Domov / Hlavná strana / Komentáre / O ideologických nálepkách

O ideologických nálepkách

„Som sociálny demokrat! Ja zase pravicový libertarián! No a ja sa identifikujem ako národný socialista!“

Takmer každý z nás sa niekedy stretol s takýmito sebavedomými výrokmi či postojmi, ktoré majú druhej strane jasne demonštrovať ideologickú orientáciu dotyčného subjektu. Ľudia sa vo všeobecnosti radi a často zvyknú hlásiť k nejakej ideológii, k nejakému ideologickému balíčku, ktorý im podľa ich uváženia najlepšie vyhovuje. V nasledujúcim texte chcem písať o tom, prečo nie je tento prístup veľmi dobrý pri debatách a prečo je lepšie skôr fungovať ako „nezávislý mysliteľ“.

Obzvlášť problematickým je používanie ideologických nálepiek namiesto argumentov. Ľudia sa často budú skrývať za ideológie, aby lepšie prekonali svoje rozpaky či neistotu v diskusiách alebo pri prezentácii postojov, pretože sú si vedomí vlastnej nedostatočnosti.

Ako som už písal, ide o veľmi bežný prístup u väčšiny ľudí. Popravde, i ja sám som sa niekedy zvykol v debatách označiť rôznymi ideologickými prívlastkami.
Môže ísť aj o istý intelektuálny trik, kedy využijete suplovanie vašou predpokladanou identitou, aby ste zakryli skutočnú osobu, ktorá za nimi stojí, so všetkými jej omylmi, ale aj strachom, že nemusí byť akceptovaná v rámci skupiny.

V politických diskusiách budú nálepky často slúžiť k tomu, aby zakryli intelektuálnu prázdnotu alebo dokonca nedostatok sebavedomia a schopnosti poriadne artikulovať svoje postoje. Osoba, ktorá využíva ideologickú nálepku sa vlastne spolieha na to, čo daný ideologický pojem má znamenať pre ostatných ľudí, pričom jej poslúži ako náhrada za argument.

Treba si ale uvedomiť, že len čo sa v diskusii konkrétne ideologicky označíte – napr. za fašistu, marxistu, katolíckeho tradicionalistu, ľavicového libertariána, atď, atp. – tak tým de facto spájate svoju osobu s už predpripraveným balíčkom istých ideí či vier. Problém tu spočíva v tom, že tu nechávate druhej osobe príliš široký priestor, aby vyplnila chýbajúce miesta. Veľkou chybou býva najmä to, ak ste nedefinovali svoj termín a neprišli s argumentom.

Povedzme, že sa identifikujete ako kresťan. Lenže čo to znamená byť kresťanom? Znamená to pre vás to isté čo pre mňa? Ja si predsa pod pojmom kresťanstvo môžem predstavovať niečo radikálne odlišné než osoba na druhej strane. Ak mi poviete, že ste len kresťan bez toho, aby ste jasnejšie formulovali čomu presne veríte, potom dostávam do rúk dobré karty ja, pretože môžem definovať čo presne máte byť a následne vás nasmerovať do defenzívnej pozície, z ktorej je o dosť ťažšie argumentovať.

Treba si uvedomiť, že váš nepriateľ v skutočnosti chce, aby ste sa verejne označovali istými pojmami, pretože takto môžu na vás ľahšie útočiť využívajúc pripravené nálepky typu rasista, mizogýn, homofób, anti-semita, a pod. Len čo sa onálepkujete, tak môžete byť ľahko zaškatuľkovaný, pričom vaši oponenti budú pracovať na tom, aby ste nemali dostatok manévrovacieho priestoru. Aby ste si ho vytvorili budete musieť brzdiť a začať popierať, čo následne spôsobí, že budete pôsobiť pochabo a neisto.

Politické označenie tak predstavuje istý druh kazajky. Akýkoľvek váš následný argument bude musieť byť ešte dodatočne bránený nálepkou, ktorú ste si dali. A to obzvlášť v prípade, ak váš argument bude obsahovať čo i len jeden bod, ktorý je rozporný voči vami proklamovanej ideológii.

Keď si pripíšete konkrétnu ideológiu k svojej osobe namiesto toho, aby ste len prezentovali svoje konkrétne postoje k tej ktorej problematike, tak si dávate na chrbát príliš ťažký náklad. Je to istá forma hazardu, kde riskujete, že oponent na vás použije logický klam známy ako falošná stopa (red herring)

Budete musieť následne argumentovať, že nie ste tým za koho vás chcú označiť ako napr. v prípade prefláknutého slova rasista. Buď popriete, že ste rasista, alebo riskujete, že budete musieť povedať niečo na spôsob „ok, som rasista, ale…“. Riziko teda spočíva v tom, že vás môžu chytiť do pasce.

Poďme si však popísať nejaký konkrétny príklad. Povedzme, že sa niekto v diskusii označí za fašistu. Ja viem, v slovenských pomeroch sa s tým často nestretnete, ale poznám ľudí, ktorí sa budú takto identifikovať.

Treba to však povedať otvorene. Označiť sa verejne za fašistu vám prinesie množstvo konotácií, z ktorých mnohé pôsobia veľmi negatívne pre väčšinu ľudí, t.j. takmer pre kohokoľvek, kto nezdieľa toto ideologické označenie.

Problém nastáva predovšetkým vtedy, ak sa označíte za fašistu a zároveň neviete až tak veľa o tejto ideológii. Možno si myslíte, že to znie „cool“ a drsne alebo provokatívne, prípadne ste počuli iných nacionalistov hovoriť o sebe ako o fašistoch, a preto chcete byť aj vy za fašistu.

Nuž, dostanete sa však do problému, ak druhá strana, s ktorou si vymieňate argumenty, vie o fašizme viac než vy. Popravde, množstvo ľudí, ktorí sú schopní označovať sa za fašistov alebo národných socialistov by nebolo schopných ani len formulovať základné princípy týchto ideológií alebo dať vám aspoň ich stručnú a správnu definíciu.

Do úzkych sa dostanete vtedy, ak sa vás oponent začne pýtať, či súhlasíte s niektorými extrémnymi myšlienkami, ktoré sa vzťahujú k označeniu, ktoré ste na seba použili. Ďalej tiež môžu ľahko poukázať na nejaké inherentné rozpory.

