Domov / ::knihy

::knihy

Richard Tedor: Hitlerova revolúcia

PRIEBEŽNE ZVEREJŇUJEME…

tedor_richard-hitlers_revolutionAdolf Hitler, nezmieriteľný nepriateľ liberálnej demokracie, transformoval Nemecko na autoritársky štát obhajujúc zvrchovanosť národov, stavajúc do popredia prácu, ochranu bielej rasy, obchod na základe výmeny tovaru a nahradiac tak medzinárodný zlatý štandard. Adolf Hitler sa stal kancelárom v roku 1933 a musel sa okamžite postaviť hroziacemu bankrotu celej krajiny, masívnej nezamestnanosti, komunistickej podvratnej činnosti a cudzej nadvláde. Jeho sociálne ekonomické programy a diplomacia obnovili nemeckú prosperitu a nezávislosť v priebehu troch rokov – a to aj napriek opozícii zo strany západných demokratických vodcov. Prenikajúc rubášom hanobenia, ktorý zakrýva túto kontroverznú osobnosť, táto kniha čerpá z takmer dvoch stovák publikovaných nemeckých zdrojov, mnohé z nich pochádzajú z doby národného socializmu, ďalej z dokumentov Veľkej Británie, USA a zo Sovietskych archívov. Vďaka tomu kniha môže popísať nielen to, čo Hitler urobil, ale aj prečo to urobil. Taktiež odhaľuje skutočné vojnové snahy a ciele demokracií – ktoré sú tabu pre historikov – v nasledujúcej svetovej vojne proti Nemecku. Táto kniha je určená pre tých, ktorým sa zdá, že niečo im v histórii chýba a hľadajú odpovede.

Juri Lina: V znamení Škorpióna

PRIEBEŽNE ZVEREJŇUJEME…

lina-under_sign_scorpionKniha obsahuje prekvapujúce informácie o tajnej úlohe slobodomurárov v medzinárodnej politike, o krvavých prevratoch vo Francúzsku v roku 1789 a v Rusku v roku 1917. Autor odhaľuje prítomnosť temných slobodomurárskych síl v zákulisí (ako Lenin a Trockij, ktorí boli vysoko postavení slobodomurári a Ilumináti, počúvajúci Medzinárodnú slobodomurársku Radu). Autor sleduje históriu komunistickej ideológie od Iluminátov 18. storočia, k Mosesovi Hessovi a jeho žiakom Karlovi Marxovi a Friedrichovi Engelsovi. Kniha popisuje úlohu Iluminátov vo Francúzskej „revolúcii“ a pokračuje skúmaním tzv. ruskej revolúcie v roku 1917. Juri Lina ukazuje, ako udalosti v Rusku v rokoch 1917 a 1991 stále ovplyvňujú osud sveta.

Autor sa snaží odpovedať na otázky ako: Odkiaľ pochádza myšlienka komunizmu a ako vznikla? Prečo silné medzinárodné finančné kruhy financovali „ruských revolucionárov“ v marci a v novembri 1917? Aký bol účel sociálnej deštrukcie, ktorá nasledovala, a akým spôsobom slúžila silám stojacim za komunizmom?

Kniha „V znamení Škorpióna“ zmení čitateľovo vnímanie reality. Po páde sovietskej moci 24. augusta 1991 oficiálne archívy začali odhaľovať svoje tajomstvá a ohromili ruských historikov. Spustil sa prúd nových, šokujúcich informácií, z ktorých sa ku nám ale dostal iba pramienok. Predovšetkým nám chýba celkový obraz. Je to obraz, ktorý vo svojej knihe načrtáva Juri Lina. Knihe, ktorá je z veľkej časti založená na uvoľnených ruských materiáloch.

Autor tiež vysvetľuje, prečo bol Sovietsky zväz bol zrušený a v súčasnej dobe znova vznikol, len pod iným názvom – Európska únia.

Ralph Borsodi: Útek z mesta

borsodi_ralph-utek_z_mestaKEĎ som sa prvýkrát stretol so zmienkou o experimente Ralpha Borsodiho, nemal som ani potuchy, aký dopad bude mať táto kniha – Útek z mesta – na moje myslenie, nehovoriac už o jej hodnote počas tohto nešťastného obdobia, akým momentálne na sile naberajúca globálna finančná a hospodárska kríza je. Borsodiho myšlienky, aj keď v istých prípadoch zabalené do obalu romantického idealizmu koketujúcim smyšlienkami anarchizmu, však vo svojej podstate predstavujú žiaduci návod na vysporiadanie sa so zlom globálnej post-industriálnej spoločnosti, a zároveň poukazuje na základy, ktoré prispeli k pozdvihnutiu európskej civilizácie na jej počiatku.

Na strane druhej Borsodi odhaľuje pálčivý problém dnešnej spoločnosti, snáď ešte pálčivejší, než bol počas veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch. Naša neschopnosť, alebo možno neochota vziať svoj život do vlastných rúk a odpútať sa od závislosti na Systéme, je charakterizovaná množstvom a úrovňou rôznych možností rozptýlenia v podobe najnovších technických vymožeností, cielenou psychologickou masážou spoločnosti snebadaným apelom na ľudskú chamtivosť, ničím nepodložený egoizmus a „JA“ prezentáciou, extrém socialistického vzoru nenahraditeľnej úlohy robotníka a roľníka nahradzovaný extrémom úspešného finančného špekulanta 21. storočia.

Ján Litecký Šveda: Oko uragánu

sveda_jan_litecky-oko_uraganuV časoch veľkých objavov a moreplavieb sa neprebádané končiny na mapách vyznačovali bielou farbou a pre istotu tam bol pripojený nadpis: hic sunt leones – tu sú levy. Ako také neobjavené, necivilizované miesto na mape Európy mi pripadá aj Slovensko. Určite však nemá bielu farbu, je skôr amorfne bezfarebné. Ale zato levy tu sú. Veľké, červené a nenažraté. Jeden takýto lev sa symbolicky chystá vykročiť aj pred „Slovenské“ národné divadlo.

Voľakedy takéto nezdolané končiny boli výzvou pre chrabrých a odvážnych mužov, ktorí sa doslova predbiehali pri nebezpečných dobrodružstvách. V tomto sa vlastne dodnes nič nezmenilo. Aj pre súčasných udatných a charakterných mužov tu leží toto bezfarebné miesto ako výzva, aby odtiaľ vyhnali zdivočené levy, aby ho skultúrnili a napokon mu dali jeho prirodzenú farbu.

Leave a Reply