Domov / Hlavná strana / Analýza / Coudenhove-Kalergiho plán – genocída národov Európy

Coudenhove-Kalergiho plán – genocída národov Európy

Masová imigrácia je jav, ktorého príčiny sú systémom stále šikovne skrývané. Multikultúrna propaganda sa imigráciu pokúša falošne vykresliť ako neodvratnú. S týmto článkom hodláme potvrdiť raz a navždy, že toto nie je žiaden spontánny jav. To, čo chcú predstaviť ako neodvratný výsledok moderného života, je v skutočnosti plán vymyslený spoza stola a pripravovaný desaťročia. Jeho cieľom je úplné zničenie vzhľadu celého kontinentu.

Paneurópa

coudenhove-kalergiLen zopár ľudí vie, že jedným z hlavných iniciátorov procesu európskej integrácie bol ten istý človek, ktorý navrhol genocídny plán pre európske národy. Je to temná osoba, o existencii ktorej davy nevedia, ale elita ho považuje za zakladateľa Európskej únie. Jeho meno je Richard von Coudenhove-Kalergi. Jeho otec bol rakúsky diplomat menom Heinrich von Coudenhove-Kalergi (s prepojeniami na byzantskú rodinu Kalergiovcov) a jeho matka Japonka Mitsu Aojama. Kalergimu sa vďaka svojim úzkym kontaktom so všetkými európskymi aristokratmi a politikmi, vďaka známostiam svojho otca – šľachtica a diplomata – a pohybom v zákulisí mimo žiary publicity, podarilo presvedčiť najdôležitejších vodcov štátov o svojom pláne, čím z nich urobil podporovateľov a kolaborantov „projektu európskej integrácie“.

V roku 1922 založil vo Viedni „Paneurópske“ hnutie, ktoré si kládlo za cieľ vytvoriť Nový svetový poriadok, založený na federácii krajín pod vedením Spojených štátov.

Európska integrácia bola prvým krokom vo vytváraní svetovlády. Medzi prvými podporovateľmi boli českí politici Tomáš Masaryk a Edvard Beneš, a bankár Max Warburg, ktorý investoval 60 000 mariek. Rakúsky kancelár Ignaz Seipel a budúci prezident Rakúska Karl Renner prevzali zodpovednosť za vedenie „paneurópskeho“ hnutia. Neskôr ponúknu svoju pomoc francúzski politici ako Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi, atď.

So vzostupom fašizmu v Európe sa od projektu upustilo a „Paneurópske“ hnutie bolo donútené k rozpusteniu, no po druhej svetovej vojne sa Kalergimu, vďaka horúčkovitej a neúnavnej činnosti a podpore Winstona Churchila, židovskej slobodomurárskej lóže B’nai B’rith a veľkých novín, ako New York Times, podarilo zariadiť, aby vláda Spojených štátov plán prijala. CIA sa neskôr ujala dokončenia projektu.

Podstata Kalergiho plánu

V svojej knihe „Praktischer Idealismus“ Kalergi naznačuje, že obyvatelia budúcich „Spojených štátov Európskych“ nebudú ľuďmi starého kontinentu, ale druhom podľudí, produktmi miešania plemien. Jasne vyjadruje, že národy Európy by sa mali krížiť s Ázijčanmi a farebnými rasami, čím vytvoria mnohonárodné stádo bez akejkoľvek kvality a ľahko kontrolované vládnucou elitou.

Kalergi vyhlasuje zrušenie práva na sebaurčenie a následne elimináciu národov za použitia etnických separatistických hnutí a masovej migrácie. Aby bola Európa kontrolovaná elitou, chce ľudí premeniť na jedno homogénne zmiešané plemeno černochov, belochov a Ázijčanov. Kto je však touto elitou? Kalergi to podrobne objasňuje:

Človek budúcnosti bude zmiešanej rasy. Rasy a triedy dneška postupne zmiznú kvôli eliminácii miesta, času a predsudkov. Eurázijsko-negroidná rasa budúcnosti, zovňajškom podobná starovekým Egypťanom, nahradí diverzitu národov a diverzitu jednotlivcov. Namiesto zničenia európskeho judaizmu, Európa proti svojej vôli skultivovala a vzdelala týchto ľudí, vedúc ich do ich budúceho stavu ako vedúceho národa prostredníctvom tohto umelého evolučného procesu. Neprekvapuje, že ľudia, ktorí ušli z giet a väzení, sa stali duchovnou šľachtou Európy. Takže, milosrdná starostlivosť, ktorú Európa poskytla, vytvorila nové plemeno aristokratov. Toto sa stalo, keď sa európska feudálna aristokracia zrútila kvôli emancipácii Židov (kvôli činom, ktoré vykonala Francúzska revolúcia).

