Domov / Hlavná strana / Náboženstvo / Pochopenie štyroch arabských slov môže zachrániť našu civilizáciu pred islamskou nadvládou

Pochopenie štyroch arabských slov môže zachrániť našu civilizáciu pred islamskou nadvládou

V roku 539 pred Kristom babylonský kráľ Baltazár uvidel ruku píšucu na múr štyri prorocké slová. Toto „ručné písanie na múr“ nakoniec prorok Daniel vysvetlil ako predpoveď pádu kráľovstva. Mal pravdu. Babylon padol Médom-Peržanom v tú istú noc.

Ako bolo „ručné písanie na múr“ vysvetlené prorokom Danielom, existujú aj štyri arabské slová, ktoré by mohli viesť k podriadeniu celého sveta islamu, ak nemoslimovia úplne nepochopia ich význam a dôsledky. Tie slová sú takíja, tavríja, kitman a muruna.

Každé z týchto slov opisuje iný štýl klamania používaného moslimami, keď diskutujú o islame alebo svojich aktivitách ako moslimovia. Mohamed slávne povedal, „Vojna je klamanie“ (Bucharí, zv. 4, kniha 52, číslo 268). Korán sa chváli, že Alah je „pán všetkého intrigánstva“ (súra 13:42) a že je „hlbokomyseľný vo svojich úkladoch“ (súra 8:30). Západné civilizácie nie sú zvyknuté jednať s ľuďmi, ktorí rozvinuli klamanie do umeleckej podoby. Vedomosti znamenajú moc a najlepším spôsobom boja proti islamistickej agende je povedať, „Sme múdri voči vašim podfukom. Prestaňte s nimi!“

Takíja

Takíja je definovaná ako pretvárka o moslimskej identite jedinca. Pochádza z verša v Koráne, ktorý hovorí, „Nech si veriaci neberú neveriacich za priateľov namiesto veriacich! Kto tak učiní, nedostane sa mu od Boha ničoho, jedine v prípade vlastnej obrany.“ (illaa an-tattaqu minhum tuqah )(súra 3:28). Táto „vlastná obrana“ ospravedlňuje pretvárku. Islamské právo šaríja ustanovuje, „Keď je možné dosiahnuť cieľ klamaním, no nie hovorením pravdy, je povolené klamať, ak je dosiahnutie cieľa žiaduce, a klamanie je povinné, ak je povinný cieľ.“ (Sprievodca cestovateľa, časť r8.2) Príklady zahrňujú klamanie na ochranu islamu alebo moslima.

Tavríja

Tavríja je definovaná ako skrývanie a dala by sa nazvať „tvorivým klamaním“. Je v poriadku porušiť zámer prísahy, pokiaľ neporušíte list prísahy (Sprievodca cestovateľa, časti o19.1 a o19.5) Ako to funguje? Predpokladajme, že niekto protestuje, že súra 1 z Koránu ponižuje kresťanov a Židov, pretože je úpenlivou prosbou, ktorú moslimovia vznášajú k Alahovi sedemnásť krát denne, aby ich udržali mimo cesty „tých, na ktorých sa Boh hnevá“ a „tých, ktorí stratili svoju cestu“. Moslim by mohol reagovať, „Súra 1 nikdy nespomína Židov alebo kresťanov.“ Praktizuje tavríju, pretože hoci súra 1 nespomína Židov a kresťanov menovite, bezpochyby vie, že slová „tých“ odkazujú na Židov a kresťanov.

Ďalším príkladom by bolo, ak by moslim reagoval na váš pozdrav „Šťastné Vianoce!“ Mohol by povedať, „Želám ti to najlepšie.“ Podľa vášho názoru by ste si mohli myslieť, že vrátil kresťanovi pozdrav. V skutočnosti vyjadril svoju túžbu voči vám, aby ste konvertovali na islam; želá vám to najlepšie, čím je podľa jeho názoru to, že sa stanete moslimom.

Kitman

Kitman je charakterizovaný tým, že niekto hovorí iba časť pravdy. Najbežnejším príkladom tohto je, keď moslim hovorí, že džihád v skutočnosti odkazuje na vnútorný, duchovný boj. Nehovorí „pravdu, celú pravdu a nič len pravdu“, ako prisahajú svedkovia na amerických súdoch. Kitman má často za následok hrubé skreslenie pravdy. V uvedenom príklade Korán používa džihád a jeho odvodeniny 59 krát. Z nich by sa len 16 (27 %) dalo považovať za „vnútorný“, bez akéhokoľvek objektu ako cieľa boja vzhľadom ku kontextu súry.

