Domov / Hlavná strana / Spoločnosť / Kresťanská otázka v bielom nacionalizme

Kresťanská otázka v bielom nacionalizme

nordicV súčasnom bielom nacionalizme sa možno stretnúť s výraznými antikresťanskými tendenciami, pričom často počuť argument, že kresťanstvo je jedným z primárnych dôvodov úpadku bielej rasy. Je tomu tak z dvoch dôvodov:

Za prvé, dáva Židom privilegované miesto v posvätnej histórii ľudstva, rolu, ktorá im dopomohla k získaniu dnešného obrovského vplyvu.

Za druhé, kresťanská morálka zahŕňajúca učenie o vrodenej kolektívnej vine, zázračnom vykúpení, univerzalizme, altruizme, pokore, poddajnosti, nastavení druhého líca a pod., je primárnou príčinou v súčasnosti prebiehajúcej samovraždy bielej rasy a hlavnou prekážkou toho, aby sa veci mohli pohnúť k lepšiemu. Tieto hodnoty nie sú svojím pôvodom menej kresťanské len z toho dôvodu, že sekulárni liberáli a socialisti vymazali ich nadprirodzený zmysel. Zvyčajne sa potom dospeje k záveru, že biela rasa neprežije, dokiaľ sa úplne nevzdá kresťanstva.

Myslím si, že tento argument je pravdivý len z polovice. Verím, že kresťanstvo je jedným z hlavným dôvodov úpadku bielej rasy práve pre vyššie spomenuté dôvody, avšak nemyslím si, že odmietnutie kresťanstva je nevyhnutnou podmienkou pre našu rasovú obrodu. Ja nie som kresťan, avšak skutočnosť, že ním nie som, môže dodať kredibilitu môjmu argumentu, že hnutie bieleho nacionalizmu nepotrebuje a v skutočnosti by ani nemalo byť antikresťanské.

Za prvé, hoci diskusia medzi intelektuálmi je definitívnou súčasťou bieleho nacionalizmu (možno až príliš častou), nesmieme nikdy stratiť naše ponímanie belošského nacionalizmu ako politického hnutia, nie intelektuálneho. Intelektuálne hnutia vyžadujú zhodu na základných princípoch, rovnako ako i na konečných cieľoch. Politické hnutia vyžadujú zhodu iba na dosiahnutí praktických cieľov.

Našim cieľom je (separatistický, homogénny) belošský štát v Severnej Amerike. Tento politický cieľ je zdieľaný kresťanmi i nekresťanmi. Aby sme však mohli dosiahnuť náš cieľ, musíme pracovať s našimi spojencami, a nie proti nim. Možno si želáme, aby s nami súhlasili i v ďalších bodoch okrem tohto cieľa, ale nie je to nevyhnutné. Zdôrazňovanie odlišností v názoroch býva často kontraproduktívne. Keď je niekto na barikádach, tak sa predsa neobráti proti jednému zo svojich spojencov a nezačne hľadať na ňom chyby.

Avšak nezdôrazňovanie rozdielnych názorov nie je to isté ako ich skrývanie. Vyspelé a zdravé nacionalistické hnutie by malo kultivovať kultúru otvorenosti a úprimnosti. Potrebujeme byť schopní vyjadriť naše odlišnosti slušným spôsobom, rovnako ako ich odložiť nabok v záujme spoločného dobra.

Za druhé, kresťanstvo môže byť nevyhnutnou podmienkou bielej rasovej samovraždy, avšak v skutočnosti nie je jeho hnacou silou. Kresťanstvo totiž v západných spoločnostiach alebo individuálnych životoch kresťanov prestalo byť vládnucou silou. Cirkvi však podporujú samovraždu bielych a kresťanský sionizmus, pretože si želajú byť súčasťou reálnej intelektuálnej a politickej mocenskej štruktúry a dnes je táto mocenská štruktúra úplne ovládaná a definovaná Židmi a ich záujmami.

Nejde o nový fenomén. V období absolutistických monarchií cirkev kázala o božskom práve kráľov. V časoch otroctva zase kázala otrokom, aby poslúchali svojich pánov. No a keď ešte fungoval patriarchát, učila manželky, aby poslúchali svojich manželov.

