Domov / Hlavná strana / História / Josif Stalin – Psychopatológia diktátora

Josif Stalin – Psychopatológia diktátora

Josif Stalin bol jedným z hlavných architektov kolektívnej traumy v Sovietskom zväze. Jeho činy a politika priniesli ľuďom nesmierne utrpenie. Následky Stalinovej represie majú stále vplyv na postsovietsku spoločnosť. Napriek všetkým negatívnym následkom si však Stalina v Rusku stále pamätajú ako veľkého hrdinu, ktorý zachránil Sovietsky zväz pred Hitlerovou fašistickou agresiou a premenil krajinu na superveľmoc. Prieskum vykonaný Carnegieho nadáciou v roku 2012 naznačil, že sovietsky diktátor Josif Stalin zostal v Rusku a ostatných bývalých sovietskych republikách všeobecne obdivovaným (The Moscow Times, 2013).

Niektorí historici a sociológovia považujú sovietsky režim za vlády Josifa Stalina v 30-tych rokoch za stelesnenie „totalitarizmu“, pojmu opisujúceho politický systém, v ktorom je moc koncentrovaná na vrchole a celé obyvateľstvo je zmobilizované, aby podniklo rozsiahlu premenu spoločnosti (Schmaltz, 2007).

Josif Stalin bol vodcom Sovietskeho zväzu od polovice 20-tych rokov až do svojej smrti v roku 1953 a krajine vládol železnou päsťou. Podľa profesora Harolda Shukmana, zo všetkých diktátorov, ktorých svet počas 20. storočia pretrpel, bol Josif Stalin bezpochyby tým najmocnejším. Nisbet (1986) opísal Josifa Stalina ako revolucionára nízkeho pôvodu a banditu od mlada, nástupcu Lenina ako absolútneho vládcu Sovietskeho zväzu vďaka čírej bezohľadnosti, likvidátora triedy kulakov na Ukrajine, vykonávateľa čistiek vo vlastnej strane a totalitného do špiku kosti.

Stalin sa narodil v roku 1879 v gruzínskom Gori. Jeho skutočné meno bolo Josif Džugašvili. Stalin mal búrlivé detstvo. Ako malé dieťa prekonal vážne fyzické a psychologické ťažkosti, ktoré do značnej miery ovplyvnili jeho život v dospelosti. Jeho otec Vissarion (Beso) Džugašvili bol obuvník a alkoholik. Jeho zákazníci mu čiastočne platili vínom, ktorého bolo v Gruzínsku toľko, že mnohí robotníci dostávali namiesto hotovosti alkohol. Navyše, robil nejaké kšefty v rohu priateľovho duchanu (hostinca), čo ho pobádalo k tomu, aby veľa pil (Montefiore, 2007). Bol to násilný človek a počas krčmovej bitky ho zabili.

Stalin sa bál svojho alkoholického otca, ktorý jeho a jeho matku fyzicky a slovne týral. Brackman (2003) tvrdí, že susedia si dlho pamätali Vissarionove brutálne bitky chlapca a pri jednej príležitosti Vissarion zo zúrivosti hodil po chlapcovi kladivo, ktoré ho len tak-tak minulo. Stalin bol často svedkom domáceho násilia. Vo veku 9 rokov poslal otec malého Stalina na pracovný seminár, aby pracoval ako detský robotník. Keď odmietol pracovať, Vissarion ho tvrdo potrestal. Od detstva mal nevyriešené psychologické konflikty so svojím otcom. Stalinove násilné tendencie sa čiastočne vyvinuli kvôli správaniu jeho otca (Stal, 2013).

Stalin nikdy nedostal lásku, ktorú od matky očakával. Jeho matka Jekaterina Geladze bola negramotná žena. Chcela, aby sa stal kňazom. Poslali ho na seminár do Tbilisi. Ale mladý Stalin bol zo seminára vyhodený kvôli svojmu slabému výkonu a za čítanie marxistických kníh.

Seminárny život mal na jeho život v neskorších rokoch veľký vplyv. Kňazi ho často fyzicky bili. Videl ich dvojité metre a na živote nevidel nič posvätné. Bol pokrokovo uchvátený čítaním Charlesa Darwina a Karla Marxa.

Koncom roka 1898 sa Stalinove vzťahy s predstaviteľmi seminára stali veľmi nepriateľské. Odmietal sa klaňať inšpektorovi, ktorý sa sťažoval výboru dozorcov. Poznámka v seminárnych záznamoch uvádza, že počas hľadania nocľahární piateho stupňa, „Josif Džugašvili sa niekoľko krát pokúsil vstúpiť do hádky s predstaviteľmi seminára, vyjadroval nespokojnosť s opakovanými prehliadkami študentov a vyhlásil, že také prehliadky sa na iných seminároch nikdy nerobili.“ Čo však kniha záznamov nespomína je, že Koba (Stalin) bol za prehliadky priamo zodpovedný. Koba sa pokúsil podnietiť niektorých svojich spolužiakov k tomu, aby seminár zanechali a pridali sa k revolučnému podzemiu (Brackman, 2003).

Stalin vyrástol sám a nemal žiadnych súrodencov. Jeho matka porodila tri deti, ktoré buď zomreli v útlom detstve alebo sa narodili mŕtve. V neskorších rokoch raz spomenula, že mala dvoch synov a pri inej príležitosti hovorila o troch deťoch, čo naznačuje, že jedno z nich bolo dievča. Príčiny ich úmrtia a aj ich mená zostávajú neznáme (Brackman, 2003).

Stalin mal problémy s väzbou na svoju matku. (Podľa niektorých zdrojov mala Stalinova matka aféru s jeho krstným otcom Jakovom Egnatašvilim a Stalinov skutočný otec nebol obuvník Vissarion Džugašvili.) Stalinova matka pracovala v dome Davida Pismamedova. Pismamedov bol židovský obchodník v Gori a niektorí obyvatelia mali podozrenie na nezákonnú aféru medzi Davidom Pismamedovom a Stalinovou matkou Jekaterinou Geladze.

V Gruzínsku sa nevera dlho považovala za hanbu a medzi Gruzíncami, s ich tradičnými rodinnými väzbami, príbuzenstvom a cťou, tiež za najväčšiu urážku (Brackman, 2003). Keď mladý Stalin počul tieto klebety, urazilo ho to. Korene jeho antisemitských pocitov mohli mať pôvod v týchto osobných rozpakoch.

Josef Davričevy, syn náčelníka polície v Gori, vo svojich pamätiach tvrdí, že „v susedstve sa o pôrode klebetilo – že skutočným otcom dieťaťa je Koba Egnatašvili… alebo môj otec Damian Davričevy“. Besovi, ktorého Davričevy nazýval „maniackym žiarlivým skrčkom“ a ktorý už prepadával alkoholizmu, to nemohlo prospieť (Montefiore, 2007).

Stalin sa postupne vzďaľoval od svojej matky a takmer vôbec ju nenavštevoval. Keď sa nahneval, často používal hanlivé slová, aby ju urazil. Jekaterina zomrela v roku 1937. Stalin sa jej pohrebu nezúčastnil, poslal len veniec.

Mladý Stalin mal negatívny obraz seba samého a trápil ho komplex menejcennosti. Jeho tvár bola škaredo zjazvená kvôli kiahňam. Mal defekt ľavej ruky. Tá bola kratšia než pravá a bola spolovice paralyzovaná. Prsty na jeho ľavej nohe boli zrastené, možno kvôli vrodenému defektu. Kvôli týmto fyzickým defektom mal bizarnú chôdzu. Meral 165 cm a vyzeral byť nižší. Glad (2002) vyslovil hypotézu, že Stalin mal „základný komplex menejcennosti“.

Stalin si o vlastnom živote neskôr veľa vymyslel: jeho oficiálny dátum narodenia bol 21. december 1879. Všeobecne sa držal 6. decembra 1879, až do rozhovoru so švédskymi novinami v roku 1920. V roku 1925 prikázal svojej sekretárke Tovstuche, aby formalizovala rok 1879. Vysvetlení existuje niekoľko, vrátane jeho túžby opätovne vytvoriť seba samého (Montefiore, 2007).

Po celý svoj život zápasil o to, aby prekonal negatívny obraz seba samého a komplexy menejcennosti, a to tak, že si zvyšoval defenzívnu vysokú sebaúctu. Kulminácia defenzívnej vysokej sebaúcty sa preniesla do vytvorenia Stalinovho kultu.

Jeho osobnosti chýbala empatia. Keď jeho prvá manželka Ekaterina Svanidze (ktorú nazýval Kato) zomrela na týfus, bol emocionálne zdrvený. Po tejto srdcervúcej udalosti sa stal emocionálne necitlivým a svojim priateľom povedal, „moje posledné vrelé pocity voči ľudstvu zomreli“. Táto emočná necitlivosť sa stala ústrednou črtou jeho osobnosti.

Po smrti Kato stratil Stalinov život cieľ. Opustil svoje prvorodené dieťa, Jakova Džugašviliho, a dal sa na revolučné aktivity. Zorganizoval niekoľko ozbrojených lúpeží, aby vyzbieral peniaze pre stranu. Postupne sa menil na brutálneho človeka. Niektoré neoficiálne správy sa zhodujú na tom, že Stalin pri ozbrojených lúpežiach chladnokrvne zabíjal ľudí. Potom, ako sa dostal k moci, vyhladil väčšinu starých členov svojej bandy. Tým vymazal svoju trestnú minulosť zo záznamov.

Stalin bol zatknutý za revolučné aktivity a poslaný do exilu na Sibíri. Tam zažil hrozné, neľudské podmienky, ktoré ešte viacej zhoršili jeho emocionálnu pohodu. Ale v roku 1904 sa mu podarilo ujsť.

Pracoval s boľševikmi. Ale tak ako Lenin či Trocký, ani on nemal žiadne hlboké teoretické vedomosti z marxizmu. Stalin bol na osobnej a medziľudskej úrovni známy svojimi slabými vedomosťami z marxizmu (Amadon, 2011). Nebol ani revolučným hrdinom. Bol však pragmatickým aktivistom a veľmi manipuloval s ľuďmi. Dokázal si získať Leninovu dôveru. Mal organizačné schopnosti a pracoval so železnou vôľou. Poznal dôležitosť teroru pri dosahovaní cieľov a obrane revolúcie. Počas ruskej občianskej vojny využíval bezohľadné opatrenia, kvôli čomu jeho meno začalo naháňať hrôzu.

Americký novinár a socialistický aktivista, najznámejší svojou správou z prvej ruky o boľševickej revolúcii nazvanou „Desať dní, ktoré otriasli svetom“, John Reed, ho raz stručne predstavil. Reed dospel k záveru: Nie je intelektuálom tak ako ostatní ľudia, ktorých stretávate. Dokonca nie je ani zvlášť dobre informovaný, ale vie, čo chce.

V roku 1922 sa Stalin stal generálnym tajomníkom strany. Bol oplzlým, neznesiteľným a mal zlú náladu. Lenin ho odsúdil, keď slovne urazil jeho manželku Krupskú. Požadoval od neho ospravedlnenie.

Krátko pred svojou smrťou v roku 1924 Lenin napísal Ústrednému výboru, že Stalin musí byť odstránený z funkcie generálneho tajomníka Komunistickej strany ZSSR a nahradený niekým iným, kto je „lojálnejší, zdvorilejší a ohľaduplnejší voči súdruhom, menej náladový.“ Ale Stalin s pomocou svojich podporovateľov v Politbyre toto rozhodnutie anuloval. Ako generálny tajomník mohol kontrolovať členov strany. Tak mohol dosadiť na miesta svojich podporovateľov a vytvoriť si tak silnú základňu (Daniels, 1953).

Potom, ako sa stal vodcom Sovietskeho zväzu, rozpútal voči svojim nepodporovateľom teror. Odsúdil väčšinu ľudí, ktorí ho nepodporovali a zbavil sa ich. Eliminoval každého človeka, ktorý mohol byť potenciálnou hrozbou. Stalin používal na porazenie svojich protivníkov mnohé neortodoxné metódy.

Trocký bol intelektuál a členovia strany ho rešpektovali. Demonštroval svoju lojálnosť revolúcii počas dvoch pobytov vo väzení a exile za cárskeho režimu. Počas revolúcie v roku 1905 zohral úlohu podpredsedu prvého sovietu Sankt-Petersburgu. Počas októbrovej revolúcie v roku 1917 Trocký riadil značnú časť procesu uchvátenia moci v ruskom hlavnom meste, zatiaľ čo slúžil ako predseda boľševickej väčšiny Petrohradského sovietu (Kelsey, 2011). Z Červených gárd vytvoril Trocký Červenú armádu. Bol komisárom vojny a jedným z vynikajúcich rečníkov.

Stalinova žiarlivosť a nebezpečenstvo ohromne vzrástli a Trockého považoval za potenciálnu hrozbu. Po Leninovej smrti sa zdalo, že je to Trocký, kto má najväčšie ašpirácie stať sa novým vodcom (Daniels 1953, s. 154). Spolu s Kamenevom a Zinovievom vytvoril „triumvirát“, aby na Trockého vyvinul nátlak. Stalinovi sa nepáčilo, že Trocký využil bývalých cárskych dôstojníkov vo svojej divízii červenej armády. V decembri prišiel so svojou predstavou o socializme v jednej krajine, aby zahájil útok na Trockého (Kliesch, 2007).

Po Leninovej smrti sa Trockého pozícia stala zraniteľnou. Ako sa jeho politická zdatnosť znižovala, Stalin sa začal rozchádzať so Zinovievom a Kamenevom a začal utvárať nové spojenectvo s Bucharinom (Westwood, 2002). Trocký bol v roku 1929 poslaný do exilu zo Sovietskeho zväzu a neskôr, v roku 1940, bol v Mexiku na Stalinov rozkaz zavraždený.

Keď sa jeho smrť potvrdila, Stalin napísal článok do novín Pravda s titulkom „Smrť medzinárodného špióna“. Stalin vyhlásil, že s Trockým „skoncovali tí istí teroristi, ktorých naučil zabíjať spoza rohu“ a že „pracoval pre výzvedné služby a generálne štáby Anglicka, Francúzska, Nemecka, Japonska,…“ a že „zorganizovaním zločinných vrážd Kirova, Kujbyševa a Maxima Gorkého sa stal obeťou vlastných intríg, zrád, zlých skutkov…“ (Brackman, 2003).

Keď sa objavil Kirov ako nový člen komunistickej strany, mohol ohroziť Stalinovu vládu (Kliesch, 2007). Sergej Kirov bol mladý obľúbený boľševik. Bol vodcom Leningradskej strany. Čo je udivujúce, Stalin sa so Sergejom Kirovom veľmi zblížil. Kirov strávil na Stalinovej dači čas spoločným pitím a jedením. Stalin prejavil voči Kirovovi veľkú náklonnosť. V roku 1934 bol Kirov zavraždený osamelým strelcom. Mnohí podozrievali z vraždy Stalina. On z jeho vraždy zjavne mal prospech. Kirovova smrť mu poskytla obrovskú príležitosť loviť svojich konkurentov.

Okamžite po smrti Kirova rozpútal Josif Stalin jedny z najväčších politických čistiek v dejinách. Vykonštruované súdne procesy zorganizované Komunistickou stranou zahrňovali tisíce politických protivníkov v sprisahaní na zabitie Sergeja Kirova. Táto informácia spolu so skutočnosťou, že Stalin mohol Kirova považovať za politického rivala, rovnako ako so zvláštnymi okolnosťami vraždy viedla mnohých k tomu, aby tvrdili, že Stalin hral v tej vražde úlohu (Lalor, 2006).

Stalin zatkol dvoch prominentných členov Politbyra – Zinovieva a Kameneva na základe falošných obvinení. Tajná polícia ich ťažko mučila. Kamenev a Zinoviev sa priznali, že boli kľúčovými sprisahancami vo vražde Sergeja Kirova. Počas vypočúvania Zinoviev nezniesol fyzické a psychologické utrpenie a dostavila sa vážna stresová reakcia. Hoci ich Stalin osobne uistil, že ich životy budú ušetrené, obidvaja boli v roku 1936 zastrelení.

Stalinova poľovačka sa však ešte neskončila. Po jeho terore Michail Tomský, ktorý bol vodcom hnutia obchodného zväzu, spáchal v roku 1936 samovraždu. Michail Tuchačevský – bývalý náčelník štábu Červenej armády bol zatknutý v roku 1937 a zastrelený. Sergo Ordžonikidze – komisár pre ťažký priemysel ukončil svoj život v roku 1937 nútenou samovraždou podnietenou Stalinom. Člen politbyra Jánis Rudzutaks bol obvinený z trockizmu a špionáž pre nacistické Nemecko a v roku 1938 bol zastrelený. Stalin počas čistiek zlikvidoval viac než 40 000 dôstojníkov Červenej armády. Niektorí z nich boli aktívnymi účastníkmi boľševickej revolúcie v roku 1917 a hrdinami ruskej občianskej vojny.

Aleksandr Orlov – bývalý dôstojník NKVD a autor slávnej knihy „Tajná história Stalinových zločinov“ bol toho názoru, že Stalinova závisť voči všetkým starým boľševickým vodcom mohla byť veľkou časťou jeho motivácie zničiť ich.

Stalinovo správanie v mocenskom boji bolo nejednoznačné. Je dosť možné, že jeho nečakaná zmena v politike, najmä ekonomickej politike, bola spôsobená sociálnym a ekonomickým vývojom, obmedzeniami a jeho vlastným názorom. Zdá sa však, že Stalin operoval skôr takticky než ideologicky a svojimi krokmi zamýšľal hlavne to, aby sa jeho konkurenti vyčerpali proti sebe navzájom. Seba umiestnil do prostriedku diskusie, pričom spočiatku predkladal umiernené názory (Daniels 1953, Kliesch, 2007).

Revolučný intelektuál Nikolaj Bucharin raz vyhlásil: „Stalin je Džingischán, bezcharakterný intrigán, ktorý obetuje všetko, aby si zachoval moc.“

Bucharin bol hlavnou postavou v politickom i filozofickom vývoji marxizmu (Sheehan, 2007). Bol to kozmopolitný intelektuál, vystavený rôznym intelektuálnym vplyvom, zvyknutý stýkať sa s intelektuálmi mnohých názorov a v takom prostredí obhajoval argumenty v prospech marxizmu (Sheehan, 2002). Stalin na Bucharinovu charizmu bezpochyby žiarlil. Vo svojej xenofóbnej konšpiračnej mysli vnímal Bucharina ako bezprostrednú hrozbu, ktorú je treba eliminovať.

Bucharin zastával niečo, čomu hovoril „socialistický humanizmus“, socializmus s ľudskou tvárou, socializmus s otvorenou mysľou, socializmus s úprimným hlasom, socializmus s natiahnutou rukou. Obhajoval evolučnejšiu cestu k socializmu, otvorenie procesu, v ktorom by spoločnosť dospela do socializmu, kde tí, ktorí mali pochybnosti, mohli byť presvedčení a nie nevyhnutne donútení či popravení, kde by sa teoretické otázky urovnali teoretickými diskusiami a nie obvineniami zo zrady, čistkami redakčných rád a zmiznutiami počas noci (Sheehan, 2002). Ale Stalin mal na výstavbu spoločnosti iný názor a marxizmus prekrútil vo svoj prospech.

Po Kirovovej smrti boli Bucharinove dni zrátané. Stalin chcel, aby Bucharin zomrel. Zahrával sa s ním a prejavoval mu obdiv a náklonnosť, zatiaľ čo proti nemu strojil úklady, lebo žiarlil na jeho intelektuálnu bystrosť, celkovú popularitu a bol pomstychtivý voči akejkoľvek alternatíve k jeho absolútnej autorite, keďže jeho megalománia všetko zmietla do hurikánu zničenia. Žili a pracovali v tesnej vzájomnej blízkosti, najprv v exile a neskôr v Metropole a Kremli. Potom, ako Stalinova manželka Naďa spáchala samovraždu, požiadal Bucharina, aby si s ním vymenil byt, keďže spomienky boli príliš bolestivé. V rovnakej spálni, v ktorej bola dohnaná ku smrti, si Bucharin prešiel svojou poslednou agóniou pred zatknutím, pričom cítil, ako sa mu zatvárajú všetky možnosti života (Sheehan, 2004).

Bucharin bol zatknutý na základe falošných obvinení. Stalin manipuloval celým prípadom proti Bucharinovi a vymýšľal si naňho obvinenia. Prípad Nikolaja Bucharina bol dopredu pripravený počas posledného Moskovského vykonštruovaného procesu. Pred svojím falošným priznaním bol Bucharin ťažko mučený a zastrašovaný. Stalin navštívil vykonštruovaný súd niekoľko krát, aby sledoval svoju obeť – fyzicky a duševne roztrhaného Bucharina.

Stalinova prítomnosť na takýchto súdnych procesoch v 30-tych rokoch bola potvrdená mnohými jeho bývalými spolupracovníkmi. Sedával v zatemnenej miestnosti a sledoval utrpenie obvinených, ktorými boli jeho súdruhovia a spolupracovníci (Tucker, 1990, s. 500-501). Stalin si vychutnával ich muky. Neprimerane sa smial, keď videl, ako ťahajú na popravu imitáciu starého boľševického vodcu Grigorija Zinovieva, ktorý prosil o milosť s obscénnosťami (Glad, 2002). Stalinovi pôsobilo sledovanie týchto epizód mučenia sadistické uspokojenie. Mohol sa cítiť nadradený nad nimi.

Bucharin bol psychologicky silnou osobou a Nikolaj Ježov, šéf NKVD (Národný komisariát vnútorných záležitostí) nedokázal zlomiť jeho morálku. Stalin sa znepokojil a prikázal Lavrentijovi Berijovi, aby zlomil Bucharinovu silu mysle. Berija sa vyhrážal, že zabije jeho ženu Annu Larinu. Aby ušetril život svojej mlade ženy, Nikolaj Bucharin súhlasil s podpisom falošného priznania. Bucharin priznal veľký počet zločinov, ktoré nikdy nespáchal. Zastrelili ho v Ľubjanke. Annu Larinu poslali do gulagu. Po takmer 50 rokoch od Bucharinovej popravy, v roku 1988, Bucharina konečne „rehabilitoval“ a zbavil všetkých obvinení sovietsky vodca Michail Gorbačov.

Po moskovských vykonštruovaných procesoch bola prepísaná celá história revolúcie. Knihy o Bucharinovi sa z knižníc vyparili. Fotky boli sfalšované, aby sa vymazala jeho prítomnosť z vplyvných udalostí. Zanedlho po súdnom procese prišla publikácia Dejiny Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (Boľševik): Krátky kurz. Zasadila súdne procesy do panorámy nehanebne sfalšovanej verzie sovietskej histórie. Vytlačili sa milióny výtlačkov a stala sa základným textom pre štúdium marxizmu v ZSSR (Sheehan, 2004).

