Domov / Hlavná strana / Spoločnosť / Empatia bez sympatie

Empatia bez sympatie

vaticanČlánok, v ktorom sa Andrew Hamilton (online autor špecializujúci sa na problematiku rasy a židovskú otázku) zaoberá otázkou vnímania empatie a sympatie u Židov.

Židia sa vyznačujú unikátnymi psychologickými vlastnosťami, ktoré ich na rozdiel od nežidov vo výraznej miere profilujú. Jednou z týchto vlastností, ktorá je pre Židov typická pri interakcii s jednotlivcom, ako i počas pôsobenia v skupine, je vnímavosť k pocitom, nuansám, túžbam, myšlienkam, či emóciám nežidov. Vedia odhadnúť ľudí rôznych rás a veľmi dobre s nimi komunikovať. Toto je nepochybne jeden z dôvodov, prečo je medzi nimi tak veľa mediátorov.

Keď Židia chcú, tak dokážu dobre kooperovať s rôznymi typmi ľudí – extrovertmi i introvertmi, bohatými a chudobnými, s ľuďmi všetkých rás, dokonca i veľmi komplikovanými osobami a to diplomaticky, ohľaduplne a taktne, zatiaľ čo počas tohto procesu trpezlivo skrývajú svoje vlastné myšlienky a pocity.

Napriek ich výraznej ľahostajnosti o blaho belochov, černochov, mesticov, Arabov, Aziatov a kohokoľvek iného – Židia sú tí najneľudskejší ľudia na zemi – dokážu citlivo a dôverne komunikovať s individuálnym členom akejkoľvek rasy, či subkultúry a to veľakrát i celkom nekonvenčne, ako keby títo ľudia patrili k nim.

Avšak za touto fasádou zdanlivej láskavosti a sympatie sa skrýva chlad a inštinkt dominovať nad ostatnými a manipulovať s nimi. V ich prípade však nejde o neúprimnosť v takom zmysle v akom sa zvykne chápať, ale toto správanie je dôsledkom ich rozdvojenej mysle.

Som presvedčený, že táto schopnosť,t.j dať belochom – a vlastne všetkým gójom – pocit sympatie a pohodlia je analogická, hoci vo viac subtílnej a sofistikovanej podobe tomu, čo sa označuje ako „víťazná osobnosť“. Ide tu o vysoký level spoločenskej spôsobilosti a spoločensky dominantný osobnostný profil, ktorý psychológ J. Philippe Rushton identifikoval medzi čiernymi. Rushton poznamenáva: „…černosi sú sebeckí, zhovorčiví, spoločenskí, srdeční a priateľskí. Psychometricky povedané, skórujú vyššie v pásme extroverzie. Okrem toho sú tiež menej starostliví, plachí a bojazliví ako bieli. (Vyriešenie hádanky afrického IQ: „Vyhrávajúca osobnosť maskuje nízke skóre, VDare. Com, August, 12, 2004).

Konkrétny príklad

Americký katolík – laik popísal stručnú diskusiu, ktorú mal v roku 2011 s izraelským veľvyslancom vo Vatikáne potom, čo mal možnosť vidieť jeho prejav vo františkánskom kláštore s výhľadom na ruiny starovekého Forum Romanum.

Keď došlo na otázky publika, tento katolík položil slušnú, hoci predsa len citlivú otázku o krutom zaobchádzaní s Palestínčanmi zo strany Izraela. Neskôr jeden františkánsky kňaz v súkromí veľvyslancovi zaďakoval, pričom predniesol nasledujúce slová: „Nemôžeme rozmýšľať týmto spôsobom. Sme katolíci.“

Neskôr izraelský veľvyslanec, obklopený dvoma ozbrojenými bodyguardmi, prístúpil k mužovi, ktorý sa pýtal na Palestínčanov a začal sa s ním baviť o Amerike, filmoch o Laurelovi a Hardym a ďalších nekonvenčných témach. Izraelčan si očividne tohto muža premeriaval, dokonca je možné, že sa ho snažil identifikovať.

Rasovo síce naivný katolík, avšak stále viac uvedomelý než väčšina gójov ďalej píše:

„Zvláštne je, že počas tých minút, kedy sa mi prihováral, som cítil, že je medzi nami úprimný vzťah. Naozaj sa mi páčil a cítil som k nemu akúsi blízkosť, takú ktorú som necítil, keď som sa predtým rozprával s kňazom. Viera tohto veľvyslanca je mi cudzia. Jeho prejav pred nami a pred pápežom bol očividne iba taktickým cvičením v pokračujúcej dezinformačnej kampani Izraela. Napriek tomu som necítil nič iné, než úprimnú náklonnosť tohto oficiálneho vládneho predstaviteľa k môjmu kmeňu (katolíkom).

