Domov / Hlavná strana / Zahraničie / Moskovská konferencia odhalila stratégiu farebných revolúcií

Moskovská konferencia odhalila stratégiu farebných revolúcií

shojguNa Moskovskej bezpečnostnej konferencii 23. mája ostro napadli vedúci vojenskí predstavitelia z Ruska a Bieloruska „novú techniku agresie“ Západu.

Na každoročnej Moskovskej konferencii o medzinárodnej bezpečnosti, ktorá sa uskutočnila 23. mája, vysvetľovali ministri obrany a vojenskí šéfovia z Ruska a Bieloruska, že považujú tzv. „farebné revolúcie“ za novú formu útočnej vojny. Riadenie týchto revolúcií z vonku je „nová technika agresie“, s geopolitickým cieľom, krajiny, ktoré ležia na istej strategickej pozícii a uskutočňujú nezávislú zahraničnú politiku, cielene destabilizovať. Týmto spôsobom sa má „v určitom regióne dosiahnuť výrazný presun mocenskej rovnováhy“. To sa zameriava nielen na Rusko, ale aj proti Číne, Blízkemu Východu, Afrike, centrálnej Ázii a južnej Ázii.

Na Anthony Cordesmana z vplyvného washingtonského think- tanku CSIS (Center for Strategic and International Studies), ktorý sa zúčastnil na konferencii, urobila konferencia taký dojem, že vystavil 52 strán svojich poznámok v powerpointovej prezentácii na webovej stránke CSIS. Cordesman k tomu píše:

„Ruskí dôstojníci dávajú teraz pojem ,Farebná revolúcia’ do súvisu s Ukrajinou a s jednou, ako to oni vidia, novou americkou a európskou formou vedenia vojny, ktorá je zacielená na to, vyvolať v iných štátoch destabilizujúce revolúcie, ktoré s malými nákladmi a minimálnymi obeťami podporujú ich vlastné bezpečnostné záujmy. To je považované ako potenciálna hrozba pre Rusko v okolitom zahraničí, pre Čínu a ázijské krajiny, ktoré nie sú spojencami USA …“

Vysokí ruskí dôstojníci a úradní hodnostári vysvetlovali, že podľa ich názoru destabilizujú USA a Západ cielene krajiny v Severnej Afrike, na Blízkom Východe a zbytku sveta pre svoje vlastné účely. Tieto akcie stroskotali a sú dôležitým zdrojom terorizmu. Západ odmieta partnerstvo, pretože Západ považuje Rusko za ohrozenie na všetkých jeho hraniciach s Európou.

Vedúci ruskí hodnostári používajú pojem ,Farebná revolúcia’ podstatne kritickejšie ako predtým. Napríklad ruský minister zahraničia Sergej Lavrov vyčítal Spojeným štátom a Európskej únii, že podnecujú na Ukrajine ďalšiu farebnú revolúciu a na konferencii povedal: ,Pokusy, vnucovať iným krajinám domáce recepty pre vnútorné zmeny, bez toho, aby sa rešpektovali ich tradície a národné zvláštnosti, zaoberať sa exportom demokracie, má deštruktívne následky pre medzinárodné vzťahy a vedie k nárastu krízových ohnísk na mape sveta.’

Konečným výsledkom je radikálne iné poňatie modernej histórie, od amerických a európskych stratégií, ich nasadenia násilia a amerických a európskych cieľov a postupov, aké sa nedá nájsť inde v západnej a skoršej ruskej literatúre…

Je rozhodujúco dôležité, že USA a Európa počúvajú na to, čo hovoria ruskí vojenskí vodcovia a stratégovia. Európa a USA si nemôžu dovoliť tieto ruské názory ignorovať.“

Od Srbska, cez Lýbiu, až po Ukrajinu

Ruský minister obrany Sergej Šojgu popísal pri otvorení konferencie negatívne následky „farebných revolúcií“ pre medzinárodnú stabilitu. Podľa súhrnu od Dmitrija Gorenburga na webovej stránke russiamil.wordpress povedal Šojgu, že farebné revolúcie sú novou formou vedenia vojny, ktorú si vymysleli západné vlády, aby zosadili vlády a nahradili ich Západom riadenými režimami. Týmto spôsobom majú byť iným krajinám sveta nanútené cudzie hodnoty. Pritom sa v množstve prípadov postupovalo podľa rovnakej schémy: na začiatku sú pokusy vymeniť vlády prostredníctvom protestov vychádzajúcich údajne z ľudu, potom však nasleduje, v prípade že protesty nemajú účinok, vyvolaná masívna destabilizácia a vyvolanie vnútorných konfliktov. To boli postupy v Srbsku, Lýbii a Sýrii – všetko krajiny, v ktorých politické vmiešavanie Západu prešlo do vojenského nasadenia. Táto metóda je použitá teraz aj na Ukrajine, kde situácia v posledných týždňoch prakticky eskalovala k občianskej vojne a vo Venezuele, kde tzv. demokratická opozícia je v skutočnosti riadená z USA.

