Domov / Hlavná strana / Komentáre / Orbán: „Skutočná hrozba prichádza zo srdca Afriky“

Orbán: „Skutočná hrozba prichádza zo srdca Afriky“

Maďarský premiér Viktor Orbán má za sebou ďalší prejav – v ktorom si nebral servítky pred ústa – o hrozbe multikulturalizmu a imigrácie pre budúcnosť európskych národov. Vo svojom prejave na letnom študentskom tábore, organizovanom jeho stranou Fidesz, maďarský premiér argumentoval, že africká imigrácia je existencionálnou hrozbou pre európske národy a civilizáciu. Nezabudol odsúdiť medzinárodnú spoluúčasť mlčaním a cenzúrou zločinov, páchaných prisťahovalcami, a zdôraznil najmä prebiehajúcu vlnu znásilnení vo Švédsku. Prejav, ktorý dostal určitý priestor v médiách hlavného prúdu, si zaslúži bližšie preskúmanie.

Orbán sa jasne vyžíva vo vyprevádzaní posvätných kráv politickej korektnosti na bitúnok, keď žartoval hneď na začiatku prejavu, že hľadal niečo, čo „bude pre zástupcov súčasného západného ideologického prúdu dostatočne urážlivé.“ (V minulom roku to bol jeho koncept „neliberálnej demokracie.“)

Orbán upozornil na niekoľko neuveriteľných udalostí za posledné roky: neschopnosť Európy zastaviť pokračujúcu vlnu afrických a moslimských migrantov, návrhy na prestavbu francúzskych kostolov na mešity, systematické špehovanie európskych lídrov Spojenými štátmi, pričom napriek tomu tí istí lídri pokračujú vo svojich horúcich objatiach s Washingtonom.

Vďaka tomu všetkému Orbán pokladá súčasnú imigráciu za udalosť epochálneho významu:

Občas sa objavia úkazy, ktoré nám umožnia porozumieť danej ére a ktoré sú jej podstatou. V našej dobe je takýmto fenoménom práve masová migrácia. Pri pohľade cez toto okno môžeme vidieť celý svet. Vďaka tomu môžeme pochopiť, kde sme a čo nás čaká.

Orbán označuje imigráciu za fatálny trend, ktorý je politickou voľbou a nie nevyhnutnosťou:

Povedzme jasne: intenzifikácia masovej migrácie v modernej dobe je dôsledkom politických procesov. Krajiny severnej Afriky kedysi fungovali ako obranné pásmo na ochranu Európy, absorbovali masy ľudí prichádzajúcich zo srdca Afriky. A skutočná hrozba neprichádza z vojnových zón, dámy a páni, ale zo samého srdca Afriky. … Dnes žije v Afrike 1,1 miliardy ľudí, viac ako polovica z nich nemá ani 25 rokov. Inými slovami, to, čo je dnes v stávke, je Európa a európsky spôsob života, prežitie alebo zánik európskych hodnôt a národov – alebo presnejšie povedané, ich transformácia na nepoznanie. Otázka neznie, v akej Európe by sme my, Maďari, chceli žiť, ale či Európa tak ako ju poznáme, vôbec prežije. Naša odpoveď je jasná: radi by sme, aby Európa zostala aj naďalej kontinentom Európanov. … My si to prajeme a záleží to iba na nás: chceme zachovať Maďarsko ako krajinu Maďarov.

Premiér ďalej pokračoval poukázaním na štatistiky OSN, ktoré predpovedajú zvýšenie populácie Afriky na viac ako 4 miliardy v tomto storočí – čo je takmer polovica populácie planéty.

un_population_projections_steve_sailer_2

Orbán hovorí o zničení národov ako o dlhodobom projekte internacionálnej ľavice, bez toho, aby priamo spomenul židovský vplyv. To má byť dosiahnuté najmä zvyšovaním úrovne neeurópskej imigrácie:

Európska ľavica, milí priatelia, nevidí prisťahovalectvo ako zdroj nebezpečenstva, ale ako príležitosť. Ľavica sa vždy dívala podozrievavo na národy a národné identity. Veria (a pozorne si všimnite ich výber slov), že eskalácia imigrácie môže smrteľne oslabiť – v skutočnosti odstrániť – štátne hranice, čo by z historického hľadiska predstavovalo uskutočnenie doteraz nepredstaviteľného dlhodobého cieľa ľavice.