Ďalšou bežnou formou kitmanu je citovať len niekoľko mierumilovných pasáží z Koránu dobre vediac, že tá pasáž bola neskôr zrušená militantnejším, protirečivým veršom. Tu je príklad:

„Niet donútenia v náboženstve“ (súra 2:256, skorá Medina).

„Môžu uctievať inú vieru než vieru v Alaha, keď už sa do vôle Jeho odovzdalo – chtiac-nechtiac – všetko, čo na nebesiach je i na zemi, a keď všetko sa k Nemu navráti?“ (súra 3:83, neskorá Medina).

Ďalší príklad:

„A tým, ktorí chcú, je dovolené, aby bojovali kvôli tomu, že im bolo ukrivdené.“ (súra 22:39, neskorá Mekka).

„A až uplynú posvätné mesiace, potom zabíjajte modloslužobníkov, kdekoľvek ich nájdete, zajímajte ich, obliehajte ich a chystajte proti nim všemožné nástrahy!“ (súra 9:5, neskorá Medina).

Muruna

Muruna znamená využívanie „prispôsobivosti“ na splynutie s nepriateľom alebo prostredím. Ospravedlnením pre tento druh podvodu je tak trochu bizarná interpretácia súry 2:106, ktorá hovorí: „Kedykoľvek zrušíme verš nejaký či dáme ti naň zabudnúť, prinesieme iný, lepší alebo podobný.“ Takže, moslimovia môžu zabudnúť na niektoré z príkazov v Koráne, pokiaľ sledujú lepší príkaz. Moslimovia bojujúci za podporu islamu sa preto môžu odchýliť od svojich islamských zákonov, aby nemoslimovia znížili svoju ostražitosť a dôverovali svojim moslimským náprotivkom.

Niekedy moslimovia praktizujú murunu rovnakým spôsobom, ako chameleón mení farby, aby ho neodhalili. Moslimovia si niekedy oholia brady, nosia západné oblečenie či dokonca pijú alkohol, aby splynuli s nemoslimami. V týchto dňoch si islamisti nič nevážia viacej než modrookú kaukazskú moslimku ochotnú zapojiť sa do terorizmu.

Ďalší bežný spôsob používania muruny pre moslimov je, keď sa oženia s nemoslimkami, alebo keď sa správajú ako nemoslimovia, aby ich skutočná agenda nebola podozrivá. Únoscovia z 11. septembra navštevovali striptízové kluby a bary počas svojich dní voľna, kým v USA chodili na kurzy, aby vedeli, ako naletieť lietadlami do Svetového obchodného centra, Pentagónu a Bieleho domu. Mnohí Američania veria, že poradkyňa Hillary Clintonovej, Huma Abedín, sa vydala za židovského kongresmana Anthonyho Weinera prinajmenšom čiastočne preto, aby zlepšila svoju bezpečnostnú reputáciu, aby tak mohla infiltrovať najvyššie úrovne administratívy.

Dôsledky týchto vysokovyvinutých taktík klamania by mohli byť pre nenáročné západné spoločnosti enormné. Pred dvadsiatimi rokmi psychológ Paul Ekman napísal prenikavú knihu, „Telling Lies“ (v slovenčine vyšla pod názvom O klamaní – pozn. prekl.), ktorá demonštrovala, že ľudia pri klamaní vydávajú rozoznateľné vodidlá. Ich svedomie im nedobrovoľne spôsobí potenie alebo zvýšenie hlasu, alebo kvôli tomu robia iné rozoznateľné gestá. Výskum Dr. Ekmana však bol výlučne s ľuďmi zo západných kultúr. Moslimovia, na druhej strane, nepreukazujú pri klamaní nijaké rozoznateľné znaky, pretože necítia vinu. Podľa svojich názorov robia presne to, čo od nich Alah chce aby robili, aby tak podporili islam. Pretože ktorákoľvek osoba zo Západu, ktorá vychovala deti takmer intuitívne vie, kedy niekto klame, západniari predpokladajú, že to vedia vo všetkých prípadoch.

