Domov / Hlavná strana / Veda / Pôvod ideológií a ich nositelia

Pôvod ideológií a ich nositelia

Známy japonský vedec (a tiež rasový realista) Satoshi Kanazawa prišiel v minulosti s výskumom, ktorý indikuje, že v USA je silná negatívna korelácia medzi všeobecnou inteligenciou a náboženským i politickým konzervativizmom. Pochopiteľne, niektorí takéto štúdie okamžite zavrhnú ako „liberálnu propagandu“ (hoci Kanazawa je skôr konzervatívny vedec). Tento Japonec tiež publikoval veľmi zaujímavú knihu Paradox inteligencie a napísal i zopár podnetných článkov pre Psychology Today. V mnohých svojich textoch dobre vysvetlil prečo všeobecná vyššia inteligencia liberálov môže často viesť k zlým rozhodnutiam.

Kanazawa tiež poriadne naštval „strážnych psov“ politickej korektnosti svojou štúdiou atraktívnosti ženských tvári, ktorú označili za rasistickú kvôli výsledku, že černošky sú považované za najmenej príťažlivé (aké prekvapenie).

Takže nech už si o výskumoch pána Kanazawu myslíte čokoľvek, tak ťažko tohto človeka označiť za vedca poplatného politickej korektnosti – práve naopak.

V nasledujúcom texte sa ešte podrobnejšie pozrieme na niektoré zaujímavé výsledky jeho práce a na to, čo by z nich mohlo vyplynúť. Chcel by som najmä, po niekoľkých ne-empirických a možno skôr filozofických a historických pokusoch, s ktorými sa zväčša stretnete, determinovať pôvod rôznych všeobecných politických ideológií.

Treba mať na pamäti, že predmetom diskusie budú charakteristiky vzťahujúce sa ku konkrétnym ideológiám a sentimentom, nie nevyhnutne k politickým stranám. Pretože voľba voliť napr. republikánov či demokratov, eventuálne v slovenskom kontexte taký sociálnodemokratický SMER, liberálnu SAS alebo nacionálno-konzervatívnu K-ĽSNS, by mohla závisieť len od jedného faktoru vyplývajúceho z mnohých ideológií a sentimentov (preto nám vyjdú dosť nepresné analýzy, ak použijeme konkrétnu politickú stranu ako náhradu pre sentiment alebo ideológiu).

Takže tu je zopár poznámok:

Z dát získaných z USA nám vychádza, že konzervativizmus a religiozita majú silne negatívnu koreláciu so všeobecnou inteligenciou meranou počas adolescencie, pričom vek, pohlavie, rasa, zárobok, vzdelanie a náboženstvo boli považované za kontrolné premenné (Kanazawa, 2010). Tieto korelácie (politickej ideológie a religiozity) s inteligenciou sú 2x tak silné v porovnaní s tými, ktoré sa týkajú vzťahu politickej ideológie k pohlaviu alebo rase, eventuálne k pohlaviu alebo náboženstvu (Kanazawa 2010).

Všeobecná inteligencia, z pohľadu Satoshiho Kanazawu, nám umožňuje riešiť problémy nových fenoménov, a preto dnes koreluje s liberalizmom (Kanazawa 2010).

Ďalšia štúdia, tentoraz z UK, ukázala, že rasový predsudok, z väčšej časti sprostredkovaný len skrz ideológiu, je asociovaný s relatívne nízkou inteligenciou v detstve (Hodson&Busseri, 2012).

Dáta z USA zase ukázali, že predsudky voči homosexuálom sú spojené s nízkou úrovňou abstraktného myslenia často sprostredkovaného skrz autoritárstvo – vzdelanie a socioekonomický status boli kontrolované pre oba súbory údajov (Hodson&Busseri, 2012).

Konzervatívci tiež uvažujú menej analyticky a viac holisticky ako liberáli (Talhelm et al., 2014), čím sú podobní väčšine ľuďom mimo západných kultúr.