Šojgu ďalej povedal, že výsledky týchto revolúcií sú celkom iné, o aké sa pôvodne usilovali protestné hnutia samotné. Všade vo svete bol následok predovšetkým nestabilita. Arabská jar napríklad destabilizovala Blízky Východ a Severnú Afriku. Následkom udalostí v Lýbii stojí celý rad afrických štátov krok pred kolapsom. Aj Afghanistan je čoraz viacej nestabilný, čo Rusko prinútilo zosilniť svoju vojenskú prítomnosť v Strednej Ázii.

Ako cieľ zmena režimu

Iní prednášajúci, ktorí sa dôkladne venovali téme, bol ruský šéf generálneho štábu Valerij Gerasimov, bieloruský minister obrany Jurij Šadobin, generálny tajomník Organizácie dohody o kolektívnej bezpečnosti (OVKS) generál Nikolaj Bordjuša, ako aj gen. Vladimir Sarudnickyj, šéf operatívneho Hlavného direktorátu ruského generálneho štábu, ktorý hovoril na zasadnutí o Blízkom Východe a Severnej Afrike.

Gen. Gerasimov potvrdil hodnotenie, že USA vyvinuli novú metódu vedenia vojny, pri ktorej sa na začiatku nasadzujú nevojenské taktiky, aby sa zvrhla protivníkova vláda pomocou farebných revolúcií tým, že sa využije protestný potenciál obyvateľstva, aby sa uskutočnila pokojná výmena režimu. Ak sa protestný potenciál prejaví ako nedostatočný, nasadí sa vojenská sila; Lýbia je pre to učebnicový príklad. V Sýrii nasadil Západ žoldnierov a vojenskú pomoc, aby zvrhol vládu. Na začiatku čisto vnútorný konflikt sa premenil na vojnu medzi náboženskými extrémistami a vládou.

Podľa Gorenburga spomenul bieloruský minister obrany Jurij Šadobin a aj americký profesor Gene Sharp ako pôvodcu pri týchto revolúciách použitú stratégiu. Aj EIR a Neue Solidarität to rozsiahlo dokumentovali (pozri k tomu našu dokumentáciu). Šadobin povedal, farebné revolúcie sa dávajú do pohybu vždy z vonku.

Poukázal tiež na to, že baltské štáty predstavujú v Európe „Šedú zónu“, pretože tam ohraničenie počtu jednotiek podľa Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe neplatí. Tam je možné tajne zhromaždiť väčšie vojenské jednotky.

Gen. Zarudnickij bol prednášajúcim, ktorý sa najpodrobnejšie zaoberal stratégiou farebných revolúcií. Citujeme z Gorenburgovho súhrnu:

„Ako prednášajúci z pléna koncentroval sa Zarudnickij na vojenské aspekty farebných revolúcií. Západ považuje farebné revolúcie ako mierový prostriedok na zvrhnutie nedemokratických režimov, ale udalosti na Blízkom Východe a v Severnej Afrike ukázali, že vojenské násilie je integrálnou súčasťou všetkých aspektov farebných revolúcií. K tomu patrí vonkajší tlak na príslušné režimy, aby sa zabránilo nasadeniu sily na obnovenie poriadku, dodávka vojenskej a hospodárskej pomoci vzbúreneckým silám, a keď tieto opatrenia nevystačia, uskutočnenie vojenských operácií, aby sa zvíťazilo nad vládnymi jednotkami a umožnilo sa prevzatie moci rebelmi. Farebné revolúcie sú útočnou technikou vyvinutou v Spojených štátoch, ktorá je zacielená na to, rozvrátiť štát prostredníctvom rozštiepenia obyvateľstva z vnútra. Výhodou tejto techniky je, že vyžaduje relatívne nízky rozsah zdrojov, aby bol dosiahnutý cieľ.

