Domov / Hlavná strana / Čítanie / Mýtus o nemeckej podlosti: Víťazi a porazení

Mýtus o nemeckej podlosti: Víťazi a porazení

Hovorí sa, že Druhá svetová vojna bola pokračovaním Prvej svetovej vojny. Aj keď toto tvrdenie je celkom správne, nie je to celý príbeh. Prvá svetová vojna mala za cieľ zabrániť Nemecku ovládnuť európsky kontinent a Versailleská zmluva mala držať Nemecko pri zemi. Keď sa Nemecku podarilo zvrhnúť jarmo Versailleských zmlúv a znova sa stalo mocnosťou, starí protivníci Francúzsko a Británia boli odhodlaní spustiť ďalšiu vojnu. Ale to bol iba jeden dôvod Druhej svetovej vojny. Z trosiek Prvej svetovej vojny vzišla ďalšia dravá mocnosť – medzinárodné židovstvo pod vlajkou komunizmu, ktorá ohrozovala strápenú a bezbrannú Európu. Židia boli neustále súperiacou silou voči západnej kresťanskej civilizácii, ale vždy boli pod kontrolou. Teraz sa šírili rozbitou Európou ako vírus v chorom tele s oslabenou imunitou.

Celá Európa, vrátane Ruska, bola vďaka Prvej svetovej vojne zbankrotovaná a dezorganizovaná, a preto mimoriadne zraniteľná voči útoku nového agresora. Rusko bolo prvé, ktoré im padlo do rúk vďaka revolúcii z roku 1917 a stalo sa jeho operačnou základňou. Za pomoci hospodárskej a vojenskej sily Ruska sa medzinárodné židovstvo pod záštitou komunizmu chystalo ovládnuť celú Európu. Ich modus operandi pozostával z podnecovania revolúcií medzi nespokojnými masami prostredníctvom siete židovských komunistických strán (ktoré boli organizované z Moskvy cez „Komunistickú internacionálu“ alebo Kominternu) v spolupráci so židovským obyvateľstvom každej európskej krajiny, ktoré fungovalo ako „piata kolóna“. („Piata kolóna“ je skupina, ktorá tajne podkopáva štát zvnútra.)

Nemecko rozpoznalo novú hrozbu pre Európu a postavila sa voči nej. Starí protivníci Nemecka – Francúzsko a Británia – nakoniec začali vojnu proti Nemecku (Druhá svetová vojna) v snahe o udržanie Nemecka pod svojou kontrolou, aj keď to bolo iba podružnosťou hlavného boja. Hlavný boj sa odohrával medzi Nemeckom ako samozvaným obrancom západnej kresťanskej civilizácie na jednej strane a medzinárodným židovstvom pod maskou komunizmu, ktorý sa usiloval o dobytie celej Európy na strane druhej. Hermann Göring pochopil skutočnú povahu vojny. „Táto vojna nie je druhá svetová vojna. Je to veľká rasová vojna. V skutočnosti ide o to, či prevážia Nemci a Árijci, alebo či svet ovládnu Židia. A to je to, o čo bojujeme.“ (Citát Hermanna Göringa z knihy Michaela Burleigha “The Third Reich, A New History”, 2000)

Nie je jasné do akej miery chápal prezident Roosevelt a jeho administratíva skutočnú povahu vojny a ktorému z dvoch aspektov vojny venovali väčšiu pozornosť. Mnohí v Rooseveltovej administratíve boli nepochybne presvedčení, že Nemecko je hrozbou pre svetový mier a musí byť zastavené (samozrejme to bol nezmysel). Ale ako to videl Roosevelt? Samotný Roosevelt sa prikláňal k socializmu, bol obdivovateľ Stalina (nazýval ho „strýčko Joe“) a komunistického Ruska. Obklopil sa rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Rooseveltova administratíva bola presiaknutá skrz naskrz komunistickými Židmi, ktorí boli oddanými agentami komunistického Ruska pod kontrolou Židov. Títo ľudia urobili všetko čo bolo v ich silách, aby využili silu Ameriky v prospech sovietskeho Ruska (a teda v prospech medzinárodného židovstva). Rooseveltov štátny tajomník ministerstva financií, Žid Harry Dexter White, bol tajným sovietskym agentom a väčšina Rooseveltovych poradcov boli Židia, ktorí neskrývali svoje sympatie ku Sovietskemu zväzu. Podľa všetkého Rooseveltova agenda smerovala k spojenectvu so Sovietskym zväzom na zničenie Nemecka a k rozdeleniu moci nad západným svetom medzi Spojené štáty a Sovietsky zväz. Každé rozhodnutie, ktoré počas vojny urobil, ukazovalo, že to bol jeho trvalý cieľ.

Cez program o pôžičke a prenájme (Lend-Lease) vrhol Roosevelt celú priemyselnú silu Spojených štátov na podporu „strýčka Joea“ a Sovietskeho zväzu. Z USA smerovalo do Sovietskeho zväzu 20 000 lietadiel, 440 000 nákladných vozidiel a obrovské množstvá rôzneho vojenského materiálu. Bez tejto masívnej podpory by Rusko iba ťažko mohlo poraziť Nemcov.

V tej istej dobe, keď Sovietsky zväz zatiahol Nemecko do titanského pozemného boja, Churchill s Rooseveltom – každým s inými cieľmi – spolupracovali pri ničení nemeckých miest leteckým bombardovaním. Británia a Spojené štáty vstúpili do pozemných bojov až ku koncu, keď Nemecko už bolo v podstate porazené.

S miliónmi mŕtvych civilistov a väčšinou miest zničených bolo Nemecko zrejmým porazeným v Druhej svetovej vojne. Skutoční, dlhodobí víťazi vojny boli prinajmenšom menej zrejmí. Británia je uvádzaná ako jeden z víťazov, ale pre Britániu to bolo pyrrhovo víťazstvo. Tým, že Churchill dotlačil Nemecko do vojny a potom neústupne odmietal početné nemecké mierové návrhy, dokázal iba doviesť svoju krajinu k bankrotu a za britským impériom zatiahol oponu.

Dvaja zrejmí víťazi vojny boli Spojené štáty a Sovietsky zväz. Všetkým to bolo jasné. Ale ďalší veľký víťaz, ktorý možno nebol taký zrejmý, prinajmenšom aspoň nie zo začiatku, bolo medzinárodné židovstvo. Dalo by sa dokonca povedať, že medzinárodné židovstvo bolo hlavným víťazom vojny, ak by takéto tvrdenie neporušovalo silné tabu dnešnej doby. Židia môžu byť vykresľovaní len ako najväčšie obete vojny, nie ako víťazi. V skutočnosti však Židia vyhrali na všetkých frontoch.

Po tom, ako sovieti vstúpili do východnej Európy na konci vojny, boli Židia dosadení ako vládna elita v takmer každej krajine, ktorá spadala pod kontrolu Sovietskeho zväzu. John Gunther v knihe „Za železnou oponou“ (Harper, 1949) napísal: „Poľsko, Maďarsko, Rumunsko a Československo majú židovských diktátorov.“ Na čele maďarskej vlády boli Matyas Rakosi (Rosencranz), Erno Gero (Singer) a Zoltan Yas. V Poľsku to boli Židia Mine, Skryeszewski, Modzelewski a Berman. V Rumunsku bola na čele Ana Paukerová (Hannah Rabinsohn), v Československu Rudolf Slánský. Jediným nežidovským diktátorom za železnou oponou bol Tito v Juhoslávii, aj keď jeho pravou rukou bol Žid Mosa Pijade. Podľa Gunthera „Bol to Titov mentor… akúkoľvek ideologickú štruktúru Tito mal, prišla od toho prešibaného starca.“ Nielenže diktátori týchto krajín boli Židia, aj ich vlády boli plné Židov. Židia obsadili kľúčové pozície takmer vo všetkých krajinách okupovaných sovietmi. Tieto vládnuce židovské elity neboli lojálne ku krajinám, v ktorých vládli, ale medzinárodnému židovstvu so sídlom v Moskve.

Židia získali aj svoj dlho žiadaný štát Izrael ako výsledok vojny, a pokračujúc v tradícii víťazov vojen, medzinárodný národ Izraela požadoval a dostal miliardy dolárov odškodného od porazeného Nemecka (Nemecko doteraz zaplatilo Izraelu 75 miliárd dolárov reparácií. Požiadavky na reparácie z Versailles, ktoré zruinovali Nemecko, vyžadovali iba 35 miliárd dolárov). Dnes, viac ako 65 rokov po vojne, Nemecko stále vypláca doživotné dôchodky pol miliónu tzv. „preživších Holokaust“ – teda Židom, ktorí počas vojny žili na Nemcami okupovaných územiach, alebo ktorí boli donútení emigrovať v dôsledku vojny.

Keď v Európe skončila vojna, zdalo sa, že Židia dostali pod svoju kontrolu všetko. Ovládali Sovietsky zväz a prakticky riadili Britániu a Spojené štáty. Vďaka tomu ich bolo v spojeneckej okupačnej administratíve v Nemecku toľko, že diktovali podmienky okupácie, vrátane Morgenthauovho plánu. Mali úplnú kontrolu nad Norimberským procesom. Dokonca boli poverení vydávaním väčšiny novín v okupovanom Nemecku.

Nemecko nebolo iba porazené, ale bolo aj obeťou agresívnej vojny, ktorú proti nemu viedli Británia, Spojené štáty, Sovietsky zväz a medzinárodné židovstvo. Dôvody vojny boli veľmi odlišné od tých, ktoré boli verejne hlásané. Židia ovládali nielen Sovietsky zväz, ako som opakovane dokazoval, ale Roosevelt a Churchill boli obklopení Židmi a ich zahraničné politické rozhodnutia boli silne ovplyvnené Židmi. Medzinárodné židovstvo malo na podnecovaní vojny väčší podiel, než akákoľvek iná frakcia. Židia mali z vojny najväčšie dlhodobé zisky. Séria citácií z tej doby podporuje tento názor.

„Keď národní socialisti so svojimi priateľmi kričia, alebo si šepkajú, že toto [vojna] je spôsobené Židmi, majú úplnú pravdu.“ – židovský časopis Sentinel, Chicago (8. október 1940)

„Podarilo sa nám zatiahnuť Spojené štáty do Prvej svetovej vojny a ak oni [USA] urobia, čo požadujeme ohľadom Palestíny a židovských ozbrojených síl, potom nám Židia v USA pomôžu zatiahnuť Spojené štáty aj do tejto [Druhej svetovej] vojny.“ – Weizmann k Churchillovi (september 1941)

„Hitler nechce vojnu, ale bude k nej donútený, a to už zanedlho. Anglicko bude mať posledné slovo ako v roku 1914.“ – sionista Emil Ludwig Cohn

„Dňa 3.júna 1938 sa ‚American Hebrew‘ chválil tým, že v Británii, Francúzsku a Rusku majú Židia rozhodujúci vplyv, a že títo ‚traja synovia Izraela pošlú nacistického diktátora do pekla.'“ – Joseph Trimble, The American Hebrew

„Pripravovaná vojna má za cieľ vytvorenie židovskej hegemónie po celom svete.“ – brigádny generál George Van Horn Mosely, New York Tribune (29. marca 1939)

„Milióny Židov žijúcich v Amerike, Anglicku a Francúzsku, severnej a južnej Afrike, nezabúdajme ani na tých, čo žijú v Palestíne, je odhodlaných viesť proti Nemecku vyhladzovaciu vojnu až do konca.“ – Central Blad Voor Israeliten, Holandsko (13. september 1939)

„Stratou Nemecka prišli Židia o územie, z ktorého rozvíjali svoju moc. Preto bolo rozhodnuté znova ho dobyť.“ – Louis Marschalko, „Dobyvatelia sveta“: Skutoční vojnoví zločinci

„Druhá svetová vojna sa bojuje za obranu základov judaizmu.“ – rabín Felix Mendlesohn, Chicago Sentinel (8. októbra 1942)

„Nepopierame, ani sa nebojíme priznať, že táto vojna je naša vojna a vedieme ju za oslobodenie židovstva … židovstvo je našim frontom, silnejším, než všetky ostatné fronty dokopy. Nepodporujeme túto vojnu iba našimi financiami, na ktorých je založená celá vojnová produkcia. Neposkytujeme iba plnú moc propagandy, ktorá je morálnou energiou, ktorá udržuje vojnu v chode. Zárukou víťazstva je hlavne oslabenie nepriateľských síl, zničenie týchto síl v ich vlastnej krajine, vlastným odbojom. A my sme trójskym koňom v nepriateľskej pevnosti. Tisíce Židov žijúcich v Európe sú hlavným faktorom porážky nášho nepriateľa. Teda, v skutočnosti je náš front tým najhodnotnejším príspevkom pre víťazstvo.“ – Chaim Weizmann, prezident Svetového židovského kongresu, hlava Židovskej agentúry a neskorší prezident Izraela, prejav v New Yorku, 3. december 1942

„Z Hitlera sme urobili diabla, monštrum. Preto sme to nemohli po vojne poprieť. Veď sme mobilizovali davy proti samotnému diablovi. Takže sme boli nútení hrať túto hru na diabla aj po vojne. V žiadnom prípade sme nemohli nášmu národu povedať, že vojna bola iba preventívnym ekonomickým opatrením.“ – americký štátny tajomník James Baker (1992)

„Niet pochýb o tom, že národný socializmus bol súčasťou modernizačného procesu nemeckej spoločnosti. Urýchlil sociálne zmeny v Nemecku. Presunul pozornosť na znevýhodnené segmenty spoločnosti a priniesol ženám rovnosť a emancipáciu.“ – Heinz Hoehne, Gebt mit vier Jahre Zeit [Dajte mi štyri roky], vydavateľstvo Ullstein, Berlín-Frankfurt 1996, str. 10)

„Nevidím žiaden dôvod na pokračovanie tejto vojny. Trúchlim, keď si pomyslím na všetky obete, ktoré to stojí. Prial by som si ich odvrátiť.“ – Adolf Hitler (júl 1940)

„Nie je pravda, že som ja, alebo niekto iný v Nemecku, chcel v roku 1939 vojnu. Vojna bola chcená a vyprovokovaná výlučne medzinárodnými štátnikmi, mnohí z nich boli židovského pôvodu, alebo pracovali pre židovské záujmy. Nikdy som si neprial, aby po hroznej Prvej svetovej vojne došlo ešte niekedy k ďalšej proti Anglicku alebo Amerike.“ – Adolf Hitler (apríl 1945)

Hoci sa Židia stali jednoznačnými víťazmi vojny, zároveň sa aj dokázali na verejnosti prezentovať ako tie najväčšie obete vojny, ktoré mali právo na miliardové reparácie, pričom boli úplne oslobodení od akejkoľvek kritiky za vlastné porušovania štandardov civilizovaného správania a chovania. Dokázali to, pretože ovládali spravodajské a informačné médiá.

Židia sa aj dnes naďalej vykresľujú ako ohrozená menšina obklopená nepriateľskými majoritami, ktoré sú odhodlané ich „prenasledovať“ alebo dokonca „vyhladiť“ – ako to tvrdia o Iráne a celom arabskom svete. Je to úplne absurdné. Židia sú národ s najväčšou mocou na svete aj napriek ich malému počtu. Po tom, ako zvíťazili vo vojne, opustili dnes už zaniknutý Sovietsky zväz (po vykradnutí jeho majetku) a presunuli svoju základňu do Izraela a Spojených štátov. V priebehu posledných troch alebo štyroch desaťročí získali Židia v Spojených štátoch štatút elity a totálne nahradili tradičnú WASP (White Anglo/Saxon Protestant) elitu, ktorá spravovala krajinu. Ich preniknutie do najvyšších miest každej americkej inštitúcie, ich extrémne nadmerné zastúpenie na čele každej profesie, kontrola vlády, kontrola bankovníctva a financií, vlastníctvo spravodajských a zábavných médií, nadmerné zastúpenie na univerzitách, to všetko je ešte intenzívnejšie než to bolo vo Výmarskom Nemecku. Napríklad z ôsmich univerzít Ivey League v Amerike má šesť židovských prezidentov.

Ale na rozdiel od WASP elity, ktorú nahradili, sa Židia stali tým, čo profesor Kevin McDonald vo svojej trilógii kníh o židovskej kultúre nazval „nepriateľskou elitou“. Stará elita WASP nikdy nestratila svoj zmysel pre povinnosť voči obyčajným ľuďom Ameriky. Napokon, boli tej istej viery, s rovnakým etnickým pôvodom a mali teda zmysel pre zodpovednosť za všeobecné blaho svojich spoluobčanov. Naša nová židovská elita je iná. Necítia žiadnu spriaznenosť s obyčajnými Američanmi, pohŕdajú nimi a zaujímajú sa len o to, „čo je dobré pre Židov.“

Nielenže táto nová židovská elita necíti žiadnu empatiu voči tradičnej európskej väčšine a Amerike, ale ju aj aktívne podkopáva. Podľa E. Michael Jonesa v knihe „Židovský revolučný duch a jeho vplyv na svetovú históriu“ z roku 2008, Židia boli za každým z protibielych, protikresťanských hnutí v tejto krajine, najmä od začiatku šesťdesiatych rokov. NAACP založili Židia. Hnutie občianskych práv bolo organizované a podporované Židmi. Rovnako ako sexuálna revolúcia, hippies, feministické hnutie, propagácia homosexuálnych práv, manželstvá rovnakého pohlavia, oddelenie cirkvi a štátu a obzvlášť multikultúrne hnutie. Boli to Židia, ktorí v roku 1965 presadili zmenu imigračného zákona, ktorou otvorili dvere hordám nebielych a nekresťanských prisťahovalcov. Táto nová prisťahovalecká politika má za následok zničenie tradičnej Ameriky, akú sme poznali. Predpokladá sa, že biela väčšina v Spojených štátoch prestane byť väčšinou za dve alebo tri desaťročia. Tento demografický posun úplne zmení charakter tejto krajiny a určite nie k lepšiemu. Židia navyše urobili s Európou presne to isté, aby sa demografická situácia v Európe drasticky zmenila. Predpokladá sa, že podkopanie vlády majorít a podpora multikulturalizmu je „dobré pre Židov“. Rozdeľuj a panuj. Zatiaľ čo sa všetky rôzne etnické a náboženské skupiny, ktoré teraz žijú v Spojených štátoch, hádajú medzi sebou, naša nová židovská elita využíva svoju moc na podporu záujmov Izraela a medzinárodného židovstva.

5,2 milióna Židov v Spojených štátoch a 5,8 milióna Židov v Izraeli spoločne konšpiruje na tom, aby získali moc nad silou a bohatstvom Spojených štátov a využili ich na prospech medzinárodného židovstva a Izraela. Americké peniaze a technológie boli použité na vybudovanie jednej z najsilnejších vojenských síl na svete v malom Izraeli. Izrael prostredníctvom svojich židovských druhov, ktorí majú pod palcom Ameriku, prakticky riadi našu zahraničnú politiku najmä na Blízkom Východe a americká armáda sa používa ako zástupná armáda štátu Izrael na dosiahnutie jeho zahraničných cieľov. Navyše sú do Izraela odvádzané obrovské sumy z vrecák amerických daňových poplatníkov bez ich súhlasu. Časť týchto peňazí je potom posielaná späť do Spojených štátov na financovanie kampaní politikov, ktorí poslušne plnia príkazy, a tým zabezpečujú, že peňažný cyklus bude nerušene pokračovať.

Takýmto spôsobom a mnohými ďalšími židovský AIPAC (The American Israel Public Affairs Committee – Americko Izraelský výbor pre verejné záležitosti – silná lobistická skupina, ktorá lobuje za americkú podporu Izraela. Najvplyvnejšia lobistická skupina vo Washingtone – pozn. prekl.) má úplne pod kontrolou americkú vládu a za pomoci židovských spravodajských a zábavných médií má pod kontrolou americkú verejnú mienku. Hoci Židia neustále tvrdia, že sú iba obeťami, ohrozenými prenasledovaním a dokonca vyhladením zo strany ich hostiteľov, v skutočnosti sú nespornými víťazmi Druhej svetovej vojny a žnú všetok zisk z víťazstva. Teraz vládnu všade.

Sovietsky zväz pod vládou Židov nemohol bez pomoci poraziť Nemecko, ale potom si treba uvedomiť, že vojna nebola vojnou iba medzi Nemeckom a Sovietskym zväzom, ale bola to vojna medzi Nemeckom a medzinárodným židovstvom. Sovietsky zväz bol len súčasťou tejto vojny. Vplyvní Židia v Spojených štátoch a Británii vtiahli obe tieto krajiny do vojny na strane Sovietskeho zväzu. Nemecko samozrejme nemohlo vydržať proti tejto ohromujúcej kombinácii ekonomiky a vojenskej sily a tak bolo Nemecko zničené.

Konvenčná myseľ stále nie je schopná pochopiť, že porážka Nemecka bola katastrofou pre Západ. Nemecko bolo vždy neoddeliteľnou súčasťou západnej, kresťanskej civilizácie; samotným srdcom starého Svätého rímskeho impéria, ktoré tvorilo základ modernej Európy. Tým, že sa Spojené štáty a Británia spojili so Sovietskym zväzom a medzinárodným židovským komunizmom proti západnému, kresťanskému Nemecku, dokonali v podstate samovraždu Západu. Adolf Hitler, šampión Západu, kresťanskej civilizácie a muž, ktorý zabránil úplnému prevzatiu Európy komunistami pod vedením Židov počas medzivojnového obdobia, bol dohnaný k samovražde a veľké nádeje Európy pod vedením Hitlera a Nemecka zomreli s ním.

Následky vojny boli nesmierne. Dve tisícky rokov vytvárania umenia, architektúry, kultúry a vedy zmizli v dyme, ako bolo srdce a duša Európy zničené vojnou. Európske hospodárstvo sa rozpadlo. Tí, čo prežili vojnu, umierali v miliónoch od hladu. Britská ríša sa rozpadla. Polovica Európy sa dostala pod vládu Židmi ovládaného komunistického Sovietskeho zväzu. Nasledovala dlhá studená vojna medzi Východom a Západom. Dôsledkom vojny sa zmenilo smerovanie západnej civilizácie z cesty s neobmedzenými možnosťami na cestu neúprosného úpadku.

Na začiatku dvadsiateho storočia dominovala svetu biela rasa. Prvá svetová vojna uštedrila západnej civilizácii smrteľnú ranu, aj keď sa z nej Európa mohla zotaviť. Ale dnes, šesť a pol desaťročia po ničivej Druhej svetovej vojne, ktorej sa dalo ľahko vyhnúť, biela európska rasa čelí riziku možného zániku. Jej pôrodnosť sa pohybuje pod úrovňou potrebnou na zachovanie populácie, zatiaľ čo sa zo všetkých strán hrnú hordy nebielych a nekresťanských prisťahovalcov – rovnako v Európe ako v Spojených štátoch – ktoré kazia, riedia, delia a balkanizujú našu homogénnu populáciu až do bodu, v ktorom sa tento proces nebude dať zvrátiť. Ak „demografia je osudom“, potom je osudom Západu neúprosný úpadok, zatiaľ čo bohatstvo medzinárodného židovstva je na vzostupe. Takzvaná „dobrá“ vojna mala za následok veľmi „zlý“ koniec pre Západ. Dokonca aj Churchill nakoniec uznal, že bolo veľkou chybou, keď sa Británia a Spojené štáty spojili so Sovietskym zväzom proti Nemecku. V prejave dlho po skončení vojny údajne povedal: „Zabili sme nesprávne prasa.“

KONIEC

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Zdroj: Benton L. Bradberry: The Myth of German Villainy

Obsah

O ::prop

97 komentárov

 1. Zabili sme nesprávne prasa.

  Nuž, neviem, koľko možno veriť takým anekdotám, ale Churchil bol sprostý idiot, takže je možné, že nechápal, čo sa deje. Ako syntetický žid ale bol zrejme vždy zameraný proti vzbúreným Nemcom, až do smrti.

  Otázne je, prečo nepochopila biela anglosaská väčšina, že zabili to, čo nemali. Prečo doteraz verí tej detinskej propagande o zlom Hitlerovi a diabolských beštiálnych nacistoch? Lebo zákony? V USA ani tie až tak nemajú. Lebo „beda porazeným“? No dobre, ale veď oni si strelili do vlastnej nohy, raz si to budú musieť priznať. Vchádzajú tam takéto knihy, ale asi to moc nepomáha.

