Domov / ::knihy / Mýtus o nemeckej podlosti

Mýtus o nemeckej podlosti

Po úspešnom preklade knihy „Hitlerova revolúcia“ vám prinášame ďalší zaujímavý titul „Mýtus o nemeckej podlosti“.

Ako už napovedá titul, kniha sa zaoberá dezinterpretáciou Nemecka a jeho národa ako najväčšieho podliaka v dejinách. „Oficiálna“ verzia histórie západnej civilizácie 20. storočia označuje Nemecko ako narušiteľa mieru v Európe, príčinu oboch svetových vojen, aj keď v skutočnosti za to nenesie zodpovednosť. Počas oboch vojen Spojenci neustále fabrikovali neuveriteľné príbehy o zverstvách a tak budovali nenávisť voči nemeckému národu s cieľom získať podporu verejnosti pre vedenie vojny. Propaganda „Holokaustu“, ktorá vznikla po Druhej svetovej vojne, ďalej upevnila obraz Nemecka ako najväčšieho lotra v dejinách. Ale nakoľko je pravdivý „oficiálny“ príbeh? Bolo Nemecko skutočne najväčším podliakom v dejinách? V tejto knihe nám autor predstavuje iný obrázok. Vysvetľuje, že Nemecko nebolo iniciátorom oboch svetových vojen, ale v oboch bolo obeťou agresie Spojencov. Nestabilita počas Prvej svetovej vojny umožnila v roku 1917 boľševickú revolúciu v Rusku, ktorá priviedla k životu svetový komunizmus. Hitler a Nemecko považovali svetový komunizmus – s koreňmi v Sovietskom zväze – za existenčnú hrozbu pre západnú, kresťanskú civilizáciu a zasvätil sa spolu s Nemeckom k smrteľnému boju voči nemu. Nemecko nebolo ani zďaleka narušiteľom mieru. Nemecko slúžilo ako záštita, ktorá bránila komunistickej revolúcii rozšíriť sa po celej Európe. Na nešťastie Spojené štáty a Británia nevideli komunistické Rusko v rovnakom svetle, čo malo nakoniec katastrofálne následky pre západnú civilizáciu. Podľa autora sa Británia a Spojené štáty pripojili vo vojne na zlú stranu.

Podmienky pre preklad zostávajú rovnaké ako pri preklade knihy „Hitlerova revolúcia.“ Za každých zaslaných 20 Eur preložím jednu kapitolu knihy. Zaslané peniaze budú použité na prevádzku Prop-u.

Doplnenie:

Cieľová suma 480 Eur bola vyzbieraná, a kniha bude preložená. Napriek tomu môžete aj naďalej zasielať príspevky, pokiaľ sa vám kniha (a preklad) páči.

Príspevky v ľubovoľnej výške môžete zasielať na účet:


Číslo účtu: 3118657853
Kód banky: 0200 / VÚB
BIC/SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK30 0200 0000 0031 1865 7853

prípadne môžete prispieť cez PayPal:

Platba Mytus

Do správy uveďte “Preklad Mytus”. Výšku vyzbieraných príspevkov budem priebežne zverejňovať na tejto stránke spolu s dátumom kvôli overeniu, že váš príspevok došiel.

Ďakujem za podporu.

::prop

Cieľová suma: 480 Eur
Výška príspevku k 16.1.2018: 550 Eur
Prispeli:

AN, 14.12.2016: 20 Eur
JD, 7.1.2017: 10 Eur
LL, 16.1.2017: 110 Eur (veľká vďaka)
PS, 8.2.2017: 20 Eur
SA, 15.2.2017: 200 Eur (obrovská vďaka) 🙂
JB, 16.2.2017: 20 Eur
VŠ, 27.2.2017: 20 Eur
DH, 22.3.2017: 20 Eur
MŠ, 22.3.2017: 5 Eur
MT, 23.3.2017: 10 Eur
VŠ, 14.4.2017: 20 Eur
JŠ, 2.6.2017: 5 Eur
AN, 5.6.2017: 20 Eur
VV, 16.6.2017: 30 Eur
MB, 16.6.2017: 5 Eur
MT, 28.6.2017: 5 Eur
JM, 24.7.2017: 20 Eur
LV, 16.1.2018: 10 Eur