Oponent vám môže napr. položiť túto otázku: Súhlasíte s tým, že je nežiaduce, keď vlády a médiá manipulujú verejnosťou skrz propagandu a pretláčajú zákony proti slobode slova?

A pokiaľ odpoviete, že s tým nesúhlasíte, potom oponent môže ľahko poukázať, že presne toto robili i fašisti.

Ďalej, môžete tvrdiť, že ste nacionalistom a fašistom, zatiaľ čo druhá strane bude argumentovať, že väčšina fašistických hnutí bola imperialistická. Nie je v tom rozpor? Nie je imperializmus v rozpore s nacionalizmom?

A ak sa začnete sťažovať na zlá či zločiny komunizmu, oponent môže ľahko poukázať na spoločné črty, prekrytie medzi komunizmom a fašizmom, ktoré tu je.
Pochopiteľne, to bolo len zopár príkladov. Nepochybujem, že šikovný a znalý človek by sa vedel voči vyššie spomenutým námietkam dobre vykecať, ale pointu ste dúfam pochopili.

V skratke, len čo sa ideologicky onálepkujete, tak oponentovi stačí nájsť čo i len jeden bod, s ktorým ste v rozpore s vašou deklarovanou ideológiou, aby vás následne donútil upustiť od deklarovaných ideálov a uviesť do rozpakov. V každom prípade budete v debate pôsobiť slabo a pravdepodobne ju prehráte, pretože ste urobili hneď na začiatku omyl v tom, že ste sa ideologicky jasne definovali.

Ako sa teda vyhnúť tejto pasci? Veľmi jednoducho. Odmietnite sa ideologicky definovať a ohraďte sa vždy, keď sa niekto pokúsi vám prisúdiť nejakú nálepku. Namiesto toho prezentujte svoje špecifické postoje k tej ktorej problematike a používajte reálne argumenty. Nedovoľte druhým, aby vás zaškatuľkovali, pretože takmer nikdy to nebude o tom, že budete na 100% súhlasiť so všetkým, čo daná ideológia predstavuje a ponúka, obzvlášť ak ide o ideológiu spojenú s istými špecifickými nálepkami.

Popravde, naozaj nevidím takmer nijakú výhodu v deklarovaní, že ste stúpencom nejakej ideológie – obzvlášť v debate s oponentom. Je to druh intelektuálnej lenivosti. Radšej zapracujte na sile svojich argumentov. Ťažko zmeníte postoj druhej strany používaním nejakých nálepiek. A ak chcete použiť nálepku pre zamaskovanie vašej nedostatočnej znalosti pri danej problematike, tak si aspoň dobre naštudujte, čo vami deklarované nálepky v skutočnosti znamenajú a naučte sa aké argumenty môžete použiť v danej chvíli v súlade s tou ktorou ideológiou. Dobre si vyjasnite, s ktorými bodmi danej ideológie súhlasíte a s ktorými nie.

Osobne sa odmietam definovať v diskusiách, minimálne len v prípade, ak mám možnosť sám si definovať termín, ktorý chcem použiť alebo bez námietky, že súhlasím iba s niektorými bodmi ideológie, ktorou som sa označil. Treba sa snažiť udržať moc vo svojich rukách – moc zadefinovať si termíny, ktorými sa popisujete, podľa seba.

Každopádne, ak ide o moju maličkosť, tak naozaj cítim, že žiaden štandardný ideologický termín ma nepopisuje dostatočne výstižne. Aj z tohto dôvodu preferujem ich nepoužívať. Zároveň to znamená, že ktokoľvek kto chce so mnou diskutovať o konkrétnej otázke by mal diskutovať výlučne o nej bez toho, aby mi prisudzoval isté ideologické označenia.

V niečom som veľmi konzervatívny, štandardne „pravicový“, ak teda budeme uvažovať o pravici v americkom zmysle (podporujem napr. trest smrti, právo nosiť zbraň, tradičnú rodinu a som pomerne dosť nacionalistický), v niečom však skôr liberál a ľavičiar (potraty, eutanázia, sociálna solidarita, neodmietanie demokracie, napríklad). Ideologicky som sa v poslednom čase vzdialil od tradicionalistických a kontrarevolučných myšlienok a autorov, a viac smerujem k paleoliberalizmu a socializmu, ale stále to všetko prebieha v rámci širšej nacionálno – konzervatívnej paradigmy. Pre niektorých som príliš radikálny, pre iných možno nedostatočne. Čo teda som? Nuž, iba Roland Edvardsen – jeden nezávislý mysliteľ z Facebooku.

Autor: Roland Edvardsen

O Roland Edvardsen

30 komentárov

 1. Roland Edvardsen

  Dobre, ja už sa istý čas nevolám Aman. 🙂 Neviem, ale vynechanie vety o Rolandovi ako „nezávislom mysliteľovi“ z Facebooku podľa mňa spôsobilo, že ten záver naozaj pôsobí nedokončene, useknuto. Alebo sa mi to len zdá? 🙂

 2. ……………….Excelentný taktický článok. To „ok, som rasista, ale….“ sa podobá na výrok Boriska Kolára, ktorý som doteraz nepredýchal. Parafrazujem: “ Nie som dobrý kresťan, ale kostol budem brániť aj so zbraňou v ruke …. .“ Úspešné verbálne popretie samého seba, verzus moslimské praktíky v súkromnom živote…, apropo čo dokážu slová svojou mocou (nános témy pomlčka v mene štátu) …., doslova hrozné. Žial popieranie identity a neukotvenosť sú účinné v debate, úspešne berú súperovi cieľ, ťažšie sa mu mieri ale žial áno, pre myslenie politika je to Alfa a Omega ako byť úspešným v debate.
  ………………Temná strana tejto úspešnosti je strata charakteru a identifikácie sa s prúdom myslenia a luďmi, ktorí za ním stoja, potiažmo schopnosťou sa za niečo postaviť, vytýčiť hranicu a bojovať – skrátka a jednoducho dôsledkom je bezcharakternosť. Aj z tohto dôvodu sa politik remeselne po čase ohrá a musí skončiť, pre toto myslenie úspešných stráca kontakt s realitou. ……………….Je to dosť podobné systému sex bez potomstva …, pri zdanlivej úspešnosti komunikácie dvoch individuí sa posiluje väzba medzi nimi, likviduje sa emócia a pri absencii produktu (teda aj zmyslu) v dôsledku odumiera atraktivita a aj samotný vzťah (odpozorované od normálnych zvierat, ľudské sociálne, náboženské a finančné systémy spolu s ľudským mozgom z tohto vedia vyrobiť moštruózne konštrukty, viď. Európski lídri a bankárska elita). Pekné na tomto celom je, že článok vrhá viac svetla na otázku, ktorú už Prop v nejakej debate, alebo samotnom článku napísal, prečo totalita štátu, alebo fašizmus, potiažmo nacionálny socializmus mali v samotnej Európe rozličné dikcie a rozličné podoby.

