Domov / Hlavná strana / Spoločnosť / Päťdesiat typov propagandy

Päťdesiat typov propagandy

Ste propagandista? Ak píšete literatúru faktu, ktorej zámerom je presvedčiť, áno, podľa širokej definície takmer určite ste. Ponúkame päťdesiat pojmov pre propagandu a ich definície, z ktorých aspoň jednu takíto pisatelia využijú na danom mieste obsahu.

Propaganda (slovo pochádza z novolatinského pojmu znamenajúceho „šíriť“, ktoré je v tejto konotácii synonymické so slovom zverejňovať) je definovaná ako „komunikácia, ktorej zámerom je formovať vnímanie, manipulovať poznávanie a usmerniť správanie.“ To je široká definícia – užšia by obmedzila propagandu na zámernú, predpojatú manipuláciu informácií – ale pomáha pisateľom a čitateľom pochopiť, že vzhľadom k tomu, že takmer akýkoľvek obsah sa dá považovať za propagandu, musia byť ostražití voči podtextu takmer akéhokoľvek obsahu, ktorý vytvoria alebo prijmú.

1. Ad hominem: útok na oponentov namiesto ich myšlienok alebo princípov

2. Ad nauseam: vytrvalé opakovanie myšlienok, aby si obecenstvo na ne zvyklo

3. Apel na autoritu: použitie autorít (alebo ľudí tak vnímaných, napríklad celebrít) na podporu myšlienok

4. Apel na strach: využitie úzkosti alebo obáv obecenstva

5. Apel na predsudok: využitie túžby obecenstva nazdávať sa, že je mravné, morálne alebo inak nadradené

6. Vagónový efekt: využitie túžby obecenstva prispôsobiť sa prostredníctvom dodržiavania alebo prijatia myšlienky, ktorá údajne získava širokú alebo univerzálnu podporu

7. Krásni ľudia: zobrazenie príťažlivých, slávnych alebo šťastných ľudí, aby ste stotožnili úspech alebo šťastie so zastávaním myšlienky alebo veci či nákupu výrobku

8. Dichotómia: predstavenie len dvoch alternatív, z ktorých jedna je identifikovaná ako neželaná

9. Klasické podmieňovanie: spojenie myšlienky s iným stimulom

10. Kognitívna disonancia: využitie priaznivého stimulu na okamžité prijatie nepriaznivého stimulu, alebo na vytvorenie nepriaznivej asociácie

11. Bežný človek: prijatie osobitých spôsobov a/alebo vyjadrenie princípov, ktoré naznačujú spriaznenosť s priemernou osobou

12. Kult osobnosti: vytvorenie idealizovanej osoby alebo využitie existujúcej ako hovorcu pre myšlienku alebo záležitosť

13. Démonizovanie nepriateľa: dehumanizovanie alebo iné očierňovanie protivníkov na ovplyvnenie názoru

14. Diktát: nariadenie dodržovať myšlienku alebo záležitosť kvôli tomu, že je predstavená ako jediná životaschopná alternatíva

15. Dezinformácie: vytváranie falošných výpovedí alebo záznamov alebo zmena či vymazanie existujúcich na vyvolanie podpory alebo odporu voči myšlienke alebo záležitosti

16. Dvere v tvári: úsilie o vyhovenie požiadavke takým spôsobom, že spočiatku máte väčšiu požiadavku a potom charakterizujete požadovaný výsledok ako kompromis alebo menšiu nepríjemnosť

17. Eufória: vytváranie šťastia alebo vysokej morálky zorganizovaním oslavy alebo inej motivujúcej akcie alebo ponuky

18. Strach, neistota a pochybnosti: šírenie falošných alebo negatívnych informácií na oslabenie podpory voči neželanému presvedčeniu alebo názoru

19. Mávanie vlajkou: apel na nacionalizmus alebo vlastenectvo

20. Noha vo dverách: manipulácia spočívajúca v darovaní malého darčeku alebo obete na vybudovanie puta, ktoré sa dá využiť na získanie významnejšieho vyhovenia

21. Žiarivé všeobecnosti: uplatnenie emočne apelujúcich no vágnych a nezmyselných slov voči myšlienke alebo veci

22. Polopravda: učinenie vyhlásenia, ktoré je čiastočne pravdivé alebo len časťou pravdy, alebo je inak klamné

23. Neodvratné víťazstvo: uistenie neangažovaných členov obecenstva a opätovné uistenie angažovaných členov obecenstva, že myšlienka alebo vec sa presadí

24. Pripojenie sa k davu: komunikácia, zámerom ktorej je presvedčiť obecenstvo, aby podporilo myšlienku alebo vec, pretože je alebo bude dominantnou paradigmou