Nanešťastie, tí istí západniari sa dajú ľahko oklamať islamským klamaním, pretože na podvodníkovi nie sú nijaké prezrádzajúce znaky.

Dúfajme, že tento článok bude budíčkom pre nič netušiacich neveriacich. Dôveruj ale preveruj – ako bola stará americká stratégia pri jednaní s potenciálne nepriateľskými stranami – je cesta, ktorou ísť pri jednaní s islamistami.

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: Islam watch

O ::prop

32 komentárov

 1. „Sme múdri voči vašim podfukom. Prestaňte s nimi!“

  Lepšiu stratégiu proti nadvláde islamu by už nevymyslel ani pápež František.
  Keby ste im také niečo povedali rovno do očí, naskutku prestanú s tými podfukmi, a možno by nás aj opustili.
  Zdá sa mi, že toho sa autor článku bojí najviac.

  Nebolo by vsak oveľa lepšie usilovať o taký stav, kde by nebolo ani potrebné ani možné im čokoľvek hovoriť; ani osobne, ani telefonicky, e-mailom alebo odpisom?

  Moja stratégia je však iná: Keby bol svet podla mojich predstáv, žiaden moslim, Arab alebo černoch by ani netušili, že nejaká Európa vôbec existuje, a ani vo sne by ich preto nenapadlo vydať sa na cestu k nám.

  • A až uplynú posvätné mesiace, potom zabíjajte modloslužobníkov, kdekoľvek ich nájdete, zajímajte ich, obliehajte ich a chystajte proti nim všemožné nástrahy!“ (súra 9:5, neskorá Medina).
   …kde ste vzal ten preklad “a chystajte proti nim všemožné nástrahy!“?
   Tu máte anglický text v plnom znení:
   Sahih International
   Chapter 9, vers 5…
   And when the sacred months have passed, then kill the polytheists wherever you find them and capture them and besiege them and sit in wait for them at every place of ambush. But if they should repent, establish prayer, and give zakah, let them [go] on their way. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.

   Vytrhujete z kontexu, a viníte moslomov, že klamú ako sa im to hodí. Robíte to isté. Viete čo znamená slovo “repent”? Prečo neuvediete pokračovanie týchto veršov?
   Viete o nejakom náboženstve, ktoré neklame? Kresťanská biblia je sbierka klamstiev od začiatku do konca. Viete o tom, že bola poprepisovaná, falšovaná, texty vypustené a pridané? V gréckom texte bolo prevedených v skutočnosti 5337 zmien !

   Vieteo tom, ako kresťanstvo vo Francii zabíjali Katharov a hádzalo do ohňa, zaživa (!) deti len ptreto, že boli z Katharských rodín”
   A Kathari boli kresťania!

   Pár príkladov “morálnej nadradenosti” kresťanstva nad Islamom:
   “Počnúc od času keď bolo kresťanstvo prijaté ako tolerované/rovnocenné náboženstvo (r.315 C.E.), nádherné inoverecké (pohanské) kostoly boli kresťanmi zbúrané a”pohanskí” kňazi pozabíjaní . V období medzi r 315 a 6-tym storočím tisícky “pohanov“ bolo zavraždených. Príklady: Svätyňa Eskulápa v Egejsku, Afroditin chrám v Golgate Aphaka v Lebanóne, Heliopolis. Kresťanskí kňazi ako Marek z Aphaky alebo Cyril z Heliopolisu boli povestní ako “ničitelia chrámov”. Na “pohanské” bohoslužby bol od r.356 rozsudok smrti. Kresťanský cisár Theodosius (408-450) dokonca deti nechal popraviť zato, že sa hrali s pozostatkami “pohanských” sôch, čo kresťanskí kronikári popisovali slovami “úzkostlivo dodržiaval kresťanské účenie”. V 6-tom storočí boli “pohania” zbavení všetkých práv. V 4-tom storočí bol filozof Sopatros popravený na žiadosť kresťanských úradov. Svetoznáma filozofka Hypatia z Alexandrie bola v r.415 roztrhaná sklenenými črepínami na kúsky hysterickými kresťanmi, ktorých viedol kresťanský kňaz Peter.
   Nezaškodí sa sem tam trochu podívať do histórie, obzvlášť keď chceme niečo napisať a to uverejniť

   • Pri všetkej úcte. My kresťania nechceme, aby ste pokračovali aj v našich chybách. V mene kresťanstva už vojny a vraždy skončili a napr. Theodosius bol diktátor v Ríme. Vraždy boli obvyklé. Teraz máme iný systém, kde je najrozšírenejší zločin korupcia a nie zabíjanie.Teraz v Ríme vládne pápež a čo hovorí a koná je maximálna tolerancia až obetavosť. Smutné je, že keď sa dnes zastaneme kresťanov alebo napr. Slovákov sme zlí, pritom len kritizujeme vojny a vraždy pre peniaze a to je i militantný islam.

