Domov / Hlavná strana / História / Babí Jar: Stěžejní otázky

Babí Jar: Stěžejní otázky

6.1. O počtu obětí

Přesný počet 33 771 zavražděných Židů pochází ze situační zprávy 106 ze 7. října 1941.(2074) Pouze stručně si rozebereme, proč už jen samotná čísla ve zprávě dokazují, že se jedná o nepovedený padělek. Další důkazy padělání předložil mimo jiné Walendy.(2072)

Musíme předpokládat, že likvidaci Židů řídili odborníci. Wiehn zdůrazňuje, že Eisatzkommandos vedli intelektuálové (str. 17).(2078) Ze strany odborníků by však šlo o neomluvitelnou chybu, kdyby tvrdili, že v Kyjevu bylo asi 300 000 Židů, navíc dva a půl týdne po obsazení města, kdy už by museli mít relativně spolehlivý přehled o situaci.

V Kyjevu v letech 1928-1931 žilo 140 256 Židů.(2171) Vědělo se, že židovská populace Ukrajiny před druhou světovou válkou vzhledem k vystěhovalectví do méně antisemitských severních a východních částí Sovětského svazu klesla asi o třetinu;(2174) v Kyjevu byl tento poměr díky urbanizaci Židů o něco nižší. Stejně tak bylo známo, že počet obyvatel Kyjeva díky evakuacím klesl z nějakých 850 000-930 000 na zhruba 305 000.(2174, 2175) Takže kdyby v Kyjevu kolem 7. října stále bylo 300 000 Židů, tak by tam tito „odborníci“ nenašli téměř žádné Nežidy – a toho by si asi všimli.

„Nežidovské obyvatelstvo Kyjeva“, o němž hovoří situační zpráva 106 a které od německých orgánů očekávalo odvetná opatření za žhářství Židů, by tak museli tvořit duchové. Také Encyklopedie holocaustu(2016) by musela popisovat duchy, když hovoří o nežidovských částech obyvatelstva pomáhajících Židům zmizet, nebo naopak píšících plné prádelní koše udavačských dopisů.

Literatura(2102, 2125-2129) dokládá, že v Kyjevu v době příchodu německé armády zbývalo méně než 40 000 Židů, většinou starých.

Reitlinger uvádí,(2176) že začátkem roku 1946, v době, kdy teprve začal velký návrat deportovaných a evakuovaných ze Sibiře, už bylo v Kyjevu opět přes 100 000 Židů. V roce 1959 jich tam bylo 154 000.(2177) Wiehn uvádí, že v roce 1959 označilo 15 % obyvatel Kyjeva, tj. asi 166 500, za svou mateřskou řeč jidiš.(2178) K tomu je třeba přičíst významný, statisticky nepodchycený počet, neboť sovětské sčítání nezkoumalo náboženství či etnický původ a mnoho ruských Židů svůj původ zatajovalo a dodnes zatajuje. Navíc se z této skupiny mnozí vyčlenili smíšenými manželstvími. S jistotou tedy lze předpokládat, že v Kyjevu roku 1959 žilo nejméně tolik Židů jako v roce 1939. A v neposlední řadě je mimo jakoukoliv diskusi, že velké množství Židů zahynulo v táborech na Sibiři a také měli výrazně podprůměrnou porodnost.

Co by udělal nezaujatý soud, když se počty údajně zavražděných takto dramaticky rozcházejí?

6.2. O době vraždění

Podle Brockhaus Enzyklopädie(2179) byl „rozkaz ke konečnému řešení židovské otázky vydán 31. července 1941 (Norimberský proces, dokument NG 2586e) a oznámen při příležitosti „konference ve Wannsee“ (20. ledna 1942).(2180)

Když ponecháme stranou, že historici i ostatní po tomto rozkazu k masovému vyhlazování doposud pátrají marně, je krajně podivné, že by v Babím Jaru byly zlikvidovány desetitisíce lidí dřív, než byl tento rozkaz oznámen. Podívejme se tedy na příslušnou dokumentaci.

