Domov / Hlavná strana / Iný pohľad / Pársovia – aristokracia Indie

Pársovia – aristokracia Indie

V kinách práve beží biografický film Bohemian Rhapsody, ktorý predstavuje oslavu výnimočnej rockovej skupiny Queen a predovšetkým jej charizmatického frontmana Freddieho Mercuryho. Určite nebudem jediný, kto spozoroval momentálne zvýšený záujem práve o Mercuryho a jeho odkaz. Queen síce nie je moja najobľúbenejšia rocková formácia (ak ide o staršie rockové kapely tak u mňa sú na 1.mieste Def Leppard :-)), ale k fanúšikom rozhodne patrím (najlepšie albumy podľa mňa sú A Night at the Opera, The Miracle a Innuendo).

S Mercurym je samozrejme spojená istá kontroverzia. Spomínať jeho homosexuálnu orientáciu a zhýralý, promiskuitný lifestyle bude nosením dreva do lesa, ten príbeh je dobre známy. Aj keď to bol pôvodne skôr plachý a jemný chlapec (hoci sa v mladosti venoval aj boxu), tak pod vplyvom niektorých dosť nevhodných priateľov postupne viac a viac prepadal ťažkému hedonizmu (niežeby to u rockových hviezd bolo až také neobvyklé). Nekonečné žúry plné drog a anonymného sexu si pochopiteľne vyžiadali svoju mimoriadne krutú daň – dobre vieme akú. A hoci sa neskôr chcel usadiť a žiť monogamne a “čisto” (v jednom rozhovore spomenul, že už nesexuje a viac ho baví sadiť tulipány), tak už bolo neskoro.

Nech už si o problematike AIDS myslíte čokoľvek, tak mám za to, že Mercuryho bola celkom škoda – v rámci svojho fachu to bol kreatívny génius. Skladateľ, hudobný producent, pianista, performer s ohromnou energiou a predovšetkým famózny spevák: jeho hlas dosahoval až 4 oktávy, čo je samo o sebe raritné, ale ešte viac fascinujúci bol spôsob, ako s ním narábal. Čítal som názor jedného učiteľa spevu, podľa ktorého je ťažké uveriť tomu, že bol úplný samouk, čo nikdy nebral žiadne lekcie spevu. Jeho technika bola fantastická. Pre tých, ktorých podrobnejšie zaujíma, prečo práve Mercury objektívne patril k tým najlepším spevákom vôbec odporúčam pozrieť si túto analýzu.

Vieme, že umelecké schopnosti zvyknú dobre korelovať s IQ. Všetci členovia Queen boli známi pre solídnu inteligenciu (a v ich hudbe to celkom počuť). Basista John Deacon vyštudoval elektroniku a výpočtovú techniku a bubeník Roger Taylor je študovaný biológ. Najinteligentnejším členom skupiny Queen však asi bude ich gitarista Brian May, ktorý má vyštudovanú astrofyziku a bol ešte viac zaangažovaný v skladaní než Mercury (ten zase exceloval na umeleckej škole a vyštudoval grafický dizajn. Neskôr tieto svoje vedomosti zužitkoval pri vizuálnej projekcii tvorby Queen. Jeho známi ho svojho času odrádzali od muziky a hovorili mu, aby sa venoval tomu v čom bol podľa nich najlepší – maľovaniu a módnemu návrhárstvu). Takže môj tip je nasledovný: Freddie: IQ okolo 120 -125, Brian: IQ nad 130. 🙂

Nie všetci však budú vedieť, že Freddie Mercury sa v skutočnosti narodil ako Farrokh Bulsara v Zanzibare a že pôvodom patril k jednému z najzaujímavejších etník vôbec – indickým Pársom. Bol teda výsledkom dlhého experimentu genetickej separácie a vzájomného kríženia v indickom štáte Gudžarát. Etymologicky Parsí znamená vlastne Peržan. Pársovia sú potomkovia perzských zoroastriánov, ktorí utiekli pred moslimským dobytím Perzie v období od 7. do 8. storočia. Samotný zoroastrizmus je jedno z najpozoruhodnejších náboženstiev vôbec, ktorého vznik sa datuje cca. do začiatku 2.tisícročia pred n.l. a ktoré malo významný vplyv na judaizmus, kresťanstvo i islam, ale i hinduizmus a budhizmus. Traja králi (správne má byť traja mágovia), ktorí priniesli Jezuliatku do Betlehema dary, zlato, kadidlo a myrhu, boli vlastne zoroastriánski kňazi či astrológovia.

Podľa Mercuryho sestry, Kasmiri Cook, zoroastrizmus zohral v jeho živote dôležitú rolu. Freddieho pohreb sa uskutočnil v kruhu rodiny a najbližších priateľov a bol vedený dvomi zoroastriánskymi kňazmi. Jeho telo bolo, v súlade so zoroastriánskou tradíciou, spopolnené.

