Domov / Hlavná strana / Náboženstvo / Mýty o islame

Mýty o islame

Islam znamená „mier“

Mýtus: Moslimskí apologéti niekedy tvrdia, že koreň slova islam je „al-Salaam“, čo v arabčine znamená „mier“.

Pravda: Arabské slovo má len jeden koreň. Koreňom slova islam je „al-Silm“, čo znamená „podriadenosť“ alebo „odovzdanie sa“. Medzi arabskými alebo islamskými učencami nie sú ohľadom tohto nijaké nezhody. Al-Silm (podriadenosť) neznamená tú istú vec ako al-Salaam (mier), inak by to bolo to isté slovo.

Podriadenosť a mier vedia byť veľmi odlišné pojmy, aj vtedy, ak sa nejaká podoba mieru dá privodiť nútením ostatných podriadiť sa. Ako to tvrdí súčasný islamský učenec Ibrahim Sulaiman, „džihád nie je neľudský, napriek svojmu nevyhnutnému násiliu a krviprelievaniu, jeho najvyššou túžbou je mier, ktorý je chránený a pozdvihnutý právnym poriadkom.“

Pravdupovediac, Korán nie len že vyzýva moslimov podriadiť sa Alahovi, ale nariaďujem im tiež podrobovať si ľudí iných vierovyznaní, až kým nebudú v stave úplného podriadenia islamskej vláde. Toto bolo inšpiráciou pre agresívnu históriu islamu a jeho vojenský a demografický úspech v dobýjaní ostatných kultúr.

Islam rešpektuje ženy ako rovné

Mýtus: Korán kladie mužov a ženy na rovnakú úroveň pred Alahom a aj pred sebou navzájom. Ženy majú v islamskom práve rovnaké práva.

Pravda: Korán hovorí, že mužov a ženy bude súdiť Alah. To neznamená, že majú rovnaké práva a úlohy, alebo že sú súdení podľa rovnakých štandardov.

V Koráne, živote Mohameda alebo islamskom práve niet nejasností ohľadom podriadenosti žien voči mužom, napriek snahám dnešných apologétov uchrániť západný feminizmus pred útržkami a úlomkami veršov, ktoré z historického hľadiska neposkytli takú progresívnu interpretáciu.

Po vojenských dobytiach Mohamed rozdeľoval svojim mužom zajaté ženy ako vojnovú korisť. Prinajmenšom v jednom prípade obhajoval, aby boli znásilnené pred svojimi manželmi. Zo zajatých žien sa stali sexuálne otrokyne pre tých istých mužov, ktorí zabili ich manželov a bratov. Sú štyri koránske verše, v ktorých „Alah“ dáva jasne najavo, že moslimský pán má plný sexuálny prístup ku svojim ženským otrokyniam, pričom neexistuje ani jeden, ktorý zakazuje znásilnenie.

Korán dáva moslimským mužom povolenie biť svoje manželky za neposlušnosť, ale nikde nenariaďuje lásku v manželstve (hoci hovorí, že „láska“ existuje). Verše jasne hovoria, že manželia sú „o stupeň vyššie“ nad svojimi manželkami. Hadísy hovoria, že ženy sú intelektuálne podradné a že tvoria väčšinu obyvateľov pekla.

Podľa islamského práva sa muž môže rozviesť pri svojom výbere. Ak to urobí dvakrát a potom sa s ňou znova túži oženiť, tá musí mať najskôr sex s iným mužom. Muži sú oslobodení od takých ponížení.

Moslimské ženy nemajú slobodu vydať sa za toho, kto sa im páči, tak ako muži. Ich manžel si do manželskej postele tiež môže priviesť ďalšie manželky (a otrokyne). A ona mu musí byť sexuálne dostupná kedykoľvek (ako pole pripravené na „obrobenie“, podľa svätej knihy islamu).

Moslimské ženy nededia majetok rovnakým dielom ako muži. Toto je trochu ironické vzhľadom k tomu, že islam vďačí za svoju existenciu bohatstvu Mohamedovej prvej manželky, ktoré by inak nezdedila, keďže mala dvoch bratov a jej prvý manžel mal troch synov.

Podľa Koránu má svedectvo ženy na súde polovičnú hodnotu oproti svedectvu muža. Na rozdiel od muža si tiež musí zakrývať hlavu – a často aj svoju tvár.

Ak žena chce dokázať, že bola znásilnená, potom potrebuje štyroch mužských svedkov, aby potvrdili jej výpoveď (podľa striktnej šaríe). Inak môže byť uväznená alebo ukameňovaná na smrť za priznanie sa k „cudzoložstvu“.

Vzhľadom k tomuto všetkému je dosť pritiahnuté povedať, že muži a ženy „sú si v islame rovní“, vychádzajúc z nejasných teologických analógií alebo porovnaní. Toto je celkom nový trik, ktorý je navrhnutý pre moderné predstavy a ostro nesúhlasí s realitou islamského práva a histórie.

Džihád znamená „vnútorný boj“

Mýtus: Džihád znamená jednoducho „boj“ a v skutočnosti odkazuje skôr na mierumilovný boj proti hriechu než na svätú vojnu na šírenie islamu.

Pravda: V arabčine „džihád“ znamená boj. V islame to znamená svätá vojna.

Korán od džihádu konkrétne oslobodzuje zdravotne postihnutých a starých (4:95), čo by nedávalo zmysel, keby to slovo bolo použité len v kontexte duchovného boja. Taktiež nie je jasné, prečo by Mohamed a jeho Korán použili obrazný jazyk, ako je bitie prstov a hláv na rukách a krkoch neveriacich, ak by hovoril len o rozvoji charakteru.

S týmto na mysli moslimskí apologéti vo všeobecnosti tvrdia, že toto slovo má dva významy, ale trvajú na tom, že „vnútorný boj“ je „väčší džihád“, kým „svätá vojna“ je „menší“. V skutočnosti sa táto mylná predstava zakladá len na jednom hadíse, ohľadom ktorého sa islamskí učenci zhodujú, že bol vymyslený.

V kontraste s tým, najdôveryhodnejšia zbierka hadísov je tá od Sahíha Bucharího. Džihád je v odkaze na slová Mohameda spomenutý viac ako 200-krát. Každý nesie jasnú konotáciu svätej vojny, len s niekoľkými možnými výnimkami (zaoberajúcimi sa podpornou úlohou žien počas trvania svätej vojny).

Islam je náboženstvo mieru

Mýtus: Mohamed bol mierumilovný človek, ktorý učil svojich stúpencov aby boli rovnakí. Moslimovia žili v mieri po stáročia, pričom bojovali len v sebaobrane, a len keď to bolo nevyhnutné. Praví moslimovia by sa nikdy nesprávali agresívne.

Pravda: Nemal by byť žiadny spor ohľadom toho, kto je „pravý moslim“, pretože Korán v súre 9 a inde jasne rozlišuje pravého moslima od toho, kto sa tak iba tvári. Podľa tohto – jednej z posledných kapitol Koránu – pravý veriaci „zápasí a bojuje svojím bohatstvom a osobami“, kým pokrytci sú tí, ktorí „sedia doma“, odmietajúc sa zapojiť do džihádu proti neveriacim v cudzích krajinách.

Skutočnosťou je, že Mohamed zorganizoval 65 vojenských kampaní v posledných desiatich rokoch svojho života a osobne viedol 27 z nich. Čím viac moci nadobudol, tým menšiu výhovorku potreboval na to, aby išiel do boja, až kým nakoniec nezačal útočiť na kmene len preto, že neboli súčasťou jeho rastúcej ríše.

Po Mohamedovej smrti jeho nasledovník okamžite išiel do vojny s bývalými spojeneckými kmeňmi, ktoré si chceli ísť po svojom. Abú Bakr ich nazval „odpadlíkmi“ a zavraždil kohokoľvek, kto nechcel zostať moslimom. Nakoniec uspel v udržaní ríše pokope prostredníctvom krvi a násilia.

Najvernejší stúpenci proroka islamu a aj jeho vlastná rodina sa čoskoro tiež obrátili proti sebe. V prvých dvadsiatich piatich rokoch boli štyria kalifovia (vodcovia), z ktorých každý bol jeho dôveryhodným spoločníkom. Traja z týchto štyroch boli zavraždení. Tretieho kalifa zavraždili tí, ktorí boli spojencami so synom prvého kalifa. Štvrtý kalif bol zavraždený uprostred konfliktu s piatym kalifom, ktorý začal 100-ročnú dynastiu nadbytku a hýrenia, ktorá bola skrátená príšerným, rozšíreným krvavým kúpeľom vykonanom potomkami Mohamedovho strýka.

Mohamedova vlastná dcéra, Fatima, a jeho zať, Ali, ktorí obaja prežili pohanské útrapy počas mekkánskych rokov živí a zdraví, neprežili islam po smrti Mohameda. Fatima zomrela zo stresu z prenasledovania v priebehu troch mesiacov, a Ali bol neskôr zavraždený moslimskými protivníkmi. Ich syn (Mohamedov vnuk) bol zabitý v boji s frakciou, z ktorej sa stali dnešní sunniti. Jeho ľudia sa stali šiitmi. Ako sa islam rozšíril, príbuzní a osobní priatelia Mohameda sa zamiešali do oboch bojujúcich skupín, ktoré sa potom ďalej rozštiepili na nepriateľské celky.

Moslimskí apologéti, ktorí radi hovoria že pre dnešných teroristov je nemožné aby boli moslimami keď zabíjajú ďalších moslimov, by mali veľké ťažkosti, keby mali informovanému publiku vysvetľovať vojnu medzi Fatiminými nasledovníkmi a Aišou. Mohamed otvorene považoval svoju obľúbenú dcéru a svoju obľúbenú manželku za vzorové moslimky, a predsa sa každá strana v násilnej občianskej vojne, ktorá nasledovala po jeho smrti, odvolávala na obidve z nich. V ktorej z nich sa „prorok Boží“ tak hrozne zmýlil?

Mohamed opustil svojich mužov s inštrukciami, aby podnikli boj proti kresťanom, Peržanom, Židom a polyteistom (ktorí zahrňovali milióny nešťastných hinduistov). V ďalších štyroch storočiach moslimské armády prevalcovali netušiacich susedov, pričom vyplienili ich korisť a otrokov, a preživších nútili buď konvertovať alebo vyjadriť poklonu pod hrozbou meča.

Niektorí Mohamedovi spoločníci žili, aby videli ako islam vyhlasuje vojnu každému veľkému náboženstvu na svete len v niekoľkých prvých desaťročiach po jeho smrti – naliehajúc na džihád proti hinduistom, kresťanom, Židom, zoroastrijcom a budhistom.

V čase Križiackych výprav (keď sa Európania začali brániť), „náboženstvo mieru“ už malo dobyté dve tretiny kresťanského sveta mečom, od Sýrie po Španielsko, a naprieč Severnou Afrikou. Moslimovia zotročili milióny kresťanov a desiatky miliónov Afričanov. Arabské trasy obchodu s otrokmi zostali otvorené po dobu 1300 rokov, až kým nátlak z kresťanských krajín nedonútil islamské krajiny vyhlásiť túto činnosť za nelegálnu (teoreticky). Do dnešného dňa sa moslimský svet nikdy neospravedlnil za obete džihádu a otroctva.

Na svete niet iného náboženstva, ktoré nepretržite vytvára terorizmus v mene Božom tak, ako islam. Najnebezpečnejší moslimovia sú takmer vždy tí, ktorí si vykladajú Korán najtransparentnejšie. Sú to fundamentalisti alebo puristi viery a veria v Mohamedovo splnomocnenie na šírenie islamskej vlády mečom, zabíjajúc tých, ktorí sa nepodriadia. Keď chýbajú neveriaci, obrátia sa aj sami proti sebe.

Sväté texty islamu sú preplnené veršami o násilí a nenávisti voči tým, ktorí sú mimo viery, rovnako ako voči hore uvedeným „pokrytcom“ (moslimom ktorí sa nesprávajú ako moslimovia). V ostrom kontraste s Bibliou, ktorá sa vo všeobecnosti pohybuje od relatívne násilných epizód k omnoho mierumilovnejším príkazom, Korán cestuje práve opačným smerom (násilie je najskôr zakázané, potom povolené a potom povinné). Tých zopár skorších veršov hovoriacich o tolerancii je prekonaných lavínou neskorších veršov, ktoré nesú dosť odlišné posolstvo. Kým starozákonné verše o krvi a vnútornostiach sú vo všeobecnosti obmedzené historickým kontextom v rámci textu samotného, koránske požiadavky na násilie zvyčajne vyzerajú tak, že nie sú časovo ohraničené a sú vecou osobnej interpretácie.

Od histórie viery k jej najposvätnejším spisom, tí, ktorí chcú veriť v „mierumilovný islam“ toho musia ignorovať omnoho viac než teroristi. Nech to posudzujeme podľa akéhokoľvek objektívneho pravidla, „náboženstvo mieru“ je tým najprísnejším, najkrvavejším náboženstvom aké kedy svet poznal. V islame niet mieru dovtedy, kým moslimovia nemajú moc – a aj potom…

Islam je tolerantný voči ostatným náboženstvám

Mýtus: Náboženské menšiny v islame prekvitali. Moslimovia majú nariadené ochraňovať Židov a kresťanov (Ľud Knihy) a neubližovať im. V súre 109 Korán hovorí, „Vám vaše náboženstvo. Mne moje.“

Pravda: Náboženské menšiny v islame „neprekvitali“. V skutočnosti vždy upadali na úroveň obyčajných tieňov po storočiach prenasledovania a diskriminácie. Niektoré konvertovali z ich pôvodného náboženstva za použitia hrubej sily, iné pod mučivým nátlakom statusu dhimmi.

To čomu moslimovia hovoria „tolerancia“ iní správne identifikujú ako inštitucionalizovanú diskrimináciu. Odovzdanie sa Židov a kresťanov statusu dhimmi pod islamskou vládou znamená, že im nie sú dopriate rovnaké náboženské práva a slobody ako moslimom. Nemôžu zdieľať svoju vieru, napríklad, alebo stavať domy uctievania bez povolenia.

Historicky, dhimmi často museli nosiť rozlišujúce oblečenie alebo si ostrihať vlasy konkrétnym spôsobom, ktorý naznačoval ich postavenie podriadenosti a poníženia. Nezdieľajú rovnaké zákonné práva ako moslimovia a dokonca musia platiť daň (džízu). Ak neuspokoja požiadavky vyberača daní, majú byť zabití alebo im majú byť odobrané deti.

Osmanskí Turci po stáročia odoberali kresťanským obyvateľom v okupovanej Európe ich synov a nútili ich konvertovať na moslimských bojovníkov (známych ako janičiari).

To kvôli tomuto bremenu diskriminácie a treťotriednemu statusu konvertovalo v priebehu storočí toľko menšín na islam. Tí, ktorí nemali ekonomické a sociálne ťažkosti trvajúce do dnešných dní sú zdesení západnými štandardmi pravej náboženskej tolerancie a pluralizmu.

Pre tých, ktorí nie sú „Ľudom Knihy“, ako hinduisti a ateisti, sa dá nájsť iba veľmi málo tolerancie po tom, čo islam nastolí politickú nadriadenosť. Korán hovorí moslimom, aby „bojovali na ceste Alaha“ až kým „náboženstvo nebude iba pre Alaha“. Dobyté obyvateľstvo čelí smrti, ak nezavedie pravidelnú modlitbu a milodary v islamskej tradícii (t.j. piliere islamu).

Tamerlán a iní moslimskí bojovníci v priebehu uplynulých tisíc rokov zmasakrovali desiatky miliónov hinduistov a budhistov, a presídlili alebo donútili konvertovať milióny ďalších. Islamisti v Somálsku odsekávajú kresťanom hlavy. V Iráne ich zatvárajú do väzenia.

Jednou z veľkých irónii islamu je, že s nemoslimami sa má zaobchádzať podľa tých istých štandardov, kvôli ktorým by si samotní moslimovia nárokovali právo na násilnú sebaobranu, keby sa im stalo to isté. Islam je ospravedlnením sám pre seba. Väčšina moslimov preto necíti hanbu za zakorenenú aroganciu a dvojitý štandard.

V Koráne je asi 500 veršov ktoré hovoria o Alahovej nenávisti voči nemoslimom a treste, ktorý im pripravil za ich nevieru. Jestvuje tiež malá hŕstka veršov ktorá by sa dala vyložiť tak, že hovoria opak, ale to sú väčšinou skoršie verše, ktoré mnohí učenci považujú za nahradené neskoršími, násilnejšími.

Pokiaľ ide o súru 109, ktorýkoľvek pravý učenec Koránu poukáže na to, že účelom toho verša bolo skôr odlíšiť islam od ostatných bohov Kurajšovcov (z ktorých jeden sa volal „Alah“) než že by sa jednalo o obhajobu náboženskej tolerancie voči nemoslimom.

V čase keď vyslovil tento skorší verš nemal Mohamed žiadnu moc, a teda nemal inú možnosť než byť „tolerantným“ voči ostatným. V kontraste s tým, keď sa vrátil do Mekky s mocou o mnoho rokov neskôr, nepreukázal nijakú skutočnú toleranciu a požadoval vysťahovanie sa alebo smrť kohokoľvek, kto nekonvertoval na islam. V skutočnosti fyzicky zničil uctievané modly tých istých ľudí, ktorým sa venoval v súre 109.

Ak tolerancia znamená len odrádzanie od masového masakrovania ľudí inej viery, potom dnešné praktizovanie islamu vo všeobecnosti zvyčajne spĺňa tento štandard. Ale, ak tolerancia znamená uznanie rovnakých náboženských slobôd, akým sa tešia moslimovia, aj ľuďom iných vierovyznaní, potom je islam v podstate najintolerantnejším náboženstvom pod slnkom.

Islam pomohol zlatému veku vedeckých objavov

Mýtus: Moslimovia často tvrdia, že islam podporil bohaté dedičstvo vedeckých objavov, čím „vydláždil cestu“ súčasným pokrokom v technológiách a medicíne.

V tejto veci zvyčajne citujú obdobie medzi 7. a 13. storočím, keď Európa zažívala svoje „temné časy“ a moslimský svet nadobúdal nových obyvateľov a kultúry prostredníctvom násilného dobývania.

Pravda: Hoci sa nikto neháda, že moslimský svet bol počas tohto obdobia stredoveku relatívne rozvinutejší než „kresťanský“ svet, dôvody tohto stavu nemajú absolútne nič do činenia s islamským náboženstvom (okrem jeho požiadavky na vojenskú expanziu). V skutočnosti má náboženstvo tendenciu odrádzať od znalostí, ktoré sú mimo neho (Korán 5:101-102), čo je dôvod, prečo sú najplodnejší moslimskí učenci zvyčajne skôr študentmi náboženstva než vedy.

(Všimnite si, že Španielsko samotné prekladá viac vzdelávacieho materiálu a literatúry do španielčiny každý rok než celý arabský svet preložil do arabčiny od 9. storočia. Ako to povedal saudský veľký mufti v roku 2010, „Korán so svojimi príbehmi a znalosťami nám stačí… nepotrebujeme Tóru alebo evanjeliá alebo akúkoľvek inú knihu“).

Mnohí fundamentalisti a iní oddaní, ktorí sa obliekajú ako Mohamed a ktorí prijímajú životný štýl 7. storočia do určitej miery zdôrazňujú dôležitosť tradície v islame. Náboženstvo je vysoko konzervatívne a odolné voči zmene, na ktorú sa nazerá s podozrením. Ako poukazuje odborník Bernard Lewis, v islame sa inovácia považuje za zlú, až kým sa nepreukáže, že je dobrá.

Okrem toho sú tu štyri základné dôvody, prečo má islam len málo nárokov na vedecké úspechy:

Po prvé, moslimský svet do značnej miery profitoval z gréckych vied, ktoré im preložili kresťanskí a židovskí dhimmi. Vďaka ich zásluhám moslimovia odviedli lepšiu prácu pri zachovaní gréckych textov, než Európania v tom čase, a toto sa stalo základom pre ich vlastné znalosti. (Jedným z veľkých dôvodov pre toto však bolo, že prístup kresťanov do tejto časti ich sveta bol odrezaný kvôli moslimským lodiam s otrokmi a pobrežnými nájazdmi, ktoré dominovali Stredomoriu počas tohto obdobia).

Po druhé, mnohé z vedeckých pokrokov pripisovaných islamu bolo v skutočnosti „požičaných“ od iných kultúr, ktoré moslimovia dobyli. Algebraický pojem „nula“, napríklad, sa mylne pripisuje islamu, hoci to bol v skutočnosti hinduistický objav, ktorý moslimovia len predstavili Západu.

