Domov / Hlavná strana / Čítanie / Mýtus o nemeckej podlosti: Židia vyhlasujú vojnu nacistickému Nemecku 2

Mýtus o nemeckej podlosti: Židia vyhlasujú vojnu nacistickému Nemecku 2

Všetky udalosti v nacistickom Nemecku boli v židovskej tlači zámerne skresľované. Drobné udalosti boli hystericky preháňané a nafukované úplne neúmerne k ich skutočnému významu. Akýkoľvek pokus o akciu – a to aj miernu – voči Židom okamžite nasledoval hysterický krik predpovedajúci masové vyhladzovanie. Akákoľvek obscénna a nezmyselná klebeta o nacistoch bola okamžite publikovaná ako fakt a podporovaná slávnymi „očitými svedkami“ (ktorí neskôr slúžili ako základ pre ich „holokaustové“ nároky, a to aj napriek absencii forenzných dôkazov).

Táto propagandistická kampaň proti Hitlerovmu režimu pripomínala falošnú propagandistickú kampaň proti Nemecku počas Prvej svetovej vojny. Počas nej údajne nemeckí vojaci napichovali deti na bodáky, odrezávali chlapcom ruky, znásilňovali mladé dievčatá. Po vojne vyšlo najavo, že všetko to boli totálne výmysly a ich cieľom bolo iba vyburcovať nenávisť voči Nemecku.

Obr: Plagát antinacistickej propagandy

Nacistickí úradníci rozhodne popierali špinavosti a lži šírené v židovských médiách. Dokonca vydávali oficiálne písomné protesty, ktorým ale nebolo dopriate sluchu. Židia boli až príliš úspešní v ich antinacistickej a protinemeckej propagande, pretože kontrolovali médiá hlavného prúdu v celom západnom svete. Nemecko nemalo žiadne prostriedky, ako čeliť takémuto ohováraniu, a tak bolo ohováranie brané za pravdu. Nielen že bola myseľ verejnosti – najmä v Amerike a Británii – otrávená protinemeckou propagandou, ale aj vysokopostavení štátni úradníci, ktorí by mali lepšie poznať skutočnú situáciu, uverili propagande a stali sa z nich vášniví antinacisti.

Samotný prezident Roosevelt sa stal tým najnenávistnejším antinemcom. Často na verejnosti vyslovoval urážlivé a pohŕdavé poznámky o Hitlerovi a ďalších členoch nemeckej vlády, ktoré zničili akúkoľvek možnosť priateľských diplomatických vzťahov medzi vládami Ameriky a Nemecka. Roosevelt sa stal jedovatým antinemcom, pretože bol obklopený antinemeckými židovskými poradcami, vrátane osôb ako Hans Morgenthau, Bernard Baruch a Felix Frankfurter. Historik Arthur M. Schlesinger Jr. (sám Žid) poznamenal o prezidentovi Rooseveltovi:

„Žiaden prezident nemenoval toľko Židov do verejných funkcií. Žiaden prezident sa neobklopil toľkými židovskými poradcami. Žiaden prezident neodsudzoval antisemitizmus s takou výrečnosťou a vytrvalosťou. Židia boli v tej dobe väčšinou liberáli, a drvivá väčšina hlasovala štyrikrát po sebe za FDR.“

Okrem protinemeckej propagandistickej kampane, ktorá začala hneď potom, ako sa nacisti dostali k moci, židovskí predstavitelia začali organizovať masové antinacistické demonštrácie – nie v Nemecku, ale v mestách po celej Európe, Británii a najmä Amerike. Dňa 12. marca 1933, jedenásť dní pred tým, ako dostal Hitler plnú moc a dlho predtým, ako bola proti Židom v Nemecku zahájená akákoľvek akcia, Americký židovský kongres vyhlásil masívny antinacistický protest na 27. marca v Madison Square Garden v New Yorku. Hlavný veliteľ židovských vojnových veteránov volal po americkom bojkote nemeckého tovaru. Dňa 23. marca protest začal a 20 tisíc Židov sa zhromaždilo pred radnicou v New Yorku. Manifestácie sa konali aj pred kanceláriami lodných liniek severonemeckého Lloydu a Hamburg-American. Začali bojkoty voči nemeckému tovaru v obchodoch a podnikoch po celom New Yorku. Až do tejto chvíle nikto v Nemecku nezdvihol proti Židom ani prst. Nebolo proti nim prijaté ani jediné opatrenie. Všetka táto hysterická protinemecká aktivita zo strany Židov bola iba v „očakávaní“ toho, čo by nacisti „mohli“ urobiť.