    • “čo hovorí a koná pápež je maximálna tolerancia až obetavosť” To je tak dojímavé, až sa mi chce od dojatia plakať… Ale ako sa hovorí – komu niet rady, tomu niet pomoci.

    • my krestania ty kokos kolkyže to pišete za kolkych krestanov to pišeš čo mordechaj včera si bol,urabina dnes tu zastupuješ krestanov tak do prdele čo si

   • To bude asi tým, že existuje mnoho prekladov Koránu od rôznych autorov.

    Viete o tom, že bola poprepisovaná, falšovaná, texty vypustené a pridané? V gréckom texte bolo prevedených v skutočnosti 5337 zmien ! //// myslíte že Korán takýmito úpravami neprešiel? Ak hej, prečítajte si toto http://www.islam-watch.org/authors/78-sujit/46-earliest-quranic-manuscripts-of-sanaa-downfall-of-islam.html

    A čo sa týka obetí kresťanstva, skúste si to porovnať s obeťami islamu, tzv. slzami džihádu. https://www.politicalislam.com/tears-of-jihad/

    • “pritom len kritizujeme vojny a vraždy pre peniaze a to je i militantný islam”.

     ….stále neviem, pán Seko, pochopiť o akej “militantnosti Islámu”, je tu reč, keď najstrašnejší teroristický zločin, od Druhej svetovej vojny , bolo bombardovanie škôl, nemocníc, obytných štvrtí a zabíjanie civilov,vojskami NATO v Juhoslávii; vyvraždenie 7 tisíc muslimov v Srebernici (Kosovo); vpád a stála prítomnosť americkej soldatesky v Afganistane, Iraku, vraždenie v Lýbii a Sýrii – na koho popud sa to deje nemuíme siahať hlboko do historickej dokumentácie – atď…. neviem o žiadnom útoku arabskej/moslimskej krajiny na akúkoľvek inú krajinu na tejto planéte, za posledných 1,400 rokov, okrem jediného prípadu, keď Irak zaútočil na Iran a vieme aj na koho popud sa to stalo; za to sa Sadamovi Amerika pekne poďakovala, nechali ho obesiť!
     V roku 1956 zaútočilo Anglicko s Francúzskom a Izraelom na Egypt, kvóli Suezu – aký “iaslamsky militarizmus” mate na myali”?
     * * *
     “To bude asi tým, že existuje mnoho prekladov Koránu od rôznych autorov…”

     …čiastočne pravda, ale týmto problémom vyhnete nasledovne:
     Dajte si do browseru (prehkiadač?) napr. Chapter 9, vers 5 a naskočí Vám presne ten verš a síce v arabskom originále, arbským písmom, a anglický preklad. Pravdepodobno hovorí, že profesionáli, ktorí spracovávajú materiály pre Internet, by asi neriskovali, abdľa originálu dali klamný anglický preklad, nakoľko je to veľmi ľahko overiteľné…

     “A čo sa týka obetí kresťanstva, skúste si to porovnať s obeťami islamu….”,

     …mate pravdu, to sa nedá porovnať …ale v inom ponímaní, ako to myslíte Vy…..preštudujte si niečo o tzv. “krusádach”, halvne o tej prvej aby ste sa dozvedel niečo o vraždení koho -kým….tu mate výňatok:
     “19 júla 1099, kresťania prelomili múry chrániace Jeruzalem a vrútili sa do mesta. Králom Jeruzalema sa stal Baldvin I.
     Niet pochybností a história na obidvoch stranách nepochybne zaznamenáva nesmiernu krvežížnivosť krutých bojovníkov kresťanov a ich brutalitu, ktorá zotrváva v pamäti arabov dodnes…”

     “myslíte že Korán takýmito úpravami neprešiel? Ak hej, prečítajte si toto…”

     …ten link, ktorý udávate by som si bol rád prečítal, ale dostal som tento odkaz
     “The site reports that the request is not valid”.