  Musím ale po stý krát zopakovať:Dnešný problém bielej rasy nie je to, že sa menej množí – dnes je aj tak najmenej dvakrát toľko bielych, ako v roku 1945. Aj ak momentálne sa rast zastavil, nebol by to žiaden problém. Hlavný problém v tejto otázke je totiž to, že negroidné rasy doslovne explodovali. To sa nedá nijako prekonať vlastným rastom, to sa dá len potlačiť u nich. Antikoncepcia, sterilizácia, alebo izolácia a ponechanie ich krutému prírodnému osudu.

  Bielych je stále dobrá miliarda, a väčšina je oklamatelná židovským satanizmom. Ale biele elity sú inteligentnejšie, ako židovina – ale zrejme kolaborujú a hrajú s nimi tieto hry. Či sa im to oplatí a podarí vyhrať, to nemá zmysel predpovedať. Dobrá predpoveď je, že podľa prírodných zákonov ale nakoniec podlé prasa bude porazené. Zlá verzia je, že celé ľudstvo vyhynie. Pre židov to tak či onak dopadne zle.

  • Treba povedať, že tento výrok Churchilla nie je možné hodnoverne doložiť. Preto som na rozdiel od originálu v knihe doplnil slovíčko „údajne“. Bohužiaľ, nie je v mojich silách skúmať pravosť všetkých citátov a tvrdení, ktoré autor uvádza. No našiel som niekoľko, ktoré sú minimálne pochybné. Čo je veľká škoda, pretože to znižuje informačnú hodnotu knihy.

   Na druhú stranu – nedávno som dostal do ruky knihu „Krutý kontinent“ (https://www.protiprudu.org/produkt/kruty-kontinent/) a v nej dokáže autor vyplodiť viac mystifikácií v jednej krátkej kapitole, než je v celej knihe „Mýtus o nemeckej podlosti“. Avšak – tam sú tie „správne“ mystifikácie. 🙂 A tak sa dozvedáme, ako Nemci splyňovali v autách 😀 , ako deti z Lidíc boli splyňované v koncentrákoch, atď. Potom, keď tak autor tára o veciach, ktoré nikdy neboli preukázané, dá sa mu aj veriť z druhej strany o zločinoch, ktoré boli páchané po vojne nielen na Nemcoch, ale na všetkých, ktorí s Nemcami prejavili sympatie? Pokiaľ bolo cieľom knihy spochybniť utrpenie povojnového Nemecka umným splietaním lží a pravdy tak, že človek už neverí ničomu, celkom sa mu to podarilo… Napriek tomu knihu odporúčam, ale treba ju čítať veľmi pozorne a s odstupom. Je to ale kniha iba pre silné žalúdky.

   • Nacionálny socializmus verzus nacionálny kapitalizmus a komunizmus, nemecké ekonomické povstanie, kresťanstvo verzus anglo-sionizmus, to sú rozličné pohľady ako sa dá pozerať na druhú svetovú vojnu. Zaujímavé sú dôsledky. Komunizmus ako nekontrolovateľnú vec sionisti odpísali a zvyšky zlikvidovali, avšak povstal Putin s ruskou oligarchiou, ktorá je do značnej miery židovská, ukrajinská vláda je do značnej miery tak isto židovská, otázka je kam tým mierim.Myslím si, že trenice sú evidentné a nehrané, a teda vzhľadom na vysokú mieru spoločného pôvodu globálnej oligarchie, budú aj spory riešené čím ďaľej, tým viac nechutnejším spôsobom, pripomínajúcim konfliky v kráľovskej rodine po smrti panovníka. Už to nebudú obyčajné ligové zápasy, ani zápasy Ligy majstrov, už to bude Derby. Jediné východisko z tohto bude nutnosť vytvoriť centrálnu autoritu, virtuálneho kráľa, ktorý vytvorí a zosobní poriadok a dovtedy bude o zábavu postarané.

   • Veď ja nič proti knihe, to sú také drobnosti, mýty, to sa spomína aj inde, že Churchil pochopil po vojne a ľutoval – ale ja si myslím, že vždy vedel, na koho strane je.
    „Krutý kontinent“ je židovina ako remeň. Chce vlastne dokázať, že CELÝ európsky kontinent, všetci sú vrahovia. Proste len vyšiiel v ústrety aktuálnej politike, teda – aj nemci boli svine, ale po vojne aj poliaci, rusi, maďari, aj francúz … proste všetci. Len azda angličania nie a samozrejme amíci, ten národ na kopci vyvolený, ten tiež nie.
    No a židia, tí sú vždy len nevinná obeť. To je ideologický účel tej knihy „Krutý kontinent“ – dokopať hlavne východoeurópanov, a rusov. (tiež som dúfal v niečo lepšie, ale vyhodené peniaze.)

    • Niečo ako kniha Johna Sacka „Oko za oko“ – áno, bili sme ich, mučili a zabíjali – ale mali sme na to právo… 🙂 V každom prípade je tam aspoň opísané, akých krutostí sa dopúšťali po vojne všetci na Nemcoch. A ani amíci a angličania nie sú toho ušetrení, aj keď ani zďaleka sa nepopisujú ich zločiny v takej miere, ako zločiny iných. Najviac mi vadilo to ospravedlňovanie zločinov po vojne. Nepochybne sa cez vojnu diali krutosti (krutosti podľa súčasného ponímania), ale iba výnimočne sa diali svojvoľne. Každý veľmi dobre vedel, čo ho čaká, ak sa postaví Nemcom. Pravidlá boli stanovené jasne. Na rozdiel od povojnového stavu, kde stačilo, aby bol niekto Nemec…

   • Tento autor je vůbec veliký bagatelizátor! Třeba tale kouzelná větička: „Po tom, ako zvíťazili vo vojne, opustili dnes už zaniknutý Sovietsky zväz ….“ – a přitom na toto téma by se dala napsat samostatná kniha, ze které by jasně vyplynulo, že Žid „sám od sebe“ nikoho „neopouští“! Byli vypráskáni. Začalo to zavražděním Solomona Michoelse v lednu 1948 a pokračovalo to postupným ukončením podpory Izraele, procesy v satelitních státech zaměřených na likvidaci sionistů ve komunistických stranách a konče přípravou procesu s židovksými lékaři v Moskvě a přerušením diplomatických vztahů s Izraelem v únoru 1953. Antisionismus i po smrti Stalina zůstal v ideologické výbavě komunistů až do zániku východního bloku. V roce 1968 proběhla v reakci na šestidenní válku antisionistická kampaň v Polsku řízená Gomulkou, která vedla k odchodu většiny zbylých Źidů do Izraele. U nás se v tom roce zkoušeli znovu dostat k lizu, ale srpnová invaze jim udělala čáru přes rozpočet a rovněž jich většina odešla do emigrace.

    • No, bagatelizátor ste tak trocha aj vy. 🙂 Vo svojom príspevku ste sa vôbec nevenovali Sorosovi. 🙂 Samozrejme to bol pokus o vtip. Kniha nie je o príčinách exodu Židov zo ZSSR, ale o úplne inej téme. A je jasné, že dnes sa dá napísať kniha aj o Trumpovych vetroch.

     Tak trocha však nechápem, prečo sa ľudia snažia vychvaľovať Stalina za to, že robil so Židmi to, čo robil aj s ostatnými národmi už od začiatku, spoločne s ostatnými boľševikmi. Sionizmus je nacionalistické hnutie a nacionalizmus bol a stále je prirodzeným nepriateľom komunizmu. Chválenie Stalina za toto je choré myslenie. Stalin potláčal ukrajinský nacionalizmus, estónsky nacionalizmus, litovský, poľský, ruský, vlastne nacionalizmus a nacionalistov každého jedného národa. Kým sa myšlienka Izraela nestala reálnou, Židia v ZSSR príliš na sionizmus nedali. Čím sa však stávala táto myšlienka reálnejšou, tým viac silnelo aj sionistické hnutie v ZSSR. A toto Stalin už z princípu nemohol dopustiť. Tu treba jasne povedať. Stalin voči sionistom (teda nacionalistickým Židom) postupoval omnoho miernejšie, ako voči nacionalistom iných národov. Iste, mnohí skončili v gulagoch, poniektorí aj na popravisku. Ale nikde a nikdy sa nenašli miestnosti plné po strop mŕtvych Židov, ako sa bežne dialo napr. na Ukrajine s nacionalistami ukrajinskými (ale nielen tam). Stalin NIKDY dobrovoľne nenechal nacionalistov iných etník len tak odísť. Len Židia boli výnimka.

     Ako si správne napísal, jednalo sa o antisionizmus a nie antisemitizmus. Mnoho ľudí si to pletie. A preto na záver, pre menej chápavých to zhrniem jednou vetou:

     Stalin netrestal Židov za to že boli Židia, ale za to, že boli nacionalisti.

     Len idiot ho môže za to chváliť.

     • Tvoje chore vyplody vychazi z toho, ze nemas ujasnene pojmy sionismus a judaismus, stejne jako to delavaji nackove, kteri vsechno nazyvaji „zid“. V drtive vetsine se jedna ale o mentalne velmy zaostale , krome castych rvacek „u piva“, jinak ale vice mene neskodne bytosti. Zatimco ty jses pomerne sectely tedy ale i docela inteligentni, ale fanatik. Lide jako ty jsou nestestim, protoze se jich pak ti zaostali nackove vetsinou drzi a nechaji se jimi vest. 🙁

     • O jeje. Je známe, že kde nie sú argumenty, nastupujú osobné útoky. Všetko sú „choré výplody“, ale pre istotu radšej neuvedieme čo konkrétne a prečo. Načo aj? Veď všetko… 🙂

     • Nacionalismus je chiméra! Nemá prakticky žádný smysl, protože je to jen dozvuk romantického hnutí 19. století. Jeho pokračovatelem je pro naši rasu jednoznačně škodlivý šovinismus! Ten vedl k porážce naší rasy ve WWII., když se Hitler spolčil s japonskými skrčenci proti bílým bratrům v USA! Ale je pravda že oni – tedy Anglosasové s tím začali, když umožnili Židům, aby řídili jejich politiku! Za první vážnou krizi považuji podporu osmanských čmoudů proti bílou elitou řízenému Ruskému Impériu – nejskvělejšímu to výtvoru státnosti naší rasy od dob Římské říše! A to jak zednářem Palmerstonem, tak Židem Disraelim nejprve v Krymské a poté v rusko-turecké válce 1878! Následoval útok britské vlády proti bílé výspě Afriky – búrským republikám jako dovršení této rasové zrady! Podpora Japonska ve válce proti Rusku 1905 byla definitivním úderem jednoty naší rasy, která až do roku 1914 právem měla vedoucí postavení na světě. V roce 1914 jsme pak porazili sami sebe, jak se koneckonců i v článku připomíná. A v roce 1945 Žid definitivně převzal iniciativu. Nacionalismus je pitomost – Izrael je státem pofiderních „semitských kmenů“, i černí Ethiopci jakožto „potomci“ jednoho z nich jsou též „Izraelci“. Tak jakýpak „židovský nacionalismus“? Jen filiálka prosazující zájem světorasy Židů! A ta se vyznačuje čímsi co Dostojevský nazval „židovská idea“! Ta je opakem zdravé árijské ideje! A ta byla nejlépe vyjádřena v tom, na čem stálo Ruské Impérium! Stalin byl podvědomě antikomunista, stoupenec eurazijské,tedy antiatlantické, antižidovské ideje! Židovským marxismem se jen maskoval, ale sám ho zásadně zrevidoval ….

     • “Jeho pokračovatelem je pro naši rasu jednoznačně škodlivý šovinismus!“ Tak ten ste nám tu krásne predviedol.

     • Šovinismus znamená jediné: vnitrorasový boj! Ale rasa a její zájem stojí nad jednotlivými jejími větvemi, národy. Tedy např. každý Čech či Slovák by se mohl dříve či později poněmčit nebo poruštit, nikdo to nepozná, ale čmoudem se nestane a do mentality koránu či jiných divošských kultů nepronikne i kdyby se na hlavu stavěl! My se ale o tuto kvadraturu kruhu nepřestáváme pokoušet a tím jsme se vzdali a sami svůj boj o právo na své vedoucí postavení, ba na samotnou existenci, dávno prohráli. My jsme dnes už pouhá součást zdegenerovanýho Západu, jenž je na ústupu z historie! Neb dějiny píší pouze rasy či národy (které v pravém smyslu toho slova vytvořila jen ta bílá) brutální vůle! A tou ta naše dávno být přestala a bude z dějin bezpochyby odejita! Nahrazena a vyměněna rasou houževnatější, odolnější, nepodléhající zhoubnému individualismu,xenofilismu, genderismu, egalitarismu a dalším úpadkovým vlivům a idejím!

    • Tohle je strasna slatanina. Jako by autor nevedel, ze to byl prave Stalin, kdo vyhnal z politbyra trojici Bronstein (Trockij), Apfelbaum (Zinovjev) a Rozenfeld (Kamenev) a tim vlastne „ukradl“ bolshevickou revoluci sionistum. Hitler nebyl nic jineho, nez sionisticka loutka, ktery vsechno delal za jejich penize a podle jejich rozkazu. Prave stalin pretvoril utopicky a elitarsky socialismus, na jakysi „statni kapitalismus“. Proto ho sioniste nenavideli a poslali na nej pracovite nemecke hlupaky, vedene jejich loutkou Hitlerem. Samotneho by me zajimalo, co vsechno je pravdy na mytech, ktere se o Stalinovi neustale traduji a ktere stvorila Risska propaganda, vedena J.Goebelsem a ktere jsou stale udrzovany, diky zcela chybejicimu kritickemu mysleni u vetsiny populace. Jiste je pouze jedine. Stalin „ukradl“ revoluci mezinarodnimu sionismu a „daroval“ ji lidu SSSR. To mu dodnes sioniste neodpustili.
     pozn. Jakykoliv autenticky dokument natoceny v SSSR v 30tych letech jakoby nevypovidal u hruzne genocide, ktera se tam v tu dobu odehravala. Neni to podivne?

     • Tak Stalin „ukradol“ boľševickú revolúciu sionistom a dokonca ju „daroval“ ľudu ZSSR. Ako sa dá revolúcia darovať? Prečítajte si to ešte raz a s pochopením, možno porozumiete, akú hlúposť ste napísal. Je to rovnaké, ako by som napísal, že Hitler ukradol nacionálno-socialistickú revolúciu Ottovi Strasserovi. Možno, ak to budeme brať doslovne, tak máte pravdu. V skutočnosti takáto „krádež“ nemala žiaden vplyv na realitu v Rusku. Je to ako si hovoriť – ako dobre, že ten diabol porazil čerta. Pre obyčajných občanov Sovietskeho zväzu to neznamenalo absolútne nič – okrem toho, koho prívrženci skončia na šibeniciach alebo v gulagoch. Toto vaše tvrdenie je nezmyslom, ktorý v žiadnom prípade nedokážete logicky obhájiť. Ak áno, s radosťou si to prečítam.

      Najviac sa mi páči veta: „stalin pretvoril utopicky a elitarsky socialismus, na jakysi „statni kapitalismus““. A prečo sa mi páči? Pretože bez jasného definovania pojmov „utopický elitársky socializmus“ a „štátny kapitalizmus“ tieto slová neznamenajú nič a zároveň všetko. V skutočnosti tam v tej dobe nebol žiaden „štátny kapitalizmus“, ale akýsi zmutovaný nevoľnícky systém. To bola relita, avšak presvedčený stalinista nevidí a ani nepochopí (kým neskončí v gulagu – ale aj tam je schopný chváliť tatíčka Stalina a zvádzať všetko na zlú administratívu)

      „Jakykoliv autenticky dokument natoceny v SSSR v 30tych letech jakoby nevypovidal u hruzne genocide, ktera se tam v tu dobu odehravala. Neni to podivne?“ Čo si pane predstavujete pod pojmom „autentický dokument“? To mi ako chcete tvrdiť, že si niektorý štát niekedy nakrúcal ucelené „autentické dokumentárne filmy“ o svojich zločinoch? Samozrejme že nie, a ak tak to musela byť vzácna výnimka. Existuje však dosť dobových záberov a fotografií. To, že vy ste žiadne nevidel znamená iba jediné – nehľadal ste ich. Skúste napríklad múzeum Holodomoru, časť filmy. http://www.memorialholodomor.org.ua/eng

    • Krome incidentu se Solomonem Michoelsem, je ale treba zminit to, ze zidum bylo v SSSR po valce umozneno presidleni do Izraele. Toto samozrejme, s prerusenim dipl. styku zaniklo. Zajimave je, ze k preruseni doslo az po Stalinove smrti. Proste co uvaha, to „perla“.
     pozn. dodnes je R.F. (naslednik SSSR) urcitym „ochrancem“ statu Izrael. Nebyt usili Ruske diplomacie, davno by se siitske staty jako Syrie, Libabanon a Iran spojily a zahajily spolecnou ofenzivu. Je to proto, ze zide, presidleni puvodne ze SSSR, maji stale i Ruske obcanstvi a proto pozivaji ochranu od R.F.

     pozn.2 – svet je prilis slozity, nez aby jej nacickove byli schopni chapat 😉

     • A co následná likvidace celého židovského antifašistického výboru? Stejně jako zmizení celé řady židovských intelektuálů. Nakonec, Stalin poslal do vězení i slavnou Polinu, manželku Molotova.

     • SSSR byl židokagal, kterej stvoři Zederblum s Bronštejnem! Stalin stanul v čele v roce 1937 a měl po boku některé jevrejce, kteří byli ochotni sloužit obnově eurazijského Ruského Impéria, jako byl např. Lazar Kaganovič. Sám se ale nemohl zcela odkopat, zdědil závazek zřídit tzv. Rudý Sion na Krymu, který mu nezapomněl připomenout i jevrejský pacholek FDR na Jaltě v únoru 1945. Proto musel souhlasit se zřízením státu Izrael a ne že chtěl! Přerušení diplomatických styků s Tel Avivem v únoru 1953 (Stalin stále žil, tak nelži!) bylo vyvrcholením onoho sporu a ne jeho počátkem, jak se tu snažíš mystifikovat, židobolšáne!

      pozn. každný židobolševik vždy bude nás černosotněnce falešně nálepkovat, páč je to degenerovaný lokaj peněz, jak ho popsal sám Mordochai ve svém spisku K židovské otázce (věděl o čom píše).

 2. Admin ma občas prekvapuje, že spomína knihy, ktoré ako si myslím na Slovensku sa nedajú kúpiť, teda neviem ako o nich vie. Alebo sa mýlim? Asi áno. Spomína knihu J.Sack-a “An Eye for an EYE” (Oko za oko) o ktorej málokto vie. Mám ju samozrejme. Sack je žid a zaujímavé je, že židia mu vytýkali, “ako môže žid napísať takú knihu” a jeho odpoveď bola “ako nemôže žid takú knihu napísať”.
  Bola táto kniha preložená do slovenčiny?

  • Myslím, že do češtiny. Inak, autor jednoznačne drukuje Židom a ospravedlňuje ich zločiny. Kniha je výnimočná iba v tom, že tie zločiny pripúšťa. Po literárnej aj obsahovej stránke je to obyčajný odpad.

   • Hej, bola preložená, ale zrejme ju moc nedostať
    https://www.databazeknih.cz/knihy/oko-za-oko-57487

    Je tam spomínaný aj holokaust a tak, ale autor miskôr pripadá ako taký naivnejší ded, ktorý to myslí úprimne. Samozrejme, j eto explicit žid, ináč by to bol „revizionista“ a u nás takú kihu naozaj nevydali (rok 1993, to ešte vládla relatívna sloboda tlače a hlavne neznalosť vydavatelov:)
    Je to zbierka krutostí, ktoré sa napáchali na nemcoch po vojne, a to sa možno autor ešte krotil. Ani sa to nedá podrobne čítať – ale odporučil by som ju do škôl ako povinné čítanie.
    Ja ju nepovažujem až tak za nejak ospravedlňujúcu židov či obviňujúcu nemcov.
    Citát o knihe:

    Otřesné, šokující,kruté,zrůdné, nelidské, takovými slovy bývá právem označován holocaust,genocida, prováděná nacistickým Německem na evropských Židech. Po mnohá desetiletí platila tato historická teze pouze jednosměrně. Teprve v poslední době se – i u nás – začíná diskutovat o jevech, které provázely masový odsun německých civilistů z těch území, kde to stanovily dohody vítězných válečných mocností. Zatímco jen velmi opatrně poodhrnujeme roušku této smutné epizody v českých zemích, americký novinář John Sack přináší deprimující svědectví o genocidě, páchané polskými Židy, většinou navrátilci z koncentračních táborů na civilním německém obyvatelstvu Polska a těch území, které po válce Polsku připadla. Sackovo svědectví je děsivé, ale podložené dlouholetým studiem historických pramenů z obou stran železné opony, autentickými záznamy očitých svědků, ať už byli na straně vězněných a trýzněných – nebo věznitelů a trýznitelů. Tato kniha nepochybně zalomcuje mnohými našimi představami, ideály a předsudky. Autora však nelze ani při „nejlepší“ vůli podezírat ze zaujatosti: je totiž sám Židem. A právě jeho židovství a snaha dostát jeho mravním postulátům, byly důvodem k napsání této knihy

    http://afinabul.blog.cz/1001/john-sack-oko-za-oko

    • sorry, mám problémy doma s filtrovaním, tak som tu trocha skúšal, ako tu funguje ten filter 🙂 A ono si to zapamätalo to užívatelské meno 🙂
     Nič v zlom, iba teraz, určite to nie som ja, čo inokedy generuje tie nekonečné texty :-))

    • No ja so som to čítal už dávnejšie a s premáhaním, takže moje spomienky už nemusia byť úplne správne. A čítať znova ju nemienim – ako sa hovorí, radšej prečítať dobrú knihu 100 x, ako čítať 1 x sto zlých kníh… 🙂

     • Hej, je to dosť nechutné, plné násilností, doslovne sa v tom vyžíva. Ja som to ani celé neprečítal, ale mám to doma.
      A napísané románovým rozprávačským spôsobom, takže nemožno povedať, že nejaká presná literatúra faktu.

    • U nas v CSR, nebylo na odsunu Nemcu nic kruteho. Byli to proste obcane porazeneho statu, kteri se prave nachazeli na uzemi, ktere tento stat okupoval a kde provadel krute a krvave represe vuci Csl. obcanum. Co je na tom protipravniho a nelidskeho? Samozrejme ze po valce, jeste plne nekonstituovana moc CSR, dohlizela ze vsech sil, aby odsum probihal hladce a bez velkych excesu. Nicmene mezi lidmi byla spousta nenavisti, zvlaste u tech, kterym vyvrazdili pribuzne, ze nebylo mozne obcas toto odsouvane Nemce ochranit pred lynchem, ze strany obyvatelstva a dokonce byly tyto excesy provedene i lidmy z Csl. armady (Postoloprty, nebo ti povrazdeni Slovensti Mantaci u Prerova).

     pozn.Samozrejme ze vetsina techto obcanu 3.rise byla kdysi i Csl. obcany, ale Csl. obcanstvi se zrekla, protoze to bylo jedno z podminek pro ziskani risske obcanstvi. Tento cin vlastizrady (podle tehdejsi legislativy byl trestan i na hrdle), jim ale byl prominut a bylo na ne pohlizeno puze jako na obcany porazeneho statu, zdrzujici se na Csl. uzemi.

