Domov / Hlavná strana / Spoločnosť / Hervé Ryssen: Psychopatológia judaizmu – I

Hervé Ryssen: Psychopatológia judaizmu – I

herve_ryssenPreklad úryvkov z knihy „Psychopatológia judaizmu“ od francúzskeho spisovateľa Hervého Ryssena. Ide rozhodne o veľmi zaujímavé čítanie.

Judaizmus nie je iba „náboženstvo“, veď napokon množstvo Židov je ateistami alebo agnostikmi, avšak vôbec sa kvôli tomu nepovažujú za menej židovských. Židia tiež nie sú rasou a to napriek tomu, že trénované oko väčšinou rozpozná typický židovský vzhľad. Táto ich charakteristická podoba je výsledkom ich striktného dodržiavania endogamie po mnoho storočí.

Židia vnímajú samých seba ako Bohom vyvolených a manželstvo mimo (židovskej) komunity býva často odsudzované. Napriek tomu sa so zmiešanými manželstvami môžeme stretnúť, pričom práve tie dopomohli k obrodeniu krvi Izraela počas všetkých storočí, ktoré Židia strávili v početných getách, keďže preferovali žiť oddelene od zvyšku populácie. Základnou podmienkou pre takéto zmiešané manželstvá je, aby matka bola Židovka, keďže ortodoxní rabíni uznávajú za Žida iba dieťa, ktoré sa narodilo židovskej matke. Napriek tomu veľakrát stačí k identifikácii sa s judaizmom skutočnosť, že má niekto za Žida otca alebo starého rodiča. Každopádne židovstvo môžeme chápať ako „mentálnu rasu“, ktorá bola počas stáročí formovaná hebrejským náboženstvom a univerzálnym projektom – judaizmom.

Judaizmus ako politický projekt

Judaizmus je vo svojej podstate politickým projektom. Pre Židov je dôležité pracovať na tom, aby vo svete zavládol „mier.“ „Mier“, ktorý by bol univerzálnym a permanentným. Nie je náhoda, že slovo „mier“ (hebrejsky SHALOM) sa často objavuje v židovskom diskurze. V dokonalom svete, ktorí Židia vybudujú, zmiznú všetky konflikty medzi národmi. To je dôvod, prečo Židia po mnoho rokov boli tak bojovne neúnavní pri presadzovaní zrušenia všetkých hraníc, likvidácii národných identít a zavedení globálneho impéria „mieru“. Existencia oddelených národov je považovaná za hlavný spúšťač vojen a konfliktov, a preto musia byť oslabené a eventuálne nahradené svetovou vládou, „jednou svetovou vládou“, „novým svetovým poriadkom“, jednou jedinou panujúcou autoritou, ktorá presadí na zemi vládu šťastia a prosperity na židovský spôsob.

Túto myšlienku môžeme nájsť viac či menej rozvitú v dielach marxistických intelektuálov akými bol Karol Marx a filozof židovsko-francúzskeho pôvodu Jacques Derrida a rovnako tiež v diškurze liberálnych mysliteľov ako Karl Popper, Milton Friedman a France’s Alain Minc. Myšlienkou je zjednotiť svet všetkými možnými prostriedkami a vytvárať kultúrne konflikty, ktoré oslabia národné štáty. Nech už sa nazývajú ľavičiarmi, či pravičiarmi, liberálmi alebo marxistami, veriacimi a ateistami, sú tými najhorlivejšími propagátormi pluralistickej spoločnosti a rozmanitosti vrátane rasového miešania.