     Dúfam, že nemusím prízvukovať, že Vaše pramene sú nedôveryhodné a mal by ste sa podobným linkom vyhýbať, aby ste vyhol blamáži.

     Ten druhý link, pod menom “Tears of Jihad” som otvoril a samozrejme ma neprekvapil. Tvrdenie diletanta, samozrejme ničím nepodložené. Robíte chybu, a ako presvedčený kresťan (za akého Vás pokladám a ste sa aj pár krát ako taký prejavil – ale nič v zlom), vyhľadávate články haniace a špiniace, v tomto príppade Islám, ktoré prekladáte (a Prop uverejní, však prečo nie?), avšak beztoho, aby ste si prešetril a zistil ich historickú hodnotu a pravdu. Neviem však, či ste si prečítal k tomuto článku aj nejaké komentáre, ako napr. tento:

     This Site Is a Joke
     (Táto strákna je vtip)
     April 24, 2008 | Log in to Reply
     Hmm, 270 million “killed by jihad” (let’s close our ears and pretend it had nothing to do with the political and ethno-cultural tensions in any of the regions) and still less than the amount killed by the Catholic church, the Soviets and many political leaders, OTHER than Muhammad. Yet, no one mentions those statistics. And what about all the non-Christians killed in the “Christianizing” missions of Europeans? Were those the Crusades redux? By the same logic, then the British and French empires “Crusaders” as felt the “White Man’s Burden” in needing to modernize the ignorant Brown and Black men.
     This website is a joke and a thinly-veiled Islamophobic rant (Christians were “martyred”, while other religionists were “killed”?). Good thing true intellectuals and academics don’t listen to this kind of hogwash. You all can live in your closed little world thinking that you are important or that anyone really pays attention to your stupidity.
     …teda hogwash a stupodity….

     A ďalší:
     Morning Star
     April 26, 2008 | Log in to Reply
     I think the history of those annihilated cultures and people need to be documented especially because the political forces that caused these deaths are still quite active. Very few people including those citizens of the European countries currently being islamitized do not even know the reason why this is occurring so connecting this process to the previous 1400 years of violence is difficult. We need to know more of this annihilation. Thank you for your work.

     Mimo oné, pojmy Taqiyya, Tawriya, Kitman and Muruna …majú tiež trochu iné vysvetlenie, ako to, ktoré uvádzate Vy.

     • Nehnevajte sa, ale tento príspevok je plný nepodložených tvrdení. Len z prvého odstavca:
      – vyvraždenie 7 tisíc muslimov v Srebrenici – v Srebrenici nebolo ani zďaleka toľko obetí a už vôbec nie vyvraždených, ale padlých v boji. Je to dostatočne jasne dokázané, dokonca aj komisárka OSN to napísala v správe. Netuším, prečo sa tak vytrvalo drží pri živote legenda o Srebrenici, asi to niekomu vyhovuje.
      – neviem o žiadnom útoku arabskej/moslimskej krajiny na akúkoľvek inú krajinu na tejto planéte, za posledných 1,400 rokov – takže keď Turci obliehali Viedeň, prišli tam s mierovým posolstvom, že? Tých útokov je do bludu, naposledy napr. útok Saudskej Arábie na Jemen.

      Aj s ďalšími tvrdeniami sa dá polemizovať. Ja by som povedal – dvakrát meraj a raz rež.

     • Ku križiackym výpravám len toľko, že boli reakciou na to že moslimovia dobyli Svätú zem a tiež obrovskú časť niekdajšieho kresťanského sveta, čiže sa v ich prípade jednalo o obrannú vojnu. Samozrejme netvrdím, že sa počas nich neudiali chyby, ale vo svojej podstate boli obrannou vojnou. A keď som už spomenul Svätú zem, čo tam podľa Vás moslimovia robili? Pozýval ich tam niekto?

      Mne ten link na stránku islam-watch funguje. Ak Vám nie, skúste si v googli vyhľadať článok s názvom Would the Earliest Quranic Manuscripts of Sana’a Spell the Downfall of Islam?

      Dúfam, že nemusím prízvukovať, že Vaše pramene sú nedôveryhodné a mal by ste sa podobným linkom vyhýbať, aby ste vyhol blamáži //// ako keby som čítal reakciu nejakého pravdoláskara alebo slniečkara. A aké zdroje sú podľa Vás dôveryhodné? Tie od moslimov?