Prečo by som však mal cítiť väčšiu blízkosť k tomuto mužovi, než ku kňazovi, ktorý zdieľa rovnaké presvedčenie o tomto svete ako ja? Počas toho ako mi jeho priateľská vysmiata tvár a jeho reč tela ukazovala jeho lásku pre Laurela a Hardyho som spozoroval, že z časti môj pocit náklonnosti k nemu bol pocitom istej ľútosti, ktorú som k nemu začal cítiť. Zdal sa byť príjemným a zraniteľným na rozdiel od ktoréhokoľvek Araba, s ktorým som mal niekedy príležitosť sa rozprávať. Bol som očarený jeho spôsobmi. Jeho aura ma vťahovala do zvláštneho oblaku, v ktorom som pociťoval potrebu identifikovať sa, emocionálne i psychicky, s dávnym utrpením Židov a nezaoberať sa vôbec súčasným utrpením Iračanov, Afgáncov, Lýbijčanov, či Sýrčanov.“

Zopár poznámok k úvahe

Tento pisateľ je nezvyčajne otvorený, úprimný a vnímavý. Napriek tomu jeho objektívne pochopenie nespravodlivosti nezmierňuje psychickú a emocionálnu identifikáciu so Židmi, hoci skutočnosť je taká, že nie je obojstranná. Táto ostrá asymetria je gójom jednoducho neznáma.

Židia bežne cestujú po celom svete, pričom v tomto prípade tu máme izraelského veľvyslanca, ktorý išiel získavať stúpencov do cudzieho prostredia. Izraelčan bol sprevádzaný dvoma ozbrojenými bodyguardmi vo františkánskom kláštore. Toto však nikoho neznepokovalo. Mám za to, že bezpečnostné opatrenia veľmi sofistikované a nákladné, boli poskytnuté Židmi, RKC i talianskou vládou.

Minimálne niektorí účastníci, ako tento pisateľ a františkánsky kňaz, si boli vedomí ľahostajnosti, sebectva a nepravdivosti propagandy a to minimálne na intelektuálnej úrovni.

Napriek hrubo „hriešnej“ a neospravedlniteľnej povahe izraelského správania, tento veľvyslanec dokonca na informovaného poslucháča zapôsobil svojou aurou, jeho „zvláštnym oblakom“, ktorý zapríčinil, že sa muž psychicky a emocionálne identifikoval so Židmi a ich mýtom o perzekúcii, ktorý prevýšil ich mimoriadne a nekonečné drancovanie, ktoré páchali voči ostatným. Jeden by si ešte myslel, že ak by obete boli belochmi, tak by im nikto ani nevenoval pozornosť.

„Izraelčan sa zdal byť príjemným a zraniteľným (!) na rozdiel od ktoréhokoľvek Araba, s ktorým som mal niekedy príležitosť sa rozprávať.“ Muž bol očarený jeho spôsobmi, dokonca cítil k nemu ľútosť.
Židia sú schopní vyvolať takéto pozitívne reakcie v gójoch (a u svojich obetí) dokonca i vtedy, keď páchajú tie najhroznejšie zločiny. Toto zvláštne kúzlo, ako vtiahnutie Winstona Smitha jeho mučiteľom O’Brienom v Orwellovom románe 1984, zapríčiňuje, že gójovia obídu zákony a morálne princípy kedykoľvek ide o Židov.

Táto zvláštna, nehmotná sila alá Svengali (fiktívny charakter Žida z novely Trilby od Georga du Mauriera, pozn.preklad.) je určite hlavným zdrojom židovskej dominancie. Židia disponujú tajomnou schopnosťou vcítiť sa do druhých, skúmať ich z blízka, premerať si ich, porozumieť im, získať si ich, dokonca ich zhypnotizovať, bez toho, aby pociťovali k nim čo i len sebamenšiu úprimnú sympatiu alebo súcit.

Táto disjunkcia (oddelenosť) medzi empatiou (schopnosťou pre citovú účasť alebo sprostredkovanie skúsenosti pocitov, vôle a myšlienok druhých) a sympatiou (úprimný záujem/starostlivosť) je úplne cudzia bielym, ktorí tomu nerozumejú a nedokážu si s tým vhodným spôsobom poradiť. Pre nich sa totiž empatia rovná sympatii. I v angličtine sú tieto slová synonymami. U Židov je to však celkom odlišné.

Pri tomto spojení je veľmi nápadné ako často proces zacielenia a zničenia nežidov zahŕňa vytvorenie intímneho osobného kontaktu s obeťami (v špionážnych kruhoch známy pod termínom HUMINT – z angličtiny Human Inteligence) z časti i ako pokus dominovať, ale väčšinou len chladne posúdiť nešťastie druhého a drzo povýšiť svoj cieľ. Bolo by zaujímavé vidieť, ako by sa Židom darilo v konfliktoch, pokiaľ by túto možnosť nemali.