     • Není to úplně přesné, říšské občanství dostali naši Němci automaticky, nikdo se jich na nic neptal. Jiná věc je, že tomu byli rádi (i když o pár roků mnozí pochopili, že to není to pravé ořechové). O říšské občanství mohli požádat pouze ti Češi, co se narodili v Sudetech před r. 1910 a zůstali tam – nebyli však k přijetí občanství nuceni

     • Židobolševický žvásty! Co se týče toho zednářskýho patvaru vzniklého právě také v ložích USA (ale hlavně Francie, kde jeho páteř – tzv. československý národ vymyslel žabožrout Aristied Briand, vysokostupňák Velkého Orinetu, spoluložník Žida Kirbüse, známého též jako Kerenský – hrobníka to Ruska)! Československo bylo uměle vytvořeným státem na Pařížské mírové konferenci po první světové válce. Obyvatelstvo se skládalo z několika vzájemně nekompatibilních a rozhašterených národností, včetně Čechů, Němců, Maďarů, Slováků, Rusínů a Židů. Díky tomu bylo od začátku nestabilní. Hlavní město Praha bylo domovem pro 118 000 Židů, z nichž byla většina komunistů nebo jejich sympatizantů. Pražští Židé byli dobře organizováni a otevřeně sympatizovali se SSSR. Komunistická strana Československa (v čele s Klementem Gottwaldem, Rudolfem Slánským, Josefem Guttmannem a jinými, většinou Židy) byla členem komunistické internacionály (Kominterny) a byla připravena spustit v Československu komunistickou revoluci při první příležitosti. Po německé anexi Sudet v září 1938 se Československo rozpadlo podle etnických hranic a velké části území s množstvím obyvatelstva se připojilo k okolním zemím. Zbytek bývalého Československa – Čechy a Morava – s hlavním městem Prahou, se stal zcela bezbranným a náchylným k převzetí moci komunisty. I proto, aby zabránil takové pohromě, Hitler udělal z Čech a Moravy německý protektorát. A tak ČSR – tato jepičí pidiříše upletená zednářem TGM z dezertérského lejna po zásluze zanikla dříve než s ní on sám či jeho nástupce dokázali zapráskat! – https://www.youtube.com/watch?v=B-oTS2XulNU

     • Američtí židáci jakým byli Baruch či Morgentau měli zájem poškodit jak Německo, tak i uvrhnout do koloniální závislosti země východní a střední Evropy, nás nevyjímaje! V jejich plánu odsunu Němců byla obsažena dvojí škoda pro nás: 1. zemědělské na několik států rozdělené Německo by nestíhalo uživit početné přistěhovalce z východu a dostalo by se na pokraj hladomoru. 2. země zbavené schopné populace by upadly do zaostalosti (což se stalo) a navíc by se usnadnilo vítězství komoušských protibílých sil v těchto zemích (což ovšem se stalo taktéž). Jenže plán přeci jen hochům stoprocentně nevyšel! A to navzdory tomu že zavraždili Pattona a jiné velké muže bránící zájmy naší rasy! Totiž postavil se jim sám FDR, což nečekali a po něm i Churchill a proti realizaci té první části byl i sám Stalin! Proto byl tento zločinný plán realizován jen v té druhé části – tedy odsunem Němců z území ovládnutém Moskvou, protože s tím počítaly loutkové Kremlem dosazené vlády těchto zemí, jimž se hodila možnost odstranit tento poslední problém k nastolení rudé totality. Sám velký generál George Patton po návštěvě trosek Berlína napsal 23. července 1945 své paní: „Z Berlína jsem byl smutný. Zničili jsme potenciálně skvělou rasu a chystáme se ji nahradit mongolskými divochy. Komunisté ovládnou celou Evropu. Říkají, že za první týden po obsazení města zastřelili všechny ženy, které se pokusily utéct – a znásilnili zbytek. Kdyby mi to dovolili, mohl jsem město obsadit sám (namísto Sovětů).“ Během následujících týdnů v něm toto podezření – tedy že jej spolu s americkou armádou politici zneužili ke zločinným účelům – dále narůstalo. Při večeři s francouzským generálem Alphonsem Juinem v srpnu překvapilo Pattona generálovo souhlasné stanovisko. Ve svém deníkovém zápisu z 18. srpna generála Juina cituje: „Nepochybně je neštěstím, mon General, že Angličané s Američany zničili jedinou zdravou evropskou zemi – a tím nemyslím Francii. Tím otevřeli cestu nástupu ruského komunismu.“ Pozdější deníkové zápisy a dopisy manželce opakují tytéž závěry. 31. 8. si zapsal: „Ve skutečnosti jsou Němci poslední slušný národ v Evropě. Pokud bych měl volit mezi nimi a Rusy, volím Němce.“ 2. září: „Ničíme jediný napůl moderní stát v Evropě, aby ji Rusko mohlo celou zhltnout.“ A Ben Klassen k tomu napsal ve své knize Na kraji krvavé rasové války: „Mnoho realistických vojáků, jako generál Patton a jiní prozíraví bílí vůdci prohlásili, že jsme měli jedinečnou možnost zničit komunismus. Mohli jsme to skoncovat už v roce 1945 a vydat se přímo na Moskvu abychom vyčistili to hnízdo hadů. Avšak Židé kteří byli u moci si to nepřáli. Tajně zabili lidi jako byl Patton a umlčeli jiné navždy. Naplno začali s propagandou a rozšírili ideu, že „posvátnou rolí Ameriky je přebudovat rozpadlý svět“, který oni pomáhali předtím zničit.“

 3. Samozrejme, aby svet (alebo aby sme vedeli my, ktorí sme to prežili) vedel o zverstvách napáchaných na Nemcoch v Poľsku a Českoslpvensku, nepotrebujeme John Sacka a jeho knihu. A dnes už o tom nevie skoro nikto.a dnešný človek už ťažko uverí (z rozprávania očitého svedka), že ľudia vôbec môžu páchať také zverstvá, akých sa dopustili Poliaci a ČešiA Češi sa dokonca ešte snažia tvrdiť svetu, akým “humánnym” spôsobom prevádzali “odsun” Sudetských Nemcov a ako im vraj dokonca niektoré krajiny (neviem ktoré) s uznaním oceňovali ich “humane prevedený odsun”.
  Videl som ho osobne, v tom čase som v Sudetách žil (Tetschen-Bodenbach, ináč Dĕčín-Podmokly). Pamätám, keď k nám došla zpráva o strašnom zločine v Aussigu (Ústí nad Labem).
  Na titulnej strane knihy “Sudeten-German Tragedy”, autor Dr. Austin App, je tento masaker zobrazený – nie je to výmysel nejakého umelca/maliara, je to pravda.
  Posielam tento obrázok Propu s prosbou ho uverejniť.

 4. Z toho, co o SSR z doby před WWII vím, tak tam moc Židů u moci už nebylo (po Stalinových čistkách). Také z článku není jasné, proč by Židé chtěli válku s Německem, které měli do r. 1930 úplně pod kontrolou, a s Ruskem, kde údajně vládli Židé. Není to spíš tak, že právě skutečnost, že Stalin vyrval „ruským“ Židům z rukou moc, museli věc napravit tím, že pomohli Hitlerovi dostat se k moci a poskytli mu peníze na vybudování armády s tím, že toto Německo porazí Stalina? V článku se páše, že Němci „svrhli jařmo Versaillských smluv“ – ééé, a to jako jak? Bez souhlasu Britů a Francouzů by si Němci ani neuprdli a bez peněz by se AH mohl uřečnit a vždy by to byla jen bezvýznamná figurka. Teprve armáda SA (kde na ni vzal?) a peníze na propagaci mu umožnila se vydrápat k moci. Ani to však nestačilo, musel vybudovat velkou armádu (podařilo se za pouhé 4 roky) v zemi, drcené reparacemi a poničenou světovou krizí. V zemi, která neměla ani fenig na cokoliv.

  • Ak by ste si pozrel „článok“ poriadne, zistil by ste, že sa nejedná o „článok“, ale preklad poslednej kapitoly pomerne rozsiahlej knihy. Všetko, na čo sa pýtate, je v knihe uvedené a kniha je celá uverejnená na prope. Prosím, prečítajte si to a potom klaďte otázky. https://www.protiprudu.org/knihy/mytus-o-nemeckej-podlosti/

   • Jo, to jsem si nakonec všiml, že jde zřejmě o část větší práce, což ale nic nemění na mých připomínkách. Vycházím z toho, že po porážce trockistů v Rusku, kdy se tam vývoj začal ubírat poněkud jiným směrem, se skuteční vládci v UK rozhodli, že si pokus o zničení Ruska musí zopakovat. Sami nemohli a také to nebyla jejich taktika, tou byla schopnost poštvat proti sobě ostatní státy. A v Německu se jim nabízel Hitler, který ovšem neměl nic, kromě fanatismu. Potřeboval jen peníze, jako ostatně všichni ti Leninové, Tročtí apod. Někdo mu je musel dát, a němečtí průmyslníci to asi nebyli (ti jej dlouho nebrali vážně). Nemluvě o nákladech, které si vyžádalo vybudování bojeschopné armády během pouhých 4 let – na to v Německu nikdo peníze neměl. A nemluvě o tom, že jej nikdo včas nezastavil, ačkoliv nic nebylo jednodušší. Takže i když to autor knihy popírá, s největší pravděpodobností byl úspěch AH zapříčiněn Brity. Nemusel si to přitom sám uvědomovat.
    Vím, že to vypadá jako divoká konspirace, ale na dějiny se musíme dívat komplexněji, ne jenom na jednotlivé události. Tohle přece dává smysl, celý ten tzv. jinak nepochopitelný appeasement. Cíl byl pořád ten samý, jako před WWI.

    • Takže za hodinku ste stihol prečítať celú knihu. 🙂

     V každom prípade – pokiaľ svoje tvrdenia nedokážete podložiť faktami, sú to prinajlepšom iba neoverené teórie, ktoré majú asi takú cenu, ako reči mojej susedy o tom, ako ju uniesli mimozemšťania. 😀

     S tým, že na dejiny sa treba dívať komplexne plne súhlasím. Práve preto vaše tvrdenia žiaden zmysel nedávajú, najmä tie vaše tvrdenia o appeasemente. Appeasement koho máte na mysli? Británie? Poľska? Francúzska? ČSR? NIKTO z nich v skutočnosti nerobil politiku appeasementu, ba práve naopak. Všetky tieto štáty viac či menej štvali proti Nemecku, niekto z tradičnej nenávisti, iný zo závisti, či iných pochybných dôvodov. A úplne súhlasím s poslednou vetou – „Cíl byl pořád ten samý, jako před WWI“. Otázkou len je, že za ten cieľ ja asi považujem niečo úplne iného ako vy. Pokiaľ ale máte na mysli, že cieľom bolo zničenie novej nastupujúcej veľmoci a zničenie ekonomickej konkurencie, tak potom sa ospravedlňujem.

     • Neřekl jsem, že jsem si stihl přečíst celou knihu (jo, díky za odkaz, budu mít co číst na dlouhou dobu), vyšel jsem z nějakých poznámek v článku, v němž autor vysvětluje uchopení moci AH pouze jako výsledek jeho pevné vůle, charisma a reakce Němců na ponížení z porážky. Jenže tak to v politice nechodí. Charisma a propaganda jsou sice důležité, vlastně nezbytné, ale bez peněz jsou k ničemu. Takže … kde ty peníze AH vzal? (Ani Lenin by si ani neťukl, kdyby neměl od Němců peníze na propagandu, na platy vedoucích revolucionářů a na agitátory. Stejně tak Trocký, který dostal prašule z Ameriky – doklady o tom ovšem nejsou, ale vyplývá to z logiky věci přece). Takže mi z toho vychází, protože až do r. 29 byl AH Nobody a náhle šla jeho hvězda prudce vzhůru, že se o to někdo postaral. Kdo asi? Jistě uznáte, že tajné služby plánují na léta dopředu a stopy po sobě nezanechávají. Mimochodem, píše se v té knize o úloze jakéhosi Haefstangla (přesné jméno si z placu nevzpomenu), co se ve 20. letech motal kolem AH?
      Co se týká podložených faktů, nu, stačí si přece seřadit události,jak za sebou šly, a to už od konce 19. století. Z nich pak odvodit, co se za nimi mohlo skrývat. Nemůžu Vám zde přece dokladovat psaní britského tisku v letech 1890 až 1910, kde se jasně píše o nutnosti zničit Německo (a Rusko). Samozřejmě že nešlo o ideologii (katolická Francie bojovala v třicetileté válce proti katolickému bloku Habsburků), vždy šlo o zájmy jednotlivých států. V případě UK hrozila jednak likvidace britské hegemonie nad světem, ohrožení její světovlády, jednak skutečně velmi nebezpečná konkurence. Němci prokázali mnohem větší schopnosti než lupičští Angláni, stali se rovnocennou velmocí i bez vyrabování půlky světa, jen vlastními silami. A navíc nebyli v područí finančního kapitálu, v monarchiích pořád ještě rozhodoval monarcha (byť omezován parlamentem), podporován církví, nikoliv bankéři. Což platilo i o R-U a Rusku. Takže ano, cílem bylo zničení konkurence, nastupujících nových velmocí (Rusko se raketově zvedalo, potřebovalo ještě 20 let, aby slavnou britskou říši převálcovalo). A navíc, stejně jako dnes, je obrovskou hrází proti NWO.

     • Ještě k appeasementu: samozřejmě mám na mysli jen UK (která držela na uzdě i Francii). Osobně se domnívám, že to byla komedie, otázkou je, jestli si Baldwin či Chamberlein vůbec uvědomovali. Prostě od r. 1930 UK nastoupila linii zmírňování tvrdých postojů vůči Německu a pak mu nepochopitelně ustupovala ve všem, zejména pak po nástupu AH k moci – počínaje Sárskem (tam budiž), obsazení Porýní, zavedení branné povinnosti, přistoupením na námořní dohodu a dále až po Mnichov. Pohádka o usmiřování měla zakrýt pravou podstatu věci.

      Co se týče psaní britského tisku před WWI, to si budete muset najít sám, já ty noviny doma nemám. Doporučuji knihu Nialla Fergusona „Nešťastná válka“. V Česku vyšla v r. 2004 v nakladatelství Dokořán.

 5. Tato ‚vedomost‘ historie sa ani neda komentovat. Typicka historia z ceskych pramenov a la Svobodne radio s jeho Kapalom, kratochvilom a spol.
  Vedel by nam Viki prezradit, kto finacoval Hitlera? Komkretne – ktore zidovske banky (lebo ine ani neboli), britske, francuzske ci USA podniky, priemysel, akymi sumami?
  Pan ani nevie, ze prvu vec ktoru Hitler urobil po nastupe k moci bolo, ze vystupil z IMF (aj z Ligy Narodov, terajsi OSN s tym, ze on a Nemecko si od nich poziciavat nebude?

  • Ono pri týchto krpytobolševikoch a rusofiloch absentuje logické myslenie. Pán Viki by mal hlavne vysvetliť, že prečo potom týto pomyselný finančníci Hitlera a narodného socializmu ako boli Britania a USA neváhali podať ruku Stalinovi a vytvoriť spojenectvo na zničenie jedneho štátu s režimom ktorý práve upozorňoval na praktiky medzninárodných finančných kruhoch…

  • Mohl byste mi vysvětlit, kde se v mém výkladu cokoliv byť i vzdáleně přibližuje k jakémusi Svobodnému rádiu či výplodům pana Kapala? Jaké české prameny, prosím Vás? Přečetl jsem si tématu velkou spoustu knih, nevzpomínám si, že by některá u nich byla od českého autora.
   Co se týče financování AH, tak zde se banky takovými věcmi nechlubí. Přesto je zde dost autorů, kteří se tím zabývali. Že by v tom ale udělali moc velké jasno, to si nevzpomínám. Přesto v tom udělali dost, ale já nejsem chodící encyklopedie, abych si pamatoval všechny ty dokumenty – zde především televizní, kde je to s autenticitou či skutečnou realitou nepříliš slavné. V každém případě je nezpochybnitelné, že to všechno stálo velkou spoustu peněz, které Německo nemělo. Takže kde je AH vzal? Že by mu to půjčili Indiáni z Brazílie?

   ad Kali: Víte, velký rozdíl mezi námi je, že mám obrovské znalost a přehled. Na škole mě naučili jak analyzovat události. Nepotřebuji proto nikoho nálepkovat jako kryptocosi a nenechám se oklamat nějakými stisky rukou či upřimnými soudružskými polibky (viz Brežněv-Dubček). Jestliže vyzbrojím Hitlera za účelem jeho útoku na SSSR s tím cílem, že se oba státy tak vyčerpají, že budou snadnou kořistí pro skutečné vládce západního světa, pak se samozřejmě spojím s jeho protivníkem a budu mu pomáhat, co mi síly stačí, aby tam hitlerčíci úplně vykrváceli. Proto přece tu válku umožnili. Samozřejmě nejde všechno podle plánu, takže na konci války zde sice bylo zničené Rusko, přesto však vítězné Rusko a mocné Rusko. Přesto se údajně Churchil dožadoval pokračování války proti dosavadnímu spojenci.

  • Pane Sitro, Vy jste se skutečně prokousal celým Denisem a Peroutkou? To nemáte nic rozumnějšího na práci – třeba nějakou pěknou ženskou? Kde jste toho Denise sehnal, dnes to není jen tak – to jste jej zdělil po pradědečkovi? A to jste četl jako Slovák v tý jeho staromilské češtině? I pro mě to byl problém.

 6. Viki, neviem prečo Denis, či Peroutka….Nikde ich predsa nespomínam….. ani som nenapísal, že čerpáte zo Svobodného rádia, Kapala, atď. Napísal som, že vaša história je tá istá akú šíri on na Svobodném rádiu (teda ‘á la Kapal ‘; podľa neho Nemci povraždili za Protektorátu 400 tisíc Čechov – ale inokedy je to 300 tisíc a nejaký diskutér napísal, že správne číslo je 360 tisíc; keď som žiadal dôkazy tohoto tvrdenia, tak mi napísal ten kladenský mamlas, Kapalova pravá ruka vo vysielač SR studio Kladno, menom Dukát, že nemám “morálne právo se ptát” a dokonca ma poctil slovom “spodino”, zrejme preto že som ich pár-krát skritizoval za ich klamstvá ktoré trepú do éteru)……píšete že za to, čo robili v Čechách pri ústupe Nemci, že nejaká ‘odplata’ motykami, atď,…..podľa vás zabíjať nevinnýchh starých ľudí, ženy a deti motykami, len za to, že sú Nemci, žijúci v Bohemii 1400 rokov, dávno predtým ako tam prišli Slovania z Ukrajiny, teda žiadni Češi, tí ani ešte neexistvali, je vcelku ospravedlniteľné….
  zrejme Kapal tiež nepotrebuje žiadnu dokumentáciu, ako vy, nepotrebuje ku svojmu tvrdeniu žiadne dôkazy, on si všetko ‘vyvodí’ z logiky, z jeho logiky, tak ho to asi tiež naučli v škole…vám sa teda potvrdzuje to porekadlo, že “keď pán boh dá, aj motyka vystrelí”….na tom obrázku z Aussigu (Ústí) vidieť, ako tie české motyky strieľajú…..

  Podobne tie motyky postrieľali aj tých ustupujúcich nemeckých vojakov v Libeznicích u Prahy…..

  “Libeznice na sever od Prahy, vražda 318 nemeckých vojakov 9 mája 1945. Opis udalosti Ludwig BREYER, Zpráva z 29.1.1951.
  Ako pre všetkých nemeckých vojakov bol koniec bojov aj pre oddiel Nr.534, tažkých granátometov. Pod vedením mladého poddôstojnka sa pohla kolona o sile 375 mužov smerom Česká Lípa-Mĕlník – Most. Prímerie ich zastihlo v oblasti Žitava-Žatec (Saatz).Tažké zbrane a strelivo boli zničené. Oddiel bol vyzbrojený len ručnými zbraňami a chcel sa dostať do amerického sektoru. To bolo 8-homája 1945. Oddiel stál na ľavej strane rieky Labe oproti Mĕlníku. Na druhej strane stáli Češi. S nimi (s Čechmi) stál český major, ktorý prehovoril ako vojak s vojakom a kamarát s kamarátom. Žiadal od Nemcov odložiť zbrane. Nemecký oddiel sa rozhodol sa odzbrojiť a jeho zbrane boli uskladnené v blízkej stodole. To bolo 9-ho mája 1945.
  Odzbrojení vojaci sa museli postaviť do radov o 5 mužov. Medzi 14-16-tou hodinou sa objavili tzv.partizáni z Mĕlníka a doprevádzali nemeckých vojakov cez most smerom na Libeznice. Major zmizol a všetko čo odzbrojení vojaci vlastnili museli odhodiť do priekopy vedľa cesty. Ostali im len uniformy čo mali na sebe.
  Naraz zaznel povel ‘HÄNDE HOCH’ a nič netušiaci vojaci sa museli pohnuúť klusom smerom do dediny Libeznice.
  Z domov dediny, z okien, dverí, zovšadial bola zahájená na vojakov paľba z ručných zbraní. Keď paľba prestala ležali mŕtví vojaci na zemi. A 57 ranených potom Češi povraždili strelou do tyla. 318 vojakov ležalo mŕtvych na zemi. Bolo zistené a dokázané, že to boli českí “vojaci”, ktorí spáchali tento masaker. Keď neskoršie prišli lokálni Nemci nahnaní na nútené práce (Zwangsarbeiter) do Libeznic, našli v humnách zakrvavené rovnošaty zabitých nemeckých vojakov. Zbabelci vyzliekli zabitých do naha a zahrabali v priestore pred miestnym cintorínom.
  Takýchto príbehov bolo v Protektoráte na stovky” a to je všetko zdokumentované v Bundesarchive a mnohých iných knihách očitých svedkov a mnohých tých, ktorí nejakým zárakom toto české besnenie prežili; váš problem je len v tom, že o tom neviete, lebo predsa nie ste “chodíci encyclopedie”….ale v tom prípade by som sa nepokúšal o výklad histórie…
  Prezrádzate nám dokonca, ako vás v škole naučili “analyzovať a logicky vyvodzovať”….NIE, oni vás učili všetko popierať, čím je česká história známa od vekov….dám vám to z pera samotného českého autora:

  “Jiří Karásek tvrdil (v “Gotické duši”, druhé vydanie, Praha 1900), že “my všetci pracujeme viac-menej k nihilizrnu. Nikdo nedokáže všetko tak veľkolepo poprieť ako Čech…nič nerobitť a všetko popierať… Nihilizmus bol jedinou možnou filozófiou tohoto ľudu. Nihilizmus, ktorý je morálkou otroka”.

  “ad Kali: Víte, velký rozdíl mezi námi je, že mám obrovské znalost a přehled”
  Viki, nemám vás za hlupáka, ale toto predsa nemôžete myslieť vážne….Uznávam a oceňujem sebavedomie – dokonca aj u mladých ľudí – ale to musí stáť na nejakých základoch a prescedčivo dokázateľné….poznáte Kaliho a ste si istý, že medzi vami je skutočne “velký rozdíl?”

  Mňa nemôžete presvedčiť o tom, čo všetko ste prečítal a ‘preštudoval’, aby ste mohol poučovať všetkých nás, diletantov na Prope; keby som vám poslal zoznam relevantnej literatúry, ktorú by ste mal naštudovať, aby ste mohol niekoho poučovať o histórii (ktorú ste, nota bene neprežil, ako ja), tak by ste možno od úžasu spadol zo stoličky a uvedomil si, že na to potrebujete žiť aspoň tak dlho ako ja (zatiaľ) aby ste to ako tak stihol, znalosť angličtiny a nemčiny, ale hlavne to, že k tým knihám sa asi nikdy nedostanete.
  Potom by ste aj vedel zdokumentovať, kto ‘financoval’ Hitlera. Ja vám to môžem povedať presne, aj so sumami a nie som ‘chodíci encyclopedie’…. ale mňa v škole neučili ignorovať dokumentáciu a popierať všetko, čo sa mi nehodí do “scenára”, ani ma neučili “vyrábať históriu mojou logikou”.
  A pre vašu informáciu, že píšem po slovensky, neznamená že som Slovák.
  Som Slovák z jednej tretiny…dve tretiny slovenský Nemec….ak vám to nevadí.

  A Hurvínku, tú vašu hlúpu iróniu si v budúcnosti nechajte pre vášho dĕdečka či babičku, alebo pre tú nejakú ‘pĕknou ženskou’….