V skutočnosti, dobyté obyvateľstvo do značnej miery prispelo ku histórii „moslimskej vedy“, až kým nebolo postupne zdecimované konverziou na islam (pod nátlakom statusu dhimmi). Ako to vyjadril Mark Steyn, „Keď obdivovatelia hovoria o islame a veľkých inováciách a bohatej kultúre jeho rozkvetu, zabúdajú na to, že ani na svojom vrchole neboli moslimovia v moslimskom svete nikdy viac než len menšinou, a že z veľkej časti žili z energie ostatných“.

Moslimská koncentrácia v obyvateľstve je úmerná úpadku vedeckých úspechov. Nie je náhodou, že moslimský svet si toho mal v uplynulých asi 800 rokoch len málo čo ukázať, a to kvôli vyčerpávaniu nových civilizácií, ktoré vybrakoval.

Po tretie, aj kvalifikovaní moslimskí vedci a kultúrne ikony boli často považované za heretikov svojich čias, niekedy s dobrými intelektuálnymi schopnosťami. Jedným z najúspešnejších ľudí, ktorí vzišli z moslimského sveta, bol perzský vedec a filozof al-Razí. Jeho pôsobivé práce sa dnes často považujú za „dôkaz“ moslimských úspechov. Ale to čo apologéti často vynechávajú je, že al-Razí bol odsúdený ako rúhač, keďže nasledoval svoje vlastné náboženské presvedčenia – ktoré zjavne protirečili tradičnému islamu.

Po štvrté, aj tie príspevky, ktoré sa prisudzujú islamu (často nepresne) nie sú až tak strašne dramatické. Je tu „vynájdenie“ určitých slov, ako alchémia a elixír (a asasín, mimochodom), ale inak takmer nič, čo by prežilo v podobe dnešnej technológie, ktorá má praktický význam. Taktiež nie je dôvod veriť, že k takýmto objavom by ľahko nedošlo aj na Západe po kultúrnom prebudení spustenom Reformáciou.

Ako príklad zvážte, že moslimovia si nárokujú zásluhu za kávu – v tom zmysle že popularizovali existujúce znalosti Afričanov, ktorí boli chytení počas arabského obchodu s otrokmi. Je však tiež pravda, že červené farbivo používané v potravinových výrobkoch, od brusnicového džúsu po cukríky, pochádza z brušnej dutiny samičky konkrétneho chrobáka nájdeného v Južnej Amerike. Je extrémne nepravdepodobné, že Západ by doteraz náhodou nenatrafil na kávu.

V skutočnosti, litánia „moslimských“ úspechov často nadobúda podobu básnenia, v ktorej sú skutočné pôvody týchto objavov vynechané – spolu s ich pomerným významom voči západným úspechom. Človek tiež často nepočuje ani o neutešenom osude pôvodných úspechov. Tí ktorí vychvaľujú veľké observatórium Takí al-Din v (čerstvo dobytom) Istanbule, napríklad, často pozabúdajú spomenúť, že ho kalifát rýchlo zničil.

Napokon, záznam vedeckých, medicínskych a technologických úspechov nie je niečo, kvôli čomu by sa moslimskí apologéti chceli dostať do súťaže s kresťanským svetom. Dnešní islamskí inovátori sú primárne známi tým, že západné technológie, ako sú mobilné telefóny a lietadlá, premieňajú na nástroje masového vraždenia.

Suma sumárum, hoci islamské náboženstvo nie je úplne nepriateľské voči vede, nemali by sme si ho zamieňať ani s jej pomocníkom. Veľké úspechy, o ktorých sa hovorí, že pochádzajú z islamského sveta, majú na svedomí buď nemoslimovia, ktorí boli pod islamskou vládou, alebo kacíri, ktorí mali zvyčajne malý záujem o islam. Ako islam presadzuje svoju dominanciu, vedecké objavy sa dramaticky zmenšujú až sa napokon celkom vytratia.

Islam je proti otroctvu

Mýtus: Islam je intolerantný voči zotročovaniu ľudí. Náboženstvo vymazalo inštitút otroctva vďaka princípom uvedeným do pohybu Mohamedom, ktorý bol abolicionistom.

Pravda: Mohamed zotročoval, vlastnil a predával otrokov. Korán jasne dáva majiteľom otrokov slobodu sexuálne využiť svoje otrokyne – nie len na jednom mieste, ale prinajmenšom v štyroch samostatných súrach. Islamské právo je plné pravidiel týkajúcich sa zaobchádzania s otrokmi, z ktorých niektoré sú relatívne ľudské, ale žiadnych takých, ktoré zakazujú jeho skutočné praktizovanie akýmikoľvek obmedzeniami.

Samotná prítomnosť týchto pravidiel prehliada a legitimuje inštitút otroctva. Treba k tomu dodať fakt, že Mohamed bol horlivým obchodníkom s otrokmi. Po poskytnutí množstva dôkazov o jeho aktivitách podľa najdôveryhodnejších moslimských životopiscov, Centrum pre štúdium politického islamu sumarizuje svoje zistenia takto:

Mohamed zajímal otrokov, predával otrokov, kupoval otrokov ako dary slasti, dostával otrokov ako dary a používal otrokov na prácu. Síra je dokonale jasná vo veci otroctva. (Mohamed a neveriaci: Politický život).

Dokonca aj samotná kazateľnica, z ktorej Mohamed kázal islam, bola vyrobená otrockou prácou na jeho príkaz!

Korán moslimom hovorí, aby napodobňovali príklad Mohameda, ktorý má „najvyzdvihovanejšiu povahu“. Hlboko dehumanizujúca hrôza otroctva ako taká bola všadeprítomnou tradíciou islamu po dobu 14 storočí, vrátane súčasného nepriaznivého stavu nemoslimských otrokov v Sudáne, Mali, Nigeri, Mauretánii a iných častiach moslimského sveta.

V islame nikdy neexistovalo abolicionalistické hnutie (tak ako náboženstvo nevytvára žiadny organizovaný odpor voči modernému otroctvu). Zrušenie otroctva bolo na islamský svet uvalené európskymi krajinami, spolu s ostatnými politickými nátlakmi, ktoré vôbec nesúviseli s islamským právom.

Hoci boli zaznamenané hrozné prípady zneužívania otrokov v moslimskom svete, len málo sa inklinovalo ku zdokumentovaniu a úprimnej ľútosti, akú možno nájsť na západe. Neprítomnosť vinného moslimského svedomia často vedie k nesprávnemu dojmu, že otroctvo v islame nebolo až také zlé – pričom v skutočnosti to naznačuje jasnú toleranciu, ktorú toto náboženstvo prechováva voči tejto činnosti.

Efekt islamu na oddaných je taký narcistický, že do dnešného dňa mnohí moslimovia vo svojich srdciach veria, že moslimskí bojovníci v skutočnosti urobili ženám a deťom, ktoré si odviedli v boji, spolu s ich preživšími mužmi, službu, hoci v skutočnosti ich vytrhli zo svojich polí a domovov a degradovali ich do ponižujúceho otroctva.

V Dar al-Islam sa takmer nikdy nedá nájsť hanba a ospravedlnenie, bez ohľadu na to, aké sú vhodné. Kalifovia, náboženská protiváha pápežov, si udržiavali háremy stoviek, ak nie tisícok mladých dievčat a žien zajatých v krajinách až v Európe a odovzdaných do sexuálneho otroctva. Turci, ktorí za viac než 150 rokov od roku 1500 do 17. storočia, odviedli do otroctva 3 milióny ľudí, lovili Maďarov ako zvieratá. Jeden z prívetivejších moslimských panovníkov v Indii zajal a na iránske trhy s otrokmi prepravil 200 000 hinduistov len v období dvoch rokov (1619-1620).

Afrických otrokov ich moslimskí páni často kastrovali. Zopár ich prežilo, aby sa rozmnožili, čo je dôvod, prečo na Strednom Východe nežije mnoho ľudí afrického pôvodu, hoci za 1300 rokov arabského obchodu s otrokmi bolo vzatých do otroctva viac otrokov z Afriky než počas 300 rokov európskeho otroctva. 400 000 otrokov privedených do Ameriky, napríklad, sa teraz stalo komunitou 30 miliónov ľudí, s omnoho vyšším životným štandardom než ich africkí rovesníci.

V islamskej histórii nie je nikto ako William Wilberforce alebo Bartolome de las Casas, tak ako v kresťanstve. Keď apologétov žiadajú aby povedali meno moslimského abolicionistu, niekedy pokorne naznačia Mohameda samotného. Ale, ak majiteľ a obchodník s otrokmi, ktorý nariadil zajímanie a sexuálne zneužívanie otrokov, a zanechal 1300 ročné dedičstvo božsky schváleného otroctva, je tým najlepším, koho islam môže ponúknuť ako abolicionistu, potom nebude stačiť nijaké množstvo sofizmu na presvedčenie kohokoľvek, okrem najväčších ignorantov.

Islam je úplne nezlučiteľný s terorom

Mýtus: Zabíjanie nevinných ľudí je proti islamu. Islam je úplne nezlučiteľný s teroristickými činmi.

Pravda: Islam zakazuje zabíjanie nevinných ľudí. Nanešťastie, na vás to neplatí.

Aj keď mnohí moslimovia úprimne veria, že ich náboženstvo zakazuje zabíjanie nevinných ľudí teroristickými činmi, pravda je určite komplikovanejšia. Toto je dôvod, prečo moslimovia na oboch stranách diskusie o terore obviňujú druhú stranu z vykradnutia islamu, pričom trvajú na tom, že oni sú pravými veriacimi. Je to tiež dôvod, prečo organizácie páchajúce hrozné zverstvá v mene Alaha, dostávajú významné množstvo morálnej a finančnej podpory z hlavného prúdu.

V skutočnosti je definícia „terorizmu“ v islame prinajlepšom dvojzmyselná. A definícia „nevinnej osoby“ v islame nie je niečo, čo moslimskí apologéti propagujú keď hovoria, že takým osobám sa nemá ubližovať. Dôvodom pre toto je, že ktokoľvek kto odmieta islam tým, že odmieta konvertovať, sa podľa islamského učenia nemá považovať za nevinného.

Vezmite do úvahy, že veľká časť Koránu je venovaná opisu hrozného trestu čakajúceho na tých, ktorí odmietli veriť v Mohameda. Ako potom môžu moslimovia povedať, že objektmi božského hnevu sú nevinní ľudia?

Najochraňovanejší a rešpektovanejší zo všetkých nemoslimov sú dhimmi, „ľud knihy“. Konkrétne to boli Židia a kresťania ktorí súhlasili s islamskou vládou a platili džízu (príspevok moslimom). A predsa je slovo „dhimmi“ odvodené z arabského koreňa ktorý znamená „vina“ alebo „hanba“. („… rodičovské a sesterské slová dhimmi znamenajú „hanbiť sa“, rovnako ako ochrancovia, čo sa dá rozšíriť na ochraňovanie hodných viny“ Amitav Ghoš, „V starovekej krajine“).

Takže, ak sa aj dhimmím pripisuje za ich status miera viny (z dôvodu odmietnutia Alahovej plnej pravdy), ako môžu byť nemoslimovia, ktorí odporujú islamskej vláde alebo odmietajú platiť džízu považovaní za „nevinných“?

Aj v moslimskej komunite je kategória moslimov, o ktorých sa hovorí, že tiež nesú vinu – ešte väčšiu než priemerný neveriaci. Sú nimi pokrytci, alebo „munafikovia“, o ktorých sa Mohamed vyjadroval v tých najhanlivejších pojmoch. Pokrytec sa za moslimova považuje len vďaka menu. Od pravých moslimov sa odlišujú, podľa deviatej súry, neochotou viesť (verše 81 a 86) alebo financovať (verš 121) svätú vojnu. Praví veriaci bojujú a sú prísni voči neveriacim (verš 123).

Moslimskí teroristi ktorí často zabíjajú „iných moslimov“ v mene Alaha tak robia vo viere, že ich obete sú munafikovia alebo káfiri (neveriaci). Toto je časť šaríe známa ako takfír, v ktorej moslim môže byť prehlásený za odpadlíka a potom popravený podľa svojej úlohy v zabraňovaní expanzie islamskej autority. (Pravý moslim by aj tak šiel do raja, pričom v takom prípade by sa pri ňom ťažko dalo očakávať, že bude prechovávať nenávisť počas sexuálnych a vínnych orgií).

Okrem pochybnej definície nevinnosti je tu tiež problém rozlišovania terorizmu od svätej vojny. Islamskí teroristi sa zriedkavo nazývajú teroristami, ale zvyčajne hovoria že sú svätými bojovníkmi (mudžahedíni, šahídovia alebo fedajíni). Svoje skutky považujú za formu džihádu.

Svätá vojna je nariadená v Koráne a Hadísoch. V súre 9:29 Mohamed zavádza princíp, že proti neveriacim by sa malo bojovať dovtedy, kým buď nekonvertujú na islam alebo neprijmú stav poníženia v islamskej porobe. Toto je potvrdené v Hadísoch od Sahíha Moslima a Bucharího.

Prorok islamu na mnohých miestach hovorí, že džihád je ideálnou cestou pre moslima, a že veriaci by mali „bojovať na ceste Alaha“. V Koráne sú desiatky časovo neobmedzených pasáží, ktoré vyzývajú na zabíjanie a bojovanie – je ich omnoho viacej než tých, ktoré sú o mieri a tolerancii. Je tak trochu naivné myslieť si, že ich začlenenie do tohto „večného rozhovoru medzi Bohom a človekom“ malo len historickú hodnotu a nie sú relevantné pre dnešných veriacich, konkrétne keď v texte nie je takmer nič, čo by ich odlíšilo takým spôsobom.

Skombinujte výzvu Koránu na svätú vojnu s dvojzmyselnosťou nevinnosti a vznikne obrovský problém, ktorý sa nedá zaplátať obyčajnou sémantikou. Nielen že v islame je hlboká tolerancia voči násiliu, ale tiež ostrý nesúhlas a nejasnosť ohľadom podmienok, ktoré ospravedlňujú toto násilie – a kto môže byť cieľom.

Aj mnohí z tých moslimov, ktorý tvrdia že sú proti terorizmu, stále podporujú „povstanie“ v Iraku, napríklad, a často sú toho názoru, že prebieha širšia „vojna proti islamu“. Hoci americkí vojaci v Iraku sa pokúšali ochrániť nevinných ľudí a pomôcť krajine s opätovným vybudovaním, moslimovia vo svete a na Západe veria, že praví veriaci mali právo pokúsiť sa a zabiť ich.

Tešiac sa z povolenia na svätú vojnu, mudžahedín si potom zdôvodnil, že je povolené zaútočiť na ďalších Iračanov – tých, ktorí pomáhajú Američanom – aj keď sú súčasťou demokraticky zvolenej irackej vlády. Títo nebojovníci a rovnako aj bojovníci sa považujú za „munafikov“ alebo „takfírov“ pomáhajúcich nepriateľským „križiakom“.

Hoci tu ako príklad používame Irak, je to rovnaká logika, ktorá je napokon za všetkým islamským terorom, od Filipín po Thajsko. Kdekoľvek je moslimské náboženstvo menšinou, vždy sa nájdu radikáli, ktorí veria, že násilie je oprávnené pri nastoľovaní islamskej nadvlády – tak ako Mohamed učil a dal za príklad v Mekke a na ostatných miestach, ako je krajina al-Harít.

A čo takzvaní „nevinní“ ktorí trpia kvôli bombovým útokom a streľbám? Ani v Mohamedových časoch sa im nedalo vyhnúť. Toľko vychvaľovaný hadís, v ktorom Mohamed zakázal zabíjať ženy, napríklad, tiež naznačuje, že takéto obete boli aj v jeho útokoch na iné kmene.

Ak sú pochybnosti o jeho viere, že zakázané je niekedy nevyhnutné, treba ich hodiť za hlavu kvôli incidentu, v ktorom Mohamedovi muži varovali Mohameda, že plánovaný nájazd proti nepriateľskému táboru bude znamenať zabitie žien a detí. Odpovedal len „sú od nich,“ čím myslel mužov.

Toto je šikmá plocha, ktorú otvorilo schválenie svätej vojny. Čo sa začína ako vnímanie vznešenej príčiny na sebaobranu proti údajnej veľkej hrozbe sa postupne prenesie na kampaň typu „nech ich Alah roztriedi“ prostredníctvom série logických krokov, ktoré sú napokon ospravedlnené božským cieľom islamskej vlády.

Islam nie je určený na to, aby koexistoval ako rovný s inými náboženstvami. Má byť dominantným náboženstvom so šaríou ako najvyšším právom. Islamská vláda sa má rozšíriť na konce sveta a s odporom sa má vyrovnať akýmikoľvek nevyhnutnými prostriedkami.

Apologéti na Západe si často nevšímajú mnohé koránske verše o násilí, pričom hovoria, že sú relevantné iba v „čase vojny“. S týmto by islamskí teroristi súhlasili. Oni sú vo vojne.

Islam je demokracia

Mýtus: Islam je zlučiteľný s demokratickými princípmi. Náboženstvo samotné je demokracia.

Pravda: Demokracia je systém, v ktorom sú si všetci ľudia rovní pred zákonom, bez ohľadu na rasu, náboženstvo alebo pohlavie. Hlas každého jednotlivca sa počíta tak ako hlas hocikoho iného. Kolektívna vôľa ľudí potom určuje pravidlá spoločnosti.

Podľa islamského práva len moslimskí muži sú oprávnení mať plné práva. Postavenie ženy je často polovičné postaveniu muža – niekedy dokonca ešte menšie. Nemoslimovia nemajú nijaké postavenie s moslimom. V skutočnosti, moslim by nikdy nemal byť zabitý za zabitie neveriaceho.

Islamský štát sa riadi islamským právom, odvodeným od Koránu a Sunny. Orgán duchovných interpretuje právo a uplatňuje ho na všetky sociálne, kultúrne a politické okolnosti. Ľudia by nikdy nemali byť umiestnení nad Korán a Sunnu, tak ako človek nie je nad Alahom.

Je trochu diskutabilné, či v moslimskom svete sú štáty, ktoré je možné považovať za skutočné demokracie. Nikto však nepopiera, že drobná hŕstka, ktorá sa často považuje za demokratické krajiny, sú tie, v ktorých existuje hlboké napätie medzi vládou a náboženskými vodcami, keďže tí sa často sťažujú že demokracia je modlársky systém, ktorý bol na nich uvalený.

Islam nie je pomocníkom demokracie.

Korán je islamským náprotivkom Biblie

Mýtus: Korán je pre moslimov to, čo je Biblia pre kresťanov (a Tóra pre Židov).

Pravda: Moslimovia tvrdia, že Korán obsahuje doslovné slová Alaha – a len tie. Keby kresťania vzali slová Ježiša (takzvané verše s červeným písmom), vytrhli ich zo všetkého kontextu a potom náhodou zmiešali dokopy… výsledok by bol porovnateľný s Koránom (ktorý je zoradený podľa veľkosti kapitol, s nedostatočnou konzistenciou).

V kontraste s tým Biblia obsahuje históriu a biografické detaily. Napríklad, v Koráne nie je nič, čo podrobne opisuje Mohamedov život, kým Biblia obsahuje štyri knihy ktoré predstavujú všetko čo sa vie o biografii Ježiša. Ďalší rozdiel je, že hoci sa zdá že Biblia nariaďuje násilie (ako je tomu v množstve starozákonných veršov), zamýšľaný cieľ je v pasáži jasne definovaný, čo ponecháva iba málo pochybností o tom, že je to rozprávanie o histórii a nie časovo neobmedzené nariadenie, ktoré by ktokoľvek mal vykonať.

Napriek básneniu, s ktorým moslimovia spievajú koránske chvály, je tu zrejmý dôvod, prečo sa len menšina skutočne obťažovala hlboko sa do neho ponoriť. Kvôli náhodnému usporiadaniu veršov a takmer chýbajúcemu kontextu je ťažké pochopiť ho. Z tohto dôvodu sa Korán len zriedkavo tlačí bez zapracovania obsiahlych komentárov (ktoré zvyčajne vyjadrujú osobné preferencie prekladateľa).

Moslimským náprotivkom Biblie je Korán, Hadísy a Síra dokopy.

Hadísy sú zbierkou historiek a historických úryvkov Mohamedovho života, založenou na sprostredkovaných rozprávaniach ľudí, ktorí s ním žili. Autenticita sa nanešťastie líši. Ale panuje zhoda, že najdôveryhodnejšie zbierky sú Sahíh Bucharí a Sahíh Moslim, po ktorých nasleduje Abú Dawud. Sú to hadísy, na ktorých sa zakladá islamské právo (šaría).

