá a černá rasa naprosto rozdílné rasy, jelikož jejich geny šly každý svou úplně jinou cestou.

  Bůh věděl, proč učinil rozdílné rasy a u jednotlivých z nich hranice jejich přebývání na Zemi. A Bůh nedělá chyby. Proč by se tedy člověk měl snažit toto vylepšovat a “napravovat boží chybu” rasovou integrací a míšením ras?! A Bůh i věděl, proč je rasové míšení z dlouhodobého hlediska špatné. Proč vystupoval proti rasovému míšení (nejen proto, aby bylo stvořeno vhodné a čisté tělo pro budoucího Mesiáše – našeho Pána Ježíše Krista). Je snad Bůh “rasista”?!

  “Nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna někoho
  z nich ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna. To by odvrátilo
  tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným bohům. Hospodin by
  proti vám vzplanul hněvem a rychle by tě vyhladil.” (Deuteronomium 7,3-4)

  Bohužel člověk opět chce „napravovat boží chyby“ – dnes pro změnu stavbou multikulturního Babylonu.

  Nestačí jen zachovat křesťanskou duchovní a kulturní identitu naší země, nýbrž je nutné zachovat VĚTŠINOVOU HOMOGENNÍ BÍLOU IDENTITU NAŠÍ ZEMĚ. Nejen na křesťanství, ale i na bílé rase stojí naše země i civilizace.
  BEZ BĚLOCHŮ NEBUDE USA, NEBUDE RUSKA, NEBUDE KANADY, NEBUDE AUSTRÁLIE, NEBUDE ANI NAŠÍ ČESKÉ ZEMĚ. Jestli se Arabové či černoši stanou v Evropě a v české zemi většinou, bude to znamenat konec naší civilizace i naší země.

  Proto musíme naši imigrační politiku, pokud má naše země a národ přežít, postavit (minimálně částečně) na (bílém) ETNONACIONALISMU, která by měla nastavit imigrační zákony našeho státu tak, aby nebyla ohrožena většinová bílá homogenita naší země. Navíc (pokud jste slavjanofilové) každý slavjanofil musí už z principu oponovat rasovému míšení, aby nebyla ztracena slovanská identita. Aby bylo uchovány co nejčistší geny a tělo pro slovanský kmen. Platí přece – ve zdravém těle zdravý duch. To vše má být proto, aby Slovanstvo mohlo konat svou činnost na této Zemi PRO SLÁVU BOŽÍ.

  Doporučuji dílo slavného bílého nacionalisty Davida Dukeho “Moje probuzení” – konkrétně část II.: “Rasa a skutečnost”.

  Doporučuji také videa a přednášky této šikovné Američanky – Lany Lokteffové. A také Nicka J. Fuentese. A obecně etnonacionalistického proudu Alt-Right (do kterého právě patří i Lana Lokteffová i Nick J. Fuentes).

  Např. toto:
  Youtube – Proč „občanský nacionalismus“ nestačí

  A také si dát velký pozor na různé falešné “konzervativní” proroky, kteří budou silně brojit proti islámu, ale na druhé straně budou brojit proti bílému nacionalismu a nebudou mít nic proti masivní ne-islámské nebělošské imigraci. A také na ty, kterým bude vadit jen “ilegální” imigrace nebělošských národů, ale legální imigrace nebělošských národů jim vadit nebude. Pozor na tyto vlky v rouše beránčí.

  • Též si člověk uvědomuje, proč kdysi američtí patrioti na veřejných demonstracích nosili transparenty s heslem: RACE MIXING IS COMMUNISM.