      Tvrdenie diletanta, samozrejme ničím nepodložené //// ak ste si nevšimli, ten „dilentant“ (inak vyštudovaný fyzik a matematik) uvádza, odkiaľ jednotlivé informácie o počtoch obetí má.

      – africké obete džihádu: Thomas Sowell, Race and Culture, BasicBooks, 1994, p. 188;

      – zabití kresťania: David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, p. 230, table 4-10 + Raphael Moore, History of Asia Minor + aj keď to v článku uvedené nie je, ešte treba prirátať aj milión kresťanov zabitých v 20. storočí, ako o tom píše vo svojich knihách;

      – hinduistické obete: Koenard Elst, Negationism in India, Voice of India, New Delhi, 2002, pg. 34

      – a budhistické: David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, p. 230, table 4-1.

      P.S. – uisťujem Vás, že nie som kresťan a nepovažujem sa za neho 🙂

     • „neviem o žiadnom útoku arabskej/moslimskej krajiny na akúkoľvek inú krajinu na tejto planéte, za posledných 1,400 rokov“

      K tomuto sa ani netreba vyjadrovat inak, nez povedat Saudská Arábia….este stale neviete o ziadnom utoku za poslednych 1400 rokov spravne ?

 2. to kto písal???? ako – po prvé také arabské slová ani neexistujú a ten text je popresplietaný, nepresný, nečitateľný! Islámskymi štúdiami sa zaoberám od roku 2002, mám tri univerzity a pôsobím na vedeckej pôde, ale takéto výrazy a teórie som nikdy ešte nepočula. Korán naozaj umožňuje muslimom klamať, udrieť, vraždiť atď. ale takýto článok nemá žiadnu hodnotu a v tomto prípade je NIČ viac ako tekýto článok!

 3. K tej Srebrenici len toľko, ž ste asi lepšie informovaný ako kanadská televízia, konkrétne zprávy ‚The National‘, lebo je tomu len dva dni, čo ukázali proces s Karadžičom, ktorého obžaloba vinila za zavraždenie 7 tisíc ľudí, muslimov. Ukázali aj obrázky hromady mŕtvol, civilných (čo však priznám, nemusia byť obrázky autentické). Keď teda nie je to ravda, čo som videl (ja som v Kosove nebol), tak sa mýlim.

  Turci nie su Arabi, a útočili nie preto, že boli muslimi, ale preto, že boli dobyvační a agresívni. Oni expandovali aj do celej severnej Afriky, nie za rozšírenie Islamu, ale pre rabovanie, lúpenie a koristenie. Nič rozdielneho od toho čo už po mnoho rokov robila a robí Anglicko a Amerika (a nie preto lebo su krestania).

  Saudská Arabia na Jemen? To myslíte vážne? V tom nevidíte ruku Ameriky? Nie je Vám známy termín “false Flag Operation”?

  * * *
  Správne názvy (hláskovanie/spelling) tých štyroch slov som tiež uviedol.

  * * *
  …zet, neviem komu patrí Váš komentár, mne, alebo tej pani/slecne arabistke a islamologičke. Neviem teda, či som to ja, alebo ona, kdo by nemal šancu v diskuzii, predpokladám v diskuzii s Vami.
  S Vami by asi nemal šancu ani známy český arabista a isalamológ Dr. Pelikán, “honorary consul” Sudanu v Českej republike.
  Budeme sa asi nusieťobrátiť na odborníkov pre Islám na Slovensku.

  • Malý dodatok: ano aj Irak napadol Kuwajt, preože Kuwajt navrtával šilmými vrtami iracké olejové ložiská. Kdo v tom samozrejme mal prsty asi nemusím prízvukovať.

   • Asi nie je celkom dôležité čo sa píše v Koráne. Značné percento migrantov došlých do Nemecka ani nevedia čítať. A dovolím si povedať, že väčšina moslimov ani Korán v živote neprečítala. Obdobne tiež ani každý kresťan neprečítal Bibliu…

    Čo je však PODSTATNÉ, to je kázanie imámov v moslimských mešitách !! A tam by som dal aj desať výkričníkov. Aj dnes presiakla správa do médií o jednom takom imámovi v moslimskej komunite v Dánsku. Vyzýval svoje ovečky, alebo skôr ovce, na dobytie Európy. Natočili ho skrytou kamerou. A takýchto mešit s takýmto kázaním sú v EU stovky ! V čechách sa jeden čech infiltroval do moslimskej komunity a tiež tam vyučovali pekné veci. A síce ako zbiť ženu aby nemala trvalé následky ale aby ju to riadne bolelo. Proste hnus. A západné štáty ešte takéto mešity finančne podporujú. Otrasné.