Síra je biografia Mohamedovho života. Opäť sú tu problémy s dôveryhodnosťou, ktoré by sa kresťanom zdali byť mätúce, vzhľadom k tomu, že evanjeliá vznikli v priebehu prvých niekoľkých desaťročí nasledujúcich po ukrižovaní – čo predchádzalo moslimskú históriu o viac než 600 rokov. Stále však platí, že najdôveryhodnejšiu biografiu Mohameda skompiloval Ibn Išák, ktorý ju napísal asi 150 rokov po jeho smrti. Jeho pôvodná práca prežíva len v tom, čo bolo „upravené“ neskorším prekladateľom (Ibn Hišámom, ktorý priznal, že odstránil niekoľko výpovedí, ktoré boli nepríjemnej povahy).

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: ReligionOfPeace

O ::prop

62 komentárov

 1. Dakujem Mr.Proper , že tu dal tento ucelený článok o Islame. Skutočne ma už vyčerpávalo vyvracať rozprávky ktoré sa tu pravidelne v debatách objavovali. A ľudia ktorý ich zrejme s vážnou tvárou opäť a opäť vykladali, sa tvárili že oni a iba oni vedia o islame a ostatní nemajú o ňom ani páru.
  A to je na môj vkus, veľmi zmierlivo napísaný. Niektoré formulácie sú príliš opatrné. Zvlášť tie o prínose Islamu k civilizácii. Ja by som prínos Islamu pripodobnil k prínosu Rómov k stavu Luníka IX. Práve tak, ako ho postupne zaujali, keď bol vybudovaný ako sídlisko ABC (Armáda, Bezpečnosť, Cigáni), nielen pre nich,vytlačili postupne A a B, až ostali iba oni. V tej fáze sa zjavovali v Košickom Večeri, inzeráty predám vaňu, sanitu, radiátori, kuch.linku. Postupne sa však vsetko vybývalo až do dnešnej podoby.
  Rovnako Islam, pokiaĺ úspešne, drancoval, konvertoval Peržanov, Grékov, Egypťanov, Španielov, ….., tak sa pýsil “ svojimi“ dielami a „svojou“ prácou a objavmi. Až sa jedného dňa vybývalo a celý Blízky východ a Severná Afrika sa zmenila na obraz svojho pána, povestný LIX. A keby sa na ich územi nenašla ropa, bolo by to s nimi horšie ako zlé. Pretože nielenže Islamsky mudrci nic nevymysleli ale ani nic nevyrábajú.
  Aj daĺsie myty o mieri , dziháde atp. sú veĺmí láskavé k islamu. Pravda je daleko surovejsia. Islam je zalozený na vojne a na agresii, na zotročovani a rabovaní. Ále skoda slov.

 2. Niektoré tvrdenie sa mi tam nezdajú, že Európa zažívala medzi 7 az 13. Storočím „temné časy“, nie je pravda, problém bol, že po páde Ríma nastalo mocenské vákuum, museli sa sformovať nové mocenské centrá. Ale nazvať Gotiku temnými časmi sa mi zdá ,no nevhodné. Do mocenského vákua vpadol Islam. A drancoval. Pripisovať „maurský štýl“ na Iberskom polostrove marockým Arabom je smiešne. Neboli to oni kto ho stvoril. Prečo, ho nevytvorili v svojej domovine v Maroku?? No lebo tam UŽ nežil v tej dobe biely človek, ktorí by ho uviedol do života.
  Na to poukazuje članok správne. Ja to iba zdôrazňujem, lebo už to padlo viac krát na prope v debatách. Dôkaz je jednoduchý. Choďte sa pozriet do Maroka ako to vyzerá tam a ako to vyzerá v dobytom Španielsku tej doby. Dudy a Nebe. Zabúda sa na to, že v dobe islamského vpádu tam bolo kráľovstvo Vizigótov. Keď vyhnali Arabov naspäť do sev. Afriky, vieme ako vyzerá sev. Afrika dnes, napriek bohatsvu ropy a plynu. Bohužíaĺ, biele kŕáĺovstvá Vandalov, predtým, Rimanov, Grékov, Egypťanov zmizli nenávratne. Ostali po nich iba monumenty ako Sfinga, ci pyramídy. Ostatné sa vybývalo. Z úrodných krajín sa stala púšť. Kam príde Arab, tráva prestáva rásť. Kam a prečo zmizla obilnica Ríma??? Takéto veci treba ĺudom hovorit aby pochopili čo nám hrozí. Tak ako Arabi, „vybývali“ blízky východ a Severnú Afriku tak „vybyvali“ aj tie casti Nemecka, Švédska, Anglicka kde sa nasáčkovali. Toto nám reálne hrozí. Á to sme tu mali. My Slováci by sme si mali byť vedomi. AKO SA DOSTALI SLOVÁCI NA DOLNÚ ZEM???
  Po vyhnaní Turkov, boli tie oblasti „vybývané“, vyvraždené, bieli ľudia zmasakrovaní. Toto bol holocaust. Do ľudoprázdne pustatiny, kde boli už len močiare=morava, ktorá bola darovana Mariou Teréziou maršalovi Hadíkovi, tak ten si pozval rodákov Slovákov na Dolnú zem. Odtiaĺ chýrna ČABIANSKA klobása, tá nie je maďarská ale slovenská. Veru tak. A Turci nelovili Maďarov ako zver ale Slovákov. Viď bitka pri Velkych Vozokanoch, bola na oslobodenie ulovených Slovákov. Šírte ludia tieto pravdy, aby sa nemusela historia opakovat.

 3. Svarga ma tisic percentnu pravdu. Odporucam knihu Dejiny Uhorska trochu inak; Demystifikacia madarsko-tureckych vztahov. Objednat mozno na ekokonzult@superreality.sk
  To nei zasielanie linku ale upovedomenie na knihu ktora vam moze otvorit oci.
  Este by som bol rad keby nas redactor propu informoval o Rakusko-japonskom grofovi Culderhove – Kalgeri, ktori sa povazuje za otca Europskej Unie, ktoreho plan vsak bol vymenit bielu rasu v EU ze rasu miesancov podla neho euroasijskych- negritov. Co dneska Ana merkelova plni

 4. Aman Againsttime

  Tentokrát musím i ja súhlasiť so svargom. Tiež som rád, že je tu tento článok, lebo v poslednej dobe sa akosi často stretávam s apologetickými článkami a komentármi na adresu islamu i na pravicových/nacionalistických weboch a nemám z toho dobrý dojem (viď uvažovanie tohto druhu: „islam je proti feminizmu, buznám a sionistom/židom a pod. a nesie v sebe „tradíciu“, tak by mal byť našim spojencom, event. by dokonca mohol zachrániť Západ“. A k tomu sa samozrejme nezabudne dodať, že bol islam spojencom NS Nemecka 🙂 ). To si naozaj niektorí nedokážu uvedomiť jednoduchú rovnicu : viac islamu rovná sa viac nebielych, viac rasového miešania a viac dysgeniky? Viac polodementných cigánoidných typov, aké možno vidieť napr. v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=1TaKW3Tkwrs Čo si myslíte, akú imigračnú politiku budú mať európske štáty, v ktorých sa chopia moci moslimovia?
  Osud takých civilizácií ako boli napr. Peržania, ktorých islam de facto zničil, by mal byť pre nás mementom. Islam je to isté čo komunizmus: radikálna NEBIELA ideológia prinášajúca úpadok a potlačenie ľudského potenciálu a kreativity.

 5. Koreň semitského slova sú tri hlásky, v tomto prípade SLM, takže slová silm aj salám majú rovnaký koreň.
  To je ale samozrejme nepodstatné. Podstatný nie je ani islám a jeho formulácie v jeho spisoch.

  Podstatné je za prvé to, že islám nie je náboženstvo, ale (spoločenská) ideológia.
  Hovorí síce aj o bohu, ale nie je to náboženstvo, podobne, ako náboženstvo nie je judaizmus ani kresťanstvo. Všetky abrahámovské memplexy, ako fungujú dnes v realite, sú púhe mocenské ideológie.

  Druhá podstatná vec je to, že islám je v teórii aj v praxi ideológiou semitskej (arabskej) rasy a jej odnôž. Nie je dôležité, čo je napísané niekde v tých básničkách zvaných sutry, podstatné je charakter rasy, ktorá to splodila a ktorá to používa. A ten je násilnícky, podrazácky, xenofóbny, krutý, primitívny, netvorivý a ničiaci.

  Bodka.

  Kontakt či zmiešanie európa a semiti podla všetkých zákonitostí povedie k výbuchu.

  • Aman Againsttime

   Presne tak. Islam je najlepšie vnímať v rasovom rozmere: ako semitskú vzburu proti BIELEJ grécko-byzantskej a perzskej civilizácii/kultúre na Blízkom východe. Je to anti-náboženstvo a anti-kultúra, či (použijúc výraz od Jana Assmana) normatívna inverzia. Preto je tak neprirodzený, neľudský, anomálny (viď zákaz hudby, tanca, zobrazovania ľudí/zvierat, pitia alkoholu, skrášľovania žien, či napr. i také detaily ako nenávisť k najlepšiemu priateľovi človeka – skrátka všetkého, čo je pre väčšinu kultúr normálne islam prevracia naruby).
   A áno, islamizácia sa rovná arabizácii – mentálnej, kultúrnej i estetickej. Naozaj chceme prísť o našu unikátnosť? O naše tradície a zvyky?

   • Nechceme. Preto sa tu hecujeme☺. Pozri 200 rokov nás tu terorizovali a zapríčinili mnohé problémy ako napríklad maďarizaciu a znicenie Slovenska. Nemyslím len priamym drancovaním. Ale a čo je ešte horšie vytlacenie Maďarov a Maďarskej šľachty na územie etnicky čisté a obývané iba Slovákmi. To viedlo k mnohým tragédiam o 100 až 200 rokov a niekde zapríčinilo nevratné škody na slovenskom národe.
    Z dôsledkami sme bojovali až do roku 1945 a cítime ich dodnes. Tieto súvislosti by sme nemali ignorovať. Ľahko sa môžu zopakovať. Fico by mal od trepania prázdnej slamy, uŕýchlene prejst k činom. Činy, znamenajú budovanie ozbrojenych síl a iných obranných mechanizmov. Sme jediny z V4, ktory nemajú skoro ziadne OZ. Jediné čo nám akomtak fungujé sú hasiči☺. Polícia u nás funguje ako mafia na vyberanie výpalného od obyvatelstva pod zámienkov ochrany, skratka klasická mafia.

 6. Nezapametal som si jeho meno presne.

 7. Vazeny redactor
  Dovod preco som sa na vas obratil ohladne Coudenhove _Kalergi a jeho vyvorenia jednej euroazijskej-negroidnej rasy , najma v uzemiach obyvanych Europanmi ako Europa, Severna Amerika, Australia, Novy Zeland, Rusko, Argentina a Uruguay. Bol nasledovny: Stale som dostaval mnozstvo emailov, kde mi zdoraznovali ze sucastna kriza z pristahovalcami je zakotvena prave v tomto fenomene. Uz predtym som nahodov objavil na google.com Prognosis of UNo for population growth to year 2300. [Prognoza OSN na vyvoj obyvatelstva do roku 2300], kde sa okrem ineho pise v tabulkach na stranach 45-50 ze do roku 2100 vo vacsine statov Europy ma pocet obyvatelov poklesnut takmer o polovicu, teda za necelych 84 rokov!! Napriklad Ukrajina len na 23 milionov, Polsko na 29 milionov a podobne. Toto ma natolko rozhorcilo ze som sa zacal aktivizovat v tomto smere. Zistil som ze obyvatelstvo bolo najvyrovnanejsie v tomto smere v roku 1960 na google som nasiel ze v roku 1960 Europa mala cca 600 million obyvatelov a cela Cina 650 million obyvatelov. India mala v roku 1960 450 million obyvatelov. V roku 2014 vsak statistiky boli nasledovne: Europa 742 million obyvatelov teda prirastok len o 142 million obyvatelov, s toho aj vela pristahovalcov z 3 sveta a teda aj z Ciny a Indie!!! Cina mala v roku 2014 1,38 miliardy obyvatelov, teda prirastok o 728 millionov ludi, teda prirastok skoro o celu dnesnu Europu! A to napriek tomu ze v Cine rovnako prebiehala urbanizacia, industrializacia, modernizacia dokonca aj planovane jedno dieta pre rodinu!!!! Zaujimave co som si vsimol bola velka kritika medii na zapade, vraj jednotene rodicovstvo vedie k potratom! Cize potraty v Cine im prekazali, ale uz im neprekazali ked sa diali na bielom obyvatelstve. Ba boli ostro proti ked napriklad Causescu, zakazal potraty v 1980 tich rokoch!!! India dosiahla v roku 2014 1,28 miliardy ludi, teda prirastok o 828 million ludi!!! Za to iste obdobie ked v Europe pribudlo len 142 milionov ludi s toho velka cast pristahovalcov z 3 sveta!!! Ako vobec taketo rozdiely mohli vzniknut? Odpoved je Coudenhove- Kalgeri a cela Europska unia ktora je zamerana na likvidaciu bielej rasy, ako cela banda neokonzervativcov v USA a Kanade. Chicago je 3 najvacsie velko mesto USA a biely su v nom len 30% mensinou!!! Cize vsetko ide tak ako to naplanov Coudenhove- Kalergi. Este aj ta prognoza OSN na rok 2300. Sokujuce je na tom ze taky stat ako Niger, podla tejto prognozy bude mat vysse 90 million obyvatelov, hoci v roku 1960 mal len 4 miliony obyvatelov. tento stat je svojim uzemim na 95% na Saharskej pusti a podla vysie spominanej prognozy ma mat o 20 milonov viac obyvatelov ako 17 krat vacsie Rusko a Etiopia kde v 1980 tich ludia zomierali od hladu mala v roku 1960 okolo 20 milionov ludi, avsak v rok 2100 ma mat az 220 milionov ludi. Najbohatsi stat Afriky Juhoafricka republika na vacsom a urodnejsom uzemi len 50 milionov ludi a Nigeria vyse 400 milonov ludi. vsimnite si vsak koho ukazuju na zapadnych televiziach zpadne charity ked zobronia o podporu len farebne obyvatelstvo!!! Este ani raz somnevidel ze by z nich niekto zobronil o podporu pre rumunske deti ktore ziju v Bukuresti v kanaloch! Po rozpade Causseskovej totality a zavedenia zapadnej demokracie! Ich pripad tu ukazali len raz v televizii a neskoro vecer. Cize rumunske biele deti nie su hodne zachrany ale cierne a zlte deti na zaklade tejto charity ano. Mexiko malo v roku 1960 28 milionov v roku 2100 bude mat az 120 million obyvatelov, pricom dneska zije v USA a Kanade viac Mexicanov ako v samotnom Mexiku vdaka benevolentnej pristahovaleckej politike od cias Ronalda Regana. Rovnako v Anglicku v Londyne je dnes viac Indov, Pakistancov, Bangladesanov a cernochov, vdaka benevolentnej pristahovaleckej politike od cias Margaret Tchacerovej. Dokonca aj Argentina a Uruguay, ktore boli az donedavna biele zaznamenavaju pristahovalectvo farebneho obyvatelstva z Bolivie ci z Peru. Nehovoriac uz o Australii a Novom Zelande zpalavovanych Cinanmi, Indami a moslimami.

  • Nemám výhrady proti Propu ani prekladateľovi. Zet len preložil, Prop uverejnil, na to tu je.
   Neuznávam žiadne náboženstvo, avšak väčší vitriol, žlč a síru, som ešte možno v živote nečítal. Skutočne nesmierna nenávisť, hodná kresťana a mal som problém tento článok vôbec dočítať.
   Gratulujem Zet, mate nervy, je to dlhé.

   Čo sa týka dôveryhodnosti článku, toto oznámenie je charakteristické:
   “TROP is a non-partisan, fact-based site…” autor – žiadny, nemá odvahu ani charakter sa podpísať….

   * * *
   “Sú štyri koránske verše, v ktorých „Alah“ dáva jasne najavo, že moslimský pán má plný sexuálny prístup ku svojim ženským otrokyniam, pričom neexistuje ani jeden, ktorý zakazuje znásilnenie”.

   …presvedčte ma….ktorá Kapitola? uveďte doslovne tie verše…. doslovne….

   “Korán dáva moslimským mužom povolenie biť svoje manželky za neposlušnosť,…. Verše jasne hovoria, že manželia sú „o stupeň vyššie“ nad svojimi manželkami”…..

   …opakujem, uveďte tú Kapitolu a verše….doslovne….

   “Pravda: V arabčine „džihád“ znamená boj”.
   ……vytrhnuté z kontexu…vedome klamné vysvetlenie….v prvom rade je to “Jihad”, používajme originally….áno, Jihad znamená boj, ale “boj sám so sebou”, podoné Hitlerovmu “Mein Kampf”, alebo anglickému slovo “Struggle”….teda seba-zdokonalovanie….len posledná doba, vyvražďovanie arabov/muslimov západom, na milióny, dalo slovu Jihad iný význam….

   “Taktiež nie je jasné, prečo by Mohamed a jeho Korán ….”

   …úbohá nevedomosť, divím sa, že tento autor má vôbec odvahu písať o Islame….Muhammad nemal nidny “jeho Korán”, ten bol napísaný 20 rokov po jeho smrti (652 C.E.)…..

   “Na svete niet iného náboženstva, ktoré nepretržite vytvára terorizmus v mene Božom tak, ako islam”.

   …ale je…. je to najvražednejšie náboženstvo, ktoré sa menuje “kresťanstvo”….

   “Sväté texty islamu sú preplnené veršami o násilí a nenávisti voči tým, ktorí sú mimo viery,….

   …uveďte ie texty …verbatim….teda presne, ako sú napísané….

   “V Koráne je asi 500 veršov ktoré hovoria o Alahovej nenávisti voči nemoslimom a treste, ktorý im pripravil za ich nevieru”.

   …zase, uveďte Kapitoly a ja si ich prečítam….ak to neurobíte, sta podlý klamár….

   “Dnešní islamskí inovátori sú primárne známi tým, že západné technológie, ako sú mobilné telefóny a lietadlá, premieňajú na nástroje masového vraždenia”.

   ….toto považujem za najhorší vtip storočia.
   Vyzva Rooseveltovi, aby sa Amerika poponáhľala s atomovou bombou – žd Einstein.
   Atomová bomba – žid Oppenheimer a spol…rakúska židovka Lisa Meitner, dánsky žid Niels Bohr, Enrico Fermi s jeho ždovskou manželkou….
   Hydrogénová bomba – maďarský žid Leo Szilárd….atď.atď.
   Každý vynález tejto doby, či už technologický, medicínsky, biologický, chemicky, fyzický a ainé, sú okamžite, americkými “vedcami” čo sú skôr ako vedci “najatí vrahovia” premenené a uspôsobené na masové vraždenie po celom svete, toho času sú to nevinné obete Iraku, Afganistanu, Lýbie, Sýrie….kto bude ďlaší? Zdá sa že severná Korea….Irán….

   “Veľké úspechy, o ktorých sa hovorí, že pochádzajú z islamského sveta, majú na svedomí buď nemoslimovia….”

   …ďalšia ‘trefa’…..autor to má pomýlené, oni neboli všetci Arabi, ale boli všetcu Muslimi…..

   “Korán jasne dáva majiteľom otrokov slobodu sexuálne využiť svoje otrokyne….”

   kde je to uvedené? Kapitola, verše….doslovne….…obchod s otrokmi bola špecialita židov a Angličanov, nie Musimov…

   “Hoci americkí vojaci v Iraku sa pokúšali ochrániť nevinných ľudí a pomôcť krajine s opätovným vybudovaním,…..”

   ….toto je doslovná perverzita….tá “ochrana” už stojí životy 2,5 miliónov životov, vyplundrované Bagdadské múzeá a knižice…ukradnuté nesmierne cenné Sumerké pamiatky,,,presne ako nemecké múzeá, knižnice a kostoly po Druhej svetovej vojne….

   “aj keď sú súčasťou demokraticky zvolenej irackej vlády”.

   …tento človek nemôže byť normálny….v ktorej Arabskej krajine je “demokraticky” zvolená vláda?… v Saudskej Arabii?…Kuwajte?

   “Podľa islamského práva len moslimskí muži sú oprávnení mať plné práva”.

   …tento genius zrejme nemá poňatia, kedy dostali ženy právo voliť napr. v Kanade, Švajčiarsku a iných európslych krajinách….

   “V kontraste s tým Biblia obsahuje históriu a biografické detaily….. kým Biblia obsahuje štyri knihy ktoré predstavujú všetko čo sa vie o biografii Ježiša”.

   …tu už moja trpezlivosť končí… ten idiot má zrejme namysli štyri evanjeliá, ale nevie ani to, že tie vôbec neboli napísané Markom, Jánom, Matúšom, alebo Lukášom….sú to fabule a anis a nevie, kdo ich napísal….