V dopise šéfa bezpečnostní policie a SD (Heydricha) státnímu podtajemníkovi na ministerstvu zahraničí Lutherovi z 26. ledna 1942 čteme:

„Protože je nyní bohudík stanovena základní linie ohledně praktického konečného řešení židovské otázky a panuje naprostá shoda ze strany míst, která se toho účastní, chtěl bych Vás požádat […].“

A dále dole:

„[…] Abyste ohledně dohotovení předlohy, kterou si přeje říšský maršál a ve které mají být ukázány organizační, technické a materiální předpoklady k praktickému zahájení řešících prací, odveleli Vašeho referenta k detailním poradám, které jsou za tímto účelem nutné. První poradu tohoto druhu zamýšlím nechat uspořádat 6. března 1942 […].“

Jinak řečeno ke zvažování organizačních, technických i materiálních předpokladů k praktickému zahájení řešících prací nedošlo dřív než někdy v polovině března 1942. Heydrich oznámil své zmocnění připravovat konečné řešení. To opět podporuje naše předchozí argumenty.

Měly být vyjasněny klíčové otázky. Jenže od vyjasnění klíčových otázek k detailním plánům ještě vede dlouhá cesta, a další dlouhá cesta vede k realizaci detailních plánů. Heydrich v retrospektivě zmiňuje: „Zatlačení [Židů], [jejich] urychlené vystěhovávánl“ a:

„Cílem úkolu bylo legálním způsobem očistit německý životní prosím od Židů.

Na místo vystěhování nyní jako další možnost řešení nastoupila evakuace Židů NA VÝCHOD po odpovídajícím předchozím schválení Vůdcem.“ (Zvýraznění doplněno.)

Jak pravděpodobné je masové vraždění měsíce před předchozím schválení evakuace obětí? Součástí evakuace bylo také získání zkušeností „ohledně nadcházejícího konečného řešení židovské otázky“. Takže tehdy ještě neexistoval žádný koncept.

Ohledně konečného řešení (v tomto stadiu podle dokumentu evakuace a pracovního nasazení Židů) měla probíhat jednání mezi experty z ministerstva zahraničí, bezpečnostní policie i bezpečnostní služby. Ani zde ještě není nic definitivní.

To vyvolává palčivou otázku: na základě čích rozkazů bylo 29. a 30. září spácháno „33 771 vražd“, když konference ve Wannsee byla svolána až čtyři měsíce poté a kopie protokolu účastníci dostali až dobrých pět měsíců poté? Masová vražda bez pokrytí z vyšších pater je všechno jiné, jen ne pravděpodobná. A to tím spíš, že i později, tj. po konferenci ve Wannsee, byla řada velitelů koncentračních táborů odsouzena kvůli krutosti a dalším nezákonnostem. Někteří byli dokonce popraveni.(2181) (Jedná sa napríklad o Kocha v Buchenwalde, ktorý nechal zavraždiť väzňa – údajne na úteku, podobne Hermann Florstedt z Majdaneku. Obaja boli odsúdení na smrť a popravení popravčou jednotkou SS. Pozn. red.)

Kdy tedy k vraždění došlo doopravdy?

6.3. O místě činu

Kde byl onen zločin spáchán?
(Miesta vraždenia podľa svedectiev, pozn. red.)

– Na hřbitově, za hřbitovem, v lese a pokud ano, ve kterém?
– Na okraji rokle, v rokli, a ve které vůbec?
– V cihelně, v Kyjevu, v plynovacích náklaďácích nebo snad přímo v Dněpru?

6.4. O vražedné zbrani

Co diskutované zdroje označují za vražednou zbraň?
(Spôsoby vraždenia podľa svedectiev, pozn. red.)

– Kulomety
– Samopaly
– Automatické pušky
– Pažby pušek
– Hole
– Skály
– Tanky
– Miny
– Ruční granáty
– Plynovací náklaďáky
– Bajonety a nože
– Pohřbívání zaživa
– Utopení
– Injekce
– Elektrošoky

Používali Němci sovětskou metodu střílení obětí do zátylku?