Aj dnešní Iránci nie sú Arabi, ale ide o geneticky, jazykovo a kultúrne odlišnú skupinu. Napriek omnoho nižšiemu počtu, predstavujú Iránci či Peržania omnoho väčší prínos pre svet ako Arabi. Napríklad svetoznámy básnik, astronóm a matematik Omar Khayyam bol Peržan, nie Arab (podobne ako svetoznámy sultán – bojovník Saladin bol Kurd, nie Arab). Iránci a Arabi sú rasovo odlišní a odlišnosti v ich jazyku, náboženstve a kultúre odrážajú ich rozdiely v genetike.

Pársovia, ktorí pred islamom migrovali z Iránu do Indie neskôr prijali indický jazyk, ale udržali si svoje kultúrne, ale aj genetické odlišnosti tak, aby neboli pohltení nezoroastriánskymi susedmi. Ich vysoké priemerné IQ a úspech v obchode i vo vede ich výrazne odlišuje od indického priemeru. Sú v mnohom podobní Židom, ktorí fungovali obdobným spôsobom (ako kultúrne a geneticky odlišná skupina zameraná najmä na obchod s nadpriemernými kognitívnymi schopnosťami) zase v Európe. Avšak na rozdiel od nich boli Pársovia tradične obľúbenou a rešpektovanou menšinou zo strany indickej a prevažne hinduistickej majority, s ktorou ko-existovali po mnoho storočí.

Pársovia nám ukazujú dôkaz, že staroveké civilizácie Blízkeho východu a Stredomoria boli vytvorené talentovanými belošskými etnikami, ktoré boli v mnohom podobné novším európskym populáciám.

Rodina Pársov z Indie. Pársovia sa rýchlo prispôsobili európskym manierom i odievaniu.

Pársovia samozrejme nie sú to isté, čo dnešní bieli Európania, ale ide o antropologicky odlišný subtyp širšej bielej rasy s niektorými odlišnými rysmi. Podobné prípady boli aj Sumeri, Egypťania, Kréťania, Harrapania, alebo práve Peržania, z ktorých Pársovia pochádzajú.[1] Každopádne ich môžeme zaradiť do širšej kategórie bielej rasy spoločne s obyvateľmi Európy.[2]
 

Ďalšie europoidné etniká Orientu

U nejedného národa či kmeňa islamského sveta alebo Indie možno postrehnúť viac europoidné rysy a prejavy belošskej mentality alebo vyššej inteligencie. Vo všeobecnosti to bude platiť skôr u vedúcich elementov a vyšších vrstiev, ktoré čiastočne pochádzajú zo staršieho belošského obyvateľstva týchto oblastí – obyvateľstva, ktoré bolo postupne nahradené tmavšími typmi (a s nimi aj islamom) a to prostredníctvom ich expanzie, migrácie, vyššej pôrodnosti, ale aj znásilnenia a priamej genocídy.

Spomeniem aspoň zopár z nich:

1. Kurdi sú rozptýlení vo viacerých krajinách stredného Východu a dodnes je u nich príležitostne vidieť aj nordický element. Kultúrne a historicky sa radia k Iráncom. Ide o najväčší národ bez štátu.

Kurdské bojovníčky proti Daéšu. U Kurdov bojuje proti radikálnym islamistom i množstvo žien.


2. Kalašimimoriadne zaujímavé etnikum. Podľa legendy ich pôvod pochádza od vojska Alexandra Veľkého, ktoré svojho času prechádzalo územím dnešného Afganistánu. Genetická analýza však preukázala, že Kalaši vytvárajú samostatný klaster spoločne s Európanmi, Afričanmi, obyvateľmi Stredného východu, Južnými Aziatmi, Východnými Aziatmi, Indiánmi a Melanézanmi. U Kalašov sa často vyskytujú modré oči i svetlá farba vlasov. Napriek tvrdej islamizácii zo strany Pakistáncov si dodnes uchovali svoju polyteistickú vieru i špecifickú kultúru. Ide o veľmi malú skupinu (počet len 5000).

Ženy Kalašov, na rozdiel od moslimiek, chodia nezahalené a zúčastňujú sa verejného života.


3. Drúzi sa nachádzajú v Palestíne a v Libanone (ide o potomkov starovekých Filištíncov a dodnes je medzi nimi výrazný belošsko – mediteránny a nordický element). Nábožensky ide o sektu šiitského islamu, ale mnoho moslimov ich vôbec nepovažuje za súčasť islamu a prenasleduje ich ako heretikov. V minulosti boli výrazne ovplyvnení gnosticizmom.

4. Kopti – patria k jediným aspoň do istej miery priamym potomkom starobylých Egypťanov. Ide skôr o biely mediteránny typ než araboidný. Vyznaním sú to kresťania (Koptská pravoslávna cirkev) a v Egypte napriek prenasledovaniu tvoria kognitívnu elitu.

5. Alavitipotomkovia predislamského obyvateľstva Sýrie, v ktorej majú dodnes dominantné postavenie. V Sýrii tvoria cca 13%. Podobne ako drúzi veria v reinkarnáciu a ich náboženstvo absorbovalo rôzne vplyvy – od kresťanstva až po budhizmus.

