Domov / Hlavná strana / Náboženstvo / Prečo majú organizácie a štruktúry tak ďaleko od lásky a kultúry?

Prečo majú organizácie a štruktúry tak ďaleko od lásky a kultúry?

kaabaZ toho, že človek je nedokonalý, logicky vyplýva aj to, že tvorí nedokonalé, ba často aj zlé organizácie a štruktúry. Ale ako môže niečo fungovať bez organizovania, šéfovania a podriaďovania? Od materskej škôlky, cez cirkevné spoločenstvá, až po veľké štáty, všetko sa riadi podľa princípu: „Keď sa rúbe les, lietajú triesky.“ Čím má organizácia a štruktúra väčší rozsah, tým je tých triesok viac.


Ľahko je obviňovať druhých a úplne najľahšie náboženstvá, ktoré všetky vyhlasujú, že sa snažia o dokonalosť a podľa všetkého sú to práve ony, ktoré sú najdokonalejšie. Prečo sa potom rozpadávajú, delia a hašteria?

Ono na to možno ani nie je vždy rozumný dôvod a rozdiely, ktoré vznikajú, často nielenže nie sú podstatné, ale občas aj úplne nezmyselné. Vidíme to žiaľ aj na histórii kresťanstva a Kristove slová, že nepriniesol pokoj, ale meč a rozdelenie, patria medzi jeho najjasnozrivejšie výroky. Je niečo paradoxnejšie, ako vyhlasovať dogmy, ktoré sú nepochopiteľnými tajomstvami a potom sa kvôli ich akože nesprávnemu chápaniu nenávidieť a vraždiť? Podľa mňa tu vôbec nejde o nejaké vieroučné a logické doktríny a učenia, ale o indoktrinácie a balamútenia, aby sme sa mohli oddeliť od tých ostatných, s ktorými nemáme spoločné záujmy a aby sme sa už nemuseli starať o nich, ale len a len a čo najlepšie výlučne o seba.

Iste aj pre takéto nepodstatné a ničivé hádky sa podarilo moslimom tak ľahko ovládnuť severnú Afriku, kus Ázie, ba aj značnú časť Európy. Islam otvorene hovorí o tom, že sebectvo je v medziľudských vzťahoch podstatné a neidealizuje a nekomplikuje veci natoľko, ako rôzne kresťanské smery. Ale sú jeho konečné výsledky a smerovania z týchto dôvodov lepšie a milosrdnejšie? Keď ma netrápi, že nie som lepší od druhých a bez milosrdenstva a odpustenia ich potláčam a eliminujem, síce mnohé zjednodušujem, ale nakoniec si sám sebe kopem veľkú jamu, do ktorej skôr či neskôr padnem. Idealizmus a maximalizmus iste môžu byť nereálne a nezdravé, ale ešte viac choré sú snahy o jednoznačný realizmus, nespochybniteľnú praktickosť, akoby vedeckosť a násilnú prehľadnosť. Môže to viesť k oveľa väčšej bezohľadnosti a krutosti ako akékoľvek komplikované a úzkostné snívania. Aj keď teda vždy budeme sebeckí a malicherní a nikdy nespasíme sami seba, treba sa o to lepšie snažiť, aj keď je to nemožné a niekedy aj smiešne. Dokonalí teda nikdy nebudeme, ale s pokorou a vnímaním druhých sa musíme o tieto ciele usilovať a to tak v osobných, ako aj v rodinných, národných, štátnych, ba aj celosvetových meradlách a dosahoch. Toto pravidlo je všeobecné, teda katolícke a takémuto, síce pokornému, ale nevyhnutnému rozvíjaniu našich všeobecných talentov nás učil náš veľký a v rámci pozemských možností aj dokonalý vzor, syn človeka menom Ježiš Kristus.


On nám hovorí, že jeho Otec je neúnavný, že pracuje aj v sobotu a my to tiež musíme v rámci svojich, hoci nedokonalejších, možností realizovať. Náš zakladateľ málo hovorí o tom, aby sme ho uctievali, ale veľa o tom, aby sme ho nasledovali. Ale samozrejme nie tým spôsobom, aby sme sa plietli do toho, do čoho nás nič nie je a aby sme sa rozhádali úplne so všetkými. Všetko chceme mať spísané a kodifikované, aj keby občas stačilo len počarbať do piesku… Poniektorí príliš snaživí a žiaľ niekedy aj pomerne úspešní kresťania nám svoju „perfektnosť“ pravidelne predvádzajú a potom sa čudujú, že ich ostatný svet podceňuje a nenávidí. Vidieť brvná vo svojich očiach a milovať svojich nepriateľov, sú naozaj tými najdokonalejšími činnosťami, ktoré nám čistia zrak a jediné dokážu z nepriateľov robiť priateľov. Nikto nás nebude uznávať, ak sami nebudeme uznanliví, tolerantní a realistickí a to predovšetkým voči sebe navzájom. Priznajme si pokorne, že odlišnosti sú nevyhnutné a konečne prestaňme s hádkami o počte anjelov na špičke ihly! My skutočne nemôžeme vidieť Boha, ak nevidíme ľudí okolo seba a ich existenčné a naozaj podstatné problémy. Žiaľ, dodnes platí to, že keď nás niekto na našu slepotu upozorňuje, tak ho ignorujeme, likvidujeme a občas aj bolestivo križujeme.