 3. Posledný odstavec mi nevyšiel, asi som zle klepol medzeru 🙁 🙁 .

 4. “….prípadne ste počuli iných nacionalistov hovoriť o sebe ako o fašistoch, a preto chcete byť aj vy za fašistu”.

  ….keď nejaký “nacionalista” hovorí o sebe, že je “fašista”, nevie toho moc ani o jednom, ani o druhom a nie je ani jedno, ani druhé a nevie ani to. že medzi nacionalistom a národným socialistom je rozdiel. Národný Socialiamus nie je Fašizmus i keď sú si v niečom podobné, ale v mnohom nie.
  A Národný Socializmus už dávno nie je sledovaným účelom, nakoľko ako ‘ekonomický systém’ – nie politický system – dokázal svoju superioritu nad všetkými ostatnými, ktoré kedy existovali a existujú dodnes.
  Národný Socializmus sa už dávno zmenil na “Rasový Socializmus” o ktorý nám ide a za zachovanie ktorého musíme urputne bojovať, lebo:
  “Národy vymierajú vtedy, keď ich krv už viac nie je čistá” (A.Hitler).

  • ……………… Sitra Vy si občas rád pošpásujete s luďmi, ale ja občas tak isto. Rasový socializmus alebo koncept paneurópskej bielej rasy a jej kultúry naráža na odlišné ekonomické záujmy rozličných európskych viac či menej ešte bielych štátov. Ja sa tu už xyz krát opakujem, biela rasa je biela biologicky, ale nemá žiadnu spoločnú kultúru, ale iba históriu vojen, konfliktov ale aj spoluprác a obchodovania. Je to podobné ako keby vyšiel v našej národnej rade zákon, že Maďari sú Slováci a ich „maďarstvo“ neexistuje. Geneticky súc takmer pravda, kultúrne a historicky však nepravda a o financiách potiažmo záujmoch sa ani nebavím. Realita tohto opatrenia je absurdná, viedla by iba ku konfliktom. Zatiaľ našu spoločnú európsku identitu tvorí žiaľ len Liga Majstrov, cirkev katolícka a protestantská, Cern, Eurosport a čiastočne prispieva k nej Beethoven, Mozart, Niels Bohr, Aristoteles, Platón, Pythagorás, Demokritos, Euklides, koncept rímskej republiky, Leonidas s 300 mťtvymi Sparťanmi, žiaľ už aj migrácia a Angela Merkel a to je tak všetko, nie je toho enormne veľa, ale nie je to zase nič.
   ……………… Asi najbližšie k tomuto konceptu bielej rasy, alebo európanstva majú socialistické návrhy typu udeľme všetkým Európanom univerzálny základný minimálny plat, alebo dávku, ktorá stačí na prežitie a ak chcú viac nech sa zamestnajú. Opatrenie zdanlivo byrokratické, ale potláčajúce vnútornú trvalú migráciu do civilizačných Európskych centier. Toto je jediný možný základ Európanstva, ktorý by potlačil životnú rivalitu o zdroje medzi Európskymi národmi a umožnil vznik sekundárnej Európskej identity.
   ……………….V zásade mám výhrady proti tomuto opatreniu, radšej by som skôr videl takmer bezplatnú transeurópsku dopravu, ktorá by umožňovala dopraviť sa z Atén do škótskeho Edinburgu v časom horizonte 30-50 minút. (V transporte osôb žalostne zaostávame ako v USA a Kanade, tak aj v EU) Vylepšená dopravná infraštruktúra by potačila realitnú bublinu a tým aj umožnila mať obyvateľom miest vlastné potomstvo a asi až potom by sa dalo hovoriť o univerzálnej minimálnej dávke na prežitie. Rovnosť platov, alebo ich harmonizácia – toto nezvládli eurobyrokrati, a ani to nezvládnu a aj v dôsledku tohto sa EU polarizuje a neskôr ak príde tlak aj rozpadne. Zisky z obchodovania ľudí a migrácie sú enormné, žiadna nadnárodná spoločnosť s portfóliom v stavebníctve neuvažuje socialisticky, ale iba oligarchicky a na úrovni o málo lepšej ako má Ukrajinská oligarchia. Rozdiely medzi centrom a perifériou sa budú pomaly ale isto prehlbovať, rovnako ako platy v Lidli u nás a v Lidli v Rakúsku. Liberáli zastavenie alebo reverz procesu obohrávania finančne slabších hráčov silnejšími nezvládnu. Monštrum budeme dojiť svojou inteligetnejšou populáciou, tá bude v ich (európskych) centrách vymierať, generovať zisk a my budeme čoraz slabší a slabší a nakoniec nebume mať ani tú silu čo máme teraz (liberálny komentár na túto perspektívnu liberálnu „idylku“ nájdete tu https://zemavek.sk/gal-slovensko-bez-slovakov/).
   …………….. Sú daľšie opatrenia, ktoré by elita musela zrealizovať na to aby koncept prežil, ale nechcem im dávať návody, aj tak ich nezrealizujú z jedného dôvodu – sú principiálne mentálne a morálne slabí a za náboženstvo si zvoli mamona (pud), nie Boha (rozum), preto štát, alebo konfederácia bude fungovať horšie a kratšie ako štáty založené na islame navyše okupované okupačnou armádou. Ich likvidačná verzia multikulty bude spoločnosť, národy, etniká a rodiny čím ďalej viac rozdeľovať, nikdy ich nebude spájať, preto aj EU a NATO budú slabšie (rozumej menej užitočné, vplyvné a potrebné) ako farmafirmy, naftový a automobilový priemysel, Facebook, Google, Youtube, Eset, Microsoft alebo Twiter, nehovoriac o E-bayi, Amazone alebo Aliexpresse. Ak by som EU k niečomu prirovnal, tak je to mocenský ekvivalent cigaretových firiem, žiaľ.