   “Naozaj chceme prísť o našu unikátnosť?

   ….aká je to Aman, unikátnosť?

   V prvom rade, Islam nie je náboženstvo. Je to “Way of Life” – spósob žitia.
   Dáva to niekomu logiku, že toto učenie, aby jeho vstúpenci vraždili, ženy, deti, znásilňovali, kradli a rabovali, mohlo mať 1,3 miliardy veriacich, na tejto planéte? Kdo môževymyslieť niečo takého a očakžvať do ‘klubu’ nával nových členov? Číre šialenstvo!

   Odpoveď je jednoduchá – bolo to uznanie superiority Islámu, prečo sa stali Muslimi. Presne ako Mekkania, kéď napadli Medinu (622 C.E.), v sile 10 tisíc mužov a boli Muhammadom na hlavu porazení, Muhammad ich nepovraždil, ako by niektorí ‘historici’ radi tvrdili. ale ich na radu svojho poradcu oslobodil a tíito húfne, uznajúc “sperioritu” Islámu, ho prijali.

   Je doslovne zarážajúce, že taký svetoznámy anglický historik, ako Arnold J.Toynbee (jeho monumentálne dielo “A Study of History” (1934), zatiaľ vydaných 6 sväzkov, každý 500-700 strán), prehlásil:
   “The extinction of race consciousness as between Muslims is one of the outstanding achievements of Islam and in the contemporary world. There is, as it happens, a crying need for the propagation of this Islamic virtue”. (Civilization on Trial, New York, 1948).

   • Je od Vás naozaj pekne, že sa snažíte ľudí poučovať, len by ste nemali zabúdať, že také prislúcha len tomu, kto poučuje vo veci, ktorej aj rozumie, o ktorej niečo vie.

    Ono, človek sa môže niekedy pomýliť, ale len v nepodstatnom. Ak sa vsak „pomýli“ v niečom, čo by mu, ako predstieranemu odborníkovi, malo byt úplne jasne, potom je to dôkaz, že odborníkom nie je, že si len narýchlo niečo prečítal na internete, a potom to, vydávajúcich celu vec za svoje rozumy, celé poplietol.
    Keby som nič nevedel o dejinách, ale by som sa tu chcel pretŕčať vedomosťami, mohol by som napísať, v omyle, že v roku 1865 napadol Napoleon aj so svojim spojencom Adolfom Hitlerom Sovietsky zväz, každý by vedel, že nemám ani potuchy o dejinách. Nemuseli by to pritom byt žiadni odborníci.

    Vy napíšete, že v roku 622 napadli Mekkania v sile 10 000 mužov Medinu a boli Mohamedom na hlavu porazení. Ten ich podla Vás porazil na hlavu, ale nepovrazdǐl, ale oslobodil, a oni prijali islam. Nie celkom rozumiem, ako možno niekoho poraziť „na hlavu“ tak, aby všetci prežili.
    Píšete, ako rádio Jerevan.
    Dovoľte, aby som ja Vás pri všetkej úcte teraz dal na správnu mieru a na poriadok:

    Keď odišiel Mohamed v roku 622 do Yathribu (neskôr Medina), v Mekke to oslavovali, lebo sa zbavili niekoho, kto im už naozaj liezol na nervy. V Mekke na Mohameda rýchlo zabudli, ale jemu sa podarilo získať v Medine mnoho prívržencov. Živil sa tam skoro osem rokov vymáhaním jednej pätiny z lupu jeho spoločníkov-zločincov, ktorí pravidelne napadali karavany putujúce z Arabie do Damasku, Jeruzalema a Byzancie – boží človek.
    V decembri roku 629 s asi 10 000 prívržencami potom tiahol Mohamed na Mekku, lebo sa im chcel pomstiť za ich neochotu nacúvať jeho nezmyslom takmer osem rokov predtým.. Skôr, ako došlo k boju, Mekkania sa vzdali.

    Tak.

    Nie je vhodné, aby ste kohokoľvek napomínali, aby používal „originál“ slova džihád vo forme jihad, lebo ani to nie je originál. Jihad je len anglicka transkripcia pôvodného arabského slova.

    Nehovorte, že islam „is way of life“, aby ste to následne preložili do slovenčiny ako „spôsob žitia“. To akože načo takú vec bolo potrebné na slovenskom fóre napísať najskôr po anglicky? A vôbec, snažte sa minimalizovať Vaše používanie angličtiny, lebo si nemyslím, že tu na niekoho takou vecou urobíte dojem. A, to sa netýka len Vás.

    A posledná poznámka: to, že nejaká ideológia ma 1.3 miliardy prívržencov, vôbec nic nehovorí o skutočnej hodnote a pôvode takej ideológie, ani o jej prínose pre ľudstvo.

 8. Same zvasty – toto je pravda a toto nie je pravda! Lebo medved. Suhlasim s Sitra Ahra. Argumenty? naco? dnes nie su treba, dnes ma kazdy patent na rozum, pretoze xenofobia vladne svetu a je to samozrejme ta najjednoduchsia cesta…

  • Samozrejme xenofóbia svetom nevládne. Minimálne nie v Európe a Severnej Amerike – to sa nás len pokúšajú o našej xenofóbii presvedčiť neomarxisti. Zdravá miera xenofobie by tu vždy mala byť. Bol by to krok správnym smerom.

  • Aman Againsttime

   K tomu treba ešte dodať, že xenofóbia je úplne prirodzená a evolučne podmienená. Sme jednoducho naprogramovaní nemať radi rasovú diverzitu: https://www.youtube.com/watch?v=O4hlz5rxCjA Multikulturalizmus (či lepšie povedané multirasializmus) je preto utópia, ktorá NIKDY nebude fungovať, pretože – a to obzvlášť v záťažových situáciách – tieto prirodzené obranné mechanizmy časom vyjdú na povrch.

  • Hlavne že ty, XXL, si dal kopu argumentov. To, čo si tu predviedol, je arogantné moralizovanie najhnusejšieho typu.
   Už dávno nás prestalo zaujímať, čo si myslia ľudia tvojeho razenia. Podľa nás ste vy amorálna spodina, to je všetko.

 9. Norman a podobni:
  a naco by som daval argumenty? aj tak by to nemalo akykolvek zmysel – dal som sem par slov svojho nazoru vyslovene k clanku (ani nie k teme ako takej), ktory je pisany vyslovene propagandisticky a chybaju v nom akekolvek odovodnenia danych tvrdeni (bez ohladu na moj sukromny nazor k veci, ktory som ani neprezentoval) a zistil som ze som arogantny neomarxista a totalna amoralna spodina!

  dik, konecne to viem a stacilo len par slov.

  toto je ta vec o ktorej som pisal, nie su podstatne argumenty a zdovodnenia, ale len to kto ma AKTUALNE patent na rozum – rozumej nazor, ktory netreba obhajit, ale len sa treba k nemu pridat – axiomy, ktore si niekto vycucal z prsta a vsetci ich budeme verklikovat dokolecka lebo medved.

  pred X rokmi si niekto vymyslel, ze bosorky treba upalit – toto je to iste.

  znicme vsetko, comu nerozumieme, unifikacia je modla! vyvrazdime sa navzajom a to plati pre pohlady z ktorejkolvek strany, ved tie moje nazory su spravne a jedine spravne, moje informacie su spravne a jedine spravne, ved je doba internetu – vsetci vieme vsetko. a ked nas niekto manipuluje, to je jedno ktorym smerom, tak sa nechajme manipulovat, lebo tak je to najjednoduchsie. ako tie ovecky..

  ved ten kto nevie, tak nevie, ze nevie, ako povedal klasik. Preto by sa hodili aj argumenty, nielen tvrdenia – to je vsetko, inak su to len kecy. aj toto su len kecy, ale nebudem sa tvarit inak, kto rozmysla sa zamysli a kto len verklikuje, tomu je to aj tak jedno.

  • Ja by som skôr povedal, že žiadne argumenty nemáte a preto ich neuvádzate. A váš názor je teda síce váš, ale je bez argumentácie aj nepodstatný. Zato si to vynahradzujete nepodloženými tvrdeniami, že tu niekto chce vraždiť, upaľovať bosorky a podobné nezmysly. Pritom stačí jednoducho dokázať, že xenofóbia vládne svetu a je škodlivá.

 10. takze este raz sa pokusim… ja som kritizoval jedinu vec na danom clanku a to je ta, ze je to uvedene bez podlozenia argumentmi, t.j. su to len prazdne tvrdenia v zmysle propagandy urcitym smerom v style „lebo medved“. Neriesil som samotne tvrdenia a ich pravdivost/nepravdivost a ani ich riesit nejdem, inak som mohol cely clanok napisat sam. nemam cas sa tu vylievat a niekoho presviedcat o comkolvek – precital som si clanok lebo ma zaujala tema, ale namiesto seriozneho clanku (ktory som ocakaval aj v zmysle tom, ze sa dozviem nieco nove) nasiel som len bezduche tliachanie a tento fakt som si dovoil skritizovat.

  nezmysly su uvedene vyssie v prispevkoch ostatnych – sira, zlc, nenavist, osocovanie, invektivy a podobne a to aj okamzite smerom ku mne (kde jedinym dovodom bolo, ze som si dovolil podotknut, ze clanok je o nicom, lebo nema ziadne argumenty a dal som v tomto za pravdu druhej strane, ktora ich pozadovala konkretnejsie). ano z mojho pohladu je tento styl pisania=xenofobneho spravania bez argumentov len rozduchavanim ohna nenavisti a mate pravdu, toto je nepodlozene tvrdenie, dokial sa nieco v zmysle tejto rozduchanej nenavisti realne neudeje.

  presne to robia radikali „druhej strany“ a vedie to len k vyostrovaniu nazorov. jednoducha kolektivna vina. takto sa tiez rodia vojny podla aktualnej propagandy a dosledkom moze byt vyvrazdovanie (vacsinou).

  bosorky bol jeden z prikladov ako z xenofobie moze vzniknut nieco ovela vacsie a hroznejsie a hlavne nespravne (aspon podla mna) – prikladov sa da najst X samozrejme.

  nedovolim si tvrdit, ci je xenofobia ako taka skodliva/neskodliva a do akej miery ano/ nie. Xenofobia je len siroky pojem a konkretnym obsahom moze byt vselico. Myslim si, ze aktualne vladne svetu (tzv. civilizovanemu), nejdem vsak o tom nikoho presviedcat (inak by som napisal argumentacne podlozeny clanok na tuto temu), cize jednoducho ber alebo nechaj tak.

  Ked vsak niekto napise clanok, ktory rozostvava a manipuluje, povazujem za spravne vediet ho zo strany autora aj obhajit/konfrontovat aj v argumentacnej rovine s opacnym nazorom a dokonca bez toho aby som druhu stranu musel urazat priamymi invektivami.

  Rad si potom precitam obidva nazory a vyberiem si z nich ten, ktory ma viac argumentace presvedcil – toto by som aspon z casti ocakaval. A to je vsetko, mozete mi nadavat kolko chcete.

  • Povedzte jednu konkrétnu vec. Jedinú konkrétnu vec. Zdvihnem rukavicu.

  • Dobre. Poviem to inak. Nečítam bibliu a nemienim čítať ani korán (a neverím, že ste ho čítali vy). Avšak napriek tomu som si celkom istý, že každý náboženský text je tak vágny, že sa dá vykladať rôznymi spôsobmi (a je to tak úmyselne). Tento text (aj keď nemôžem hovoriť za autora) môžete brať ako jeden z možných výkladov. Ako si ho môže niekto vykladať ako posolstvo mieru, iný človek ho môže vykladať a nenávistný pamflet. Môžem povedať iba jedno. Ten aktuálne správny výklad nám predvádzajú vyznavači náboženstva (akéhokoľvek). A to je fakt. Z toho plynie záver – je možné, že raz bude skutočne islám náboženstvo pokoja a mieru. Dnes tak nie je a skoro tak ani nebude, ale to je iba môj osobný názor. Poviem vám to na rovinu. Každý, kto si nechá vymývať hlavu vierou (je jedno akou) si svoj osud zaslúži. To však neznamená, že máme sedieť a nečinne na to tíško pozerať. A dodávam. Vo viere neexistuje niečo ako pravda či nepravda. Iba viera či neviera.

   To, že ste od článku čakali niečo iné, nie je moja chyba. Stalo sa. Avšak zdá sa mi, že vaše ponímanie xenofóbie je veľmi svojské – viď príklad s bosorkami. Bosorky podľa vtedajších „znalostí“ škodili ľuďom, niečo ako napr. zlodej alebo vrah. Ak potrestám vraha, je to xenofóbia? Podľa mňa nie…

   Pokiaľ článok manipuluje, iste dáte presne vedieť kde a čím a ponúknete nám správny výklad. Avšak ja som sa nestretol s jediným textom, ktorý by (vic či menej) nemanipuloval s čitateľom. Tu by som obzvlášť vypichol odborníkov na rasu a biológiu, ako napr. Jay Gould (toho som na rozdiel od koránu čítal).

   Ešte nakoniec jedna poznámka. Ja som vás za neomarxistu neoznačil, len som povedal, že takéto myšlienky šíria neomarxisti. Netuším, prečo ste to vztiahol na seba. U nás (Európa, Slovensko) je to bežné myslenie, snáď je nasávané s materským mliekom. To však nič nemení na jeho pôvode.

 11. Aman Againsttime

  Mňa by zase veľmi zaujímalo, keďže podľa nášho diskutéra XXl má xenofóbia vládnuť civilizovanému svetu (XXL má na mysli biely svet, že?), tak čo konkrétne vládne tomu necivilizovanému? Pravda a láska? 🙂

 12. svarga: konkretna vec – nechajte si svoje rukavice! .. ja som sa sem neprisiel hadat ani niekoho presviedcat o svetonazore.

  necital som koran – len urcite casti, ale v minulosti som sa nim trochu zaoberal – zdoraznujem „trochu“, nepokladam sa za odbornika – aj preto som bol zvedavy na temu a jej spracovanie. Bol som sklamany a vyjadril som nazor v diskusii, ze som cakal viac od clanku a co si o nom myslim + som cakal tiez reakciu/serioznu argumentaciu autora/kopirovatela na protinazor od S.A.
  ano precitam si koran jedneho dna, ked budem mat cas a chut…

  xenofobia – je velmi zjednodusene, strach z cudzieho, nepoznaneho, niekedy az nenavist k cudziemu a nepoznannemu, riesenie je proste – najprv sa s tym treba zoznamit – osobne si myslim, ze ani autor clanku ho necital, dokonca necital ani tie konkretne sury, ktore sa snazi spominat.

  S bosorkami ako pisete – bosorka= vrah, zlocinec – – >treba sa ich zbavit (udreli ste klinec po hlavicke, je to jednoducha paralela)
  moslim = vrah, terorista, zlocinec, vyznavac zlocineckej ideologie – – >treba sa ho zbavit
  islam = zlocinecka ideologia – – > treba sa jej zbavit

  a dany clanok robi toto iste (X-krat omielany „fakt“ sa stava „objektivnejsim“ s poctom opakovani)
  vacsina ludi pod vplyvom takehoto massmedialneho tlaku (podporeneho danymi radikalmi) robi toto iste. Aj ked budu tvrdit, ze to tak nie je.

  OK, vas prispevok teda hovori, ze som podlahol neomarxistom, kedze som presvedceny o NASEJ xenofobii v tejto otazke. A kedze v tejto veci zastavam podobny nazor ako oni a dokonca som ho tu siril – logika veci hovori, ze aj ja by som podla Vasich myslienok mohol byt neomarxista – nehovorite to priamo, ale naznacujete prave tuto suvislost (toto som nasal az pocas zivota). Je mi to v principe jedno, nepokladam sa za neho. Tiez tu mozem meditovat a ziadat naivne – dokazte ze tento nazor siria neomarxisti – je mi to jedno nezaujima ma to.

  Vobec netusim co je zdrava alebo chora xenofobia.
  S ideologiou a vierou/nevierou si myslim, ze je to podobne zlozite a to bez ohladu na nabozenstvo (akekolvek). Som presvedceny, ze KAZDY veri v nejaku ideologiu (moze byt ciste „svoja“ individualna), inymi slovami v nejake principy. A to aj v pripade, ze veri niecomu akoze objektivnemu (trebars vo fyziku alebo vedu globalne).

  Nabozenstvo ma ambiciu byt barlickou a hovorit co je spravne, moralne, ospravedlnitelne a co uz nie. Mantinely. Principy. Cize co je to vlastne neviera? Viera v nieco ine … Neverim v tamten princip, ale verim v onen. A ten moj je spravny, lebo jeha ideologia je nespravna amen – lebo medved.

  Cize ak niekto tvrdi, ze sa v islame (v korane) nieco pise, nech to podpori citaciou. Samotna citacia v nasom jazyku je uz interpretaciou, ale da sa uviest, ked je to teda take jednoznacne. Toto by som cakal, presne ako pisal S.A. najma v dobe internetu….citacia + vyklad … a bolo by to krasne spracovane.

  Cital som nieco podobne od jedneho Palestincana o starom zakone (Nidal Saleh, nazov knihy z hlavy neviem), cize tak by som to pokladal za korektne.

  Pokial niekoho SKUTOCNE zaujima tato tema, doporucujem do pozornosti tento rozhovor – je celkom zaujimavy (podla mna):
  http://www.pluska.sk/plus-7-dni/rozhovory/palestinsky-spisovatel-saleh-za-terorizmom-je-falosna-politika-usa.html

  • Aman Againsttime

   Ja som sa raz pokúšal čítať Korán, ale absolútne ma to nebavilo. Biblia je aspoň slušná zbierka napínavých „scifi-poviedok“ na rozdiel od spomínaného dielo schizofrénneho epileptika, ktoré, imho, postráda akúkoľvek záživnosť.

   A nikto tu nepíše o tom, že by chcel moslimov „upalovať“. Islamu patrí cca 1/6 sveta a kľudne si ju môžu ponechať. My akurát nechceme, aby sa cpali sem. Dokonca si myslím, že naše vzťahy s moslimským svetom budú lepšie, keď ostaneme od seba oddelení, keďže sme jednoducho príliš odlišní a nemôžeme spoločne zdielať ten istý priestor bez toho, aby dochádzalo medzi nami k treniciam. Preto som proti moslimskej imigrácii, rovnako ako som proti tomu, aby Západ nasilu vnucoval moslimom svoje hodnoty a rozvracal ich krajiny (ako sme dnes toho svedkami).

   Osobne pociťujem napr. rešpekt k takému šiitskému Iránu, ktorý je svojim spôsobom dnes viac „árijský“ (črty Platónovej republiky) než akákoľvek krajina Európy či Západu (hoci mám za to, že vláda šacha by bola pre Irán predsa len lepšia než fundamentalista Chomejní. Irán by bol ešte viac predchnutý zoroastrizmom a predislamskou – čiže árijskou – Perziou, zatiaľ čo islam viedol skôr k arabizácii a stieraniu národných špecifík).

   Avšak napriek tejto sympatii či spriaznenosti, ktorú pociťujem k Iránu (alebo napr. i k takej Indii, keďže i tam je isté špecifické prepojenie) som stále proti tomu, aby sem nekontrolovane prúdili vo veľkých počtoch ľudia z týchto oblastí, pretože to nevyhnutne povedie ku konfliktu.

   A samozrejme máš pravdu, že každý z nás má nejakú tú svoju ideológiu, ale netvárme sa, že si sú všetky ideológie rovné. 🙂 Niektoré sú zakotvené v realite viac, iné menej či vôbec. Nebude náhodou tvojou ideológiou relativizmus?

   • Aman Againsttime

    Ešte k tým ideológiám: netvárme sa tiež, že sú si všetky ideológie rovné čo do ich potenciálu pozdvihnúť ľudstvo. 🙂 Naopak, niektoré ideológie zase nevyhnutne vedú k úpadku.

  • Tak som urobil niečo, k čomu som nemal najmenšej chuti. Našiel som si ten „mier a lásku“ hlásajúci Korán. Námatkovo som otvoril jednu kapitolu a začal som čítať. A čo sa nedočítam – odpovede na otázky a kritiku Sitru…

   Tak si to zrekapitulujme

   SA sa pýta:
   “Korán dáva moslimským mužom povolenie biť svoje manželky za neposlušnosť,….
   uveďte tú Kapitolu a verše….doslovne…

   Ja odpovedám:
   Kapitola 4, verš 34
   A tie, ktorých spurnosti sa obávate, poučte, opustite na lôžkach a udrite;

   SA sa pýta:
   “Sväté texty islamu sú preplnené veršami o násilí a nenávisti voči tým, ktorí sú mimo viery,….
   …uveďte ie texty …verbatim….teda presne, ako sú napísané….
   “V Koráne je asi 500 veršov ktoré hovoria o Alahovej nenávisti voči nemoslimom a treste, ktorý im pripravil za ich nevieru”.
   …zase, uveďte Kapitoly a ja si ich prečítam….ak to neurobíte, sta podlý klamár….