Vzhľadom k ich sile v zásade všetci vplyvní (či mediálne známi) Židia podporujú nebielu imigráciu do každej krajiny, v ktorej prebývajú. Robia to nielen z dôvodu, že multikultúrna spoločnosť je ich fundamentálny politický cieľ, ale tiež preto, že rozklad národnej identity v každom národe a masívna prítomnosť anti-belošských imigrantov je spôsobilá predchádzať tomu, aby pôvodná biela populácia nasledovala nejaký nacionalistický prevrat namierený proti židovskému panstvu nad financiami, politikou a médiami. Všetci židovskí intelektuáli, bez výnimky, sa sústredia na otázku vybudovania „pluralistickej spoločnosti“, a preto sa nepretržite angažujú v „boji proti rasizmu.“

Napr. vo Francúzsku, vplyvní spisovatelia a novinári ako Bernard-Henri Levy, Jacques Attali, Jean Daniel, Guy Sorman a Guy Konopniki nájdu zhodu pokiaľ ide o pluralizmus a anti-rasizmus napriek ich politickým odlišnostiam v ďalších oblastiach. Táto obsesia, ktorá je veľmi charakteristická pre judaizmus, je tiež manifestovaná vo filmoch, keďže mnohí producenti a režiséri sú vplyvnými Židmi. Len čo nejaký film začne obhajovať a propagovať rasové miešanie, „toleranciu“ a pluralizmus, tak si môžete byť istí, že jeho producent má židovský pôvod.

Dnes môžeme lepšie porozumieť tomu prečo bývalí komunisti a ľavičiari v 70-tych rokoch nemali taký problém stať sa dnešnými neokonzervatívcami. Jednoducho iba prešli na odlišnú stratégiu pre dosiahnutie rovnakého cieľa, ktorým je vláda rasovo čistých Židov nad rasovo zmiešanou spoločnosťou.

Faktom však je, že po palestínskej intifáde, ktorá začala v októbri 2000, si Židia vo Francúzsku a i vo zvyšku sveta uvedomili, že nebezpečenstvo pre ich záujmy a projekty prichádza od islamu a mladých afrických imigrantov, či už arabských, alebo čiernych. Ich cieľom je posilniť modernú rasovo pluralitnú a rasovo zmiešanú spoločnosť, ku ktorej dosiahnutiu vo Francúzsku vo veľkej miere prispeli. Avšak je tu hrozba, že táto ich mozaika sa akurát rozpadne do separátnych komunít a toto Židia nechcú. Oni vôbec nechcú oddelené identity alebo akúkoľvek separáciu, s výnimkou separátnej židovskej identity a židovskej separácie. Bývalý marxisti vo Francúzsku ako Alexandre Adler, André Glucksmann a Pascal Bruckner v súčasnosti podporujú spolu s Alainom Finkielkrautom pravicovú, pro-washingtonskú a pro-sionistickú stranu Nicolasa Sarkózyho. Nestali sa francúzskymi patriotmi, iba sledujú exkluzívny benefit, ktorý by plynul židovstvu, kladúc si tú istú otázku, ktorú si kladie (príslovečne) americký Žid, keď sa zaoberá nejakým problémom: Je to dobré pre Žida?

Tolerancia ako zbraň

Členovia židovskej sekty sú tými najmisionárskejšími ľuďmi na zemi, ale na rozdiel od kresťanov, či moslimov, ktorí snívajú o konverzii všetkých ľudí k ich viere, Židia nemajú v pláne konvertovať svet k ich vlastnej viere – judaizmu. Avšak podporujú ďalšie národy v tom, aby sa vzdali ich národných a náboženských identít a žili iba pre jediný cieľ – „toleranciu“. Nekonečné kampane, ktoré vinia bielych z otrokárstva, kolonializmu, pľundrovania tretieho sveta alebo z Auschwitzu nemajú žiaden iný účel než ten, aby zahnali oponenta do defenzívy a dostali ho na kolená, nie prostredníctvom násilia, ale skrz vinu. Keď budú Židia jedinými ľuďmi na zemi, ktorí si udržiavajú svoju vieru a tradície, tak až potom budú naozaj každým rozpoznaní ako Bohom vyvolený národ.

Ich misiou (slovo misia je Židmi často používané) je ozbrojiť ďalších ľudí, rozložiť čokoľvek, čo nie je židovské alebo Židmi kontrolované, rozomlieť ľudí na prach a dať im novú identitu – identitu slobodnej pracovnej sily a takto zaviesť univerzálny „mier“ medzi ľuďmi, ktorí už viac nemajú „rozvratné“ identity.