 5. Problem je, ze vela ludi sa oznacuje za nieco, co ani sami nevedia definovat alebo vyargumentovat. Pre mna je zaklad svojbytnost (Juche) biele rasy. Otazky ohladom enokomiky, trhov, importu a exportu nechavam na erudovanych ludi v prislusnych oboroch, resp. ich mozeme rozoberat vo dnes v noci ked bude zabezpecene prezitie celej nasej rasy. Vzajomne natahovacky mozeme riesit, ked bude naplnenych 14 slov a stane sa z nich legislativne ukotveny imperativ, ktory bude od mala vsepovany do hlav nasim detom, aby sa za svoj povod nehanbili, ale naopak vyuzili jeho plny potencial; per aspera ad astra!

  Kazdopadne podareny komentar na temu ideologickych nalepok – a tiez SKVELY hudobny vkus pan Roland. 😀

  • Áno, porozumenie biologickej realite je základ. Ekonomike sa ani ja veľmi nevenujem, lebo je to predsa len podružnejšia oblasť a naozaj dosť spletitá a nejasná (ale nedávno som sa trochu povenoval kapitalistickému systému).
   Ty poznáš môj hudobný vkus? Daj mi nejako vedieť, kde ťa nájdem na FB. 🙂 Každopádne ja má skvelý vkus na všetko – nielen na hudbu. 😀

   • Nepoznám kompletne tvoj hudobný vkus, ale súdia podľa tejto a predošlej tvojej profilovej fotky je to kvalita. Faceberg z princípu nepoužívam a dočasné diskutérske profily mi tam dlho vďaka mojej rétorike nevydržali (shitposting). 😀

 6. “….ale nemá žiadnu spoločnú kultúru, ale iba históriu vojen….”

  …presne tak, porozmýšľajte teda, prečo je to tak a prečo píšem o Raovom socializme….

  Hitlerov Národne-Socialistický režim môže byť považovaný za prvý skutočný government, založený na rasových princípoch, aký Biela rasa vóbec kedy mala. Väčšina ľudí je úplne pomýlená o Mussoliniho Fašistickom hnutí a Hitlerovým nacistickým hnutím. Zrovnávajú ich ako jedno a to isté, ale to nie je pravda.
  Obidva boli založené na Princípe Vodcovstva a obidva vyslobodili ich krajiny zo slučky židovského komunizmu.
  Ale značný rozdiel bol tento: keďže Mussoliniho fašizmus považoval Štát ako prvoradú inštanciu, Hitler povedal, že Rasa je všetko a štát je prostriedok pre riadenie a uplatňovanie najlepších záujmov rasy.
  Toto je nesmierne dôležitý rozdiel a pre tento rozdiel považujeme Hitlerove Nemecko ako prvé, ktoré malo prvý, skutočne rasový government, aký vôbec kedy Biela Rasa mala.

  Avšak ideologicky, dnes už, v určitom bode je vhodné sa oddeliť od Národného Socializmu. Uprednostniť Rasový Socializmus pred Národným Socializmom. Nacionalizmus je idea rozdeľujúca Bielych ľudí sveta, nie sila zjednocujúca.
  Ako náboženstvo bolo po storočia používané rozdeľovať Bielych ľudí sveta, zapríčiniac vojny a deštrukciu. Nielenže Francúzi bojovali s Angličanmi a Angličania s Francúzmi bojovali s Nemcami, atď., ale počas vojny medzi Rakúskom a Pruskom, dokonca Nemci zabíjali Nemcov, všetko pod fasádou nacionalizmu.
  Preto v dnešnej dobe už môžeme zamietnúť Národný Socializmus a nahradiť ho Rasovým Socializmom. Nemusíme sa až tak sústreďovať na to, či Biely Muž je Angličan, Francúz, Nemec, alebo Rus, či Nór. Naše spoločné puto je Rasa, nie národnosť. Žid bol po storočia iúplne ndiferentný, či jeden z jeho vlastných bol americkej, anglickej, alebo nemeckej náodnosti. Ich spoločné pojítko je ich rasa a ich krv. Ich sila z veľkej časti vyplývala z tejto vrodenej Rasovej Lojálnosti.

  Ani my nie sme zameraní na to, či Biely Muž je Nordik, Aryan, Alpine, alebo zo Stredomoria. Toto je tiež rozdeľujúce a vylúčilo by mnoho našich Bielych bratov. Preto hovoríme o Bielej Rase a nikdy o Arijánovi, Kaukaziánovi, atď.

  Tiež musíme myslieť v línii Rasovej Lojality ku Bielej Rase. Nikdy viac nesmieme byť prichytení v pavučine nacionalizmu ako rozdeľujúci klín, použivaný na vyvolávanie vojen medzi príslušníkmi Bielej Rasy.

  Z tohoto dôvodu musíme založiť našu celú filozófiu na Rasovom Socializme, nie na Národnom Socializme. Tento rozdiel je veľmi významný.

  D!alšia kritika na Hitlerov program je, že bol založený na politickom základe, namiesto budovania celej záležitosti na zákalde náboženskom. Znie to síce podivne, ale je na tom asi, v určito zmysle, niečo pravdy.
  Hitler totiž nikdy nezvážil problém kresťanstva, ale ho toleroval a skúšal s ním, ako sa hovorí, bok po boku, spolu-existovať. Nikde, nikdy nepoukázal na to, že kresťanstvo je židovský výtvor, vnútený Bielej Rase, za účelom ju zničiť.
  Zatiaľ čo Hitler skúšal žiť a nechať žiť, poikiaľ sa týka kresťanského náboženstva, oni proti nemu bojovali zubami-nechtami. Katolíctvo zo svojh svetového centra v Ríme spolupracovalo so židmi a s komunistami a robili všetko možné podkopať a
  prekážať nemeckému národu vv boji za slobodu proti celo-svetovéj židovskej konšpirácii. Protestantská cirkev nebola o nič menej agresívna a fanatická v ich kampani rozdrtiť tento veľký rasový záblesk. Dokonca i v samotnom Nemecku katolícka aj protestantská cirkev bojovali proti Hitlerovi, centimeter po centimetri a využívali ich morálny a duchovný vliv, aby rozoštvali ľudí a aby ich poštvali proti svojmu governmentu.
  Dokonca aj počas kritického vojnového obdobia, cirkevní vodcovia spáchali nevýslovné činy zrady proti ich vlastným ľuďom a ich governmentu, ktorý bojoval o život a smrť.