   Rasové míšení je jen cesta k rozvratu země a společnosti – stejně jako starozákonní Izrael před babylonském zajetí byl duchovně a kulturně rozvrácen skrze hromadné rasové míšení, tak i bílá civilizace je rozvracena skrze hromadné rasové míšení (USA a Rusko, dvě největší bělošské krajiny, které jsou drceny prostřednictvím masivní nebělošské imigrace [v žebříčku imigrace se USA nacházejí na 1. místě, Rusko na 2. místě] a hromadného rasového míšení, jsou toho názornou ukázkou). Neboť toto je cesta k vytvoření jednoho multikulturního Babylonu opět s „jedním národem“ (jako před stavbou Babylonské věže) – s cílem vybudování NWO (Antikristova království na Zemi). NWO má být o DOKONALÉM KOMUNISMU.

   “Tím, že budeme tmavším rasám vkládat do vědomí myšlenku, že byly po staletí utlačovány bílými, je můžeme upoutat k programu komunistické strany. Zatímco budeme rozněcovat negroidní kulturu proti bílým, budeme bílým vštěpovat komplex viny za jejich vykořisťování negrů. Budeme pomáhat negrům, aby narůstalo na jejich prominenci, v profesích, ve světových sportech a v zábavě. S touto prestiží se budou negři schopni ženit s bílými a zahájí tak proces, který dodá Ameriku našemu účelu.” – Israel Cohen, A racial program for the twentieth century (Rasový program pro dvacáté století), 1912

   • Foreslave, tys taky naletěl? Tá desetinná čárka je tam omylem! Má být správně 24% američanú jsou míšenci!

    • Siondeath

     Nevím, co tím básník chtěl říci. Já jsem vůbec nepsal nikde o procentech rasových míšenců v USA. Psal jsem jednak o otázce, zda je či není prospěšné rasové míšení pro společnost a také o tom, komu agenda rasového míšení vyhovuje a kde má původ.

     PS: Píše se to FOREVER SLAV, vy jeden „Foreslave“. 😉

    • Desatinná čiarka je tam správne – pokiaľ poznáte rozdiel medzi vyjadreniami „sa považuje“ a „je“.

 3. “….Židia predstavujú zdroj sociálnych problémov, lebo majú rasovo zmiešaný pôvod”.
  ….chýba tu však popís toho ‘rasového zmiešania židov’….ja ho uvediem…..

  Forever Slav prečo miešate do všekého nejakého boha?
  “Bůh věděl, proč učinil rozdílné rasy….”
  ….tento váš postreh si zrejme protirečí s tvrdením “A Bůh i věděl, proč je rasové míšení z dlouhodobého hlediska špatné….”

  ….prečo ich stvoril, keď vedel že je to špatné? Urobil chybu?….čo zase protirečí s vašim “A Bůh nedělá chyby”.
  Dĕlá! A preto nemôže byť bohom.
  • jedna z jeho chýb (ale v skutočnosti je to len klamstvo biblie), keď vraj ukázal a dal Mojžišovi “zasľúbenú zem”: tá zem nebola voľná, aby ju niekomu daroval, to bola zem Canaan, osídlená už popomerne vyspelou civilizáciou, ktorú Hapiru časom vyvraždili…..
  • ďalšou chybou a omylom bol ‘jeho syn’ Isa, ktorý sa mu odvďačil výrokom (zase, biblia o ňom vie, ale kresťanstvo ho ignoruje ako všetko čo sa mu nehodí):
  SLOVÁ JEŽIŠA KRISTA K ŽIDOM:
  “ VÁŠ OTEC JE DIABOL A VY CHCETE ROBIŤ, ČO ON ŽIADA.
  ON BOL VRAH OD POČIATKU A NESTÁL V PRAVDE, PRETOŽE V ŇOM PRAVDA NIE JE.
  KEĎ HOVORÍ, NEMÔŽE INÁČ NEŽ KLAMAŤ, PRETOŽE JE KLAMÁR A OTEC LŽI”.
  EVANJELIUM SV. JÁNA 8, 44
  “Proč vystupoval proti rasovému míšení (nejen proto, aby bylo stvořeno vhodné a čisté tělo pro budoucího Mesiáše – našeho Pána Ježíše Krista). Je snad Bůh “rasista?!”

