Domov / Hlavná strana / Nezaradené (stránka 2)

Nezaradené

Právo ignorovať štát – 2. časť

4. Podriadenosť vládnej autority Z politických povier nedávno spomínaných nie je žiadna tak univerzálne rozšírená, ako tvrdenie, že väčšiny sú všemohúce. V domnienke, že zachovanie poriadku si vždy bude vyžadovať držanie moci nejakou skupinou, morálny cit našej doby napovedá, že takáto moc nemôže byť spravodlivo prevedená na nikoho iného, len …

Čítať viac »

Právo ignorovať štát – 1. časť

1. Právo na dobrovoľné postavenie mimo zákon Ako dôsledok tvrdenia, že všetky inštitúcie musia byť podriadené zákonu rovnakej slobody, nemôžeme inak, ako priznať právo občana adoptovať podmienky dobrovoľného postavenia mimo zákon. Ak každý človek má slobodu konať všetko, čo si želá, za predpokladu, že neporušuje rovnakú slobodu kohokoľvek iného, potom …

Čítať viac »

Ako rozoznať, že žijete v tyranii

Poznámka prekladateľa. Aj keď ide o príspevok z amerického uhla pohľadu, pevne verím, že si i slovenský čitateľ nájde v týchto pár bodoch niečo, čo dobre pozná aj z fungovania našej „vlády“. Tyrania je dôležitým fenoménom fungujúcim na určitých princípoch, podľa ktorých sa dá v svojich ranných štádiách rozoznať. Ak …

Čítať viac »

Zlomená křídla věčného cizince

Při mé poslední návštěvě v některých muslimských zemích mě šokoval posun společnosti k fundamentalistické islámské rétorice. Trend islamizace ve všech aspektech muslimské společnosti v poslední době rapidně zesílil. U velké části mladé generace v muslimské společnosti zesílil příklon k fundamentalistické islámské doktríně a k hodnotám islamismu nebo politického islámu. Nahlas …

Čítať viac »

Hoď schuti kameňom

HOĎ SCHUTI KAMEŇOM, KTO SA CÍTIŠ BEZ VÍN, RÝCHLO ŤA ZNECHUTÍ PÁD VLASTNÝCH SLÍN Neustále polemiky o zodpovednosti či nezodpovednosti za odsun slovenských židov začínajú pripomínať kvadratúru kruhu. Aký je z filozofického hľadiska rozdiel medzi zodpovednosťou a vinou? Transporty sú určite škvrnou v slovenskej histórii, ale bolo možné im zabrániť? …

Čítať viac »

Boj proti úžere – 3. časť

Na počiatku 19. storočia prišli slobodomurári do Európy, aby tu pripravovali svoje socialistické revolúcie. Obzvlášť zlá bola v roku 1805 situácia na Guernsey, jednom z Channel Islands. S populáciou o polovicu menšou než Jersey, Guernsey sa teší miernej a vlhkej klíme a úrodnej zemi. Ľudia nemali peniaze, aby si mohli …

Čítať viac »

Boj proti úžere – 2. časť

Benjamin Franklin písal o britských kolóniách v Severnej Amerike v 50. rokoch 18. storočia: „Nikde na svete človek nenájde šťastnejších a lepšie sa majúcich ľudí.“ Vysvetľoval, že to bolo kvôli tomu, že „v kolóniách si vydávame vlastnú menu“, ktorá sa nazývala „colonial scrip“. Ďalej vysvetľoval: „Vydávaním našej vlastnej meny môžeme …

Čítať viac »

Boj proti úžere – 1. časť

Požičiavanie peňazí za úrok bolo odsúdené mužmi ako bol Platón, Aristoteles, Plutarchos, Seneca a Cicero, ranní otcovia kresťanskej cirkvi, väčšina pápežov a koncilov do roku 1830, podobne i modernými autormi ako Goethe a Wagner. Boj proti úžere siaha až k najrannejším známym začiatkom civilizácie. Odo dní Sumeru až po súčasnosť …

Čítať viac »

Ako Gorbačov likvidoval ZSSR

Slová o tom, že Michail Gorbačov zámerne likvidoval Sovietsky zväz, vníma do dnes časť občanov bývalého ZSSR s miernou nedôverou. Dá sa to pochopiť – predstaviť si, že hlava veľkého štátu ho bude sama ničiť, aby potom mohla vystupovať v reklame na pizzu, je naozaj ťažké. Avšak, fakt je naozaj …

Čítať viac »

Prop po vynútenej kóme znova ožíva…

Prop po vynútenej kóme zo strany pseudodemokratickej a tyranskej trhokratúry znova ožíva… Protiprúdu sa vraj plávať nedá… Je to veľmi namáhavé a vysiľujúce, pričom odvážlivca čoskoro masy vody premôžu a umlčia. No niekedy je nutné a naliehavé, napriek všetkému nebezpečenstvu plávať proti prúdu, keď ide o záchranu niečoho vzácneho, či …

Čítať viac »