Domov / Dve percentá

Dve percentá

POZOR!

Neuchádzame sa o 2 % z daní.

Ďakujeme.

Ak chcete podporiť naše aktivity a chceli by ste nám pomôcť, máte možnosť prispieť na činnosť nášho občianskeho združenia PROP poukázaním 2 % z Vašich daní.

Potrebné údaje potrebné pre poukázanie 2%:
Názov: PROP
Sídlo: Košice, 040 23, Starozagorská 33
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42252261

Tlačivá na stiahnutie:
Dve percentá

Podporiť nás môžete aj zaslaním finančného príspevku na číslo účtu:
3118657853/0200 (VÚB)

IBAN:
SK30 0200 0000 0031 1865 7853

Ako postupovať pri darovaní 2 % z dane z príjmov

Postup závisí od toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba.

Ak ste zamestnanec:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov najneskôr do 15. februára tohto roku.

2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.

3. Vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2% z dane – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Údaje o našom združení sme už vyplnili. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2% prijímateľovi.

4. Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2011 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní nato, aby previedli Vaše 2% z dane na účet združenia.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2010 – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2% – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.

2. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,32 EUR.

3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení do príslušných kolóniek: PROP, Starozagorská 33, 040 23, Košice, IČO: 42252261. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca tohto roku na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia.

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte si daňové priznanie.

2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8,30 EUR.

3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení do príslušných kolóniek: PROP, Starozagorská 33, 040 23, Košice, IČO: 42252261. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia.

2 komentáre

  1. Na tom odkaze žiadne predpripravené tlačivo nie je.

Leave a Reply