Co by udělal nezaujatý soud soudící údajného masového vraha, kdyby se svědci takto zásadně rozcházeli?

6.5. Logistické a organizační otázky

Zastřelení 33 771 nebo ještě víc lidí během dvou dnů a odstranění všech stop (což je s dnešními vyšetřovacími metodami každopádně vyloučené!) by vyžadovalo dokonalou organizaci a logistiku. Některé aspekty byly probrány v kontextu konkrétních problémů a z prostorových důvodů se tím na tomto místě nebudeme zabývat.

Nicméně zdůrazňujeme, že tyto problémy by byly v extrémních podmínkách panujících po obsazení Kyjeva nezvládnutelné. Šlo zejména o požáry, výbuchy, partyzány a pokračující boje na frontě, s čímž souvisela potřeba lidských i materiálních zdrojů, a na podzim 1943 tlak postupující smrtonosné fronty sovětské armády.

6.6. Zajišťování důkazů

Proč se nikdy nikdo nepokusil zajistit jakýkoliv důkaz, jenž by vraždění prokazoval?

Německá policie před časem po vraždě dvou policistů prohlásila, že překope celý vojenský výcvikový prostor Sennelager, když to bude třeba k nalezení těl.

Když se německá kriminálka v roce 1993 dostala do problémů v souvislosti s příčinou smrti teroristy po incidentu v Bad Kleinenu (jednoho policie zastřelila a druhého zatkla), odstoupil ministr, vyhazov dostal i jeden vysoký úředník, proseli takřka celou trať, vyšetřováním byly pověřeny domácí i zahraniční instituce, vyslechli příslušníky zásahové jednotky, srovnávali s výpověďmi fyzické důkazy – udělalo se prakticky všechno, co se udělat dalo pro odstranění jakýchkoliv pochybností.

V případě Babího Jaru se však slepě věří svědectvím a tvrzením (navíc ze Stalinovy éry), i když si vzájemně odporují a obsahují ty nejpošetilejší nemožnosti.

Proč v tomto případě nikdo ani nehne prstem, aby zajistil těla a pozůstatky, vražednou zbraň atd., ačkoliv jde o nespočet obětí? Je takové chování příslušných úřadů v souladu s mezinárodními právními pravidly?

Je třeba specifikovat otázky, jež by mělo dostat k posouzení mezinárodní grémium uznáváných, nezaujatých a neúplatných odborníků!

Nicméně velmi kriticky se musí přezkoumat také usvědčující dokumenty, již jen proto, že je zpochybňují letecké snímky.(2087) Takzvaná Gersteinova zpráva(2182) nebo jeruzalémský proces s Johnem Demjanjukem(2183) zase ukazují, že se zastánci jistého myšlenkového proudu nezastavují ani před groteskním paděláním, a to ani desítky let po válce. Několik příkladů:

Navzdory jasnému a nezpochybnitelnému mezinárodnímu posudku, vydanému po objevení masových hrobů v Katyni, hrůzná propaganda z dílny Ilji Ehrenburga a Wassilije Grossmanna připisovala stalinistické masové vraždy Němcům – a to nejen během Norimberského procesu, ale ještě před pár lety.(2184) Katyň a Babí Jar nejsou jediné příklady, které lze jmenovat; byly rovněž masakry ve Lvově, Charkově, Bykivnii, Bělohorodce, Darnitsi a Vinnycji. Ty zahrnují statisíce obětí, včetně těch z éry likvidování za Lazara Mojsejeviče Kaganoviče.(2185) Katyň je doposud jediný případ, v němž Sověti – a to až roku 1991 – přiznali svou odpovědnost! (Zanedlho ju opäť odvolali. Pozn. red.)

6.7. Babí Jar: Z místa masové vraždy skládka

Sověti z rokle Babí Jar po válce udělali městskou skládku a později spalovnu odpadů.(2186) Stejně nepochopitelné je, že Sověti nad místem nepopsatelných zločinů chtěli vybudovat sportovní zařízení…(2187, 2188)

Pokud je autorovi známo, Chruščevovo pokárání Jevtušenka nebylo na Západě nikdy zvěčněno. (Myslená je Jevtušenkova báseň Babí Jar, ktorú Chruščov označil za lacnú senzáciu – asi vedel prečo. Pozn. red.) Odrážela se v této strohé výtce holá a čistá pravda?