    Takže je absolútne jedno čo je v Koráne. Dôležité je KTO a AKO to vykladá pri bohoslužbách v mešitách !! Zrejme túto podstatu nepostrehol ani človek s desiatimi univerzitami. Toto je merito veci. Oni moslimovia samozrejme týchto svojich duchovných počúvajú na slovo. Dôverujú im. Je to nebezpečná vec.

  • Reagoval som na tú odborníčku.

  • Ja nepochybujem, že kanadská televízia je vzorom objektivity, že hovorí len a výhradne pravdu o národnom socializme, holokauste, pohodlnom živote Palestíncov v Izraeli, spravodlivej vojenskej obrane USA v krajinách po celom svete, atď a teda aj o Srebrenici. Aj keď som uvedenú reportáž nevidel, v tomto asi bola skutočne objektívna. Bol Karadžič pred súdom? Bol. Bol obvinený z masakru? Bol. Úplne iná vec však je, či oprávnene. Toto v tých vašich kanadských správach istotne neuviedli, tak ako neuviedli, že tri tisícky údajne zavraždených v Srebrenici sa zúčastnili nasledujúcich volieb… Niečo viac sa môžete dočítať napr. tu: http://www.literarky.cz/politika/svet/20205-le-i-pravda-za-pojmem-srebrenica

   • Viete dobre, že na mňa irónia neplatí. Ani irónia na kanadskú či americkú televíziu a mediá. Viem moc dobre, čo sú hodní. Ale to boli zábery priamo zo súdnej siene, tzv. ‘medzinárodného súdu’, tam sa nedalo nič meniť, kde Karadžiča odsúdli na doživotie za tento masaker.
    Nemusím Vám však asi ani povedať, že prvá vec, ktorá mi napadla bolo, že ešte bude možnosť Karadžiča a týmu obhajoby na odvolanie proti rozsudku, kde môže dokázať, že obžaloba nemá pravdu. A to aj bolo povedané, že sa odvolá. Potom môžeme zmeniť obidvaja svoje informácie o Srebrenici, i keď vieme obidvaja, že 3 tisíc (miesto 7 tisíc), tiež nie je ospravedlniteľné.
    Je tu ale iná obava, pokiaľ ich poznáme; či sa Karadžič dožije, aby sa mohol odvolať! Viď prípad H. Oswald, Ruby, Arafat, Miloševič…
    Potom nám samozrejme bude jasné – obidvom, kde je pravda.

  • Si robíte srandu s tou Srebrenicou. Ako mohli Srbi pozabíjať 7000 uctievačov jediného pravého a všemohúceho boha Allaha? Ten by svojich uctievačov predsa ochránil :)))

   Vo filme 300 započuli Sparťania zvesti o takzvaných Nesmrteľných. Leonidas povedal: „Uvidíme, či dostoja svojmu menu.“ Potom prišla krutá realita a milí Nesmrteľní padali ako muchy pod sparťanskými mečmi. Moslimkovia aj ich všemohúci Allah boli preskúšaní a neobstáli. Tak by toho už mali konečne nechať, lebo im splníme ich priania.

   Moslimovia veria, že ak sa stanú mučeníkmi za Allaha, budú mať v nebi 72 panien. Tak im Srbi splnili prianie. Neviem prečo teraz tak plačkáte pre tých moslimkov.