  …..v prvom rade žiadny boh neexistuje, teda je úplne zbytočné uvažovať nad tým či bol, alebo nebol rasista….
  ….budhistický mních Isa, z ktorého urobil vynálezca kresťanstva, turecký žid Saul (premenovaný na Pavla, dokonca svatého Pavla) nejakého Ježiša Krista, nemohol nikdy byť žiadny “Mashiach” (Mesiáš = Anointed – pomazaný,. Zvyčajne sa to vzťahuje na osobu predurčenú do služieb božích, pomazanú olejom. (Exodus 29:7, I Kings 1:39, II Kings 9:3).
  Nejaký Ježiš Kristus jednoducho vôbec nevyhovuje židovskému konceptu Mesiáša a preto židia nikdy neverili v Ježiša. Okrem toho, židovský Mesiáš musí byť potomok Dávida a nie potomok “boha”!
  “To by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným bohům”. (Deuteronomium 7,3-4)….”

  ….o akom inom bohovi je tu reč? Nie je judaizmus, ako aj kresťanstvo (aj Islám) monoteistické náboženstvo, náboženstvo jedného boha?
  Kto vlastne napísal Deuteronomy? Dokázateľne to nebol Mojžiš….ten nenapísal Prvých páť knhu biblie (Exodus, Genesis, Levicitus, Numbers, Deuteronomy)…..takí oistí švindléri ako tí, ktorí napísali Evanjeliá….. žiadni Ján, Matúš, Lukáš a Marek….

  Čo sa týka toho ‘rasového miešania’ židov:
  E. Mourant a jeho dvaja spolupracovníci, ktorí sa špecializujú na analýzu krvných skupín, skúšali tisíce židov v Európe, Severnej Afrike a Strednom Východe a zistili, že židia, ako celok, vykazujú miešaninu 5-10% černošskýh (Negro) génov, ktoré mohli obdržať ich pobytom v starom Egypte a nasledovnou miscegenaciou (mongtrelizáciou) so severo-afričanmi. (A. E. Mourant, “The Genetics of Jews”, Clarendon Press, Oxford, 1978).

  • SITRA AHRA

   Šířete lacinou židovskou proti-křesťanskou propagandu. Samé nedoložené nesmysly.

   „“Bůh věděl, proč učinil rozdílné rasy….”
   ….tento váš postreh si zrejme protirečí s tvrdením “A Bůh i věděl, proč je rasové míšení z dlouhodobého hlediska špatné….”“

   Nijak si to neprotiřečí. Nevím, kde ten protiklad tam vidíte. Bůh stvořil lidi rozdílných ras, ale zároveň odrazuje člověka od rasového míšení. Není v tom žádný protiklad.

   “ jedna z jeho chýb (ale v skutočnosti je to len klamstvo biblie), keď vraj ukázal a dal Mojžišovi “zasľúbenú zem”: tá zem nebola voľná, aby ju niekomu daroval, to bola zem Canaan, osídlená už popomerne vyspelou civilizáciou, ktorú Hapiru časom vyvraždili…..
   • ďalšou chybou a omylom bol ‘jeho syn’ Isa, ktorý sa mu odvďačil výrokom (zase, biblia o ňom vie, ale kresťanstvo ho ignoruje ako všetko čo sa mu nehodí):
   SLOVÁ JEŽIŠA KRISTA K ŽIDOM:
   “ VÁŠ OTEC JE DIABOL A VY CHCETE ROBIŤ, ČO ON ŽIADA.
   ON BOL VRAH OD POČIATKU A NESTÁL V PRAVDE, PRETOŽE V ŇOM PRAVDA NIE JE.
   KEĎ HOVORÍ, NEMÔŽE INÁČ NEŽ KLAMAŤ, PRETOŽE JE KLAMÁR A OTEC LŽI”.
   EVANJELIUM SV. JÁNA 8, 44
   “Proč vystupoval proti rasovému míšení (nejen proto, aby bylo stvořeno vhodné a čisté tělo pro budoucího Mesiáše – našeho Pána Ježíše Krista). Je snad Bůh “rasista?!”“