Libertariáni, na rozdiel od „konzervatívcov“, premýšľajú veľmi analyticky alebo typicky „západným spôsobom“ (link).

Ľudia, ktorí majú klasické liberálne sentimenty vo vzťahu k ekonomike a spoločenským problémom, majú tiež nadpriemernú verbálnu inteligenciu (Carl, 2014).

Dáta z Veľkej Británie a Brazílie indikujú, že stredo-pravé a v nižšej miere centristické a stredo-ľavé pohľady korelujú s vyššou inteligenciou (Rinderman, et al., 2011). Anti-regulácia a ekonomický „konzervativizmus“ a.k.a. ekonomický „liberalizmus“ tiež korelujú s vyššou inteligenciou (link).

„Liberalizmus“, ktorý má ľavičiarsku sémantickú konotáciu, zase býva spojený s duševnými poruchami, pričom táto korelácia sa javí byť najsilnejšia u žien. Výskum na túto problematiku indikuje, že pohlavie má silnejšiu koreláciu s mentálnymi poruchami ako politická ideológia (ženy trpia duševnými poruchami signifikantne častejšie ako muži (link).

Z týchto dát sa dajú vyvodiť nejaké zaujímavé teórie: spoločenskí konzervatívci sú často silne natalistickí, zvyknú uzatvárať skôr manželstvá a majú silnejšie pocity nízkej dôvery. Povedal by som, že tieto charakteristiky, spoločne s ich nižším IQ, silnejším holistickým myslením a chudobnejším abstraktným myslením, ich môžu spájať s istými klanovitými populáciami. Klanovití Európania východnej hajnalovej línie reagovali na vysokú úmrtnosť vyššou fertilitou a vysokou sobášnosťou a zároveň sa zdá, že majú nižšie IQ ako historicky viac skrížení Európania. Rôzne typy liberalizmu sa pravdepodobne vyvinuli z menej klanovitej stratégie viac zmiešaných Európanov asociovaných s vyšším IQ, nižšou úmrtnosťou, nižšou plodnosťou a vyšším počtom ľudí, ktorí nevstúpili do manželstva.

Pre ešte viac informácií o účinkoch outbrídingu a ďalších selektívnych tlakoch na západných Európanov odporúčam pozrieť si nasledujúcich blogerov: HBD chick, JayMan a Evo and Proud.

V súčasnosti jeden z najrešpektovanejších rasových realistov na Youtube Ryan Falk známy i ako Alternative Hypothesis tiež prišiel so zaujímavou prácou, ktorá poukazuje na koreláciu niektorých variácií aliel s politickými prístupmi, ktoré často odlišujú domorodých Európanov od migrantov z tretieho sveta.

Viac informácií o tzv. Hajnalovej línii:
www.demprechod.euweb.cz/3_1_hajnal.htm
en.wikipedia.org/wiki/Hajnal_line

Odporúčaná literatúra:
Satoshi Kanazawa, Paradox inteligencie: Prečo inteligentný výber nie je vždy najlepší.

Autor: Roland Edvardsen

O Roland Edvardsen

10 komentárov

 1. Ideš ako kanón s vysokou kadenciou. 🙂 S „kontroverzným“ a hlavne nebojácnym Kanazawom som sa stretol už skôr vo videu od Black Pigeon Speaks. 🙂 Kiež by miesto autocenzúry u akademikov a vedcov vládla debata založená na dátach a zdravom rozume. Mne sa tak javí, že sú to dnes skoro všetci zbabelci a mamonári. Napr. dnes toľko zavrhované a démonizované „stereotypy“ (rodové, rasové atď.) sa osvedčili najmä preto, lebo sú denne empiricky testované. Myslím si, že je tragické staviať sa k stereotypom a priori rovnostársky a ignorovať dáta, ktoré máme k dispozícii. Aj tak najrôznejšie stereotypy ľudia uplatňujú podvedome celý čas, s tým ťažko nejaký „pokrokový“ ideológ niečo urobí. Všeobecná rovnosť je okrem iného aj porážkou prevyšujúcich v spoločnosti – „prevyšujúci“ objektívne vždy jestvovali, jestvujú a budú jestvovať. Problémom je, že dnes sú títo ľudia zle smerovaní alebo nemajú vôbec príležitosť, aby sa k dôležitým veciam mohli vyjadrovať.