   Ja odpovedám:
   Kapitola 4
   56. Tí, ktorí odmietli veriť v naše znamenia, tým dáme horieť v ohni. Vždy, keď sa ich kože spečú, vymeníme im ich za kože iné, aby tak okúsili trápenie.

   71. Vy, ktorí ste uverili, majte sa na pozore a tiahnite do boja po skupinách, alebo tiahnite do boja všetci naraz.

   74. Nech bojujú za cestu, ktorú Boh určil, tí, ktorí si chcú kúpiť život posledný za život najnižší. A kto by bojoval za cestu, ktorú Boh určil a bol by zabitý alebo premožený, tomu dáme odmenu obrovskú.

   76. Tí, ktorí uverili, bojujú za cestu, ktorú Boh určil a tí, ktorí odmietli veriť, bojujú za cestu, ktorú tágut určil. Bojujte teda proti dôverníkom satana. Veď satanove úklady sú slabé.

   84. Bojuj za cestu, ktorú Boh určil, nie si zodpovedný za nikoho iného než za seba. A povzbudzuj veriacich, azda Boh odvráti silu a vojnychtivosť tých, ktorí odmietli veriť. A Boh má oveľa väčšiu silu a oveľa väčšiu odplatu.

   89. Želali by si, aby ste odmietli vieru, tak ako ju oni odmietli, aby ste boli na tom všetci rovnako. Preto si spomedzi nich neberte žiadnych dôverníkov, až kým neemigrujú kvôli ceste, ktorú Boh určil. Ak by sa odvrátili, tak ich vezmite a zabite tam, kde by ste ich našli. A neberte si z ich radov žiadneho dôverníka, ani pomocníka a podporovateľa,

   91. Nájdete ale aj iných, ktorí chcú byť pred vami v bezpečí a ktorí chcú byť v bezpečí pred svojimi ľuďmi, vždy, keď sú opakovane vystavení skúške viery, vrátia sa späť k neviere. Ak by sa vás nestránili a neponúkli vám mier a nedržali svoje ruky ďaleko od vás, tak ich vezmite a zabite ich tam, kde by ste ich našli. Proti týmto sme vám dali dôkaz zjavný.

   Obzvláštna perlička, ktorá objasňuje, prečo sa tak tlačia do Európy:

   100. Kto emigruje za vec, ktorú Boh určil, nájde na zemi veľa útočíšť a nekončiacich sa priestorov. A kto vyjde zo svojho domu, emigrujúc k Bohu a k jeho poslovi a potom ho zastihne smrť, toho odmena je u Boha. Boh je veru odpúšťajúci a milostivý.

   115. A kto by sa postavil proti poslovi po tom, ako sa mu ukázalo správne usmernenie a nasledoval by inú cestu než cestu veriacich, toho necháme nasledovať to, čo nasledoval a dáme mu horieť v pekle. A je to veru zlý koniec.

   Na viac som nemal nervy, obracal sa mi žalúdok. Ak je teda toto to vaše posolstvo mieru a lásky, tak ja som potom rímsky pápež.

   Poviem vám na to jediné. Ak niečo vyzerá ako hovno, smrdí to ako hovno, tak to aj hovno bude. A nič nezmeníte tým, že to budete nazývať rôznymi menami.

   Zdroj: http://www.koran.sk/Koran%202014.pdf

  • Ešte vyjadrenie k ostatnému.

   Nejako vás berie ten výraz „xenofóbia“, ďakujem za jeho „objasnenie“. Ak ste však čítal poriadne wikipediu, iste ste tam našiel aj to, že tento jav sa dá pozorovať už na kojencoch (paskudy xenofóbne!) a živočíchoch a že je to „do určitej miery“ prirodzený jav. A je to tak. Predsa keď uvidím zviera, ktoré som nikdy nevidel a neviem čo je zač, dá rozum, že k nemu nebudem hneď utekať a chcieť sa s ním hrať. Nerobím to ani u zvierat, ktoré viem čo sú zač, ale s konkrétnym jedincom som sa ešte nestretol. Je to logické, „xenofóbne“ jednanie, ktoré mi kľudne môže zachrániť život. Je tu jediný problém s týmto slovom. Neomarxisti ho začali používať ako urážku, a tak je každý, kto nevíta cudzincov s otvorenou náručou, označený za „xenofóba“. Je to rovnaké ako s označením „nácek“. Nesúhlasíš so mnou, si nácek.

   Presvedčiť vás o tom, že pojem xenofób používajú neomarxisti (Frankfurtská škola, ak vám to niečo hovorí) nie je taký problém. Zoberme si typických neomarxistov (Merkelová, Obama, Clintonová – áno, aj Obama aj Clintonová sú neomarxisti, obdivovatelia a žiaci radikálneho marxistu Saula Alinského, odporúčam na túto tému článok http://www.protiprudu.org/sudruzka-hillary-a-jej-marxisticke-spojky/ – Schultz, z našich luhov a hájov Weisenbacher, Mihály a spol.) a pozrite sa na ich vyjadrenia. Aj keď možno nepoužívajú tento pojem pravidelne, často používajú jeho opis vašim výkladom…

 13. Vazeny pan Sitra Ahra

  Obraciam sa na vas tymto emailom. Lebo ste pisal ze Nemecko, muselo zaplatit izraelu miliardy odskodneho. Ja som zase cital ze Zapadne Nemecko zaplatilo USA vyse 33 milliard dolarov za oslobodenie. Co o tom viete?

  J Kazok

 14. Aman – OK v celku suhlas, ja nikde nehovorim, ze som za to aby sa sem stahovali v hufoch a ten clanok ani nie je o tom …. si myslim. … cize o tomto celkom neboli ani moje prispevky.

  prop: nikde nehovorim, ze mame cudzincov „vitat s otvorenou narucou“. …a nemyslim si to. najma ak ide o terajsiu „imigracnu“ vlnu. Tato politika je jednoznacne zla (moj nazor od zaciatku problemu), nesprravna a podla mna chora.
  ale nemam rad ani opacny extremizmus, t.j. odsudzovat individualne pripady prestahovania sa nejakych ludi inam, len preto ze su odinakial a trebars aj kulturne odlisni.

  ad xenofobia: Nikomu som nechcel ziaden pojem objasnovat, .. zas velky problem 🙂 wikipediu som nepozeral, hadam nemusim kazdy jeden terminus alebo cudzie slovo hladat vo wikipedii – to ako wikipedia je ten spravny a najspravnejsi zdroj? nemyslim si .. a slovo ako take ma neberie, ale ma svoj relativne jasny vyznam v danom kontexte, tak preco ho nepouzit.

  a tiez si nemyslim, ze to musi byt vzdy urazka, ale v tychto debatach je to takmer vzdy. a v kontexte tohto clanku a mojich prispevkov mi pride uvedene konkretne xenofobne spravanie ako nespravne.

  s takouto xenofobiou (smerom k zvieratam) a s takymto pouzitim slova som sa nestretol, ale aj cudzie slova sa menia a vyvijaju (rozsiruju a menia sa ich vyznamy) – samozrejme v „povodnom zneni“ sa uvadza ze ide o lekarsky vyraz a „chorobny strach“, preto fobia – OK.

  prop:
  este tomuto nerozumiem, co ste vlastne tym mysleli: často používajú jeho opis vašim výkladom?? akým mojim výkladom? (Samo Šaling + ostatní …. velky slovník cudzich slov, 1997)

  k samotnemu Koranu a vasim citaciam – neskor. Dany sk preklad nepokladam za „kvalitny“, bohuzial.

  • Ahaaaá, ahaaaaaaá, takže kontext. A v akom kontexte zmizlo krestanstvo z územia dnešného Turecka, Sýrie,Egypta? Hmmm. Keby neprežila malá enkláva Arménov a Koptov a posledné zvysky v Syrii, nevedeli by sme, ze toto obrovske územie bolo voľakedy cisto kresťanské a že krestania boli jednoducho vyvrazdený. Nič menej a nič viac. A presne rovnakým sposobom zastali musulmani az pri Viedni. Naši predkovia, museli platiť daň z krvi, devširme, ked najstarsí syn bol odvedený do janiciarskeho ( Yeni ceri – nové vojsko)vojska, kde z nich vychovali fanatickych vrahov , rovnako nase devy, robili sexuálne otrokine v háremoch, presne ako dnes v Daesh. To je aky kontext, to sa má ako chápať??
   To je otázka akého prekladu?

 15. tam je totizto trochu problem s chapanim kontextu a prave o ten v celom korane ide – doporucujem konfrontovat viacero prekladov a na zaklade toho sa zorientovat- – – > napriklad uz toto je ovela jasnejsie a dava uplne ine vyznamy – a tie veci samozrejme na seba nadvazuju a tykaju sa danej „rozpravky“, deja pribehu, na ktorom sa vysvetluje model spravania:

  http://www.koran.sk/Preklad_Koranu/koran-zvazok-1.pdf
  pritom ide v zasade o ten isty preklad, ale lepsie koncipovany

  preto je to uplne inak ako ked si len clovek precita verse vytrhnute z kontextu!
  pozrite si trebars spominanu kapitolu 4 a vers 56

  • Celkom vážne sa čím ďalej, tým viac zaoberám myšlienkou, že zo zdravotných dôvodov prestanem sledovať, čo píšu diskutujúci na protiprudu.org. Je tu totiž hrozba, že ma šľak trafí od smiechu, keď si takto ráno prečítam, čo všetko naši slovenskí insitní intelektuáli dokážu vyprodukovať len za jednu noc.
   Len povážte, ako by na Vás zapôsobili take veci v novinách, ako klub intelektuálov v Kinshase, zenove záhrady v Lagose alebo moderná podzemná drahá v Mogadishu.
   No vidíte, a presne tak na mňa pôsobí, keď vidím, že Slovák napíše, že veci v Koráne treba vidieť „v kontexte“, dokonca, „že treba porovnávať viacero prekladov“.
   Keby takéto žvásty museli počúvať divé svine, naskutku dostanú mizerére. Predpokladám, že reálne asi päť Slovákov v celej histórii videlo obrázok Koránu na internete, ale to im vôbec nebráni, aby jeden druhému odporúčali „porovnávať viacero prekladov“.

   Ale takéhoto niečoho sme tu my mali v našej histórii vždy neúrekom: vedeli sme, ako vytvárať ilúzie, robiť z núdze cnosť:
   Ešte v časoch, keď ste v januári museli museli podať žiadosť o devízový prísľub, a dúfať v zázrak, že Vám ho dajú, a následne aj vycestovaciu doložku, aby ste v auguste mohli ísť na dva týždne do Juhoslávie trieť biedu, idem tak v jedno nedeľné ráno po meste, a vo výkladnej skrini Čedoku inzerát:
   CHCETE VIDIEŤ RAKÚSKE ALPY ZA 75 KČS?

   Neveril som vlastným očiam, myslel som si, že v noci bol prevrat, a ja o tom neviem. Tesne pred ospadnutím zo šoku som si vsak stačil prečítať dodatok, a to ma zachránilo:

   ZÚČASTNITE SA NÁŠHO DVOJDŇOVÉHO ZÁJAZDU DO MAĎARSKÉHO MESTA ŠOPROŇ, ODKIAĽ JE MOŽNÉ ZA JASNÉHO POČASIA DOVIDIEŤ NA RAKÚSKE ALPY.

   Slovák si mysli, že môže byť v Šoproni alpinistom, že stačí dvakrát v príspevku spomenúť ontológiu, trikrát sémantikou, okoreniť to kontextom, a už je z dedinského prosťáčika intelektuál. Dať si okolo krku veľký šál a anglický nick na internete nikdy nemôže uškodiť.

   • Už som nechcel reagovať na XXL, ale vám môžem povedať, že som presne takú reakciu od XXL očakával. Nič nové pod slnkom.

    • V podvečer 17:35 jedného dňa napíše, že:

     „ano precitam si koran jedneho dna, ked budem mat cas a chut…“.

     Nuž, pre mňa také prehlásenie logicky znamená len toľko, že Korán nikdy nečítal.

     Taká vec však intelektuálovi nadmernej veľkosti XXL ale vôbec nebráni v tom, aby o približne osem hodín neskôr v inom príspevku napísal:

     „tam je totizto trochu problem s chapanim kontextu a prave o ten v celom korane ide – doporucujem konfrontovat viacero prekladov“.

     A o to mi vlastne ide. Takéto talenty nechá naša spoločnosť podaromnici vypisovať sprostosti na internete, namiesto toho, aby im dala príležitosť podieľať sa na riešení pálčivých problémov doby. Takto sa podľa mna nikde nedostaneme.
     Čuduje sa potom niekto, že Fico, nemajúc takéto vynikajúce XXL kádre v tíme, nedokáže sa správne „nexenofobne“ orientovať v súčasnej utečeneckej kríze?

     XXL, ak kandiduješ vo voľbách, daj vedieť. Teraz, keď Kotleba je mimo, človek aspoň ma alternatívu.

     • Môj komentár zrejme vyvolal bohaté reakcie…ale na to sme tu, aby sme si veci objasnili…neviem prečo taká rekcia proti XXL le preto, že súhlasí s mojou požiadavkou….a nakoniec sa dozvedáme, že mikdo Korán ani nečítal…..typické….

      “Sme jednoducho naprogramovaní nemať radi rasovú diverzitu”

      ….Aman, skôr ste chcel asi povedať, že by nás chcsli naprogramovať….ale oni vediia aj to, že sai m to moc nedarí…..a my vieme, kdo oni sú….

      “čize ak niekto tvrdi, ze sa v islame (v korane) nieco pise, nech to podpori citaciou”
      …áno, presne to som chcel a pokus Propu uviesť niečo je dosť chabý…
      napr:
      Kapitola 4, verš 34 – zistím si to “udretie” snaď ináč myslené ako napísané…nie sú muži, aj na Slovensku, ktorí bijú ženy?

      Kapitola 4/56 – prečo si myslíte, že si to správne vysvetľujete akurát Vy? Kresťanská Biblia nestraší večným ohňom v pekle? Varením sa v horúcom oleji a škrípanie zubami? Máme na veci iný meter?

      Verš 71 – neviem čo chcete týmto veršom povedať….
      Verš 74 – detto
      Verš 76 – detto (boj proti Satanovi je nejaká Islámska zvrátenosť?
      Verš 84 – aké námietky proti?
      Vreš 89 – detto
      Verš 91 – ditto

      Teda, zbytočná snaha, ja som chcel vedieť o tých kapiolách, ktoré nabádajú na vraždenie, znásilňovanie žien a detí, drancovanie a lúpenie, atď., atď,….
      Ale ano, to existovalo, novonarodené dievčatká usmrcovali ako nepotrebné, ale to bolo v Mekke predtým, ako ich Muhammad porazil (spomenuté v mojom predošlom komentári) a dal im Islám!!!

      “…na rozdiel od spomínaného dielo schizofrénneho epileptika….”

      …v prvom rade, nikde som sa nestretol s tým, že Muhammad bol “schyzofrenný epileptik” (ale sv.Pavol ináč Saul vraj mohol byť, jeho pád z koňa na caste do Damašku kde išiel zabíjať kresťanov), ale keby aj, je nemoc ako Epilepsy, Down Syndrom, Cerebral Palsy, odsúdeniahodná, potupná nadávka? Vy Aman, ste ten posledný, od koho by som takúto tuposť očakával!

      “…My akurát nechceme, aby sa cpali sem”
      …úplne súhlasím. Každý na tomo fóre vie môj názor na každé náboženstvo. Každé jedno je výmysel jedného človeka a záleží len na tom, koľko hlupákov mu naletí na jeho kydy. Tu sa ale vôbec nejedná o náboženstvo o čom sa dozviete nižšie.

      Ale ja chcem pravdu, či sa jedná o Toru, Bibliu, Korán, Merin Kampf alebo Dejiny VKS(b). Propaganda ma nezaujíma a som vehemntne proti nenávistnej, neopodstatnenej propagande.

      “peto som proti moslimskej imigrácii…”

      ….o tomto, o príčnách tejto záplavy som napísal nedávno komentár – admin mi ho vyhodil.
      A tiež som napísal, že proti tomu je pohraničná stráž , guľomety a tresty smrti za zločiny.

      V podstate, Aman, ide o to, že niet pomoci, nech ste akokoľvek proti a robíte čokoľvek je a bude vo vašich silách, lebo to nie je riadené politikmi, diplomatmi, štátnikmi, ani nikým o kom si myslíte, žiadni neomarxisti, ľavičiari, pravičiari, nacisti, fašisti, atď..,

      Je to požiadavka bánk….hlavne tej “svetovej”…
      Mysli si snáď niekdo, že občianska vojna v Amerike (tzv. Juh proti Severu) sa viedla preto, lebo Lincoln si želal oslobiidiť čiernych otrokov? Omyl! Boli to banky, ktoré potrebovali “nových oslobodených” otrokov, aby si mohli požičiavať peniaze, ktoré ako otroci nemohli. Už som to kedysi napísal, že desať otrokov si požičia viac, ako jeden majiteľ desiatich otrokov.

      Tu je to v preklade:
      Abraham Lincoln, v jeho debate so senátorom Douglasom v Quincy, IL, 13 októbra 1858 a vyjadrené v Abraham Lincoln – Complete Works, publikované v The Century Co., 1894, Sväzok I, str. 273 uvádza:
      “Povedal by som teda, že ja nie som, ani som nikdy nebol priaznivý, zavaiesť žiadnym spôsobom, sociálnu a politickú rovnosť Bielej a Čiernej rasy – že ja nie som a nikdy som nebol priaznivý urobiť voličov, alebo sudcov z Negrov –
      alebo ich kvalifikovať do úradov, ani sa
      ženiť/vydávať (intermarry) s Bielymi ľuďmi; a dodám k tomuto, že existuje fyzický rozdiel medzi Bielou a Čiernou rasou, ktorý vždy bude brániť týmto dvom rasám žiť pohromade v podmienkach sociálnej a politickej rovnosti a akokoľvek v nej nemôžu žiť, pokiaľ spolu zotrvajú, musí existovať pozícia ‘superior’ a ‘inferior’ a ja, ako každý iný človek, upredňostňujem mať tú ‘superior’ pozíciu, prináležiacu Bielej rase”.

      Myslí si snáď niekdo, že Versailské “moerové”dohody robili politici, diplomati, alebo vojenské osobnosti? Samozrejme že nie. Boli to bamkári…

      Tu je to v origináli od skutočne povolaného:

      “The British Premier David Lloyd George tells as who was responsible for the harsh reparation terms of the Treaty:
      “The International bankers dictated the reparations settlement….They issued their orders with an imperiousness of absolute monarchs who knew there was no appeal from their decisions”. (N.Y. American, June 24, 1924).

      A terajšia záplava do Európy? Aké priezračné:
      Postarať sa o túto bandu je drahé…ubytovacie zariadenia s výbavou…ošatiť…kŕmiť…a ešte im dávať “vačkové”…
      Lokálni občania, nemáte na to? My vám požičiame! A predstavme si, akonáhle títo ľudia možno nájdu aké-také zamestnanie, kam bude ich prvá cesta?
      Samizrejme do banky. Majú holé zadky, budú potrebovať byty, vybavenie domácnosti, ošatenie, televízie, počítače a iné “toys” pore svoje deti a hlavne autá…
      A sme v jednoduchej aritmetike….
      Predstavme si, že každý z tohoto nilióna imigrantov si požičia napr. 10 tisíc Euro.
      Koľko je desať tisíc x jeden million?
      Na základe tejto sumy (týchto pôžičiek), ktoré sú pre banku vlastne vklady, banky môžu vydať ďalšie pôžičky – kedysi mali povolené 10x väčšie sumy, neskoršie 50 kkrát, potom 70krát a dnes dokonca podľa svojej úvahy!

      Prišli ste k výsledku?
      10 tisíc x 1 milión x 70 (dajme tomu)?
      Koľko je to milliard, vytvorených “z luftu” (jednoduchý záznam v počítači do stÍpika “Kinte Kunta 10,000 Euro”, samozrejme to nedostane nikdo v hotovosti, lebo tie poeniaze vlastne neexistujú), na ktoré budete platiť úroky na veky vekov (celé vaše potomstvo) a ešte úroky na úroky (compound interest).
      Lebo majme na pamäti, záruky na tieto dlhy sú zaručené govermmrntami
      (čiže zdanením poplatníkov daní, vás všetkých)! Governmenty predsa nemajú žiadne iné príjmy, nemajú žiadne biznysy, lebo “there is no business for government to be in business”.