Slovami ich proroka Izaiáša: Vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať s kozliatkom; i teliatko a lev a kŕmny vôl budú spolu a drobný chlapček ich bude zavracať (Izaiáš 11: 6-9).

Mesiáš, prichádzajúci z Izraela a očakávaný po 3 tisícky rokov ustanoví nové Dávidovo kráľovstvo a dá Židom vládu nad celým svetom. Určité židovské texty veľmi explicitne volajú práve po tomto.

Židia sú preto nepretržite podporovaní agitovať, a to v akejkoľvek spoločnosti, v ktorej sa vyskytujú, za zjednotenie celého sveta a takto urýchliť príchod ich sľúbeného a milovaného mesiáša. Propaganda je židovskou špecialitou a nie je náhoda, že sa Židia stali tak vplyvnými v mediálnej sfére. V ich rukách sa koncepty tolerancie a ľudských práv stávajú mimoriadne účinnými zbraňami tzv. bielej viny a to spoločne s obvineniami namierenými proti majoritnej kultúre. V skutočnosti Židov skôr rozpoznáte podľa toho, čo píšu a hovoria, než podľa židovsky znejúceho mena, či vzhľadu.

Pokračovanie…

Psychopatológia judaizmu – II
Psychopatológia judaizmu – III

Preklad: aman, www.protiprudu.org
Autor: Hervé Ryssen
Zdroj: www.counter-currents.com

O Roland Edvardsen

18 komentárov

 1. Židia neprijali im daného Mesiáša,lebo oni chceli ako vyvolený národ vládnuť nad ostatnými národmi tu na zemi.
  Preto ich vodcovia zmanipulovali národ a Spasiteľa,ktorý im povedal,že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta ukrižovali tak,ako to predpovedalo písmo. Tým sa ich náboženstvo stalo satanistickým. Preto už s inšpiráciou diabla napísali nenávistný Talmud a 2 tis. rokov pripravujú vládu svojmu mesiášovi tu na zemi. Sme vo finále.
  Cieľ na ovládnutie je ad:1
  Jedna vláda,na vrchol ktorej dosadia židovského vládcu a vyhlásia za toho pravého mesiáša. Ameriku ovládajú už vyše sto rokov a preto vytvorili EU,aby zbavili národy práva o sebe rozhodovať.To všetko spoja pod jednu vládu. Ešte je otázkou ako ovládnu Rusko.Nechajú vytvoriť Rusov ďalšiu úniu v ktorej potom odstránia nepohodlných vládcov a následne pripoja k severoamerickej a europskej? Zatiaľ to vyzerá na tretiu svetovú,ale poháńaní satanom sa nezastavia pred ničím. Ten má obete rád.
  Rusko a Čína sú za jednu svetovú menu a ruskí pravoslávni tiež prijali masonický ekumenizmus,čo je príprava stáda na spoločné náboženstvo s pohanmi.

  ad:2 jedna mena elektronická -čip ako prístup k účtom. Ak sa potom spriečite akémukoľvek nariadeniu, (napr. očkovanie) jednoducho vám odpoja prístup k účtu. Nebudete môcť ani kupovať,ani predávať,ako to predpovedá Písmo v apokalypse.

  ad:3 Jedno spoločné náboženstvo NEW AGE ,kde si každý verí čo chce.
  Takže zbytočne sa židia kývu pri múre a dodržiavajú rituály keď stále,tak ako ich otcovia odmietajú Spasiteľa. Za zachovanie rituálov nebudú dedičmi Kráľovstva Božieho.
  Uverili lži,preto Boh na nich dopúšťa silu bludu.Ostávajú v omyle a ani ich rabín im nedokázal otvoriť oči:

