Domov / Hlavná strana / Multikulturalizmus / Čo sa to deje so Švédmi? A tiež s ďalšími bielymi?

Čo sa to deje so Švédmi? A tiež s ďalšími bielymi?

Opäť tu máme ďalšiu ukážku z nekonečného zoznamu sebevražedného správania Švédov – tentoraz zo strany poslankyne európskeho parlamentu za stredopravú (!) Liberálnu stranu Cecilie Wilkström, ktorá je znepokojená utopením niekoľkých Afričanov v Stredozemnom mori, ktorí sa pokúšali dostať do Európy. Všimnite si, ako je opäť spomenutý holokaust, ako paradigma požadujúca od Západniarov, aby sa zapojili do patologického altruizmu, prijali diverzitu a svoje vyvlasnenie.

V súvislosti s nedávnou katastrofou v Stredozemnom mori sa švédska poslankyňa Európskeho parlamentu Cecillia Wikström usiluje o presadenie celoeurópskej kampane pre „legálne a bezpečné cestovanie do Európy“ pre migrantov. Podľa nej členské štáty EÚ v súčasnosti nevyvíjajú dostatočné úsilie pre zabezpečenie bezpečného prechodu imigrantov, na čo budú budúce generácie nazerať podobne, ako na tolerovanie holokaustu.

Európska poslankyňa – ktorá je dlhodobým obhajcom bezpečnejšieho prechodu pre utečencov, ktorí hľadajú útočisko v Európe – sa objavila na titulkoch novín potom, čo sa pre švédsku televíznu stanicu SVT vyjadrila, že budúce generácie budú prirovnávať prístup vlád členských štátov EU k politike appeasmentu počas 2. svetovej vojny.

V rozhovore pre The Local stredo-pravá politička za Liberálnu stranu hovorí:

„Stojím si za tým, čo som povedala… Myslím si, že moje deti a vnúčatá sa budú pýtať, prečo sme viac nepomáhali ľuďom unikajúcim pred Islamským štátom alebo násilím v Eritreji či kdekoľvek inde, pričom sme vedeli, že zomierajú po tisícoch. (Naopak, tvoje deti a vnúčatá sa budú čudovať, ako si mohla byť tak naivná a morálne skrachovaná, že si dovolila, aby sa z nich stala menšina v oblasti, kde ich národ dominoval tisícky rokov., pozn. autora) Ľudia si budú klásť rovnakú otázku ako po vojne: „Prečo sme nič neurobili, ak sme si boli toho vedomí?“. My Švédi sme dovolili, aby naše železnice boli použité na transport Židov do nacistických koncentračných táborov.“

Od polovice minulého týždňa bolo zachránených približne 11 000 migrantov a súčasné trendy naznačujú, že minuloročný počet 170 000 migrantov v Taliansku bude v roku 2015 prekonaný.

Mnohí z migrantov cestujú do ďalších krajín vrátane Švédska, ktoré zo všetkých štátov EU prijíma najviac žiadateľov o azyl na jedného obyvateľa.

Pani poslankyni očividne nevadí skutočnosť, že drvivá väčšina Afričanov by milovala žiť v Európe a tým, že im pomôžeme v bezpečnom prechode zaistíme, že ich sem príde ešte viac. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti žije v Afrike vyše miliarda ľudí a na konci tohto storočia sa predpokladá, že ich bude 4,2 miliardy, bude mať Švédsko i zvyšok Európy plné ruky práce, obzvlášť ak si uvedomíme, že tu nie je nijaký predvídateľný koniec chudoby, útlaku a vojen, ktoré sú endemické pre tento kontinent.

Takýto spôsob uvažovania však nie je obmedzený len na jediného švédskeho politika alebo Afriku. Švédsko už v roku 2013 oznámilo, že príjme všetkých sýrskych utečencov kvôli prebiehajúcej občianskej vojne. Dokonca i v prípade ukončenia vojny bude týmto utečencom udelený permanentný pobyt vo Švédsku.

Čím to, že sú Švédi tak sebadeštruktívne veľkorysí a prijímajú politiku, ktorá z nich urobí menšinu v zemi, v ktorej sa usadili pred vyše 8000 rokmi? Nevadí im „obrovský deficit bývania“, nezamestnanosť 7,6%, štatistika znásilnení zo strany prisťahovalcov a celkové finančné bremeno (každý pracujúci Švéd v konečnom dôsledku prispieva svojim mesačným platom na imigrantov)?

Zatiaľ čo sa nedávno vo Švédsku uskutočnila prednáška zvolaná Stranou Švédov (ktorá presadzuje, aby občanmi Švédska boli iba ľudia, ktorí patria do západného genetického a kultúrneho dedičstva),mal som možnosť počuť niekoľko príbehov ilustrujúcich túto patológiu. Naivná a dôverčivá žena pozvala do svojho bytu skupinu cigánov, aby im poskytla jedlo a miesto na spanie. Za to jej zaplatili skupinovým znásilnením.

Ďalej som si všimol v uliciach množstvo cigánskych žobrákov, vrátane mužských žobrákov, čo mi prišlo celkom nezvyčajné, keďže muži sú zvyčajne menej príťažliví pre darcu. Ale vo Švédsku to očividne funguje. (Podľa mojich skúseností sú cigánskymi žobrákmi väčšinou podlízavé ženy nosiace malé dieťa).

Jeden môj korešpondent, ktorý nedávno odcestoval do Švédska, mi písal o tom, ako raz stretol skupinu mladých Švédov, ktorí zbierali príspevky pre Tanzánčanov. Keďže si všimol mnohých cigánov v tejto oblasti, poznamenal, „že čím viac ich človek bude živiť, tým viac ich sem príde a budú okupovať vašu krajinu“. Na to mu táto partia Švédov odpovedala: „Ale prečo? My ich tu chceme. Milujeme diverzitu.“ Neveriacky sa ich spýtal: „Vy tu naozaj chcete viac cigánov?“, na čo mu odpovedali : Áno, áno, my ich tu vítame. My Švédi milujeme diverzitu.“

Ako vidíte vo Švédsku sú dokonca profesionálni žobráci vítaní.

Švédi sa zdajú byť v tomto smere najhoršími v rámci belošských krajín, avšak podobné prístupy môžeme vidieť prakticky všade. Hispánsky študent vo svojom príspevku pre AmRen uvádza:

„Nerozumiem bielym. Neustále vidím bielych univerzitných študentov, ktorí radostne sledujú, ako mizne nielen ich národ, ale aj ich gény. Hovoria o tom, že by boli šťastní, ak by nemali deti, alebo ak by ich mali s nebielymi.

Keď sa pokúšam s mojimi bielymi spolužiakmi alebo kolegami diskutovať o rase, väčšina z nich je apatická alebo dokonca nepriateľská.“

Tu je video o americkej rodine, ktorá sa rozhodla mučiť svoje 2 biologické deti tým, že si adoptovala 8 Afričanov.

Tu sú 2 fotky z internetovej stránky venovanej zhromažďovaniu fotiek mladých belochov pomáhajúcim nebielym v Afrike a inde vo svete.

altruists-e1429911038325

altruist2

Nie je ťažké si domyslieť koľko vlastných detí asi budú mať títo mladí bieli tridsiatnici v budúcnosti, zatiaľ čo napomáhajú väčšej plodnosti nebielych. Môže mi niekto ukázať príklady nebielych, ktorí by sa správali rovnako z čisto altruistických dôvodov? Neviem o žiadnom. (Židia v diaspóre pomáhajúci čiernym sa nepočítajú, rovnako ani ich podpora nebielej imigrácie a multikulturalizmu na Západe). Prečo tak mnoho bielych, častokrát tých najlepších a najmúdrejších, má také potešenie z pomoci ľuďom, ktorí sú úplne odlišní?

