Domov / Hlavná strana / Komentáre / Černosi musia čeliť realite

Černosi musia čeliť realite

walter_williamsWalter E. Williams je významným profesorom ekonómie na George Mason University.

Aj keď pripustíme, že rasová diskriminácia stále existuje, je veľmi ďaleko od bariér, ktoré existovali v minulosti. Relevantnou otázkou je: Koľko z toho, čo dnes vidíme, môžeme vysvetliť rasovou diskrimináciou? Táto otázka je veľmi dôležitá, pretože ak usúdime, že rasová diskriminácia je hlavnou príčinou problémov černochov a pritom to tak nie je, potom nikdy nedôjdeme k efektívnemu riešeniu. Aby sme získali správnu odpoveď, poďme sa pozrieť na niekoľko historických faktov o čiernych Američanoch.

V roku 1950 bolo iba 18 % černošských domácností vedených slobodnou matkou. Dnes je to takmer 70 %. Štúdia z 19. storočia o rodinách otrokov zistila, ža až v troch štvrtinách černošských rodín žili deti spolu s biologickým otcom a matkou. V New York City v roku 1925 bolo 85 % černošských rodín s oboma rodičmi. Herbert Gutman, autor knihy „Čierna rodina v otroctve a na slobode, 1750 – 1925“ hovorí: „Päť zo šiestich detí vo veku do šiestich rokov žilo s oboma rodičmi.“ Počas otroctva, až do neskorých dvadsiatych rokov 20. storočia, bolo medzi černochmi zriedkavé, aby dospievajúce dievča vychovávalo dieťa bez muža.

Štúdia venujúca sa štruktúre rodiny v roku 1880 vo Filadelfii zistila, že tri štvrtiny čiernych rodín boli „základné“ rodiny (zložené z dvoch rodičov a detí). Čo je dôležité vzhľadom k dnešným tvrdeniam, že otroctvo a diskriminácia zdecimovala štruktúru čiernej rodiny, je skutočnosť, že v minulosti existovali len malé rozdiely v štruktúre rodiny medzi rasovými skupinami.

Spolu s dramatickým rozpadom štruktúry čiernej rodiny došlo k ohromujúcemu nárastu kriminality. Miera kriminalita čiernych bola v roku 1940 na úrovni 14 %, dnes je to cez 70 %. V niektorých mestách je to dokonca viac ako 80 %.

Keď si uvedomíme tieto historické fakty, môžeme sa pýtať s istou dávkou sarkazmu: Je dôvodom toho, že čierna rodina bola omnoho zdravšia koncom 19. a začiatkom 20. storočia to, že vtedy bolo omnoho menej rasovej diskriminácie a bolo vtedy viac možností? Alebo to, čo „odborníci“ nazývajú „dedičstvom otroctva“ čakalo niekoľko generácií, aby prenasledovalo dnešných černochov?

Daňový úrad určil mieru chudoby medzi černochmi na 28,1 %.

Štatistiky, ktoré sú vytrvalo zamlčiavané, hovoria, že miera chudoby u úplných čiernych rodín boli na úrovni jednociferného čísla po viac ako dve desaťročia – v súčasnej dobe na úrovni 8,4 %. Slabé rodinné štruktúry nielenže zapríčiňujú chudobu a závislosť, ale aj prispievajú k sociálnej patológii, ktorú môžeme vidieť v mnohých čiernych komunitách – napríklad násilie a dravý sex. Každý rok je zavraždených približne 7 tisíc černochov. Až v 94 percentách prípadov je vrahom iný černoch. Aj keď černosi tvoria iba 13 % národnej populácie USA, tvoria až 50 % obetí vrážd. Celonárodne je obetí vrážd černochmi až 6x viac než belochmi, v niektorých mestách až 22x viac než bielymi. Podľa štatistík Úradu spravodlivosti medzi rokmi 1976 až 2011 bolo černochmi zavraždených 279 384 obetí. Navyše, väčšina obetí boli černosi, ktorí sú tiež hlavnými obeťami prepadnutí, znásilnení a lúpeží.

Keď sa na tieto čísla pozrieme z inej perspektívy – obetí černochov počas Kórejskej vojny (3075), Vietnamu (7243) a všetkých vojen od roku 1980 (asi 8200), spolu asi 18 500 – tak toto číslo bledne v porovnaní so stratami čiernych doma. Mladí čierni chlapci majú väčšiu šancu na dosiahnutie dospelosti na bojiskách v Iraku a Afganistane ako v uliciach Philadelphie, Chicaga, Detroitu, Oaklandu či Newarku.

Vzdelanie čiernych je katastrofa. Často dokáže čierny absolvent 12. ročníka čítať, písať a riešiť vedecké a matematické problémy iba na úrovni bieleho absolventa 6. ročníka. To neveští nič dobrého pre ďalšie úspechy na univerzite či pri skúškach do verejnej služby.

Ak sa predpokladá, že problémy, ktoré majú zničujúci vplyv na čiernom blahobyt sú výsledkom rasovej diskriminácie a „dedičstvom otroctva“, pričom však nie sú, zdroje vynaložené na túto stratégiu neprinesú žiadne výsledky.

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Zdroj: Walter E. Williams

O ::prop

Leave a Reply