  https://www.youtube.com/watch?v=f0IcArN8OCU&feature=youtu.be

  Jediná sila,ktorá im v tom mohla zabrániť aj keď majú všetky médiá pod kontrolou bola RKC. Mohli by cez farnosti stádo varovať.
  Preto ju bolo potrebné dostať pod kontrolu,aby ovce neburcovala proti NWO.To sa podarilo ich masonickým ložam na 2 vat.koncile.
  Preto od RKC žiadne varovanie neprichádza,naopak hrajú s vládcami sveta hru na demokraciu.
  Píšu to v poslednej kapitole Protokolov sionských mudrcov. Na vrchol dosadia žida zo svätého semena dávidovho a vyhlásia za toho pravého mesiáša a Krista za falošného.
  Biblia ale hovorí,že toto panstvo antikrista bude trvať len 3,5 roka a potom bude nasledovať druhý príchod Ježiša Krista,ktorý ukončí toto všetko.
  Tých 3,5 roka panovania biblického antikrista bude vyzerať takto:
  http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/11370-jak-bude-vypadat-prichod-antikrista-a-apokalypsa-i-mnozi-knezi-budou-slouzit-satanovi.aspx

 2. Zaujímavé, že hoci názov zobrazenej knihy Hervé Ryssena znie
  ako
  “ Psychoanalýza Judaizmu“,
  „prop“
  to preložil ako “ Psychopatológia judaizmu „.

  Je to úmysel,alebo omyl ?

  Predsa, ako vieme Analýza a Patológia sú dve rozdielne veci !

  No ale, termín „psychopatológia“ by bol.vzhľadom na obsah článku výstižnejší !

  Alebo že by pojem „schizofrénia“ bol ešte výstižnejší ?

  Totiž, ako inak nazvať jav , keď niektorí hlásajú mier ,rasovú toleranciu atď… a pri tom praktizujú absolútnu
  ne-tolerantnosť, rasovú nenávisť a ustavične podnecujú nepokoje a vojny ?

  Alebo ešte výstižnejší názov by bol schizofrenická PSYCHOPATIA ?

  Alebo psychopatická SCHIZOFRÉNIA ?

  V každom prípade oboje spadá pod strešný pojem PSYCHO-PATOLÓGIA ,
  ako
  sa vyjadril prekladateľ článku.

  • Aman Againsttime

   Ugoloo, máte pravdu, že originálny názov knihy vo francúzštine znie Psychanalyse du Judaisme ( Psychoanalýza judaizmu), avšak uvedené úryvky, ktoré som preložil je možné nájsť na nete v angličtine pod nadpisom Psychopathology of Judaism ( Psychopatológia judaizmu). Každopádne pojmy psychoanalýza a psychopatológia sa dajú chápať aj synonymicky. Napr. taká wikipédia definuje psychopatológiu nasledovne: http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychopatol%C3%B3gia

  • Alebo niečo podobné:

   Komunistický fašizmus – alebo – Fašistický komunizmus? Dá sa to od seba oddeliť?

   Čo je správnejšie?
   A kde sú počiatky jedného i druhého? .-)

 3. Chcem si vyjasniť pár nezrovnalostí z článku. Vysvetlí mi to niekto ?
  Citujem z článku:
  1)
  “ Každopádne židovstvo môžeme chápať ako „mentálnu rasu“, ktorá bola počas stáročí formovaná hebrejským náboženstvom a univerzálnym projektom – judaizmom.“

  Takže
  pojem „mentálna rasa“ nie je biologická rasa, ale umelo vytvorená názorová rasa formovaná hebrejským náboženstvom ?

  Tomu ale odporuje v článku uvedené :

  „Judaizmus nie je iba „náboženstvo“, koniec koncov množstvo Židov je ateistami alebo agnostikmi, avšak vôbec sa kvôli tomu nepovažujú za menej židovských.“

  Takže, hebrejské náboženstvo je irelevantné a zostáva už len tzv. „univerzálny projekt- judaizmus“.

  A to je čo ? Čím sa dá charakterizovať tento „univerzálny projekt -judaizmus“
  keď hebrejské náboženstvo v ňom nehrá rolu ?

  Čo je v tomto univerzálnom projekte potom podstatné ?