Som si istý, že každý kto teraz číta môj text si spomenie na nejaké podobné prípady. Moja prednáška vo Švédsku mala za cieľ vysvetliť túto situáciu. Video, ktoré som tu publikoval má názov „Psychologické mechanizmy západného vyvlastnenia“. Powerpointovú prezentáciu, ktorú vo videu nie je vždy dobre vidieť, si môžete stiahnuť tu:

V mojej prednáške kladiem dôraz na individualizmus, ktorý považujem za jadro nášho problému. Na úvod som však začal diskutovať o dvoch mechanizmoch, ktoré sú častou témou na mojej stránke TOO – o tom, že súčasný systém masívne podporuje ambicióznych jedincov v tom, aby ničili svoj vlastný národ (a obzvlášť priťahuje sociopatov typu Billa a Hillary Clintonových, Tonyho Blaira, a pod.) a že súčasná dominancia morálnych a intelektuálnych ideí nepriateľskej elity vedie k tomu, že mnohí bieli akceptujú legitimitu ich vyvlastnenia.

Hlavná časť mojej prednášky sa zaoberá evolučnými koreňmi lovecko-zberačskej kultúry, ktorá je obzvlášť prominentná v severnej Európe. Je tu hneď niekoľko historických príkladov, ako napr. hnutie za ukončenie otroctva a obchodu s otrokmi, ktoré začalo v neskorom 18.storočí. Tieto hnutia vznikli dávno pred židovskými intelektuálnymi hnutiami, o ktorých píšem v mojej knihe „Kultúra kritiky“. Židovské hnutia tiež poskytli morálnu kritiku Západu, ktorá bola z veľkej časti úspešná i preto, že ladila s kultúrnymi tendenciami, ktoré neboli pre žiadnu inú oblasť tak typické ako pre Západ. V rukách týchto židovských intelektuálov, ktorí rozhodne neboli motivovaní altruizmom a empatiou, sa však tieto tendencie – typické pre Západniarov – stali zbraňou, ktorá vytvorila súčasné nešťastie, kedy je západná civilizácia a pokračujúca existencia západných ľudí vážne ohrozená.

Ďalej som tiež diskutoval i o týchto dôležitých mechanizmoch:

– o individualizme, ktorý vedie k tomu, že koherentné skupiny nie sú založené na príbuzenstve, ale na reputácii a akceptácii morálneho rámca skupiny,

– o direktívnej kortikálnej kontrole podvedomých mozgových mechanizmov, ako je napríklad etnocentrizmus, kontrole mediálneho a akademického diskurzu nepriateľskou elitou, ktorá nabáda bielych, aby potlačili svoje prirodzené kmeňové tendencie (Bieli sa vyznačujú nižšou hladinou etnocentrizmu ako ďalšie rasové skupiny, ale rozhodne im nechýba tribalizmus),

– o systéme postavenom na osobnej láske/empatii/starostlivosti, ktoré vo vyššom stupni vedú k relatívne bezohľadnej empatii a následne až k patologickému altruizmu.

Ide o ťažkú, intelektuálne náročnú oblasť, ale je dôležité, aby sme jej porozumeli. Ako som poznamenal i na konci: mojim cieľom je, aby si bieli boli vedomí svojich patologických altruistických tendencií a lepšie kontrolovali svoje pocity. Akákoľvek psychologická tendencia, ktorá vedie k sebadeštrukcii je v skutočnosti patológiou – vlastne možno povedať, že ide o ultimátnu patológiu.

Článok Dr. Kevina MacDonalda What’s wrong with the Swedes — and so many other Whites? vyšiel na stránkách The Occidental Observer dňa 25.04.2015

preklad: Aman, www.protiprudu.org

O Roland Edvardsen

72 komentárov

 1. V tomto štádiu je možné zabrániť nekontrolovateľnému prílivu negrov a inej predovšetkým arabskej a ukrajinskej hávede do Európy ( strednej a východnej, západná je už dávno stratená ) jedine uzatvorením hraníc a prísnou hraničnou kontrolou. Zároveň je nutné eliminovať vplyv skupín ( piatych kolónii chazarov vo vnútri štátu ohrozujúcich domáce obyvateľstvo), na rozhodovanie vlády a parlamentu a všeobecne výkonnej moci v štáte.

  • no v Anglicku uz odpredali aj vsetky vodarenske spolocnosti…..teraz im Cinania diktuju ceny za vodu a stocne…..takto bude asi aj u nas ze sa budeme ukracovat o vodu a posielat do afriky…..je to nezmysel ktory vymyslel niekto ved ak nemaju dostatok vody predsa potrebuju znizit pocet obyvatelov ale aj napriek suchu v afrike sa ich pocet zvacsuje……takze to znamena ze clovek vodu nepotrebuje……to je sebadestrukcia hospodarstva…..na ktore doplatia dalsie generacie…….Slovensko ako aj svedsko potrebuje dostatok paliva na zimu a tu treba dodat…..ze EU staty maju povinnost chranit tieto lesne zdroje tak ako sa to robilo pred rokom 89 sadenim stromov……inak skoncime ako betonova jungla………kazda krajina v Afrike,EU,USA,Azii,amerike by mala prijat povinne kvoty stromov na pocet jedneho obyvatela a kvoty na pocet stromov na jedno auto aby sa lepsie dychalo…….a to aj na obsah spalenej nafty,benzinu……a kto by tieto kvoty nedodrziaval mal by sankcie,a samozrejme pokuty ……jedna sa hlavne aj o kvalitu zivota…..nie len natrepat ludi na jedno miesto vladou,vziat im dochodky,a nech otrocia……to ozaj sme na IQ hojdacom koniku???? Len doplatme na to budeme mrznut v sene…..a dakto sa bude vyhrievat na slniecku…….

   • nie ja ti nieco poviem ktomu…..AJ keby sme ich sem vzali tak aj tak im nepomozeme lebo pred vystavanim vodnej nadrze v egypte bolo 30 milionov ludi……a teraz je to 90 milionov apredpoklada sa ze rok 2017 bude 100 milionov……takze svedsko maco robit aby im pomohlo v tej rychlosti……ta pomoc nieje na spravnej ceste……a to nevravim o dalsich statoch ako chcel pomahat Vilko rozboril…..Kenya 2009 mala 38 milionov obyvatelov a v roku 2014 uz 45 milionov obyvatelov a to im Vilko poslal len zopar topanok a nejaka skola nejake drobne……to z takej pomoci ozaj nejako vybudovali len dalsie problemy…..takze teraz ak znovu neposlu tak tam moze nastat hlad a preto ja taketo charitativne zbierky volam zabijacke nakolko ak prestanu zberat tak premnozena populacia zacne umierat hladom…..ale tazko to niekomu vysvetlit Uganda 2002-24milionov Uganda 2005-28 milionov,Uganda 2013- 38milionov…..takze kde je sucho????kde je hlad???? ake problemy????a to nevravim o preskoceni 5metroveho plotu ked knam utekali…..husky husky podte domov

 2. „Ide o ťažkú, intelektuálne náročnú oblasť.“

  Práve som sem také niečo chcel dopísať, keď som došial k tejto vete.
  Toto sebaničiace správanie aj keď len malej časti bielych, je naozaj jedna z vecí ohľadne rasy a vývojových stratégií, ktoré nie sú ceľkom jasné. Faktor sionistickej manipulácie, mocenekého tlaku a premývania mozgov od malička to celé nevysvetluje. A ak aj je to hlavnou príčinou, aj tak sú takéto sebaničiace správania prejavom slabosti, ktorý sa musí zmeniť.

  • Aman Againsttime

   Norman, na túto tému by som v budúcnosti chcel ešte preložiť zopár textov – ide o veľmi zaujímavú (a dôležitú) tému. Áno, bieli majú v sebe zakódovanú tendenciu byť otvorení voči cudzincom. A čím viac na sever ideš, tým je táto tendencia silnejšia. Ide o to, že v časoch doby ľadovej, keď naši predkovia museli zápasiť s ťažkými životnými podmienkami bolo stretnutie ďalších ľudí a dôvera a otvorenosť voči nim výhodnou stratégiou, keďže to zvyšovalo šance pre prežitie v ťažkom prostredí.

   Naopak, v prostredí, kde bol dostatok zdrojov (čiže v južnejších oblastiach) sa ako výhodná stratégia presadila nedôvera – ľudia sa tam báli cudzincov, ktorí by prišli a zobrali im ich zdroje.