Pre Orbána, ako aj pre mnohých ďalších stredo a východo Európanov, je francúzsky multikulturalizmus synonymom zlyhania. Tvrdí, že maďarská ľavica by zo svojej krajiny urobila „utečenecký tábor, akési stredoeurópske Marseille.“

Orbán tvrdí, že príčinou vzniku problémov s imigráciou bol „západný ľudsko-právny fundamentalizmus“ (koncept podobný patologickému altruizmu). Odsudzuje Európsku úniu ako neefektívnu, nezvrchovanú, „ideológiou posadnutú“ opozíciu národných štátov. Nesúhlasí so „Spojenými štátmi európskymi“ a vyhlasuje, že vďaka národnej rozmanitosti je to nemožné, hovoriac: „My Maďari sme gaullistami Európy.“

Orbán sa chce vyhnúť „experimentu“ s multikulturalizmom, spustenom Západom:

Počas posledných tridsiatich rokov sa niektoré európske krajiny rozhodli privítať masy ľudí, prichádzajúcich z miest s rôznymi civilizačnými koreňmi. Nemyslím si, že by sme mali súdiť tento experiment; v skutočnosti si myslím, že by sme sa k tomuto experimentu ani nemali vyjadrovať. Čo ale môžeme povedať – musíme to však povedať pevne, vidiac výsledky všade naokolo – je to, že nechceme opakovať tento experiment v našej krajine; to je niečo, čo máme právo povedať.

Orbán vidí spojenie nelegálnej imigrácie so šírením terorizmu, nezamestnanosťou a kriminalitou. Orbán je obzvlášť ostrý pri odsudzovaní spoluúčasti Západu a ľavice na vlne znásilnení vo Švédsku a podobne v kauze Rotherham:

A konečne musím spomenúť tému, na ktorú uvalila politická korektnosť v Európe previnilé mlčanie. Podľa policajných štatistík v západných krajinách, štáty s veľkým počtom nelegálnych prisťahovalcov zažívajú dramatický nárast kriminality spolu s úmerným poklesom verejnej bezpečnosti. Dovoľte mi uviesť niekoľko príkladov ako námet na zamyslenie. Podľa štatistík OSN – nie štatistík maďarskej vlády, ale Spojených národov – Švédsko je na druhom mieste po juhoafrickom štáte Lesotho, pokiaľ ide o počty znásilnení. Podľa britskej parlamentnej správy z roku 2013 sa za posledných 15 rokov strojnásobil počet moslimov v britských väzniciach. V Taliansku bolo v roku 2012 spáchaných imigrantami až štvrtina zločinov. A zoznam pokračuje.

Orbán uzatvára:

Na záver teda, dámy a páni, môžeme povedať, že nelegálne prisťahovalectvo je rovnakou hrozbou pre Maďarsko a pre Európu. Je hrozbou pre naše spoločné hodnoty a našu kultúru, a dokonca aj pre našu rozmanitosť. Je hrozbou pre bezpečnosť Európanov – hrozbou, ktorá ohrozuje schopnosť upevniť naše hospodárske úspechy.

Niektorí maďarskí kamaráti nám hovoria – bezpochyby správne – že Orbánove slová sú len pre parádu a on sám zostáva skorumpovaným, oportunistickým politikom. Ale v skutočnosti priznáva existenciu problému a to na najvyššej štátnej úrovni, čo je obrovským rozdielom, pokiaľ ide o verejnú diskusiu. Ak sa problém verejne uzná verejnými médiami a politikmi, pripraví sa cesta pre verejnú diskusiu, upevní sa povedomie verejnosti o probléme a pripravia sa praktické riešenia. A naozaj, mnoho globalistov sa sťažovalo, že Orbán zvýšil povedomie o problémoch prisťahovalectva – najmä prostredníctvom verejných konzultácií. Nedávno napríklad rozoslal dotazníky, v ktorých sa pýtal občanov na ich názor o tejto téme! Zásahom občanov do problému imigrácie a multikulturalizmu sa snažia byrokrati z EÚ za každú cenu vyhnúť. A majú na to dobrý dôvod. Málokto môže poprieť, že táto „populistická“ výzva proti imigrácii silne rezonuje s názorom verejnosti.