Dňa 24. marca 1933, iba deň potom, ako sa Hitler stal kancelárom, Londýnsky Daily Express priniesol vydanie s titulkami hlásajúcimi: „Judea vyhlasuje vojnu Nemecku – Židia celého sveta spojení v akcii – Bojkot nemeckého tovaru – Masové demonštrácie.“ (pozri nižšie)

Obr: Judea vyhlasuje vojnu Nemecku

Text novinového článku:

BOJKOT NEMECKÉHO TOVARU
MASOVÉ DEMONŠTRÁCIE V MNOHÝCH OKRESOCH
DRAMATICKÉ AKCIE

Zvláštny politický dopisovateľ „Daily Express“

CELÝ Izrael sa zjednotil v hneve proti nacistickému útoku na Židov v Nemecku.

Adolf Hitler, vystrelený k moci odvolávaním sa na elementárne vlastenectvo, sa zapísal do histórie spôsobom, aký najmenej očakával. Prebúdzaním rasového uvedomenia u Nemcov s cieľom zjednotenia nemeckého národa prebudil aj celý židovský národ do národnej obrody.

Svastika, symbol nového Nemecka, prebudila leva z Judey, starý bojový symbol židovského vzdoru.

Štrnásť miliónov Židov rozptýlených po celom svete sa spojilo ako jeden muž a vyhlásilo vojnu nemeckým utláčateľom ich spoluvercov. Rozdiely a protiklady medzi skupinami zanikli pri sledovaní jediného spoločného cieľa – postaviť sa na stranu 600 000 nemeckých Židov, ktorí sú terorizovaní Hitlerovým antisemitizmom, a donútiť tak fašistické Nemecko ukončiť násilie a útlak proti vlastnej židovskej menšine.

Svetové Židovstvo nemôže zostať pokojné tvárou v tvár pokusom o oživenie stredovekej protižidovskej návnady.

Nemecko môže zaplatiť vysokú cenu za Hitlerove nepriateľstvo voči Židom. Bude musieť čeliť medzinárodnému bojkotu v obchode, financiách a službách. Môže sa ocitnúť v duchovnej a kultúrnej izolácii, na úteku pred ohnivou križiackou výpravou, ktorú spúšťajú Židia všetkých krajín na obranu svojich postihnutých bratov.

Židovský veľkoobchodník odchádza z učtárne, bankár od svojich priehradiek, kupec opúšťa svoj obchod a podomový obchodník svoju káru vo svätom boji proti hitlerovským nepriateľom Židov.

Koordinovaná akcia

Plány na koordinované židovské akcie dozrievajú v Európe a Amerike na odvetu voči hitlerovskému Nemecku.

Židovskí obchodníci v New Yorku, Paríži a Varšave sa spájajú do hospodárskej krížovej výpravy proti Nemecku.

Celý židovský obchodný svet prijíma uznesenia a prehodnocuje obchodné vzťahy s Nemeckom.

Veľké množstvo obchodníkov v Londýne sa rozhodlo prestať kupovať nemecký tovar, a to aj za cenu ťažkých strát.

Podobné rozhodnutia boli prijaté po celých Spojených štátoch. Masové zhromaždenia v New Yorku a ďalších amerických mestách za účasti stoviek tisíc rozhorčených Židov vyzývajú k bojkotu nemeckého tovaru. V Poľsku už platí obchodné embargo voči Nemecku. Zákaz dovozu nemeckého tovaru do Francúzska je silne podporovaný židovskými kruhmi.

Koordinovaný svetový bojkot židovských obchodníkov môže znamenať vážne škody pre nemecký export. Židovskí obchodníci po celom svete sú veľkí nákupcovia nemeckých priemyselných výrobkov, hlavne tovaru z bavlny, hodvábu, hračiek, elektrických spotrebičov a nábytku.

Na pondelok bolo zvolané stretnutie židovských obchodníkov s textilom v Londýne, aby zvážili situáciu a zistili, aké kroky by mali byť prijaté v súvislosti s Nemeckom.

Dopravná hrozba

Nemecko má veľké dlhy na zahraničných finančných trhoch, kde je židovský vplyv značný. Pokračujúci antisemitizmus v Nemecku pravdepodobne spôsobí vážnu reakciu. Teraz sú na ťahu židovskí finančníci, aby ho zastavili.

Nemecká transatlantická doprava je tiež ohrozená. Bremen a Europa, nemecké dopravné lode, môžu ťažko utrpieť židovským protinemeckým bojkotom. Židovskí cestujúci na transoceánskych lodiach patria medzi dôležitú zložku v rámci medzinárodného obchodu. Strata ich priazne by bola ťažkou ranou pre nemecký transatlantický obchod.