Predtým, ako čelil trestu smrti, zaslal Bucharin Stalinovi krátky odkaz: Koba, začem tibje nušna maja smerť? (Koba, na čo ti je moja smrť?) Ale Stalin neprejavil emócie. Po Stalinovej smrti sa tento krátky odkaz našiel na jeho stole. Mohol si ho nechať ako trofej.

Podľa niektorých správ Stalin aktívne podpisoval rozsudky smrti. Osobne nariadil a podpísal desiatky tisíc takých rozsudkov. Len za jeden deň v decembri 1937 schválil 3167 rozsudkov smrti a potom si pozrel film (Conquest, 1991, s. 203, 207; Glad, 2002). Tak ako nacistom, i Stalinovi chýbala empatia. (Americký psychológ Gustavo Gilbert analyzoval mnohých nacistických pohlavárov, vrátane Hermanna Goringa na Norimberskom súdnom procese a dospel k záveru, že nacistom chýbala empatia (Jayatunge, 2010))

Stalinov emočný chlad a fascinácia určitým druhom činov naznačuje dvojitú povahu diktátorovej mysle. Rád sledoval hudobnú komédiu Volga Volga. Páčili sa mu komédie s Charliem Chaplinom a často sledoval americké gangsterské filmy. Po podpise rozsudkov smrti pokojne sledoval film a naplno si ho užíval.

Tieto čistky, ktoré spôsobili pád nespočetného množstva diplomatov, spisovateľov, vedcov, riaditeľov priemyslu, odborníkov a úradníkov Kominterny, sa dotkli každého člena sovietskej spoločnosti. Stalinove politické čistky vážne vydesili všetkých vojenských dôstojníkov, priemyselníkov a výskumníkov v Sovietskom zväze (Cheong, 2000). Šikovne ovládal taktiku strachu ako Ivan Hrozný a Peter Veľký.

Stalin sa dostal k moci bez širokého konsenzu ohľadom legitimity a nevyhnutnosti svojej osobnej vlády. Vládnuca strana sa v radoch obyvateľstva skutočne ešte netešila pevnej ideologickej či kultúrnej hegemónii a útlak, dokonca masový teror, sa používali pravidelne, ako v občianskej vojne a počas kolektivizácie poľnohospodárstva, na presadenie moci štátu a odstránenie potenciálnych zdrojov odporu (Suny, 1991).

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: CT

O ::prop

136 komentárov

 1. Ja osobne takýmto psychologickým „rozborom“ príliš neverím. Títo páni dokážu napísať stoh kníh o tom, ako chýbajúci semeník, výprask od otca, alebo tvrdá práca dokázali kompletne ovplyvniť osobnosť jedinca. Sú to také liberálno-marxistické kecy o tom, ako sú si všetci rovní, jediným rozdielom je výchova a prostredie. V skutočnosti sú hlavným činiteľom gény. Výchova a okolné prostredie síce majú vplyv na osobnosť, ale obvykle iba posilnia geneticky dané vlastnosti. Nikdy neuverím, že ak by Stalin bol vychovávaný v milujúcej rodine, tak by z neho bol humanista a ľudomil. A naopak. Bitie z neho nespravilo odbojníka, revolucionára a krutovládcu.

  • Hej, nie sú to moc dobré články. Ani štylisticky, ani originál, typický americký štýl.
   Lepšie by bolo nerobiť preklad ale radšej prepísať to pozitívne vlastnými slovami.

   Tragédia Ruska. Jeden sinostický vysoký agent Trockij a na druhej strane len gruzínske hovado Stalin (a to nechcem urážat nijako ani gruzíncov, sú mi sympatickí – ale proste tiež cudzinec, bastard).
   A to, čo táto dvojica a ich banda spôsobila, to mnohí Rusi ešte teraz považujú za svoju tradíciu. Tragický omyl.

   • Lenin a Stalin majú denne čerstvé kvety, to hovorí za všetko.

   • Zaujímajú ma reakcie, keď si poniektorí prečítajú tvoje prehlásenie, že Stalin nebol Slovan. Dve možnosti: 1. Si Sorošov agent 2. Gruzínci sú vlastne Slovania. 🙂

    • Ale sa im čuduem – veď na to, že nebol Slovan, môžu zhodiť všetky jeho zločiny 🙂 A jeho tuposť vôbec.

     Ale teda nie že by som aj tu chcel nejako urážať Slovanov či Rusov, ale Rusi sú Slovania naozaj len do limitovanej časti, maximálne tak na polovicu.

     I keď ani neviem, koho takým výrokom môžem uraziť a prečo vlastne. Ani Fíni nie sú Slovania a sú vraj fajn národ. Maďari nie, Maďari Slovania sú a preto sú samozrejme tiež fajn národ :-))

     Ale vážne, história je deformovaná a plná zločinov azločincov, kto je nevinný nech prvý hodí kameňom, ale uznávať také nemožné hovado, ako Stalin, to je pod úroveň. To sa nedá, aj keby zachránil svet pred pádom asteroidu.

     • Dovolím si oponovať, Stalin, alebo ktokoľvek by bol na jeho mieste mohol bolševizmus riadiť len bolševicky alebo ho zrušiť (štýl asi taký ako keď sa rúbe drevo, tak lietájú aj triesky). Určite to neznamená, že sa mi výsledok páči, alebo, že to malo hlbší zmysel ako investícia, ale skrátka sponzorom bolševickej revolúcie zámer vyšiel, len nepočítali zrejme s tým, že výsledok revolúcie bude meta/stabilný. Vzhľadom na to ako neobratný model riadenia spoločnosti to bol, dosiahli pozoruhodné výsledky, ale cena za to bola privysoká – viac ako 80 rokov anomálneho „laboratórneho“ vývoja a spoločnosti s deformovanými hodnotami. Dnes by bez nepriateľa boli vnútorne vyprázdnení a v úpadku.

     • Pán Jánosz, naozaj, aké „pozoruhodné výsledky“ dosiahol ten model riadenia spoločnosti? Tu práve vidno, že zástancovia stalinizmu si akoby myslia, že Rusi su nejakí idioti, ktorí potrebujú stalinizmus – čo nie je pravda. Myslíte, že bez komunizmu by Rusi nevyleteli do kozmu, alebo čo?

     • Nerozumíte dějinám, pane Normane, protože jste jejich pouhým konzumentem. Přežvykujete napsané, aniž byste se nad událostmi zamyslel – od toho přece máte mozek. Neberte události jinde prizmatem českých reálií, jinde to je prostě jiné.
      Vy opravdu nevidíte, čeho Stalin dosáhl? Z Ruska dřevěného rádla udělal Rusko atomové bomby. Bez něj a jeho překotné industrializace by dnes Rusko neexistovalo, protože by jej dávno měly rozdělené „demokratické“ mocnosti a Rusové by jen otročili (jako domorodci v Africe).

     • To mi stojí za rozbor, ten počet urážok:
      1. Nerozumíte dějinám
      Vy viete, Viki, že im nerozumiem, a vy im naopak rozumiete, že?
      2. ..jste jejich pouhým konzumentem.
      Ale vy ste tvorcom dejín, Viki? Nie ste vy sám Kôl v plote?
      3. Přežvykujete napsané
      Ja sa neoháňam citátmi zo zjazdov, ani inými sterotypmi. Na rozdieľ od Vás.
      4. …aniž byste se nad událostmi zamyslel
      Vy vidíte, či rozmýšlam, alebo nie? A ako to dokážete? Vlastná projekcia?
      5.Neberte události jinde prizmatem českých reálií
      Vy tie svoje vety kopírujete z iných textov? Lebo aj keď teda nestaviam na drobnostiach, predsa len, to že som Slovák na slov. portále by mohlo ovplyvniť túto vašu vetu, Ale zrejme to bez rozmyslu kopírujete, klasicky to tam buchnete a nič na tej vete nemenite, nikdy, je jedno, komu ju píšete, proste každému tie isté urážky, že.

      K samej téme: industrializáciou prešli všetky krajiny sveta, kde IQ obyvateľstva dosahovalo aspoň 100 bodov belošského IQ. Všetky také krajiny tým prešli, a nepotrebovali na to žiadnych stalinov. Prisudzovať industrializáciu Ruska ako zásluhu osobne Stalinovi je jedno z najblbších komunistockých klišé – píšem to explicitne, aby si to všetci zapamätali.

  • On také tento článek žádný psychologickým rozborem není, je to jen Stalinův rádoby stručný životopis.

   • Ujo Norman, myslím si, že nie. Stalin ako super alfa samec so svojimi diktároskými právomocami nemusel brať ohľady na spoluhráčov a ich hrabivosť, inštinkt, ktorý si homo sapiens vypestoval zrejme počas doby ľadovej. Preto mohol ZSSR vybudovať technologickú základňu. Áno, je pravda, že keby nenastúpil k moci on, mohli by to urobiť aj esseri, kadeti …. atď., ale nemali by takú moc a museli by mrhať vela energie vo vzájomných súbojoch, zrejme by vyleteli len do vzduchu… Stalin sa venoval v živote len dvom veciam, posiloval svoju moc a moc svojej krajiny voči ostatným krajinám. Nezhromažďoval bohatstvo pre potomstvo, netlačil nejakú skupinku ľudí a nevytváral štát v štáte. Keby súdruhovia v USA tušili ako to s Ruskom dopadne, určite by revolúciu financovali inak, nepodarilo sa im vytvoriť dostatočný chaos a rozporcovanie Ruska na feudálnu úroveň, skôr presný opak.

 2. Vanio Pribina

  A co zapad? je ten vari odlisny? Pozrite si len americke mesta dnes, rozpadajuce sa domy a ulice. Vsetko co postavili sa im ruca ako zamok s piesku. Necudoval som sa priemyselnym mestam ako Pittsburgh, Cleveland, alebo Detroit. Ale ze aj Philadelphia, ktora predsa mal byt intelektualnym centrum je takto ztretosvetovana, je ozaj na pocudovanie. USA si musi najprv urobit poriadok doma a potom riesit problem inde po svete. Zda sa ze v USA ani nemali normalneho prezidenta. Avsak aj ked ich oznacuju za najsilnesich muzov na svete, vskutocnosti su to len figurky v rukach deepstate, cize vsemocnej bankarsko miltaristickej byrokracie. Najlepsie som to videl v jednom dokumentarnom filme z USA. Ked Ronald Reagan podpisovla akysi zakon z uzadia ho duril akysi apratcik deep state, aby sa s tym podpisom ponahlal. A na Ronaldovej Reaganovej tvari bolo vidiet starch. Zhodov okolnosti ta seda eminencia mala podobne meno a sice Donald reagan

 3. Je to psychopatický rozbor.

  Odporúčam tento link:

  https://www.youtube.com/watch?v=yV5on6lNyKQ

  Kolektivizáciu na Ukrajine (a nie len tam) riadil chazar Kaganovič. Stalin zrušil Kominternu v roku 1943. Trockisti ostali…

  • Stalin bol bez diskusií psychopat. Nie však iba preto, že ho v detstve mlátil otec, ale najmä preto, že od psychopata podedil gény.

   • Myslím, že nie celkom. Psychopata, alebo „bolševického talentu“ tam bolo 10 percent, inak všetko ostatné bol chladný sociopatický kalkul. Buď ja alebo oni. Po jeho smrti sa zriadenie aj u nás aj v ZSSR dalo označiť skôr ako centralizovné a socialistické, pričom k moci sa hravo drala oligarchia, ktorej po čase mantinely zriadenia prestali vyhovovať. 89 bol logickým vyvrcholením snaženia týchto elít, proces podobne túžobne očakávaný, realtívne málo krvavý podobne ako prechod od pohanstva ku kresťanstvu v civilizovanejšom Starom svete. V dejinách Ruska predstavoval turbulenciu, podobne ako sion v našich, ktorá niektoré veci urýchlila na účet iných, ktoré zretardovala. Myslím, že bude nasledovať epocha sociálneho pnutia, ktorej výsledkom bude prechod centralizovaných impérií na kontinentálny rozmer, stádovanie štátov sa zvýši, t.j. to čomu sa Američania usilovne bránia – zisk vyberajú prostredníctvom introdukcie chaosu a pádom cien komodít v danej oblasti.

    • Tak napsat, že přechod od pohanství ke křesťanství byl „relativně málo krvavý“ je opravdu hustý. Sasové, které zchristianizoval Karel Veliký, by na to měli jiný názor. A což teprve polabští Slované – hm, ti nám už neřeknou nic, byli nekrvavě pobiti. Podrobnosti, opravdová mňamka, jsou v tehdejších kronikách.

     • Preto som napísal, že vo vtadajšej dobe v civilizovaných krajinách ako HIspánia, Egypt, Itália a Grécko. Inde to prebiehalo pod dozorom katolíckej cirkvi obdobne ako dobytie Nového sveta Španielskom a Portugalskom, v tom horšom prípade pod dozorom protestantov a Anglickej koruny.

 4. Autor, jehož jméno jsem zde nenašel, by si měl především pořádně nastudovat dějiny Ruska ve 20. století. Slabikáře a články v časopisech, co si lidé berou na ukrácení dlouhé chvíle do vlaku, žádné skutečné dějiny neobsahují. Jsou tu mraky odborné literatury, bohužel věnované pouze Stalinovi ( z ní by se autor dověděl, že Stalin se narodil už v r. 1878), bohužel většinou pouze sledující linii, stanovenou Chruščovem na XX. sjezdu. Nechápu, jak mohou historici vzít jako jedinou a nezpochybnitelnou pravdu právě Chruščovův výklad.
  Co zde opravdu chybí, je solidní rozbor toho, co se v Rusku dělo před uchopení moci Stalinem, tj. do r. 1928. Pak by se totiž ukázalo, že věta „Josif Stalin bol jedným z hlavných architektov kolektívnej traumy v Sovietskom zväze“ je totální nesmysl. Architekty zločinného systému byli totiž jeho předchůdci, zde především Lenin, Trocký, Sverdlov a Čeka. Kdyby se spočítaly počty obětí prvních deseti let, kdy Stalin neměl na chod Čeky žádný vliv, nemyslím si, že by byly nižší, než počty obětí Stalina. Nemluvě o tom, že první teror, který byl plně v rukou Židů, byl v podstatě genocidou ruských elit, tj. inteligence, podnikatelů, církve jako takové a odborníků všeho druhu. To mi přijde jako mnohem horší zločin než pozdější represe Stalina. Také proto na něj mnoho Rusů dodnes vzpomíná v dobrém – tak nepochopitelné pro dnešní „sluníčka“.
  Skutečnosti, že západní historici a sociologové hází veškerou vinu na Stalina , se není co divit, vždyť napsat pravdu (že systém zla nastavili Židé) by je existenčně ohrozilo. V jejich podání to vypadá, že až do nástupu Stalina bylo sovětské Rusko skoro rájem na zemi, kde žádná totalita neexistovala. Všichni přitom vědí, že opak byl pravdou.

  Většina údajů v článku jsou děsné nesmysly, žasnu, kde na ně autor přišel a z koho čerpal. Resp. co si z četby Montefiora, který patří mezi nejlepší znalce Stalinova života, vzal. Kdybych měl vypsat, kde všude jsou vyložené blbosti, bylo by to na brožuru.

  • Berte ohľad na to že autor článku je pôvodom zo Srí Lanky, takže nemá o týchto veciach taký prehľad ako propáci.

  • Súhlasím. Máte pravdu. Stalina odsudzujú sionisti, chazari a anglosasi, prípadne tí, ktorí dostali právom o čo si koledovali…. Teda čvarga, ktorej siahol na kyslík. Jeden západný autor odpisuje od druhého. Napísal som, že Kominterna bola zrušená v roku 1943 (Stalinom). A to tá trockistická svoloč zmizla z povrchu zemského okamžite? Chruščov bol zmrd prvej triedy, trockista. Je známy výrok Stalina na jeho adresu, keď žiadal vyššie kvóty pre zastrelenie – Zmĺkni už, ty blbec! Chruščov Stalina nenávidel. O.i. aj preto, lebo keď jeho syn, dôstojník, opitý ako bomba zastreli kolegu, Chruščov došiel zaňho orodovať. Stalin mu povedal, že on sovietske súdy neovplyvňuje. To čo rozhodnú, to budú všetci rešpektovať. Syn skončil pred popravčou čatou.

   A ešte Stalin: „Na chuja narodu nádo svabody“.

   • Kominterna síce bola zrušená v roku 1943, ale treba povedať, že za ňu bola vytvorená nástupnická organizácia Informbyro. Taktiež za Stalina. Inak ma váš príspevok celkom potešil, len tak ďalej. 🙂

   • Já bych byl s nálepkováním „trockista“ opatrnější. Co to vlastně je, ten trockista? Přívrženci Trockého byli zlikvidováni už v letech 27-28 (pozdějí postříleni). Kameněv a Zinověv snad byli trockisté? V čem? Vždyť původně byli proti němu, až později se s ním spojili proti Stalinovi – ale to z nich trockisty nedělá. Teď je v kurzu (v dnešním Rusku) tvrdit, že Chruščov byl skrytý trockista a jeho následovníci také. Jak se to projevuje, ten jejich trockismus? Permanentní revolucí?
    Mmch, když jsem studoval jednak Trockého paměti, jednak zápisy z tehdejších polemik v tisku či na sjezdech, tak jsem zjistil, že úplně největší trockista byl Lenin, naštěstí pro Rusko (a Stalina) rychle zemřel. Stalin musel být geniální manipulátor, když tohle všechno umně zakryl a přihlásil jako jediný skutečný leninista.

    • Podla Váas:
     Najväčší trockista bol Lenin, ale Stalin bol jediný skutočný leninista.

     Takže jestvoval leninizmus, aj keď sám Lenin bol trockista.
     Vy ste už viacerí ceľkom stratili rozum, posledné zvyšky zdravého rozumu.
     Predpokladám, že všetok tento sajrajt pochádza z Ruska, ktoré je už úplne popletené z toho, ako sa nevie vysporiadať so svojou históriu.

     • To jsou právě ty paradoxy, pane Normane, který nechápete text. Stalin nebyl leninista, ale protože Lenin byl ikonou revoluce, tak se ustanovil jediným skutečným leninistou, zatímco ostatní byli trockisté. Je na tom něco nepochopitelného?
      Až si přečtete literaturu výše uvedenou, pak si snad všimnete, jak si Lenin notovat právě s Trockým. Prvním velkým střetem mezi Stalinem a Trockým byla otázka budování socialismu v jedné zemi. To hlavně Lenin zdůrazňoval, že bez revoluce v Evropě Rusko zahyne a Trocký jej v tom podporoval. Stalin někde jen plaše namítl, že s tou revolucí v Evropě to nebude asi tak horké a všichni jej omyli. Teprve po smrti Lenina mohl vystoupit s tezí, že vybudovat socialismus v Rusku je možné i bez proletářů ze Západu. Za Lenina by by tohle vyletěl z politbyra jako mastný papír. Už chápete, v čem byl Lenin trockistou? Hm, ono myšlení asi bolí, že. Přežvykovat primitivní poučky je tak snadné.

     • Neuveriteľné, aké bláboly a fantázie tu dokážete posplietať. A to ste mne vyčítal, že slovíčkarim, keď som od vás chcel dôkaz o tom, že AH chcel vyvraždiť všetkých Slovanov. Ozaj, už ste ten dôkaz našiel?

     • „Přežvykovat primitivní poučky je tak snadné.“

      Pán Viki, to hovoríte vy, čo tu ukazujete typickú komunistickú metódu robiť z čierneho biele, z bieleho červené a červené zaradiť ku čiernym a prípadne naopak 🙂

      Obporúčam každému si vašu „neprimitívnu poučku“ zapamätať, ešte raz, že Lenin bol trockista a Stalin leninista, ale samozrejme nie trockista. Len nie je jasné, kto potom bol stalinista a čo bol Trockij? Alebo že by Trockij bol podľa Vás stalinista? No možné je všetko, a to sme vynechali Bakunina a iných, že.

      Už tým, že sa pokúšaťe rozviazať nite minulosti podľa ich dobových ideologických stereotypov, prejavujete riadnu dávku naivity. Ale predpokladám, že ste to celá život tak opakoval, takže je vám ľúto zahodiť tento naratív, ktorý je síce nezmyselný, ale predsa ho nebudete na staré kolená meniť, že.

     • prope, co je na tom, co jsem výše napsal, blábolem a fantazií? Mohl byste z toho cokoliv vyvrátit? Víte vůbec, o čem mluvím? Četl jste někde nějaké prameny nebo aspoň literaturu k této věci? Argumenty nemáte, snadnější je napsat něco o blábolech. Přesto, že jde o holá a prokazatelná fakta.
      Co se týče toho vyvraždění všech Slovanů, to opravdu nevím jestli bych něco našel – ostatně, od AH nikde není ani řádka o vyhubení židů, a přesto jejich genocida proběhla. Bez jeho vědomí? To snad těžko. A na východě snad probíhala jiná válka než na západě. Nebo ne? Tam šlo sice jen o Rusy, ne o Slovany jako takové, ale v projevech AH se snad nemluví o Rusech.
      Ten Váš požadavek dokumentovat (to znamená vyhledat) nějaký konkrétní Adův výrok – to Vám nestačí fakta, co se na východě dělo? A program, uvedený buďto v MK nebo v nějakých projevech stran plánů na využití východního území? Já příslušný výrok pochopitelně z fleku nenajdu, nemám doma univerzitní knihovnu a také čas, tak musím vystačit s fakty, se znalostí toho, co se na východě dělo. I když i já mohu být oklamán mainstreamem (na rozdíl od Vás si to umím přiznat), tak závěr, že Hitler a Němci obecně za nic nemůžou, že ke všemu byli donuceni zlým světem okolo (jako že často jo) a že byli v podstatě hodňásci, co to mysleli se všemi dobře, to snad nemyslíte vážně.

     • Čo je blábolom? No dosť toho napísal Norman, a v tomto s ním súhlasím. Tárate dve na tri kto a čo bol. Vykladáte nám tu boľševizmus, akoby jedna vetva bola špinavou kapitalistickou hrou na zničenie Ruska, pričom tá druhá vetva bola niečím fantasticky prospešným pre ľudstvo. To je ako rozhodovať sa medzi cholerou alebo týfusom. Dohadovať sa, čo je lepšie a čo horšie je totálny blábol. Treba to vymiesť z povrchu zeme.

      Úplne náhodou mám práve rozčítanú knihu od Volkogonova: Lenin – počátek teroru. Autor – historik sa netají, že bol veľkým obdivovateľom Lenina (za čias ZSSR), kým sa nedostal aj k materiálom, ktoré boli predtým prísne utajené. V každom prípade píše niečo úplne iné ako vy. Určite žiadne poskladané súvetia bez hlavy a päty, ako „Stalin nebyl leninista, ale protože Lenin byl ikonou revoluce, tak se ustanovil jediným skutečným leninistou, zatímco ostatní byli trockisté.“

      A jedna poznámka na záver. Ľudia, názory aj ideály sa časom menia. A to, čo mohlo byť pravdou v roku 1917, mohlo byť v roku 1919 inak a v roku 1928 ešte úplne inak. Boľševici si nikdy nerobili starosti s úpravami minulosti.

