Domov / Hlavná strana / Čítanie / NOVÝ PŘEKLAD PROTOKOLŮ SIONSKÝCH MUDRCŮ

NOVÝ PŘEKLAD PROTOKOLŮ SIONSKÝCH MUDRCŮ

Není jasné, jak vznikly. Není jasné, zda jsou pravé, nebo podvržené. V mnoha zemích světa se staly bestsellerem. Po Bibli jsou možná nejčtenějším dílem historie. Zatímco na Západě upadly po druhé světové válce prakticky v zapomnění, v islámském světě je zná snad každý. Byly a jsou předmětem ostrých polemik. Jejich výtisky se ničily a pálily. Kvůli nim se soudilo, kvůli nim se vraždilo. Českému čtenáři se konečně dostává do rukou kniha, kterou by někteří nejraději vymazali z lidských dějin.

Protokoly sionských mudrců představují v očích těch, kteří je údajně měli sepsat, skutečné opus diaboli. Proč? Mají totiž odhalovat plány Židů na ovládnutí světa. Židé stále čekají na příchod Mesiáše a prahnou po jeho pozemském království. Tento kdysi Bohem vyvolený národ fatálně selhal, když pravého Mesiáše nepoznal a ukřižoval ho. Stát se to však muselo. Takový byl Boží plán spásy. A Židé se s touto skutečností nikdy nesmířili.

V dějinách lidstva zanechali nesmazatelnou stopu. Řada z nich pozitivně zasáhla do vývoje vědy, umění a dalších oblastí společenského života, avšak řada z nich sehrála, sehrává a bude sehrávat roli negativní. Vliv židovských, respektive izraelských kruhů na světovou politiku je značný. To nahrává všem těm, kteří považují Protokoly sionských mudrců za pravé. Toto kontroverzní dílo patřilo od svého vzniku k pilířům, na nichž stálo myšlení těch, kteří byli obviňováni z antisemitismu. I proto je žádoucí, aby k němu dnešní čtenář měl přístup. Relevantním totiž stále zůstává přinejmenším jako cenný historický dokument.

Protokoly sionských mudrců byly pod názvem Programma zavojevanija mira jevrejami (Program dobytí světa Židy) poprvé vytištěny v roce 1903 v petrohradských novinách Znamja (Prapor), vedených novinářem a později významným členem monarchistického Svazu ruského lidu Pavlem Kruševanem. Nebyly ale kompletní, a tak plná verze musela čekat na své zveřejnění do roku 1905, kdy je do své knihy Velikoje v malom i antichrist kak blizkaja političeskaja vozmožnosť (Velké v malém a antikrist jako blízká politická možnost) zahrnul Sergej Nilus, dodnes populární autor duchovní literatury. Rok nato je vydal i ekonom, publicista a jeden z ideologů Svazu ruského lidu Georgij Butmi pod titulem Vragi roda čelověčeskogo (Nepřátelé lidského rodu). Přesto se zmínka o jejich existenci objevila už dřív, a sice v jednom z dubnových čísel časopisu Novoje vremja (Nová doba) z roku 1902 v článku Zagovory protiv čelověčestva (Spiknutí proti lidstvu) Michaila Meňšikova. Světlo světa tedy Protokoly sionských mudrců spatřily v Rusku, v zemi, která byla v té době jedním z posledních pilířů starého, na křesťanských hodnotách postaveného společenského řádu.

Po revoluci z října 1917, jež vydala největší zemi světa napospas sociálním experimentům pod vedením sovětských bolševiků, jejichž řady byly například podle jednoho z nejvýznamnějších představitelů impéria za posledního cara Mikuláše II. Alexeje Rogoviče nejméně ze tří čtvrtin tvořeny Židy (odtud také pojem židobolševismus), se Protokoly zásluhou ruských emigrantů dostaly do Německa. Tam je v roce 1919 poprvé vydal publicista Ludwig Müller von Hausen. Záhy se začaly masově šířit. V Německu to bylo s výrazným přispěním předního představitele NSDAP Alfreda Rosenberga. Právě ruská emigrace v Německu a rozšíření Protokolů výrazně ovlivnily budoucí osudy této země i celé Evropy. Měly totiž značný vliv na formování nacionálněsocialistického světonázoru, především pokud jde o poměr ke světovému Židovstvu.

Popularita Protokolů se ovšem zdaleka netýkala pouze Německa. V roce 1919 vyšel první anglický překlad, významná pak byla americká edice z následujícího roku čítající díky finanční podpoře ze strany slavného průmyslníka Henryho Forda půl milionu kusů. Za zmínku stojí páté italské vydání z roku 1938 s předmluvou významného tradicionalistického myslitele Julia Evoly, který v ní hájil jejich pravost.

Nejvíce exemplářů Protokolů však dosud vyšlo v arabštině. Není to příliš překvapivé, uvážíme-li, že na Západě se po druhé světové válce staly tabu, zatímco o islámském světě platí pravý opak. Pár příkladů za všechny: V Sýrii vycházejí stále nová a nová vydání s posvěcením státu. Koneckonců dlouholetý ministr obrany za vlády Háfize al-Asada Mustafa Tlass Protokoly sám vydával. Otevřenou podporu státu mají Protokoly i v Íránu. Například v roce 2005 byly exempláře knihy íránskými zástupci distribuovány na knižním veletrhu ve Frankfurtu, což v liberální Evropě vyvolalo velké pozdvižení. V Saúdské Arábii jsou Protokoly pevnou součástí školních osnov a považují se za pravé. Manifest palestinského hnutí Hamás z roku 1988, jenž patří mezi fundamentální dokumenty vymezující jeho světonázor a cíle, se v článku 32 na Protokoly a jejich obsah výslovně odvolává. V mnoha islámských zemích se o nich točí popularizující pořady. Jak vyplývá z uvedených příkladů, popularita Protokolů a přesvědčení o jejich pravosti spojuje jinak znepřátelené a nesmiřitelné proudy uvnitř islámského světa proti domnělému židovskému nebezpečí, které je společné nejen všem muslimům, ale vůbec celému nežidovskému světu.

Oblíbené jsou však i v Jižní Americe a Asii, zvláště v Japonsku. V Evropě v podstatě jen v krajně pravicových kruzích, které se také tu a tam snaží o nová vydání. Kupříkladu v Estonsku byly v roce 1995 z podnětu tamní židovské obce všechny exempláře na základě soudního rozhodnutí zničeny. V Rusku se pod číslem 1496 dostaly do Federálního seznamu extremistických materiálů, takže za jejich šíření hrozí trestní postih. Do seznamu vytvořeného v roce 2007 a od té doby postupně rozšiřovaného byl zanesen rozhodnutím městského soudu v Orenburgu v roce 2010. Protokoly jsou však především mezi konzervativní částí veřejnosti, která je mnohem početnější než na Západě, velice populární a zákaz jejich šíření není dodržován, jak dokazuje i kauza zakázky na duchovní a etickou literaturu pro ruské zastupitelské úřady ze strany ministerstva zahraničí z roku 2011 zahrnující Nilusovo dílo Velikoje v malom, které – jak bylo výše řečeno – Protokoly obsahuje.

I v češtině již několik vydání vyšlo. První překlad ještě za dob rakousko-uherské monarchie pořídil V. Zábranský, který jej připojil k české verzi knihy Židé a judaismus Rogera Gougenota des Mousseaux. Známější je nicméně překlad F. Komrsky z roku 1926 (druhé vydání vyšlo rok nato); reprint vydání prvního vyšel v roce 1996 v nakladatelství Votobia jako příloha ke knize Protokoly sionských mudrců: pravda nebo podvrh? Janusze Tazbira. Komrskův překlad je však zcela nevyhovující; obsahuje mnoho rusismů, místy je až nesrozumitelný a jeho kvalita vůbec je velmi nízká. Jeho výhodou je, že byl pořízen podle Nilusova ruského textu, což neplatí o překladu z angličtiny vydaném v roce 1991 nakladatelstvím Gabriel pod názvem Sionské protokoly: protokoly ze shromáždění sionských mudrců, a koneckonců ani o překladu, který využil Miroslav Dolejší ve svých Knížatech zloby publikovaných pod pseudonymem Robert Helebrandt. Ta v knižní podobě vyšla pouze ve slovenském překladu v nakladatelství Agres v roce 1991. Uvádí se v nich, že bylo využito překladu z německy psaných Pravých protokolů sionských mudrců Ulricha Fleischhauera z roku 1935, zpracovaného podle Nilusova vydání z roku 1911 s využitím francouzského textu Ernesta Jouina a Rogera Lambelina a německého textu Müllera von Hausena a Theodora Fritsche.

Český čtenář tak dosud neměl k dispozici kvalitní překlad, který by vycházel z původního Nilusova textu, jenž je ze všech známých verzí považován za nejautoritativnější. A vzhledem k tomu, že Protokoly jsou u nás v knižní podobě jen těžko dostupné, rozhodli jsme se toto vskutku kontroverzní dílo znovu vydat, a to v novém, moderním překladu. Využili jsme pro něj berlínského vydání Protokolů podle Niluse z roku 1922, jež odpovídá vydání prvnímu; originál je opatřen rozsáhlou předmluvou již zmíněného Rogoviče a neméně objemnou studií Leslie Fryové (vlastním jménem Louisy Chandorové) převzatou z březnového čísla časopisu Le Vieille France z roku 1921, v níž se zabývá pravostí a autorstvím Protokolů. Nový český překlad se drží formy i obsahu původního ruského textu, byť ne otrocky, jako je tomu v případě Komrskova „převodu“, nýbrž s jistou mírou volnosti, aby se co nejlépe vyhovělo potřebám současného čtenáře. Věříme, že se nám tento nelehký úkol podařil.

Knihu si môžete objednať tu: Protokoly sionských mudrců

O ::prop

98 komentárov

 1. Ako vidieť, najsmrteľnejší americký export – ‘demokracia’, na Slovensku funguje presne, ako sa predpokladá…..
  750 nazretí, ani jeden komentár….
  Bojíme sa, veľmi sa bojíme, možno ešte viac, ako za komunizmu…je to veľmi tenký ľad…

  Nenašiela sa, zatiaľ, nikdo, kdo by napísal…”na tom predsa vôbec nezáleží, či je to pravda, alebo ‘podvrh’ a len hlupák nemôže vidieť, že všetko, čo sa deje vo svete, sa deje presne podľa Protokolov”.
  Samozrejme, že židovstvp bude navždy tvrdiť, že je to podvrh, tak ako tvrdia, že B.Franklin nikdy nenapísal jeho slávny prejav v ktorom predpovedá, čo sa stane s Amerikou pod ich kontrolou.

  “…když pravého Mesiáše nepoznal a ukřižoval ho”.
  ….toto je perla, nič takého v židovských dejinách neboelo, ako “pravý Mesiáš”…
  Podľa židovských doktrín ‘mesiánstva’, Kristus nikdy nemohol byť, ani nikdy nemôže byť žiadnym “Mesiášom”…
  Kristus ako “Mesiáš”, je len kresťanský bullshit….
  Mám o tejto báchorke už dávnejšie pripravený článok “Prečo židia neveria v Ježiša”, dúfajúc so súhlasom admina, na uverejnenie.

  • Súhlasím s vami – „demokratúra“ funguje tak ako má. Je to však aj vďaka našej vlastnej akejsi „priposratosti“. A nehanbím sa priznať, že tejto „priposratosti“ podlieham občas aj ja sám. Desaťročia, ba snáď stáročia výchovy vo filozofii „držať hubu a krok“ nesú svoje ovocie. Z človeka takto vychovávaného sa nestane cez noc neohrozený bojovník naplno hlásajúci „protiprúdové“ názory. Je to postupný proces. Každý si musí najprv uvedomiť, že pokiaľ nerobí pokroky vo svojich postojoch, nevyhnutne opúšťa aj tie pozície, ktoré už dosiahol. Neexistuje niečo, ako ostať stáť na mieste. Prvým krokom k pokroku je aspoň to, že si niekto vôbec prečíta článok na takom „konšpiračnom plátku“, akým je prop. Ďalším krokom je diskusia. A neskôr dôjdu ľudia aj k tomu, že je to „iba“ internet, kde v skutočnosti nič nezmenia. Pochopia, že musia sami aktívne vystupovať, vyjsť do ulíc, žiadať zmenu a ak to bude nutné, aj si ju vybojovať. Niekde ale začať treba. Pretože toto je dlhodobý proces. Pokiaľ nedôjde k radikálnym zvratom vo svete, je to práca na desaťročia, kým sa zbavíme okov svojich zvyklostí. A veľmi pravdepodobne zmeny nedosiahne ani generácia mladých, ktorá teraz vyrastá, ale až ich deti. Smutné, ale je to tak. Žijem dosť dlho na to, aby som videl, ako málo sa ľudia (ako celok) dokážu meniť v čase. Vrátane mňa.

  • Neviem, Sitra, k čomu a ako by sa mali ľudia ozývať.
   Protokoly sú známa vec, buď ich už človek prečítal, a tak nemá čo dodať, alebo ešte nie, tak si ich najprv musí prečítať, až otom môže niečo povedať, hm.
   Je asi dobre, že vychádza nejaké nové vydanie s autentickým prekladom, ale hneď krátko po prevrate v 90 tych rokoch ich predávali všade.

   citujem:
   Nenašiela sa, zatiaľ, nikdo, kdo by napísal…”na tom predsa vôbec nezáleží, či je to pravda, alebo ‘podvrh’ a len hlupák nemôže vidieť, že všetko, čo sa deje vo svete, sa deje presne podľa Protokolov”.
   —-
   To už predsa napísalí mnohí, a x krát.
   Myslím, že tým, ktorí sa o vec zaujímajú, už tak nechybajú ani znalosti ba ani odvaha, ale prostriedky, sila.
   Ale aj tá sa postupne zhromažďuje.

  • Vazeny pan Sitra Ahra

   Rad by som bol keby ste mi odpovedali na tieto otazky:

   Preco od cias Rimskej rise, alebo aj predtym potrebovali v Europe, zidovskych financnikov a bankarov?
   Najma rimski cisari a po nich aj Europski panovnici? Ale pred nimi aj Egyptski faraoni?
   Ako je mozne ze Cinska risa, trvajuca uz vyse 5000 rokov sa celkom dobre zaobisla bez nich? A nie len oni ale aj napriklad Japonsko? ym dokazu odolavat aj multikuturalizmu!
   Preco si Europa za celu existenciu dvoch civilizacii Rimskej a tej porimskej, nedokazala vytvorit vlastnu povodnu skupinu financnikov a bankarov?
   Vlastnictvom bank a financii potom ovladli aj mienkotvorne oblasti zapadnej civilizacie media a skolstvo najma university. Pokial si toto zapad a Europa neuvedomia, zbytocne nam bude pretriasat a nariekat tu nad osudom bielej rasy. A pisat o protokoloch. Aj nebohy Andrej Hlinka povedal: „Potrebujeme ludi nielen z idealmi, ale aj z mescom!“
   Cina by tu mala byt vzorom, ze sa zaobisla bez zidovskych bankarov a podobne aj Japonsko

   • Prop:
    “A nehanbím sa priznať, že tejto “priposratosti” podlieham občas aj ja sám”.
    Vy? Ani zďaleka. Toho som už, ja sám, dlho svedkom.

    Norman:
    Rozumiem Vám, súhlasím. Ja som však bol v tom, že už snáď nie je takého, kdo ešte nečítal Protrokoly, okrem možno pár mladých. Avšak sú tu, podľa mňa tí starší, ktorí majú tých mladších viesť správnou cestou – otvárať im oči. Samozrejme nie v školách, tam sa to nedá očakávať, ale sú tu rodičia.
    A keď vedia písať o Koráne (btw. klamstvá), myslím, že by mali písať aj o Potokoloch a Talmude, ktoré sú omnoho “poučnejšie”. Samozrejme zase, to neočakávajme od médií.
    Ja viem, mne sa možno ľahšie hovorí, nakoľko mne už môžu urobiť len jednu vec:
    …keď som ešte fungoval na Slovensku (ale to je už dávno), jeden môj kolega, (inteligentný chlapec, strojný inžinier), keď mal s niekym spor, idúci do tuhého, zvykol povedať svojmu odporcovi (prepáčte moju vulgaritu) “ty mi naduj gule”.
    To je presne to, čo oni môžui urobiť mne.

    Jaruj:
    Vaše otázky sú zaujímavé práve tým, že sú od Vas. Predsa viete, že Čína, alebo Japonsko ich nepriťahovali z jednoduchého dôvodu – oni sa ani na Číňanov ani na Japoncov nepodobajú.
    Sú neporovnateľní. Tam nemohli splynúť, nemali šikmé oči, vypuklé lícne kosti ani ich farbu. Ale musím Vás prekvapiť, boli aj tam. Mám to niekde za-archivované, ako sa stali “Číňania”, podobne ako sa stali v Indii Indovia. Píše o tom sama Savitri Devi. Mám aj o tom niečo.
    No a že sa im nepodarilo to, čo sa im podarilo všade inde? Na to je odpoveď veľmi jednoduchá – ani Čína, ani Japonsko nemali kresťanstvo.
    A v Egypte sa im nikdy nadarilo – viď story o poslednom kráľovi Sequenenre Tao II (tiež Hiram Abiff, teda v preklade,“kráľ ktorý odišiel”, ináč obdobie vlády Hyksos). To sú nádherné historické klenoty.
    Viete, ono sa je treba sem-tam podívať aj do židovských zdrojov, ja ich veľmi obľubujem, lebi nikdo ma nemôže obviniť, že som proti nim, keď operujem ich argumentami.

    Známy židovský autor, Max Dimont, píše vo svojom diele “The Indestructible Jews” (“Nezničiteľní židia”), nasledovné:
    “Keď sa podívame objektívne, príbeh o židovskom vandrovaní počas vekov, je obidvoje, fascinujúci a odpudzujúci, pozdvihujúci a ponižujúci – čiastočne komický, z veľkej časti tragický. Jediné posledné slovo, ktoré môže byť o židoch poveané je, že niet posledného slova”.

    Zdá sa teda, že žid je skutočne ‘nezničiteľný’, ale len tam , kde panuje kresťanstvo.

    • Sitra Ahra,
     naozaj veľmi oceňujem, že sa zhodujeme na tých podstatných otázkach. Považujem Vás za autentického nositela historickej skúsenosti, pravdivého poznania reality.
     No, veď tá „historická“ dlhoročná skúsenosť sa už pomaly týka aj mňa, ale práve preto, že sa obaja držíme OBJEKTIVNEJ pravdy, som si istý, že tak ako my, a prirodzene niemyslím len my dvaja, tak budú znova a znova prichádzať noví ľudia na tie isté zákonitosti a hodnoty. Tak ako sa to deje aj teraz, aj na tomto portáli.

     Čim som sa vlastne chcel pripojiť k vašemu postoju, ktorý sa týka aj mňa, a ktorý by som parafrázoval asi tak:
     „SIONISTI VSETKYCH KRAJIN, VYLIZTE MI PRDEL!!!“
     A ak budú chcieť, ba dokonca aj ak nebudú, som schopný im to aj odbuchnúť razítkom priamo na ich čelá 🙂

     Na nás proste nemajú.

   • Mily Juraj, v Japonsku ciastocne uspeli, v Cine neuspeli. Z jednoducheho dovodu, Cina je stara civilizacia, zalozena na ultra etnonacionalizme a ultrarasizme. To je jediny a pravdivy dovod. V Japonsku ciastocne uspeli, lebo tam prijali umele zidovstvo, teda Slobodomurarstvo. A to ich rozvratilo. Pamatas kamarat aki boli Japonci silny v rokoch 1970 az 1990? Uz uz sa zdalo ze skupia Ameriku .A potom ich zrazili financne na kolena, cez zradcov slobodomurarov. Financne!!!!!!!

    • Svarga, emócie a zbožné priania nám v hodnotení vecí dejinných len pramálo pomáhajú.
     O to viac fakty.

