Domov / Hlavná strana / Nezaradené / Prop po vynútenej kóme znova ožíva…

Prop po vynútenej kóme znova ožíva…

Prop po vynútenej kóme zo strany pseudodemokratickej a tyranskej trhokratúry znova ožíva…

Protiprúdu sa vraj plávať nedá… Je to veľmi namáhavé a vysiľujúce, pričom odvážlivca čoskoro masy vody premôžu a umlčia. No niekedy je nutné a naliehavé, napriek všetkému nebezpečenstvu plávať proti prúdu, keď ide o záchranu niečoho vzácneho, či už života alebo dôležitých hodnôt, aj s rizikom možných následkov. V prípade prop-u ide o záchranu slobodného ducha, slobody prejavu a necenzúrovaného sprostredkovania reality a faktov.

Protiprúdu znamená proti – mediálnemu spracovávaniu verejnosti účelovými informáciami, skresľovaniu situácie doma i vo svete, šíreniu strachu, obáv a poslušnosti k oficiálnej propagande v kombinácii tzv.mienkotvorných médií hlavného prúdu s politickou mocou skorumpovaného systému a elitárskych sponzorov či majiteľov v pozadí. Teda aj v globalistickom jazyku vyjadrené – proti brainwashingu a main-streamu(vymazávaniu mozgov a systémovej propagandy v éteri i na internete).

No protiprúdu znamená aj za – zverejňovanie každej informácie, ktorú sa má verejnosť dozvedieť, aj keď ju oficiálne tlačové agentúry, televízne i rozhlasové stanice neposkytnú, skoncovanie s tendenčnosťou v informovaní, keď je vopred stanovený nepriateľ mocenských elít a masívna kampaň ho má zdiskreditovať, odhaľovanie historickej pravdy poprekrúcanej v učebniciach tzv.odborníkmi poplatnými diktátu víťazov a utajovanej v archívoch až do vymretia všetkých svedkov a záujemcov o danú problematiku, právo vyjadriť názor aj keď nie je politicky korektný a možnosť otvorene hovoriť o vlastných skúsenostiach a poznatkoch, i keď vyvolávajú zúrivú reakciu prisluhovačov trhokratúry v politickej, mediálnej a právnej sfére.

Protiprúdu nie je len proti, či za, ale je zároveň aj výzvou – pre každého prispievateľa, čitateľa či podporovateľa na prekonanie strachu, pasivity a rezignácie, že proti zdanlivo všemocnej mašinérii finančno-politicko-mediálnej oligarchii manipulátorov a ich poslušných, zároveň hladných po kariére a kontách sluhov, niet šance postaviť sa na odpor a dokázať, že ešte nie všetci sú poslušní vystrašení ovčania a zmanipulované stádo.

Zároveň je protiprúdu príležitosťou na zjednotenie internetových aktivistov, aby skoordinovali svoje schopnosti a odhodlanie vytvoriť účinnú a efektívnu protiváhu oficiálnej mediálnej propagande v jej úsilí ovládať dezorientovaný, vystrašený a poslušný dav. Príležitosťou vytvoriť webový protipól hlavnoprúdovým a internetovým prostriedkom masového ohlupovania, infozábavy a manipulácie v prospech nadiktovaného konzumu, pseudohumanizmu a pseudotolerancie na ceste vlastného sebazničenia-identity, koreňov a civilizačných odkazov – do náruče a tyranie morbídneho sveta jednoliatej poslušnej masy celosvetového impéria zdanlivo neviditeľnej ruky globálneho trhu. Proti tomuto prúdu, za inú predstavu plnohodnotného života a v mene sebaúcty a zodpovednosti k budúcnosti.

M. Morés

O ::prop

Leave a Reply