Domov / Hlavná strana / Čítanie / Mýtus o nemeckej podlosti: Národ Izraela

Mýtus o nemeckej podlosti: Národ Izraela

Už od rímskych čias žili Židia ako cudzia menšina medzi väčšinovými domorodými národmi v Európe, na Strednom východe a v severnej Afrike. Aj keď nemali svoju vlastnú krajinu, alebo „štát“, napriek tomu sa vždy považovali za jediný národ so svojimi vlastnými národnými záujmami. Dlho pred vznikom „štátu“ Izrael sa Židia nazývali „národ“ Izraela.

Obr: Židovské migrácie a vyhnania v rokoch 1000 až 1500

Roztrúsení v mnohých krajinách (diaspóra) si vždy udržiavali (a stále udržiavajú) výborne organizovanú sieť, ktorá udržiava židovskú komunitu v spojení. Napríklad existuje medzinárodná organizácia synagóg, medzi ktorými rabíni cestujú a tak komunikujú s ďalšími synagógami po celom svete.

Medzinárodní židovskí bankári tvoria ďalšiu dobre organizovanú sieť. Noviny a časopisy vo vlastníctve Židov tvoria ďalšiu. Oba primárne zdroje medzinárodného spravodajstva pre všetky noviny, televízie a rozhlas – United Press International (UPI) a Reuters – sú vlastnené a riadené Židmi. Stovky ďalších židovských organizácií, ako napríklad B’nai B’rith, Anti-Defamation League (ADL), Svetový židovský kongres, atď., sú navzájom prepletené a tvoria prekrývajúce sa siete, ktoré umožňujú Židom udržiavať sa v neustálom vzájomnom kontakte.

Obr: Niektoré z najprominentnejších židovských organizácií

Židovskí predstavitelia majú vždy aktuálne informácie o tom, čo sa deje v židovských obciach po celej diaspóre. Ktorýkoľvek Žid z akejkoľvek krajiny pri svojich cestách vždy nájde podporu v každej synagóge alebo židovskom centre a môže ich využiť ako oporný bod pre svoje obchodné plány. Úplne rovnako bol svätý Pavol schopný založiť mnoho kresťanských kostolov a potom s nimi udržiavať komunikáciu. Dokázal to ako rabín komunikujúci prostredníctvom židovských sietí s kostolmi, ktoré založil. Pri svojom putovaní Stredomorím, hlásajúc kresťanstvo, používal synagógy ako základne, ktoré mu poskytovali aj poslucháčov pre kázania. Kresťanstvo bolo v dobe svätého Pavla považované za sektu judaizmu. Pavlove „listy“ týmto kostolom sa stali podstatnou súčasťou kresťanského Nového zákona a tiež prešli židovskou sieťou.

Židia sa nikdy príliš nezaujímali o poľnohospodárstvo, iba ak ich k tomu prinútili okolnosti. Boli skôr mešťanmi, zhromažďovali sa v mestách, často v židovských getách, v dôsledku čoho boli viac viditeľnejší, ako by ich malé množstvo naznačovalo.

(Benátky v Taliansku sú skupinou malých ostrovov, každý so svojim menom. „Murano“ je jedným z ostrovov, kde sa vyrábali benátske zrkadlá, preto aj názov „zrkadlo z Murana“. „Geto“ je názov ďalšieho ostrova. Termín „geto“ vznikol v Benátkach – podľa ostrova Geto, na ktorom žili Židia z vlastnej vôle. Neskôr tento termín zmenil svoj význam na „židovskú štvrť.“)

Dávali prednosť najmä drobnému obchodu, priekupníctvu, kupčeniu, trhovníctvu, obuvníckemu remeslu, krajčírstvu a ďalším podobným remeslám. Väčšina z nich pracovala pre seba vo svojich vlastných podnikoch. Tieto malé podniky sa neskôr rozrástli na veľké firmy, ako sú reťazce obchodných domov. Tiež boli zavedení v „zmenárnictve“. Západné kresťanstvo aj moslimský svet považovali „úžeru“ za hriech, a preto kresťania aj moslimovia mali zakázané požičiavať peniaze na úrok. Napriek tomu sú finančné pôžičky zásadné pre hospodársky rast a rozvoj. Židia nemali voči úžere žiadne zábrany a boli viac než ochotní poskytovať takéto služby. Z lokálneho požičiavania peňazí vyrástol medzinárodný bankový systém, ktorý bol vždy riadený Židmi.

Obr: „Židovský úžerník“, francúzsky maliar Auguste Charpentier, 1842

Židia, všeobecne povedané, nie sú a ani nikdy neboli „tvorcami bohatstva“, v ekonomikách krajín, kde žili. Skôr boli „odsávači“ bohatstva. Iba zriedka sa podieľali na vytváraní bohatstva budovaním priemyselných odvetví ako poľnohospodárstvo, lesníctvo, banský priemysel, rybárčenie a výroba; skôr boli sprostredkovatelia a finančníci. Dokonca ani dnes bohatí a mocní židovskí finančníci nevytvárajú bohatstvo, ale vyciciavajú ho z ekonomiky, obvykle vo forme úroku, maklérskych poplatkov, alebo ako províziu za sprostredkovanie. To je dôvod, prečo získali povesť parazitov žijúcich medzi väčšinovým „hostiteľským“ obyvateľstvom.

Ako cudzinci medzi majoritou sa Židia spolu zhromažďovali a tvorili uzavreté spoločnosti (getá). Vďaka tomu sa u Židov vytváral obraz „tých ostatných“ ako nesúcitných ľudí, ktorí „stoja proti nám.“ Vytvárali obchodné siete a exkluzívne konzorciá výlučne medzi sebou, a súťažili s okolitým nežidovským svetom. Židovské banky poskytovali pôžičky židovským obchodom za takých podmienok, aké nežidia nemohli získať. V ťažkých časoch podporili židovské obchody a zabránili tak ich úpadku. Židia po celej „diaspóre“ mali prístup k medzinárodnému židovskému kapitálu, čo im dávalo obrovskú výhodu pri súťaži s nežidmi. Židovská kultúra je „kolektivistická“, zatiaľ čo kresťania sú individualistickí. Židia pracujú spoločne v prospech všetkých Židov a pri vylúčení nežidov. Kresťanský bezverec je „osamelý“ lovec, zatiaľ čo Židia majú tendenciu k „lovu vo svorke.“

Židia sa spolčovali, aby vytlačili osamotených nežidov z obchodu. Používali pri tom spoločné obchodné stratégie a úzku spoluprácu. Židia majú tendenciu k monopolizácii odboru, v ktorom podnikajú, a snažia sa z neho vytlačiť všetkých nežidov. Dokonca ani židovská svätá kniha Talmud nezakazuje Židom zneužívanie nežidov. Talmud však požaduje, aby sa Židia voči sebe chovali spravodlivo.

Vďaka týmto metódam Židia vždy dosiahli dominantné postavenie v tradičných spoločnostiach, v ktorých žili. Zároveň nemali žiadne škrupule pri zneužívaní svojho postavenia voči hostiteľským populáciám. Neustále im je vyčítané, že ich lojalita ku krajine, v ktorej náhodou žijú, je vždy až sekundárna. Na prvom mieste je lojalita k ostatným Židom a k medzinárodnému izraelskému národu. Nemeckí Židia počas ruskej revolúcie boli obvinení z väčšej lojality k ruským Židom, než k nemeckému národu, medzi ktorým žili. Tento vzor bol vždy rovnaký. Americkí Židia sú dnes obviňovaní z väčšej lojality k Izraelu než k USA.

Počas Druhej svetovej vojny boli takmer všetci sovietski špióni v Amerike Židia. Alger Hiss a Whitaker Chambers boli ojedinelými výnimkami. Z jedenástich amerických vedcov, ktorí počas Druhej svetovej vojny postavili atómovú bombu, bolo desať Židov. Jediným nežidom bol Enrico Fermi, ktorý mal židovskú manželku. Všetci pricestovali z Európy do Ameriky potom, ako nacisti nastúpili k moci, takže boli Američanmi iba podľa mena. Ich lojalita patrila medzinárodnému židovskému národu, nie krajine v ktorej žili – Amerike. Centrom svetového židovstva tej doby bolo sovietske Rusko. Aj ruskí vedci, ktorí vyvíjali atómovú bombu, boli Židia. Sovietsky projekt vývoja atómovej bomby viedol Žid Solomon Abrahámovič Rebach. Vývoj atómovej bomby bol všade v rukách Židov. Dalo sa čakať, že tajomstvo americkej atómovej bomby bude vyzradené židovským vedcom v Rusku – a presne to sa aj stalo. Prísne tajné technologické inovácie atómovej bomby z amerického Projektu Manhattan sa dostávali do rúk sovietskych židovských vedcov po púhych dňoch až týždňoch. Informácie jednoducho prechádzali dobre zavedenými medzinárodnými židovskými sieťami k ich súkmeňovcom v Rusku. Všetci atómoví špióni boli bez výnimky Židia so zjavnými židovskými menami: Ethel a Július Rosenbergovi, George Koval, David Greenglass, Morris Cohen, a iní.

Obr: Židovskí špióni v americkom jadrovom výskume

Židovská špionážna sieť pracujúca pre sovietov bola v skutočnosti omnoho širšia, ako bolo uvádzané. Dokonca spolupracovali aj Židia z filmového priemyslu. Filmový režisér Irving Lerner bol prichytený, ako fotografoval „cyklotrón“ na univerzite v Berkeley v roku 1944. Následne sa dostal na čiernu listinu. Aj britskí židovskí vedci boli súčasťou medzinárodnej atómovej špionážnej siete.

Židovská špionáž pre Rusko sa v žiadnom prípade neobmedzovala iba na tajomstvo atómovej bomby. Židovskí špióni infiltrovali každú pobočku americkej vlády počas obdobia Rooseveltovej vlády – rovnako ako v Británii – a zasielali tajné informácie každého druhu do Ruska cez židovské informačné siete. Dokonca aj židovský zástupca ministra financií Harry Dexter White (Weise) bol sovietskym tajným agentom. Jeho nadriadeným bol tiež Žid Henry Morgenthau mladší. White zomrel skôr, ako mohol byť stíhaný; inak by určite skončil vo väzení. White bol prvý predseda Medzinárodného menového fondu a pomáhal zriadiť Svetovú banku. Obe inštitúcie sú od začiatku pod výhradnou kontrolou Židov. Spojené štáty sú stále plné židovských špiónov, ktorí pomocou židovských sietí odovzdávajú tajné informácie. Dnes však už nie Sovietskemu zväzu, ale Izraelu.

Problém pochybnej vernosti, ako aj agresívne obchodné a finančné zneužívanie hostiteľskej populácie, bolo živnou pôdou pre veľkú časť antisemitizmu.

História vyhnania Židov

Skôr alebo neskôr Židia vždy vyprovokovali nepriateľstvo a nenávisť hostiteľskej populácie. Počas posledných 2 000 rokov boli Židia aspoň raz vylúčení prakticky z všetkých krajín Európy a Stredného východu, v niektorých prípadoch aj viackrát. Z nemeckých štátov boli vyhnaní päťkrát, naposledy nacistami; z častí Talianska päťkrát; z Francúzska štyrikrát; z Anglicka trikrát. Anglicko vyhnalo Židov v roku 1290 a zákaz trval 300 rokov, až kým ho nezrušil Oliver Cromwell. Židovskí finančníci z Holandska Manasses Ben Izrael a Moses Carvajal financovali Cromwellove ťaženie na vyhnanie kráľa Karola I.

Obr: Poprava Karola I. na Guildhall, Whitehall, Londýn 30. januára 1649

Potom, ako bol kráľ Karol I. popravený a Cromwell sa stal „lordom protektorom“ Anglicka, Cromwell opäť otvoril dvere Anglicka Židom. Tí rýchlo zmocneli a v roku 1694 založili Bank of England, ktorá mala požičiavať financie korune. Židia majú dodnes kontrolu nad Bank of England.