Organizujú sa celosvetové prípravy na veľké židovské protestné demonštrácie, ktoré majú upozorniť na utrpenie nemeckých Židov v rukách hitlerovcov a požadovať kroky na zastavenie nemeckého antisemitizmu.

Celé americké židovstvo sa vyburcovalo v nebývalom zápale, čo spôsobilo veľkú nevôľu nemeckých agentov. Rabínska vyhláška v New Yorku určila ďalší pondelok za deň pôstu a modlitieb proti Hitlerovej kampani.

Pôst začne v nedeľu pri západe slnka a skončí v pondelok pri západe slnka. V pondelok počas sprievodu budú zavreté všetky židovské obchody v New Yorku.

Na rozdiel od jedného obrovského zhromaždenia v Madison Square Garden, budú sa menšie zhromaždenia konať v 300 amerických mestách.

Madison Square Garden ponúkne pozoruhodný pohľad biskupa Manninga apelujúceho z židovskej kazateľne na koniec Hitlerovho „teroru“.

Obr: Zhromaždenie na bojkot nacistického Nemecka konané 15. marca 1937 v Madison Square Garden. Sponzorom bol Americký židovský kongres a Židovský výbor pracujúcich. Medzi rečníkmi boli aj John L. Lewis z Kongresu priemyselných organizácií a starosta New York City Fiorello LaGuardia.

Každý rabín v New Yorku bol povinný na základe rabínskej vyhlášky venovať sobotňajšiu kázeň situácii Židov v Nemecku.

New York Times sa v toto ráno vyjadril, že zoznam tisícky nemeckých imigrantov, ktorí prišli do Spojených štátov v posledných rokoch, bol vytvorený zámorskou nacistickou organizáciou s cieľom využiť týchto ľudí na nacistickú propagandu v Spojených štátoch.

Osobitné zasadnutie

Organizácia židovskej mládeže vo Veľkej Británii pripravuje v Londýne a mimo neho demonštrácie počas víkendu.

Výbor zástupcov britských Židov, ktorý predstavuje celú židovskú komunitu vo Veľkej Británii, sa v nedeľu stretne na mimoriadnom zasadnutí. Bude diskutovať o situácii v Nemecku a rozhodne o ďalšom postupe, aby čelil ďalším útokom na svojich nemeckých židovských súkmeňovcov.

Členovia americkej Snemovne reprezentantov predkladajú protestné rezolúcie voči protižidovským vyjadreniam v Nemecku. Americké odbory zastupujúce 3 milióny pracovníkov sa tiež rozhodli zapojiť do protestov.

Organizácie zastupujúce Židov v európskych hlavných mestách budú apelovať na príslušné vlády, aby využili svoj vplyv na Hitlerovu vládu a donútili ju ukončiť útlak nemeckých Židov.

Starý a znova zjednotený národ Izraela povstáva s novými a modernými zbraňami do boja v odvekom boji so svojimi utláčateľmi.

Tento článok opisuje plánovanú „svätú vojnu“ proti Nemecku a prosí všetkých Židov, aby bojkotovali nemecký tovar a zapojili sa do masových demonštrácií proti nemeckým hospodárskym záujmom. Podľa Daily Express:

„Svastika, symbol nového Nemecka, prebudila leva z Judey, starý bojový symbol židovského vzdoru. Štrnásť miliónov Židov rozptýlených po celom svete sa spojilo ako jeden muž a vyhlásilo vojnu nemeckým utláčateľom ich spoluvercov. Židovský veľkoobchodník odchádza z učtárne, bankár od svojich priehradiek, kupec opúšťa svoj obchod a podomový obchodník svoju káru vo svätom boji proti hitlerovským nepriateľom Židov.“

Daily Express uvádza, že Nemecko:

„Bude musieť čeliť medzinárodnému bojkotu v obchode, financiách a službách. … Židovskí obchodníci v New Yorku, Paríži a Varšave sa spájajú do hospodárskej krížovej výpravy proti Nemecku.“

Obr: Protinemecké plagáty vyzývajúce k bojkotu na obchode v New Yorku

Obr: Židovská vojna proti Nemecku bola vyhlásená v roku 1933, ešte predtým, ako bolo prijaté akékoľvek opatrenie proti nemeckým Židom

Tento článok v Daily Express popisuje, ako židovskí predstavitelia v kombinácii so silnými medzinárodnými židovskými finančnými záujmami začali bojkot voči Nemecku s cieľom ochromiť už tak neistú ekonomiku a zvrhnúť nový Hitlerov režim.