Niekedy bývajú využívaní i predstavitelia židovskej komunity alebo vládni novinári. Veľakrát je za týmto účelom naverbovaný dôverný židovský priateľ, známosť alebo kolega. Sayanim (Žid žijúci mimo Izraela, ktorý dobrovoľne poskytuje pomoc Izraelu a/alebo Mossadu, pozn. preklad.), bude súhlasiť s tým, že ako Judáš zradí svojho gójskeho priateľa.

Eddie Jacobson – bývalý spoluvlastník obchodu s pánskym oblečením v Kansas City a priateľ Harryho Trumana sa znenazdajky v rokoch 1947-48 obrátil na organizované židovstvo a bol požiadaný o to, aby tlačil na prezidenta pokiaľ ide o uznanie Izraela a aby umožnil väčšiemu množstvu Židov osobný prístup k úradu prezidenta, pričom mal zároveň ako úplatok dodať peniaze a hlasy voličov (metóda cukru a biča).

Taká ADL zase (Liga proti hanobeniu – z angl. Anti-Defamation League, pozn. prekl.) využila Jamesa Jacobsa, priateľa Davida Irwinga žijúceho vo Waghingtone DC, ktorý bol vedúcim pracovníkom NASA a expertom na jadrový potenciál, aby tajne získal osobné informácie o autorovi v rámci ich desaťročia dlhej kampane zameranej na jeho zničenie. Jacobs sa na to podujal veľmi rád, ako keby podrezanie hrdla jeho priateľovi bola pre neho tá najprirodzenejšia vec.

Podľa tajného záznamu ADL z roku 1977 sa Jacobs vyjadril, že „Irving definitívne nie je antisemita…“. Toto zostáva pravdou dodnes, napriek všetkému čo Židia urobili, aby poškodili tohto autora. Ide tu o predvídateľné, osudové a na kolená padajúce reakcie gójov k Židom, ktorí však nimi silne pohŕdajú a utláčajú ich. Vskutku takýto vzťah môže byť opísaný ako sadomacochistický.

Gójovia sú jednoznačne oklamaní. Mýlia si totiž židovské chápanie pre sympatiu s empatiou, pretože v ich mysliach sympatia a empatia idú ruka v ruke. Viac sa starajú o fiktívne židovské utrpenie než o najstrašnejšie bezprávie, ktorého sa Židia dopúšťajú voči ostatným.

V dobách minulých si belosi udržiavali stereotyp o „nevyspytateľnom orientálcovi“. Ak by mali na mysli namiesto východných Aziatov Židov, tak by tento opis bol viac než výstižný.

Autor: Andrew Hamilton
Zdroj: www.counter-currents.com
Preklad: Aman, www.protiprudu.org

O Roland Edvardsen

2 komentáre

  1. Vcelku sa da s autorom suhlasit.Dobrym prikladom je homosexualna agenda.Ti ktori ju presadzuju a propaguju maju Empatiu -vedia sa vcitit do ich problemov homosexualov a ich zaradenia do normalnej spolocnosti.Ale tam nie je uprimny zaujem a starostlivost im pomoct ( Sympatia ) to co robia je len falosna nalepka Ich agenda je vytrhnutie a rozvratenie tradicnych hodnot,oni pouzivaju tychto postihnutych ludi ako NASTROJ Ak by mali skutocnu sympatiu tak by sa ich snazili liecit a dostat ich spat do normalnej spolocnosti.Tak isto ked sa robia vseliake prieskumy medzi ludmi,tu nejde o VYSLEDOK priekumu ( pozor !! )..tu ide o REAKCIU k polozenej otazke alebo teme..to je velky rozdiel

  2. Dalsia ilustracia pritomnosti unikatnej psychopatie.,)) cez vikend som sa dozvedel ze Kievska vlada ( chunta ) ,vraj zastavila vsetky podpory,socialne vydavky,stipendia a dochodky na Donecku a Lugansku .Fondy maju byt prevedene spat do zapadnej casti.Dovodom je vraj podozrenie, ze dochodcovia na vychode su potencionalni TERORISTI a podporcovia separatizmu, tym padom stracaju okamzitou platnostou akukolvek socialnu pomoc,i napriek tomu ze odvadzali cely zivot dane do Kieva…..ano ano je dokazane ze za barikadami v slaviansku stoja 65- 70 rocne zeny a starci s barlami a na invalidnych vozikoch a terorizuju ukrajinsku armadu ))))))))

Leave a Reply