Domov / ::prop

::prop


prop-qrJe to už dlhá doba, čo prestalo vychádzať internetové spravodajstvo prop.sk. Spravodajstvo niektorými považované za kontroverzné, inými dokonca za trestné. Na opačnej strane zasa stáli ľudia považujúci všetko na ::prop-e za sväté a nespochybniteľné. Ako vždy, pravda bola niekde uprostred. Čo sa ale ::prop-u nedalo nikdy vyčítať, bola snaha o vyváženie vyjadrení tzv. „oficiálnych“ spravodajských médií. Snaha o iný uhol pohľadu než ten, ktorý nám bol masmédiami podsúvaný ako jediný správny. A v tomto urobil na Slovensku ::prop obrovský kus práce. Bol to závan čerstvého vzduchu v zatuchnutom prostredí mediálnej manipulácie. Miesto, kde človek mohol prezentovať svoje názory a pohľady. Kde mohol diskutovať vášnivo alebo vecne, kde mohol svoje názory smelo konfrontovať bez obáv, že budú odstránené cenzúrou.

Po ukončení činnosti ::prop-u – vďaka trestnému oznámeniu vtedajšej poslankyne za SaS Natálie Blahovej v máji 2010 – som čakal, kto a ako bude pokračovať v najlepších tradíciách ::prop-u. Systém ale očividne zapracoval dostatočne hrozivo na to, aby odradil ľudí od takýchto aktivít. Je zaujímavé, že jednu z hlavných úloh pri ukončení činnosti ::prop-u hrala práve poslankyňa za liberálnu (teda „slobodomyseľnú“) stranu. Je zrejmé, že „sloboda myslenia“ v dnešnom ponímaní liberálov platí iba pre určitú skupinu ľudí a len pre určité názory. Z odporcov totality sa stali totalitári pripúšťajúci iba svoju pravdu.

Toto nie je akceptovateľný stav pre slobodných ľudí. Sloboda názorov musí byť dostupná pre všetkých. Každý musí mať právo vyjadriť svoj názor – dokonca aj tí, ktorí majú na svedomí súčasný stav. Čím by sme sa totiž potom od nich líšili? Je tu ale malý rozdiel. Títo ľudia majú pod svojimi palcami médiá a svoje názory šíria masovo. Preto sa to pokúsim vyvážiť túto nerovnováhu aj týmto projektom. Projektom obnovy ::prop-u.

Je to cesta ťažká a tŕnistá. Začínam v podstate od nuly. Napriek tomu sa snažím udržať pôvodnú štruktúru ::prop-u, vrátane poniektorých článkov najmä z konca činnosti starého ::prop-u. Chcem totiž začať tam, kde pôvodný ::prop skončil. Pokiaľ sa niekto ako autor cíti poškodený zverejnením starších článkov, môže sa ozvať na prop (zavinac) protiprudu.org, určite sa dohodneme. Pokiaľ máte záujem spolupracovať či už ako prekladatelia alebo autori, budete vítaní. Prípadné nedostatky, chyby či pripomienky môžete zasielať na adresu: prop (zavinac) protiprudu.org

Ďakujem.

Čo je ::prop?

Prop je nezávislý internetový spravodaj, ktorého cieľom je informovať, polemizovať, klásť otázky, spytovať zaužívané tabu v spoločnosti, vyvolať diskusiu o veciach verejných a vychovávať smerom k občianskej spoločnosti na základe poznania vecí a javov.

Môžete tu nájsť informacie o dianí vo svete i doma z pohľadu, ktorý vám média neprezentujú.

Je otvorený pre všetkých tých, ktorí majú čo povedať a chcú byť počutí.

Všetky články, ktoré sa tu nachádzajú, obsahujú odkazy za účelom možnosti kontroly pôvodného zdroja a ďalšieho vzdelávania. (s výnimkou článkov autorských)

Cieľom je vytvoriť rovnováhu mediálnemu sporavodajstvu hlavného prúdu, ktoré je ovplyvňované záujmami nátlakových, lobistických a záujmových skupín a prezentovať iný názor, než ten v hlavnom prúde.

Účelom stránky je prispieť k porozumeniu, zodpovednosti, toleranciii a spoločenskému dialógu. Autori servera hovoria jednoznačné nie rasizmu, xenofóbii a sú proti rasovej neznášanlivosti a utláčaniu akéhokoľvek druhu. Autori stránky zároveň prehlasujú, že pomenovania príslušníkov národov, národností či skupín (Talian, Nemec, Žid, černoch, Cigán, Róm, Američan, Slovák…) sa nezvťahujú na celok a teda na všetkých príslušníkov národa, národnosti či menšiny. Uverejnenie článkov na tejto stránke neznamená, že autori súhlasia s ich obsahom. Deje sa tak najmä za účelom vyváženia mediálneho spravodajstva hlavného prúdu, ktoré sa každým dňom vzďaluje od reálneho sveta, od potrieb ľudí, od skutočného a pravdivého chodu udalostí vo svete a doma. Autori zároveň prehlasujú, že nenesú zodpovednosť za stránky uvádzané ako linky.

Diskusia na stránke nie je moderovaná. Administrátor si však vymedzuje právo vymazať príspevky alebo témy podnecujúce k rasovej, náboženskej alebo etnickej neznášanlivosti. Ak si myslíte, že nejaký príspevok v diskusii takým je, prosím promptne nám to oznámte na adresu: prop@protiprudu.org

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Príspevky nie sú honorované, neprešli jazykovou úpravou a nemusia vyjadrovať stanovisko www.protiprudu.org.

2 komentáre

  1. Ako vidím, Prop dostal “total overhaul”, krásna práca. Trochu mi potrvá sa zorientovať, ale však, času mám dosť. Gratuliujem, skutočne výborne premyslené!

Leave a Reply