  • Ach.jaj Vy inteligenti ťažký, také.hovadiny tlieskať až v riti sviští. Somariny že kde je aká tendencia. Švédi, Dáni,Nóri majú vymytí mozog už viac ako 100 rokov. Kým? Stavebnou spoločnosťou a evanjelickom cirkvou. Stačí si pozrieť ich literatúru a hudbu a výtvarne umenie. Fuj degenerovany hnus,už dlho. Môžte hádať kto im to doviedol. Zvrátené a odporne. Inak to ani nemohlo.dopadnúť.

   • Aman Againsttime

    Ty už sa naozaj potrebuješ vyliečiť zo svojej patologickej nenávisti k luteránom. Belošské protestantské krajiny sa vždy vyznačovali lepšou vzdelanostnou a životnou úrovňou.

    Najviac chudoby, najväčšia negramotnosť, najviac rôznych excesov typu incest a pod., to všetko bolo v rámci Európy vždy viac zastúpené v katolíckych krajinách.

    Dokonca i dnes, majú katolíci v priemere nižšie IQ a vzdelanostnú úroveň, ako protestanti a ateisti.

    Schválne, koľko ľudí na Slovensku ovláda plynule angličtinu a koľko vo Švédsku?

    • Ty sa liec sam, podla seba sudis mna. Ja s luteranmi zijem. Tak mi nevykladaj hluposti. Hovorim uplne ale uplne o niecom inom. Fakt si najprv nastuduj realie. Konkretne severske staty su tak prelezene masonmi a tak su ovladli ich narodne cirkvi, ze maju vlastne cirkevne loze. Skoro kazdy knaz je tam mason, alebo cakatel medzi lionmi alebo rotarianmi. Bol tu spickovi clanok o tomto na prope pred 12 rokmi asi.
     a tento stav trva aspon 150 rokov. Odtial duju tieto vetry. Preto sexualna revolucia, feminizmus, multikulti a vsetko toto je hlboko zakorenene v Svedsku. Skratka su rozlozeny na atomy . Davno. Kde tu vidis, moju nenavist? To je popis ako sa to dialo. Precitaj si svedskych nobelistov spisovatelov tam to jasne popisuju uz okolo roku 1900.

     • V škandinávskych krajinách chodí do kostola minimum ľudí. Cirkvi tam majú úplne slabý vplyv – na čokoľvek. A tvoja RKC je tiež poriadne prepchatá masonmi, tak čo tu riešiš?

      Okrem toho ty si výslovne zaútočil na ich literatúru, hudbu a umenie. Naopak, ja napr. považujem škandinávsku hudbu a kultúru za jednu z najlepších. Je to prekrásna krajina s krásnymi a inteligentnými bielymi ľuďmi – a o to viac ma rozčuľuje, čo sa tam deje.

      Škandinávci sú viac bielymi ako iní bieli – a preto sú i viac zraniteľnejší voči multi-kulti. Sú to až príliš veľkí dobráci a liberáli a táto ich mentalita v konečnom dôsledku prilieva do ohňa ich deštrukcii.

     • Kurnik sopa, este raz a pomaly!!! Vsetko ma svoj vyvoj. Dnes je rozklad dovrseny vo Svedsku. Ano dnes vo Svedsku do kostola chodi malo ludi a naco? Ved uz to pobabrali. Murin, svoje urobil, murin moze ist. Ano dnes su na rade katolici, preto sa utoci na RKC.
      Ja hovorim o vyvoji. SVEDOV UZ DODRBALI. KONIEC. A teraz sme na rade my ostatny. Per partes. Myslis ze sa tesim? Myslis ze ma to tesi?Nie. Ano a slo to cez kulturu. Zvratenu, odpornu. Cez sexualnu vychovu. Ja sa im neposmievam. TO CO UROBILI VO SVEDSKU PRED 80 ROKMI IDU ROBIT U NAS DNES!!!!
      stekas na nespravny strom.

     • Aman Againsttime

      Ach, tá vaša sexuálna výchova…
      Vieš ty vôbec o tom, že v európskych katolíckych krajinách sa rodí v priemere ešte menej detí ako v škandinávskych protestantsko/sekulárnych? A skôr než mi odpíšeš, že je to tým, že tam majú viac farebných (čo istotne má svoj vplyv), tak spomeniem Island.

      Island má mieru pôrodnosti 2,1 dieťaťa na ženu, pričom ide o veľmi sekulárnu a liberálnu krajinu. Tiež upozorňujem na to, že ľudia neislandského pôvodu tvoria iba 6% z populácie a v drvivej väčšine ide belochov (väčšinou Poliakov).

      Je tomu tak vďaka dobre robenej prorodinnej a prosociálnej politike, ktorá umožňuje ženám skĺbiť kariéru s materstvom.

      Nebyť šialeného multi-kulti, boli by škandinávske krajiny takmer bielou utópiou.

     • Ach ta ich sexualna vychova. Vies ked mi taxikar v Stockholme, vysvetloval ake su svedske zeny blaznive, tak by na tom nebolo este nic zvlastne, ale kedze bol cierny ako box, tak sa stalo za to povypitovat. Ze chcu si len za…t , daju si urobit decko a potom si ziju svojim zivotom. Milion milencov, hocijakych, hlavne ciernych a arabov ale ziaden vztah. Skratka hovoril mi opromiskuite. Kde je prirodzeny odpor bielej zeny voci cernochovi?
      Ja to poviem za seba, mne sa cierna zena, ako milenka hnusi.

     • Aman, ako hovoríš, nebyť multikulti rasivej imigrácie posedných desaťročí, sú škandinávske krajiny príkladom, vzorom a dôkazom hodnôt bieleho etnika.

      Všetko ostatné je druhotné. Náboženstvo ma také formy, aké mu dala krv. Som už tu spomínal, že bieli nordici by aj islám premenili na svetonázor kľudu a mieru. Ba dokonca aj katolicizmus, hm 🙂

      Je to tragédia, že gangréna došla až tam.
      Ale hovorím, ja som si nie istý, nakoľko je choroba tej „tolerancie“ naozaj rozšírená, možno to len tak pôsobí na nás, ktorí tam nežijeme. Masmédia, aj keď im človek neverí, propaganda pôsobí, klame. Možno si vo švedsku myslia svoje a čakajú na správnu chvílu, bohvie.

     • Aman Againsttime

      Svarga, netvrdím, že feminizmus, gender mainstreaming a podobné záležitosti nie sú problém. Sú, a preto som dodal, že škandinávske krajiny by boli TAKMER bielou utópiou. Avšak záujmy LGBTI a feministiek (ktorí patria už do mnou spomínanej širšej židovskej koalície) musia vždy ustúpiť židovskému záujmu rasovej výmeny. A ver tomu, že radikálni moslimovia ako prvých budú likvidovať práve LGBTI a feministiky.

      Na druhej strane škandinávske krajiny v mnohom ukazujú smer napr. už v spomínanej rodinnej a sociálnej politike alebo i vo vzdelávacom systéme.

      A popravde, nemyslím si, že by boli škandinávske ženy nejak výraznejšie promiskuitnejšie ako iné Európanky. Áno, sú o niečo nezávislejšie a sebavedomejšie (ale tak tomu bývalo i v minulosti – napr. Vikingovia boli známi tým, že im priznávali viac práv a slobody, ako iné európske, resp. kresťanské spoločnosti).

     • Aman Againsttime

      Norman: „Je to tragédia, že gangréna došla až tam.
      Ale hovorím, ja som si nie istý, nakoľko je choroba tej “tolerancie” naozaj rozšírená, možno to len tak pôsobí na nás, ktorí tam nežijeme.“

      Samozrejme, že je i kopec Švédov, ktorí proti multi-kulti bojujú. A mám dojem, že sa ich odpor stále rozširuje a stupňuje. Ich bojovný vikingský duch ešte stále nezomrel (a dúfajme, že ani nikdy nezomrie). 🙂

     • Mili priatelia, ja tu nevediem nabozensky spor. Ja tu opisujem MECHANIZMUS ROZKLADU. Uz viac krat som Vam povedal, ze Vase myslenie je nie je konzistentne. Luterani boli preto prvy na rane lebo ich strukturu alebo pyramidu moci bolo lahsie zdolat. Nebolo v tom nic nabozenske a teologicke. Preto sa na nich sustredili ako prvych. Najprv znicili ich cirkev, potom sa sustredili na ostatne. KROK ZA KROKOM. LGBTI, gender nicomu ustupovat nebude, pretoze ma s multikulty a invaziou moslimov spolocnu mater aj otca, ako si spravne napisal. Ciel zidovstva nie je zaviest vo Svedsku sariu ale Chaos !! Karty nerozdavaju moslimovia ale zidia! A v tom je ta nekonzistentnost. Zabudas co je pricina, co je nasledok a co ciel a kto to riadi.

