Domov / Hlavná strana / Nezaradené / Oko, za oko, zub za zub. Ale aj pre tých, ktorí to hlásajú.

Oko, za oko, zub za zub. Ale aj pre tých, ktorí to hlásajú.

Oko za oko, zub , za zub, tak to má být.

Kde je odškodnění ruského národa za zavraždění cara Nicholase druhého a jeho celé rodiny židovskou jednotkou , za Uralem, v Jekatěrimburgu? Kde, je odškodnění ruského národa za 100 milionů obětí, tak zvane ”Ruské revoluce”,když všude ve vedení byli jen a jen židé. Z internetových stránek se dnes ještě můžem dozvědět, že ruský car Nicholas II byli oběti politické vraždy o což usilovala carova rodina, zejména jeho pravnučka Maria Vladimirovna, prímý potomek Romanovců, žadala soud osvobodit cara v rámci 1000 leté tradice ruských carů od nařčení, že byl despota a tyran Car, Nicholas II byl popraven s celou rodinou, jehoženou, Alexandra, jejich pěti dětmi, Olga,Tatiana, Marie, Alexej a Anastasia a členy doprovodu cara, doktorem a s třemi služebnými, všichni byli poraveni židovskou jednotkou , v červnu 1918, na přímý rozkaz Lenina =Scrulla v tak zvaném Ipatiově domě, povel popravčí četě dal , tak zvaný Sverdlov, pravým jménem, Jankel Swerdin, v letech perestroiky, nechal, věčně nalitý alkoholem, Jalcin, zbořit dům ve kterém se provedla poprava carské rodiny a, tak napomohl zahladit tento židovský zločin před očima ruského národa.

Velitelem popravčí čety byl M. Jurovský, tou dobou celý Jekatěrimburg byl v rukach, řízení žida Shaya Goloshchekin-a , později Jekatěrimburg přejmenovali židé-komunisti na Sverdlovsk, podle velitele, jež nařídil popravu, další členové popravčí čety byli; Goloschekin, Syromolotov, Safarov, Voikov a Jarovský. Ze 420 nejvyšších rudých-bolševických komisařů bylo více jak 380 židů, mnozí z nich ani rusky neuměli. Popravení byli slečeni donaha a dokonce se proslíchá, že ženy byly dodatečně zneužity, ví se ,že jeden z těchto židů byl zamilován do dcery cara, jež byla neobyčejně krásná.Na zdi, kde byl Car popraven s celou rodinou byl údajne básen od židovského básnika a prozaika jménem Heindrich Heine (1797-1856 ) “ Belsatzar byl té noci zabit, jeho vlastními otroky”. Belsatzar měl být údajne, král Babylonu a dostalo se mu odplaty za nadvládu, nad židy.

Druhá verse zpráv, říka, že se jednalo o tajemné hebrejské znaky, jež měly znázornovat velmi starou hebrejskou řeč, jež sahala až do dob starého Egypta. Vysvětlení mnohých odborníků říká, že tajemné znaky říkají toto ; Zde král byl zasažen do srdce odplatou za jeho criminality.

http://iamthewitness.com/books/Denis.Fahey/Waters.Flowing.Eastward/2.5.2.The.Writi…

Lidová verse , říká ,že byl car popraven , za zločin v minulosti, kdy Ruska vojska rozprášila Chazarskou říši, od těch dob ,původní Chazáři,ked můžou, tak se mstí na ruském národě a jeho představitelých, kde se jen dá. Výsledkem toho byla i tak zvaná “Ruska revoluce “ vedená židy-chazáry z New Yorku za úcelem odplaty na ruském národě, což dosáhlo obětí dle Solženicin a,až 100 milionů pravoslavných Rusů a dodnes , nenávist přežívá, proto je i vysvětlitelné nepřátelství z rodiny Rothschild k ruskému národu a podpora židovských bank Japonsku v době Rusko- Japonské války. Je dobře znám výrok Trockého-Bronstejna, jež přijel lodí z New Yorku s 300 ostaními “revolucionáři“, který řekl, že utopí Rusko v jeho vlastní krvy.Náhražkou za PAL, vymezené území v době carkého Ruska, jež bylo určeno idem, později car zpřístupnil židům větší školní vzdělání a, tak se mnohde stalo, že ve třídě bylo víc židů než ruských dětí.Stalin, na nátlak židovských komisařů, za jejich “dobrou práci”, co by bolševici , jim dal území na rusko-čínských hranicích BIROBIDHANSKÁ ŽIDOVSKÁ AUTONOMNÍ REPUBLIKA, jež trvá dodnes a toto území předchazelo o mnohem dřív, než požadavek na Palestínu, před tím ješte požadavek na Ugandu v rámci britských plánů na usazení bývalých Chazárů rozprášených po celém světě, jež nakonec použili Bible k dostání Palestiny, kde nikdy nebyli a tím i nežili v této oblasti.