Hoci žiadna učebnica Kalergiho nespomína, jeho myšlienky sú vedúcimi princípmi Európskej únie. Viera, že národy Európy by sa mali zmiešať s Afričanmi a Ázijčanmi, aby bola zničená naša identita a vytvorená jedna miešanecká rasa, je základom všetkých miestnych politík, ktoré si kladú za cieľ ochraňovať menšiny. Nie z humanitárnych dôvodov, ale kvôli nariadeniam vydanými bezohľadným režimom, ktorý tajne pripravuje najväčšiu genocídu v histórii. Coudenhove-Kalergiho Európska cena sa každé dva roky udeľuje Európanom, ktorí vynikli v podpore tohto zločinného plánu. Medzi ocenenými touto cenou sú Angela Merkelová a Herman Van Rompuy.

Podnecovanie ku genocíde je tiež základom ustavičných výziev Organizácie spojených národov, ktoré požadujú, aby sme prijali milióny imigrantov, ktorí majú „napomôcť“ s nízkymi mierami pôrodnosti v EÚ. Podľa správy zverejnenej v januári 2000 v posudku Organizácie spojených národov v New Yorku s názvom „Rozdelenie obyvateľstva“, pod pojmom „Imigračné nahradenie: Riešenie pre znižujúce sa a starnúce obyvateľstvo,“ Európa bude do roku 2025 potrebovať 159 miliónov imigrantov.

Človek by sa mohol čudovať, ako môžu byť takí presní v odhadoch imigrácie, hoci to nebol vopred premyslený plán. Je isté, že nízka miera pôrodnosti by sa dala ľahko zvrátiť vhodnými opatreniami na podporu rodín. Je to rovnako jasné ako to, že prínosom cudzích génov nie je ochraňovať naše genetické dedičstvo, ale že umožňujú jeho vymiznutie. Jediným účelom týchto opatrení je úplne zdeformovať našich ľudí, aby sa zmenili na skupinu ľudí bez národnej, historickej a kultúrnej súdržnosti. Skrátka, politiky Kalergiho plánu boli a stále sú základom oficiálnych vládnych politík zameraných na genocídu národov Európy prostredníctvom masovej imigrácie. G. Brock Chisholm, bývalý riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie potvrdzuje, že sa naučil lekciu Kalergiho plánu, keď hovorí: „To, čo ľudia na všetkých miestach musia urobiť je, aby obmedzili miery pôrodnosti a podporovali zmiešané manželstvá (medzi rôznymi rasami), toto je zamerané na vytvorenie jednej rasy vo svete, ktorý bude riadený ústrednou autoritou.“

Závery

Ak sa pozrieme okolo seba zdá sa, že Kalergiho plán sa plne realizuje. Čelíme fúzii Európy s tretím svetom. Pliaga medzirasových manželstiev vytvára každý rok tisíce mladých ľudí zmiešanej rasy: „Kalergiho deti“. Pod duálnymi nátlakmi dezinformovania a humanitárneho omámenia, podporeného sexom mužov s mužmi, sa Európania učia zriecť svojho pôvodu, zriecť svojej národnej identity.

Služobníci globalizácie sa nás pokúšajú presvedčiť, že popretie našej identity je pokrokovým a humanitárnym činom, že „rasizmus“ je zlý, pretože chcú, aby sme všetci boli slepými spotrebiteľmi. Teraz je nevyhnutné viac než kedykoľvek predtým, aby sme čelili klamstvám systému, aby sme prebudili revolučného ducha Európanov. Každý musí vidieť pravdu, že európska integrácia predstavuje genocídu. Nemáme inú možnosť, alternatívou je národná samovražda.

Poznámka prekladateľa: Hoci dôvody, kvôli ktorým sa Kalergi rozhodol tak ako sa rozhodol, nás nijako zvlášť nezaujímajú, pokúsime sa zodpovedať na otázku, ktorú by si čitatelia určite položili: Prečo európsky aristokrat s flámskymi, poľskými, grécko-byzantskými koreňmi a dokonca s nejakou samurajskou krvou vo svojich žilách (od svojej matky) bol takýmto architektom v rukách temných síl? Dôvody, podľa nášho názoru, sú viaceré, idiosynkratické, psychologické a… ženy.