 7. Pročítám si jednotlivé kapitoly knihy a tak jsem narazil na Vaše odkazy (už nevím kde, ve kterém článku). Citoval jste tak jak Denise tak Peroutku a uváděl jste i díl či stránku, kde jste citaci našel. Takže to je i na mě husté, jednak si takové zápisky nedělám, jednak jsem zvadl jak u Peroutky tak Denise – můj zájem je ostatně jiný.
  Do diskuzí jinak chodím jen výjimečně a na Kapala jsem sice někde narazil, ale za coment mi nestál (ani nevím, jestli se tam dají psát příspěvky). Co se týče českých obětí za Protektorátu, také jsem se snažil dopátrat nějaké té ověřené pravdy, žel i uznávaní historici, resp. ti, co jsou zjevně střízliví a nepodléhají mainstreamovým mýtům, se dost liší. Něco jsem si našel na jakémsi webu, myslím že to byl článek Krystlíka (ale jistý si tím nejsem), kde také cosi uváděl. Krystlík to má obráceně, obětí z řad Čechů minimum, obětí z řad Němců maximum, takže nevím, jestli je solidní. Nicméně, přece jen jsem se dozvěděl průkazný fakt (díky německé akurátnosti), že ty mainstreamové statisíce popravených Čechů se smrskly na nějakých 8 tisíc poprav.
  V nějakých diskuzí jsem pak upozorňoval, že v těch hromadných počtech jsou zahrnuti čeští židé, kteří tvoří velkou část obětí. Ne, že by to nebyli Češi, ale ti přece nezemřeli jako účastníci odboje, ale z rasových důvodů. Snažil jsem se dopátrat, kolik těch židovských obětí bylo, až nakonec ti nejpovolanější (vedení žid. obce) uvedli, že před válkou v Česku žilo jen 120 tisíc židů a z KT se nevrátily 2/3 z nich. Mainstream přitom uvádí počet 180 tisíc žid. obětí.
  Co jinak chápete pod „mou historií, kterou šířím“? Pokud vím, ke vztahům mezi Němci a Čechy se zde nevyjadřuji, mou globálnější politikou se snad pan Kapal (znám jej asi z blogování na iděsu) nezabývá. Jak vidím z následujícího, naprosto nechápete můj text. Toliko jsem zmínil (v souvislosti s SS) případ, kdy po projíždějící ustupující koloně SS někdo z vesnice vystřelil. Reakce SS byla rychlá: vyrojili se z vozů, proběhli pár chalup, popadli asi 10 Čechů (zde spíš Češek), nalodili na vůz a za vesnicí si je v takovém hájku podali. Ne, že by je jednoduše zastřelili, oni se na těch ženských vyřádili. Uřezali jim prsa, vyřízli genitálie a umlátili klacky. Byly to také NEVINNÉ ženské, které ve vesnici také žily (s těmi Němci) několik staletí. Takže odplata byla stejná ve smyslu: Němci zabili nevinné Čechy, my zabijeme nevinné Němce (podotýkám, že v té vesnici žilo těch Němců mnohem víc, těm se nic nestalo, odbylo se to jen tím jedním masakrem). Pochopil jste aspoň už teď, že popisuji konkrétní případ, který mám potvrzen od místních pamětníků a Němců, kteří se tam po sametu přijeli podívat (obě skupiny nakonec vypovídaly v televizním pořadu) – tak jaképak „nepotřebujete žádný důkaz“? A neuvedl jsem to jako omluvu jakéhokoliv zabíjení, ale jako příklad, co se na konci války naprosto běžně dělo, zejména v souvislosti s SS. A jenom na ně jsem reagoval, to oni nakonec zavinili smrt těch německých vesničanů. Kdyby neutýrali ty Čechy/Češky, nikdo by si těch Němců, co to nakonec odnesli, nevšiml. Stejně jako nechali na pokoji ty ostatní Němce ve vesnici. Takže to nebylo o tom, že teď budeme zabíjet Němce, protože to jsou Němci, to byla momentální reakceSS nebyli žádní miliusové, jak se v té diskuzi či článku psalo, byli ti nabušení magoři, kterých se báli i naši Němci.
  Takže to, co mi vytýkáte, je totál nesmysl, tahle událost proběhla ještě za války, zatímco masakr v Ústí proběhl až po válce (tam se skutečně nemáme čím chlubit) a neměl s tímto nic společného. A co se motyk týče, pořád je to hodně velký rozdíl od uřezávání prsou zaživa.
  Co se týká poválečných zločinů na Němcích … co já s tím? O tom tady přece nebyla řeč. Já se přece vyjadřoval ke globálnějším věcem,jako kdo skutečně stál za vyvoláním války, ne k tomu, co se v Česku dělo po válce (mimochodem, ne že bych znal všechno, ale vím toho dost). Takže nechápu, co mi vlastně vyčítáte? Já přece za povražděné německé vojáky nemůžu. Nemluvě o tom, že v naší oblasti (kam se naši po válce vrátili) sice také docházelo k excesům (magorů, co se prohlašovali za partyzány, bylo všude dost), ale v zásadě se tam neodehrávalo nic extra výjimečného. Němci byli samozřejmě zařazeni do občanů druhé či třetí kategorie (tyhle zákony platily všude), ale zabíjení či znásilňování bylo výjimečné, i to hlavně v době těsně po válce, pak už ne.

  • Celkom by ma zaujímal zdroj informácie ohľadom toho masakru jednotiek SS, znásilňovania a mučenia. Mám na mysli konkrétne „Uřezali jim prsa, vyřízli genitálie a umlátili klacky“. Tvrdíte, že to máte „potvrzen od místních pamětníků“. Dúfam, že to nebude podobné „potvrzení od pamětníků“, ako šľahajúce plamene z komínov v Osvienčime. Taktiež by som poprosil o dôkazy tvrdenia, že to boli „nabušení magoři, kterých se báli i naši Němci“. (Ten výraz „naši Němci“ mi hodne škrie uši – na Slovensku sme mali Maďarov, ale nikdy by sme si o nich nedovolili hovoriť ako o „našich“.)

   Tu musím jasne uviesť. Jednotky Waffen SS neboli rozhodne iba nemecké. Dokonca pokiaľ viem, na konci vojny Nemci tvorili iba okolo tretiny jednotiek Waffen SS. Neboli to žiadni okoloidúci, ktorých zbalila prechádzajúca armáda a strčila im zbraň do ruky – ako sa bežne dialo v Červenej armáde. Každý z nich prešiel vynikajúcim výcvikom, vrátane podrobnej ideologickej prípravy. Boli to všetko dobrovoľníci a idealisti. Nikto ich nenútil do SS vstupovať, a nejaké mučenie a svojvoľné vraždenie sa netolerovalo. A to ani na konci vojny. Tento prípad, ktorý ste popísal, akoby vypadol z oka správaniu červenoarmejcov. Ako by to z oka vypadlo týmto prípadom: https://www.protiprudu.org/mytus-o-nemeckej-podlosti-nemecko-ako-obet-2/ .

   Iste ste počul o nemeckých jednotkách Brandenburg. Čo myslíte, nemala niečo podobné aj ČA? Samozrejme, je to iba hypotéza, o ktorej rozhodne nebudem tvrdiť, že je pravdivá, na to nie sú dôkazy. Ale dôkazy máte iste vy o svojom tvrdení a presvedčíte ma.

   • Příběh se odehrál na Šumpersku. Přišel jsem na to náhodou, když jsem tam šmejdil v úplně jiné věci: šlo o obnovování některých starých věcí po Němcích (např. kostelíku v Pekařově) a tak nějak přišla řeč právě na tuto událost při vytěžováních tamní staříků v jiné věci. Tehdy se tam zrovna přijeli potomci těch zabitých Němců, dožadovali se u starosty důstojného pohřbení ubitých předků (nešlo ale o Pekařov). A tak si to tam nějak vyříkávali a z toho jsem se dověděl, o co tam šlo, včetně těch surovostí ze strany SS – znásilňování tam ale neproběhlo, to prý Němci nedělali. Pak tam dokonce přijela i televize a udělala z toho pořad – u toho jsem ale nebyl, ale pořad jsem potom viděl. A čeští pamětníci to potvrdili a němečtí to nezpochybňovali. Co se týče původu SS (jestli Němci nebo třeba Lotyši), to se nikdy neřešilo, kdo by se jich také ptal?
    Je možné, že byli vycepováni, jak se chovat – to vím i od vojáka z wehrmachtu, co nějakým nedopatřením nebyl ze zajetí poslán do Němec, ale do svého rodiště (dožadoval se odsunu, bohužel nepochodil, neboť mu řekli, že příslušný dekret /Benešův/ už neplatí. Povolení dostal až počátkem 60.let), a tak své spolupracovníky jednak zásoboval historkami z Ruska, jednak poměry ve wehrmachtu. Co se týče Vámi uváděné disciplíny u SS, tak na konci války se už mnohé neplatilo, emoce byly vypjaté a to i u wehrmachtu. Vesele se střílelo, resp. popravovalo, i když u wehrmachtu bez surovostí, to je pravda.
    Co se týká obav Němců z SS, tak kruci, vždyť pocházím (teda mí rodiče a prarodiče) odtamtud. Můj strýc tam dokonce žil: poté co odešel po Mnichovu, jej Němci vrátili v rámci Totaleinsatzu zpět, takže to měl všechno z první ruky. Konec války byl děsivej právě pro místní Němce, a to tam RA ani nedorazila. A když konečně dorazila, tak se Rusáci do ničeho nepletli, nechali to na přicházejících Češích – a to už bylo horší. Jinak perlička, ve městě se zapomněli dva příslušníci SS, kteří následně zastřelili nějakou ruskou spojku, která jen projížděla. Vyřídili si to s nimi vlastní, jednoho zastřelil policajt, druhého utloukli místní – viz pozdější výslechové protokoly v místním archivu. O tehdejších náladách a poměrech je dost dokumentů, vzpomínek Němců (často zapsaných až v Německu) a také výpovědi těch, co tam zůstali a jejichž děti se mnou chodili do školy. Navrátilci, jako byli naši, obvykle netrpěli nějakou nenávistí k bývalým sousedům (když spolu vyrůstali od dětství), takže jsme s nimi vycházeli dobře. V 70. letech pak za mámou jezdily její někdejší kamarádky. Česky skoro neznaly, ale i tak jsme si popovídali. Nejen o tom, jak to ve vesnici vypadalo před válkou, ale i o konci války a zde mě právě potvrdily, jaký měli všichni strach právě z SS. Mně z toho vyplynulo, že se v té době už nemazali vůbec s nikým, že to prostě byli naprogramovaní vrazi.

    • včetně těch surovostí ze strany SS – znásilňování tam ale neproběhlo, to prý Němci nedělali…”

     “… Vesele se střílelo, resp. popravovalo, i když u wehrmachtu bez surovostí, to je Pravda…”

     ….ale, ale, tak oni ti Wehrmacht a SS neznásilňovali, neodrezávali prsia a nevyrezávali tým českým ženám genitálie? A žiadne surovosti?
     Choďte do hája, šarlatán

     • Neotravuj, blbče, jsi horší, jak ti naši trollové na sítích. Samozřejmě, že někde k těmto excesům ze strany německých korpusů docházelo, jen jsem podotkl, že u wermachtu bylo vyloučené, že by se dopouštěl zvěrstev, to na rozdíl od SS. Rozdíly byly značné. Konkrétně: když někdo vystřelil na Němce, pak velitel z wehrmachtu nechal vyvléci všechny obyvatele domu s tím, že pachatel se má přiznat, jinak zastřelí každého desátého. To velitel SS nechal také vyvléci všechny obyvatele domu a rovnou je nechal všechny postřílet. To snad rozdíl je! Každý tomu rozumí, jen soudruzi z NDR ne. Jdi se bodnout.

    • Takže vlastne žiaden dôkaz nemáte, žiaden dokument, fotografiu, overenú výpoveď.

     Viete, aký je rozdiel medzi zločinmi „bojovníkov proti nacizmu“ a nacistami? Nacisti viedli o každom zločine nepriateľa podrobnú dokumentáciu. „Antifašisti“ zasa robili iba propagandu. Preto sa zdajú údajné zločiny nacistov také hrozné oproti zločinom ČA či sfanatizovaných Čechov, ktorí si potrebovali ukázať svoje hrdinstvo, kým celú vojnu makali na výrobe zbraní pre Nemecko. Dobrá klebeta je zaujímavejšia ako sto nudných faktov.

     • Tak samozřejmě že důkazy nemám, byť možná existují – ovšem pochybuji, že by někdo hned běžel do lesa si ty oběti vyfotit, stejně jako nikdo nefotil tu odvetu. Přesto i bez důkazů jejich potomci přijeli do Čech s tím, že jejich rodiče tam byli ubiti, a nikdo na to nereagoval přiblblými dotazy alá „a máte na to důkazy?“ Prostě to tak proběhlo, na to bylo dostatek svědků. Z jakého důvodu by byla ubita skupina Němců, vybraných náhodně? Byla to prostě reakce na ubití Čechů, a jestli si pamětníci přibarvili podrobnosti, to nemohu posoudit. Já se touto věcí nikdy nezabýval, jen jsem se k ní přichomýtl a teď jsem si na ni vzpomněl pří zmínce o „lidumilech“ z SS. To totiž nebyl jediný případ, kdy zde na konci války SS úřadovaly. Možná o události existují poválečné oficiální protokoly, ale já to nestudoval, proč taky. Tady také nepíši oficiální historii, tady píši své úvahy.

      Němci jistě vedli podrobnou dokumentaci o všem možném (pochybuji ale, že by popisovali způsoby výslechů, mlácení lidí, případně mučení, tomu snad nevěříte ani Vy), těžko ale dokumentovali chaotické události na konci války. Kdo by to, proboha, dělal? Znovu musím opakovat: mluvím o událostech na konci války, ne o tom, co se dělalo či nedělalo v jejím průběhu. O zločinech RA se tady běžně mluví (ostatně na jižní Moravě se také předvedla, o vých. Slovensku nemluvě), stejně jako dnes už mnoho lidí běžně upozorňuje na věci, které máme na triku my, Češi. Někteří „vlastenci“ sice přitom hysterčí, ale to je tak všechno. A mladší generaci to už vůbec nezajímá, propagandu nevnímají. Ti ani nevědí, že tady kdysi žilo 3,5 mil. Němců.

      U mě jinak pláčete na špatném hrobě. Já sám mám dost problémů s našimi omezenci, co pouze konzumují mainstream a jsou formováni jen českými mýty. To by mi ještě scházelo, abych byl pohlavkován také z druhé strany.

     • Aby bolo jasné. Ani ja netvrdím, že Waffen SS boli nejakí, ako to píšete, ‚lidumili‘. Rovnako ako žiadni lidumili neboli vo wermachte, v ČA, ani v britských a amerických expedičných zboroch. Už z princípu to nie je možné – ak je niekto v armáde, nejde tam šíriť mier a lásku, ale zabíjať.

      V tomto smere je však konanie Waffen SS často veľmi preháňané a prekrucované – najmä zo strany boľševickej propagandy. Tieto mýty pretrvali dodnes (a stále prežívajú, ba dokonca aj rastú, ako môžem vidieť aj v tejto diskusii).

      Verte tomu, že ak by sa taký čin (znásilnenie, rezanie genitálií) pred koncom vojny v Česku skutočne udial, nepochybujte ani na sekundu, že by bol propagandisticky využitý a z každej kvapky krvi by bol liter. Keďže sa tak neudialo, dovolím si o hodnovernosti udalosti pochybovať. Hodnovernosti nepridávajú ani tvrdenia o tom, ako nemeckí pozostalí sa neohradzovali voči obvineniam. Tí chudáci sú už tak zmasírovaní dlhoročnou propagandou, že by neprotestovali, ani ak by obvinili priamo ich.

      K tomu, čo sa dialo na konci vojny. Boli by ste veľmi prekvapený, koľko toho bolo zdokumentované. Už som vám sem pár príkladov dal, tak ešte zopakujem: https://www.protiprudu.org/mytus-o-nemeckej-podlosti-nemecko-ako-obet-2/

      Viete, nie ste prvý, kto tu prišiel s hláškou o zverstvách Nemcov. Keď som požiadal o dôkazy, takmer vždy to upadlo do stratena. Proste, „esesáci“ konali neustále hrozné zločiny, boli to rodení zabijácki maniaci, ktorí bez toho, aby hneď po ránu neumučili aspoň 10 ľudí, nešli ani raňajkovať. Tieto bájky tu lietajú sprava doľava a naopak. Preto by sme sa mali držať overených faktov. Chceme predsa vedieť, ako to bolo naozaj, či nie? V žiadnom prípade nemám v úmysle vás pohlavkovať, a už vôbec nie z nejakej „druhej strany“ (ja si myslím, že je iba jedna strana – tá ktorá je podložená faktami a dôkazmi). Chcem len jedno, uvádzať fakty, nie „smyšlenky“.

     • Nechci tu událost nějak snižovat, nicméně: Šinágl tu nemá dvakrát dobrou pověst, je to tak trochu poděs. Z jeho popisu jsem měl dojem, že tam proběhl masakr tisíce lidí, a nakonec jen 24 mrtvých (oběšených). Čímž tu věc neomlouvám, ale to je voda na mlýn „vlastenců“, kteří okamžitě vytáhnou stovky opačných příkladů. Kolik bylo např. popraveno lidí v Přerově 2. května 45? Nebylo jich podstatně víc?

     • No o koľko ich bolo viac? 🙂 Nakoniec zistíte, že ich bolo 21, všetko aktívni povstalci, ktorí strieľali po Nemcoch. Tí im asi mali dať metál za odvahu a nie ich obesiť. Mohli byť radi, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Všeobecne od začiatku vojny platil zákon – a to všade mimo Ríše – že za každého zákerne zabitého Nemca bude popravených 20 rukojemníkov (podľa krajiny). V Přerově to dobre vedeli a napriek tomu išli zabíjať Nemcov, ktorí boli na odchode a v podstate sa vzdávali, nemali záujem na žiadnom boji s civilistami. Ale to je to „čecháčské hrdinství“. Povstaneme, keď príde správa, že Nemci kapitulovali, pritom celú vojnu pre Nemcov pracovali s plným nasadením a mnohí aj s radosťou. Byť vami, také veci ako „povstanie“ v Přerově by som ani nevyťahoval, len si robíte hanbu. 🙂

 8. Z nějakého důvodu mi sem nejde vložit zbytek komentáře, že by tu někdo kontroloval nezávadnost projevu?

  • Ale samozrejme, každý komentár, ktorý obsahuje slová žid, slobodomurár, a pod. je okamžite preposielaný do Lóže Veľkého Orientu. Ak je kombinácia slov obzvlášť výbušná (napr. obsahuje výrazy ako „vše.ko ovlá.ajú ilum.náti“ a pod. – všimnite si, že aj ja si musím dávať pozor), komentár zverejnený nie je a zdrojový počítač je okamžite zaradený na neustály sledovací monitoring.

   • Hm, tak to je dobrý, to je opravdu vítězství pravdy a lásky. Zlatí komunisti.
    Podotýkám, že tam nebylo nic moc, ale zřejmě jsem se trefil do skutečných tajemství.

 9. Zkusím ještě dodat:
  Co sem pletete to moje „analyzovat a logicky vyvozovat“? Co tady chcete (u těsně poválečných událostí) „vyvozovat“? To jsou přece holá fakta, která nijak nevyvracím, protože je znám. Já jsem ale mluvil o věcech, o kterých se obecně vůbec nemluví anebo jsou příšerně zkreslovány a už figurují jako obecně uznávané dějiny. A přitom: kdo skutečně zorganizoval atentát na arcivévodu Ferdinanda a proč? Proč je tak odsuzován pakt Molotov-Ribentrop, když to byla od Stalina jediná možnost, jak se vyhnout možné válce (do které se jej snažila vmanévrovat Británie)? Nu a nakonec, celá slavná ruská revoluce je ukázkovým příkladem: únorovou revoluci přece zařídili Britové. Je to někde uváděno? Neustále se zdůrazňuje, že Němci přepravili do Ruska Lenina se třemi dalšími bolševiky, už nikde se neuvádí, že tam přepravili i všechny ostatní vůdce socialistických stran – Martova, Černova apod. A už vůbec se zamlčuje, že Trockého přepravili (a vybavili penězi) Američané a spolu s ním vyslali do Ruska další 300 soudruhů, vyškolených na provádění převratů. A zde je nutno mluvit o „analýze a logickém vyvozováni“, protože tady jde o věci zatajované, které zastírají skutečnou povahu dějů. Zatímco spory o tom, kolik Němců bylo usmrceno v Ústí či jinde a jejich případné zamlčování jsou jen spory o to, kdo více lže či mlží. A tam rozhodují doklady či aspoň svědectví, ne nějaké analýzy.
  Co se týče toho financování AH, dobře, Vy to možná víte, já jsem si to možná někde někdy přečetl, případně viděl v nějakých televizních dokumentech (ty se nedají brát moc vážně, protože jsou s chybami či přímo zavádějící). Nevím, jak dalece byly údaje relevantní, v každém případě jsem si zachovával odstup a nebyl důvod si to zapamatovat.
  Jinak, do školy (na fakultu) jste se mnou nechodil, tak mi neříkejte, co nás tam učili. Samozřejmě že převládal tehdejší socialistický mainstream, ale hodně profesorů se držela fakt. Dále: jsem možná o něco mladší, než Vy, ale určitě ne o moc.

  • cau amigo,vidim ze mas vela nezrovnalosti v tej historii “ o vecech o kterych se nemluvi “to je preto lebo to nie je dovolene ludmi ktori vladnu tymto svetom a nechcu aby sa Pravda o nich dostala na povrch.
   Za 1.-atentat za arcivedu ferdinanda zorganizovali anglicania za platili “ciernym rukam“5 milion libier[podarilo sa to az 6.mu v poradi principovy ako vieme ze.[dovod nemecko zacalo pomaly prehadzovat ‚velke anglicko’na vedlajsie kolaj,ktoremu sa to nejak nelubilo lebo by nemohli dominovat svetom…
   Za 2.pakt Molotov-Ribentrop prkazil Stalin tym ze sa dal podplatit Churchilem aby za cal vojnu proti nemcom alebo pomohol anglicanom,franc,proti nemcom a on chcel vojnu ,uz roky dopredu zbrojil ludia museli pracovat povinne sobotu I nedelu na zbrojeni.
   Za 3.lenina do Ruska prepravili nemecky zidia-meno Warburg ti nieco vyprava,traja bratia,jeden z nich bol sef policie..samozrejme o tom sa nepocuje na oficialnych strankach.Preco?
   Za 4 Za Trockim a velkou revoluciou su ti isti ludia,najdolezitejsi z nich Jacob Shiff[zid]-the most powerful clovek v N.Y. a USA ktory vladol peniazmy[ovladal wall-street]-poslal do Ruska 20 millionov do Ruska,a to nebula podpora len odtialto ale aj z europy kde tito “zamozni“ zili,swiss,nemecko,francuz.a ine krajiny

   Hovoris ze tu su zatajovane veci -ale otazka je KTO ich zatajuje…..A nemci neboli vrazdeni len v usti ,to je len priklad jeden z tisic oni boli vrazdeni vsade, po celej Europe -[preco lebo ziarlivci im zavideli aky su nemci chytry a sikovni a poctivi,vsade kde dosli vsetko kvitlo za nimi,rusi si ich zavolali na vystavbu,srbsko tak isto [tu boli mensina a mali viac majetku ako domaci srby ale co to co im bolo odobrane po vojne ide dnes do miliardov dollarov!],budovali manhatan ale o tom sa nehovori]
   co sa tyka to ho financovania-national socialistche deutchearbait party-neboli to zidovse banky oko by aj mohli ,ked sa dostal adolf do vlady v January tak uz marci zacali vcetci zidia na celom svete bojkot proti nemcom-nekupovat ziasne nemecke vyrobky! takze to bola rana pretoze tito kazari ovladali biznis na celom svete,ale nemci sa dostali z toho vynikajuco a germans toho dokazali vela,myslim ze slovensky narod ma k nim blizko… co sa tyka tej historie co nas ucili v skolach ,a este ked si pozrem sem tam dejepis terajsich ,ked niekedy natrafim na,tak uplne vsetko je klamstvo,ale uplne…a nuka sa otazka kto a preco nam klame?.