Dokonca aj v krajinách, ktoré povoľovali pobyt Židov, boli na nich uvalené ostré obmedzenia. Napríklad Židia nemohli vo väčšine európskych krajín vlastniť pôdu, byť členmi cechov, alebo vstupovať na univerzity. V Nemecku a Rusku nesmeli cestovať bez osobitného povolenia. V najťažších prípadoch sa periodicky stávali obeťami útokov a masakrov. Toto vylučovanie a ďalšie kroky proti Židom boli vo svojej podstate prirodzenou obranou, ktorá mala chrániť hostiteľské obyvateľstvo pred vykorisťovaním zo strany Židov. Kedykoľvek došlo k zrušeniu obmedzení – obvykle zo strany nejakého láskavého vládcu, ktorý chcel vykonať správnu vec – Židia to okamžite využili a začali s obvyklými vykorisťovateľskými praktikami, až kým neprišiel znova pocit, že je potrebné znovu na nich uložiť obmedzenia… buď to, alebo ich vyhnať z krajiny úplne. Vyháňanie Židov z nacistického Nemecka od roku 1934 nebolo v žiadnom prípade jedinečnou historickou udalosťou; a stalo sa to z rovnakých dôvodov, ako aj v ostatných prípadoch.

K najnovšiemu „vyhnanstvu“ došlo na Strednom východe v roku 1948, čo bolo dôsledkom vytvorenia židovského štátu v Palestíne a arabsko-izraelského konfliktu, ktorý nasledoval. Pokračoval „exodom“ Židov z Ruska do Izraela a Spojených štátov od roku 1960 až do súčasnosti. Príčinou exodu z Ruska bola strata moci počas vlády Stalina, a následné nepriateľstvo ruského ľudu.

Musí existovať nejaký dôvod, že toľko rôznych národov po celom svete sa obrátilo proti Židom. Dialo sa tak prakticky vo všetkých krajinách, kde žili. To sa nemôže jednoducho pripísať bigotnosti, xenofóbii, alebo bezmyšlienkovitým predsudkom. Očividne si to Židia zapríčinili sami.

Židovský autor Bernard Lazare vo svojej knihe „L’antisemitisme Son Historie Et Ses Causes“ vydanej vo Francúzku v roku 1894, dochádza k nasledujúcim záverom:

„Pokiaľ by sa toto nepriateľstvo a averzia voči Židom udiala počas určitého obdobia a iba v jednej krajine, bolo by ľahké zistiť príčiny tejto nevraživosti. Táto rasa sa však stala predmetom nenávisti vo všetkých krajinách, kde sa etablovala.

Keďže nepriateľstvo proti Židom kvitne medzi najrôznejšími rasami, v krajinách ďaleko od seba, s rôznymi zákonmi, ktoré sa riadili odlišnými zásadami, kde nevládla rovnaká morálka ani zvyky a od prirodzenosti nemohli posudzovať tie isté veci rovnakým spôsobom, musí byť preto príčina antisemitizmu v národe Izraela [Židoch], a nie v tých, ktorí sa proti nemu postavili.“

Obr: Knihu „L’antisemitisme Son Historie Et Ses Causes“ publikoval vo Francúzsku v roku 1894 židovský autor Bernard Lazare

Profesor Jesse H. Holmes píšuci pre „The American Hebrew“ uviedol ohľadom vyháňania Židov toto:

„Len ťažko môže byť náhoda, že antagonizmus namierený proti Židom sa nachádza takmer všade na svete, kde žijú Židia a nežidia pospolu. A keďže sú Židia spoločným prvkom, už na prvý pohľad sa zdá pravdepodobné, že príčina je práve v nich a nie vo veľmi rozdielnych skupinách obyvateľstva, ktoré tento antagonizmus pociťujú.“

Je len logické myslieť si, ak je tá istá skupina ľudí univerzálne nenávidená v každej spoločnosti v ktorej žije, neustále počas celej histórie, že táto skupina koná niečo, čo ostatných provokuje.

Hlavné centrá židovskej svetovej moci súčasnosti sú Spojené štáty s približne 5,2 miliónmi Židov, a Izrael s 5,8 miliónmi Židov. Predtým bolo centrom židovskej moci Rusko. Židia sa z neho snažili šíriť svoju komunistickú ideológiu po celom svete za pomoci Červenej armády. Dnes používajú ekonomickú a vojenskú moc Spojených štátov na šírenie mierne upravenej ideológie – „demokracie“ – po celom svete. To je dôvod, prečo sú Spojené štáty zapojené do nekonečných vojen počas posledných niekoľkých desaťročí.

Nová židovská ideológia v Spojených štátoch, ktorá stojí za našou intervenčnou politikou, sa nazýva „neokonzervatívne“ hnutie. Neokonzervativizmus vôbec nie je konzervatívny. Jeho korene ležia v rovnako starej židovskej ideológii komunizmu. Neokozervatívne hnutie v Amerike je replikou ruskej Kominterny, ktoré sa pokúša rozšíriť komunizmus naprieč západnou civilizáciou a celým svetom. Kominterna aj neokonzervativizmus sú židovské hnutia. Židia dnes riadia Ameriku rovnako, ako riadili Sovietsky zväz v dvadsiatych, tridsiatych aj štyridsiatych rokoch. Od vytvorenia židovského štátu Izrael sú Židia po celom svete silnejší ako kedykoľvek predtým. Teraz majú vlastný štát, ktorý háji záujmy medzinárodného židovského národa. Infiltrovali každý úrad americkej vlády do takej miery, že doslova riadia celú krajinu a využívajú silu Spojených štátov na presadzovanie záujmov medzinárodného izraelského národa, vrátane vyciciavania miliárd dolárov amerických daňových poplatníkov do izraelskej pokladnice.

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Zdroj: Benton L. Bradberry: The Myth of German Villainy

Obsah

Ak sa vám kniha páči, môžete podporiť preklad finančným príspevkom. Podrobnosti

O ::prop

73 komentárov

 1. Práve kvôli takýmto článkom sa oplatilo podporiť preklad knihy. Bernard Lazare to vystihol úplne presne. Ten citát z jeho knihy o antisemitizme som čítal tuším aj v Synagóge Satanovej.

  • Netreba hneď brať všetko ako bernú mincu. Ja sám mám napríklad pár výhrad (avšak nie zásadných) voči niektorým tvrdeniam autora. A nepochybujem, že si rád „vyzobáva hrozienka“. 🙂 Keďže tie „hrozienka“ sú však také, o ktorých sa normálne (v mainstríme) nehovorí, nebudem ho za to kritizovať. 🙂 Ako vždy – celá história je iba o interpretácii autora. A tak dokážu dvaja autori tú istú udalosť interpretovať úplne inak. Niečo zamlčia, z nepodstatnej udalosti zasa urobia bod zlomu. Preto treba čítať, čítať a zasa čítať. O tých istých veciach, od rôznych autorov, z rôznej doby. Kamienky začínajú postupne zapadať do mozaiky. A pravda vnímavému človeku odrazu stojí pred očami… 🙂

   • Článok má niekoľko údajov, ktorých správnosť je sporná. V prvom rade nie je mi jasné, prečo sa má ‘žid’ písať s veľkým ‘Ž’. Áno v angličtine sa píše Jew, veľké ‘J’, ale taktiež sa píše Christian a veľkým ‘C’. Píše sa v slovenčine Kresťan s veľkým ‘K’?

    “….svätý .Pavol schopný založiť mnoho kresťanských kostolov….”

    ….Sv. Pavol (pôvodne Saul, turecký žid), nemohol založiť žiadne kresťanské kostoly, lebo tí “kresťania”, ktorých si získaval a im kázal (proti Rimanom), boli židia – Christian Jews – z čoho sa časom vyvinulo dnešné kresťanstvo (čo nie je nič iné, ako židovská sekta) a teda zakladateľom “kresťanstva” nie je žiadny Kristus, ale Saul (Pavol)….

    “Z lokálneho požičiavania peňazí vyrástol medzinárodný bankový systém, ktorý bol vždy riadený Židmi”.
    ….nie tak úplne. Pôvodne banky boli zriadené Íuďmi, pre ľdí, pre vlastnú pomoc a hlavne bez úrokov!
    Najslávnejšou, mestom riadenou bankou, bola banka v Amsterdame. Táto bez-úročná banka, bola založená v roku 1609. Nakoľko polovica európskeho trhu bola prepravovaná holandskými loďami, Amsterdam takú banku potreboval. Bola to najväčšia a najbohatšia banka na svete. (R.K. Hoskins “War Cycles, Peace Cycles”…p.53)

    “Alger Hiss a Whitaker Chambers boli ojedinelými výnimkami”.
    ….či bol Alger Hiss výnimkou, je sporné, nikde sa nedá nájsť jeho ‘náboženstvo’ a to je podozrivé samo o sebe… Robert W.Lee v jeho “The United Nations Conspiracy”…p.13-16 tvrdí, že bol žid….W.Chambers bol homosexual a bol to on, ktorý Hissa (svojho bývalého priateľa), usvečil zo špionáže pre SSSR…Hiss dostal 5 rokov….odsede 4….

    “White zomrel skôr, ako mohol byť stíhaný….”
    …o tomto židovi, Harry Dexter White (Weiss), ako som sa dočítal, nie je možné sa vôbec dopátrať jeho personálne údaje. Nikde niet zázanmu, kdo bol, odkiaľ bol, kde sa narodil, kdo on vlastne bol….že zomrel skôr, ako mohol byť stíhaný? OMYL. Keď ho prišli zaistiť, našli ho mŕtveho, spáchal sebevraždu….

    “že ich lojalita ku krajine, v ktorej náhodou žijú, je vždy až sekundárna”.
    ….nie, nie je ani sekundárna, lebo slovo “lojalita” je u nich neznáme. Podívajme sa čo píše ich Maurice Samuel v jeho knihe “You Gentiles”:
    “V našom živote, v židovskom živote, lojalita je neznáma. Niet pre ňu ekvivalent v našich emôciách”.

    Alebo:
    “Kdekoľvek nájdete žida, on je problem, zdroj nešťastia sebe samému a všetkým okolo neho”.

    Alebo:
    “My neprijmem vaše pravidlá, pretože my im nerozumieme”.

    A potom samozrejme jeho kniha “I, the Jew” (“Ja, žid”) plná podobných pozoruhodných výrokov.

    • Podľa pravidiel slovenského pravopisu:

     Mená národov, kmeňov, rodov, príslušníkov iných etnických skupín a pod. píšeme s veľkým začiatočným písmenom. Napríklad Róm, Indián, Habsburg (rod), Jesenský (rod), Eskimák a pod. To isté platí aj v prípade pomenovania obyvateľov ako napríklad Slovák, Stredoeurópan, Bratislavčan, Záhorák, Šarišan, Spišiak a pod. Teda aj Žid sa píše s veľkým písmenom, pokiaľ sa jedná o etnickú príslušnosť.

     Naopak všeobecné podstatné mená, ktoré vznikli z vlastných mien príslušníkov národov, kmeňov a iných etnických skupín alebo obyvateľských mien, píšeme s malým začiatočným písmenom, napríklad kresťan, žid (pokiaľ sa jedná o náboženstvo), moslim, františkán, štúrovci, demokrat, komunista a pod. Vzťahové prídavné mená, ktoré sú odvodené od vlastných mien, sa začínajú malým písmenom – slovenský, bratislavský, rómsky, indiánsky, stredoeurópsky a pod.

     • A ako taká perlička – na Slovensku je gramaticky úplne korektná veta:

      Nie každý Žid je žid. 🙂

      Synonymom pre túto vetu môže byť, aby som uviedol iný príklad, napríklad veta:

      Nie každý Slovák je kresťan.