     V Číne zaznamenali Židia za posledných dvesto rokov vo svojom projekte skurviť človečenstvo niekoľko mimoriadnych úspechov.

     1) Židovská rodina Sasoonovcov, ktorej korene siahajú až do stredovekej Mezopotámie, bola hlavným aktérom deštrukcie Čínskeho cisårstva, teda čínskej civilizácie. Urobili to dovozom ópia z Britskej Indie do Číny, čím spôsobili, źe až tretina Číňanov bola závislá na tejto droge, čo sociálne a hospodárskyparalyzovalo celú krajinu. Židia na tej veci zarobili miliardy libier, ktoré investovali do premeny Británie na svoje svetové finančné centrum – londýnska City. Čínska imperiálna vláda v osobitnom dopise źiadala kráľovnu Viktóriu, aby osobne zasiahla, ale odpoveďou bola vojna proti Číne, bombardovanie Kantonu a Hongkongu z delových člnov a následná nanútená zmluva o „prenajme“ Hongkongu ako základne pre obchod s ópiom na 99 rokov. Zmluva vypršala v roku 1997.

     2) Židovské banky financovali źidovských teroristov v imperiálnom Rusku, ktorí sa zmocnili v roku 1917 vlády v tejto krajine a vyvraždili v najväčšej genocíde v dejinách 40 miliónov Slovanov a ruskú elitu, následky čoho Rusko (aj Ukrajina) nesú dodnes.
     Jeden zo zločinov, ktorého sa Židia v Rusku dopustili, bola lúpež kultúrnych a umeleckých predmetov, ktorých predajom získali obrovské prostriedky, z ktorých ćasť následne „investovali“ do šírenia svojho diabolského sprisahania proti ľudstvu. Za ukradnuté peniaze financovali zakladanie źidobolsevických centier aj v krajinách Ázie: čínsku komunistickú stranu založil Žid Grigori Voitinsky. Rovnako židoboľševici za ulúpené peniaze zaloźili už v roku 1920 vojenskú akadémiu v Kantone, ktorá vyprodukovala takmer všetkých generálov, ktorí bojovali na oboch stranách občianskej vojny v Číne. Občianska vojna devastovala Čínu a spôsobila okrem obrovských hospodárskych škôd aj smrť takmer sto miliónov ľudí.
     3) Boli to znovu Židia, ktorí svojim politickým, finančným a mediálnym vplyvom vmanipulovali vládu USA do pozície, keď v rozhodujúcej chvîli občianskej vojny paradoxne napomohli prevziať moc v roku 1949 a poraziť tak Chang- Kai- Shka.
     Motív si asi dokážeš vydedukovať, keď si predstavíš, čo by pre Źidov a Ameriku znamenalo to, že namiesto komunistického bordelu a traumy, by Čína po roku 1945 bola mala ragmatickú vládu Kuomingtangu; niečo na spôsob hospodárskej sily Taiwanu, ale s miliardou obyvateľstva…

     Teraz už vidíš ten obrovský úspech Źidov v Číne?

    • Svarga, emócie a zbožné priania nám v hodnotení vecí dejinných len pramálo pomáhajú.
     O to viac fakty.

     V Číne zaznamenali Židia za posledných dvesto rokov vo svojom projekte skurviť človečenstvo niekoľko mimoriadnych úspechov.

     1) Židovská rodina Sasoonovcov, ktorej korene siahajú až do stredovekej Mezopotámie, bola hlavným aktérom deštrukcie Čínskeho cisårstva, teda čínskej civilizácie. Urobili to dovozom ópia z Britskej Indie do Číny, čím spôsobili, źe až tretina Číňanov bola závislá na tejto droge, čo sociálne a hospodárskyparalyzovalo celú krajinu. Židia na tej veci zarobili miliardy libier, ktoré investovali do premeny Británie na svoje svetové finančné centrum – londýnska City. Čínska imperiálna vláda v osobitnom dopise źiadala kráľovnu Viktóriu, aby osobne zasiahla, ale odpoveďou bola vojna proti Číne, bombardovanie Kantonu a Hongkongu z delových člnov a následná nanútená zmluva o “prenajme” Hongkongu ako základne pre obchod s ópiom na 99 rokov. Zmluva vypršala v roku 1997.

     2) Židovské banky financovali źidovských teroristov v imperiálnom Rusku, ktorí sa zmocnili v roku 1917 vlády v tejto krajine a vyvraždili v najväčšej genocíde v dejinách 40 miliónov Slovanov a ruskú elitu, následky čoho Rusko (aj Ukrajina) nesú dodnes.
     Jeden zo zločinov, ktorého sa Židia v Rusku dopustili, bola lúpež kultúrnych a umeleckých predmetov, ktorých predajom získali obrovské prostriedky, z ktorých ćasť následne “investovali” do šírenia svojho diabolského sprisahania proti ľudstvu. Za ukradnuté peniaze financovali zakladanie źidobolsevických centier aj v krajinách Ázie: čínsku komunistickú stranu založil Žid Grigori Voitinsky. Rovnako židoboľševici za ulúpené peniaze zaloźili už v roku 1920 vojenskú akadémiu v Kantone, ktorá vyprodukovala takmer všetkých generálov, ktorí bojovali na oboch stranách občianskej vojny v Číne. Občianska vojna devastovala Čínu a spôsobila okrem obrovských hospodárskych škôd aj smrť takmer sto miliónov ľudí.
     3) Boli to znovu Židia, ktorí svojim politickým, finančným a mediálnym vplyvom vmanipulovali vládu USA do pozície, keď v rozhodujúcej chvîli občianskej vojny paradoxne napomohli prevziať moc v roku 1949 a poraziť tak Chang- Kai- Shka.
     Motív si asi dokážeš vydedukovať, keď si predstavíš, čo by pre Źidov a Ameriku znamenalo to, že namiesto komunistického bordelu a traumy, by Čína po roku 1945 bola mala pragmatickú vládu Kuomingtangu; niečo na spôsob hospodárskej sily Taiwanu, ale s miliardou obyvateľstva…

     Teraz už vidíš ten obrovský úspech Źidov v Číne?

     • Ano, vidim, lebo som to aj videl, ci lepsie povedane vedel. Ale vratim sa k podstate. Cina je stara dnes sa oznacuje ako etnocentricka a etnorasova spolocnost. Vsetko co si napisal, pretavila do vlastnej sily. Neznicilo ju to. Cina je dnes najvacsia sila na svete a predtym bola nula. Lepsie povedane nula cela nic. Ked ju porazila krajina ako GB a diktoval je kazdy co nebol trpaslik. To je holy fakt. Ziadna emocia ani zbozne zelanie.
      Vidis teraz ten obrovsky uspech Cinanov na celem svete? Za necelych 30 rokov sa stali supervelmocou.

     • Este k tym 30 rokom. Bol so vysokoskolak, ked okolo roku 1984, zacali presakovat teorie velkeho skoku Teng-Siao-Pinga. Musim povedat, ze sme sa smiali, kedze Cinania radi blufovali. V roku 1989 bol v Pchjon jangu v sev. Korei svet.fest. mladeze. Vtedy tam bol moj spoluziak, cestovali cez Cinu. Rozpraval o rychlovaku a mrakodrapoch. Este v roku 1990, boli cinske vyrobky humus. Trapne televizori ( Beijing), smiesne audio nekvalitne kopie Aiwi z roku 1975. Trapne smejdy bez funkcnosti a inych vlastnosti ani nehovoriac. Vacsinou vyrabali trapne tovari ako termosky a ine high-tech☺ vyrobky. V roku 1989 boli protesty na namesti Tien an men. Socializmus padol vsade ale v Cine nie. Ani sa nezatriasol☺ Preco? Vsade v RVHP mali piatu kolonu. Zidov a Slobodomurarov. Pozri co spravili len za 5 rokov v byvalom ZSSR 91 az 95 rozbili a ozobracili Rusko. Cina vyletela za roky 89 az 95 vysoko, vysoko. Ziadny Zidia a slobodomurari v Cine nehrali, nebraju a nebudu hrat rolu. Velka Britania uz nediktovala Cine v spore o Honkong. Naopak situacia sa otocila. Dnes je GB trpaslik aj s celym Commonwealthom. Cina ma vlastne stare aj tajne spolocnosti. Niektore maju aj viac ako 3000 rocnu kontinuitu. Zidia sa mozu skryt.
      A v tom je odpoved.

   • Juraj Kazok,
    je to lož a propaganda, že nejakí židia boli bankári v Egypte, je lož a mýtus, že boli bankári v starovekom Ríme, a je takisto zväčša lož a klamstvo, že boli významní bankári v stredoveku ( tam sú známe mená skôr Medici, Fugers, benátčania… nie, neboli to židia)
    Źidia začali hrať túto významnú úlohu povedzme od čias Rothschildov , od čias založenia bank of England a podobne – teda historicky nie tak dávno. Áno, kšeftári sú už 2000 rokov, sú to potomci Féničanov, ale do centra financií sme si ich nechali infikovať len posledných 200 rokov.
    A odvtedy sa šmýkame do prdele.

    • Nie mily Norman, nie je to ziadna loz. ĎURO MA PRAVDU. Su o tom tony materialu, divim sa , ze taky scitany clovek ako Ty , opomenul tieto preflaknute fakty. Nechcem byt ako SA, staci spomenut Ďuricove Dejiny Slovenska. Úžerničia viac ako 2000 rokov. Skor to bude tych 5000 rokov. Ďuro sa spytal jasne a SA ani Ty si nedal odpoved. Nakolko keťasili pred krestanstvom. Ale v com by som suhlasil s SA, staci sa odvolat na ich zdroje, v ich svetych knihach je o uzere popisane dost☺. Jedina vynimka je ze užera nema byt praktizovana na suvercovi, inak je to bohumila cinnost.
     Toto sa nedari robit tam, kde je spolocnost homogena, etnocentricka a este aj naviac zakaz uzery. To posledne je amoralne aj v krestanstve aj v islame. Len my sme sa toho uz vzdali. V islame je dodnes bezurocne bankovnictvo. Banka je zainteresovana na podnikani. Cize ked to nevyjde, nic nedostane a utrpi stratu, ked vyjde ma podiel na zisku.

     • O čom sú tony materiálu? O tom, že židia boli bankármi v Egypte a starom Ríme? A dôkaz sú dejiny Slovákov (dejiny začínajúce v 8. storočí) ?
      5000 rokov židovskej histórie? Ach bože, zabudol som, to si ty, zdroj je biblia …. .-(((

     • O tom su tony materialu, ze ketasili v Uhorsku, v Spanielsku, Anglicku od minimalne 11. Storocia. A ze ketasili aj v starom Rime, vid citaty Cicera a inych rimskych politikov. Ty biblia☺

     • Svarga, nie že by som „Cicera“ čítal po večeroch, ale som si istý, že tie jeho „citáty o židoch“ museli v jeho textoch hladať lupou a že zaberajú 0,1% dôležitosti medzi stovkami iných národností a ich výčinov, prečinov a podčinov a iných tém.
      Samozrejme, e na prelome storočia existovala nová Judea (už vtedy to bol taký umelý projekt ako dnešný Izrael, aj vtedy sa také umeleé štátiky vytvárali, ba ovela viac, ako dnes – a mali aj takú jepičiu životnosť).

      V antickom svete tvorili bankérov a kšeftárov Gréci (už riadne rasovo zahltený semtmi, Féničania, Peržania, Egypťania … proste všetok možný ksindel z rozpadávajúcich sa Ríši, ktoré UŽ skorodovali vplyvom Dysgeniky a imihrácie počerných semitov). Všetci títo sa správali ako moderní kšeftárski židia, ale neboli to židiia.

     • oprava:
      ..samozrejme, že na prelome letopočtu existovala nová Judea ….“.

     • Norman, ludia v tych casom, velmi dobre vedeli, kto je kto. Nakoniec Judea bola riadna provincia. Zidia nicim nevinikali. Teda pokial hodnotime dobre vlastnosti. Lebo uz svojim sucastnikom liezli na nervy, hastarivostou a „samovyvolenostou“ , akurat vtedy im na to kaslali zvysoka, nikoho to nexaujimalo a boli akurat dobry na smiech. Nicim nezaujimavy zobraci. Ved preto ich Rimania rozprasili. Nemali s nimi trpezlivost. Ich kontribucia pre imperium bola 0, cela Nic. Ketasili + zlocin , vrazdy na objednavku , prostitucia a tak podobne. Ludia sa zmenili dost malo. Britsky serial Rim, to pekne vykreslil. Rimskych, greckych a inych geniov si pametame ale o zidovskych nie je zname nic.

    • Jaruj
     a ešte tu mám pre Vár, aj pre ostatných, jednu novinku, ktorá by sa viacmenej hodila do satirického časopisu (kedysi to boli “Kocúr” a “Dikobraz”).
     Je to ukážka, čo si oni o nás myslia, keď nám toto chcú dať prehltnúť.
     Alebo je na tom niečo pravdy?

     “Jedna veľmi rozširovaná teória, šírená židovským autorom Ludwig Lewisohnom je, že židia boli pôvodne poľnohospodári, ktorí boli ‘vtlačení’ do bankovníctva a komercie pápežskými ediktami, ktoré zakazovali kresťanom sa podieľať na úžerníctve.
     Následne, židia proti ich prirodzeným sklonom, boli nútení stať sa bohatými a prinútení založiť dedičnú plutokratickú kastu.
     Akokoľvek však, táto propozícia je neudržateľná z jasného dôvodu, že židia boli veľmi aktívni v požičiavaní peňazí, dávno pred kresťanstvom, ani nespomenúc, kedy pápežstvo vstúpilo do arény histórie”.

     Som ale aj presvedčený, že sa ndu aj takí, ktorí tomuto uveria

     • Ano, to je stary propagandisticky trik. A naozaj vela ludi tomu veri. Podla hesla, nechcel som byt bohaty, nepriatelia ma k tomu donutili, no tak co som mal robit, ked mi nedali na vyber.☺
      Ja sam som bol vela krat svedok, ked mi s vaznou tvarou, rozpravali tuto bachorku. By ste sa divili, kolki veria, tejto na prvy pohlad veselej argumentacii.

     • Norman,
      ešte by som chcel doložiť k Vášmu prvému komentáru, kde píšete “Protokoly sú známa vec, buď ich už človek prečítal, a tak nemá čo dodať, alebo ešte nie, tak si ich najprv musí prečítať, až otom môže niečo povedať, hm”.
      Áno, to je pravda, ale ohľdne Protokolov je toho omnoho viac, ako Protokoly.
      Málokdo dnes asi vie (Vy asi áno) o sporoch ohľadne authenticity Protokolov. Koľkí dnes vedia o o súde, ktorý sa odohral vo Švajčiarskom Berne a rozhodnutí tohoto súdu zo dňa 14-ho mája 1935?
      Chápem, že v článku nemôže byť všetko obsiahnuté, toho je (okolo Protokoloch) strašne mnoho a čo tam je, je len malý zlomok celej tejto záležitosti, ako napr. ako vošli Protokoly do existencie?
      Mimo iné, aj titul “Protokoly Sionských Mudrců” nie je správny preklad “The Protocols of the Elders of Zion”.
      Existuje totiž aj niečo, čo sa menuje “Secret of the Jews”, čo časom vymizlo z pamäti, ale nie pre James Webba, a jeho opis tohoto “Tajomstva”, v jeho knihe “The Occult Establishment” (1976).
      Jeho prameň, ako sa zdá, je ruská kniha
      titulu “Protokoly Sionskikh Mudreisov” (Berlin 1923) by Yuri Dyelevsky.
      Samozrejme teraz, Webbova kniha taktiež upadá do zabudnutia. Chcelo by nás židovstvo presvedčiť, že aj ich “Secret of the Jews” je podvrh, ako sa nažia presvedčiť svet o Protokoloch?

      To je veľni dlhá ‘story’ s ktorou mladá generácia musí byť tiež oboznámená.

 2. A mate pravdu “Na nás proste nemajú”,
  …lebo my ich poznáme nielen zvonku, ale aj zvnútra.

  • Na nás nemajú pretože na nch hľadíme zvrchu a tak ich vdíme ako škrečkov na dlani.
   Ale hlavne nás nemajú, pretože ich vábidlá a zotročovacie hry, začínajúc peniazmi a končiac ich hypnotizačnými okultnými fantasmagoriami, na nás nemajú vplyv.
   Niekedy je treba priam detoxikačná kúra, ale v princípe je to otázka postoja.

   • Vidíte ale, predsa sa nájdu ľudia, ktorí sem napíšu, že “izraeliti sú bohom vyvolení ľudia” (prispievateľ ‘Čože’).
    V poraidku, ja uznávam jeho názor, alebo dokonca presvedčenie, ale na moju otázku “Vyvolení k čomu”? sa nikdy viac neohlásil. A ja chcem od neho len vysvetlenie, nech mi dokáže pravdivosť jeho tvrdenia. Keď si myslí, že je menej-ceený ako oni, v poriadku, ale potom ten mládenec asi nikdy sám nad sebou neporozmýšľal.

    Alebo je možno sám žid? V tom prípade tu ide o niečo iné a ja tu mám pre neho niečo:
    “Tá istá rasová dynamika, ktorá sporadicky vyniesla židov na vrchol sociálneho rebríka, ich taktiež uvrhla do priepasti. Toto ‘pendlovanie’, zvraty ‘z handier do prepychu’ (rag to riches) v židovskej histórii, ich zaviedlo do obidvoch, Rotschildovských rozprávkových palácov, ako aj za ostnaté dróty Buchenwaldu a Auschwitzu “.

    • Ja jeho nazor neuznavam. Rehocem sa z neho. Ale nevadi mi ze ho roztrubuje. A ja z neho mozem takisto vysmiat.
     Este som nevidel Izraelitu co vie dokazat svoju vyvolenost. Ziadna zmluva s Bohom. Nic nemaju. Ziadna Archa. Nic len kecy. Choromyselne velikastvo.
     Lebo kto normalnay sa nazve. Diamant, Zlato, Rubin, Hora zlata. Tucne pole, Hora diamantov,Ruzovy vrch,

     Nikto normalny si take mena neda. Iba chamtivy, bohatstvom posadnuty megaloman, ktory o sebe vytrubuje ze je panom ludstva a kazdy sa mu ma klanat a sluzit.

     Dakujem, nemozem sluzit. Blazinec je nato aby pomohol podobnym pripadom.

 3. Vazeny Norman
  Viete kto financoval vojenske vypravy v Rimskej risi? Viete kto mal v rukach obchod s otrokmi, v Europe aj po pade Rimskej risi, este aj v 9 storoci? Viete kto poziciaval lodnym spolocnostiam peniaze na cesty do Ameriky? Viete kto bohatol na obchode s otrokmi v Amerike? Viete akou funkciou poveril faraon Mojzisa a potom aj jeho bratov? Viete preco v 2 storoci v Rimskej risi ked vznikol mor, ktory sposobil velke umrtie obyvatelstva cisar rozkazal hadzat krestanov do kadi z vriacim olejom. Ale zidom prikazal, len modlit sa za dobro Rimskej rise.
  Zistite si najprv tieto informacie.