Sýrsky prezident Baššár – al- Asad patrí k alavitom.


6. Maroniti – libanonská komunita pochádzajúca z predislamského obyvateľstva (potomkovia starovekých Feninčanov) a vyznávajúca kresťanstvo (špecifická Maronitská katolícka cirkev). V Libanone tvoria väčšinu z vyššej vrstvy. Zo známych osobností patril k Maronitom napr. zosnulý manžel kanadskej divy Celine Dion René Angélil.

7. Berberi – potomkovia starodávneho bieleho etnika sev. Afriky, ktoré sa dodnes udržalo v horských oblastiach Alžírska (prevažuje biely mediteránny typ, plus do toho i nejaká tá nordická a kromaňonská krv).

Postupný zánik Pársov

Pársovia patria k najnadanejšej, najvzdelanejšej a najbohatšej skupine v celej Indii, ale zároveň aj k najviac ohrozenej. Trpia presne tým istým problémom ako populácie v Európe – veľmi nízkou fertilitou, ale aj medzi-rasovým či medzi-etnickým miešaním. Podľa sčítania obyvateľstva z r. 2011 v Indii žilo iba cca 57 300 Pársov, pričom demografické predpovede sú také, že v r. 2020 ich bude len 23 000. Počer Pársov na celom svete sa podľa rôznych zdrojov pohybuje v rozpätí od 124 000 do 190 000.

Nemecký vedec zaoberajúci sa oblasťou IQ a úpadkom civilizácií Wolkmar Weiss o zániku Pársov píše nasledovné:

“V roku 1941 náboženská komunita Pársov dosiahla populačného vrcholu 115 000 ľudí. Pársovia tvoria len 0,03% z indickej populácie, ale pochádza z nej 7% inžinierov a 5% lekárov celej krajiny. Gramotnosť ich žien je 97%, čo je najvyššia v Indii. Po celé generácie boli ich ženy vzdelávané, študovali a vydávali sa neskoro, a mali stále menej a menej detí. Od roku 1953 klesla ich pôrodnosť pod magickú hranicu 2.0 a dnes dokonca pod menej než 1.0 (!).

Pársovia symbolizujú – a to zretelnejšie než sekularizovaní Židia – osud industrializovaných spoločností a ich elít, ktoré sa utopia v mori ostatných más. Pársovia sú len jednou generáciou pred zánikom. Tí Pársovia, ktorí boli charakterizovaní ako motor spoločenských zmien (Kulke, 1974), zdieľajú svoj osud s bezdetnými feministkami.”

Bohužiaľ, toto unikátne etnikum možno definitívne zmizne zo sveta. Osud Pársov však odráža len všeobecný proces miznutia bielej rasy ako takej a všeobecnej dysgeniky, ktoré povedú k úpadku civilizácie na našej planéte. Nech je teda pre nás ich osud dobrým varovaním.

Poznámky:

[1] Starovekí Peržania však nemuseli byť úplne rovnakí ako Pársovia. Zrejme boli tvorení aj nordickým typom, možno nejakou zmesou nordických a dinárskych elementov. Jednou z teórií, ktorú som čítal bolo i to, že boli mixom viacerých bielych typov – nordického, dinárskeho, armenoidného a mediteránneho.

[2] Je možné, že dnešní Pársovia sú dokonca kvalitami pod úrovňou dávnych Peržanov, a že u nich prebehla určitá miera dysgenického úpadku. Taktiež je pravdepodobné, že majú určitý podiel tmavšej, t.j. orientálnej prímesi (predsa len to na ich vzhľade vidno). Napriek tomu sa im podarilo udržať väčšinovo belošskú krv i väčšinu svojich kvalít. Ale ďalšou možnosťou je i to, že sú v skutočnosti akýmsi pozitívnym výberom z neskoršie zachovaných Peržanov a že praktikovali podobnú eugenickú selekciu ako Aškenázovia.

Zdroje:
1. Freddie Mercury-nedopovězený příběh-the-untold-story-2000, dokument na youtube.
2. Liberals vs. Mother nature: Freddie Mercury, AIDS and minority worship, článok na Occidental Observer.
3. Freddie Mercury’s Zoroastrianism inspired him to follow his dreams, článok.
4. http://www.v-weiss.de/cycle.html
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Parsi
6. https://pohanskykruh.wordpress.com/2018/02/08/stopy-indoevropskeho-pohanstvi-v-orientu-cast-1/
7. https://cs.wikipedia.org/wiki/Jez%C3%ADdov%C3%A9
8. https://cs.wikipedia.org/wiki/Kala%C5%A1ov%C3%A9
9. https://cs.wikipedia.org/wiki/Alavit%C3%A9_(sekta)

Spracoval: Roland Edvardsen

O Roland Edvardsen

Jeden komentár

  1. dobrý článok,len ako dôkaz že pársiovia trpia medzietnickým miešaním,by som uviedol,že naozaj trpia,lebo pritom jednoznačne funia a vzdychajú.ako parsijské ženy,tak aj fredy.

Leave a Reply