  Akademickým vzdelaním sa síce pýšiť nemôžem, ale viem čo som v súvislosti s dogmou „multikulti“ (multirasová spoločnosť) videl a zažil počas mojej anabázy v Británii, kde som sa snažil etablovať po škole – žiaľ, ako väčšina mojich rovestníkov, ktorých ekonomická situácia a vidina zisku hnala tam. Avšak vďaka tejto anabáze som „precitol“, vrátil sa domov a začal sa venovať témam, ktoré dnes nie sú populárne a už vonkoncom nezabezpečia materiálny osoch, lež o to viac sú potrebné vo verejnom diškurze.

  Apropos, mám na Teba pár otázok, ak môžem:

  Po prvé, čo považuješ za nasilnejší argument v prospech prirodzených IQ – a iných – rozdielov medzi rasami na strane ľudí, ako napr. nebohý Dr. J. Philippe Rushton alebo Dr. K. MacDonald, ktorých štandardná akademická a vedecká obec špiní a diskredituje pri každej príležitosti. Najčastejšie tvrdenie samozvaných vedcov je, že neexistuje gén, ktorý by tieto rozdiely vysvetloval, ergo za všetko môže životné prostredie; a tiež, že neexistuje všeobecný vedecký konsenzus.

  Po druhe, nakoľko je podľa Teba teória „všetci sme z Afriky“ pravdivá a relevantná v kontexte paneurópskeho nacionalizmu)?

  Vopred veľká za odpovede a Tvoj čas.

  • Dovolím si čiastočne odpovedať na bod 2. Teória „všetci sme z Afriky“ padla už dávnejšie vďaka nálezom z Grécka a Bulharska. Podľa všetkého to dnes vyzerá na „všetci sme z Európy“, aj keď nie je vylúčené, že sa to bude meniť podľa toho, ako budú paleontológovia nachádzať časti tiel. 🙂 Hľadanie miesta vzniku človeka osobne pokladám len za takú zábavku, ktorá nič nevyrieši. Ak si niekto myslí (myslel), že vďaka pôvodu človeka z Afriky boli všetci ľudia pôvodne černosi, ktorí v Európe vybledli, je pablb.

   • Samozrejme, že si môžete dovoliť. Každý názor a prípadny poznatok z neho plynúci je viac než vítany. 😉 Hlavne som hľadal inšpiráciu na zrozumiteľnú formuláciu pre tzv. normálov, prečo na rôzných univerzalistických teóriach nezáleží. Rétorika typu „aj tak sme všetci z Afriky, takže na farbe kože nezáleží“ je častým argumentom mladých leninovských tovarišov, ktorí priamo podporujú alebo propagujú Progresívne Slovensko vonku na námestiach aj na internetoch. 🙂 A nie je žiadným tajomstvom, že podobní „pokrokári“ si často pletú pojmy a dojmy, často si pletú umelý multikulturalizmus a prirodzenú kultúrnu výmenu, organickú spoločnosť so sociálnymi experimentmi atď. Idem dohľadať tie nálezy z Grécka a Bulharska, vďaka za tip.