   1) To byla žádná chyba. Kanaán byl vyhlazen a jeho obyvatelstvo vyhnáno kvůli svým ohavnostem, které páchali – modloslužebnictví, sodomie, chrámová prostituce, lidské oběti, satanská magie a okultismus atd. Proto. Stejně jako Sodoma a Gomora. A Bůh měří všem stejným metrem. Pokud i Izraelité odpadli od Boha k démonskému modlářství, trest je neminul též (viz např. babylonské zajetí).

   2) Překrucujete Bibli (kterou jste zjevně nikdy nečetl, jen bláboly o Bibli). Ježíš nemluvil o Bohu Hospodinu. Mluvil ke skupině Hebrejců, kteří Jej nepřijali a nejednají v souladu s božími zákony pravého Boha Hospodina.

   „31Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. 32Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
   33„Jsme Abrahamovo símě!“ ohradili se. „Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: ‚Budete svobodní‘?“
   34Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. 35A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. 36Když vás Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní. 37Vím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete mě zabít, protože mé slovo u vás nemá místo. 38Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase děláte, co jste slyšeli od svého otce.“
   39„Náš otec je Abraham,“ odpověděli mu.
   „Kdybyste byli děti Abrahama,“ řekl jim Ježíš, „dělali byste Abrahamovy skutky. 40Vy mě ale chcete zabít – člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. 41Vy děláte skutky svého otce.“
   „My jsme se nenarodili ze smilstva,“ odpověděli. „Máme jednoho Otce, Boha!“
   42Ježíš jim řekl: „Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste mě, protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to on mě poslal. 43Proč nerozumíte mé řeči? Nemůžete mé slovo ani slyšet! 44Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. 45Ale protože já říkám pravdu, nevěříte mi. 46Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte? 47Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha.“
   48Židé mu odpověděli: „Neříkáme správně, že jsi posedlý Samaritán?“
   49„Nejsem posedlý,“ odpověděl Ježíš. „Jen ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte. 50Já však nehledám svoji slávu; je tu někdo jiný, který ji hledá a soudí. 51Amen, amen, říkám vám: Kdokoli zachová mé slovo, navěky nespatří smrt.“
   52„Teď víme jistě, že jsi posedlý!“ řekli mu Židé. „Abraham zemřel, stejně tak proroci, a ty říkáš: ‚Kdokoli zachová mé slovo, navěky nezakusí smrt.‘ 53Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?“
   54Ježíš odpověděl: „Chválím-li sám sebe, má chvála nic neznamená. Ten, kdo mě chválí, je můj Otec, kterého vy nazýváte svým Bohem, 55ale neznáte ho. Já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo. 56Abraham se těšil, že uvidí můj den; uviděl ho a zaradoval se.“
   57„Ještě ti není padesát let, a viděl jsi Abrahama?“ řekli mu na to Židé.
   58Ježíš odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem.“ 59Tehdy vzali kamení a chtěli ho ukamenovat. Ježíš se ale skryl a opustil chrám.“ (Jan 8,31-59)

   Abrahám, Mojžíš a Ježíš věřili ve stejného Boha Otce – Boha Hospodina.

   „…..v prvom rade žiadny boh neexistuje, teda je úplne zbytočné uvažovať nad tým či bol, alebo nebol rasista….“

   A můžete to dokázat? Je to celé o tom – já vám nemůžu dokázat fyzicky, že Bůh existuje (duchovní věci nejdou dokázat fyzikálními důkazy), stejně vy jako ateista mi nemůžete dokázat teorii „Velkého třesku“ (tedy tvrzení, že svět „vznikl z ničeho“).