      Vašim tvrdeniam o genocíde nemienim venovať najmenšiu pozornosť. Nepatrí to sem a unavuje ma na túto tému diskutovať. Dokazuje to len jediné – nemáte najmenšie poňatie o čom hovoríte. Opäť sa odkazujem na predošlý odstavec.

     • Volkogonova jsem četl někdy před 20 lety (dokonce i další knihy od něj), od té doby se objevilo mnoho nového. Nevím ale, co to má společného s tím. co zde píši já. Nicméně i v jeho dílech (Triumf a tragédia) byste se dočetl to samé, co zde píši já: totiž že Stalin ze sebe udělal jediného skutečného leninistu, aby mohl odstranit všechny ostatní, které označil za trockisty, špiony apod. Ve skutečnosti se od Lenina hodně odklonil – zde nevím, jestli Volkogonov dospěl ke stejnému závěru. To ale není podstatné, podstatné je, že píše to samé, co já, zřejmě také bez hlavy a päty. Nemohu za to, že nerozumíte mému textu, to není můj problém, ale Váš.

     • O tom dosť pochybujem, že by niekto čo i len trocha seriózny dokázal pozliepať dokopy také súvetia, ako ste predviedol. Opäť opakujem. Trockista, leninista, stalinista – všetko je to ľudský odpad, červený ako paviánova riť. To, že jeden chcel celosvetovú revolúciu hneď a druhý až neskôr, to je iba nepodstatný technický detail. Treba ich všetkých vymazať zo zemského povrchu raz a navždy.

      P.S. Boľševickej propagande hlavne nechcem rozumieť.

 5. Tento článok je blud ako nakoniec všetky demagogické články západnej historiografie.
  Západ investoval milióny dolárov za účelom dehonestácie Stalina po vojne a po jeho smrti.
  Stalin nebol určite psychopat a že si ho Rusi vážia doteraz je logické. Stál totiž na čele štátu v najťažšej historickej chvíli ruského národa. Rovnako hádzať všetko špinu na Stalina je tendenčné, nakoľko Stalin v podstate až do vojny bojoval v rámci mocenského aparátu Ruska s Trockým a jeho ľuďmi a jeho postavenie bolo často veľmi neisté. Nerozhodoval sám,ale v rámci skupiny ľudí v rámci mocenských štruktúr, neviem presne ako sa volali…Najvyšší soviet , Rada komisárov a podobne, čiže nešlo o vládu jednej osoby a to myslím až do 1936 roku ,kedy Stalin upevnil svoju moc.
  Trocký po odchode z Ruska ,kedy pobýval v Škandinávii, Francúzku ,v USA až do svojej smrti
  bojoval vlastne proti Rusku a spolupracoval so západnými krajinami a dokonca aj s Nemeckom ,kde mal kontakty v nejvyšších kruhoch.
  Debatovať tu teraz o „trockizme“ by bolo nadlho, ale súčasní rusofóbi na západe sú v podstate
  následovníkmi trockistov. Neomarxisti , neotrockisti…to je to čo vidíme teraz na západe a čoho prejavom je celá multikulti, LGBT a gender ideológia , antirasizmus a podpora imigrácie…..
  Pavel Fendek napísal veľmi dobrú knihu,rovnako Guylaime Faye , kde sú tieto otázky veľmi dobře vysvetlené a definované v rámci metapolitického slovníka.
  Za Stalina hovoria výsledky ….je dostatok literatúry s presnými číslami a údajmi o hospodárskych výsledkoch ,demografických údajoch a podobne. Chruščov bol idiot,ktorý
  všetko to čo Stalin vybudoval následne posral….tiež sú o tom čísla.
  Stalina nemožno hosnotiť na základe kritérií a kontextu dnešnej doby. Rusko malo vždy v podstate vojnovú štruktúru riadenia, nakoľko tam bol nepomer medzi potrebami krajiny a jej možnosťami…….Rusko bolo vždy ohrozované a preto aby prežilo volilo takú formu riadenia,ktorá prežitie zabezpečovala. Riadenie v takejto krajine ,ktorá je neustále pod vonkajším tlakom musí byť direktívne ,rýchle,jasné. Tam demokracia západného typu by bola spôsobila zánik Ruska……stačí si uvedomiť ten bordel v rámci „západných demokracií“, prípade u nás ,kedy sa politické strany nevedia na ničom dohodnúť a bojujú proti sebe často aj na úkor
  vlastnej krajiny, poniektorí vyslovene zrádzajú záujmy vlastnej krajiny. Takýto luxus si Rusko vtedy a ani teraz nemôže dovoliť.

  • Dokedy sa Rusi budú zasierať obhajobou Lenina, Stalina a podobných oblúd, a hlavne ich obludných dôb, dovtedy budú v sračkách,napriek prírodnému bohatstvu, ktoré majú.

   Je ale paradox nájsť podobných vlastne židovských antirusov na slovenských stránkach, špeciál na alternatívnych stránkach. Ja viem, už Lenin ich volal užitoční idioti – i keď vlastne dnes nie sú už pre nikoho užitoční – najmenej pre Rusko.. Proste prázdna idiocia..

   • On dnes snad někdo z vůdců Ruska obhajuje Lenina, Stalina a spol.? Mohl byste uvést kde? Když teda vynecháme nostalgiky a pamětníky starých časů, kteří už jen dožívají. A pak ještě se vedou diskuze mezi historiky, kdy se snaží dobrat podstaty tehdejších dějů.

    • Hovoril som explicitne o „vodcoch Ruska“? Nie, hovoril som o Rusoch – a mnoho takých sa nájde, vrátane rôznych inštitúcii. Tu Peter tú obhajobu Stalina tiež nemá z vlastnej hlavy.

     Naozaj s vami nesúhlasím, že by to bolo mŕtve, lebo dosahy tejto „nostalgie“ vidno aj na Slovensku.

     Ja viem, teraz sa na Rusko útočí za každú blbosť, aj vymyslenú, zväčša vymyslenú – ale tento problém s „nostalgiou“ majú, to nie je prázdny žart. A áno, ťahá sa to až k vodcom.

  • Pan Peter, ne se vším úplně souhlasím, ale jinak máte perfektní postřehy. Zde bych jen zdůraznil, že Stalin nejen stál v čele státu v jeho nejtěžší době, ale také na tu dobu stát aspoň trochu připravil. Měl na to pouhých 10 let a stálo to mnoho lidských obětí.
   Když už tu občas pane výtka stran industrializace a kolektivizace, pak by se místní chytrolíni měli podívat, jak si s rolníky poradila veledemokratická Anglie. Kdo z nich má nějaké ponětí o tzv. „OHRAZOVÁNÍ“, což znamenalo vyhnání rolníků z půdy kvůlivá výnosnějšímu příjmu z chovu ovcí, a kich ponechání vlastnímu osudu = zemření hladem. Kolik tenkrát bylo obětí britské industrializace, spočítal to někdo? Z hladu se samozřejmě kradlo, zvýšila se kriminalita, na což elity odpověděly drakonickými tresty. Kdo z těch chytrolínů ví, že v Anglii byly běžné popravy dětí, a to až do poloviny 19. století? Své rolníky pak neposílali do gulagů, nýbrž do kolonií, resp. do Austrálie. Bylo jich tolik, že dokázali osídlit celý světadíl. Takže zrovna Britové jsou ti praví, co mohou někoho mentorovat.

   • To, že industralizácia v Británii ani inde nebola veselá, je síce všeobecná pravda, ale boľšvické obdobie v Rusku má svoje špecifiká, ktoré sa nedajú mávnuť rukou.

    Nie je to výhradne nehumánnosť a krutosť, tá sa naozaj nájde aj inde, niekde aj horšia (Blízky Východ, Ázia ), ale často o absurdnosť, hlúposť a zbytočnosť tej krutosti.

    To, že ten štát v tom období aj zindustrializoval vojenský priemysel nie je žiaden zázrak – urobil to síce vo veľkom, lebo chcel dobyť celý svet, ale urobil to, ako vždy, zle.

    • Industrializoval stát, Normane, aby mohl vybudovat zbrojní průmysl. A ten možná potřeboval na dobývání světa, ovšem už v r. 30 Stalin mluvil zásadně o obraně – a dějiny mu daly za pravdu. Stejně jako měl pravdu v tom, že Rusko má na to 10 let, zatímco Británie měla na to 150 let. Už jenom z toho vyplývá, že se industrializace neobešla bez obrovských obětí (navíc Rusko mělo barbarství jako tradici). Nicméně, je překvapující, že ani Británie se bez ukrutností neobešla. A podle všeho to bylo mnohem horší než v Rusku, akorát se o tom nepíše. Barbarství se naopak vyhnulo Německo a R-U. Jako ne, že by to byla procházka růžovým sadem, ale obešlo se to bez hromady mrtvých, posílání do vyhnanství a „právního“ řádu, legalizující popravy dětí.
     Takže všechno je to jen propaganda, Normane, jen propaganda! V Británii možná bylo procentuálně více obětí než v Rusku, ale nikde se o tom nepíše. Zato v popisu Stalinových zločinů je mainstream velice pilný, přičemž se vyhýbá jak čert kříži zločinům židů v bolševické straně v letech 1918-28. Tehdy byl počet obětí nejspíš vyšší, než za Stalina, nemluvě o jiné kvalitě obětí: byla jimi elita ruského národa.

     • „Stalin mluvil zásadně o obraně“

      Ak niekto posudzuje pomery a zámery politických síl a osobností podľa toho, o čom verejne hovorili, tak nie je historik, ale prinajlepšom naivný propagandista.

      A vidím Váš základný motív – ten falošný mýtus, že Stalin bol protižidovský fenomén. Povedzme to jednoducho: je to lož a kým tomu budete veriť, budete si zrejme ďalej deformovať výklad dejín. Ale dobre, že ste k tomu došiel lebo to je základné nebezpečenstvo pre súčasné Rusko – že sa do určitej miery vráti k jedovatému stalinizmu.
      A to dokonca aj ľudia, čo majú predstavu o svetovom politickom židovstve.

     • Vážený Viki. Netuším, do akej vekovej skupiny vás aspoň približne zaradiť. Najprv neviete, čo je to VUML, v inom príspevku zasa píšete tak, ako by ste o ňom všetko vedel (alebo ste si to našiel na internete?). Prečo to hovorím. Každý, kto zažil obdobie pred rokom 1989 – a tým nemyslím, že chodil do škôlky, ale pracoval – vedel veľmi dobre, že sa vždy „mluvilo zásadně o obraně“. Vždy to bolo „ubránime socializmus“, „proletariát sa bude brániť so zbraňou v ruke“ a podobné rétorické cvičenia. Nikdy, ale naozaj NIKDY sa nehovorilo o nejakom útoku. Všetci sme ale dobre vedeli, ako to je naozaj. A napríklad na takých politických školeniach mužstva sa tým ani príliš netajili, že pri tej obrane dôjdeme až do Paríža, či Ríma – veď obsadením Európy by bol socializmus skutočne zachránený. 🙂 Ale veriť doslovne hláškam o obrane v tej dobe dokázal snáď iba skutočný blb.

      „dějiny mu daly za pravdu“. No áno, dali za pravdu tomu výkladu ako som uviedol vyššie. Na „obranu socializmu“ treba zničiť všetko, čo nie je „socialistické“.

      A tie táraniny o „krutostiach“ v Británii. Iste, nebolo to ľahké. Ľudia trpeli v ťažkých podmienkach, ktoré ale ani zďaleka nedosahovali podmienok vládnucich za boľševika. V Británii aspoň mohli zdvihnúť zadok a ísť inde. V Sovietskom zväze sa bez bumážky nedalo ísť ani do vedľajšej dediny. Kolchozníci boli doslovne otroci, nevoľníci ako za stredoveku, pripútaní k pôde. A to bolo prosím 20. storočie, nie stredovek.

      „V Británii možná bylo procentuálně více obětí než v Rusku“. Poprosím, aby ste toto tvrdenie doložili faktami. Nežiadam o to, aby ste zisťovali počty obetí v ZSSR, nemám naivné predstavy, že by sme sa dozvedeli pravdu o raji na zemi, ale tie počty obetí v Británii by ste mohol dať. Celkom ma to zaujíma.

      „v popisu Stalinových zločinů je mainstream velice pilný“ Viete, že hlavný prúd nie je ani zďaleka taký pilný, ako je skutočnosť? Svojho času na prednáške p. Solonina na Slovensku (je to ruský historik, ktorý si zakladá na faktoch) padlo z jeho strany vyhlásenie v zmysle, že počet obetí 2. sv. vojny na strane ZSSR je na základe podložených odhadov v skutočnosti 38 – 45 miliónov. S týmto tvrdením som sa stretol aj pri prednáškach iných historikov (slovenských), ktorí sa zaoberajú históriou 2. svetovej. Na tieto čísla hlavný prúd ešte nedorazil.

      „1918-28. Tehdy byl počet obětí nejspíš vyšší, než za Stalina“. Okrem toho, že by som chcel od vás vidieť tie čísla. Za necelé dva roky dokázal Stalin len na Ukrajine vykatovať približne 7 miliónov ľudí. Pripočítajme si vyššie uvedených 38 – 45 miliónov. Pochybujem, že toto tromfnete. Môžete argumentovať, že počas 2. svetovej ich zabíjali Nemci, ale na svedomí ich má Stalin svojou nenažranosťou, túžbou podmaniť si svet a neustálym zbrojením, štvaním, rozdúchavaním nepriateľstva a revolúcií, neplnením dohôd a prípravou útoku na Európu (Nemecko na prvom mieste).

    • Samozřejmě vím, co to je VUML, ale nikdy jsem tam nechodil, tak bych si vyprosil ty blbé narážky. Jinak s prvním odstavcem nemám problémy, bylo to tak. Jen nechápu, proč to zmiňujete. Pokud chcete zpochybnit Stalinovu zmínku o potřebě se vyzbrojit, tak si prostě přečtěte jeho projev z r. 1930 před průmyslníky, myslím, že se dá najít v každé slušné Stalinově biografii. O potřebě útočit tam není ani slovo, mluví se tam zásadně o tom, že pokud se SSSR nevyzbrojí, prohraje válku, která nepochybně přijde. Mýlil se snad? Nedaly mu dějiny za pravdu?
     To, že po velkém vítězství obrátil a hleděl urvat, co se dá, je věc jiná (západ jednal jinak?). Pravdou je, že v letech 45-85 se komouši nejspíš chystali zaútočit na Západ, nicméně dnešní realita usvědčuje Západ, že byl na tom stejně a plně naplnil Stalinovy obavy. To, co dělá dneska Západ, je neurvalá politika silného klacku. Agrese, čirá agrese! A obávám se, že stojíme těsně před WWIII (a koncem civilizace).
     Ano, v Rusku byli ve 20. století kolchozníci v postavení otroků. V Británii to všechno stihli ve století 18. Pravda, neměli gulagy, měli Ameriku a hlavně Austrálii, osídlenou trestanci. Bylo jich tolik, že zvládli osídlit kontinent. Měli drakonické zákony, takže popravovali jako zběsilí. Trest smrti pro děti zrušili až v r. 1843 – to byla teda demokracie! Do r. 1945 platilo, že za jakoukoliv vraždu (a tuším i zabití) byl automaticky trest smrti. Co se týká anglických rolníků, vyhnali je z půdy a nechali pochcípat hlady – v 17. a 18. století. Z čeho myslíte, že vznikly ty příšerné romány od Dickense, sester Bronteových a jiných. Ze všech dýchá těžká atmosféra nepředstavitelné bídy a zla. Přečtěte si anglické dějiny, než začnete označovat něco jako táraniny. Britové jsou ti poslední, co by mohli kohokoliv mentorovat ve věci likvidace rolníků.
     Dokladovat se nedá pochopitelně nic, protože Britové si statistiky nevedli a pokud ano, nikdy je nevydají. Co se týká obětí v Rusku, tam se také všechno pouze odhaduje – těmi pravými demokraty, jak jinak. Co tam chcete srovnávat?
     Poslední dva odstavce nestojí za odpověď. Kdy máte doklady o 7 milionech obětí hladomorů (který neprobíhal jen na Ukrajině, sucho postihlo i severní Kavkaz). Těch 38-45 milionů obětí je co? Dokladem je tvrzení nějakého historika? Bezva. Teror v prvních letech vlády měl možná měně obětí (já ale mluvil o obětech z doby vlády Stalina, ne z doby války), než přinesla válka, za to byl mnohem horší v tom, že to byla genocida duchovních elit Ruska.

     • Vy ste naozaj neuveriteľný človek. Vojna predsa prišla nie pre to, ako bol vyzbrojený Sovietsky zväz (a že teda v roku 1939 mal takmer toľko tankov, lietadiel a delostrelectva, ako celý zvyšok sveta dokopy), ale preto, že ju Stalin chcel. Preto aj tak sebaisto hovoril, že príde – vedel, že ju začne. Toto, čo tvrdíte je, ako povedal Norman, čistá boľševická propaganda.

      Komunisti sa chystali zaútočiť na západ od chvíle, ako sa dostali k moci, nie až od roku 1948, ako blahosklonne pripúšťate. Práve naopak. Pred koncom vojny Stalin pochopil, že silou už západ nedobyje – obzvlášť pri tých obrovských stratách, ktoré mal. Po roku 1945 sa vzdal všetkých vojenských plánov smerom na západ. Minimálne kým sa ZSSR trocha nepozviecha na nohy. A pliesť dokopy súčasný postoj Západu s vtedajším je vrcholom neserióznosti a neoboľševickej propagandy. Čo má správanie dnešných USA spoločné s USA v roku 1945? To sme sa napočúvali dosť pred rokom 1989. Agresori! Imperialisti! Nie že by na tom nebola žiadna pravda, ale sami komanči neboli o nič lepší.

      Čo sa týka Británie, považujem to iba za odvádzanie od témy z vašej strany. Nemôžete predsa porovnávať situáciu v jednej krajine zo 17. storočia s 20. storočím v inej! A vy to bez problémov robíte! Proste tárate dve na tri.

      A naznačovanie, že Holodomor zapríčinilo sucho, to je bezbrehá boľševická manipulácia. Ak ho zapríčinilo sucho, prečo potom v tej dobe ZSSR vo veľkom vyvážal obilie a nenakŕmil ním radšej svoje obyvateľstvo? Hotový raj na zemi… Obete máte napr. tu: https://en.wikipedia.org/wiki/Holodomor

     • „Kdy máte doklady o 7 milionech obětí hladomorů (který neprobíhal jen na Ukrajině, sucho postihlo i severní Kavkaz).“

      Toto môže napísať len úplný nímand; doslova paródia na červeného politruka. Ale rád by som si pozrel, ako by ste tieto hlody opakovali zoči-voči chalanom z bataliónu Azov. 🙂

  • Tomuto všetkému vážne veríte? Keď už tvrdíte, že „Stál totiž na čele štátu v najťažšej historickej chvíli ruského národa“ nezabudnite aj dodať, že to bol práve on, kto tie „najťažšie chvíle“ mal na svedomí. A tie nezmysly o „ruskom národe“… Stalin bol na čele Sovietskeho zväzu, nie nejakého Ruska. Stalin mal úplne v päte záujmy nejakých Rusov. Keď už by som mal použiť vašu oslavnú rétoriku, tak záujmy svetového proletariátu boli v popredí jeho záujmov. A neváhal by pre to zlikvidovať aj všetkých Rusov do posledného. A nie že by sa o to nesnažil.

   • Až tady bude místo na psaní knih a ne jen krátkých glos, pak nebudu používat zkratky, kdy stejně každý ví, co je tím myšleno.
    Co myslíte tím „má na svědomí nejtěžší chvíle“? To jako on může za to, že do Ruska vpadl AH? A to, že Rusové dostávali na frak bylo způsobeno mnoha faktory (i jeho vinou), ale na rozdíl od ostatních soudruhů věděl, že musí udělat všechno pro co nejrychlejší vybudování zbrojního arsenálu. Kdyby tam vládl Bucharin nebo Kameněv, tak by v Rusku nebylo vybudováno nic.
    Závěr Vaší glosy mě rozesmál. Jestli tam někdo chtěl bojovat za zájmy světového proletariátu do posledního Rusa, tak to byl Trocký a Lenin (ten to aspoň zdůvodňoval obranou sovětského Ruska, které by samo podlehlo). Veškerá činnost Stalina byla prokazatelně zaměřena na posílení SSSR a proto musel odstranit trockisty (byť ta nálepka byla zneužita). Vždyť o čem jiném byla teze o vybudování socialismu v jedné zemi?

    • Téza vybudovania socializmu v jednej zemi bola základná téza ruskej revolúcie boľšvikov, pretože bez nej by nemohli svoju moc v jednej krajine obhájiť (bolo to proti Marxovej teórii). Tá téza je ale len prázdna fráza ktorá nič nedefinuje – boľševici všetci boli za rozšírenie ich komunizmu do celého sveta, nebol to len Trockij, bolo to všeobecné, bolo to aj v novinách a populárnej ideológii. Celé dejiny od roku 1917 až teda po 1941 sú dejinami expanzie Sovietskeho zväzu. Nikdy to nemalo skončiť.

     • Proboha, Normane, když neznáš ani základy dějin bolševické strany, tak se nepleť do diskuze. Otázka budování socialismu v jedné zemi byla ústředním bodem rozporů ve straně, která stranu v letech 24-25 zcela rozdělila. To bylo něco jako u nás r. 68. Stalin sice neupustil od všesvětové revoluce (konec konců Kominternu pořád ovládali sionisté), ale v dané chvíli vyhlásil jako prioritu nejdřív vybudovat Rusko a světovou revoluci až pak. A musel vynaložit velké úsilí, aby to ve straně prosadil – tak jakápak „základní téza bolševikov“. Podle Lenina to bylo přesně naopak, než to podáváš Ty. Nejdřív rozšíření revoluce na Západ (do Německa), aby mohlo Rusko přežít. O vybudování socialismu jen v Rusku nemohla být za jeho života řeč. Teprve pak si mohl Stalin dovolit vystoupit s opačnou myšlenkou (a také mu to Trocký pěkně omlacoval o hlavu – jenže to se v běžných slabikářích nedozvíš).

     • Vy si neplete dejiny Ruska s nejakými blábolmi na zjazdoch. Čo ste sa vy učil na VUML nemá žiadnu váhu oproti faktom o územnom rozširovaní boľševického Ruska a Soviestkeho Zväzu. K tomu ste sa nevyjadril. Ono fakt, že súdruhovia na zjazdoch riešili rýchlosť, smer a spôsob expanzie, ale určite nie samotný fakt, že expandovať treba. Išli sa uslintať od nedočkavosti.

