Domov / Spoločný blok Slovensko

Spoločný blok Slovensko

Jozef Tiso prejavy a články zv. II. (1938-1944) alebo

za čo a s kým sme my Slováci bojovali. V roku 2007 vydal Historický ústav Slovenskej akadémie vied knihu prejavov a článkov prezidenta Jozefa Tisa z rokov 1938-1944. Slovenská republika, ktorej bol Dr. Jozef Tiso prezidentom, ocitla sa v tom čase preskupovania síl a tvorby takzvanej Novej Európy pod nemeckým vplyvom. Z tejto skutočnosti vyplynul aj …

Čítať viac »

Dvadsať rokov vo vlastnom štáte

Vyhlásenie účastníkov 21. plenárnej konferencie slovenskej inteligencie Po 20. rokoch skúseností slovenskej spoločnosti vo vlastnom samostatnom štáte konštatujeme, že hoci mnohé problémy spojené s doteraz najzásadnejšou zmenou v našich novodobých dejinách sme ako národ zvládli nad očakávanie úspešne, nepomerne viac problémov ešte stále čaká na svoje riešenie v zmysle našich predsavzatí, v zmysle potrieb …

Čítať viac »

Žiadna ľavica, pravica, či opozícia neexistujú

Predstav si hypotetickú situáciu: chceš založiť ľudovú stranu a dostať ju do vlády. Si skutočne odhodlaný pomôcť svoju národu. A začneš premýšľať ako to spraviť. Najdôležitejšie otázky budú následovné. – akým spôsobom ju chceš predstaviť verejnosti – a akým spôsobom sú predstavované ostatné strany? – ako sa „mainstreamové“ (vedúce, najznámejšie) …

Čítať viac »

Unitárny systém zdravotného poistenia a jeho politické riziká

Top témou týchto dní  je spôsob, akým chce vláda zaviesť unitárny  systém do povinného zdravotného poistenia. Argumenty na jeho zavedenie sú na prvý pohľad logické. Je neprípustné, aby bol systém nastavený tak, že z povinných platieb (zo zákona) si akcionári vyberajú zisk bez ohľadu na to, že systém je chronicky finančne  …

Čítať viac »

Výzva na zrušenie LGBTI Úradu Vlády

Vážený pán premiér, My doleuvedení občania nesúhlasíme, aby Úrad Vlády [ÚV] alebo iný štátny orgán podporoval, financoval a zastrešoval aktivity kontroverznej LGBTI loby na Slovensku. (pozn. LGBTI loby znamená mimovládny sektor financovaný na presadzovanie agendy menšinových skupín Lesieb, Gayov, Bisexuálov, Transexuálov a Intersexuálov) Je pre nás neakceptovateľné, aby táto politická loby …

Čítať viac »

Lámanie chleba

K dosiahnutiu autonómie chýba Maďarom už len niekoľko (k)rokov… Ak príde na lámanie juhoslovenského chleba, budeme sa len bezmocne pozerať, ako nám ho odtŕhajú od úst. K autonómii, samospráve alebo nezávislosti rozhodovania maďarskej národnostnej menšiny o sebe chýba už len niekoľko (k)rokov v čase a priestore. Zákon o menšinových samosprávach …

Čítať viac »