Je lákavé odsúdiť túto tendenciu (zo strany cirkvi) ako číry akt politického oportunizmu, ale to by bol omyl. Cirkev vždy ohla chrbát vládnucej politickej alebo intelektuálnej ortodoxii. Veď v jej kráľovstvo predsa nie je z tohto sveta. Napriek niektorým odchýlkam, akou bolo napr. Social Gospel Movement, sa cirkev vždy viac zaujímala o záchranu individuálnych duší, než o sociálnu spravodlivosť. Duchovenstvo považovalo podlizovanie sa sekulárnym silám za malú cenu, ktorú muselo zaplatiť za to, aby naďalej ostalo v biznise zameranom na záchranu ľudských duší.

Pre biely nacionalizmus to znamená, že cirkev nám bude odporovať v menšej miere v porovnaní s takými skupinami, ktorých ciele sú čisto sekulárne, ako napr. židovské organizácie, nebelošské etnické organizácie a sekulárna ľavica. Pokiaľ sa nám podarí získať moc, tak kňazi sami začnú vyhľadávať v Biblii verše, ktoré budú oprávňovať nový režim. Nie je tu dôvod, prečo by sa nacionalistický režim nemohol stať novým cisárom, ktorému kresťania poskytnú svoju sekulárnu lojalitu, zatiaľ čo si ponechajú náboženskú lojalitu pre svojho boha.

Za tretie, základným princípom politického boja je to, že by mal vždy pracovať na zachovaní jednoty v rámci jednej pozície, zatiaľ čo zaseje rozkol u nepriateľa. Kresťanský vzdor voči bielemu nacionalizmu bude slabší, ak budú cirkvi rozdelené – a budú rozdelené, ak budeme mať kresťanov v našich pozíciách, obzvlášť takých, ktorí majú osobné prepojenie na cirkevných lídrov. Odpor (zo strany kresťanstva) však bude silnejší, ak biely nacionalizmus prestane byť výlučne politickým hnutím a prevezme na seba aspekt antikresťanských krížových výprav.

Keď sa raz režim bieleho nacionalizmu vynorí z tmy, tak kresťania, ktorí sú zároveň bielymi nacionalistami môžu využiť svoje prepojenie s cirkvami k tomu, aby ich priviedli k lepšej zhode s novým poriadkom.

Prítomnosť kresťanov v hnutiach bieleho nacionalizmu pomôže rozdeliť cirkvi a oslabiť ich odpor, ich prítomnosť však nerozdelí alebo neoslabí biely nacionalizmus, pokiaľ i naďalej ostane čisto politickým hnutím, ktoré zjednocuje cieľ vytvorenia belošského štátu.

Dnes je biely nacionalizmus hnutím politickej pravice. Jedného dňa sa však môže stať bežným cítením bielych ľudí naprieč politickým spektrom. Podľa môjho názoru by išlo o pozitívny vývoj, pretože pokiaľ ide o náboženstvo a politiku, som liberál. Verím v oddelenosť náboženstva a politiky a v zakladaní politických rozhodnutí na sekulárnych dôvodoch.

Som presvedčený, že priaznivé oddelenie cirkvi od štátu v belošskom štáte môže byť vynútené politickou realitou. Biele nacionalistické hnutie musí spojiť bielych so širokým spektrom náboženských presvedčení, aby bojovali za vlasť. To znamená, že už dnes musíme pracovať na budovaní náboženského pluralizmu a tolerancie v našom hnutí, aby mohli byť zabudované do našej vlasti zajtra.

autor: Greg Johnson
zdroj: www.counter-currents.com
preklad: Aman, www.protiprudu.org

O Roland Edvardsen

16 komentárov

 1. Toto je pohľad anglosaského protestanta a práve tam súčasťou tých siekt je sionizmus. Na Slovensku to nie je a tak je pohľad autora mylný a nesprávny pre naše pomery.
  Nacionalizmus na Slovensku má podstatu v kresťanstve a to aj u Štúra aj Tisa a ich predchodcov a nasledovníkov.
  Pohan slovenský nacionalista je nezmysel odtrhnutý od slovenských dejín a kultúry.

  • Konečne pomerne zaujímavý (a hlavne polemický) článok, na ktorý by sa dali viesť zaujímavé diskusie. Súhlasím s názorom, že autor sa na to pozerá z anglosaského pohľadu. Avšak sám sa označuje za ateistu. Napriek tomu mohla mať (a pravdepodobne aj mala) na jeho názor vplyv aj cirkev. Tomu sa v našom prostredí vyhnúť nedá.