Co je vlastně na Babím Jaru obecně známou skutečností?

Odkazový aparát nájdete v knihe:

Zdroj: Holocaust pod lupou, www.protiprudu.org

O ::prop

8 komentárov

 1. babí jar bol ohromný masaker. a zamlčuje a prekrúca sa to preto,lebo všetkým,o krem tých zabitých, to prišlo veľmi vhod. tým čo to neprišlo,už neprehovoria.židov nemal rád ani stalin a dokonca aj mnohým židom vyhovovalo vraždenie ich súkmeňovcov. napr. miloš havel, alebo rodina čarnoguských.. a tak to bolo aj v bývalom zssr. židia boli uzavretá komunita,ktorú sa nedarilo boľševikom infiltrovať,ba naopak mnohí židia infiltrovali komunistickú stranu.(jagoda,deržinskij, berija, trockij-bronstien……….)
  aj v dnešných časoch si židia trajkajú s arizátormi v parlamente a vo vláde. nap. tomáš drucker je polovičný žid, ale nič mu nebráni robiť kšefty v jednej strane s martinom glváčom-vnukom arizátora.
  je to len hra na oblbnutie a ovládnutie obyčajných ľudí.
  dokonca boris zala – vnuk tida gašpara zastupuje slovákov v europarlamente. aké by bolo povzdviženie, keby nemecko zastupoval goebelsov vnuk!?
  inak vše ok.

  • pivko

   Mluvíte z cesty. Právě že židé stvořili a řídili mezinárodní komunismus. Komunismus je čistě produkt židovské národní duše, vymyšlenou židovskými intelektuály (Karel Marx, Moses Hess atd.), financovanou nejvyššími a předními židovskými bankéři (rodina Rothschildů, Schiffů, Warburgů, Guggenheimů atd.), a komunistická zvěrstva provedená židy (Trocký-Bronstein, Lenin, Frenkel, Jagoda, Kaganovič, Erenburg, Berija atd.) – komunistický represivní aparát (Čeka-NKVD, gulagy atd.) byly pod totální kontrolou židů. Sovětskému svazu, synovi Izraele, dodali také židovští soukmenovci z USA (viz např. za časů židovské Wilsonovy či Rooseveltovy administrativy) – např. po VŘSR pomoc v podobě americké intervenční armády, která zastavila postup antikomunistických Japonců (sami bolševici jim za to děkovali) a nakonec židovská pomoc od USA a Británie (podle některých tvrzeních měli Roosevelt a Churchill židovský původ) Sovětskému svazu během 2. světové války. Přední vůdcové komunismu byli svobodní zednáři. Svobodné zednářství je pod totální kontrolou židů.

   JUDAISMUS JE KOMUNISMUS V ATEISTICKÉ PODOBĚ.

   K samotnému Babímu Jaru:

   Potíž je v tom, že žádný masakr v Babím Jaru se VŮBEC NESTAL. Je to produkt sovětské propagandy. Sovětská propaganda v tomto byla mistr. Řada masových hrobů byla dříve často přičítána Němcům. Nakonec se u spousty z nich zjistilo, že šlo ve skutečnosti o oběti komunistů. A zdaleka nešlo jen o Katyň.
   Je i vysoce pravděpodobné, že velká část z počtu 20 000 000-25 000 000 obětí SSSR z dob 2. světové války (zřejmě kolem 10 000 000) ve skutečnosti zahynula rukama sovětských bolševiků, nikoli Němců. Sovětské tábory smrti-gulagy (kde zahynuly desítky milionů lidí) běžely naplno i za 2. světové války. A Sověti a Stalin rádi házeli vinu za různá komunistická zvěrstva na Němce.