  • ……………….Trochu nazad k podnetnému Amanovmu článku: http://www.zvedavec.org/vezkratce/15527/ – toto je koncept neomarxistov a neoliberálov, vyhýbanie sa poctivej diskusii o faktoch. Nesúhlasím s tým, že treba sa tomuto trendu prispôsobiť, ale tieto neomarxistické blbosti tlachajúce stvorenia jednoducho treba uzemniť na základe faktov, však diskutujú ako ženy.
   ………………Ale ad Sitra: Súhlasím s tým, že koncept nacionálneho socializmu postulovaného pre „vyvolený“ národ už nie je dejinne atraktívny, ale asi sa zhodneme, že by ho bolo dobre aplikovať na celú rasu. Avšak geopolitika nepustí, myslím, že malo by to byť realizované v kontinetálnom merítku. Pozrime sa však na to temnou optikou elity. Ako som už načrtol, to čo robí skupinka zberateľov kreditu, ktorú slušne nazývame elita je potláčanie kontinentálnej integrácie. Infraštruktúrne dopravné projekty sa momentálne realizujú len v Číne. Oligarchovia, novodobí feudálni páni, prijímajúci hluchý kredit (mýto) z vymierania ľudí a organizovanej migrácie v civilizovanom priestore sa nechcú vzdať svojich práv (však prečo, keď boom realít a následné realitné krízy zaplatíme všetci cez sanáciu bánk) v prospech celku a preto vidíme stagnáciu týchto transportných projektov. Úlohou moderných nacionálnych socialistov je brániť sa tomuto trendu a paradoxne po dočasnom obnovení hraníc práve naopak, hranice zlikvidovať (najmä tie ekonomické) perfektnou infraštruktúrou, ktorá neprirodzene vytrháva ľudí z ich prirodzeného prostredia, zbavuje ich identity a medziľudských vťahov. Set týchto socialistických opatrení by vyrovnal aj pokrivené ceny realít – A TO JE AJ PRÍČINA PREČO SA TOMU TAK ÚPORNE BRÁNIA, najmä ak vlastnia stavebné firmy. Ostatne aj Adolf Hitler vybudoval sieť diaľnic, ktorú skopírovali po vojne aj Američania.
   ……………….Zaujímavé na tomto je, že neschopnosť realizovať tieto opatrenia cítiť v rámci štátov a regiónov a paradoxne generuje to odstredivé pnutia ako v EU tak aj USA dokonca aj na úrovni samotných štátov. Rusko pri súčastnej štruktúre a schopnostiach elít nemôže byť „porazené“, ostatne preto tento termín dávam do úvodzoviek, pretože je z tohto pohľadu smiešny. Rusko do civilizačného konceptu môže byť donútené len tým, že bude ono samo dobrovoľne hľadať integráciu na báze spolupráce, alebo samo túto bázu nastolí (čo je zatiaľ málo pravdepodobné, lebo Čínska konkurencia im tak isto ako EU a USA berie dych). Aj preto víťazom dneška a zajtrajška je Čína, hoci má dodnes problémy s ľudskou kvalitou, ktorú si mi tu v euro-atlantickom priestore dobrovoľne hubíme, v budúcnosti dokáže kompenzovať túto slabinu organizačnými schopnosťami a potláčaním egoizmu elitných hráčov. Ako by povedal klasik, psychotický transatlantický Áres ozbrojený mečom je držaný v úctivej vzdialenosti ospalou východoázijskou Aténou, ktorá ho s nechuťou odtláča tupou stranou kopie.

 7. Vanio Pribina

  Pan Sitra Ahra

  Toto je zaujimavy komentar. Skoda ze sa neobjavil skor. Pred 1 svetovou vojnou. Spolconost by mal byt zalozena na vede a nie na nabozenstve. Myslim si ze zidia vytvorili nielen krestanstvo, ale aj islam. Totizto ked sa krestanstvo zacalo sirit uspesne aj v arabskom svete, zitia sa obavali ze krestanstvo sa stane dominujucim nabozenstvom a tak ako protivahu stvorili islam. Tym znova rozdelili bielu rasu. Pretoze mnohi Arabi su vlastne biely. Hlavne na sever Saudskej Arabie, je to vidiet. Kurdi su dokonca pribuzni aj jazykovo A tiez Armeni a Gruzinci. Medzi Gruzincami je aj dost velke percento blondakov. Bohuzial Arabi pocas rozsirenia islamu sa pomiesali zo vsetkymi rasami, tak ako Spanieli a Portugalci v latinskej Amerike. Avsak, ked sa pozerate na oblicaje Saudsko Arabskych sejkov, su to jednoznecne bieli ludia nielen vyzorom oblicaje ale aj farbou pleti. Horsie vsak to je uz z ich mentalitou ovpyvnenou islamom po vyse 1500 rokov. Turci su v podstte tiez bieli, ktori sice rozpravaju turecky ale su to povodom Chetiti, ktori sa pod vplyvom zopar tureckych kmenov jazykovo poturcili, rovnako je to aj v pripade Madarov. Ako vsak toto vsetko zmenit. Europa bola prevazne biela. Avsak po 2 sv.vojne. Asi Americania zo zavisti, ze Europania nemali ciernych ako oni v zakulisi zacali nutit najma tie krajiny ktore mali kolonie aby do nich brali immigrantov zo svojich byvalych kolonii. Najprv Anglicko a francuzsko. Ked sa tito branili pocas roznych televiznych diskusii im bolo povedane ze musia brat ludi s koloni! Preco by museli, ked sa tieto kolonie oslobodili od kolonialistov uz nebolo vysvetlene? Potom ked uz aj take krajiny ako Norsko, Svedsko a Dansko ktore nikdy nemali kolonie boli povini brat statisice ludi s 3 sveta sa na tento argument zabudlo! Dneska to vyzera tak ze biela rasa je pred zanikom vsade!!! Pre nedostatok deti. V 19 storoci, katolicki farari v Nemecku presviedcali rodiny aby mali vela deti, s argumentum: „Ked nas bude vela tak nas nepremozu.“ V 1960 rokoch prisla z USA sexualna revolucuia, potom sex-drugs a rock n roll a nasledne homosexualita ateraz manzelstv pre LGBT. To sa prevazne pretlaca v bielych statoch. Pokial este su. Najdite si na google Chicago a uvidite ako sa biela rasa od roku 1950 scvrkla len v tomto meste z 80% na dnesnych sotva 40%, takato je situacia vo vela velkomiest USA, ale dnes uz bohuzial aj v Anglicku, Nemecku, Francuzsku. Cize biele krajiny su kolonizovane zdola!!! Na rozdiel Afriky a Ameriky ktore boli kolonizovane z hora!!! Mozno aj toto je zhora, lenzi robi sa to ako spontana emigracia, bez zaujmu velkych spolocnosti v pozadi, avsak to asi nebude Pravda. odkial by take mnozstov utecencov zobralo peniaze prejst cez Saharu a odtial z Libye najat lode do Europy?