  2)
  “ Židia vnímajú samých seba ako Bohom vyvolených a manželstvo mimo (židovskej) komunity býva často odsudzované. “

  Načo je potom dobré “ striktné dodržiavanie endogamie po mnoho storočí „,
  keď
  za Žida sa považujú aj Chazari s ich tatarsko-tureckou genetickou štruktúrou ?
  Sú aj tí potom “ Bohom vyvolení“ ????

  Na základe čoho potom, keď je to biologicky iná rasa ?

  “ Dnes môžeme lepšie porozumieť tomu prečo bývalí komunisti a ľavičiari……
  prešli na odlišnú stratégiu pre dosiahnutie rovnakého cieľa,
  ktorým je
  vláda RASOVO čistých Židov, nad rasovo zmiešanou spoločnosťou.“

  Akí sú potom Chazari, uznávaní za židov, „rasovo čistí Židia“ ???

  Na základe toho, že v 8.stor. prijali judaizmus- hebrejské náboženstvo ?

  Ale veď v článku sa píše, že náboženstvo Židov nespája, pretože mnohí sú
  ateisti !!!

  Takže, čo spája Židov, keď nie genetická rasa, ani náboženstvo ?

  Kto sú to potom vlastne Židia ? ????
  ————————————————————————————————
  3)
  Podľa toho, čo sa píše v článku, pod pojmom politický projekt – „Judaizmus“
  sa dá potom
  rozumieť už len politický projekt, ktorý vlastne s judaizmom nemusí mať nič spoločné
  a je len „FALSE FLAG“ na lodi, ktorej smer
  je
  determinovaný PSYCHO -PATOLOGICKÝMI a schizofrenickými názormi, ako aj praktikami chorých mozgov !!!

  Tak to aspoň z článku pre mňa vyplýva. Ak sa mýlim, dúfam, že mi to niekto
  vyvráti logickými a vecnými argumentami.

  No, alebo, jednoduchšie -môj príspevok bude vymazaný ? :-))

 4. Ugoloo.. zatial len k prvemu bodu co mas nejasnosti.Univerzalny projekt judaizmu mozes chapat ako nejaku ich DUCHOVNU AGENDU ( misiu ).Samozrejme ak mas nejake duchovne poslanie nepotrebujes k tomu nevyhnutne ( nabozenstvo a modly ) Mozes ale nemusis.Ti duchovne ,,slabsi,, alebo este nie pevni ( nepresvedceni ? ) sa ,,POSILNUJU,,( mentalne baterkovo dobijaju ) nabozenstvom,ti silnejsi duchom ho nepotrebuju….ti uz ho maju pevne v sebe ti uz preskocili ten stupen modlarstva Ten ich projekt je protikladom ,,SPOLOCNEJ ( ludskej ) LOGIKY,,musime si ale ujasnit co je ta spolocna logika ?….napr. OD PRIRODY ( od tvojho duchovneho tvorcu ) ..ti nie je vytvorene ( dane ).sa miesat s druhymi.To nie je ale TVOJE mentalne rozhodnutie ako oni ( zidia ) by ti chceli tvrdit.to je ZAKON PRIRODY !..to uz bolo geneticky zakodovane na zaciatku aby sa nejaky ,,ORIGINAL,, duchovny tvor zachoval a mnozil.To nema nic spolocne s nenavistou a toleranciou.Ty mas rad nesolenu polievku tento svet ti hovori ze si ju mas osolit a okorenit,ta originalna chut sa strati a pride ina chut.Ak odmietnes sol svet ta obvini ze ty sol nenavidit a nemas k nej toleranciu.

 5. Ak chces pochopit, kto su zidia,musis sa vratit spat kde to vsetko zacalo…. k stvoreniu cloveka.V Biblii sa dozvies ze pri zaciatku sa spomina MNOZNE CISLO ohladne Bohov.Ludska rasa nebola vytvorena zrejme len jednou Inteligenciou ale bolo ich viac. Je napisane…Nebudes sluzit inym bohom a pod.Ludsky mozog je v podstate vysoko sofistikovany kompjuter a jeho myslienky su vysledkom nejakeho programu.Ak sa myslenie niektorych ludi radikalne o 180 * lisi od druhych tak ten myslienkovy ( program ) bol niekde niekym zmeneny aby vytvoril protipol.Teraz si treba polozit otazku :..robia ( myslia ) to tito ludia NASCHVAL alebo skutocne tomu veria ?….oni tomu fakt veria !