  Vazeny pan Sitra Ahra

  Krestanstvo sa stalo sucastou Europy, ci sa nam to lubi, alebo nie! Ako by sa Europa vyvijala bez prijatia krestanstva? Horsie, alebo lepsie? Ktovie? Faktom je ze predkrestanske nabozenstva svojou formou a podstatou pripominali hinduizmus. Bol by v Europe bez vplyvu krestanstva vznikol nejaky Europsky Budha?
  Podla mojho nazoru budhizmus je vedecke nabozenstvo. Lebo tvrdi to iste co vedci, vesmir vznikol z nicoho velkym treskom a zmizne v nicom v ciernej diere. Budha v jeho reinkarnacii za dobre skutky z cloveka na slona, za zle skutky z cloveka na blchu. Vlastne tiez hovori to iste co vedci. Prvym zivotom na zemi boli najprv bakterie, z nich sa vyvinuli makyse, z nich plazy a nakoniec cicavce a clovek. Cize tiez v podstate reinkarnacia.
  A Budhova nirvana je tiez vlastne nic, cize po vsetkych reinkarnaciach clovek skonci v nicom.
  Bolo by Europske pohanstvo bez krestanstva dospelo k takejto forme vedeckeho nabozenstva?
  Otazka preco sa krestanstvo stalo statnym nabozenstvom Rimskej rise po vsetkom tom prenasledovani? Bol cisar ktory zaviedol tuto zmenu zradcom klasickej Rimskej civilizacie? Preco sa vsak krestanstvo zacalo sirit v Rimskej risi? Prvych niekolko desiatok po ukrizovani Krista sa nic mimoriadne nedialo. Az ked zidia zacali rebelovat proti Rimskej risi a Rimania ich vyhnali z Palestiny zacali vznikat misie v Tesalonikach aj v Rime.
  Bolo krestanstvo zakladna ideologia ktora mala rozvratit Rimsku risu? Podobne ako marxizmus rozvratil Rusku risu. Avsak cokolvek zidia zacnu sa im nakoniec vysmikne z ruk. A tak to bolo aj s krestanstvom. Najdite si na google.com Christianity in Saudi Arabia, alebo Narjarn martyrs. Zistite ze v meste narjarn v saudskej Arabii blizko hranic z Jemenom, bola silna krestanska komunita, ktoru chcel znicit zidovsky kral, ktoreho kralovstvo sa rozprestieralo blizsko tohto mesta. Dovnutra mesta sa dostal podvodom, a potom hodne krestanov hadzal zivych do ohna. Ked sa o tomto dozvedel Byzantsky cisar Justinian I poziadal o pomoc Etiopskeho cisara z Axumu, aby isiel zjednat napravu. A ten tam aj skutocne dosiel a znicil toto zidovske kralovstvo. To bolo v rokoch 552-555. Zanedlho potom vznika Islam. Preco? Preto aby zastavil sirenie krestanstva, ktore uz bolo silne zapustene v Egypte, Syrii, Jordansku a Iraku- teda na uzemaich tychto dnesnych statov. A ako vidite siril sa aj na juh Saudskej Arabie. Dovod mohlo byt aj znicenie toho zidovskeho kralovstva blizsko mesta Narjarn. A vraj zidia vzdy mali len jeden stat v Palestine a nikde inde?
  Fakt je ze Mohamed bol kupec, a kupci aj v tej dobe boli prevazne zidia. Potom to ako Mohamedovi v jaskyni svaty anjeli priniesli novu zvest, tak ze ho skrtili za krk. Kotvie ci to boli svaty anjeli a ci nie nejaky zidia ktory si uz Mohameda davno vyhliadli aby ho pouzili ako osobu cez ktoru zastavia sirenie krestanstva. Ved do ohna mohli nasypat omamne drogy a potom to co Mohamed opisuje bolo pod vplyvom drog. Moslimi aj dnes radi fajcia hasis! Fakt je ze po vzniku islamu sa uzemie krestanstva znacne zmensilo a toto bolo sustavne ohrozovane moslimami. Avsak a to je zaujimave; Preco dovolili ludom knihy tj.zidom a krestanom existovat nadalej v moslimskom kalifate. Ale len ako druhoradi obcania, ktori musia platit extra dane, ktorych slovo na sude nezavazi tak ako slovo moslima. Ktorych kostoly a synanogy museli byt nenapadne tak aby nedradili oko moslime. Cize tzv dihmi system, alebo zidia a krestania boli druhoradi obcania.
  Uplne na zaver: V roku 1962 Europa mala 600 million obyvatelov, aj Cina mala 600 million obyvatelov. Na geograficky rovnako velkom uzemi. Pritom Europa nema puste, ale Cina ano. Dneska je v Cine 1,3 miliardy obyvatelov, ale v Europe len 735 milionov obyvatelov- hodne pretarleho obyvatelstva. A s toho prirastku tvoria polovicu pristahovalci do Europy z 3 sveta, ich deti a vnuci narodeny v Europe.
  Rok 1962 je prelomovy aj tym ze Epstein sa ujal skupiny Loosers a urobil z nich celebrity. Ako to napisal jeden znamy ze tito aj z vreca krumpiel dokazu vytvorit vyznamnu osobnost! Pisem tu o skupine The Beatles, vacsich primitivov som pohromade nevidel. Ked spievaju este ako tak, ale pocas rozhovorov, co je zaujimave tieto nikdy dlhsie neukazali ani v tv ani vo filme. Tyto styria hlupaci nedokazali bez koktania povedat ani jednu suvislu vetu, nie to este inteligentnu vetu. V tomto roku zacina aj sexualna revolucia a masova migracia Turkov do zapadneho Nemecka, ako aj Alzircanov do francuzska. A tak je na mieste sa opytat ci tato civilizacia Celebrit, nema za ciel to iste, ako v minulosti krestanstvo- podkopat zapadnu civilizaciu! Tak ako krestanstvo podkopalo rimsku risu?

  • Aman Againsttime

   Jaruj Kazok, je to zaujímavá teória, že za vznikom islamu stoja židia, ale chcelo by to i odkaz na nejaké zdroje. Ja som zase čítal, že Mohamed mal od začiatku problém práve so židmi, ktorí vehementne jeho učenie odmietli (kým kresťania boli skôr povolnejší – veď islam bol dlho vnímaný i kresťanmi v Európe len ako ďalšia kresťanská herézia).
   A pokiaľ ide o Beatles, tak John Lennon v jednom zo svojich rozhovorov koncom 70-tych rokov spomenul, že akési ideály hnutia hippies im boli v skutočnosti ukradnuté, jednoducho iba chceli robiť dobrú muziku a baviť ľudí, no a zrovna v tom období bolo hnutie hippies v kurze. Jednoducho iba naskočili na vtedajšiu populárnu vlnu, toť vše.

   • To, že „za vznikom islamu stoja Židia“, nie je v žiadnom prípade len „zaujímavá teória“.
    Je to síce nie najšťastnejšia definícia genézy mohamedanstva, lebo takto by to mohlo vyznieť, akoby práve oni zámerne takéto náboženstvo vytvorili, ale pravda je taká, že islam v skutočnosti (podobne ako kresťanstvo) je len jednou z mutácií monštra, ktoré sa evolučne vyvinulo v procese židovského blúznenia o ich monopole na duchovné a morálne pravdy.

    Samozrejme, že takáto vec dnes už nie je pre znalÿch žiadnym tajomstvom.
    Pokial ide o pramene, práve včera som videl v predajni Panta Rei preklad knihy amerického autora, profesora filozofie na univerzite v Princetone, Roberta Wrighta The Evolution of God.

    Sú však aj iné oveľa staršie pramene. Medzi najlepšie patria práve tie, ktoré napísali bývalí vyznávači islamu. Napríklad Ibn Warraq Why I am Not a Muslim, ktorá sa dá nájsť v PDF formáte na internete.

  • Skvele Juraj, ze si sa rozpisal. Len ten Islam si tam snad nemal. Je to znama a dost preflaknuta teoria ale po pravde, nemame pre nu vobec ale vobec ziaden dokaz ani indiciu, skratka vzduch. A este ze ho uniesli a nadrogovali, lepsie snad vyzeraju Ufoni .:)))) je to len rozpravka.
   Co ma vsak berie je fakt, ze judaizmus je nabozesntvo rasove, nacionalne. Zid a zid jedno je. Tento prosty fakt treba ludom otreskavat o kotrby kym nezacnu premyslat. Judaizmus nie je univerzalne nabozenstvo ako krestanstvo ci Islam, ci budhizmus. Naopak Zidom sa clovek musi narodit. Je tam sice moznost konverzie ale to je skutocne marginalnazalezitost.

   Je velka skoda ze nemame arijske nabozenstvo enem pro bile. Tam je pes zakopany. Izraelita je rasista a nacionalny socialista ako vysity. vsetky tie hnusy ako feminizmus, marxizmus sice vymysleli oni ale enem pro nas bile. Aby nas rozlozili. ]Chapem Juro, ze tak si uvazoval aj s krestanstvom a islamom ale myslim ze to neplati. Nakoniec nase povodne pohanstvo nebolo etno centrickym kultom. Nehlasalo to co zidovstvo ze sme vyvoleny, vsetko nam ma sluzit a ze Slovan bude pan sveta a ziadna spinavost vratane genocidy nie je hriech pokial sluzi Slovanom. Nakoniec Islam, pokial by ho vymysleli zidia, tak by to nebol dobry produkt.

  • Kazok, odmietol som v prvom rade vaše prehlásenia o Egypte a starom Ríme. A vy tu vyťahujete stredovek.
   O stredoveku som napísal, že neboli až takí mocní, ako povdzme v novoveku. V stredoveku boli ešte v bankovníctve výrazne v presile biele bankové rodiny (ešte aj to sme židov naučili).

   Dokážete toto jednoducho vnímať?
   Ja om samozreme výrazom „lož“ nechcel Vás uraziť, ale to, čo ste napísal, je jednoducho ich mýtus o svojej dlhotrvajúcej prevahe Opakujem – ich drzá lož.

   • PS Samozrejme, k tomuto (a kope podobného):

    Viete akou funkciou poveril faraon Mojzisa a potom aj jeho bratov

    Musim odkázať na to, čo som napísal vššie Svargovi. 6idovské výmysli mám, ako Vám to povedať akademicky a slušne, mám ich v riti.

    Ku islamu:
    predstava, že niekto zámerne založil islám, aby mu slúžil na zničenie kresťanstva, je (hm..) naivný pohľad na mechaniku ľudstva takých siekt, ako založil Mohamed, bolo vtedy na desiatky, to vznikalo neustále. To sa nezakladá – náboženských bláznov je všade vždy dosť, ako je boh pri mne, je to pravda.
    Len potom, keď nejaká sekta prežije, naberá moc a má to šťastie, že válcuje iné, potom prídu (nielen) židia, al eaj iné sociálne arazity, aby ju usmernili, aby do nej nakvapkali svoj jed, ak v nej ešte nie je. No, v isaáme bol Ibrahím od začiatku, tak ani nebolo moc treba dochucovať.

   • NORMAN, este raz a naposledy, to Ty sa mylis. Nebavime sa o serioznom bankovnictve, to naozaj nevymysleli oni. Bavime so com si uplne inom. Po slovesnky sa to vola vydridušstvo, zderstvo, keťasenie v tom su naozaj neporazitelny sampioni. O tom je vela prikladov od staroveku, cez stredovek az po novovek. Odkial mohol maly narod tak zbohatnut. Cestne ? Ani Nahodou. Teda pokial opiova vojna ale obchod z otrokmi nie je niekym povazovany za slusny obchod. A s otrokmi obchodovali od nepamati. To su tie triky a sikovnost. Absencia akychkolvek citov voci prislusnikom inych komunit. Absencia akychkolvek moralnych zabran. Tak ako sme to nedavno videli v Rusku a na Ukrajine. Viac ako 90 % oligarchov boli drzitelia izraelskeho pasu. Cela ruskajazycna mafia je …..
    Tolko ku genialite. Pokial je absencia vyssich citov genialititov, tak ano.

    • Obchod s otrokmi vo svete Slovanov mali pod pod palcom Chazari odnepamati. To len aby si vedel o com sa bavime.

    • Svarga, o čom sa bavíme, to je dané týmto výrokom , na ktorý reagujem:

     Preco od cias Rimskej rise, alebo aj predtym potrebovali v Europe, zidovskych financnikov a bankarov?
     Najma rimski cisari a po nich aj Europski panovnici? Ale pred nimi aj Egyptski faraoni?

     Musíš uznať, že JA viem, k čomu sa JA vyjadrujem.
     Ty sa vyjadruj k čomu ty chceš, ale to už TY píšeš o inom.

     • Vyjadrovali sme sa k tomu istemu, preco potrebovali ich peniaze nasi krali??? To je ta otazka. A nik na nu neodpovedal. Ci aj faraoni neviem. Ale od rimskych cias, to fungovalo.

     • Ja som hovoril len o tamtom, o Egypte, Ríme a stredoveku.
      Židia ako takí, ako kultúrny konštrukt (he) jestvujú maximálne od poslednej polovice prvého tisícročia p.n.l., teda 2500 rokov – boli výsledkom vývinu fonetického písma, v ktorom už dokázal ktokoľvek zapisovať svoje fabulácie a nezmysli. Určite nebol žiaden žid v Egypte bankárom, a nedá sa to povedať ani o Ríme – i keď ten bol bezochyby zašpinený (aj) semitskými vydriduchmi, úžerníkmi všetkého druhu. Ale v klasickom Ríme držali majetky aj peniaze ešte belošské rodiny patriotov.
      Banka ako taká je až výtvor stredoveku. Až vtedy možno hovoriť o naozaj veľkej moci bankárov. Až tam sa začínali naozaj dostávať k moci – čo bolo podporené aj tým, že ich sekta bola nasilu zavedená ako jediné náboženstvo Ríše (čo ju aj takmer okamžite zabilo).
      To, že oni majú svoje výmysly o svojej minulosti, je samozrejmé, ale kto by im veril.

      Samozreme, to sme už stokrát hovorili, ale budeme znova a znova:)

 4. Vazeny pan Sitra Ahra

  Pri vasom emaile, ze zidia sa stali bankarmi a obchodnikmi z nutnosti ma hned napadlo meno Birobidzan. Hlavne mesto Zidovskej Autonomnej Oblasti v Rusku, pri rieke Amur. Tuto oblast sovietsk vlada vytvorila v roku 1928 pod heslom „Zem bez ludi, pre lud bez zeme.“Tato oblast ma 35 700km stv. a teda o 15 000 kmstv, viac ako Izrael, navyse je o hodne urodnejsia ako polopust kde je Izrael. Dneska ma tato oblat 176 558 ludi stoho 92,7% Rusov, 2,8% Ukrajincov a len 1% zidov! Hoci povodne tam bolo 17% ale ty sa postupne vystahovali do Izraela. Povodne to mala byt vacsina zidov. Ale kedze sa tito prilis do polnohospodarstva nemali musela sovietska vlada tam usadzovat Rusov a Ukrajincov. Videl som fotografiu na nej 2 zidovky v obchode predavajuce Tovar a pod nim anglicky text: Aj napriek snahe sovietskej vlady urobit zo zidov farmarov sa im to nepodarilo a zidia gravituju k svojmu povolaniu- obchodnictvo.
  Dalsiu zaujimavu spravu o zidoch – nesemitoch som cital tu v Australii, tito sa snazili zalozit novy Izrael na severe Zapadnej Australie na hranici zo Severnym teritoriom, toto uzmie malo mat 80 000 km stv. a teda 4x vacsie uzemie nez dnesny izrael. Navyse tam preteka rieka bohata na cerstvu vodu po cely rok aj dazed su dost vydatne na zabespecenie dobreho polnohospodarstva. Zije tam len asi 800 povodnych obyvatelov a dve farmarske rodiny. Cize zdaleka nie Tolko ako bolo Palestincov pri zakladani Izraelu. Zapadna Australia by aj suhlasila so zalozenim autonomnej oblasti pre zidov na tomto uzemi, ale Australska federalna vlada bola zasadne proti. Argumentovali tym ze vraj po oktobrovej revolucii v Kremli su aj upratovacky- zidovky. Dneska vsak aj v Sydney aj v Melbourne tyto maju najbohatsie stvrte, je medzi nimi viacero miliardarov a maju v rukach australske media.
  Cele Kimberley ma rozlohu 440 000 km stv a 23 000 obyvatelov stoho polovica povodni obyvatelia. A tak znova rozumne rozhodovanie australskej vlady vtedy sa ukazalo ako nerozumne dnes. Keby sa tam vybudoval novy Izrael miesto Palestiny svedkami toho vsetkeho teroro by sme byt nemuseli A namiesto vyhadzovania miliardy dolarov na obranovanie neobranitelneho uzemia sa tieto peniaze mohli pouzit na skolstvo, vedu, zdravotnictvo infrastruktur, atd. Mur nareku si mohli rozobrat skalu po skale a postavit odznova v tomto novom Izraeli. Ved tak robili aj bohati Anglicania, ktori zbohatli v USa prisli naspat do svojej rodnej dediny odkupili kameny most rozbrali ho skalu po skale a potom ho postavili v ich novej domovine v USA. Preco by tak nemohlo byt aj z murom nareku? Alebo aj z vykopavkami Salamunovho chramu?
  Faktom vsak zostava ze okrem svojho statu v Palestine, zidia mali svoj stat na juhu Saudskej Arabie blizsko hranic z Jemenom v Birobidzane a mohli ho mat aj na severe zapdnej Australie. Keby sionisti neboli sprosti ako mulice! Vsetky tieto miesta boli lepsie ako Palestina.

  J Kazok
  P.s. Videl som nedavno Nemecky film o Rimskej risi v televizii. Okrem toho ako kruto Rimania zaobchadzali z otrokmi, zajatcami a vaznami- to bola celkom zaujimava civilizacia. Keby sa Piktovia na severe, Germani na vychode Perzania na juhovychode a Berberi na juhu hranic Rimskej rise neustale neburili al spriatelili sa z Rimskou risou mohla by tato civilizacia obsiahnut celu Europu az po Ural an severe az Po Norsko, a mozno az po Vladivostok. Kto potreboval Vikingov z ich sialenstvom? Zaujimave ze Cinska risa dokazala absorbovat vsetkych najazdnikov najprv Mongolov a potom aj Mandzusov a prezila a tym ze ich vstrebala do svojej civilizacie. Preco sa to Rimanom nepodarilo z Germanmi a ostatnymi? Ale ako moja stara mat hovorievala: „Neskoro pokani ciniti, ked je smrt pri riti.“Biela rasa je u konca, a len zazrak ju zachrani. Zahynie na vlastnu tupost zvanu modernizmus! Ktora propaguje sex bez zodpovednosti a najma individualizmus a sebectvo.

  • Mily moj, nebudte smutny, nie je to take zle. Cinania nechVas netrapia, oni nic neabsorbovali. Dokazom toho je ze nakoniec poslednu cis. Dynastiu, vyvrhli tam odkial pritiahla, teda do Mongolska. Sice po viac ako 700 rokoch ale predsa. A to je cesta aj pre nas ako maly narod. Segragacia, presne to robime s čandálmi. Ziadna integracia, ziadna absorbcia. Ides ho☺☺ naopak dosledne izolovat a casom vytlacit. Tak to robi kazdy zivy organizmus.
   Nestracajte nadej, bolo s nami omnoho horsie a tu sme.

 5. Svarga,
  “Ja jeho nazor neuznavam”.
  …o to, čo kdo uznáva, alebo neuznáva, tu nejde. Samozrejme že nevedia dokázať svoju “vyvolenosť’, alebo nejakú “Zmluvu” s bohom. Z toho as aj ja smejem po celý môj život, lebo my sme im to už raz ukázali, akí sú oni “vyvolení”. Ale viem aj jedno – myslia si to preto, lebo sa im darí. A že sa im darí preto, lebo tí “druhí” sú sprostí, kúpiteľní zbabelci, obláznení nábožesntvom, ktoré im oni dali.
  Kdo ich zachránil , a vrazil nám nôž do chrbta, tu snáď ani nemusím napísať – obetou okolo 56 miliónov životov.
  Že nie sú zďaleka to, čo si o sebe myslia a svet by chceli presvedčiť, teda o svojej “genialite”, je napísané mnoho.