 8. Vanio Pribina

  Bol obchodnik. Ako vznikol islam? Mohamed pocas obchodnej cesty vosiel do jaskyne. Kde ho anjeli pri ohni nutili o potrebe zaviest nove nabozensvo islam! Stacilo do ohna hodit par kilo hasisu. A ked ani potom neslo pomhlo nasilie ako to sam Mhamed opisue.

 9. Vanio Pribina

  Vazeni vsetci

  Prikladam demograficku studio USA z google. USA je veduci stat zapadu. Ma dnes (2016) 326 million obyv. z toho 77% bielych.Avsak deti pod 1 rok su nebiele na viac ako 50%. Tu znovu plati, kde nie su deti neni buducnost. Alebo ten ma buducnost kto ma viac deti. Po islamskej republike to pochopili v Irane a moslimi sa od vtedy zacali mnozit ako zajace. Jeden priklad: V roku 1970 Syria mala Tolko obyvatelov ako Slovensko, dnes ma Syria 22 million obyvatelov a Slovensko nieco vyse 5 million.
  Ako to vyzera vo velkych mestach USA tak asi bude vyzerat buducnost USA:
  Mesto Pocet obyv %bielych 1940 %bielyc 2010
  New York 21 million 94% 44%
  Los Angeles 13,4 million 86% 29%
  Chicago 9,5 mil. 92% 45%
  Dallas 7,5mil. neudane 50%
  Houston 6,8 mil. -//- 51%
  Washington DC6,2 mil -//- 44%
  Miami 6,1 mil. -//- 12%
  San Francisco 4,8mil. 95% 49%
  Detroit 4,3 mil 91% 10%
  Ako vidno z oem najvacsich miest USA len jedno ma malu vacsinu- Houston! To vsetko sa udialo v priebehu 70 rokov, cize v priebehu primeranej dlzky ludskeho zivota.
  Je to nemozne aby to nebolo planovane! Povodne som nechcel ale teraz odporucam nemecky preklad do slovenciny: Karlheinz deschner: Utajovane dejiny USA. Mozno si precitat ukazky a objednat knihu na http://www.ekokonzult.com Odporucam aj ine knihy kde si tiez mozno precitat ukazky.
  Jan Zvalo: Zalujem-Neslychane odhalenia, Henry makow: Utajene dejiny sveta, Stewart Steven: Komunisticke zlociny a CIA.

  Este sa chcem vyjadrit ku Kanade, pretoze Sitra Ahra zije v Kanade. Tam je situacia podstatne lepsia, avsak ide to dolu vodou po ceste USA. Kanada ma 37 million (2016) s toho 81% bielych. Avsak vo velkych mestach to nabieha ako v USA
  2016 Toronto-51,5 nebielych; Montreal – 34% nebielych, Vancouver-51% nebielych pritom v roku 1981, nebielych v tomto meste bolo len 7%!!!
  Calgary-40,5% nebielych, Edmonton-37,8% nebielych, Ottawa-23,7% nebielych Winnipeg-23,5%nebielych, Regina-21,4% nebielych. Cize aj v Kanade to zacina podobne od najvacsich miest!
  Novy Zeland mal v roku 1961 92 % bielych a 7% Maorov a 1% Azijcanov. Dnes (2016) ma 74% bielych 15% Maorov, 12% Azijcanov- tyto revazne ziju v meste Auckland az 2/3 z nich!
  Australia zda sa je % zatial na tom najlepsie z 34 million (2016), bolo 86% bielych. Sydney-28% nebiely, Melbourne-17% nebiely, Brisbane-9% nebiely Perth- 7% nebiely Adelaide- 6% nebiely, Canberra-4% nebiely. Avsak za posledne dva roky sa tu nahrnulo vela pristahovacov z Afriky, najma z Juzneho Sudanu a z Afganistanu- najma etnizky Hazara. Takze statistiky nebielych tu tiez narastli. Preco takuto politiku multikulturalizmu nema japonsko, Juzna Korea, Cina, alebo Saudska Arabia? Mame tu dokonca aj vo federalnej vlade cernosku z Kenye, ako Senatorku za Juznu Australiu. Ktorej sa plat $200 000 australskych dollarov rocne vidi primaly!!! Vedel by si niekto predstavit vo valde Saudskej Arabie, politika povodom z Filipin a este k tomu katolika? Pretoze ano vo federalnej vlade mame aj senatorov muslimov, jedna je z Egypta a druhy je z Bosny. Nic proti tomu. Avsak zda sa ze ktosi dlhodobo pripravil likvidaciu bielej rasy, ktora teraz prebieha velmi rychlo nielen v Severnej Amerike, ale aj v Australii na Novom Zelande a najme v Zapadnej Europe. nech sa to komu lubi, alebo nie nas ochrnoval, zelzny plot od takejto politiky vymeny obyvatestva. Aj preto sa staty V$ najviac brania prijmaniu nebielych do ich statov. Toto su velmi zavazne tematiky o ktorych treba diskutovat. Nemam osobne nic proti pristahovalectu nebielych, pokial v mestach a statoch zalozenych bielymi ludmi, sa belosi nedostanu do smiesnej mensiny ako v Detroite, kde ich je len 10%. Pretro som rad ze to Sitra Ahra zacal! Najvacsie percento nebielych v kazdej krajine, alebo velkom meste by namlo presahovat 20%. Avsak az sa stavame mensinami vo vlastnych mestach a statoch, cosi velmi smrdi v state Danskom.