   Btw. sovětský podvod Babího jaru odhalil např. německý revizionista holocaustu Germar Rudolf ve svém díle „Přednášky o holocaustu“:

   Babí Jar a vraždy Einsatzgruppen, str. 232-239

   Velmi doporučuji. Dějiny zkrátka píší vítězové.

 2. forever slav
  aj keď môj text sa na prvý pohľad zdá nezmyselný,nie je to tak.
  holokaust bol,to je jasné, ale v značnej miere ho vyvolali židia proti vlastným súkmeňovcom, najmä kríženci. pokúsim sa to vysvetliť.
  určite ste už počuli o samovej ríši,kde slovania povstali proti avarom a porazili aj franské vojsko dagoberta.
  slovania boli len jednoduchí pastieri a roľníci a „ľudské zdroje“=otroci ako aj dnes. neboli ani bojovní, ani organizovaní. a tak si avari brávali na svoje zimoviská ich ženy a dcéry na sex. ženám sa to páčilo, ako aj dnes sa slovenkám páči,keď ich obrábajú cudzinci, ale nepáčilo sa to ich mužom a to !!! až v druhej generácii!!! teda krížencom avarov a sloveniek, lebo títo kríženci, chceli rovnaké práva ako ich avarskí otcovia. a tak povstali pod vedením franka sama, ktorí mal 12 slovanských žien a podarilo sa im poraziť svojich avarských biologických otcov a samov národ frankov. teda , aby som nepreháňal,len sa im ubránili.
  podobne je to aj v dnešných časoch. aj karol marx bol kríženec židovského otca a luteránskej slúžky,lebo prachatí židia radi prcali svoje slúžky. on mu síce zaplatil nejaké štúdiá, ale nedal mu také práva ako svojim čisto židovským deťom, a tak sa karol marx-mordechaj lewi rozhodol pomstiť svojmu biologickému otcovi a vyzradil niektoré židovské taktiky,ktoré sa používali proti nežidovským otrokom, spísal kapitál a vytvoril obludnú ideológiu, výhodnú akože pre otrokov, ale v skutočnosti len mala vymeniť židov v hornej kaste za ich krížencov. nedávno uvádzali v jednom dokumentárnom filme,že sa zistil židovský pôvod evy braunovej. tam to prezentovali tak, že posledný čin aďa hitlera bola svatba so židovkou. zamlčali podstatnú vec. že eva braunová, ako biologická židovka, mala svoj podieľ na holokauste, teda židia sa sčasti holokaustovali sami, sčasti na to využili židovskí kríženci ziskuchtivých nežidov.
  a to je aj prípad tandemu glváč-drucker, cieľom je zisk.takých príkladov je plno.
  v babom jare naozaj zahynulo okolo 30 000 židov, ale isto mnohí ich vrahovia v tom einsatz komande boli práve synovia ukrajinských matiek a židovských otcov, ktorých sami zabíjali z nenávisti pod vedením franka aďa, lebo ich židovskí otcovia boli často červení komisári a chceli svoje nemanželské deti vyhladovať v 30 tych rokoch..
  konieckoncov, ak červená armáda vedela,kto vraždil v babom jare, čo im bránilo po vojne pozabíjať tých vrahov? ale to sa nerobí. ak sa niekto osvedčí na špinavú robotu, tak len vymení stranu a robí špinavú robotu pre druhú stranu.
  ako príklad uvediem nižňanského, čo vraždil na ostrom grúni. čo bránilo nkvd zabiť ho, veď ho mali chyteného?! nie ! spravili z neho svojho agenta a poslali do rakúska.a on tam otočil kabát znova.
  komando zostáva,menia sa len názvy.

  • pivko

   Nevím, co jste chlastal (vaše podivné komentáře tomu napovídají), ale nemáte pravdu.
   Vaše tvrzení má jednu vadu – ŽÁDNÝ HOLOCAUST ŽIDŮ SE NESTAL. Je to lež. Hoax. Stejně jako je HOAX masakr v Babím Jaru. Z technického a fyzikálního hlediska, jak to popisuje oficiální verze (která si navíc v mnohém protiřečí – což je typické pro celou legendu „židovského holocaustu“), byla likvidace židů v Babím Jaru nemožná a toto tvrzení o „masakru židů“ je usvědčena jako lež.