Orbán už podnikol niekoľko praktických krokov. Ekonomiku výrazne znovu znárodnil a to prostredníctvom znárodnenia strategických aktív a zákazu retailových úverov v cudzej mene, čo pre jeho vládu znamenalo väčšiu nezávislosť pri presadzovaní promaďarskej politiky. Nechal rozmiestniť bilboardy varujúce migrantov pred prácou v Maďarsku alebo porušovaním maďarských zákonov. Začala výstavba 4 metre vysokého plotu na 175 kilometrov dlhej hranici so Srbskom a vláda odmietla prijať čo i len jediného utečenca z 33 tisícok, ktoré teraz redistribuuje Európska komisia. V tomto všetkom Orbán stojí voči cenzúre a opozícii zahraničných médií, ľavice a EÚ.

Nakoniec je potrebné poznamenať, že Orbánova strana Fidesz je tradičnou kresťansko-demokratickou stranou a napriek svojej radikalizácii naďalej sedí v hlavnom stredo-pravom prúde na úrovni EÚ. To ukazuje, že v Európe je možná zmena prejavu a politiky, ak je dostatok vôle.

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Zdroj: Guillaume Durocher, The Occidental Observer

O ::prop

24 komentárov

 1. Môžete sa tisíc rokov túlať po prírode, môžete tam vidieť milión vecí a javov, ale nikto z vás tam nikdy neuvidí mizerného, uplakaného, smutného, apatického a deprimovaného jeleňa. Vždy len majestátne, zdravé a hrdé zviera. Smutného a nešťastného jeleňa nájdete pravdepodobne len v človekom zriadenej zoologickej záhrade alebo na farme, kde jeleňov vedeckými metódami chovajú na mäso alebo na parožie pre výrobu afrodiziaka pre čínsky trh. Len tam jelene stratili svoj potenciál pre šťastie, zdravie, hrdosť a majestátnosť.
  Príroda vo svojej nekonečnej láskavosti a múdrosti sa už mechanizmom prirodzeného výberu postarala o to, aby jeleňov otec aj matka boli len takí, ktorí majú šťastné, zdravé a silné potomstvo. Príroda tak činí bez falošnej precitlivelosti, bez falošnej morálky, pragmaticky, s jasným cieľom: evolúcia k najlepšiemu možnému. Prírodu by ani nenapadlo, aby náslím vnucovala párenie toho najlepšieho, z hľadiska evolúcie najperspektívnejšieho, s niečím, čo je menejcenné, čomu treba len ponechať priestor, aby odkázané samo na seba, na svoje schopnosti a zdroje, žilo svoj osud, nech je akýkoľvek.

  Aj človek žil svoj šťastný a majestátny život, ale len dovtedy, kým neprišiel Belzebub, vlk v rúchu baránkovom, kým človeka nezviedol na bludy o poznaní dobra a zla,o láske k blížnemu, o civilizácii, o kresťanstve, o štáte, marxizme, bratstve a slobode. 
  Chodí dnes po svete Belzebub aj jeho učeníci a hlásajú nie hrdosť, silu a zdravie, ale súcit, toleranciu a trpezlivosť, a vedie tak ľudstvo do pekla úbohosti, mizérie, priemernosti, uplakanej nemohúcnosti, úpadku a nevyhnutného konca. Belzebub klamstvom aj násilím uvaluje na toho najlepšieho, a z hľadiska evolúcie najpotrebnejšieho, bremeno starostlivosti o toho, pre ktorého príroda pripravila iný osud. Dokonca si za tento diabolský počin vyžaduje lásku aj úctievanie: Belzebub chce byť bohom.
  Človek bez Belzebuba však mal žiť tak, aby ani súcit, ani toleranciu nepotreboval, aby prejavom jeho najvyššej lásky k človeku a všetkému živému bolo to, že ich nechá na pokoji.
  Len taký život je hodný Človeka.

  • Na tom něco bude. Afričani byli docela v pohodě a šťastní, než tam přišli bílí „humanisti“ a začali jim poskytovat lékařskou a potravinovou pomoc. Tím narušili odvěkou přírodní rovnováhu, černoušci se přemnožili a teď tam mají peklo na zemi.
   Dokonce i významný lékař který byl průkopníkem zdravotní pomoci Africe se nedávno vyjádřil, že dnes už to považuje za nešťastnou věc, kterou by znovu neudělal, protože tam naopak přinesli víc utrpení.