 10. Nenapísal som že neviem kto je Denis a Peroutka. Napísal som, že nie je mi jasné, prečo ich z ničoho nič spomínate v súvislosti s mojim komentárom, keď ja som sa o nich vôbec nezmieňoval. Je veľmi pravdepodobné, že som ich niekedy spomenul. A je aj pravdepodoné, že som niekedy zverejnil “Doporučenú literaturu o Českých dejinách”, kde obidvaja figurujú. Dám vám ten zoznam znovu, aby som rozšíril ten váš úžasný “přehled”, na ktorom si tak zakladáte.

  Ferdinand Peroutka, “Budovanie štátu”
  T. G. Masaryk, “Česká otázka”
  čo píše Eduard Beneš v parížskej Československej korešpondencii
  Jiří Karásek “Gotická duše”
  Antal Stašek “Blúznivci našich hôr”
  Ernest Denis “Čechy po Bielej hore“
  Petr Tomáš “Kapitoly z českej geopolitiky”
  Dr. Eduard Beneš “Pamäti”
  A.Hitler “Večerný rozhovor 5.4.1942”
  V. Mastny “The Czechs under Nazi Rule, The Failure of National Resistance, 1939-1942”
  V. Fischl “Rozhovory s Janom Masarykom”
  G. F. Kennan “From Prague After Münich”
  E. Táborský “Pravda zvít’azila”, Praha, 1947
  D. Kví “K biológii českej národnej povahy”, vytlacené 1968, “Host‘ do domu” (Brno, 1968).
  K. Kalal “O mravnom poklese v českom národe”, Naša Doba, Praha, 2.11.1919..
  G. F. Kennan “Report of March 29, 1939 on the New Regime in Bohemia & Moravia”
  V. Blažek “Host do domu”
  J. Tesař “Význam Háchova podpisu”
  Pavel Tigrid “Jací jsme když je zle”
  Benjamin Kuras “Czechs and Balances”

  * * *
  “že před válkou v Česku žilo jen 120 tisíc židů a z KT se nevrátily 2/3 z nich”

  …toto je veľmi zaujímavý poznatok, lenže od vás nevieme, čo sa stalo s tými 2/3-nami, ktorí sa z KT nevrátili…..? Podľa vašich “dôvery-hodných” informácií boli zrejme“ splynovaní a spálení”…..ale ja nemám jasné v tom, že tie 2/3 by bolo 80 tisíc a podľa toho čo ja viem, mi to akosi nesúhlasí a neverím, že to boli všetko len českí židia, ktorí by vypÍňali tento počet; ja viem niečo iné:
  “Na jeseň roku 1989 sovietsky prezident Michail Gorbačov otvoril sovietske archívy a verejnosť videla po prvý krát kompletný zoznam úmrtí v Oswiečime (Auschwitz) – ktorý, ako kľúčový dokument, hovorí o 74,000 mŕtvych”.
  Ach, tá moja ‘holokaust’ matematika, ale to mátee tak, pre mňa 2×2=4 a vôbec ma nezaujíma, ako to výjde celému ostatnému svetu….

  * * *
  “Uřezali jim prsa, vyřízli genitálie a umlátili klacky”.

  ….toto už ani nekomentujem. Zrejme nemáte ani ‘zdání’, ako a k čomu boli chlapci SS vychovávaní…myslím že môj prvý dojem o vás bol mýlny, čo sa mi stáva veľmi zriedka, ale vy nemôžete byť normálny…. nemecký vojak dostal za znásilnenie trest smrti – vy žonglér!
  …..typická česká história, my sme ich beštiálne vraždili, musíme si na nich tiež niečo vymyslieť, lebo celý svet vie, že sme v Prahe pochytali pár nemeckých vojakov, vypchali slamou alebo obliali asfaltom, zavesili na strom či lampu dole hlavou a zapálili….a v Sudetách sme ich povraždili 250 tisíc, prevážne žien, detí a starcov…. koniec-koncov o českej (a vôbec o slovanskej) krutosti, ba až zvrátenej surovosti, si môžete prečítať v diele Pavla Tigrida “Jací jsme když je zle”.

  * * *
  “Pochopil jste aspoň už teď, že popisuji konkrétní případ, který mám potvrzen od místních pamětníků a Němců….”

  …nepochopil, i keď ja obyčajne chápem aj blbečkov a obzvlášť diletatntov na históriu, ako ste vy….začínam obdivovať vašu schopnosť uvádzat “konkrétne” prípady, dokázané ‘pamätníkmi’ (asi stará Weitingerová?)….len stále nevieme kde sa to stalo, miesto, názov dediny, za mestom (ktorým?), mená pamätníkov, mená obetí, počet obetí, súdne výpovede svedkov pod prísahou (ono sa to tak robí, pokial to neviete), atď.

  Keď chcete vedieť konkrétne prípady, ktoré tieto predpoklady spÍňajú (mená vrahov, mená obetí, beštialitu, vraždenie), prečítajte si výpoveď pani Hermíne Hausner (ako aj jej manžela Karl Hausner) v článku “17 máj,1945 – Deň na ktorý nikdy nezabudnem”, nájdete ho na Internete:
  Vzpomínky na odsun – CS Magazin
  http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2013101060
  https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=cs&u=http://www.cs-magazin.com/index.php%3Fa%3Da2013101060&prev=search

 11. Hitlerove peniaze…
  V čom je problém? Samozrejme, peniaze dáva ten, kto ich má, v kapitalizme teda hlavne korporácie a banky. Dali ich Hitlerovej strane, lebo zastupoval AJ ich záujmy – poriadok a efektivitu. Možno to boli čiastočne aj „židovské“ banky – viete si predstaviť banku, ktorá by nebola nejakou formou aj židovská? Ale aj tie banky potrebujú poriadok a prosperitu.

 12. Je to otázka znalosti histórie, kontra propagandy zločincov. Hitler a NS Nemecko neboli nikdy financovaní žiadnymi zahraničnými financiami, tobôž židovskými bankami. Keby totiž Hitler bol od nich potreboval a dostával “pôžičky”, nebola by samozrejme vojna, to nehce nič, len trochu logiky. Tá však dnes mnohým chýba, obzvlášť tým mladším generáciám, ktoré sú nehanebne klamané priamo v školách, o médiách ani nehoivoiac.

  Podívajme sa teda na tú Hitlerovu ekonómiu:
  Z Memoárov W. Churchilla:
  “Neodpustiteľný zločin Nemecka, pred druhou svetovou vojnou, bol pokus vymaniť svoju ekonomickú silu zo svetového obchodného systému a vytvoriť svoj vlastný obchodný mechanizmus, ktorý by odoprel svetovému finančnému systému jeho (nezaslúžené) zisky”.

  Hitlerov predchodca, nemecký kancelár, Dr Heinrich Bruning, v americkom exile v roku 1943 sa vyjadril, že po inflácii (po prvej svetovej vojne), bola v Nemecku len jedna väčšia banka, ktorá nebola kontrolovaná židmi, ostatné, úplne skorumpované.

  Boj proti medzinárodnému finančnému systému a úveru (pôžičkám) sa stal najdôležtejším bodom v programe nemeckého národa v jeho boji o ekonomickú nezávislosť a slobodu.

  Anglický autor (na peňažné záležitosti) Jeffery Mark, píše:
  “Hitler vyhlásil rozhodnú vojnu proti medzinárodným financiám a akýmkoľvek pôžičkám cudzieho kapitálu a je isté, že opozícia proti jeho jasne úprimnej vnútornej rekonštrukčnej politike v Nemecku, pramenila práve z tohoto dôvodu.
  Francúzsko pracuje ruka v ruke s medzinárodnými financiami, poverené Ligou národov odporným úkolom, upevňovať ilegálnu kontrolu Nemecka, finančnou kontrolou národov obklopujúcich Nemecko a servilná a kúpená tlač, bola už pripravedná Nemecko zdiskreditovať.
  Politika Nacistov je proti medzinárodným financiám skôr inštinktívna, než skutočná, ale semená konfliktu obrovských rozmerov sú už zasiate a vypadá to, že moc Úžery prinúti Veľkú Britániu sa spojiť s Francúzskom v snahe zničiť Nemecko, tak isto ako ju prinútila bojovať bitvu v záujme Úžery, v spojení s Nemeckom, proti Kontinentálnemu systému Napoleona v minulom storočí. (Mark Jeffery “Modern Idolatry” p.222)

  Nemecko sa snažilo vymaniť sa zo siete svetových dlžôb. Anglicko (anglické židovské banky) bolo celkom ochotné požičať Nemecku peniaze na nákup surovín, ale Nemecko trvalo na výmene: tovar za tovar! Nemecko nebude vtiahnuté do systému narastajúcich dlžôb, nárazových konjuktúr a krachov.
  Že nemecký výmenný obchod (barter) urobil Nemecko agresorom na svetovom trhu, jasne napísal London Times:
  “Jednou zo základných príčin tejto vojny (Druhá svetová) bola nepovoľujúca snaha Nemecka od roku 1918 zabezpečiť si svetové trhy na zosilnenie svojich financií v čase, keď všetci jeho konkurenti boli prinútení svojimi vlastnými dlžobami prijať presne ten istý kurz. Pokračujúce trenice boli nevyhnuteľné. Nemecko zaviedlo novú peňažnú politiku…..po ktorej Nemecko prestalo mať akékoľvek finančné ťažkosti”.

  Times pokracuje:.
  “Nič nepočuť o potrebe zvýšenia daní, povinnom šetreni, alebo o enormných verejných vojnových pôžičkách (od obyvateľov). Práve naopak. V poslednej dobe bola zrušená dôležitá daň. Úspory verejnosti v bankách dosahujú znovu a znovu nové mesačné rekordy. Je taká hojnosť peňazí, že úroky na ríšske pôžicky mohli byť znížené zo 4½ na 4%.”

  Nemecko vydalo od roku 1935 peniaze, ktoré neboly automaticky hneď dlžobou štátu, teda obyvateľov, peniaze bezúročné, čo spôsobilo šokujúci vzostup z depresie ku svetovej moci za 5 rokov!
  Nemecko financovalo cely svoj government a vojnové operácie od roku 1935 do roku 1945 bez zlata a bez dlžôb a bolo treba celý kapitalistický a komunistický svet, aby zničili nemeckú moc nad Európou a vrátiť Európu zpät pod opätok bankárov.

  Táto história peňazí sa dnes samozrejme neobjaví v učebniciach dnešných škôl.
  V Anglicku ľudia trpia pod bremenom ťažkého a zvyšujúceho sa zdaňovania, ale v Nemecku, ako píše Times:
  “Nič nie je počuť o potrebe zvyšovať dane, povinné šetrenie, alebo o vydávaní nesmiernych verejných vojnových pôžičiek. Práve naopak. Nedávno bola zrušená dôležitá daň..Verejné bankové vklady dosiahli nové a nové mesačné rekordy. Peňazí je taký dostatok, že úroky na Ríšske pôžičky mohli byť nedávno znížené zo 4½ na 4%. Tieto zmeny môžu vyžadovať drastické úpravy v našich zaužívaných metódach. Tvrdohlavé zotrvávanie na metódach a doktrínach, ktoré boli vyhovujúce pred päťdesiatimi rokmi, môžu byť ľahko dokázané ako príliš drahé vo finančnej a ekonomickej sfére, ako skutočná vojna. Nemusí prehrať vojnu; ale s istotou stratí mier.” (London Times, October 11 a12 a November 13, 1940)

  Nemecko sa pokúšalo zlomiť obruč úverov peňažného monopolu silou ekonomicky zdravého rozumu a to bolo neodpustiteľné. Jednalo ako pracujúci, ktorý ide na štrajk proti systému, ktorý ho okráda o primeranú potrebu potravín napriek tomu, že je ochotný poskytnúť svoju prácu, aby za ne zaplatil.

  V roku 1937 Hitler povedal:
  “Nemecko nepreberie na seba žiadne záväzky platenia za svoj dovoz, len také ktoré bude schopné splniť. Nemecká vláda teda zaujme postavenie rešpektovaného obchodníka, ktorý drží svoje objednávky v súlade so svojou nožnosťou platiť. Dnes sa smejeme na časy, keď naši ekonómovia zastávali názor, že hodnota peňazí je regulovaná zlatom a cennými papierami ležiacimi v trezoroch Štátnej banky; a obzvlášť sa smejeme teórii, že vraj ich hodnoty sú takto z a r u č e n é !
  My sme namiesto toho prišli k poznatku, že hodnota peňazí leží v produktívnej kapacite národa”.

  30 Januára 1933 Adolf Hitler bol menovaný kancelárom.. Ekonomické a sociálne podmienky sa začali zlepšovať. Jeho vláda ku 30-mu septembru 1936 znížila nezamestnanosť zo 6 miliónov na 1 milión. Národný príjem sa zvýšil zo 41 miliárd na 56 miliárd. Nemecká stredná vrstva a nemecký obchod prosperoval. Deficity miest a provincií skoro úplne vymizli. Výdavky na zbrojenie boli minimálne. Finančné a priemyselné zázraky boli dosiahnuté bez cudzích pôžičiek.

  Zatiaľ čo Anglicko, Francúzsko, Amerika, Rusko a všetky okolité štáty horúčkovito zbrojili, nemecká vláda stavala pre svojich občanov rodinné domky. Mladý manželský pár, ktorý si zakúpil takýto dom na póžičku, pri prvom dieťati im bolo z pôžičky odpísané 25%. Pri druhom ďalších 25%.
  O tomto nemohli a dodnes nemôžu občania iných krajín ani snívať. Keď si dnes – v ktorejkoľvek krajine s týmto systémom Úžery – kúpia manželia dom ktorý budú splácať 40-50 rokov a keď ho konečne splatia, zistia že ten dom, z dreva a gypsových panelov (Gyproc), ich stojí s úrokami 3x viac a vlastnia búdu, starú 50 rokov. Dokonca sa už ráta s tým, že ceny a splátky budú tak vysoké, že sa budú musieť preniesť na deti!

  Pracujúci v Nemecku neboli už viac sociálny odpad. Všetky rakovinové symptomy priemyselných nepokojov – štrajky, absencia, predstierané choroby vyhnúť sa práci – sa stali prízraky minulosti. A predsa, ľuďom bolo povedané, že keď zničia nemecký národ, všetko vo svete bude v poriadku. Nemecko zbožňovalo svojho Vodcu. Británia verila svojej vláde. Obidva národy verili, že ich líderi zachránia svet. Bola to trgédia viery a človeka. Jeden národ má bojovať za nový ekonomický a politický system, ten druhý za záchranu starého…bezcenného.

  Na svetový finančný monopol dopadla hrôza a panický strach. Ak by Nemecko uspelo v jeho pláne ekonomického prieniku, ostatné národy by mohli nasledovať jeho príklad. Celý svet by potom vymieňal tovary za tovary, na základe rovnosti a dobrých priateľských vzťahov. Nikdo si nebude chcieť požičiavať a finančná pyramída dlžoby, od samého vrcholu, z ktorého Všemohúce Financie ‘riadia’ svet, by skolapsovala.
  Humanita by výborne prosperovala, ale finančníci by stratili ich moc.

  Ako sa zbavíme systému, ktorý je vytvorený, aby nefungoval, keď pokračujeme robiť to, čo oni chcú aby sme robili – otrockú prácu pre nich, zatiaľ čo oni nás kontrolujú ich papiermi.

  A preto humanita musí byť obetovaná, aby bol zachránený tento bezcenný ekonomický systém.

  Na verejných tribúnach politici rečnia prázdne slová. Zriedka bolo kedy spomenuté, že prebytočné zásoby môžu byť rozdelené medzi ich vlastných ľudí.
  Namiesto toho, pripravovali vojnu proti iným národom, aby ich prinúti ich kúpiť.
  Nemôžeme však viniť politikov, ktorí majú svoju ekonómiu z kníh, ktoré neboli nikdy zmenené, už viac, ako sto rokov.
  Sú učení rozmýšľať v kritériách ekonómie, nie v v kritériách ľudských potrieb.
  Vyprávajú o morálnych banalitách, ale nikdy seriózne ani nepomyslia na spojenie ekonómie s morálnou spravodlivosťou.

  A zase, muži, ženy a deti sú skosení na krvavé hromady, pretože prístavy a sýpky niektorých krajín sú preplnené tovarmi a iné sú prázdne.
  Možno že hnev Osudu zostúpi na tých štátnikov, ktorí nedajú humanire bezpečné miesto vo svete, v ktorom všetci môžu byť kŕmení a ošatení a žiť bez strachu, ale svojimi praktikami poburovať jedného proti druhému a každá generácia pokrýva túto úrodnú zem tealmi svojich detí.

  * * *
  Nemecku ako vieme, nikdo peniaze nepožičiaval, a Nemecko ani od nikoho pôžičky nechcelo a napriek tomu financovali celý svoj priemysel, celú svoju ekonómiu, ktorá nielen perfektne fungovala, ale bola jednou z najlepších na svete, čo vám však dnes nikdo nepovie, nehovoriac ani o tom, že vyfinancovali tú celú strašnú vojnu. Ako to urobili? Treba nad tým porozmýšlať! Nemecko malo najvyšší životný štandard na tejto planéte, načo by Hitler a Nemecko potrebovali, alebo chceli vojnu?
  Bola to Úžera a len Úžera, ktorá ich, ako aj celu Európu a pol sveta do nej nahnala.
  Lebo úžera sa nikdy nenasýti!

  S Talianskom to bolo zrejme podobne.
  Preto musel Mussolini zhynúť.

  Slovenský štát, ako ho pamätáme, podobne. Tam tiež banky neboli v židovských rukách. Za tzv “biele zlato” čo bol cukor a za kožu, čo Slovensko vyvážalo v hojnej miere, sme mali všetko v čase, keď Európa bola “v ohni”, kakao, kávu, banány, textílie, pohonné hmoty, atď. Závidel nám celý svet. Druhé Švajčiarsko.
  Preto musel zhynúť aj Dr.J. Tiso.

  Pripomeňme si slová veľkého vodcu chilského národa, gen. Pinocheta, ktorý povedal : “Ľudia nepotrebujú demokraciu. Potrebujú zamestnanie a dobré zárobky!” A v tom prípade im je úplne jedno, kdo je u vlády. Dokonca aj DIKTÁTOR!
  Preto ho tiež museli zničiť.

  • To je prostě neuvěřitelné. Máme věřit tomu, že Německo všechen ten svůj rozvoj (a hlavně vybudování armády) zvládlo z vlastních zdrojů? To v době, kdy jakékoliv peníze, které vyprodukovalo, zhabali vítězové WWI?
   Já mám z německých pramenů zcela jiný obrázek, a to v oblasti jaksi okrajové. K nám do Sudet jezdilo do r. 1933 plno říšských turistů. Pak najednou utrum, nebýt českých turistů, co ochotně nahradili turisty německé, by zdejší hoteliéři umřeli hlady. A proč to všechno? Inu, v daném roce vydala Dresden Bank (a zřejmě i Reichs Bank) pravidla, podle nichž měl turista nárok vyvézt za hranice pouhé 3 DM za den a osobu. Tak to mu nestačilo ani na vlak. Tak na tom bylo Německo s penězi.

 13. O tom, kto financoval čo a ako, bol uverejnený na Prope článok titulu “Kto financoval národný socializmus v Nemecku?” – marec 31, 2017.

 14. Co to znamená „Keď sa Nemecku podarilo zvrhnúť jarmo Versailleských zmlúv a znova sa stalo mocnosťou…“? Jak se zbídačelému a Západem ožebračovanému Německu podařilo se stát mocností? To pan autor neřeší? Někdo snad musel Německu půjčit na obnovu peníze, zde hodně peněz. A důvod? Aspoň zde se autor přiblížil k pravdě: z Ruska, které mělo být původně zcela rozložené a vydáno na pospas Západu, se stával silný stát. Ano, dokonce mohlo ohrozit celou Evropu. Bylo proto nutno vybudovat v Evropě hráz a současně se pokusit o reparát toho, čeho se nedosáhlo ve WWI. To jest dosáhnout toho, aby se Německo a Rusko navzájem zničily ve vzájemné válce. Jediným řešením bylo obnovení mocného Německa a k tomu byl vybrán AH jako člověk, který měl zničení Ruska v programu. Ani náhodou „Nemecko rozpoznalo novú hrozbu pre Európu a postavila sa voči nej“ – Německo bez armády a svázané Versailleskou smlouvou nemělo co rozpoznávat, natož se něčemu stavět, to mělo starosti, aby přežilo. Z tohoto hlediska padá vina za rozpoutání WWII na západní mocnosti. Od nich to byl promyšlený kalkul a celý ten tzv. appeasement byla jen komedie s cílem umožnit Německu vést novou válku.
  Autor je jinak umanutý myšlenkou, že Stalinovo Rusko ovládali Židé. A o čem byl Velký teror než o odstranění židovské nadvlády v SSSR? Kolik Židů se nalézalo v okolí Stalina či ve vládě? Kromě Kaganoviče či Mechlise.

  • Zničení Ruska v programu? Kde? Kdy?

   • Neslovíčkařuj! On to přece napsal jinak: potřebujeme Lebensraum, a ten je jen na Východě. To za prvé. A za druhé: je nutno zničit židobolševiky, komunisty, marxisty. Jistě tím nemyslel komouše v UK nebo ve Francii. Takto to přece napsal v Mein Kampfu.

    • Takže teraz prejdime z pofidérnej oblasti veštenia z krištáľovej gule a výkladov typu „čo tým chcel básnik povedať“ a vráťme sa k faktom. Kedy Hitler prehlásil, že má v pláne zničenie Ruska?

     No nikdy. Alebo aspoň ja o tom neviem. Ako ste správne uviedol, mal v pláne zničenie židoboľševizmu. To je nepochybné. Ale na rozdiel od vás, keď naznačujete, že mal na mysli iba komunistov v Sovietskom zväze, myslel všetkých komunistov bez ohľadu na to, kde sídlia. Veď takmer ihneď po nástupe k moci zakázal v Nemecku komunistickú stranu a komunistov začal dávať do lágrov. Tu len malá poznámka – propaganda vtedy aj dnes tvrdila, že do lágrov dával Židov len za to, že to boli Židia. V skutočnosti išli do táborov komunisti. Nebola to chyba Hitlera, že 90 % komunistov boli Židia.

     Čo sa týka Lebensraumu. Pokiaľ viem, Hitler sa vyjadril tak, že Nemecko bude potrebovať stáročia na to, aby „zušľachtilo“ (presný výraz si už nepamätám) a plnohodnotne začlenilo do Ríše územia získané na Poľsku. Preto, ak niekto naznačuje, že Hitler mal v pláne obsadiť a kolonizovať územia dajme tomu až po Ural (ak nie až po Kamčatku), absolútne nechápe, koľko na to bolo treba prostriedkov, ľudí a času. Hitler nemal dosť ľudí ani na to, aby dokázal plnoprávne začleniť k Ríši ani Poľsko, nie to ešte územia ZSSR. Hitler dokonca nemal ani dosť ľudí na to, aby dokázal naplno využiť potenciál Nemecka. Takže na „Lebensraum“ treba nahliadať v perspektíve tisícročia, nie nejakej blízkej budúcnosti, ktorej by sa Hitler mohol dožiť, aj ak by mal zomrieť vo veku 100 rokov. To, čo sa dnes zaklína magickým slovíčkom „Lebensraum“ je takmer všetko iba propaganda a mystifikácia, ktorá so skutočnými zámermi Hitlera nemá takmer nič spoločného a Hitler tento pojem ani nevymyslel. Naviac, nerozumiem, prečo práve vy Česi idete vyčítať Hitlerovi Lebensraum na východe, keď vy ste sa chovali úplne rovnako voči Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Jediný rozdiel bol v tom, že ste nepoužívali magické slovíčko Lebensraum. Výrok z Ottova slovníku naučného z roku 1926 „Slovensko bude naší koloniální zemí“, výroky Masaryka ako „Slovenský jazyk jest archaickým dialektem češtiny“ (31. august 1918 v Memorande) či „Není slovenského národa. To je výmysl maďarské propagandy … český národ jest i pod Tatrami“ (Le Petit Parisien zo 14. septembra 1921) je jasným dôkazom zámerov „veľkého českého národa“. Aj keď som si vedomý, že išlo skôr o politikov, ako o zámery národa. Ale politici dokážu masy zblbnúť tak, že vezmú ich názor za svoj. Ale zasa – príliš im to nevyčítam. História patrí víťazom a národ, ktorý sa nedokáže presadiť, nevyhnutne musí zaniknúť. Platilo to včera, platí to aj dnes a bude aj zajtra. Takže nejaké „slniečkárske“ kecy o nespravodlivosti, láske, mieri a porozumení ma absolútne nedojímajú. Skúste ich vykladať medveďovi, keď ho stretnete v lese.