      Dúfam, že teraz je jasnejšie, kedy sa píše malé ž a kedy veľké Ž. A je mi jedno, že niekto neuznáva Židov ako etnickú skupinu, lebo aj takí tu boli, že Norman? 🙂

     • Skôr neuznávam rozdiel medzi „etnickou skupinou“ a „náboženskou skupinou“. Aký je v tom rozdieľ? Oboje sú, v určitom zmysle slova,v tom bežnom súčasnom, len kultúrny fenomén.

      To, že Hatalova slovenčina umožňuje aj také nezmysly ako „Nie každý Žid je žid“ ešte neznamená, že majú sémantický zmysel. Ak,jestvuje taký sémantický rozdiel, tak by sa mal rozlišovať naozaj foneticky – určite nie len veľkosťou písmena.

      Židovská kultúra je náboženstvo, to bolo skôr než čokoľvek iné, takže žid je žid. Ak majú štát, sú Iztraeliti.
      Budeme mať aj Kresťana a kresťana? Aj Moslima a moslima? Aj Budhistu a budhistu? Čo je to za nezmysel?

      Samozrejme, toto by sa malo najlepšie vyriešiť jednotným písaním malým pismenom pre všetky skupiny, náboženské aj etnické. Prípadne teda jednotne veľkým pre obe, ako bolo spomenuté, že to majú v angličtine.

      Ja ale aj my všetci píšeme o jednom ideologickom jave, ktorým je židovstvo, judaizmus. Či si to niekto nazve náboženstvo, etnikum alebo národ, je mi slušne povedané už dnes naozaj … jedno. Je to jeden jav.
      Ak hovorím o politických silách s týmto javom spojených, používam vedome, tak, ako väčšina autorov, termín „sionizmus“. Je to zaužívaná zabehnutá dohoda, rozumie sa tomu a má to logiku, dá sa to odlíšiť.
      Ak bude treba rozlišovať etniká ľúdí , jestvujú termíny ako Aškenázi, Sefardi a podobne. A ak teda niekto bude chcieť poukázať na hromadne naozaj všetky také etniká ako jeden celok, môž epoužiť termín „židovské etnikum“, alebo teda „židovský národ“. To bude jasné a jednoznačné, nepotrebuje tomu nejasné slovo „Žid“ s veľkým písmenom.


      K tejto téme sa často mieša otázka rasy. Nuž, rasy sú zas niečo iné. Potrebujú logicky INE označenia. Môžeme nejakú rasu definovať aj ako „židovská rasa“, ja sa tomu v princípe teoreticky nebránim, ale potom to musí byť buď vyjadrené jasne, že sa myslí žid (rasa), alebo to musí byť jasné z kontextu.
      V každom prípad, čo sa týka označenia, keď sa povie „žid“, tak je implicitná, default hodnota: kultúra, ideológia, náboženstvo.
      —-
      Áno, naozaj absolútne nesúhlasím s používaním slova „Žid“ s veľkým písmenom, lebo to prináša zmätok.

      V celom tom článku mohlo byť jednotne použité slovo žid s malým písmenom. Dosaď si tam napríklad aj slovo budhista a pochopíš, že to bez všetkého ide.

      Zapamätajme si teda všetci záver:
      Nik žiadneho Žida nepotrebuje 🙂

     • Budem sa vyjadrovať výhradne ku gramatike. Ani ty nemôžeš spochybniť, že aj dnes existujú ľudia, ktorí konvertovali na judaizmus. To z nich ale Židov nerobí, iba židov, t.j. vyznavačov judaizmu. Rovnako, ako sa z teba nestane Indián len preto, že začneš vyznávať Manitoua. Nešťastím je, že sa používa rovnaký názov pre etnikum aj pre vieru.

      Taktiež nesúhlasím s vyjadrením „Skôr neuznávam rozdiel medzi „etnickou skupinou“ a „náboženskou skupinou“. Aký je v tom rozdieľ? Oboje sú, v určitom zmysle slova,v tom bežnom súčasnom, len kultúrny fenomén.“ Kresťanom môže černoch, Aziat, Indián. Ja tam rozdiel vidím a nepovažujem etnickú skupinu a náboženskú skupinu iba za podobný „kultúrny fenomén.“ Jedným sa rodíš, druhým sa stávaš.

      Ale bez ohľadu na to, čo si myslíme, pravidlá slovenského pravopisu hovoria jasne. Ja sa ich budem držať. Aj keď chápem, čo máš na mysli a mám aj ja svoje výhrady voči súčasnému stavu.

     • Pozri, ja opisujem (jeden) spôsob, ako by sa v tom spravil poriadok. Bez toho, aby sa menili pravidlá pravopisu, i keď zmeniť tie by bolo najlepšie.

      Každý pojem je vec dohody. Ale aj presného definovania.
      My tu viacerí zdôrazňujeme dôležitosť genetiky, rasy. Ok? A takto máme dve spôsoby človeka –
      1. podla rasy a
      2. podľa kultúry.
      Toto by sa malo v debatách rozlišovať, na tomto sa nejako dohodnúť. Ja ale na dohodu nedúfam, a to ni s tebou, lebo tie pojmy ako „etnikum“ alebo „národ“ sa raz používa ako genetický rasový atribút, a raz ako čisto kultúrny fenomén (aj podľa plebiscitu si vraj každý môže národnosť vybrať či určiť, akú chce).

      Tento chaos je každému jasný, tu si nič nové nepovieme a ani neovplyvníme bežné používanie tých slov.

      Ale v prípade používania slova „žid“ by sme mohli dosiahnuť taký lokálny konsenzus.
      1 rasa – oficiálne žiadna židovská rasa nejestvuje, ale keď o nej chce niekto hovoriť, tak je tu termín „rasový žid“
      2. kultúra – je iba slovo „žid“. To zahrňa náboženstvo, ale akúkoľvek inú kultúrnu vlastnosť
      Nie je mi jasné, prečo by sme my, respektíve ty, potrebovali termín „Žid“. Je to umelo vymyslené, aby mali židia výhodu pred kresťanmi. Aby sa mohli meniť, raz o sebe tvrdiť že sú náboženstvo a brať tie výhody či klamlivé vysvetlenia, raz to, že sú národ a brať tie výhody či vysvetlenia.
      Ak náhodou naozaj nevyhovuje slovo „žid“, tak navrhujem každému používať slovo Aškenáz, prípedne iné podobné vhodné. To už je naozaj lepšie to Chazar.

      Neskrývam, že okrem logiky či jasnosti mi ide aj o politikum a aj preto nemienim v tomto akceptovať ich oficiálny úzus s malým a veľkým písmenom.

      Na tvoju otázku teda platí: kto prestúpi na judaizmus, je žid. Prečo nie?

      A čo sa týka pravidiel gramatiky: článok si prekladal z angličtiny – ako vieš, aký Žid-žid mal autor na myslí, keďže angličtina to nerozlišuje.?

      Ergo, to rozlíšenie veľké a malé písmeno je zbytočné, a kým sa bude písať v slovenčine malým písmenom kresťan, moslim, budhosta, budem skutočne ja vždy písať malé žid.
      Proste vždy hovorím o ideológii – ako aj táto prekladaná kniha.

     • Odpoviem iba na záver. V kontexte knihy je jasné, či ide o židov alebo Židov. V knihe sa o nich nehovorí v kontexte náboženskom, ale etnickom. Navyše boľševici skutočne neboli z obrovskej väčšiny veriaci v judaizmus, aj keď sa do určitej miery držali zvyklostí judaizmu. 🙂

     • Ok, ono je to aj dosť jedno a nemá to riešenie. Je to v prvom rade zlé riešené v slovenčine, je to takmer čiste pravopisne zlé pravidlo, ktoré potom vyvoláva takéto zbytočné špekulácie.
      Mená národov, etník a náboženstiev by sa mali písať rovnakým písmenom, či už veľlým či malým, a bol by pokoj.
      Hatalova slovenčina je paškvil – je aspoň každý Slovák slovák?

     • V kontexte toho čo tvrdíte, by malo byť správne :

      „Nie každý žid je Žid.“ A nie naopak, ako píšete vy.

     • To je predsa jedno. Nie každý Slovák je kresťan. Nie každý kresťan je Slovák. Oba výroky sú pravdivé.

     • Chcem dodať, že to, že som písaval malým písmenom a hovoril teda o ideológii, náboženstve, bola moja určitá prax, konkrétny prístup v danom období a v daných debatách, kde som ja proste zdôrazňoval ako základ náboženský aspekt.
      Neznamená to, že „neuznávam Židov ako etnickú skupinu“. Samozrejme, že sú také skupiny – ale ja som sa koncentroval na náboženstvo, lebo som videl a vidím stále v ňom základ ich odlišnosti aj problémov.

      Ja teda uznávam, že nie je až taký problém rešpektovať pravopis, aj keď je blbý (ale téma pravopisu, to je ozaj pre deti, to je ako debata o počasí) A hlavne uznávam, že pri niektorých témach je lepšie hovoriť o etniku, teda o Židoch.

 2. Tá kniha sa volá „Mýtus o nemeckej podlosti“, ale teda záber má riadne široký. Až príliš široký na taký názov. O klamárskom zdeformovanom prístupe k Nemcom sa dá písať aj bez takého rozsiahleho spomínania židov či boľševikov, tomu sa venujú iné knihy dosť, ale téma identity Nemecka a rôznych mýtov okolo neho – to je samostatne zaujímavé.
  Takto je z toho guláš.

  A aj formu-štýl má tá kniha dosť triviálnu. Tento druh literatúry, tento štýl, pretože je sám ideologický, naráža príliš na idologickú blokádu čitateľov. Tápredošlá kniha, „Hitlerova vojna“, bola podľa mňa výborná. Toto nikomu nič nové nepovie.

 3. Vrelo odporúčam si pozrieť osud Olega Lavrentieva, ktorý navrhol konštrukciu vodíkovej bomby (priznanej Tammovi a Sacharovovi – chazarom). Zároveň navrhol aj riešenie riadenej termonukleárnej reakcie.
  Poučné na tom je ako tá svoloč kradne výsledky iným a vydáva ich za svoje.

  https://www.euro-fusion.org/newsletter/the-lost-story-of-the-russian-scientist-oleg-lavrentiev/

  https://en.wikipedia.org/wiki/Oleg_Lavrentiev

  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

 4. Nechápem čo treba riešiť také jasné veci ako žid a Žid. Samozrejme, že je to správne. Historicky sa nerozlišovalo tisíce rokov náboženstvo a národnosť, pretože židovské nábozenstvo bolo od svojho vžniku nábozenstvom rasovým a národnostným špecifickým iba pre Židov. Takže argumentovať tu budhistami, krestanmi , moslimami je úplne od veci. A kto sa nad tým podivuje, sa len usvedčuje, že nepochopil do hĺbky podstatu. Slovenčina má dobré riešenie rozlíšiť podstatné meno a meno národa písmenom. Takto vieme , že hovoríme o nábozenstve a nemusíme použiť prídavné meno, ani iný opis . Rovnako ako v pripade kresťan kresťanskývyznávač kresťanského náboženstva. Keďže však je názov židovského náboženstva odvodený od mena národa a zároveň rasy Židov, tak sa stretávame s fenoménom žid a Žid. A práve v dnešnej dobe je to užitočné, pretože dochádza k javu velmi rozširenému ale iba posledných ani nie 100 rokov, hovorím o ateizme. Tak sa začali rozlišovať Židia ked hovoríme o národe ale nutne nié o človeku veriacom, nakoľko môže byť aj ateistom. Kdežto keď použijeme slovo žid, zdôraznujeme náboženstvo, hoci je automatické že žid je nutne Žid. Naopak to nutne neplatí. Niekto môže argumentovať, že nemám pravdu, uvedúc tzv. konvertitov. Tým sa však len usvedčil, že ako som vravel, nepochopil podstatu problému. A taký by sa nemal ani vyjadrovať k problematike. Židia nikdy nemali záujem rozširovať svoje náboženstvo. Ani sa tak nesprávali. Na rozdiel od kresťanov, moslimov a buddhistov .Správali sa opačne, chceli uchovať svoju rasu a národ čistý, k tomu im slúžilo práve nábozenstvo. Problém konvertitov bol vždy minoritný a nedôlezitý.
  Takto po tisícročia splyvali pojmy Žid a žid. Židovský národ si vyvinul za 5774 rokov existencie špickový systém ochrany čistoty krvi. Takzvanú ketubu. To je svadobná zmluva, ktorej súčasť je aj rodokmeň. Nikto tak nedbá na dodržiavanie čistoty krvi a ochranu svojej šlachty. Z toho vidíme, že Židia majú výborne vyvinutú eugeniku v praxi. Dokonca majú výborný kastovný systém.