Autor: Vlado Gregor, www.protiprudu.org

O ::prop

15 komentárov

 1. Taký pekný,moderný newage vývar z toho čo kde autor pochytil o náboženstvách.
  Zlátanina človeka,ktorý sa nevie zorientovať.Nechápe zmysel a teda ani cieľ Kristovho príchodu a učenia.

 2. No, pán Gregor,
  už priemerne inteligentný Homo Sapiens by mal vedieť, že jeho úvahy na akúkoľvek tému,
  by nemali odporovať FAKTOM. Rovnako ani mytologickým, či biblickým faktom.
  Ak
  teda chce niekto hovoriť o Ježišovi Kristovi, mal by si pozrieť faktá v zmysle biblických dejín, (stačí aj vo wiki)
  aby
  netrieskal kraviny , ako napr. túto :

  „…… nás učil náš veľký a v rámci pozemských možností aj dokonalý vzor,
  !!!syn človeka!!! menom Ježiš Kristus.
“

  No, myslím, že už malé katolícke deti z hodín náboženstva vedia,
  že
  Ježiš bol synom BOHA a človeka (matka ) !!!

  Irelevantné pri tom je, či vôbec nejaký boh existuje, či to boli len bytosti z nejakej
  inej planéty v zmysle Ericha von Dänikena, atď.
  Ide o
  FAKTUM z biblických dejín, ktorý je pre celý mýtus o Kristovi relevantný !!!

  • Otázka: Co to znamená že Ježíš je Syn Člověka?

   Odpověď: Ježíš je v Novém Zákoně 88-krát pojmenován „Syn Člověka“ První význam slovního spojení „Syn Člověka“ je odkazem na proroctví Daniele 7:13-14: „Viděl jsem u vidění nočním, a aj, s oblaky nebeskými podobný Synu člověka přicházel; potom až k Starému dnů přišel, a před něj postaven byl. I dáno jest jemu panství a sláva i království, aby všickni lidé, národové a jazykové sloužili jemu; jehož panství jest panství věčné, kteréž nepomíjí, a království jeho, kteréž se neruší.“ Popis „Syn Člověka“ byl titulem Mesiáše. Ježíš je ten, kterému byla dána vláda, sláva a království. Když Ježíš používal tuto frázi, On tím poukazoval, že proroctví o Synovi Člověka je o Něm. Židé té doby měli být důvěrně seznámení s frází a její významem. Ježíš se prohlašoval za Mesiáše.

   Druhý význam fráze „Syn Člověka“ je ten, že Ježíš byl opravdu lidskou bytostí. Bůh nazval proroka Ezechiele 93-krát „Synem Člověka“. Bůh prostě volal Ezechiele lidskou bytostí. Syn člověka je člověk. Ježíš byl plně Bůh (Jan 1:1), ale On byl také lidskou bytostí (Jan 1:14). 1 Janova 4:2 nám praví: „Po tomto znejte Ducha Božího: Všeliký duch, kterýž vyznává Jezukrista v těle přišlého, z Boha jest.“ Ano, Ježíš byl Syn Člověka – On byl ve své přirozenosti Bůh. Ano, Ježíš byl také Syn Člověka – On byl ve své přirozenosti člověk. Sumarizováno, fráze „Syn Člověka“ znamená že Ježíš je Mesiáš a že On je opravdu lidskou bytostí.

   • Ježiš nikdy nepovedal, že On sám je Synom Človeka, to poplietli apoštoli, nepochopili, keď hovoril o Synovi Človeka, kedy teda o sebe, kedy o Synovi Človeka, mysleli si, že Ježiš je sám Synom Človeka, lebo Synom Človeka je druhý Boží Syn Duch Svätý – IMANUEL. Božia Trojica, nie dvojica, teda je jasné, že sú Traja a predsa JEDEN!