„Londýnsky Daily Herald priniesol rozhovor s prominentným židovským vodcom, ktorý priznal: ‚Vodcovia sa držia späť‘ ale židovský národ ‚núti vodcov pokračovať‘. Bojkot už spôsobil škody za ‚stovky tisíc libier pre nemecký obchod‘.“ (Edwin Black, židovský autor, The Transfer Agreement, strana 34)

„V londýnskej štvrti Whitechapel takmer všetky židovské obchody vyvesili nápisy so zákazom vstupu pre nemeckých obchodníkov a potvrdili tak antinacistický bojkot. Teenageri hliadkujú v uliciach a distribuujú letáky, v ktorých žiadajú zákazníkov bojkotovať nemecký tovar…“ (Edwin Black, židovský autor, The Transfer Agreement, strany 46-47)

Masové zhromaždenia Židov sa konali po celom Poľsku a vyjadrovali podporu bojkotu. Najväčšie židovské obchodné organizácie vo Varšave vydali záväzné rezolúcie, že:

„použijú najradikálnejšie obranné prostriedky a budú bojkotovať nemecký import.“

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Zdroj: Benton L. Bradberry: The Myth of German Villainy

Obsah

Ak sa vám kniha páči, môžete podporiť preklad finančným príspevkom. Podrobnosti

O ::prop

25 komentárov

 1. Tak moment, nehlásal Hitler už před nástupem k moci, že „vyčistí“ svět od Židů? Trochu demagogický ten článek, když uvádí, že nic proti Židům (nijak se jich nezastávám) se v Německu nedělo, přitom celá Hitlerova kampaň byla na tom z velké části založená přeci…

  • Nehlásal, že vyčistí svět od židů, ale že osvobodí národ z otroctví židovských bankéřů, lichvářů, burzovních makléřů a podobných..

  • A čo takého sa Židom udialo pred nástupom Hitlera k moci? Vraždili ich? Upaľovali ich? Aké zločiny boli na nich páchané? Mimochodom, kedy Hitler povedal, že „vyčistí“ svet od Židov? Môžete to konkretizovať?

 2. Zdravim, začala som čítať tuto zaujímavú knihu – Mytus o nemeckej podlosti – prečo nie sú sprístupnene všetky kapitoly? Vďaka za odpoved.
  A.

 3. “…pretože bol obklopený antinemeckými židovskými poradcami…”,

  Franklin D. Roosevelt bol prvý, ktorý uviedol hromadu Židov do vlády.
  Je pravdou, že Theodore Roosevelt mal tiež Oskara Straussa, ako aj Wilson a Hoover mali svojich, ako Paul Warburg, Louis Brandeis, Benjamin Cardozo and Felix Frankfurter.
  Ale pelech F. D. Roosevelta ich bol plný: Henry Morgenthau Jr., Benjamin Cohen, Sol Bloom, Emanuel Celler, Herbert Lehman, David Niles, Samuel Rosenman, Isador Lubin, Mordecai Ezekiel, Anna Rosenberg, Morris Ernst, Nathan Straus, Donald Richberg, Lawrence Steinhardt and Robert Nathan.
  Medzi F. D. Rooseveltovými 72 prezidentskymi poradcami bolo 52 Židov.

  Existuje prekvapujúci zoznam US prezidentov, ktorí sú podozriví z polo-židovského pôvodu, včetne Teddy Roosevelt, F.D. Roosevelt, Eisenhower, a Lyndon Johnson.

  * * *
  “Začali bojkoty voči nemeckému tovaru v obchodoch a podnikoch po celom New Yorku”
  ….keď ste v New Yorku ale aj v iných amerických mestách vošli do obchodu si niečo kúpiť, ani nevediac, že majitel obchodu je Nemec, keď ste vyšiel von, tak na vás kričala banda židov, ktorá už vonku čakala “Naci”, “Hitlerite”….keď potom Nemci v Nemecku boli rozhorčení týmito židovskými svinstvami, došlo ku akcii, ktorá mala byť ‘odplatou’, tzv. “Kristallnacht” (označenie nepriateľskou tlačou), označili židovské obchody nápismi “JUDE” a sem tam porozbíjali pár výkladov, zdemolovali synagógy a židia v Amerike sa nestačili diviť a penili u huby…je pravdou, že boli pri týchto akciách aj pár mŕtvych židov, ale je aj známe, že Hitler vinníkov potrestal !!, to však ameickó židia nikdy v ich novinách nenapísali….je však aj vážne podozrenie, že “Kristallnacht” bola akcia organizovaná cudzími intrigátormi, čo je potvrdené aj vraždou von Ratha.
  Je aj všeobecne známe, že sám Goebbels túto celú akciu rozhodne odsúdil, čo však tiež americká židovská tlač nikdy nenapísala….