  • Je rozdiel medzi židom etnickým , pochádzajúcim z Palestíny po predkoch, čiže geneticky a židom človekom vyznávajúcim judaizmus.
   Chazari prevzali judaizmus a nemajú s Izraelom či etnickými židmi nič společné po genetickej stránke. Tvoria pritom 80% dnešných „židov“ . Na to poukazujú autori ako Finkelstein s tým, že práve títo sa najviac dožadovali práva na „historické“ územia a štát Izrael. Hoci paradoxne nemajú s Palestinou nič spoločné.
   Čo sa týka „čistoty krvi“ , hlavným dôvodom je hlavne majetok a predchádanie jeho deleniu či strate. Ako povedal Marx:

   „Co bylo o sobě a pro sebe základem židovského náboženství? Praktická potřeba, egoismus.Chimérická židova nacionalita je nacionalita obchodníka, peněžního člověka vůbec.

   Neopodstatněný zákon židů je jen náboženskou karikaturou neopodstatněné morálky a neopodstatněného práva vůbec, je to karikatura jen formálních obřadů, kterými se obklopuje svět zištnosti.

   I zde je nejvyšším vztahem člověka zákonný vztah, vztah k zákonům, které nejsou pro něho zákony proto, že by to byly zákony jeho vlastní vůle a podstaty, nýbrž proto, že vládnou a že za odpadlictví od nich hrozí msta.

   Židovské jesuitství, totéž praktické jesuitství, které Bauer nachází v talmudu, to je poměr světa zištnosti k zákonům, které tomuto světu vládnou a jejichž lstivé obcházení je hlavním uměním tohoto světa.Židovství se nemohlo dále vyvíjet jako náboženství, nemohlo se dále vyvíjet theoreticky proto, že světový názor praktické potřeby je svou povahou omezený a vyčerpává se několika rysy.Náboženství praktické potřeby nemohlo být pro svou podstatu dovršeno v theorii, nýbrž jen v praxi právě proto, že jeho pravdou je praxe.

   Židovství nemohlo vytvořit nový svět; mohlo jen vtáhnout do okruhu své činnosti nové výtvory a vztahy světa, protože praktická potřeba, jejímž rozumem je zištnost, se chová pasivně a nemůže se libovolně rozšiřovat, nýbrž je jen rozšiřována dalším vývojem společenských podmínek.

   Židovství vrcholí zároveň s dovršením občanské společnosti; ale občanská společnost se dovršuje teprve v křesťanském světě. Jen za panství křesťanství, které způsobuje, že se všechny nacionální, přírodní, mravní, theoretické vztahy stávají člověku vnějšími, mohla se občanská společnost úplně oddělit od státního života, přervat všechny druhové svazky člověka, dosadit místo nich egoismus, ziskuchtivou potřebu, rozložit lidský svět na svět atomických, nepřátelsky proti sobě stojících individuí.

   Křesťanství vzniklo z židovství. A znovu vyústilo v židovství.

   Křesťan byl od začátku theoretisujícím židem; žid je tudíž praktickým křesťanem, a praktický křesťan se znovu stal židem.

   Křesťanství překonalo reálné židovství jen zdánlivě. Křesťanství bylo příliš vznešené, příliš spiritualistické, než aby odstranilo surovost praktické potřeby jinak než únikem do nebes.

   Křesťanství je sublimovaná myšlenka židovství, židovství je sprosté využití křesťanství, ale toto využití se mohlo stát všeobecným teprve tehdy, až křesťanství jakožto hotové náboženství theoreticky dovršilo sebeodcizení člověka sobě samému i přírodě.

   Teprve tehdy mohlo židovství dosáhnout všeobecného panství a učinit z odcizeného člověka, odcizené přírody zcizitelné, prodejné předměty, vydané na pospas zvůli sobecké potřeby, čachru.

   Náboženství praktické potřeby nemohlo být pro svou podstatu dovršeno v theorii, nýbrž jen v praxi právě proto, že jeho pravdou je praxe.

   Židovství nemohlo vytvořit nový svět; mohlo jen vtáhnout do okruhu své činnosti nové výtvory a vztahy světa, protože praktická potřeba, jejímž rozumem je zištnost, se chová pasivně a nemůže se libovolně rozšiřovat, nýbrž je jen rozšiřována dalším vývojem společenských podmínek.Nevysvětlujeme židovu houževnatost z jeho náboženství, nýbrž naopak z lidského základu jeho náboženství, z praktické potřeby, z egoismu.Jakmile se společnosti podaří zrušit empirickou podstatu židovství, čachr a jeho předpoklady, je žid znemožněn, protože jeho vědomí už nemá předmět, protože subjektivní základ židovství, praktická potřeba, se zlidští.“

   • To som čakal, tých Chazarov. A máte zrejme pravdu. Len zabúdate na jedno a to je ich majstrovská tvorba národa v priebehu storočí. Dnes máte aj Židov s modrými očami a blonďavých. A to ie tá eugenika o ktorej som hovoril. Tá bravúra v miešaní. Vôbec sa nedívam na to zle. Naopak majú môj obdiv . Kto sa stretol s problémami praktickej eugeniky vie, že najväčšia výzva šlachtenia je udržat daný geneticky kmeň zdravý, pri zachovani jeho vlastností. A oni to dokázali, dnesný Aškenázy už dávno nie sú Chazari. Sú to Židia. A preto nemáte pravdu.? Nechcem to ďaleko rozvádzať. Poviem to inak, my by sme sa mali od nich poučiť. Prvý krok by bol ignorovať to čo od nás ziadajú. V štýle, sami víno pijú a nám vodu prikazujú. Samozrejme musíme sa riadiť len naším zdravým rozumom a kašlať na ich prikázania nám, sledujme čo je dobré pre nás, poučme sa z ich chýb a rovnako z ich úspechov. Pravdaže mali aj tažké prehry, výsledok je niekolko desiatok, rýdzo židovských syndrómov, špecifických pre tento národ, to je následok tažkeho líniového krízenia, ĺudovo nazývaného krvismilstvo. Napriek tomu dokázali zachovať rozhodujucu masu zdravych a talentovanych jediincov, práve brilantnym primiešavaním cudzej krvi, tak aby zachovali podstatu. Nijaké iné riešenie neexistuje.
    Uzavretie sa do ohranicenej oblasti( nemyslím geograficky ale geneticky materiál), totiž vždy vedie k degenerácii. Výbornym prikladom su gepardy, je ich tak málo, že sú vsetky geneticky poskodené, jednoducho ten kmeň je primaly. Uz sú vsetkci príbuzný. A toto je aj náš problém, z času na čas je dobre a nevyhnutné priliat trochu čerstvej krvi odinakadial, samozrejme myslim len bielu rasu.

    • Děkuji za zajímavé informace. Mezi Židy je velké množství genetických vad, takže sice se udrželi jako národ, ale jsou si blízce příbuzní.
     Nedávno v článku na PL o muslimské problematice ohledně zdraví, padly informace, že Jedličkův ústav otevřený roku 1920 a Olivův ústav otevřený o 4 roky později, byly zřízeny právě pro děti židovské komunity v Praze. http://www.jewishvirtuallibrary.org/ashkenazi-jewish-genetic-diseases
     Jak velké množství lidí muselo být postiženo v Německu, když tam bylo Židů daleko více? Proto tam došlo za Hitlera k těm drastickým opatřením…

   • Tak sa nám tu rozprúdila ‘staronová; debata “žid alebo Žid?” Prop dobre pamätá, bol to Norman a ja, možno povedať “you and me against the world”, proti zástancom
    “Židov”, teda veľké “Ž”.
    Čo sa týka tých “pravidiel” slovenskej gramatiky, v tomto príoade, ako aj v niektorých iných, mi môžuu byť ukradnuté aj s Hatalom. Ja už som zažil pár takých ‘úpravcov’ slovenskej gramatiky – bol som v prime, lebo sekunde gymnázia – keď sa naaraz muselo písať, “muži išli”, ale “ženy išly” “vtáci” boli naraz “vtáky” a “vlci” boly “vlky”…atď. Vždy keď výjdu z vysokých škôl noví ‘géniovia’, tak nepremýšľajú o ničom inom, len ako by sa zviditelneli a prišli s niečm novým. A tak to potom vypadá, že dnes už nie je ‘zpráva” a “správa”, čo je obrovský rozdiel, ale už je len “správa”. Toho fenoména by som rád poznal, ktorý s týmto prišiel.
    “Podľa pravidiel slovenského pravopisu:
    Mená národov, kmeňov, rodov, príslušníkov iných etnických skupín a pod. píšeme s veľkým začiatočným písmenom….”
    …nevidím tu uvedené “náboženstvo…”, ale ja ostanem s Dr. A.M. Lilientahlom, židom, ktorý vo svojej knihe “Zionist Connection II –What Price Peace?” píše:
    “Religion and ethnicity does not make a race”. Židovstvo nie je nič iné ako náboženstvo a keď ja zajtra prijmem židovské náboženstvo, a ani moja etnicita, ani rasa, sa nijako nezmení.

    “Teda aj Žid sa píše s veľkým písmenom, pokiaľ sa jedná o etnickú príslušnosť….”
    …nezmysel, židovstvo nemá nič spolčné s etnikom. Židia považujú Abraháma za ‘prvého žida’, ale vieme, že nielenže nebol žiadnym židom, ale ani Semitom. Bol Smer z Uru.

    “Poučné na tom je ako tá svoloč kradne výsledky iným a vydáva ich za svoje”.
    ….dobrý postreh. Podívajme sa na židovku Lise Meitner, ktorá v roku 1938 išla do Dánska, kde dala židovi, fyzikovi Niels Bohroviv výskymy o úspešnom “fission experiment”, dosiahnutom v Berlíne. Tento to poslal ďalej, až sa to dostalo ku Einsteinovi, ktorý už sedel v Princetone (University) a tento napísal Rooseveltovi, aby Amerika okamžite začala čím skôr program, výskum atómovej bomby, lebo že Nemci už zostrojujú atómovú bombu (čo ale nebolapravda). Pdobné je to s Einšteinoma ka je záujem, uverejnil som o ňom článok pod názvom “Einštein a jeho dielo” už 2.decemvra 2004 na “Beo”. Dozvete sa, kde on pobral jeho rozumy a potom ho židovské media vyniesli do nebies až k Nobelovej cene a hlúpi góji, ešte dnes o ňom trepú hovadiny aký on bol “genius”. Je to ako s Edisonom, dnes sa už ani nevie, čo vymyslel a čo ukradol (od Teslu).
    “…pretože židovské nábozenstvo bolo od svojho vžniku nábozenstvom rasovým a národnostným špecifickým iba pre Židov”
    ..táto úvaha sa samozrejme podobá na jej autora….vie pán Svarga, že množstvo židov v Palesíne prijalo Islám a satli sa moslomi? Ako mohlo byť židovstvo náboženstvom rasovým a dokonca národnostným, keď židia sú rasovo takí isí Semiti, ako všetci ostatní Arabi?
    Kde chodíte na tieto úvahy? Židovstvo nebolo ešte v 8-9 storočí žiadnym “špecifickým” náboženstvom, nábožebstvom jedného boha. Počul ste niekedy, kto bola Asherah, žena Jahweho? Počul ste niekedy o lokalite “Kuntillet Ajrud” v Sinajskej púšti?
    Koniec-koncov, Icc vám bravúrne vyvrátil vaše každé slovo.