   • Perfektne vystihnute. Neviem preco si vacsina z nas mysli, ze nas zivotny styl je najlepsi pre kazdeho na tejto planete…

   • Afričané nebyli v pohodě a šťastní, páč se tam příliš nelišili od opičích tlup a stejně jako ony se navzájem vybíjeli. Mělo to tu výhodu, že jejich početní stavy zůstávaly stabilní, jak to jen příroda a území dovolovalo. Život tam však nebyl žádné peříčko, ale nejspíš jim to nepřišlo – byli spokojeni s tím, co měli.
    Ostatně, naše dětství se odehrávalo v chudobě, bez tekoucí vody, splachovacího WC a ústředního topení, bez dnešních digitálních vymožeností, a přesto na ně většina z nás vzpomíná jako na šťastné období.

  • . . . je to tak !!! Mnoho pomýlených ľudí sa pravde vysmieva a znevažuje ju , . . . ale všetko je inak ( je to načrtnuté v príspevku )

 2. Mimochodem, našel jsem zajímaváý článek od Adama B. Bartoše:

  http://cechycechum.wordpress.com/2015/07/24/iniciativa-islam-v-cr-nechceme-slouzi-proticeskym-a-protievropskym-zajmum-aneb-mluvis-li-jen-o-hrozbe-islamu-nemas-daleko-ke-zdi-narku/

  Škoda že se tu nedají přikládat obrázky. Právě jsem našel fotografii toho slavného Konvičky o kterém debatuje celý český internet. Je to předseda organizace Islám v ČR nechceme (IVČRN) a podle fotky je to žid jak poleno. Stejně jako jejich místopředseda.

 3. Ďakujem za odkaz, p. Kazok, zaujímavý, ale úprimne povedané neprekvapuje ma. Aj na Slovensku je vraj mnoho ľudí, ktorí dnes tvrdia, že “bolo lepšie”. Ale ide o to, tak ako aj v GDR, kdo sú títo ľudia? Určite to nie sú takí, ktorí prežili týranie a žalárovanie, vybíjanie zubov a telesné zmrzačovanie, ktorí svedčili skoro denným popravám v žalároch…STASi nebolo o nič lepšie ako ŠTB…
  Samozrejme mladšia generácia bývalej GDR to nezažila a ich ‘skúsenosti’ sú ‘z počutia’ od rých starších, ktorrým sa v tej “demokracii” zrejme darilo.
  Ja som však, ako asi viete, nikdy nebol ‘fanúškom’ žiadnej demokraciie, my vieme a vždy sme vedeli, že to je systém, ktorý “demokraticky” dáva výber nezamestnaným, ktorých má na milióny, a ich deťom, že môžu hladovať doma, alebo na ulici a pritom aj môžu nahlas nadávať na vláu. Ale “Psí hlas”, ako sa hovorí, “do neba nejde”.
  Týmto “vládcom” je to úplne jedno, ich bieda národa tak ďaleko nezaujíma. Ich demokracia je predsa známa ým, že nikdo nie je za nič zodpovedný – však rozhodujeme kolektívne – demokraticky!

  Osobne som za diktatúru, diktát jedného človeka, ale rozumného človeka, ako to už dosť dávno povewdal Sokrates.
  A že to je perfektný systém, dokázal Národný socializmus v Nemecku.
  Uvediem niečo, skutočne výnimočné, ako príklad:
  Keď sa Hitler stal 30-h0 januáea1933 kancelárom, Nemecko bolo v
  v extrémnej národnej kríze, uprostred medzinárodnej bankrupcie v nesolventnom svete a na pokraji občianskej vojny medzi 6 miliónmi komunistov a Nacistami. Bolo milióny nezamestnaných a pracujúcich len na pol-času. Keď v marci dostala v Reichstagu jeho strana 288 miest zo 647, komunistická strana bola zakázaná – krok proti ktorému Hitler namietal v jeho prvom Kabinete 30-ho januára, obávajúc sa generálneho štrajku – “Nemôžete zneuznať 6 miliónov”! Taký bol jeho ‘fair’ názor. Pre neho boli aj oni pracujúci!
  Avšak komunistickí zástupcovia boli z Reichstagu vylčení. Spojenie s Nemeckou Národnou Stranou Alfréda Hugenmberga mu dalo väčšinu, čo Hitler využil na dosiahnutie štyroch rokov ‘špeciálnej právomoci’.
  Teraz mohol zaviesť také zákony, aké uzná za vhodné.
  A svet sa nestačil diviť!
  Gróf Lutz Schwerin von Krosigk, ktorého Hitler zdedil v roku 1933 ako ministra financií, napísal privátne po vojne:
  “Poprel upozornenia inflácie, nie úplne nepresnými tvrdeniami, že za silného governmentu, inflácia je nemožná.
  V tejto spojitosti mal absolútne zdravý inštinkt, v potrebe držať výdajev súlade s príjmmami”.
  Teda žiadne extrémne požičiavanie zo židoských bank.
  A to bol jeho ‘ortiel’ smrti.