  • audi- z tohto môžeš pochopiť kto sú tí bohovia,ktorí manipulujú ľudstvom:

   • Ano to video som niekde videl, tie veci su realne.Pre nejakeho cloveka co sa o to nezaujima je to len blud a rozpravka .a posmech Pretoze veci, ktore by mal clovek spoznat ( alebo aspon vycitit ) su SKRYTE a to poriadne. to dava logiku. to je strategia a plan Ale ludia co robia zle skutocne nevedia co robia aj ked ich obvinujeme Kristove posledne slova na krizi ( ak tomu verime ) to dokazuju.Odpust im lebo nevedia co robia.Ale co to znamena ?…ten clovek je doslovne zhypnotizovany tou silou on robi nieco protiprirodne aj niekde v svojej hlbke to tusi ten duch ale jeho Mozog je akoby zmagnetizovany nejakym elektrickym polom,ktore vyzera ako nejake nase Ego ( kopia ducha ) s negativnymi emocialnymi pocitmi.A tato spinava duchovna zmes sa nam neuprosne tlaci do citov a im podliehame .Teda aspon ti ktorych sa pravda nedotkla.

    • audi-
     Pozor,nie všetci!
     Zákonníci a farizeji,ktorí ukrižovali Mesiáša vedeli čo robia. Oni dokonale poznali písma,aj proroctvá o Mesiášovi. Aj Herodes po návšteve troch kráľov si dal zavolať židovských predstavených a tí mu presne povedali kde sa má narodiť a všetko,čo je prorokované o ňom.
     Farizeji a zákonníci ho ale odmietli prijať,lebo oni chceli panovať tu na zemi a nechceli sa pokoriť a byť sluhami blížnym,ale uctievanými pánmi ,preto zmanipulovali národ.
     Nad tými zmanipulovanými,ktorí to vykonali sa modlil „Otče,odpusť im,lebo nevedia čo činia“. Tí nevedeli.
     Tí,čo ich na to naviedli áno!
     Tak je to aj teraz.Tá hrstka zločincov čo vládne svetu slúži satanovi s plným vedomím.Aj ich služobníci ohlupujúci ľudí či u nás,alebo u susedov vedia aká je pravda a s plným vedomím hovoria na čierne biele a opačne. (viď teraz aféra Sikorski v Poľsku)
     Aj učenie cirkvi rozlišuje medzi nepriateľmi našimi, ktorým máme odpúšťať a modliť sa za nich a nepriateľmi Božími,ktorí otvorene bojujú proti Bohu a jeho príkazom.

 6. Tito Bohovia maju moc ,,OHYBAT MYSLENIE,,cloveka. Do slova a do pismena.Najlepsi priklad je homosexualita.Je to nejaky laboratorny pokus cloveka…. jeho myslenie je doslovne OHNUTE s priamociarosti a namiesto toho je navedene na sexualne a eroticke zblizenie k rovnakemu pohlaviu Ten clovek ( homosexual ) to dokonca obhajuje a nevidi v tom nic zle..preco ?…jeho ( originalny ) program bol vygumovany.A tento svet nam (od prirody ) tvrdi ze mame tolerovat hociake pokusne programy ))….multi kulti.. to je idea aby duch bol degradovany.Duch sa nemiesa miesa sa len HMOTA -material.Chcete mat dobru ocel ? musite zmiesat viacero prisad.Zrejme niekto chce vytvorit v buducnosti noveho oceloveho ducha,ktory pozbiera vsetky primesy z kazdeho a vytvori noveho cloveka.