Preto pozorujeme osobnosť so silnými snobskými postojmi, aroganciou a – dovoľte mi použiť ten pojem – „zvrhlým elitárstvom.“ Taktiež fakt, že jeho matka bola Ázijčanka, možno vytvoril vnútorné konflikty a frustrácie, niečo, čo sa môže stať ľuďom s takým temperamentom. Ale najrozhodujúcejším faktorom musí byť „správna teenagerka“, ktorá – samozrejme náhodou – bola po jeho boku a stala sa jeho prvou ženou (vo veku 13): židovka Ida Roland, ktorá sa neskôr stala slávnou herečkou.

Európska rada – Coudenhove-Kalergiho cena putuje k prezidentovi Van Rompuyovi

vanrompuy16. novembra 2012 bol prezident Európskej rady Herman Van Rompuy ocenený Coudenhove-Kalergiho cenou počas zvláštnej konferencie vo Viedni, oslavujúcej 90 rokov Paneurópskeho hnutia. Cena sa udeľuje každé dva roky vedúcim osobnostiam za ich mimoriadny príspevok ku procesu európskej integrácie.

Rozhodujúcim faktorom, ktorý mu pomohol vyhrať cenu, bol vyrovnaný spôsob, akým prezident Van Rompuy vykonával svoje povinnosti na novej pozícii prezidenta Európskej rady, ktorá bola založená Lisabonskou zmluvou. Poradil si s touto zvlášť citlivou vedúcou a koordinujúcou úlohou s duchom odhodlania a zmierenia, pričom zároveň sa kládol dôraz na jeho zručnú arbitráž európskych záležitostí a neutíchajúcemu záväzku voči európskym morálnym hodnotám.

Počas svojho prejavu pán Van Rompuy opísal zjednotenie Európy ako mierový projekt. Táto myšlienka, ktorá bola tiež cieľom práce Coudenhove-Kalergiho, je po 90 rokoch stále dôležitá. Ocenenie nesie meno grófa Richarda Nicolausa von Coudenhove-Kalergiho (1894-1972), filozofa, diplomata, vydavateľa a zakladateľa Paneurópskeho hnutia (1923). Coudenhove-Kalergi bol pionierom európskej integrácie a vo svojej práci spopularizoval myšlienky federálnej Európy.

Medzi držiteľmi ocenenia sú federálna kancelárka Nemecka Angela Merkelová (2010) a prezidentka Lotyšska Vaira Vike-Freiberga (2006).

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: Riccardo Percivaldi

O ::prop

11 komentárov

 1. Všetky svinstvá páchané na narodoch sa zrodili v hlavách vyvolených. Len mi pripadá zvláštne, že židia zavraždili Krista, vobec ho neuznávaju a stále su v popredi. Ovládaju cca 80% svetoveho bohatstva a zverstvá páchane na národoch Boh im stále odpušta. V Biblii sa píše,že tento spupný lud bude za svoje skutky trestaný. len v praxi to nie je vidiet, stále su vyvolení už sa obávam, že aj na druhom wsvete budu vyvolení Neviem sa v tom zorientovat.

  • Vieš Milan, treba rozlišovať medzi ortodoxnými židmi a medzi sionistickými mudrcami.
   Vraj sa neznášajú. Netreba zdôrazňovať, že za všetko to zlo a krviprelievanie stoja predovšetkým sionisti. Nie som si istá, ale zdá sa mi, že dokonca za holokausom stoja židia.

  • Ježiš Kristus nebol nikdy historickou postavou. Je to len mýtus.

  • Zabúdate na jedno, že Ježiš Kristus bol žid, tak isto ako Eliáš, Elizeus a Ján Krstiteľ. Ono v zásade je jedno akej ste národnosti, či náboženstva, ale je problém s tým, čo kto pácha na ľuďoch vo svojom okolí. Napr. úžeru môže páchať aj protestant alebo aj katolík, prípadne mimozemšťan, cirkev to môže verejne odsúdit aj nemusí, ale škoda na ľuďoch a populácii nastane a otvorí sa okno pre nie priateľského suseda alebo kmeň.

