Domov / Hlavná strana / Rozhovor / Národovci k Referendu o rodine

Národovci k Referendu o rodine

referendumV krátkej histórii slovenskej samostatnosti nikdy nebola hlavnou témou občianskeho diskurzu rodina. Spoločnosťou v posledných týždňoch výrazne rezonuje predovšetkým v súvislosti s blížiacim sa Referendom. Výber najháklivejších tém je možné zúžiť na tri jednoduché vecné otázky. Nepodceníme inteligenciu čitateľa podsúvaním svojich názorov na rôzne indivíduá, ktoré s obľubou vyhľadávajú médiami a tretím sektorom pripravenú živnú pôdu k zviditeľneniu a propagácii „okrajových“ myšlienkových smerov. Ponúkneme radšej názory ľudí, ktorí priestor v oficiálnych médiách demokratúry z pochopiteľných dôvodov dostávajú len sporadicky, alebo vôbec. V mozaike rôznych uhlov pohľadu majú svoje opodstatnenie.

Referendum, nech bude jeho výsledok akýkoľvek, samo o sebe nie je právne zaväzujúce. V prípade, že bude úspešné, je pravdepodobné, že sa s výsledkom zákonodarcovia stotožnia napriek svojmu presvedčeniu, aby nestratili preferencie voličov. Je na Slovensku dostatočná politická vôľa posilniť úlohu tradičnej rodiny zmenou Ústavy?

Jakub Škrabák (Slovenská pospolitosť)
Osobne nerád používam spojenie „tradičná rodina“. Týmto slovným spojením dávame najavo, že aj iné druhy spolužitia sa dajú nazvať rodinou, aj keď netradičnou. Pre mňa je rodina iba jedna – muž, žena a deti. Pri tejto otázke je dôležité si rozdeliť vôľu na politickú vôľu a občiansku vôľu. Myslím, že to je pri tejto otázke zásadné. Čo sa týka občianskej vôle, možno povedať, že táto vôľa na Slovensku je. A to pomerne silná. Drvivá väčšina slovenskej spoločnosti sa zhodne v názore na rodinu a na ochranu rodiny, či už je to v rámci nejakých konzervatívnych hodnôt, či v rámci náboženstva, či jednoducho v rámci racionálneho myslenia. To sa ukázalo už pri zbieraní podpisov na petíciu za vypísanie referenda o ochrane rodiny, kedy sa časť občanov Slovenska zorganizovala, čo považujem za veľmi pozitívne. To, či existuje aj politická vôľa posilniť postavenie rodiny je však otázne. Na pôde parlamentu sa za tradičné hodnoty bojuje veľmi málo. A keď sme i svedkami určitých pokusov, možno to považovať iba za určité ulahodenie voličom zo strany „konzervatívnych a kresťanských“ politikov. Myslím, že ak by situácia v občianskej spoločnosti bola opačná a teda väčšina ľudí by podporovala ideológiu LGBTI, v parlamente by sa prerokovávali veci, ktoré smerujú k potlačeniu práv rodiny. To je údel našich politikov, teda udržať si voliča, aby si udržali aj miesto pri politickom válove. Čo sa týka situácie, ak referendum bude úspešné, stotožňujem sa s predpoveďou, ktorá je uvedená v prvých vetách tejto otázky. Ak referendum prejde, bude to obrovským otrasom, ktorý otrasie parlamentnou pôdou. Politici budú lavírovať medzi tým, či vytvoria legislatívu, ktorej predlohou by sa stali odpovede z referenda a medzi svojou lojalitou Bruselu. Pretože, ako je všeobecne známe, práve Brusel čoraz viac presadzuje LGBTI a gender ideológiu a preto ak politici zoberú referendum ako záväzné, určite sa nezavďačia svojim pánom. Práve preto si myslím, že legislatívu vytvoria (zákony a ústava sa dajú vždy zmeniť), aby neprišli o voličskú podporu a neskôr, keď už bude situácia v spoločnosti iná, alebo sa na problém zabudne, potichu zmenia zákony tak, aby vyhovovali okupačnej vláde EÚ. Pri vláde SMERu si tým môžeme byť viac než istí, pretože ak by Fico podporil homosexuálov a šiel by proti tradičnej rodine, stratil by svoju dôchodcovskú voličskú základňu. Som však nesmierne zvedavý, či bude referendum platné. Lebo podľa mňa samotná otázka platnosti referenda je oveľa dôležitejšia než to, ako dopadne hlasovanie. Ja sa referenda určite zúčastním a na otázky budem odpovedať tri krát áno!