  Pracujhúci už neboli viac sociálnym odpadom. Všetky rakovinné symptómy individuálneho nepokoja – štrajky, absencie, podvádzanie – sa stali fantómy minulosti.
  V novom Nemecku, regimentácia práce mala vysokú prioritu. V apríli 1933 vláda zrušila Únie (Free Trade Unions) a preniesla ic 5 miliónov členov a príslušenstvo, jeden rok neskršie, do monolitického Nemeckého Pracovného Frontu, DAF. Bol to najväčší “Trades Union” na svete a jeden z najúspešnejších. Dr.Robert Ley, bývalý chemik IG Farben, bol Hitlerom v novembri 1932vymenovaný
  “Vodca ríšskych organizácií”; kontroloval DAF po dobu 12 rokov, do samého konca. (Nešťastník, spáchal v Norimberku samovraždu).

  DAF počítal 30 miliónov členov, z ktorých väčšina vstúpila dobrovoľne;
  Únia regulárne dostávala 95% členských príspevkov – úkaz dôvery nemeckých pracujúcich v DAF, ktorý nemá v histórii obdoby.
  S týmto nesmiernym bohatstvom DAF vybudoval pre nich výletné loďe, domy, obchody, hotely a rekreačné strediská; financoval továreň Volkswagen, lodenice Vulkan, továrne potravinového priemyslu a Banku Nemeckej Práce.
  DAF nadobudol vlastníctvo za 30 miliárd mariek!
  Hitlerova prvoradá základňa moci, v roku 1933, boli pracujúci. Žiadna história nemôže túto skutočnosť prehliadnúť.

  Walter Hewel, 19-ročný študent, ktorý bol spolu s Hitlerom uväznený v Ladsbergu, píše – “našiel som túto doktrínu, napísanú Hitlerovou rukou” –
  “Musia sa naučiť jeden druhého rešpektpvať a byť znova rešpektovaní –
  intelektuál musí rešpektovať robotníka a naopak. Ani jeden nemôže existovať bez druhého. Z nich obidvoch, sa vynorí nový muž; muž prichádzajúcej Nemeckej Ríše”! (Adolf Hitler, Landsberg, 18 December 1924 (Fortress Arrest).

  Toto ja považujem za za spôsob vlády svojej krajine a svojmu národu.

  • Paradoxní je, že za socializmu člověk mohl být otevřený vlastenec (za podmínky že jeho vlastenectví nešlo proti Sovětskému svazu).

   Dnes je podmínkou milovat Izrael a vlastenectví je zakázané a pronásledované.

  • ještě drobný dodatek:
   Stalin se jednou v soukromí vyjádřil, že on v podstatě žádný komunizmus nebuduje, ale že to co je v Sovětském svazu je takový malý slovanský fašizmus.
   A na tom něco pravdy bude, protože internacionální socializmus (komunizmus, židobolševizmus) se z podstaty nesnese s vlastenectvím.

   • Paráda. O tom výroku by bolo dobré napísať knihu. Nadpis by som dal: „Ako gruzínec so židmi slovanský fašizmus budovali“.

 4. https://au-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=covo1prlu6fqt
  este cosi zaujimave, zabudame na povodnych krestanov blizkeho vychodu.