 3. Ale aby sme zostali pri téme, dovolím si zodpovedať otázku, ktorá je zároveň
  nadpisom článku :

  „Prečo majú organizácie a štruktúry tak ďaleko od lásky a kultúry?“

  Odpoveď:
  Pretože ich zakladajú a vedú ľudia, ktorí nevedia čo to je láska k ľuďom,
  pretože oni vlastne ľudí, ako takých nenávidia.
  Čo je jedna z podstatných vlastností psychopatov-sociopatov
  (pozrieť vo wiki).
  A
  taká je aj ich kultúra- kultúra nenávisti, klamania, podvádzania, kradnutia
  a vraždenia, aj masového,
  ak si obeť nechce dať dobrovoľne vziať psychopatmi vyhliadnutú korisť !!!
  Či už ropu, zlato a pod…….
  teda
  suroviny a prírodné bohatstvá,
  voči ktorým psychopati pociťujú nesmiernu lásku :))

 4. No a ešte túto vetu z daného článku považujem za potrebné objasniť:

  “ Poniektorí príliš snaživí a žiaľ niekedy aj pomerne úspešní kresťania, nám svoju “perfektnosť” pravidelne predvádzajú a potom sa čudujú, že ich ostatný svet podceňuje a nenávidí.“

  Pýtam sa :
  Ktorý svet, aký svet, koho svet podceňuje a nenávidí kreťanov za to, že sú
  úspešní a perfektní ?

  A zároveň si odpovedám :

  No, asi svet tých, ktorí sú len tak „úspešní“, že ich tzv. „úspechy“ sú založené
  na
  PARAZITOVANÍ, KLMASTVÁCH, PODVODOCH, ZLODEJINÁCH a VRAŽDÁCH.
  Toto všetko ovšem kresťanská náuka nedovoľuj, resp.zakazuje !!!

  Bez
  bez týchto činností sú tí tzv.“úspešní “ vlastne NESCHOPNÉ NULY !!!

  Dôkaz:
  Keby to neboli neschopné nuly, nemuseli by klamať, kradnúť, podvádzať…..atď.,
  aby k niečomu prišli.

  Tí , ktorí sú SKUTOČNE schopní, tí sú úspešní svojou duševnou,
  a telesnou činnosťou,
  bazírujúcou na usilovnosti a statočnosti !!!

  Samozrejme, že im paraziti, zlodeji a podvodníci musia závidieť
  a musia ich nutne nenávidieť !!!

  Kresťanská, Kristova náuka hovorí : „Miluj blížneho svojho, ako seba samého“
  Čiže,
  tým je už teoreticky nenávisť a závisť á priori vylúčená.

 5. Ježiš Mária, no keby blbosť kvitla, tak autor toho článku na ktorý si pridal link získa zlatú medailu na Flóre Olomouc a ani by ho nebolo potrebné nijako aranžovať. Takto človek dopadne, keď pozerá veľa ruských médií. Nekomentujem ostatné, ale o Ukrajine je tam toľko nezmyslov na jednej kope, že ani nemám chuť sa nimi dopodrobna zaoberať. Zareagujem aspoň materiály od Vjačeslava Ponomarova – „Národného starostu“ Slavjanska a vodcu jednej z tých samovyhlásených národných republík, ktorých je tam na jednom a tom istom území už ani neviem koľko a hlušia sa tam medzi sebou, hoci inak tvrdia, že sú vlastne jednotná Novorosia.
  Ten chlap je zločinec, pomätenec a hádam narkoman alebo čo, však si utvorte vlastný názor, pokiaľ viete anglicky alebo rusky. Mimochodom, z jeho reči jednoznačne vyplýva, že sú v konflikte s DNR (netuším ale s ktorou):
  https://www.youtube.com/watch?v=fYUI2a1vZ8I&hd=1

  Dnes bol v rámci konfliktov medzi týmito samovyhlásenými republikami zavraždený Maxim Petruchin – „tajomník“ vodcu jednej z tých Doneckých národných republík Denisa Pišulina:
  http://ukr-online.com/crime/6600-v-donecke-zastrelili-odnogo-iz-liderov-separatistov-foto.html

  No dobre, tak Pušilina, nie Pišulina. Mne to tak vtipnejšie znie 🙂

 6. Tu medailu so zasluzite predovšetkým vy Jozef

 7. Presný citát k tomuto článku znie: „34 Nedomnievajte sa, že som prišiel dať pokoj na zem; neprišiel som dať pokoj, ale meč. 35 Lebo som prišiel rozdeliť človeka proti jeho otcovi a dcéru proti jej materi a nevestu proti jej svokre, 36 a nepriateľmi človeka budú jeho domáci. 37 Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma hodný; a kto má radšej syna, alebo dcéru ako mňa, nie je ma hodný; 38 a kto neberie svojho kríža a nejde za mnou, nie je ma hodný.“ – Evanjelium Matúša, 10.kapitola.