Marián Magát (Akčná Skupina Vzdor Kysuce)
Je pred voľbami a potkany na pomaly potápajúcich sa loďkách politických strán sa podľa všetkého budú musieť prispôsobiť vôli ľudu. Osobne si myslím, že tento systém nepotrebuje tradičnú rodinu posilniť, tí čo tak činia, to robia z čisto oportunistických dôvodov. Tradičná a teda zdravá rodina, je prirodzená súčasť každej zdravej spoločnosti, dokonca i vo zvieracej ríši. Celkovo sú naši politici len bábky v rukách tých, ktorí ich dosadili. Väčšinou sú to ľudia silno ovplyvnení kultúrnym marxizmom. Teda hodnotami, ktoré všetko zdravé a tým i prirodzené rozvracajú a tým ľudskú rasu stavajú do pozície laboratórnych krýs, na ktorých testujú všetko čo sa testovať dá, od multi-kultúry, až po rozvrat prirodzeného bytia samotného človeka. Ústava samotná je gumená a dá sa prispôsobiť. Aj keby sa do Ústavy SR zapustila tradičná rodina a jej jasná definícia, tak stačí jednoduchý dodatok pod ústavný zákon a zmenou, či prijatím akéhokoľvek zákona, by bol ústavný zákon tak či tak neplatný, ako to napríklad dnes poznáme pri slobode prejavu či bádania. Pokiaľ sa chceme vyhnúť úplnému úpadku, musíme začať výchovou a vzdelávaním, aby sme boli schopní odstrániť kultúrny marxizmus.

Radovan Novotný (Nové Slobodné Slovensko)
Nie.

Môže byť prípadná zmena ústavného zákona v prospech navrhovateľov referenda reálnou hrádzou proti kultúrnemu marxizmu?

Jakub Škrabák (Slovenská pospolitosť)
Áno aj nie. Ako som spomenul vyššie, legislatíva sa dá meniť. To, čo je dnes mimo zákona, môže byť v zajtra v rámci zákona. Hrádzou proti kultúrnemu marxizmu bude zmena ústavného zákona jedine v tom prípade, ak občianska spoločnosť bude dbať na to, aby zákony neboli zmenené v neprospech rodiny. Preto je na občanoch aby stále striehli na to, čo robia politici a nepoľavovali ani po úspechu referenda. Ak občianska spoločnosť nebude mať záujem o veci verejné, politici si zmenia zákony tak, ako oni budú chcieť, resp. tak, ako od nich bude vyžadovať Brusel. Preto sa zmena ústavného zákona stane hrádzou iba ak sa občianska spoločnosť bude i naďalej aktivizovať. A to sa netýka iba prípadu tohto referenda ale i celej spoločenskej situácie na Slovensku. Ak nebudeme mať záujem o veci verejné, tak potom si naozaj zaslúžime, aby o nás rozhodovali zločinci z parlamentu a nie my sami.

Marián Magát (Akčná Skupina Vzdor Kysuce)
Ako som už povedal, Ústava SR je gumená, je to zdrap, ktorý je dobrý len keď to vrchnosť potrebuje, nie je tu pre občana. Pokiaľ by sme chceli niečo zmeniť ústavným zákonom, musela by prísť nová Ústava, ktorá by bola schválená stavmi, ale na to by musela SR prejsť na stavovský systém. Ústava by sa musela písať bez dodatkov, teda nie tak, ako je to dnes a tým sa zaručila jej tvrdosť a neohybnosť. Mala by sa zakladať na zásadách ľudského bytia a prirodzenosti. Tak či tak si myslím, že dlhodobo by to bolo v našich právnych podmienkach a diktátu z EÚ neudržateľné. Pretože EÚ je stelesnený kultúrny marxizmus od A po Z .

Radovan Novotný (Nové Slobodné Slovensko)
Nie.