Zarudnickyj vysvetlil, že pri tomto spôsobe boja neexistujú žiadne frontové línie, pretože tento spočíva na princípe sietí. Nasadzuje sa hlavne v mestských oblastiach, pričom často slúžia civilisti ako ochranné štíty. Všeobecne akceptované pravidlá vedenia vojny sa neuznávajú, pretože nedochádza k nasadeniu oficiálnych štátnych ozbrojených síl. Namiesto toho môžu kriminálnici, teroristické sily a súkromné vojenské firmy beztrestne konať. Sú preto potrebné proti-gerilové taktiky, aby sa tento spôsob vedenia vojny potlačil.

Najdôležitejšia otázka pre vojenských plánovačov znie, voči ktorému štátu sa bude postupovať ako k ďalšiemu. Slabé štáty so zlým hospodárstvom sú najčastejšie cieľom tejto taktiky, ale hlavným faktorom pri voľbe cieľov sú geopolitické záujmy provokujúcich štátov. Za tým účelom sú takéto revolúcie vedené v krajinách s dôležitým nerastným bohatstvom, alebo v takých, ktoré majú dôležitú strategickú pozíciu a uplatňujú nezávislú zahraničnú politiku. Destabilizácia takýchto krajín umožňuje výrazný posun mocenskej rovnováhy v regióne (v prípade Arabskej jari na Blízkom Východe a v Severnej Afrike).“

Preklad: Juraj Borský, www.protiprudu.org
Zdroj: Neue Solidarität

O ::prop

12 komentárov

 1. Presne tak

 2. „Moskovská konferencia odhalila stratégiu farebných revolúcií“

  Až teraz ? Veď to už dávno pochopil aj Dežo s Araňou :-))

  Ktohovie, kedy pochopia, že s s globalizovanou Mafiou PSYCHOPATOV netreba vyjednávať.

  Psychopati potrebujú dostať tak na držku, že sa z toho viac nespamätajú.

  Viď z histórie 300 ročné rabovacie, zverské nájazdy psychopatických tatarsko-tureckých kmeňov na štáty stredoeuropskej civilizačnej kultúry.

  Ukončila ich až bitka pri Viedni, viď. http://sk.wikipedia.org/wiki/Bitka_pri_Viedni,
  kde sa napádané štáty spokili do Svätej aliancie a psychopatické kmene boli
  porazené na hlavu.
  A síce tak,
  že dnes Turci chodia Nemcom pucovať hajzle
  a Tatári nie sú schopní ani na to:-))

  • Len pozor, čo Turci nedosiahli vojnou, to sa im teraz darí vďaka multi-kulti nezmyslom a politkorektnej propagande, ktorou už majú Nemci a do veľkej miery aj zvyšok Európy kvalitne prepláchnuté mozgy.

   • RE: Martin 27. jún 2014 at 17:45
    ———————————————————————

    História jasne ukázala, že Turci a Tatári sú jednoducho blbí na to, aby niečo dosiahli inak,
    než rabovaním u druhých, jednoduchým fyzickým násiím, spojeným s psychopatickou krutosťou.
    Ako divé zvery v džungli -beštie bez citu, pretože ich psychopatické mozgy sú tak biologicky stavané.

    Primitívnu , džunglovú geneticko- biologicky danú štruktúru tatarsko-tureckých kmeňov majú
    aj CHAZARI,
    ktorí v 8. stor. konvertovali na Judaizmus, pretože do vtedy žiadnu vieru nemali a niektorý rímsky cisár ich ako pohanov donútil vybrať si nejaké
    náboženstvo.
    So Židmi sa zjavne pomiešali, odkukali ich chytrosť a hrajú sa na „židov“.
    Ich
    psychopatická genetika ich núti rabovať, kradnút iným, bezcitne a kruto
    kvôli koristi zabíjať ľudí.
    Ibže……..podľa toho sa ich dá rozoznať od Židov.

    Žid je múdry, prešibaný, svoje dosiahne tak, že ti vytiahne stoličku spod zadku a myslíš si, že si z nej spadol sám.

    Tataro -turecké mozgy sú zjavne stavané jednoduchšie. Myslenie ich zjavne bolí :-))
    A
    z toho, ako vyzerá dnes svet sa dá usudzovať, že títo tzv. „židia“
    dnes ovládli svet.

    Najprv fungovali ako primitívni, násilní „boľševici“ na Východe. Ovládli Slovanov- Rusko
    a s ich blbými mozgami Rusko tak „dohospodárili“, až sa z ekonomických dôvodov rozpadlo.
    Zatiaľ
    Západ, ovládnutý zjavne inteligentnejšími Židmi, hospodársky prekvital.
    Nemcov
    síce žmýkali ako sa dalo, ale podľa hesla „aj vlk sýty, aj koza celá“ !!!
    Nemci sa mali dobre a boli spokojní.