  Ak je to záležitosť vyhodnotenia rasovej inteligencie, historické záanamy, nashromaždená evidencia celého ľudského poznania, sa zdá spoľahlivejšia, ako pár roztrúsených, často sebe-slúžiacich akademických obiter dicta a čísla I.Q. Ak sú židia skutočne ‘nadradení’ nad ostatným ľudstvom, môžeme sa opýtať, prečo, okrem jednej alebo dvoch výnimiek, najväčšie kultúrne úspechy západného človeka sa dosiahli presne v tých lokáciách, kde židia boli neznámi, zakázaní, oddelení, alebo aktívne prenasledovaní?
  Tento zoznam môžeme ešte rozšíriť, keď pridáme, že žiadni židia nemali vplyv v Periklesových Aténach a menšia neidentifikovaná židovská účasť v kultúrnom živote Rímskej Republiky a Impéria, v ich veľkých dňoch.
  V Goetheho Nemecku a Dostojevského Rusku, židia sa len začínali vynárať z ich zabarikádvaného getta.
  Jediný príklad väčšej a unikátnej hebrejskej kultúry, i keď akosi obmedzenej v tom, že Judaizmus špecificky zakazoval maliarstvo a sochárstvo, sa vyvinula v Palestíne, kde Hebrejci tvorili väčšinu vo svojej zemi.
  Ak nadradenosť má byť meraná v politických a ekonomických termínoch, radšej než v termínoch kultúrnych, ako je možné, že najväčšie a najtrvalejšie imperiá, republiky a mesteké štáty západnej civilizácie, boli založené bez židovskej účasti a dosiahli svoj vrchol predtým, ako sa objavili nejaké vplyvné židovské ustanovizne v priestore ich hraníc?
  Neboli to židia, ktorí podpísali Magna Cartu, ani Declaration of Independence.

  H.L. Mencken, zakladateľ “The American Mercury” píše:
  “No Jewish scientist has ever equalled Newton, Darwin, Pasteur or Mendel…”
  (Žiadni židovskí vedci sa nikdy nevyrovnali Newtonovi, Darwinovi, Pasteurovi, Mendelovi…”.

  * * *

  Jaruj,
  “Ako by sa Europa vyvijala bez prijatia krestanstva….”
  …mám prti-otázku – “ako sa vyvíjala Čína” bez kresťanstva pár tisíc rokov pred Európou?
  A vôbec, prečo si myslíte, že ku akémukoľvek vývoju treba nejaké náboženstvo?

  “…vesmir vznikol z nicoho velkym treskom a zmizne v nicom v ciernej diere”.
  …musíme rozlišovať Vesmír (Univverse), od Priestoru (Space).
  V Priestore totiž existujú miliardy Vesmírov, v nich niliardy Galaxií a v týchto miliardy ‘nebeských’ tellies – následne teda, môže existovať miliardy civilizácií. Alebo si myslíte, že táto naša mini-planétka je jediná v tom strašnom Priestore? Big-Bang sa v Priestore odohráva každú sekundu, jedna Galaxia zanikne, iná, nova, vznikne.
  Ale o tom by sme muesli veľmi dlho debatovať a v tom sa treba aj vyznať.

  “…k takejto forme vedeckeho nabozenstva”?
  …tomuto termínu “vedecké náboženstvo” vôbec nerozumiem….to predsa nemyslíte vážne…,ale už sa mi vyjasňuje skutočnosť, prečo je možné získať ‘doktorát’ z Teológie….

  “Otazka preco sa krestanstvo stalo statnym nabozenstvom Rimskej rise….”
  …toto je jedno z njväčších historických klamstiev a nie je mi jasné, prečo stale pretrváva…ak myslíte Konštantína, ten nikdy neurobil kresťanstvo “štátnym náboženstvom”, on ho len zrovnoprávnil s ostatnými, aby nemal rozbroje medzi svojjimi vojakmi (politicky kvalifikujeme ak “stroke of Genius)…on sám bol až do svojej smrti vyznavačom Kultu “Sol Invictus”, a je ho najvyšším kňazom…to neviete?

  “Preco sa vsak krestanstvo zacalo sirit v Rimskej risi”?
  …lebo im ho tam židia nainštalovali a ako snáď viete, za 300 rokov bolo po Ríši…

  “Prvych niekolko desiatok po ukrizovani Krista…”
  …žiadny Kristus nebol nikdy ukrižovaný…

  “Potom to ako Mohamedovi v jaskyni svaty anjeli priniesli novu zvest,…”
  “Jaruj, You are full of it”, ten svätý anjel bol “archanjel Gabriel” ten istý, ktorý zvestoval Márii, že je tehotná s bohom…, Vy týmto báchorkám skutočne veríte…?

 6. Vazeni vsetci

  Aby ste pochopili o com to pisem s tym modernizmom a civilizaciou celebrit. Zacalo to s the Beatles a Roling Stones, cez ktorych a dalsich sa propagovala nova moralka; sexualna neviazanost a odklon od rodiny. Co malo za nasledok nizsky populacny prirastok u vsetkych narodov bielej rasy. Tato sexualna neviazanost sa najprv zacala propagovat cez nuditu zien az po pornografiu. A nakoniec to skoncilo z homosexualmi, ktori urcuju cez media pre nas ostatnych co je moralne a co nie. Taky Elton John, pretoze vie dobre tukat do klavesov klavira piesen ako krokodile rock, moze z jeho ritojebnym partnerom rozhodnut ze je moralne adoptovat pre nich chlapca a pre lesby dievca! Co bude znamenat dalsi pokles populacie u bielej rasy. Vid „Prognosis of UNO for population growth to the year 2300“ [mzete si to najst na google.com, ked do okienka napisete dany text].
  Na stranach 49-55 v tabulkach najdete ze do roku 2100, cize za necelychr 85 rokov populacia vo vacsine statov Europy, ma poklesnut takmer o polovicu. Pritom taky stat Nigeria ktory ma dneska na uzemi velkom ako Polsko 180 milionov obyvatelov, bude mat viac obyvatelov ako USA vyse 350 million. Pred 25 rokmi mali len 95 million obyvatelov. Susedny stat Niger, ktory je z 95% na pusti sahara, ma dnes 14 million obyvatelov, ale podla danej prognozy bude mat az 95 million obyvatelov, za necelych 85 rokov. Ak do Europy teraz prudia velke masy, co sa bude diat v roku 2100?
  Ako som pisal predtym Europa mala v roku 1962 600 million obyvatelov a rovnako aj Cina, dneska ma Cina 1,3 miliardy ludi, napriek vyse 30 rocnej politike 1 dieta- pre kazdu rodinu! Zaujimave ze tie iste media co propagovali vo velkom potraty u bielej rasy, oponovali politike jednodetnej rodine v Cine, lebo vraj sposobuje vela potratov. Teda potraty u bielej rasy su progresivne, dobre a moderne. Ale potraty u Cinanov podla tych istych medii su regresivne, zle a nemoderne!
  Pred islamskou revoluciou Chomejniho sa moslimi tak nerozmnozovali, ako teraz. Exploxia deti v moslimskych statoch nastala az po Chomejniho revolucii, ked vacsina moslimskych statov odmietla modernisticky zapadny styl zivota rozhodla sa pre navrat k tradicnym hodnotam tak ako im to prikazuje Islam. Nam Europanom je krestanstvo odcudzene a Islam cudzi. Takze my Europania nemame ziadnu ideologiu ktora by dokazala zvratit nepriaznivu poulacnu a demograficku situaciu bielej rasy. Az sa nestane zazrak biela rasa za 100 rokov vyhynie!!! Ja by som povedal ze je jedna minuta do dvanastej nieco robit.

  • Dobre Jurko vravis, az mi srdce tesis. Az na to, ze sir Elton, do klaves netuka, ale trieska ako sialenec, kŕčovito uz na pohlad je v tom cosi hnusne. Z tou Činou dobre vravis, ale pocty Ti nesedia, oni uz pred 40 rokmi mali miliardu cez. Vlastne nikto nevie kolko. 700 milionov mohli mat v r. 1940.
   Ale podstatu ste vystihli dobre. Vzdavame sa to co nas chranilo pre moslimami viac ako 700 rokov. Krestanstva. No niektori sa tesia, len aby to nebol plac velky nakoniec.
   Podla mna jedina moznost je ozivenie krestanstva. Navrat k pohanstvu je uz davno nemozny. Ked sa vzdame krestantva jediny mozny scenar je ISLAM.
   To co tu predvadzaju Norman, AA, SA, je len snivanie. Proti Islamu sa neda bojovat vyprazdnenim a ustupom. To je cesta k porazke.

   • Kresťanstvo bolo to isté, čo islám.
    Len sme ho mierne scivilizovali (podobne, ako časť islamu mierne scivilizovali Iránčania).

    Prestaň tu už takto hlúpo presadzovať kresťanstvo. Prtoste ste hlúpo totálne zlyhali, vytvorili ste kultúru flaňďákov, ktorá doteraz Európu oslabuje (viď váš terajší, ale aj predošlí papovia na čele). Si snaživý človek, ale vybral si sa na zlú cestu. No čo už.

 7. Svarga, o čom to rozprávaš? Aké „oživenie kresťanstva“? Ako môžeš oživiť to, čo nikdy živé nebolo?

  Kresťanstvo nikdy nebolo uceleným, živým a jasne definovaným morálnym alebo duchovným hnutím alebo systémom, ale vždy len mocensko- politickou doktrínou, teda nástrojom moci a ovládania.
  Kresťanstvo dokonca nikdy ani seba samé nebralo naozaj vážne, vždy to bolo len „akože“.
  Kresťanstvo navonok vystupovalo, seba samé definovalo, ako ochranca, garantor najvyších morálnych hodnôt, ale nikdy neverilo v ich praktické použitie v ich životaschopnosť.
  Nepokradneš? Napríklad.
  Čo taká vec znamená?
  Nebudeš brať to, čo nie je dobrovoľne dávané!
  Rešpektovali kresťania takúto vec vtedy, keď mali moc nad životom všetkých ľudských bytosti v ich dosahu? Alebo na 1500 rokov dali milióny ľudí do poroby systému, ktorý ich okradol o všetko, o dôstojnosť, zdravie, pôdu, rodinu aj slobodu.? Protestovalo niekedy kresťanstvo proti feudálnemu a koloniálnemu systému, alebo bolo oporou takého?
  Protestujú dnes vodcovia a ideológovia kresťanstva proti krádeži vo forme úžery a dlhovej poroby?
  Nezabiješ? Druhý príklad.
  Neboli celé dejiny tej Tvojej kresťanskej Eutopy dejinami zabíjania? V tridsaťročnej vojne vyzabijali kresťania polovicu obyvateľstva strednej Európy v mene takých sprostosti, ako je „nepoškvrnené počatie“, trojjedinosť a božská podstata potulného kazateľa z Galileje.
  Vieš si Ty predstaviť, čo by sa stalo ešte pred sto rokmi, keby sa skupina jednoduchÿch sedliakov-kresťanov z nejakej slovenskej dediny bola opovazila napísať petíciu nejakému arcibiskupovi do Viedne, aby sa za nich prihovoril u kresťanského cisára, aby ich vynechal z povinnej vojenskej služby, že oni ako kresťania nechcú a nepotrebujú nikoho zabíjať, že oni nechcú opustiť svoje rodiny a zomrieť za to, aby cisárovi patrila nejaká Halič alebo Bosna?

  Brali niekedy kresťania vážne prikázania o nezabíjaní (alebo o čomkoľvek),alebo to bolo len akože?

  K akému kresťanstvu sa to Ty vlastne chceš vrátiť?

  • Presne k tomu, o ktorom si pisal.

   • Aman Againsttime

    Oživenie nejakého bojovného, stredovekého kresťanstva, ako si to predstavuješ ty, je rovnako nereálne ako masový návrat k pohanstvu. Kresťanstvo je tiež príliš hendikepované svojou iracionalitou, preto nikdy neoplyvní dostatočne signifikatný počet (predovšetkým inteligentných) belochov tak, aby napr. prestali používať antikoncepciu a mali veľa detí, čím by sa nejako zvrátil klesajúci trend (za to má skôr potenciál v tomto smere ovplyvňovať nebielych a menej inteligetných/vzdelaných).
    Omnoho reálnejší a rozumnejší je tento scenár: http://www.protiprudu.org/liberalizmus-starych-casov/

    • Kamarade, my ani tak nepotrebujeme viac ako viac kvalitnych. To Ti len v Tvojom anti krestanskom zapale usla podstata! TOTIZTO, ZE S TEBOU SUHLASIM. My potrebujeme len „vymenit“ prijemcov socialnej politiky. Slovensko nepottrebuje ani jedneho jedineho neprisposobiveho. Slovensko potrebuje otocit pomer. Ked si uvedomis, ze na Slovensku je 600 000 neprisposobivych co je asi 100 000 rodin a kazda z nich zozerie 1000 eur mesacne. Uz mas 10^5 * 10^3 ×12=1,2*10^9 teda1,2 miliardy Euro priamy naklad . Nehovoriac o dochodkovom , zdravotnom, vzdelacom zabezpeceni. To mas minimalne 5 miliard Euro vyhodenych na parazitov. A najhorsie je ze pocty parazitov vzrastaju. To su vyzirkovia co vyzieraju svojich hostitelov. Tam je dovod preco, slusny ludia nemaju deti. Kvoli tomu ze musia zivit cudzie deti.
     5 miliard euro je sialena suma a do toho nevieme zapocitat vazensku sluzbu, detske domovy a policajny aparat.
     pocita sa ze v Nemecku padne socialny system do 3 rokov .Jednoducho imigranti ho vycicaju extremne rychlo.
     tak ako v Nemecku chudak Nemec nic nedostane zadarmo, naopak odtrhu mu od huby a daju nemakacenkovi. To iste sa deje u nas a pekne dlho.
     Ciganom v Kosiciach, idu postavit nove byty za miliony eur, uz je pre nich vyclenenych 70 milionov v ramci SR. A podotykam, ze LIX, bolo najkrajsie sidlisko v CSSR. Za necelych 30 rokov ho znicili tak, ze museli uz vacsinu domov vyhodit do vzduchu a asanovat. To je prosim pekne v celosvetovom meritku cosi nevidene, neslychane.
     Takisto skody ktore nie su vycislene, nehovoriac o peniazoch uslych na najmoch, elektrine,vode, plyne.
     ked sa pise o tychto veciach taktne sa zmlci, ze si to tuto skutocnost sposobili sami. Vybyvanie☺.

     preco to pisem? To je dvovod, preco som ja mohol mat deti. Lebo som ako mlady 25 rocny, sopliak dostal 4izbovy byt, zena 6 rokov materskej, 50 000 csk mladomanzelskej.
     to je dovod preco moja generacia deti plodila a Tvoja bracho nie.
     to je eugenika v praxi.

    • A laskavo do toho neplet nabozenstvo. Ludia na SVK uz viac ako 120 rokov sa chovaju normalne a maju deti ked ich vedia uzivit a dat im perspektivu. Aj dnes by ich mali, keby mali kde byvat atd,atd,atd…
     Ale nemaju ,preto dnes 40 tnici ziju v mama hoteli.
     V detskych izbach. TRAGEDIA. Tragedia Tvojej generacie.
     Naposledy to riesil asi najvacsi Slovak Gustav Husak.
     Nemam problem to skonstatovat.

    • A ked uz sa bavit o krestanstve, tak cestne. To co nam pricitaju ako krestanske, totiz nema s krestanstvom vobec ale naozaj vobec nic spolocne. To je vyplod prave Vami obdivovaneho osietenstva a liberarizmu. A to co predvadzaju posledny papezi dosadeny slobodomurarmi je prave ich protikrestanska politika.
     Nikde v novom zakone nie je napisane ze musime zivit parazita a uz vobec ze ich mame podporovat v nezodpovednosti.
     Jasne napisane, napomen 3x a dost. Opras sa a chod.
     Mna vobec netrapi keby vyzdochinali tie statisice parazitov. Vcera bolo neskoro. Europa zacala vymierat s oslabenim krestanstva a nastupom slobodomurarov.
     Aj tuto imigracnu krizu maju na konte oni. Krestania v minulosti nemali problem rozsekat moslimske hordy. A ja sa hlasim k tejto tradici. To obdivujem a nie slobodmurarske slnieckarstvo.

 8. Mili AA, Norman, Sitra Ahra a vsetci bojovnici proti RKC, co sa tu vyskytujete. Kedza sa bavime pod tymto titulkom, budte tej lasky osvieteneckej, liberalnej a neviem akej, precitajte si dane dielko. Konkretne kde hovori o boji proti RKC. Dovodoch, metodach, cieloch tejto vojny.
  Lebo zda sa ze plkate ale neviete o com. Ked uz sa tvarite, aspon sa tvarte presvedcivo. Lebo takto ste za trpakov. Vlastne stojite v jednom siku z dalsimi“ uzitocnymi idiotmi“ a „bielymi zidmi“ , ktori plnia ich prikazi a ciele. ☺Podla hore uvednych protokolov.
  Nerad by som tu citoval v style Sitra Ahru, ved citat viete aj sami.

  • Zrejme je rada na mne, aby som sa vyjadril a pripojil sa ku hriešnikom AA, Norman, Grigoryi a iným ‘proti-kresťanom’, mojou reakciou …

   …“plkate’…”ste za trpakov”…”stojite v jednom siku z dalsimi uzitocnymi idiotmi”…
   Tak Vám to poviem, pane, priamo a bez okolkov… Vaše vyjadrovanie nepochybne nasvedčuje, že ste obyčajný nekultivovaný sslovenský sedliak …
   …koľkokrát Vám mám povedať, že ja nebojujem proti kresťanstvu, ja sa mu smejem. Proti nemu už netreba bojovať, ono sa už porazilo samo…!
   Trvalo to 2000 rokov, ale konečne je to blízko cieľa. Kam ste došli za 2000 rokov s tým Vašim ‘ušľachtilým náboženstvom”?
   Vy, a je vás na nešťastie niliardy, veriaci v tie neznysly, ktoré vám nainštaloval judaizmus, nazývate nás “uzitocnymi idiotmi”…? A čo ste Vy vštci?
   Zrejme slapí a ako vieme, tí nevidia ani cez mikroskop.

   A zase len musím argumentovať z mojich ‘obľúbených’ Protokolov,
   Protokol 17:
   • “Už nás oddeľujú len roky, od momentu kompletného zničenia kresťanského náboženstva”.
   • ”Keresťanstvo sa zvíja v jeho pposledných smrteľných kŕčoch a obľúbený Idol Sveta zapadá do zabudnutia”,
   Aleluja!

   • Vy vzdy hovorite „bez okolkov“, vyraz „uzitocny idiot“ je terminus technikus, mali by ste vediet ci. Slovenska rec to oznacuje prostorekost . Ked uz ste ten kultivovany nemecky emigrant. Ako pri kazdom podrazdeni davate vediet. Som rad, ze sa smejete nad citatom z Vasich oblubenych protokolov, tym ste presne splnili definiciu. Ked uz su Vase oblubene, mozte zacitovat aj to ako otvorene pisu ze stvorili SM a ako ho vyuzivaju.
    Vas selektivny pristup k pravde, je obdivuhodny. Rovnako to ako si odmietate priznat pravdu. Skutocne ako maly chlapec.
    Pristihnuty pri cine nazlosteny na okolie. Ked uz mate oblubene citanie, skuste ho aj pochopit, nielen sa divat na tie pismena. Vypnite svojho ducha k vykonu, mozno uvidite sam seba v zrkadle. Netreba sa hnevat na zrkadlo, ze su usta krive.
    Ked sa tesite s uhlavnymi nepriatelmi nad nasim znicenim, tak kde je ta chyba, ze stojite v jednom siku z nepriatelom ? Nie je potom trapne tvarit sa ako velky biely muz? ☺

 9. A ked uz sme pri citani. Takisto by som odporucil, precitat si a pochopit vychvalovanie Darwina, Marxa, Nitscheho v jednom siku ako skvely prostriedok nicenia nasej kultury.
  A vobec celkovo by som odporucil si precitat danu zalezitost, lebo niektori sa tu radi rozplyvaju presne na tymi vecami, ktore nam boli naservirova e nasimi „mudercami“☺.
  Tak neviem aku su ich umysli? Jed z ich ruk snad posobi ako liek? Naozaj? Pripomina mi to presuchane vtipi o alkohole z ruk lekara.
  Situacia ktora tu vznika, je rovnaka ako ju popisal Mark Twain: Kazdy chce poznat klasiku ale nikto ju nechce citat.