 2. Teória von z Afriky nepadla, pokial sa teda jedná o súčasné ludstvo, teda homo sapiens. Nálezy z Európy ktoré spomínate sa týkajú predka človeka a možno aj predka opice. Človek mal tých predkov viacero, sú rozlične pomenovaní a majú spoločné jedno, všetci vyhynuli. Zatial platí, že homo sapiens pochádza z Afriky a bude to platiť dovtedy, kým sa nenájde dôkaz, ktorý túto teóriu vyvráti. Odkial pochádza táto teória? Pri skúmaní ludskej DNA sa prišlo na to, že jedna jej časť neprenáša žiadne informácie o stavbe človeka, ale prenáša informácie o vývojovej línii jeho predkov. Jedná sa o Y DNA a prenáša sa len v mužskej línii. Ešte skôr bola objavená mitochondrialna DNA , tú prenášajú len ženy, ale na svoje deti oboch pohlaví. Táto ženská mtchDna je stará cca 240 tisíc rokov a mužská Y DNA „len“ 60 tisíc rokov, ďalej údaje v nich kódované nesiahajú. Podstatné je, že táto mužská DNA zachytáva pre nás sťahovanie ludskej rasy z miesta svojho vzniku po celej zemi. Ako sa to preukazuje, jedná sa o vedeckú metódu, ktorú vedia použiť s rovnakým výsledkom genetici v USA, Rusku, Číne, Maďarsku a aj na Slovensku a samozrejme aj inde. Y DNA zaznamenáva mutácie, ktoré sa dejú v štatisticky pravidelnom období a podla dĺžky týchto sekvencií sa približne presne odhaduje vek kedy ku ktorej mutácii prišlo. Čím mladšia je mutácia, tým má viac záznamov o svojich predkov, podotknem, že YDNA sa dá zistiť u živých ludí aj s kostrových pozostatkov. Pri živých sa teda zisťujú jednotlivé sekvencie , hladajú sa zhody a vytvárajú sa línie, kedy prišlo k oddeleniu línií. Dnes je spravených desattisíce týchto výskumov jednotlivcov a rôzne laboratória pomenovali jednotlivé línie. Prvá línia, tá najstaršia je z Afriky a má ju národ Sanov, tzv. bušmenov. Nie sú to černoši, majú na afričanov relatívne svetlú pokožku, kučeravé vlasy a šikmé oči. Samozrejme boli aj pred nimi iný homo sapiens, podla vykopávok je náš rod starý cca 250 tisíc rokov / údaje sa rôznia/, všetky tieto línie vymreli a v roku cca 60 tisíc pred našim letopočtom zostal len jeden, ten čo majú Sanovia. Z nich sa následne vyvinuli afrockí černosi, teda nie je pravda že belosi pochádzajú z černochov. Zo Sánov sa vyvinuli aj Číňania, Austrálania a aj belosi. Najsvetlejší z ludskej rasy sa vyvinuli zo skupiny R, ale tí čo majú skupinu R žijú v Indickej džungli a sú pomerne tmaví. Až skupina R1 bola svetlá a tá sa vyvíjala v oblasti juhovýchodnej Sibíri, ďaleko od zdrojov vitamínu A v morských plodoch a v mlieku zvierat. Pretože vtedy bola doba ladová, tak R1 chodil zahalený v kožiach a živil sa lovom, vitamín A mohol získať len zo slnečného žiarenia, ale pretože bol zahalený v kožiach, tak slnku vystavoval len malú časť tela. Tmavokoží proste postupne vyhynuli a prežívali len tí svetlejší. Bola to prirodzená selekcia a adaptabilita na prostredie. Zo skupiny R1 sa vyvinuli postupne skupiny R1a1 a R1b1, obidve skupiny sa vybrali zaludňovať planétu, tak ako iné skupiny, ale tá biela koža im ostala podnes. R1a1 je Slovanská haploskupina, tá je dnes rozšírená viac vo východnej Európe a R1b1 je Keltská, rozšírená v západnej Európe. Dnešné moderné národy sú zmesou rôznych haploskupín a preto v Európe máme svetlých bielych a trochu tmavších bielych. Haploskupina na identifikovanie sa z národom nemá žiadny vplyv.
  Vedci z ústavu Maxa Planka tvrdia, že bieli ludia majú gén z Neandertálca. Iný vedci tvrdia že to nie je pravda. Ak by to bola pravda, tak v prípade že Neandertálec oplodnil ludskú ženu, tak jeho Y DNA koluje v génoch niekoho okolo nás. Ak sa to dokáže, že niekto má takúto Y DNA, bude to senzácia a revolučný prevrat.
  K tej inteligencii, vysokej či nízkej, je to o adaptabilite ludí, bieli sa vyvinuli v podmienkach neuveritelného strádania a tým im boli vštepené určité vôlové vlastnosti a schopnosti prežiť, ktoré boli ďalšou existenciou len utvrdzované. Nie je to však univerzálna vlastnosť, veď leňochov je medzi nami dosť. Niekto je vysoký, silny , zručný a primerane inteligentný, dnes to stačí na kvalifikovaného robotníka, ale v 10 storočí to boli vlastnosti vhodné pre elitu a ten moc inteligentný ,ak nebol zároveň aj silný a mršný, ale bol v tomto podpriemerný, tak skončil ako poskok tej menej inteligentnej elite. Každému príroda nadelila nejako, zabezpečuje to prežitie ludského rodu aj v tých najzložitejších podmienkach.

