Domov / Spoločný blok / Novoročný list biskupom, kňazom a veriacim Slovenska

Novoročný list biskupom, kňazom a veriacim Slovenska

Bohužiaľ, vo vnútri cirkvi prebieha už takmer celé storočie tvrdý boj za čistotu viery. Začiatkom minulého storočia sa vo vnútri katolíckej cirkvi vplyvom protestantizmu rozšírilo tzv hnutie modernizmu. Proti nemu sa odvážne postavil svätý pápež Pius X., najmä encyklikou Pascendi Dominici Gregis. Musela byť vylúčená takmer tretina študentov teológie i mnoho profesorov, ktorí sa otvorili tejto herézu spochybňujúce Božstva Kristovo, Jeho reálne a historické vzkriesenie aj samu inšpiráciu Písma. K obnoveniu katolíckej viery vtedy prispelo rozšírenie úcty k Božskému Srdcu Pána. Bohužiaľ, za pol storočia po skončení II. Vatikánskeho koncilu, tento duch neomodernismu skrze tzv historicko-kritickú metódu postupne infikoval všetky katolícke semináre a školy. Pápeži sa nepostavili po koncile radikálne za obranu viery ako svätý pápež Pius X.. Kresťanstvo bolo a je touto herézy paralyzované.

zaslal: lucustos

O oliolijanko

2 komentáre

  1. Kto je tento pan? Elias Patriarcha Byzantskeho kat. patriarchatu….Ak ano napiste ci je to exkomunikovany baziliansky reholnik Elias Antonin Dohnal. A prestante tu zavadzat ludi prosim. Aj Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní (CJKSND)-mormoni tvrdia, ze su krestanska cirkev a pritom ide o sektu.

  2. „Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikristovým“ (Zjevení Přesvaté Panny na hoře Lasalettské 19. záři L.P. 1848, Matice Cyrilo-metodějská s.r.o. Olomouc 2005, str. 21.) Nevzťahujú sa slová zjavenia Matky Božej v Lasalette na dnešnú dobu? Viď. video 22:00 min.
    Kto dnes háji čistotou viery, mravov a volá ľudí k pravdivému pokániu je trestaný pred Bohom neplatnými trestami od cirkevnej hierarchie, ktorá sa spreneverila pastierskemu úradu a je neverná Kristovi.
    Vyvstáva otázka čo je v rozpore s Písmom Svätým, tradíciu a učením cirkvi v novoročnom liste biskupom, kňazom a veriacim Slovenska.
    Ježiš urobil všetko pre našu spásu a pre našu slobodu, ale je potrebný krok viery, ktorý musíme urobiť. Prijať Ho, ako svojho osobného Spasiteľa a Pána a zrieknuť sa všetkých démonických závislostí.

Leave a Reply