   Slovensko bolo vždy silne katolíckou krajinou. V našom prostredí to bola práve cirkev, ktorá šírila myšlienky národovectva a stála na čele národných hnutí. Tu ale dochádza k zásadnému rozporu. Článok hovorí o „bielom“ nacionalizme, nie o nacionalizme „národnom“. A v tomto smere cirkev ani na Slovensku nikdy nebola aktívna.

   Na rozdiel od autora silne pochybujem, že cirkev niekedy sa nechá infiltrovať myšlienkami „bieleho“ nacionalizmu. Ide to totiž proti jej podstate. Podstatou cirkvi je spása duše a nie tela, v ktorom duša sídli. Teda farba kože je pre cirkev nepodstatná. Vždy to tak bolo a dnes, v časoch neustále silnejúceho multikulturalizmu, to inak nebude. Cirkev dokonca môže byť svojím spôsobom z prílevu imigrantov nadšená – už nemusia chodiť za potencionálnymi ovečkami ďaleko. Inoverci chodia sem.

   • maršal Žukov

    s tou radosťou cirkvi z prisťahovalectva by som to nevidel tak ako ty, myslím, že nie je cirkev taká slepá a sprostá, aby nevedela, že sa spolu s prisťahovalcami importuje hlavne islam.
    S autorom súhlasím asi na 99%, dodávam, že konečne poriadny článok na ZÁSADNÚ tému. Nie som si istý, že samotní Slovania máme dostatok potenciálu na porážku sionizmu, preto bude lepšie, ak ako biela rasa budeme držať pekne pokope. Vedúca úloha Slovanov sa potom automaticky presadí v rámci rasy a svet bude krajší.
    Cirkev je plná slobodomurárov a prostitútok, dôležití sú veriaci, ktorí by o tom konečne mali vedieť.

    • No to o tom nadšení bolo skôr myslené „zvrátenom nadšení“ a trocha som to prehnal. Chcel som iba naznačiť, že ani niektorí cirkevní hodnostári nemusia mať z prílevu imigrantov negatívne pocity. Na druhú stranu je tento postoj neudržateľný, pokiaľ sa imigrácia robí v takom rozsahu ako dnes. Zaujímalo by ma, koľko kresťanov v Európe za posledné roky konvertovalo na islam a koľko imigrantov na kresťanstvo. Asi by to boli zaujímavé čísla, pre nás zrejme nepriaznivé.

     O prelezení cirkvi slobodomurármi a liberálmi už snáď ani nemá zmysel hovoriť. A netýka sa to iba katolíkov. Ide to skrz-naskrz celým kresťanstvom. Na druhú stranu aj tu sú skupinky odhodlaných nacionalistov, pevne stojacich za svojou vierou a za národom. Dnes je však pre väčšinu národa návšteva kostola skôr iba folklórom, nie znakom postoja.

   • Aman Againsttime

    Osmoza,
    zopár poznámok k vášmu rozlišovaniu medzi bielym nacionalizmom a „národným“ nacionalizmom: Autor článku- Greg Johnson je Američan, takže bude pochopiteľne rasovým nacionalistom, keďže v USA sa partikulárne európske identity nezachovali a bieli Európania sa navzájom premiešali. Avšak bielym nacionalistom v skutočnosti bude ( v drvivej väčšine dnes už i býva, a ak nie, tak by rozhodne mal byť) i európsky nacionalista. V dnešnom globalizovanom svete, kedy je Európa zaplavovaná farebnými migrantami musia pochopiteľne i Európania rozmýšľať v rasovom kontexte. Inak to nejde. Širší zmysel európskej ( belošskej) identity má totiž význam v tom, že môže prispieť k zachovaniu partikulárnych identít dvoma dôležitými spôsobmi:
    1. môže byť prevenciou konfliktu medzi Európanmi
    2. pomáha Európanom v tom, aby sa spojili a spoločne čelili nebielej imigrácií Identita býva komplexnou záležitosťou a mala by mať viacero úrovní.

  • Aman Againsttime

   k16ns,
   autor článku je Američan, takže je jasné, že bude hodnotiť danú situáciu zo svojho uhľa pohľadu. A áno, máte pravdu- v USA sú kresťanské cirkvi silne pro-sionistické, čo platí najmä pre protestantizmus. A mnohé z nich vykazujú výrazné anti-rasistické ( t.j. anti-belošské) tendencie.