    • Dobrý guláš.

    • Christian Freeman

     somarina. Ben Gurion bol, ak sa dobre pamatam, budhista, ale stale Zid!
     Ono problem je v tom zamernom zamienani „zid“ ako nabozenstva (pricom je to normalne judaista, teda privrzenec judaizmu) a Zid, ako rasovej/etnickej formy.
     A samozrejme, Abraham prvym zidom/Zidom byt nemohl uz len z toho dovodu, ze – ak uz prijmeme vseobecnu definiciu – tak „Zid“ (spravne Judejec) je oznacenie az kmena Judu, co je – aj pre neznalych Biblie – davno po Abrahamovej dobe.
     Zase obcas nezaskodi uvadzat spravne info aj v pripadoch, kde clovek nesuhlasi s celovym obsahom.

   • Mne pripadá ako typická ukážka židovského deformovaného myslenia to, čo tu predviedol Icc.
    Je to proste typické splietanie nedefinovaných slov, ničím neodôvodnené a nikam nevedúce všeobecné tvrdenia.
    Nakoniec sa na to nalepí nálepka „náboženstvo“ a talmudizmus je hotový.
    Prirodzene, kritizovať sa odváži málokto – väčšina ľudí to samozrejme správne ani nečíta, ten zvyšok sa bojí, aby nebol obvinený z nekultúrnosti a blbosti.
    Ja sa nebojím. Císar je nahý, to čo napísal Icc je znôška židovských blbostí.

   • Icc, v skutočnosti tu nie sú žiadne solídne dôkazy v prospech chazarskej teórie. I židovskí genetici pripustili, že ide o hoax: http://davidduke.com/khazar-theory-koestler-admitted-wrote-book-jewish-interests/

    Z Dukeovho webu sa dočítame:

    Obrovské množstvo štúdií preukazuje blízky vzťah medzi aškenázskymi a sefardskými Židmi. Napriek svojmu rozdeleniu majú spoločných predkov s dodaným admixure severoeurópskych génov, a preto majú (Aškenázovia) v priemere svetlejšiu pokožku ako ich sefardskí bratia a sestry. Židia majú okolo 15 – 25 % európskych génov a za sebou tisíc rokov extrémneho imbrídingu.

    • Ako som povedal, robia naozaj kvalitnú eugeniku? úplne vážne hovorím, že by sme sa od nich učiť.

    • Christian Freeman

     Ako sorry, ale čo je toto za blbosť? V skutočnosti je konverzia Chazarov na judaizmus vcelku dobre zdokumentovaná, to, že Aškenázi majú spoločné gény so Sefardami nie je žiadny objav, sefardskí (palestínski) Židia do Chazarie emigrovali za vlády byzantského cisára Leva Izaurijského.
     V podstate dezinterpretuješ samotný článok vševeda Dukea. Koestlerov výrok nevypovedá nič o tom, že by to, čo napísal, bola nepravda, akurát podáva dôvod, prečo tú knihu napísal.
     Židovskí genetici, to sú tí, ktorým sa podarilo DNA sfalšovať?
     Inak, po dobe oslavných ód na objaviteľov Chazarie nastala doba popierania, pretože Izraelcom a ich riťolezom došlo, že v takomto prípade by (svoj domnelý) nárok na Palestínu stratili.
     Asi preto tá „diskreditácia chazarskej teórie“.

     • Chazarská teória bola fakt debunkovaná. Pokiaľ ide o konverziu Chazarov, tak tá sa síce uskutočnila, avšak chýbajú dôkazy, ktoré by potvrdzovali, že išla i mimo elity.

      A je to fakt ohromne presvedčivé napísať, že Židia sfalšovali DNA testy. 😀 Odrazu je DNA veda totálne nespoľahlivá, keď sa nám to nehodí, že? 🙂 Pripojím ešte zoznam 12 serióznych genetických štúdií z Dukeovho webu:http://davidduke.com/rethinking-khazar-theory/
      Môžeš uviesť dôkazy podporujúce tvoje tvrdenie, že tieto štúdie boli sfalšované? Sme zvedaví. 🙂

      A kde si prišiel na to, že by Židia odrazu stratili „právo“ na Izrael, ak by sa zistilo, že sú Chazari? Tvoje tvrdenie implikuje, že pôvod odrazu činí právo na zem, ktorá nebola daných kmeňom okupovaná po vyše tisíc rokov. Lenže v medzinárodnom práve žiadne takéto právo neexistuje.

      Navyše Židia aj tak nie sú biblickí Hebrejci. Nie sú to Hebrejci, ani Chazari. Sú to nešpecifikovaní, mongrelizovaní konvertiti – miešanci blízkovýchodných a európskych skupín spojených judaizmom.

 5. Pekná diskusia ako sa na dobrú spoločnosť sluší a patrí. Záverom by sa dalo povedať, že v súčastnosti dochádza ku konfliktu medzi synkretizmom a parentálnym náboženstvom. Problém prečo v globále víťazí kresťanstvo a nie judaizmus (a tým pádom aj boj so súčastným sionizmom bude len epizódou) je v univerzalite. Judaizmus nie je tak univerzálne aplikovateľný ako kresťanstvo, samozrejme je to svojím spôsobom univerzálne náboženstvo, ale míňa sa cielu – nerobí ludí štastnými, respektíve v tomto aspekte za kresťanstvom zaostáva. Hlavne práca s kolektívnym inštiktom zvaným svedomie je u židov menej výrazná ako u kresťanov. Toto je aj problémom protestantov, preto sa zvykne ich protestovanie označovať ako slepá vetva klresťanstva. Jedna z vecí, ktoré reálne dokáže ohroziť judaizmus a teda aj jeho herézu kresťanstvo, je životné prostredie. Ak v budúcnosti sa nebudú dať udržať velké urbanistické celky pohromade vďaka extrémnym podmienkam, tak víťaziť by mal islam.

  • Fíha. Príspevok roka. Pane, klobúk dole. Máte moju úctu.

   • Však som to napísal jasne, že Abram (neskoršie Abrahám) bol Sumer z Uru a nebol ani Semita, ale z mne neznámeho dôvodu ho židia považujú za “prvého žida”. Asi preto, lebo boh prehlsil jeho a jeho rodinu a potomkov za “vyvolených”, a ukázal mu “zasľúbenú zem” Canaan; a odtedy sú teda “vyvolení”; problem je vak v tom, že stale nevieme k čomu sú oni vyvolení.

    Druhá pointa spočíva v tom, že Žid, alebo žid, je sporné a úplne nepodstatné, lebo slovo Jew, teda žid, bolo vlastne až do 18-ho storočia neznáme.

    Počas jeho života, Ježiš bol jeho súčasníkmi známy ako ‘Judeán’, nie ako ‘žid’ a taktiež Ježiš nazýval sám seba ‘Judeán’, nie ‘žid’.
    V dobe ukrižovania (?) Ježiša, Pontský Pilát bol v Judei administrator za Rímske Impérium, ktoré zahrňovalo časť Stredného Východu. Pokiaľ sa týkalo jeho, oficiálne, oybvatelia Judey boli ‘Judeáni’, nie ‘židia’, ako boli nazvaní neskoršie, až od 18-ho storočia! V tejto dobe nebola v Judei náboženská, rasová, alebo národnostná skupina známa ako ‘židia’, a ani nikde inde vo svete.
    Je neodškriepiteľný fakt, že slovo ‘žid’ bolo neznáme do roku 1775. Pred rokom 1775 slovo ‘žid’ neexistovalo v žiadnom jazyku.
    Ježiš je označovaný ako ‘žid’ po prvý krát v Novom Testamente, v revidovaných vydaniach 18-ho storočia, z prvých prekladov Nového Testamentu zo 14-ho storočia do anglického jazyka, keď tlačiarenské stroje zásobovali svet po prvý krát neobmedzeným množstvom Nového Testamentu.
    Ježiš poprel formu náboženského uctievania, praktizovaného v Judei počas jeho života. Vtedy bola známa ako Farizeizmus; dnes je praktizovaná ako ‘Judaizmus’.
    Eminentný rabín, Louis Finkelstein, hlava “Židovského Teologického Seminára v Amerike”, v predslove jeho prvého vydania “The Pharisees”, na strane XXI, píše:
    “…Judaismus…Phariziaismus sa stali Talmudismus, Talmudismus sa stal Stredoveký Rabbinismus, a Stredoveký Rabbinismus sa stal Moderný Rabbinismus. Ale počas týchto zmiien v pomenovaní, duch starovekého Farizianizmu prežil nezmenený”.

    • Táto argumentácia mi pripadá tak trochu, ako by som počul „známeho historika“ Kamenca, keď hovorí o Slovákoch. Podľa neho Slováci do 17. (?) storočia neexistovali, pretože až vtedy prišla prvá písomná zmienka o „Slovákoch“ dovtedy sa totiž nazývali „Slavjaci“ alebo tak podobne… Ale to predsa neznamená, že slovenský národ neexistoval, aj keď pod iným menom. Netreba snáď ani pripomínať, že Kamenec je Žid.

 6. Ale predsa, je tu jedna jasná a neoddiskutovateľná nemecká podlosť. Nemecká podlosť spáchaná na nevinom národe. A tu jednoducho aj akokoĺvech zaujatý germanofil stráca argumenty. NAPADNUTIE BELGICKA!! Opakóvane v roku 1914 a v 1938. Niutno povedať, že aj tam sa dopusťila nemecká armáda nečestného nevojenského konania. Vraždy civilov, vraždy rukojemníkov na výstrahu.
  Belgicko bolo neutrálne. Jednanie Nemecka bolo podlé a zákerné,iste veľmi účinné . Ale bavíme sa o nemeckej podlosti. Takže nie je to mytus. Nemci sú podlí. Toľko fakty. Padni komu padni.

  • Ani trochu vám nevadí, že po skončení Prvej svetovej Spojenci priznali, že všetky obvinenia zo zverstiev nemeckej armády v Belgicku bola iba propaganda? A navyše keď Nemci Belgickom iba prechádzali a neobsadzovali ho? O ďalšej židopropagande, čo tu šírite, ani nehovorím.

   • “Nemci sú podlí”.
    “Belgicko bolo neutrálne”.

    Počúvajte, diletanstský idiot, chrapač smelá, vy nazývate mňa, môjho otca a starého otca podliakmi? Keď tu chcete niekoho poučovať, vy debilný šašo, tak sa do histórie, o ktorej tu chcete drístať, musíte najprv podívať.
    Vysvetlím vám, kdo bol podliak a aké bolo Belgicko “neutrálne”:

    Je dávno dokázané, že tzv. ‘útok’ na Holandsko a Belgiu nebol vôbec ‘útok’, ale jasný akt sebe-obrany, keď uvážime, že obidva tieto štáty sa už rozhodli ku “krokom vojenského charakteru” ktoré znamenali poskytnutie pomoci Anglicku a Francúzsku, ktoré boli s Nemeckom vo vojne.

    Jednalo sa o “preteky”, kdo skôr. “Závod’ – kdo z koho- sa uskutočnil 10-ho mája 1940, keď obidvaja, Anglicko aj Francúzsko by boli vkročili do Belgie v tom istom čase ako Nemecko. Spojenci dokonca vtrhli do Belgie skôr, než Belgia a Holandsko potvrdili útok Nemecka a dokonca skôr ako požiadali o pomoc, teda nemecký útok nebol pre nikoho prekvapením. Churchill, už v tom čase ministerský predseda, vymenoval sám seba za Ministra války a obvinil Nemecko z agresie, tak ako to urobil v prípade Nórska.
    Hitler vysvetľoval že nie je presvedčený o čestnej neutralite Belgie, pretože Belgia očividne opevňovala len svoju hranicu s Nemeckom a boli náznaky, že povolí rýchlu inváziu francúzskym a anglickým silám zhromažďujúcim sa na západnej hranici – tajná vojenská dohoda v tomto smysle, medzi Belgiou a západnými mocnosťami vraj už existovala.