 5. Vazeny pan Sitra Ahra

  Pocul som zaujimavy komentar na televizii tuna o rozdiele medzi vychodnymi Nemcami (DDR) a zapadnymi Nemcami(BDR). Podla isteho politologa je vraj tento rozdiel taky vyznamny ako rozdiel medzi ortodoxnymi Srbmia katolickymi Chorvatmi. To vraj dokazuje aj to ze hlavne proti emigracne kampane sa konaju na uzemi byvalej DDR a nie na uzemi BDR. Vraj vychodny Nemci vyrastli na pruskej autoritativnej historii kym zapadni Nemci boli skor ovplyvneni Francuzskom a Anglickom. Co vy na to?

  • p.Kazok, niečo v tom môže byť pravda. V prvom rade ale, pre “správnych” západných Nemcov (ako aj pre mňa) je to, čomu sa hovorilo a stále sa hovorí ‘Východmé Nemecko’, považujeme za Stredné Nemecko – Východné Nemecko je eštre stále v Poľsku! Tak ako kus západného Nemecka je Alsasko a Lotrinsko a tiež Sudety.
   Účel americkej armády vo vojne nebol žiadny iný – ako to aj správne popisuje kanadský prof. O’Driscoll , vo svojej knihe “The Throne of the Anti-Christ”, ktorý ich nazýva “the wrecking crews” – len rozbíjať, rozbíjať, rúcať a ruinovať všetko, čo príde pod ruku. Americkí vojaci si to zrejme ani neuvedomovali, dokonca ani piloti, ktorí to robili.
   Preč? Odpoveď je jednoduchá – však si všetko po voje posrtavíte, s našimi investíciami! My vám požičiame!
   Viete o nejakej inej ceste, ako tento svet beží a čo stale Ameriku drží nad vodou? Ja nie. Amerika od svojho zrodu (1776) neprestala válčiť.
   Čo sa týka tzv. západného Nemecka, to je iná záležitosť, na to išli iným spôsobom. Oni sa rozhodli, hneď po 11945, “prevychovať” záp. Nemecko blahobytom. Vy asi nepamätáte, ale záp. Nemcko malo už za pár rokov po voje zase najvyšší životný šandard v Európe. (O tom som už písal dávnejšie v tomto diskuznom fore).
   A oni ich, čuduj sa svete, prevychovali. Na rozdiel od tzv. vých. Nemecka, ktorému nebol stále pripomínaný ‘holokaust’, lebo od neho neočakávali žiadne “odškodné” za údajné “utrpenie” (odškodné bolo nimi odmietnuté a celá ťarcha uvalená na záp.Nemcko, pretože východo-nemecká marka memala hodnotu, ako čsl. koruna) a bolo teda pre nich neefektívne.
   Západní Nemci sú stále tak vystrašení, ale aj učičíkaní ich blahobytom, že sa boja otvoriť ústa, lebo tam sa môžete veľmi rýchlo dostať do väzenia. (A dnes, ja osbne som rád, že som volil Kanadu, v Nemcku by som bol asi stále za mrežami).
   Ale aj tam je opozícia proti imigrácii kadejakej spodiny, možno je to len otázka času, či to vybuchne, obzvlášť ak ‘strední’ Nemci ich k tomu tiež podnietia. Ono, nakoniec, tí Nemci boli vždy “pruskejší’, ako tí západní.
   Ináč situácia mezi Srbmi a Chorvátmi
   sa asi nikdy nezmení, nezmenil to ani Tito. Môj priateľ z Nemcka, ktorý je tam v tých krajinách často, obchodne, má o Srboch veľmi zlú mienku. Ako pamätáme, sú to povahove “zabijáci”, napriek ich ortodoxnému kresťanstvu.
   Situáciu v tých krajinách by som neprirovnával k situácii v Nemecku, myslím že je diametrálne odlišná.

   • Němci v Sudetech se dlouho k Německu nehlásili a měli se spíše za Rakušany než Němce. Ono není divu, při častých vpádech Prusů na území habsburské monarchie, kdy vůbec nebrali na vědomí, že jde také o Němce, si sympatie rakouských Němců věru nezískali.