   Rozumiem, čo ste chcel povedať tým, že nacionalizmus na Slovensku má podstatu v kresťanstve, ale takéto konštatovanie je v skutočnosti mylné. Nacionalizmus je totiž reflexiou partikulárneho spôsobu uvažovania, ktoré má svoj výraz práve v (etnickom) pohanstve. Kresťanstvo je naproti tomu ideológia zo svojej podstaty univerzalistická a rovnostárska. Áno, naši národní buditelia boli ( formálne) kresťania a nejeden z nich bol i kňazom, ale je potrebné si uvedomiť, že:

   Za prvé, žili v obdobiach, kedy kresťanstvo bolo jedným z absolútne základných predpokladov spoločenskej existencie a prakticky jediným referenčným rámcom. Je síce pravdou, že na Západe boli už v 18. stor. či 19. stor. ateistickí, ne-kresťanskí myslitelia, ale Slovensko v tomto smere ostalo zvláštne nedotknuté. Náš svet sa však neustále vyvíja, dnes máme znalosti, ktoré ľudia pred 200,100, 50-timi atď. rokmi nemali, rovnako tiež už ťažko hovoriť o kresťanskej spoločnosti. Svet sa zmenil a my s ním a jednoducho i nacionalizmus bude reflektovať dobu, v ktorej pôsobí.

   Za druhé, je na polemiku, či spôsob uvažovania našich národných buditeľov možno označiť za kresťanský. Rozhodne sa neriadili kresťanským “ kto do teba kameňom, ty do neho chlebom“, či „nastavovaním druhej tváre“. Štúrovci nemali problém vziať do ruky zbraň. Dnešné moderné kresťanstvo ( pozbavené svojej pohanskej časti) je slabošské a vykastrované. Naši národní buditelia takými rozhodne neboli.

   Za tretie, keď už som spomenul tých Štúrovcov, tak predsa vieme ako sa často a radi obracali do predkresťanskej slovanskej minulosti. 19.storočie- obdobie romantizmu predstavovalo ( podobne ako taká renesancia) v podstate návrat k pohanstvu. A na to nadväzuje skutočnosť, že išlo o obdobie rozkvetu európskych nacionalizmov ( a makronacionalizmov viď panslavizmus, pangermanizmus a pod.).

   Za štvrté, pokiaľ ide o našich katolíckych národovcov, tak praktikovali predsa tradičný rímsky katolicizmus ( ktorý bol silne ovplyvnený práve pohanstvom), nie dnešný pokonciliárny. Predpokladám, že Hlinka a Tiso by boli zhrození z toho, čo sa s ich cirkvou v rokoch 1962 a 1965 stalo. A vlastne celkovo by boli zhrození z jej terajšieho stavu. Čo by si asi pomysleli o takom Halíkovi, že?

   Pohan slovenský nacionalista nie je vôbec odtrhnutý od slovenských dejín a kultúry. A odtrhnutý nie je ani slovenský nacionalista-ateista. Nemusíte byť katolíkom, aby ste dokázali oceniť význam 1. Slovenskej republiky a byť na ňu hrdý, rovnako ako sa nepotrebujete klaňať olympským bohom preto, aby ste ocenili význam antiky. Nacionalizmus je politická filozofia, nie náboženstvo, pričom nacionalistom môže byť každý bez ohľadu na to akú vieru vyznáva.

 2. k16ns
  trepeš nezmysly.
  dávno pred kresťanstvom boli slovania najobávanejším národom. kresťanstvo z nás urobilo pokorných slabochov.
  možno to bude znieť protirečivo, ale v dnešnom svete je idea evanielického kresťanstva jediným valom proti židovskej snahe rozbiť spoločenské a rodinné zväzky a tradície a ovládnuť tak masy bez uvedomenia si vlastných koreňov a tým aj identity.

 3. Prastarých Slavianou volali kmene ktoré s nimi susedili tiež Arijsky Slaviani. Prekvapilo ma aj keď som to tušil že slovo Arijec je Slavianske. Veď v preklade to znie: Biely ľudia oslavujúci boha. Je pravdou že k rozkladu Slavianstva a k nástupu ´´nacionalizmu ´´ medzi jednotlivými Slavianskými kmeni došlo až po príchode kresťanstva.