Referendum rozpútalo v spoločnosti vášne. U mnohých ľudí sa totiž jedná o fundamentálnu otázku. Je však táto téma dostatočne dôležitá aj pre Slovákov bez konfesie?

Jakub Škrabák (Slovenská pospolitosť)
Osobne si myslím, že pri otázke podpory referenda nehrá konfesia výraznú úlohu. Myslím, že občania Slovenska, bez ohľadu na ich náboženské vyznanie, považujú rodinu za základný kameň spoločnosti. Myslím, že čo sa týka účasti na referende, nejde o konfesiu, alebo o to, či je človek veriaci, či neveriaci, ide o mieru záujmu o veci verejné a o pocit zodpovednosti za vlastnú súčasnosť i budúcnosť. Kto má záujem riešiť spoločenské problémy a rozhodovať o dianí v spoločnosti, ten sa na referende zúčastní. Koho nezaujíma budúcnosť, či spoločenské problémy, kto je lenivý niečo spraviť pre zmenu svojej situácie, ten, kto je ignorant a egoista, ten sa na referende jednoducho nezúčastní. A to sa týka tých, čo s otázkami referenda súhlasia, ale i tých, ktorí nesúhlasia. Pretože je veľmi dôležité, aby bolo referendum platné, aby sme poznali odpovede na otázky. Ak bude referendum neplatné, tak odpovede nebudeme poznať a tento problém môžeme riešiť donekonečna. A to podľa mňa nie je otázka konfesie. Veľa ľudí si pomýlene myslí, že práva rodiny a podobne sú katolíckou agendou. Nie je to však pravda. Ja kresťanom nie som, no pre mňa je táto otázka tiež fundamentálnou.

Marián Magát (Akčná Skupina Vzdor Kysuce)
Určite to dôležité je i pre Slovákov bez konfesie . Pretože morálny život by mali viesť i bez vierovyznania. Veď predsa inak by tu neboli oni, ani ich starý rodičia. Boli vychovaný v rodine, ktorá je prirodzená, teda žena a muž. Nedávno som postrehol ako marxisti označujú za tradičnú rodinu muža alkoholika a týranú ženu. To nemá nič spoločné s tradíciou, ale s kultúrou a inteligenciou. Tradičné veci sú prirodzené. Teda žena, muž a ich deti. Vlna vášne je vytvorená umelo. Keby ktokoľvek šiel do sveta, kde ľudia nemajú prístup k médiám a prišiel by si s touto témou, bez váhania by ťa asi zabili, pretože to je neprirodzené a špiní to každú kultúru či rasu. Toto isté sa dialo v Európe počas tridsiatych rokov 20. storočia. Vtedy to mali na svedomí komunisti a Paneurópska únia, ktorých základ bol internacionalizmus a úpadok Európskych hodnôt, založená židmi ako bol Albert Einstein, Kalergi a iní. Presne tieto veci sa diali už pred osemdesiatimi rokmi. A dnes nám toto isté zas ponúkajú židia, ako je Monika Flašíková Beňová a spol.

Radovan Novotný (Nové Slobodné Slovensko)
Nie.

Pýtal sa: Volchvmag, www.protiprudu.org

O ::prop

5 komentárov

 1. zdroj: web linka

  Dne 9. září 1785 soud získal seznam členů, a odhalil cíle Iluminátů, zformulované do šesti bodů:
  1. Zrušení monarchie a všech vlád.
  2. Zrušení soukromého vlastnictví.
  3. Zrušení dědictví.
  4. Odstranění vlastenectví.
  5. Odstranění rodiny prostřednictvím zrušení manželství, destrukcí morálky a zavedením společné výchovy dětí.
  6. Zrušení všech náboženství.

  Účelem těchto šesti bodů bylo rozdělit lidi politicky, společensky a ekonomicky, oslabit jednotlivé země a vytvořit celosvětovou vládu. Všechna náboženství, všechna láska k vlasti a oddanost panovníkovi měla být zničena.
  Tato odhalení a zveřejnění illuminátských dokumentů znepokojily veřejnost velmi málo, protože byla neuvěřitelná“.

 2. Pochod za rodinu:

 3. Na TA3 je dost rozumne vysvetlene o co vlastne ide:
  http://www.ta3.com/clanok/1055483/referendum-2015.html

Leave a Reply