 6. V kratkosti aby sme si povedali pravdu.ZA VSETKO ZLO SVETA PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE MOZE PRAVA RISA ZLA SIONISTICKO-IMPERIALISTICKA USA.Je zial a smutne ze EU z Bruselom sa stala mladsia sestra USA.Europska elita je chora.Zapadna Europa nesie najveciu vinu lebo kolonizovala,rabovala,drancovala svet ked USA boli de facto kolonia Anglicka.Zapadoeuropska elita to su zradcovia hodnot stareho krestansko kulturneho kontinentu.USA neboli nikdy krestanske ani kulturne oni sa zbavily kolonizatorov stali supervelmoc a konaju pio svte imperializmus a sluzia sionistom.USA je skutocne prava risa zla.EU mala sancu spravit z EU nieco spravit no sluzia najveciemu zlu USA.Aka paradodia siionisto-kovboji z USA pocuvaju spehuju telefoni Nemcov,Francudov a Merkelova krava mlci ako aj Hollande.
  Treba sa podakov sionisto-imperialistom amikom za stahovanie narodov -STAHOVANIE NARODOV je to nie emigracia do Europy.Nasledky WAR FOR OIL to je amik a sionista v akcii.A samozrejme aj bratkovanie sionistov a imperialistov to je Izrael-USA a tam je pes zakopany.GOOD MORNIK EUROPE a je cas obzriet sa po svete a clovek zbada ten Pitin a Rusko nie su zidobolsevicky komunisti a NATION EUROPE WAKE!Jedina zachrana Europy zment elitu a zakat hovorit co si narody myslia;US YANKEES GO HOME A STOP NATO.Presne tak ako to pan Kotleba v BB vyvesil a ma moj hlas.

 7. tak tak tak

 8. Dovolím si pána Orbána trochu poopraviť. Skutočné zlo vychádza z prívržencov satanizmu, ktorí uplatňujú globálnu politiku. Zo srdca zlomenej, krvácajúcej, rozorvanej Afriky prichádza len ľudský materiál na zničenie starej a krásnej Európy. Tak ako sa likviduje identita Európy, tak sa likviduje už stáročia identita starej Afriky. Milióny zlumpárených vyvrheľov, ktorí nie sú ochotní žiť, tvoriť a pracovať vo svojej africkej či ázijskej domovine, sú naverbovaných na zničenie Európy. Je to komplexná matrica sociálneho inžinierstva globalistov. Afričan patrí do Afriky, biely Európan patrí na severnú pologuľu. Majú žiť vo svojej zemi, usilovať sa o jej blahobyt, bezpečie a poriadok. Valstenectvo a úprimný vzťah k otčine je cestou k mieru a šťastiu.

  • Satanisti… 🙂 Myslím, že už nie je viac čo dodať. 😀

  • Herman, mňa by zaujímala vami spomenutá identita starej Afriky. Môžete to rozvinúť? Wakanda? 🙂

   • Identitou starej Afriky som mal na mysli pôvodnú kultúrnu, etnickú a kmeňovú identitu domorodej Afriky viac menej totožnú s tou z predkoloniálnych čias. Súčasné Africké štáty sú azda najumelejším konštruktom globálnej politiky. Vytvárajú podmienky pre permanentné napätie, vojny a bordel na tomto kontinente.
    Pospolité obyvateľstvo Afriky pôvodne nemalo ambíciu kolonizovať Európu. V húfoch sú dovážaní sorosovými mimovládkami a za podpory nesvojprávnych európskych vlád, ktoré sa nezodpovedajú domácemu obyvateľstvu, ale globálnym mocenským kruhom. Afrika mala svoje kmeňové a etnické usporiadanie a žila z toho, čo im dávala ich zem.

    • Tuná sa dá uplatniť jediné: rasa nie je spoločenský konštrukt, ale rasa tvorí spoločnosti.

     Myslím si, že Afrika skôr súvisí s inteligenčným kvocientom tamojšieho obyvateľstva než s čímkoľvek iným. Bubuši, ktorí idú do Euŕopy, majú skôr parazitické sklony a nie nejaké kolonizátorské úmysly – chcú sa mať dobre bez toho, aby pre to museli niečo urobiť. Keď kompletne ciciakmi vysajú Švédov, tak tam podľa váš zostanú? Nie, pôjdu tam, kde im dajú gibs (rozumej všetko zadarmo).

     Nemali zámer kolonizovať? Na to sa dá pozerať všelijako. Aký je koniec-koncov rozdiel byť evolučne porazený niekym s úmyslom alebo bez úmyslu (porov. Egypt)?

Leave a Reply