     • Aman Againsttime

      Svarga, ja chápem tomu, ako to myslíš. Áno, historicky boli protestantské cirkvi benevolentnejšie k SM, židom, atď. Protestanti v katolíckych krajinách boli často členmi SM lóži, atď. Nechcem teraz pôsobiť ako ich apologét (mimochodom mne je katolicizmus práve pre jeho tradicionalizmus vo všeobecnosti o niečo bližší, hoci v niektorých aspektoch preferujem protestantov). Každopádne všetko má svoje príčiny a dôsledky. Človek by si mohol tiež položiť otázku, prečo protestanti tak často konšpirovali proti RKC. Nebude to náhodou i tým, že ich katolíci neustále prenasledovali a utlačovali?

      Pokiaľ ide o LGBT a feminizmus treba ich skôr vnímať ako podmnožinu ďaleko širšieho problému. Napr. homosexuálne manželstvo je podružný problém v porovnaní s multi-kulti a poklesom pôrodnosti, pretože jeho reálny dopad bude v porovnaní s vyššie spomenutým zanedbateľný. Ide o ideologický problém, ktorý z časti slúži i na polarizáciu spoločnosti.

      Keď sa nad tým zamyslíme, tak je to celé tak absurdné. LGBT a feministky by namiesto nezmyselných prajdov mali v skutočnosti poriadať protimoslimské a protiimigračné protesty, keďže tie nebiele hordy, ktoré sa na nás valia, sú nositeľmi extrémne homofóbnej a myzogínnej kultúry. Ale skôr opak je pravdou – čo je len ďalšou ukážkou, že ide o židmi kontrolované skupiny.

    • Ano, severske krajiny maju vysoku zivotnu uroven, lebo geny su spickove ale ja hovorim o rozklade cez samovyvolencov a murarov, tak sa laskavo ukludni a zacni citat a potom rozmyslat. CLANOK JE PREDSA O ROZKLADE, CI? Ci?
     Tak reaguj k veci a nie ad hominem a ked si precitas par svedskych romanov z obdobia 1900 az 1950. Pozries niekolko svedskych filmov tzv, svedskycej modernuy ingmara bergmana, bude Ti to jasne a nebudes trepat o tazkej intelektualnej otazke. A zaroven sa nebudes divit ako maly Jojo nad káčerom.

     • Rozklad zdravého etnika nemožno dosiahnuť nejakými prijebanými murármi v zásterách.
      To sa dá dosiahnuť iba zlými génmi, a toto svinstvo aplikujú v škandinávii až posledných pár desaťročí.
      Nejaké posraté filmy sú absolútne nevýznamné a nepodstatné. Tie odvádzajú najmä tvoju pozornosť od podstatného – genetiky.

     • Velmi sa mylis. Upadok zacal uz okolo 1900. Priprava pre multikulty.

     • Sam si protirecis.odkial sa tam vzali tie zle geny?.. ved tam ziadne neboli. Vravim Ti postupny upadok od r. 1900 a potom to uz od 1980 islo rychlo. Sami vitali Africanov, tak ako to je opisane v clanku. Zamienas si pricinu a nasledok. Nasledok je multikulty, pricina je rozklad ktory spustili SM.

     • Odkial sa vzali prisťahovalci? Pricestovali. Toľko sa rýpalo do Iraku, Iránu, celej Afriky, až sa to začalo postupne valiť.
      Na to nepotrebovali žiadnych slobodomurárov, ani stovky rokov dekadencie.

     • Aman Againsttime

      Svarga, postupný úpadok od roku 1900? Tvoj problém je v tom, že ty modernitu automaticky zamieňaš za úpadok. Si podobný (stratený) prípad ako Dugin. 🙂

      Prestaň si idealizovať slovenský katolícky vidiek 19.stor., ako nejakú neskazenú, romantickú utópiu a predkladať ho ako ideál, o ktorý by sme sa mali pokúšať. Namiesto toho si skús napr. prečítať takého Vavra Šrobára:

      „Náš ľud v tých dobách nevedel skoro ničoho o nákazlivých chorobách. Nemoc považoval za akési fatálne dopustenie božie. Príde vraj, nevieš ako a kedy, a tak sa zase stratí a človek sa buď uzdraví alebo zomrie podľa riadenia božieho. Život na dedine nebol radostný, ba skôr samé trápenie a bieda. Neraz sa mi prihodilo, že mojim poučeniam ľudia neverili. Jestliže celá rodina pila, vtedy som nepochodil; ak manželka nepila, tak mi ona priskočila na pomoc a karhala manžela. Našiel som rodiny, v ktorých pili pálenku už i malé deti. V lete, keď bola práca na poli, v niektorých dedinách dávali piť nemluvniatkam odvar z makovíc aby spali, alebo im matky dávali v pálenke namočený chlieb alebo cumlík, aby sa omámili.“

      zdroj: Vavro Šrobár, Z môjho života, 1946

     • Rozpravky kamarat. Nic si neidealizujem ani nenaklamavam. S tym Duginom si ma pobavil. Ciastocne mas pravdu v tom, ze si myslim, ze moderna=upadok. Ak sa totiz pozrieme co sa presne mysli pod modernou= kubizmus, dadaizmus, futurizmus, existencionalizmus, fauvizmus,konstruktivizmus, kakofonia,,,,,
      To vsetko spada pod tzv. Modernu a v tom nevidim nic ine ako upadok.
      Kde sa „umelec“ tvari, ze nieco chce vyjadrit, ale zakladny problem pana „umelca“ je ten, ze sa nedostal ani po zakladnu hranicu, teda po slusne zvladnute remeslo. Ja zbieram umenie roky a nic lepsie ako prace Rembrandta nepoznam. To je skutocna moderna, je tam dokonale remeslo, je tam vlastny pohlad, bravura, genialita. Predbehol dobu o 400 rokov. A to nechodil do ziadnej skoly . Ale Rembrantdov, Michelangelov, Mařákov, Bachov,Beethovenov, Mozartov je zalostne malo. A je lahsie namazat vykaly na platno a tvarit sa velmi moderne a nepochopene ako driet ako mula s malou dusickou a nadejou na uspech.
      Panom Srobarom pohrdam, nakolko vystudoval za peniaze pana Hlinku, trvalo mu to tusim 12 rokov a zradil aj pana Hlinku a predovsetkym vlastny narod.

     • Šrobárom by som sa naozaj príliš neoháňal. Ako sa hovorilo – Vavro Šrobár, slovenského národa hrobár. A v roku 1946 už neudržal ani moč, nie to ešte myšlienku. To nie je môj výrok.

     • Aman Againsttime

      Ale prosím ťa, nezužuj celý problém len na umenie (mimochodom mne sa napr. taký futurizmus celkom páči) :-). Okrem toho si neponúkol nijaký vážny protiargument len ad hominem. Šrobára ako osobu nechajme tak a sústredme sa na to, čo ako lekár popisuje. Na jeho osobné skúsenosti, ktoré nám nedávajú zrovna pekný obrázok: chudoba, nevzdelanosť, alkoholizmus, primitivita…

      Modernita to je aj dôraz na rozum, vedu, náboženskú toleranciu a pluralizmus, čiže všetko veci, s ktorými má tvoje abrahámovské anti-náboženstvo problém, takže chápem, že nebudeš zrovna jej veľkým fanúšikom…

      Na druhej strane ja súhlasím, že priniesla v istých oblastiach i úpadok. Avšak nejde o problémy, ktoré by sa nedali vyriešiť jednoduchým odmietnutím kresťanskej antropológie a axiológie. Tie treba nahradiť „pohanským“ pohľadom na vec, ktorý uznáva, že sú tu rozdielne rasy, pohlavia a jednotlivci, a preto by aj mali mať rozdielne práva a povinnosti, a rovnako uznáva, že v niektorých prípadoch musí individuálna sloboda ustúpiť spoločnému dobru.