  • Aman Againsttime

   Myslím, že by si si mal konečne uvedomiť, že sa píše rok 2015 a „klasický boj“ medzi RKC a slobodomurármi/židmi je dávno (ale naozaj už dávno) pasé, pričom dnes pred nami stoja úplne odlišné výzvy a problémy. A fakt, že nejakí židia v minulosti podvrátili cirkev v skutočnosti nič neznamená, pretože židia a im naklonení gójovia budú vždy podvracať čokoľvek, čo je súčasťou európskej spoločnosti, akúkoľvek vplyvnú európsku inštitúciu či skupinu. A hoci je pravdou, že Židia sledovali oslabenie a podvracanie RKC, tak:
   1. to ešte z nej nerobí automaticky jedinú správnu alernatívu voči židovstvu. Navyše jej história ukazuje, že nikdy nebola dostatočným garantom presadenia európskych genetických záujmov (viď napr. jej podpora katolíckych ríši, akou bolo Španielsko v tom, aby sa miešali s ameroindiánmi či Filipíncami a tak zachránili ich „nesmrteľné duše“. To, že zrovna katolícka Latinská Amerika patrí k rasovo najzmiešanejším regiónom na svete nie je náhoda).
   2. z veľkej časti si mohla za to sama: jednak kvôli svojmu univerzalizmu (http://www.protiprudu.org/rola-zidovskych-konvertitov-na-katolicizmus-v-zmene-tradicneho-katolickeho-ucenia-o-zidoch/, jednak i preto, že sa nikdy poriadne nevenovala eliminácii židovstva v Európe. Namiesto Židov/židov radšej chodila likvidovať heretických bielych Európanov.
   3. To, že sa v Protokoloch spomína Darwin jednak neznamená, že jeho teória nie je pravdivá a automaticky to ani neznamená, že jeho teória musí byť nejako kontraproduktívna voči európskym/belošským záujmom – práve naopak, o čom svedčí neskorší útok židovstva na darwinizmus: http://www.protiprudu.org/upadok-darwinizmu-a-vzostup-zidovskej-antropologie/ Svedčí to iba o tom, že v časoch, keď Protokoly vznikli existovala väčšia animozita medzi kresťanstvom a židovstvom a silnejšie stotožnenie Západu s kresťanstvom (v očiach Židov), a preto sa vychádzalo z toho, že by Židia podporili čokoľvek, čo by prispelo k oslabeniu kresťanskej cirkvi.

   • Mily AA, je typicke , ze Ti, co sa vcera vykotulali z vajicka, maju pocit, ze je to ci ono pase a ine. A ze prave teraz vymysli cosi prevratne a vidi svet inak. Nic sa nezmenilo a boj dobra so zlom je tu od stvorenia sveta.
    Darwinizmus bol baranidlo, baranidlo rozbilo dvere a nastupuje ina antropologia. Prave tak sa to popisuje v protokoloch a tak to vnimam aj ja.
    Darwinizmus bol a je somarina. Opakujem nespajat s eugenikov, ta je tu odjakziva, len sa pomenovala inak. Mimochodom slovo eu-Gen-nika znamena to iste co slovo Slachtenie. Odporucam do pozornosti state preco bolo potrebne znicit nasu vlastnu slachtu . Uz ked sme sa preli som to hovoril. Z toho vidno ze moje myslenie je jasne a logicke. Potvrduzuju to nasi nepriatelia.

    Za to ze sa RKC stale cielom, si mohla sama, tym, ze dosledne stala za nasimi zaujmami. Za ju infiltrovali nepriatelia je normalna taktika. Ale ani tam to nebolo take lahke ako si myslite. Preto vtedajsi papez, neviem ako sa volal ( a nie je to ani dolezite), vyrval Torqeumadovi urad sv. oficia z paprc. Tato skutocnost sa vytrvalo obchadza.
    Ani dnes nie je dobojovane, to ze tam jasaju, este neznamena ze vyhrali.

    A e sa kolonizatori miesali z farebnymi, nie je vina nabozenstva ale obycajneho chtica/ A dochadzalo k tomu k najvacsej miere v protestanskych krajinach. A ze krajiny ako Swedsko skratka severske boli zasiahnute neskor, je len z jedineho dovodu. VZDIALENOST. Vidis sam, ze prave severske krajiny Swe, Nor,Fin,Dan skolabovali najrychlejsie. Utvorili vlastne svetovy rekord :))))))))
    To juzne krajiny do ktorych sa tak rad navazas z dovodu katolocizmu, su skveli , taliani, spanieli su rasisti ako visiti a s cernochmi sa nemiesaju. Ale Svedky maju totalne vylizane lebky, viem to z vlastnej skusenosti. V juznych krajinach je segregacia ako u nas. Sice ich tam zije vela, lebo sadnu do clna a su tam. Ale to nech Ta nemyli, Taliani a Spanieli sa doslova stitia cernochov. Doslova. To mi mozes verit, mam tam pribuznych a Ti vedu take rasisticke reci, len tak fici. Jedine pomenovanie je XXXX, samozrejme hraju na ulici masky. Na rozdiel od Svedov, Danov, Ti su taki pridrbani slnieckari, ze som mal problem, ked sme mali navstevu ako sa mam pred nimi tvarit. Ti naozaj veria polit-kor. pindologii.
    Dokonca severni Taliani opovrhuju juznymi Talianmi ako bastardami.
    Pisem Ti to aby si si uvedomil, tieto bezne zname fakty, lebo mas v tom bud zmatok, alebo z nenavisti ku katolikom pises na Nadhlade hluposti az Ta Norman musel zavracat. A Norman nemiluje RKC prave ale ma aspon sudnost.
    Je to totiz presne naopak ako pises, Katolicke krajiny dbali na Eugeniku, daleko viac. Preto ich slachta sa nemiesila s farebnymi. Nadherne to vidiet na USA. Juzne staty naviac katolicke boli rasovo najzdravsie. Na severe Yankee naopak. Musela prist vyhladzovacia vojna by sa to zmenilo a vpad protestanskych siekt ako metodisti a podobna zgerba, co evanjelizovala cernochov. RKC bolo jasne, co farebny su a vedela kam patria. Ziadne rovnostartsvo a tak podobne. Nic take.
    takze tu vypisujes hluposti. Pozri sa na Slovensko, Cigani tu ziju viac ako 700 rokov ale v tvrdej segregacii.

   • Juzna Amerika je rasovo homogenna, ziju tam indiani roznych kmenov. Plus potomkovia ciernych otrokov. Mozno to nevies, ale v Brazilii odlisuju 32 rasovych odtienov. A vladne tam tvrda segregacia. V minulosti som cital, ze v Brazilii sa v pracovnych inzeratoch pise ze koho chcu na danu poziciu. Da sa povedat, ze ludia ziju v rasovo a narodne oddelenych enklavach. Mas skutocne pubertalne eroticku predstavu ze v Brazilii sa pari kazdy s kazdym. Tak to skutocne nie je. Naopak, je nemyslitelne, aby si Nemec, Spaniel, Portugalec dovliekol domov farebnu nevestu.
    To si vyhod z hlavy. Vo Favelas ziju farebny, su to vlastne ciganske osady. Z casu na cas tam vletia tajne policajne brigady smrti a jednoducho pozabijaju gulometmi a brokovnicami tychto zlocincov. Neboj sa nikto za nimi neplace, ba sa ludia tesia ze čvarge zatli tipec. Brazilia je extrem. Vacsina krajin JA je indianska s bielymi enklavami. Belosi si strazia svoje. Miesanie je nemyslitelne. Automaticky znamena stigmatizaciu a stratu spolocenskeho postavenia. Doslova plati, farebny otien urcuje status. Nikto sa tam s tym nepare. Cim tmavsie tym nizsie.

    • Svarga, poviem Ti pravdu, ja Ťa skutočne milujem.
     Keby som vedel, ako sa vytvára nový účet na Wikipédii, tak Ťa tam dnes dám.
     Bola by skutočne veľká škoda, keby Tvoj kaliber raz mal zaniknúť v historickej nepamäti.
     Ty dokážeš napísať akúkoľvek sprostosť s takou odvahou a sebavedomím, že jeden by si myslel, že Ty si prvý polyhistor v Podkarpatskej kotline.
     Neustále sa chváliš svojim univerzitným vzdelaním aj vlastenectvom, ale slovenčinu a pravopis oveľa lepšie ovláda aj maďarský politik Frigyes Somogyi.
     A kde si Ty preboha vzal to, že „Južná Amerika je rasovo homogénna, že tam žijú indiáni rôznych kmeňov“?
     Vedel si o tom, že Argentína je na 97 percent belošská, že v Chile žije 90 percent belochov, že tieto dve krajiny sú belošskejsie ako Frncúzsko, Holandsko alebo Británia?

     Viem, že mi budeš oponovať, že ani zaboha nepriznáš farbu, ale ja sa za to na teba nehnevám; píš čo najčastejšie, a či najviac.

     Na Silvestra, keď nám s kamošmi už vyjdú všetky vtipy, keď už niektorí budú mať aj pripité, prečítam im po polnoci niekoľko Tvojich príspevkov.

     • Zrejme nevies precitat text, ked tam vidis chyby. Nikto nie je dokonaly. Asi Ti uniklo, ze AA, tvrdil, ze Latinska Amerika, je rasovo najzmiesanejsi kontinent. Ja som mu oponoval. Dakujem, ze si mi dal zapravdu. Zrejme je to tym , ze ma milujes.
      Ale to by Ti nemalo branit logicky mysliet. Skus si moj koment precitat, este raz a pomaly, vydychni a este raz sa zamysli.
      Dakujem Ti za podporu.

     • Aman Againsttime

      No mám pocit, že niekto iný tu nevie čítať text, keďže ja som nenapísal, že Latinská Amerika je rasovo najzmiešanejší kontinent, ale jeden z najzmiešanejších – čo si i sám potvrdil, keď si spomenul, že v Brazilii rozlišujú 32 odtieňov. Tu máš nejaké údaje: https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_Latin_America

      Ako môžeš vidieť, tak vo väčšine krajín Latinskej Ameriky prevažujú mestici, čo sú miešanci belochov a indiánov, čiže k rasovému miešaniu tu dochádzalo vo väčšom rozsahu ako v protestantskej severnej Amerike (tá bola do 60-rokov 20.stor z 90% belošská, dokonca v minulosti mala veľmi prísnu imigračnú politiku a prijímala len belochov.)

      Rovnako i škandinávske krajiny začali s multi-kulti relatívne nedávno (od 70-tich rokov 20.stor) a z krajín, ktoré si spomenul treba vylúčiť luteránske Fínsko, ktoré je stále z 98% belošské (a kde momentálne naberá na popularite proti-imigrantská strana Praví Fíni).

      A pokiaľ ide o tvoje vychvaľované katolícke štáty na juhu, tak sú rovnako, ak nie ešte viac, premiešané ako sever. V Španielsku máš napr. veľkú marokánsku a cigánsku menšinu, a tiež mnoho prisťahovalcov z bývalých kolonií z Latinskej Ameriky a v Taliansku zase žije viac ako milión moslimov a výrazne sa im zvyšujú počty cigánov (prúdiacich najmä z Rumunska) a samozrejme i černochov. O Portugalsku ani nehovorím – to je najviac „znegrizovaný“ národ v Európe (rozumej majú najväčší podiel negroidného admixure):

      Africans slaves were so numerous in Portugal that by 1505 10% of Lisbon was made up of sub-Saharan Africans and 15% of the labor force in rural areas was African.[27] It has been estimated that between 1400 and 1640, about 350 to 400,000 black African slaves were introduced in Portugal and Spain and assimilated in the local genepool.
      Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_people

      Nehovoriac o mizernej fertilite týchto južanských štátov (okolo 1,3 – a to sú tam zahrnutí i farební, naproti tomu biely homogénny a protestantsko-sekulárny Island má fertilitu okolo 2,0).

     • Ty AA, vies prekrasne klamat. Alebo ako sa dnes hovori posuvat kontext. Ty sam si tvrdil a o to slo: OTAZKA ZNELA- RKC JE ZODPOVEDNA V Latinskej Amerika za miesanie!!! A tvrdil si ze preto je LA jeden z najzmiesanejsich rasovych kontinentov!!!
      Aby som Ta citoval presne, trapne si hras so slovickami.
      Ja som Ti oponoval, lebo sa opakovane znova a znova dopustas mystifikacii, povedane slusne.
      A akosi si stupas na jazyk. Zrejme v tom mam jasno, ked tvrdim, ze v Brazilii zije 32 ras.
      Lenze to nie nasledok cinnosti RKC, ale obycajneho otrokarstva a masovej imigracie.
      Lenze ste opomenuli, podstatnu vec ktoru tvrdim. V katolickych statoch ziju segregovane. A to je podstatne. Preto su staty ako spominane Chile, Argentina, Uruguaj, Paraguaj beloske, preto su obrovske rozlohy milionov km 2, kde ziju Indiani v Amazonii, dazdovych pralesoch a horach kordiler, atd. To je podstatne !!
      Ano, kolonialne dedictvo spanielsky hovoriacich krajin je jasne, lenze ako s nim nalozili. Opakujem Spanieli a Taliani sa s farebnymi nekrizia. Na rozdiel od protestanskych krajin a Anglicka a o to ide v prvom rade.
      Tuto skutocnost vy rad obchadzate, lebo to znamena rasove miesanie. O tom sa bavime to ste tvrdili. Mestici su takisto nikto nevie co, hovori sa miesanej belocha a indiana, ale je to maglajz Indianov samotnych. Indianov je vela narodov, dovolim si povedat ras. Vysledkom toho su mestici a zaradil by som ich k indianom, nakoniec k comu inemu? Aj cernochov je vela roznych podras a druhov. Od malych po obrov. Od ciernych az po svetlych Etiopanov. Co vyzeraju ako opaleny belosi. Nie nekrizili sa je to samostany druh. Brazilcania toto vsetko odlisuju. Preco ? No pretoze su zdravo rasisticky.
      A zachovali tieto „odtiene“ viac ako 500 rokov.
      Kdezto protestanske krajiny utvorili svetovy rekord za necelych 50 rokov sa tak pomiesali, skratka zhoreli v multikulti. A to nemozete popriet.

     • Aman Againsttime

      Najväčší klamár a tlčhuba si tu preukázateľne ty (čo všetci ostatní diskutéri potvrdia).
      Takže ešte raz:
      mestic je kríženec belocha a indiána (info, ktoré ovládajú i deti zo základnej školy). Vo väčšine latinoamerických štátov dominujú mestici (a v tých, v ktorých nedominujú tvoria výraznú menšinu napr. i v Argentíne, ktorá sa stala väčšinovo belošskou len vďaka imigrácii v 19.stor. – predtým tam dominovali mestici).
      Nikde som nepísal, že len SAMOTNÁ katolícka cirkev mohla za takú masívnu hybridizáciu v lat. Amerike, ale výrazne k nej prispela, pretože:
      1. nikdy počas celej svojej histórie (na rozdiel od niektorých protestantských denominácii – viď napr. reformovaná cirkev v JAR) nezakázala medzirasové manželstvá.
      2. V Latinskej Amerike žehnala takýmto manželstvám a napr. taký František Xaverský a jezuiti vyslovene sledovali politiku rasového miešania medzi Španielmi a indiánmi (viď napr. jezuitský štát v Paraguay), pretože im to napomáhalo v pokrešťančovaní miestneho obyvateľstva (čistokrvní indiáni sa ťažšie pokrešťančovali ako miešanci) a ich začlenení do koloniálnej ríše.

      Klameš, keď tvrdíš, že sa Španieli (a tiež Portugalci) s farebnými nekrížili. Masívne sa krížili nielen s indiánmi v Amerike, ale dal som ti sem i odkaz na text so zdrojmi, kde sa uvádza, že sa v 16.-17.stor. krížili s černošskou populáciou, ktorú si dovliekli do svojich krajín (to platí najmä pre Portugalcov).

      Naproti tomu Spojené štáty si udržali svoj belošský charakter až do 60-tych rokov (každý vie, aká silná segregácia tam panovala) a ani teraz tam nie je stupeň hybridizácie taký veľký ako v lat. Amerike.

      Inak tu máš tiež pekný článok o tom, ako katolícka cirkev v USA v 60-tych rokoch silne bojovala proti zákazu rasovo zmiešaných manželstiev: http://ccgaction.org/node/1011

     • Tlchuba si sam. Neskryvaj sa za druhych. Nevies uznat ani fakty. Mestcov je take obrovske mnozstvo,kde by sa vzali miesanci belochov. Tolko belochov v LA, nikdy nezilo. Ked aj na zaciatku nejake miesanie bolo, dalej sa krizili medzi sebou ako vysledok segregacie.
      Nasilna segregacia nikdy nic neriesila. Plodi len zlobu , nenavist a nasilie . Zakazovat ludom zmiesane manzelstva nic neriesi. Bud ludia dobrovolne dodrziavaju principy alebo je to k nicomu.
      Sam si stupas na jazyk, keby si mal pravdu, Latinska Amerika by bol jeden velky maglajz. Ale nie je, NIE JE! Kdezto Svedsko je atakovane iba 20, ci 30 rokov a vysledok je strasny. Pozri si jednoduchy indikator. USA filmy, ako su zobrazovane latino stare rodiny, ako KONZERVY, ktore drzia linku. Rasovu linku. Kazda rasa si drzi svoje a je nemyslitelne aby sa tam votrel niekdo iny. Ako su zobrazovane ine rodiny, „americke“ ako rasovo liberalne. To je ich rec, ich propaganda. Nie moja.
      Tak ber veci ako su, neklam. Klames sam sebe. Mohol by som Ti dat x liniek, ale nie je to moj styl.

     • A dal si nadherny priklad, kalvini, nazvyme ich pravym menom, kam dosiel ich zakaz medzirasovych manzelstiev. K tomu ze ich znicili a prisli o vsetko. Preboha ved si precitaj tie protokoli tam to mas pojednane.
      A skus aj premyslat. Nikdy sa v USA tolko nechlastalo ako v casoch statnej prohibicie☺☺☺ a kam to viedlo? K vzniku mafie.

     • Dalej, keby bola v latinskej amerike, hybridizacia, neprezili by tam biele staty. Ale prave tam prezili. Mala imigracia by to nezmenila. Zmenila to segregacia. Mestici su osobitna kapitola. Mestici vznikli ako utopenie par bielych v mori Indianov a vzajomne indianske miesanie. Vies kolko bolo kolonizatorov?? Desiatky, maximalne stovky, v priebehu rokov par tisic. A indianov, kolko?? Desiatky milionov. Staty ako Ekvador, Venezuela, cela stredna Amerika, Peru, ved to su cisto Indianske staty. Je tam biela vrstva, ktora sa drzi, ale ich je malo. Mesticov mozes melo radit k indianom. Je to podobne ako miesanie s cernochmi. Jedna kvapka je dost.
      Ci sa Ti to paci alebo nie, RKC tam vykonala dobru pracu. Dokonca by som povedal, ze ak hovorit o multikulture pozitvne,tak je to juzna amerika. Ludia tam ziju vedla seba v mieri, na rozdiel od Afriky, ci Islamskeho sveta. To nie je malo.
      A este nieco Ti poviem co sa Ti nebude pacit. Tam kde boli katolicke kolonie, dodnes to vidiet v dobrom. Cela francuzska Afrika, dodnes pouziva francuzske tlaciva a francuzsky system. Ale kde boli Anglicania, ci Holandania je des a bieda. Ty len rezali , kradli, rabovali zostala po nich iba nenavist. V katolickych koloniach zostala kultura.