Rusko mělo, tou dobou obrovské peněžní reservy, Car investoval v zahraničí, jak v Evropě, tak i v Amerických bankách, takže žide, říkejme jim tak ,vedalia velmi dobře, jak je Car a Rusko bohaté, například New York Times věděl, že Car 5 milionů uloženo Guaranty Trast-Záruce, jeden million v National-narodní, City Bance. Jiní tvrdily, že to bylo 5 milionů v každé bance. V době mezi roky 1905 a 1910 Car uložil údajne 900 milionů v šeti vedoucích bankách, v New Yorku, Chase, National City, Guaranty Trust, J.P.Morgan, ( mimochodem banka, jež financovala, tak zvanou Ruskou revoluci ) Hanover, Manifacturest Trust. Tyto banky byly prakticky kontrolované Domem Rotschildů přes jejich americké agenty., J.P. Morgan a Kuhl, Leobl Co. Zde je dalších šest bank, jež tvoří, tak, říkajíc Federální Reservní Banku v New Yorku, ktere kontroluji Stock Market od roku 1914. Takže , dodnes ,carské peníze dělají židy bohatými, zatímco, židé dolovali své peníze z období nacizmu, tak nikdo nedoluje peníze cara pro ruský národ a nebo potomky carské rodiny, co jednou padne do židovských rukou,tak je na věky židovské i za vraždy jež dělají na goyimech, přesně podle Talmudu.Ruský Car měl rovněž uložené peníze v Britských bankách, celkově na 115 milionů, jen Anglická Banka měla od něj 35 milionů vkladu, 25 milionů bylo v Baring, 25 milionů v Barclay a 30 milionů v Lloydské Bance.

V Paříži měl Car uloženo u banky Banque de France na 100 milionů a 80 milionů v Rotschildově bance, v Berlíně měl uloženo 132 milionů v Mendelsohn Bance, jež byla dlouhým časem banka pro potřeby Ruska, jen v procentech za uložené miliony v roce 1916 bylo to 50 milionů.Později se přišlo na to ,že dvě carovi děti, syn Alexis a dcera Anastasia později stanuli u soudu v bitvě o dědictví. Jak, banka Battenberg a banka Moutbatten měly spoken s Rotschildy, jež za žadnou cenu nechtěli předat peníze pozůstalým cara. Pro mnohé banky Romanovci byli nepostradatelnými zákazníky, ještě dnes ,například banka v Bavorsku stále drží 40 milionů anglické měny,paund ,ve své bance, do dnešních dnů. Vražda Romanovců ,byla obohacením pro mnohé banky. Nezapomenme na odmítnutí carem nabídky od Rotschilda na utvoření moskevské banky, takové věci Rotschildové nezapomínají.Pro ruský národ , historie Carů, na které byl ze stran židovstva spáchán nejeden atentát , v roce 1881, to byl Car Alexandr, židovka Hesia Helfman a nakonec , vyvraždění carské rodiny, byl rok 1991 oběvením hrobu velkou událostí pro celý ruský národ a Car byl prohlášen svatým, ortodoxní církví, Ruska vláda dala peníze na další hledání dalších tělesných pozůstatků carské rodiny, takže historie , co se stalo s carskou rodinou pokračuje. Car Nicholas II byl rodinně spřízněn, jak s Anglickou královskou rodinou,jež původem byli rovněž z Německa, dům Hanoverů, tak i s Německým císařem Williamem II,byli to strýčkové, jako takový, neměl zájem na třetnutí Německa s Ruskem v první světové válce,už jenom to, že Nicholas II byl ženat s německou princeznou, Alix of Hesse=Darmstadt, jež přijala ortodoxní náboženství a přijala jméno Alexandra, ale o tom a jiném, až někdy příště.

Za zmínku stojí zmínka o rozkradení carského pokladu, jehožčasti se občas oběví na mezinárodním trhu, velmi známá jsou zlatá vajička známé v zahraničí, jako Fabergovi vajíčka a mnoho jiného.Takže, mezinárodní židovstvo mělo vždy velký zájem, aby každý nejvyšší představitel bolševického=komunistického Ruska, byl tajný žid, jež držel tajemství konce carské rodiny z dosahu ruského národa, at to byl Andropov, pravým jménem, Lieberman a nebo, Brežněv, pravým jménem Pinklštein a až po moderní dobu, kdy Primakov se stal vedoucím Ruska, pravím jménem, Finkelštine a mnoho jiných. Také proto došlo k plnému využítí a použití Ruska k útlaku proti jiným křestanským zemím, příkladem je Madarská revoluce v Budapešti a pražské jaro roku 1968, tak, jak dnes využívají Američanů v jejich,tak zvané mezinárodní politice a boji proti světovému terrorismu.

Strašidlem “Studené války” ovládali židé svět, jak z USA, tak z Ruska, dnes se snaží ovládnout svět, již zmíněným bojem proti terrorismu a celkem se jim to daří, k boji přispívají i státy bývalého sovětského bloku, jež ze strany Ruska, přešli na stranu Američanů.

Když Německo musí platit odškodnění státu Israel, který v době druhé světové války neexistoval, tak, proč by tento uměle utvořený stát nemohl platit odškodné ruskému národu za krveprolití na ruském národě a vraždy carské rodiny, provedené židy. Když dokáže stát Israel tvrdit,že zastupuje všechny tak zvané židy po celém světě, tak, také musí vzít zotpovědnost, za to, co provádějí v celém tom světě, tak i carském Rusku, krev carské rodiny, národa a nejvétší zlodějna, jak na ruském národě ,tak na majetku zavražděného Cara, hladomoru na Ukraině a samotného bolševického Ruska. Když musí státy a jednotlivci vrátit, tak zvaný ukradený majetek, původním židovským majitelům, proč, tak zvaní židé nevrátí, co rozkradli z carského pokladu a co nakradli v celém Rusku.

autor: Robert Nohejl
zdroj: blog.zvedavec.org

O oliolijanko

Jeden komentár

Leave a Reply