     • Aman Againsttime

      osmoza, netvrdím, že je to ideálny zdroj, ale nemyslím si, že v tomto by nejak veľmi zveličoval. Alkoholizmus sa zvykne spomínať, ako jeden z vážnych problémov slovenského vidieka.

     • No futurizmus=optimizmus, aj mne vole☺, ked som mal 16 nast. Nechajme Šrobara, neviem sa pren zapalit. A naozaj sa mu neda verit, su to lzi z druhej strany. Apropo alkoholizmus, Ty vytahujes vies sam koho. A ked sa udrelo v reale na povodcov , kto sa zastal svoloče? Vavro Šrobár, slobodomurár, svojho národa hrobár, za Hlinkove peniaze vyštudoval, namiesto 6 rokov, 12 jeho peniaze míňal.

     • Viď Krčmársky král, Šrobárov pán, co to nevidí AA kritik, nadkonfesný elegán? A či, učelová lož, je lepšia ako suchá vec?

     • Amane Amane against time, milovany kamarade, dajme dôraz na vedu a rozum. Pripustme , ze práve kresťanstvo uznáva,že sú tu rozdielne rasy, rozdielne pohlavia a jednotlivci, ktoré by mali mať rozdielne práva a povinnosti a rovnako uznava ze v niektorych pripadoch musi individualnych pripadoch ustupit spolocnemu dobru. Pretoze toto je pravda vecna. Prave tolerancia pravdu potiera. Pluralizmus a tolerancia ako vravela Maria-Terezia je len iny vyraz pre lahostajnost, a my predsa taky nie sme?

     • Aman Againsttime

      Drahý svarga, tolerancia pravdu nepotiera. Jedine, ak máš na mysli toleranciu ku lži. To by sme potom naozaj nemohli tolerovať tvoje náboženstvo. 🙂

      A ja už som ti raz podrobne vysvetľoval, ako je to s tým kresťanstvom. Vyzeralo to, že si ma pochopil, ale teraz si opäť hundreš svoje. Takže sa o to pokúsim 2krát.

      Práve kresťanstvo je v skutočnosti zodpovedné za trajektóriu sekularizácie a modernity. To je ten paradox, ktorí si kresťanskí apologéti tvojho typu nedokážu uvedomiť (ale iné typy kresťanov, ako napr. Havran, sú si toho veľmi dobre vedomí).

      Keď už chceš ten úpadok zobrať naozaj poriadne od podlahy, tak ti môžem napísať, že začiatok úpadku nastáva už v 4.storočí n.l – v čase kedy kresťanstvo a jeho úpadkové (dekadentné) hodnoty ovládli Rím a následne Európu.

      Áno, práve kresťanstvo je zodpovedné za sekularizáciu, pretože sekulárny liberalizmus (ktorý ty ako „správny“ katolík musíš nenávidieť) predstavuje v skutočnosti víťazstvo kresťanských hodnôt nad samotným kresťanstvom. Skutočne, začni čítať Nietzscheho. Práve kresťanský dôraz na pravdu, ako na niečo, za čo je cenné zomrieť, bol nakoniec nasmerovaný proti nadprirodzenému, na viere založenému učeniu. A akonáhle boli nadprirodzené elementy kresťanstva alá „bradatý ujo s anjelíkmi na nebíčku“ odhalené ako podvod a odvrhnuté, tak nič už nestálo v ceste progresívno-utopistickej realizácií kresťanských hodnôt typu: každý ľudský život má cenu, všetci sme si rovní, čierni bieli spojme sily, atď.

      V skutočnosti sa tieto vyššie spomenuté hodnoty stali dominantnými na Západe už po Konštantínovom fatálnom omyle – ale našťastie pomerne dlhú dobu neboli skutočne brané vážne. Prečítaj si Spenglera, hodnoty Nového zákona sú boľševizmom antiky a kresťanstvo zničilo starovekú pohanskú civilizáciu úplne rovnako, ako boľševizmus zničil 20-te storočie.

      Lenže cirkev bola donútená urobiť kompromis s pred-kresťanskými hodnotami a spoločenskými formami. Nedokázala realizovať svoju „boľševickú utópiu“. S veľkej časti bol tento kompromis možný práve vďaka orientácií kresťanstva na „svet po smrti“. A dokonca to nakoniec zašlo až do takej absurdnej situácie, že cirkev prenasledovala ako heretikov tých, ktorí požadovali, aby fungovala podľa hodnôt evanjelií. Avšak akonáhle prišiel triumf protestantskej reformácie a kresťania masovo začali čítať Bibliu, a premýšľať o spôsoboch, ako podľa nej žiť už na tomto svete, tak ničivá sila kresťanských (rovnostárskych, ľavičiarskych) hodnôt/mémov sa úplne oslobodila, aby dokončila svoju prácu.

      Čiže od Ježišovho kázania na Hore až po dnešné pochody transsexuálov v uliciach.

      Už chápeš?

     • Nechapem a nechavam to tak. Nietscheho som cital este ako chlapec, znova a znova. Kiez by si mal nacitane aspon zlomok toho co ja. Myslim, ze vidim svet inak ak Ty. S tym sa uz neda robit zrejme, nic. Inak Lenina, Marxa, som cital od 9 rokov po 22, potom som sa nevedel k tomu prinutit. Takze nechajme to tak. Ja si myslim svoje a Ty tiez. Hovoris mi standartny nazor ktory pre mna nehovori vobec nic nove a nevidim v nom absolutne nic pozoruhodne . Nase svety sa mozu pretat a spojit iba vo vlastenectve a pohlade na rasovu otazku.

     • Aman Againsttime

      Ok. A máš pravdu, že môj názor nie je ničím pozoruhodný – je to totiž pravdivý opis prirodzeného vývoja bez potreby nejakých vonkajších zásahov „tajných“. Samozrejme, že aj tie sa udiali, ale len sotva by niečo dosiahli, nebyť dostatočne vycvičených más. Ak by sa kresťanstvo, komunizmus, atď. objavili v inej dobe, ani pes by po nich neštekol.
      Ale inak súhlasím s tým, že sa v tomto nezhodneme, takže treba prejsť na iné témy. 🙂

    • vidi sa mi ze toto je cele o niecom inom. kultura bielych je v postmodernom obdobi na upadku, svedci o tom dekadencia v umeni, hudbe, vede, nabozenstve, ziadne istoty, hodnoty, a tak sa podvedome obraciame k inym kulturam v iracionalnej tuzbe po najdeni toho, co nam chyba.
     riesenie? navrat k tradicnym hodnotam?myslim na tvorivost, vzdelanie, snazit sa v zivote nieco vybudovat, nieco po sebe zanechat…tvrda praca, nielen na svojom dome, vyzore, snazit sa v praci podat lepsi vykon, robit viac nez sa ocakava… to sa uz zda sa nenosi
     ospravedlnujem sa za pessimismus, bohuzial, v danej situacii snad aj opodstatneny

   • „Ach.jaj Vy inteligenti ťažký, také.hovadiny tlieskať až v riti sviští“

    Nie, ten generátor naozaj nie je zllý 🙂

    Počuj, Svarga, ukľudni sa. Ja viem, si len človek, ale keď si dáš pauzu, vážne ťa ten hnev časom prejde.
    Niekedy sú podobné prívetivé slová kontraproduktívne, ale viac pre teba nemôžem urobiť. Pevne v teba verím – si bezpochby nekonečný zdroj energie, aj teba by bola škoda. 🙂

    • Norman, velmi sa mylis. Sakra poriadne a je to zle. Som kludny. Ano genetika je zaklad o tom sa nemusime priet. V tom je uplny suhlas. Bez dobreho zakladu je kazda praca marna. Ale aj velka kvalita sa da pokazit. Poviem Ti priklad. Zober si vychodne Nemecko. Najvyssia geneticka kvalita bola sustredena tam. A po uzasnom upadku, ktory tu velmi dobre opisal Sitra Ahra, stacilo iba 15 rokov. 1945 az 1965. Nebudem tu opakovat co pisal S.A., suhlasim s jeho opisom bez vyhrad. Moja mamicka, studovala humanne lekarstvo v od roku 1960 spolu s Nemkami. A pamatam si jej spomienky. Nemky lekarky boli synonymom promiskuity s tou najvacsou spodinou a luzou. Brali to rad radom, Arabi, Černosi, Indonezania. A iniciativa vysla z ich strany. Byvali vykvet Nemecka sa zmenil na žumpu.na tie najhorsie kurvy ake si len vies predstavit. A moja generacia ma rovnake spomienky. Moji spoluziaci chodili do medzinarodnych pionierskych taborov. Nemky vo veku od 10 rokov vyssie, neviem ci mali vobec menzes, sulozili s kazdym. Ja som tym reciam neveril, ale po rokoch mi to potvrdil priatel. Proste hnoj, hnus.

