Domov / Hlavná strana / Spoločnosť / Prečo by environmentalisti mali mať početné rodiny

Prečo by environmentalisti mali mať početné rodiny

environmentalismVšeobecne vzaté, environmentalisti prevyšujú priemer čo do ich intelektuálnych, estetických a morálnych vlastností. Porozumieť reťazci príčin a súvislostí bezpochyby vyžaduje nemalú dávku inteligencie, obzvlášť keď zoberiete do úvahy, že ekosystém predstavuje nesmierne komplexnú príčinnú súvislosť.

Obľúbiť si krásy prírody a pohŕdať vecami, ktoré ju hyzdia, vyžaduje silnú dávku estetickej citlivosti. Ako podotýka Immanuel Kant , estetické porozumenie v sebe obsahuje i určitý aspekt nezaujatosti. Práve táto nezaujatosť je z moderného technologického pohľadu zavrhovaná, keďže príroda je tu vnímaná ako prostriedok uspokojenia ľudských záujmov. V neposlednom rade je potreba nezanedbateľnej morálnej citlivosti, aby človek začal premýšľať v kozmických dimenziách a prevzal zodpovednosť i za vzdialené nezamýšľané dôsledky svojho konania. K tomu, aby si človek udržoval túto rozšírenú zodpovednosť, potrebuje silný charakter.

Keď to trochu zjednodušíme, environmentalisti sa snažia stať dokonalými ľudskými bytosťami. Samozrejme, že to neznamená, že by boli oslobodení od hriechu, medzi ktoré patrí napríklad ľahkovážnosť. Každopádne tieto ich poklesky sú zdieľané ľudstvom v omnoho väčšej miere než ich kladné vlastnosti. Keďže ochrancom prírody leží na srdci blaho celého sveta a podľa toho i jednajú, ich reprodukcia sa pohybuje pod limitom sebazáchovy. V tomto bode však budem s nimi nesúhlasiť, keď tvrdím, že z hľadiska dlhodobej perspektívy je táto ich voľba vo vzťahu k životnému prostrediu nezodpovedná a deštruktívna.

Ľudia, ktorým leží na srdci blaho sveta a nerobí im problém predvídať budúce dopady súčasného jednania a zároveň sa vyznačujú sebakázňou vo vzťahu k reprodukcii, by naopak mali byť tými, ktorí si zaobstarajú početné rodiny. Z ekologického hľadiska by práve o niečo podobné mali usilovať. Nech už sú ich vlastnosti produktom prírody, výchovy alebo ich kombinácie, deti ekologicky osvietených a zodpovedných ľudí by ich mali podediť. Planéta potrebuje viac takýchto ľudí, nie menej. Nebolo by skvelé, ak by boli všetci takíto?

Pokiaľ budú mať inteligentní a zodpovední ľudia málo detí alebo vôbec žiadne, rozhodne to neodradí hlúpych, sebeckých a nezodpovedných ľudí od rozmnožovania sa v masovom meradle. Pokiaľ teda ekologicky zodpovední ľudia budú zanedbávať svoje reprodukčné schopnosti, zapríčinia tým, že tí istí ľudia, ktorí dnes ničia planétu, ju raz zdedia. Aký má teda zmysel prenechať Zem tým, ktorí ju premenia v nehostinnú pustinu? Takto sa dobrý hospodár nechová, preto tí, ktorým budúcnosť tejto planéty nie je ľahostajná, by mali mať početné rodiny.

Áno, skutočne je tu až príliš mnoho ľudí. Nebolo by však omnoho ekologicky zodpovednejšie týchto hlúpych, vulgárnych a nezodpovedných ľudí, ktorí nemajú žiaden záujem o planétu, pokúsiť presvedčiť, aby mali menej detí alebo vôbec žiadne? Takýto výsledok by však nemohol byť ponechaný na individuálnej voľbe. Dnešné rodinné plánovanie je vzhľadom k dysgenike ekologicky nezodpovedné. V súčasnej klíme iba inteligentní a zodpovední ľudia obmedzujú svoju reprodukciu, čím zapríčiňujú, že hlupáci a blázni zdedia planétu Zem. Ekologicky zodpovedné rodinné plánovanie preto vyžaduje spoluúčasť štátu, ktorý by finančne motivoval inteligentných a zodpovedných ľudí k zakladaniu veľkých rodín, zatiaľ čo hlupáci a nezodpovední jedinci by mali mať menej detí alebo žiadne.

Potrebujeme zelené eugenické hnutie, skôr než bude neskoro.

autor: Greg Johnson
zdroj: Counter-Currents Publishing
preklad: Aman, protiprudu.org

O Roland Edvardsen

Leave a Reply