25. Nálepkovanie alebo nadávanie: používanie eufemistických alebo dysfemistických pojmov na podporu pozitívneho alebo negatívneho vnímania osoby, myšlienky alebo záležitosti

26. Sloboda prijatia: predstavenie extrémneho uhlu pohľadu na povzbudenie prijatia umiernenejšieho stanoviska, alebo zaujatie sotva umierneného stanoviska a postupný presun k extrémnemu stanovisku

27. Lož: falošná alebo skreslená informácia, ktorá ospravedlňuje skutok alebo presvedčenie a/alebo podporuje jeho prijatie

28. Bombardovanie láskou: izolácia cieľového publika od všeobecnej spoločnosti do izolovanej skupiny, ktorá venuje pozornosť a náklonnosť cieľovému publiku, aby posilnila vernosť voči myšlienke alebo záležitosti

29. Kontrola správ: ovplyvňovanie médií za pomoci načasovania správ v prospech niekoho, opätovnou interpretáciou kontroverzných alebo nepopulárnych skutkov či vyhlásení alebo opakovanie chatrných alebo bezvýznamných vyhlásení, ktoré ignorujú problém

30. Kontrola spoločenského prostredia: využívanie sociálneho nátlaku alebo nátlaku rovesníkov na navodenie oddanosti myšlienke alebo záležitosti; súvisí s vymývaním mozgu a kontrolou myslenia

31. Zahmlievanie: komunikácia, ktorá je vágna a dvojznačná a ktorej zámerom je buď zmiasť obecenstvo pri snahe vysvetliť si posolstvo, alebo využiť nezrozumiteľnosť na vylúčenie širšieho publika

32. Operantné podmieňovanie: indoktrinácia spočívajúca v predstavení atraktívnych ľudí vyjadrujúcich názory alebo kupujúcich výrobky

33. Nadmerné zjednodušovanie: ponúkanie všeobecností v reakcii na komplexné otázky

34. Pensée unique (po francúzsky „jediná myšlienka“): potlačenie alternatívnych stanovísk pomocou zjednodušujúcich argumentov

35. Citácie mimo kontextu: selektívny výber citácií na zmenu rečníkovho alebo pisateľovho zamýšľaného významu alebo vyhlásenia názoru

36. Racionalizácia: používanie všeobecností alebo eufemizmov na ospravedlnenie skutkov alebo presvedčení

37. Úhybný manéver: použitie irelevantných údajov alebo faktov na falošné potvrdenie argumentu

38. Reductio ad Hitlerum: presviedčanie publika ku zmene svojho názoru tým, že neželané skupiny sa identifikujú ako prívrženci toho názoru, čím sa publikum stotožní s takými skupinami

39. Opakovanie: opakované použitie slova, frázy, vyhlásenia alebo obrázku na ovplyvnenie publika

40. Vytváranie obetného baránka: obviňovanie osoby alebo skupiny z problému, aby u skutočných zodpovedných bola vina zjemnená a/alebo na odpútanie pozornosti publika od problému samotného a potreby jeho nápravy

41. Selektívna pravda: obmedzujúce použitie údajov alebo faktov na ovplyvnenie názoru, ktorý by nemusel byť ovplyvnený v prípade dostupnosti všetkých údajov alebo faktov

42. Používanie sloganov: použitie stručných, zapamätateľných fráz na zapuzdrenie argumentov alebo názorov skôr na emočnej než logickej úrovni

43. Vytváranie stereotypov: podnecovanie predsudkov prostredníctvom degradácie cieľovej skupiny, ako je časť spoločnosti alebo ľudí dodržiavajúcich určité náboženstvo, voči súboru neželaných čŕt

44. Slamený strašiak: nesprávna interpretácia alebo skreslenie neželaného argumentu či názoru, alebo nesprávne identifikovanie neželanej osoby ako predstaviteľa toho presvedčenia, poprípade nadmerné zjednodušovanie presvedčenia

45. Svedectvo: zverejnenie vyhlásenia odborníka, autority alebo celebrity na podporu myšlienky, záležitosti alebo výrobku s cieľom podnietiť publikum identifikovať sa s osobou a podporiť tú myšlienku, záležitosť alebo si kúpiť ten výrobok

46. Tretia strana: využitie údajne nestrannej osoby alebo skupiny, ako je novinár alebo odborník, alebo skupiny falošne predstavovanej ako občianska organizácia, na podporu myšlienky alebo záležitosti, poprípade na odporúčanie výrobku

47. Klišé na zastavenie uvažovania: použitie jasnej pravdy na potlačenie odporu alebo potvrdenie chybnej logiky

48. Prevod: spojenie pozitívnych alebo negatívnych vlastností objektu s iným objektom, aby sa naznačilo, že ten druhý objekt stelesňuje dané vlastnosti

49. Nevyslovený predpoklad: nepriame vyjadrenie myšlienky alebo záležitosti prostredníctvom vyjadrenia súvisiacich pojmov bez vyjadrenia tej myšlienky alebo veci

50. Slová cnosti: vyjadrenie slov s pozitívnymi konotáciami na spojenie myšlienky alebo veci s vnímanými hodnotami publika

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: Daily Writing Tips

O ::prop

11 komentárov

 1. … niet čo dodať, len malá poznámka k „2. Ad nauseam: vytrvalé opakovanie myšlienok, aby si obecenstvo na ne zvyklo“, latinsky nausea je termín príslušiaci pocitu pri nutkaní na zvracanie. Je k tomu aj nejaký ďalší výklad?