  * * *
  …a tu máme ukážku typickej židovskej matematiky:

  “Štrnásť miliónov Židov rozptýlených po celom svete…”

  ….”World Almanac” z roku 1947 udávajúc čísla ktoré vydal “American Jewish Committee” nám prezrádza, že svetová židovská populácia v roku 1939 bola 15,688,259.
  New York Times zo dňa 22 februára 1948 udáva, že židovská populácia sa pohybuje medzi 15,600,000 do 18,700,000, vynímajúc nejakých 600,000 do 700,000 žijúcich v Palestíne. Ako mohla židovská populácia tak rýchlo vzrásť po strate 6 niliónov počas Druhej svetovej vojny?
  Inými slovami, rozdiel v počte v roku 1948 a 1939, je ‘mínus’ 6 milonov! A to je matematika, ktorá týmto parazitom priniesl cca. 300 biliónov “odkodné za ich utrpenie”.
  To se skutočne môžu prihodiť sprostým gójom a ešte stále je dosť tých, pre ktorých číslo 6 miliónov je posvätné!

  • Alica a keď dočíate toto, obstarajte si knihu “Illuminati – Sekta jež se zmocnila svĕta” (autor Dr.Henry Makow, vyšla v češtine).
   Vysielač Svobodné radio, V.Kapal ju práve číta na pokračovanie. Práve dočítal 10-ty diel.

  • Vazeny sitra ahra

   Znovu opakujem, az Hitler chcel porazit svetove zidovstvo, mal sa zamerat v prvom rade na USA a Spojene kralovstvo!!! VAsim emailom ste to len potvrdili. Sovietsky zvaz a Stalin neboli pripraveny na vojnu. Vsak to dokazali aj pociatocne vitaztva nemeckej armady. A az by Hitler obsadil USA a Velku Britaniu nemal by kto Sovietskemu zvazu dodavat zbrane. To je jednoducha matematika. Tvrdit ze Sovietsky zvaz sa pripravoval na utok- je nezmysel. Dokazali to aj pociatocne vitazstva Nemecka a spojencov v Sovietskom zvaze. Viac nemam k tomu co doadat!!! Mal najprv ovladnut dve zidovske ci anglozidovske krajiny USA a Velku Britaniu a potom by mu Sovietsky zva padol k noham.
   Viac o tom pisat nebudem, pretoze je to jasne ako facka. Vymyslat bajky o tom ze Sovietsky zvaz pripravoval utok a preto ho Nemecko preventivne napadlo nikomu nepomoze. Treba sa podivat tvrdym faktom do oci.

   • „Tvrdit ze Sovietsky zvaz sa pripravoval na utok- je nezmysel.“ No, lenže tento údajný nezmysel vám viem ľahko faktograficky podložiť, kdežto opak vy potvrdiť nedokážete. Ak má totiž niektorý štát viac tankov a lietadiel, než všetky ostatné štáty sveta dokopy, ak obsadil vojensky pobaltie, časť Poľska, časť Fínska, Bielorusko, a vznáša ďalšie územné nároky, asi sa dá ťažko tvrdiť, že je mierumilovný a nepripravuje sa na vojnu. Ale je to tak – ZSSR sa na vojnu nepripravoval, on už bol na ňu viac než pripravený. Ale k jeho smole nebol pripravený na obrannú vojnu, ale útočnú. A to je fakt, namiesto tých boľševických báchoriek, čo tu šírite.

 4. Aky je v tom rozdiel ci obrana alebo utocna vojna? Pri modernej technike. Keby bolo ZSSR na vojnu pripravene na akukolvek, nemohohlo by Nemecko za taky kratky cas obsadit tak obrovske uzemia. A ak by bolo naozaj zautocilo na Nemecko vtedy by vojnu prehral Sovietsky zvaz a nie Nemecko.

  • Tento príspevok vás presne vystihuje. Nepoznáte ani to, aký je rozdiel medzi útočnou a obrannou vojnou, a teda aj aký je rozdiel vo výzbroji, v zbraniach a v stratégii, ale šírite tu tie svoje nezmysly. Uvediem len jeden príklad.

   Ak nechcem vojnu, resp. pripravujem sa iba na obranu, urobím všetky možné opatrenia, aby som sa dokázal ubrániť. Na hraniciach vybudujem mínové polia, podmínujem mosty, pripravím terénne prekážky a záseky, vybudujem opevnenia. Za prvou ľahšou obrannou líniou, ktorej cieľom je najmä upozorniť na útok a spomaliť ho, vybudujem vo vzdialenosti niekoľko sto kilometrov (a ZSSR si to mohlo dovoliť) ťažké opevnenia s hlavnými ozbrojenými silami, jadrom armády. Toto je príprava na obrannú vojnu.