    • Tieto osobné príbehy nemajú mc cenu. My sme v krúžku mali východného nemca a ten na MRH prišiel v pohode s referátom o zmluve Molotov-Rinbentrop. A to v čase, keď som o tej zmluve nevedel moc ani ja, pretože to bolo sakra tabu a naozaj internet nejestvoval 🙂
     Bol som mesiac v NDR na brigáde. Spoločnosť bola v pohode, aj ekonomicky aj inak lepšej, ako u nás. Bola to medzinárodná brigácda. bavili sme sa s Nemcami do noci a ani jeden si nedával pred hubu servítky ohladne socializmu. nechcem to súdiť, retože nemci to boli viacmenej bežní a Rusi sa tam dostali len vybraní, ale takí fanatici do komunizmu, akí tam boli z Ruska, to človek nikdy nezažil a nikdy viac nezažije. Povedzme, že to len hrali, ok, ale aj tak. Chalani možno, ale niektoré ženské to nehrali.
     Čo sa týka sexu, ako ti už napísal Aman – to je VAŠA psychoza., večný problém. Zástupná téma, strašiak, ojebávadlo. Rozklad rodiny nie je problém sexu, ale mrálky a ekonomiky (ak by ženy nemuseli pracovať, boli by rodiny ok aj by sa vydávali)
     takže to zavrem – ani Východné Nemecko určite nebola žumpa.

     (prosím ťa, nechcem byť osobný, len ako priateľ: „spolužiaci v pionierskych táboroch“ ti povedali a neskôr ti to „priateľ potvrdil“. Prosím ťa, aspoň to tak blbo nepíš, tieto argumenty z druhej ruky. Dekadencia pubertiakov, apage satanas 😛 )

     • Ja nemam ziadnu psychozu dokonca ani zo sexu nie. Neplet do to Amana. Ja tu nerozoberam politicke nazory Nemeckych zien a dievcat. Ja pisem o ich socialnom spravani konkretne vysokej promiskuite a vysokej afinite k farebnym. To len 15 rokov po vojne. Zda sa mi to zvlastne po vychove k vysokym narokom na partnerske spoluzitie a k vychove k rasovej hygiene. Ich matiek a babiciek. Zrejme sa muselo cosi udiat za tych 15 rokov od vojny.
      Odvolavam sa na spoluziakov, pretoze ja som v pionierskom tabore nikdy nebol. Ziadnom. A reci ako bolo som bral s velkou rezervou. Ale ked mi presne to iste povedal priatel o 15 rokov mladsi ako posledna generacia pionierov z tabora na Rujane, je to uz prilis. Rozmedzie rokov 1960 az 1985. Stale rovnake pribehy. Zrejme to bude tak. Ziadna dekadencia pubertiakov, to su reci dospelych ludi a vzdy rovnake. Ja si to vysvetlujem tak, ze hromadne znasilnovanie prave vo Vychodnom Nemecku sa premietlo do moralky zien. Nie som psycholog ani psychiater, vnimam to ako zlomenu volu alebo ako zlomeneho ducha. To je vsak moj laicky nazor.
      Isteze rozpad rodiny nie je problem sexu, takato hlupost ma nikdy v zivote nenapadla. Samozrejme ze je za tym rozpad moralky a zaroven pritvrdenie ekonomickeho tlaku. Ani jedno ani druhe neprichadza „len tak“ ale je vysledkom tlaku zo strany statu. To sa dialo pocas velkej francuzskej revolucie, VOSR, pocas velkej vojny, pocas 2.sv.vojny. myslim, ze si dostatocne scitany aj bez toho aby som sa zbytocne rozpisoval. Napr. ako sa zmenila zenska moda po roku 1918. Dovtedy nieco nevidane, zeny zacali nosit nohavicovy kostym, bubikopf, fajcili, zacali pracovat a vecerne saty mali asexualnu liniu. Bol to nasledok vojny , nedostatku muzov a zenskej prace.
      Mozeme to hadzat na pubertiakov a apage satanas. Ja skor hladam racionalne vysvetlenie, nakolko verim, ze ludske chovanie ma svoju pricinu. Dokonca aj ta zumpa. Obzvlast ked sa meni prilis rychlo a prave u kvalitnych ludi.

     • Hlavne sa vtedy udiala hnusná vojna, ty Svarga, ak si si nevšimol. Bieda a hlad. Ale to vieš, katolíci to neboli ani predtým.
      A v tom je podstata. Toto sú katolícke problémy. Aj tie výmysly o žumpe. V tomto si úplne mimo fakty – ale otázka je skôr – prečo chceš ty a na tomto servri na Nemcov kydať?
      Iba ak … aha, už viem, Hitler začal vojnu … 🙂

     • To je hlupost, neokydavam Nemcov ani tu ani inde. Nechapem prave tu, snad toto nie je posvatny nemecky haj☺? Popisujem co sa stalo narodu, ktory presiel peklom a ake to malo dosledky. Reagoval som na Tvoje tvrdenie, ze ked su kvalitne geny, tak je vsetko skvele. A ze ked su javy ako vo Svedsku, jedna sa o geneticky problem. Uviedol som Ti priklad,ze nemas pravdu, ze aj s kvalitneho materialu za extremneho posobenia mozu vzist moralne rozvrateny jedinci. Nemam pochybnosti ze vo Svedsku a v Nemecku boli prave take podmienky. Len nechapem, preco tu pleties katolikov a luteranov? To nie je moj problem, skor Tvoj. Ja som hovoril o rozklade cirkvi vo Svedsku, lebo to bolo lahsia praca kvoli jej strukture. Mam pocit ze si rozhodeny a jednas trochu inak ako zvycajne. Prepac ak som sa Ta dotkol. Kazdy mame slabsi den. Na dnes koncim, nejde to dobrym smerom. Tak ahoj. HOWGH☺

     • Problém je, Svarga, že si neuviedol žiaden príklad, len rozprávky z trenírok pionierov.
      Samozrejme, nedohodneme sa, ale sme si povedali svoje. Východné Nemecko proste nebola žumpa a opakujem to preto, že je nazaj dôležité ak máš zdravú vyrovnanú populáciu, tak máš aj zdravú vyrovnanú soločnosť. Čím viac máš vadnch génov, tým viac máš v spoločnosti neurotickosti, hádania sa, iarcionality a podobných paternov.

      A religiozne témy, luteránov a katolíkov, sem pletieš len a len ty – my ti na tvoje konesné problémy serieme a to z vysoka. Chce to z tvojej strany aspoň trocha dialogovej poctivosti – môžeš mať aké chceš názory, ale nemôžeš v každom druhom príspevku popierať ten svoj predošlý.