      A netykajte mi a nehovorte mi, ani zo srandy, kde sa ja mám či nemám pliesť do diskusie. Ani zo srandy ani písmenkom! Jasné?

     • Když někdo píše blbosti z důvodu neznalosti dějin, tak mám snad právo mu to napsat. To, že odkláníš diskuzi na jinou kolej – co to je VUML? Neznám, já tam nechodil. O územním rozšiřování Ruska tu snad není řeč, řeč je o významném obratu v jednání bolševiků, tj. o rozhodnutí opustit vývoz revoluce a zaměřit se na budování vlastní země – svědčí o tom, že nemáš argumenty.
      Co se týče expanze a dobývání cizích zemí, věnuj se raději věcem jako Libye, Afghánistán, Irák, Sýrie a Ukrajina – kdo je přepadl a rabuje? Rusko?

     • Viki: čomu pripisujete zabranie Litvy, Lotyšska a Estónska? Nie som erudovaný v tejto oblasti, a preto sa pýtam vás, ako na slovo vzatého odborníka.

     • Fakty sú história a expanzia Sovietskeho Zväzu 1917 až 1941. Na tie Vy nemáte žiaden argument a oháňate sa len údajnými postojmi na zjazdoch Nie ich klamlivé reči, ale skutky usvedčujú boľševikov.

      Váš posledný pokus odviezť debatu k súčasnosti je naozaj trápny.

     • ad Fráter: Chcete srovnávat agresi na velké muslimské země, ležící tisíce km od USA, se zabráním Pobaltí? Ale budiž: byla to:
      1) politika tradičního ruského imperialismu (zde možná netradičního bolševického). Vadí Vám něco na imperialismu? Tak proč v Praze postavili pomník největšímu imperialistovi W. Churchilovi? Nebo vadí jen imperialismus ruský (jehož cílem není vyhubit či zotročit domorodce, na rozdíl od západních demokracií)?
      2) mohlo jít také o strategii. Že bude válka (ona už vlastně probíhala) bylo nabíledni. Jakékoliv posunutí hranic Ruska na západ mělo svůj strategický význam. Obyvatelům těch zemí se to sice nemohlo líbit (zejména nastalý teror, stejně jako se to určitě nelíbí Iráčanům. kde teror trvá už 15 let), ale ze strategického hlediska to bylo nezbytné. Těžko říci, co u Stalina hrálo hlavní roli, v každém případě byl útok Němců směrem na Leningrad hodně zbrzděn. Kromě toho Němci nemohli umístit své jednotky do Pobaltí, jak to dělá dnes NATO, pod záminkou, že je Rusko chce napadnout.
      Já vím, že Vám to přijde cynické, ale takový už je svět a politika velmocí. My můžeme jen konstatovat, že to bylo tak a tak. Pokud chceme kritizovat, pak prosím měřit všem stejně.

     • ad Norman: Co zabral SSSR v letech 1917 až 1939? V době, kdy si Západ dělil celý Blízký Východ? Víte, co to je Sykes-Picotova smlouva? Tehdy nezabral nic. Přihlásil se až v r. 1939, kdy docházelo k novému dělení – to měl všechno nechat Němcům? Nemůžu mít tedy argument k něčemu, co nikdy nenastalo.
      A kde jsem se oháněl nějakými „údajnými postojmi na zjazdoch“? Pokud máš na mysli zmínku o Stalinově prohlášení stran nutnosti zbrojení, nebylo to vůbec na sjezdu (kruci, proč se bavím s debilem, který nemá ponětí o dění v Rusku). V tomto proslulém projevu, často citovaném, před odborníky z průmyslu, uvedl, že Rusko bylo vždy bito proto, že bylo zaostalé (což měl pravdu) a je proto nezbytné dohnat západ. To, co Západu trvalo 150 let musí Rusko dohnat za 10 let (což se ukázalo jako velmi přesný odhad). Takže jaká „klamlivost“?

     • k zjazdom, citujem:
      Otázka budování socialismu v jedné zemi byla ústředním bodem rozporů ve straně, která stranu v letech 24-25 zcela rozdělila. To bylo něco jako u nás r. 68.

      Ďalej sa s Vami nebavím, považujem Vás za blázna, starého komunistu a boľšvického idiota. Vaše tézy su posratá triviálna prostalinistická propaganda. Obhajovať sa klamlivou propagandou boševikov, rečami o „onbrane“ a popierať expanziu ich moci, keď im pôvodne patrilo iba Petrograd a Moskva, môže iba senil Vašeho razenia.
      Jediné, čo nám môžete prezradiť je, či čerpáte stále svoje jedy z Ruska, alebo ste nejaký typický zabudnutý český kúl v plote (a vyviera to z českých zdrojov).

 6. Vanio Pribina

  Skutocne Pravda. A este to co robili Anglicania, boli aj tzv.etnicke cistky za ktore v 1990 rokoch obvinovali Srbov. Napriklad, tiez tzv. Clearance of Scotish highlands. Kym Skoti zijuci na rovinach sa pomerne rychlo jazykovo poanglictili. Skoti zijuci vo vrchoch-highlanders. Sa drzali svojej keltskej skotstiny. A tak Anglani prisli z „Perfektnym“riesenim: „Clearance of Scotish highlands.“ Alebo vycistenie Skotskej vrchoviny od Skotov, a ich nahradenie ovcimi farmami. Posielali ich nielen do Australie ale aj do Kanady na velmi nehygienyckych lodiach, kde z nich vela po ceste zomrelo a mrtvoly vyhadzovali zralokom. Takze ziadne dokazy nie su. Tak ako v pripade gulagov! Podobne walesania, ti aby si zachranili rec, rozhodli sa emigrovat do takej krajiny kde uradnou recou neni Anglictina. Pretoze vo Walese Anglani zaviedli „No Welsh policy“. Kazde dieta ktore bolo prichytene cez prestavku hovorit zo svojim spoluziakom Welstinou muselo nosit na hrudi cedulku „No Welsh“a to bol ten najmensi trest- hla zlta hviezda davidova na anglicky sposob!!! A preto vela Walesanov vyemigrovalo do Argentiny, kde sa im argentinska vlada dovolila usadit na juhu Argentiny, tuna Walesania vykonali hodne v prospech Argentiny a preto dodnes v provincii Chubut na juhu Argentiny je popri spanielcine uradnou recou aj Walestina!!! Okrem toho prve gulagy zaviedli Anglicania na navrh Winstona Churchilla pocas Anglo-burskych vojen v rokoch 1903-1904, Ked imperialisticke Anglicko nedokazalo porazit bursku domobranu. Uchylili sa k takymto metodam, kde v koncentracnych taboroch zahynulo az 40 000 burskych zien a deti. Az potom sa Burski vlastenci vzdali a prijali podmienky Anglicka. Ako sa Teutoni spravali ku prusom a Pomoranom o tom netreba vari ani hovorit. A rovnako aj v severnej Amerike, k povodnemu obyvatelstvu. Cital som knihu udajne ze zavedenie krestanstva malo na svedomi 500 million mrtvych . Kto toto zisti. Najazdy roznych germanskych kmenov v Europe znamenali demograficku katastrofu pre povodne Europske obyvatelstvo. A tito potomci krvilacnych netvor chcu pluvat na Rusko

  • Kto pľuje na Stalina, Lenina, Trockého a pod. v žiadnom prípade nepľuje na Rusko. Na Rusko pľuje každý, kto stotožňuje Rusko s boľševickými netvormi.

   • Otázkou je, co by s Ruskem bylo, kdyby tam nevládli „bolševičtí netvoři“. Malou ukázku jsme viděli v 90. letech (Jelcinova vláda). Nejen že se SSSR rozpadl – to budiž, to bylo dobře – ale všechno vedlo k naprostému rozvratu země a jejími rozkouskování, kde by se západní chamtivci podělili o kořist (za pomoci různých Berezovských, Chodorkovských apod.) s tím, že by místní obyvatelstvo nechalo vychcípat hlady – ostatně Britové v tom mají staleté zkušenosti (udělali to vlastnímu obyvatelstvu, tak což teprve podřadným Slovanům). Za Jelcina už lidé nejen nedostávali důchody, ale dokonce ani mzdu za práci.
    Jinak opravdu nelze dávat do jedné řady Lenina, Trockéhio a Stalina (to, že se Stalin Leninem zaštiťoval byla jeho strategie, oprávnění vést jeho stranu). Stejně jako nelze ztotožňovat Putina s bolševiky (to je účelová manipulace západních zločinců).
    Prope, než zase budeš dělat chytrého, tak si aspoň trochu nastuduj Dějiny Ruska (pravda, to je práce na 10 let).

    • Za prvé, pomery v Rusku rozvrátili práve boľševici a vyrcholilo to ich revolúciou v r. 1917. Opakujem, to boľšvici komunisti privodili ten chaos a následnú biedu.

     Za druhé, je pravda že pomery za Jelcina boli mizerné až hrozné, ale zas platí, že tieto pomery privodili komunisti, a podobné boli už pred rokom 1985. To komunistom sa zrútilo hospodárstvo a krajina, pričom následne zas len oni ho nedokázali oživiť, ale namiesto toho ho Jelcinovci predali za babku Západu.

     V oboch prípadoch je hlavný vinník komunistická mafia.

     • Tak nevím, kdo tady chodil do VUMLu. To jsou jejich manýry, cpát lidem do hlavy hlouposti.
      Poměry v Rusku rozvrátili Britové, kteří zorganizovali Februárovou revoluci a odstranili cara. Bolševici přišli až pak, v únoru měli tuším 20 tisíc členů a byli úplně bezvýznamní. Socialisty do Ruska poslali jak Němci (zdaleka nejen Lenina), tak Američané – ti tam poslali vyškolené teroristy (Trocký a spol.), tak jak to dělají i dnes. Chaos v Rusku byl už před Oktobrovou revolucí. Následná občanská válka to jen prohloubila. Tím samozřejmě bolševiky a jejich teror neomlouvám, znovu bych jen připomněl, že se na tom podílel jiný národ než Rusové.
      Rozvrat v 90. letech nezpůsobili komunisti, ale západ svou zlodějskou a korupční politikou. Oni skutečně byli schopni nechat Rusy pochcípat hlady, jim to bylo, jako ostatně vždy, úplně jedno. Konec konců, to samé vidíme u nás, copak naše hospodářství, všechno to, co komouši vybudovali, rozvrátili komunisté? Jo, možná ano, ale až poté, co zahodili rudou knížku.

     • Aha, boľševici zrejme do februára 1917 vôbec neboli v Rusku, že. Asi preto boli toľkí vo vyhnanstve, lebo pred februárom desaťročia vôbec nevraždili a nerozvracali cárstvo.

      Jedna zásadná veta: boľšvizmus do Ruska nepriviezli Briti ani Nemci, ale židia a Židia.
      To za prvé.

      Za druhé je nepochybné, že ak ku charakteru toho systému ešte niekto prispel, tak to boli národné špecifiká Rusov a iných východných národov – Gruzínci, Policia a Aziati všeobecne. Znova: tí formovali boľšvizmus, nie Briti či Nemci.

      A ešte to zrátam:
      Židia, Rusi a iné aziatské národy = boľšvistická realita.

      Ok? Je to veľmi jednoduché, je to úplne jasné a isté.

     • Bolševici měli v únoru 17 jen 20 tisíc členů v celém Rusku. Eseři 2 mil. členů. Jaký mohli mít bolševici vliv? Ve vyhnanství bylo mnohem víc eserů a menševiků než bolševiků. Všichni ti socialisté bojovali proti carství a rozvraceli je. Co se týká vražd (atentátů), žádný z nich nejde na vrub bolševiků, to dělali jen eseři (to jsou ale neznalosti, to žasnu. Proboha, Normane, nediskutuj o věcech, o kterých nevíš vůbec nic, kromě pár jednoduchých hesel, kterými se snažíš utlouci oponenty. Jsi směšný tím, jako prokazuješ nevzdělanost).
      Pravdou je, že bolševismus (a marxismus obecně) do Ruska nepřivezli Britové či Němci, rozhodně tam však přivezli všechny vedoucí socialisty, Černovem a Martovem počínaje a Leninem a Trockým konče, a to všechno s cílem rozvrátit Rusko. Že vedení socialistických stran, a to nejen v Rusku, ovládli v zásadě jen Židé, je už jiná věc. To jsou dvě rozdílné věci: dovézt někam revolucionáře (a podrazit spojence= cara) a vítězství nejradikálnější odnože socialistů (na to vliv už neměli). Co je však jisté (na to si stačí přečíst jakoukoliv slušnou publikaci o revolucích v Rusku v r. 17 – pro Tvou informaci, byly tam dvě, jedna v únoru, druhá v říjnu), tak převrat ke svržení cara zorganizovala britská tajná služba – to se ostatně vědělo už brzy po únorové revoluci.
      Co se týká dějů pod vládou bolševiků, jistě k tomu velkou měrou přispěly ruské tradice samoděržaví a jakási obecná zaostalost Východu. Na druhé straně, při revolucích na Západě se děla také zvěrstva, akorát že netrvala tak dlouho, takže Západ nemá do moralizovat. Zjisti si, co prováděli revolucionáři v Lyonu a jiných velkých městech (nevím nic o tom, že by v Rusku pobili všechny obyvatele města a naházeli do řeky), slyšel jsi někdy o povstání ve Vendée a jak skončilo – tam by se i bolševici museli učit.
      Kromě toho, v této knize se přece píše o tom, že ten obrovský teror a barbarství nebyl ani tak dílem Rusů jako Židů.

     • Vyjadrujete sa ako prasa, Viku. Le už som vám napíslal. citujem

      Ďalej sa s Vami nebavím, považujem Vás za blázna, starého komunistu a boľšvického idiota. Vaše tézy su posratá triviálna prostalinistická propaganda:

      Vy ste typický nedouk – prečítate si pár knih a myslíte si, že ostatní nevedia ani to, čo vy. Ste blázon.

 7. Vanio Pribina

  Vymysly o obrovskom umrti obyvatelstva pocas Stalina su lahko dokazatelne klamstva. Kt chce si to najde v demografickej statistike Ruska za roky 1910-1960. Je to vyhotovene Japonskym statistickym vednym odborom. O Japonsku sa neda povedat, ze by tuto statistiku vytvorilo zo sympatii k Rusku!! V roku 1910 Rusko a Rusi tvorili viac obyvatelov, nez v roku 1920. Bolo to zapricinene 1 svetovou vojnou, bolsevickou revoluciou. Ktoru vydatne podporovali Nemci! Ludedorf tam dokonca poslal Generala von Taupeho, a vela nemeckych vojakov aby organizovali bolsevicky front na dalekom vychode v oblasti Vladivostoku. A to je len jedno meno ktore pozname. Na strane bielogvardejcov zase boli Francuzsko, Japonsko, Velka Britania, USA a ceskolsovenske legie, ktore na fronte doshiali viac uspechov nez vsetci horevyssie menovany!!! Ako vieme obciansa vojna sa v Rusku nasledkom horeuvedenych krajin pretiahla 3 roky po 1 svetovej vojne, alebo takmer 3 roky. Nasledkom podvyzivy obyvatelstva koli 1 svetovej vojne, zomrelo hned po skonceni vojny na spanielsku chripku 23 milionov obyvatelov Europy- co ide na vrub tejto vojny. Ku konci prvej svetovej vojny, zomieralo od hladu len vo Viedni 18 ludi dene!!!- Prevazne zien, deti a starcov!! A toto zasiahlo aj Rusko, preto bola bolsevicka revoulucia uspesna. Carske Rusko pred 1 svetovov vojnou uspesne napredovalo. Najdlhsia zeleznicna trat na svete vyse 9000 km z Moskvy do Vladivostoku bola vybudovana v rokoch 1905-1911, cize za 6 rokov. To sa ziadnej krajine predtym ani potom nepodarilo!!!
  Japonska statistika vsak hovori, ze v roku 1930 Rusko, populacia Rusov daleko prekrocila demografiu z roku 1910.A to za Stalina!!! tento narast bol zaznamenany az do roku 1942. Potom bol znovy hlboky prepad obyvatelov Ruska, najma Rusov. Od roku 1950 sa tento pokles vyrovnal a do roku 1960 bol vysoky narast obyvatelstva. Potom pocas Chruscovo ale najma za brezneva zacala stagnacia a neskor az ubytok obyvatelstva. najviac na to doplatila po roku 1989 Ukrajina ktora v tom roku mal 50 million obyvatelov a dnes ma len 43 million obyvatelov! Kde sa podelo tych 7 million za nezavislej demokratickej Ukrajiny/ Aby ste to nezvalili na Lugnasku a Donecku republiku v roku 2013 Ukrajina mala 45 million obyvatelov, teda pred Majadanom a este tusim za proamerickeho Juscenka, ktory mal zomriet na otravu z Kremala davali mu len niekolko rokov na prezitie, len aby vyhral volby naivnych ludi, ktory lutovali jeho takyto osud. A Juscenko dneska skace ani zdravy capko. Aby som to este doplnil aj inou krajinou v roku 1989 Bulharsko malo 9 million obyvatelov, teraz ma len 7 million obyvatelov. Kde sa podeli 2 miliony Bulharov? Bulharsko je clenom NATO a Eu!!! Takze ziadne ruske pikle tam nie su. Naopak chudobny Anglicania zo severu Anglicka sa do Bulharska hufne stahovali a kupovali lacne dvojposchodove domy v malych mestach v Bulharsku, zrazu ludia ktory by v Anglicku nevlastnili ani jednoizbovy byt, vlastnia v Bulharsku poschodove domy. A nielen to nasledkom toho viacere Bulharske dediny nadobudli anglicky character z pubmi a butchermi.
  Spat k tej statistike kazdy si tu Japonsku statistiku na google najde, kto tam umiestni spravny nazov. Keby to bol za Stalina take zle, ako to opisuju rozni Zapadni pisalkovia a ich uzitocni idiotic. Nedochadzalo by k narastu domaceho obyvatelstva v Rusku. Z dejin viem ze potom co Spanieli ovladi Mexiko a Peru a zotrocili domace obyvaelstvo- tito odmietali plodit deti, aby im nepripravili taky zli osud, ako mali oni pod Spanieli. Cim sa zaznamenal hlboky prepad obyvatelstva u tychto dvoch krajin. Co Spanieli riesili dovazanim imigrantov z celeho sveta. Keby to bolo take zle za Stalina, aj tu by bol pokles obyvatelstva anie narast po takych katastrofach ako 1 svetova vojna, bolsevicka revolucia, obcianska vojna a potom 2 svetova vojna. Preco ako to pisete v predchadzajucom clanku, v Nemecku je pokles Nemcov? V takej vysoko vyspelej a demokratickej krajine? Som presvedceny, ze tak Nemecko, ako aj ine zapadne staty by s radostou prijali taky demograficky rast domaceho obyvatelstva ako bol za Stalina. Pravda ak im naozaj zalezi na domacom obyvatelstve, ktory ich voli k mastnym hrncom! Inac by nehovorili o tom ze Europa potrebuje prijat 150 million emigrantov z 3 sveta! Za Stalina boly vysoke populacne prirastky, stagnacia zacala az ku koncu vlady Chruscova a populacny pokles zacal za Brezneva, ako toto vysvetlite? A najme tu sedu demograficku buducnost Nemecka?
  A nielen Nemcka, ale celej zapadnej Europy a vlastne celej Europy? Ako je mozno ze za takej vyspelej democracie, ma domace obyvatelstvo Europy, demograficke ukazovatele, horsie ako domace obyvatelstvo Mexika a Peru za njkrutejsieho utlaku zo strany Spanielov?

  • Mám len pár otázok, ale zásadných. Skade mali Japonci údaje o demografii ZSSR? Nevychádzali náhodou z oficiálnych sovietskych štatistík? Nepochybne pravdivých – veď poniektoré samotný Stalin opravoval a on sa predsa nemýli. Alebo robili oni sami sčítanie ľudu v ZSSR?

  • Sám píšete:
   Najdlhsia zeleznicna trat na svete vyse 9000 km z Moskvy do Vladivostoku bola vybudovana v rokoch 1905-1911, cize za 6 rokov. To sa ziadnej krajine predtym ani potom nepodarilo!!!

   No vidíte, a to dokázali bez boľševikov a hlavne bez Stalina.

   Čo sa týka veľkosti samotnej populácie: najväčšie rasty zaznamenávaju negri v Afrike. To nie je ten ukazovateľ, ktorý je dôležitý. Boľševizmus a stalinizmus znamenal hlavne vyhnanie a vyvraždenie ruskej ELITY – intelektuálnej, charakterovej, kultúrnej. Hlavne preto majú Rusi dnes také zle meno.

   Pochopil?

   • Nazvite to pravým menom……..židobolševizmus.
    Pojem „Stalinizmus“ je už produktom západu po nástupe Chruščova a neskôr pretláčaná západom po 2.svet.vojne. Briti investovali milióny
    do diskreditácie Stalina……v zmysle „Ak chcete zničiť národ, musíte mu zobrať jeho hrdinov“.
    Ja teraz nechcem obhajovať Stalina , v Rusku sa dieli veci,ktoré z dnešního, pohľadu sa zdajú byť „strašné“, poznanie kontextu danej doby ale vyznieva inak.
    85% exekutívy porevolučního Ruska bolo tvorenej nerusmi , títo predstavitelia určitého kmeňa stáli za terorom a obeťami na ruskej populácii. Bolševizmus nevymysleli Rusi a priniesol im len utrpenie.

    Třeba si uvedomiť,že zatiaľ čo kedysi trockisti bojovali za šírenie celosvetovej revolúcie prostredníctvom robotníckej triedy, čo im však nevyšlo,pretože robotník nerobotník, stale je to najprv Rus,nemec,francúz a podobne a nikdy nebudú spoločne bojovať proti celosvetovému kapitalistovi, tak dnes neomarxisti ,pochopiac tento problém, bojú za práva nie triednych menšín v zmysle robotníci vs kapitalisti,ale za práva všetkých množných ,aj tých nejmenších, KULTÚRNYCH menšín…… čiže preniesli boj z politickej oblasti do kultúrnej……to je dnes „boj“ za práva LGBT, genderová ideologia,
    práva imigrantov, u kterých sa už hovorí nielen jako o utečencích před vonou či bezprávím,ale už sa zaviedol aj termím „klimatickí utečenci“ …..čiže je im v Afrike teplo, tak majú právo ísť do Európy.

    Ale to som už odbočil od Stalina……vyserte sa ne neho, je to Ruská história,oni sa s tým vysporiadajú a osobne si myslím, že raz mu budú stavať pomníky….a oprávnene.