 4. koran mam precitany a islam z hladiska koranu je super, problem je vzdy v ludoch. S islamom je to tak ako s marxizmom, ci nacionalizmom, ci demokraciou atd… vsetky chceli priniest rajsku buducnost ale ako do dopadlo… Vinu nemozno hladat v islame. tak isto v tych utecencoch. Vinu treba hladat v pricinach preco su tu. Vinu treba hladat u vladcov sveta ktory najstrojmy nato rozvratili lybiu, syriu, irak a afganistan. Vinu treba hladat u politikov co nedokazali priniest mier. Vinu treba hladat u toho kto to vsetko organizuje ze to tak jasne smeruje do sraciek, do konca europy

  • „koran mam precitany a islam z hladiska koranu je super“… Pred pár týždňami som sa na základe tunajších diskusií pýtal jedného vzdelaného moslima, ktorý preklad Koránu odporúča. Dostal som jednoznačnú odpoveď. Neuznáva žiaden preklad Koránu. Pokiaľ ho chcete pochopiť, máte ho čítať v origináli, teda v klasickej Arabčine. Doslovne ešte povedal: „Není dnes možné pochopit text koránu, bez důkladného studia a pochopení všech aspektů života lidí v době vzniku textu. Musíme důkladně poznat řeči tehdejší době, ekonomické, politické i sociální aspekty a vztahy, ve kterých se v té době žilo. Musíme pochopit důvody nebo konkrétní situace, které byly podnětem ke zjevení textu. Bez těchto znalostí a vědomostí nutně bude naše interpretace textu špatná a zavádějící.“

   Toľko moje dva centy k vášmu príspevku. 🙂

   • Grigoriy Ilmoran

    Pane, klamete. Ste neseriózny človek, a vymýšľate si neskutočne hlúpe príhody.
    Podobne, ako Svarga.
    To, čo ste napísali, Vám osobne nepovedal žiadny „jeden vzdelaný moslim“, ale ste to jednoducho opajcli na strane 11 tohto textu na internete:

    http://www.nwoo.org/download/knihy/ZZ_Kdo_je_Dr_Nidal_Saleh.pdf

    • To, že uvedený text bol zverejnený aj inde ešte neznamená, že text nemohol napísať aj mne na moju otázku.

    • A ešte doplním, ja tomuto argumentu samozrejme neprajem príliš sluchu, považujem to za nezmyselnú argumentáciu. Čo som aj nášmu vzdelanému moslimovi slušne napísal: „To je zasa poriadna dilema pre mňa. Mám sa snáď učiť Arabčinu kvôli tomu, aby som sa dozvedel, čo sa píše v koráne?“ Irónia na uvedenie tohto tvrdenia bola podľa mňa jasná už v prvom príspevku, no ale vy smajlíky neuznávate, ja viem.

  • Strašne trápny komentár, tulo. Vinu nemozno hladat v islame. tak isto v tych utecencoch. Vinu treba hladat v pricinach preco su tu. Vinu treba hladat //// jasné, na vine sú všetci a všetko, len islam je bez chyby 🙂

 5. Grigoriy Ilmoran

  Myslím si, že by sme sa všetci mali učiť triky, ktore na nás naši prefikaní nepriatelia používajú.
  Nie preto, aby sme ich používali, ale aby sme sa nimi nedali oklamať.
  Tu je jeden príklad:

  Keď vidia, že na nás argumentačne nemajú, prefíkane presunú diskusiu do roviny nepodstatného. To je jeden z ich najprefikanejších a aj najčastejšie používaných trikov. Konkrétne, my tvrdíme, že islám do Európy nepatrí, že ho tu jednoducho nechceme. Proti tomu sa naozaj nedá nič rozumné namieteť, a tak nás nebadane presunú na vedľajšiu koľaj, kde sa strácame v nepodstatnom a nedôležitom, začnú argumentom, že islam nie je zlý, len my ho nesprávne chápeme, nesprávne si vysvetľujeme jeho podstatu, pôvod a pod.; vraj čítame nedokonalé preklady Koránu.

  Nuž, mali by sme im jednoducho povedať, že nech je už islám akýkoľvek dobrý, nech trebárs pochádza aj od archanjela Gabriela, my ho tu aj tak nechceme, jednoducho z toho dôvodu, že nemáme dobré historické skúsenosti s cudzími ideológiami, že nám vždy priniesli len konflikt, utrpenie, úpadok a sklamanie.
  Nakoniec, my sme natoľko ušľachtilí, že ten islám im doprajeme, aby si ho bohate užívali.
  U nich doma v Ázii a v Afrike.
  Okrem toho aj večným kibicom, večným učiteľom toho, čo je pre NÁS najlepšie, odkazujeme, že im za ich minulé služby ďakujeme, ale už by bolo načase, aby NÁS prestali poučovať.

Leave a Reply to ::prop Cancel reply