 10. Vazeny Norman

  Precital som si ten clanok o Liberaloch, na linku co si sem zaslal. hadam si nemyslite ze ti zbabelci, ktori na verejnosti hovoria cosi ine a v sukromi cosi ine, mozu zachranit bielu rasu, od zaniku? A navyse nehaju kolegov, ked sa prerieknu v srabe! Dobre to ukazuje dnes priklad prezidentskeho kandidata Donalda Trumpa, ked sa vyslovil za zastavenie moslimskej migracie do USA! Ak aj priklad byvaleho predsedu vlady Australie Tony Abbotta, ked povedal ze islam potrebuje reformaciu. Ako aj prezradil, ze podla prieskumov urobenych vo Francuzsku a Anglicku, az 30% moslimov v tychto krajinach suhlasi s cielmi ISIS. Aj ked nie s metodami, ktore ISIS pouziva. V Nemecku sa taketo prieskumy robit boja1 Koli politickej korektnosti!! Co je vsak zaujimave az 30% muslimov v oboch krajinach v prieskumoch podporilo ciele ISIS, kolko % je takych co v prieskumoch nepovedali pravdu a klamali? Vo Francuzsku je 6 milionmoslimov a v Anglicku 5 million, v Nemecku ich bude tiez Tolko az nie viac!!!
  Ani Chomejni nebojoval mecom ale ohnivimi prejavmi a citatmi z Koranu zvratil Islamsky svet prec od zapadneho liberalizmu a naspat k islamskym hodnotam. Neverim ze by sa nasiel co len jeden liberal na celom svete, co by bol tak ochotny vrejne a ohnivo hlasat prava pre bielu rasu, ako to robil Chomejni pre Islam!
  Pritom Islam ma krvavejsie dejiny ako krestanstvo! Mnohe akcie krestanstva boli len odpovedov na neustale utoky moslimov voci krestanom!!!
  Uplne na zaver je prislovie: „Vela psov- jelenova smrt“
  Naozaj nezalezi na tom aky bude biely clovek dokonaly a superpekny podla idealov liberalizmu- ak ich bude menej ako 1% svetovej populacie, tak to bielu rasu od zaniku nezachrani. Toto si vstep do tvojej normanskej palice.

  • Skutočne, keď som to písal, rozmýšľal som, či to slovo – obúbené (Protokoly)- mám dať do úvodzoviek, aby som vyjadril iróniu, alebo nie. Rozhodol som sa nedať, hodiť “špek” tomuto nášmu chytrákovi a vedel som pesne jeho reakciu. On to zhltol a skutočne si myslí, že Protokoly sú moje “obľúbené” čítanie!
   Nie, priateľu, ja nie som “nemecký emigrant” – že ste to tak napísal, prezrádza Vašu sprostú aroganciu a zlobu – ja som odišiel zo Slovenska.
   A je pravdou, že na mňa poukazoavli do dňa, kedy som odišiel, ako “ten Nemec”, asi preto, lebo môj oec dal občas na seba nemeckú uniformu, na rukáve ktorej boli iniciálky ‘HS’, čo znamenalo HeimatSchutz, presne ako iní nosili slovenskú uniformu s nápisom (na rukáve) Domobrana, čo je to isté. To znamenalo, že išlo o branu nielen Nemecka, ale Slovenska v prvom rade.
   A manžel mojej tety, bol miestnym veliteľom SA, teda hnedých košiel (dožil v Rakúsku, kam odišiel s celou rodinou na jar 1945, pred koncom).
   Pýtam sa Vás, tvrdý zástanca bielej rasy a židobijec, akú uniformu nosil Váš otec, alebo staeý otec? Alebo len papuľovali, ako Vy?

   “Za to ze sa RKC stale cielom, si mohla sama, tym, ze dosledne stala za nasimi zaujmami…”
   Tak tu sú tie vaše “ušľachtilé” záujmy, o ktorých asi ale neviete, a ktoré slušný človek považuje za neuveriteľné ukrutnosti. Je to zoznam vášich 2-tisíc ročných zverstiev a zároveň je to aj odpoveď Kazokovi na jeho:
   ”Pritom Islam ma krvavejsie dejiny ako krestanstvo”!
   TIMELINE OF JEWISH PERSECUTIONS

   Date Place Event
   580 BC Nebuchadnezzar conquers Judea, burns Temple
   38 BC Alexandria, Egypt Mob Attacks
   3 BC Egypt Expulsion
   66 CE Alexandria, Egypt Mob Attacks
   70 CE Jerusalem Expulsion following revolt
   250 CE Carthage Expulsion
   224 CE Italy Forced Conversion
   325 CE Jerusalem Expulsion renewed by Constantine
   351 CE Persia Book Burning
   357 CE Italy Property Confiscation
   379 CE Milan Synagogue Burning
   415 CE Alexandria Expulsion
   418 CE Minorca Forced Conversion
   468 CE Babylon/Judea Expulsion
   469 CE Ipahan Holocaust
   470 CE Babylon/Judea Expulsion
   489 CE Antioch Synagogue Burning
   506 CE Daphne Synagogue Burning
   519 CE Ravenna Synagogue Burning
   554 CE Diocese of Clement (France) Expulsion
   561 CE Diocese of Uzes (France) Expulsion or Conversion
   582 CE Merovingia Forced Conversion
   612 CE Sisebut, Visigothic King, forces the Jews to accept baptism or to
   emigrate;
   624 CE The Banu Kainuka’s, a Jewish – Arabic tribe, driven from Arabia by
   Mohammed;
   628 CE Byzantium Forced Conversion
   629 CE Dagobert orders the Jews of the Frankish empire to accept baptism or to
   emigrate;
   The measure was imitated a little later in Lombardy.
   633 CE Toledo Forced Conversion
   638 CE Chintila enacts that only professing Catholics shall remain in Visigothic
   Spain; Jews emigrate;
   640 CE Omar, the second Calif, banishes all Jews from Arabia; the „Pact of
   Omar“ imposes restrictions upon Jews in the whole Mohammedan world;
   642 CE Visigothic Empire Expulsion
   653 CE Toledo Expulsion
   681 CE Spain Forced Conversion
   693 CE Toledo Jews Enslaved
   722 CE Byzantium Judaism Outlawed
   855 CE Italy Expulsion
   876 CE Sens Expulsion
   897 CE Narbonne Land Confiscation
   945 CE Venice Ban on Sea Travel
   1009 CE Orleans Massacre
   1012 CE Rouen, Limoges & Rome Massacre
   1012 CE Jews driven from Mayence (Mainz, Germany) by Emperor Henry II ;
   1021 CE Rome Jews Burned Alive
   Al – Hakim renews the „Pact of Omar“ in Egypt;
   1063 CE Spain Massacre
   1066 CE Banishment of the Jews from Granada;
   1079 CE Jews repulsed from Ireland;
   1095 CE Lorraine Massacre
   1096 CE Northern France & Germany 1/3 of Jewish Population Massacred as part
   of the First Crusade
   1096 CE Hungary Massacre
   1096 CE Ralisbon Massacre
   1099 CE Jerusalem Jews Burned Alive
   1100 CE Kiev Pogrom
   1140 CE Germany Massacres
   1142-1212 CE North Africa Massacres
   1146 CE Second Crusade; Jews massacred throughout France and Germany;
   Beginning of the Almohad persecution in northern Africa and Southern
   Spain; Jews flee, or pretend to accept Islam;
   1147 CE Würzburg Massacre
   Belitz (Germany) Jews Burned Aliv“Carenton, Ramenu & Sully (France)“
   Massacres
   1171 CE Blois Stake Burnings
   1181 CE France Expulsion/Property Confiscation
   England Property Confiscation
   1182 CE Philip Augustus of France banishes the Jews from his hereditary
   provinces and takes on third of their debts;
   1188 CE London & York Mob Attacks
   1189 CE England Mob Attacks against Jews following coronation of Richard the
   Lionheart/Property Confiscation.
   1190 CE Norfolk Jews Burned Alive
   1191 CE Bray (France) Jews Burned Alive
   1195 CE France Property Confiscation
   1209 CE Beziers Massacre
   1215 CE Rome Jews Forced to Wear Badges
   1215 CE Toulouse (France) Mass Arrests
   1218 CE England Jews Forced to Wear Badges
   1231 CE Rome Inquisition Established
   1236 CE France Forced Conversion/Massacre
   1239 CE London Massacre & Property Confiscation\
   July 21, (Tammuz 16) – Pope Gregory IX ordered confiscation of all
   manuscripts of the Talmud
   1240 CE France Talmud Confiscated
   1240 CE England Book Burning
   1240 CE Spain Forced Conversion
   1242 CE Paris Talmud Burned
   1244 CE Oxford Mob Attacks
   1253 CE Louis IX expels Jews from France, because they refused to obey the
   law. Most of the Jews who were expelled went over to England
   1255 CE England Public Hangings
   1261 CE Canterbury Mob Attacks Expulsion from Brabant, under will of Henry III,
   of all Jews except those living by trade;
   1262 CE London Mob Attacks
   1264 CE London Mob Attacks
   1267 CE Vienna Jews Forced to Wear Horned Hats
   1269 CE June 19, (Tammuz 18) – King Louis IX of France (St Louis) decreed that
   all Jews must wear a yellow badge (Badge of Shame)
   1270 CE Weissenberg, Magdeburg, Armstadt, Coblenz, Singzig, and Erfurt Jews
   Burned Alive
   1275 CE When King Henry died (1272) Edward I. became the King of England. He
   had Parliament pass the „Statutes of Jewry“ They were designed to curb
   the power of Jewish usurers. Jews expelled from Marlborough,
   Gloucester,Worchester, and Cambridge, at request of the Queen-Mother
   1278 CE Genoa (Spain) Mob Attacks
   1283 CE Mayence (Mainz) & Bacharach Mob Attacks
   1285 CE Münich Jews Burned Alive
   1287 CE All Jews in England thrown into prison;
   1290 CE King Edward (July 18 ) issued another decree. ALL Jews were expelled
   from England. (Only 16 000 left ).This was the start of what historians
   call „The Great Eviction“
   1298 CE Franconia, Bavaria & Austria 100,000 Jews slaughtered under command
   of German knight Rindfleisch
   1306 CE First expulsion of the Jews from France under Philip the Fair. (Same
   King who burned the Templars)
   1308 CE Strasbourg Jews Burned Alive
   1320 CE Toulouse & Perpigon 120 Communities Massacred & Talmud Burned
   1321 CE Teruel Public Executions
   1328 CE Estella „5,000 Jews Slaughtered“
   1348 CE France & Spain Jews Burned Alive
   Switzerland Expulsion
   Jews banished from Saxony
   1349 CE Worms, Strasbourg, Oppenheim, Mayence (Mainz), Erfurt, Bavaria &
   Swabia Jews Burned Alive
   1349 CE Heilbronn (Germany) Expulsion
   1349 CE Hungary Expulsion
   1349 CE Saxony Expulsion
   1354 CE Castile (Spain) 12,000 Jews Slaughtered
   1360 CE Hungary Banned
   1365 CE Jews expelled by Louis the Great from Hungary; many go to Vallachia;
   1368 CE Toledo 8,000 Jews Slaughtered
   1370 CE Jews expelled from Belgium;
   All Jews imprisoned and robbed in Austria;
   Majorca, Penignon & Barcelona Mob Attack
   1377 CE Huesca (Spain) Jews Burned Alive
   1380 CE Paris Mob Attac; Jews expelled from Slovakia
   1384 CE Nordlingen Mass Murder
   1387 CE Jews expelled from Basel;
   1388 CE Strasbourg Expulsion
   1389 CE Prague Mass Slaughter & Book Burning
   1391 CE Castille, Toledo, Madrid, Seville, Cordova, Cuenca & Barcelona Forced
   Conversions & Mass Murder. June 20, (Tammuz 17) – 4.000 Jews killed in
   Toledo.
   1394 CE Germany Expulsion
   Banished from France
   1399 CE Posen (Poland) Jews Burned Alive
   1400 CE Prague Stake Burnings
   1405 CE Jews expelled from Speyer;
   1407 CE Cracow Mob Attack
   1415 CE Rome Talmud Confiscated
   1420 CE Austria Expelled by Albrecht V Charges of host-desecration lead to the
   putting to death of a number of Jews and to the expulsion of the
   remainder from Lower and Upper Austria;
   1422 CE Austria Expulsion, Austria Jews Burned Alive
   1423 CE Jews expelled from Cologne;
   1424 CE Fribourg & Zürich Expulsion
   1426 CE Cologne Expulsion
   1431 CE Southern Germany Jews Burned Alive
   1432 CE Savory Expulsion
   1438 CE Mainz Expulsion
   1439 CE Augsburg Expulsion
   1440 CE Jews expelled from Augsburg;
   1444 CE Jews expelled from Netherlands
   1449 CE Toledo Public Torture &. Burnings
   1450 CE Ludwig X of Bavaria throws all the Jews in forty towns into prison and
   confiscates their property;
   1453 CE Franconia Expulsion Breslau Expulsion Poland Citizenship revoked
   1454 CE Würzburg Expulsion
   Forty-one Jews burned at Breslau, and Jews expelled from Brünn (Brno)
   and Olmütz (Olomouc), through Capistrano;
   1456 CE Bavaria Expulsion
   1458 CE Jews expelled from Erfurt;
   1460 CE The States of Austria demand that no Jew be permitted to dwell there;
   Jews expelled from Savoy;
   1463 CE Cracow Mob Attack
   1468 CE Jews expelled from Neisse by the guilds. Blood accusation brought
   against Jews of Sepulveda;
   1470 CE Jews expelled from diocese of Bamberg on account of Simon of Trent
   affair;
   1473 CE Andalusia Mob Attack
   1477 CE Jews plundered at Colmar and burned at Passau; the rest expelled
   through bishop;
   1480 CE. Venice Jews Burned Alive
   1481 CE Seville Stake Burnings
   1484 CE Cuidad Real, Guadalupe, Saragossa & Teruel Jews Burned Alive
   Jews expelled from Aries;
   1485 CE Vincenza (Italy) Expulsion
   1486 CE Toledo Jews Burned Alive
   1488 CE Toledo Stake Burnings
   1490 CE Toledo Public Executions
   Jews expelled from Geneva;
   1491 CE Astorga Public Torture & Execution
   1492 CE Sicily Expulsion; Expulsion of the Jews from Spain; Spain Choice
   between Expulsion or Conversion (When the Rivero family became
   Catholic)
   1495 CE Jews expelled from Florence, but readmitted after a few months on
   account of their utility Lithuania Expulsion by Grand Duke Alexander
   1496 CE Expulsion of Jews from Styria. Manoel of Portugal orders the Jews to
   accept baptism or leave the country;
   1497 CE Portugal Expulsion
   1498 CE The exiles settled in Navarre banished; Jews expelled from Nürmberg
   and Ulm;
   1499 CE Germany Expulsion
   1505 CE Jews expelled from Orange. All slain at Budweis (Budejovice), on a
   child-murder accusation;
   1506 CE Lisbon Mob Attack
   1508 CE Royal decree issued expelling Jews from Portugal;
   1510 CE Berlin Public Torture & Execution
   1510 CE Brandenberg Expulsion
   1510 CE Prussia Expulsion
   1514 CE Strasbourg Expulsion
   1519 CE Regensburg Expulsion
   1539 CE Cracow & Portugal Stake Burnings
   1540 CE Naples and Sardinia Expulsion
   1541 CE Jews expelled from Naples
   1542 CE Jews expelled from Bohemia because of fires in Prague and other
   towns;
   1550 CE Genoa and Venice Expulsion
   1551 CE Jews expelled from Bavaria and Würtemberg;
   1553 CE Rome Talmud burned
   1555 CE Pesaro Expulsion – Paul IV issues the bull „Cum Nimis Absurdum“.
   Jews expelled from the Palatinate;
   1556 CE Sokhachev (Poland) Public Torture & Execution
   1559 CE Austria Expulsion June 22, (Tammuz 17) – Jewish quarter of Prague was
   burned and looted
   1561 CE Prague Expulsion
   1567 CE Würzburg Expulsion
   1569 CE Bull of Pius V, „Hebraeorum Gens“, expels Jews from Papal States
   except Rome, Bologna, and Ancona;
   1571 CE Brandenburg Expulsion
   1573 CE The Jew Lippold executed at Berlin; all Jews expelled from
   Brandenburg;
   1582 CE Hungary Banned a second time Expulsion from Silesia
   Netherlands Expulsion
   1593 CE Brunswick Expulsion
   1593 CE Brandenburg, Austria Expulsion
   1593 CE Italy Banned a second time
   1597 CE Cremona, Pavia & Lodi Expulsion
   1614 CE Frankfort Expulsion
   1615 CE Worms Expulsion
   1619 CE Kiev Expulsion
   1635 CE Vilna Mob Attack
   1637 CE Cracow Public Torture & Execution
   1647 CE Lisbon Jews Burned Alive
   1648 CE Poland 1/3 of Jewry Slaughtered
   1649 CE Ukraine Expulsion
   1649 CE Hamburg Expulsion
   1652 CE Lisbon Stake Burnings
   1654 CE New Amsterdam Expelled by Peter Stuyvesant (order later retracted)
   1654 CE Little Russia Expulsion
   1656 CE Lithuania Expulsion
   1660 CE Seville Jews Burned Alive Jews expelled from Kiev by Alexis;
   1663 CE Cracow Public Torture &. Execution
   1664 CE Lemberg Mob Attack
   1669 CE Oran (North Africa) Expulsion
   1670 CE Jews banished from Vienna and Lower Austria by Emperor Leopold I.
   Synod of Lithuanian rabbis and deputies settle spheres of jurisdiction in
   relation to central kahals;
   1671 CE Minsk Mob Attacks
   1681 CE Vilna Mob Attacks
   1682 CE Marseilles Expulsion
   1682 CE Cracow Mob Attacks
   1687 CE Posen (Poland) Mob Attacks
   1695 CE Jews forbidden to enter Sweden by Charles IX;
   1712 CE Sandomir Expulsion
   1727 CE Jews expelled from Russia and the Ukraine by Catherine.
   Act passed by General Assembly of New York permitting Jews to omit
   „on the faith of Christian“ from oath of abjuration;
   1738 CE Würtemburg Expulsion
   1740 CE July 11, (Tammuz 16) – Czarina Anne ordered the expulsion all Jews
   from Little Russia (Ruthenia)
   1741 CE an expulsion order issued by Elizabeth (Petrovna) I (1741-1762) in the
   following terms: „Jews are still existing in various parts of Russia. From
   these Christ haters we can expect nothing good. On account of these
   circumstances I give the following order: All Jews, male and female,
   regardless of their rank and wealth with all their property, have to leave
   immediately across the border
   1744 CE Hungary Banned for the third time by Queen Maria Theresa ”Henceforth,
   no Jew, no matter under what name, will be allowed to remain here
   without my written permission. I know of no other troublesome pest
   within the state than this race, which impoverishes the people by their
   fraud, usury and money-lending and commits all deeds which an
   honorable man despises. Subsequently, they have to be removed and
   excluded from here as much as possible”. Expulsion of Jews from
   Bohemia and Moravia;
   1744 CE Livonia Expulsion
   1745 CE Moravia Expulsion by order of the King (to halt mob attacks on Jews)
   1753 CE Kovad (Lithuania) Expulsion
   1757 CE Kamenetz Talmud Burning
   1761 CE Bordeaux Expulsion
   1768 CE Kiev – 3,000 Jews Slaughtered
   1772 CE Russia Expulsion to the Pale of Settlement
   1775 CE Warsaw Expulsion
   1789 CE Alsace Expulsion
   1790 CE Morocco – Expulsion, villages destroyed
   1801 CE Bucharest Mob Attack
   1804 CE Russian Villages Expulsion
   1808 CE Russian Countryside Expulsion
   1814 CE Norway Rescinds ban on Jews
   1815 CE Lübeck & Bremen Expulsion
   1815 CE Franconia, Swabia & Bavaria Expulsion
   1820 CE Bremes Expulsion
   1838 CE July 8, (Tammuz 15) – Arab Druze attack Jewish community of Safed ;
   1843 CE Austria & Prussia Expulsion
   1850 CE New York City „500 People, Led by Police, Attacked &. Wrecked, Jewish
   Synagogue“
   1863 CE July 7, (Tammuz 20) – Orders issued by General Ulysses S. Grant
   barring Jews from
   entering his military command were revoked
   1866 CE Galatz (Romania) Expulsion
   1871 CE Odena Mob Attack
   1870 CE Thirteen hundred and sixty Jews expelled from districts of Falciu and
   Vaslui, Roumania.
   1882 CE Russia „Laws banishing Jews relaxed under Alexander II. Following his
   assassination by a
   Jewish plot, expulsion of 1772 restored. “
   1887 CE Slovakia Mob Attacks
   1897 CE Kantakuzenka (Russia) Mob Attacks
   1898 CE Rennes (France) Mob Attack
   1899 CE Nicholayev Mob Attack
   1900 CE Könitz (Prussia) Mob Attack
   1902 CE Poland Widespread Pogroms
   1903 CE July 3, (Tammuz 20) – Herzl Day ; Theodore Herzl, founder of Zionism,
   dies 25 Lithuanian communities were massacred on Herzl Day;
   1904 CE Manchuria, Kiev & Volhynia Widespread Pogroms
   1905 CE Zhitomir (Yolhynia) Mob Attacks
   1913 CE July 23, (Tammuz 18) – Rechovot, Palestine (Jewish community)
   attacked by Arabs;
   1919 CE Bavaria Expulsion
   1915 CE Georgia (U.S.A.) Leo Frank Lynched
   1919 CE. Mongolia Pogrom
   1919 CE Prague Wide Spread Pogroms
   1920 CE Münich & Breslau Mob Attacks
   1922 CE Boston – MA Lawrence Lowell, President of Harvard, calls for Quota
   Restrictions on Jewish Admission
   1926 CE Uzbekistan Pogrom
   1928 CE Hungary Widespread Anti-Semitic Riots on University Campuses
   1929 CE Lemberg (Poland) Mob Attacks
   1930 CE Berlin Mob Attack
   1933 CE Bucharest Mob Attacks
   1933 CE Europe Immigrant Jews banned from citizenship.
   1935 CE Germany -Loss of citizenship, inprisonment in labor camps
   1941 CE July 14, (Tammuz 19) – Entire Jewish population of Utyan, Lithuania
   exterminated
   1946 CE July 4, in Kielce, south-eastern Poland, anti-Jewish disturbance claimed
   the lives of 4I Jews who were thought by the Polish crowd to have
   engaged in ritual murder of Polish children;
   1948 CE Libya Pogrom
   1969 CE Iraq Executions
   1970 CE July 21, (Tammuz 17) – Libya ordered confiscation of all Jewish property.