      Vie niekdo o nejakej krajine na tejto planéte, ktorá nie je zadÍžená? Ja nie.
      A keby niekdo chcel vedieť, ktoré banky vlastnia tzv. Federal Reserve Sysstem (ktorý nemá s Federálom nič spoločné) a kdo tie banky, tento vraj “Federal” vlastna, rád prezradím. Je to čiste privátn vlastníctvo bánk v privátnych rukách.
      A v koho rukách tie banky sú, to ani nemusíte dlho hádať a nemusíte byť ani “nuclear scientist”.

     • Ano, viem. LIBYA ZA KADÁFFIHO MALA 0,00 $ Dlh.

     • Vážený Sitra Ahra.

      1. Viete veľmi dobre, že som vám nikdy žiaden komentár nevymazal. Ak som mal pripomienku k napísanému, dal som vám to na vedomie. Ak váš komentár z nejakého dôvodu spadol do SPAM-u. tak je mi ľúto, ale takých komentárov sú denne stovky a nie je v mojich silách ich kontrolovať.

      2. Vaša argumentácia ohľadom koránu je chabá.
      – najprv neveríte, že korán dáva právo biť ženy. Ak vám uvediem konkrétnu časť, tak odpovedáte „však aj na Slovensku bijú muži ženy.“ Čo robia muži na Slovensku je absolútne nepodstatné, bavíme sa o koráne. Je to vás nehodná argumentácia.
      – čo sa týka ďalších veršov, že ich nechápete, to nie je môj problém. Skôr si myslím (je to môj osobný názor, ktorý nemusí byť pravdivý), že ich nechcete chápať. Naviac, ja som v inom komentári ako odpoveď na XXL tvrdil, že náboženské texty sú úmyselne písané tak nejasne, aby sa dali vykladať mnohými spôsobmi.
      – Ale napríklad vo verši 56 sa vôbec nehovorí o pekle, iba o ohni, pálení tých, ktorí neuveria. Výklad s peklom ste si dosadil vy, netuším prečo.
      – verš 71 jasne hovorí, že veriaci majú tiahnuť do boja. No proti komu? Proti černochom? Proti UFO? Je to náboženská kniha, takže ak hádam, že mali na mysli „neveriacich“ (čo ste mimochodom aj vy, aspoň si myslím) nebudem ďaleko od pravdy. Ak niekto vyzýva svojich prívržencov, aby tiahli do boja proti neveriacim – keď už toto sa nedá nazvať výzvou k násiliu, tak už neviem čo iné.
      – verš 74 bol na ilustráciu, ako im je sľubované blaho, ak padnú v boji proti neveriacim. Ale tiež je to výzva k násiliu. Niečo ako: „Hej, chlape, nemusíš zabíjať, ale ak zabiješ, príď si po odmenu.“ To je MÔJ výklad.
      – verš 76. Opäť manipulujute. Nevyzýva sa v ňom na boj proti Satanovi, ale proti „dôverníkom Satana“. Dôverníkom Satana sú tí, ktorí „odmietli veriť“, ako je uvedené vo verši pár slov skôr.
      – atď, atď Veď ak nechcete rozumieť, o čo vo veršoch ide, tak vás nepresvedčí nič.

      Ako hovorím. Netuším, čo sledujete obhajobou islamu. Ale za seba môžem povedať jediné. Ak by som v živote nepočul nič o islame a moslimoch, po prečítaní tejto „svätej“ knihy, by som ich ani nechcel poznať.

 16. Videl som raz cesky film pre dospievajucich Ako Basnici … v ňom ucil dievcatá tancovat teplý 70 ročny baleťak, asi takto.

  PIC,PIC,..PÓZA.

 17. Vážený p. Kazok, odpoveď na Vašu požiadavku ohľadne reparácií, ktoré Nemecko (a iné európske krajiny zainteresované v Druhej svetovej vijne) muselo zaplatiť, dávam na témme Revolúcia versus Reakcionársatvo – …., ktorá je vhodnejšia pre tento námet.

  • To Prop,
   ďakujemza vysvetlenie, zrejme tu máme nedorozumenie, ktoré som nemohol predpokladať.
   Ano, ja viem, že ste nikdy nevymazal môj príspevok (ale tiež neuverejnil niektoré moje články) a bolo mi divné, že tentokrát sa to stalo. Bolo mi aj divné, že vypadli na tej téme tiež dva oznamy od p. Kazoka. Nevedel som prečo a Vy ste nereagoval ani potom, ako som napísal “Kde sa stratil môj komentár?” Dokonca ani potom, ako som napísal asi 2x, možno 3x o jeho vymazaní. A ako viete, tiež som napísal, že chápem, že asi sa Vám zdal nebezpečný osbne, alebo pre existenciu Propu. Až teraz ste prišiel s vysvetlením. Ja som vôbec nevedel, že aj to sa môže stať, aby komentár vypadol berz Vášho zásahu, akosi automaticky. Prepáčte mi teda. Tiež si pamätám, že ste mi v minulosti napísal dôvod neuverejnenia môjho článku (myslím že to bol článok “Čo v skutočnosti hovorí Korán”), lebo je to vraj ‘obdiv’, či ‘obhajoba’ Islamu. Taktiež ste odmietol môj článok, v ktorom píšem, čoho symbolom vlastne je Socha Slobody v Manhattane, to ste zase pokladal za “ezoteriku”. Ono je to totiž čiste slobodomurárska záležitosť.
   Čiže nie ste ochotný uverejniť nič, v čom sa nenadáva na Korán.

   Musím priznať, že súhlasím s pánom XXL, že je “načim” preštudovať si aj iné pramene, či preklady. Ja to tak robím.
   Dobre viete, čo si ja myslím o všetkých týchto “svätých” knihách. Sú to nezmysly, či sú od Mojžiša, Krista, alebo Muhammada. (Mimo iné, čo bol Muhammad? On predsa nemohol byť Muslim, však to on vymyslel, bol Nazorean, teda to isté čo Kristus!).
   Sú to všetci šarlatáni a je len nešťastím ľudstva, že im naleteli, na čo ľudstvo stále dopláca.
   Nie som žiadny obhajca žiadnych chorých myšlienok a dokonca žiadnej imigrácie Islamu do Európy. Ale dôvod tejto imigrácie, ako ho ja vidím, som už napísal a dám sem ešte raz ten ‘vypadnutý’ komentár na bližšie oboznámenie so situáciou.

   Píšete, že moja argumentácia ohľadne článkov a veršov v Koráne je chabá a dokonca mňa nehodná. To je samozrejme veľmi diskutabilné a poviem Vám, prečo.
   Mám dojem, že Vaša kópia Koránu nie je moc presná. Je to jasné z Vašich odpovedí na moje otázky.
   Napr:
   Kapitola 4, verš 34 – Vaše znenie:
   “A tie, ktorých spurnosti sa obávate, poučte, opustite na lôžkach a udrite”

   Podívajme sa na sedem paralených prekladov z arabštiny do angičtiny:
   Chapter (4) sūrat l-nisāa (The Women)
   Sahih International: Men are in charge of women by [right of] what Allah has given one over the other and what they spend [for maintenance] from their wealth. So righteous women are devoutly obedient, guarding in [the husband’s] absence what Allah would have them guard. But those [wives] from whom you fear arrogance – [first] advise them; [then if they persist], forsake them in bed; and [finally], strike them. But if they obey you [once more], seek no means against them. Indeed, Allah is ever Exalted and Grand.
   Pickthall: Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other, and because they spend of their property (for the support of women). So good women are the obedient, guarding in secret that which Allah hath guarded. As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and scourge them. Then if they obey you, seek not a way against them. Lo! Allah is ever High, Exalted, Great.
   Yusuf Ali: Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has given the one more (strength) than the other, and because they support them from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in (the husband’s) absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (Next), refuse to share their beds, (And last) beat them (lightly); but if they return to obedience, seek not against them Means (of annoyance): For Allah is Most High, great (above you all).
   Shakir: Men are the maintainers of women because Allah has made some of them to excel others and because they spend out of their property; the good women are therefore obedient, guarding the unseen as Allah has guarded; and (as to) those on whose part you fear desertion, admonish them, and leave them alone in the sleeping-places and beat them; then if they obey you, do not seek a way against them; surely Allah is High, Great.
   Muhammad Sarwar: Men are the protectors of women because of the greater preference that God has given to some of them and because they financially support them. Among virtuous women are those who are steadfast in prayer and dependable in keeping the secrets that God has protected. Admonish women who disobey (God’s laws), do not sleep with them and beat them. If they obey (the laws of God), do not try to find fault in them. God is High and Supreme.
   Mohsin Khan: Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has made one of them to excel the other, and because they spend (to support them) from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient (to Allah and to their husbands), and guard in the husband’s absence what Allah orders them to guard (e.g. their chastity, their husband’s property, etc.). As to those women on whose part you see ill ¬conduct, admonish them (first), (next), refuse to share their beds, (and last) beat them (lightly, if it is useful), but if they return to obedience, seek not against them means (of annoyance). Surely, Allah is Ever Most High, Most Great.
   Arberry: Men are the managers of the affairs of women for that God has preferred in bounty one of them over another, and for that they have expended of their property. Righteous women are therefore obedient, guarding the secret for God’s guarding. And those you fear may be rebellious admonish; banish them to their couches, and beat them. If they then obey you, look not for any way against them; God is All-high, All-great.
   Ako vidíme, preklady sú tiež dosť rozdielene, ale ano máte pravdu, že sú tam slová, v každom iné; v jednom je ‘strike them’ (udri ich, ale úder a ‘buchnát’ tiež nie je jedno a to isté), v ďalšom ‘scourge them’ (čo môže byť ‘potrestaj ich’, ale aj ‘upozorni ich’), v ďalšch “beat them lightly” (tiež ‘udri ich, ale zľahka’), v ďlaších len ‘beat them’…ale jasne sa hovorí, že to len vtedy, keď všetko iné zlyhá, čo vo Vašom preklade chýba, (upozornenie, napomenutie, výstraha, atď.) …a nezabúdajme, že sat u jedná o dobu pred cca. 1400 rokmi, kedy boli iné zvyky, aj všade inde (o Eurpe ani nehovoriac)….žena bola skutočne podriadená mužom v každom ohľade….

   Kapitola 4, verš 71 – Vaše znenie:
   “Vy, ktorí ste uverili, majte sa na pozore a tiahnite do boja…..”
   Podívajme sa na ďalších sedem paralených prekladov z arabštiny do angičtiny a slovo ‘do boja’ nenájdete ani v jednom….
   Sahih International:
   O you who have believed, take your precaution and [either] go forth in companies or go forth all together.
   Pickthall:
   O ye who believe! Take your precautions, then advance the proven ones, or advance all together.
   Yusuf Ali:
   O ye who believe! Take your precautions, and either go forth in parties or go forth all together.
   Shakir:
   O you who believe! take your precaution, then go forth in detachments or go forth in a body.
   Muhammad Sarwar:
   Believers, always be well prepared and on your guard. March in small groups or all together.
   Mohsin Khan:
   O you who believe! Take your precautions, and either go forth (on an expedition) in parties, or go forth all together.
   Arberry:
   O believers, take your precautions; then move forward in companies, or move forward all together.

   Neviem, kde vzal prekladateľ Vášho Koránu pojem ‘do boja’….a keby aj, Muhammad nebol biskup, ani arci-biskup či kardinal, ani pápež…bol to vodca, v prvom rade vojenský a keď bolo treba,válčil a bojoval a aj zabíjal….

   Nedá mi ubrániť sa trochu irónii….
   Zhodou okolnosti, práve dobre, časovo v súlade s touto diskuziou, ste uverejnil ďalšie pokračovanie Vášho prekladu o strašných zverstvách na ruskom fronte (pamätám keď sa stali a sa o nich písalo)….
   znásilnené, zavraždené ženy, pribité na vrátach stodoly…
   znásilnená a zavraždená žena, prejdená tankom…
   zavraždení starí, jednoduchí ľudia strelou do krku..
   a hlavne….deti, pribité jazykmi ku stolu….neuveriteľná hrôza….

   …boli to muslimskí vrahovia? Uveďte kde sa toto káže v Koráne….
   …my sme vedeli a vieme po celú dobu, , kdo to bol….
   boli to synovia kresťanskej, pravoslávnej Rusi….

   To Prop,
   ďakujemza vysvetlenie, zrejme tu máme nedorozumenie, ktoré som nemohol predpokladať.
   Ano, ja viem, že ste nikdy nevymazal môj príspevok (ale tiež neuverejnil niektoré moje články) a bolo mi divné, že tentokrát sa to stalo. Bolo mi aj divné, že vypadli na tej téme tiež dva oznamy od p. Kazoka. Nevedel som prečo a Vy ste nereagoval ani potom, ako som napísal “Kde sa stratil môj komentár?” Dokonca ani potom, ako som napísal asi 2x, možno 3x o jeho vymazaní. A ako viete, tiež som napísal, že chápem, že asi sa Vám zdal nebezpečný osbne, alebo pre existenciu Propu. Až teraz ste prišiel s vysvetlením. Ja som vôbec nevedel, že aj to sa môže stať, aby komentár vypadol berz Vášho zásahu, akosi automaticky. Prepáčte mi teda. Tiež si pamätám, že ste mi v minulosti napísal dôvod neuverejnenia môjho článku (myslím že to bol článok “Čo v skutočnosti hovorí Korán”), lebo je to vraj ‘obdiv’, či ‘obhajoba’ Islamu. Taktiež ste odmietol môj článok, v ktorom píšem, čoho symbolom vlastne je Socha Slobody v Manhattane, to ste zase pokladal za “ezoteriku”. Ono je to totiž čiste slobodomurárska záležitosť.
   Čiže nie ste ochotný uverejniť nič, v čom sa nenadáva na Korán.

   Musím priznať, že súhlasím s pánom XXL, že je “načim” preštudovať si aj iné pramene, či preklady. Ja to tak robím.
   Dobre viete, čo si ja myslím o všetkých týchto “svätých” knihách. Sú to nezmysly, či sú od Mojžiša, Krista, alebo Muhammada. (Mimo iné, čo bol Muhammad? On predsa nemohol byť Muslim, však to on vymyslel, bol Nazorean, teda to isté čo Kristus!).
   Sú to všetci šarlatáni a je len nešťastím ľudstva, že im naleteli, na čo ľudstvo stále dopláca.
   Nie som žiadny obhajca žiadnych chorých myšlienok a dokonca žiadnej imigrácie Islamu do Európy. Ale dôvod tejto imigrácie, ako ho ja vidím, som už napísal a dám sem ešte raz ten ‘vypadnutý’ komentár na bližšie oboznámenie so situáciou.

   Píšete, že moja argumentácia ohľadne článkov a veršov v Koráne je chabá a dokonca mňa nehodná. To je samozrejme veľmi diskutabilné a poviem Vám, prečo.
   Mám dojem, že Vaša kópia Koránu nie je moc presná. Je to jasné z Vašich odpovedí na moje otázky.
   Napr:
   Kapitola 4, verš 34 – Vaše znenie:
   “A tie, ktorých spurnosti sa obávate, poučte, opustite na lôžkach a udrite”

   Podívajme sa na sedem paralených prekladov z arabštiny do angičtiny:
   Chapter (4) sūrat l-nisāa (The Women)
   Sahih International: Men are in charge of women by [right of] what Allah has given one over the other and what they spend [for maintenance] from their wealth. So righteous women are devoutly obedient, guarding in [the husband’s] absence what Allah would have them guard. But those [wives] from whom you fear arrogance – [first] advise them; [then if they persist], forsake them in bed; and [finally], strike them. But if they obey you [once more], seek no means against them. Indeed, Allah is ever Exalted and Grand.
   Pickthall: Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other, and because they spend of their property (for the support of women). So good women are the obedient, guarding in secret that which Allah hath guarded. As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and scourge them. Then if they obey you, seek not a way against them. Lo! Allah is ever High, Exalted, Great.
   Yusuf Ali: Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has given the one more (strength) than the other, and because they support them from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in (the husband’s) absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (Next), refuse to share their beds, (And last) beat them (lightly); but if they return to obedience, seek not against them Means (of annoyance): For Allah is Most High, great (above you all).
   Shakir: Men are the maintainers of women because Allah has made some of them to excel others and because they spend out of their property; the good women are therefore obedient, guarding the unseen as Allah has guarded; and (as to) those on whose part you fear desertion, admonish them, and leave them alone in the sleeping-places and beat them; then if they obey you, do not seek a way against them; surely Allah is High, Great.
   Muhammad Sarwar: Men are the protectors of women because of the greater preference that God has given to some of them and because they financially support them. Among virtuous women are those who are steadfast in prayer and dependable in keeping the secrets that God has protected. Admonish women who disobey (God’s laws), do not sleep with them and beat them. If they obey (the laws of God), do not try to find fault in them. God is High and Supreme.
   Mohsin Khan: Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has made one of them to excel the other, and because they spend (to support them) from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient (to Allah and to their husbands), and guard in the husband’s absence what Allah orders them to guard (e.g. their chastity, their husband’s property, etc.). As to those women on whose part you see ill ¬conduct, admonish them (first), (next), refuse to share their beds, (and last) beat them (lightly, if it is useful), but if they return to obedience, seek not against them means (of annoyance). Surely, Allah is Ever Most High, Most Great.
   Arberry: Men are the managers of the affairs of women for that God has preferred in bounty one of them over another, and for that they have expended of their property. Righteous women are therefore obedient, guarding the secret for God’s guarding. And those you fear may be rebellious admonish; banish them to their couches, and beat them. If they then obey you, look not for any way against them; God is All-high, All-great.
   Ako vidíme, preklady sú tiež dosť rozdielene, ale ano máte pravdu, že sú tam slová, v každom iné; v jednom je ‘strike them’ (udri ich, ale úder a ‘buchnát’ tiež nie je jedno a to isté), v ďalšom ‘scourge them’ (čo môže byť ‘potrestaj ich’, ale aj ‘upozorni ich’), v ďalšch “beat them lightly” (tiež ‘udri ich, ale zľahka’), v ďlaších len ‘beat them’…ale jasne sa hovorí, že to len vtedy, keď všetko iné zlyhá, čo vo Vašom preklade chýba, (upozornenie, napomenutie, výstraha, atď.) …a nezabúdajme, že sat u jedná o dobu pred cca. 1400 rokmi, kedy boli iné zvyky, aj všade inde (o Eurpe ani nehovoriac)….žena bola skutočne podriadená mužom v každom ohľade….

   Kapitola 4, verš 71 – Vaše znenie:
   “Vy, ktorí ste uverili, majte sa na pozore a tiahnite do boja…..”
   Podívajme sa na ďalších sedem paralených prekladov z arabštiny do angičtiny a slovo ‘do boja’ nenájdete ani v jednom….
   Sahih International:
   O you who have believed, take your precaution and [either] go forth in companies or go forth all together.
   Pickthall:
   O ye who believe! Take your precautions, then advance the proven ones, or advance all together.
   Yusuf Ali:
   O ye who believe! Take your precautions, and either go forth in parties or go forth all together.
   Shakir:
   O you who believe! take your precaution, then go forth in detachments or go forth in a body.
   Muhammad Sarwar:
   Believers, always be well prepared and on your guard. March in small groups or all together.
   Mohsin Khan:
   O you who believe! Take your precautions, and either go forth (on an expedition) in parties, or go forth all together.
   Arberry:
   O believers, take your precautions; then move forward in companies, or move forward all together.

   Neviem, kde vzal prekladateľ Vášho Koránu pojem ‘do boja’….a keby aj, Muhammad nebol biskup, ani arci-biskup či kardinal, ani pápež…bol to vodca, v prvom rade vojenský a keď bolo treba,válčil a bojoval a aj zabíjal….

   Nedá mi ubrániť sa trochu irónii….
   Zhodou okolnosti, práve dobre, časovo v súlade s touto diskuziou, ste uverejnil ďalšie pokračovanie Vášho prekladu o strašných zverstvách na ruskom fronte (pamätám keď sa stali a sa o nich písalo)….
   znásilnené, zavraždené ženy, pribité na vrátach stodoly…
   znásilnená a zavraždená žena, prejdená tankom…
   zavraždení starí, jednoduchí ľudia strelou do krku..
   a hlavne….deti, pribité jazykmi ku stolu….neuveriteľná hrôza….

   …boli to muslimskí vrahovia? Uveďte kde sa toto káže v Koráne….
   …my sme vedeli a vieme po celú dobu, , kdo to bol….
   boli to synovia kresťanskej, pravoslávnej Rusi….

   • Skúsim to objasniť po bodoch:

    1. Aj keď nesledujem každý príspevok, všimol som si, že ste spomínali zmiznutý komentár. Neriešil som to, pretože som netušil, že sa vás to tak môže dotknúť.