   Keď sa chcem iba brániť, rozhodne neodmínujem hraničné mosty, nevyberiem zbrane z betónových pevností, nepostavím milióny vojakov na dohľad od hraníc, naviac bez zákopov, a nesústredím ich do dvoch bodov, ktoré najďalej zasahujú do nepriateľského územia. Nevycvičím pilotov na ničenie nepriateľských skladov, zákopov a opevnení. Nevybudujem obrovskú armádu výsadkárov, ktorej jedinou úlohou je operovať v tyle nepriateľa. A to je to, čo urobili boľševici.

  • Pán Kazok viete čo je to operatsia groza? Asi vám nič nehovorí dokument Nr.103202/06, podpísaný maršálom Timoshenkom datovaný na september 1940, tri mesiace pred tým ako bola schválená barbarrosa, a vo februari 1941 maršalom Žukovom nazvaným Mobilisatsyonni Plan 41. Tento dokument dokazuje zámer viesť utočnú vojnu svoietov smerom na západ a sú v ňom zahrnuté armáda a letectvo ktoré skoro troj násobne prevyšovali to Nemecké.

   Vypočujte si tento rozhovor https://www.youtube.com/watch?v=j34aGgaaoj0&t=1s Hitlera s Mannerheimom kde sa Hitler jednoznačne vyjadruje, že nemal vôbec tušenie aký obrovským množstvom vojenskej techniky a zdrojov disponoval Sovietsky zväz. Tak isto sa vyjadruje v tom duchu, že bezohladu nato aké počty mali a majú sovieti, táto vojna sa musela viesť ako nevyhnutná a preventívna obrana voči stále agresivnejším Sovietským požiadavkám.

   A to, že vy nevidíte rozdiel v utočnej a obrannej vojne ešte vôbec neznamená, že tam rozdieli nie su. Prečítajte si knihu od Viktora Suvorova, Všetko bolo inak, a on vám tam vysvetlí aký zasadný rozdiel je v týchto dvoch typoch vojny.

   Dokedy ešte tu chceme opakovať túto povojnovú propagandu o Nemeckej agresii na Sovietsky zväz? Pán prop tu preložil celú knihu Hitlerova revolúcia, čitál ste ju vôbec? Máte tam všetko čierne na bielom ako to naozaj celé bolo.

   • Vážený pán, vy ste totálny idiot. Fakt, že Nemecko napadlo ZSSR nie je propaganda ,ale fakt.
    Viktor Suvorov je ťažký rusofób,ktorý neznáša Rusko a Putina a v Rusku ani nežije. To je podobné ako so Solženicynom ,ktorý hlásal bludy o 100 mil obetí gulagov po amerických univerzitách a žil z toho .

    Ďalej….je dobre známe ,že Rusko sa snažilo vytvoriť protihitlerovskú koalíciu s Francúzkom, Britániou . Súčasťou boli aj plány vstupu ruských vojsk do kontaktu s nemeckými vojskami vytvorením koridoru na prechod armád Poľskom . Poľsko s tým nesúhlasilo. Je dobře známe aj to ako Británia do poslednej chvíle natahovala rokovania s Ruskom. Stalin si bol veľmi dobře vedomý, že po vyhlásení vojny Nemecku Ruskom, Británio a Francúzkom by mohlo dôjsť k tomu ,že mesiac po vstupoe do vojenských akcií by Británia a Francia uzavrela s nemeckom separátny mier a Rusko by v tom zostalo samé.

    Čo sa dalo čakať od Poľska bolo zrejmé uzavrením paktu Pilsudski – Hitler . Okrem toho podľa nových archívnych záznamov už v roku 1935 malo Nemecko ,Poľsko a Japonsko napadnúť Rusko , podporovaní Britániou a Francúzkom.

    Keď bolo Stalinovi jasné, že rokovania s Britmi k ničomu nevedú, tak až potom aby získal aspoň nejaký čas, uzavral pakt Molotov – Ribbentrop.
    Z pohľadu neskôršieho výsledku II.svet.vojny , to bol pravdepodobne najvýznamnejší krok ,ktorý zachránil Rusko a tým pádom aj Európu. Ak by bolo Rusko prehralo vojnu ,Nemecko malo voľné ruky na Britániu, Severnú Afriku a Blízky Východ .
    Pokiaľ si zoberieme v akom štádiu bola raketová technika – V1 a V2 a letectvo – tryskové stíhancie lietadlá, tak je úplne zrejmé. že útok na USA by nasledoval a USA by sa nebolo ubránilo.