  Presne o tomto hovorí toto dievča zo svojho života v tomto videu:
  https://www.youtube.com/watch?v=fAMp2FKjcG0

  Dcéra sa obrátila k Ježišovi, matka zostáva odmietať Ježiša a nechce opustiť život v hriechu, nechce o Ježišovi nič počuť a hnevá sa na dcéru, keď Ježiša len spomenie. Iste to poznáte aj sami vo vašej vlastnej rodine, ak ste sa vnútorne obrátili k Ježišovi a túžili by ste zachrániť aj ostatných vašich najbližších, keď si vďaka Pánovi uvedomujete, že žijú v hriechu. Človeku je ľúto svojich najbližších, ale väčšinou ich nedokážete obrátiť osloviť proti ich vôli, keď sa nechcú vzdať hriechu. V tom lepšom prípade sa to predsa len pod Božím vedením podarí, ale vyžaduje si to veľa našej trpezlivosti.

  Prečo má cirkev ďaleko od lásky, ale bližšie k hriechu? Pretože kňazi nepoznajú Ježiša, pretože viacej milujú ľudí a cirkevnú pokrivenú teológiu, než samotného Ježiša. Lebo iba 100% odovzdaním svojho srdca a všetkých svojich záľub v ňom otvoria Ježišovi dvere, inak Ho nebudú hodní. Podstata evanjelia je úplne uctievať Ježiša počúvaním a poslúchaním Jeho vôle, nie žitím podľa cirkevných zákonov a predpisov. Cirkevné obrady nikoho neočistia, človek sa sám musí chcieť vnútorne odvrátiť od svojich zamilovaných hriechov. Ináč skončí v pekle.

  • Dobré blbosti , pre nižší hominidný druh-Neandertálcov, či psychopatov !!!

   Vyšší, ušľachtilejší hominidný druh-Homo Sapiens- nepotrebuje strašenie peklom,
   aby
   neklamal, nekradol, nevraždil, atď….
   on
   to nerobí, pretože má inak konštruovaný mozog.
   On
   radšej TVORÍ, usilovne pracuje, pre seba, aj pre spoločnosť, radšej dáva ako berie,
   miluje svojich blížnych, namiesto nenávisti voči nim, pretože biologicko-geneticky
   mu je daná EMPATIA, súcit atď.

   Vôbec nemusí milovať žiadneho BOHA, môže dokonca pochybovať o jeho existencii
   a aj tak je spravodlivý a čestný, pretože mu je to prírodou dané-tak je stavaný
   jeho mozog -mozog ušľachtilej ľudskej rasy !!!!

   A JEDINE podľa týchto kritérií sa dá rozoznať, kto patrí k ELITE ľudstva,
   (nezáležiac na vzdelaní, majetkoch, atď… )
   a
   kto k ODPADU- k spodine ľudskej spoločnosti, aj keby vlastnil miliardy a mal štyri profesúry :-))
   A
   ten nižší hominidný druh to svojim zvieracím inštinktom dobre cíti,
   preto
   nenávidí vyšší hominidný druh a svoju menejcennosť sa snaží kompenzovať
   materiálnym bohatstvom.
   Samozrejme NAKRADNUTÝM !!!!
   Ale…….
   v očiach Homo Sapiensa aj tak zostane chudáčik, ktorému Sapiens nezávidí
   ani ho ne-nenávidí
   pretože vie,
   že ten za to nemôže, tak ako ani psychopati , alebo homosexuálovia za to nemôžu .

   Na vine je príroda, či Dänikenovi Bohovia – bytosti z inej planéty,
   ktorí
   tu zjavne robili pokusy s krížením vyšších bytostí so zvieratami, napr. OPICAMI.
   Niektoré pokusy sa zjavne vydarili -Homo Sapiens-
   iné nie- Nenadertálec.
   A
   keď videli čo za kreatúry tiež vznikli, tak sa zľakli a utiekli na svoju Planétu
   kde“čušia ako vši pod chrastou“ :-))

  • Ešte doplním jedno svedectvo, tiež patrí ku spomenutému učeniu:

   „when the sword comes to your family“ – keď meč príde do vašej rodiny

Leave a Reply to Ugoloo Cancel reply