   (The Jewish Press Magazine June 28, 1991)
   („Encyclopedia Judaica, Day by Day In
   Jewish History, The Book of Our Heritage“)

   • Naozaj Vy ste ten najkonzistentnejsi clovek. Samozrejme myslim to ironicky. Ba priam sa z Vas smejem. Necham Vasu argumentaciu a zastitovanie sa silnejsim psom. Skutocne Vy ste „biely“ ako vysity, v jednom siku stojaci so zidmi.
    Tak Vas tam necham. Vy sa vzdy postavite tam kde je to momentalne vyhodne pre Vas. Obleciete si uniformu ktora je prave in . Vy s tym ziaden problem nemate.

    • Svarga, shutup.
     Spomínaná Sitrova rodina urobila pre bielu populáciu určite viac, než tvoja, tak neurážaj – urážaž totiž nás všetkých.
     A povedať práve Sitrovi, ktorý ako jeden z mála očividne drží celý život líniu, že si oblečie uniformu, ktorá je práve in – to už je naozaj drzosť najvyššieho rádu.

     Na to ťa neoprávňuje žiadne chytanie za slovíčka či tvoje interprtácie jeho textov. Ak sa s tým nedokážeš zmieriťi, že vás nemá rad – tak sem proste nelez. Ja som síce za multikulti, he, ale každý immigrant by mal vedieť, že je iba hosť. A podľa toho sa správať.
     No, to sa týka ako moslimov, tak aj kresťanov a židov.

    • Zavri papulu sam. O mojej rodine vies kulove. Prave ona drzi liniu. Ja nie som imigrant ani emigrant. Zijem a pracujem pre Slovensko. Netrcim v zidovskom zadku, odkial opluvam druhych, nenadavam druhym do zidobijcov, len preto ze mi niekto stupil na otlak. A kaslem na to ze ci ma Ty alebo on ma rad. Ja nim pohrdam. Nazdar.

   • Ako Nemec, ste sa oznacili Vy sam, aj ste dali jasne opovrhnutie Slovenskom. Aspon v tomto budte chlap, Vy zapadniar.☺

  • Pán Kazok, verím, že to myslíte dobre, ale nebolo by lepšie zahrať si s pánom vikárom mariáš?
   Ono totiž, keď už niekoho menovite spomínate, tak si pozrite, kto sem dal ten spomínaný link (nie ja), ale hlavne, skúste prečítať či pochopiť, čo v ňom naozaj je.
   Neviem, je kopa katolíckych konzervatívnych stránok … hm, aspoň by mala byť, prečo chcete presadzovať katolicizmus aj tu? Nestretnete sa s pochopením a potom sa nesťažujte, že máte psychosomatické zdravotné problémy.

   Vôbec treba povedať, že tu klasicky internetovo prepukla choroba súperenia, kto vie viac a chytania za slovíčka. To je samozrejme detinská fáza, dočasné šialenstvo. Veci sú jasné ako obloha v lete. Ide už o to, mať okrem poznania problému aj vôlu, odvahu a silu. Myslím, že už dávno nemá zmysel baviť sa, kto presne je zločinec, ale skôr to, kde má najslabšie miesta. A ako mu ich najefektívnejšie rozpárať. Večné debaty o tom, do akej miery je vinný, už určite nielen mne pripadajú anachronické a zbytočné. A nudné.
   Prirovnal by som to k chlapíkovi, ktorý má ostrelovaciu pušku, ale stále ju len rozkladá a skladá, olejuje, šteluje, obzerá a obdivuje … To je ale už zbytočné. Ak aj ešte nenastal čas na ostré použite, je čas na zastrelovanie – treba skúšobne dať pár striel, ináč sa nedá zistiť, nakoľko je náš nástroj presný. Strela a oprava, strela a oprava…
   Pánboh by to určite tak chcel 🙂

   • Som si celkom isty, ze Juro a moja malickost, tu nechceme presadzovat katolicizmus, aj ked neviem, co to slovo znamena .
    Debaty o vine,pricine, nie su anachronizmus, nakolko minulost ovplyvnuje sucastnost . Nemozeme sa nechat ako nevinny nechat neustale nakopavat a byt pre kohosi fackovaci panak za zlociny kohosi ineho. Ako sa to deje.
    Pretoze, sa to znova a znova v slabej chvili zneuziva. Prave tak, ako to pred chvilou predviedol jeden pozili pan, radoby doien, ked dal z ich lexikonu vypis nasich „ukrutnosti“ spachanych nami na nich. To je presne ta taktika, ktora sa pouziva odveky.
    V tejto suvislosti je komicke az satiricke ked tu volas po obrane, po nasej obrane.
    Najprv sa nam vmetie do tvare, ze sme nedostatocne branili nasu civilizaciu a vzapati, ze sme sa dopustili „neludskych ukrutnosti“, ked sme ju branili na vlastnom uzemi pred nenavistnim a skodiacim votrelcom.

    Tak si najprv vyjasnite co vlastne chcete, ci sa chcete branit, alebo co vlastne. Lebo toto je na kocku.
    Ja by som vobec nepovedal, Tvoj primer ze mame pusku a stale sa s nou len hrame.
    PRAVDIVO TO ZNIE. MAME PUSKU, ALE STRIELAME VYHRADNE VLASTNYCH A TO TYCH UDATNYCH CO NAM OSTALI.

    Povedane vojenskym slovnikom, nepriatelske linie su pred nami. Masakrovat svojich len urychli nasu porazku.

    • Človek robí kopu vecí, o ktorých ani vedome nevie, že ich robí.
     Presadzovať katolicizmus či kreťanstvo teda vraj vedome nechcete – ale výsledok je napriek tomu taký, že sa tu hlavne okolo neho krúti neustále debata.

     Čo sa týka tvojho prirovnania, že strielame do vlastných – nuž, to je tiež pravda.
     Ale neberiem to ako súčasť tvojej kritiky Sitru v tejto veci. Ty si asi pamätáš, že čo sa týka imigrácie, identity a nadávania-obviňovania Slovákov som sa s ním minule aj aj chytil. Ale to sú nepodstatné drobnosti dané našimi rozdeilnymi životnými osudmi, a čo hlavne, určite nič také nevidím v jeho textoch dnes! Takže to len hladáš zámienky – toto tu už bolo vyriešené.

     • Krucinal Norman! Co je to za konzistencia, ktora sa zmeni kazdu chvilu podla nalady. Ked je podrazdeny zastiti sa najvacsim psom. “ Vy krestania ste pachali ukrutnosti na zidoch“. Bingo.Trapne. A to robi vzdy.
      Ja isto nechcem presadzovat krestanstvo, nikdy som to nerobil a na stare kolena to iste robit nebudem. Naopak, ked ma k tomu volal najlepsi priatel, takisto spissky Nemec, protestant, poslal som ho doprdele. Rovnako som to odmietol, ked ma k tomu institucionalne vyzvali katolici. Neverim na to. Pre mna su prikladom ludia z mojej rodiny, ktori to jednoducho zili a nikoho s tym neobtazovali.
      Mne nevadi, ze SA veri na Ufonov ci kerych Klingonov. Je mi to jedno . Vadi mi jedine, ked prepisuje historiu. V style, ako katolici masakrovali zidov. Sam vie, musi to vediet, ze ked sa udialo cosi, nebolo to len tak. Vie to ale neodola, lebo je prijemne si kopnut do katolikov, ked ich prave zidia oslabili. A v tom to je . Dnes mozes nadavat na kazdeho, len oni su nedoktnutelny. Ked je podrazdeny, vzdy si postavi s nimi do zakrytu tam, mu nic nehrozi.
      Tazko si mozem vazit tento postoj.

     • „Čo je to za konzistenciu, čo sa mení podľa nálady?“

      Prosím ťa, čo si malý? Kto z nás to nerobí, že nadáva a hádže prvým, čo mu príde pod ruku, keď sa naserrie.
      A takisto nie sme malí aby sme nepoznali, keď už sa hádame len pre to, aby sme sa navzájom dokopali.
      Ja viem, že Sitra ťa tiež nešetrí, veď ani ja, a že žiaden vek nie je právo na všetko, ale už to ide momentálne u vás dvoch do krvi.
      Sitra má sympatie aj pre islám, to je jeho vec, pretože islamov je tiež kopa. On vie, ako ťa nasrať. Ako ty píšeš: vraj to robí vždy.

      Mne je naozaj jedno, aké máš ty vnútorne vychovanie a metafyzické názory – ale čo sem dávaš, to jasne vidím. aAle viac okolo toho už nenamudrujem, fakt.

     • Posledny pokus.
      Stary otec vo freikorpse hnal bolsevika,
      vnuk zije s nim v symbioze a pise, velmi STE IM UBLIZILI.
      A vnucik raz obhajuje dedka a jeho antibolsevizmus,
      raz svoj hrdinsky utek pred bolsevikom k povodcovi bolsevika ,
      inokedy vlastny vymysleny antibolsevizmus hoci je ekonomicky emigrant,
      inokedy sa smeje skutocnym obetiam bolsevika,
      inokedy vytiahne dlhy zoznam krivd na bolsevikovi.
      skratka vzdy je vhodna uniforma na kazdu prilezitost.
      Ked uz toto nie je konzistentne, tak potom je vsetko v najlepsom poriadku.

     • Aman Againsttime

      Norman, debaty okolo kresťanstva sú časté i na iných nacionalistických (či „pro-white“) fórach, keďže istá časť „pravičiarov“ si myslí, že kresťanstvo je riešením problému a druhá zase, že je jeho príčinou. Nie je jednoduché nájsť tu nejaký prijateľný kompromis (kvôli náboženským otázkam sa napr. rozpadla i „Národná aliancia“ Williama Pierca a iné obdobné hnutia. Náboženstvo je jednoducho príliš hybnou silou ľudských emócií.)

      Každopádne súhlasím, že na prope to (kvôli svargovi) už presiahlo únosnú mieru, keďže tu dotyčný exot dlhodobo vypisuje očividné lži, polopravdy alebo si ohýba fakty tak, ako sa mu to práve hodí (viď jeho posledné príspevky, ktoré by som hravo dokázal zotrieť aj s množstvom odkazov – ako to u mňa býva zvykom 🙂 – avšak ja už jednoducho pri ňom naozaj nevládzem 😀 ), a preto majú ostatní pri ňom silné nutkanie na jeho príspevky reagovať a korigovať ho. Následne má on z toho dojem, že tu všetci nemáme nič iné na robote, než útočiť na jeho milovaný katolicizmus, pritom tu nejde o nič iné, než o prirodzenú reakciu na očividné klamstvo.

   • Strielat odzadu do tyla kolegu nie je ani vojenske ani hrdinske.
    Zatial tu vidim iba to. Vobec oznacit ineho za zidobijcu je ubohost najvyssieho rangu. Nehovorim o Tebe.

  • Dobre si mu nalozil. Len oslovenie je chybne☺. Pravdu mas, len tak dalej. Nedaj sa zastrasit.

 11. Vazeni vsetci
  Ako som povedal, krestanstvo sa rozsirilo do Europy predto aby porazilo Rimsku Risu, v com pomohli aj Germani!
  [Armenius-Herman].
  Islam vznikol preto aby zastavil sirenie krestanstva, po tom co spoluraca dvoch krestanskych panovnikov, Byzantskeho a Etiopskeho, porazila zidovske kralovstvo na juhu dnesnej Saudskej Arabie. Krestanstvo sa do Rima dostalo po porazke zidovskeho povstania a rozprasenia zidov s Palestiny Rimanmi.
  Avsak ked sa Islam rozsiril natolko, myslim tym arabsky islam, ze siahal od Spanielska po Perziu. Odrazu nastal obrat. Zacala reconquesta krestanov v Spanielsku a zvysok arabskeho islamskeho priestoru obsadili Turecki moslimi! Preco pan Sitra Ahra? A tito ovladali arabsky islamsky priestor az do 1 svetovej vojny!
  Takze preco turecky moslimi v danom obdoby ovladli arabsky islamsky priestor? Na to je odpoved v knihe Zidovka z Toleda. Kde si kalif zavolal viacerich dolezitych rabinov v jeho risi a povedal im: „Cakate uz na vasho Mesiasa pridlho. Dam vam este pat rokov a az sa vam dovtedy mesias nezjavi musite prestupit na Islam! A potom postupne nasledovali horeuvedene udalosti. Cize zidia vytvorili tak krestanstvo ako aj Islam, aby mohli cez tieto dve nabozenstva kontrolovat 2/3 ludstva! V istej dobe sa im krestanstvo vysmiklo z ruk, ale dnes ho znova ovladaju.

  • “….aj ste dali jasne opovrhnutie Slovenskom”.
   …to mi musíte dokázať, kedy a ako…
   Mám pre Vás prekvapenie, môj syn a moji vnuci a vnučky, ako aj deti a vnuci mojich sestier, žijú stále na Slovensku….
   a Vaše deti, pokiaľ ste nám to už dávno prezradil, sú v Nemcku…o akom opovrhnutí Slovenskom tu hovoríte? O opovrhnutí mnou, alebo Vašimi deťmi?
   Zrejme Slovensko im nie je dobré, ale Vy neprestanete šaškovať s Vašiim ‘národovectvom’. Na takých národovcov, tlčhubov, Slovensko vždy doplácalo a stále dopláca.

   Čo sa týka židov, my sme ich mali už “pozbieraných”, ale na vysídlenie, nie na vyvraždenie (lebo pre nás to boli tiež ľudia a ako asi neviete, humane hnutie vzniklo v Nemecku), ako ste sa mohol dozvedieť z toho, čo som tu uverejnil. Bolo to kresťanstvo, ktoré ich vraždilo po 2 tisíc rokov.
   Keď prišiel agronóm Thies Christopherson (jeho kniha “Die Auschwitz-Lüge: Ein Erlebnisbericht von Thies Christopherson”) v januári 1944 do nemeckých Oswienčimských laboratórií na výskum výroby umelej gumy, pýtal sa tamojšieho veliteľa “Kdo sú to títo ľudia”? Dostal odpoveď: “Všetci čo sú tu, sem patria – okrem židov”. Hovorí Vám to niečo?
   V Oswienčime sa pestovala rastlina zvaná KOK SAGIS potrebná na výrobu umelej gumy.
   Ja nie som zúrivý nenávistník, ako Vy, mne ide len a len o pravdu. Pravdu historickú o ktorej Vy nemáte poňatia.
   Mňa nemôže nikdo ozančiť za nejakého pro-islamskeho alebo pro-židovského, alebo akéhokoľvek pro…fanatika.

   Kazok,
   “Cize zidia vytvorili tak krestanstvo ako aj Islam…..”
   ..Islam nie, len Muhammad si vybral zjavenia od toho istého boha, prostredníctvom arch-anjela Gabriela….
   Je však treba vedieť, že Muhammad nenapísal žiaden Korán, ten bol napísaný 20 rokov (652 C.E.) po jeho smrti…

  • Vážený dr. Kozák
   Vaše príspevky vždy boli pre mňa zdrojom nových relevantných (áno, aj keď nie som z Petržalky, poznám toto intelektuálske slovo) informácii o histórii sveta.
   Vždy som žasol nad Vašou neobyčajnou znalosťou histórie, ale až dnes som si uvedomil odkiaľ Vy čerpáte Vaše vedomosti.
   Slovenský intelektuál žijúci v zahraničí pozná históriu židovstva, kresťanstva aj islamu, lebo to čítal v knihe Židovka z Toleda.
   Ja síce doktorát z histórie nemám (zatiaľ), ale som odborník na dejiny strednej Európy (čítal som Nižňanského knihu Čachtická biela pani), dejiny Balkánu (Gričská čarodejnica), aj geografiu, dejiny a prírodnú históriu Afriky (Jozef Cíger Hronský: Smelý zajko v Afrike).

   Aj tak sa mi však na Vás najviac páči Vašaa pravidelná rubrika: „To je všetko hovno, vážení, ale prečítajte si toto:Http//utmost.bullshit.org“

 12. http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf

  Vazeni

  precitajte si tento link, najma stranky 41-51, v celej Europe je zhruba pokles obyvatelstva o polovicu do roku 2100. Kym v krajinach 3 sveta az trojnasobny narast napriklad taky Pakistan so sucastnych 150 milionov na vyse 400 milionov. Aj USa bude mat vyse 400 milionov, ale to budu deti avnuci pristahovalcov 3 sveta. Biele obyvatelstvo bude mensinov aj v Europe aj v severnej Amerike.
  Grigoriy

  To dokazuje aj velkost tvojich vedomosti, horeuvedene knihy. Len niekolko slovenskych vedcov a technikov, ktory za svoje vynalezy dostali aj prislusne patenty a ocenenia.
  Jan Regiomontanus v roku 1467, zostrojil mechanicky lietajci stroj- lietajuceho orla ktory uviedol pred Akademiou Istropolitanou, tento stroj preletel 400 metrov. Bolo to o 7 rokov skor ako lietajuci stroj navrhol Leonardo da Vinci.Jan Bahyl- zostrojil prvu helikopteru v roku 1901, ktora sa vzniesla do vysku 0,5 metra. 5 maja 1905 zostavil helikopteru, ktora sa vzniesla do vysky 4 metrov a preletela vzdialenost 1500 metrov.
  Stefan Banic- skonstruoval, prvy letecky padak, pre armada USA, jeho vynalez demonstroval 3 Juna 1914.
  Aurel Stodola je vynalezca parnej turbinyJozef Murgas- vynalezca bezdrotovej telegrafie.
  Profesor Dr.Branislav Sitar- je vede pracujuci na programme Large Hadron Collider. Pre nedostatok casu a priestoru nemozem vymenovat viac, a to ide len o maly slovensky narod, nie prave s najpriaznivejsimi dejinami. Keby sme mali dejiny podobne ako Dansko, alebo Svajciarsko. Aj nas pripsevok by bol vacsi. Co sa cita Slovanov ako celku straci si prelistovat Encyclopediu Britanicu, aleb ine anglicke ci americke encyclopedie, aby sa tam zistilo velke mnozstvo ludi zo slovanskych narodov ktori prispeli svojim talentom do svetovej civilizacie. Cize vase ubohe celoplosne opovrhovanie, ludmi uprostred ktorych zijete, len svedci o vasej bezcharakternosti. Vystahujte sa tam kde vam srdce lezi!