    Po zmene režimu v Rusku a jeho satelitov, sa potomkovia boľševikov vrhli na ruské zdroje ako tzv. „OLIGARCHOVIA“.
    A zjavne
    sa dostali aj na čelné miesta v globalizovanej Mafii Psychopatov,
    ktorá
    ovládla svet.

    Preto, sú rabovacie scenáriá také blbé, nedomyslené a priehľadné ako celofán.

    Zrútia si dvojičky tak naivno-nedomyslene, že to by už Dežo s Araňou
    blbší scenár nemohli vymyslieť.

    Tieto ich „oranžové revolúcie“ rovnako. Len IDIOTI s vyoperovanými mozgami
    nevidia a nechápu o čo ide a veria oficiálnym klamstvám.
    Predsa
    aj KLAMAŤ treba vedieť, čo blbí primitívovia nechápu :-))

    Svet nadáva na Židov a málokto si uvedomí, že tak blbí môžu byť jedine
    „židia“ s tatarsko-tureckými mozgami.

    Samozrejme, že múdri a inteligentní etnickí Židia,
    ako napr.
    GILAD ATZMON, sa proti tomu bránia,
    ale
    čo narobia, keď tých somárov, ktorí nič nechápu a nechajú sa manipulovať,
    alebo sú zbabelí a pod.,
    je v každej rase, národnosti, rodine,atď…. VÄČŠINA. A Židia nie sú výnimkou !!!!

    Keby bola väčšina ako Gilad Atzmon, Chazari by mohli zaliesť znovu do
    divých stepí, odkiaľ prišli
    a
    svet by sa stal lepším. Rozhodne inteligentnejším a to by už bolo plus.

 3. Clanok plny propagandistickych kravin :DDD Mimochodom, len pre informaciu, Ukrajina za vlady Janukovyca ktory bol len handrovou babkou sluziacou cudzim zaujmom (Moskve) sa dala len tazko nazvat nezavislou krajinou. A ten kto napadol Ukrajinu je Rusko a nie zapad, Putin nemohol stravit ze Ukrajinci nakopali jeho mopslikovi zadok a Putinovi ukazali vztyceny prostrednik. Kazdopadne, Putin Ukrajinu stratil, po tom co Rusko na Ukrajine napachalo a pacha sa uz Ukrajinci Moskve uplne obratili chrbtom (a ani sa im necudujem). Od zaciatku Ruskej agresie vedenej proti Ukrajine vyrazne stupla medzi Ukrajincami podpora vstupu do NATO., a Putin si za to moze sam, Rusi este stale nepochopili ze priatelov si nespravia tankami, terorom, utlakom. Co myslite preco stredoeuropske staty vstupili do NATO, lebo kazdy jeden z tychto statov bol v nie davnej minulosti napadnuty Ruskom. A Rusko sa este stale nepoucilo a naalej uplatnuje agresivnu politiku a to aj voci vlastnym spojencom.

  • hombre, prosím ťa keď niečo píšeš tak si k tomu niečo naštuduj, v roku 1956 bola v Maďarsku kontrarevolúcia a vojská ZSSR si došli upratať do krajiny ktorú mali ako sféru svojho vplyvu podľa Jaltskej konferencie a v roku 1968 obsadili Československo vojská ZSSR, Maďarska, Poľska a Bulharska. No a vo vojsku ZSSR boli aj Ukrajinci, Lotyši, Estónci, Moldavci, Gruzinci, Rusi a ďalšie národy ZSSR, takže kľudne môžem napísať že ČSSR okupovali Ukrajinci….

  • „Co se to tam děje, na té Ukrajině?“
   „Ále… to jen Ukrajina válčí s Ruskem.“
   „No, a jak je na tom Ukrajina?“
   „Bledě. Ztratila kolem tří milionů obyvatel, přišla o poloostrov Krym, o pět letadel, o desítky vrtulníků, o nějakých třicet obrněných transportérů, má spoustu zabitých vojáků a ještě se dvě velké oblasti na východním pomezí chtějí připojit k Rusku…“
   „A co Rusové?“
   „Ty mi to nebudeš věřit, ale oni se do té války zatím ještě vůbec nezapojili.“

  • Starikov to veľmi výstižne povedal, ale Ukrajinci to aj tak nepochopia.

   https://www.youtube.com/watch?v=BooiVypT2m0

   Ešte pokiaľ ide o Rusov, myslím pravých Rusov, nie ruskojazyčných jidišov, tak pre pravých Rusov sú Ukrajinci ako rodní bratia, majú ich úprimne radi, aj keď si z nich uťahujú, a veľmi ich trápi, že Ukrajinci sú takí blbí a vždy vyvedú nejakú hlúposť, ktorou sami sebe vážne uškodia.