  • Ako som napísal už skôr. Zmení sa pre nás niečo, ak zistíme, že ľudstvo (úmyselne nepíšem homo sapiens, predkovia alebo čokoľvek iného si dosadíte) pochádza z Antarktídy, Madagaskaru, alebo Grécka? Žiaden praktický význam pre dnešné ľudstvo. Takže nech sa nad krajinou pôvodu človeka vzrušujú tí, ktorí z toho majú šušky, pretože sú za tieto zbytočnosti platení.

   • Súhlasím, ale napr. Absolut vodka robí na Slovensku – a inde v Európe – reklamy typu Slovensko „žije všetkými farbami,“ a na druhej strane v súlade s teóriou „africkej kolísky“ vyzerá africká verzia tejto reklamy tak, že v nej niet jediného belocha (pochopiteľne) a hlavné motto je One Source (jeden zroj), čo implikuje, že Afrika je „domovom nás všetkých,“ akási praidentita, s ktorou sa máme stotožniť a byť povôli pokiaľ ide o afrikanizáciu Európy. Toto len upevňuje už aj tak neznesiteľný afrocentirzmus, ktorý dnes objektívne v Európe a USA máme. Viac ma ale zaujímajú rozdiely v IQ a demografia, bo z mojej skúsenosti sú toto lepšie témy na „zobudenie“ niekoho z rodiny a známych, lež stará generácia už vyhlasla, a to doslova.

    • Načo sa zaoberať lžami, ktoré naznačujú, že všetci sme z Afriky a teda všetci sme vlastne černochmi? Rovnako ako keby to bolo opačne – všetci sme z Európy a černosi sú vlastne inak sfarbení belosi… Proste pre mňa nemá význam sa tým vôbec zaoberať, nič to pre mňa neznamená.

     • Ale je to rétorika niektorých politikov, „umelcov“, „elít“ atď. Títo určujú smer, metapolitiku, či chceme či nie, takže tieto bludy je potrebné vyvraciať v diskusiach a nie ich ignorovať. Aj napriek tomu, čo sa hovorí, nemyslím si, že zmena prichádza z dola…

      Keby podobné lži nešírili tzv. inteligentní ľudia, tak by som týmto lžiam vôbec nevenoval pozornosť.

     • Ale veď som vám dal závažný argument – čo by sa zmenilo, ak by sa zistilo, že ľudstvo pochádza z Antarktídy? Nič… Až na pár viet v knihách, ktoré aj tak nikto (dobre, málokto) číta. Je to nepodstatná vec a pýtajte sa ich, či nemajú lepšie veci na práci.

Leave a Reply