 2. Toľko sprostostí na jednom mieste ako v tomto článku sa len tak nevidí. pripomína to paškvil „Sionské protokoly“ autorom ktorých bola tajná cárska polícia a mala reagovať na Komunistický manifest ako protipól. Toľko sprostostí v Sionských protokoloch silne pripomína tento paškvil horeuvedený. Stačí si zo Sionských protokolov vybrať úplne náhodne dve vety a puknete sa od smiechu.

 3. Že podliehate sionistickému popieraniu authenticity Protokolov je pochopiteľné, pretože vám to tak povedali v škole a o ich pôvode viete len to, že je to “podvrh” cárskej polície, ako to tvrdia oni. Následne asi veríte aj tomu, že oni s tzv. “Ruskou” revolúciou, ako aj vyvraždením cárskej rodiny a miliónov ruských gójov, nemali nič spoločné. Ovšem na váš názor mate právo, ide o to, či vám nevadí, že sa svojimi názormi a tvrdeniami, ktoré samozrejme považujete za “históriu”, zosmiešňujete.
  Predpokladám aj, že o súdnom procese vo švajčiarsko Berne, (14 máj 1935), kde sa jednalo o autenticitu Protokolov, ste nikdy nepočul..
  Predpokladám, že ste nikdy nepočul ani o niekom, menom Arthur Trebitsch, autorovi “Deutscher Geist oder Judentum”, vydané v roku 1921, kde na strane 74 nájdete nasledujúce slová:
  “Každý kto tak, ako autor, si už dávno uvedomil, videl a počul, s depresívnou hrôzou, všetky tie myšlienky, ciele a snahy odvodené od dokonalosti nášho ekonomického, politického a intelektuálneho života a vyjadrené v tých tajných dokumentoch, môže s absolútnou dôverou si byť istý, že predstavujú tie autentické a najčistejšie vyjadrenia univerzálneho ducha, ktorý ide za nadvládou nad svetom; a teda Árijská myseľ, akokoľnek môže byť ovlivňovaná klamstvami a neprávdami anti-semitzmu, nemôže nikdy, za žiadnych okolností vymyslieť takéto metódy aktivity, nečestné taktiky a vôbec, takéto švindle, celkove”.

  Zrejme ste sa nikdy nestretol s týmito vyjadreniami samotných židovských autorov, alebo ich považujete tiež za “sprostosti”?

  New-Yorkský právnik, žid Henry Klein, s odvážnou úprimnosťou otvorene povedal že “The Plan” (iné meno pre “Siónske Protokoly) je v skutočnosti “Svetové sprisahanie židovského Sanhedrinu, ktoré túži po kontrole nad svetom”.
  Protokoly (i.e. THE PLAN o Svetovú nadvládu) sú pravdivé a autentické a vedúci Svetového Sionizmu ustanovili The Grand Sanhedrin, ktorý túži po kontrole nad svetom”.
  Potom ešte dodal: “Židia ma vyhnali z kmeňa, pretože som odsúdil ich zločinné plány”

  * * *
  Píšúc v máji 1927, René Gross, francúzsky žid hoivorí v “Le Nouveau Mcrcure”:
  “Dve Internacionály, Financie a Revolúcia s nadšením pracujú. Sú to DVA FRONTY ŽIDOVSKEJ INTERNACIONÁLY….Existuje židovská konšpirácia proti všetkým národom.

  * * *
  Joseph Lemann (nemecký žid) v jeho knihe “The Entrance of the Jews”, hovorí:
  “Existuje PLÁN PEKLA dezorganizovať kresťanské spoločenstvo”.

  • Sitra ja som protokoly nedokázal prečítať celé, bolo mi z toho zle …. a to som zvládol Solženicinov Gulag relatívne dobre. Trochu si zašpekulujem, dosť silne pochybujem, že by ich vyfiltroval nejaký rodený žid zo základov Thalmúdu, skôr by mi to sadlo na židovského konvertitu, buď protestanta alebo katolíka s velmi zlým osudom. Takto účelovo „zjednodušiť“ vieru svojich otcov, nech je akákoľvek, nedokáže nikto normálny, ale len oploštené monštrum, preto typujem konvertitu. Aj u nás sa zvykne hovoriť poturčenec je horší od Turka.