    Kde sa nabralo v “neutrálnej” Belgii 338,226 Britov (BEC – British Expeditionary Corps), včetne vojska belgického a holandského – týchto “neutrálov”- ktorých generáli von Brauchitsch, von Rundstedt a von Bock, na rozkaz toho ‘podliaka’ Hitlera, tí podlí Nemci nechali, aby sa vypratali do Anglie a dal im na to čas od 27 mája do 4 júna, namiesto toho, aby ich vzal do zajatia a Anglia by už mala po vojne?
    Ako sa dostalo do tej vašej “neutrálnej” Belgie všetko to, čo tam angličania, keď utekali ako potkani, zanechali – 2,300 kanónov, 120,000 vozidiel, včetne 45,000 obrnených vozidiel, 700 tankov, 500 protilietadlových kanónov, 850 proti-tankových kanónov, 11,000 guľometov, 20,000 motocyklov, ich celú výstroj, muníciu a skladištia. Že skoro celá ich armáda vôbec mohla “odísť”, bolo úplne len vďaka Hitlerovej dizilúzie, že tmavá hrozba Ázie, zatienňujúca Európu, privedie Britániu k porozumeniu s Nemeckom v spoločnej ochrane. Len pár členov BEC sa vrátilo do Anglie s viac, ako šatstvom, čo mali na sebe.
    V skutočnosti tí “podlí” Nemci, nechali z Dunkirku odísť celú anglickú armádu.

    Ovšem aby ste sa dozvedel pravdivé udalosti Druhej svetovej, vy ‘univerzitný absolvent’, by ste sa musel dopátrať k materiiálom, ako napr:
    • “Falshood in Wartime” by A. Ponsonby,
    • Kleist, “Auch du warst dabei”,
    • Hans Grimm, “Warum ? Woher ? Aber wohin?“, edit. 1954
    • The Veale File –“Advance to Barbarism”

    A nakoľko sa asi k tymto materiálom nikdy nedostanete a keď aj, tak vám nepomóžu, lebo na jazyky ste zrejme dutý.

    A keby ste chcel veieť niečo o vraždení, kliknIte si na Googli “Kurapati” (Belarus, pri Minsku) a dozviete sa o tých vašich židobolševických priateľoch, s ktorými ste vždy tak zadobre; viete si vôbec predstaviť masový hrob, alebo viac masových hrobov (?), v ktorých leží odhadom cca. 250,000 nevinných ľudí, postrieľaných vašimi židovskými priateľmi NKVD (vtedy GPU), proti ktorým naši otcovia, bratia, strýkovia, “podliaci” bojovali neúprosný boj?
    Popravde, zaslúžite si to, čo mate a to čo vás ešte očakáva. Budete sa diviť, až vám budú “uši odstávať ”.

    • Ja Vám ďakujem za milé slová, udatný pán toho času v úkryte v Kanade. Urážky Vam idú výborne ako každému statočnému srdcu. To je jasné. S logickým myslením je to už poslabšie. Sám tvrdíte, že Belgicko bolo napadnuté ako prvým Nemeckom. Ale,že to bolo iba o závod. Dobre. V zápätí tvrdíte, že Belgičania sa opevnili iba na nemeckej protistrane. Tam máte prvý rozpor. Kto je v pevnosti a tú si buduje, nehodlá útočiť. Samozrejme, že Angličania a Francúzi vtrhli následne do Belgicka, veď boli napadnutý. Jednoducho to sú zákony. Pane, neobkecáte ani urážkami nezamaskujete, že Nemci nebojovali ako chlapi na Maginotovej línii ale utočili cez neutrálne krajiny. A rovnako podlo a zákerne sa vysporiadali s CSRr. Najprv Mníchov a potom keď už boli Česi bezbranný, tak ich obsadili. To bol akt akej spravodlivosti a cnosti Vášho pána Otecka a Dedka, keď už sa k tomu hlásite. A prvé čo ich zaujímalo bolo zlato.??

     • S vami sa proste slušne nedá, vaše trolovanie, klamstvá, židoboľševická propaganda a choré fantázie sú únavné. Dal som vám šancu, ale opäť ste skĺzol na svoje krivé cestičky.

     • Tochu to s ním preháňate. Trolovanie a antitrolovanie má od tohto ďaleko. Avšak lepšie na odčítanie príčin druhej svetovej vojny z pohľadu nezaujatosti je prípad Japonsko vs USA. V Európe sme zaujatí a zaslepení aj voči sebe. Tak isto aj farebné revolúcie sa lepšie odčitavajú a pozorujú v cudzine ako u nás.
      Japonci vstúpiť do konfliktu s USA nechceli (viedli predsa pravú koloniálnu vojnu už v Číne), ale odstavenie od dodávok ropy ich k tomu dohnalo. Podobne aj sociálny a obchodný tlak na Nemecko vyprodukoval Hitlera a hnal ho určitým smerom, bez veľkej možnosti manévrovať. V dnešnej dobe tento trend sa dá odčítať aj na tom, ako tlak vojensko priemysleného komplexu zničil bývale ZSSR a ide po krku aj Spojeným štátom.

     • 1. Vôbec nepreháňam. To by ste mal vidieť, aké príbehy sem postoval. O kamarátoch, ktorí našli v lese paličku z neznámeho materiálu a zo západu za ním prišli kupci s kufrom plným peňazí a podobné fantázie. Ja sa nechám presvedčiť faktami, ale keď niekto tvrdí, že historická udalosť sa stala tak a tak, lebo to povedal kamarát pri pive, tak to teda je na mňa veľa.
      2. K Japonsko-Americkej vojne nedošlo preto, že Japonsko bolo odrezané od ropy, ale preto, že Amerika hľadala cestu, ako rozpútať vojnu s Japonskom tak, aby Japonci vystrelili ako prví a Amerika vyšla ako morálny víťaz. Odrezanie od ropy bolo iba jeden z krokov, ako to dosiahnuť. Ak by Japonci nereagovali, Amerika by si našla niečo iné. Skúste si prečítať, čo o tom píše bývalý americký prezident Herbert Hoover. Vyšiel o tom článok aj tu na prope od Pata Buchanana: https://www.protiprudu.org/vyprovokoval-roosevelt-umyselne-pearl-harbor/

      Mimochodom, na konzervatívca a katolíka má Buchanan celkom zaujímavé názory. Napísal aj veľmi dobrú knihu Smrt Západu, kde už pred rokmi opísal to, čo sa dnes deje: https://www.protiprudu.org/produkt/smrt-zapadu/

     • Jánosz, ak to čo svarga predvádza nie je podľa teba trolling, tak potom naozaj netušíš, čo to trolling je.
      Svarga bol už xkrát upozornený na to, že jeho prejav je provokatívny, že zavádza a vyvoláva konflikty. Z rovnakých dôvodov bol i vyhodený z Nadhľadu.
      Svarga dostal už x šancí a všetky premárnil. Nedovoľme si skákať po hlave.

 7. Mr. Prop, dnes v noci som našiel članok na valka.net, od ruského historika Solonina, bola to debata, zaznamenaná nasim Lackom. A on tam jasne nad všetku pochybnosť, potvrdzuje môj intuitivny pocit a názor, s ktorým som tu viac krát vystúpil . A ktorý Vás konkretne tak štve. Stručne. Článok prečo Vlastne Stalin tak hanebne prehraval až do roku 1943. Začína tým, že Štalin pripravoval vojnu s Nemeckom a vlastne Hitler ho predbehol len o mesiac. Podlá jeho analýzy Stalin pripravoval napadnutie Nemecka na júl 41. Ako je teda možné, ked Stalin mal obrovskú preevahu vo všetkom. Tanky, lietadlá, ľudia tak hanebne prehral ??? A jeho odpoveď, po analýze, že Stalin mal Straty v tankoch a lietadlach 1: 12 !!!!! A v ľúďoch 1:27 !!!!!!!!! Čo by zodpovedalo vojne v kolóniach kde sa bojovalo kopijami proti guľometom. Odpoveď znela jasne. Stalin prehrával, lebo Cervená armáda nechcela bojovat. NECHCELA BOJOVAŤ ZA STALINA A KOMUNIZMUS. Stalin zacal vyhrávať až keď si Rusi uvedomili, že Nemci ich neprišli oslobodiť od komunizmu, ale ich prišli kolonizovať. Teda keď sa z toho stala vojna VEĽKÁ VLASTENECKÁ.
  Namiesto toho aby ste mi nadávali do židoboĺševikov, treba premýšlať. Hitler mohol vojnu neprehrať, len sa mal inak spravať. Variant mal viacero. Stačilo sa len brániť. Nemáte pravdu v tom, že Nemci by boli za mesiac v Berline. Neboli. Tak ako nevedeli poraziť ani slabulilinkých Fínov. V tom čase. Sovietsky vojak bol demoralizovaný a demotivovaný. Nebol v stave bojovať. Pretože nemalmziadnu ideu. Iný variant, bol rozdrvit ČA do novembra a ustúpiť. A vyjednať mier. Tak ako Fíni!! Rusi mali straty 8 miliônov, opakujem OSEM MILIÓNOV vojakov, Nemci 0,3 miliona. Ale to neboli mŕtvi ľudia. To boli dezertéri . 8 miliionov vojakov ČA, zahodilo pušku a vykašlalo sa na boĺševika. Možností mal AH x. Najjednoduchsia bola nahnať tým 8 miliônov späť na územie ZSSR. To by bol kolaps. Celá historiografia ZSSR pracovala na to ako zakryť kolaps ČA a jej zbabelost . Dôvod zbabelosti bola nenávisť k boĺševikovi. A tu AH, jednoducho prehral. To bol moment . V tomto zlyhal. V svojej malosti, v svojom postoji k Rusom a Slovanom. 8 miliônov dezerterov, je velké sústo a to by Stalina zadrhlo. 8 miliónov dezerterov, ich rodiny, vnútorné čistky, represálie, teror na vlastnom obyvateĺstve, následny hlad. Útrapy minimálne 30 miliónov ľudi, to by zlozilo režim. Akýkoĺvek. Keď Stalin musel uzevriet v tomto vzorci mier s Fínmi. Tak, čo potom v tomto merítku s Nemcami ?? Uzavreli by mier a bolo by vymalované na 20 rokov.

  • Viete, je veľmi zaujímavé, ako zo správnych faktov dokážete vyvodzovať nesprávne závery. Možno to bude tým, že ja som od Solonina nečítal jeden článok, ale všetky knihy, čo u nás vyšli. Máte ich v ponuke nášho kníhkupectva, prosím, môžete si objednať:
   https://www.protiprudu.org/?s=solonin&post_type=product

   • “Amerika hľadala cestu, ako rozpútať vojnu s Japonskom tak, aby Japonci vystrelili ako prví….”

    ….. dôvd dostať sa do vojny s Japonskom bol , dostať sa do vojny s Nemeckom (ako spojencom Japonska, na prosbu Churchilla so slzami v očiach)…a potom, mnoho rokov neskoršie sa Američania priznali, že to neboli Japonci, ale Američania, ktorí vystrelili prví…. o tom dodnes a dokonca ešte ani dnes nikdo nevie….
    o tom existuje video “Pearl Harbour – Who fired first?”, stačí si kliknúť na Googli, kdo má záujem o pravdu…

    ie

    • Sitra pokiaľ ma pamäť neklame, tak Japonci zaútočili na Pearl Harbour aj miniponorkami. Jedna z nich bola potopená ešte skôr ako sa uskutočnili nálety, ak sa teda nemýlim…

 8. Keď už ste zabŕdli do atómových zbraní, tak trošku odbočím. Je šťastím pre svet, že Adolf Hitler a jeho team vo svojej morbídnej a bezbrehej „genialite“, nedocenili možnosti jadrovej fyziky. A tak Nemecko, ktoré malo také esá ako M. Planck, A. Sommerfeld, E. Schrodinger (Rakúšan), O. Hahn, M. Born, W. Heisenberg (A. Einsteina, ktorý musel ujsť, ani nehovoriac), nedokázalo za jeho Tretej ríše vyvinúť atómovú bombu. Ak k tomu pripočítame priekopníka raketovej techniky W. von Brauna, ktorého V2 by boli ideálnymi nosičmi jadrových hlavíc, nemohol by Nemecku nikto konkurovať. Ako by vyzeral svet si ani nevieme plne domyslieť.
  Dnes sa Nemecko snaží prostredníctvom „Európskej armády“ dostať k jadrovým zbraniam. To ma desí oveľa viac, ako židovská otázka, alebo finančná nadvláda. Mimochodom, okrem Einsteina som rasový pôvod hore uvedených vedcov neskúmal.