 4. PRÍSPEVOK MIMO TÉMY ČLÁNKU. NA ĽUBOVOĽNÉ TÉMY MÔŽETE DISKUTOVAŤ NA DISKUSNOM FÓRE. PROP

  *********************************************************************************

  Blbá téma, o ničom a hlavne neaktuálna. Tiež zdroj nie je jasne uvedený.

  Má to byť odpútanie pozornosti od AKTUÁLNEJ témy ,
  ktorou je
  beštiálne vraždenie civilného obyvateľstva na Ukrajine zakázanými fosforovými bombami
  na pokyn vlády v Kijeve !?

  Tento hrozný zločin ignorujú všetky západné oficiálne médiá , svet na pokyn PSYCHOPATOV mlčí, takže „protiprúd“ tiež ?

  Čo tak milý „protiprúd“ ponúknuť svojim čitateľom preložiť napr. toto :

  “ Slavjansk napadnutý fosforovými bombami“

  http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2014/06/slawjansk-mit-phosphorbomben-angegriffen.html

  • A tebe čo bráni v tom, aby si to preložil?

  • PRÍSPEVOK MIMO TÉMY ČLÁNKU. NA ĽUBOVOĽNÉ TÉMY MÔŽETE DISKUTOVAŤ NA DISKUSNOM FÓRE. PROP

   *********************************************************************************

   Ugoloo neboj sa ono ti to Jozef vysvetli že to je Ruska propaganda a nič tak sa v skutočnosti nestalo. To zasa niečo zostrihali ty zlý Rusaci aby vrhli zlí obraz na stelesnenu demokraciu ala Ukrajina. Inač fosforové bomby patria do repertuálu zbrani ktoré sú zakázané, alebo ich používanie je ostro odsudzovane svetovým spoločenstvom. No myslím si že nič sa v tomto prípade odsudzovať nebude, lebo všetko čo roby chunta je s požehnaním USA. Takže chunta v Kyjeve na čele s Jevrejskym prezidentom sa pridala ku krajinám ako Jemen Izrael či teroristi v Líbyi. Čo k tomu viac dodať proste svoloč z Kyjeva.

   • PRÍSPEVOK MIMO TÉMY ČLÁNKU. NA ĽUBOVOĽNÉ TÉMY MÔŽETE DISKUTOVAŤ NA DISKUSNOM FÓRE. PROP

    *********************************************************************************

    Bože, daj mi silu. Vieš čo sú to Тепловые ловушки, však?

    http://g0dlike.gorod.tomsk.ru/index-1288256500.php

    • PRÍSPEVOK MIMO TÉMY ČLÁNKU. NA ĽUBOVOĽNÉ TÉMY MÔŽETE DISKUTOVAŤ NA DISKUSNOM FÓRE. PROP

     *********************************************************************************

     Nemyslím si, že to bol biely fosfor, ani ochrana pred teplom navádzanými strelami. Vedie ma k tomu najmä to video, kde aj napriek pomerne hustej koncentrácii „ohnivých striel“ nevidieť extra prudké požiare. Na porovnanie video, aké peklo dokáže rozpútať jediná strela s bielym fosforom:

     http://www.youtube.com/watch?v=k0A4wxn6GuY

     Ale ťažko súdiť, nemôžem to ani vylúčiť. Všetky „strely“ dopadali na rovnaké územie, čo by malo byť už zo svojej podstaty pri protiraketovej ochrane nemalo stať. Nakoniec to bude zrejme niečo úplne iné – možno značkovacie strely, ktoré majú ako označiť, tak aj osvetliť cieľ.

 5. PRÍSPEVOK MIMO TÉMY ČLÁNKU. NA ĽUBOVOĽNÉ TÉMY MÔŽETE DISKUTOVAŤ NA DISKUSNOM FÓRE. PROP

  *********************************************************************************

  A ešte by vás mohlo zaujímať, že v nemeckom parlamente verejne vystúpila poslankyňa,
  ktorá obvinila nemeckú primátorku Merkelovú, zo zrady Europy,
  tým,
  že podporuje zločinecký režim na Ukrajine.

  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/4199-sahra-wagenknechtova-rekla-pravdu-ohledne-ukrajiny-pani-merkelova-zradila-jste-evropu

  • PRÍSPEVOK MIMO TÉMY ČLÁNKU. NA ĽUBOVOĽNÉ TÉMY MÔŽETE DISKUTOVAŤ NA DISKUSNOM FÓRE. PROP

   *********************************************************************************

   Oprava: nemeckú premierku (namiesto primátorku).

Leave a Reply