Domov / Hlavná strana / Komentáre / Kolektívna vina a nevina – nenávidené a chránené skupiny

Kolektívna vina a nevina – nenávidené a chránené skupiny

Bojovníci proti predsudkom, generalizovaniu a zovšeobecňovaniu neľútostne zvádzajú krutý boj proti xenofóbii, intolerancii, nenávisti, atď. Obviňovanie celej skupiny je nepravodlivé a zlé. Kolektívna vina je predpoklad, že celé spoločenstvo nesie vinu na činy jeho jednotlivcov. Židovský intelektuál Yoram Dinštein tvrdí, že by mal vzniknúť nový trestný čin: „ohováranie skupiny obyvateľstva“ a pripravil právne podklady.

Nemôžeš kritizovať a súdiť židov ako celok – to je krivé obvinenie. Počas WW2 boli takto obvinené ženy, deti, starci, úspešní podnikatelia a deportovaní do vyhladzovacích táborov. Poznáš ich všetkých? Poznáš každého žida že ich označuješ za škodlivé pijavice? Čo vieš o židoch? Máš osobnú skúsenosť? Prečo pretrváva nenávisť voči židom, aj keď na Slovensku ich už žije len veľmi málo? Slováci si zaužívali xenofóbne stereotypy, že cigáni sú zlodeji a asociáli, ale to pretože spoločnosť ich uvrhla do nepodnetného sociálneho prostredia. Je to vina majoritnej spoločnosti. Určite boli aj cigánskí podnikatelia a vedci. Ja poznám cigána, ktorý ma dve vysoké školy a zarába nadpriemerne. Ublížili nám konkrétní politici z Uhorského parlamentu, nie Maďari. Maďar je rovnaký ako Slovák. Nesúď moslimov. Musíš spoznať človeka predtým než sa o ňom vyjadríš. Dovolím si poznamenať, že keď spoznáš moslimskú rodinu, určite ťa kultúrne obohatí. Nemáš na takéto krivé obvinenie žiadne právo. Sú to ľudia s chybami a pozitívami ako ostatní. Černosi boli utláčaní bielymi a čo je to vlastne pokrok? Ja poznám bohatého černocha. Prisťahovalci sú obohatenie, nie zahaľači a príživníci, ako počuť z extrémistických a fašistických skupín. Hľadajú len kúsok šťastia a lepší život a potrebujú čas a zdroje na integráciu. Ako slušný a rozumný človek daj šancu každému. Nebuď zakomplexovaný človek plný predsudkov. Lahôdka nakoniec: nehejtuj.

Posolstvo je jasné: nemôžem ich odsudzovať. Typické bludárstva a bezobsažné formulky bratislavských krčmových povaľačov.

Pri určitých skupinách však platia odlišné normy.

V Rusku nikdy nebola skutočná demokracia. Rus preto potrebuje silnú ruku a autoritatívny režim – riadenú demokraciu. Chce nasledovať silnú osobnosť. Je to zakorenené v ich naturele. Takto sa dostal k moci Vladimír Putin a úspešne je schopný držať ju v rukách až do dnešných dní. Historickú zodpovednosť za komunistickú diktatúru sú zodpovední Rusi, nie konkrétní politici. V 68 do Československa prišli Rusi, nie vojská Varšavskej zmluvy na rozkaz konkrétnych politikov.

Prednedávnom „anonymný bloger“ upozornil na historické mylné fakty na blogu Andreja Kisku. Mimo iného som zistil perlu ducha, že spojenci nebojovali proti nacistom, ani proti nacistickým Nemcom, ale len proti Nemcom. Veď práve Nemci sú ten národ, ktorý rozpútal dve svetové vojny, splodil obludné monštrum – Adolfa Hitlera (obaja rodičia boli Nemci Rakúšania), schvaľoval rasové zákony, zriaďoval koncentračné tábory a masovo vyvražďoval židov, cigánov, zločincov, homosexuálov. Tieto zločiny budú Nemcov prenasledovať ďalších tisíc rokov. Práve preto musí byť každý druhý film o nacistoch, židoch a Adolfovi Hitlerovi – iné historické témy, ktorých sú stovky, sú nudné.

Biely človek by mal cítiť vinu za beštiálne zločiny svojich predkov. Vinu za obsadenie, dobývanie, zotročovanie a zabíjanie nebielych na celom svete. Spôsobili sme najhoršie zločiny v ľudskej histórii: otrokárstvo, imperializmus, kolonializmus, genocída. Zotročovanie, obchod s čiernymi, genocída Indiánov a iných, nacizmus, eugeniku, vyhladzovacie tábory v Indii, zdieranie krajín tretieho sveta, útlak farebných rás, holokaust, konečné riešenie.Nikdy nezabudni: zomrelo šesť miliónov! Boli zabití ľudskými monštrami! Árijskými podľudmi – ako si ty! Prečítaj si denník Anny Frankovej!