   „….budhistický mních Isa, z ktorého urobil vynálezca kresťanstva, turecký žid Saul (premenovaný na Pavla, dokonca svatého Pavla) nejakého Ježiša Krista,…“

   Dávno vyvrácená dezinformace (propagovaná mj. řadou židů – jen „náhoda“ Gojíme). Ježíš Kristus je doloženou historickou postavou, např. římskými historiky [které nelze podezřívat z nějakého nadržování křesťanství] jako Tacitus, Suetonius atd.

   „nemohol nikdy byť žiadny “Mashiach” (Mesiáš = Anointed – pomazaný,. Zvyčajne sa to vzťahuje na osobu predurčenú do služieb božích, pomazanú olejom. (Exodus 29:7, I Kings 1:39, II Kings 9:3).
   Nejaký Ježiš Kristus jednoducho vôbec nevyhovuje židovskému konceptu Mesiáša a preto židia nikdy neverili v Ježiša. Okrem toho, židovský Mesiáš musí byť potomok Dávida a nie potomok “boha”!
   “To by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným bohům”. (Deuteronomium 7,3-…“

   Opět překroucení Bible. Božský původ Ježíše Krista nevylučuje jeho jakožto Mesiáše. Jelikož Ježíš byl totiž BOHOČLOVĚK – tedy potomek Abraháma i Davida a Bůh v jedné osobě. Žádná samostatná entita, oddělená od Boha Hospodina (na to navazuje i učení o Svaté Trojici – tj. Trojjediném Bohu). Jelikož:

   „30Já a Otec jsme jedno.“ (Jan 10,30)

   Ostatní nedoložené nesmysly ani nebudu komentovat. Jen ještě krátce ohledně židů – respektive původu „židovského národa“:

   Bůh dal Izraelitům Zemi zaslíbenou pod podmínkou, že budou Jej následovat a dodržovat Jeho přikázání. Izraelský lid však toto opakovaně porušil. Jednou to bylo před babylonském zajetí, kdy Izraelité pod vlivem pohanských kultů (které přišly do Země zaslíbené za vlády izraelského krále Šalamouna) odpadli od Boha. A poslední kapka přišla, když lid Izraele pod vlivem babylonské kabalistické sekty farizejů (OTCŮ ZAKLADATELŮ ŽIDOVSKÉHO NÁRODA) ukřižoval Syna Božího Ježíše Krista. A zde vznikly dvě skupiny – praví Izraelité z kmene Judy (křesťané) a falešní Izraelité kmene Judy (ti, kteří se označují jako potomci kmene Judy, ale lžou). Tedy dva tábory – křesťané (pravý Izrael, praví Judejci) a židé (falešný Izrael, falešní Judejci, obec Satanovy Synagogy).
   Za ohavný bezbožný čin bohovraždy přišlo na lid Izraele, svedený farizeji, boží prokletí. A Země zaslíbená jim byla odňata za jejich neposlušnost Bohu. Hospodin dal a Hospodin vzal.

   Dnešní Izrael, který VZNIKL Z VŮLE SATANA, nemá proto se starozákonním Izraelem nic společného – ani s Abrahámem či Mojžíšem. Židé nejsou děti Abrahámovy, ani děti Mojžíšovy. Jsou děti farizejů – DĚTI SATANA.

   “Proto Hospodin vzplanul vůči této zemi hněvem a přivedl na ni každé prokletí zapsané v této knize.” (Deuteronomium 29,26)

   PS: Žádné židé totiž předtím neexistovali. Ve Starém zákoně není žádný židovský národ vůbec zmíněn, jen Izraelité. V případě Bible jde o nepřesný překlad – původně tam stálo Hebrejci či Judejci (tedy obyvatelé římské provincie Judea). I Pilátův ironický nápis na kříži znamenal ve skutečnosti „Král Judeje“ (Rex Judaeorum), nikoli židovský král. Pojem žid, jak jej známe, vznikl jako ekvivalent slova Judejec až o mnoho staletí později. Ne nadarmo rabín Wise prohlásil, že MODERNÍ ŽID JE PRODUKTEM TALMUDU.