    Európa má ďaleko zásadnejšie problémy….

    • „Ak chcete zničiť národ, musíte mu zobrať jeho hrdinov“
     „Ja teraz nechcem obhajovať Stalina“

     Mám dosť.

     P.S. Vyjadrujte sa prosím slušne. Platí to pre všetkých.
     P.S. 2 Už som bol označený všelijako, ale „neomarxistom“ a „slniečkárom“ prvý krát. No čo, všetko musí byť raz po prvý raz. 🙂

     • Čo je neslušné na termíne „neomarxista“ ? Je to bežne používaný termín .
      A pokiaľ obhajujete články,ktoré obsahuje bludy ako tento vámi uverejnený, tak si budete musieť zvyknúť ha horšie tituly 🙂
      A vôbec….prečo sa vyjarujete k téme, o ktorej nemáte evidentne ani páru ? Čo ste prečítali o Stalinovi ?
      Jednu publikáciu nejaké západného pisálka na základe ktorej ste si spravil názor ?
      Písať o Stalinovi je ťažké sústo a hodnotiť ho ešte ťažšie. Ten váš článok je blud odhora až po spodok.
      Viac sa k tomu nebudem vyjadrovať. Při vašich veomostiach by to bolo aj tak zbytočné.

    • Vy, čo ste odškolení židoboľševickou propagandou, robíte rozdieľ medzi Stalinom a zvyšnými židmi. To je omyl a zámerná lož.
     Táto lož sa zjavuje znova a to vy, ktorí jej veríte, nad vecami nerozmýšlate a podliehate sionistom.

     Je to ale dôležitá téma, je to jedna z najdôležitejších, lebo napriek tomu, že už aj v ZSSR bol Stalin už dávno zavrhnutý, zavrhnutý, Rusko má doteraz problémy vyrovnať sa s židoboľševizmom.

     Takže je pravda, je zavádzajúce písať „stalinizmus“, načo to tak nazývať – bola to len jedna z fázy židoboľševizmu.

     • 🙂 Škoda čítať….vy máte problém s terminologiou a významom termínov,ktoré používate. Ale to nie ste jediný……v takom prípade je ale debata zbytočná…..

     • V tomto s vami súhlasím. Debata je zbytočná. 🙂

     • Já si nemyslím, že by to byl omyl, neřku-li záměrná lež. Stalin byl jednoduše o něčem jiném než ti ostatní, z drtivé většiny židé (o nichž toho až tolik zase nevíme). Musel jednak řešit to, co každá revoluce, tj. kdo se nakonec stane vůdcem. Jednak řešil to, co bude dál – a vypadá to, že jedině on měl představu, co je nezbytné udělat. Neřešil ideologii, řešil praxi, což stálo mnoho obětí (ony by byly tak jako tak).
      Koukám, že zdejším diskutérům vůbec nedošlo, že post-stalinci hodili na Stalina veškeré zločiny, které se udály od začátku revoluce. Polovinu z nich měli na svědomí oni.
      Co se týče jeho čistek (tzv. Velký teror), zde narazil na další problém revolucí, na přeměnu někdejších revolucionářů na nové velmože. Ti by v zásadě směřovali k návratu do starých kolejí s tím, že by tvořili novou šlechtu (jako se tomu stalo ve Francii). V případě rozlehlého Ruska to byl problém ohlídat (mohla se utvořit frakce a nakonec Stalina odvolat) a udržet je v linii.Nejdřív to zkoušel s rotací kádrů, moc to nepomohlo, tak je jednoduše zlikvidoval – blížila se válka a on nemohl mít v zádech nějakou opozici.

     • Je jasné, že Stalin sa nemohol venovať každému detailu života v ZSSR a mnoho zločinov majú na svedomí jeho „spolusúdruhovia“. Ale aj ak by mal Stalin na svedomí iba desatinu toho, čo naňho – ako tvrdíte – hodili post-stalinci, aj tak by to boli milióny mŕtvych.

      Ja vôbec nechápem, ako môže Stalina niekto ospravedlňovať len preto, že – v podstate jemne – odstavil od moci konkurenciu (najmä židovskú). To, že predtým omnoho nemilosrdnejšie likvidoval milióny Rusov, Ukrajincov a ďalších národností akoby odrazu nebolo dôležité. Hurá, likvidoval Židov, je to odrazu kamarát Slovanov. No takéto poťapané myšlienkové pochody sú tu veľmi časté. Vôbec sa nedivím tomu, koľkí sa v prezidentských voľbách chystajú voliť Harabina.

     • Proboha, chápete mé texty? Copak Stalin měl na svědomí miliony mrtvých v době od 1917 do 1928? To přece měli na svědomí právě ti ostatní. Ne, že by nebyl bez viny, ale v tomhle byl zanedbatelný. Z té doby od něj neexistuje žádný dokument takového druhu, jako vydával Lenin, Trocký, Zinověv, Urický, Lacis či Džeržinský. On nenařídil Tuchačevskému, aby zaplynoval celé oblasti tambovské gubernie někdy ve 20. letech při tamním rolnickém povstání. Na vyvražďování elity Rusů se téměř nepodílel.
      Veškeré jeho oběti, kdy už byl u moci, byly zapříčiněny budováním silného Ruska a potíráním opozice, která překážela a čas spěchal. I kolektivizace byla naprosto nutná, protože neměl jiné cesty, jak nakumulovat potřebný kapitál. Jako jo, byl to děs, počet obětí šel do statisíců (na miliony zapomeňte, to je jen další osvětimská lež, ničím nepodložená).
      Vyčítáte mi, že odvádím pozornost tím, že upozorňuji na industrializaci v Anglii. A přitom to spolu úzce souvisí, to není kvůli odvedení pozornosti stylem „a vy zase bijete černochy“. To je jen ukázka, že jinde se děly podobné věci, nebo dokonce i horší, jen třeba o 200 dřív (kdy ještě neznali gulagy a tak nechali desetitisíce rolníků prostě zemřít hlady – akorát tu nebyly žádné noviny, které by o tom psaly). To je to, o čem tu mluvím immervéhre, že je třeba se dívat na dějiny komplexně, že není možné vnímat třísku v něčím oku a mít ve svém břevno. Zrovna Britové nemají Stalinovi co vyčítat – Rusové snad osídlili svými trestanci celý kontinent?
      Stalinovy čistky nebyly cíleny apriorně na židy (akorát že většina vedoucích bolševiků, potenciálně nebezpečných, prostě židy byla). A slovanství do toho vůbec nepleťte, vždyť Ukrajinci přece byli také Slované.
      A co to máte za manýry podsunovat mně a ostatním něco, co vůbec neřekli. Co se týče Stalina, tak se na něj dívám prostě jinak, než nám vnucuje dnešní mainstream. To přece není o tom, že likvidoval židy, takže hurá! To je o tom, že velmi promyšleně budoval stát, který byl v rozvalu a snadnou kořistí případných útočníků. A proto mu dnes nemohou přijít na jméno.

     • Drahé Peter,
      aký mám problém s terminológiou a významom termínov?
      Veľmi by ma zaujímalo, čo sa Vám konkrétne nepáči a či sú Vaše výhrady dané nezhodou mojich termínov s vaším domácim slovníkom marxizmu-leninizmu, alebo či Vám vadí hlavne termín židoboľšvizmus.

     • Len veľmi zriedka to hovorím, ale je to márne, Prop: vidíš, že nepochopili ani to, čo si napísal čo najviac všeobecne
      (a vôbec nechápem, ako môže Stalina niekto ospravedlňovať len preto, že – v podstate jemne – odstavil od moci konkurenciu…)

      Je to proste mentálna úchylka, nie je to tu prvý raz (a nie len u našich oponentov) – posadnutosť hrabať sa v historických detailoch ale absolútne neochota chápať princípy dejín, nájsť a vidieť ich univerzálne zákonitosti.

    • ad Peter: popsal jste to přesně, obávám se však, že Vám tady nerozumí, protože jsou příliš zahleděni do jakési své pravdy a nevnímají ani připomínky svých příznivců, pokud jim nepasují do kolonek. My přece nejsme ani vzdáleně nějací bolševici či jejich pohrobci. Prý jsme odkojeni „židobolševickou propagandou“, nad tím se musí člověk jen soucitně pousmát. Vo to vlastně je?

 8. Vanio Pribina

  Vsimli ste si kto a preco imprtoval bolsevizmus do Ruska? A viet tiez preco vznikla 1 svetova vojna?Ja nie som zastancom bolsevizmu, ale zastancom Rusov . Tu len tvrdim ze aj napriek bolsevizmu sa Rusom dokazalo napredovat. Bez bolsevizmu by boli napredovali ovela lepsie. Preco vsak bola spachana vrazda, na najlepsie ekonoma Ruska predsedu vlady Stoljapina? Pretoze sa chcel za kazdu cenu vyhnut vojne z Nemeckom. Podobne aj Rasputin. Preto Anglani nasli dvojnika ktory vystrajal kusky s prostitukami a pritom hlasno hovoril len za zavesom tak aby to mohol kazdy pocut, ze tak to ma rada aj Ruska carovna. Islo o to zamerne zdiskreditovat Rasputina, a jeho vplyv na carsku rodinu. Lebo aj on chcel za kazdu cenu aby sa Rusko vyhnulo vojne z Nemeckom. Ked sa to inac nedalo nasli si anglani homosexual Filipa Yesupa, ktory sa postural o likvidaciu Rasputina. Co sa tyka populacie. Bez deti neni buducnost Nrman. Su tri moznosti prepad populacie, ako sa to deje v Nemecku zdravvy narast poulacie, alebo premnozovanie sa. Ta zlata stredna cesta chyba vsetkym narodom Europy. Naopak Europa ma upadok populacie ako domace obyvatelstvo Peru a Mexika pod najkrutejsim obdobym vlady Spanielov. A ano Afrika, moslimy a cas Azie sa rapidne premnozuje.
  Dva priklady. Nedavno som cital ze v istej obci na Slovensku ktora ma 500 obyvatelov, museli zavriet zakladnu skolu. Lebo tam maju len dve deti ktore do skoly chodia. Obec v ktorej som ja vyrastal mala 280 obyvatelov, avsak len z jednej ulice do zakladnej skoly chodilo 13 deti. Pritom v tej ulicy bolo len 35 domov. Prevazna vacsina rodin mala dve deti, len vynimocne tri deti, alebo jedno dieta. To bolo v 1960tich rokoch. Znovu kde niet deti neni buducnost. Preto aj Hitler pre rodiny z detmi staval lacne rodine domy.

  • To je otázka, jestli by Rusko napredovalo bez bolševiků ovela lepšie. V samoděržaví by to byl asi problém, leda by tam přišel nový Petr Veliký, ale ten nebyl v dohlednu. Car prostě musel pryč.
   Nastupující demokracie by se nejspíš zmítala dlouho ve frakčních (stranických) bojích. I kdyby se situace rychle stabilizovala, nedovedu si představit, že by Rusko stačilo dohnat normální demokratickou cestou to obrovské zpoždění a zaostalost. Jak by pak asi odolalo útoku Německa.
   Pravdou je, že venkovní síly dělaly vše pro to, aby zabrzdily jakýkoliv pokrok a pokusy o modernizaci a reformy (viz vražda Stolypina) v Rusku před WWI.

 9. Keď tu čítam príspevky Normama a Prop , ako keby som čítal příspěvky dnešních slniečkárov obhajujúcich nekriticky západ a ich imigráciu, nemajú šajnu o historii a trepú voloviny , vygumovaní neomarxistickou ideologiou západných vzdělávacích inštitúcií.
  Pre Norrmana…….Stalin bol v spore s Trockým práve preto,že Trocký bol zástancom šírenia celosvetovej permanentnej revolúcie , zatiaľ čo Stalin od tohoto bludu ustúpil a vyhlásil budovanie socializmu v jednej krajine.

  Dnešný neokonzervativizmus je vlastne „washingtonským bolševizmom“ ….Trockého permanentnou revolúciou, tentokrát však revolúciou kultúrnou ….v tej súvislosti třeba spomenúť tzv.“dlhý pochod inšitúciami“ (Frankfurtská škola ) , kterých produktom sú politici povojnového obdobia a aktuálne dnešná neolioberálne a slniečkárska mládež.

  To čo Troský chcel vyvážať bola bolševičká revolúcia „triedneho“ charakteru, to čo sa teraz vyváža je „demokratická revolúcia“ , samozrejme demokratická z pohľadu washingtonských neokonzervatívcov .

  Čiže ono sa moc nezmenilo……Rusko vďaka Stalinovi , ktorý odstavil Trockého , jako šíriteľ „revolúcie“ zlyhalo , tak sa títo veční „revolucionári“ istého kmeňa prešťahovali na západ.
  Stalin sa snažil oddeliť židovskú vetvu komunistov od Slovanskej vetvy, čoho výsledkom boli aj procesy so Slánskym a ďalšími 9timi komunistami v ČSSR ….to len na okraj.

  Citát z iného textu:

  Apologeti americké globální hegemonie, kteří dnes zásady nastolené „revolucí roku 1933“ 7] nazývají „neokonzervatismem“, často skutečně ideologicky vzešli z bolševických či menševických kruhů odlišných – vlastně spíš úplně protikladných – od toho, co americký filozof Paul Gottfried nazývá „paleokonzervatismem“. Neokonzervativní hnutí hojně čerpalo z trockismu, často přímo skrze CCF a nikdy vlastně neztratilo svůj v zásadě neotrockistický charakter. Sám jsem se to snažil vysledovat zpět k rozkolu Trockého se Stalinem nebo tomu, co Yockey označoval za dichotomii slovanského a židovského bolševismu, a odtud k různým frakcím americké levice v čele s operativcem CIA Sidney Hookem a především pak trockistou Maxem Shachtmanem. Tyto segmenty americké levice se nakonec staly odporem ke stalinismu natolik posedlými, že pomohly zformovat ideologickou základnu ideologie i operací studené války, které se po jejím skončení transformovaly v jiné metody, využité ve službách šíření „globální demokratické revoluce“.

  K prečítaniu doporučujem mimo iných tieto články, sú tam zaujímavé ,mnohé osvetľujúce úvahy.

  https://deliandiver.org/2017/09/francis-parker-yockey-pohledem-dneska-cast-1.html

  K tomu sú dole pod článkom dve ďalšie pokračovania , plus ostatné články od autora.

  U nás je dostupná aj kniha od M.Sayersa a A. Kahna „Veľko sprisahanie proti Rusku“ ,
  kde je dobře rozpísaná celá porevolučná protiruská činnosť a a neskor Trockého boj proti Stalinovi a Rusku.

  • Obávám se, že tady nikdo moc neví, co to trockismus je, tady se touto otázkou nikdo vážně nezabýval. Takže Vás moc nepochopí.
   Nic nenasvědčuje tomu, že by se Stalin snažil oddělit větev židovskou od slovanské, domnívám se, že něco takového mu na mysl vůbec nepřišlo. Procesy v lido-demo státech po válce sice vypadají jako útok na židy, ale mezi historiky dnes koluje informace, že to celé zpunktoval Alan Dulles (a jeho CIA), který využil známé chorobné podezřívavosti Stalina a podstrčil Rusům jakési materiály o 5. koloně ve všech kom. stranách. Jako ústřední postava zde posloužil jistý Noel Field, který se díky své činnosti za WWII seznámil s celou řadou pozdějších prominentních komunistů ze všech zemích. Výsledkem mistrně podvržených materiálů to vypadalo na skutečně velké spiknutí – a protože Field byl žid a pomáhal za WWII zase jen židům, tak to vypadala na židovské spiknutí. A když se k tomu přidal problém s Izraelem, tak to nakonec Stalin a jeho služby spolkly. Existuje o tom taková malá brožura, napsal ji Sreward Steven už v r. 1974, jmenuje se Výbušnina a je to o operaci CIA, nazvanou Splinter Faktor. Nevím, jestli by se dala nějak poslat, ale na internetu se prý někde nachází.

   • „Obávám se, že tady nikdo moc neví, co to trockismus je.“ No nepochybujem, že nám všetkým to rád vysvetlíte…

    Dulles a CIA. ZSSR mal v tej dobe v USA tak silnú špiónsku sieť, o akej sa mnohým ani nezdá – je pravda, že najmä vďaka americkým Židom. Na druhú stranu USA v ZSSR nemalo poriadneho agenta a vôbec netušilo, čo sa deje. Preto tie lietadlá, fotografie a nakoniec zostrelený pilot. Alan Dulles často ani nestihol doručiť rozkazy podriadeným a už ich mali v Moskve. Odporúčam knihu Tima Weinera „Dějiny CIA“. Potom pochopíte, ako je CIA vo všeobecnosti neuveriteľne preceňovaná. https://www.protiprudu.org/produkt/dejiny-cia/

    • ale no tak, nějaká kniha jakéhosi novináře (ani ne historika) je relevantní důkaz? Takové „informace“ bych očekával v Blesku.

     CIA jistě nebyla nej nej, ale to neznamená, že by to byli břídilové (stačí se podívat, co se jí zdařilo udělat jen v tomto století). Samozřejmě, že operace Splinter Faktor může být hoax, ale knížka operuje s prokazatelnými, všeobecně známými fakty, srozumitelně je v ní vysvětleno, proč se staly věci tak, jak se staly a v podstatě vysvětluje to, co je jinak nevysvětlitelné, totiž likvidaci vedení tehdejších kom. stran v lido demo státech.
     Jeden z vysoce postavených komunistů se v 60. letech na nějakém semináři velmi prověřených soudruhů nechal slyšet, že k rehabilitaci Slánského u nás došlo především proto, že se nakonec proláklo, že soudruzi naletěli na vějičku.

     • omg, knihu ste nečítal, ale už viete, že je to všetko lož a podvod… 🙂 Diskusia s vami nemá význam, ako spomenul Norman.

     • Opět klasika, ani slůvkem jsem neřekl, že je to lež a podvod. Já nechápu, že lidé vašeho typu zásadně nereagují na 20 řádků textu, ale podsunou ostatním něco, co neřekli a na tom se točí (s kým tady nemá cenu diskutovat? Kdy jste reagoval na jakýkoliv můj podnět , fakt či argument? Vy jste úplně stejní jako bolševici či dnešní mainstream). Já pouze zmínil, že knihu nenapsal historik (už to je důvod ji vůbec nečíst), nýbrž novinář (nejhorší možná varianta). Takových novinářských publikací jsem přečetl neurékom, jedna horší jak druhá. Co se týče Normana, to je chudák. Co proboha studoval těch 70 let?

 10. Vanio Pribina

  Vazeny redactor propu.

  Ako som uviedol Ta japonska statistika o Rusku, bola za roky 1910-1960. A tak materialy na ne zbieral japonsky statisticky vedecky urad, kdesi v roku 1962. A vtedy uz bol takmer 9 rokov pri moci Chruscov, ktory naviac usiloval o dobre vztahy zo zapadom. Nerobte zo Stalina, Boha, nemohol predsa kontrolovat vsetko, a ani nechcel.To by nedokazal ziaden clovek na svete a nie len Stalin, s ktoreho robite psychopata. Takze verte Japoncom, ti urcite boli schopni overit si pravdivost informacii, nez ich zadali do tlace. V tom su Japonci vacsi pedanti, nez Nemci! Preco ked tie iste zdroje ociernuju Hitlera, hladite to uviest na spravnu mieru. A preco ked tie iste zdroje rovnako ociernuju aj Stalina verite im do poslednej bodky? On takto ociernuju kazdeho kto sa im nehodi do karat. Aj o Peronovi, prezidentovi Argentiny pisali take sprostosti, a to v odpbornych knihach. Ze vraj bol tak sexualne uchylny ze pod recnickym pultom ked recnil k ludu mal umiestnene 16 rocne dievca, ktore sulozil pocas prejavu k narodu!!! A tito isti pisu nezmysly aj o Stalinovi, Hitlerovi a proste o kadom ako sa im to hodi!! Rusko tymito ludmi bolo kritizovane stale! Len jeden priklad Ivan iV, zvany hrozny . za celeho vladnutia ma na svedomi 4000 ludi. Kym Anglicky kral Henrich VIII, ma za svojho vladnutia na svedomi 50 000 ludi, ten vsak primenie hrozny nedostal. Na zapade likviduju neprijemnych intelektualov, tak ze ich urobia dlhodobo nezamestanymi. A potom alebo „zmudreju“, alebo zomru v biede. O tom uz ciastocne zacala hovrit aj jedna- jedin TV stanica na zapade.

  • Vážený pane. Neodpovedal ste na moju otázku. Skade mali Japonci údaje? Každá seriózna štatistika to uvádza. Pokiaľ nie, nie je seriózna.

 11. Roland Edvardsen

  Zdá sa mi to, alebo sa k nám vrátil náš slávny – neslávny „súdruh“ svarga? 😀

  Ale vážne, ako je možné, že tu na Slovensku je až toľko stalinistov? Možno je môj dojem skreslený, ale v diskusiách na FB či na alternatívnych weboch ich vidieť neustále. Premnožili sa – jednoznačne. 🙂

  • Bohužiaľ to Svarga nie je. Často som mal pocit, že Svarga nás úmyselne naťahuje, ale títo to myslia smrteľne vážne. Červení pohrobkovia nám idú vysvetľovať, aký bol stalinizmus dobrý a trockizmus zlý, menševici a eseri boli vyslovení zločinci, ale komunisti držiaci sa Stalina, to boli hotové výlupky cnosti. Ja som si niekedy v 90. rokoch myslel, že tieto doby sa už nevrátia, že to nie je možné. Ako vidím, otrnulo im a najradšej by sa vrátili k červenému otrokárstvu. Ľudská pamäť je krátka a snaží si zachovať iba tie dobré veci. A tak každý spomína iba na to, že mlieko stálo dve koruny, ale že nástupný hrubý plat stredoškoláka bol 1400 korún, na to už zabudli. Každý si pamätá, ako sa rozdeľovali štátne byty zadarmo, ale to, že si ich vlastne iba prenajímali a nevlastnili ich, na to už zabudli. Každý spomína na to, ako mali všetci prácu, na družstvá, školstvo zadarmo, lacný benzín, lacné pivo, a vlastne všetko bolo lacné. No, z dnešného pohľadu áno. Z vtedajších platov rozhodne nie. Červení kméri v ZSSR síce odstránili vykorisťovanie človeka človekom, fikane ho však okamžite nahradili vykorisťovaním zo strany systému.

   Je najvyšší čas poslať ich tam, kde patria.