  • Niečo ako termín Nemecko existuje len v našich mozgoch a v súvislosti s históriou, inak termín Nemecko vo vzťahu k politike je termín blízky prázdnemu miestu.

  • Ani USA nedokázala v čase Hitlerovej vlády vyvinúť a vyrobiť A bombu – našťastie pre nás, lebo z Európy by bolo nadlho spálenište.

   Hitler odmietol vyvíjať zbraň podobnej masovej deštrukcie. Ale je možné, že keď sa situácia zvrtla tak, ako sa zvrtla, oľutoval to. Je zrejmé, že naozaj
   nie vo všetkom bol geniálny.

   • Nedal vyvinúť ani ťažké bombardéry, v stratégii budovania námorníctva to taktiež zaškrípalo, ale tam sa to dalo ospravedlniť neplánovane skorým začiatkom vojny. Chýb urobil viac ako dosť, najťažšia bola asi podcenenie terénu v Rusku z hľadiska núdzového zásobovania, Rusi na to mali pásové vozidlá, Nemci iba LKW na pneumatičkách. Samozrejme dosť ide na vrub Canarisovi a niečo aj na konštruktérov, napr. vôbec nevedeli o piesočných búrkach na stepi, po takej búrke ostala stáť aj polovica vozidiel pancierovej divízie, pretože nemali adekvátne filtre na motoroch. Celé tylo Nemeckej armády nebolo na Rusko pripravené, Nemci, ak by nemuseli čakať na pechotu tak v Stalingrade by boli už v 41 o Moskve ani nehovorím.

    • Toto je vysvetlenie, nie ospravedlňovanie.

     „Nedal vyvinúť ani ťažké bombardéry“ Je vám jasné, na čo slúžia tzv. „ťažké bombardéry“? Čo je ich primárnym cieľom? Len veľmi zriedka slúžia na fronte, ich cieľom je likvidácia ťažkých opevnení, tovární, vyhladzovanie miest a civilistov. Je to zbraň masového teroru. To, že ich Hitler nemal a spojenci s Rusmi áno, to tiež o mnohom svedčí.

     Čo sa týka námorníctva. Je jedno porekadlo – deväť žien neporodí dieťa za mesiac. Na budovanie námorníctva, ktoré by aspoň trocha bolo rovnocenné britskému, by potrebovalo Nemecko niekoľko desaťročí. Ešte poznámka k „neplánovánovane skorému začiatku vojny.“ Vojna začala presne tak, ako bola naplánovaná Britániou a Francúzskom za pomoci ZSSR.

     K zásobovaniu a stavu v Rusku. Je smutné tvrdiť, že po rokoch vývoja tankov na sovietskych tankových polygónoch nemali konštruktéri poňatia o búrkach na stepi. Mali veľmi dobré poňatie. Avšak práve vojna s Ruskom bola neplánovaná (z dlhodobého hľadiska), Hitler sa k nej rozhodol prakticky v decembri 1940. A tanky, ktoré boli vyrábané pre európske bojiská, naviac z veľkej časti boli koristné, sa pre daný terén skutočne príliš nehodili. Treba povedať, že celé Nemecko nebolo na vojnu na východe pripravené. Pre Hitlera bolo obrovským prekvapením už to, že dokázali zahnať a zničiť nepriateľa niekoľkonásobne silnejšieho, ako boli sily Nemecka. Celá táto obeť Nemecka mala jediný výsledok – nôž v chrbte od Spojencov a zabránenie obsadenia celej Európy boľševikmi, ako to plánovala Kominterna a Stalin.

     • To nie je vysvetlenie, ale len konšpiračná hypotéza. Preštudoval som pred peknými pár rokmi knihu Viktora Suvorova „Všetko bolo inak“ a nepresvedčila ma. Poznal som veľa ľudí, ktorí boli v čase vypuknutia 2. sv. vojny dospelí ako aj mnohých, ktorí v nej bojovali, takže si viem vytvoriť úsudok aj bez pochybných resp. kontroverzných publikácií. Onedlho sa možno mladšie generácie „dozvedia“, že druhá sv. vojna vôbec nebola.

     • Čo je „konšpiračná hypotéza“? Že ťažké bombardéry slúžia najmä na terorizovanie civilného obyvateľstva? Že sa námorníctvo nedá vybudovať za pár rokov? Že konštruktéri poznali (aspoň do veľkej miery) podmienky v Rusku, keďže tam vyvíjali nemecké tanky? Ja som snáď niekde tvrdil, že Druhá svetová vojna nebola? Vysvetlite nám teda vy, ako to je. Ako by ste dokázal za 6 rokov vybudovať námorníctvo porovnateľné s britským, to ma naozaj zaujíma.

      A naviac, aj ak by všetko, čo som napísal, bola skutočne nejaká „konšpirácia“, tak a čo? Aj tak je prop na čele rebríčka konšpiračných webov podla konspiratori.sk… 🙂

     • prop, nerobte zo mňa hlupáka. Veľmi dobre viete, že mi nešlo o ťažké bombardéry ani námorníctvo, ale o nepripravenosť Nemecka na vojnu na východe atď. A trvám na tom, že ak ľudia budú veriť podobným publikáciám ako „Všetko bolo inak“, že 2. sv. vojnu zapríčinili Spojenci či ZSSR, nakoniec budú publikácie o tom, že 2. sv. vojna vôbec nebola. Kde som napísal, že to tvrdíte Vy???

     • Ale pane, to sa vy snažíte robiť hlupáka z iných. Na pomerne dlhý text regujete výrazom „konšpiračná hypotéza“ a ja mám dedukovať, o ktoré konkrétne vyjadrenie má ísť. Pokiaľ si všímate, ja obvykle aj skopírujem časť, na ktorú reagujem, aby nedošlo práve k takýmto nedorozumeniam.

      Tvrdenie, že Nemecko nebolo pripravené na vojnu so ZSSR nie je žiadna „hypotéza“, ale fakt. Pretože ak by bolo pripravené, vojnu by neprehralo. Na to netreba čítať Suvorova, na to stačí obyčajný sedliacky rozum.

     • Adresované prop: Vidím, že sú medzi nami hlboké názorové rozdiely a tak na záver svojho účinkovania dodávam, že nie som Žid a nikdy som nebol členom ani kandidátom komunistickej strany. Porúčam sa.

     • A ja som to snáď niekde napísal? 😀 Opäť mi vkladáte do úst niečo, čo som nepovedal. A šťastné porúčanie sa. 🙂

     • Ano je to tak, tak po po počiatočných úspechoch mal iniciovať diplomatické rokovania,čo bola zrejme ďalšia chyba. Rusi podľa mojich vedomostí, predpokladali vojnu po 44, ale najneskôr v 46-tom. Ale prečo potom Stalin navelil vojská do bojových pozícií skôr je záhadou asi nielen pre mňa. Nemci vedeli o prototypoch T-34 už v 40-tom roku. Ad ťažké bombardéry. Coventry ako jedno z centier leteckého priemyslu bolo opakovane plošne a legitímne bombardované. Na Birmingham už dolet Messerschmitov nestačil, nálety bombardérov sa teda končili s neprijateľnými stratami Luftwaffe. Prítomnosť ťažkých bombardérov,nemala veľa dočinenia s „humanitárnosťou“ bombardovania a zbraní, ale skôr so schopnosťou ochrániť posádky lietadiel pred stratami a schopnosťou zasiahnuť cieľ v tyle nepriateľa. Každá zbraň sa dá vojensky využiť aj zneužiť. Bombardovanie Drážďan a spôsob bombardovania Hamburgu tak isto ako bombarodvanie Londýna, Tokia a Hirošimy sú len dokladmi toho, že žiadna postmoderná verchuška za žiadnych okolností neberie ohľad na civilov.

     • Hm. No, tak zaujímavý názor, že Hitler mal iniciovať diplomatické rokovania so Stalinom. Lenže viete – na rokovania treba dvoch a nebol ani jeden. Obe strany chápali, že ide o boj na život a smrť a žiadne jednania do úvahy neprichádzali. Obe strany v tom boli zajedno.

      „Rusi podľa mojich vedomostí, predpokladali vojnu po 44, ale najneskôr v 46-tom.“ Nepovedal by som Rusi, ale boľševici, a nie v roku 1944, ale v roku 1941. Oni vojnu nepredpokladali, oni ju totiž plánovali už v roku 1941. Hitler ich predbehol iba o pár dní, maximálne týždňov. Keď Hitler zaútočil, podarilo sa mu Červenú armádu zaskočiť práve v ten najcitlivejší moment – keď rozvíjala svoje jednotky do útočných pozícií, keď už odmínovali červenoarmejci všetky mosty a cesty na smeroch útoku. V našom kníhkupectve nájdete dosť kníh o tom, aký bol skutočný stav. Obzvlášť odporúčam knihy od Solonina a aj Suvorov je pútavý, aj keď menej presný vo faktoch.

      Knihy od Solonina:
      https://www.protiprudu.org/?s=solonin&post_type=product

      Knihy od Suvorova:
      https://www.protiprudu.org/?s=suvorov&post_type=product

      Čo sa týka tankov T-34 a ťažkých KV, v čase útoku na ZSSR mali sovieti už okolo dvoch tisícok (!) týchto najmodernejších tankov, oproti približne 3,5 tisíc nemeckých. Okrem T-34 a KV mali sovieti ešte viac ako 20 000 (!!!) tankov iných typov. Sovieti mali viac tankov, než všetky ostatné zeme sveta dokopy!

      Čo sa týka „vzdušnej vojny“, overte si, kto začal s cieleným, úmyselným plošným bombardovaním civilných miest. Asi budete veľmi prekvapený.

 9. Hitlerov „humanizmus“ (odmietnutie vývoja atómovej bomby) nemá význam rozoberať. Čitateľ si urobí obraz aj bez môjho komentára. Čo sa týka vývoja jadrovej zbrane USA versus Nemecko, tak pri nástupe A. Hitlera k moci, malo Nemecko najlepších atómových vedcov na svete. Hitler a jeho kumpáni, bažiaci po svetovláde, nedocenili genialitu svojich fyzikov, zato však „docenili“ vypuknutie 2. sv. vojny. Faktom je, že Američania zostrojili atómovú zbraň ako prví a použili ju proti Japonsku. Či by tak urobili v Európe, ak by Nemecko nekapitulovalo, je otázne.

  • Prop si akosi nie a nie uvedomiť, že tu máme čím ďalej tým viac “odborníkov na históriu”…a jeden lepší ako druhý…

   Podívajme sa na nich:
   “A.Einsteina, ktorý musel ujsť, ani nehovoriac),….”