  • „Najvacsie percento nebielych v kazdej krajine, alebo velkom meste by namlo presahovat 20%.“

   A kde su moje ludske prava? 😀 Ja nechcem aby mala moja pokrvna linia v buducnosti africku primes. 🙂

   • Vanio Pribina

    Vazeny pan Frater

    Humor by vas presiel keby ste zil v Detroite, kde predtym zilo 90% bielych a dnes len 10% bielych. NApriklad v takej Kanade, by ste mali moznost lepsieho vyberu vo Winnipegu, ci v Regine, avsak uz nie v Toronte, kde je dnes nebielych 51,5%! V Australii okrem Sydney a Melbourne, by ste nemali podobne problem. V postsocialistickych krajinach tiez nie iba ak by ste sa chcel ozenit s Cigankou! O Anglicku, Francuzsku, Nemecku a dnes uz ani o Svedsku, Norsku, Dansku to bohuzial neni mozne zabespecit, a ani v Taliansku ci Grecku. zacalo to v USA a rzbehlo sa to po celom zapadnom svete ako Rakovina. Preco vsak Sitra Ahra mlci, ked on to nacal.

    • To nebol humor, ale skor otazka do vetra: kde su moje ludske prava, ked chcem pre svoje potomstvo homogennu krajinu? Dnes kazdy nonstop omiela ludske prava utecencov, zlodejov, vrahov, ale kde su tie moje?

     Rad si hovorim, ze dianie na zapade v zmysle demografie je len karma za 2. sv. vojnu. Tazko mi lutovat krajiny ako Anglicko alebo Spojene staty.

 10. “Preco vsak Sitra Ahra mlci, ked on to nacal”.
  …..SITRA AHRA mlčí preto, lebo vie, že:
  “Civilizácie zomerajú sebevraždou, nie vraždou”…..a proti tomu nemôžem nič robiť ani ja…..

 11. Nálepkovanie
  Tí, ktorí považujú za potrebné uchýliť sa ku znevažovaniu (nálepkovaniu/osočovaniu), prezrádzajú slabosť a vadu svojho charakteru, neistotu a nedostatok sebadôvery v schopnosti inteligentne obhájiť svoje stanovisko.
  Nálepkovanie je úľava slabej osobnosti. Je to hlúpa forma emocionálneho komplexu a extrémne úbohá náhrada racionálneho, dôvodného dialogu a debaty.
  Historický revizionizmus, na druhej strane, je legitímne pole výskumu a hľadania pravdy a nemalo by byť obmedzené na vybrané skupiny, alebo individuá, ktorí zastávajú určité interpretácie, alebo názory.
  Otvorený výskumu, hľadanie pravdy a diskuzia by mal byť vždy možný a žiadna ľudská bytosť by sa nemalal obávať o svoju budúcnosť, jednoducho preto, že ich uzávery sú rozdielne od mainsreamu.
  Naprklad ‘jedinečnosť ‘ Holokaustu sa zdá mať výnimočnosť, od svojej úlohy ako historickej udalosi, do bodu, kde jeho jediná ‘unikátnosť’ spočíva v tom, že to je ‘jediné’ pole historického výskumu, ktorá hrubo zabuchla dvere za všetkým iným,
  okrem opakujúcich sa mainstreamových tvrdení.
  A tak, v mnohých ohľadoch, holokaust, ako sa zdá, preklenul priestor čiste ľudského bádania a vstúpil do ríše teologického, alebo ezoterického charakteru, v ktorom len ‘zasväteným’ sú udelené ‘privilégia’ vyjadriť svoje názory.
  Je to jediná historická udalosť, ktorá potrebuje trestné postihy, súdiť a potrestať tých, ako Savonarola, sa odvážia vyjadriť názor, ktorý odporuje všeobecne prijímanej verzii. Je to jediné pole historického výskumu, ktoré môže zničiť životy, zruinovať kariéry a rozbiť rodiny.
  Je tu teda niečo elementárne proti-demokratické a pomsty-chtivé v terajšej “výnimočnosti” ktorú nanešťastie holokaust predstavuje, akademicky vyjadrené.
  Jednoducho, prajúc čitateľom to najlepšie a povzbudiť ich aby sa pridŕžali ich individuálnych slobôd, trvať na nich, udtžovať a brániť naše základné ľudské práva, zodpovednú slobodu vyjadrovania bez obáv z prenasledovania.

  * * *
  Lexikon prekrúcania

  Nepriatelia slobody v poslednýchch mnoho rokoch zostavili repertoár politicky
  znevažujúcich názvov (angl. ‘swear- words’), ktoré užívajú na ‘onálepkovanie’, demonizovanie a stigmatizovanie tých, s ktorými nesúhlasia. Z nedostatku evidencie a racionálnych argumentov, uchyľujú sa k invektívam a oančovaniu oponentov rôznymi názvami.

  Nasleduje niekoľko ich ‘semantických názvov’, používaných stigmatizovať a zničiť vierohodnosť tých, ktorí udržujú a bránia naše dedičstvo, alebo hodnoty a slobodu a tým predstavujú prekážku a hrozbu pre tých, ktorí chcú presadiť nový a totálne sekulárny ‘nový svetový poriadok’:

  Pravicový extrémista:
  Každý ‘politicky nekorektný’, kto zachováva tradičné morálne hodnoty.

  Pravičiar bigot:
  Každý s jeho malými-konzervatívnymi názormi, ktorý odmieta kompromitovať svoje princípy.

  Bigot:
  Jedna z hlavných definícií ‘bigota’ je:
  “Ten koho mienka je utvorená a nechce byť zmätený faktami”

  Kto sú bigoti?
  Sú to tí, ktorí sa pokúšajú odhovoriť ľudí od čítania určitých historických kníh, alebo tých pár ľudí, ktorí sú postavení pred súd za distribúciu materiálov, ktoré obsahujú faktá, ktoré umožňujú ľuďom, aby sa sami rozhodli, čomu chcú veriť?

  Kto jedná netolerantne?
  Sú to ľudia, ktorí chcú nájsť pravdu o histórii, alebo sú to skôr tí, ktorí na nich útočia za to v čo oni veria?

  Rasista:
  Každý kto oponuje, alebo dokonca spytuje múdrosť otvorených dverí imigračnej politike; alebo ktokoľvek, kto verí ž creator vedel, čo robí, keď stvoril rasy a preto ich nechce oslabiť alebo zničiť

  Popierač holokaustu:
  Každý kto spytuje presnosť počtu obetí Druhej svetovej vojny.

  Anti-semita:
  Zvykla to byť nenávisť židov; ale ako US novinár Joe Sobran podotýka, dnes to znamená byť nenávidený židmi.