OBSAH

Úvod (zaplatené)
Kapitola 1 – Mýtus o Nemecku Ako Národe Zla – 1 (zaplatené)
Kapitola 1 – Mýtus o Nemecku Ako Národe Zla – 2 (zaplatené)
Kapitola 1 – Mýtus o Nemecku Ako Národe Zla – 3 (zaplatené)
Kapitola 2 – Následky vojny v Nemecku – 1 (zaplatené)
Kapitola 2 – Následky vojny v Nemecku – 2 (zaplatené)
Kapitola 2 – Následky vojny v Nemecku – 3 (zaplatené)
Kapitola 3 – Židovský faktor vo vojne – 1 (zaplatené)
Kapitola 3 – Židovský faktor vo vojne – 2 (zaplatené)
Kapitola 4 – Ruská revolúcia v roku 1917 – 1 (zaplatené)
Kapitola 4 – Ruská revolúcia v roku 1917 – 2 (zaplatené)
Kapitola 4 – Ruská revolúcia v roku 1917 – 3 (zaplatené)
Kapitola 4 – Ruská revolúcia v roku 1917 – 4 (zaplatené)
Kapitola 4 – Ruská revolúcia v roku 1917 – 5 (zaplatené)
Kapitola 5 – Červený teror – 1 (zaplatené)
Kapitola 5 – Červený teror – 2 (zaplatené)
Kapitola 5 – Červený teror – 3 (zaplatené)
Kapitola 5 – Červený teror – 4 (zaplatené)
Kapitola 6 – Boľševická revolúcia sa šíri Európou – 1 (zaplatené)
Kapitola 6 – Boľševická revolúcia sa šíri Európou – 2 (zaplatené)
Kapitola 6 – Boľševická revolúcia sa šíri Európou – 3 (zaplatené)
Kapitola 7 – Národ Izraela (zaplatené)
Kapitola 8 – Židia vo Výmarskom Nemecku (zaplatené)
Kapitola 9 – Hitler a národný socializmus stúpa k moci – 1 (zaplatené)
Kapitola 9 – Hitler a národný socializmus stúpa k moci – 2 (zaplatené)
Kapitola 10 – Národný socializmus verzus komunizmus 1 (zaplatené)
Kapitola 10 – Národný socializmus verzus komunizmus 2 (zaplatené)
Kapitola 11 – Židia vyhlasujú vojnu nacistickému Nemecku 1(zaplatené)
Kapitola 11 – Židia vyhlasujú vojnu nacistickému Nemecku 2(zaplatené)
Kapitola 11 – Židia vyhlasujú vojnu nacistickému Nemecku 3(zaplatené)
Kapitola 11 – Židia vyhlasujú vojnu nacistickému Nemecku 4(zaplatené)
Kapitola 11 – Židia vyhlasujú vojnu nacistickému Nemecku 5(zaplatené)
Kapitola 12 – Nacisti a sionisti spolupracujú pri emigrácii Židov z Nemecka 1 (zaplatené)
Kapitola 12 – Nacisti a sionisti spolupracujú pri emigrácii Židov z Nemecka 2 (zaplatené)
Kapitola 13 – Život v Nemecku pod vládou Hitlera (zaplatené) 1
Kapitola 13 – Život v Nemecku pod vládou Hitlera (zaplatené) 2
Kapitola 13 – Život v Nemecku pod vládou Hitlera (zaplatené) 3
Kapitola 13 – Život v Nemecku pod vládou Hitlera (zaplatené) 4
Kapitola 13 – Život v Nemecku pod vládou Hitlera (zaplatené) 5
Kapitola 14 – Hitler začína s obnovou nemeckého územia (zaplatené)
Kapitola 15 – Olympiáda 1936 (zaplatené)
Kapitola 16 – „Anšlus.“ Zjednotenie Rakúska a Nemecka 1 (zaplatené)
Kapitola 16 – „Anšlus.“ Zjednotenie Rakúska a Nemecka 2 (zaplatené)
Kapitola 17 – Nemecko anektuje Sudety 1 (zaplatené)
Kapitola 17 – Nemecko anektuje Sudety 2 (zaplatené)
Kapitola 18 – Vojna s Poľskom 1 (zaplatené)
Kapitola 18 – Vojna s Poľskom 2 (zaplatené)
Kapitola 18 – Vojna s Poľskom 3 (zaplatené)
Kapitola 18 – Vojna s Poľskom 4 (zaplatené)
Kapitola 18 – Vojna s Poľskom 5 (zaplatené)
Kapitola 19 – Podivná vojna (zaplatené)
Kapitola 20 – Nemecko obsadzuje Francúzsko. Koniec podivnej vojny 1 (zaplatené)
Kapitola 20 – Nemecko obsadzuje Francúzsko. Koniec podivnej vojny 2 (zaplatené)
Kapitola 21 – Cieľ Spojencov? Zničenie Nemecka! 1 (zaplatené)
Kapitola 21 – Cieľ Spojencov? Zničenie Nemecka! 2 (zaplatené)
Kapitola 22 – Nemecko ako obeť 1 (zaplatené)
Kapitola 22 – Nemecko ako obeť 2 (zaplatené)
Kapitola 23 – Víťazi a porazení (zaplatené)
Bibliografia