   • Jánosz

    To není žádné „zjednodušení“ – Protokoly sionských mudrců vyjadřují právě skutečného židovského národního ducha – který směřuje k židovské vládě nad světem, postavené na židovské „nadřazenosti“ a „podřadnosti“ Nežidů (židovským slovníkem označováni jako „Gojímové“). Stačí pohlédnout do Talmudu, který je židovskou národní duší:

    Midrasch Talpioth 225: „Nežidé byli stvořeni, aby sloužili Židům jako otroci.“
    Orach Chaiim 57, 6a: „Nežidům je třeba se vyhýbat jako všemu nečistému, například jako neštovicím, vepřům a lejnu.“
    Kethuboth 3b: „Soužití Nežidů je jako soužití oslů.“
    Zohar II, 4b: „Porodnost nežidů musí být masivně potlačována.“
    Sanhedrin 104a: „Všude, kam (Židé) přijdou, budou knížaty.“
    Schabbat 105a:„Já (Jahve) vás (Židy) činím praotcem národů, činím vás vyvolenými mezi národy, činím vás králi nad národy, činím vás milovanými mezi národy, činím vás nejlepšími mezi národy, činím vás nejdůvěryhodnějšími mezi národy.“
    Zohar I, 168a: „Židé se vždy musí snažit oklamat nežidy.“
    Babha Kama 113a: „Každému Židovi je dovoleno používat lež a křivou přísahu, aby přivodil Nežidovi zkázu.“
    Talmud IV/3/54b: „Majetek gójů je jako majetek bez pána, a každý (Žid), který se jej zmocní, se stává jeho vlastníkem.“
    Erubin 43b: „V čase Mesiáše se všichni (Nežidé) stanou otroky Židů.“
    Moed kattam 17a : Jestliže žid chce učinit zlo, měl by jít do města kde ho nikdo nezná a spáchat ho tam.
    Erubin 21b : Kdokoliv neuposlechne rabíny zaslouží si smrt a bude potrestán v pekle, kde se bude vařit ve výkalech.
    Sanhedrin 58b : Jestliže se pohan dotkne žida, musí pohan zemřít.
    Sanhedrin 57a : Žid nemusí platit pohanovi mzdu za vykonanou práci.
    Sanhedrin 90a: Kdo četl Nový Zákon (nekanonické knihy) nemá žádnou účast ve světě budoucím.
    Yebamoth 59b: Žena, která obcovala se zvířetem si může vzít židovského duchovního. Žena, která souloží s démonem si může vzít židovského duchovního.
    Hagigah 27a: Žádný rabín se nemůže dostat do pekla.
    Baba Mezia 59b: Rabín vedl diskusi s Bohem a porazil Ho. Bůh připustil, že prohrál.
    Shabbath 116: Židé musí zničit knihy křesťanu, to jest Nový Zákon.
    Gittin 69a: Pro uzdravení těla žida, ať vezme prach, který leží ve stínu kolem toalety, smíchá to s medem a sní to.
    Yebamoth 63a: Adam souložil se všemi zvířaty v zahradě Eden.
    Yebamoth 63a: Zemědělství je nejnižší povolání.
    Sanhedrin 55b: Žid se může oženit s tříletou dívkou (doslova : tři roky a den).
    Sanhedrin 54b: Žid může souložit s dítětem pokud je starší devíti let.
    Kathuboth 11b: když dospělý muž obcuje s malou dívkou není to nic
    Gittin 70a: Člověk přicházející z toalety by neměl souložit dokud neujde půl míle, protože ho provází démon. Jestli bude souložit, narodí se mu epileptik.
    Menahoth 43b-44a: Židovský muž je povinen říkat následující modlitby každý den : Děkuji ti Bože, že jsi mne neučinil pohanem, ženou či otrokem.
    Soferim 15, Pravidlo 10: “Tob shebe goyyim harog” (dokonce i ti z nejlepších pohanů by měli být zabiti).
    Kerithoth 6b: Ten kdo lije posvěcený olej nad dobytkem či nádobou není vinný, jestliže ho lije nad pohany (goyyim) nebo mrtvými je nevinný. Zákon týkající se dobytka a nádob je správný, protože je psáno :
    “Nesmí se vylít na tělo nepovolaného člověka” (Ex. 30:32) a dobytek a nádoby nejsou lidé (Adam).
    Kodex Majmonida, svazek 10: “Je to nicméně micva (náboženská povinnost) vymítit židovské zrádce, minnim a apikorsim, a způsobit jim pád až do propasti zničení, dokud budou způsobovat nepříjemnosti Źidům a obracet lid od Boha, jako to dělal Ježíš Nazaretský a jeho žáci a Tzadok, Baithos a jejich žáci. Kéž jméno bezbožníka shnije.”
    Sanhedrin 59a: „Zavraždit gojíma je jako zabít divoké zvíře.“
    Abodah Zara 26b: „Nejlepší z nežidů musí být zabiti.“