 4. Karl May vo svojich „mayovkách“ opakovane písal, a zrejme nie bezdôvodne, že mestici, čiže miešanci amerických Indiánov s belochmi, sú nespoľahliví a zradní, a to sa to Ameriky dostal až ako známy spisovateľ a starý pán, podľa našich kritérií v dôchodkovom veku. Mestici zrejme mali problém so svojou zmiešanou identitou, ani jedna skupina ich neprijala za svojich. A ak navyše zvážime rozdielne povahy Indiánov a belochov, tak z toho zákonite musí vzniknúť psychicky nevyrovnaný jedinec, ktorému sa v hlave melie všetko možné.

 5. For Forever Slaw:
  “Stal som sa teraz vašim nepriateľom tým, že som vám povedal pravdu?” (Galatians 4:16)

  Som veľmi potešený a považjem za poctu, že ste si dal kvôli mne takú prácu, aby ste mi tu opísal pomaly celú bibliu, ktorú podľa vás som “ani nevidel”.o“Kanaán byl vyhlazen a jeho obyvatelstvo vyhnáno kvůli svým ohavnostem, které páchali – modloslužebnictví, sodomie, chrámová prostituce, lidské oběti, satanská magie a okultismus atd…..”
  ….úžasne vymyslené, typicky podľa biblie…..keď chceme psa biť, palica sa vždy nájde….teda vyvraždíme aj deti….takéto nezmysly sa skutočne môžete dozvedieť len od tých vašich pedofilov v tých čiernych sukniach v tých vašich “chrámoch”…..

  “….v prvom rade žiadny boh neexistuje, teda je úplne zbytočné uvažovať nad tým či bol, alebo nebol rasista……”
  “A můžete to dokázat?”

  ….táto otázka je typická ukážka vášho ubohého kresťanského myslenia, keď ste pritlačení ku stene a neviete “kam z konopí”….priznávam vám právo veriť a dokonca tvrdiť čo chcete a ja si prisvojujem právo popierať existenciu nejakého boha; ale ste to vy, ktorý tvrdíte, že existuje, aby ste jeho existenciu dokázal a nie ja, aby som dokazoval jeho ne-existenciu….čo je toto za logika?

  “Ježíš Kristus je doloženou historickou postavou….”
  ….to si s takou istotou myslíte len vy, lebo vás o tom presviedčajú od kolísky po hrob, inteligentne sa tomu hovorí “brainwash”….jeho existencia, takého akého ho prezentuje kresťanstvo je “ambiciózna hypotéza’, taka istá, ako existencia boha…
  Kristova existencia nie je podložená historickou evvidenciou…..
  Je veľmi divné, že napriek veľkému vzrušeniu a fanfáram, ktoré vraj oznamovali narodenie Krista a taktiež jeho ‘ukrižovanie’ (podľa bibie), nenájdeme jediného historika, jediného pisateľa tej doby, ktorý by si našiel čas, aby toto poznamenal vo svojich spisoch. Mimo vyfabrikovaných (rozumej vymyslených) biblických spisov, žiadny rímsky historik, žiadny pisateľ a žiadny rímsky autor divadelných hier, nezanechal ani najmenšiu poznámku, že by mal čo iba najhmlistejšiu vedomosť o tom, že je medzi nimi ten takzvaný ‘najväčší z najväčšich’, ktorý “káže” čo má vraj byť najúžasnejšie zo všetkých nových kázaní.)

  Napriek tomu Cézar zanechal obsiahle spisy, ktoré sú dodnes zachované a môžu byť študované našimi deťmi v školách. Kristus sám, ktorý vraj mal doručiť (ľudstvu) najväčší odkaz pre večnú budúcnosť, ktorý kedy svet videl, nezanechal ani ten najmenší zdrap papiera, na ktorý by bol napísal jediné slovo. Toto nakoniec potvrdzuje sama biblická literatúra a spomína len to, že vraj raz napísal niečo do piesku!)

