Domov / Hlavná strana / Zahraničie / Nové základne NATO vo východnej Európe

Nové základne NATO vo východnej Európe

NATO-cf-188Kanadská stíhačka CF-188 z NATO v nasadení nad Litvou

Na svojom vrcholnom zasadnutí chce NATO reagovať na Ukrajinský konflikt: podľa informácií Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung má byť vybudovaných päť nových oporných bodov vo východnej Európe, vrátane jednotky rýchleho nasadenia o sile 4.000 mužov. Aliancia klasifikovala Rusko ako „hrozbu“.

Rusko: „Ohrozenie pre euroatlantickú bezpečnosť“

NATO chce po prvý raz od pristúpenia bývalých členov Varšavského paktu vybudovať viditeľnú prezenciu na svojej východnej hranici. Ide o nové oporné body a o presunutie výzbroje, až po tanky. Mimo to má byť vytvorená rýchla útočná jednotka s cca 4.000 mužmi, ktorú bude možné v prípade útoku, alebo prieniku nepriateľských bojovníkov, v niekoľkých dňoch preložiť na Východ. Týmto spôsobom chce Aliancia zabezpečiť svoje bezpečnostné garancie voči východným členom a odstrašiť Rusko od prehmatov ako na Ukrajine.

Tieto opatrenia sú jadrom „Readiness Action Plan“, akčného plánu na zvýšenie pripravenosti nasadenia. Je to najdôležitejší dokument, o ktorom budú rozhodovať šéfovia štátov a vlád koncom týždňa na vrcholovom stretnutí NATO vo Welse. Vyslancovia 28 členských štátov sa už zhodli na 20 stranovom dokumente, klasifikovanom ako tajný. Je v súlade s uisteniami, ktoré dalo NATO Rusku pred pristúpením nových členov. Medzi štátmi je ešte sporné, či sa to má aj výslovne spomenúť.

V dokumente je Rusko klasifikované ako „ohrozenie euroatlantickej bezpečnosti“. Jeho postup na Ukrajine je analyzovaný pod heslom „hybrid warfare“ (zmiešané, nekonvenčné vedenie vojny). Aliancia sa zaväzuje k „zvýšeniu schopnosti východných spojencov uskutočniť zosilnenie jednotiek“. To sa má stať prostredníctvom nových veliteľských štruktúr a presunutím výzbroje. Ďalšie podrobnosti majú byť vypracované do konca roka plánovacími štábmi NATO.

Existujú pre to už zásadné prípravné práce. Tak majú vzniknúť podľa vyjadrení vysokého úradníka v troch baltských štátoch, v Poľsku a v Rumunsku po jednom multinacionálnom opornom bode (základni) NATO pre sledovanie, logistiku a plánovanie nasadenia. Myslených je 300 až 600 mužov, ktorí budú „v každej dobe“ v krajine. Mimo to chce NATO pre začiatok na neobmedzenú dobu a na rotačnej báze, udržiavať v týchto piatich štátoch menší počet bojových skupín. Pri pravideľných cvičeniach s viacerými tisícmi vojakov sa má trénovať obrana voči ruským útokom.

Bundeswehr sa zúčastňuje na rotácii bojových jednotiek

Aj Bundeswehr sa chce zúčastňovať na rotácii bojových jednotiek. Začiatkom budúceho roku má jednotka o veľkosti asi 150 mužov vymeniť americkú jednotku; na ktorom mieste, nie je ešte známe. Toto rozhodnutie už bolo NATO interne naznačené, hovorca ministerstva obrany ho však nechcel potvrdiť. Zrejme má byť toto angažmán oznámené až na vrcholnom stretnutí vo Welse.

Naviac k bojovým jednotkám na mieste, chce NATO vybudovať rýchlu útočnú jednotku s cca 4.000 mužmi. Táto má byť v členských štátoch pripravená a ako „hrot oštepu“ možno byť preložená vo dvoch až siedmych dňoch – podstatne rýchlejšie, ako doterajšie Nato Response Force. Aj pohotovostné časy ostatných dielov jednotiek sa zvyšujú, aby sa tým mohol „hrot oštepu“ postupne posilňovať. Regionálny hlavný stan NATO v Štetíne, vedený Nemeckom, Poľskom a Dánskom bude personálne navýšený. Tento by mal vo vážnom prípade byť schopný viesť až 60.000 mužov.

Preklad: Juraj Borský, www.protiprudu.org
Zdroj: Thomas Gutschker, Brusel

O ::prop

Leave a Reply