   O tomto hoaxu hovoří právě Germar Rudolf ve své knize výše.

 3. holokaust je fakt! treba však povedať celú pravdu, kto mal z neho prospech a že to bola z veľkej časti interná židovská záležitosť. generačný boj nemanželských židov o majetky. osobne som poznal minimálne troch ľudí, čo sa zúčastnili podobných vraždení, z toho jeden bol karpatonemec a jeden kríženec židovského pôvodu.okrem toho karpatonemca obaja po vojne boli členovia KSS,takže im určite nešlo o ideu národného socializmu, ale o prospechárstvo. a KSS využila ich schopnosti napr.pri násilnej kolektivizácii.pravnuk toho s tým židovským pôvodom sa dokonca aj dnes angažuje v politike,čo som bol sám prekvapený, a rečnil na protestoch proti ficovi a kaliňákovi po vražde kuciaka. hľa aký je z neho liberál! volá sa šimon žďárský.

  • Článok je zaujímavý len tým, že sa ešte dnes zaoberá o veciach, ktoré sú dávno zabudnuté a dokázané sionistické hoaxy. Očividne ale, na Slovensku je drvivá väčšina “expertov”, ktorí ani po 80 rokoch sa nedozvedeli pravdu (nemal a nemá im ju kto povedať) a sú stale v zajatí propagandy, ktorá im je denne servírovaná “apoštolmi holokaustu” à la Danko, Havran, Benčík, atď, ktorí sú zrejme za to dobre platení. A žial sa tu zosmiešňujú diskutérri o ktorých viem, že nie sú hlupáci

   “….konference ve Wannsee byla svolána až čtyři měsíce poté….”

   ….je dávno známe a dokázané, že konferencia vo Wansee nemala nič spoločné o nejakom “príkaze na vyhladenie židov”…..a nebola to ani žiadna koferencia, vieme presne menoslov prítomných, kto oni boli, ich funkcie a neboli to ani ludia, ktorí mali moc o niečom takom rozhodovať. Sionistická propaganda však neprestane tento klam rozširovať a vôbec sa nepozastavia nad tým, že negujú vyhlásenie jedného z predsatviteľv svetového židovstva:

   Izraelský Holokaust historik Jehuda Bauer sa vyjadril na Londýnskej konferencii nasledovne:
   “Verejnosť stále opakuje, znova a znova, hlúposť, že vo Wansee sa rozhodlo o vyhubení židov”.
   Podľa jeho mienky Wansee bolo stretnutie, ale “hardly a conference” a “málo, čo tam bolo povedané, bolo detailne prevedené”. (Canadian Jewish News, Jan.30, 1992).
   Je známe, že na tejto schôdzi nebol prítomný Himmler a pravepodobne ani R.Heydrich, ktorý ju mal viesť, nakoľko v ten deň, keď sa konala, 20-ho januára 1942, nemohol byť v Berlíne, lebo v ten deň bol zaneprázdnený povinnosťami v Prahe. A je skoro isté, že o tejto “koferencci” nevedel ani sám Hitler.

   A David Irwing, o tom, čo sa píše v nemeckom texte, hovorí nasledovné:

   “There is a good deal of evidence that it has been altered, if it were not a forgery from the outset. It has even been convincingly argued that there are Anglicisms in it”.
   (“Je mnoho evidencie, že to bolo poprepisované, ak to dokonca nebol podvrh od samého začiatku.
   Bolo taktiež presvedčivo argumentované, že sú v tom anglikanizmy” (tvary ako sa veci v nemčine nevyjadrujú).

   * * *
   “…..babí jar bol ohromný masaker…..” (Pivko)
   “….v babom jare naozaj zahynulo okolo 30 000 židov…”, kde beriete túto istostu?
   “……Proč se nikdy nikdo nepokusil zajistit jakýkoliv důkaz, jenž by vraždění prokazoval?”
   ….jednoducho preto, lebo Forever Slav má pravdu (ako vždy čo doteraz napísal) do posledného slova a bodky…..
   BABI YAR sa nikdy nestal a je to ešte kolosálnejší švindel a hoax, ako že Nemci spáchali Katyň…..