   …rád by som sa dozvedel, kedy “musel” Einstein ujsť , odkiaľ utekal a hlavne v ktorom roku…

   “Hitler a jeho kumpáni, bažiaci po svetovláde….”
   ….túto múdrosť máte odkiaľ? Ja viem len o tom, že Hitler povedal, že “Národný socializmus nie je na exoport, je len pre Nemecko!”, o akej svetovláde píšete? Nezmýlil ste si to s Anglickom, ktoré malo v pazúroch celý svet? To vám vyhovovalo?
   Ste pomýlený prpagandou “z druhej ruky”…. ktorú vám niekdo povedal, nedajte sa vysmiať….., mne to nikdo nemusel hovoriť….
   Že Nemecko vôbec nebudovalo ťažké bombardéry, predsa pre každého (kdo vôbec niečo vie), nie je novota….ich bombardovacie lietadlá boli “Stuky”, ktoré boli konštruované na tzv. strmhlav manéver, za účelom presne trafiť priemyselný objekt a nie civilné štvrte….zabíjať ženy a deti…a Heinkely, ktoré ako aj Stuky vzali pár 50kg bômb….
   …že nechcel tak strašnú zbraň, ako je atómová bomba, nie je tiež tajomstvom ….a viete odkial ju, mimo ného mali Ameriania? Viete niečo o operácii “Paperclip”…
   On sa radšej možno spoliehal na “Wunderwaffe”, ktorú už skoro mali v roku 1940! Bolo to UFO, ktorým by dávali dolu amerických vzdušných pitätov, zabíjajúcich civilné obyvateľstvo na statisíce…kliknite si na Googli video
   “Die Glocke” (Zvon) a dozviete sa niečo….Uvidíte Dr. Hermana Oberta, (jeden z najväčších, predstavený Dr. W.von Brauna v Penemünde), ktorého ste vo vašom zozname ani nespomenul, ktorý na tom pracoval a v debate s americkým novinárom: …”vy ste na tom pracoval nie?”… “áno. pracoval”, odpovedá Dr.Obert….”ale ste to nedokonili”, hovorí redaktor,….”nie, nedokončili” odpovedá Dr.Obert, “však keby sme to boli dokončili, neboli by sme vojnu prehrali”…tak bolo Nemecko blízko….
   A že na Rusko neboli pripravení, to nebola vina Hitlera…pracovníci Abwehru (výzvedná služba) mu o sile Ruska nehanebne klamali….a manuál (príručka) v červenej väzbe, pre nemeclý Generálny Štáb, o sovietskyej sile, sa rýchlo stal známy – posmešne – ako “Red Donkey” (Červený osol ). (D.Irving “Hitler’s War 1939-1942”).
   A napriek tej obrovskej ruskej prevahe,, Nemci mali za prvých 6 mesiacov 2 milióny ruských zajatcov a za pár mesiacov boli pred Moskvou!

   “Hitlerova chyba, že neoslobodil Britov od governmentu, ktorý bol zodpovedný za začatie vojny, zapríčinila prehru vojny na západe”. (Hitler’s failure to liberate the British people from a government responsible for starting the war, lost the war in the West). („American Manifest Destiny and the Holocausts“ p.214);

   A už si konečne preštudujte materially, aby ste sa dozvedel, kdo tú vojnu (WWII) zapríčinil a vyvolal a začal.

   • SITRA AHRA, ste pseudohistorik a nie otec dejepisu 20. a 21. storočia, za ktorého sa tak rád pasujete. Na Vaše fakty Vám fundovaní historici dajú toľko protiargumentov, že ich ani nespočítate.
    Napísal som, že s komentovaním akýchkoľvek tém na týchto stránkach končím, tak mi Vy ani nikto iný neklaďte tematické otázky. Nebudem na ne reagovať.
    Neviem, kto je prop, ktorému sa na mňa sťažujete – na rozdiel, napríklad, od Petra Hájka, šéfredaktora Protiproudu.cz, ktorého profil si môže každý nájsť.

    • Vaša pripomienka na moju adresu by mala väčšiu váhu, ak by ste tu uviedol svoje plné meno.

     • Viete, v serióznych novinách sa anonymita čitateľa – komentátora zaručuje, čo o šéfredaktorovi či redaktoroch neplatí. Predpokladám, že aspoň v tomto smere ste seriózny. V niektorých nemusíte uviesť ani mailovú adresu, stačí odpísať kód.

     • A skade ste zobral, že sme „novinári“? Pokiaľ viem, nikto, kto tu prispieva, nemá novinársky preukaz, nikto za to nie je platený a v neposlednom rade – nikto nechce byť vyhodený z práce za to, že niekto si myslí, že má právo vedieť všetko. Nemáte to právo. Záleží iba na dobrej vôli toho-ktorého prispievateľa. O ktorých mimochodom nemám ani ja najmenšej potuchy, kto to konkrétne je. Ani to nechcem vedieť. A tak to aj zostane.

     • Pardon. Ak je to tak, máte pravdu. Bolo to hlboké nedorozumenie.

 10. Vážený pán Oldo, v prvom rade vám to môže byť úplne jedno, či ja som pseudo-historikom, alebo domovníkom na Wall-Street. A ešte by som rád vedel, kedy som sa za historika pasoval. A že by mi nejakí “historici” dali otázok toľko, že by som ich ani nespočítal, ale to by muesli byť historici aspoň vášho ‘kalibru’’ – čakám na tie otázky. Myslíte, že by mi nejaký z vašich “historikov”, narodený 40-50 rokov po vojne mohol dať otázky, alebo argumentovať o tom, čo som ja prežil? Na to ste ako prišiel? Váš Peter Hájek by mi tak mohol pvedať o tom, ako bolo v Sudetách vyvraždených 250 tisíc Sudetských žien a deti, ale aj tio by si mussel dávať veÍký pozor, lebo viete, ja som to preil a videl. Ručím vám, že keby som dal ja pár otázok tým vašim “historikom”, tak by ani nevedeli o čom hovorím.

  Za druhé, neviem kedy a ako som vás cez Prop napadol. Viem len to, že som vás požiadal a to celkmo slušnou formou (ale ak sa vám nezdala slušná a považujete ju za urážku, ospravedlňujem sa vám, lebo ja nemám tie zvyky), ako to bolo s tým financovanm Hitlera, či Nemecka a že potom napíšem ja, čo o tom viem ja. Poslal som o tom na Prop článok (ako komentár je to pridlhé), dúfam že mi ho Prop uverejní, budete mať vy aj s vašimi “historikmi” možnosť sa niečo dozvedieť o čom ste doteraz nemali ani “ahnung”.
  Prajem vám mnoho úspechov na vašej púti za pravdou a opýtajte sa Petra Hájeka, alebo tych vašich historikov, či vedia čo, alebo kdo sú tzv. “Copiale Cioher”, alebo kdo boli “Alumbrados”.

  • Pán SITRA AHRA,
   reagujem, lebo je to osobné. Napísali ste: máme čím ďalej tým viac „odborníkov na históriu“ … a jeden lepší ako druhý. Z ďalších riadkov je zrejmé, že ste mieril na mňa. Takže to je to „sťažovanie sa“ – Vy uvádzate „napadnutie“. Petr Hájek nie je pre mňa žiadna ikona, no pre Vás Hitler zrejme áno. Na týchto stránkach som uviedol, že môj strýko bojoval v 2. sv. vojne. Môj otec (nie dedo!) bojoval v 1. sv. vojne spolu s Adolfom Hitlerom, aj keď na opačnej strane barikády, a bol odmenený vyznamenaním za nevšednú udatnosť. Kde ste bojoval Vy??? … Takže aj odtiaľ mám svoje informácie.
   Hlavný problém, prečo nechcem o histórii diskutovať na protiprudu.org, je ten, že Vy uznávate svoju históriu a ja zase tú „moju“. Takže naša polemika by bola „neverending story“. A navyše máme tu ten nešťastný „antiextrémistický zákon“ …

   • Kto s kým bojoval a proti komu je síce zaujímavá „pikoška“, na skutočných historických udalostiach to však nezmení ani zbla. Akurát to môže naznačiť, kto je akým spôsobom podjatý.

    Pokiaľ niekto začne tvrdiť, že jeho otec, či strýko niekde bojoval (pričom on sám nebojoval pravdepodobne nikde) a preto by každý iný mal preukazovať svoju „bojovú“ minulosť, je pre mňa, ospravedlňujem sa čitateľom za výraz, hňup.

    Mimochodom, pokiaľ váš otec bojoval v Prvej svetovej, vy by ste musel mať aspoň 80 rokov, čo sa mi nijako nechce veriť, ale dajme tomu. Z toho však vyplýva jediné. Väčšinu zo svojho života ste bol indoktrinovaný boľševickou ideológiou, ktorá na vás očividne zanechala stopy.

    • Prop, ak je tu niekto hňup, tak ste to Vy. Ako pravý bolševik hodnotíte môj komentár adresovaný SITRA AHRA. Neznesiete, ak má niekto iný názor ako Vy a to aj vtedy keď nebol adresovaný Vám. Za socializmu boli oponenti oportunistami, revizionistami … dnes fašistami, xenofóbmi, extrémistami … no a vo vašej rétorike židoboľševikmi, sionistami, atď. – slovník máte pestrý.

     • Ó, tak už idete rozhodovať aj o tom, na čo reagovať môžem a na čo nie. Aké typické… 🙂 Len pre zaujímavosť – koľko máte rokov, keď váš otec bojoval v Prvej svetovej?

 11. Sorry, spravne Copiale Cipher….

  • “Vy uznávate svoju históriu a ja zase tú „moju…”
   …nie pane, js nemám ”moju” historiu. V tom je asi ten rozdiel medzi vami a mnou, lebo ja vždy, opakujem “vždy”, udám svoje zdroje a to sú zdroje zo svetovej literatúry, od svetoznámych historikov (o ktorých ste asi nikdy ani nepočul, nie však vašou chybou, ale na Slovensku sa k nim a ich dielam jedoducho nedostanete), avšak vy nikdy (aspoň teda zatiaľ) neudáte vaše zdroje (i keď zatiaľ ste nám toho dohromady mnoho nenapísal). Nie ste sám, máme (mali?) sme tu už takého majstra…pre neho bolo všetko čo on napísal tak samozrejmé a známe, že to každý vie, alebo by mal vediať a preto nie je nutné udávať žiadne zdroje…ani ich nikdy neuviedol…

   …že Hitler je môj ‘ikon’? Na to ste ako prišiel? Zase vám musím dať ponaučenie, ja pseudo-historik….zrejme sú vám úplne neznáme chválospevy na Hitlera, napr. od samotného Churchilla, ako aj od mnohých iných amerických a anglických osobností a prameňov (dokonca J.F.Kenedy pri jeho návšteve v Nemecku), ak máte záujem dajte mi vedieť, prezradím vám nejaké…

   …ale predsa vám dám niečo:
   “Niekdo môže nesúhlasiť s Hitlerovým systémom, avšak obdivovať jeho úspechy. Keby naša krajina bola porazená, verím že by našla takého nepremožitelného vodcu, ktorý by obnovil našu odvahu a viedol nás zpät na naše miesto medzi národmi”. (American Manifest Destiny and the Holocausts).

   Alebo jeden skutočne zaujímavý, za ktorý by ste na Slovensku bol asi tvrdo stíhaný – dávam to priamo z origina\álu v angličtine:
   “Hitler lost the war and his life by being too decent and honorable. Cited is such evidence as his genuine and generous offer to Britain on August 25, 1939”. (American Manifest Destiny and the Holocausts).

   Skúste to rozširovať a keď vás budú súdiť za ‘extrémizmus” bráňte sa, že je to z amerického prameňa, ktorý udávam.

   …a čo sa týka vášho otca a jeho účasti na Prvej svetovej, to ste trochu prehnal…viete, ja viem aj trochu počítať a ono mi to nevychádza… viete ja ťahám na 87 a keď vypukla Prvá svetová (1914), môj otec mal 11 rokov! A keď skončila (1918), mal 15 rokov! Uveríte mi, keď vám poviem, že v nej bojoval? Pochybujem. Ale môj starý otec v nej bojoval a bol aj priotrávený plynom, myslím sa mu hovorilo “Yperit” či “mustard gas”…..taká je teda ‘story’ môjho otca a starého otca….

   No bad feelings, my friend!

Leave a Reply