  Dnes stále môžeme študovať Cicerove veľké rečnícke prejavy a písomnosti. Zanechal viac ako 800 listov, ktoré ešte stále dnes môžeme študovať. Môžeme študovať celé knihy ktoré napísal Marcus Aurelius, môžeme študovať čo napísal Aristoteles, čo napísal Plato a mnoho iných, ktori boli súčasníci s prvými začiatkami kresťanskej éry, alebo ju predchádzali. Ale divné, niet ani slova v žiadnych spisoch, ktoré by mohli byť prisúdené Ježišovi Kristovi samému.)

  Gréci a Rimania tej doby a dokonca predtým aj potom vyvinuli umenie sochárstva na vysokú úroveň. Našli sme busty Cicera, Cézara, Marka Aurelia a nespočitateľné množstvo iných gréckych a rímskych hodnostárov a nižších osobností, ale zdá sa, že nikdo nepovažoval za dosť dôlezité vytesať sochu Ježiša Krista. A dôvod je nepochybne taký, že v tom čase žiadny taký model nebol. V tom čase bolo nepochybne množstvo umelcov a maliarov, ale zase, napodiv, nikdo si nedal čas a záujem namaľovať obraz tohoto vraj najväčšieho zo všetkých učiteľov, ktorý bol dokonca prehlásený za Syna božieho, ktorý prišiel na zem. Ale nikdy nebol namaľovaný žiaden obraz tohoto muža, ktorý, ako je nám tvrdené, zhromaždil okolo seba veľké davy a spôsobil veľké vzrušenie a strach dokonca samému Herodesovi, kráľovi Judey, napriek tomu, že ten už bol 4 roky mŕtvy, keď sa nejaký Kristus vraj narodil).

  ”…Božský původ Ježíše Krista nevylučuje jeho jakožto Mesiáše…… Jelikož Ježíš byl totiž BOHOČLOVĚK….”

  ….taký “BOHOČLOVEK” ako som ja…..tu mi prezradzate, že vy ste “znalec biblie” (ak0 ma chcete presvedčiť), ale nie ste znalec histórie biblie…..vy neviete kedy, kde a ako bol Kristus vyhlásený za boha? Nikdy ste nepočul o niečom, čo sa odohralo 20-ho mája 325 CE v Nicei na podnet cisára Konštantína (ktorý ani nebol kresťan), čomu sa hovorí Council of Nicea, kde po argumentácii Ariusa s Athanasiom, Kristus bol voľbou (!) vyhlsený za boha?

  “….na to navazuje i učení o Svaté Trojici – tj. Trojjediném Bohu)”.

  ….tu ste tomu všeetkému nasadil korunu a je nepochopiteľné, ako móže normálny človek niečomu, ako táto hlúposť, veriť a ju vysvetliť…zase prezrádzate, že nemáte ani poňatia, ako tento nezmysel vznikol a kto ho vymyslel……
  Kresťanstvo vzišlo z konceptu Jedinosti Boha, akokoľvek však v nejasnej a záhadnej doktríne, ktorá bola sformulovaná vo štvrtom storočí.
  Táto doktrína, ktorá pokračuje byť zdrojom kontroverzie vovnútri aj mimo kresťanského náboženstva, je známa ako ‘Doctrine of the Trinity’ (Doktrína Trojice).

  Dajme to dohromady v inej forme: jedna osoba boh Otec, plus jedna osoba boh Syn, plus jedna osoba boh Duch Svätý, rovná sa jedna osoba, Boh Čo? Je to inteligentná reč, alebo nejaký eufemizmus, ‘abrakadabra?’.
  Vieme ale aj to, že Athanasius, biskup ktorý sformuloval túto doktrínu, sa priznal, že čím viac písal o tejto záležitosti, tým bol menej schopný jasne vyjadriť jeho myšlienky na to sa vzťahujúce.
  Samozrejme o tom, že koncept ‘TRINITY’ (ale žiadnej svätej) siaha až do časov starého Egypta, nemáte ani najmenšiu znalosť.