 13. https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_community_of_Najran

  Grigoriy

  Aby si nemal pochybnosti posielam ti aj nejake informacie na tomto linku. Je to aj pre pana Sitra Ahru a ostatnych

  • Pán doktor Kozák,

   aj keby ste mi dokázali, že nejaký Slovák vymyslel raketoplán už v trinástom storočí, že Ukrajinci postavili pyramídy v Gize, alebo Poliaci napísali Avestu, dokonca, že Srbi objavili Ameriku, nič to nemení na skutočnosti, že na východ od Šumavy a Krkonôš je všade bordel, korupcia, chudoba, vláda zločinu, primitivizmu a otrocká snaha imitovať Západ. Hlavne však to, čo je na Západe to najhoršie, lebo primitivizmus a úpadok sa imitovať dá veľmi ľahko.
   Horšie je to však imitáciou rakúskych, švajčiarskych alebo bavorských výborne označených ciest bez výtlkov, čistých uhladených dedín a mestečiek.
   To, že nejaký Stodola vynašiel turbínu, nijako neovplyvňuje skutočnosť, že slovenské hory, rieky a háje sú znetvorené haldami odpadkov, ktoré tam naložili Slováci. Nič to nemení na veci, že zo Slováka spravila jeho „vlasť“ otroka, s ktorým nekompetentný a bezočivý úradník zaobchádza ako s bezprízorným hovädom.
   Len slovanskému národu sa môže stať, aby mu roky vládla kreatúra najprimitívnejsieho bírešského zrna, ako bol Vladimír Mečiar alebo degenerát Slota. Slováci si vykompenzovali všetku tu hanbu, ktorej sa im od tých dvoch kreatúr dostalo, tým že do Európskeho parlamentu poslali primitívnu pripečenú manekínku Beňovú, alebo prispatého hňupa hokejistu Šťastného, vraj aby ich niekto zviditeľnil.
   Namiesto toho, aby sa Slováci zaoberali riešením toho, čo som len v minime načrtol vyššie, robia zo seba opice na hokejových a futbalových štadiónoch Európy a maľujú na svoje ksichty nejaké vlajky, lebo tak videli činiť nejakú chamraď zo slumov Londýna, Manchestru alebo Bristolu. A samozrejme, večne snívajú o nejakom Štefanikovi alebo Baničovi.
   Vyčistite si ulice a svoje zasrané potoky, a potom vyvreskujte na štadiónoch.

   Ani jeden by so mnou v ničom, čo som povedal, nesúhlasil, ale v skutočnosti sa tak hanbia za to, že sú Slováci, že sa ešte aj premenovali na takých, ktorých obdivujú: Aman Freeman a Christian Againsttime.

   Povedz, ako by si hodnotil Maďara alebo Albánca so zasopleným ksichtom, keby sa Ti predstavil ako Kevin, Christopher, Douglas alebo Justin?

   • Christian Freeman

    Predstav si, Gregor (veď sa nebudeme opičiť po Rusoch, že Grigorij, nie?), že ja s Tebou vcelku súhlasím.
    Iste, oháňanie sa nepodloženou tézou, že Slováci sú najstarším národom Európy, či spomínanie na úspechy minulé, alebo zamrznutie kdesi v Slovenskom štáte je nám v podstate na jednu vec. Na veľkú onú.
    Ale prečo sme v takom marazme, akom sme? Tuším to bol lord Acton, ktorý napísal pamätnú vetu – Národ má len takú vládu, akú si zaslúži. Národ prízemných ľudí má len vládu prízemných ľudí. Nemôžeme čakať aristokraciu od ľudí, ktorým sú duchovné hodnoty ukradnuté…jaj pardon, my vlastne duchovné hodnoty nechceme, nie? Nám stačí bezbrehý materializmus! Tak sa potom nedivme, že „po nás potopa“.
    A prečo by som sa mal hanbiť za to, že som Slovák? Pseudonym používam anglický, lebo občas nemám SVK klávesnicu k dispozícii. To ma robí menej Slovákom?
    Ozaj, poznal som jednu cigánku menom Jennifer. Si predstav, aj s anglickým menom bola stále cigánka. A ak by som si dal pseudonym trebárs Sun Wu Kung (inak Opičí kráľ z čínskych rozprávok), tak stále to na veci nemení nič.
    A ozaj, ak spomíname „ulice a svoje zasrané potoky“…to nie sú aj tvoje? Ak nie si Slovák, tak čo Ťa je do toho, akým Slovákom sa cítim ja?

    • Tento tovar ja nekupujem.
     Jano z Makova, okres Medzilaborce sa dá napísať aj s anglickou klávesnicou.

     • Christian Freeman

      Jano z Makova, okres Medzilaborce, by sa mal prakticky písať rusínskou abecedou, nie?
      Na strane druhej, nie je podstatné, aké kto si tuná píše meno či pseudonym, ale ČO píše…

   • V zásade si napísal pravdu a nič len pravdu tak nech ti pán boh pomáha.
    O reprezentácii Slovenska či Slovákov navonok a ich opíčení sa po všetkom čo prichádza či prichádzalo zo západu kontinentu alebo z krajiny za veľkou mlákou si to tiež vystihol presne ( Beňová a jej podobní užitoční idioti sa so EU parlamentu dostali „za trest“ a nič iné si nepriali :-), mimochodom Šťastný dosť otočil, počul som ho v jedno Montrealskom kostole spievať opitého sekaj rúbaj do krve, dnes by sa k tomu asi nepriznal ) o prístupe plebsu k svojmu okoliu a sebe samým si to tiež vystihol.
    Takže čo dodať, vystihol si tom presne až mi je to divnô.

    • Vážený Peter, neviem síce, čo Ti je „divnô“, a prečo, ale chcem Ti k tomu celému ešte niečo dodať, lebo som odhadol, že práve Ty by si mohol pochopiť.

     Vieš, keby som sa spýtal ľudí jednu takú podľa mňa celkom namieste a úplne legitímnu otázku, či môže byť koza komunistka alebo baran kresťanom, takmer každý by bol zaskočený, a ľudia by nerozumeli, ako niekto môže vôbec vymyslieť takú sprostosť.
     Sú si zo skúsenosti istí, a nikdy ich ani nenapadlo takú vec spochybňovať, že k tomu, aby niekto mohol vyznávať nejakú ideológiu alebo životnú filozofiu, musí byť nositeľom nejakých vyšších mentálnych schopností, musí dosiahnuť nejakú rovinu vedomia. Vedia teda, že k tomu, aby niekto mohol byť komunistom alebo kresťanom, alebo byť nositeľom akýchkoľvek iných ideologických, náboženskÿch alebo duchovných hodnôt, musí byť homo sapiens.

     Taká je pre väčšinu ľudí definícia a ohraničenie medzi medzi povolanými a vylúčenymi: každý ľudský jedinec je schopný mať ujasnenú, skúsenosťami získanú a hlbokou kontemplaciou potvrdenú sústavu hodnôt, ktoré vyznáva. Na takom predpoklade je založený každý moderný politický systém, štát aj fungovanie celej spoločnosti. Vo svojom extrémne je potom takéto myslenie aj následne konanie známe aj pod pojmom „politická korektnosť“.
     Extrémnym príkladom úplne iného chápania danej veci, chápania, ktoré oveľa vernejšie odzrkadľuje a do dôsledkov rešpektuje realitu, je systém vytvorený indickým zákonodarcom Manu.
     Manu poznal realitu, a vedel, že niekto je od prírody brahmín, niekto iný je však sudra; a bol poriadok. Aj keď je pravda, že sa to časom zopsulo, a stali sa veci, s ktorými ani ja nesúhlasím.

     Nemôže byť spoločnosť zdravá tam, kde manekînka, ktorej životný obzor a vedomie nesiahajú ďalej, ako je najbližší butik so spodným prádlom, môže večne pindať do závažných vecí verejných, ktorým jej mozog nemôže rozumieť, a ešte byť za to aj platená sumou takmer 15 000€ mesačne.

     Na druhej strane sa stane, že nejaký nejapný debil povie, že on je národovec, a vzápätí ukradne svojim súkmeňovcom milóny EUR.
     Tak. Ako sme sa dohodli, že baran nemôže byť kresťan, musíme sa dohodnúť aj na tom, že debil nemôže byť národovec, liberál, demokrat alebo socialista.
     Každý predsa vie, že debilov mentálny vývoj sa zastavil, keď mal desať rokov. Preto je debil.
     Debil si povie, že chce mať hračku vo forme súkromného lietadla, jachty na Jadrane alebo motorky značky Harley-Davidson, poobzerá sa dokola, zistî, čo má hovoriť, aby sa dostal k svojej hráčke, a podľa potreby tvrdí, že vyznáva tú alebo onú ideológiu. Debil sa potom dostane k niečomu, čo jeho mentálna kapacita nezvláda, sám seba dostane do jemu a jeho úrovne myslenia ani nepatrí ani nesvedčí, a dá sa na alkohol.
     Rovnako, ako manekínka alebo hokejista.

     To, čo som tu naozaj len v skratke načrtol, majú niektorí (veľmi dobre známi) dávno naštudované, a využívajú to už stáročia na odrbavanie národov: udržujú systém, v ktorom vládnu debili, hokejisti a manekînky, aby oni na nás mohli parazitovať.
     Ak nevidíš výsledky v každodennom živote, potom prepáč, zo som Ťa otravoval.

     • Načo tak zoširoka obhajuješ svoj názor? Opísal si to, ako sa javíme navonok a aj to čo nás charakterizuje správne a pravdivo. To, že sa to niekomu nepáči, či sa ho tvoj názor nejako dotkol, nemení nič na pravdivo opísanej realite. Našej Slovenskej realite. „Divnô“ je len ukončenie vety to ťa vzrušovať nemusí.

 14. Makov je v okrese cadca na severozpade Slovenska a Medzilaborce je okresne mesto na severovychode Slovenska, cize aj to dokazuje tvoje chabe vzdelanie Grigoriy nepasuj sa na nic lebo si len kus hovada.

  Kral sa po cinsky povie wang!

  • Vážený pán doktor Kazačok,

   a, ako ja mám vedieť, kde sa nachádza obec Makov a okresné mesto Medzilaborce, keď ste sem v tejto veci ešte nikdy nedali odkaz na Wikipédiu?

   Zanedbávate výuku plebsu, a potom sa čudujete, a dokonca nadávate do hoviad ako maďarský žandár v okupovanom Mukačeve.
   Zistite mi, prosím, či aj Mukačevo je okresné mesto. A pošlite aj zoznam všetkých obcí v takom okrese, nech sa tu nabudůce nestrapňujem.

  • Christian Freeman

   Tak ja expert na cinstinu nie som, ale kto je Sun Wu Kung, to viem…to bolo meno Opicieho krala (nie preklad titulu)

 15. “Ako Nemec, ste sa oznacili Vy sam….”,

  ….pokial pamätám, len raz, keď som písal o odškodnení, na čo sa rozhorčil Norman, ale môžem mu vysvetliť, že tí okradnutí sme nebooli len my, ale určite aj jeho rodina a on sám (pravdepodobnejšie celé Slovensko), ale o tom možno neskôr…
  …ten druhý krát, asi myslíte, keď som napísal, že na mňa poukazovali “ten Nemec”, ale priznám sa, ja som Vám nenapísal všetko (keď sa jedná o Vás som trochu zlomyselný, aby som neprišiel s Vami o srandu), nechávam si tie ‘dobrôtky’ pre Vás na pokračovanie….viete, oni na mňa mohli poukazovať aj ako “ten Maďar”,….moja matka bola totiž maďarského pôvodu…čo Vy na to? Vidíte, také boli tie československé/slovenské rodiny po
  utvorení toho zlepenca, z bývalého Rakúsko-Uhorska, zvaného Československo….a pretože môj otec vyprával plynne aj maďarsky, predstavte si ako sa v tej našej domácnosti všeliako vyprávalo….

  “Mne nevadi, ze SA veri na Ufonov kerych Klingonov….”, toto je zrejmeVáš pokus o výsmech (veriť v UFO? cha, cha, cha,) ale nevadí, pretože týmto veciam rozumiete a viete o tom asi toľko, ako krava o hviezdách….
  Kdo sú Klingoni? a kde som, mimo iné, napísal že verím? Ja som napísal jasne, že váham (i keď existuje tisíce dôkazov), pretože nie som svedok. Ale mám pre Vás prekvapenie…..pred tromi dňami, po pozretí jedného ‘linku’,som zmenil názor…už verím.
  Keby ste chcel evidenciu, napíšte a ja Vám milerád vyhoviem…. na to som tu.
  A budete sa diviť, až Ván bude čapica malá….

  “Vadi mi jedine, ked prepisuje historiu. V style, ako katolici masakrovali zidov….”

  U

  Už som Vás žiadal viackrát, aby ste mi dokázal čo len jednu, jedinú nepravdu, ktorú som kedy napísal…a ten zoznam masakrov má dolu uvedený zdroj, neviem teda, prečo ja “prepisujem históriu”….
  Ale, Pilgrim, keď čítate pravdu, to ešte neznamená, že jej musíte veriť…..
  A samozrejme, na moje otázky ohľadne obrazov, starých niekoľko storočí, s UFO na oblohe,ako aj obraz Washingtona s Jacob’s Ladderom za ním, ste reagoval “ohllušujúcim tichom” a mne napíšete “buďte chalp”….a Vy nie ste natoľko chlap, aby stre napísal “Sitra neviem”…..

  Nakoniec jeden ‘memoriter’ na Vás ako ušitý, ktorý napísal známy (moižno nie Vám), Dr. Wayne Dye:
  ““Totálne ignorantstvo je zamietnutie niečoho, o čom nič neviete a odmietate to skúmať”.

  * * *
  p.Kazok,
  že v Najrane bola kresťanská komunita, a čo má byť? Vy neviete že židia, ktorí sledovali Krista boli Christian Jews? Teda židia? Vy robíte nejaký rozdiel medzi kresanmi a židmi? Ja nie.
  A áno, my vieme o židovských genocídnych masakroch….my viueme, že v knihe Esther 9:16 sa píše o zmasakrovaní 75 000 Peržanov a príslušníkov iných národov….
  my vieme, že grécky historik
  Dio Cassius detailne opisuje ako židia vo východných provinciách Rímskeho Impéria počas rebélie v roku 116 C.E. začali vraždiť rozličné rasy, medzi ktoými žili. Zabíjali ženy a deti používajúc strašné mučenie. Najstrašnejšie krve-prelievanie bolo v meste Cyrene, provincii Cyrenaica (východná časť dnešnej Lýbie), a na Cypruse, nadovšetko v jeho hlavnom meste Salamis. Potvrdzuje to aj grécjy historic Eusebius.
  My vieme, že masové vraždy sa tiež páchali v Mezopotámii a Palestíne….
  My vieme, že len v Cyrenaike židia zabili 220 000 Rimanov a Grékov.
  V Cypruse, bolo odhadnutých 240 000 obetí…. Dio Cassius nám hovorí, ako židia dokonca jedli svoje obete a potierali sa ich krvou….(William Douglas Morrison, “The Jews Under Roman Rule”, London and New York, 1890, pp. 191-193.)
  …a najbrutálnejšie vraždy popáchali v Egypte….
  My vieme aj to, že 30-60 miliónov Afričanov zahynulo v trans-Atlantickom
  trhu s otrokmi, v ktorom dominovali židovskí obchodníci a díleri s otrokmi….
  …aj to vieme, že 20 000 Číňanov bolo zavraždených britským vojskom za účelom chrániť lukratívny Opium/Heroin biznis židov Davida Sasoona a Rothschilda…
  ….statisíce zavraždených v tzv. “francúzskej revolúcii”, práca židovských slobodomurárov….
  ….60-100 miliónov Rusov a iných Európanov zavraždených judejskými komunistami…
  My to všetko vieme, pán Jaruj Kazok a teraz už to budete vedieť aj Vy, a nedajte sa klamať žiadnym náboženstvom….

  • Roztržky sa strhávajú pre rôzne maličkosti, ale chlapi by sa mali vedieť nakoniec ovládnuť a dohodnúť.

   Ja len pre všeobecné povedomie o mojom postoji, aby nevznikol omyl, upresním, že som vždy pripomínal krivdy na nemeckých menšinách či na Slovensku, alebo, samozrejme, tie rádovo väčšie v Čechách.

 16. Norman, ja už viem Vaše zmýšľanie a aj to, že ny sa môžeme vždyl en zhodnúť, obzvášť, ako ste sám napísal, v podstatných veciach. Ja však nemyslím le na krivdách spáchaných na nemeckých menšinách, tu ide o orabovanie, spáchané na celom slovenskom národe, kam partite aj Vy.
  Neviem Váš vek, ale myslím že v rokoch 1945, 1948 ani 1953, ste ešte nebol na svete.
  Opýtajte sa Vašich ct. rodičov, alebo starých rodičov o koľko peňazí prišli po vojne v roku 1945, keď samozvaný ‘prezident’, Ben Ešeda (ako ho volal jeho zarytý protivník Jiří Stříbrný), prišiel cez Moskvu a Košice a “utvoril” znova Československú Republiku.
  A vydali nové peniaze, papierky, ktoré sa nemohli zďaleka rovnať vysoko-hodnotnej slovenskej mene, ktorá sa skoro rovnala švajčiarskemu franku.
  Stratil celý slovenský národ.
  Opýtajte sa m koľko stratili v roku 1948, keď prišli k moci noví zločinci s ich žido-komunizmom a zaviedli novú “menu”.
  Optajte sa ich, koľko stratili v roku 1953, v dnes už povestnej “mene”, keď dali ľuďom, za úspory (alebo ak mali hotovosť), nepamätám už presne, do výšky 5 tisíc korún 1:5-tim, teda za 5 tisíc ste dostal tisíc korún, ale nad tento limit to bolo 1:50 -tim, to znamená že za 50 tisíc ste dostal tisíc korún – porúčam sa.
  A ak ste mal viac, to prepadlo, za to ste nedostal nič.
  A teraz niečo, na čo pamätáte. Nie je tomu dávno, čo Slovensko prešlo na Euro. Za 30 korún Váma dali jedno Euro. Ale keď si dnes idete niečo kúpiť, za čo by ste v starých korunách plail 30 korún, to už ale nie je jedno Euro, ale 1½ alebo možno až 2 Euro! Okrádanie národa na pokračovanie.
  Ale židia samozrejme, dostali po vojne milióny za vymyslené “továrne” (kuče v zapadlých uličkách) a iné pofiderné “majetky”, ale v dolároch, alebo nemeckýc markách, ktoré si nechali vo švajčiarskych bankách – viete čo asi mihli ‘zmeniť ‘ im. A dnes, slovenský národ ani nevie, že ich “Slovenská Šporiteľňa” patrí rakúskej židovke.
  A o to tu ide, to som Vám chcel povedať.

Leave a Reply