    2. Kazok a miznutie jeho komentárov. Áno, od určitého času som začal mazať komentáre pána Kazoka, ktoré pozostávali z textu „Zaujímavé“ a nasledoval kopec odkazov. Vadilo to nielen mne, ale aj iným.

    3. Odmietol som od vás tri texty, pokiaľ sa dobre pamätám. Dva sa koncepčne nehodili na prop (ako píšete – ezoterika a obhajoba islamu), tretí nebol súvislým textom vhodným na uverejnenie.

    4. S pánom XXL je možné súhlasiť v tom, že je „načim“ preštudovať aj iné pramene. Len je veľkou škodou, že on si nepreštudoval žiaden zdroj, dokonca to aj verejne prehlásil. Najviac ma pobavilo, keď vami spomínanú vetu napísal po tom, ako sa priznal, že korán vôbec nečítal, ale mňa si dovolil poúčať, že by som mal hľadať iné zdroje. Zrejme mám hľadať dovtedy, kým nenájdem ten jeden jediný správny výklad, ktorý by mu sedel do svetonázoru.

    5. Nie je to „môj“ prekladateľ koránu.

    6. Odkiaľ viete, že práve ten váš preklad je presný? Pokiaľ nehovoríte plynule arabštinou, hádame sa o ničom. Avšak, dovolím si tvrdiť, že slovenská verzia je presnejšia. Prečo? Stačí sa pozrieť na zdroj prekladu:
    Preložil Abdulwahab Al-Sbenaty
    Preložené z arabského jazyka podľa Koránu vydaného v Kráľovstve Saudskej Arábie v Stredisku kráľa Fahda pre tlač Koránu

    Myslím, že každému je zrejmý postoj Saudskej Arábie ku falošným výkladom koránu…

   • Vážim si pána SA, za jeho jasný postoj k niektorým otázkam. Ale bohužiaľ, vo vzťahu k moslimom, sa podobne ako ním obdivovaný vzor, rovnako smutne mýli. Povedané slovami klasika, „někde soudruzy z NDR udělali chybu“ a ja poznamenávam na okraj ( na margo☺ pre Gríšu),keď mohol výkvet Germánov , vytvorených z ponemčeného-pogermánšteného Slovanstva( odkaz pre Normana, ľutujem genetika nepustí, ktorých pogermánštili=pokrensťanštili odporný , zdegenerovaný ( odpusť mi Tvoje vlastné slová Norman) Germáni, (u Teba Normani). Tak čo už môzeme čakať od skutočných Germánov z NSR????? Ja hovorím , priamo. Čo iné ako zbabelosť! A to vravím aj tým, čo nemajú v sebe ani kvapku germánskej krvi, hoci žijú v ďalekom svete, hoci si to myslia. Ále vravím im dajte si urobit rozbor DNA. A AŽ POTOM VRAVTE, SKÔR NIE.

    • “Odkiaľ viete, že práve ten váš preklad je presný?”
     …to som predsa nikde netvrdil…len chcem poukázať, že existujú aj iné preklady…ide tu už len teraz o to, kdo ktorým uverí….

     Ale pomôžem Vám, ja som ‘fair’ človek a tvrdím, že mne ide vždy len o pravdu; nakoľko sa stále od nikoho nedozvedám o tých kapitolách v Koráne, ktoré nabáddajú zabíjať…ano, je tam taka kapitola a také verše… (ony sú aj v tom neuverejnenom článku “Čo skutočne hovorí Korán”)…
     uvádazm ich…

     Kapitola 2, verš 190:
     “A bojuj pre vec boha,
     proti tým, ktorí bojujú proti tebe,
     ale nebuď agresívny,
     lebo boh zaiste nemá rád agresorov.
     Zabi ich kdekoľvek ich nájdeš
     a vyžeň ich odkiaľ oni vyhnali teba”.

     Kapitola 22, verš 39:
     “Povolenie zdvihnúť zbrane,
     je dovolené tým,
     ktorí sú napadnutí.
     Utrpeli bezprávie.
     Boh má všetku moc,
     dať im víťazstvo”.

     Inými slovami, “zabíjaj tých, ktorí zabíjajú teba….a vyžeň tých, ktorí vyhnali teba z tvojho domova….”
     má niekdo proti tomuto námietky?

     Dnes tieto verše sú jedny z najkontroverznejších a tí, ktorí tvrdia, že Korán hlása násilie poukazujú na tieto verše na podporu ich argumentov

     Ale Korán hovorí aj toto:
     Kapitola 2, verš 192:
     “Ale keď oni prestanú,
     boh je skutočne všetko-odpúšťajúci,
     milosrdný”.
     Korán povoľuje chytiť do ruky zbraň len v prípade ohrozenia ich prežitia.

     Samozrejme, keď chceme psa biť, palica sa vžd nájde…. a keď potrebujeme vytrhnúť niečo z kontextu, tak to bez rozpakov a hanby, urobínme…

     • 1. Nie, nepovedal ste, že preklad, ktorý ste uviedli je presný. To je fakt. Zato ste nezabudli zdôrazniť, že preklad, ktorý som uviedol ja, presný nie je, lebo nesedí s vašou verziou. Ktorá verzia je však tá, povedzme, „presnejšia“, však dokázať nevieme ani jeden. Preto je celá diskusia o ničom.

      2. Verše o zabíjaní som vám uviedol, presné citácie, konkrétne verše. Ako som ale povedal, vy ste presvedčený o svojej pravde, o svojom výklade a neviem o ničom, čo by vás dokázalo presvedčiť. Možno ani samotný Mohamed.

      3. Nikdy som nepopieral, že v koráne sú aj verše vyzerajúce mierumilovne. O tom sme sa však nebavili, ale o veršoch vyzývajúcich k násiliu. Preto neodvracajme pozornosť od témy. Ale predsa jedna poznámka. Čo som si prečítal z koránu, je plný veršov, ktoré si vzájomne už na prvý pohľad odporujú.

      4. S posledným odstavcom bez výhrady súhlasím.

     • Je to dosť komické . Korán je odvrchu po spodu plný násilia a výzýva k násiliu, povedal by som, že o ničom inom ani nie je. Už som tu raz dal zoznam oddielov z Koranu, kde sa násilie vyskytuje. Myslím, že ich bolo 334. Samozrejme, odpovedou SA bolo citujte. Poskytnite dôkaz-evidence. Poskytnete a opakuje a opakuje, opakuje stale to svoje. Nakoniec sa vytiahne stare trapne, ale nemáte presný preklad Koránu.☺☺☺☺
      Pripomína mi to starý vtip. Chlapik sa ruti po dialnici v protismere so zapnutým radiom. V rádiu hlásia, pozor, pozor, po dialnici sa rúti v protismere šialenec. Chlapík sa naštve, keby jeden ale všetci !

      No a taka je aj situacia tu. Všetci maju zlý preklad, všetci majú nepresné, vytrhnuté nepochopené citáty.
      Keby jeden ale vsetci. Na webe su desiatky serverov, kde sa venuju tejto problematike.

      V tejto súvislosti ma napadá obrana moslimskeho imáma v Čechách,ze moslimovia nebijú ženy, že to sa myslí obrazne a vytiahol zubnú kefku z vrecka a vo vzduchu s nou klepkal.“ Takhle moslim bije ženu, takhle. Vidite? Zubní kefkou ?? Joooó.“☺☺☺☺☺☺
      Dá sa dohladať video na webe. Vraví sa tomu tavríja.

   • Christian Freeman

    „Mimo iné, čo bol Muhammad? On predsa nemohol byť Muslim, však to on vymyslel, bol Nazorean, teda to isté čo Kristus!“

    a na toto by ma fakt zaujímal relevantný odkaz..môžem poprosiť? Lebo medzi nami, diskutérmi – už ste tu občas strelili capa..ale tento momentálne je kapitálny kus.

    • Myslíš Nazarénsky? Ako Kristus? Ani náhodou. Arabí tej doby boli to čo sa oznacuje ako klasický pohania. Verili na džinov, teda duchov. Samozrejme stretávali sa so Zidmi a rovnako aj kresťanmi tej doby, ale mali svoje vlastné nábozenstvo. Preto keď prisiel Mohamed s Aláhom bol to náraz na dovtedy tradičný polyteizmus.

    • Pozostatok polyteizmu je práve Káaba s ciernym kameňom. Bol to jeden z kamených idolov v ktorom prebýval džin. Podla novej moslimskej transformacie, je to biely kamen, ziarivy ktory Alah dal anjelom aby ho umiestnili pod nebesky tron. Pre ludi. Časom akosi scernal☺☺☺☺ nuz zazraky sa deju. Vraj je to meteorit, ale odbornici vravia ze je to obycajny achát. Nic viac a nic menej. Sčernal od moslimskych hriechov.☺ proste sa to neskúma berie sa ako cosi tajomné.

    • Smiesne je, ze pri tom ocistovani kazdorocne bez výnimky, uslapú tisice ludí. Tak neviem, ci ta kazdoročna tragedia co sa tam udeje nie je vlastne ludská obetovanie ciernemu kamenu. Raz ich tam rozpuci obrovský zeriav, stale nieco. Mne to pripada ako ludske obete. Keby to tak nebolo, neboli by mrtvy.
     Aj v krestanstve sa dejú obrovske zhromazdenia, ale nepocul som ze by na námesti Sv. PETRA USLAPALI 1000 LUDI . KAZDOROCNE!!!! A hlasia to vzdy ako veeelke prekvapenie. Nechápem preco sa este nenaucili za 15 storocí organizavat put.

   • V moslimskej rodine nosi nohavice doma muz.neznamena to ze ju pravidelne otlka, ale ze ak maju na nieco rozdielny nazor, zvazi to ,ale posledne rozhodnutie je na nom.tak je to prirodzene.ak sa s tym zena nechce zmierit , nech ide.ja sa urcite zenou riadit nenecham.ak to niekomu vyhovuje, nech Sklad od baby necha skakat po hlave.nech sa paci.
    Moslimovia su ludia vcelku ako kazdy iny.kazdy znas chce slusnu pracu, dost penazi postarat sa o rodinu a kusok toho konzumneho zivota. Problem je ze chrapuni chcu mat viac ako 100 inych dokopy. Aleboze niekto si mysli ze ak sa narodil s bielou kozou ini nanho maju robit. Najvacsie genocidy ma na svedomi krestanstvo.degeneruje ludi a spomalilo vyvoj na planete min. O 500rokov

    • Roland Edvardsen

     Uf, zase tie argumenty typu „moslimovia sú ako všetci ostatní“. No veď fajn, všetci chápeme, že nie každý moslim je terorista alebo bije svoju manželku. Rovnako chápeme, že aj v islame sa nájdu nejaké pozitívne veci, pozitívne pravidlá. Ale jednoducho tu ide o širšiu mozaiku a priemer. Jednoducho je to v súčasnosti pre Európe veľmi riziková záležitosť. Musíme sa voči nemu nijako vyhraniť, inak to nejde.

     Je zaujímavé ako píšeš v súvislosti s kresťanstvom o genocíde a degenerácii. Fajn, ale o islame platí to isté a ešte niekoľkonásobne viac.

 18. A ešte dôlezitá vec, kameňovanie diabla, samozrejme symbolické končí masovou vraždou. Lebo inak ako vražda sa nedá pomenovať ušlapanie stoviek ľudí. To nie je nehoda a nemôze byt ani náhoda. NEMÔZE BYT NEHODA UDALOST PROFESIONALNE KAZDOROCNE ORGANIZOVANÁ, KTORA SKONCI HROMADNOU SMRTOU, CO SA INDE STANE ZRIEDKA.
  hadždž

  1979 – Asi 250 ozbrojených sunnitských moslimov obsadilo Veľkú mešitu v Mekke. Počas dvojtýždňovej drámy, ktorá sa neodohrala počas obdobia hlavnej púte, zahynulo vyše 100 z nich, spolu so 127 príslušníkmi bezpečnostných síl.

  1987 – Okolo 400 ľudí, prevažne iránskych šiitských pútnikov, prišlo o život pri zrážkach so saudskoarabskými bezpečnostnými silami počas protizápadných protestov v Mekke.

  1989 – Explózie bômb blízko Veľkej mešity si vyžiadali život jedného pútnika a ďalších 16 zranených. Saudská Arábia popravila 16 cudzincov, ktorých uznali za vinných z nastraženia výbušnín.

  1990 – Pri tlačenici v mekkskom tuneli zahynulo 1426 pútnikov. Väčšina z nich pochádzala z Indonézie a Turecka.

  1991 – Zrútenie lietadla v Saudskej Arábii si vyžiadalo životy 91 senegalských vojakov vracajúcich sa z cesty do Mekky, ktorá bola ich odmenou za pôsobenie vo vojne v Perzskom zálive.

  1991 – Pri páde lietadla vezúceho pútnikov domov do Nigérie zahynulo 261 osôb.

  1994 – V tlačenici neďaleko mosta Džamarát v Miná prišlo o život 270 ľudí v čase, keď sa pútnici zhromažďovali pre rituál kameňovania Diabla.

  1997 – Požiar v tábore v Miná si vyžiadal 343 ľudských obetí.

  1998 – V dave pri moste Džamarát zahynulo 119 osôb.

  2001 – Tlačenica blízko mosta Džamarát si vyžiadala 35 obetí.

  2003 – V dave neďaleko mosta Džamarát prišlo o život najmenej 14 osôb.

  2004 – Najmenej 244 ľudí ušliapal dav pri moste Džamarát.

  2005 – V tlačenici pri rituálnom kameňovaní Diabla v údolí Miná zomrelo 345 ľudí.

  2015 – Pád obrovského stavebného žeriavu na Veľkú mešitu v Mekke spôsobil silný vietor. Pri nešťastí zahynulo najmenej 107 ľudí, ďalších 238 osôb utrpelo zranenia. Mekka sa práve pripravovala na každoročnú posvätnú púť moslimov hadždž.

  A môžem povedať, že keď som malé dieťa, pamatám si TV Noviny, rovnaké šokujúce zvesti z Mekky. Ja ich podozrievam, že sú to rituálne masové vraždy. Inak by to mali dávno, davno vyriesené. Ktoje taký naivný a uverí, ze za 1600 rokov nezvladli jednoduchú organizáciu disciplinovaných veriacich. Prečo sa to nestalo pocas ceskoslevenskej spartakiady ?? A tam bolo naraz 400 000 ludi. Alebo pri pútiach do Levoče, Šaštine, pápezskych zhromazdeniach, či na Letnej v novembri 1989?? Tam bolo cez 1 milion! lúdi, rozvasnených, rozbesnenych, nemali ani profesionálny organizacný výbor, de facto priemysel, čo z toho žije!!!

  Ako móze žeriav padnut na putnikov a zabit 107 ludi?? Co to má znamenat?
  Mne to pripomína súd s Cigáňom. Pán sudca, natieral som si chlieb, isiel okolo môj brqt, potkol sa a napichol na môj nôž. Sudca sa pýta: No ale mal 13 bodnych rán. Ako vravia pán šudca, to sa opakovalo 13 x za sebou.

  Tak nejak je to pri posvatnej púti do Mekky, kde sa majú ocistit od hriechov a pravidelne pri tom umieraju ludia.

  • Na československej spartakiade 1960 cvicil na Strahove 750 000 cvicencov a v hladisku sa vystriedalo 2000 000 ludi. A nikto nezomrel! Iba v roku 1965 padli reproduktori na cakajuce deti a zhynuli 4. To je nehoda.
   Za 25 rokov 4 obeti pri 5 zhromazdeniach.
   A v Mekke len tu namatkou 4120 ludi mrtvych. Náhoda, nehoda, zlá organizácia. Hmmm. No seno ešte nepapkáme.

   • “Zato ste nezabudli zdôrazniť, že preklad, ktorý som uviedol ja, presný nie je, lebo nesedí s vašou verziou”.

    …to som tiež nepovedal ale zabudolsom pripísať, aby ste si všimli, že aj tie verše, ktoré som ja uviedol (7 prekladov), nie sú rovnaké….to bol môj dôvod ich uviesť….

    “Verše o zabíjaní som vám uviedol…”

    …neuviedol, tie som uviedol ja….aj s objasnením…

    “Ako som ale povedal, vy ste presvedčený o svojej pravde, o svojom výklade ….

    nie o pravde, ale o výklade…

    Ja mám okolo seba viac muslimov, ako ich mož no je na Slovensku. Ja viem akí sú, poznám ich úroveň, chovanie, spôsoby, pracovitosť, atď. Na to nepotrbujem nikoho, aby ni o tom vyprával.

    “…a neviem o ničom, čo by vás dokázalo presvedčiť ….”

    …ja nemám záujem Vás o ničom presvedčovať (a o to menej p.Svargu) ale poviem Vám, prečo nemôžete presvedčiť mňa…
    onoi to má niečo spoločné s tým “načim sa podívať aj do inej literatúry…..”

    Mám pre Vás všetkých otázku:
    Uveril by ste, keby Vám povedalo desať (10) profesorov Amerických Univerzít, ktorí majú za sebou množstvo napísaných kníh, “my friend, you are wrong, tragically, wrong”?
    Pravdepodobne by ste ani im neuveril. Ja ano – a tu je ten rozdiel medzi nami.

    Tu ich mate aj s ich dielami:
    Donner, M. Fred ( Professor of Near Eastern History in the Oriental Institute and Department of Near Eastern Languages and Civilizations at the University of Chicago).
    Bok:

    • Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam

    Esposito L. John (is University Professor of Religion and International Affairs, Professor of Islamic Studies, and Founding Director of the Prince Alwaleed Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding at Georgetown University).

    Book:
    “Islam: The Straight Path”

    Akbar Salahuddin Ahmed (Sitara-i-Imtiaz, or Akbar Ahmed, is currently the Ibn Khaldun Chair of Islamic Studies, American University in Washington, D.C. and was the First Distinguished Chair of Middle East and Islamic Studies at the US Naval Academy, Annapolis.

    Books:
    • Journey Into Europe: Islam, Immigration, and Identity (Brookings Press)
    • The Thistle and the Drone: How America’s War on Terror Became a Global War on Tribal Islam (Brookings Press, 2013).
    • Suspended Somewhere Between: A Book of Verse (Busboys and Poets, 2011).
    • Journey into America: The Challenge of Islam (Brookings Press, 2010).
    • Journey into Islam: The Crisis of Globalization Brookings Press, 2007).
    • After Terror: Promoting Dialogue Among Civilizations Co-Edited by Brian Forst, (Polity Press, 2005).
    • Islam Under Siege: Living Dangerously in a Post-Honor World (Polity Press, 2003).
    • The Future of Anthropology: Its Relevance to the Contemporary World; Co-Edited by Chris Shore, (Athlone Press, 1999).
    • Islam Today: A Short Introduction to The Muslim World; (I.B. Tauris, 1998).
    • Jinnah, Pakistan and Islamic Identity: The Search for Saladin; (Routledge, 1997).
    • Islam, Globalization and Postmodernity with Hastings Donnan; (Routledge, 1994).
    • Living Islam: From Samarkand and Stornoway (BBC Books, 1993).
    • Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society; (Routledge, 1988).
    • Postmodernism and Islam: Predicament and Promise; (Routledge, 1992).
    • Resistance and Control in Pakistan; (Routledge, 1991).
    • Pakistan: The Social Sciences‘ Perspective; (Oxford University Press, 1990).
    • Toward Islamic Anthropology: Definition, Dogma, and Directions; (Vanguard Books, 1987).
    • Religion and Politics in Muslim Society: Order and Conflict in Pakistan; (Royal Book Co., 1987).
    • Pukhtun Economy and Society: Traditional structure and economic development in a tribal society (Routledge, 1980).
    • Pieces of Green, the Sociology of Change in Pakistan, 1964–1974; (Royal Book Co., 1977).
    • Social and Economic change in the Tribal Areas, 1972–1976; (Oxford University Press, 1977).
    • Millennium and Charisma Among Pathans: A Critical Essay in Social Anthropology (Routledge, 1976)
    • Mataloona: Pukhto Proverbs, (Oxford University Press, 1975).
    • Mansehra: A Journey, (Ferozsons, 1973).

    Khaled Abou El Fadl (Omar and Azmeralda Alfi Distinguished Professor of Law at the UCLA School of Law).