 15. pro prop: Na jedné straně musím ocenit, že jste si dal takovou práci s překladem. Na druhé se nestačím divit Vaší zarputilosti a slovíčkaření (a naprosté nechápání mých výroků). Uvědomujete si, že jste úplně stejný, jako ti, co dělají z Němců a AH stvůry. Akorát s opačným znaménkem (prostě to samé, jen na druhé straně). Věci se ale takto nemají, je třeba vidět to i ono. Já se opírám jen o fakta, o věštění z křišť. koule nemůže být řeč.
  Není snad pravda, že AH chtěl zlikvidovat všechny Slovany, což v podstatě znamenalo zničit Rusko, kde si chtěl vzít svůj Lebensraum? Heydrich by si těžko dovolil otevřeně mluvit o vyřešení otázky českého prostoru, kdyby nemluvil v intencích svého Vůdce. Kromě Slovanů mu však překážel i marxismus, oni mu vlastně překáželi všichni oponenti, takže jako první to odnesli odpůrci z řad Němců. Konec konců jsem to zmínil v krátké poznámce.
  Jestli snad i uvažoval s osídlením Východu v rámci staletí, pak chování Němců na dobytém území tomu v žádném případě neodpovídalo. S Poláky přece zametl nemilosrdně a v Rusku to bylo mnohem horší (ono ostatně už v době po Brest-Litevském míru se Němci „vycajchnovali“, a to bylo 20 let předtím), takže žádní „hodní Němci“. To, co uvádíte o AH snad chápal u nás K.H.Frank, který se dokázal v tomto postavit i proti vůdci. Podobně i Heydrich, který neváhal vyjít českým dělníkům vstříc – nejspíš jen dočasně.
  Vaše úvahy o kolonizaci Slováků Čechy jsou úsměvné. To, že někdo něco někde prohlásil – a že jsme i my měli plno magorů (a dodnes máme, stačí se podívat na diskuzí) – ještě nic neznamená. Důležité je, jak jsme se prakticky chovali. Ne, že by to bylo úplně košér, ale rozhodně jsme je nestříleli a nezavírali do koncentráků – tak jaké záměry, kristepane. To když Heydrich na konferenci vysokých německých bafuňářů v říjnu 41 otevřeně řekl, jak naloží s českým národem, tak to rozhodně nebylo jen takové plácání do větru.
  Nu a co se týče Podkarpatské Rusi (nechápu, k čemu Benešovi byla), tak tam si Čechů dodnes velmi považují. Ti jim tam skutečně přinesli pokrok. Hm, a označit mě za sluníčkáře, tak to už je fakt hustý.

  • Vážený pane. Keďže sa držíte faktov, tak určite nebude pre vás problém uviesť dôkazy tvrdenia, že AH chcel zlikvidovať všetkých Slovanov. Kedy a kde to povedal? V akom programe či manifeste to uviedol?

   • Mein Kampf Vám nestačí? Konkrétní stránku hledat nebudu, ono to stejně spíše vyplývá z celé podstaty toho, co hlásal. Nejde o to, co říkal AH, jde o to, jak se to nakonec projevovalo v praxi. Zejména pak tažení na Východ (už v Polsku). A s námi se přece také moc nepočítalo (po válce). Takže pokud se dožadujete nějakého konkrétního dokladu o výroku (a jistě by se našel, ale nejsem tu od toho, abych procházel miliony stránek), je to právě ono slovíčkaření, kterým nás zahrnuje náš mainstream. Nejde o to, co kdo kdy řekl, ale co prakticky prováděl. Dnešní elity např. nikde neřekly ani slovo o plánu zotročit gojimy, a přesto všechno k tomu směřuje.
    Jo, a AH samozřejmě nepočítal se zahubením všech Slovanů, někdo přece musel na Němce pracovat.

    • Nie ste prvý a rozhodne nie posledný, ktorý tu tvrdí, že „AH chtěl zlikvidovat všechny Slovany“ a že si to mám nájsť v MK. Rovnako, ako to, že „Konkrétní stránku hledat nebudu“. Rozumiem vášmu vyjadreniu. Ono je totiž jasné, že nájsť niečo, čo neexistuje, je nemožné. Rozhodne by ste však bol prvý, kto by mi tú stránku uviedol. Obvykle všetka diskusia totiž končí pri tom, keď požiadam o konkrétnu stránku. Taktiež si ani náhodou nemyslím, že aj ak by ste prešiel tie „miliony stránek“, aj tak by ste nič, čo by sa podobalo uvedenému tvrdeniu nenašiel. Viete, to je tak. Nedokazuje sa to, čo neexistuje, ale to, čo existuje. Ak takýto výrok existuje – ako to tvrdíte – nájdite hodnoverný zdroj a ja sa vám pokorne ospravedlním a uznám, že ste mali pravdu.

     Posledná veta tomu dáva korunu. Najprv „AH chtěl zlikvidovat všechny Slovany“ a potom „AH samozřejmě nepočítal se zahubením všech Slovanů, někdo přece musel na Němce pracovat“. Tak sa konečne rozhodnite. Naviac tá posledná veta naznačuje, že Nemci sú lenivý národ, ktorý nikdy nič nevybudoval a nikdy nič nevymyslel a vždy na nich museli pracovať úbohí Slovania, zrejme najmä Česi a Poliaci. Celá táto myšlienka je úplne zvrhlá (toto je najmiernejšie slovo, ktoré ma v rýchlosti napadlo) a jej autor bez najmenšej pochybnosti vôbec nerozumie, o čo išlo národnému socializmu.

     • Vy jste fakt neskutečný, skoro jako naši politici. To skutečně nerozumíte textu a dokážete se pouze točit na slovíčkách? Ona se snad vylučuje teze „vyhubit národ a nechat si pár lidí na práci“? A co to podstrkování něčeho, co jsem ani nenaznačil, natož řekl: každý sedlák měl přece plno čeledínů, a jistě to nebylo proto, že byl lenivý. Vůbec, když to čtu, zejména ten druhý odstavec … jste normální?
      Jinak, i kdybych připustil, že AH nikdy neřekl ani slovo o vyhubení Slovanů (je možné, že je to jen mainstreamový mýtus), pak jej z toho usvědčuje přinejmenším praxe vedení války na Východě.

     • Očividne si šliapete na jazyk, svoje tvrdenia nedokážete podložiť a keď vám vyvrátim jedno pochybné tvrdenie, okamžite prídete s iným, rovnako pochybným. Takže:

      1. “ kdybych připustil, že AH nikdy neřekl ani slovo o vyhubení Slovanů (je možné, že je to jen mainstreamový mýtus)“. Buď niečo viem, alebo neviem. Jasne ste uviedol, že tvrdenie o „vyhubení Slovanů“ uvádza AH v Mein Kampf. Takéto niečo tam nie je a ani nikdy nebolo. To nie je žiadne slovíčkarenie, to je fakt. Preukazuje to aj to, že MK ste nečítal a nemáte najmenšie poňatie, čo sa v ňom píše.

      2. „pak jej z toho usvědčuje přinejmenším praxe vedení války na Východě“. Keď som vám vyvrátil – ako sám pripúšťate – jeden mýtus, okamžite prichádzate s iným. Aká teda bola „praxe vedení války na Východě“? Primeraná nepriateľovi. O nič iná, ako keď viedli vojnu o štvrť storočia neskôr Američania vo Vietname. Ak na nich zaútočili partizáni zo zálohy, či došlo k teroristickým útokom, išli a vypálili dedinu. Pokiaľ tu chcete tvrdiť, že Nemci len tak, z nejakej prirodzenej krutosti, či z ideologického presvedčenia, alebo z iného dôvodu, si snáď chodili „len tak zo športu“ postrieľať pár civilistov, tak ste na omyle. Vždy to bol zákon akcie a reakcie. Niežeby nedochádzalo občas k excesom, to rozhodne nie. Treba však vziať na vedomie, že Nemci zaviedli na okupovaných územiach svoje zákony a svoje pravidlá. A tak mali aj nariadenie, že za každého zavraždeného Nemca bude popravený určitý počet rukojemníkov. Inak sa jednať s boľševickými polodivochmi ani jednať nedalo. To boľševici neviedli to, čo eufemisticky nazývame „civilizovaná vojna“, to oni začali s mučením a popravami zajatcov, to oni začali s vraždením Nemcov v tyle, to oni sa prezliekali do nemeckých uniforiem a vypaľovali vlastné dediny. Nemci sa iba prispôsobili, aj keď veľmi ťažko. Ako sa hovorí, na hrubé vrece hrubá záplata. Rozhodne sa však nejednalo o nejaké systematické vyhladzovanie Slovanov. Svedčí o tom aj miliónová ruská oslobodenecká armáda, v ktorej – ak to trocha nadnesiem – bolo možno viac Slovanov, ako v radoch červenej armády.

 16. Nie som sii istý, či má vôbec zmysel zaoberať sa s týmto komediantom.
  Jeho tvrdenie “Já se opírám jen o fakta…”, je zarážajúce a hneď nato píše “Konkrétní stránku hledat nebudu…” a ďalší skvost “Tak samozřejmě že důkazy nemám, byť možná existují” čo je typické pre podobných diletantov, ktorými ako pozorujem sú Čechy preplnené a tento Hurvínek, ktorý nikdy ku svojim tvrdeniam žiadny “fakt” nedoložil….on ich totiž žiadne nemá, jeho história je “hearsay” a má ešte tú drzosť napísať mne “Neotravuj blbče”.
  A pre tohoto kreténa je to, čo napíše Prop “úsmĕvné” a pritom nemá poňatia, koľko bolo židov v Stalinovej vláde, kto (a na akom zákalde) vymyslel “jeho fakt” o vyhubení Slovanov, narieka ako kúpeľná kurva nad 21 zastrelenými partizánskymi zbabelcami-vrahmi v Přerove (ak sa také niečo vôbec stalo, v žiadnych archívoch som sa to nedozvedel), ale zavraždenie 318 nemeckých vojakov, ktorí už, na vyzvanie “českých odbojárov” páť minút po dvanástej), složili zbrane a v Libeznicích u Prahy, už po vojne a kapitulácii, boli povraždení, samozrejme zase českým spôsobom – odzadu do tyla (vražda 318 nemeckých vojakov 9 mája 1945. Opis udalosti Ludwig BREYER, Zpráva z 29.1.1951) nám tento “znalec histórie” nevie, alebo nechce nič povedať.
  Nemá potuchy, čo, kedy a kde povedal Heydrich o Čechoch a o tom, že Mein Kampf nikdy nečítal už ani vôbec nepochybujem. Keby som ja citoval akýkoľvek výrok AH z Mein Kampf (alebo ktoréhokoľvek iného politika, ktorejkoľvek knihy, ktoréhokolvek zdroja), udám presne stránku z tej knihy, alebo zdroja, článok či dokumentáciu.

  Ja mu teda predvediem, ako sa argumentuje s dokumentácciou beztoho, aby som musel prejsť milióny stránok:

  “Kolik Židů se nalézalo v okolí Stalina či ve vládě? Kromě Kaganoviče či Mechlise…”
  “Podľa “Liberation” z 29 júla1933, sovietska administrácia sa skladá z 503 vyšších funkcionárov, 406 je židov, čo percentuálne predstavuje účasť židov vo vláde” 80%.
  Ich početné zastúpenie v hlavných Sovietskych inštitúciach móžem samozrejme uvieť ako aj ich mená!

  * * *
  “Není snad pravda, že AH chtěl zlikvidovat všechny Slovany…”,

  ….tento židovský výmysel na oblafnutie slovanských gójov položiť za nich svoje životy, zrejme je v mysliach idiotov, nič neznalých, stale populárny a “pravdivý” a veria mu ako v Ježiša Krista…”
  Toto chazarské svinstvo sa zakladá na predpoklade prejednávanom aj na Norimberskom procese (Najväčší zločin 20-ho storočia):

  “Špeciálne neslýchané obvinenie, vzťahujúce san a vyhlásenie Himmlera, že jedným z cieľov Ruskej kampane bolo “zdecimovať Slovanskú populáciu o tridsať miliónov”.
  Čo vk Himmler skutočne povedal, vyjadril Wolff (jeho Chioef of Staff) – že výsledkom vojny s Ruskom s istotou budú milióny mŕtvych ((Manvell & Frankl in „Trial of the Major War Criminals“, Vol.4 p.117). (Tiež “Did Six Million Really Die” str. 13)

  Z tohoto teda vznikla “histótia o vyhubení Slovanov” nacistami a idioti , papagáji, neprestanú trepať toto svinstvo ad nauseam.

  “Mein Kampf Vám nestačí? “….nám stačí ale on nám z neho nič nepovedal, lebo on asi ani nevie rozdiel medzi Mein Kampf a Kuchárskou knihou.

 17. Pekný príbeh autora tejto knihy o návšteve Auschwitz https://youtu.be/4uic1tUn2Fc?t=44m15s

 18. Hotová hrôza, článok aj komentáre.
  Veta z prekladu: „Nemecko nebolo iba porazené, ale bolo aj obeťou agresívnej vojny, ktorú proti nemu viedli Británia, Spojené štáty, Sovietsky zväz a medzinárodné židovstvo. “ Takže Nemecko bolo napadnuté a nie oni napadli svojich susedov, to zlodej kričí chyťte zlodeja.

  Takže Nemci sa chovali k Čechom slušne. Vyhnanie Nemcov Čechmi po vojne bolo preto, lebo Slovania majú agresivitu v krvi. To bolo dobré. Ja myslím že boli okupáciou a perzekúciami vrátane vraždenia tak frustrovaní , že mnohí z nich sa nachádzali v stave ťažkej depresie, ktorú dnes liečia psychológovia ako traumu obetí napadnutých zločincami. Po vojme, keď už Nemcov nechránila polícia a iné zložky Nemeckej okupačnej moci, tak tá dusená zlosť vybuchla . Čo čakali Nemci v Čechách, že povedia prepáčte a všetko tým bude vybavené?
  K nemeckému vraždeniu, pamätník pred gymnáziom vo Vysokom Mýte študentom, ktorí boli zavraždený v koncentračných táboroch, za to, že nadviazali styk s „nejakou“ komunistickou bunkou. Ak to nebola provokácia , krivé udanie, tak normálny režim by to riešil dvojkou z chovania, možno trojkou, prinajhoršom vylúčením zo školy. Nie, oni museli tých chlapcov, gymnazistov zabiť. V rovnakom meste pozatýkali a neskôr popravili činovníkov Sokola, čo som o tom čítal, tak to bolo preventívne, že sa mohli pokúsiť založiť odbojovú skupinu. Nedostali rok, dva vezenia, oni ich popravili. Samozrejme najprv ich vláčili ako otrokov po nemeckých fabrikách a keď už boli len kosť a koža, vyžmýkaní ako citrón, tak potom ich popravili.

  Plavecký Mikuláš, dedinka na Záhorí, končí tam železnica, ktorú vybudovala Nemecká armáda, Tu sa zhromažďovali nemecké jednotky a vlakmi ich transportovali niekam, neviem kam. Rusi sa v ten čas prebíjali cez Karpaty a v sedle nad loveckým zámočkom Monrepos mali húfnice a ostrelovali dedinu. Obyvatelia utiekli mimo obec na miesto zvané Bíle hliny. Priamo do obce, medzi domy padali delostrelecké granáty. V tom chaose strelil niekto nemeckého vojaka do chrbta a nemeckému velitelovi bolo jasné, že to bol niekto z dediny, aj keď všetci dedinčania pred tou delostreleckou palbou utiekli. Ja si myslím, že to najskôr mohol byť dobrý strelec sovietov, ktorí už útočili na dedinu a mohli strielať z lesov nad dedinou. Nemci zastavili svoj odsun, proti sovietom začali krátku ofenzívu a zatlačili ich do hôr. Iný nemeckí vojaci zatial pochytali všetkých chlapov z dediny, teda koho dolapili a naložili ich do vagónov a odšupovali do koncetráku. Nie všetci sa vrátili. Tak takú mali spravodlivosť, tak boli humánny, že ich rovno nepozabíjali na mieste. Hurá, nech žije germánsky humanizmus. Pamätná tabula je na obecnom úrade, pamätník obetiam tohoto zločinu je na hornom konci dediny.

  Debatujúci sa dostali k financovaniu Nemecka po uchopení moci AH. Snažím sa v tom zorientovať, niečo som pozháňal, ale neviem zistiť akú hodnotu mal francúzky zlatý frank, voči iným menám, napr. doláru, alebo k libre, prípadne ku zlatej marke.
  Ak by niekto vedel odpovedať, je pravda, že pred nástupom AH Nemecko splatilo cca 20 miliard zlatých frankov vojnových reperácií? Neviete ako vysoké boli vojnové reparácie Nemecka v zlatých frankoch?

  • Úroveň mentálneho úpadku je naozaj neuveriteľná.
   Ten prípad Plavecký Mikuláš, ako tu je popísaný:
   Tak Rusi ostrelovali dedinu, takže civili museli utekať (nikto nebol zabitý?). Niekto zabil nemeckého vojaka OD CHRBTA, načo dal nemecký velitel príkaz odviezť podozrivých chlapov mimo horúce územie, mimo front niekam do koncentráku. Nikoho nedal zastreliť, napriek tomu, že na fronte vždy vládne stanné právo.

   A toto nejaký slovenský debil považuje za ukážku nemeckej brutality.

   Ale pozrel som aj na web. Tam je to podobne tupé:
   http://www.plaveckymikulas.sk/sk/dni-hrozy-v-obci-pm
   „Prieskumná jazdecká hliadka ČA, ktorá zaútočila z Malých Karpát za pomoci partizánov a členov ilegálnej skupiny vyhnali nemecké vojsko…“
   Takže „partizáni“ a „ilehgálna skupina“ teda civili mimo vojenské zákony a ochranu, zrejme zákerne prepadli lokálne veliteľstvo a zabili aj nemeckého majora. Keď sa nemecká armáda vrátila a dobila dedinu späť, pri tom zahynulo niekoľko ľudí – ale je pravdepodobne, že v zozname sú zahrnuté aj obeťe práve predošlého boja, ruské.ho mínometného odstrelovania dediny. Následne VRAJ chceli sa Nemci pomstiť, ale neurobili tak.
   To je všetko.

   A toto miestnemu človeku napĺňa dušu nenávisťou ešte 70 rokov po vojne. Sú títo ľudia vôbec normálni?

   • Ani som na tie nezmysly, čo tu walibuk vyzvracal, nechcel reagovať. Už na to nemám síl neustále vyvracať nezmysly, ktoré tu už boli mnohokrát vyvrátené. A vždy sa objaví nový exot, ktorý celé kolo začne odznova.

  • K tomu Plaveckemu Mukulasu a vseobecne o tychto potyckach s tzv. partizanmi: Co cakali samozvani partizani, oportunisti a ludia, ktori strielali Nemcov do chrbta pocas prestreliek ako zbabele krysy? Cakali snad akteri jednanie v rukavickach zo strany Nemcov? Samotni Nemci boli zoceleni bojom na vychode, kde im partizani boli ako denny chlieb. Partizani a podobne ilegalne skupiny Nemcom na vychode narobili doslova tisice problemov a nestasti – logisticke nocne mory ako sabotaze kolajnic, zbabele skutky ako prepadavanie lazaretov a nasledne masakrovanie zranenych v tyle, atd. Dalsi faktor na Slovensku bola nasa zrada; Nemci ocakavali, ze budeme spojenci, no my sme im vrazili noz do chrbta. Napokon sa treba pozriet na povojnove usporiadanie moci v Europe – je s nim niekto tuna spokojny?

 19. Norman, súhlasím s vami že Úroveň mentálneho úpadku je naozaj neuveriteľná a ďakujem za vtipné komentáre, prop naozaj nemusí nič vyvracať, nič by totiž nevyvrátil ani nevygrcal ani nevyblval. Čo sa stalo, stalo sa, s tým nič nenarobíš, akurát to môžeš okecať, to je všetko, ako tí blbečkovia čo napísali že útočili partizáni. Stránku Plaveckého M som nečítal, rozprával som sa z pametníkmi pred cca 30 rokmi, ešte ich dosť žilo. Norman, nemecký velitel nedal odviesť PODOZRIVYCH chlapov, on nechal polapať všetkých chlapov v dedine a kolkých chytili, tolkých odvliekli. A ako píše Fráter, citujem: Cakali snad akteri jednanie v rukavickach zo strany Nemcov? Aktéri isto očakávali adekvátnu reakciu, ale tí úbohí upracovaní sedliaci neboli aktéri. Rozumiete tomu? N e b o l i aktéri. A to že mnohí títo nevinní sedliaci zomreli v koncentráku , na konci vojny, tak toto považuje nejaký debil za spravodlivosť. Asi tebe fotra nezabili čo? Tak to sa ti lahko kecá. Ak by ti fotra zabili Nemci, tak by si choval aj ty k nim nenávisť.
  Slováci Nemcov, nacistov nezradili, na Slovensku bola diktatúra a vláda tým pádom pre tých ktorým bolo diktované, bola nezákonná. Neuznávali ju a neuznávali ani jej záväzky. Na Slovensku nebola diktatúra väčšiny a to sa prejavilo politickou a vojenskou nestabilitou Slovenska.

  Na partizánske hnutie na Slovensku tiež nemám príliš kladný názor, nie že by som si nevážil chlapov čo našli odvahu vzoprieť sa nepriatelovi a ak už nič, tak vedeli čo ich čaká ak ich polapia. Problém bol v tom, že partizánov ovládali sovieti a tí s nimi hrali zložitú šachovú hru, kde boj s nacistami nebolo to najdôležitejšie. Potom, po vojne a ovládnutí ČSR komunistami nás začali kŕmiť drízdami o partizánoch a hladanie pravdy je preto dosť zložité. Otázka je čo by bolo ak by nebolo, teda to partizánske oné a SNP. Ako by reagovali sovieti? V prvej rade by vojaci nedostali povel, že Slovensko je spriatelená krajina a ich prechod cez naše územie by bol násobne drastickejší ako bol. Je možné, že Stalin by nedovolil obnoviť ČSR a Slovensko by pridelil k Maďarsku a ako jednali Sovieti s Maďarskom stojí za povšimnutie.

  Myslieť si však že nemecká armáda, vrátane ss a gestapa boli ušlachtilí ludia je smiešne. Smiešne preto, lebo v ludskej spločnosti sa nachádza asi 4 % psychopatov a asocialov, to je oficialne udávané množstvo, ale realita bude horšia, lebo len časť z nich je identifikovaná lekármi. Aké vlastnosti majú psychopati a asociali si nájdite na internete, čo je však pre podobné debaty dôležité je to, že títo sa nachádzajú v každom národe. Rusi, Nemci, Slováci , Angličania, to je jedno. Pri vojnových stretnutiach sa práve títo prejavujú ako tí krutí, vraždiaci, znásilňovači, porušovatelia zákona. Najhoršie na tom je, že ak títo psychopati nemajú nad sebou železnú ruku velitela, nepsychopata, tak sú schopní k takému vadnému konaniu strhnúť aj ostatných, často až 80 – 90 % populácie. To sú tie davové hystérie, lynčovanie ,vešanie na telegrafné stĺpy, nebranie zajatcov a pod. Ak je psychopat velitel, tak je to zlé, najmä ak ste bezmocný sedliak niekde v prdeloviciach a ten psychopat si zmyslí že vy ste na vine.

  Poďme k pikoškám z toho prekladu, Adolf Hitler, šampión Západu, kresťanskej civilizácie a muž, ktorý zabránil úplnému prevzatiu Európy komunistami pod vedením Židov počas medzivojnového obdobia, bol dohnaný k samovražde a veľké nádeje Európy pod vedením Hitlera a Nemecka zomreli s ním. Ten chlap čo písal tú knihu to myslí zrejme vážne, súhlasíte s ním?
  Polovica Európy sa dostala pod vládu Židmi ovládaného komunistického Sovietskeho zväzu. Keby súdruh Hitler vojensky nenapadol polovicou sveta, nestalo by sa tak.