   • Nevím, čemu říkáte „rudí pohrobci“, ale já rozhodně nic takového nejsem. Nejde mi o nějakou ideologii ale jen o tvrdá fakta, dějinnou pravdu jako takovou. Protože mnoho věcí se vždy tajilo (a tajit bude), je nutno některé věci odvodit (a samozřejmě nastudovat spoustu literatury a pramenů – třeba anglické noviny z let 1895-1910).
    Nikdo tu netvrdí, že bolševici byli výlupek ctnosti anebo že menševici a eseři zločinci (kde jste k tomu přišel?). Že byli bolševici absolutní zlo, na tom se asi shodneme. Role Stalina však není tak jednoduchá, jak se nám soustavně předkládá. Ostatní socialisté by asi byli mírnější než on, otázkou je, jestli by Rusko připravili na válku.
    Co se týká otrokářství, to nás čeká v blízké budoucnosti – mnozí v něm už žijí, akorát si to neuvědomují. Na rozdíl od zlého socialismu se dnes už nemohou spolehnout na nic, nejméně pak na zajištěné stáří, na ochranu ze strany státu a na jakoukoliv spravedlnost. Zatímco stalinismus u nás prošel metamorfozou, směřující k postupnému zlepšování, tak v tomhle režimu to jde naopak s kopce.

    • Vy ste nejaký vzťahovačný, že? 🙂 Vôbec som nepísal o vás, so Svargom si vás nemôže nikto pomýliť.

     Jedna vec. Tvrdíte „Ostatní socialisté by asi byli mírnější než on, otázkou je, jestli by Rusko připravili na válku.“ Zdá sa, že vy ZSSR stále vidíte ako obeť vojny, nie ako jedného z jej hlavných podnecovateľov spolu s Britániou. V tom sa veľmi mýlite. Stalin nepripravoval ZSSR na obrannú vojnu, ale na útočnú. Je to viac než dostatočne preukázané a na prope sa to už rozoberalo toľkokrát, a toľkokrát to tu bolo dokazované, že to nemá význam vyťahovať znova. Napriek „tvrdým faktom“ ako to hovoríte, pochybujem, že niektorý obdivovateľ Stalina (ako napr. už spomínaný vyššie) zmenil názor. Tak, ako muslim verí, že ho čaká raj s huriskami, tak aj títo exoti veria, že Stalin bol obeťou a ani náhodou neplánoval útok na Európu.

     • To, že se říká, že se Stalin připravoval na útočnou válku, ještě neznamená, že by to byla pravda. Co pravdou je, že v r. 1930 (z něhož pochází jeho známý projev o nutnosti zbrojit) byl SSSR v situaci, kdy nebyl na válku ani trochu připraven, neměl továrny na tanky, děla a letadla. Neměl kvalifikované dělníky, neměl konstruktéry a hlavně neměl love na to všechno. Tehdy zdůraznil, že Rusko bylo vždy bito, protože bylo slabé (což je pravda, o tom jsou dějiny).
      Nicméně je možné, že v rámci bolševické ideologie mínil na Evropu zaútočit (němečtí generálové to v Norimberku tvrdili), ale nikde se o tom ve svých projevech nezmínil (jaký rozdíl od AH). Za to velice dobře vyhodnocoval dění v Evropě před WWII. Bylo mu jasné, a tak to také říkal, že Západ chce novou válku s cílem zatáhnout do ní Rusko (nebudeme za nikoho tahat horké kaštany z ohně – říkal). Proti tomu postavil svou strategii: počkáme, až se velmoci mezi sebou poperou a pak teprve zaútočíme. Jeho pakt Molotov-Ribentrop byl mistrovský tah, Britům tím parádně vytřel zrak.

     • To sa „neříká“, to je všeobecne uznávaná skutočnosť (mimo Ruska) podložená faktami a dôkazmi. To, že verejne Stalin o útoku nehovoril, to nie je nič prekvapivé – mimochodom, rád by som videl odkazy na tie prejavy, v ktorých AH tak ohnivo vzýval k útočnej vojne ešte pred tým, ako k nejakej došlo – pokiaľ viem ja, verejne vždy vyzýval k mieru a dohode. Odporúčam knihu Adolf Hitler: Projevy. Konečne by ste sa dozvedel, o čom Hitler skutočne hovoril, pretože v tom máte očividne chaos a nemáte ani najmenšej potuchy o čo išlo.

      Vráťme sa k Stalinovi. 5. mája 1941 mal Stalin prejav pred dôstojníkmi Červenej armády, v ktorom hovoril o chystanej vojne proti Nemecku. Dňa 24. mája 1941 sa v Kremli konala pracovná porada najvyššieho straníckeho vedenia s velením Červenej armády a podľa spomienok niektorých dôstojníkov práve na tomto stretnutí mal byť stanovený presný termín úderu na leto 1941. Samozrejme, záznam nie je dostupný – ako inak.

      Samozrejme ani nehovorím o doktríne Červenej armády, ktorá nikdy nebola cvičená a pripravovaná na obranný boj, ale výhradne na útočný.

      A tak by som mohol pokračovať do aleluja, pýtať sa, prečo sovieti odmínovali mosty a trate do Nemecka, prečo demontovali výzbroj zo starej obrannej línie, prečo mali na hranici s Nemeckom 10 000 tankov (mnoho z nich určených na jazdu po dobrých cestách/diaľniciach – ktoré v Rusku nemali, zato Nemecko ich malo požehnane), prečo mali letiská hneď pri hranici, prečo mali na hranici 7 000 lietadiel (2x toľko ako Nemci) atď, atď.

      Očividne však nemá význam predkladať vám fakty. Ak by ste predsa len chceli niečo vedieť, odporúčam ruského historika Solonina a jeho knihy. Nájdete ich tu: https://www.protiprudu.org/kategoria-produktu/autor/solonin-mark/ Obzvlášť titul „Vymývaní mozků“ by ste si mali prečítať.

     • Fakta v 2. a 3. odstavci znám, dokonce vím, odkud je máte Vy. Ano, tak nějak to nejspíš bylo, potvrzuje to víc autorů, nemluvě o německých pramenech, které mluví o získané kořisti. Některé věci by se nicméně daly vysvětlit i jinak – třeba přesun výzbroje ze Stalinové linie do linie nové.
      Stalinovy projevy před vyřazenými frekventanty vojenských škol v květnu 41 mohly být vyvolány zprávami o chystaném napadení, kterým sice nevěřil (podle něj by to bylo od AH šílené), ale zmínit možnost války musel.
      To není všeobecně uznávaný fakt (to je jen Vaše zbožné přání), ale i kdyby byl, pak to ještě neznamená, že je to pravda. Důkazy pro to nejsou. Ale i kdyby ji připravoval (svou strategií se nijak netajil – ale ne tak, že prostě zaútočí na Evropu, ale že si počká, až se mezi sebou poperou západní státy /a všechno tomu nasvědčovalo/ a teprve pak zasáhne. Stejně ale uvažovaly UK a Francie), tak to nemění nic na tom, že v r. 1930 SSSR na jakoukoliv, ani ryze obrannou, válku prostě nemělo.

     • Nechápu, jak můžete hájit AH, že nevyzýval k útočné válce. Jednak tak především prakticky jednal (Porýní, Sársko, zavedení branné povinnosti, mohutné zbrojení), jednak přece jasně v MK píše o potřebě Lebensraumu a ten opět dle něj ležel na Východě. Jak ho chtěl získat? Že by mu ho Rusové dali kvůli modrým očím?
      Projevy mám doma (dostal jsem je dokonce zdarma před budovou místního soudu). Jistě je to zajímavé čtení, na což se dá ale říci, že politici mluví a voda teče (viz dnešní politici). Co se týče ignorování faktů, z toho Vás už dlouho obviňuji já. Já netvrdím, že znám úplně všechno a že se nemohu mýlit, ale chaos v dějinách nemám. Vás bych odhadoval, že jste zhruba na pozici, v níž já jsem byl před 20 lety. Až na to, že bych o sobě těžko řekl, že bych neměl potuchy, o co šlo.
      Odkaz na Solonina je moc pěkný, akorát mi není jasné, jak si ji mohu přečíst, když je tam jen obálka knihy. A kupovat to v eurech, neřku-li posílat za 150 korun, tak movitý zas nejsem.

     • 1. Nevyzýval k útočnej vojne, ale k mieru. Ak máte dôkaz svojho tvrdenia, sem s ním. Naopak, v Reichstagu 21. marca 1935 oznámil Hitler svoj zámer vybudovať ozbrojené sily, ktoré „nebudú nástrojom agresie, ale výhradne obrany a teda budú slúžiť k zachovaniu mieru.“ (Kern Erich, Adolf Hitler a Tretia Ríša, str. 204)

      2. Porýnie a Sársko boli nemecké územia. V roku 1925 sa uzavrela dohoda v Locarne, podľa ktorej Francúzsko, Belgicko a Nemecko sľúbili, že „za žiadnych okolností nezaútočia, nenapadnú ani nebudú viesť vojnu proti sebe.“ Vo februári 1936 uzavrelo Francúzsko zmluvu so ZSSR (Paríž navštívil Tuchačevský) a pripravovali plány na vzájomnú koordináciu. Tieto plány predpokladali vstup francúzskej armády do demilitarizovaného Porýnia a ďalší postup na juh, kde by sa spojila so sovietskymi vojskami útočiacimi na Nemecko z východu. (Schultze-Rhonhof, Der Krieg, str. 99). Demilitarizované Porýnie znamenalo otvorené dvere pre francúzsku inváziu a tak tam AH umiestnil niekoľko práporov pechoty, ktoré v žiadnom prípade nemohli ohroziť Francúzsko. Francúzska vláda odpovedala uvedením armády do pohotovosti. Presunula severoafrické divízie z južného Francúzska na nemeckú hranicu. Neúspešne žiadala Britániu o mobilizáciu armády. Anglický delegát v Spoločenstve národov dospel k záveru: „Opätovné zabratie Porýnia … žiadnym spôsobom neohrozuje (francúzsku) bezpečnosť.“ (Schultze-Rhonhof, Der Krieg, str. 109).

      3. Branná povinnosť. Povinná vojenská služba reálne začala v Nemecku v októbri 1935. Treba pripomenúť, že každý z okolitých štátov brannú povinnosť mal a aj ju konal po celý čas od konca vojny. Nevidím nič nemorálne na tom, keď každý okolo mňa povoláva odvedencov na výcvik, prečo by som nemal aj ja. S Versailleskou zmluvou na mňa nechoďte – podľa nej mali odzbrojiť všetky zúčastnené zeme, ale až na Nemecko neodzbrojil nikto. V roku 1935 bolo vo francúzskej armáde 655 tisíc vojakov, Poľsko malo 298 tisíc vojakov a Československo 140 tisíc. Sovietsky zväz mal 885 tisíc mužov v zbrani. V žiadnej z týchto krajín nevládol voči Nemecku dobrý vzťah. Keďže v Ríši za posledných 15 rokov neboli odvody, neboli ani žiadni záložníci. Francúzsko malo 4,5 milióna záložníkov, Poľsko 3,2 milióna a Československo 1,3 milióna vojakov v zálohe.

      4. Mohutné zbrojenie. Nemecko v roku 1933 nemalo takmer žiadny zbrojný priemysel. V priebehu rokov 1933 a 1934 Ríša vyčlenila na obranu menej ako 4 % zo svojho rozpočtu. To nebola ani polovica z toho, koľko minuli na zbrojenie Francúzsko, Japonsko a ZSSR, ktoré už mali obrovské množstvá zbraní. Nemecko bolo schopné v roku 1936 zahájiť masívny zbrojný program, ak by to Hitler chcel. Hitler však nedával výrobe vojenského materiálu prioritu. V priebehu rokov 1936 a 1937 továreň v Magdeburgu vyrobila iba 35 tankov Panzer IV. V roku 1939 ich bolo 45. V lete 1939 nemecké továrne vyrábali iba 30 ťažkých poľných húfnic mesačne. Výroba všetkých druhov munície bola tak obmedzená, že keď v septembri 1939 vypukla vojna, armáda mala zásoby iba na šesť týždňov bojov.Letectvo malo zásoby ľahkých a stredných bômb na tri mesiace a žiadne zásoby ťažkých bômb. Počas roka 1937 bola spustená na vodu iba jedna ponorka. Nemci ich postavili v nasledujúcom roku deväť a v roku 1939 osemnásť. Počas roka 1938 iba 9 % nemeckého priemyslu vyrábalo potreby pre armádu. Percento sa s blížiacou vojnou zvyšovalo a dosiahlo na konci roka 1939 asi 15 %, hoci niektoré odhady sú o niečo vyššie. Naopak Anglicko v roku 1935 dalo na zbrojenie 15 % svojho rozpočtu. V roku 1938 to už bolo 38 %, podobne ako Poľsko. Toľko k mystifikácii o „mohutnom zbrojení“.

      5 Lebensraum nebol výmysel Hitlera. Iba pred pár dňami som tu o tom písal. Svoj „Lebensraum“ mala aj Británia, Francúzsko, Španielsko – boli to kolónie v Amerike, Austrálii, Afrike. Svoj „Lebensraum“ malo dokonca aj Česko, ale to tu teraz nebudem preberať. Tam ale zrejme bolo podľa vás v poriadku a všetky ostatné veľmoci získali Lebensraum „pro své modré oči“. Treba hodnotiť situáciu v kontexte danej doby. Kolónie boli v tej dobe samozrejmou vecou. To, že dnes sa na to pozerá úplne inak nie je dôvod na to, aby sa hodnotilo (navyše vysoko selektívne) dianie v tej dobe. Naviac Hitler na Lebensraum nazeral z dlhodobého hľadiska. Po vojne s Poľskom sa vyjadril, že na plné začlenenie nových území do Ríše bude treba sto rokov.

      6. “ je tam jen obálka knihy“ – skúste si na ňu kliknúť.

      7. „A kupovat to v eurech, neřku-li posílat za 150 korun, tak movitý zas nejsem.“ Aha, takže by ste chceli nejakú oskenovanú kópiu, najlepšie zadarmo. No čo dodať.

      8. „Co se týče ignorování faktů, z toho Vás už dlouho obviňuji já.“ Ja fakty neignorujem, ignorujem fantázie a výmysly. Preto som vám teraz predložil fakty. Uvidíme, čo s nimi urobíte.

      Ešte dopĺňam video z prednášky Rhonhofa: https://archive.org/details/SchultzeRhonhofManyFathersWPermanentSubtitles

 12. Vanio Pribina

  Vazeny redactor
  , skadial ma udaje o obyvateloch OSN? Myslite ze aj tie udaje su falosne? Rusko a potom aj ZSSR, ich museli zrejme odovzdavat, medzinarodnemu statistickemu uradu, za carskeho Ruska, za ZSSR ako aj za dnesneho Ruska.Pravdivost informacii sa da overovat viacerimi sposbmi, cross-checking, surveys, vyskum na tvare miesta vo viacerich regionoch. Som presvedceny ze Japnci tieto aj ine metody pouzili ako som uviedlo v predchadzajucom emaili.

  • Vážený pane. Ja sa nepýtam na OSN, ale na to, skade mali údaje o deomografii ZSSR za Stalina. To, že vy ste o niečom presvedčený, je len vaša vec. Pokiaľ to však nemáte podložené faktami, je to iba viera a je jedno, či je to viera vo Vesmírnych ľudí, alebo v to, že si Japonci za Stalina „iba tak“ chodili po regiónoch. Táto predstava ma naozaj pobavila, najmä keď viem, že dokonca aj vlaky museli mať zatiahnuté okienka na mnohých územiach. Ale Japonci – tí si chodili kade chceli… 🙂

   A teraz vážne. Buď uvediete zdroje, alebo sa nemáme o čom baviť.

   • Vanio Pribina

    Vazeny pan redactor

    Preco prekrucate moje slova. Ja som predsa napisal ze ta statistika bola za obdobie 1910-1960. A tak Japonsky statisticky urad ju musel pripravovat neikedy v roku 1962!!! A nie za Stalina.

 13. Norman, aké knihy, také vedomosti. Škoda že viki nám neoznámil aké knihy sú tie správne, ktoré by ste (aj ja) mali čítať, aby sme boli tak zbehlí a múdri v histórii, ako on.
  Možno by sme sa dozvedeli, čo nám zase neprezrádza, aký mali Briti , spojenci Ruska, záujem o revolúciu v Rusku, keď oni vlastne mali záujem, aby cár pokračoval vo vojne a udržoval proti Nemecku východný front. Keby ten front padol, Briti samozrejme mali obavy, že Nemci by presunuli svoje armády proti nim na západný front. Preto Briti zavraždili Rasputina, lebo tento bol zhrozený nad strašnými stratami ruských životov na fronte a už sa mu skoro podarilo cára odhovoriť od pokračovania vo vojne.

  Zaujímavé, že tento ‘neomylný znalec histórie’ (ale priznám, niekdy má aj v niečom pravdu), ktorý tu tvrdí, že to boli Briti a Nemci, nespomína, že to možno v prvom rade boli aj Kanaďania. Ako to vlastne bolo?

  Ako, kde a kedy títo profesionálni revolucionári, vedení Leninom, boli daní do pobybu sa presne vie; bolo to na jeseň v roku 1915 vo Viedni, keď sa zišiel nemecký a rakúsky generálny štáb, aby sa dohodli na operácii vyraditť Rusko z vojny ako spojenca Anglie a Francie. Keby sa to totiž podarilo, nielenže by boli pre západný front uvoľnené východné armády, ale nemecké a rakúske obyvateľstvo ohrozené hladorn spojeneckou blokádou by bolo získalo okamžitý prístup k rozsiahlým potravinovým zásielkám z Ukrajiny.

  Bolo to na tomto stretnutí, kde boli vypracované hrubé obrysy revolúcie a vybraní vedúci herci – Lenin, Sverdlov a iní skúsení židovskí aktivisti z ktorých mnohí ušli z Ruska v predchádzajúcej dekáde aby unikli zatknutiu cárskou tajnou políciou “Ochrana” a boli shromaždení vo švajciarskom Zürichu a iných európskych mestách. Okolo stovke z nich bolo dovolené cestovať cez Rakúsko a Nemecko v zablombovaných vagónoch a infiltrovať Petrohrad v čase, kedď revolučný proces už bol v dosť pokročilom stave. Ďalší celý lodný náklad iných židovských revolucionárov včetne Leona Trotského (vlastným menom Bronštein) cestoval z New Yorku a spôsobil značný medzinárodný rozruch, keď loď bola zastavená kanaďanmi v Halifaxe, Nova Scotia, ktorí užasli, keď videli pospolu cestovať také množstvo svetoznámych notorických agitátorov. Avšak pod tlakom vysokých miest v Amerike (!), lodi bolo dovolené pokračovať v ceste.

  Iné podrobnosti sú opísané v mojom článku “Zmysel názvu “Boľševická revolúcia“ – ktorý som napísal a uverejnil už 18-ho decembra, 2004 a dá sa nájsť na Internete.

  • Mohli by ste mi, prosím, poslať odkaz na ten článok, ktorý ste napísali 18. decembra 2004? V hľadaní cez google som zbehlí, ale žiaľ v tomto prípade sa mi nejak nedarí. Dobrých informácií na túto tému nikdy nie je dosť a dosť gójov som už práve skrz túto tému donútil premýšľať o súvislostiach.

   Ďakujem

  • Co se knih týče, nemíním zde předkládat seznam cca 100 knížek, týkající se dějin Ruska, ruské revoluce, Stalina, dějin WWI, kdo ji skutečně vyvolal a co bylo jejím cílem. K tomu knihy, týkající se dějin Výmarské republiky, vzestupu moci AH a nakonec jeho vlády či dějů WWII. Stejně by ti to nic neřeklo, pokud nejsi schopen mít nadhled a vyvozovat z jednotlivých zdánlivě nesouvisících dějů závěry. Neříkám, že jedině správné, ale aspoň něco. Z Tvých příspěvků vyplývá, že nejsi ničeho takového schopen, protože jsi v zajetí jednoduchých klišé a hesel. Posuzuješ všechno případ od případu, následně nemáš korekci – jednou je to tak a ne jinak! Následně ani nevnímáš delší text, a fakta v něm, která Ti nepasují do kolonky. To je vidět z Tvých podrážděných reakcí na cokoliv, co neodpovídá Tvé škatulce. V příspěvků je uvedeno třeba 10 faktů, ale ty se chytneš jednoho, na kterém se točíš a úplně míjíš těch 9 zbývajících (faktů).

  • Už jsem to tu psal, ale znovu: válku vyvolali Britové (resp. ti, co skutečně v UK vládli) za účelem zničení monarchií, které stály v cestě jejich ovládnutí světa. Potřebovali zničit staré tradice, náboženství, rozbít společnost – tedy všechno to, co vidíme dnes. A samozřejmě také mocných konkurentů v hospodářské oblasti. Nepřáteli bylo Německo a Rusko – obratnými machinacemi se Britům podařilo dosáhnout střetu obou těchto zemí. Rusko bylo sice spojencem, ale cara potřebovali svrhnout. A k tomu použili Dumu, když předtím nechali socialisty dělat rozvratnou propagandu mezi vojáky (ten Rasputin je asi pitomost, i když se ani zde britský vliv vyloučit nedá). Jak se mohli na převratu podílet Kanaďané, to opravdu nevím. Pokud vím, byli to právě oni, kteří nedovolili odjet do Ruska Trockému když jej sebrali i s jeho komplici a strčili je do vězení (pustili jej až na zákrok britské vlády a prezidenta Wilsona).

   • Asi tu bude málokto popierať, že najväčší záujem na vojne mali práve Briti. Ich heslom vždy bolo rozdeľuj a panuj. A ekonomické záujmy na prvom mieste.

    Skúste mi ale vysvetliť, ako Briti „předtím nechali socialisty dělat rozvratnou propagandu mezi vojáky“. Veď sa preboha uvedomte. To Briti velili cárskej armáde a nechali socialistov ju rozvracať? Socialisti robili rozvratnú propagandu už desaťročia pred vojnou, to nebola žiadna novinka. Na začiatku vojny sa socialisti trocha ukľudnili a dokonca poniektorí vyslovili podporu vojne (čo taký Lenin silne kritizoval – jeho postoj bol za každú cenu, a to aj za cenu porážky Ruska, zvrhnúť cársky režim a prevziať moc). Po prvých neúspechoch sa to však obrátilo.

    Samozrejme v britskom záujme bolo čo najdlhšie udržať Rusko vo vojne proti Nemecku. Aký teda by mali dôvod zvrhnúť cára, to vôbec netuším a nedáva mi to ani zmysel.

    • ale to je přece jasné! Kdyby ruské armády vítězily, nebyl by důvod odstranit cara. Kromě toho Briti potřebovali rozvrácené Rusko, aby se na něm mohli pást.
     Není mi známo, že by Briti veleli carské armádě, to by byl neslýchaný zásah do pravomocí imperátora (mohli být nejvejš poradci).
     Socialisté (židé) rozvraceli Rusko dávno před válkou, to je pravda, ale armádu mohli rozvracet až v době války. Na letáky a agitátory měli spoustu peněz. Od Němců a Američanů.
     Proč chtěli svrhnout cara? Inu, protože to nechtěli ani tak Briti, jako židé. A také proto, že monarchie byly zárukou zachování tradic, morálky a křesťanských hodnot – to vše bylo nutné odstranit. K tomu se hodil i takový Masaryk, který ovšem patrně nebyl synem Slováka, za to byl náramně opečováván hebrejci, kterým šel na ruku.