    Books:
    • Reasoning with God: Reclaiming Shari’ah in the Modern Age (Rowman & Littlefield Publishers, Inc, Release Date: October 2014)
    • The Search for Beauty in Islam: Conference of the Books (Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2006)
    • The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists (Harper San Francisco, 2005)
    • Islam and the Challenge of Democracy (Princeton University Press, 2004)
    • The Place of Tolerance in Islam (Beacon Press, 2002)
    • And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourses (UPA/Rowman and Littlefield, 2001)
    • Speaking in God’s Name: Islamic law, Authority and Women (Oneworld Press, Oxford, 2001)
    • Conference of the Books: The Search for Beauty in Islam (University Press of America/Rowman and Littlefield, 2001)
    • Rebellion and Violence in Islamic Law (Cambridge University Press, 2001)
    • The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourses (Dar Taiba ,1997)

    Madden, F. Thomas (is an American historian, a former Chair of the History Department at Saint Louis University in St. Louis, Missouri, and Director of Saint Louis University’s Center for Medieval and Renaissance Studies)

    Books:
    • The Concise History of the Crusades (Lanham: Rowman and Littlefield, 2013; second edition, 2005; first edition, 1999).
    • Venice: A New History (New York: Penguin/Viking, 2012).
    • Enrico Dandolo and the Rise of Venice (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003).

    Jackson, A. Sherman (also known as Abdul Hakim Jackson, an American scholar, is the King Faisal Chair of Islamic Thought and Culture and Professor of Religion and American Studies and Ethnicity at the University of Southern California).

    Books:
    • Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihâb al-Dîn al-Qarâfî (E.J. Brill, 1996)
    • On the Boundaries of Theological Tolerance in Islam: Abû Hâmid al-Ghazâlî’s Faysal al-Tafriqa (Oxford, 2002)
    • Islam and the Blackamerican: Looking Towards the Third Resurrection (Oxford, 2005) and Islam and the Problem of Black Suffering (Oxford, 2009).

    Brockopp, Jonathan, PhD (Associate Professor of History and Religious Studies
    University Park , Pensylvania).

    Books:
    • Muhammad’s Heirs: the Rise of Muslim Scholarly Communities

    Recent Publications:
    • “Islamic Origins and Incidental Normativity” Journal of the American Academy of Religion 84.1 (2016).
    • “The promise and the challenge of interfaith work” in Engaging Others, Knowing Ourselves: A Lutheran Calling in a Multi-Religious World, ed. Carol Lahurd (Minneapolis: Lutheran University Press), 2016.
    • “Interpreting Material Evidence: Religion at the ‘Origins of Islam’” History of Religions, 55 (2015), 121-147.
    • “Muhammad the peacemaker; Muhammad the warrior. Contested Images of Islam’s Prophet after 9/11” in Muhammad in the Digital Age, ed. Ruqayya Khan (Austin: University of Texas Press, 2015), 35-56.
    • “Introduction to Special Issue. Islam and Ecology: Theology, Law and Practice of Muslim Environmentalism” Worldviews 16 (2012), 213–217.
    • „The Formation of Islamic Law: the Egyptian school, 750-900.“ Annales Islamologiques 45 (2011), 123-140.
    • “Contradictory Evidence and the Exemplary Scholar: The Lives of Sahnun b. Sa`id (d. 854)” International Journal of Middle East Studies 43.1 (2011): 115-132.
    • The Cambridge Companion to Muhammad. Editor and contributor. Cambridge University Press, 2010.
    • Muslim Medical Ethics: From Theory to Practice. Co-editor and contributor with Thomas Eich. Studies in Comparative Religion. Columbia: University of South Carolina Press, 2008.

    Aslan, Reza, Dr. (is an Iranian-American author, commentator and religious scholar, professor of Creative Writing at the University of California).

    Books:
    • No Godbut God: The Origins, Evolution, and Future of Islam
    • Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth
    • Beyond Fundamentalism
    • Trust Me, I’m an Expert: Talking Culture from Inside and Out (2010)

    Ali, Tariq (is a British Pakistani writer, journalist, and filmmaker).

    Books:
    • The Book pf Saladin (1998)
    • The Islam Quintet: Shadows Shadows of the Pomegranate Tree (2014)
    • Military Rule or People’s Power (1970)
    • Can Pakistan Survive? The Death of a State (1991)
    • Pirates Of The Caribbean: Axis Of Hope (2006)
    • Conversations with Edward Said (2005)
    • Bush in Babylon (2003)\
    • Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity (2002)
    • A Banker for All Seasons (2007)
    • The Duel (2008)
    • The Obama Syndrome (2010)
    • The Extreme Centre: A Warning (2015).

    Hillenbrand, Carole (OBE is professor of Islamic History at the University of Edinburgh. She is the Vice-President of the British Society for Middle Eastern Studies and a Member of the Council for Assisting Refugee Academics).

    Books:
    • The Crusades: Islamic Perspectives (1999)
    • Islam: A New Historical Introduction (2015)
    • Turkish Myth and Islam Symbol (2007)
    • Introduction to Isalam: Beliefs and Practices in Historical Perspective (2015)

    * * *

    Samozrejme k tým knihám sa asi nikdy nedostanete a keby aj, trvalo by to dlhý čas sa s nimi oboznámiť.

    Ale nebude od veci, ak si nájdete čas podívať sa na priložené video:
    Internet – GOOGLE:
    Link (Video): “Secrets of the Koran – Decoding The Past”

    Tým táto diskuzia pre mňa končí – máte pravdu, nemá to znysel a už ani nemám k tejto téme čo povedať.

    • Medzi nami je v nazeraní skutočná priepasť a naozaj je zbytocné sa ju snaziť preklenúť. Preto som na Vás v tomto nereagoval a divil som sa adminovi , že sa o to pokúšal. Ako ste sám konštatoval. V čom sa my, alebo naše strany lísia, nie je v tom, žé ste uviedli zoznam Vami prečítanej literatúri a teda ste lepsié informavaný.
     Nie , v tom to nie je. Je to v „očiach“. Skrátka Vy ich vidíte inak ako ja alebo ktokolvek z nás tu. A to je tá pravá prícina. Ako vtom vtipe. Je rozdiel, ci sa povie Anča je pekná ale má krivé nohy. Či Anča má krivé nohy ale je pekná.
     Čo vsak povazujem za dôlezité, že sa zhodneme v tom, ž3 v Európe sú tu cudzí prvok, ktorí nám škodí a máme pravo ich tu nechciet a deportovat tam odkial prisli.
     To je podstatné.

    • Úprimne povedané, je mi naozaj jedno, čo si myslíte o Islame. Vôbec ma to nezaujíma .Zamerajme sa na praktické riesenia. Ocenujem Váš postoj, že hranice by mali byt strážené a bránené. To je pre mňa najdôležitejšie zo vsetkého. V tom sa zhodneme sa v najpodstatnejsiej veci. V obrane vlasti.

     • Keby niekdo zaútočil na kresťanskú bibliu a napísal nejaké klamstvá, ktoré sú vraj v nej obsiahnuté, môžete vziať na to jed, že by som vehemntne oponoval.
      Že si neprajete v Európe zločincov, proti tomu som nožno viac ako vy.
      A proti nim by som bol omnoho tvrdší ako ste tam vy. Žiadne súdy, ako čítam , 2-3 roky za znásilnenie alebo zabitie. Ešte dobre že im nepovedia no-no-no, nabudúce dostaneš po paprčkách.
      Znásilníš – zomrieš!
      Zabiješ – zomrieš.

      Treba im, hneď ako sa tam, dokonca protizákonne dostanú, do očí povedať to, čo oni hovoria v Iraku americkým vojakom a ‘nota bene’ súhlasím, majú pravdu:
      “You came here to die”!

      Treba im tiež povedať:
      “Znásilníš, alebo zabiješ – zomrieš”!

 19. Christian Freeman

  „Keby niekdo zaútočil na kresťanskú bibliu a napísal nejaké klamstvá, ktoré sú vraj v nej obsiahnuté, môžete vziať na to jed, že by som vehemntne oponoval.“

  To ťažko, keďže sám si toho strojcom..pamätáš na také čosi, že Lilith ako Adamova prvá manželka v Biblii a podobné srandy? To si napísal Ty sám, Sitra 😀 Takže oponovať sám sebe 😀 😀 😀

  • Už dávno som vám, Freeman, dávno napísal, že na vás a na vaše sprosté arogantné urážky nebudem reagovať, že na vás nemám jednoducho čas, ani náladu.
   Vy ste väčší idiot, ako som si myslel a nech si myslíte o sebe čokoľvek, mňa vy nemôte kritizovať, lebo na to jednoducho nemáte. Svoje sprosté šmajlíjy, ako aj to ‘strieľanie capov” si nechajte pre svoju ženu, ak nejakú mate.
   Keď chcete kritizovať, lepšie povedané zosmiešňovať mňa, to sa musíte omnoho viac vynasnažiť a venovať štúdiu materiálov, v ktorých ste tak salbý, smiešne slabý.

   Čo sa týka Muhammada a Nazoreánstva, ani som nepovažoval za vhodné sa vami zaťažovať.. Nemám záujem vás ‘futrovať’ vedomosťami. Nájdite si sám príslušné materially, keď ste taký múdry, alebo sa opýtajte vášho idola Emahišera.
   Samozrejme by ste tu naplácal, genius, 20 šmajlíkov (aké detské), keby som vám ešte napísal, že existujú materialy, ktoré hovoria o tom, že “bloodline” (teda pokrvná línia) anglickej kráľovnej, Elisabeth II, sa ťahá od Muhammada.
   A čo sa týka Muhammada, o tom zrejme toho viete veľmi málo, lebo nič.

   Teraz k tej Lilith:
   The Story of Lilith
   The Alphabet of Ben Sira Question #5 (23a-b)
   Tr. Norman Bronznick (with David Stern & Mark Jay Mirsky) (Stern90)

   Lilith (1892) by John Collier
   in Southport Atkinson Art Gallery

   “Alphabet of Ben Sira” je najvčasnejšia verzia legendy o Lilith, známa váčšine ľudí – myslí sa samozrejme ľudí, ktorí vôbec vedia niečo o Lilith. Je to tu, kde sa oboznámime s Lilith, prvou ženou Adama.
   Výskumníci dátujú Alphabet do obdobia medzi 8 a 10 storočím C.E. (Common Era, aj Christian Era, tiež A.D.). Či tento príbeh je starší a ak áno, o koľko starší, je nemožné určiť. Pamiatky, ako Amulety (talizmany či prívesky na retiazkách okolo krku), ako tie, opísané v prvom odstavci, sú samozrejme omnoho staršie. Autor Zoharu, R. Moses de Leon, si bol vedomý o verzii Lilith v Alphabete, aspoň teda podľa Gershoma Scholema (Major Trends in Jewish Mysticism, str. 174), ale vie aj o inej, pravdepodobne staršej verzii o Lilith, ktorá moc nesúhlasí s touto a nebol urobený pokus ich harmonizovať.
   Myšlienka, že Eva mala predchodkyňu, taktiež nie je nova pre Ben Sira a môžeme ju nájsť v Genesis Rabbah, Ale tento príbeh sa nezmieňuje o Lilith a v skutočnosti moc nesúhlasí s verziou Ben Sira o Lilith.

   Krátko na to, ako ochorel syn kráľa, Nabuchadnezzar povedal “Uzdrav sa, syn môj, lebo ak sa neuzdravíš, zabijem ťa”. Ben Sira si okamžite sadol a napísal Amulet/talizman so Svätým Menom (?) a napísal naň mená anjelov, majúcich na starosti medicínu, podľa ich mien, tvarov, podobenstiev a krídiel, rúk a nôh. Nabuchadnezzar sa podíval na tento Amulet a pyta sa “Kdo sú títo?”
   “Anjeli zodpovední za medicínu: Senoy, Sansenoy and Semangelof.
   Keď boh stvoril Adama, ktorý bol sám, povedal: “Nie je dobré pre muža byť osamotený” (Gen. 2:18). Potom stvoril pre Adama ženu, z hliny, tak ako stvoril Adama a nazval ju Lilith. Tu je samozrejme odlišnosť od stvorenia jeho druhej ženy Evy, ktorú stvoril z Adamovho rebra.
   Adam a Lilith sa začali hádať. Ona povedala ” ja nebudem ležať dolu” a on povedal “ja nebudem pod tebou, ale len navrchu. Lebo ty sa hodíš len na dolnú pozíciu, zatiaľ čo ja buedem v tej nadradenej pozícii. Lilith odpovedala “My sme jeden s druhým rovnnocenní, lebo v skutočnosti sme boli obidvaja stvorení z hliny”.
   Ale nepočúvali jeden druhého. Keď toto Lilith videla, vyslovila Záhadné Meno a zmizla preč . Adam stál v modlitbe pred svojim Stvoriteľom:
   “Vládca vesmíru” hovorí, “žena ktorú si mi dal ušla preč”. Okamžite, ten Svätý, nech je požehnaný, poslal týchto troch anjelov, aby ju doniesli zpät.
   A Svätý povedal Adamovi “Ak bude súhlasiť prísť zpät, dobre. Ak nie, musí dovoliť (súhlasiť), že jej každý deň umrie sto detí “.
   “Anjeli odišli a našli ju pri Červenom mori – v mohutných vodách v ktorých bolo Egypťanom súdené sa utopiť – v oblasti plnej démonov, žijúcich v nerestnej spustlosti, ktorým rodila viac ako sto ‘lilimov’ (démonov) denne. A tak, Lilith je vlastne považovaná za démona.
   Iná verzia zas hovorí, že sa sdružila s archanjelom Samaelom.

   “Vráť sa k Adamovi bez meškania”, povedali anjeli, “alebo ťa utopíme!” Lilith sa spýtala: “Ako sa môžem vrátiť k Adamovi, a žť ako čestná žena v domácnosti, po mojom pobyte pri Čevenom mori??”
   “Nechajte ma”, povedala “ja som bola stvorená len aby som zapríčinila choroby novonarodeným”.
   “Odmietnúť znamená smrť”, odpovedali. “Ako môžem zomrieť”, pýta sa Lilith znova, “keď Boh mi rozkázal vzizť zodpovednosť za všetky novonarodené deti: za chlapcov do ôsmeho dňa ich života, teda po obriezku: za dievčatá do dvadsiateho dňa. Ale kedykoľvek uvidím vaše tri mená, alebo podoby na Amuletoch nad novonarodeným dieťaťom, nebudem mať moc nad týmto novonarodeným; sľubujem, že ich ušetrím”.

   Taktiež súhalsila so smrťou jej sto detí každý deň. Podľa toho, každý deň zmizlo sto démonov.

   * * *
   A urobíte lepšie, ak sa prestanete blamovať a keď sa naučíte diskutovať na úrovni slušnýchľudí. Zatiaľ ste to nedokázal.

   Lilith

   The Story of Lilith
   The Alphabet of Ben Sira Question #5 (23a-b)
   Tr. Norman Bronznick (with David Stern & Mark Jay Mirsky) (Stern90)

   Lilith (1892) by John Collier
   in Southport Atkinson Art Gallery

   “Alphabet of Ben Sira” je najvčasnejšia verzia legendy o Lilith, známa váčšine ľudí – myslí sa samozrejme ľudí, ktorí vôbec vedia niečo o Lilith. Je to tu, kde sa oboznámime s Lilith, prvou ženou Adama.
   Výskumníci dátujú Alphabet do obdobia medzi 8 a 10 storočím C.E. (Common Era, aj Christian Era, tiež A.D.). Či tento príbeh je starší a ak áno, o koľko starší, je nemožné určiť. Pamiatky, ako Amulety (talizmany či prívesky na retiazkách okolo krku), ako tie, opísané v prvom odstavci, sú samozrejme omnoho staršie. Autor Zoharu, R. Moses de Leon, si bol vedomý o verzii Lilith v Alphabete, aspoň teda podľa Gershoma Scholema (Major Trends in Jewish Mysticism, str. 174), ale vie aj o inej, pravdepodobne staršej verzii o Lilith, ktorá moc nesúhlasí s touto a nebol urobený pokus ich harmonizovať.
   Myšlienka, že Eva mala predchodkyňu, taktiež nie je nova pre Ben Sira a môžeme ju nájsť v Genesis Rabbah, Ale tento príbeh sa nezmieňuje o Lilith a v skutočnosti moc nesúhlasí s verziou Ben Sira o Lilith.

   Krátko na to, ako ochorel syn kráľa, Nabuchadnezzar povedal “Uzdrav sa, syn môj, lebo ak sa neuzdravíš, zabijem ťa”. Ben Sira si okamžite sadol a napísal Amulet/talizman so Svätým Menom (?) a napísal naň mená anjelov, majúcich na starosti medicínu, podľa ich mien, tvarov, podobenstiev a krídiel, rúk a nôh. Nabuchadnezzar sa podíval na tento Amulet a pyta sa “Kdo sú títo?”
   “Anjeli zodpovední za medicínu: Senoy, Sansenoy and Semangelof.
   Keď boh stvoril Adama, ktorý bol sám, povedal: “Nie je dobré pre muža byť osamotený” (Gen. 2:18). Potom stvoril pre Adama ženu, z hliny, tak ako stvoril Adama a nazval ju Lilith. Tu je samozrejme odlišnosť od stvorenia jeho druhej ženy Evy, ktorú stvoril z Adamovho rebra.
   Adam a Lilith sa začali hádať. Ona povedala ” ja nebudem ležať dolu” a on povedal “ja nebudem pod tebou, ale len navrchu. Lebo ty sa hodíš len na dolnú pozíciu, zatiaľ čo ja buedem v tej nadradenej pozícii. Lilith odpovedala “My sme jeden s druhým rovnnocenní, lebo v skutočnosti sme boli obidvaja stvorení z hliny”.
   Ale nepočúvali jeden druhého. Keď toto Lilith videla, vyslovila Záhadné Meno a zmizla preč . Adam stál v modlitbe pred svojim Stvoriteľom:
   “Vládca vesmíru” hovorí, “žena ktorú si mi dal ušla preč”. Okamžite, ten Svätý, nech je požehnaný, poslal týchto troch anjelov, aby ju doniesli zpät.
   A Svätý povedal Adamovi “Ak bude súhlasiť prísť zpät, dobre. Ak nie, musí dovoliť (súhlasiť), že jej každý deň umrie sto detí “.
   “Anjeli odišli a našli ju pri Červenom mori – v mohutných vodách v ktorých bolo Egypťanom súdené sa utopiť – v oblasti plnej démonov, žijúcich v nerestnej spustlosti, ktorým rodila viac ako sto ‘lilimov’ (démonov) denne. A tak, Lilith je vlastne považovaná za démona.
   Iná verzia zas hovorí, že sa sdružila s archanjelom Samaelom.

   “Vráť sa k Adamovi bez meškania”, povedali anjeli, “alebo ťa utopíme!” Lilith sa spýtala: “Ako sa môžem vrátiť k Adamovi, a žť ako čestná žena v domácnosti, po mojom pobyte pri Čevenom mori??”
   “Nechajte ma”, povedala “ja som bola stvorená len aby som zapríčinila choroby novonarodeným”.
   “Odmietnúť znamená smrť”, odpovedali. “Ako môžem zomrieť”, pýta sa Lilith znova, “keď Boh mi rozkázal vzizť zodpovednosť za všetky novonarodené deti: za chlapcov do ôsmeho dňa ich života, teda po obriezku: za dievčatá do dvadsiateho dňa. Ale kedykoľvek uvidím vaše tri mená, alebo podoby na Amuletoch nad novonarodeným dieťaťom, nebudem mať moc nad týmto novonarodeným; sľubujem, že ich ušetrím”.

   Taktiež súhalsila so smrťou jej sto detí každý deň. Podľa toho, každý deň zmizlo sto démonov.

   • Christian Freeman

    Ale, ktosi sa tu pokladá za nedotknuteľného? Všetko to, čo si tu teraz popísal, je síce milé čítať, ale každému, kto tu na Prop-e je nejaký ten piatok, by malo byť jasné, že máš skrátka problém priznať, že si toho capa – v prípade už spomínanej Lilith – naozaj strelil. Pretože aj keby si tu popísal ďalších 100 strán litánií, nič z toho skrátka nevymaže fakt, že si tvrdil, že príbeh o Lilith sa v Biblii nachádza…mám pohľadať v komentároch?
    No a Mohammed a Kristovo údajné „nazoreánstvo“, to sa komentovať ani nedá, a ani sa nedivím, že si k tomu viac nenapísal, pretože je pekné ohurovať tuná miestnu omladinu bájkami hodnými Dana Browna, ale ono to má od pravdy trošku ďaleko. Podobne ako Mohammed a kráľovná Alžbeta.
    A nádávky typu „idiot“ a podobne – to je fakt príspevok do debaty na úrovnil.
    A keďže nevieš, čo všetko mám naštudované ja, radšej sa neblamuj – nie je totiž nič horšie, ako si myslieť, že vzhľadom na svoj vek si tuná na Prop-e nejakým etalónom vzdelanosti. Nie je to celkom pravda, povedal by som.

   • To „šmajlík“ znamená že Vám chýbajú predné zuby?

    • Poprosil by som vás, aby ste namiesto nezmyselných útokov na diskutujúcich – ktoré sa vám nepochybne zdajú vtipné – nás oslnili aj svojím žiarivým intelektom. Ďakujem.

Leave a Reply