  • Nastuduj si ich reálie a potom debatuj

  • nie ja ti nieco poviem ktomu…..AJ keby sme ich sem vzali tak aj tak im nepomozeme lebo pred vystavanim vodnej nadrze v egypte bolo 30 milionov ludi……a teraz je to 90 milionov apredpoklada sa ze rok 2017 bude 100 milionov……takze svedsko maco robit aby im pomohlo v tej rychlosti……ta pomoc nieje na spravnej ceste……a to nevravim o dalsich statoch ako chcel pomahat Vilko rozboril…..Kenya 2009 mala 38 milionov obyvatelov a v roku 2014 uz 45 milionov obyvatelov a to im Vilko poslal len zopar topanok a nejaka skola nejake drobne……to z takej pomoci ozaj nejako vybudovali len dalsie problemy…..takze teraz ak znovu neposlu tak tam moze nastat hlad a preto ja taketo charitativne zbierky volam zabijacke nakolko ak prestanu zberat tak premnozena populacia zacne umierat hladom…..ale tazko to niekomu vysvetlit Uganda 2002-24milionov Uganda 2005-28 milionov,Uganda 2013- 38milionov…..takze kde je sucho????kde je hlad???? ake problemy????

  • nie ja ti nieco poviem ktomu…..AJ keby sme ich sem vzali tak aj tak im nepomozeme lebo pred vystavanim vodnej nadrze v egypte bolo 30 milionov ludi……a teraz je to 90 milionov apredpoklada sa ze rok 2017 bude 100 milionov……takze svedsko maco robit aby im pomohlo v tej rychlosti……ta pomoc nieje na spravnej ceste……a to nevravim o dalsich statoch ako chcel pomahat Vilko rozboril…..Kenya 2009 mala 38 milionov obyvatelov a v roku 2014 uz 45 milionov obyvatelov a to im Vilko poslal len zopar topanok a nejaka skola nejake drobne……to z takej pomoci ozaj nejako vybudovali len dalsie problemy…..takze teraz ak znovu neposlu tak tam moze nastat hlad a preto ja taketo charitativne zbierky volam zabijacke nakolko ak prestanu zberat tak premnozena populacia zacne umierat hladom…..ale tazko to niekomu vysvetlit Uganda 2002-24milionov Uganda 2005-28 milionov,Uganda 2013- 38milionov…..takze kde je sucho????kde je hlad???? ake problemy????a to nevravim o preskoceni 5metroveho plotu

 3. Zjavne su diskutujuci mimo a riesia detaily. Svedsko znicili samovyvolenci a murari. Postupne , najprv infiltrovali cirkev, padli tabu, potom kulturny front, vyroba a podpora zvratenych romanov, obrazov, filmov, hudby. Neskor sexualna vychova, promiskuita, rozpad rodiny,…. klasika. Multikulty. Skratka to co nastupilo u nas po 1989. Tam to trvalo 100 rokov, tak su zmagoreny viac. Keby to tak dlho trvalo aj tu bolo by to este horsie. Co je tu za tazka filozoficka a intelektualna otazka? Obycajny a dlhy rozklad.

 4. Švédsko, včetne Nórska, Holandska, Dábska, ako aj Belgie, mi môžu byť ukradnuté. Kde boli, keď Hitler obetoval najkrajšiu nemeckú generáciu v smrteľnom boji za Árijskú bielu rasu?
  Lízali anglickým a americkým sionostom zadky z jediného dôvodu: žiarlivosť a z toho plynúca nenávisť NS Nemecka, pre jeho vysoký štandard vo všetkýh odvetviach.
  Prišiel čas inkasovať úroky!

  Ako sa dalo očakávať (pretože nie je protiútok, či protiargument), kultúrny puč smeruje neúprosne k ustanoveniu tézy, že “biela rasa je rakovina ľudskej histórie”. Tento výrok pochádza od literárnej židovky Susan Sontag a objavil sa v “Partisan Review”, Winter, 1967.

  Plná sociálna rovnoprávnosť, akokoľvek, bola brzdená rozdielnymi názormi na rasovú nadradenosť majority. Pomôcť prekonať túto finálnu
  prekážku, minoritní antropológovia uviedli a publikovali “vedeckú evidenciu” dokázať, že všetky rasy sú
  v podstate rovnaké.
  Tieto teórie odvodené z takej evidencie (alebo ich predchádzajúcej), boli intenzívne propagované alianciou liberálnych a minoritných intelektuálov a obchodníkmi s verejnou mienkou.
  Bolo to krátko predtým, ako rasová rovnoprávnosť sa stala dogmou a nebieli, ktorých historické pozadie bolo cudzie sociálnej organizácii majority, sa jej chytili s túhou po odplate.

  Príslušník minority, Ashley Montagu, po mnoho rokov vedúci ‘advokát’ ‘equalitarian’ školy antropológie, skutočne doporučil literárnu ‘tour de force’, ktorá opisuje židov ako ‘master race’, od narodenia vybavenú intelektuálnymi schopnosťami, ktoré ich robia všade superiórnymi nad všetkými ostatnými rasami a ľuďmi.

  A to sa tak odzrkadlilo, že kedysi dominantnej majorite bol daný štatút a stigma inferiority, nielen skutočnosťou amerického života a rasového dynamizmu minorít, ale prehláseniami ex-katedry, teda vplyvných vedcov.
  Ťažko sa nájde väčšia forma degradácie, ako stať sa sluhom vo vlastnom dome.

  Máj 1980 bol nazvaný „Black Genetic Superiority“(Čierna Genetická Superiorita).
  Dr. Asa Hilliard III, čierny dean School of Education of San Francisco State, univerzita určitej akademickej povesti, sa pokúsil priznať túto superioritu prehlásením, že Mozart, Haydn, a Beethoven boli „Afro-Europani“.

  • Genetická nadradenosť čiernych.

  • Je to vesele, ze na zaciatku sa zacalo s bojom o rovnost , dalo by sa povedat o zarovnanie vsetkych a kazdeho, vcele stali Zidia. Na konci tohto pochodu, je situacia opacna. Zidia su nadradeny vsetkych a kazdemu, potom ostatny farebny, no a nakonci zastupu su biely, podriadeny a podradny.
   Vysledok je takzvany biely ulet. Nechajme teda farebnych zit pospolu.

  • tu nejde ani o to ci su biely alebo cierny…..o 2000 rokov by sa im pri neopalovani zacali rodit menej sfarbene deti az nakoniec aj biele…….celkove aj my sme mali vraj africkych predkov……tu vsak ide o jednu dolezitu vec…..co nastane ak sa niekto prestane opalovat?rakovina,ak sa opaluje len pravidelne pocas 2tyzdnoveho holiday….rakovina…..ale skor ide oto asi ze ty ktori sa nemozu opalovat tak by im to pomohlo tym ze by sa zmiesali….ale pravdepodobnost zmiesania je 0,1% a potom je tu riziko HIV……ale to najdolezitejsie je ze aj ak sa premnozi populacia v meste,dedine,krajine tak treba nam dychat emisie a teda zase rakovina pluc…….a zase aby bolo dost potravin tak bude treba viac chemickych postrekov,herbicidov…..skratka chemoterapia od narodenia takzvanou „prirodne“-„organicky“pestovanou stravou…..ani tusim banany niesu organicke……oto tu ide o kvalitu zivota……a nie o to ze je malo pracovnych sil a na Slovensku ludia nemozu najst pracu,ani podporu…..

 5. Mne vobec nie je jedno, ze v severskych krajinach je takato tragicka situacia. A ze sa v rokoch 39-45 zachovali k Nemcom nepekne, ano to sa stava. Prave ppreto by sme ako belosi mali drzat spolu. Inak nas rozdelia a po castiach zlikviduju. Tak si vyberme, bud sa budeme tesit s problemov, ktore umelo vznikli, sem zavlecene, alebo budeme konat v zhode a zvitazime.

 6. SM nie su ziadny prijebanci v zasterach. Bohuzial, k nasej skode. Popravili francuzskeho krala a francuzsku kralovnu-dceru mocnej cisarovnej Marie-Terezie. Rozvratili cirkvi vo Fr, zmasakrovali masy vo Vendee, uvrhli krajinu najprv do chaosu a neskor do diktatury zvanej republika za vrazdenia az do prichodu pana včelky Napoleona, co bol takisto jeden z nich. A z najvyspelejsej krajiny sveta spravili zobraka. Francuzko sa uz nikdy nespamatalo. Rozbili Rusko, Nemecko 2x, R-U,
  Takze ukazali svoju silu a moc. Nepodcenujme nepriatela len preto, ze ho nemame radi a sa nam hnusi.