   Čo sa týka Babi Yar, moje tvrdenie, že nikdy neexistoval sa zakladá na pojednaní “Fact vs. Myth” autora Michael Nikiforuka, ktoré sa dá nájsť a prečítať na Googli.
   Uvádzam pár odstavcov:
   Spomienka na “masaker” židov v Babi Yar je bolestná pre všetkých politikov. Ale evidencia prezrádza, že to sa nikdy nestalo.
   Čo teraz vychádza najavo, je nezvratný dôkaz, že žiadny masaker sa v Babi Yar nestal počas nemeckej okupácie Kijeva; že ravína nebola použitá ako masový hrob pre židov, zabitých Nemcami.
   Ale bolo to phrebište medzi rokmi 1922-1935 obetí Čeky/NKVD.

   Sovietske archívne záznamy prezrádzajú že atrocity propaganda o Katyni a Babi Yar boli vyfabrikované židmi Iljom Ehrenburgom a Vasilij Grossmanom, ktorí tiež vymysleli a hlásali teraz už zdiskreditované počty obetí koncentračných táborov;
   4 milióny v Oswieitime, 1,5 milióna Majdanek a 3,5 milióna Treblinka.
   Bájka o ‘Ravíne Starej Ženy’ (Babi Yar) dosiahla vieryhodnosť až o 12 rokov neskoršie. Žido-ukrajinsko-americký návštevniík Joseph Schechtman presvedčil mladého sovietskeho dizidenta Yevgeni Yevtushenka napísať emocionálnu a široko čítanú báseň “Babi Yar”.

   Vymyslený mýtus Babi Yar , ktorý mal byť ‘odplatou” Nemcom za odkrytie Katynského masového hrobu, teda mala to byť taka tromfová karta, “Katyn -in-reverse”, podľa priania fanatického priaznivca Stalinizmu, Jerome Davisa pre amerických čitateľov Colier magazinu.
   Podľa Davisa, desať dní po obsadení Kijeva, Nemci zhromaždili Kijevských židov, zatkli ich a následne, čomu sa všeobecne verilo (sic), hromadne ich postrieľali v obrovskej ravíne, zvanej Babi Yar. Metóda zabíjania sa neskoršie zmenila, niektorí dokonca verili, že mŕtvi boli pochovaní za živa, ale komunisti nepreviedli žiadnu exhumáciu, ako ju previedli Nemci v Katyni. Nebolo to nič, než vymyslené tvrdenia napriek tomu, že sa povrávalo, že mŕtvi boli obeťami Červenej armády pri ich ústupe v roku 1941, keď ich taktika ‘spálenej zeme’ vyžadovala totálne ničenie všetkého.
   Babi-Yar bol protivou Katyni na poli propagandy, ale červení stratili výhodu tým, že nepreviedli žiadne vykopávky a spočítať mrtvoly. Viera tu nahradila evidenciu.
   Myslím, že čitateľ si zodpovie sám otázku, prečo červení neexhumovali Babi Yar!
   Toto je skrátený popis mytológie Babi Yar, podrobnýé detaily je možné si prečítať v knihe J.J. Martina “The Man Who Invented Genocide“ (Muž ktorý vymyslel genocidu).

   * * *
   “Katyň je doposud jediný případ, v němž Sověti – a to až roku 1991 – přiznali svou odpovědnost! (Zanedlho ju opäť odvolali. Pozn. red.)”

   …..je dosť smiešne odvolať niečo, čo je potvrdené bývalým vysoko postaveným členom NKV P.Sudoplatovom a uverejnené v knihe “Special Tasks – The Memoirs of an Unvanted Witness” (str. 476-477-478), autori Jerold, L. & Schecter, L., kde je uverejnený v plnom znení DOPIS BERIJU STALINOVI, 5 Marec 1940.