  • Ako anti-semitu by sme mohli označiť aj anti-arabsky orientovaných ludí, včítane aškénázskych chazarov. Pretože ich semitizmus je sporný, tak ak niekto vyjadrí obavu, že mienkotvorné denníky v ich rukách, v blízkej budúcnosti po náraste populácie hamídsko-smeitského pôvodu v Európe a jej typických výčinov ovládnu antisemitské články, tak bude mať zrejme pravdu. Ja sa hrozne teším na to, ako v dohľadnej dobe budú obracať kabáty a buzerovať katolícku cirkev do rekonkisty. Asi to bude krásny výlet v čase nazad do 10 a 11 storočia, naštastie nášho letopočtu. Dynamika dejín nepustí, veľkosť populácie spôsobuje to, že tieto procesy bežia rýchlejšie ako si elita želá. Calegriho plány majú preto trhlinu v časovej dynamike, Európa nie je Egypt a preto ako kedysi bol dejinný čas na vytvorenie Egypťana z kmeňov namigrovaných do údolia Nílu, tak teraz na tvorbu jednotného Európana jednoducho čas mať nebudú.

 12. Čo sa týka Calergiho, jeho teóriam sa netreba čudovať, bol vysoko postavený slobodomurár a mal židovku ženu.
  Tie teórie malo a má mnoho iných pokúšajúcich sa ich zaviesť a kao vidieť, darí sa im. V konečnej faze – a tá už nie je ďaleko – dôjde k tomu, že Biela rasa sa bude musieť tvrdo brániť, alebo zhynúť.
  Povedal nám to už dávno jeden “prekliaty náci-gój”:

  “..keď nie je viac sila bojovať…..potom naše právo na život v tomto svete boja, skončilo…”

  • Myslím, že čím ďalej tým viac prenikajú informácie o manažmente elity. Ja osobne sa nedivím aj keď mi to vyráža dych. Kedysi Byzantínci hodne využívali v managmente eunuchov. Ofiaciálne sa tvrdilo, že dôvod spočíval v tom, že nelezú panovníkovi do postele a ak, tak to nemá dôsledky. Reálne však títo jedinci bez testosterónu postrádali typické mužské ego a chovali sa „rozumne“, teda plnili doslova ako volovia poslušne panovníkove nariadenia, bez ohľadu na nasledujúce generácie. Súčastní úchylovia spĺňajú ten istý cieľ – musia byť poslušní, inak sú exponovaní ďalším poskokom ako sú médiá a následne polícia, ktorí ich za neposlušnosť adekvátne potrestajú.

   • Drábi musia byť poslúšní, preto je niekedy výhodné, aby boli vykastrovaní alebo buzeranti.
    Ale aj všeobecne je ľudí už toľko, že si nemôžu dovoliť niekďajšie mužské normálne agresívne správanie – preto sa dnes už vlastne všetci muži správajú ako detičky. A preto sú všetci z toho nešťastní a chorí.

    Je dobre si to uvedomiť a aspoň slovne si vydobyť svoje – ale nielen na webe, anonymne, ale najlepšie v každodennom živote.

    • S týmto aj trochu nesúhlasím. Vrchnosť v dnešnej dobe neočakáva poslušnosť a lojalitu, ale devótnu oddanosť a 100 percentnú kontrolu. To, že sa „občas“ mýli je vedlajšie, im sa už nechce argumentovať a jednať, na peniaze chcú premeniť všetko. Na príklade Maďarov a Jobiku (Orbán je štandardný pošup ako Fico) vidno ako investícia do hodnôt prináša svoje ovocie vo forme prežitia. Ťahajú nás spolu s Čechmi, len neprajem si deň, keď nainvestované budú chcieť aj s úrokom naspäť.

  • Z mojej osobnej skusenosti stale existuje vela bielych, ktori si myslia, ze ked vymenime napr. Taliansku populaciu bubusmi zo subsaharskej Afriky, tak to bude stale Taliansko; budu to podla obcianskeho preukazu „Taliani“. Taketo uvazovanie by som klasifikoval ako mentalnu chorobu – velmi NEBEZPECNU mentalnu chorobu. Pritom staci tak malo: napr. okopirovat madarsku legislativu a realne ju aj vymahat cez statne institucie.

   • Na toto dáva odpoveď termín nosnosť územia. Ak Taliansko znesnie X miliónov bielych, v prípade ich kompletného nahradenia znesie x/10 čiernych, alebo aj aby sme neboli označený za rasistov tak x/3 moderných slovenských vysokoškolákov.

 13. fráter, treba si uvedomiť prečo sa imigranti tak hrnú do talianska. taliansko má tiež armádu a námorníctvo,ktoré by tomu dokázalo zabrániť, ale politickému vedeniu to tak vyhovuje. elity nás berú ako dobytok. dokedy na nich pracujeme a prinášame zisk, tak nás trpia. biely dobytok je pracovitý,ale ako voli stratili plodnosť a tak sa ho snažia nahradiť čiernym dobytkom. dúfajú,že vykrížia rasu plodnú po čiernych a pracovitú po bielych. ale kríženci sa javia skôr pracovití po čiernych a plodní po bielych. je omylom myslieť si,že černosi budú v eu pracovať vo fabrikách ako otroci v us a v brazílii,to je minulosť. ďalším faktom sú mafie,ktoré profitujú na eu dotáciach na tábory utečencov (800e na utečenca je výdavok, samotný utečenec dostáva stravu a starostlivosť tak cca 200 e v tých táboroch a ostatné si rozdelia mafiánske firmy a rôzni talianski starostovia a ich ľudia) svoj podiel si zarobia aj posádky taxi lodí a ich majitelia. otrokov už netreba dopravovať ako na amistade. je to pekne zaobalené. aj v us pochopili,že na priemyselnú výrobu treba aj isté iq a preto neskôr už nedovážali otrokov z afriky, ale otvorili hranice a brali prisťahovalcov z európy, aj mnoho slovákov. a dnes mnoho nahradí automatizácia. vlny utečencov nie sú príčina krízy, ale dôsledok. premnoženie černochov v ich krajinách a následné znemožnenie im sa obživiť doma je spôsobené inými faktormi. napr. demokracia us typu´=matka korupcie.(demokracia je politické zriadenie vhodné pri kolonizácii nejakej krajiny, ktorá je neosídlená, alebo má kolonizátor vojenskú a technologickú prevahu nad domorodým obyvateľstvom, ktoré samozrejme je vylúčené z demokratického rozhodovania.),umelé hranice štátov a pod.

Leave a Reply