    • ……….Zaujalo ma z toho Talmud IV/3/54b: „Majetek gójů je jako majetek bez pána, a každý (Žid), který se jej zmocní, se stává jeho vlastníkem.“ – trochu mi to pripomína bolševické, čo je tvoje je aj moje, ale čo je moje, do toho ťa nič a ešte Hagigah 27a: „Žádný rabín se nemůže dostat do pekla.“ Tento text je totálne vadný. Dá sa ním riadiť, ale ak zredukujeme existenciu na to čo poznáme, je toto tvrdenie totálnym teologickým hoaxom a riadiť sa ním dokáže len asociálny a primitívny psychopat, ktorý z princípu nemá dosah na iných ľudí.
     ………….V realite je nebo a peklo stav mysle alebo vedomia. Peklo je stav a úroveň vedomia pri ktorej jedinec prežíva na úrovni egoistického červa, ktorého pri živote držia iba nakódované inštinkty, možno aj pudy. Prežívanie na tejto úrovni Untermenschen je dôstojné vojnového stavu bez pravidiel, ktorý vnucujú americké elity svetu a je obrazom rovnakého stavu ich mysle, zrejme tak isto bez pevných pravidiel. Na moslimov to efektívne zaberá, reagujú na všetky provokácie, ale do nekonečna to prevádzkovať tak isto pri tejto intenzite nemôžu. Je pravda američania sa dali nahuckať na to, že aj v mierovom období držia vojnovú ekonómiu, za čo platia tribút v podobe prisťahovalectva.
     ……………Nebo je naproti tomu stav mysle, keď individum je schopné preciťovať emócie ako pozitívne, tak aj negatívne. Ono nerešpektovanie Nového zákona má svoje biologické a kompetetívne bonusy pre jedinca, avšak vo vyspelej civilizácii je to z dlhodobého pohľadu velmi neúpešný model chovania pre spoločnosť – prítomnosť týchto predátorov a riadiaceho myslenia ju skôr alebo neskôr.naprogramuje na autodeštrukciu. Starý zákon a jeho deriváty sú šité na prežitie a prežívanie malých komunít vo velkej spoločnosti, alebo v divej prírode, jeho aplikácia v kultúrnom kontexte väčšiny je nešťastná sama o sebe ako celý etnicizmus alebo nacionalizmus nafúzovaný na tieto praučenia, viď. rozprášenie Vespasiánom a Titom vtedy (mimochodom dnes zaživame komický extrém, keď dnešný pupok sveta je ovplyvnený touto nešťastnou vysoko-kompetetívnou menšinovou filozofiou; Rimania so svojim štátom, ktorý do značnej miery riadili zákony, by sa na súčastnosti asi neveriaco pobavili ako to robí teraz ich porazený a rozprášený nepriateľ).
     ………….V zásade už dnes sa dá povedať, že Spojené štáty sú rozdelenou spoločnosťou a čakajú len na moment, kedy sa do toho obujú iné veľmoci, ktoré ju spravodajsky, etnicky, geograficky a vojnovo naporcujú. V princípe sa čaká len na to, kým dokonale prehnijú a susedia nájdu spôsob ako na tom zarobiť. Až po reálnej vojenskej porážke sa prejaví, či konštrukt ako americký národ je niečo reálne, alebo vyfabrikované. Choré navyšovanie armádneho rozpočtu a armády v mierovom čase, vojnová ekonomika v mierovom čase, výroba nepriateľov, masívne prisťahovalectvo, čím ďalej, tým vyššia kontrola energetických zdrojov nepriatelmi sa donekonečna ťahať nedajú. Slabosť mandátu, ktorú má inak osobnosť silná ako Donald Trump, je len odrazom slabosti Spojených štátov v historickom čase. Aj oproti takým Litevcom a Lotyšom sú celé USA slabé ako mucha vo víchrici času.

Leave a Reply