  • Hej, a potom musia sto rokov robiť dekadenciu vo Švedsku a Nórsku, aby tých pár miliónov protestantov dostali na kolená.
   Dosť bolo tohto iracionálneho fantazírovania a zbierania všetkých možných nekompatibilných teórií. Ty naozaj tie konšpiračné tórie zosmiešnuješ priam cielene.

   • Dost bolo Tvojho nekonzistentneho myslenia, kde si mylis, pricinu a nasledok. Rovnako tarania o Iraku, Irane, nikde nie si schopny vysvetlit, preco sa ocitli prave vo Svedsku. Preco prave tam a nie inde, rozhodne by som sa neuchylil do tazkych intelektualnych oblasti, to je presne ta iracionalita a konspiracny blabol. Tam kde jasne vieme vystopovat a vysvetlit ako problem vznikol, kto ho inicioval, z akych pohnutok ako je cely mechanizmus popisany. Tam sa nemusim bat otvorene hovorit.
    Nauc sa priznat, ze niecomu nerozumies a na nieco jednoducho nemas. Kazdy mame kdesi hranice a nie je hanba si to priznat. Hanba je tvarit sa ako zdatny plavec a pritom sa ledva odstrkujes na spickach v bazene pre zaciatocnikov.

    • Niečomu nerozumiem a na niečo jednoducho nemám.
     Som kaput.

     • Aman Againsttime

      Norman, svargov problém je v tom, že je až príliš paralyzovaný konšpiratívnym výkladom reality. Teraz nechcem znieť, ako niektorí naši politruci z mainstreamu, ale jemu naozaj unikajú širšie súvislosti. Chýba mu jednoducho dialektický pohľad na vec.

      Na druhej strane, takýto reduktívny pohľad na realitu je veľmi typický práve pre katolicizmus – má v ňom korene, takže by nás to nemalo prekvapovať.

     • No tato diagnoza ma skutocne pobavila, vzhladom k tomu,ze mam z tohoto skusku v predtermine za 1 s pochvalou, viete co berte to tak, ze mudrejsi ustupi.

     • Ja som mával tiež 1 z predmetov, o ktorých si nemyslím, že im bohvieako rozumiem (fyzika, chémia, matematika). Ale inak súhlas, poďme diskutovať o niečom inom. Pri náboženskej otázke môžeme vzájomne súhlasiť len s tým, že spolu nesúhlasíme.

     • Myslim, ze tomu rozumiem, to vsak neznamena, ze v tom vidim cosi hodnotne a mudre. Poviem to takto, ked Ti hlupak (nemyslim Teba a nikoho tu) vysvetluje svoje múdra, lahko mu porozumies a vies sa hravo pohybovat v jeho myslienkovom svete, rozhodne to vsak neznamena, ze s nim suhlasis, a uz vobec to neznamena,ze sa tym budem riadit. Moze to skor znamenat velkodusnost neurazit chudobneho duchom.

    • Idioti rasistickí,vy tady pletete naprosté kraviny a odbavujete se tady nějakou „neskutečně dokonalou jedine bílou rasou“,která je dle šílencu to zdaleka nejlepší na této planetě!!! Drukujete si tady fašouni,tokáte,hanba!
     Zdaleka nejinteligentnější rasou na této planetě není VUBEC BILA RASA! Je to rasa žlutá,byli robeny mnohé výskumy na tuto tému,takže tady neplácejte naprosté rasisticko neofašistické idiotiny. Jste tak 120 let za multi-kulti Skandinávií,kterou tak moc litujete jenom zato,že ráda pomáhá jiným etniká z těžkých neřešitelných životních situací a poskytuje azyl (jak moc lidské),často jim doslova zachrání holý život,co je vám naprosto,ale naprosto cizí pojem: pomáhat,být lidským,humánním..to je tak moc ubohé,trapné,nehodné ani dalšího komentáře,hlupáci! Jenom že vy máte plný střevo,teplo,střechu nad hlavou a jiní mohou i „skapat“?!
     Hanba vám,to co tady předvádíte,to je tak na úrovni 39-tého roku v nacistickém Německu! A nepište mi maily,já se s rasistama nebavím,ZÁSADNĚ!

     • Výborne.
      Čítajú to aj takíto ľudia, ako tento Amen.
      Nechcem povedať, že pochopia, ale aspoň im to lezie na karbid.

     • opalim sa dobre nech vyzeram multikulti a hor sa do svedska znasilnovat kradnut 😀

     • ty asi nepoznas co spravili ty zlty teda ak myslis Cinanov ktorym EU zakazala vstup a inym povolila……pretoze im EU zakazala vstup urobili opatrenia „jedno dieta v rodine“ to by mala byt nasledovna pomoc aj pre africke staty,aj pre ostatne…dobra rada niekedy je nad zlato a tou je prave aby obmedzili svoje rozmnozovanie sa na ukor kvality zivota,na ukor vodnych zdrojov,na ukor domov postavenych z blata,na ukor potravin,…..precitaj si poriadne na googly ze Egypt nestaval vodnu nadrz ale zakazal Etiopii brat z tej vody….to ako keby sused susedovi postavil studnu a ten mu zakazal z tej vody brat….takze sa mozes tesit co zakazu tebe zato ze si ich nepozval na Slovensko skor a zato ze tolko deti muselo zahynut koli tebea tvojej chamtivosti na bananoch,ananase……ktore mohli zjest africke deti ale to zistis az ked pojdes do prace pre vystup pretoze si zozenu lacnejsiu pracovnu silu……stanes sa neziaducim v tejto krajine……a kedze prepokladam ze mas velky dom tak ti vyrubaju velku domovu dan aby si nemohol zaplatit a prist onho ale vtomto ti nikto nepomoze lebo ty sa vyhybas samodestruktyvnym zakonom ktore si sam navrhol a ktore este aj teraz podporujes…..aj 89 ludia kricali:“nedavajte ludom podporu nech si hladaju pracu!“ a ked sa sami stali nezamestnanymi tak uz ani oni nenasli a az vtedy pochopili o co sa jedna ze to nielen tak sa smiat nezamestnanym…….

 7. Ja by som len doplnil, že nezanedbateľným prvkom ktorý imigrantov ťahá na sever je aj sociálny systém, ktorý je v severských krajinách veľmi štedrý. Samozrejme, ako nič v našom okolí, náhoda to nebude. Výsledok, tejto politiky je značná demografikcá zmena na mape Škandinávie.

 8. A ku kvalite vychodnych Nemcov, bol by som sam proti sebe, ved kto su to? Zmes Slovanov, Prusov a Sasov. A najviac Slovanov. V tom je ta kvalita, na ktoru s obdivom ostatni Nemci vzhliadali. Nuz, taky je svet a jeho kolobeh.

  • Bezpochyby si sám proti sebe, Svarga.
   Je len na tebe, aby si si to naozaj uvedomil.

   • Bezpochyby nie som masochista. A keď séries na konfesné spory, tak ich nepodsuvaj mne za každú cenu, kde vidíš že píšem. Ja ignorujem Tvoje útoky na rkc a kresťanstvo vo všeobecnosti a Tvoju úpornu snahu vyvolať konflikt na Tejto báze.

 9. Moc asi necháoete… jako já. Než jsem si přečetl tento článek. A až jsem nedýchal, jak najednou tolik věcí dávalo smysl. BUde vás to bolet, ale asi uvidíte, že je to fakt velké sousto!

  http://aeronet.cz/news/analyza-ridici-procesy-globalniho-prediktora-a-jeho-uloha-v-soucasne-uprchlicke-krizi/

 10. Ľudia, začnite viacej rozmýšľať a menej konzumovať kadejaké pochybne informácie-konšpirácie…Všetko to patologické čo sa deje na západe a celej Európe je v zaujme ISLAMU!!! Soros je agent islamu, berie miliardicky z výnosov moslimskej ropy cez americký deepstate…Megakorupcia vládne svetu, kto zaplatí ten má!!! Všetky dristy o marxistoch, židoch, iluminatoch…. sú bludy a hlavne zásterka ktorú šíria moslimský trollovia….

Leave a Reply