 7. Ten spisovateľ to zobral za správny koniec.

  GPP (Globálny parazit prediktor) ich !b!oh ktorí (toto nieje preklep) si ich vyvolil (boh=pravdepodobne pozostatok egyptskej „vládnej“ vrstvy a možno ešte staršej atlatídskej….), to rozohral na dlhé lakte lebo rozpoznal že globalizácia je objektívny proces. Všetko záleží na základe akej koncepcie, ale prebehne globalizácia. Pretože ak na tej ich, sme v prdeli. Možno sa Boh (áno teraz to píšem správne) alebo ináč aj všeho-mír-ny HNR rozhodne takúto civilizáciu zničiť rovnako ako tú atlatídcku.

  Ináč viete prečo (asi) je to žena v zmiešaných manželstvách?
  1. žena „správne“ židovsky vychovaná si vie vydupať tie „správne“ veci. (táto technológia sa vždy používala pri manipulácii vlnivými mužmi)
  2. žena „správne“ židovsky vychová deti (nehovorím o viere ale koncepcie parazitického spôsobu života židov)
  Možno to má aj hlbšie dôvody – el mag pole ľudí (aura)+genetika (viď vedy.sk) ale tieto 2 body sa zdajú byť najpreukaznejšie

 8. audi
  ako tak citam co pises: Zrejme niekto chce vytvorit v buducnosti noveho oceloveho ducha,ktory pozbiera vsetky primesy z kazdeho a vytvori noveho cloveka….
  mam dojem ze si nim prave ty,, new age ,,.. budes mat problem sa odmotat z tychto hluposti.

  • Milan

   Odmotat od hluposti ?…to ze plan iluminatov je znizit pocet obyvatelstva a vsetko zcentralizovat.Jedna svetova vlada,jedna svetova mena,jedna svetova armada ajeno svetove nabozenstvo.Mily priatelu buducnost bude podobna GULASU kde sa vsetko dokopy zmixuje.Ak sa toho dozijes TY budes mat s tym problem ))

 9. Ďakujem „audi“ za tvoj názor. Zaujímavý, možno niečo na tom bude.

  Je možné, že ľudia neboli vytvorení len jednou vesmírnou inteligenciou,
  ale
  rovnako je možné, že tí tzv. „bohovia“ patrili jednej vesmírnej inteligencii
  a
  ako sa domnieva Erich von Däniken, ľudské bytosti ich všetkých
  – ino-planétnikov-
  nazývali „bohmi“.

  A je aj možné, že ich biologicko-genetickými pokusmi mali v úmysle vytvoriť
  rozumovo dokonalejší druh človeka,
  teda
  človeka s vyšším inteligenčno-intelektuálnym potenciálom,
  inak povedané ľudí na MYSLENIE
  a
  človeka s jednoduchšie konštruovaným mozgom- ako ľudí na fyzickú prácu,
  na boje s divými zvermi v džungli, atď…..

  Tí prví mali zjavne šéfovať tým druhým. Možno preto sa ani nemali medzi sebou miešať.
  No, ale stalo sa. Zjavne sa pomiešali sa.
  A
  tak sa stalo, že na našej planéte Zem máme aj taký druh človeka, ktorý „učiť sa nevie a robiť sa mu nechce“.

  Ale, je taký prešibaný, že dokáže parazitovať na tých SOMÁROCH,
  ktorí sa vedia učiť, ako aj na tých, ktorým sa chce robiť.
  Aby
  mohol na nich parazitovať, musí ich najprv ovládnuť.
  A síce
  prešibanosťou, manipuláciami, klamstvami, podvodmi ,alebo bezcitnou krutosťou.
  Len nesmie mať SVEDOMIE, ktoré by mu to nedovolilo.
  A
  tak sa stane, že mizivé percento takýchto ľudí dokáže ovládnuť obrovské masy.

  Neurobiológovia hovoria, že sú to PSYCHOPATI a je ich vraj len asi 6 % obyvateľstva.

  Preto zjavne aj tí tzv. „bohovia“ ušli a niekde vo vesmíre čušia ako vši pod chrastou.
  Bola by možná aj takáto teória ? To je totiž moja vlastná :-))

 10. maršal Žukov

  Henry Makow – Rakovského protokoly

 11. maršal Žukov

  mesiáš prišiel už dávno, ale oni ho zavraždili

Leave a Reply