   * * *
   “….holokaust je fakt!” (Pivko)

   ….ďalšia trefa do ‘luftu’….. neexistuje žiadna evidencia o “Holocauste”. Ako Dr. Aryeh Leon Kubovy, Director “World Centre of Contemporary Jewish Documentation” v Tel Avive pripomína v La Terre Retrouvee (16 decembera 1960).
   “There exists no document signed by Hitler, Himmler or Heydrich speaking of exterminating the Jews”.
   V stovkách ton nemeckých oficiálnych dokumentov, ktoré padli do rúk Spojencov, včetne “vrcholne tajných dokumentov” (top secret documents), nie je ani jednej zmienky o žiadnom “vyhladzovacom pláne” (extermination plan) židov, alebo žiadnej inej etnickej skupiny.
   Niet žiadneho dôkazu “očitého svedka holokaustu”, ktorý by obstál pred anglickým, alebo americkým súdom.

   * * *
   “…..Roosevelt a Churchill židovský původ…”

   ….je to pravda….. Mnohí z “marranos” (španielski židia) odišli na sever (Holandsko, Anglia. O rodine prezidenta Franklina Roosevelta sa traduje, že jeho predkovia Rosa Campo (Ružové Pole), boli Marranos, usadili sa v Holandsku, preložili meno na Rosenfeld, neskoršie Roosevelt), niektorí do Maroka. Ale rada z nich odplula do Nového Sveta, do Latinskej Ameriky (Brazilie, Argentíny).

   * * *
   Dôležitým faktom o Winstonovi Churchillovi je, že otec jeho matky bol
   Leonard Jerome (predtým Jacobson, 1818-1891), špekulant a obchodný partner Augusty Belmont (rod. Shoenberg 1813-1890), ktorá bola Rotschildovou hlavnou americkou reaprezentantkou.

   Manželstvo Jennie Jerome, vydatej za Randolpha Churchilla, druhého syna Duke of Marlborough, bolo, ako sa zdá jednou z výhod, typických v mnohých manželstvách medzi dcérami židovských financiérov a extravagantných , márnotratne utrácajúcich britských aristokratov.

 4. Zaujal ma tento článok, ale aj diskusia k nemu. Na problematiku Babí jar som narazil dávno, po roku 1989 v knihe Anatolija Kuznecova. Napísal knihu Babí Jar, vyšla aj v slovenčine niekedy v roku 1968 – v cenzurovanej podobe. Samotné osudy knihy aj autora sú zaujímavé ale nechcem tu rozpisovať veci, ktoré sa dajú dohľadať na nete. Dám sem jeden link na článok https://day.kyiv.ua/en/article/history-and-i/defection-anatoly-kuznetsov , kde Kuznecov popisuje vraždenie v Babom Jare zaujímavou metaforou. Netvrdím, že mám na Babí Jar jasný názor, jedna kniha a pár článkov na to nestačí, ale v týchto a podobných otázkach som veľmi skeptický a pochybujem, že niekedy sa dopátram k pravde.

  • K pravde, alebo aspoň k tomu, čo sa bude blížiť k pravde, sa dá dopátrať iba skúmaním reálnych faktov. Treba povedať, že tzv. „krásna literatúra“ má s faktami obvykle veľmi málo spoločného. Bežný človek – a to aj pomerne vzdelaný – však má problém s takýmto rozlíšením. A tak budú ľudia stále na ulici oslovovať hercov predstavujúcich postavy seriálových lekárov so svojimi zdravotnými problémami. Aspoň časť pravdy by mohla vyjsť najavo, ak by sa urobil na mieste údajného činu seriózny výskum. Prečo sa tak neudialo, to ostáva iba na našej fantázii. Obvykle však, pokiaľ sa neskúma zločin vedeckými metódami, pravdepodobne je to zo závažnejšieho dôvodu, než je nedbanlivosť. Napríklad pre to, že by sa našlo množstvo pozostatkov z doby ešte pred vojnou, alebo by sa našli iné dôkazy, ktoré by mohli vyvrátiť súčasný status…

Leave a Reply