Sú to frekventované názory v mainstreame. Nemci sú vraždiace monštrá, Rusi komunistickí utlačovatelia a biela rasa zodpovedá za najväčšie utrpenie ľudstva. Päťročný nevinný chlapec je zodpovedný za vyvražďovanie židov lebo sa narodil ako beloch. Toto kolektívna vina nie je?? Kde je bratislavská kaviareň teraz?

Kolektívnou vinou sa títo darmožráči a zaháľači oháňajú účelovo – podľa momentálnej potreby. Otočia ju kedykoľvek chcú. Keď je zodpovednosť kolektívu pre liberálnu propagandu žiarivo výhodná pre totálnu negáciu nenávidených skupín(cirkev, biela rasa, národy), existuje. Keď je zodpovednosť skupiny bezmedzne nevýhodná pre nedotknuteľnosť chránených skupín(cigánov, židov, prisťahovalcov, atď.), zrazu neexistuje. Napríklad moslimovia nie sú kolektívne vinní, ale bieli ľudia áno. Pri kritike chránených skupín sa dokonca človek stane extrémistom a fašistom (stúpencom nacizmu). Je to dvojitý meter. Špinia si do úst.

Sú nenávidené skupiny, ktoré je správne kolektívne negovať a očierňovať deň čo deň. A sú chránené skupiny, ktoré nesmú byť kolektívne kritizované, lebo sú nedotknuteľné.

Ten istý človek povie, že vynášať kolektívne súdy nie je správne ani etické a o 20 minút neskôr protirečivo zahlási, že ja, Slovák žijúci v 21. storočí, sa mám mať pocit hanby za anglických, amerických, francúzskych predkov sedem generácií do minulosti lebo oni zotročovali černochov, boli belosi a ja som tiež biely. Názorný príklad je ľavicový anarchista, ktorý povie, že židia sú v nacistických očiach kolektívne zodpovední lebo majú zdieľanú krv a hneď začne chrliť kanonádu zbesilých nadávok mierených na zločiny bielej rasy.

Zlatým klincom pravdoláskarov je ich krik, že biela rasa je len sociálny konštrukt. Inými slovami vlastne hovoria, že neexistuje!

Neexistujúca biela rasa je kolektívne vinná za najväčšie utrpenie ľudstva. Oči kolúci nezmysel. Šialená a číra hlúposť.

Ani najvyšší rabín, študujúci Talmud od šiestich rokov, nemôže vyvrátiť a doložiť nesprávnosť nasledujúceho: ak som utvrdený v presvedčení, že rasy ani kolektívna vina neexistujú a politicky za to bojujem, ukázať prstom na belochov ako zlých je príznak schizofrénie, či inej ťažkej duševnej poruchy. Biela rasa nie je zodpovedná za žiadnie utrpenie, nie nie. Sú to vždy konkrétní ľudia a politici. Uvedený argumentačný dôkaz musí akceptovať kozmopolita, neoliberál, neomarxista, svetoobčan, lebo pravdivosť som ukázal s nepopierateľnou logikou. Je nepriestrelný.

Ocitli sme sa v komicko-absurdnom položení, kedy humanista kolektívne obviňuje skupinu, ktorá podľa jeho vlastného presvedčenia neexistuje za ním prisúdené najukrutnejšie zločiny v histórií človečenstva!

Že by si ľudia z tretieho sektora nevšimli, že vyše dva desaťročia hlásajú každý boží deň protichodné myšlienky? Určite nie. Vedia to. Im nejde o morálku ani pomoc druhým. Sú štedro platení za rozloženie spoločenskej morálky.

Konklúzia:

Pre niektoré skupiny kolektívna vina platí, pre iné nie. Celé je to jedna mizerná talmudisticky prekrútená fabrikácia liberálnej propagandy. Podľa humanistov kolektívna vina neexistuje, ale hovoria o bielej vine. Táto argumentácia je deravá a manipulatívny blud súčasne. Nenávidené skupiny možno kritizovať kolektívne – národy, cirkev, bielu rasu. Chránené skupiny však kolektívne kritizovať nesmieme – je to xenofóbia, rasizmus. Tu výborne vidieť, že kolektívna (ne)vina je lacná táranina, nič viac. Jej cieľ je za každú cenu negovať európsku civilizáciu (bielu rasu) a zároveň brániť chránené skupiny slúžiace na rozklad spoločnosti. Za každú cenu. Tretí sektor je schopný tvrdiť úplne, ale úplne čokoľvek, len aby bolo pôvodné obyvateľstvo vykreslené ako zlé, brutálne, násilnícke, zločinné, amorálne.

Keď bude nejaký pravdoláskar šíriť bludy o bielej vine, treba mu odvetiť, že kolektívna vina neexistuje, teda ani biela vina nie, a hneď na to šmariť tehlu do jeho hlavy.

Autor: Michal, www.protiprudu.org

O ::prop

6 komentárov

 1. maršal Žukov

  To, čo sa deje okolo hollycaustu nie je ohováranie skupiny obyvateľstva, ale krivé obviňovanie viacerých generacií, ktoré prerástlo do sebaobviňovania.