    • Poradce prezidenta Wilsona, plukovník Mendel House řekl na tajné noční poradě svému šéfovi k připravované velké ofenzívě ruské armády a hlavně námořnictva (v dubnu 1917 měla být provedena pod velením admirála Kolčaka rozhodující invaze na Bospor s cílem zmocnit se Konstantinopolu a vyřadit Turecko z války) cirka tolik:

     „“Pokud vstoupíme do války jak po nás požadují v Londýně a Paříži, tak se ocitneme v táboře s antisemitským Ruskem! Nebudeme moci našim lidem v Londýně pomoci s jejich projektem na vytvoření státu v Palestině. Navíc Rusko se roztáhne nad kontinentem jako dominantní velmoc a spojí se s poraženým Německem do síly, které nebudeme moci čelit.“

     Na základě této porady bylo rozhodnuto zapojit britského velvyslance v Petrohradu Buchanana dospiknutí s cílem odstranit cara a nahradit ho zednářskou vládou oddanou masonokracii (tzv. demokracii). Tím by byla odstraněna hrozba naplnění Sazonov-Sykes-Picotské dohody z roku 1916, podle které by se Palestina stala územím pod správou vítězných velmocí a konkrétně Jeruzalém by spadal pod ruskou správu! Sen sionistů o Izraeli by se byl býval rozplynul! Proto odstranění carské vlády bylo v nejvyšším zájmu sionistů. Masony řízené Rusko mělo samozřejmě pokračovat ve válce, ale oslabené a ve Versailles by již nebylo velké silné Ruské Impérium s nárokem na Cařihrad, ntiocheu, Velkou Arménii, Jeruzalém, Halič i východní Prusko, ale spousta rozdrobených státečků, jako je např. Finsko, Ukrajina, Bělorusko, Gruzie, Arménie apod.

 14. Opět musím opakovat, že Lenin nebyl pro Němce jediným želízkem v ohni, vždyť kromě Lenina nechali převézt do Ruska také ostatní, tehdy mnohem významnější, socialisty (Lenina nikdo moc vážně nebral – viz konference k Kienthalu a Zimmerwaldu -, to teprve komouši z něj udělali velevýznamnou osobnost už dávno před revolucí). Takže pokud se už v r. 1915 domlouvali Němci s Rakušany na vyřazení Ruska z války, pak Lenin rozhodně nepatřil mezi nejdůležitější personu ze socialistů. Až Parvus upozornil, že jediný Lenin má v plánu ukončit válku, tak si na něj vzpomněli. Ty ovšem vidíš jen dnešní oficiální verzi, takže Lenin je teda ten Bůh a ne náhodný výsledek všech možných kombinací

  • S týmto sa dá súhlasiť až na to, že Nemcov v podstate prehovoril Parvus, aby ho podporili. Ak by Nemci vedeli, ako to dopadne, nedopustili by to. Síce si chceli uvoľniť ruky na východnom fronte, ale nie za takú cenu.

   • Myslím, že Parvus přemluvil Němce i k převozu Martova či Černova,
    včetně převozu celé haldy menševiků a eserů. S Leninem jeli všeho všudy z bolševiků jen Zinověv a Sokolnikov (trochu málo na revoluci, ne?). Samozřejmě ještě Naďa a Innes Armand. To ostatní byla směska švýc. soudruhů socialistů, a navrátilců do vlasti. Nakonec se osvědčil jen Lenin, protože uzavřel mír, přestože zrovna s ním Němci moc nepočítali.
    V létě 1918 Němci prakticky okupovali Moskvu, jednak svými vojáky, jednak německými zajatci (propuštěnými). Když tehdy eseři zastřelili Mirbacha (dokonce zajali Džeržinského, Lacise a spol.), tak se Němci postavili za Lenina a pomohli mu potlačit eserský puč. V podstatě jej podrželi v situaci, kdy měli bolšáni namále.
    Tehdy nejspíš vyslovili souhlas s popravou cara, který jediný by mohl obnovit válku s Němci, pokud by jej někdo vrátil k moci – to je ale jen domněnka některých historiků.

 15. Priateľu, mne v orvom rade nemôžete tykať, lebo som si skoro istý, že som starší ako váš starý otec. Čítajte dobre, nie otec – starý otec!

  Cudzím ľuďom tykajú len primitívni idioti a komunisti.
  Tykanie zaviedol vražedný žido-bolševický komunistický systém pre chrapúňov, ktorý dodvoľoval luze tykať inteligencii, vzdelancom stojacim nad nimi, aby si takto kompenzovali svoj komplex menejcennosti.
  Tykáme si len s priateľmi a tých si vyberáme.

  A čo som, alebo nie som schopný pochopiť, nech vás tak moc nevzrušuje, takých ako ste vy, sme tu už mali. Na vás sa skutočne vzťahuje Hitlerov výrok:
  “Niet čo prejednávať s týmito hlupákmi, ktorí nikdy nevymrü”.

  • Moj starý otec zomrel v r. 1946 ako sedemdesaitročný. A druhý v r. 1970 ako sedemdesaitsedem ročný, Takže pobavil, kmete!

 16. Frater,
  mate pravdu, skusil som to aj ja, “Internet to nemôže nájsť”, zrejme to vyhodili, lebo tam bola pravda. Pôvodne to bolo uverejnené na Beo (predtým Národný pozorovateľ), skúste to nájsť tam, v ich archive. Ak sa to nepodarí, poprosím admina Propu, ktorý zrejme má váš e-mail adresu, či by mi ju, samozrejme s vašim súhlasom poslal a ja vám ten článok pošlem.

 17. Zaujímavá otázka, na ktorú som za 70 rokov štúdia histórie, prečítania množstva kníh a iných zdrojov, nedozvedel odpoveď:
  Prečo tí židovskí agitátori a revolucionári, sediaci v New Yorku, Zürichu a kde-kade po svete, títo úhlavní odporcovia a smrteľní nepriatelia kapitalizmu – neiišli robť revolúciu, poraziť a zničiť kapitalizmus, do kapitalistických krajín, ako Amerika, Anglia, Francúzsko, Nemecko, kde najväčší kapitalisti boli ich židovskí bratia – ale išli ju robiť do najbiednejšej, najchúbohejšej krajiny, do Ruska?
  Odpoveď by mala byť zrejmá, ale nikto ju nechce povedať nahlas.
  Je to nesmierne prírodné bohatstvo tejto zeme, ktoré chceli dostaťdo svojich rúk, nezálažiac na obetiach miliónov obetí slovanských gójov.

  * * *
  Čo sa týka komentárov posledných dní – pozoruhodné a prekvapujúce.

  Vanio Pribina
  “Tu len tvrdim ze aj napriek bolsevizmu sa Rusom dokazalo napredovat”.
  …..bol som toho “napredovania” svedkom, keď v 45-tom prišli do Európy….záchodovú misu nikdy v živote predtým nevideli…..klavír bol pre nich neuveriteľný zázrak…..a za hodinky, či už náramkove, ale hlavne tie, by boli položili život…videl som vojaka, ktorý ich mal na ruke asi 6-7….moo pä z nich ani nefungovali….

  “Vymysly o obrovskom umrti obyvatelstva pocas Stalina su lahko dokazatelne klamstva. Kt chce si to najde v demografickej statistike Ruska za roky 1910-1960”

  ….demografické štatistiky Ruska môžu byť zaujímavé, ale aj klamné a ten japonský štatistik určite neudáva presne, ako ruská populácia “vzrastala” za bolševizmu…niekoľko príkladov:
  …..Kurapaty, Bielarus (viď Google aj so strašnými fotografiami), masový hrob, odhad 250 tisíc povraždených NKVD……

  ….Z bane (v južnom Urale, v roku 1989), bolo vynesených okolo 300. 000 mŕtvol – obetí sovietskych čistiek…..

  ….Archeológovia odkryli takmer 50 000 tiel na izolovanom pohrebisku medzi Chabarovskom a Vladivostokom, ďalších 46 000 bolo pochovaných okolo Gorno-Altajska, Bykovne a Petrohradu….. a mnoho, mnoho ďaľších masových hrobov….

  “Preco vsak bola spachana vrazda, na najlepsie ekonoma Ruska predsedu vlady Stoljapina? Pretoze sa chcel za kazdu cenu vyhnut vojne z Nemeckom”

  ….toto je dosť sporné tvrdenie. Dôvod atentátu na neho bol trochu iný a nie jeho odpor proti vojne s Nmeckom. Bol to jeho postoj voči židom.

  Bolo to 1-ho septemra 1911, ke Stolypin bol so svojimi dvoma dcérami na predstavení v Kievskom Municipal Theatre, sediac v prvom rade, keď cez prestávku, židovský právnik Dimitri Bogrov vytiahol revolver a strelil zblízka Stolypina. Zomrel 5-ho septembra.
  Predtým ako bol Bogrov 10-ho septembra obesený, povedal svojmu rabínovi:
  “Obetoval som svoj život v prospech a šťastie židovského národa”.

  * * *
  Peter
  “Stalin bol v spore s Trockým práve preto,že Trocký bol zástancom šírenia celosvetovej permanentnej revolúcie , zatiaľ čo Stalin od tohoto bludu ustúpil a vyhlásil budovanie socializmu v jednej krajine”.
  ….tento pán má zaujímavé zdroje…. neviem aké mal Trocky zámery – nestihol mi ich poveedať predtým, ako dostal sekerou do hlavy – ale Stalin mi (aj celému svetu), povedal nasledovne:
  “Pre túto pravdu nemáme inú autoritu, ako samého Stalina. Hovorí nasledujúcimi slovami v jeho knihe “Problémy Leninizmu”, prijatej jeho “Súdruhmi” a ich “spolucestujúcimi”, ako ich bibliu:
  “Musíme pokračovať….s vývojom katastrofálnych protirečení vedúcich k nevyhnuteľným vojnám, s rastom revolučných (i.e. Socialisticko Komunistických) hnutí vo všetkých krajinách sveta…..Môžu ruskí komunisti obmedziť svoju prácu do úzkych národných hraníc Ruskej Revolúcie?
  Samozrejme že nie. Naopak, celá situácia ich nútila preniesť boj do medzinárodnej arény.”

  Niet pochýb, že tento fakt bol jedným s viacerých dôvodov Hitlerovho rozhodnutia k vydaniu roazkazu na Barbarossu.

 18. Vanio Pribina

  Vazeny pan Sitra Ahra,

  To sme si vsimli aj v roku 1968. Avsak tu nejde o jednotlivcov. Ale o obrovske budovanie, ako napriklad hydrolektrarne na riek Angara, bratska hydroelektraren a podobne. Nikto netvrdi ze neboli obete. Aj Stalinovi stupenci pripustaju ze islo zhruba o 4 miliony obeti. V mnohom islo o likvidaciu kriminalnych zivlov, vcetne tzv. „White crimes.“, ktore sa teraz na zapade velmi rozmaha. Banky napriklad, vysoky bankovi uradnici sa dopustaju vysokych finnacnych podvodov. Tomu tak bolo aj za Stalina. Pravdaze lahko je z riaditela banky, ktory zdefraudoval miliony urobit politickeho odporcu rezimu. Avsak vela mrtvych islo aj na vrub obcianskej vojny ktora v Rusku nasledovala hned po 1 svetovej vojny a toto dokazuju tie Japonske statistiky. V roku 1910 Rusko malo 80 million obyvatelov. Keby z nich bolo vyvrazdene Stalinovym rezimom 20 milionov, Rusko by sa nikdy z toho nepozviechalo a skoncili by ako domace obyvatelstvo v Peru a Mexiku. A prave toto bolo cielom aj 1 svetovej vojny, vcetne obcianskej vojne, vcetne druhej svetovej vojny? Taka zaujimava otazka: Ako by svet vyzeral dnes keby nebolo 1 svetovej vojny, obcianskej vojny, bolsevickej revolucie a 2 svetovej vojny/ pouzite svoju fantaziu a rekonstrukciu. Bez negativnych postojov k tym, alebo onym

 19. Problémy so Stalinom.
  Za 70 rokov Sovietske Rusko zaznamenalo mnoho nešťastia a biedy, zločiov a utrpenia. A len málo pozitívnejších vecí (prevé lety do kozmu) a iba JEDNU jedinú, ktorú považujú v podstate všetci Rusi za výhru – a síce výhru vo Velkej otečestvenoj vojne..
  Rusi zahodili všetok socializmus a boľšvizmus, teoreticky, zahodili Lenina, Stalina, Chruščeva aj Brežneva, ba aj Gorbačova, ale víťazstva vo velkej vojne je základom ich národného sebavedomia a nedokážu sa ho zbaviť.
  To je všetko, to je ich problém.
  Toto víťazstvo je jediný „úspech“, ktorý drží ich povedomie nad vodou.

  Nuž a aby táto ich modla nepadla, vyťahujú čokoľvek, aby ju podoprely. Aj mrtvola Stalina je im dobrá. Oprašujú ju, omalovávajú, veď nebolo tak zle, nebol to prašivý podlý zmrd. Krajina bola v prachu, všetko zlé, ale Stalin ju pripravil na vojnu, on osobne, báťuška. K tomu sa pridáva fikcia, že Stalin bol vlastne proti zlým židoboľševikom, že jeho komunizmus bol ten dobrý. Absurdná predstava založená na akomsi detaile, že dal vyhnať a neskôr odfakliť AJ Trockého.

  Toto je známa ideológia z Ruska, je to veľký problém Ruska a až do našich končín doliehajú vlny tejto ich neurózy. Ak sa jej Rusi nezbavia, privedie im znova otravu a gangrénu.

  Pritom je jasné, že stalinský Sojuz bola prehnitá krajina zla, ktorá šírila rozvrat a vojnu. Ich dobytie strednej Európy nebolo žiadne oslobodenie, ale uzurpácia. A špecial pripomeniem: dobytie Európy boľševockým Ruskom nebola obrana pred anglosionistickými globalistami, ale bolo to naopak urobené v súlade s nimi, pod ich velením.

  • Víťazstvo vo vojne ako jediný úspech boľševika – zaujímavý pohľad, takto som na to nenazeral. Ale asi máš pravdu. Nenapadá ma nič iného, čo by mohli pokladať za úspech.

  • Co na tyhle hlouposti říci? NIC, jedno velké NIC! Člověk, který nevidí (nechce vidět) Rusko dřevěného rádla, které po 40 letech vypustilo družici, o čem se s ním dá mluvit? Člověk, který se pýší tím, že studuje historii 70 let a neví, že společnost se mění v řádu desetiletí či generací a přesto tu máme před válkou už docela vzdělané městské obyvatelstvo místo nadvlády negramotných mužiků. Nemluvě o Rusech v 70. letech, kdy už byli v podstatě stejní jako my.
   Každá společnost má své stíny a své zločiny. U Normanů platí, že v Rusku byly jen zločiny, zatímco u Anglánů a Němců jen klady. Miliony mrtvých rolníků v Anglii v době ohrazování, nemluvě o už tisíc let trvajícím barbarství, týkající se vlastnictví půdy u landlordů (pochybuji, že by Norman věděl, o čem je řeč), to jej nevzrušuje, protože to ani neví. Stejně jako neví, nezná právní situaci v UK ještě v polovině 19. století s jejími drakonickými tresty – stejných dosáhli jen bolševici ještě předtím, než se chopil moci Stalin.
   Abych pravdu řekl, nějak jsem nepochopil, za koho či co ten Norman kope? Za hodné a nevinné Němce? (A není to málo, Antone Pavloviči?) Budiž, i když je to marná práce, pokud je to tak neobjektivní, jak je: Němcům tím jen škodí, protože ledacos z té zdejší knihy je samozřejmě pravda a dějiny by se měly v tomto smyslu opravit. Nechápu jeho napadání Rusů, když hlavním nepřítelem Němců a příčina jejich neštěstí byli přece Anglosasové.

   • Nechajte si tie invektívy o hlúposti, vy nevychovaný český buran.
    Okrem toho, vy popleta, nie ja som spomínal nejaké študovanie histórie 70 rokov – to potom nečudo, že máte v hlave popletenú históriu, ak si nezapamätáte ani nicky.

    Okrem toho ste len potvrdil, čo vám tu vyčítame od začiatku – že považujete boľšvický systém za niečo výnimočné, čo spoločnosť pohlo dopredu. No dobre, hovorím, ste starý komunista. Tu sa nemôžete presadiť, vy obdivovateľ boševických 5 ročných plánov.

    A neplette sem zas Angličanov a Nemcov, tí mali svoje, hovoríme o Rusku. O Nemcoch špeciál som tu nepovedal ani slovo, tak sa to zas trápne nepokúšaj strhnúť niekam na holokaust.

    Okrem toho, ja ani tak nespomínam hrdelné zločiny boľšvikov – ktorých bolo síce tiež viac, ako v akejkoľvek bielej krajine dovtedy- Hlavná vina boľšvikov v mojich očiach je, že zabila alebo vyhnala celú inteligenciu Ruska, pozmenila-degradovala charakter národa. Preto je za socialistických čias ale aj doteraz Rusko v dosť upadnutom stave, i keď vraj sa to teraz lepší – možno povedať, že vracia do predrevolučného stavu.

    A čo sa týka kopania – to je rozdiel medzi ľuďmi ako ja, a predsedami komunistických výborov, ako vy – ľudia ako ja totiž kopú za pravdu. Za historickú pravdu. Samozrejme, mýliť sa môžem aj ja, a ešte skôr sa môže stať, že nie som pochopený – ale kedže sa vyjadrujem opatrne, mal by ma byť schopný pochopiť každý človek dobrej vôle.

    A o akom napádani Ruska vôbec hovoríte? Ja napádam NEPRIATELOV Ruska, nemôžem za to, že ho vtedy oládali. A nemyslím len židov, ako svedčí aj Stalinov prípad, boli to proste aj iní vykorenení psychopati, iné menšiny a kultúrne sekty, vrátane spomínanej genocáídy inteligencie a teda zmrzačenia ruského národa. Ja nebudem teraz a tu vypočitávať, čo to všetko vtedy bolo, ale budovanie socializmu v Rusku bol odpad, dekadentné choré obdobie.

 20. “….které po 40 letech vypustilo družici….”

  ….predpokladal by som, že človek ktorý ‘preštuduje’ 100 kníh, by mal aj niečo vedieť, ale ako som napísal, aké knihy také veddomosti…. pán z tých kníh zrejme nevie, že k tej družici im pomohli nemeckí vedci, ktorých Rusi v roku 1946 odviezli do Ruska, v počte 6 tisíc aj s rodinami (mohol by som uviesť mená niektorých významných, ale schválne to neuroím, nech si pán zistí sám)……Američania v roku 1950 prešetrovali 24 tisíc nemeckých vedcov a vzali do USA 523, operacia Paperclip (Dr. W.von Braun, Dr. H. Obert, Dr. Arthur Rudolf a mnoho iných, za $2.75 na deň!!!

  Češi nikdy neprestanú nenávidieť a viniť Nemecko a Hitlera za vojny (Prvú aj Druhú), oni stále pevne veria na nejaký ‘holokaust’, oni stále tvrdia, že ‘nacisti’ vyvraždili 400 tisíc Čechov – bez jediného dôkazu – proste nakydať čo najväčšie svinstvá na ‘nacistov a Nemecko’, z jednoduchého dôvodu….nevedia prehltnúť, že im Hitler zlikvidoval tú ich pofidernú “Československú republiku, tento historický Versalský zločin a nilkdy nebudú považovať Beneša za zločinca…..

  Beneš nahradil na poste prezidenta 85 ročného Masaryka v decembri 1935. Len niekoľko mesiacov pred tým, ako sa stal prezidentom, Beneš ako minister zahraničia uzavrel vojenskú dohodu so Sovietskym zväzom. Pakt predpokladal významnú česko-ruskú spoluprácu. Do začiatku roka 1936 Česi dokončili výstavbu 32 poľných letísk v blízkosti nemeckých hraníc ako základne pre rýchlo sa rozvíjajúce sovietske letectvo. Vybudovali sklady zásob leteckého paliva, leteckých púm a ďalšieho vojenského materiálu.
  Autor knihy “Conscript Europe”, Randolph Leigh označuje Československo za nôž v chrbte Nemecka, uzavretím dohody so Sovietskym Sväzom, poskytujúc Sovietom pristávacie plochy (letištia) pre ich lietadlá. Ohrozenie Nemcka povážlivo vzrástlo.
  Americký diplomat William C. Bullitt, neskoršie charakterizoval Versailskú dohodu ako “najstupídnejší dokument aký bol kedy stvorený ľudskou rukou”.

  A samozrejme niečo, čo sa nedozviete ani zo 100 kníh, obzvlášť ak sú písané českými “historikmi”. Beneš si vybral exil v Londýne a neskôr povedal spolupracovníkovi:
  “Potřebovali jsme vojnu a udĕlal jsem všechno abych ji rozpoutal”. (Meiser, Hans, “Das Ringen um Frankreich”, str. 184)

 21. Chcel by som vám pripomenúť, že Hitlera tiež poriadne mlátil otec a Hitler bol bezpochyby tiež psychopat

  • Nie všetci politici či diktátori sú psychopati. Je paradox, že práve Hitler, ktorý bol najviac svojimi nepriateľmi po porážke zkarikatúrovaný a zdeformovaný, bol naopak veľmi stabilná a vyrovnaná osobnosť.
   Aby sa to nepovažovalo za prejav nejakej politickej sympatie, hneď uvediem, že iní nacistickí politici, boli na tom horšie. Göring bol napríklad človek podliehajúci drogám a jedlu – niečo ako Chrchil, takmer taký istý mentálny slaboch. Himmler bol zas príliš úzkoprsý, možno bol dobrý šéf tajnej bezpečnosti, ale asi sa nehodil za šéfa SS. Nechcem mu krivdiť, ale takmer na úrovni československého Beneša. Hess bol naivný romantický dobrák – preto letel do Anglicka s ponukou mieru – niečo ako Štefánik.
   Veru, vodcovia Nemecka neboli najlepší muži na svojom mieste.