    Takže ak je Vám ľúto,že Rusko vyhralo vojnu,tak si láskavo uvedomte, že Hitler by bol ovládol celý svet.
    Ak by bol Hitler porazil Rusko,tak Slovania by boli vyhladení a ich zvyšky by prežívali možno niekde na Sibíri.

    Píšete tu totálne kraviny bez znalostí historických faktov a oháňate sa Suvorom , čo je falzifikátor a demagog najhrubšieho zrna.

    Ale dnes je to v kurze … dnes sa kľudne tvrdí ,že nás oslobodili USA .
    Při oslobodzovaní CSSR padlo takmer 200.000 rusov …… a 468 US vojakov. V 2.svet.vojne zahynulo cca 50 mil.ľudí . Viete aké boli straty USA ? 500.000….tj. jedno postané % .

    • S posledným odstavcom sa dá súhlasiť, avšak s drobnými výhradami. (Česko)Slovensko nepochybne neoslobodili Američania, ale ani Rusi. Pretože na území Československa bojovala Červená armáda a takýmito tvrdeniami naznačovať, že to boli výhradne etnickí Rusi je absolútne nesprávne. Boli to Mongoli, Aziati a príslušníci ďalších národov ZSSR, (vrátane Rusov samozrejme). Naviac, na Slovensku to bola Rumunská armáda, ktorá tu zviedla mnoho bojov. A najväčšie výhrady mám proti termínu „oslobodzovanie ČSSR“. Tak, ako USA neoslobodzovali Irak, tak ZSSR neoslobodzovalo Slovensko. Okupant nikdy nebude osloboditeľ. Alebo tu má niekto pocit, že stalinizmus na Slovensku bol „oslobodením“? (Od koho vlastne? Oslobodili nás sovieti od vlastnej vlády?)

     Keď sa pozriem na zvyšok textu, akoby som čítal úvodník Pravdy z čias najtvrdšej normalizácie, iba v omnoho primitívnejšej verzii.

 5. Vazeni
  Vdaka za poucenia, nemam pristup k poskytovanym dielam. Ak je to Pravda co pisete, tak niekto musel naozaj ohlupit Stalina masovou propagandou ze pripravil krajinu len na vojensky utok, ale nehal celu krajinu bezbranu- na pripadny utok na Sovietsky zvaz. Ved to nedava ziaden zmysel sustredit vsetko len na utocnu vojnu, ale nehat krajinu na absolutne nepripravenu na pripadny utok- to dokaze len neschopny hlupak!!!! Ved aj skuseny gazda si dokaze lepsie branit svoje hospodarstvo. Ak je Pravda co pisete. Potom aj utok polskych vojakov, na vezu nemeckej radiostanice, nebula len lest Nemcov ako sa to pise v zapadnych historickych knihach. Neboli to Nemci preobleceni do polskych uniforiem, ale skutcony polsky vojaci? A toto zadalo Hitlerovi dovod na utok na Polsko a oficialne vyhlasenie 2 svetovej vojny Anglickom a Francuzskom proti Nemecku. Vazeny pan redactor toto nemam z bolsevickych knih ale z knih dostupnych na kazdej univerzite v Australii

 6. Clanok v Daily Express z 24.3.1933 (Obr 2: Judea vyhlasuje vojnu Nemecku) je velmi zaujimavy. Okrem ineho je v nom aj uvedene:

  „Hitler will have no war (does not want war), but we will force it on him, not this year, but
  soon.“ – Emil Ludwig Cohn in Les Annales, June, 1934 (also quoted in his book „The New Holy
  Alliance“).

  „Hitler nebude viesť žiadnu vojnu (on nechce vojnu), ale budeme ho nútiť, nie tento rok, ale čoskoro.“ – Emil Ludwig Cohn v Les Annales, jún 1934 (citovaný aj v jeho knihe „Nová svätá aliancia“).

  • Celkom presná prognóza. Poliaci podporení anglosionistami tiež robili čo mohli, aby Nemcov vyprovokovali k činu (spojenie Ríše s Východným Pruskom). Keby žil Morgenthau, tak by bol potešený biologickou vojnou, ktorá je momentálne vedená proti Germánom. V škole nás proste kŕmili hlúposťami a človeku je až zle keď sa dozvedá, že v čom to vlastne žijeme a na akých lžiach stojí celá tzv. Západná civilizácia.