  “Pojem žid, jak jej známe, vznikl jako ekvivalent slova Judejec…..”

  ….toto je zase veľmi chytráckjy a nič neobjasňujúci argument….ale trochu pravdy mate, aspoň v tomto….
  Počas jeho života, Ježiš bol jeho súčasníkmi známy ako ‘Judeán’, nie ako ‘žid’ a taktiež Ježiš nazýval sám seba ‘Judeán’, nie ‘židom’.

  V dobe ukrižovania (?) Ježiša, Pontský Pilát bol v Judei administrator za Rímske Impérium, ktoré zahrňovalo časť Stredného Východu. Pokiaľ sa týkalo jeho, oficiálne, oybvatelia Judey boli ‘Judeáni’, nie ‘židia’, ako boli nazvaní neskoršie, až od 18-ho storočia! V tejto dobe nebola v Judei náboženská, rasová, alebo národnostná skupina známa ako ‘židia’, a ani nikde inde vo svete.
  Je neodškriepiteľný fakt, že slovo ‘žid’ bolo neznáme do roku 1775. Pred rokom 1775 slovo ‘žid’ neexistovalo v žiadnom jazyku.
  Ježiš je označovaný ako ‘žid’ po prvý krát v Novom Testamente, v revidovaných vydaniach 18-ho storočia, z prvých prekladov Nového Testamentu zo 14-ho storočia do anglického jazyka, keď tlačiarenské stroje zásobovali svet po prvý krát neobmedzeným množstvom Nového Testamentu.
  Ježiš poprel formu náboženského uctievania, praktizovaného v Judei počas jeho života. Vtedy bola známa ako Farizeizmus; dnes je praktizovaná ako ‘Judaizmus’.
  Eminentný rabín, Louis Finkelstein, hlava “Židovského Teologického Seminára v Amerike”, v predslove jeho prvého vydania “The Pharisees”, na strane XXI, píše:
  “…Judaismus…Phariziaismus sa stali Talmudismus, Talmudismus sa stal Stredoveký Rabbinismus, a Stredoveký Rabbinismus sa stal Moderný Rabbinismus. Ale počas týchto zmiien v pomenovaní, duch starovekého Farizianizmu prežil nezmenený”.

  Rád by som sa opýtal, kde beriete presvedčenie, že to čo píše biblia, je pravda?

  Prosil by som taktiež, keby ste sa v budúcnosti vyvaroval napísať mi, že píšem ‘nedoložené nezmysly’. Moje tvrdenia a argumenty sú historické záznamy a vaša biblia je, ako povedal A.Einštein:
  “Biblia nie je nič viac, ako poézia, ústne tradície a modlitby”.
  Albert Einstein, v liste filozofovi Erikovi Gutkindovi, zo dňa 3-ho januára 1954, označil vieru v boha za “detské povery” a povedal, že židia nie sú vyvolení ľudia, ako uviedli noviny Guardian.
  A ešte niečo na zakončenie a pre vaše potešenie:
  Noviny “Freiheit“ zo dňa 5 februára 1881 charakterizoval kresťanstvo ako:

  “…švindel, vymyslený žonglérmi” a pokračuje “čítajte bibliu, celú, za predpokladu že premôžete v sebe hnus, ktorý vás musí pojať keď otvoríte stránky tejto najneslávnejšej zo všetkých hanebných kníh (doslovne “das infamste aller Schand-bücher”) a rýchlo zistíte, že Boh, ktorého tento nezmysel vštepuje do ľudí, je oheň sršiaci, odplatou dýchajúci, zúrivý, millión-hlavý drak”.

  Nech sa vám darí……

 6. Páni , čítal som Vás oboch, ale občas trochu zabudnete, jeden viac druhý menej a Vaša argumentácia Vás zavše prezradí, že biblia je kniha náboženská a nie historická.

Leave a Reply