   Ale aj Hitler si zaslúži kritiku. Keď si odmyslíme jeho nikým mu neupieranú inteligenciu, výbornú pamäť, perfektné vzdelanie hlavne v oblasti politickej a historickej (samoštúdiom) bezodné odhodlanie, pevný charakter, sebaobetavú odvahu, národný a sociálny súcit, povedzme umelecký talent a vôbec renesančný rozmer mentality, tak už na ňom moc pozitívneho ani nie je. No teda ešte ten rečnícky talent, ale to je všetko. Vojensky tiež dosiahol neobvyklé úspechy, ale to je naozaj už všetko. Áno, ľudia, jeho súčasníci, ho naozaj milovali, ale to sa stáva, síce nie v politike, ale Beatles boli v tomto podobne dobrí. Okrem tohto na ňom naozaj nebolo nič neobvyklé 🙂

   • Na obranu Göringa, drogy začal brať kvôli ťažkému zraneniu, ktorého následky pretrvávali dosť dlho a trpel veľkými bolesťami. Nie preto, že by bol nejaký zhýralec. No a skončiť s tým ale už bolo v jeho moci a na jeho rozhodnutí. Kto vie, ako by sme sa zachovali my.

    K Hitlerovym prednostiam by som ešte doplnil obrovskú charizmu, ktorú mu priznávali aj politici zo súperiacich krajín.

    Nijako nechcem adorovať Hitlera, ale porovnajme si jeho prednosti, ktoré si uviedol, napríklad s prednosťami takej Merkelovej či Trumpa. O našich politikoch ani nehovorím. Až potom pochopíme, na kom „moc pozitívneho nie je.“ Alebo ako je relatívne slovíčko „pozitívne“. 🙂

    • Musím sa ohradiť, neuviedol som prednosti Hitlera, bola to kritika, ktorá sa snažila zachytiť negatíva tej osobnosti dejín.
     Ak ich nebolo veľa, ak to niekomu vyznieva pozitívne, ja za fakty nemôžem 🙂

     • Veď samozrejme, ja som pochopil dobre, že taký zloduch využíva svoje prednosti iba na svoje zločinné ciele. A nebudem tu dávať žiaden emotikon, aby si to nikto nemohol vyložiť nesprávne.

   • bol naopak veľmi stabilná a vyrovnaná osobnosť… jeho nikým mu neupieranú inteligenciu, výbornú pamäť, perfektné vzdelanie hlavne v oblasti politickej a historickej (samoštúdiom) bezodné odhodlanie, pevný charakter, sebaobetavú odvahu, národný a sociálny súcit, povedzme umelecký talent a vôbec renesančný rozmer mentality //// Tak s týmto by sa dalo polemizovať. Langer to videl inak. https://www.nasevojsko.eu/nasevojsko/eshop/0/0/5/5182-Mysl-Adolfa-Hitlera Podľa neho to bol neurotický psychopat, mamičknim naznáčik, ktorý nenávidel svojho otca, za školských čias mal mizerný prospech, po škole bol povaľač, ktorý pracoval len keď musel, nezobrali ho ani na umeleckú školu a neprijali ho ani na architektúru, keď ho nudilo nejaké politické stretnutie tak z neho jednoducho odišiel a šiel pozerať filmy, dokonca vraj mal v začiatkoch nacistickej strany svojho tajomníka, ktorý musel dozerať na to, či si plní povinnosti, lebo mu chýbala pevná vôľa, ďalej píše, že vsádzal skôr na intuíciu než inteligenciu a často sa radil so svojím „vnútorným hlasom“… Langer vytvoril jeho pravdepodobnú psychologickú analýzu v 1943 a keď v nej uvádzal jeho pravdepodobné správanie v budúcnosti, správne odhadol, že spácha samovraždu, resp. považoval to za najpravdepodobnejší scenár.

    • Langerpísal na objednávku americkej tajnej služby OSS a jeho dielo sa dá brať iba ako číra fantázia. Samotný šéf OSS ju označil za lživú, nepresnú a neužitočnú. Bol článok o tom aj tu na prope. https://www.protiprudu.org/falosna-legenda-o-zidovskych-predkoch-hitlera-i/

    • My v reáli o Hitlerovom duševnom zdraví nemôžeme vedieť veľmi veľa, pretože takmer každý odborník psychiatrie ti povie, že stanovovať akékoľvek diagnózy ex post, bez priameho vyšetrenia dotyčnej osoby, je veľmi veľmi problematické. A v rámci psychiatrickej vedy považované i za veľmi neetické, btw.

     Langer bol psychoanalytik, výrazne ovplyvnený Freudom, čo hovorí za všetko. Psychoanalýza je židovská paveda, ktorú moderná psychiatria odmieta brať vážne.

     Ako sa vyjadriť k „odborníkom“, ktorí tvrdia, že bitie Hitlera jeho otcom a skutočnosť, že mu jeho matka bola veľmi blízka (i preto, že ho chránila pred tyranským otcom) mala viesť k tomu, že Hitler chcel sexovať so svojou matkou. Vskutku, veda ako hrom!

     Každopádne, nie je tu dosť evidencie na to, aby sme vedeli s nejakou istotou stanoviť psychiatrickú diagnózu. Hitler mohol byť v niektorých vlastnostiach či prejavoch abnormálnejší, mohol mať nejaké problémy, o ktorých však len môžeme špekulovať, ale v zásade platí, že fungoval počas svojho času skôr dobre, úplne normálne. Nie je tu podľa mňa dôvod predpokladať nejakú štandardnú psychiatrickú diagnózu.

    • Zet, ukradli ti nick alebo rozvahu? 🙂

     Je samozrejme smutné, že nepriatelia Hitlera nenájdu nič iné, len smiešne pseudopsycho fabulácie. Najviac sa mi ale páči ten bod
     „vsádzal skôr na intuíciu než inteligenciu“.

     Tak to je teda vážna výčitka :-))) To je doslovne zločin!
     Ovšem: každý naozaj inteligentný človek vie, že inteligencia pochádza z intuície.

    • prop: Ani Langer nebol so správou spokojný, lebo podľa vlastných slov mal málo času na jej napísanie. A tiež si bol vedomý, že robiť rekonštrukciu osobnosti nejakého človeka bez kontaktu s ním je problematické, takže sám bral svoju správu s veľkou rezervou.

     Felix: Áno, ale v čase svojho vzniku ešte nebola považovaná za pseudovedu. Od tých čias došlo aj k ďalším pokusom o rekonštrukciu Hitlerovej osobnosti, napr. v knihe Psychologie masových vrahů od A. Drbohlava je Hitlerovi pripisovaný o.i. malígny narcizmus.

     • Napriek tomu nemal problém vymýšľať si a vyslovene fabulovať – a to aj v ďalšej verzii zo 70-tych rokov. Myslím, že 30 rokov je dosť času… 🙂

      Čo kto komu pripisuje je nepodstatné. Teraz napríklad jednému vrahovi z Bratislavy pripisujú nacizmus.

 22. Rád by som sa najprv opýtal Patrika, či by vedel uviesť nejaké dôkazy o tom, ktoré Hitlerove činy by sa dali charakterizovať ako činy psychopata. Potom by sme vedeli o historických vedomostiach Patrika.
  Čo napísal Walter Langer, nie je až tak zaujímavé, lebo zrejme to napísal pre svojho brata, Wiliama, ktorý šéfoval OSS (Office of Strategic Services). Okrem toho, Walter Langer mal Ph.D, ale nie M.D., teda doktorát filozofie a nie medicíny. Neviem prečo je považovaný za psychoanalystu, ale pre Ameriku je všetko dobré, keď sa jedná o špinenie každého, kto sa im nehodí.
  Títo ‘vychytenci’ majú jedno spoločné a ani dnes, po mnohých rokoch, to nie je iné. Keď dvaja robia to isté, podľa nich to nie je jedno a to isté. Ich bezcharakternosť jednoducho je neobmedzená a sú tu len na to, aby klamali a zavádzali verejnosť v záujme tých, ktorí ich platia – svetové chazarstvo.
  On síce vo svojej ‘neomylnosti “psychoanalystu” predpovedal samovraždu Hitlera”, ale nevedel predpovedať samovraždu prvého väzeňského psychiatra v Norimbergu (IMT), Dr. Douglas M. Kelley-ho, ktorý krátko po súde (IMT), v jeho knihe vyjadril Göringovi a jeho poslednému aktu – otrava kapsulou potassium cyanide, pochvalné uananie. (Toto uznanie je neuveriteľné čítanie, neuvádzam ho). Mimo iné, Göringovi zistil jeho IQ – 138!

  Desať rokov neskoršie, Dr. Kelly nasledoval Göringa, keď vzal jednu z viacerých kapsúl potassium cyanide, ktoré valstnil, hovorí sa, ako ‘suvenýry’ vzaté z tela H.Göringa!

  O tomto “psychopatovi” Hitlerovi píše Ernst Zündell (v jeho “Power”, Apríl 1989), trochu iný Nemec ako Langer :
  “Považujem Hitlera za jedného z najväčších géniov našej doby o ktorom sa šíria najväčšie klamstvá a z toho dôvodu je úplne nepochopený. Adolf Hitler je perla ktorú osud hodil pred svine, a teraz jeho veľkost je úplne zastretá hromadou špinavých klamstiev, ktoré na ňu nahádzali prasatá histórie.
  Adolf Hitler bol zosobnený “bojovník za slobodu”. Bol George Washington, Simon Bolivar, nielen pre nemecký národ, ale pre humanitu ako takú.

  Množstvo tlačiarenskej černe a vysielacieho času venovaných na pošpinenie a škandalizovnie Adolfa Hitlera je jasným poukázaním na strach našich terajších vládcov z tohoto veľkého muža a jeho ideálov pol storocia (dnes už 73 rokov, pozn. moja), po jeho odchode z aktívnej politiky.
  Hovorí sa, že vraj o tomto mužovi bolo napísané 100.000 kníh, ako aj milióny článkov a môžeme sa tešiť, v blízkej budúcnosti, na omnoho viac. Nespočítateľné množstvo slov bolo o ňom povedané, mnoho z nenávisti, strachu a nevedomosti, veľmi málo podložené znalosťou a porozumením, založenými na Hitlerových vlastných slovách a činoch, alebo na záznamoch – z prvej ruky – od tých, ktorí s ním spolupracovali”.

  Samozrejme špinenie a klamstvá o ňom a Národnom Socializme s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy neprestanú z jednoduchého dôvodu: “ONI SA HO STÁLE BOJA!

  Pokračuje Zündell:
  Toto je to, prečo sa cudzí vládci Nemecka (a vládci tohoto sveta, pozn. moja), boja Hitlera; pretože jeho idey a jeho príklady by ešte mohli vniesť iskru do ‘životnej siy’ nemeckého národa (a národov sveta, pozn.moja). A toto je tiež, prečo nepriatelia ľudstva sa tiež boja Hitlera, lebo čo je inšpiráciou pre Nemcov, môže tiež inšpirovať ‘životnú silu’ iných.
  Niekto, niekde, možno i skôr ako predpokladáme, môže zdvihnúť ruku aby zastavil tento pochod do chaosu a záhuby. To je to, čoho sa boja zakaždým, keď si spomenú na Adolfa Hitlera.

  • Hitler nebol až taký výnimočný. Geniálnych ľudí je v každej dobe relatívne mnoho, a niektorí z nich, prirodzene, majú aj správne názory. A niekedy sa dokonca dostanú k moci.

   Výnimočná bola doba, ktorá vtedy panovala. V stredoeurópskom priestore, v oblasti, kde takmer iste žilo a stále azda žije jeden z najviac najviac zaujímavých a tvorivých genetických potenciálov ľudstva, ak nie ten najväčší, sa vytvorila po prvej vojne situácia, keď takmer všetci chceli zmenu. Vojnová zrada totiž viedla zopár blbcov k pokusu nasadiť germánskemu drakovi ohlávku – a to nemali robiť. Preto nastalo to, čo nastalo.

   Nech už na to dianie pozeráme negatívne alebo pozitívne, nech už nás metódy a výsledky naplňujú nechuťou, pocitom premárnenej šance alebo obavou z budúcnosti – nemožno uprieť jedno, že to obdobie vytvorilo unikátne surrealistické dielo. Bol to experiment, ktorý o ľudstve odhaľuje viac, než čokoľvek iné v histórii.

   Účastníci tej doby a pamätníci to chápali vo veľkom počte.
   Dnes je ale iba veľmi málo ľudí, ktorí sa nad tým vôbec zamyslia a dokážu to vidieť.
   Postupom času, ako sa dym ešte viac usadí, to bude ale zas jasné väčšine ľudstva.

   O tom niet najmenších pochýb.

   • “Hitler nebol až taký výnimočný”.

    …ide o to, čo nazývame výnimočnosť….bol skromný a sebakritický…určite bolo viac ľudí – štátnikov nielen v Európe, ale vo svete, ktorí videli ako sa nielen Európa ale celý svet rúti do záhuby, ale ani jeden nemal odvahu tomu nejako zabrániť….on bol jediný a preto bol vynimočný, bol geniálny mysliteľ….dokonca prorok….niečo zmeniť a dstrániť vinníkov….

    Podívajme sa, čo píše známa autorka Savitri Devi Mukerdži (aka Dr. Maximini Julia Portas) v jej knihe “The Lightning and The Sun”, str. 268 (ak vôbec bola do slovenčiny preložená, lebo ako sa zdá, na Slovensku sa prekladajú len knihy takých autorov ako W. Langer a pod.):
    Nič nám neukáže jasnejšie, ako si bol vedomý o jeho vlastnom mieste a význame v histórii Časového cyklu, ako slová, ktoré povedal v roku 1928 Hans Grimmovi v rozhovore, ktorý trval jednu a štvrť hodiny:

    “Viem, že sa musí objaviť nejaký Muž, ktorý dá našim problémom konečné riešenie. Hľadal som takého muža. Nkde som ho nemohol objaviť. A preto som sa sám podujal urobiť prípravnú prácu (die Vorarbeit) ; len tú najsúrnejšiu prípravnú prácu, pretože viem, že ja ním nie som. A ja aj viem čo mi chýba (byť ním). Ale ten Druhý ostáva stále vzdialený, nikdo neprichádza do popredia a nie je možné stratiť viac času”. (Hans Grimm “Warum? Woher? aber Wohin?” edit.1954, str.14).

 23. “Hitler nebol až taký výnimočný”.

  …ide o to, čo nazývame výnimočnosť….bol skromný a sebakritický…určite bolo viac ľudí – štátnikov nielen v Európe, ale vo svete, ktorí videli ako sa nielen Európa ale celý svet rúti do záhuby, ale ani jeden nemal odvahu tomu nejako zabrániť….on bol jediný a preto bol vynimočný, bol geniálny mysliteľ….dokonca prorok….niečo zmeniť a dstrániť vinníkov….

  Podívajme sa, čo píše známa autorka Savitri Devi Mukerdži (aka Dr. Maximini Julia Portas) v jej knihe “The Lightning and The Sun”, str. 268 (ak vôbec bola do slovenčiny preložená, lebo ako sa zdá, na Slovensku sa prekladajú len knihy takých autorov ako W. Langer a pod.):
  Nič nám neukáže jasnejšie, ako si bol vedomý o jeho vlastnom mieste a význame v histórii Časového cyklu, ako slová, ktoré povedal v roku 1928 Hans Grimmovi v rozhovore, ktorý trval jednu a štvrť hodiny:

  “Viem, že sa musí objaviť nejaký Muž, ktorý dá našim problémom konečné riešenie. Hľadal som takého muža. Nkde som ho nemohol objaviť. A preto som sa sám podujal urobiť prípravnú prácu (die Vorarbeit) ; len tú najsúrnejšiu prípravnú prácu, pretože viem, že ja ním nie som. A ja aj viem čo mi chýba (byť ním). Ale ten Druhý ostáva stále vzdialený, nikdo neprichádza do popredia a nie je možné stratiť viac času”. (Hans Grimm “Warum? Woher? aber Wohin?” edit.1954, str.14).

  * * *
  Ešte k tým “životopiscom” (biograferom), ktorí sa tak pompézne nazývajú :hisorici”. Langer nie je jediný, ktorý chŕli vitriol a smrad jedným dychom. Ono ich je, čo ani neprekvapuje, veľmi moho, ktorí píšu pre tých a to, za čo sú platení. Platí to stale dodnes, aj na Slovensku. Ich kydy nie sú história, ale oplzlosti nimi povymýšľanéa a oni to dobre vedia….im ani nevadí, že sú zločinci…. (Bertold Brecht: ““KTO NEPOZNÁ PRAVDU A NAZÝVA JU KLAMSTVOM JE LEN HLÚPY; KTO VŠAK PRAVDU POZNÁ A NAZÝVA JU KLAMSTVOM, JE ZLOČINEC”.

  Podívajme sa na viacerých ‘životopiscov historikov’ a ich vyhodnotenie podľa anglického revizionistu D. Irvinga, v jeho knihy “The War Path”…:

  Biografia Konráda Heidena “Der Führer” je viacmenej bezcenná; “denník” Carl-Jacoba Burckhardta uvedený v jeho memoári “Meine Danziger Mission 1937-1939”, je nemožné spojovať so skutočným hnutím Adolfa Hitlera, ako je zaznamenané v denníkoch jeho ‘štábu’; zatiaľ čo “Conversations with Hitler” (Zürich, 1940), často uvádzaná kniha bývalého politika v Danzigu, Hermanna Rausch¬ninga, ktorý emigroval do USA, odjakživa nezmyselne analyzoval Hitlerovu politiku. Dôsledné vyšetrovnie Nacizmu ukázalo, že Rauschning sa stretol s HItlerom len dvakrát, pri formálnych príležitostiach. Obnovené vydanie Rausch¬ningovej knihy vo Viedni v roku 1973, zahrňuje konečnú kapitolu, vylúčenú z originálnej edície v roku 1940, titulu “Hitler Privat”; ‘informatívna’ vo viacerých smeroch, než v jednom, s úmyslom opísať, ako sa Hitler pravidelne v noci zobúdzal, kričiac “It’s Him – Him!” (To je On – On), znamenajúc Diabol).
  Známy západo-nemecký historik Profesor Eberhard Jäckel udáva v jeho
  “Geschichte in Wis¬senschaft und Unterricht” (No I, 1977), toto znehodnocuje Rauschningovu dôveryhodnosť raz a navždy.
  Jednoducho, Rauschning bol bezcharakterný gauner, dobrý tak pre americkú propagandu.

  Publikované “memoáre” jednej z Hitlerových osobných sekretárok, tiež pod titulom “Hitler Privat” vydaných Albert Zollerom v Düsseldorfe, v roku 1949, sú taktiež nespoľahlivé; sekretárka, ktorej sa to týka, Christa Schröder, mala napísať rukopis v Spojeneckom zajatí a vehementne odmieta autorstvo mnohého, čo bolo v knihe publikované bez jej vedomosti a súhlasu.

  Do tohoto zoznamu podvodných “primárnych zdrojov”, patria podľa môjho názoru vraj poznámky Martina Bormanna o posledných konverzáciách s Hitlerom v bunkri v roku 1945, publikované v roku 1961, ako “Testament Adolfa Hitlera”: plány rešpektovanej nemeckej firmy Hoffmann & Campe, vydať tieto ‘fascinujúce’ poznámky v nemčine, boli zanedbané v roku 1974.

  Neospravedlňujem sa za to, že som zrevidoval jestvujúce zobrazenia Adolfa Hitlera. Povojnový svetový náhľad na neho bol proti nemu tak podmienený našou vlastnou prpagandou, že prevláda o ňom len ‘cartoon’ karikatúra; teda akýkoľvek opis, založený na autentických záznamoch vtedajšej éry, je zameraný nejakým spôsobom zveličiť historický náhľad na neho – i keď sa bude odlišovať od mnohých iných.
  Skúsil som mu priznať taký výsluchu, ktorý by dostal na anglickom súde – kde sa uplatňujú normálne pravidlá evidencie, ale taktiež je aplikovaná určitá miera porozumenia.
  Avšak je iróniou, že diplomatickí historici sa ani raz za tridsať rokov neobťažovali navštíviť vdovu štátneho sekretára Joachima Ribentropa, von Weiz¬säckera; zistili by, že ona stále má papiere a denníky svojho manžela.
  (Boli teraz uverejnené kanaďanom Leonidas E. Hill-om: “Die Weizsäcker Papiere 1933-1950”, Berlin, 1974).
  Keby boli vyhľadali vdovu Walthera Hewel-a, Ribbentropovho spojovaciaeho dôstojníka s Hitlerom, boli by sa poučili aj z jeho denníkov.
  A aký druh historika nám ponúkne knihu o pôvode Druhej svetovej vojny, beztoho aby konsultoval nemecké ministerstvo zahraničia, pod titulom “Documents on the Outbreak of the War”? (Napríklad, obsahuje záznamy (wiretap) Britského a Francúzskeho vyslanectva vBerlíne 1938-9 a dekódovanie obsahov ich tajných telegramov).
  A kto sú títo emotívni historici židovského holokaustu, ktorí spoliehajú len na vytlačené Norimberské ‘obskúrne výrobky’ a nikdy sa dokonca ani neobťažovali otvoriť fascikel šéfa SS, Heinricha Himmlera, vlastnoručne napísané telefonické poznámky, alebo čítať jeho memoranda pre jeho tajné stretnutia s Adolfom Hitlerom?
  Niektorí ľudia referujú ku Hitlerovmu Mein Kampf, alebo viac špecificky na
  “Wannsee Konferenciu”, zvolanú v Januári 1942 Reinhardom Heydrichom, ako dôkaz Hitlerových diabolských intencií proti židom; ale Hitler nikde v jeho knihe nehovorí o žiadnom likvidovaní týchto svojich nepriateľov a nebol k tomu ani žadny odkaz v zápisoch Wansee Konferencie (ktorá bola v každom ohľade – zvolaná Heydrichom na úrovni štátneho sekretára – konferencia nebola Hitlerom ani zvolaná, ani navštívená a nemyslím, že dokonca o nej vedel.

  Ako autoritatívny Washington Post poznamenal v jeho posudku knihy Hitler’s War (D.Irving): “Britskí historici boli vždy objektívnejší o Hitlerovi, ako autori nemeckí, alebo americkí”.
  Americkí autori určite použili bohatú paletu, keď maľovali o ňom ich nedávne portréty. Štúdia Waltera C. Langera “The Mind of Adolf Hitler.¬ The Secret Wartime Report” (New York, 1972), obsahuje akúsi špekulatívnu psychiatriu, príliš obscénnu ju uverejniť.
  A co urobíme s ‘úžas vzbudzujúcim’ jazykom, aký použil americký psycho-historik profesor Robert Waite, spojujúc Hitlera s likvidáciou židov: “Dokonca metóda vrážd”, píše Waite, “bola v súlade s Hitlerovou osobnou posadnutosťou s hygienou, špinou, zápachom, pachom mŕtvoly v rozklade a škrtením”.

  Autori biografií často spoliehali na falošnú logiku, ktorú priajali, z dôvodov pre ich argumentáciu, práve tie veci ktoré, ako sa predpokladalo, mali dokázať: ale nespochybniteľná, písaná vojnová evidencia, taký druh evidencie, ktorá môže obesiť človeka, nebola doložená ani jedným riadkom.

Leave a Reply