  Celý preklad sa samozrejme nesie v ostrej kritike židov a dáva sa im za vinu všetko. Rád by som vyznavačov takejto teórie upozornil na výskumy ludskej DNA, na objav Mitochondrialnej DNA a na Y-DNA a zistite si akú prevažujúcu haploskupinu majú Slovania a zistite si akú haploskupinu má hádam 90% svetového židovstva. A potom mudrujte.

  Na záver by som rád poprosil všetkých čo sa venujú tejto problematike, neviete aká bola hodnota zlatého franku voči doláru, alebo libre?

  • Na rozdiel od Normanovho príspevku tu nevidím ani jeden ozdrojovaný fakt. Jediné, čo vám ako-tak verím je, že ste sa rozprávali (skôr sa oni vychvaľovali medzi sebou) s nejakými pamätníkmi pred 30 rokmi (a myslím si, že z vašej strany sú to iba skreslené spomienky predškolského dieťaťa – dnes by totiž snáď nikto v staršom veku cez 40 nepovedal otcovi „foter“). A pred 30 rokmi vládol hlboký socik a povedať pravdu znamenalo urobiť zo seba martýra. Takže táraniny nejakých banditov na mňa proti faktom dojem neurobia. Choďte dnes do ktorejkoľvek väznice – toľko nevinných ľudí nestretnete ani na pôrodníckom oddelení.

  • „Slováci Nemcov, nacistov nezradili, na Slovensku bola diktatúra a vláda tým pádom pre tých ktorým bolo diktované, bola nezákonná. Neuznávali ju a neuznávali ani jej záväzky. Na Slovensku nebola diktatúra väčšiny a to sa prejavilo politickou a vojenskou nestabilitou Slovenska. “

   Uz len to, ze pouzivate pojmy povojnovej propagandy jasne indikuje odkial cerpate svoje informacie. Kazdopadne sa chcem spytat: viete nejakym sposobom rozvinut svoje tvrdenia ohladom toho, ze Slovensky stat bola diktatura mensiny a ze Slov. stat bol „nezakonny“? Ja sa tiez mozem ohanat kade cim, a aj tym, co mi povedali rodinny prislusnici z tejto slovenskej epochy – vy by ste ich dnes pravdepodobne oznacili za „nacistickych kolaborantov“.

   „Myslieť si však že nemecká armáda, vrátane ss a gestapa boli ušlachtilí ludia je smiešne.“

   – Kto toto tvrdi? Na co konkretne narazate? Napisat „ss gestapo“ len poukazuje na vasu absolutnu neznalost temy. A ked uz by ste chceli porovnavat bojujuce strany, tak by z toho v zmysle „uslachtilosti“ omnoho horsie vysla horda sovietov; o tomto niet pochyb a empiria mi da za pravdu.

  • „A ako píše Fráter, citujem: Cakali snad akteri jednanie v rukavickach zo strany Nemcov? “

   – Tu ste to krasne vytrhli z celeho kontextu. Takto, bez uvedeneho kontextu to skutocne vyzera „hrozivo“. Bravo!

 20. Takže kurz zlatého franku k nejakej inej mene neviete, myslel som že ste tu väčší machri.

  Fráter, Vaše vyjadrenie je tak jasné, že sa z kontextu vytrhnúť nedá : Cakali snad akteri jednanie v rukavickach zo strany Nemcov? “ Čo chcete na tomto vytrhávať??? Obaja vieme kto sú to aktéri a ja tvrdím že tí úbohí sedliaci aktéri neboli. Ak by Nemci zdrapli toho aktéra a na fleku ho tam odstrelili, tak je to pochopitelné, ale oni ho nezdrapili a tak pochytali nevinných sedliakov a na tých sa vyvŕšili, pardon, nevyvŕšili, uplatnili spravodlivosť. Tú svoju a po svojom.
  Nenapísal som ss gestapo, ale ss a gestapo, trochu rozdiel, nie? Súhlasím s Vami že ak porovnáme obidve hordy, tak tá sovietska vyjde z toho horšie, ale prečo je to tak? Veď vojny sa viedli celú večnosť a len výnimočne sa stávalo aby vojská zabíjali sedliakov, obyčajných ludí, orabovať, znásilniť to áno. Tak prečo bolo k Nemcom tolko nenávisti? Zas to hodíte na židov? Chudáčik Hitler on vlastne ani vojnu nechcel, s každým bol zadobre, to tie svine zákerné ho napadli. Takže rozmýšlajte, kde sa zobrala tá nenávisť k bojujúcej nemeckej strane? Prečo masakrovala krétska domobrana nemecký výsadok? To neboli ani Rusi, ani Slovania, ani sovieti, ani židia.

  Prop, prestaňte sa strápňovať, aký ozdrojovaný fakt??? Keď nejaký trtko napíše pizdoviny na obecný web, to je podla Vás zdroj? Na obecných weboch je kopa hlúpostí ohladom histórie, takže podla Vás čo je psáno, to je dáno, alebo VIDEL som ten fakt čierne na bielom a tak tomu budem veriť. Tak teda zdvihnite láskavo riť zo stoličky, choďte k tomu pametníku, pozrite si mená tých mŕtvych a chodte navštíviť ich famílie. Ten pán s ktorým som sa ja rozprával je už bohužial mŕtvy .
  Ja nie som historik a vedomosti nezískavam preto aby som niekoho presviedčal, ale aby som ja vedel ako to bolo, preto nepotrebujem uvádzať zdroje, nie je to vedecká práca, ale na druhej strane napíšem len to o čom som presvedčený že to tak bolo a nič s toho neskrývam, každý si môže informácie overiť.

  Som starší ako si myslíte a v niektorých famíliach sa používalo a používa foter a omama, My z takýchto famílií chápeme po slovensky protislovensky píšuceho SITRA AHRA, ak bol zo Slovenska a zažil evakuáciu, tak je to dnes starý chlap, povedal by som tak ročník 45. Jeho zážitky museli byť velmi silné ak ho tak poznamenali. Ja som celé detstvo prežíval v znamení útrap vojny, dodnes dojedám jedlo na na tanieri a omrvinky zo stola zhŕňam do dlane a z dlane do úst. Omama až do smrti čakala kedy sa jej jediný syn vráti z ruského frontu, nevrátil sa tak ako kopa iných sedliackych synkov. Moje vedomosti nie sú len z kníh, je to skúsenosť našej rodiny. Na záver, Hitler bol pre moju omamu ancikrist.

 21. Priateľu, ja som ani nečítal, ani nerozprával s ‘pamätníkmi’, ani ma nemôže o ničom presvedčiť nejaká tabula pred nejakým gymnáziom, atď. Ja som, na rozdiel od vás tie časy prežil a nie som ročník 45, ale 1930 (čo skoro každý na Prope vie, len vy nie) a preto mi verte, že mňa ani vaša, ani propaganda, mytologia nikoho iného nijkako nemôže ovlivniť…
  Rád by som, keby ste uviedol niečo ‘protislovenského’, čo som kedy napísal….
  Podľa toho, čo ste tu popísal mi je jasné, že vy neviete o histórii zhola nič, viete len propagandu, len to, čo ste niekde čítal, počul a čo vám navyprávali v škole, Prop má pravdu, neudávate žiadne zdroje, lebo žiadne nemáte, teda históriu a la Ilja Ehrenburg a podobní…”hearsay”….
  Nie som si istý, či vôbec viete koľko krajín, ktoré krajiny a dokonca dátumy kedy, bola Slovenská republika, podľa vás ‘diktatúra’ uznaná…. či vôbec viete znenie partizánskej prísahy (ktorú partizáni skladali v Banskej Bystrici do rúk opitým Čechom bratom Veselovcom a pod.)….neviete ani o tom, že Slováci sa doslovne pretekali o možnos dostať sa na práce do Nemecka kvôli fantastickým zárobkom, napriek tomu, že v tej slovenskej diktatúre sa jedna slovenská koruna skoro rovnala švajčiarskemu franku – to vám zrejme nikto nikdy nepovedal….

  Čo sa týka Protektorátu Böhmen und Mähren v tom samozrejme mate tiež hmlisto, prezradím vám niečo o čom ste tiež nikdy nepočul:
  “Quid pro quo – českým robotníkom sa, po hmotnej stránke, viedlo lepšie, ako priemernému občanovi ktorejkoľvek inej okupovanej zeme (s výnimkou snáď Dánska). Robotníctvo: darí sa mu rozhodne zo všetkých vrstiev relatívne najlepšie…. Mnohí hovoria, ze sa im darí lepšie ako za republiky…. žijú prítomnosti ”. („Zpráva z Ankary do Londyna, 20.9.1943, podaná M. Hanákom od K. Přikryla z Prahy, Archív KPR XVI/240-244).

  “Takže Nemecko bolo napadnuté a nie oni napadli svojich susedov….”, píšete….to by ma ani tak neprekvapovalo, ako napísať na adresu Propu, aby sa nezoamiešňoval….viete vy vôbec, koľko (a kedy) mierových ponúk ponúkol Hitler Poľsku, Francúzsku a Británii? Všetko márne?
  Neviem ani, kam vás zaradiť, či ako amatéra, alebo diletanta, keď sú vám neznáme ani takéto fundamentálne záležitosti, ktoré by mal vedieť aj amatér, čo sa týka histórie:
  “Potom ako sa Hitler rozhodol rozhýbať “mierovú ofenzívu” (mierové jednanie), v októbri 1939, Stalin uverejnil dňa 29 novembra v “Pravde” svoje prehlásenie:
  “To nebolo Nemecko, ktoré napadlo Francúzsko a Anglicko, ale Francúzsko a Anglicko napadlo Nemecko, a preto nesú zodpovednosť za terajšiu vojnu…..Vládnuca vrstva Francúzska a Anglicka arogantne zamietli nemecké mierové ponuky a úsilie Sovietskeho Sväzu o rýchle ukončenie vojny. Toto sú faktá”.

  A nikdo nikdy nemôže vymazať tieto riadky uverejnené v “Izvestii” dňa 9 októbra 1939:
  “Začať vojnu kvôli zničeniu Hitlera je kriminálne hlúpa politika”.
  A 31-ho októbra Molotov zdôraznil vo verejnom prehlásení:
  “Niet ospravedlnenia pre vojnu tohoto druhu. Niekdo môže prijať idelógiu Hitlerizmu, alebo niekdo ju môže zamietnúť…to je otázka politického náhľadu…..ale je to nielen nesmyselné, ale aj kriminálne začať vojnu za zničenie Hitlerizmu a predstierať že je to boj za demokraciu”.

  Pre vašu informáciu, ani SS, ani Wehrmacht, ani Gestapo nikdy nevraždili civilov, dokonca ženy a deti. Likvidáciou partizánov boli poverené jednotky SD menom Einsatz¬gruppen (asi 3,000 mužov).
  A tí ‘guerrillas’ bojovali neférovo. Rusi porušovali pravidlá, používajúc “Ázijské triky”. “Ležali na zemi, predstierajúc že sú mŕtvi, potom sa zdvihli a strieľali Nemcov, ktorí ich prekračovali. Alebo mávali bielymi zástavkami, že sa vzdávajú a potom strieľali na tých, ktorí ich išli zajať “.
  Nemecké oddiely počuli takéto príhody po celom ruskom fronte. Ako odpoveď, mnohí z nich zabíjali Rusov, ktorí sa skutočne chceli vzdať, alebo už boli zajatcami. Atrocity zúrili na obidvoch stranäch.
  “Naše rady sa ztenčovali každým dňom, spomína plukovník Dietrich von Choltitz, ktorý velil oddielu na Ukrajine.
  “Vedľa cesty bolo vidieť nespočetné cintoríny, plné našich mŕtvych”. (R. S. Thompson „A Time For War”str.328).

  Zrejme ste nikdy nielenže nepoznal, ale ani v živote nevidel nemeckého vojaka, ja som ich pár poznal. V nemeckej armaáde sa za také niečo, alebo len za znásilnenie dával trest smrti! Skúste sa oboznámiť s knižkou “The Wehrmacht War Crimes Bureau” (autor Dr.Alfredo M. de Zayas), tam to mate všetko dopodrobna, aj s menami vojakov popravených za takéto zločiny.
  To neboli Nemci, ale Rusi, ktorí vo východnom Prusku znásilňovali mladé divčatá a ženy, ktoré potom pribili na vráta stodoly a zavraždili. To boli Rusi a Poliaci, ktorí vyhnali pruských Nemncov z ich domovov peši, a keď starena (stará matka môjho priateľa) nevládala a klesla k zemi, prišiel Rus, či Poliak a strelil jej do hlavy. Vybavené!
  Podívajte sa do Googlu na meno Hanelore Kohl, manželka bývalého nemeckého kancelára Kohla, čo jej urobili Rusi v Berlíne, ako 12 ročnú ju znásilnili a vyhodili von oknm…na zranenie trpela celý život, až nakoniec skončila samovraždou a vy tu vypisujete legendy a nezmysly o SS a Gestape,…nemáte poňatia, ako boli SS vychovávaní….

  Boli to Češi, ktorí v Libeznicích, severne od Prahy, 9-ho mája 1945 – teda po kapitulácii, povraždili 318 nemeckých vojakov, ktorí už zložili zbrane, typicky českým spôsobom, z úkrytu domov, z okien, zákerne odzadu….
  Boli to Češi, ktorí povhytali v Prahe pár nemeckých vojakov, vypchali slamou, alebo pomazali asfaltom, zvesili hore noham na lampy a zapálili….zverstvá, ktorých by sa nemohol dopustiť ani ten najposlednejší nemecký odroň….

  A o slovenských partizánskych vrahoch ani nehovorím, tí vraždili svojich vlastných spoluobčanov, aby im mohli stiahnúť z rúk zlaté obrúčky, hodinky a vybrať z vačkov peniaze…bola to tá najodpornejšia slovenská luza, ktorá sa dnes prehlasuje za nejakých “proti-fašistických bojovníkov”…keď ich POHG s pomocou nemeckých jednotiek pochytali a viedli ulicam do väzenia, ľudia zostupovali z chodníkov a pÍuli im do tváre…. a slovenské vlády, jedna za druhou ich oslavuje…..

 22. Je pamätná tabula na gymnáziu v českom mestečku zdrojom? Píšete že taká tabula Vás nemôže presvedčiť, otázka je o čom Vás nemôže presvedčiť? O tom že nacisti zabili troch 16 – 17 ročných chlapcov? O tom že to nespravila tajná polícia gestapo, že gestapákov nebolo v Čechách na udržanie poriadku terorom v počte takmer 6000?Rok narodenia 1940 som dal zo slušnosti, teda ako minimálne možný. Na prope som pár dní, aj to náhodou, tak neviem čo vedia iní, kolko máte rokov. Ak by ste sa narodil ešte o 5 rokov skôr, tak nielen že ste videli nemeckého vojaka, pravdepodobne by ste aj ako dobrovolník vstúpili do nemeckej cudzineckej légie, k tím švihákom SS. Mali ste šťastie, tým že ste neboli v SS sa Vaše šance na prežitie prudko zvýšili. To že ste tú dobu zažili ako dieťa je ovšem nedostačujúce vo Vašej osobnej výpovedi a preto ju musíte podopierať cudzími zážitkami tzv. zdrojmi. Aká je však vierohodnosť týchto zdrojov, keď argumentujete súdruhom Molotovom? A súdruhom Stalinom !!! Všetci čo sme zažili normalizáciu vieme aká bola komunistická propaganda v ČSSR a aká bola v ZSSR za stalinovej éry škoda hovoriť, dalo by sa slušne povedať že bola bezcharakterná a cynická a navyše vierolomná, kade vietor, tade plášť. Prop som napísal nech sa nestrápňuje bazírovaním na zdrojoch, nie že sa zosmiešňuje, dovolím si použiť české porekadlo: když dvaja delají totéž, tak není to vždy totéž. A také sú tie zdroje, ak občan USA sympatizujúci s fašizmom, či nacizmom napísal niečo o strašných pomeroch v ČSR pred rokom 38, tak je jeho výpoveď objektívna? Zdroj nie je posvätná krava, najme ak sa jedná o osobnú výpoveď a aby sme zdroju uverili, tak musíme ten zdroj velmi dobre poznať. Nič Vás nepresvedčí o zmanipulovanom súdnictve, o pokrivenom práve, o pravde víťaza.
  Keď som sa chcel dopátrať pravdy, všeobecne zamlčovanej, o tzv. Gotvaldovom komunistickom prevrate v 48r, tak som sa divil, prečo poslal milicionárov do ulíc? Veď moc získal ústavnou cestou, ovládal políciu aj armádu, tak prečo? Aby šíril teror. Odkukal to od Nacistov, darmo sa Češi hodili na lopatky, bezvýhradnú poslušnosť sa Nemci rozhodli utvrdiť terorom a o tom sú tie tabulky na gymnáziu.
  Vaše skúsenosti z vojny sú skúsenosti chlapca, moje skúsenosti sú od priamych účastníkov vojny v mojej rodine, alebo od ich vdov, lebo len málo kto sa vrátil. Môj ujo žijúci v Nemecku, ktorý bojoval na východnej fronte a mal to šťastie že prežil, o tom moc nenarozprával, až keď sme boli dospelí. Bolo to strašné, asi to bola podstata toho čo povedal a zakončil to: Hitler bol taký blbec….Ujovi som veril aj verím, to nie je propaganda neoverených zdrojov, je to poznanie našej rodiny. Bol hrdý na povojnové Nemecko, bol elektroinžinier, pracoval v Siemense a povedal to čo je jasné všetkým, Nemecko k svojmu úspechu nepotrebovalo Hitlera a nepotrebovalo vojnu. Nemecko doplatilo Francúzku vojnové reparácie z prvej svetovej vojny, bez ohrozenia svojej ekonomiky. To mal spraviť aj Hitler. Nemcov by to vyšlo lacnejšie.

  Niečo podobné tvrdíte aj Vy, že Nemecko a Hitler zvlášť nechceli vojnu, píše tu aký bol nacizmus mierumilovný a aké mierové superponuky dával susedom. To boli tak výhodné ponuky, že Poliaci išli radšej bojovať do vopred prehranej vojny. Výhodné ponuky dal aj ZSSR Fínsku a keď ich z radosťou neprijalo, tak ich napadli. Samozrejme sovieti tvrdili , že Fínsky fašisti napadli sovietov. Takže Nemecko napadlo Polsko s ktorým malo dohodu o neútočení a ktoré malo verejnú zmluvu s Francúzkom a Britániou o vojenskej pomoci v prípade agresie voči niektorej strane dohody. Ešte raz, tá dohoda bola verejná. Nemci napadli Polsko pri plnom vedomí, že to znamená vojnu s Francúzkom a Britániou. Oni to riskli, bola to ich volba, ale tvrdiť že vojnu začalo Francúzko a Británia to je nehoráznosť. Samozrejme ako pre koho, hitlerčíci si budú myslieť svoje. Ak by bol pakt Ribentrop – Molotov verejný a nie tajný, možno aj Poliaci by sa hodili na lopatky. Ten pakt je charakteristický pre celú politiku nacistov a sovietov. Utajovanie a klamanie a vy vyčítate sovietskym vojakom, guerilas, že bojovali nečestne , že si lahli na zem robiac sa mŕtvymi a strielali Nemcov keď ich prekračovali? Tak bojovali sedliaci vždy, zabiť nepriatela a prežiť. To že si armáda vytvorí nejakú svoju vlastnú vojenskú morálku je pre nich nepodstatné. Ostatne, takto bojovali aj indiáni.

  Čítal som tu aj iné články, aj Vaše odpovede, hojne v tomto príspevku používate ctrlC, nemám Vám to za zlé, len vidno že ste ostrielaný diskutér. Za klávesnicou sa dá. Slovenskí partizáni boli zneužití sovietmi pre ich ciele, avšak takýmto tónom aký Vy používate, by ste sa nemohli baviť s ich vnukmi, dopadlo by to pre Vás mimoriadne zle.

  Mne je úprimne lúto každého človeka ktorý trpel vo vojne, každého ktorý v nej zahynul. Mnohí chcú vinu hodiť na židov, ale pritom zabúdajú na vinu európskych národov, na ich poblúznenie nacionalizmom a socializmom, komunizmom.

  Prajem Vám vela zdravia, treba ho. Môj otec je ročník 25 a jeho spomienky, pri všetkej úcte k Vám, sú pre mňa omnoho dôležitejšie ako Vaše. Neráčte sa uraziť.

  • Pán walibuk, podľa vás sú napr. události, ktoré sa dnes v Európe dejú, úplná náhoda (kolonizácia južnými národmi, centralizácia moci, atď.)? Čo si pomyslíte o tom, že napr. taký gŕof Kalergi vo svojej knihe Praktický idealizmus z roku 1925 uvádza nasledovné:

   „Budeme mať svetovú vládu, či sa nám to páči alebo nie. Otázkou ostáva už len to, či vznikne dohodou alebo podvolením.“

   „Človekom budúcnosti bude miešanec. Dnešné rasy a kasty budú pohltené neustále postupujúcim zmenšovaním prekážok priestoru, času a predsudkov. Eurázijská-negroidná rasa budúcnosti, vzhľadom podobná starovekým Egypťanom, nahradí rozmanitosť národov rozmanitosťou jednotlivcov.“

   „Boj medzi kapitalizmom a komunizmom o dedičstvo po porazenej dedičnej šľachte je bratovražednou vojnou víťaznej šľachty intelektuálnej, stretnutím medzi individualizmom a socializmom, egoizmom a altruizmom, pohanstvom a kresťanským duchom. Generálne štáby oboch strán sa potom z veľkej časti regrutujú z radov duchovnej vodcovskej rasy Európy: Židovstva.“

   Možno som len paranoidný hlupáčik, ale rád by som sa dozvedel, aký má na tieto veci názor človek vášho typu, ktorý veci zľahčuje a – zámerne? – nevidí súvislosti v rámci dejín.

   Apropos, na záver chcem ešte položiť rečnickú otázku:

   Čo má byť do šľaka toto?

   https://www.worldgovernmentsummit.org/

   ––

   Poznámky:

   1. oficiálna stránka European Society Coudenhove-Kalergi http://www.coudenhove-kalergi-society.eu/

   – Mimo iného sa na tejto stránke človek dočíta aj to, kto z predstaviteľov EÚ od tejto „organizácie“ obdržal vyznamenanie.

   2. odkaz priamo na Kalergiho knihu Praktischer Idealismus (1925):
   https://underinformation.files.wordpress.com/2010/02/praktischeridealismus.pdf

   • Čo má byť do šľaka toto?

    https://www.worldgovernmentsummit.org/ //// Summit na ktorom Arabi a rôzni hostia zo zahraničia tárajú do vetra o budúcnosti, technológiách atď. Píše sa tam čosi také že je to fórum na vymieňanie vedomostí so zameraním na vládu, technológie a inovácie a že tiež slúži ako platforma pre „policymakers“, podnikateľov a občiansku spoločnosť. Medzi rečníkmi je okrem množstva Arabov aj Christine Lagarde, Francis Fukuyama, Jeffrey Sachs, pseudovedec Deepak Chopra, Robert De Niro, George Friedman a kopa iných ľudí. Partnermi sú okrem iného aj Medzinárodný menový fond, OECD, Svetové ekonomické fórum, Svetová zdravotnícka organizácia a OSN. Koná sa to v Dubaji.