   • ………………Jeden z dôsledkov zo straty charakteru je aj to, že socialistické strany používajú liberálne riešenia a liberálne strany socialistické, ale všetky strany bez ohľadu na charakter sa v zásade zhodnú na tom, že najlepším obchodom je obchod s luďmi, hodnotovo zobrazujúci sa v stúpajúcom množstve peňazí v obehu, avšak premietajúci sa do obranyneschopnej, nesúrodej, pomaly sa kanibalizujúcej, avšak rastúcej spoločnosti.
    ……………….Reálny obaz západu, ako by to fungovalo bez kapitálu predstavovaného prisťahovalcami poskytuje paradoxne dnešná Ukrajina. Vedenie krajiny sa nedokáže udržať bez nevyhnutnosti existencie nepriateľa a vojnového stavu. Toto je predobraz, ktorý „Civilizovaný súčastný západ“ čaká, keby sa zastavili dva zdroje ako je prílev ľudského kapitálu, alebo expanzia trhu (vyvstáva otázka, kam s prebytočným analogickým ľudským kapitálom vo forme ľudí čo utekajú z Ukrajiny?).
    ………………Obidva zdroje slúžia na kompenzáciu reálnej vnútornej korupcie a mafie, ktorá podľa médií a práva vraj existuje už iba v Taliansku. Pre toto sem chcú 2×10 na 6 Kafrov, alebo aj mimozemšťanov, možno nás čaká proces udeľovania ľudských práv aj ľudoopom, prípadne aj baktériám, ale tí sú zle manipulovateňí. Posledné, čo chcú, je reálne riešenie problémov v spoločnosti, programovo ich chcú šablónovito potláčať podľa vzoru rozdeľ a panuj (preto, keď už dostatočne rozdelili spoločnosť, že bez podnecovania nie je schopná protestovať proti absurditám, tak je na rade podľa našich „dobrosrdečných“ sociálnych inžinierov rodina, ľudia by mali byť rastení a inžinierovaní ako sliepky v kuríne (Blade Runner, Matrix)).
    ………………Mentálny obraz spoločnosti, ako by to mala vyzerať, je archeologické nálezisko v Tróji. Trójske gazdiné všetkých kultúr sa vyznačovali tým, že odpad(problémy) zakopávali a udusávali pod podlahu. V dôsledku toho pahorok Hisarlik(peniaze) v priebehu vekov rástol a rástol, pričom po každom dobytí sa generálne zvýšila elevácia nového mesta oproti okolitému terénu. Samozrejme zmenilo sa osadenstvo spolu s kultúrou. Problém Hisarliku z pohľadu stavbára bol však ten, že pyramída vie rásť len po vrchol (zmysel?)…a ďalej už nie.
    ……………… Hranol spáchal jeden kardinálny hriech pri svojom úlete do jadra, pochopil absurdnosť tohto bezcielneho systému, avšak doteraz nie je schopný a ochotný vzopnúť sa a otočiť proti prúdu. (Mýtickí predkovia Rimanov, čo opustili Tróju, alebo Abrahám utekajúci z Uru atď..)

 7. Toto je ucelovy clanok z roku 2017 kde si Nemci vytvaraju alibi na WWII a prehadzuju to na Zidov. Po dvoch rokoch uz vieme preco sa to dialo, lebo EU parlament si sam odhlasoval zmenu historie o vyprovokovani WWII ze to bolo Rusko. Takze v roku 2017 si niekto vymyslel ze to boli Zidia a v roku 2019 ze to boli Rusi kde oba pripady su totalne absurdne ako cela tato doba ktora je riadene EU/Nemeckom. Teraz je to jasne a niektorym ludom to bolo jasne rok az dva dozadu ze sa tak stane. Nakoniec pred niekolkymi sto rokmi Nemci zmenili historiu Ruska a teraz to robia s Europou prostrednictvom EU. V podstate je to zamienka na vojnu s Ruskom.

  • Toto nie je článok, ale iba jedna kapitola z rozsiahlej knihy. Prečítajte si ju prosím celú, je zverejnená na tomto webe. Potom si snáď dokážete urobiť komplexnejší obrázok. Dokonca aj tu v komentároch som podobné tvrdenia o chudákoch „Rusoch“ (to neboli Rusi, ale sovieti, už si to konečne uvedomte!) vyvrátil a to nielen pod týmto textom.

  • Pokud dobře vím, tak nejde o to, že hází vinu na Rusko (přesněji SSSR), ale dávají mu spoluvinu (přičemž pořád přehlíží vinu vlastní).

   Chcete snad popřít to, že Sovětský svaz zabral Polsko, pobaltské státy, kus Rumunska a Finska, zasahoval do vnitřních záležitostí Jugoslávie, Bulharska a dalších států?

   Samozřejmě, že ze strany EU nejde o nějaký „boj za pravdu“.

   Doporučil bych vám zaměřit se na čtení s porozuměním, očividně s tím máte problémy.

Leave a Reply