   – Jsme tři sestry v jednom společném bytě. Rus je nejstarší. Bělorus
   mlaďoučká, šikovná a pracovitá. A Ukrajina – to je krasavice, ale velmi
   lehkomyslná. Každé tři roky rozvod, majdan a nový muž. Všechno jsme jí jako
   rodina trpěli… Nyní však přitáhla domů černocha. Láska prý to je, miluje
   jí, slíbil překrásný život v Evropě. U nás se ubytoval, najednou chtěl i náš
   byt přepsat na sebe. Samozřejmě, že jsme pochopili, o co mu jde a že je to
   sňatkový podvodník. Jenže ta hlupačka Ukrajina nechce nic slyšet. Prý se jí
   mícháme do života, bráníme jí ve štěstí a závidíme jí jejího černocha i
   šťastný život, který ji s ním čeká. Rodinu zvrhla, za nepřítele nás pokládá.
   Tak si tu přemýšlíme, jestli je taková šlapka či idiotka… –
   (vytaženo z diskuse)

   • Trocha ťa doplním. Keď si začal hovoriť o Rusoch a nie o ruskojazyčných jidišoch, malo by ti byť jasné aj to, že tých „černochov“ si dotiahli ukrajinskojazyční jidiši.

  • Hombre, toto nemozes mysliet vazne! Dufam, ze si „len“ plateny troll, teda uzitocny idiot a nie skutocny idiot, ktory si nevie spojit 2 a 2 dokopy…Starikov to v tom videu hovori jasne a po lopate aj pre tych najvacsich a najnaivnejsich zadubencov, ktori uz nevedia ani kde je sever… pozri si to…hadam sa ti oci otvoria, ak ich nemas zalepene bezcennymi US papierikmi, ktore si natlacia v akomkolvek mnozstve bez krytia….k tomu este toto- jasnejsie to uz byt nemoze, to uz aj dieta pochopi….
   Zbigniew Brzezinski, ktorý po desaťročia spoluformuje americkú okupačnú politiku, napísal: „Ukrajina je pre nás pevnosťou Západu. Nový svetový poriadok pri hegemónii USA sa vytvára proti Rusku, na účet Ruska a na rozvalinách Ruska.“
   Ako doplnil, moc Ruska môže byť podlomená iba oddelením Ukrajiny od neho. „Je nevyhnutné nielen odtrhnúť Ukrajinu od Ruska, ale ju aj postaviť proti Rusku, znepriateliť dve časti jedného národa a pozorovať, ako bude brat zabíjať brata.
   Pre tento cieľ je nevyhnutné nájsť a vypestovať zradcov v radoch národnej elity a s ich pomocou zmeniť sebavnímanie jednej časti veľkého národa do takej miery, že bude nenávidieť všetko ruské, nenávidieť svoj rod, neuvedomujúc si to. Všetko ostatné je otázka času.“ http://www.extraplus.sk/3217/ukrajinou-proti-rusku

   Priznanie zidovskeho rabina http://afinabul.blog.cz/1406/rabin-eli-ravage-o-krestanstve

   Samozrejme , ze ide zasa len o suroviny- tentokrat brydlicovy plyn !!! http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3492-bridlicovy-plyn-roztrhne-ukrajinu-aneb-s-jakym-cilem-klany-bankeru-prisli-na-nase-uzemi.aspx

 4. Pre hombreho: treba sa naučiť porozumieť prečítanému. Nečudujem sa, že vývoz farebných revolúcií je pomerne úspešný (úspešný pre biznismenov USA – obyvateľom danej krajiny prináša iba úpadok, utrpenie biedu a smrť – teda to čo dokázali spraviť s pôvodnými obyvateľmi Ameriky), keď úplne jasné fakty ľudia ako hombre nevidia či nemajú schopnosť chápať súvislosti, alebo sú sami aktérmi farebných revolúcií. Prečo sú vojaci a agenti USA pri Ruských hraniciach? Kto má svoje základne rozmiestnené po celom svete? Aké vojská bombardovali Srbsko, Líbyju, Irak, Panamu atď? Je tak veľa dôkazov aj napriek manipulatívnym správam médií, takže skutočnosť je ešte horšia.

Leave a Reply