 23. Pretože nemám vo zvyku nikoho menovať idiotom, hlupákom, debilom či bláznom, pomenoval som si vás menom ‘Smieško’, lebo nám tu píšete také smiešne veci a chcete verejnosť presvedčiť, že je to história. Urobíme z toho ale krátky proces.
  Či ja, keby som bol starší o niečo, by som bol v SS, Gestape, SD, SA, HS, Einsatzgruppen, POHG, alebo HG, váš predpoklad nie je zaujímavý a nie je zaujímavé – aspoň pre mňa – ani to čo vám navyprával váš ujo. Mňa zaujíma história a nie propaganda a to len taká, ktorá je podložená dokumentáciou, teda niečim, čo ako sa priznávate, zase nezaujíma vás.
  Pretože vás však dokumentácia (zdroje) nezaujímajú, nie je pre vás zaujímavé ani to, čo povedal Stalin a bolo uverejnené v tlači; neviete ponuky Nemecka Poľsku, Anglii a Ftrancúzsku, vyprávate o nejakom platení reparácií Francúzsku Nemeckom po Prvej svetovej a po Druhej svetovej, o nejakých miliardách v “zlatých ’frankoch’, pýtate sa či niekto vie tzv.’exchange rate’ zlatého franku ku inej mene a pritom ani neviete, že žiadna minca ‘jeden zlatý frank’ nikdy neexistoval, že to bolo Nemecko, ktoré malo platiť Franúzsku po Prvej svetovej horibilnú, až “mýtickú” sumu v miliardách zlatých RM (Ríšskych Mariek), ktoré im Nemecko nikdy nezaplailo lebo prišlo ku Druhej svetovej, v ktorej bolo na hlavu porazené, ako aj Británia v Dunkirgu a nebyť šlachetného činu Hitlera, že ich nechal odísť, Britania by mala tiež po vojne, čo by znamenalo aj koniec žido-bolševického Ruska a oslobodenie ruského ľudu, atď.

  Keď teda pre vás neplatí ani to, čo povedal Stalin, dám vám to od Churchilla, ale pravdepodobne ani to nezaváži, lebo ako vidieť, vy mate svoju vlastnú “históriu”:

  “Vstúpili sme do vojny (Druhej svetovej) na základe našej slobodneej vôle, beztoho aby sme boli priamo napadnutí”. (Prime Minister Churchill, Guildhall Speech, July, 1943.) (J.Grieb “American Manifest Destiny and the Holocausts” str.176).
  * * *
  “Táto vojna nie je proti Hitlerovi, alebo Národnému Socializmu, ale proti sile nemeckého národa, ktorý musí byť raz prevždy zdrvený, či je v rukách Hitlera, alebo jezuitského kňaza”. (Emrys Hughes, “Winston Churchill, His Career in War and Peace” p. 145).
  * * *
  “Neodpustiteľný zločin Nemecka, pred Druhou svetovou vojnou, bol jeho pokus vyslobodiť svoju ekonomickú silu zo svetového obchodného systému a vytvoriť svoj vlastný výmenný mechanizmus, ktorý by odoprel svetovým financiám príležitosť profitovať “ (Winston Churchill‘s “Memoirs”).

  * * *
  Predtým ako Spojené Štáty vstúpili do vojny, General Robert E. Wood, prehlásil vo februári 1941 pred tzv. Senate Committee on Lend Lease, že pri obede s Churchillom v jeho londýnskom byte, v novembri 1936 mu Churchill povedal:
  “Nemecko sa stáva príliš silné – musíme Nemecko zničiť” (J.Grieb “American Manifest Destiny and the Holocausts”, str. 130).

  * * *

  “Keby to nebola USA a Britské Impérium, Hitler by bol zničil svetovú revolúciu na všetky časy. Sovietske Rusko to samo nemohlo urobiť. Ako to sám sir Winston Churchill povedal na obede oslav ‘American Independence Day’, v Londýne v júli 1950:
  “Keby nie Británia a Amerika, Hitler by bol zničil komunizmus, alebo by ho aspoň zhnal zpät ku Uralu”.

  A niečo o tom strašnom Hitlerovi:
  Winston Churchill, 1935:
  “Len pätnásť rokov po rozuzlení [Hitler] uspel pri obnove Nemecka na najsilnejšiu pozíciu v Európe. Nielenže obnovil postavenie svojej krajiny, ale urobil to vo veľkom štýle, a obrátil tak výsledok Veľkej vojny. … porazení sa stali víťazmi a víťazi porazenými … čokoľvek si o tom môžeme myslieť, patrí to určite medzi najvýznamnejšie udalosti svetovej histórie.“
  „… a tento úspech, kedy sa strany obrátili, si zaslúži byť považovaný za zázrak v ľudských dejinách, ktorý nie je možné oddeliť od osobnej driny a námahy jediného muža …“
  „Tí, ktorí stretli Hitlera tvárou v tvár na verejnosti, pri obchodoch, alebo sociálnych jednaniach, našli veľmi kompetentného, príjemného, a dobre informovaného štátnika s príjemnými spôsobmi a bystrým úsmevom. Len málo z nich nebolo ovplyvnených jeho osobným magnetizmom.“
  „Tento dojem nie je iba vďaka jeho moci. Jednal tak so svojimi spoločníkmi počas celej doby svojho boja, aj vo chvíľach keď jeho šťastie bolo úplne na dne …“
  „Niekto nemusí mať rád Hitlerov systém, ale stále môže obdivovať jeho vlastenecké činy. Ak by naša krajina bola porazená, dúfam, že nájdeme šampióna rovnako nezlomného, ktorý by obnovil našu odvahu a priviedol nás späť na naše miesto medzi národmi”.
  * * *
  “Niekdo nemusí súhlasiť s Hitlerovým systémom, ale pritom môže obdivovať jeho vlastenecké úspechy. Keby naša krajina bola (niekedy) porazená, dúfam že nájdeme odhodlaného človeka tak (ako on) odvážneho, aby obnovil našu odvahu a priviedol nás zpät na naše miesto medzi národami”. (“American Manifest Destiny and the Holocausts”, str.95).

  * * *
  “Tí ktorí stretli pána Hitlera tvárou v tvár či už vo verejnej funkcii, alebo pri spoločenskej príležitosti,
  spoznali vysoko kvalifikovaného, rozvážneho, výborne informovaného reprezentanta s prijateľnými spôsobmi, s odzbrojujúcim úsmevom a je málo takých, ktorých neovpyvní jeho sugestívny, osobný magnetizmus. A tento dojem nie je len záblesk prekvapujúcej moci. On ním zapôsobil na svojich spoločníkov pri každom stupni svojho boja, dokonca aj vtedy, ked jeho štastie bolo v najnižšom bode. A tak, svet žije v nádeji, že to najhoršie je za nami a že môžeme žit a vidieť Hitlera ako miernu osobnosť v štastnejšom veku”. (“American Manifest ..” str.95).

  * * *
  A čo takéto prehlásenie?:
  Wyndham Lewis člen britského parlamentu:
  “Čo sa vyžaduje od pána Hitlera urobiť je začleniť Nemecko do ligy monopolistických štátov. Mierumilovné národy sú omnoho ťažšie vyzbrojené ako ste vy, pán Hitler a majú za sebou neobmedzené zdroje a nepochybne na vás zaútočia keď sa nepodriadite ich vôli a budete trvať na pokračovaní s touto záležitosťou ‘Suverénny Štát’.
  („Count Your Dead: They are Alive! “ p.318) (Prof. O’Driscoll „The Throne of the Anti-Christ“ p.23).

  * * *

  A čo sa týka toho židovstva a vojny, čo vám je tak proti srsti, toto ste nikdy nepočul? Od samotných židov?

  Žid Emil Ludwig Cohen napísal v jeho knihe “The New Holy Alliance”, Strasburg, 1938:
  ”Dokonca keby Hitler chcel v poslednom momente vyhnúť vojne, ktorá by ho zničila, bude napriek jeho prianiam do vojny vohnaný”.

  * * *
  Žid Bernard Lechache napísal v “The Right to Live” (December 1938):
  “Je našim úkolom organizovať morálnu a kultúrnu blokádu Nemecka a vyhubiť tento národ. Je na nás začať neľútostnú vojnu”.

  Myslím však, že vašu “históriu” toto vôbec neovplyvní, nakoľko pre vás je história to, čo počujete. O tej skutočnej nemáte ani “ahnung”.

  O reparáciách Nemecka po Prvej (Versailles), ako aj po Druhej svetovej (Postsdam) sa nebudem rozširovať, lebo o tom, predpokladám, tiež mnoho, pravdepodobne vôbec nič, okrem špinavej propagandy neviete.

  Ja vás, priateľu, zlikvidujem kedykoľvek si o to požiadate. Je to viac-menej povinnosťou “ostrieľaných diskutérov’, ako o mne súdite.

  Ešte by som rád vedel mená tých troch 16-17 ročných chlapcov zabitých tými Nemcami. Také veci Nemci nikde a nikdy nerobili, zapamätajte si to raz a navždy!
  Žiadnemu českému “odboju” neverte, “český odboj” je legenda a “šaškárna” päť minút po dvanástej, podľa samotných českých autorov. Ale keď chcete vedieť o skutočných českých zverstvách a zabíjaní sudetských a sliezskych Nemcov, už po vojne – kedy sa ten ich odboj konal – podívajte sa do Internetu na článok “Vzpomínky na o dsun – CS” Magazin”, máte to tam aj s menami povraždených, aj vrahov, čomu zase ja hovorím “dokumentovaná história”, o ktorej vám určite nič nepovedal ani váš otec, ani ujo.
  Týmto pán Smieško končím reagovaním na vás. Výnimku však môžem urobiť len keď ma slušne o nejaké informácie požiadate, v ktorom prípade rád vyhoviem.
  Ptreto sme tu.

 24. Prepáčte Fráter, ale zdá sa mi nevhodné používať k prezývke oslovenie pán a preto mi dovolte oslovovať Vás Fráter a rovnako by som poprosil aby ste mňa oslovovovali bez toho pán. Ale ak by ste si želeli to „pán“ používať, tak sa Vám prispôsobím.
  Predpokladám že tie události, ktoré sa dnes v Európe dejú ste mali na mysli prisťahovalectvo. Ja nie som z tých ktorí s tým súhlasia a nedajboh napomáhajú. Presuny etník, alebo ich častí je fenomén dlhodobý, od počiatkoch ludskej rasy a aj jej predchádzajúcich, ako Homo Ergaster a pod. a toto sa deje podnes. Dialo sa to pred 10000 rokmi keď do Európy prišli naši Slovanský predkovia, dialo sa to pred 5000 rokmi keď prišli ďalší bieli, ProtoKelti a v ďalších kútoch sveta to bolo rovnako. Ak niekto zámerne podporuje dnes toto prisťahovalectvo, tak v tom vidím priemyselníkov a to pre nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Vezmite si len „biedne“ Slovensko, pracuje tu na 80000 cudzincov, zatial Srby, Rumuni, Ukrajinci /teda naši/i a chystá sa stavba novej automobilky. Kto v nej bude robiť? Ak je enormný nedostatok pracujúcich, tak priemyselníci majú tendenciu ich doviesť a nie obmedziť výrobu. To isté robili feudálni páni a volali k nám kolonizátorov z okolitých krajín. Krásne svedectvo nám podáva Maďarčina, velmi časté mená tzv. Maďarské sú Orosz – Rus, Horváth – Chorvát, Németh – Nemec, Tóth – Slovák. Na Slovenskúu máte do mrte nemeckým mien, ale aj českých, chorvátskych, samozrejme maďarských. Slovensko bolo svojho času najpriemyselnejšou krajinou Európy a preto bolo k nám dovezených obrovské množstvo gastarbaitrov, Nemcov – Sasov, ale nie z Nemecka, ale zo Sedmohradska. Prišlo k nám aj vela talianov, dnešný predseda vlády Pelegriny je ich potomkom, rovnako ako echt Detvanec Gašparovič je potomkom Chorvátov / ešte ovláda aktívne Chorvátčinu/, a Šuster je potomok Nemcov, tiež ovláda aktívne nemčinu a pritom sa všetci títo potentáti hlásia k národnosti Slovenskej.
  Z hladiska genetiky čistá rasa neexistuje, aj keď napr. u nás tá „Slovanská“ časť / Y DNA R1a1 / výrazne prevyšuje ostatné. Ale ak sa pozriete kto všetko vo svete je nositelom R1a1, tak zistíte že v stredoázijských republikách je tak hojná ako u nás a jej nositelmi sú šikmooký aziati. Ako je toto možné? Ako je možné že s tým istým /približne/ genetickým kódom sú aziati a my sme biela rasa?
  Na to čo uvádza gŕof Kalergi vo svojej knihe Praktický idealizmus z roku 1925 neviem reagovať, nečítal som ju. K tým citáciam čo ste uviedli pár pripomienok. Napoleon chcel zjednotiť Európu, Hitler chcel zjednotiť Európu a to isté chceli aj jej veličenstvá imperátori Rusi. Ale akosi nenašli pochopenie u ostatných národov a bielu rasu to stálo milióny litrov krve. Niekto mi chce nahovoriť, že bieli sú tak blbý, že by ich dokázala riadiť malá skupina Židov a viesť k ich sebazničujúcim bojom a k nezmiernemu utrpeniu? Ak by sme boli tak hlúpi, biela rasa, tak potom si naozaj nezaslúžime miesto na zemi. Ale tak to nie je. Bolo by moc jednoduché hodiť to na židov a kto pozná históriu vie, že v stredoveku si židia v Európe ani neškrtli a napriek tomu sme sa zabíjali o závod.
  Bielu rasu v Európe zjednotil bez jediného výstrelu Konrád Adenauer a generál Charles de Guaulle a Slovania strednej Európy sa k tomuto spoločenstvu pridali. Napísal som jednu vetu, ale chcelo by to dve stránky, ale prosím zamyslite sa nad tým , pozrite na to s toho uhlu ktorý som tu naznačil.
  Svetové zjednotenie, vojenská aliancia NATO zjednocuje značnú časť bielych, zvyšok sú Rusi. Pri všetkých nedostatkoch Ruska a Nato, pri všetkej kritike na ich hlavy je to neodškriepitelný fakt a zatial nepadol ani jeden výstrel medzi nami / myslené nadnesene/
  Dnes bieli vytvorili 4 velké ekonomické spoločenstvá, možno 5. USA, EU a zvyšok Európy, Rusko, Austrália a NZ, Latinská amerika / Hispánci, ale neodškriepitelne bieli/. To je málo? Toto môže niekto riadiť s centra? Vylúčené. Ale uznám že každý môže mať svoj názor.

  Židia, 90 až 95 % židovstva vo svete má slovanskú haploskupinu R1a1, nielen že majú ten istý pôvod ako my, ale oni aj naozaj sú reálne bieli. Semytov, teda tých biblických Židov je zanedbatelne málo, v Izraely, v USA, v Európe, všade. Či sa to niekomu páči, alebo nie, tak židia sú Slovanského pôvodu, podobne ako Maďari, alebo Rumuni.

  Fráter, pocit paranoického hlupáka mávam aj ja, preto študujem históriu, pre svoje vedenie. Nikoho nepresviedčam, len diskutujem. Dovolím sa ohradiť voči Vašej invektíve, že zlahčujem – zámerne. Snažím sa prísť veci na kĺb, preto čítam názory na prope, nečítam len preklad článku, čítam komplet diskusiu. Pre mňa je tu vela podnetov. Ešte k tej paranoji, není takého šprochu, aby na nem nebylo pravdy trochu. Je možné že čítam inú literatúru ako vy, ak Vás niečo zaujalo, tak som schopný uviesť zdroj, pretože nie som publikujúci autor ani historik, zdroje neuvádzam. Ostatne, sú verejne dostupné, každý si ich vie dohladať aj sám.

  Vám SITRA AHRA odpoviem neskôr. V každom prípade by som Vám však odporučil čítať s porozumením. To je taký nový slovenský slovný zvrat, čítať s porozumením.

 25. Vážený pán oný, SITRA AHA, dovolte mi pripomenúť Vám Váš rodný kraj a jeho írečitosť, s prepáčením za výraz, seriete si do huby. Tam kdesi v jednom príspevku píšete morálne poučenie ako by sa mal diskutér správať a nemal by urážať svojho oponenta, tak by bolo fajn ak by ste sa držali svojich vlastných poučení a presvedčenia, veď nedodržiavať to čo sám tvrdím je také úbohé, povedal by som priam slovanské, Nemca nehodné. Tak sa prosím vzchopte a nesprávajte sa ako úbohý porazený egocentrik, je to trápne. Svojho smieška si strčte, aj ja by som Vás mohol dáko pomenovať, ale na čo, sám ste sa zaradili.
  Štúdium histórie je trvalý proces, to čo tu však vy predvádzate je demagógia a propaganda, glorifikácia zločincov – nacistov. Verte mi že nič od Vás vedieť nepotrebujem, od človeka ktorý sa opiera o citácie arcilotra Stalina a Molotova naozaj nie. Ďakujem a tie reparácie si doštudujte, máte medzery. Zdroj si nájdete, pri Vašej úžasnej šikovnosti to isto pre Vás nie je žiaden problém. Ja zdroje nepotrebujem uvádzať, lebo ja Vás, ani nikoho iného nepresvedčam.
  Samozrejme že môj strýko Nemec žijúci v Nemecku, rodák od nás, jeden z riaditelov Siemensu, technický inžinier mal pravdu v tom, že Hitler bol blbec. A svoje tvrdenie podložil celým svojím celoživotným úsilím o prosperitu svojej firmy a Nemecka. Nemci dokázali povzniesť svoju krajinu z popola a biedy do ktorej ju uvrhli nacisti.
  Ja dodám že Hitler, okrem iného, bol zlodej. Zlodej, obyčajný kradeník.
  Bohužial, Stalin mohol ukázať kde je miesto pre Nemcov, namiesto územných ziskov im zobral kus krajiny a svete div sa, Nemci prosperujú aj tak. Okrem nich sa do ich zmenšenej vlasti zmestí aj 5 milionov Turkov a milióny iných cudzincov. A to ešte nestačí, Nemecko otvára dokorán svoju náruč a víta mohamedánov a černochov z celého sveta. Tak načo sú Vám zdroje, čo chcete vysvetlovať a koho chcete poúčať?
  K tomu Churchillovi, čítal som jeho životopis a koho myslíte že mali zvoliť na čelo krajiny? Bohužial liberálni demokrati sú velmi slušní, ak by Hitlera a Stalina zavčasu popravili, zopár problémov by si ludstvo ušetrilo. Winston je z tých demokratov čo až tak slušní nie sú a práve takého národ potreboval.
  K tým trom zavraždeným gymnazistom vo Vysokom Mýte, ich mená si zistite, nebude to pre Vás žiadny problém a zapametajte si raz a navždy, Nemci boli vrahovia tak ako aj iný. Tých takmer 6000 gestapákov na území protektorátu, teda nie na území celého Česka, len toho zvyšku, tí tam boli asi prečo? Nestačila obyčajná polícia a kriminálka ako všade ? Načo tam bolo Gestapo??? Vy sa divíte že po vojne lynčovali Nemcov? Nemci, ako okupanti nemall v Čechách čo robiť, v Čechách v ich historických hraniciach.. A Nemci, občania ČSR, ak sa im nepáčilo v ČSR, mali sa odsťahovať do Ríše. Hlupáčikovia, užili si svoju minútu slávy a potom šup na východnú frontu. Po vojne mali odísť dobrovolne, tak ako Židia z ríše po nástupe Hitlera, chuďáci tí čo nešli, chudáci tí čo nemali kam. Nemci z ČSR mali kam ísť, asi nečakali že ich niekto vyšupuje tak, ako oni šupovali Židov. Čo si mysleli? Že povedia prepáčte?

  Ešte k tomu zlatému Franku, Frank bol krytý zlatom vo výške , či váhe 9/31 g za kus, jeho hodnota bola určené dohodou tzv. Latinskej únie a Francúzska republika po 1. svetovej to zlato aj reálne mala, na rozdiel od Nemecka. To krylo svoju menu mastným prdom, pardon, verejným príslubom o jeho teoretickej hodnote, za ktorú ručili Nemeckou pôdou. A tak Hitler, kde mohol tam kradol zlaté poklady krajín ktoré dobil a samozrejme kradol aj devízové rezervy a iné cennosti, na tom sa zakladal ich hospodársky vojenský zázrak, Na zlodejine, na lupe. Však za to aj Nemecký národ zaplatil, zaplatil za tú nacistickú pochybnú akože demokraciu. Holt, za chyby sa platí. Nemci museli zaplatiť vojnové reparácie svojou krajinou, lebo presne tým bola Ríšska Marka krytá. A tak platili za svoju minútu slávy aj Československí Nemci, svojím majetkom, svojou pôdou. To bol ten Nemecký zázrak, ale my na Slovensku vieme ,že z hovna bič neupletieš a prdom šunku nevyúdiš, Takže študujte, milý Sitra ahra, máte čo. Alebo nechajte tak, žite si v tom svojom svete, v svojej ilúzii.

  • Krátke zamyslenie. Nechápal som, ako sa do parlamentu a do vlády môžu dostať ľudia s charakterom a morálkou krysy (krysy mi isto prepáčia). Kto ich tam volí? Na základe čoho sa tí ľudia rozhodujú? Veď Slováci si to nezaslúžia. Keď som si prečítal predošlý komentár, pochopil som, že som sa mýlil. Zaslúžime si to.

   • S ľudmi tohto typu nemá cenu vôbec debatovať. Sú ako malé deti, ktoré budú kričať dokiaľ si ich niekto všíma. Naposledy som sa „hádal“ s jedným na facebergu, ktorý zase tvrdil, že celé bohatstvo Nemecka a iných štátov na západe spočíva vo vykorisťovaní menej rozvinutých národov (vrátane Afriky). Bolo asi naivné myslieť si, že mi tento človek aj niektoré zo svojich tvrdení podloží nejakým prameňom, pravda? 🙂 Ale za svoje delírium sa chcel biť do krvi.

 26. Nepotrebujem sa s Vami baviť, ani si vynucovať Vašu pozornosť, fakty sú fakty a zdroje sú lahko dohladatelné, takí machri ako Vy s tým nemajú problém. Hitler zo svojou bandou okradol Československo o časť zlatého pokladu, o devízové rezervy, o výzbroj armády a jej zásoby pohonných hmôt, stravy, výstroje a podobne.
  Fakt je na zamyslenie kto, akí potkani by sa chcel dostať do parlamentu a aj sa podaktorí dostali /potkani nech prepáčia/, zo všetkého najhoršie keď si blázon myslí o tých zdravých že sú hlupáci a pritom ten blázon nie je tam kde má byť, teda v blázinci.
  Všetky tie preklady o Nemecku v predvečer vojny a na jej počiatku sú propagandistické a tendenčné texty. Vytiahnu krivdu, kriminálny čin ktorý sa stal a vydávajú ho za podstatu problému, hoci on bol až smutný následok.
  Nemecko nikdy Hitlera nepotrebovalo, po prvej svetovej sa zázračne pozviechalo práve preto, že nemuseli a nemohli zbrojiť a po druhej svetovej to bolo rovnako. Nemecko potrebovalo Adenauera , pracovité ruky, mudre hlavy a UNRA pomoc od USA. Najväčší prospech ktoré malo z II. svetovej bolo že prišlo k takmer úplnej likvidácii vojenskej šlachty a status dôstojníka stratil v spoločnosti glanc.
  A vy Fráter, vy sa nehádajte, naučte sa diskutovať, nie ste najmúdrejší na svete a ani nikdy nebudete.
  Prop. už si len počkám kedy vy budete citovať súdruha Stalina a Molotovova.

  • Netuším, aký matroš ste dnes dostali do svojej centrály. Ale poviem jedno. Drogy sú zlé, aby bolo jasné.

  • „Nemecko potrebovalo Adenauera , pracovité ruky, mudre hlavy a UNRA pomoc od USA. Najväčší prospech ktoré malo z II. svetovej bolo že prišlo k takmer úplnej likvidácii vojenskej šlachty a status dôstojníka stratil v spoločnosti glanc.“

   Myslíte tú vojenskú šľachtu, ktorá bola k nacistom vo väčšine rezervovaná a pokúsila sa Hitlera zavraždiť? Čo je dobré na tom, keď v spoločnosti stratí vážnosť dôstojník a získa ju obchodník/finančník/všedný konzument? Vy si myslíte, že pri súčasnom trende „prosperity“ bude na konci tohto storočia ešte nejaké Nemecko? Je mi smutno, keď čítam takéto názory od mužov. Kde je kedysi prirodzená starosť o vlastné tradície, nie o plné brucho. Toto je úpadok bieleho muža, hlavne, že je v knižnici veľa kníh a každý chytračí.

Leave a Reply