 2. Neviem prečo tento článok (reportáž) je zašitý a ťažkosak nemudostať. Je to top správa týždňa.

  • To je úmysel, aby ste našiel aj iné zaujímavé články. 🙂 Aj keď väčšinu plochy úvodnej stránky zaberajú práve odkazy na tento článok… 🙁

   • Ospravedlňujem sa za písomnú formu prejavu, ale práve vtedy som dočítal článok (reportáž) o proteste v Českých Budejoviciach a chcel som tam paste-(nuť) aj link, ale nejako to nešlo, prečo neviem. Bol som pomerne dosť nahnevaný, avšak teraz googlim a googlim a vidím, že reportáž nejako zmizla a protesty sa v Budejoviciach konali v 2013…..
    Inak mám dobrý nápad na diskusiu. Mariána Kotlebu nepoznám, ale čo sa týka článkov, stále čítam o ňom jedno a to isté. Máme tu však migračnú vlnu a teda aj situáciu, v ktorej treba zásadné politické riešenie a líniu. Zvyšok politikov snáď s výnimkov Kollára hrá divadlo, že ak to nie je niečo bežné, tak niečo také ani neexistuje. Kotleba asi nebude najschopnejší manager. Čo v takej sitácii robiť? Voliť slabšieho managera, ktorý poriadne nevie čo s tým, alebo kvalitnejších, čo problém ani len nevedia pomenovať, resp. jeho dôsledky bagatelizujú, alebo nevoliť? Zaujímavé, že už len takto položená otázka nabáda na správny typ chovania; slabé riešenie, alebo žiadne, respektíve ignorácia? K čomu povedú perspektívne tieto tri scenáre?

    • No ani ja som celkom nepochopil, čo máte na mysli. Zrejme ste mali na mysli tento text: https://www.protiprudu.org/sumrak-nad-obcianskou-slobodou/

     Vpravo hore na stránke je obrázok lupy. Naľavo od nej je riadok, kde môžete zadať slová, ktoré chcete vyhľadávať. Vo vašom prípade napr. Budejovice. Po stlačení enteru vám zobrazí výsledky. Samozrejme ten text je už niekoľko rokov starý. 🙂 Čo však neznamená, že nie je aktuálny.

     K vášmu „námetu na diskusiu“. Čo vás vedie k presvedčeniu, že MK je neschopný manager? Môže byť človek, ktorý získa 8 % vo voľbách neschopným? Podľa mňa je to práve naopak.

     • M.K asi bude málo diplomatický, všetci z národných hnutí na jeho osobu nadávajú. 4-8 percent by získal každý, kto by pred voľbami povedal nie migrácii a nie svojvôli neprispôsobivého obyvateľstva a mal založenú politickú stranu. Problém spočíval vždy mediálnej propagande a komunikácii na nepriteľskej pôde médií, takže publicita musela byť pre útočníka negatívna. (Podobne ako Greenpeace robil „antireklamu“ zadarmo pre Gillet, že testuje svoje výrobky na zvieratách, pričom pre uvažujúceho človeka to bola kvalitná reklama). Aj preto je váš príspevok o propagande super (1***). Inak si myslím, že Kotleba robí systému dobre, pretože okamžite sa otvorí pole aj pre konkurenciu a ak Sulík s Matovičom nezmenia svoj pohľad na vec, tak ich nahradí síce niekto, kto má podporu oligarchie, ale aj ťah na bránu. Najskôr to bude Chmelár. Priznám sa, nie je to môj favorit. Pud národnej a kultúrnej sebazáchovy sa musí aj v médiách posunúť z excesu na normu. Teda aby k tomu došlo, musí v tomto existovať súťaž 2-3 politikov resp. strán, ak nie bude s nami velmi zle.
      P.S. Ďakujem za článok z Budejovic, je to on, nepozrel som si dátum a pripadalo mi to aktuálne a velmi reálne, viď Dobrovodský u nás. Hodne ma to nasr…., je to asi najlepšia politická reklama, ak by tam mali aj zbitého politika, je to turbovýťah k moci.

 3. „ad nauseam“ – doslovny preklad v slovencine „do omrzenia“

Leave a Reply