 2. Výborne si to zhromaždil, presne tak, treba im tie fakty hodiť do hlavy.
  Spravny postoj.

  Ani to nechcem kaziť teoretizovaním, ale v tej dileme, či jestvuje skupinový profil, alebo nie, platí jednoznačne, že samozrejme jestvuje. Je to základ akejkoľvek vedy, akéhokoľvek rozumu.
  To známe „ale všetci cigáni nie sp asociáli“ je samozrejme pravda, ale to predošlému neodporuje. Vždy sa hovorí o PRIEMERE, o CHARAKTERISTIKE. To niie sú „predsudky“, predsudky sú to len vtedy, ak sú nepravdivé, falošné. Ak sú to pravdivé informácie, je to poznanie, ktoré človeka oslobodzuje.
  Áno, je pravda, že židia ako skupina sú na seba zameraní ľudia bez mnohých zábran, bežných pre bežnú populáciu, je pravda, že západní bieli viedli pirátsku kolonizáciu, že je to ich charakter, je pravda, že nemci boli nacisti a je pravda, že východní slovania, rusi, sú hrubozrní a nevnímajú svet tak, ako európania. Ak si niekto tieto poznatky dá zobrať, tak sa z neho stane blbec, resp. je blbec.

  napriek tomu spolu môžeme vychádzať, ako ľudstvo, ale takisto je nevyhnutné trestať zmrdov. K chybám vždy dochádza a ak sa niekto nečistí, zvonku i zvnútra, zhnije mu celé telo.

 3. Christian Freeman

  az na jednu pravopisnu chybicku „Černosi boli utláčanÝ bielymi“ …a fakt, že Adolfovi rodičia boli Rakúšania, nie Nemci, celkom OK.

 4. vykľulo sa šidlo z vreca.

 5. Dobre napísané, autor však priamo neuvádza (i keď sa to dá v článku vyrozumieť), kdo je autorom tejto zvrátenej “teórie spoločnej viny”.
  Dovoľujem si citovať z D.Irvongovho “Acton Report” z roku 1977. Je to o prednáške židovského autora, profesora D.Goldhagena, ohľadne jeho knihy, v ktorej viní celý nemecký národ zo “zabíjania” židov.

  Keď D. Irving prišiel do “veľkolepo vyzdobenej synagogy na St.Charles Avenue v New Orleans, kde Danial Goldhagen mal prednášku o jeho knihe
  “Hitler’s Willing Executioners”….
  ….tiráda proti “jednoduchým Nemcom”, ktorí, ako tvrdí, si boli plne vedomí, čo sa deje a boli chtiví, dokonca nadšení zostaviť “popravčie čaty”, keď prišlo na ‘zbaviť sa židov’.
  ….pednáška bola jednoduchým nerozriedeným ‘Volkverhetzung….’
  Keď prišiel čas otázok, píše Irving, išiel som k mikrofónu a vyzval so ho:
  “Profesor Goldhagen, počúvali sme s enormným záujmom vášmu prednesu, ale prepáčte mi, ak vznesiem nejakú kritiku.
  Ja som tiež historik, anglický historik, ktorý pracoval tridsať-päť rokov na druhom konci spektra, ak to takto môžem povedať, vypočujúc veľmi detailne každého člena Hitlerovho privátneho okruhu o tom, aké rozhodnutia boli schválené na najvyššej úrovni.
  Napríklad, vy ste tvrdil vo vašj prednáške , že ste použil ‘vypočúvacie záznamy “doslovne tisícov Páchateľov”, ako ich nazývate; ale ny vieme, že v skutočnosti ste použil ledva sto, ak vôbec”.
  “Akokoľvek však, na čo sa ale najviac koncentrujem, je tvrdenie, že to boli len ‘jednoduchí Nemci’, ktorí zabíjali…toto je totálny klam….”
  “V týchto skupinách boli Nemci v menšine – väčšina týchto mužov boli vybraní z Baltických štátov, Estónci, Latvinci, Lituánci, ako aj množstvo Ukrajincov a iných….”
  “A toto zaiste predpokladá fundamentálnu otázku, ktorú by bolo omnoho správnejšie sa opýtať -…“ “Prečo ste sa neopýtal omnoho dôležitejšiu otázku: prečo sa každý pripojil, zbaviť sa svojich židov s takým nadšením, “Prečo my?”
  Priznajme, keď Nemecko povedalo svojim susedom v roku 1942 a 1943 a 1944, ‘Dajte nám vašich židov’, Maďarsko, Francúzsko, Slovensko, atď.,ich nemohli ‘doručiť’ dosť rýchlo…!! Nebol žiady odpor tak urobiť.

  Toto vyvolalo u obecenstva pozdvihnutie, ale ja som pokračoval, píše Irving:
  “A keď iné krajiny, ako Anglicko,
  Švédsko, atď., boli vyzvané prijať týchto židov, nikdo, nikdo ic nechcel”.
  “Prečo ste sa neopýtal túto omnoho vitálnejšiu otázku? Prečo nikdo nechcel židov! Vy sa pýtate len otázku “Kdo to urobil?…a zlyhal ste, opýtat sa omnoho dôležitejšiu otázku “Prečo my?”

Leave a Reply